Czech National Song Lyrics Měla jsem holoubka (Original Czech

Komentáře

Transkript

Czech National Song Lyrics Měla jsem holoubka (Original Czech
Czech National Song
Lyrics
Měla jsem holoubka
(Original Czech lyrics)
Měla jsem holoubka v truhle zavřeného,
on jest mi uletěl do pole širého.
Do pole širého, na zelenej doubek.
Tam sobě zahoukal
můj zlatej holoubek.
Nehoukej, nebroukej, můj zlatej holoubku,
nedělej svej milej většího zármutku!
Já jí ho nedělám, dělá si ho sama,
když já nejsem doma, s jinšími sedává.
I Had a Little Dove
(English translation)
I had a little dove locked up in a chest.
He has flown away into the open fields.
Into the open fields, onto a little green oak tree.
There he hooted for himself,
My dear little dove.
Do not hoot nor hum, my dear little dove,
Do not make your love sadder and sadder.
It is not me who makes her sad, it is her.
When I am not at home, she enjoys the company of others.

Podobné dokumenty

NEVIDOMÁ DÍVKA

NEVIDOMÁ DÍVKA hudba a text Karel Kryl, album Bratříčku, zavírej vrátka (1969)

Více

Pouze první snímek

Pouze první snímek Postup: Vytvořit symbol „vlak“, na časové ose vložit na 60 políčko klíčový snímek (F6), PT na název vrstvy a přidat klasické vodítko pohybu. Do vzniklé vrstvy nakreslit křivku po které se bude vlak...

Více

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN a/ Nepravidelná přídavná jména

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN a/ Nepravidelná přídavná jména na konci srovnávacích vět se často objevují osobní nebo přivlastňovací zájmena Jeho kniha je dražší než MOJE – přivlastňovací zájmeno na konci věty – musí být použito samostatné přivlastňovací zájm...

Více