Klasické léky

Komentáře

Transkript

Klasické léky
Klasické léky používané k léčbě onemocnění u potkanů
Název léku
Indikační skupina
Délka léčby
Popis léku
Enrofloxacinové antibiotikum, používá se pri zánětech horních a dolních dýchacích cest. Neměl by se
podávat potkanům před ukončením růstu ani těhotným nebo kojícím samicím. Použití konzultujte s
veterinářem.
Antiastmatikum, bronchodilatátor. Používá se při zápalu plic, zánětu průdušek a při otoku plic. Kromě toho,
že uvolňuje hladké svaly průdušek, stimuluje i srdeční sval, proto by se neměl podávat potkanům, kteří mají
problémy se srdcem, protože jedním z vedlejších účinků může být tachykardie a arytmie. Použití konzultujte
s veterinářem.
Quamatel
antacidum
dle potřeby
Aminophyline
antiastmatikum
dle potřeby
Syntophyllin
antiastmatikum,
bronchodilatant
určí veterinář
Amikacin sulfate
antibiotikum
7 - 14 dní
nebo dle potřeby
Amoxicilin
antibiotikum
10 - 14 dní
nebo dle potřeby
Ampicilín
antibiotikum
7 - 14 dní
nebo dle potřeby
Azithromycin
antibiotikum
14 - 28 dní
nebo dle potřeby
Baytril (Enrofloxacin,
Enrogal)
antibiotikum
7 - 10 dní
nebo dle potřeby
Borgal
antibiotikum
3 - 7 dní
nebo dle potřeby
Lék vhodný k léčbě infekcí respiračního, trávícího, močového a genitálního ústrojí, též se používá k léčení
kožních infekcí. Po injekční aplikaci Borgalu se může objevil lokákní reakce a ojediněle poškození žaludku a
ledvin. V případě změny chování potkana okamžitě postaňte podávat. Použití konzultujte s veterinářem.
Cefadroxil
antibiotikum
10 - 30 dní
nebo dle potřeby
Širokospekrální baktericidní antibiotikum, používá se hlavně při infekcích močového ústrojí, sekundárních
infekcích anebo po chorurgických zákrocích pro snížení rizika vzniku infekce v ráně. Nedoporučuje se
kombinovat s dalšími bakterostatickými léky. Použití konzultujte s veterinářem.
Léčivo na bází teofylinu. Používá se k prevenci nebo léčbě bronchiálního astmatu, při ucpání dýchacích cest,
chronických a akutních selháních dýchacího systému a zánětlivém onemocnění průdušek. Má množství
nežádoucích účinků, kontraindikací a interakcí. O jeho podání, délce a způsobu léčby rozhoduje veterinář.
Baktericidní, širokospektrální antibiotikum, používané při respiračních a některých dalších onemocněních. O
jeho použití se poraďte se svým veterinářem. Může se projevit vedlejší účinek v podobě poškození ledvin,
proto je třeba dodávat potkanovi dostatek vody. Nedoporučuje se podávání těhotným samicím, může dojít k
poškození plodu.
Širokospektrální antibiotikum ze skupiny penicilínů, je účinný hlavně proti baktériím jako Enterococcus
faecalis, beta-lactamase-negativní kmeny Staphylococcus spp.,Streptococcus pneumoniae, a alpha- a betahemolytické kmeny Streptococcus, E.coli, Klebsiella a Haemophilus. Bakterie produkující beta-laktamázu
(např. zlatý stafylokok) jej dokážou inaktivovat. Vedlejší účinky: anémie, anorexie, průjem. Použití konzultujte
s veterinářem.
Širokospektrální antibiotikum citlivé na betalaktamázy. Jeho účinky jsou podobné jako u penicilínu, při
perorálním podání se dobře vstřebává a vylučuje se močí. Je vhodný při akutních zánětech dýchacích cest,
zápalech plic, zánětu středního ucha a zánětech nosních dutin. Ojediněle se můžou vyskytnout trávící potíže
nebo podráždení kůže (vyrážka). Použití konzultujte s veterinářem.
Makrolidní antibiotikum. Používá se při infekcích dýchacích cest, ucha, hltanu, kůže a podkožních tkaniv,
infekcích močové trubice a děložního krčku způsobených chlamydiemi. Nežádoucí účinky: průjem,
nechutenství. Použití konzultujte s veterinářem.
Širokospekrální baktericidní antibiotikum, používá se hlavně při infekcích močového ústrojí a respiračních
onemocněních. Nejúčinnější je na E. coli, Salmonella spp., Pasteurella spp.,
Staphylococcus spp., Hameopphiluss spp., Eischerichia coli. Ojediněte se mohou objevit poruchy růstu
chrupavek, proto by neměl být podáván mladým potkanům. Použití konzultujte s veterinářem.
Název léku
Indikační skupina
Délka léčby
Ciproflaxin (Ciplox)
antibiotikum
7-14 dní
nebo dle potřeby
Clarithromycin
antibiotikum
7 - 14 dní
nebo dle potřeby
Doxycyklín
antibiotikum
14 - 30 dní
nebo dle potřeby
Erythromycin
antibiotikum
7 - 10 dní
nebo dle potřeby
Gentamicin
antibiotikum
7 - 14 dní
nebo dle potřeby
antibiotikum
7 - 14 dní
nebo dle potřeby
Chloramphenicol
Klacid
antibiotikum
určí lékař
Marbocyl
antibiotikum
dle potřeby
Noroclav
antibiotikum
7 - 10 dní
nebo dle potřeby
Oxytetracyklin
antibiotikum
7 - 14 dní
nebo dle potřeby
Ronaxan
antibiotikum
7 - 14 dní
nebo dle potřeby
Tenazym
antibiotikum
dle potřeby
Popis léku
