Původní návod k používání

Komentáře

Transkript

Původní návod k používání
Původní návod k používání
SU-20
1610
45418043415 CS - 09/2014
Obsah
g
1
Úvod
Data vidlicového vysokozdvižného vozíku
.................................
2
Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Jak používat příručku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Datum úprav a poslední aktualizace tohoto návodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Autorská práva a ochranné známky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Dodávka vidlicového vysokozdvižného vozíku a dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
ES prohlášení o shodě podle směrnice o strojních zařízeních. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
Technický servis a náhradní díly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Odkazy na normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Typ použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Provozní podmínky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Úpravy vidlicového vysokozdvižného vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Přídavné vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Povinnosti uživatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Ochrana životního prostředí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Likvidace součástí a baterií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Obaly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2
Bezpečnost
Bezpečnostní předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obecná bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obecné bezpečnostní předpisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Požadavky na povrch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spojovací kabely baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Požadavky na oblast pro nabíjení trakční baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní předpisy pro použití vidlicového vysokozdvižného vozíku . . . . . . . . . .
Bezpečnostní předpisy pro provozní látky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
..
..
..
..
12
12
12
12
13
13
13
14
Doprovodná rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Doprovodná nebezpečí, doprovodná rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
45418043415 [CS]
I
Obsah
g
Elektromagnetické záření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Neionizující záření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Umístění štítků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Popis štítků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bezpečnostní zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bezpečnostní kontroly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pravidelná bezpečnostní prohlídka vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3
Informace o vozíku
Celkový pohled na vidlicový vozík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Definice směru jízdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vybavení a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klíček start/stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukazatel polohy hnacího kola (doplňkové vybavení)
Ukazatel stavu nabití baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovladač pojezdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlačítko klaksonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlačítka zvedání/spouštění ramen vidlice . . . . . . . .
NOUZOVÝ spínač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedál přítomnosti obsluhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlačítko nastavení pracovní plošiny . . . . . . . . . . . .
Tlačítko nastavení výšky sedadla řidiče . . . . . . . . .
Páka pro uvolnění krytu baterie . . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
........
26
26
26
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
Seznam dostupného volitelného vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Vnitřní přístupnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Označení vozíku . . . . . . . . . . . . . . .
Umístění identifikačních štítků . . . . .
Identifikační štítek vidlicového vozíku
Označení na rámu . . . . . . . . . . . . . .
4
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
37
37
38
38
...
...
..
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
40
40
41
Použití a provoz
Převoz a zvedání vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přeprava vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klimatické podmínky převozu a uskladnění vozíku
Nakládání a vykládání vozíku . . . . . . . . . . . . . . .
II
.
.
.
.
45418043415 [CS]
.
.
.
.
.
.
.
.
Obsah
g
Zajíždění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Kontroly a prohlídky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Každodenní kontroly před použitím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Kontrola opotřebení kol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Použití vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omezení obsluhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastupování/vystupování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Startování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provoz vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řízení vidlicového vysokozdvižného vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opačné řízení vozíku (doplňkové vybavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pojezd vzad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brzdění/zastavení vidlicového vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití vozíku na nakloněných plochách, nakládacích můstcích a výtazích. . . . . . . .
Opuštění vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nouzové zastavení vidlicového vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití vidlicového vysokozdvižného vozíku v chlazených skladech . . . . . . . . . . . . .
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
43
43
44
44
45
46
47
48
48
49
50
50
51
Umístění břemena
Naložení břemena
Složení nákladu . .
Přívěsy . . . . . . . .
..
..
..
..
51
51
52
52
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
Odtahování vidlicového vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Dobíjení baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
5
Údržba
Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Úkony před údržbou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Plánovaná údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Přehledná tabulka údržbářských prací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Schéma mazání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Údržba podle požadavků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čištění vidlicového vysokozdvižného vozíku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čištění sedadla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výměna baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podstavec s jednotkou válečků pro boční vysunutí baterie (doplňkové vybavení) . . . . .
Výměna pojistky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
60
61
65
66
Uskladnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Dočasné odstavení z provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
45418043415 [CS]
III
Obsah
g
Kontrola a prohlídky po dlouhé nečinnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Trvalé odstavení z provozu (likvidace) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Tabulka materiálů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Řešení poruch při provozu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6
Technické údaje
Technické údaje
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Rozměry a hmotnosti baterií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Hlučnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Vibrace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
IV
45418043415 [CS]
1
Úvod
1
Úvod
Data vidlicového vysokozdvižného vozíku
Data vidlicového vysokozdvižného vozíku
Doporučujeme zaznamenat si základní
data vidlicového vysokozdvižného vozíku
do následující tabulky, aby byla k dispozici,
pokud budou vyžadována pracovníkem sítě
obchodních zástupců nebo autorizovaného
servisního střediska.
Model
Sériové číslo
Datum dodávky
.
Obecné informace
• Tato příručka obsahuje „originální pokyny“
poskytnuté výrobcem.
• "Obsluha" je definována jako osoba řídící
vidlicový vysokozdvižný vozík.
• "Uživatel" je fyzická nebo právnická osoba,
která pověřuje obsluhu používáním vidlicového vysokozdvižného vozíku.
• Obsluha je povinna si přečíst, pochopit a
používat obsah této příručky, "Pravidel používání průmyslových vozidel" a nálepek
a štítků umístěných na vidlicovém vysokozdvižném vozíku, aby používala vozík
správným způsobem a vyvarovala se nehodám.
• Příručka a přiložená "Pravidla používání
průmyslových vozidel" musí být pečlivě
uschovány a vždy k dispozici na vidlicovém
vysokozdvižném vozíku pro rychlé nahlédnutí.
• Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za
jakékoli úrazy osob nebo poškození věcí
z důvodu nedodržení pokynů uvedených
•
•
•
•
v této příručce, v "Pravidlech používání
průmyslových vozidel" a na štítcích a nálepkách dodaných k vidlicovému vysokozdvižnému vozíku.
Vidlicový vysokozdvižný vozík nesmí být
používán žádným jiným způsobem, než je
uvedeno v této příručce.
Vidlicový vysokozdvižný vozík musí být
používán pouze náležitě zaškolenou obsluhou. Chcete-li zajistit nezbytné zaškolení
obsluhy, obraťte se na síť autorizovaných
obchodních zástupců.
Osoby pracující v blízkosti vidlicového
vysokozdvižného vozíku musí být také
poučeny o rizicích spojených s používáním
vidlicového vysokozdvižného vozíku.
V zájmu poskytnutí srozumitelných informací je na některých obrázcích v této příručce zobrazen vidlicový vysokozdvižný
vozík bez bezpečnostního vybavení (krytů,
panelů atd.). Vidlicový vysokozdvižný vozík
nesmí být používán bez bezpečnostního
vybavení.
Jak používat příručku
Na začátku příručky se nachází obsah, který
usnadňuje její použití. Příručka je rozdělena
do kapitol se specifickými tématy. Název
2
kapitoly je uveden u horního okraje každé
stránky. U spodního okraje každé stránky
45418043415 [CS]
1
Úvod
Jak používat příručku
naleznete následující informace: typ příručky,
identifikační kód, jazyk a verzi příručky.
Tato příručka poskytuje některé obecné informace. Berte v úvahu pouze informace, které
se týkají konkrétního vidlicového vysokozdvižného vozíku.
POZOR
Nedodržení pokynů zvýrazněných tímto symbolem
může způsobit poškození vidlicového vysokozdvižného vozíku a v některých případech může vést ke
zrušení platnosti záruky.
UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Ke zvýraznění některých částí této příručky
jsou použity následující symboly.
NEBEZPEČÍ
Nedodržením pokynů zvýrazněných tímto symbolem se můžete vystavit nebezpečí.
Nedodržení pokynů zvýrazněných tímto
symbolem může způsobit škody na životním
prostředí.
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol se používá k poskytování
doplňkových informací.
45418043415 [CS]
3
1
Úvod
Datum úprav a poslední aktualizace tohoto návodu
Datum úprav a poslední
aktualizace tohoto návodu
Datum vydání tohoto návodu k obsluze je
vytištěno na titulní straně.
Výrobce se neustále snaží vylepšovat své
průmyslové vozíky, a proto si vyhrazuje právo
na doplnění změn a nebude přijímat žádné
stížnosti týkající se informací uvedených
v tomto návodu.
Požadujte-li technickou podporu, obraťte
se na servisní středisko autorizované vaším
nejbližším výrobcem.
Autorská práva a ochranné
známky
Tyto návody – včetně výňatků – nesmíte
kopírovat, překládat ani poskytovat třetím
stranám bez výslovného písemného souhlasu
výrobce.
Dodávka vidlicového vysokozdvižného vozíku a dokumentace
Ujistěte se, zda vidlicový vysokozdvižný vozík
obsahuje veškerou požadovanou doplňkovou
výbavu a zda k němu byla dodána následující
dokumentace:
• Návod k obsluze a údržbě;
• Pravidla pro správné používání průmyslových vozidel;
• Prohlášení o shodě ES;
• Katalog náhradních dílů na CD.
Pokud byl vidlicový vysokozdvižný vozík
dodán s trakční baterií a/nebo s externí
nabíječkou baterie, ujistěte se, že jsou tyto
výrobky v souladu s objednávkou a že jsou
k dispozici příslušné pokyny k provozu a
údržbě společně s prohlášením o shodě ES
pro externí nabíječku baterie.
Je-li součástí dodávky přídavné vybavení,
další vybavení nebo zařízení, ujistěte se, zda
4
45418043415 [CS]
1
Úvod
Dodávka vidlicového vysokozdvižného vozíku a dokumentace
odpovídá objednávce a zda dodávka obsahuje příslušný návod k použití a údržbě a náležité prohlášení ES (pokud je tak stanoveno
platnými předpisy).
Veškerá výše uvedená dokumentace musí
být uchována po celu dobu provozní životnosti
vidlicového vysokozdvižného vozíku. V případě ztráty nebo poškození dokumentace
se obraťte na síť autorizovaných obchodních
zástupců a požádejte o kopie originální dokumentace.
45418043415 [CS]
5
1
Úvod
ES prohlášení o shodě podle směrnice o strojních zařízeních.
ES prohlášení o shodě podle směrnice o strojních zařízeních.
Prohlášení
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburg Germany
Prohlašujeme, že tento stroj
Průmyslový vozík
dle tohoto návodu k obsluze
Model
dle tohoto návodu k obsluze
splňuje požadavky nejnovější verze směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Osoba pověřená sestavením technické dokumentace:
viz ES prohlášení o shodě
STILL GmbH
.
6
45418043415 [CS]
1
Úvod
Technický servis a náhradní díly
Technický servis a náhradní díly
V případě, že chcete provést plánovanou
údržbu nebo jakékoli opravy vidlicového
vysokozdvižného vozíku, obracejte se pouze
na autorizovanou servisní síť.
Autorizovaná servisní síť má k dispozici
personál vyškolený výrobcem, originální
náhradní díly a nástroje, které jsou nezbytné
k provádění údržby a oprav.
Provádění údržby autorizovanou servisní
sítí a používání originálních náhradních dílů
zajistí dlouhodobé zachování technických
vlastností vidlicového vysokozdvižného
vozíku.
K údržbě a opravám vidlicového vysokozdvižného vozíku mohou být používány pouze
originální náhradní díly poskytnuté výrobcem.
Použití neoriginálních náhradních dílů způsobí zrušení platnosti záruky a učiní uživatele
zodpovědným za jakékoli nehody, k nimž dojde v důsledku nevhodnosti neoriginálních
dílů.
Odkazy na normy
Tento vidlicový vysokozdvižný vozík vyhovuje:
• Nejnovější platné verzi směrnice pro strojní
zařízení 2006/42/ES
• Směrnici 2004/108/ES o elektromagnetické
kompatibilitě a následným dodatkům, které
se týkají práce s vidlicovými vysokozdvižnými vozíky podle normy EN 12895
Zkoušky hlučnosti týkající se hladiny akustického tlaku v místě sedadla řidiče byly prove-
deny podle normy EN 12053 a uznány podle
normy EN ISO 4871.
