odborných publikací - Centrum klinické oftalmologie

Komentáře

Transkript

odborných publikací - Centrum klinické oftalmologie
Publikační činnost
Vědecké monografie
1. CIHELKOVÁ, I. a SOUČEK, P. Atlas makulárních chorob. Atlas of macular
diseases. 1. vydání. Praha: Galén/Karolinum, 2005. 521 s.
Kapitoly v zahraničních monografiích
1. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Visudyne therapy in macular degeneration with
predominantly classic subfoveal choroidal neovascularization. In IOSELIANI,
O.R., (Ed.), Focus on macular degeneration research, New York: Nova Science
Publishers, Inc., 2004, p. 241-252.
Kapitoly v domácích monografiích
1. SOUČEK, P. Laserová terapie věkem podmíněné makulární degenerace,
poznámky pro klinickou praxi. In KUCHYNKA, P. (Ed.), Trendy soudobé
oftalmologie, I. svazek, Praha: Galén, 2000, s. 127-152.
2. SOUČEK, P. Nitrooční tumory nemelanocytární. In BARÁKOVÁ, D. (Ed.), Oční
tumory, Praha: Grada, 2002, s. 101-112.
3. SOUČEK, P., KUCHYNKA, P., BARÁKOVÁ, D. Současné trendy v léčbě
nádorů oka. In BARÁKOVÁ, D. (Ed.), Oční tumory, Praha: Grada, 2002, s. 113126.
4. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Fotodynamická terapie s verteporfinem u
převážně klasické subfoveolární choroidální neovaskularizace - řešení akutních
forem makulární degenerace. In ROZSÍVAL, P. (Ed.), Trendy soudobé
oftalmologie, III. svazek, Praha: Galén, 2006, s. 197-217.
5. SOUČKOVÁ I., SOUČEK P. Optická koherentní tomografie u makulárních
chorob, nové možnosti využití, In ROZSÍVAL, P. (Ed.), Trendy soudobé
oftalmologie, VIII. svazek, Praha: Galén, 20012, s. 109-136.
Původní práce v časopisech s IF
1. KAREL, I., MICHALIČKOVÁ, M., SOUČEK, P. Long-term results of pars
plana vitrectomy and silicon oil for giant tears. European Journal of
Ophthalmology, 1996, vol. 6, no. 3, p. 315-321.
2. KAREL, I., KALVODOVÁ, B., FILIPEC, M., BOHÁČOVÁ, E., SOUČEK, P. et
al. Poly(triethylenglycol monometacrylate) a poly(glycerol monomethacrylate)
cross-linked gel as potential viscoelastics for intraoperative use. Graefe’s Arch
Clin Exp Ophthalmol, 1997, vol. 235, p. 186-189.
3. TKADLECOVÁ, M., HAVLÍČEK, J., VOLKA, K., SOUČEK, P. et al. Study of
aqueous humour by 1H NMR spectroscopy. Journal of Molecular Structure, 1999,
vol. 480-481, p. 601-605.
4. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Treatment of macular degeneration (A
controlled case). Neuroendocrinology Letters, 2002, vol. 23, no. 4, p. 370-372.
5. SOUČEK, P., TKADLECOVÁ, M., HAVLÍČEK, J. et al. The function of the
blood aqueous barrier in eyes with emulsified silicone oil. Neuroendocrinology
Letters, 2003, vol. 24, no. 6, p. 454-458.
6. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Evaluation of subretinal fluid absorption by
optical coherence tomography in circumscribed choroidal hemangioma after
photodynamic therapy with verteporfin. Neuroendocrinology Letters, 2004, vol.
25, no. 1/2, p. 109-114.
7. AZAB, M., BOYER, DS., BRESSLER, NM., BRESSLER, SB., CIHELKOVÁ,
I., HAO, Y., IMMONEN, I., LIM, JI., MENCHINI, U., NAOR, J., POTTER, MJ.,
REAVES, A., ROSENFELD, PJ., SLAKTER, JS., SOUČEK, P. et al. Verteporfin
therapy of subfoveal minimally classic choroidal neovascularization in age-related
macular degeneration: 2-year results of a randomized clinical trial. Arch
Ophthalmol, 2005, vol. 123, p. 448-457.
8. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Photodynamic terapy with verteporfin in
subfoveal amelanotic choroidal melanoma (A controlled case).
Neuroendocrinology Letters, 2006, vol. 27, no. 1/2, p. 145-148.
9. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Comment on Donaldson MJ et al.: Primary
treatment of choroidal amelanotic melanoma with photodynamic therapy. Clin
Experiment Ophthalmol. 2006, vol. 34, p. 721.
10. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Photodynamic therapy with verteporfin in
subfoveal choroidal metastasis of breast carcinoma (A controlled case).
Neuroendocrinology Letters, 2006, vol 27, no. 6, p. 725-732.
11. CIHELKOVÁ, I., SOUČEK, P., ŠACH, J. Uveal melanoma in congenital ocular
melanocytosis mimicking malignant transformation of the optic disc
melanocytoma (A controlled case). Neuroendocrinology Letters, 2006, vol. 27, no.
6, p. 729-732.
12. KRÁSNÝ, J., ANDĚL, M., BRUNNEROVA, R., CIHELKOVA, I., DOMINEK,
Z., LEBL, J., PAPADOPOULOS, K., SOUČEK, P. et al. The contrast sensitivity
test in early detection of ocular changes in the relation to the type I diabetes
mellitus compensation in children, teenagers and young adults. Recent Patents in
Inflammation and Alergy Drug Discovery, 2007, vol 1, no. 3, p. 232-236.
13. FINGER PT, KURLI M, SHULMAN JP, THE EYE CANCER NETWORK
STUDY GROUP. Treatment of small choroidal melanoma: an internet survey.
The Internet Journal of Ophthalmology and Visual Scince. 2007, vol. 5, no 1,
www.ispub.com
14. ŘEDINOVÁ-VOKROJOVÁ, M., ŠACH, J., SOUČKOVÁ, I., BARÁKOVÁ, D.,
VRÁNOVÁ, J., KUCHYNKA, P. The correlation between echographic and
histopathological findings in uveal melanoma. Neuro Endocrinol Lett, 2008, 29, p.
536-546.
15. HARITOGLOU C, GERSS J, SAUERLAND C, KAMPIK A, ULBIG MW;
CALDIRET STUDY GROUP. Effect of calcium dobesilate on occurrence of
diabetic macular oedema (CALDIRET study): randomised, double-blind, placebocontrolled,
multicentre trial. Lancet. 2009, vol. 373, Apr, p. 1364-71.
16. BROWN DM, MICHELS M, KAISER PK, HEIER JS, SY JP, IANCHULEV T;
ANCHOR STUDY GROUP. Ranibizumab versus verteporfin photodynamic
therapy for neovascular age-related macular degeneration: Two-year results of the
ANCHOR study. Ophthalmology. 2009, vol. 116, Jan, p. 57-65.e5.
17. HALLER JA, BANDELLO F, BELFORT R JR, BLUMENKRANZ MS, GILLIES
M, HEIER J, LOEWENSTEIN A, YOON YH, JACQUES ML, JIAO J, LI XY,
WHITCUP SM; OZURDEX GENEVA STUDY GROUP. Randomized, shamcontrolled
trial of dexamethasone intravitreal implant in patients with macular
edema due to retinal vein occlusion. Ophthalmology. 2010, vol. 117, Jun, p. 11341146.e3.
18. HALLER JA, BANDELLO F, BELFORT R JR, BLUMENKRANZ MS, GILLIES
M, HEIER J, LOEWENSTEIN A, YOON YH, JIAO J, LI XY, WHITCUP SM;
OZURDEX GENEVA STUDY GROUP, LI.J. Dexamethasone intravitreal
implant in patients with macular edema related to branch or central retinal vein
occlusion twelve-month study results. Ophthalmology. 2011, vol. 118, Dec, p.
2453-2460.
19. STALMANS P, BENZ MS, GANDORFER A, KAMPIK A, GIRACH A,
PAKOLA S, HALLER JA; MIVI-TRUST STUDY GROUP. Enzymatic
vitreolysis with ocriplasmin for vitreomacular traction and macular holes. N Engl J
Med., 2012, vol. 367 (7), p. 606-615.
20. Boyer DS, Yoon ZH, Belfort R, Bandello F, Maturi RK, Augustin AJ, Li X, Cui H, Hashad Y,