Baktericidní antibiotikum, účinné hlavně proti bakteriím typu Klebsiella, Pseudomonas, Salmonella,
Mycoplasma, Staphylococci a Chlamydia. Po podání léků se může u potkana projevit zvýšená aktivita,
nervozita, průjem. Použití konzultujte s veterinářem.
Makrolidové antibiotikum se středně širokým spektrem účinku. Používá se při infekcích dýchacích cest,
měkkých tkaniv, zhoubných infekcích. Lék se nesmí podávat při známé citlivosti na makrolidové ATB.
Ojediněje se mohou objevit ztráta koordinace, průjem, ztráta chuti k jídlu, změny v chování. Použité
konzultujte s veterinářem.
Širokospektrální antibiotikum, které má podobné účinky jako tetracyklinová antibiotika. Používá se
hlavně k léčbě mykoplazmózy a velmi dobrých výsledků se dá dosáhnout v kombinaci s Baytrillem nebo
Zitromaxem. Použití konzultujte s veterinářem.
Makrolidové antibmikrobiální antibiotikum účinky podobné penicilínu. Často se používá jako alternatíva
k penicilínu u potkanů, kteří jsou na penicilín alergičtí. Je účinný při chorobách dýchacích cest a zánětech
močových cest. Použití konzultujte s veterinářem.
Aminoglykozid se širokým spektrem účinku, který se používá hlavně při závažných infekcích dýchacího
systému, zánětu ucha, abscesech, často v kombinaci s betalaktamovými antibiotiky. Použití konzultujte s
veterinářem.
Širokospektrální, baktericidní a antimikrobiální antibiotikum, které je účinné i proti organizmům, proti ktorém
selhávají jiná antibiotika. Jde hlavně o Clostridium, Chlamydia, Mycoplasma, Salmonella a též o organizmy
způsobující meningitidu. Ojediněle se můžete při podávání tohoto léku setkat s aplastickou anémií. Není
vhodný pro těhotné a kojící samice ani pro velmi mladé potkany. Použití konzultujte s veterinářem.
Polysyntetické makrolidové antimikrobiotukum, které se podává při infekcích horních a dolních cest
dýchacích a při infekcích kůže a měkkých tkaniv. Lék by se neměl podávat potkanům, kteří mají problémy s
ledvinami. Klacid se nesmí podávat spolu s léky, které obsahují astemizol, cisaprid, pimozid, terfenadin a
ergotamin. Použití konzultujte s veterinářem.
Antibiotikum, které se používá hlavně při onemocněních dýchacího ústrojí způsobených organizmy citlivými
na marbofloxacin. Jde hlavně o Escherichia coli, Pasteurella spp., Mycoplasma pulmonis, Staphylococcus
spp. Při injekční aplikaci se může vmíste vpichu objevit lokální reakce (bolet, otok). Podávání konzultujte s
veterinářem.
ATB určené k léčbě onemocnění způsobených např. těmito bakteriemi: Staphylococci, Campylobacter spp,
Pasteurellae, Clostridia, Streptococci, Proteus spp alebo Escherichia coli. Při vážnejších onemocněních
může být podávám v kombinaci s Baytrillem (nebo jiným enrofloxacinem) a Ronaxanem. Použití konzultujte
s veterinářem.
Širokospektrální bakteriostatické antibiotikum z řady tetracyklinů, které ale nemá tak dlouhé působení jako
tetracyklin samotný. Používá sa hlavně na léčbu zánětů a infekcí kůže a tkání, ale také při chorobách
dýchacích cest. Není vhodné pro těhotné samice, protože může poškodit plod. Použití konzultujte s
veterinářem.
Tetracyklinové ATB druhé generace, které účinkuje i tam, kde selhaly tetracykliny první generace. Účinkuje
proti Pasteurella spp., Bordetella bronchiseptica, Staphylococcus aureus, dalším Staphylococcuss pp. a
Streptococcus spp. Lék by neměly brát těhotné samice a neměl by se kombinovat s dalšími tetracyklinovými
léky. Použití konzultujte s veterinářem.
Kombinace antibiotik a enzymů zvyšuje jeho účinnost a nevytváří rezistenci. Je účinny proti více druhům
grampozitivních i gramnegativních bakterií. Použítá se při mastitidě, otitidě, zánětu střev, pneumonii, lokální
léčbě poranění kůže a též při léčbě sekundárních infekcí při virových onemocněních. dávkování určí
veterinář.
Název léku
Indikační skupina
Délka léčby
Tetrasol
antibiotikum
7 - 14 dní
nebo dle potřeby
Tylosin
antibiotikum
14 - 30 dní
nebo dle potřeby
Vetoflok
antibiotikum
7 - 14 dní
nebo dle potřeby
Metronizadol (Flagyl)
antibiotikum,
chemoterapeutikum
dle potřeby
Enap
antihypertenzivum
určí lékař
Biokill
antiparazitikum
min. 2 aplikace
Frontline
antiparazitikum
dle potřeby
Ivomec (Ivermectin)
antiparazitikum
min. 2 aplikace
Neostomosan
antiparazitikum
min. 2 týdny
Niclosamide
antiparazitikum
dle potřeby
Piperazine
antiparazitikum
dle potřeby
Prazinquatel
antiparazitikum
dle potřeby
Stronghold
antiparazitikum
min. 2 aplikace
Popis léku
Širokospektrální bakteriostatické antibiotikum, které se používá při mykoplazmóze, chlamydiích,
aktinomycetech, když selhala léčba slabšími antibiotiky. Nedoporučuje se podávat při přecitlivělosti na