Vibrační zkoušky byly provedeny podle normy
EN 13059 a uznány podle normy EN 12096.
Mezní hodnoty pro elektromagnetické emise a
odolnost týkající se vidlicového vysokozdvižného vozíku jsou shodné s hodnotami stanovenými v normě EN 12895.
Typ použití
„Běžnými podmínkami používání“ vidlicového
vysokozdvižného vozíku se rozumí:
• Zvedání a/nebo přeprava břemen pomocí
vidlice s hmotností a těžištěm odpovídajícími stanoveným hodnotám (viz kapitola 6 –
Technické údaje).
• Přeprava a/nebo zvedání na hladkých,
plochých a kompaktních površích.
• Přeprava a/nebo zvedání stabilních břemen
rovnoměrně rozložených na vidlici.
• Přeprava a/nebo zvedání břemene s těžištěm přibližně v podélné středové rovině
vidlicového vysokozdvižného vozíku.
NEBEZPEČÍ
Vidlicový vysokozdvižný vozík nesmí být používán
pro jiné účely.
Jakékoli jiné použití činí uživatele výhradně zodpovědným za zranění osob nebo poškození předmětů
a způsobí zrušení platnosti záruky.
Následující situace jsou příklady nesprávného
použití vidlicového vysokozdvižného vozíku:
• přeprava na nerovných nebo nezhutněných
površích,
• břemena, jejichž hmotnost a/nebo těžiště
překračuje mezní hodnoty,
• přeprava nestabilních břemen,
• přeprava břemen, která nejsou rovnoměrně
rozmístěna na vidlici,
• přeprava výkyvných břemen,
45418043415 [CS]
7
1
Úvod
Provozní podmínky
• pojezd směrem do svahu a ze svahu
s břemenem směřujícím dolů,
• zatáčení vysokou rychlostí,
• zatáčení a/nebo pohyb do strany na svazích
(nahoru nebo dolů),
• srážky s nehybnými a/nebo pohybujícími se
objekty.
• přeprava břemen, jejichž těžiště je podstatně vychýlené vzhledem k podélné středové rovině vidlicového vysokozdvižného
vozíku,
• přeprava břemen, která mají takové rozměry, že blokují výhled obsluhy při řízení,
• přeprava břemen naskládaných na sebe
do takové výšky, že by mohla spadnout na
obsluhu,
• jízda s břemenem ve výšce více než
300 mm nad zemí,
• přeprava nebo zvedání osob,
• tlačení nebo tažení břemen,
NEBEZPEČÍ
Nesprávné použití vidlicového vysokozdvižného
vozíku by mohlo způsobit převrácení vozíku nebo
překlopení břemene.
Provozní podmínky
nosti, v přítomnosti silného magnetického
pole atd), je třeba použít vhodné vybavení
a/nebo opatření pro použití. Další informace
vám poskytnou zástupci autorizované servisní sítě.
Vidlicový vysokozdvižný vozík byl navržen a
sestaven pro vnitřní přepravu.
Nepoužívejte jej mimo níže uvedené limity
klimatických podmínek:
• Maximální okolní teplota: +40 °C
• Minimální okolní teplota: +5 °C
• Nadmořská výška do 2 000 m
• Relativní vlhkost vzduchu 30 až 95 % (bez
kondenzace).
NEBEZPEČÍ
Vidlicový vysokozdvižný vozík nesmí být používán
v prostředí, kde hrozí nebezpečí exploze. Nesmí
být používán k manipulaci s třaskavinami.
POZOR
Nepoužívejte vidlicový vysokozdvižný vozík v
prašných oblastech.
Užívání vidlicového vysokozdvižného vozíku
v prostředí s vysokou koncentrací slaného vzduchu
nebo vody může bránit jeho správné činnosti a
způsobit korozi kovových součástí.
Pokud je nutné použít vidlicový vysokozdvižný
vozík v podmínkách, které nesplňují uvedené limity, nebo v extrémních podmínkách
(extrémní počasí, chladné skladovací míst-
U vidlicových vysokozdvižných vozíků, které
musí být provozovány v prostředí, kde hrozí
nebezpečí exploze nebo musí být používány
k manipulaci s třaskavinami, je třeba použít
vhodné vybavení, spolu se zvláštním prohlášením o shodě CE, nahrazujícím prohlášení
u standardního vidlicového vysokozdvižného
vozíku, a odpovídajícím návodem k obsluze a
údržbě.
Další informace vám poskytnou zástupci
autorizované servisní sítě.
Úpravy vidlicového vysokozdvižného vozíku
Nesmí být provedeny žádné úpravy vidlicového vysokozdvižného vozíku, jinak dojde ke
8
zrušení platnosti certifikátu ES a záruky, s výjimkou:
• montáže doplňkové výbavy poskytnuté
výrobcem
• montáže přídavného vybavení
45418043415 [CS]
1
Úvod
Přídavné vybavení
v jejichž případě je nutné se obrátit výhradně
na síť autorizovaných obchodních zástupců
NEBEZPEČÍ
Pokud je vidlicový vysokozdvižný vozík vybaven
při výrobě nebo později zařízeními, která vydávají neionizující záření (jako jsou rádiové vysílače,
přehrávače RFID, datové terminály, snímače atd.),
musí být ověřena kompatibilita takových zařízení
pro případ přítomnosti obsluhy používající zdravotnické pomůcky (jako jsou kardiostimulátory).
Přídavné vybavení
Chcete-li používat vybavení, které nebylo dodáno, obraťte se na autorizovaného obchodního zástupce, a to za následujícím účelem:
• ověření vhodnosti
• instalace vybavení
• přidání štítku s novou zbytkovou kapacitou
• poskytnutí dokumentace k vybavení (návodu k použití a údržbě a certifikátu ES).
Povinnosti uživatele
Uživatelé musí dodržovat platnou místní
legislativu, která řídí používání a údržbu
vidlicových vysokozdvižných vozíků.
Ochrana životního prostředí
Likvidace součástí a baterií
Vozík je vyroben z různých materiálů. Pokud
součásti nebo baterie vyžadují výměnu nebo
likvidaci, musí být:
• likvidovat,
• zpracovávat a
• recyklovat v souladu s místními a národními
předpisy.
UPOZORNĚNÍ
Při likvidaci baterií je nutné postupovat podle
dokumentace dodané jejich výrobcem.
UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Doporučujeme obrátit se při likvidaci na
odbornou firmu.
45418043415 [CS]
9
1
Úvod
Ochrana životního prostředí
Obaly
Při přepravě vozidla jsou některé díly kvůli
ochraně během přepravy zabalené. Před
prvním spuštěním je třeba tyto obaly úplně
sejmout.
UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Obalové materiály po dodání vozidla řádně
zlikvidujte.
10
45418043415 [CS]
2
Bezpečnost
2
Bezpečnost
Bezpečnostní předpisy
Bezpečnostní předpisy
Obecná bezpečnostní opatření
vysokozdvižného vozíku, jsou uvedeny
níže. Tyto předpisy zahrnují také předpisy
obsažené v příručce " Pravidla schváleného
použití průmyslových vozidel ".
UPOZORNĚNÍ
Některé bezpečnostní předpisy, které je
nutné dodržovat při používání vidlicového
Obecné bezpečnostní předpisy
• Vidlicový vozík smí používat pouze kvalifikovaní, zaškolení a oprávnění pracovníci.
• Na vidlicový vozík neinstalujte žádné
vybavení, jež není dodáno nebo povoleno
výrobcem.
• Vidlicový vysokozdvižný vozík udržujte
v plné provozní výkonnosti, abyste minimalizovali veškeré typy rizik.
• Vozík nepoužívejte, pokud jsou otevřeny
kapoty motoru či dveře nebo jsou-li sejmuty
ochranné kryty.
• Štítky s údaji na vidlicovém vozíku je nutné
udržovat v dobrém stavu a v případě
poškození je nutné je vyměnit.
• Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní
informace uvedené na vidlicovém vozíku a
řiďte se těmito pokyny.
• Zkontrolujte, zda má vidlicový vysokozdvižný vozík dostatečnou světlou výšku.
• Vidlicový vozík neparkujte před protipožárními zařízeními nebo nouzovými východy,
ani na místech, kde by mohl omezovat dopravu.
• Pokud jsou na vidlicovém vozíku patrné
známky poruchy nebo poškození a je
důvod se domnívat, že není bezpečný,
vozík zastavte a zaparkujte a uvědomte
vedoucího údržby.
• Zachovávejte náležitou vzdálenost od
kabelů nadzemního vedení vysokého
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
napětí. Dodržujte bezpečné vzdálenosti
určené kompetentními orgány.
Břemeno nikdy nezvedejte pouze jedním
ramenem vidlice.
Břemeno umístěte na nosné desce vidlice
nebo tak, aby jeho těžiště bylo nosné desce
vidlice co nejblíže.
Břemeno musí být na vidlicích umístěno tak, aby jeho těžiště leželo podélně
uprostřed mezi rameny vidlice.
Nejezděte s břemeny, jejichž těžiště je
vzhledem ke středové ose vidlicového vysokozdvižného vozíku posunuto do strany.
Nedodržení tohoto pokynu může vést k narušení stability vidlicového vysokozdvižného vozíku.
Zkontrolujte, zda povrch, na němž břemeno
spočívá, unese jeho váhu.
Vždy noste ochranný oděv vyhovující
předpisům a v případě potřeby používejte
další ochranné vybavení.
Nejezděte po kypré nebo kopcovité zemi
ani po schodech.
Nejezděte s břemeny zvednutými výše než
300 mm nad zemí.
Neotáčejte se a nestohujte břemena na
svazích.
Ve svahu snižte rychlost.
Nepřekračujte nosnost vidlicového vozíku,
uvedenou na štítcích s nosností.
Požadavky na povrch
Vidlicové vozíky nejsou vybaveny tlumiči, a
proto je nutné, aby pracovní povrch byl rovný
a bez nerovností, kterým se lze jen obtížně
12
vyhnout. Veškeré schody musí být doplněny
nájezdovými rampami. Jízda na schodech má
negativní vliv na celkovou strukturu vozíku.
45418043415 [CS]
2
Bezpečnost
Bezpečnostní předpisy
POZOR
NEPŘEJÍŽDĚJTE s vozíkem přes prasklá nebo poškozená místa podlahy. Nečistoty a další předměty
musí být neprodleně odstraněny z pracovní dráhy
vozíku.
Spojovací kabely baterie
POZOR
Použití zásuvek s NEORIGINÁLNÍMI spojovacími
kabely baterie může být nebezpečné (viz nákupní
reference v katalogu dílů)
Požadavky na oblast pro nabíjení
trakční baterie
Při nabíjení trakční baterie musí být zajištěno
dostatečné větrání oblasti, aby byly odvedeny
nebo odstraněny vznikající plyny (EN 502723).
Bezpečnostní předpisy pro použití vidlicového vysokozdvižného vozíku
• Řidič se musí s vidlicovým vysokozdvižným
vozíkem seznámit, aby dokázal popsat
jakékoli poruchy a pomoci zaměstnancům
údržby. Vyškolený řidič s oprávněním
používat vidlicový vysokozdvižný vozík
musí znát řízení a výkon vozíku.
• Všechny poruchy (skřípání, netěsnosti atd.)
je nutné ihned nahlásit, jejich zanedbání
totiž může způsobit závažné selhání/poruchy.
• Provádějte prohlídky uvedené v kapitole
„Denní prohlídky“.
UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Hlaste jakékoli prosakování oleje a/nebo
akumulátorové kapaliny.
POZOR
Pokud si všimnete zápachu z hoření, zastavte
vidlicový vysokozdvižný vozík, vypněte motor a
odpojte baterii.