Whitcup SM, for the Ozurdex MEAD Study Group. Three-Year, Randomized, ShamControlled Trial of Dexamethasone Intravitreal Implant in Patients with Diabetic Macular
Edema. Ophthalmology. 2014, in press.
Původní práce v recenzovaných časopisech
1. SOUČEK, P., VESELKA, J., DRÁBKOVÁ, J. et al. Testování znalostí studentů
FVL UK Praha z neodkladné péče a zpracování vybraných stavů z primární
neodkladné péče do modelových situací na počítači. Čs. zdravotnictví, 1990, vol.
38, no. 1, s. 24-29.
2. DOLEŽALOVÁ, J., DVOŘÁK, J., SOUČEK, P. Artefakická amoce. Čs. Oftal.,
1994, vol. 50, Suppl., s. S26-31.
3. KAREL, I., BOHÁČOVÁ, E., SOUČEK, P. Relaxační retinektomie: anatomické
a funkční výsledky. Čs. Oftal., 1994, vol. 50, no, 5, s. 263-271.
4. DOLEŽALOVÁ, J., KAREL, I., BEDŘICH, P., SOUČEK, P. et al. Amoce u
artefakie. Čs. Oftal., 1995, vol. 51, no. 1, s. 7-13.
5. SOUČEK, P., BOGUSZAKOVÁ, J., GAJDOŠÍKOVÁ, Z. et al. Diagnostika,
sledování a laserová léčba klasické formy chorioideální neovaskularizace u
pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací. Čs. Oftal., 1997, vol. 53, no.
2, s. 94-100.
6. SOUČEK, P., BOGUSZAKOVÁ, J., CIHELKOVÁ, I. Fotodynamická terapie s
preparátem Visudyne u makulární degenerace se subfoveolárně uloženou převážně
klasickou choroidální neovaskularizací. Čes. a slov. Oftal., 2002, vol. 58, no. 2, s.
89-97.
7. BARÁKOVÁ, D., KUCHYNKA P., CIHELKOVÁ I. Implantace Acrysof
MA30BA pomocí Monarch systému, Čes. a slov. Ofta.l, 2002, 58, s. 149-152.
8. CIHELKOVÁ, I., SOUČEK, P. Nálezy na optické koherentní tomografii u
pacientů s makulární degenerací léčených pomocí fotodynamické terapie
s preparátem Visudyne. Čes. a slov. Oftal., 2003, vol. 59, no. 4, 250-256.
9. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. První zkušenosti s 25-gauge pars plana
vitrektomií u idiopatické epiretinální membrány a vitreomakulárního trakčního
syndromu. Oftalmochirurgie, 2005, vol. 1, no. 1, s. 25-28.
10. CIHELKOVÁ, I., SOUČEK, P., ŠACH, J. Optická koherentní tomografie u pars
plana vitrektomie pro idiopatickou makulární díru. Čes. a slov. Oftal., 2006, vol.
62, no. 2, s. 100-109.
11. HRNČÍŘOVÁ, K.,HORNOVÁ J., CIHELKOVÁ, I. Makulární oblast u pacientů
s glaukomem. Čes a slov Oftal, 2006, 62, s. 224-229.
12. KRÁSNÝ, J., CIHELKOVÁ, I., DOMÍNEK, Z., SOUČEK, P., ANDĚL, M. et
al. Citlivost na kontrast a fluorescenční angiografie při hodnocení očních změn
v rámci posouzení kompenzace diabetes mellitus 1. typu u mladých dospělých
pacientů. Čes. a slov. Oftal., 2007, vol. 63, no. 1, s. 17-27.
13. ŠIMONOVÁ, G., LIŠČÁK, R., NOVOTNÝ, J. jr., SOUČEK, P. et al. Léčba
choroidálních melanomů na Leksellově gama noži – výsledky. Radiační onkologie.
Vol. 6, no. 1, s. 19-25.
14. SOUČEK, P., SOUČKOVÁ, I. Verteporfin s ranibizumabem u neovaskulární
makulární degenerace. Čes. a slov. Oftal., 2008, vol. 64, no. 4, s. 135-140.
15. SOUČKOVÁ, I., SOUČEK, P. Optická koherentní tomografie u benigních a
maligních melanocytárních nádorů. Čes. a slov. Oftal., 2008, 64, s. 228-230.
16. SOUČEK, P., SOUČKOVÁ, I. Kombinovaná terapie u neovaskulární makulární
degenerace. Interní Med., 2010, 12, no. 1, s. 33-35.
17. SOUČEK, P., SOUČKOVÁ, I. Fotodynamická terapie s verteporfinem: Od
neovaskularizace k hemangiomu aneb když sítnice makulou nekončí. Čes. a slov.
Oftal., 2010, 66, no. 3, s. 146-151.