tetracykliny nebo při problémech s žaludkem a ledvinami. Použití konzultujte s veterinářem.
Makrolidní bakteriostatické antibiotikum účinné na spirochety, mykoplazmy a velké viry. Používá se k léčbě
infekcí dýchacího traktu - pneumonie, bronchopneumonie, chřipky, infekčního nachlazení, sekundární
infekce při virových onemocneních. Nepoužívat v kombinaci s chloramphenicalom a Lincosamidom. Jako
nežádoucí účinek se může obevit průjem, svědení a bolest v místě vpichu. Použití konzultujte s veterinářem.
Enrofloxacinové antibiotikum, používá se při zánětech horních a dolních dýchacích cest. Neměl by se
podávat potkanům před ukončením růstu ani těhotným nebo kojícím samicím. Použití konzultujte s
veterinářem.
Baktericidní a amebicidní léčivo, které se používé při chorobách způsobených anaerobními bakteriemi.
Nejčastěji jde o infekce kostí, abscesy, vaginální infekce, záněty pánevní dutiny apod. Nesmí se podávat
spolu s léky Phenobarbital a Cimetidine. Použití konzultujte s veterinářem.
Lék, který se používá při snižování krevního tlaku. Zvyšuje zásobování srdce a jiných orgánů kyslíkem a
krví. Používá se i při selhání srdeční činnosti a při ischemické chorobě srdeční pomáhá snižovat riziko
infarktu. Použití a dávkování konzultujte s veterinářem.
Netoxický přípravek ve spreji proti parazitům s dlouhodobým účinkem, ktérý sa používa jak na zvířata, tak na
prostředí. Je účinný proti všem druhům hmyzu i jeho zárodkům.
Antiparazitní přípravek účinný proti klíšťatům a blechám. Proti klíšťatům je aktivní 5 týdnů po aplikaci, proti
blechám 3 měsíce.
Širokospektrální přípravek proti parazitům účinný při počátečních i pokročilejších stavech napadení.
Použijete-li jej proti roztočům, zabije jen narozené jedince, ne vajíčka, proto je nutno po týdnu aplikaci
zopakovat. Nemá-li veterinář zkušenosti s injekční aplikací Ivomecu, přistupte ke kapání léku mezi lopatky.
Ojediněle může u oslabených jedinců způsobit otok centrálního nervového systému a někdy následně smrt.
Konzultujte jeho použití s vaším veterinářem a informujte ho o změnách onemocnění a stavu potkana.
Přípravek je účinný proti blechám, roztočům, vším, klíšťatům. Kromě toho, že zbaví potkana parazitů, brání i
opětovnému napadení. (V případe správné léčby.) Naředěný roztok (v poměru 1:200) je nutné celý
spotřebovat a nepoužívat opakovaně. Jeho použití konzultujte s veterinářem.
Přípravek proti tasemnici (neléčí hlísty ani roupy). Ojediněle se u potkana může objevit průjem, svědení v
oblasti konečníka. Použití konzultujte s veterinářem, který zároveň určí délku léčby a dá vám pokyby k
odebrání vzorku stolice potkana.
Antiparazitikum používané při léčbě hlístů. Nežádoucí účinky: letargie, průjem, při současném užíváí s
chlormupazinem záchvaty. Použití konzultujte s veterinářem, který určí délku léčby.
Antiparazitikum proti roupům a hlístům. U některých parazitů je prokázán také účinek na jejich vajíčka.
Použití konzultujte s veterinářem, který určí délku léčby.
Toto širokospektrální antiparazitikum se používá při léčbě zvířete napadeného blechami, vešmi,
roztoči a jinými ektoparazity. Nemělo by se podávat zvířatům mladším 6ti týdnů.
Občas se může vyskytnout vypadávání srsti v místech aplikace. Použití konzultujte s veterinářem.
Název léku
Indikační skupina
Bactroban
dermatologikum
Betadine
dermatologikum
Canesten krém
dermatologikum
Dermazulen
dermatologikum
Genciana
dermatologikum
Hema Gel
dermatologikum
Hirudoid
dermatologikum
Ialugen plus mast
dermatologikum
Délka léčby
Popis léku
Bactroban je antibiotická mast s účinnou látkou mupirocin, která je určená pouze na léčbu kožních infekcí.
Používá se zejména v případech infekcí kůže, hnisavého zánětu chlupových váčků, na rány, popáleniny,
bodnutí hmyzem, infikované vředy. Pokud potkan trpí poruchou činnosti ledvin nebo jakýmkoli jiným
onemocnením ledvin, nesmí se bactroban užít na otevřené rány nebo poškozenou pokožku, protože by
dle potřeby
mohlo dojít k vstřebání makrogolu do organizmu.Také není vhodné mast nanášet na postižené místo
současně s jinými lokálně působícími mastmi, aby nedošlo ke zředení bactrobanu a tím k znížení jeho
antibiotických účinků. Pokud veterinář neurčí jinak, natírejte potkanovi postižené místo 3× denně tenkou
vrstvou masti maximálne 10 dní. Natřené místo můžete převázat, aby si potkan mast neolizoval.
Dezinfekční prostředek, který působí na různe druhy bakterií, plísní a hub. Je téměř netoxický a neštípe.
Před použitím je nutné roztok naředit (obvykel cca 1:100), až bude mít barvu slabého čaje. Před každou
dle potřeby
aplikací si nařeďte čertvý roztok. Nevystavujte ho světlu a vysokým teplotám, protože se tím snižuje jeho