45418043415 [CS]
13
2
Bezpečnost
Bezpečnostní předpisy
Bezpečnostní předpisy pro provozní látky
Pravidla manipulace a likvidace provozních látek
UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Nesprávné použití a způsob likvidace provozních látek a čisticích prostředků může způsobit
závažné poškození životního prostředí.
Za každých okolností používejte provozní
látky a manipulujte s nimi vhodným způsobem. Při použití provozních látek dodržujte
instrukce výrobce.
Provozní látky skladujte pouze v nádobách
k tomu určených a v prostorách splňujících
předepsané požadavky.
Provozními látkami mohou být hořlaviny,
vyvarujte se proto jejich kontaktu s horkými
předměty nebo otevřeným ohněm.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro
likvidaci provozních látek a čisticích materiálů
poskytnuté výrobcem.
Olej a další provozní látky nikdy nenechte
volně vytéct! V případě rozlití kapaliny musí
být tato kapalina neprodleně odsáta a neutralizována pomocí absorpčního materiálu
(například olejového sorbentu) a poté zlikvidována v souladu s platnými předpisy.
• Zabraňte jejich kontaktu s pokožkou.
• Nevdechujte olejové výpary.
• Při údržbářských pracích na vidlicovém
vysokozdvižném vozíku noste odpovídající
prostředky individuální ochrany (rukavice,
ochranné brýle atd.), aby olej nepřišel do
styku s vaší pokožkou.
Použité oleje a příslušné filtry obsahují látky,
které jsou nebezpečné pro životní prostředí, a
jejich likvidace musí být provedena podle platných předpisů. Doporučujeme kontaktovat
autorizovanou servisní síť.
NEBEZPEČÍ
Proniknutí hydraulického oleje, který pod tlakem
unikl z hydraulického systému vozíku, do pokožky
je nebezpečné. Pokud k podobnému postižení
dojde, ihned vyhledejte lékaře.
NEBEZPEČÍ
Vždy dodržujte předpisy pro ochranu životního prostředí před znečištěním!
Před prováděním prací, které zahrnují mazání, výměnu filtrů nebo zásahy do systému
hydrauliky, musí být místo, kde tyto práce budou probíhat, důkladně vyčištěno.
14
Oleje
UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Při doplňování provozních látek používejte
pouze čisté nádoby.
Díly, k jejichž výměně došlo, je třeba vždy
zlikvidovat v souladu se zákony na ochranu
životního prostředí.
Nesprávné nebo nezákonné zacházení
s brzdovou kapalinou vede k poškození
lidského zdraví a životního prostředí.
Malé proudy oleje pod vysokým tlakem mohou
proniknout do pokožky. Možná místa průniku
vyhledejte pomocí kousku kartonu.
Bateriová kyselina
• Nevdechujte výpary, jsou toxické.
• Používejte odpovídající prostředky individuální ochrany, abyste zabránili styku
s pokožkou.
• Bateriová kyselina je leptavá. Pokud se dostane do kontaktu s pokožkou, opláchněte
ji vydatným množstvím vody.
• Při nabíjení baterie se mohou vytvářet výbušné směsi plynů, proto musí prostory,
45418043415 [CS]
2
Bezpečnost
Doprovodná rizika
v nichž se baterie nabíjí, vyhovovat příslušným zvláštním předpisům (např. normě
EN 50272-3 atd.).
• V okruhu 2 m od nabíjené baterie a v oblasti
nabíjení NEKUŘTE a nepoužívejte otevřený oheň.
UPOZORNĚNÍ
Další informace najdete v konkrétní příručce
dodávané s baterií.
UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Baterie obsahují látky, které poškozují životní
prostředí. Výměna a likvidace opotřebené
baterie musí být provedena v souladu s platnými zákony. Doporučujeme kontaktovat
autorizovanou servisní síť, která je vybavena
prostředky pro ekologickou likvidaci v souladu
s platnými předpisy.
Doprovodná rizika
Doprovodná nebezpečí, doprovodná rizika
I když si budete při práci počínat opatrně a
budete dodržovat normy a předpisy, nelze při
používání vozíku zcela vyloučit další rizika.
Vozík a všechny další komponenty systému
odpovídají současným bezpečnostním požadavkům. Nicméně ani při správném používání vozíku pro určený účel a dodržování
veškerých pokynů nelze vyloučit některá doprovodná rizika.
Kromě toho nelze doprovodné riziko vyloučit
ani mimo vymezené nebezpečné oblasti
vozíku. Osoby, které se pohybují v této
oblasti v okolí vozíku, musí dbát zvýšené
pozornosti, aby mohly okamžitě reagovat
v případě jakékoliv chybné funkce, nehody,
poruchy atd.
VÝSTRAHA
Všechny osoby, které se nacházejí v blízkosti
vozíku, musí být poučeny o rizicích, která vznikají
v důsledku použití vozíku.
Dále upozorňujeme na bezpečnostní pokyny
v tomto návodu k obsluze.
45418043415 [CS]
15
2
Bezpečnost
Doprovodná rizika
Rizika zahrnují následující možnosti:
• Únik spotřebních materiálů v důsledku
netěsností, prasknutí potrubního vedení
a nádob atd.
• Nebezpečí nehod při jízdě na rampách
nebo v podmínkách se špatnou viditelností
atd.
• Pád, překlopení atd. při pohybu vozíku,
zejména na mokrém nebo zledovatělém
povrchu nebo při úniku provozních kapalin.
• Riziko požáru a výbuchu v souvislosti
s bateriemi a elektrickým napětím.
• Lidská chyba v důsledku nedodržování
bezpečnostních pokynů.
• Neodstraněná závada nebo vadné či
opotřebované součásti.
• Nedostatečná údržba a testování
• Použití nevhodných provozních látek
• Překročení intervalů údržby
Výrobce nenese zodpovědnost za nehody
týkající se vozíku způsobené tím, že provozovatel nedodrží tyto předpisy, ať už záměrně
nebo z nedbalosti.
Stabilita
Stabilita vozíku byla testována podle nejnovějších technických předpisů a je zaručena,
pokud je vozík používán správně a v souladu
s určeným účelem. Tyto normy zohledňují
statické a dynamické klopné síly vznikající při
specifickém použití v souladu s provozními
normami a určeným účelem. V extrémních
případech hrozí nebezpečí překročení klopné
síly způsobené nevhodným používáním nebo
nesprávným provozem, což ovlivní stabilitu.
Rizika zahrnují následující možnosti:
• ztráta stability z důvodu nestabilních nebo
sklouznutých břemen atd.,
• zatáčení nadměrnou rychlostí,
• jízda se zvednutým břemenem,
• pohyb s břemenem vyčnívajícím do strany
(např. boční posuv),
• otáčení a jízda úhlopříčně po svazích,
• jízda po svazích s břemenem směřujícím
dolů,
16
45418043415 [CS]
2
Bezpečnost
Elektromagnetické záření
• nadměrná břemena,
• výkyvná břemena,
• okraje schůdků nebo ramp.
Elektromagnetické záření
Mezní hodnoty pro elektromagnetické emise a
odolnost týkající se vidlicového vysokozdviž-
ného vozíku jsou shodné s hodnotami stanovenými normou EN 12895.
Neionizující záření
Pokud je vidlicový vysokozdvižný vozík
vybaven při výrobě nebo později zařízeními,
která vydávají neionizující záření (jako jsou
rádiové vysílače, přehrávače RFID, datové
terminály, snímače atd.), musí být ověřena
kompatibilita takových zařízení pro případ
přítomnosti obsluhy používající zdravotnické
pomůcky (jako jsou kardiostimulátory).
45418043415 [CS]
17
2
Bezpečnost
Umístění štítků
Umístění štítků
1
9
1.
2.
11
3
12
2
7
Fuchs
10
9
8
MR 310
10
4
7
6
5
8
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
18
6
Nebezpečí poranění rukou
Otvor k doplňování oleje u verze pro chladírny (doplňkové vybavení)
Nebezpečí pořezání nohou
Body pro zvedání vozíku
Verze pro chladírny (doplňkové vybavení)
Seznamte se s návodem k použití a údržbě
Bod umístění pedálu přítomnosti obsluhy
5
2155
8
9
10
11
12
Výstražný štítek: pohyblivé díly
Štítek o výměně baterie
Štítek o nastavení pracovní plošiny
Štítek o opačném řízení
Tento symbol, pokud je použit, ukazuje, že
vozík je přizpůsoben pro verzi s gelovou
baterií. Nepoužívejte jiné typy baterií.
45418043415 [CS]
2
Bezpečnost
Popis štítků
Popis štítků
(1) Tento symbol upozorňuje na nebezpečí
poranění rukou.
úkonů nahlédnout do návodu k obsluze a
údržbě.
(2) Tento štítek, pokud je použit, upozorňuje,
že vozík je přizpůsoben k použití v „chladných
skladovacích prostorách“ a vyžaduje speciální
olej (doplňkové vybavení).
(7) Tento štítek upozorňuje, že pro uvolnění
brzdy je nutné sešlápnout pedál přítomnosti
obsluhy na pracovní plošině.
(3) Tento štítek upozorňuje na nebezpečí
poranění nohou.
(4) Tento štítek ukazuje, kde se připevňují
zvedací háky vozíku.
(5) Tento symbol, pokud je použit, ukazuje,
že vozík je přizpůsoben k použití v „chladných
skladovacích prostorách“ (doplňkové vybavení).
(6) Tento štítek upozorňuje, že je nutné před
použitím vozíku a prováděním údržbářských
(8) Tento symbol se vyskytuje v prostoru
motoru a upozorňuje na nebezpečí, které
hrozí od nechráněných pohyblivých dílů.
(9) Tento štítek upozorňuje, že pro zvednutí
baterie umožňující její vyjmutí je nutné stisknout tlačítko.
(10) Tento štítek upozorňuje, že lze nastavit
výšku pracovní plošiny.
(11) Tento štítek upozorňuje, že vozík má
opačné řízení (doplňkové vybavení).
45418043415 [CS]
19
2
Bezpečnost
Bezpečnostní zařízení
Bezpečnostní zařízení
2
3
6
1
4
5
7
2118
Obsluha musí být informována o přítomnosti
těchto bezpečnostních zařízení:
•
•
•
•
•
20
Tlačítko NOUZOVÉHO zastavení (1).
Klakson (2).
Klíček start/stop(3)
Elektromagnetická brzda (4).
Pedál přítomnosti obsluhy (5).
• Destičky zámku baterie se zavřeným
krytem (6).
• Výstražný bzučák zpátečky (doplňkové
vybavení) (7).
UPOZORNĚNÍ
Tato zařízení je nutné kontrolovat denně, jak
je popsáno v kapitole 4.
45418043415 [CS]
2
Bezpečnost
Bezpečnostní kontroly
Bezpečnostní kontroly
Pravidelná bezpečnostní prohlídka
vozíku
Provozovatel musí zajistit, aby byl vozík
zkontrolován nejméně jednou ročně nebo
po neobvyklých událostech.
Součástí této prohlídky vozíku musí být provedení celkové kontroly technického stavu
z hlediska prevence nehod. U vozíku je dále
nutná důkladná kontrola, zda nedošlo k případnému poškození v důsledku nesprávného
používání. Je nutné založit protokol testů.
Výsledky prohlídky musí být uchovány do provedení dalších dvou prohlídek.
STILL GmbH Hamburg
Regelmäßige Prüfung
(FEM 4.004)
nach nationalen Vorschriften
basierend auf den EG-Richtlinien:
95/63/EG, 99/92/EG, 2001/45/EG
Nächste Prüfung
56344391019
Bezpečnostní prohlídka založená na časovém harmonogramu a mimořádných
událostech
Datum prohlídky je uvedeno na nálepce
umístěné na vozíku.