Původní práce ve sbornících s IF
1. SOUČEK, P., KAREL, I., DOLEŽALOVÁ, J. et al. 1H NMR and IR spectroscopy of
aqueous humor of eyes with emulsified silicone oil. Vision Research, 1995, vol. 35,
Suppl. S Oct., p. 192.
2. KAREL, I., KALVODOVÁ, B., FILIPEC, M., BOHÁČOVÁ, E., SOUČEK, P., et al.
Poly (triethylenglycol monomethacrylate) cross-link gel (TEGMA) as substitute of the
aqueous humor. Vision Research, 1995, vol. 35, Suppl. S Oct., p. 316.
3. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Photodynamic terapy with verteporfin in subfoveal
amelanotic choroidal melanoma. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2005,
vol. 46, Suppl. S, ARVO E-Abstract 3391.
4. SOUČEK, P., SOUČKOVÁ, I. Change of the diagnosis after retinal involvement in
“CNS lymphoma”. Acta Ophthalmol., 2008, vol. 86, Supplement s243.
Kapitoly v učebnicích
1. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I., KRÁSNÝ J., Nitrooční tumory. In
KUCHYNKA, P. (Ed.), Oční lékařství, Praha: Grada, 2007, s. 479-500.
Různé závažné práce
1. SOUČEK, P. 10. kongres SOE v Miláně 1995. Čs. Oftal., 1996, vol. 52, no. 2, s.
192-194.
2. SOUČEK, P. Recenze: KRAUS, H., KAREL, I. RŮŽIČKOVÁ, E.: Oční zákaly.
Čes. a Slov. Oftal., 2001, vol. 57, s. 419.
Přednášky typu „invited speaker“
1. SOUČEK, P: Novinky v diagnostice a laserové terapii u pacientů s věkem
podmíněnou makulární degenerací a choroidálními melanomy, FUTURUM
OPHTHALMOLOGICUM, Hradec Králové, 2000
2. SOUČEK, P: Věkem podmíněná makulární degenerace v ordinaci, současný pohled
na řešení problému, Celostátní sjezd ČOS, Plzeň, 2000
3. SOUČEK, P.: Tumory sítnice, optiku a uveální tkáně, Vejdovského vědecký den,
Olomouc, 2001
4. SOUČEK, P.: Věkem podmíněná makulární degenerace, laserová terapie, klinické
poznámky,Vejdovského vědecký den, Olomouc, 2001
5. SOUČEK, P.: Chirurgie makuly, kurz zadního segmentu, IPVZ, Praha, 2001
6. SOUČEK, P.: Věkem podmíněná makulární degenerace, IPVZ, Praha, 2001
7. SOUČEK, P.: Visudyne a makulární degenerace v praxi, celostátní sjezd ČOS, Brno,
2001
8. SOUČEK, P.: Verteporfin therapy in MD and choroidal hemangioma, Retinologické
sympozium, Poznaň, Polsko, 2003
9. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ I.: Choroby vitreoretinálního rozhraní, FUTURUM
OPHTHALMOLOGICUM, Lázně Jeseník, 2004
10. SOUČEK, P.: Tumory uvey, sítnice a optiku, Vejdovského vědecký den, Olomouc,
2004
11. SOUČEK, P.: člen panelu round table diskuze na téma Moderní léčba VPMD, 4.
bilaterální Slovensko-české oftalmologické sympozium, Banská Bystrica, SR, 2007
12. SOUČEK, P.: Medicína založená na důkazech: klinické studie s ranibizumabem u
VPMD, FUTURUM OPHTHALMOLOGICUM, Karlova Studánka, 2008
13. SOUČEK, P.: člen panelu round table diskuze na téma Vitreoretinální chirurgie u
uveitid, Den uveitid, Praha, 2008
14. SOUČEK, P.: člen panelu round table diskuze na téma Vitreoretinální chirurgie u
uveitid, Celostátní sjezd České oftalmologické společnosti, Teplice 2010
Souborné referáty
1. SOUČEK, P., KUCHYNKA, P. Využití digitálního zobrazovacího systému
v oftalmologii. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, 1999, vol. 48, no. 32, s.
6.
2. SOUČEK, P. Léčba laserem při neovaskulární formě věkem podmíněné makulární
degenerace. Lékařské listy, příloha Zdravotnických novin, 2000, vol. 49, no. 33, s.5.
3. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Diagnostika a terapie chorob makuly. Postgraduální
medicína, 2002, vol. 4, no. 7, s. 774-782.
4. BOROVANSKÁ, J., BARÁKOVÁ, D., ŘEDINOVÁ, M., SOUČEK, P. Maligní
melanom cévnatky. Postgraduální medicína, 2002, vol. 4, no. 7, s. 792-798.
5. SOUČEK, P., MÁZIK, L. Telemedicína v oftalmologii. Postgraduální medicína,
2002, vol. 4, no. 7, s. 799-803.
6. SOUČEK, P., BOGUSZAKOVÁ, J., CIHELKOVÁ, I. Fotodinamičeskaja terapija
preparatom Visudyne (Vizudin) pri makuljarnoj degeneracii s preimusčestvenno
klassičeskoj choroidaľnoj subfoveoljarnoj neovaskuljarizaciej. Rossija Eye World,
2002, vol. 2, no. 4, s. 34-37.
7. SOUČEK, P. Photodynamic therapy with verteporfin in predominantly classic
subfoveal choroidal neovascularization in age-related and myopic macular
degeneration. Acta Photodynamica, 2003, vol. 1, no. 1, p. 6-13.
8. CIHELKOVÁ, I., SOUČEK, P. Choroby vitreoretinálního rozhraní, I. část. Čes. a
slov. Oftal., 2004, vol. 60, no. 3, s. 216-220.
9. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I., ŠACH, J. Choroby vitreoretinálního rozhraní, II.
část, Čes. a slov. Oftal., 2004, vol. 60, no. 5, s. 373-377.
10. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Komentář k článku: COLUCCIELLO, M.:
Onemocnění sítnicových cév u hypertenze. Medicína po promoci, 2005, vol. 6, no. 9,
s. 29-40.
11. SOUČEK, P., CIHELKOVÁ, I. Fotodynamická terapie s verteporfinem v éře antiVEGF. Farmakoterapie, 2007, vol. 3, no. 5, s. 523-528.
12. SOUČEK, P., SOUČKOVÁ, I. Moderní trendy v diagnostice a terapii nitroočních
tumorů, Med. Pro Praxi, 2009, vol. 6, suppl.G, s. 27-33.
Disertační práce
1. SOUČEK, P. Fotodynamická terapie s verteporfinem u makulární degenerace
a choroidálního hemangiomu. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
obor Experimentální chirurgie, Praha, 2005
2. SOUČKOVÁ, I. Využití optické koherentní tomografie u makulárních chorob.
Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova v Praze, obor Oční
lékařství, Hradec Králové, 2009
Popularizační činnost
1. Jsou laserová ukazovátka zraku nebezpečná? Metro, 1998
2. Oftalmologie po sametové revoluci. Rozhovor pro EuroTimes, Irsko, 1999
3. Zatmění slunce. Informace pro ČTK, 1999
4. Telemedicína v praxi: využití očního digitálního zobrazovacího systému. Prezentace
na veletrhu Interkamera, Praha, 2000
5. Věkem podmíněná makulární degenerace. Informační brožura pro pacienty, 2001
6. Věkem podmíněná makulární degenerace, informace pro pacienty. Sanquis, 2001, no.
14-15, s. 44
7. Jako oko v hlavě. TOP Magazín, 2001, no. 44, s. 20-21
8. Visudyne u makulární degenerace. Novartis Ophthalmics noviny, 2002, vol. 5, no. 1, s.
1-2
9. Věkem podmíněná makulární degenerace. Informační brožura pro pacienty, 2. vydání,
2002
10. Klinické zkoušky v medicíně. Aktivní účast v diskuzním pořadu Sauna, televize
Prima, 2002
11. Studie VIM. Výběr Reader´s Digest, 2003
12. Máte Problém? Pojďte ho řešit s námi. Rozhovor pro Český Rozhlas 2, Praha, 2004
13. FTV u VPMD. Tisková konference k Světovému dni zraku, Praha, 2004
14. Léčba makulární degenerace je nákladná, ale úspěšná. Rozhovor pro Lékařské listy,
49, 2005
15. Věkem podmíněná makulární degenerace. Informační brožura pro pacienty, 3. vydání,
2005
16. Věkem podmíněná makulární degenerace. Informační brožura pro pacienty, 4. vydání,
2007