dezifekční účinek. Neaplikujte těhotným nebo kojícím samicím.
Dermatologikum s účinnou látkou klotrimazolum. Je určený k léčení meziprstních mykóz způsobených
bakteriemi citlivými na kotrimazol, onemocnění způsobených Malassezia furfur, onemocnění způsobených
Corynebacterium minutissium a zánětů nehtového lůžka. Klotrimazol působí pri nižších koncentracích
minimálně 4 týdny
bakteriostaticky (brání dalšímu růstu bakterií), při vyšších fungicidně (ničí houby a plísně). Nanášejte 2-3x
denně tenkou vrstvu krému. Používejte i po odeznění akutních příznaků, aby sa onemocnění časem
nevrátilo. Nekombinujte s jinými lokálními mastmi a krémy.
Mast s obsahem heřmánkového oleje a guajazulenu působící protizánětlivě, dezinfekčne a také hojivě.
Používá se při vředech, těžko se hojících ranách a různych povrchových poraneních kůže. Neměl by se
dle potřeby
používat při přecitlivělosti na něktorou z jeho účinných a pomocných látek, hlavne na lanolin. Postižené
místo potírejte 2x denně. Pokud příznaky neustoupí do sedmi dní anebo se zhorší stav potkana, přeruště
léčbu a poraďte se s veterinářem. Občas se může objevit zarudnutí kůže.
Jde o velmi účinný lék proti různých druhům plísňových a kvasinkových infekcí, vředům v ústech, k čištění a
dle potřeby
dezinfekci různých poranění. Neurčí-li veterinář jinak, postižené místo potírejte potkanovi 2-3x denně.
Zabraňte olizování.
Hydrofilní gel, který váže v ráně volné kyslíkové radikály, pomáhá vytvořit vhodné pH, udržuje v ráně vlhkost,
díky čemuž se netvoří strupy a ráda se rychleji hojí. Vhodný na pooperační jizvy, zabraňujejejich ztvrdnutí a
dle potřeby
případné infekci. Neurčí-li veterinář jinak, potírejte postižené místo 2x denně. O používání tohoto přípravku
informujte veterináře.
Velmi dobře snášená mast, která zabraňuje tvorbě krevních sraženin, napomáhá vstřebávání už
vzniklých sraženín a tlumí povrchové zápalové procesy. Používá sa i k odstranování hematomů po
dle potřeby
operaci. Pokud veterinář neurčí jinak, potírejte postižené místo 2-3x denně. O použití se poraďte s
veterinářem.
dle potřeby
Dvousložková mast s antibiotickými účinky, která napomáhá hojení ran hlavně tím, že po aplikaci napomáhá
granulaci tkáně a má antiflogistické účinky. 2x denně potkanovi natírejte postižené místo až do úplného
zahojení. Neaplikujte potkanům, kteří jsou citliví na některou složku krému, ani těhotným a kojícím samicím
či mláďatům. Po aplikaci chraňte postižené místo přes sluncem. O použití se poraďte s veterinářem.
Název léku
Indikační skupina
Délka léčby
Popis léku
Mast na bázi ichtyamolu. Používá se při hnisavých kožních chorobách, některých formách mikrobiálního
ekzému, infikovaných plísňových onemocněních, proleženinách, hnisavém zánětu vlasového folikulu a
nehtového lůžka. Pokud dezinfikujete ránu prostředkem na bázi jódu (Jodisol, Betadine), počkejte aspoň
dle potřeby
hodinu, než nanesete mast. Stejně tak nesmí být používám současně s jinými mastmi. Dejte pozor, aby si
potkan mast nelízal. Nepodávejte mláďatům. Nedojde-li do tří snů ke zlepšení příznaků, navštivte veterináře.
Nepoužívejte na plošné rány a nepodávejte déle než dva týdny.
Jde o koncentrovaný roztok enilconazolu, používaný hlavně při plísňových onemocněních kůže. Při první
14 dní (4 aplikace) aplikaci je nutné namočit celé zvíře (srst i kůži), při druhé a se namáčejí jen místa postižená plísněmi a při
čtvrté opět celé zvíře. Roztok se ředí v pomeru 1:50.
Lotagen je určen na pomalé a obtížně se hojící rány, popáleniny, ekzémy, zánět vnějšího ucha, znečištěné
rány. Účinné látky v lotagenu napadají přímo stěny bakterií a díky tomu je účinný na velký počet patogenů.
dle potřeby
Natírejte postižená místa 2x denně, při ekzémech před natřením postižené místo důkladně vyčistěte a
osuště.
Mast určená k lokální léčbě kožních a ušních onemocnění potkanů, hlavně zánětů ucha, dermatitidě, infekci
dle potřeby
anální žlázy a léčbě průvodních jevů při napadení ektoparazity (např. stroupky při svrabu). Lék je v některých
lékárnách volně dostupný, přesto jeho použití konzultujte s veterinářem.
Dezinfeční přípravek, který má antibakteriální účinky a ničí mnoho choroboplodných zárodků na kůži a sliznicích. Působí taky proti zárodkům plesní, prvokům a virům. Používá se na
dle potřeby
čištení pooperačních, kastračních a injekčních oblastí, dezinfekci vnějších rodidel,
strupů, poranení. Při potkanech veterináři doporučují ředit roztok podobně
jako betadinu.
Manganistan draselný. Roztok se používá k dezinfekci, hlavně k vyplachování a ošetření abscesů nebo
dle potřeby
poranění. Je třeba jej zředit do světle růžové barvy.
Ichtoxyl
dermatologikum