– Provádění pravidelných bezpečnostních
prohlídek vozíku dohodněte se servisním
střediskem.
– Dodržujte směrnice kontrol prováděných na vozíku v souladu s doporučením
FEM 4.004.
Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll
Mitglied der:
Fédération
Européene
de la Manutention
0000_003-001_V3
Obsluha je zodpovědná za zajištění neprodleného odstranění závad.
– Obraťte se na servisní středisko.
UPOZORNĚNÍ
Dodržujte národní předpisy ve vaší zemi!
45418043415 [CS]
21
2
Bezpečnost
Bezpečnostní kontroly
22
45418043415 [CS]
3
Informace o vozíku
3
Informace o vozíku
Celkový pohled na vidlicový vozík
Celkový pohled na vidlicový vozík
10
24
23
5
6
8
3
7
21
4
22
9
25
14
15
2
19
20
26
12
27
24
18
13
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
11
16
1
Plošina
Sedadlo řidiče
Klíček start/stop
Nouzový spínač
Tlačítko klaksonu
Tlačítko zdvihu vidlice
Tlačítko spouštění vidlice
Ovladač pojezdu
Držadlo
Volant
Konektor baterie
Plošina nahoru a dolů
Pedál přítomnosti obsluhy
Páka pro uvolnění krytu baterie
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2130
Ovládací panel (doplňkové vybavení)
Hnací kolo
Dvojité řídicí kolo
Vidlice
Nákladová kolečka
Kryt prostoru motoru
Kryt baterie
Polstrování loketní opěrky
Ukazatel nabití baterie a počitadlo
Ukazatel polohy hnacího kola (doplňkové
vybavení)
Kapsa na dokumentaci
Tlačítko zvedání/spouštění sedadla
Ventilační mřížka
45418043415 [CS]
3
Informace o vozíku
Definice směru jízdy
Definice směru jízdy
B
A
2119
Směr pojezdu standardních modelů je definován následujícím způsobem:
A = Směr jízdy směrem od vidlic (vpřed)
B = Směr jízdy na straně vidlic (vzad)
Preferovaný směr pojezdu je "A".
45418043415 [CS]
25
3
Informace o vozíku
Vybavení a ovládací prvky
Vybavení a ovládací prvky
Klíček start/stop
2
Klíček 1 má dvě polohy:
1
0 = Obvod není pod napětím (poloha
vyjmutí klíčku)
I = Obvod pod napětím
V poloze I se rozsvítí displej (2).
UPOZORNĚNÍ
Všechny ovládací prvky popsané na následujících stranách jsou funkční, pokud je klíček
v poloze „I“
2120
Ukazatel polohy hnacího kola
(doplňkové vybavení)
– Pokud je vozík zapnutý, poloha hnacího
kola je indikována světelnými šipkami (1).
1
1
OM1325
26
45418043415 [CS]
3
Informace o vozíku
Vybavení a ovládací prvky
Ukazatel stavu nabití baterie
1
Displej (1)
Po nastartování vozíku se na displeji na
několik sekund zobrazí provozní hodiny.
Poté se na displeji zobrazí zbývající dostupná
kapacita baterie v %. Pokud se za provozu
vozíku ozve alarm, na displeji se zobrazí
příslušný kód, který se střídavě zobrazuje
s procentem zbývající kapacity baterie.
Symbol počitadla provozních hodin (2)
Když je v činnosti počitadlo provozních hodin,
svítí dvě LED (2). Aby se provozní hodiny
zobrazily na displeji (1), musíte vypnout a opět
zapnout vozík.
2
2146
3
4
Symbol baterie (3)
Žlutá kontrolka LED (3) se rozsvítí, když
baterie dosáhne minimální kapacity.
Symbol servisu (4)
Červená LED (4) se rozsvítí, když uplynul
předem naplánovaný časový interval mezi
poslední a následnou údržbou a je nutné
zajistit provedení údržby.
45418043415 [CS]
27
3
Informace o vozíku
Vybavení a ovládací prvky
Ovladač pojezdu
Když je ovladač (1) otočen do směru (B),
vidlicový vozík se začne pohybovat ve směru
vidlic; když je otočen do směru (A), začne se
vozík pohybovat směrem opačným, než jsou
vidlice.
Uvolněním klapky se aktivuje brzdění (elektricky spouštěné brzdění) a vozík zastaví.
B
A
Rychlost vidlicového vozíku se mění v závislosti na úhlovém natočení ovladače.
UPOZORNĚNÍ
Obsluha trakce se aktivuje, když je klíč (2)
v poloze "I" a je sešlápnut pedál přítomnosti
obsluhy.
1
2
2121
2121
Tlačítko klaksonu
Klakson se aktivuje stisknutím tlačítka (1).
V případě nutnosti umožňuje toto zařízení
řidiči signalizovat jeho přítomnost.
Klakson je funkční po nastartování vozíku
klíčem (2).
1
2
2121
2122
28
45418043415 [CS]
3
Informace o vozíku
Vybavení a ovládací prvky
Tlačítka zvedání/spouštění ramen
vidlice
• Při stisknutí tlačítka (1) se zvedají ramena
vidlice. Uvolněním tlačítka pohyb vidlice
zastavíte.
• Při stisknutí tlačítka (2) se ramena vidlice
spouštějí. Uvolněním tlačítka pohyb vidlice
zastavíte.
3
UPOZORNĚNÍ
1
Zvedání a spouštění ramen vidlice se aktivuje
klíčem zapalování (3) a sešlápnutím pedálu
přítomnosti obsluhy.
2
2121
2123
NOUZOVÝ spínač
A
POZOR
B
Tlačítko NOUZOVÉHO zastavení (1) by mělo být
aktivováno pouze a výhradně v nezbytně nutném
případě. Pokud je tlačítko stisknuto za jízdy, vozík
začne brzdit a zpomalí až do úplného zastavení.(1)
• Stisknutím tlačítka nouzového zastavení
(1) (poloha A) zablokujete všechny funkce
vidlicového vysokozdvižného vozíku.
• Chcete-li opět obnovit provozní podmínky,
odstraňte příčiny nouzového zastavení a
poté zvednutím uvolněte nouzové tlačítko
(1) (poloha B).
1
2143
45418043415 [CS]
29
3
Informace o vozíku
Vybavení a ovládací prvky
Volant
Otáčení volantem (1) způsobuje zatáčení
vidlicového vozíku.
1
Úplné zatočení vyžaduje zhruba čtyři otáčky
volantem.
OM1322
Pedál přítomnosti obsluhy
Sešlápnutím pedálu přítomnosti obsluhy (1)
se aktivují funkce stroje.
1
Uvolněním pedálu přítomnosti obsluhy (1) za
jízdy vozíku se vozík zabrzdí a zpomaluje až
do zastavení.
Uvolněním pedálu obsluhy (1) se aktivuje
parkovací brzda.
NEBEZPEČÍ
Nenechávejte pedál přítomnosti obsluhy zablokovaný, je-li k vozíku připojeno vybavení nebo
břemeno.
2125
NEBEZPEČÍ
Pedál přítomnosti obsluhy sešlapujte levou nohou.
30
45418043415 [CS]
3
Informace o vozíku
Vybavení a ovládací prvky
Tlačítko nastavení pracovní plošiny
Zvedání pracovní plošiny
Stiskněte tlačítko (1). Pracovní plošina se
automaticky zvedá. Jakmile dosáhnete
požadované výšky, uvolněte tlačítko.
Spouštění pracovní plošiny
Stiskněte tlačítko (1) a zatižte pracovní plošinu
svou vlastní váhou. Pracovní plošina se
automaticky spouští. Jakmile dosáhnete
požadované výšky, uvolněte tlačítko.
1
2148
Tlačítko nastavení výšky sedadla
řidiče
Zvednutí sedadla řidiče
Stiskněte tlačítko (2). Sedadlo řidiče se
automaticky zvedá. Jakmile dosáhnete
požadované výšky, uvolněte tlačítko.
2
Spuštění sedadla řidiče
Stiskněte tlačítko (2) když sedíte v sedadle.
Sedadlo řidiče se spouští dolů. Jakmile
dosáhnete požadované výšky, uvolněte
tlačítko.
2149
45418043415 [CS]
31
3
Informace o vozíku
Vybavení a ovládací prvky
Páka pro uvolnění krytu baterie
• Tato páka (1) se používá k otevření krytu
baterie.
• Při otvírání krytu zatlačte páku (1) ve směru
(A).
UPOZORNĚNÍ
A
1
Další informace naleznete v části "Vnitřní
přístupnost" na následujících stránkách.
2127
32
45418043415 [CS]
3
Informace o vozíku
Seznam dostupného volitelného vybavení
Seznam dostupného volitelného vybavení
5
2
6
1
8
3
4
7
2153
• Tandemové nosné válečky (1).
• Ovládací panel (2)
• Vybavení pro chladné klima (3). Další
informace o používání této verze vozíku
naleznete v kapitole 4.
• Typy kol (4) (Vulkollan, pryž nezanechávající stopy, drážkovaná pryž nezanechávající
stopy, antistatická pryž).
• Indikátor polohy hnacího kola.
• KFZ konektor (6).
• Poloha válečků pro vyjmutí baterie (7).
• Opačné řízení (8) (doplňkové vybavení).
• Síťová zástrčka 12 V nebo 24 V a (9).
45418043415 [CS]
33
3
Informace o vozíku
Seznam dostupného volitelného vybavení
POZOR
Informace o montáži volitelného vybavení získáte
od techniků servisní sítě autorizované výrobcem.
34
45418043415 [CS]
3
Informace o vozíku
Vnitřní přístupnost
Vnitřní přístupnost
NEBEZPEČÍ
Je zakázáno používat vozík s otevřenými kryty.
A
Chcete-li vozík použít, je nutné zavřít kryty pro
přístup k vnitřním součástem a vhodně je zajistit.
2
NEBEZPEČÍ
4
Před přístupem k vnitřním součástem vidlicového
vozíku si pečlivě prostudujte pokyny uvedené
v kapitole 5 s názvem "Údržba".
3
– Pro přístup k horní části baterie odpojte
zástrčku baterie (1) ze zásuvky, zatlačte
páku zámku krytu (2) ve směru "A" a
zvedněte kryt baterie (3) pomocí rukojeti
(4). Kryt je upevněn hydraulickým tlumičem
vibrací.
1
3
2129
45418043415 [CS]
35
3
Informace o vozíku
Vnitřní přístupnost
– Pro přístup k prostoru motoru/pojistek
vyšroubujte dva šrouby (5) a otevřete kryt
(6). Překlopením desky (7) získáte přístup
k elektronickým součástem a pojistkám.
5
6
7
2139
36
45418043415 [CS]
3
Informace o vozíku
Označení vozíku
Označení vozíku
Umístění identifikačních štítků
Tipo-Type-Modèle-Tip / Matricola-Serial no-No de série-Serien-Nr / Anno-year-année-Baujahr
/
/
Portata nominale
Rated capacity
Capacité nominale
Nenn-Tragfähigkeit
Tensione batteria
Battery voltage
Tension batterie
batteriespannung
Potenza trazione
Rated drive power
Puissance motr. nom.
Nenn-Anfriebsleist
kg
Massa a vuoto
Unladen mass
Masse à vide
Leergewicht
kg
max
V
*
min
kW
*
kg
kg
kg
*Vedere istruzioni d’uso
see Operating instructions
voir Mode d’emploi
siehe Betriebsanleitung
1
2140
1
Identifikační štítek vozíku
45418043415 [CS]
37
3
Informace o vozíku
Označení vozíku
Identifikační štítek vidlicového
vozíku
– Identifikační štítek obsahuje následující
údaje:
•
•
•
•
•
•
A = Typ vidlicového vozíku
B = Sériové číslo
C = Rok výroby
D = Vlastní hmotnost bez trakční baterie
E = Min. – max. hmotnost trakční baterie
F = Uvedení přidané hmotnosti jen v případě, že trakční baterie jsou příliš lehké pro
udržení stability vozíku.
