Nabídka pronájmu prostor zahrnuje

Transkript

Nabídka pronájmu prostor zahrnuje
Pronájem prostor
Koncerty
Nabídka pronájmu prostor zahrnuje:
 pódium pro účinkující
 obě patra Music Hall (taneční sál + horní ochoz)
 dle dohody všechny tři funkční bary
 marchandise (prodejní okénko pro suvenýry, propagační předměty apod.)
 backstage
 dvě šatny (personál a účinkující)
 pronájem světelné a zvukové techniky (D&B audio technik, Q Siries)
 nazvučení kapely, interpreta – 2 zvukaři
 osvětlení celého klubu, včetně nasvíceni stage + 1 osvětlovač






security – 2 osoby
debaras
operativní úklid
šatna pro návštěvníky – 2 osoby pro obsluhu šatny
funkční pokladna (za poplatek)
možnost projekce reklamních spotů, propagačních materiálů apod. během koncertu na plazmách
 umístění tiskové zprávy, fleyeru na webu
- 35.000,- Kč + DPH _______________________________________________________________________
Pronájem prostor je zpravidla poskytován od 15:00 hodin daného dne (po dohodě s možností
přípravy sálu dříve, zvuková zkouška je umožněna až od 17:00 hodin) do 02:00 hodin druhého
dne.
Prostor musí být vyklizen a připraven k převzetí do 10:00 hodin druhého dne.
Ostraha – 220 Kč bez DPH za osobu/hodina
Dovoz doplňující techniky – 600 Kč bez DPH
Technik – 2100 Kč bez DPH za osobu
– v ceně pronájmu je obsažen technik na obsluhu techniky v rozmezí 8 hodin – za každou
další započatou hodinu bude účtována částka navíc ve výši 180,- Kč za hodinu/osoba
Pokladna – 180 Kč bez DPH/hodina
RETRO MUSIC HALL s. r. o.
IČO: 033 32 772, DIČ: CZ 033 32 772
www.retropraha.cz
1 /1
Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, Czech Republic
obch. rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230234
[email protected]