Imaverol
dermatologikum
Lotagen gel
dermatologikum
Panolog
dermatologikum
Alfadin
dezinfekce
Hypermangan
dezinfekce
Betadine
dezinfekcia
dle potřeby
Traumacel
hemostatikum
dle potřeby
Haloperidol
hypnotikum
určí lékař
Plerasan
imunologikum
2 - 3 měsíce
Dezinfekční prostředek, který působí na různé druhy bakterií, plísní a hub. Je téměř netoxický a neštípe.
Před použitím je nutné jej naředit do roztoku barvy slabého čaje. Nesmí být vystaven světlu a vysokým
teplotám a podávám těhotným nebo kojícím samicím. Je nutno pro každé použití naředit nový roztok.
Traumacel je vetmi dobře snášená vápenatá sůl oxidované celulózy. Používá se na zastavení krvácení
povrchových poranění. Zastavení krvácení sa dostavuje už do dvou minut od aplikace prášku. Nežádoucí
účinky prášku ani kontraindikace nejsou známy.
Haloperidol je hypnotikum používané hlavně k tlumení destrukčních projevů chování potkana při různých
poruchách chování. Přípravek se nesmí používat při přecitlivělosti na některou jeho složku. Používání
Haloperidolu s jinými léky může změnit jejich účinky, jde hlavně o sedativa, jiná hypnotika, metyldopy,
levodopy, některá antidepresiva, carbamazepin, lithium, perorální antikoagulancia, adrenalin a jemu
podobné látky, quanetidin. Určit dávkování je velmi těžké, protože každý potkan reaguje na lék jinak, proto je
nudné, aby zvíře bylo pdo dohledem veternáře.
Přípravek na posílení imunitního systému a vitality zvířat s obsahem účinné složky imunoglukan. Je
vhodný na ochranu před infekcemi a doporučuje se užívat při zvýšené fyzické zátěži, stresových vlivech, únavě organizmu a jako prevence před onemocněním. Účinná látka beta-(1,3/1,6)-D-glukán je polysacharid přírodního původu, který se získavá izolací z hlívy ústřičné. Dokáže velice dobře stimulovat
přirozenou imunitní odpověď organizmu, neutrofilní bílé krvinky a NK – buňky (tzv. natural killer cells –
přirozené zabíječe). O jeho použití a dávkovaní se poraďte s veterinářem.
Název léku
Indikační skupina
Délka léčby
Dexadreson
kortikosteroid
určí veterinář
Dexamedium
kortikosteroid
určí lékař
Dexamethasone
kortikosteroid
dle potřeby
Medrol
kortikosteroid
určí lékař
Prednison
kortikosteroid
dle potřeby
Heparoid
na poranění
dle potřeby
Granuflex
náplasti
dle potřeby
Náplastí jsou určené na secernující rány, popáleniny, abrazie, lecarace, pooperační rány, pododermatitidu.
Jsou průhledné, což umožňuje dobrou optickou kontrolu rány. Je k dostání též ve formě pasty.
dle potřeby
Ciprofloxacinové ATB účinné vůči gramnegativní Pseudomonas aeruginosa a též vůči grampozitivním
stafylokokům a streptokokom. Používá se při vředech rohovky, poraněních a infekcích oka a též při akutním
zánětu středního nebo vnějšího ucha. Při léčení očí kapajte do každého okna minimálně 4x denně po jedné
kapce. Při léčení uší nejdříve vyčistěte ucho a poté kápněte 1 kapky, toho provádějte 2x denně. Lék může
vyvolat podráždění okna, rozostřené vidění, keratitidu. Při projevu nežádoucích účinků léčbu přerušte.
Ciloxan (Ciplox)
oftalmologikum
Floxal
oftalmologikum
určí veterinář
Hypotears gel
oftalmologikum
dle potřeby
Popis léku
Kortikosteroid na bázi dexamethasonu s rychlým a krátkým působením. Používá se k potlačení alergického
záchvatu, při astmatu, různých zánětech, šoku, dušení, k vyvolání porodu. U potkanů s cukrovkou,
osteoporozou, onemocnění ledvin, srdeční nedostatečností je třeba kombinovat s protiinfekčními léky.
Nesmí být podávám těhotným samicím, není-li cílem vyvolat porod. Nežádoucí účinky: změna metabolismu
tuků, uhlohydrátů, bílkovin a minerálů, přerozdělení tělesného tuku.
Dexametazon je zhruba 30× účinnější kortikosteroid než kortizol. Působí glukogenně, protizánětlivě,
protialergicky a protišokově, vyvolává porod. Po jediné aplikaci účinkuje 4 dny. Používá se hlavně při
zánětech a ketózach. Neměl by se používat při cukrovce, osteoporóze, srdeční poruše, onemocnění ledvin
nebo nadledvin. Při infekčním onemocnění je třeba léčbu doprovázet vhodnými protiinfekčními léky. Nesmí
se podávat těhotným samicím (může vyvolat porod). Má stejně jako jiné kortikosteroidy mnoho nežádoucích
účinků, může vyvolat změnu metabolizmu bílkovin, tuků, uhlohydrátů a minerálů, můžete se taky setkat s
úbytkem svalové hmoty, slabostí, pomočováním, nadměrným pitím a žravostí. U kojících samic může
vyvolat dočasnou ztrátu mléka nebo pokles jeho tvorby. Použití konzultujte s veterinářem.
Rychle účinkující protizánětlivý kortikosteroid, používá se hlavně jako doplněk k léčbě něktorých zánětlivých
onemocnění, jako je například zápal plic, infekce vnitřního ucha a poranění. Použití konzultujte s