• G = Výkon trakčního motoru
• H = Napětí trakční baterie
• I = Jmenovitá kapacita
A
B
C
Tipo-Type-Mod le-Tip / Matricola-Serial no-No de s rie-Serien-Nr / Anno-year-ann e-Baujahr
I
H
/
/
Portata nominale
Rated capacity
Capacit nominale
Nenn-Tragf higkeit
kg
kg
max
Tensione batteria
Battery voltage
Tension batterie
batteriespannung
Potenza trazione
Rated drive power
Puissance motr. nom.
Nenn-Anfriebsleist
Massa a vuoto
Unladen mass
Masse vide
Leergewicht
V
*
min
kW
*Vedere istruzioni d
uso
see Operating instructions
voir Mode d emploi
siehe Betriebsanleitung
*
kg
kg
kg
D
E
F
G
2031
Označení na rámu
Na rámu podvozku (1)je vyraženo sériové
číslo vozíku.
1
2156
38
45418043415 [CS]
4
Použití a provoz
4
Použití a provoz
Převoz a zvedání vozíku
Převoz a zvedání vozíku
Přeprava vozíku
Přeprava vozíku se běžně provádí po silnici
nebo železnici. Pokud rozměry vozíku přesáhnou max. povolené hodnoty, je přepravován v rozmontovaném stavu. Za demontáž a opětné sestavení vozíku zodpovídají
pracovníci prodejní sítě. Během transportu
musí být vidlicový vozík zajištěn na dopravním prostředku pomocí vhodných zádržných
systémů. Abyste zabránili sebemenšímu pohybu kol, zajistěte je klíny.
OM0747
Klimatické podmínky převozu a uskladnění vozíku
V době převozu a uskladnění je třeba vozík
chránit před atmosférickými vlivy prostředí.
40
45418043415 [CS]
4
Použití a provoz
Zajíždění
Nakládání a vykládání vozíku
K nakládání a vykládání vozíku použijte
zvedací jeřáb, nakloněnou rovinu nebo
pohyblivou plošinu s náklonem a strukturální
pevností kompatibilní s výkonem a hmotností
vozíku (viz kapitola "Technické údaje").
NEBEZPEČÍ
Používejte zvedací jeřáb s nosností vhodnou pro
vozík vyznačenou na identifikačním štítku. Vezměte v úvahu také hmotnost namontované baterie
(je-li to nutné) a řiďte se příslušným identifikačním
štítkem. Zvedání musí provádět kvalifikovaní zaměstnanci. NESTŮJTE v akčním rádiu jeřábu ani
poblíž vozíku. NEPOUŽÍVEJTE KOVOVÁ lana.
Zkontrolujte, zda nosnost lan odpovídá hmotnosti
vozíku.
1
2
– Chcete-li vidlicový vozík zvednout, zahákněte zvedací popruhy (1) s dostatečnou
nosností pro hmotnost vidlicového vozíku
do bodů (2) na karoserii a poté připojte
opačné konce popruhů do háku jeřábu.
POZOR
Zvedací popruhy by měly mít dostatečnou délku,
aby během zvedání nepoškrábaly kryt nebo přídavné zařízení. V případě nutnosti používejte zvedací nosník. Zvedací popruhy je nutné táhnout
svisle.
NEBEZPEČÍ
Jiný způsob zvedání a přepravy vidlicového vozíku
je zakázán.
Nevstupujte do nebezpečné oblasti pod zavěšenými břemeny.
2139
Zajíždění
Tento typ vidlicového vysokozdvižného
vozíku nevyžaduje zvláštní zajíždění.
45418043415 [CS]
41
4
Použití a provoz
Kontroly a prohlídky
Kontroly a prohlídky
Každodenní kontroly před použitím
V zájmu zachování dobrého stavu a bezpečného provozu vozíku je nutné provádět následující každodenní kontroly. Tyto kontroly
doplňují, nikoli nahrazují, naplánované údržbářské práce.
• Vizuálně zkontrolujte, zda jsou různé
součásti vozíku v dobrém stavu.
• Přesvědčte se, zda je vidlice v dobrém
stavu.
• Zkontrolujte správnou funkci tlačítek a
ovladače.
• Přesvědčte se, zda se tlačítka a ovladač
po uvolnění automaticky vrátí do správné
polohy.
• Zkontrolujte, zda je zástrčka/zásuvka
baterie ve správné poloze a nepoškozená.
• Přesvědčte se, zda jsou kola (hnací, nosná,
otočná) v dobrém stavu.
• Přesvědčte se, že bzučák signalizující, že
se vozík pohybuje ve směru vidlice, pracuje
správně (pokud je jím vozík vybaven).
• Zkontrolujte správnou funkci tlačítka nouzového zastavení.
• Přesvědčte se, zda výstražný klakson
pracuje správně.
• Přesvědčte se, zda tlačítko start/stop
pracuje správně.
• Zkontrolujte, zda vidlicový vysokozdvižný
vozík brzdí a zastaví, když je uvolněn pedál
přítomnosti obsluhy.
• Zkontrolujte, zda vozík po uvolnění ovladače začne brzdit a zastaví se.
• Přesvědčte se, zda je elektromagnetická
brzda účinná.
• Přesvědčte se, zda je kryt baterie správně
upevněn.
• Přesvědčte se, zda vozík zpomalí při
zatáčení v úhlu přesahujícím 20° na obě
strany vzhledem ke středu vozíku.
• Zkontrolujte hladinu a hustotu elektrolytu
baterie podle pokynů k baterii.
• Zkontrolujte opotřebení pneumatik.
• Zkontrolujte neporušenost kabeláže baterie.
NEBEZPEČÍ
Pokud zpozorujete jakoukoli poruchu nebo máte
jakékoli pochybnosti o správné funkčnosti vidlicového vysokozdvižného vozíku, vozík NEPOUŽÍVEJTE, ale obraťte se na autorizovanou servisní
síť výrobce.
Kontrola opotřebení kol
Kola a válečky vidlicového vysokozdvižného
vozíku je potřebné vyměnit, pokud se objeví
známky opotřebení.
UPOZORNĚNÍ
Ohledně výměny kol a válečků se obraťte na
servisní síť autorizovanou výrobcem.
OM1290
42
45418043415 [CS]
4
Použití a provoz
Použití vozíku
Použití vozíku
Omezení obsluhy
Vozidla jsou navržena podle normy DIN EN
ISO 3411 pro mužské a ženské zaměstnance
s výškou v rozmezí 1 510 mm až 1 880 mm.
V souladu s tímto předpisem je hmotnost těla
obsluhy omezena na 98 kg. Ergonomie těchto
vozidel nemusí být vhodná pro osoby, které
svými rozměry překračují tyto regulační limity.
45418043415 [CS]
43
4
Použití a provoz
Použití vozíku
Nastupování/vystupování
Schéma znázorňuje tři opěrné body, které
musí obsluha použít při nastupování a při
vystupování z vozíku.
2157
Startování
Po každodenních kontrolách proveďte následující úkony potřebné pro spuštění vidlicového vozíku:
• Nastavte výšku sedadla.
• Nastavte výšku plošiny.
44
• Zkontrolujte, zda není stisknuto tlačítko
nouzového zastavení.
• Nastartujte vozík pomocí klíče: rozsvítí se
ukazatel nabití baterie, počitadlo provozních hodin a ukazatel polohy hnacího kola
(doplňkové vybavení), což signalizuje aktivaci elektrických obvodů.
45418043415 [CS]
4
Použití a provoz
Použití vozíku
Provoz vozíku
• Sešlápněte pedál přítomnosti obsluhy levou
nohou (4).
1
3
UPOZORNĚNÍ
Uvolněním pedálu přítomnosti obsluhy za
jízdy vozíku se vozík zabrzdí a zpomaluje až
do zastavení.
2
• Levou ruku položte na volant (1) a pravou
ruku na rukojeť (2) a na ovladač (3).
• Pomocí ovladače (3) zvolte požadovanou
rychlost pojezdu. Rychlost pojezdu vozíku
odpovídá poloze ovladače (3).
POZOR
Pokud se při startování vozíku vyskytnou potíže,
nepokračujte ve startování, ale zjistěte příčinu.
NEBEZPEČÍ
Obsluha se nesmí z vozíku vyklánět žádnou částí
těla.
4
45418043415 [CS]
2142
45
4
Použití a provoz
Použití vozíku
Řízení vidlicového vysokozdvižného vozíku
C
A
A
H
G
D
E
B
B
F
OM1341
Během provozu je vidlicový vozík řízen
pomocí volantu.
• Po otočení volantem proti směru hodinových ručiček (G) při jízdě vpřed (A) vidlicový
vozík zatočí doleva (C).
• Po otočení volantem proti směru hodinových ručiček (G) při jízdě vzad (B) vozík
zatočí doprava (D).
46
• Po otočení volantem po směru hodinových
ručiček (H) při jízdě vpřed (A) vidlicový vozík
zatočí doprava (E).
• Po otočení volantem ve směru hodinových
ručiček (H) při jízdě vzad (B) vozík zatočí
doleva (F).
45418043415 [CS]
4
Použití a provoz
Použití vozíku
Opačné řízení vozíku (doplňkové vybavení)
A
C
E
D
F
G
B
Během provozu je vozík řízen pomocí volantu.
• Po otočení volantem proti směru hodinových ručiček (G) při jízdě vpřed (A) vozík
zatočí doprava (C).
• Po otočení volantem proti směru hodinových ručiček (G) při jízdě vzad (B) vidlicový
vozík zatočí doleva (D).
A
H
B
2166
• Po otočení volantem ve směru hodinových
ručiček (H) při jízdě vpřed (A) vozík zatočí
doleva (E).
• Po otočení volantem po směru hodinových
ručiček (H) při jízdě vzad (B) vidlicový vozík
zatočí doprava (F).
45418043415 [CS]
47
4
Použití a provoz
Použití vozíku
Pojezd vzad
Obrácení směru jízdy bez břemena na
vidlicích
Obrácení směru jízdy s břemenem na
vidlicích
• Chcete-li obrátit směr jízdy při jízdě bez
břemene na vidlicích, otočte ovladačem
pojezdu ve směru opačném, než je směr
jízdy. Vozík se po účinném, ale postupném
brzdění zastaví a rozjede se v opačném
směru.
• Chcete-li obrátit směr jízdy při jízdě s břemenem na vidlicích, uvolněte ovladač pojezdu a vyčkejte, než vozík zastaví.
• Pomocí ovladače pojezdu obraťte směr
jízdy.
NEBEZPEČÍ
Při brzdění přizpůsobte zpomalení typu přepravovaného břemene, abyste břemeno neztratili.
Brzdění/zastavení vidlicového vozíku
Vozík lze zabrzdit:
• Uvolněním pedálu přítomnosti obsluhy
(provozní brzdění).
• Obrácením směru jízdy pomocí ovladače
pojezdu.
48
UPOZORNĚNÍ
Je-li vozík v klidu, aktivuje se parkovací brzda
a nikoli elektromagnetická brzda.
45418043415 [CS]
4
Použití a provoz
Použití vozíku
Použití vozíku na nakloněných plochách, nakládacích můstcích a výtazích.
Jízda na nakloněných plochách
Použití vozíku na výtahu
Při jízdě vozíkem nahoru nebo dolů po nakloněné ploše nesmíte překročit hodnoty pro
nakloněné plochy uvedené v kapitole "Technické údaje".
Použití vozíku na výtahu je povoleno, pouze
pokud má výtah dostatečnou nosnost (zkontrolujte maximální hmotnost vozíku včetně
trakční baterie) a pouze s náležitým schválením.
Obsluha musí kontrolovat, zda je povrch čistý
a neklouže.
VÝSTRAHA
Pomalu najeďte s vozíkem na výtah břemenem napřed.