17. Oční onemocnění, 40+ Moje generace, 2007
18. Věkem podmíněná makulární degenerace ve FNKV, Noviny Praha 2 a FNKV, 2009
19. Sítnicová onemocnění, rozhovor pro Český rozhlas, stanice Leonardo, 2009
20. Choroby sítnice, Revue 50+, 6ti dílný seriál, 2011
21. Oční choroby u dětí, Zdraví, květen 2012
22. Pomůcky pro zrakově postižené, Český rozhlas, 2014
Aktivní účast na mezinárodních konferencích jako 1. autoři
1. SOUČEK P., Boháčová E., Karel I.: Influence of removal of silicone oil on the course
of secondary glaucoma after pars plana vitrectomy and silicone oil implantation, 10th
congress of SOE, Milan, Italy, 1995
2. SOUČEK P., Karel I., Doležalová J., Havlíček J., Tkadlecová M., Volka K.: 1H
NMR and IR spectroscopy of aqueous humour of eyes with emulsified silicone oil,
2nd JERMOV, Montpellier, France, 1995
3. SOUČEK, P., Handlová, R.: Use of the digital imaging system in management of DR
with CSME. 10th Meeting of EASDEC, Copenhagen, Denmark, 2000
4. SOUČEK, P.: Use of endodiathermocoagulation clips in PPV, film festival, 1st
EVRS Congress, Biarritz, France, 2001
5. SOUČEK P.: Combining photodynamic therapy and feeder vessel photocoagulation,
International FAN club, Brussels, Belgium, 2001
6. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I.: Complex diagnostic approach for occult CNV in
AMD, International FAN club, Heidelberg, Germany, 2002
7. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I.: Longterm follow-up of patients with the use of ICG,
2nd EVRS Congress, Chalkidiki, Greece, 2002
8. SOUČEK P., Mázik L.: Prague Diabetic Retinopathy TOSCA Study Group, Final
meeting of the consorcium of IST 5th framework program EU, Dublin, Ireland, 2002
9. SOUČEK P.: Internet teleconference with the Johns Hopkins Hospital, Baltimore,
USA, 2002
10. SOUČEK P.: Results of the TOSCA project, Course of Diabetic retinopathy, Lions
educational centre, Prague, The Czech Republic, 2003
11. SOUČEK P.: Verteporfin therapy in MD and choroidal hemangioma, Retinological
symposium, Poznan, Poland, 2003
12. CIHELKOVÁ, I., SOUČEK, P. Changes of the central retinal thickness in patients
with subfoveal choroidal neovascularization treated by photodynamic therapy with
verteporfin, III. International Symposium of the German Ophthalmological Society,
Age related macular degeneration, Baden-Baden, 2003
13. SOUČEK P.: Diffuse choroidal hemangioma, Meeting of EORTC OOTF, Padova,
Italy, 2003
14. SOUČEK P.: PDT failure in management of diffuse choroidal hemangioma,
International FAN club, Southampton, Great Britain, 2003
15. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I.: Photodynamic therapy with verteporfin, three-year
experience, EMEA Visudyne symposium, Prague, The Czech Republic, 2003
16. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I.: Photodynamic therapy with verteporfin in amelanotic
choroidal melanoma - first results, Euretina, Milan, Italy, 2004
17. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I.: Paraneoplastic retinopathy, International FAN club
meeting, Prague, The Czech Republic, 2004
18. CIHELKOVÁ, I., SOUČEK, P. Findings on optical coherence tomography in branch
retinal vein occlusion after intravitreal injection of triamcinolon acetonide, 4th
Euretina congress, Milan, 2004
19. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I.: Photodynamic therapy with verteporfin in amelanotic