veterinářem a podávejte jen po nevyhnutnou dobu.
Protizánětlivý glukokortikoid, který potlačuje horečky, otoky, bolesti a zarudnutí. Užívá se při léčbě
alergických onemocnění, některých zánětů trávícího a dýchacího ústrojí, očních alergických a zánětových
onemocněních. Nesmí se podávat při známé přecitlivělosti na methyprednisolon, podobné přípravky a při
mykózách. Neměl by se podávat těhotným a kojícím samicím, při diabates a onemocněních ledvin, srdce a
trávícího traktu. U mláďat může dojít k potlačení růstu. Použití konzultujte s veterinářem, který určí
dávkování.
Protizánětlivý kortikosteroid, který se používa jako podpůrná terapie pri zánětech (pneumonie, zánět
středního a vnitřního ucha), léčbě astmatu, operacích a nádoru štítné žlázy. Vzhledem k tomu, že oslabuje
imunitní systém, by se měl užívat jen krátkodobě. Použití konzultujte s veterinářem.
Mast s účinnou látkou Heparinoidum, která pomáhá snižovat srážlivost krve v místě poranění, pohmoždění
či výronu. Tímto brání vzniku sraženin a urychluje hojení. Rovněz díky urychlení vstrebání otoku a vzniklé
sraženiny pomáhá uvolnit pocit napětí v místě poranění a tlumí bolesti. Může se také použít po operaci, kdy
snižuje riziko hematomu. Potírejte 2-3x denně.
Antibiotické kapky s účinnou látkou ofloxacinum. Používá se při zánětu spojinek, okrajů víček a slzného
vaku, ječném zrně a vředech rohovky. Nesmí být používám při přecitlivělosti na některou jeho složku.
Interakce nejsou známy, ale před použivím floxalu spolu s jinými kapkami do očí se poraďte s veterinářem.
Nepoužívejte déle než 4 týdny po otevření.
Gel určený k léčbě očních zánětů a při pooperačníh stavech, dokud se potkani ještě neprobrali z narkózy.
Během této doby je třeba jim natírat oči, aby se předešlo vysušení rohovky a ostatních částí oka a
následnému oslepnutí.
Název léku
Indikační skupina
Délka léčby
Ophthalmoframykoin
oftalmologikum
dle potřeby
Ophthalmoseptonex
oftalmologikum
dle potřeby
Nasivin
ostatní
2 - 3 dny
Olej z lososa
ostatní
Popis léku
Oční mast, která se používá při akutních zánětech spojivek, vředu rohovky, infikovaném vředu rohovky,
zánětu očního víčka a při operacích. Mast není vhodná na chronické nebo alergické záněty spojivek. Těsně
po aplikaci bude potkan krátkou dobu vidět rozostřeně. Pozor, abyste si lék nespletli s Opthtalmoframykoin
compositum.
Oční mast nebo kapky. Jde o lék s antiseptickým účinkem, používá se při akutních a nehnisavých zánětch
spojivek a nehnisavých zánětech rohovky. Obvykle se kape jedna kapka 4x denně, stejně často se aplikuje i
mast. Lék je volně prodejný v lékárnách, v případě, že příznaky nevymizí do dvou dnů, kontaktujte
veterináře.
Nasivin je vhodný k léčbě akutní rýmy při přechladnutí nebo alergiích. Má rychlý nástup účinku a vydrží 6 - 8
hodín. Potkanovi podávejte 2-3 dny 2x denně kapku. Použití konzultujte s veterinářem a informujte ho o
jakémkoliv zhoršení zdravotního stavu potkana.
dle potřeby
Lososový olej obsahuje velmi důležité mastné kyseliny omega 3 Eicosapentaenoic kyselina – EPA,
Docosahexaenoic kyselina – DHA a omega 6. Jako přísady v oleji naleznete výtažky s vysokým obsahem
tocopherolu, které mají antioxidační účinky a obsahují vitamin E a vitamin C. Mastné kyseliny Omega 3 a
Omega 6 jsou velmi důležitým zdrojem výživy pro každý organizmus. Jsou nepostradatelné pro zachování
pružnosti buněk a posilnění imunitního systému. Je vhodný při zánětech kůže, svrbění, alergii, ekzémech,
atopické dermatitídě, lámavosti a vypadávání srsti, nedostatečném fungování látkové výměny, oslabení
imunitního systému, snížené funkci vnitřních orgánů, poruše a oslabení zažívacího traktu, poruchách růstu,
nesprávném vývoji kostry, bolestech a ztuhnutí kloubů, artritidě, oslabení vnitřních orgánů. Olej můžete
podávat denně, ale jen kapku, samostatně nebo do jídla. Při předávkování se můžete setkat s
hypervitaminózou vitamínu E, která je doprovázena průjmem. Olej vysaďte a potkanovi podejte Smectu.
Pangamin obsahuje B1-15, vitamín D a F, proteiny, esenciální kyseliny, lipidy, vápnik, fosfor, železo,
měď, jód, zinek, mangan. Reguluje hladinu cholesterolu v krvi, ovlivňuje vstřebávaní glukózy a cukru,
příznivě ovlivňuje nervový systém (vhodný při záchvatech), podporuje chuť do jídla, pomáhá při anémii,
podporuje tvorbu některých hormonů, ulehčuje průběh zánětlivých procesů. Potkanovi dávejte
maximálně tabletu denně. Protože ne všichni potkani ho mají rádi, můžete tabletu rozdrtit a zamíchat
do jídla (jogurt, pribináček).
Pangamin
ostatní
dle potřeby
Fibreplex
probiotikum
dle potřeby
Hylac
probiotikum
dle potřeby
Probican
probiotikum
dle potřeby
Protexin