Zajistěte vozík ve výtahu tak, aby nedocházelo ke kontaktu žádné části se stěnou výtahu.
Vždy je nutné dodržet minimální vzdálenost
100 mm od stěn výtahu.
Ze svahu jezděte sníženou rychlostí.
NEBEZPEČÍ
VÝSTRAHA
Nebezpečí převrácení!
Při jízdě po nakloněné ploše nahoru nezatáčejte,
necouvejte a nejezděte úhlopříčně.
Vozík musí být správně zajištěn proti nežádoucímu
pohybu.
Použití vozíku na nakloněné ploše
VÝSTRAHA
Při jízdě na nakloněné ploše s břemenem musí
břemeno směřovat nahoru.
NEBEZPEČÍ
POZOR
Zaměstnanci, kteří se přepravují ve výtahu s vozíkem, mohou do výtahu vstoupit až po zajištění
vozíku a po přepravení musí z výtahu vystoupit jako
první.
Použití vozíku na nakládacích můstcích
Nebezpečí nehody
Udržujte vozík v bezpečné vzdálenosti od okrajů
ramp, přepadových prahů atd.
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí nehody
Před nájezdem na nakládací můstek musí obsluha
zkontrolovat, zda byl můstek správně umístěn a
zajištěn a má dostatečnou nosnost.
POZOR
V některých případech je povolena jízda s vidlicí
směřující k vrcholu nakloněné plochy, i když není
naložen.
V takových případech buďte při jízdě maximálně
opatrní a nezatáčejte, dokud nebudou všechna
kola na rovném povrchu.
NEBEZPEČÍ
Na nakládací můstek musíte najíždět pomalu a
opatrně.
Obsluha musí zkontrolovat, zda je nakládané
nebo vykládané vozidlo dostatečně zajištěné proti
pohybu a zda unese zatížení vozíkem.
Řidič nákladního vozidla se musí s obsluhou vidlicového vysokozdvižného vozíku dohodnout na
době odjezdu nákladního vozidla.
Nebezpečí nehody
Neparkujte na nakloněných plochách. Pokud
tak v nouzovém případě musíte učinit, aktivujte
parkovací brzdu a zablokujte kola klíny.
45418043415 [CS]
49
4
Použití a provoz
Použití vozíku
Opuštění vozíku
Při opouštění vidlicového vozíku postupujte
podle následujících pokynů, v uvedeném
pořadí:
• Spusťte vidlici k zemi.
• Uvolněte pedál přítomnosti obsluhy, tím se
aktivuje parkovací brzda.
• Vypněte vozík otočením klíčku do polohy
"0" a poté vyjměte klíček z panelu.
Nouzové zastavení vidlicového
vozíku
A
B
V případě nouze stiskněte tlačítko nouzového
zastavení (1).
Stisknutí tlačítka nouzového zastavení (1)
zablokuje veškeré funkce vozíku, zabrzdí jej a
úplně zastaví.
UPOZORNĚNÍ
1
Více informací o používání tlačítka nouzového
zastavení a návratu do provozního stavu
naleznete v kapitole "3".
2143
50
45418043415 [CS]
4
Použití a provoz
Umístění břemena
Použití vidlicového vysokozdvižného vozíku v chlazených skladech
Při provozu při teplotách nižších než +5 °C
musí být používán vozík speciálně vybavený
pro chlazené sklady.
Vidlicové vysokozdvižné vozíky vybavené pro
práci v chladném klimatu a chlazených skladech lze používat k nepřetržitému provozu
v chlazených skladech při minimální teplotě
–5 °C a ke krátkodobému provozu v chlazených skladech při teplotě –32 °C.
POZOR
Pokud byl vozík používán v prostředí s teplotou
nižší než -5 °C a dostane se mimo chlazený sklad,
odstavte ho buď dostatečně dlouho, aby se vypařila
veškerá kondenzace (nejméně 30 minut), nebo
dostatečně krátce, aby nedošlo ke kondenzaci
(méně než 10 minut).
Nepřipusťte, aby se na vidlicovém vysokozdvižném
vozíku vytvořil led.
POZOR
POZOR
Vidlicový vysokozdvižný vozík je nutné vypnout
a zaparkovat vždy mimo chladnou oblast nebo
chlazený sklad.
NIKDY nejezděte s vozíkem do chlazeného skladu,
pokud na něm došlo ke kondenzaci.
Umístění břemena
Naložení břemena
NEBEZPEČÍ
Před zvednutím břemena se přesvědčte, zda
jeho rozměry a těžiště odpovídají specifikacím
vidlicového vysokozdvižného vozíku uvedeným
v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE.
NEBEZPEČÍ
Břemena je nutné skládat tak, aby nesklouzla nebo
se nepřevrátila a nespadla na zem.
NEBEZPEČÍ
Zajistěte, aby v provozní oblasti vidlicového vozíku
nestály další osoby.
NEBEZPEČÍ
Nikdy neopouštějte vozík, pokud má zvednuté
vidlice, bez ohledu na to, je-li na nich břemeno či
nikoli.
UPOZORNĚNÍ
Další informace o obecných pravidlech používání vidlicového vysokozdvižného vozíku
a zvedání a pokládání břemen naleznete
45418043415 [CS]
51
4
Použití a provoz
Umístění břemena
v příručce „Pravidla používání průmyslových
vozidel“ přiložené k této příručce.
• S břemenem manipulujte opatrně a co
nejpřesněji.
• Pomalu zasuňte vidlice do středu nákladu,
který chcete zdvihnout.
• Zvedněte břemeno z podlahy.
Složení nákladu
• Vjeďte do oblasti složení nákladu.
• Spouštějte ramena vidlice, dokud nebude
břemeno v požadovaném prostoru a
uvolněte ramena vidlice z břemena.
• S vidlicovým vozíkem couvněte.
NEBEZPEČÍ
Nikdy neopouštějte vozík, pokud má zvednuté
vidlice, bez ohledu na to, je-li na nich břemeno či
nikoli.
UPOZORNĚNÍ
Další informace o obecných pravidlech používání vidlicového vysokozdvižného vozíku
naleznete v příručce Pravidla používání průmyslových vozidel přiložené k této příručce.
Přívěsy
Vidlicový vysokozdvižný vozík není určen
k tažení přívěsů.
52
45418043415 [CS]
4
Použití a provoz
Odtahování vidlicového vozíku
Odtahování vidlicového
vozíku
V případě závady nelze vidlicový vozík odtahovat.
Vidlicový vysokozdvižný vozík je nutné zvedat
s náležitou opatrností podle pokynů uvedených na předchozích stránkách.
45418043415 [CS]
53
4
Použití a provoz
Dobíjení baterie
Dobíjení baterie
POZOR
Baterii lze nabíjet pouze v případě, že je vozík
vypnutý.
NEBEZPEČÍ
Baterii je nutné nabíjet v místnostech, jež vyhovují
zvláštním směrnicím o daném předmětu. Informace o nabíjení, kontrole hladiny, kontrole typu
baterie (gelové, olověné atd.) a dodávaném napětí a proudu naleznete v příručkách pro baterii a
nabíječku baterií. Nadměrný proud může poškodit
baterie a vést k nebezpečným situacím. Pokud jde
o bezpečnostní opatření, řiďte se pokyny obsaženými v příručce k baterii a pokyny v části "Bezpečnostní předpisy" v této příručce.
• Zapněte externí nabíječku baterie.
• Nabíjení spustíte připojením konektoru
k nabíječce baterie.
• Po dokončení nabíjení baterie vypněte
nabíječku baterie.
• Odpojte nabíječku baterie.
• Vraťte víčka baterie na své místo (pokud
byla předtím vyjmuta).
• Znovu zapojte baterii.
• Zavřete kryt bateriového prostoru.
UPOZORNĚNÍ
Více informací naleznete v příručce nabíječky
baterií.
• Zpřístupněte horní část baterie podle
pokynů uvedených v odstavci "Přístup
k vnitřním součástem".
• Sejměte víčka baterie (je-li to uvedeno
v příručce o údržbě baterie).
54
45418043415 [CS]
5
Údržba
5
Údržba
Obecné informace
Obecné informace
Provádějte pravidelně uvedenou údržbu,
v uvedených časech a pomocí spotřebního
materiálu poskytnutého pro tento účel, podle
pokynů na následujících stránkách, abyste
uchovali vidlicový vysokozdvižný vozík v dobrém stavu. Nezapomeňte vést záznamy o
provedených pracích, jedná se o jediný způsob zachování platnosti záruky.
Údržba se dělí na:
• plánovanou údržbu (provádí ji servisní síť
autorizovaná výrobcem)
• údržbu podle potřeby (provádí ji uživatel)
NEBEZPEČÍ
Plánovanou údržbu a opravy musí provádět servisní síť autorizovaná výrobcem, aby zařízení bylo
udržováno v dokonalém stavu a v souladu s technickými specifikacemi.
UPOZORNĚNÍ
Chcete-li uzavřít náležitou smlouvu o údržbě
pro váš vidlicový vysokozdvižný vozík, obraťte
se na autorizovanou servisní síť.
POZOR
Pokud se vidlicový vysokozdvižný vozík používá
v prašném prostředí, při teplotách pod nulou nebo
ve velmi náročném provozu, je nutné interval mezi
různými naplánovanými údržbářskými pracemi
zkrátit.
Úkony před údržbou
Před údržbářskými pracemi proveďte následující úkony:
• Vozík umístěte na rovný povrch a zkontrolujte, zda se vozík nemůže náhodně pohybovat.
• Spusťte úplně vidlici.
56
• Vypněte vozidlo.
• Stiskněte tlačítko nouzového zastavení.
NEBEZPEČÍ
Před jakýmkoli zásahem do elektrického systému
odpojte výstup baterie z příslušného konektoru.
45418043415 [CS]
5
Údržba
Plánovaná údržba
Plánovaná údržba
Přehledná tabulka údržbářských prací
Údržbářské práce
Další kontroly
Intervaly v hodinách
1 000
2 000
3 000
Zkontrolujte, zda správně funguje a zda se správně uzamyká nastavení plošiny
Zkontrolujte, zda správně funguje a zda se správně uzamyká nastavení výšky sedadla
Zkontrolujte pojistky
Kontrola baterie
Zkontrolujte stav elektrických kabelů a zásuvek baterie a ujistěte se,
zda jsou řádně upevněny
Zkontrolujte stav a opotřebení kol a ujistěte se, zda jsou řádně upevněna
Zkontrolujte správnou funkci brzdy pro jízdu vzad
Zkontrolujte správné nastavení a funkčnost parkovací brzdy a nožní
brzdy
Zkontrolujte, zda jsou řádně upevněny matice kol a ráfky
Zkontrolujte stav a opotřebení hnacího kola
Zkontrolujte výskyt neobvyklých zvuků nebo netěsností v redukční
převodovce
Namažte páky
Zkontrolujte izolaci mezi podvozkem a všemi elektromotory
Zkontrolujte izolaci mezi podvozkem a elektronickým řízením
Zkontrolujte spoje a stav potrubí
Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulickém systému
Zkontrolujte hladinu oleje v redukční převodovce
Zkontrolujte a seřiďte přední ložiska
Namažte ozubená kola
Zkontrolujte potrubí řízení a motoru zdvihu
Namažte kluzná vedení plošiny
Zkontrolujte opotřebení kartáčů motoru řízení
Vyčistěte motory servořízení a zdvihu
Namažte válečky bateriového prostoru
Vyměňte olej v redukční převodovce
45418043415 [CS]
57
5
Údržba
Plánovaná údržba
Vyměňte olej v hydraulickém systému
Zkontrolujte a namažte nosnou desku vidlice a kluzná vedení
Namažte hnané přídavné kolo
Výměna kartáčů motoru zdvihu
UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Během provádění údržby postupujte podle
pokynů uvedených v části "Bezpečnostní
předpisy pro provozní látky" v "kapitole 2".