subfoveal melanoma, ARVO, USA, 2005
20. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I.: Uveal melanoma in congenital ocular melanocytosis,
International FAN club meeting, Nice, France, 2005
21. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I.: Branch artery occlussion in a 32-year old woman,
15th congress of SOE, Berlin, Germany, 2005
22. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I.: Photodynamic therapy with verteporfin in subfoveal
metastasis of breast carcinoma, Euretina, Lisbon, Portugal, 2006
23. CIHELKOVÁ, I., SOUČEK, P., ŠACH, J. Malignant transformation of the optic
disc melanocytoma into melanoma in congenital ocular melanocytosis, 6th Euretina
congress, Lisbon, 2006
24. SOUČEK P.: AntiVEGF therapy in AMD, 3rd vitreoretinal symposium, Lodz, Poland
25. SOUČEK P.: Endoresection of the residual choroidal melanoma after radiotherapy,
Film festival, 3rd vitreoretinal symposium, Lodz, Poland, 2007
26. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I., Šach J.: Endoresection of choriodal melanoma, Joint
congress of European Society of Ophthalmogy and American Academy of
Ophthalmology, Vienna, Austria and ISOO Meeting Siena, Italy, 2007
27. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I.: Photodynamic therapy with verteporfin in capillary
hemangioma of the optic disc, a case report, Joint congress of European Society of
Ophthalmogy and American Academy of Ophthalmology, Vienna, Austria and ISOO
Meeting Siena, Italy, 2007
28. SOUČEK P., CIHELKOVÁ I.: Lucentis in AMD, 4th Bilateral Slovak-Czech
Ophthalmological Symposium, Banská Bystrica, Slovakia, 2007
29. SOUČEK P.: The ANCHOR Study and Lucentis in Czech Thereafter, Novartis,
Lucentis Launch, Bratislava, Slovakia, 2008
30. SOUČEK P., SOUČKOVÁ I.: Susac syndrome, ISOO meeting, EVER, Portoroz,
Slovenia, 2008
31. SOUČEK P., SOUČKOVÁ I.: Drusenoid RPE detachment, FAN club meeting,
Euretina, Nice, France, 2009
32. SOUČEK P., SOUČKOVÁ I.: Diffuse type formation of choroidal melanoma after
brachyterapy, Euretina congress, Paris, 2010
33. SOUČKOVÁ I., SOUČEK P.: Retinal macrovessel. 10th Euretina congress, Paris,
2010.
34. SOUČEK P., SOUČKOVÁ I.: Case reports, i-FAN club, Munich, 2012
35. SOUČEK P., SOUČKOVÁ I.: Intravitreal triamcinolone acetonide in management of
cystoid macular edema after secondary uveal melanoma resection. SOE, Copenhagen, 2013
36. SOUČKOVÁ I., SOUČEK P.: Avastin in management of cystoid macular edema in retinitis
pigmentosa. SOE, Copenhagen, 2013
37. SOUČEK P., SOUČKOVÁ I.: Dexamethasone intravitreal implant in combination with
direct laser photocoagulation of microaneurysms for treatment of refractory diabetic
macular edema
22. 6. 2014

Podobné dokumenty

Snímek 1

Snímek 1 • serozní retinální extravasace (optic disc drusen maculopathy) • zdroj krvácení a prosakování tekutiny- ciliární cévy v oblasti TZN • ? mechanické poranění cév ostrými okraji kalcifikovaných drúz ...

Více

GRAND PRIX OF PLZEŇ 2012 Result lists

GRAND PRIX OF PLZEŇ 2012 Result lists GRAND PRIX OF PLZEŇ 2012 Event No. Event Date Rank

Více

CMI_INFO 1_2003 new.qxd

CMI_INFO 1_2003 new.qxd V dalších číslech našeho zpravodaje Vás postupně seznámíme s většinou přístrojů, které

Více

abstrakta ke stažení

abstrakta ke stažení Diabetologická ambulance, Krnov

Více