probiotikum
dle potřeby
Probiotický a prebiotický přípravek určený pro drobná zvířata. Mikroorganizmy obsažené v přípravku se
nacházejí ve střevech všech malých zvířat a jejich podávání příznivě ovlivňuje metabolizmus. Kromě toho,
že upravují poměry v narušených střevech, zabrańují též usazování patogenních mikroorganizmů.
Hylac je poměrně silné probiotikum, které se používá během podávaní antibiotik, ale také ke zlepšení
imunity potkana.
Probican je probiotická pasta obocatená o vitamíny, obsahující zárodky Enterococcus faecium M-74,
vitamíny A, D, E, B1, B2, B12, C, biotin a niacin. Pastu podávajte dvě hodiny před podáním antibiotik a po
celou dobu léčby.
Protexin je živý, mikrobiální krmný doplněk, který příznivě ovlivňuje organizmus a zlepšuje mikrobiální
rovnováhu ve střevech. Jde o rozpustný prášek, který má vysokou koncentraci potřebných mikroorganizmů.
Mikroorganizmy, které se nacházejí v přípravku, jsou přirozenou součástí střevní miroflory všech zdravých
zvířat. Mikroorganizmy kolonizují střeva mláďat nebo pomáhají obnovit střevní mikrofloru po narušení
rovnováhy. Protexin se doporučuje při poruchách zažívacího traktu (střevní infekce, průjem), při změnách
výživy, stresových stavech, při léčbě antibiotiky, na nápravu nutričních nedostatků, po operaci nebo
anestezii, u starších zvířat. Podávejte denně na špičku lžičky, nejlépe do něčeho, co potkan rychle sní, do
vody, mléka nebo krmiva.
Název léku
Indikační skupina
Délka léčby
Aspirin
protizánětlivý lék
dle potřeby
Meloxidyl
protizánětlivý lék
určí veterinář
Metacam
protizánětlivý lék
dle potřeby
Rimadyl
protizánětlivý lék
dle potřeby
Ascorutin
stabilizátor kapilár
dle potřeby
Akutol
tekutý obvaz
dle potřeby
Novikov
tekutý obvaz
dle potřeby
Catosal
vitamínový preparát
určí veterinář
Popis léku
Protizánětlivý lék tlumící bolesti a snižující teplotu. Nesmí se používat u potkanů se zhoršenou srážlivostí
krve a přecitlivělostí na kyselinu acetysalicylovou, ani u těhotných a kojících samic a mláďat. Použití
konzultujte s veterinářem, který musí určit dávkování, a lék vysaďte aspoň týden před operací.
Gereniku k Metacamu, účinná látka meloxicam. Používá se při zánětlitých onemocněních, poraněních a
kostních onemocněních. Nesmí být podávám při přecitlivělosti na meloxicam, těhotných a kojících samicím
ani u zvířat s poruchou činností ledvin, srdce nebo jater. Nežádoucí účinky: nechutenství, průjem, krev ve
stolici, apatie.
Nesteroidní protizánětlivý lék, který je určený k zmírnění zánětlivých reakcí, bolestí při akutním nebo
chronickém postižení pohybového aparátu nebo po operacích. Nesmí se podávat těhotným a kojícím
samicím, ani zvířatům, která trpí poruchami metabolizmu nebo poruchami srdeční činnosti. Potkan po
podání léku může ztratit chuť do jídla, může mít řidší stolici s krví a být apatický. Použití konzultujte s
veterinářem.
Lék ze skupiny NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky), dobře tlumí bolest při pooperačních stavech, při
onemocněních pohybového aparátu v důsledku stárnutí a též při chronických zánětech dýchacích cest.
Neměl by se podávat spolu s dalšími NSAID a zvířatům, která trpí poruchami srdeční činnosti nebo žaludku.
Podání léku konzultujte s veterinářem.
Lék složený z kyseliny askorbové a rutosidu. Používá se při zvýšené lámavosti a propustnosti
kapilár a vlásečnic, nadměrné krvácivosti, při nedostatku vitamínu C. Je taky velmi vhodný při změnách
na sítnici, které způsobuje diabetes. Vzhledem k tomu, že pomáhá posilovat cévy, žíly, vlásečnice a
kapiláry, je vhodný hlavně pro potkany po mrtvici. Nepodávejte při přecitlivělosti na některou jeho složku
ani těhotným a kojícím samicím. Při dlouhodobém užívání se můžou vytvořit močové kameny. O
dávkování a délce léčby se poraďte s veterinářem.
Tekutý sprej, který se obvykle používá při pooperačních a jiných poraněních na celém těle. Po nastříkání se
na ráně vytvoří souvislý film, který zabraňuje nečistotám dostat se do rány a snižuje riziko infekce na
minimum. Nesmývá se, postupně se sám odstraní otíráním po 3-4 dnech od aplikace. Neměl by se používat
na masivně krvácející rány.
Jde o roztok obsahující 1% briliantové zeleně, kolodium a etanol. Má bakteriostatické a fungustatické účinky.
Po nanesení na ránu vytvoří souvislý film, který zabraňuje přístupu bakterií a choroboplodných zárodků do
rány, čímž snižuje na minimum riziko pooperačních komplikací.
Může být podávám při poruchách látkové výměny způsobených poruchami ve výživě, onemocněních po
porodu, u zdravých zvířat na zvýšení svalové výkonnosti.
Copyright ® 2008 Martina Haratíková
Translation ® 2008 Petra Hyklová