Schéma mazání
3
6
7
4
2
1
7
7
5
1.
2.
2177
58
45418043415 [CS]
5
Údržba
Plánovaná údržba
• (1) Namažte ozubená kola jednotky řízení
univerzálním mazivem každých 1 000 hodin
nebo každých 6 měsíců.
• (2) Namažte točnu řízení převodovky
univerzálním mazivem každých 2 000 hodin
nebo každých 12 měsíců.
• (3) Namažte všechny pohyblivé díly olejem
každých 1 000 hodin nebo každých 6 měsíců.
• (4) Vyměňte hydraulický olej každých
2 000 hodin nebo každých 12 měsíců.
• (5) Vyměňte převodový olej každých
12 měsíců.
• (6) Namažte boční vodicí válečky v bateriovém prostoru olejem každých 1 000 hodin
nebo každých 6 měsíců.
• (7) Namažte univerzálním mazivem každých 1 000 hodin nebo každých 6 měsíců.
45418043415 [CS]
59
5
Údržba
Údržba podle požadavků
Údržba podle požadavků
Čištění vidlicového vysokozdvižného vozíku
Čištění závisí na typu použití a na pracovišti.
Pokud vozík přijde do styku s vysoce agresivními látkami, např. slanou vodou, hnojivy,
chemikáliemi, cementem apod., měl by se důkladně vyčistit po každém pracovním cyklu. Je
lepší použít studený stlačený vzduch a čisticí
prostředky. K čištění částí karoserie vozíku
používejte hadry namočené ve vodě.
POZOR
Vozík nečistěte vodním paprskem; NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla a typy benzinu, které by mohly
poškodit části vozíku.
Čištění sedadla
Sedadlo vyčistěte houbou nebo hadříkem
navlhčeným ve vodě s neutrálním čisticím
prostředkem.
POZOR
Sedadlo nečistěte abrazivními čisticími prostředky
ani žíravými tekutinami a nemyjte je vodou ani
párou pod tlakem. Při čištění čalouněných povrchů
zabraňte pronikání vlhkosti čalouněním.
60
45418043415 [CS]
5
Údržba
Údržba podle požadavků
Výměna baterie
5
13
4
13
1
11
6
14
14
3
2
7
14
U
8
2135
VÝSTRAHA
Níže popsané hydraulické ovladače (1, 5, 11)
jsou funkční při současném sešlápnutí pedálu
přítomnosti obsluhy (U). Když se obsluha nachází
ve vozíku, musí levou nohou sešlápnout pedál
přítomnosti obsluhy (U).
45418043415 [CS]
61
5
Údržba
Údržba podle požadavků
NEBEZPEČÍ
Před výměnou baterie vozík zaparkujte. Zajistěte,
aby vozík stál na rovném povrchu a nemohl se
náhodně pohybovat.
Zajistěte, aby odjištěná baterie nemohla vyklouznout a spadnout na zem. Nebezpečí pohmoždění
rukou a nohou!
– Zvedněte vidlice až k zarážce pomocí
tlačítka (1).
– Otevřete kryt bateriového prostoru (2)
zatlačením páky (3) do strany a zatáhněte
nahoru za rukojeť (4), až se bateriový
prostor úplně otevře.
–
16
NEBEZPEČÍ
15
"Nebezpečí skřípnutí rukou" je signalizováno
dvěma nálepkami (13). Zkontrolujte, zda kryt
bateriového prostoru setrvává ve zcela otevřené
poloze. Denně kontrolujte plynovou pružinu a
zajistěte tak, že udrží bateriový prostor otevřený
a zabrání jeho nahodilému zavření.
17
Mezi baterii a podvozek vozíku nevkládejte ruce.
Nálepka (13): stříbrné pozadí (13) s černým symbolem (15) uvnitř a varovný symbol s černým ohraničením a žlutým pozadím (16).(17)
16
2151
– Stiskněte tlačítko (5), zvedací zařízení
se zvedne za zámek a přemístí baterii do
polohy pro demontáž.
NEBEZPEČÍ
S vozíkem lze manévrovat i při zvednuté baterii.
Před jízdou s vozíkem se ale ujistěte, že je zvedací
zařízení baterie spuštěné dolů, bateriový prostor
zavřený a baterie je řádně upevněna pomocí
zámků (14).
– Vypněte vozík klíčem (6).
– Odpojte zástrčku (7) ze zásuvky baterie.
2136
62
45418043415 [CS]
5
Údržba
Údržba podle požadavků
– Výrobcem schválenou jednotku s válečky
pro boční vyjímání baterie umístěte vedle
vozíku (8) tak, aby stála nehybně a ve
stabilní poloze. Nastavte výšku jednotky
s válečky tak, aby byla v rovině se spodní
stranou baterie u bateriového prostoru.
12
NEBEZPEČÍ
"Nebezpečí skřípnutí rukou" je signalizováno
dvěma nálepkami (13). Baterii musí vyjímat pouze
jeden pracovník obsluhy. Obsluha musí dodržovat
návod k obsluze uvedený v této části a stát na
stejné straně jako jednotka válečků pro boční
vyjímání baterie.
– Vložte ruku do příslušného otvoru pro
baterii (12) dle znázornění na obrázku.
– Vytáhněte baterii (9) směrem ven, posunujte ji po válečcích na podvozku a umístěte
ji na předem připravenou externí jednotku
válečků.
2145
– Uchyťte baterii popruhem nebo řetězem ve
dvou bodech (10).
– Zvedněte baterii a vyjměte ji.
10
NEBEZPEČÍ
Použijte jeřáb s dostatečnou nosností podle hmotnosti baterie. Zvedání musí provádět kvalifikovaní
zaměstnanci. NESTŮJTE v akčním rádiu jeřábu
ani poblíž vozíku. NEPOUŽÍVEJTE kovová lana.
Zkontrolujte, zda nosnost zvedacích popruhů vyhovuje hmotnosti baterie.
– Vyměňte baterii a namontujte novou pomocí předem připravené externí jednotky
válečků.
10
9
POZOR
Podle tabulky uvedené v části "Technické údaje" se
rozhodněte, jaký typ baterie je třeba použít.
2137
– Vložte ruku do příslušného otvoru pro
baterii (12).
45418043415 [CS]
63
5
Údržba
Údržba podle požadavků
– Zatlačte baterii (9) směrem dovnitř, posunujte ji při tom po válečcích na podvozku
vozíku.
– Zkontrolujte, zda je baterie (9) zarovnaná
s bokem vozíku a zda přes něj nepřesahuje.
Pokud baterie přesahuje přes bok vozíku,
vložte ruku do otvoru (12) a zatlačte ji nebo
ji povytáhněte do správné polohy.
– Připojte zástrčku (7) zpět do zásuvky
baterie.
– Otočte klíčem (6) do polohy ZAPNUTO.
– Spusťte úplně vidlice pomocí tlačítka (11).
– Zavřete kryt bateriového prostoru (2) a
ujistěte, že je baterie řádně upevněna
pomocí zámků (14).
POZOR
Při zavírání krytu baterie dbejte na správné umístění kabelů zástrčky baterie, aby nedošlo k jejich
poškození.
Nepřiskřípněte kabely baterie pod kryt bateriového
prostoru.
NEBEZPEČÍ
"Nebezpečí skřípnutí rukou" je signalizováno
dvěma nálepkami (13). Při zavírání krytu bateriového prostoru nevkládejte ruce ani ostatní části
těla mezi kryt baterie a bateriový prostor.
64
45418043415 [CS]
5
Údržba
Údržba podle požadavků
Podstavec s jednotkou válečků pro boční vysunutí baterie (doplňkové vybavení)
A
C
D
B
B
1
OM1343
Podstavec se používá následujícím
způsobem:
1) Umístěte podstavec s jednotkou válečků
pro vysunutí baterie k výstupu baterie.
2) Zvedněte západku baterie A.
3) Srovnejte výšku podstavce s výškou, v které
bude baterie vysouvána. Seřízení výšky se
provádí pomocí nastavitelné opěrné nohy B.
POZOR
Seřiďte výšku opěrné nohy, aby byl povrch jednotky
válečků dokonale vodorovný.
4) Zasuňte baterii k mechanické zarážce C.
5) Posuňte západku baterie A a sklopte ji do
nejvhodnější mezery D, aby zajistila baterii na
místě.
45418043415 [CS]
65
5
Údržba
Údržba podle požadavků
Výměna pojistky
5
4
6
7
1
3
2
2144
• Vypněte vozík a před údržbou proveďte
nutné úkony.
NEBEZPEČÍ
Tuto akci musí provádět kvalifikovaní a vyškolení
techničtí pracovníci.
POZOR
Před výměnou pojistky odstraňte příčinu jejího spálení. Spálená pojistka musí být nahrazena pouze
pojistkou o stejné intenzitě proudu. Nezasahujte do
elektrického systému vozíku.
• Vyhledejte pojistky podle pokynů v části
"Přístup k vnitřním součástem".
• Výkonové pojistky (2) a (3) jsou umístěny
vedle stykačů, provozní pojistky (pojistky 4,
5, 6, 7) jsou umístěny v příslušné pojistkové
skříni (3).(1)
66
45418043415 [CS]
5
Údržba
Údržba podle požadavků
Výkonové pojistky
• Uvolněte šrouby, vyměňte pojistky (2) a (3)
a pak šrouby znovu utáhněte.
Provozní pojistky
• Sejměte kryt a vyměňte spálenou pojistku,
poté kryt vraťte na místo.
•
•
•
•
•
•
Hodnoty pojistek
45418043415 [CS]
(2) Pojistka trakce 1F1 = 125 A
(3) Pojistka čerpadla 2F1 = 200 A
(4) Pojistka 3F1 = 30 A
(5) Pojistka 1F3 = 10 A
(6) Pojistka 1F11 = 5 A
(7) Pojistka ventilátoru 9F20 = 10 A (doplňkové vybavení)
67
5
Údržba
Uskladnění
Uskladnění
Obecné informace
Operace potřebné pro "Dočasné odstavení
z provozu" a "Trvalé odstavení z provozu"
jsou uvedeny v této kapitole.
Dočasné odstavení z provozu
Nebude-li vidlicový vysokozdvižný vozík
dlouhou dobu v provozu, musí se provést
následující operace:
• Vyčistěte vidlicový vysokozdvižný vozík,
jak je uvedeno v kapitole " Údržba " a uložte
ho v bezprašné a suché místnosti. • Spusťte vidlici.
• Jemně promažte všechny nenatřené části
olejem nebo mazivem.
• Proveďte mazání, jak je uvedeno v kapitole
o údržbě.
• Vyjměte baterii a uložte ji v místnosti, kde
nehrozí nebezpečí zamrznutí. Baterii
nejméně jednou za měsíc nabijte.
• Vidlicový vysokozdvižný vozík zvedněte
tak, aby se kola nedotýkala země; jinak se
v místě dotyku s podlahou poškodí.
• Vozík přikryjte plachtou, která NESMÍ BÝT
z umělé hmoty.
Kontrola a prohlídky po dlouhé nečinnosti
NEBEZPEČÍ
Před použitím vidlicového vysokozdvižného vozíku
proveďte následující úkony:
• Vidlicový vysokozdvižný vozík řádně
vyčistěte.
• Zkontrolujte stav nabití baterie a znovu ji
namontujte do vidlicového vysokozdvižného vozíku; dbejte přitom, aby se vazelína
rozetřela na svorky.
• Promažte všechny součásti vybavené
mazacími hlavicemi a řetězy.
• Zkontrolujte hladinu kapalin.
• Proveďte všechny funkční úkony vidlicového vysokozdvižného vozíku a jeho bezpečnostních zařízení, a to s břemenem i
bez břemena.
NEBEZPEČÍ
U uvedených úkonů se řiďte pokyny obsaženými
v kapitole o údržbě.
Trvalé odstavení z provozu (likvidace)
Vidlicový vysokozdvižný vozík musí být zničen
v souladu s místní legislativou. Chcete-li
vyřadit vidlicový vysokozdvižný vozík podle
místní legislativy, obraťte se na autorizovanou
servisní síť nebo na autorizované společnosti.
68
UPOZORNĚNÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ
Zejména baterie, kapaliny (oleje, paliva, maziva atd.), elektrické a elektronické součásti a
pryžové součásti musí být zlikvidovány v souladu se zvláštní místní legislativou pro jednotlivé typy materiálu.
45418043415 [CS]
5
Údržba
Tabulka materiálů
NEBEZPEČÍ
Demontáž vidlicového vysokozdvižného vozíku za
účelem vyřazení je mimořádně nebezpečná.
Tabulka materiálů
Standardní
typ
Verze pro
chladné
skladovací
prostory
Převodový
olej
Tutela Matrix Tutela Matrix
Množství (l)
1,5
1,5
Idraulicar
AP31
TUTELA
GI/M
1
1
Tutela MP 02
TUTELA
JOTA1
Olej pro
hydraulické
zvedací
zařízení
Množství (l)
Obecné
mazivo
.
45418043415 [CS]
69
5
Údržba
Řešení poruch při provozu
Řešení poruch při provozu
V této části jsou uvedeny poruchy, které se
mohou vyskytnout při provozu vozíku, jejich
příčiny a řešení. Pokud poruchy přetrvávají
i po provedení všech uvedených kontrol,
obraťte se na autorizovanou servisní síť
výrobce.
Porucha: VOZÍK SE NENASTARTUJE
MOŽNÉ PŘÍČINY
Zásuvka baterie není připojena nebo není
připojena správně.
Slabá baterie.
ŘEŠENÍ
Zkontrolujte zásuvku baterie a v případě
potřeby ji správně připojte.
Zkontrolujte úroveň nabití baterie a v případě
potřeby ji dobijte.
Startovací klíček je v poloze „0“ (vozík vypnut). Otočte spínačem do polohy „I“ (vozík zapnut).
Porucha: VOZÍK JE ZAPNUTÝ, ALE NEPOHYBUJE SE
MOŽNÉ PŘÍČINY
Ovladač pojezdu není otočen.
ŘEŠENÍ
Otočte ovladač pojezdu do požadovaného
směru jízdy.
Nesprávné pořadí kroků při zapínání vozíku.
Opakujte pořadí kroků ve správném pořadí.
Tlačítko nouzového zastavení je stisknuté.
Zjistěte důvod, proč bylo aktivováno tlačítko
nouzového vypínání, a poté je uvolněte.
Porucha: VOZÍK NENÍ SCHOPEN ZVEDNOUT BŘEMENO
MOŽNÉ PŘÍČINY
Hmotnost břemene je příliš vysoká!
Vozík není připraven k provozu.
Slabá baterie.
Není stisknuté tlačítko přítomnosti obsluhy.
ŘEŠENÍ
Zkontrolujte, zda hmotnost břemene nepřekračuje maximální nosnost vozíku.
Proveďte všechny kontroly uvedené pro případ, že se „vozík nenastartuje nebo nepohybuje“.
Zkontrolujte úroveň nabití baterie a v případě
potřeby ji dobijte.
Stiskněte tlačítko.
.
70
45418043415 [CS]
6
Technické údaje
6
Technické údaje
Technické údaje
Technické údaje
h13
m2
70
280
S
h3
940
X
h14
C
y
169
l1
b5
b12
b11
b10
b1
e
Wa
l
l6
l2
a/2
a/2
Ast
2152
Délka
vidlice
Těžiště
Vzdálenost
Rozvor
náprav
Celková
délka
72
mm
1 000
1 150
1 200
1 400
1 600
2 390
C
mm
500
600
600
700
800
1 200
x
mm
820
969
1 020
1 220
1 420
1 840
y
mm
1 473
1 623
1 673
1 873
2 073
2 493
l1
mm
1 820
1 970
2 020
2 220
2 420
3 210
45418043415 [CS]
6
Technické údaje
Technické údaje
Charakteristika
1.3
Typ pohonné jednotky
1.4
Typ řízení
1.5
Kapacita/Břemeno
Q (t)
2
1.6
Těžiště břemen
c
(mm)
600(1)
x
(mm)
969/904
y
(mm)
1 623/1 558
1.8
1.9
Elektrický
Vestoje
Vzdálenost břemene od nápravy zátěžového kola se spuštěnou/zvednutou vidlicí
Vzdálenost mezi nápravami se
spuštěnou/zvednutou vidlicí
Hmotnosti
2.1
2.2
2.3
Čistá hmotnost (včetně baterie)
Hmotnost na zatížených
nápravách (strana řidiče/strana
břemena)
Hmotnost na nezatížených
nápravách (strana řidiče/strana
břemena)
(1)
kg
1 000
kg
1 417/1 583
kg
766/234
(1)
(1)
Kola, podvozek
Vulkollan/(pryžové trakční kolo) (2)
3.1
Kola.
3.2
Velikosti trakčních/otočných kol
mm
3.3
Velikosti kola, strana nákladu
mm
3.5
Kola: počet přední/zadní
(x = hnací kolo)
3.6
Rozchod kol na poháněné straně
3.7
Rozchod kol na straně nákladu
ø 254 × 102 (2) / ø 125 × 50
ø 85 × 100
2
b10
(mm)
b11
(mm)
(7)
(6)
/ 1x–2
507
350
(1)
– (500) (3)
Rozměry
4.4
Zvedání
4.5
Výška vozíku u sedadla řidiče
4.9
Výška vozíku v místě volantu
4.15 Výška spuštěných ramen vidlice
4.19 Celková délka
h3
(mm)
h7
mm
h14
(mm)
h13
(mm)
I1
(mm)
45418043415 [CS]
120
1 345
85
1 970
(1)
73
6
Technické údaje
Technické údaje
4.20 Délka včetně ramen vidlice
4.21 Celková šířka
4.22 Rozměry ramena vidlice
4.25
Vzdálenost vnějších hran ramen
vidlice
4.32 Světlá výška ve středu rozvoru
Šířka pracovní uličky s paletou
4.33 1 000 × 1 200 a vloženou vidlicí
1 200
4.34 Šířka pracovní uličky s paletou
800 × 1 200 a vloženou vidlicí 800
4.35 Poloměr otáčení
I2
(mm)
b1
(mm)
s/e/l
(mm)
b5
(mm)
m2
(mm)
Ast
(mm)
Ast
(mm)
Wa
(mm)
820
796
52/170/1 150(4)
520 – (670)
33
2 026
(5)
2 226
1 795
Výkon
5.1
5.2
5.3
5.7
5.8
5.9
Rychlost jízdy (s břemenem/bez
břemena)
Rychlost zdvihu (s břemenem/bez
břemena)
Rychlost spouštění (s břemenem/bez břemena)
Stoupavost (s břemenem/bez
břemene) (1)
Max. stoupavost (s břemenem/bez břemene) (1)
Doba zrychlení (s břemenem/bez
břemene) (1)
km/h
8/11
m/s
0,075/0,109
m/s
0,05/0,040
%
%
8/12
s
6,34/4,80
Elektrický
5.10 Provozní brzda
Elektromotor
6.1
Hnací motor, výkon S2 60 min
kW
2,0
6.2
Motor zdvihu, výkon S3 15 %
kW
2,0
6.3
Typ baterie v souladu s normou
DIN 43531/35/36 A, B, C, č.
6.4
Napětí/jmenovitá kapacita
74
části DIN
V/Ah
45418043415 [CS]
24/345
6
Technické údaje
Rozměry a hmotnosti baterií
6.5
Hmotnost baterie (+/-5 %)
6.6
Absorpce energie podle cyklu VDI
kg
310
kWh/h
0,8
Různé
8.1
Typ ovládání
8.4
Hladina hluku v úrovni ucha řidiče
Elektronické
dB (A)
< 70
(1) Pokud není uvedeno jinak, hodnoty v tabulce platí pro vidlici s délkou
l = 1 150 × 520 mm
(2) Standardní pryžové trakční kolo, volitelný
Vulkollan (ø 250 × 100)
(3) Hodnota platí pro vzdálenost vnějších hran
vidlice 670 mm
(4) Dostupné volitelné délky vidlice: 1 000 –
1 200 – 1 400 – 1 600 – 2 390
(5) Vidlice s délkou l = 1 000 mm
(6) Verze s jedním válečkem (volitelná verze
s tandemovými válečky ø 85 × 80)
(7) Týká se standardní verze s jedním válečkem (u tandemových válečků jsou 4 kola)
(d002)
Rozměry a hmotnosti baterií
Údaje DIN
Obecná charakteristika baterií
Údaje EN 60254-2
Napětí
V
Kapacita
Ah
Rozměry
mm
Hmotnost
kg±5 %
24
330
790 x 210 x 816
310
3 PzS 330 L
LF
65
24
465
790 x 210 x 816
390
–
LG
65
Položka
kód
Řada a typ
součásti
Délka
součásti
mm
NEBEZPEČÍ
Je nutné dodržet minimální a maximální hmotnost
baterií.
45418043415 [CS]
75
6
Technické údaje
Hlučnost
Hlučnost
Hladina akustického tlaku v sedadle řidiče
LpAZ < 70 dB (A)
Faktor neurčitosti
KpA = 4 dB (A)
Hodnota je určena ve zkušebním cyklu podle
harmonizované evropské normy EN 12053
a deklarována podle normy EN ISO 4871
pomocí vážených procentuálních hodnot času
režimů překládání, zvedání a volnoběhu. Lze
ji použít pouze pro porovnání s hodnotami pro
různé vidlicové vysokozdvižné vozíky.
UPOZORNĚNÍ
Při skutečném použití vidlicového vysokozdvižného vozíku se mohou vyskytnout hodnoty
hlučnosti, které jsou nižší nebo vyšší než výše
uvedené hodnoty, například v důsledku různých provozních režimů, různých podmínek
okolního prostředí a dalších zdrojů hluku.
Vibrace
– Hodnota vibrací, kterým je vystaveno tělo:
āw,zS= 1 m/s2 , s neurčitostí k = 0,3 m/s2
– Hodnota vibrací, kterým jsou vystaveny
ruce:
āw < 2,5 m/s2
Hodnota pro tělo byla vypočítána a uznána
jako vyhovující podle harmonizovaných
evropských norem EN 13059 a EN 12096
a vychází z režimu přepravy, který jediný
vystavuje řidiče významným vibracím. Výše
zmíněná norma se nevztahuje na měření
vibrací pro ruce. Bylo dokázáno, že relativní
hodnota je obecně nižší než 2,5 m/s2.
POZOR
Výše uvedenou hodnotu lze použít pro srovnání
vidlicových vozíků téže kategorie. Nelze automaticky předpokládat, že dosáhne úrovně denního
vystavení vibracím během skutečného provozu
vidlicového vozíku. Tyto vibrace závisí na použití
(na stavu podlahy, způsobu použití atd.), proto je
nutné denní vystavení vibracím vypočítat na základě relativních údajů z pracoviště.
76
45418043415 [CS]
Rejstřík
g
A
L
Aktualizace tohoto návodu . . . . . . . . . . .
Autorská práva a ochranné známky . . . .
4
4
B
Baterie
Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bezpečnostní prohlídka . . . . . . . . . . . . . 21
D
Likvidace
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Součásti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O
Obaly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
P
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum úprav tohoto návodu . . . . . . . . . . 4
Doprovodná nebezpečí . . . . . . . . . . . . . 15
Doprovodná rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
9
9
6
S
Stabilita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
E
ES prohlášení o shodě podle směrnice
o strojních zařízeních. . . . . . . . . .
6
45418043415 [CS]
77
STILL GmbH
Berzeliusstrasse 10
D-22113 Hamburg
Ident. č. 45418043415 CS

Podobné dokumenty