Podobné dokumenty

14.12.1970 L 270/1 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH

14.12.1970 L 270/1 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH v tomto ohledu připustit jako doplňkové látky antibiotika, která, pokud jsou použita v malých dávkách, mají výživářskofyziologické účinky, zatímco ve velkých dávkách působí jako léčivé přípravky; (...

Více

2.8 Zdravoveda

2.8 Zdravoveda hlavy a bricha a pri jakýchkoliv bolestech bricha. Detem 1/2 až I 1/2 tablety, zapít sladkým cajem. Contraspan kapky - pokud je na tábore, tak jen pro dospelé, mající po dietní chybe potíže se žluc...

Více

Zdroje

Zdroje http://www.krka.si/sk/izdelki/vet/pil/dehinel_plus/ http://www.wp.sk/pharmagal/liek_detaily.php?lid=14 http://www.doctors.co.il/m/Medicine/a/Medicine/xMT/7925 http://en.wikipedia.org/wiki/Metronida...

Více

ceník veterinárních léčivých přípravků

ceník veterinárních léčivých přípravků 1 542,00 Kč 1 875,60 Kč 230,40 Kč 649,20 Kč 258,00 Kč 530,40 Kč 2 366,40 Kč 2 347,20 Kč 1 356,00 Kč 3 921,60 Kč 439,20 Kč 3 979,20 Kč 1 442,40 Kč 3 322,80 Kč 3 206,40 Kč 2 008,80 Kč 4 021,20 Kč 1 8...

Více

Zobrazit

Zobrazit Začátkem měsíce července ožilo Komenského náměstí pracovním ruchem. Začalo se s jeho rekonstrukcí, která by měla trvat celých 120 dní. Tedy do konce měsíce října. Jak jsme zjistili, projektu revita...

Více

stáhnout připojený soubor - Česká společnost pro hypertenzi

stáhnout připojený soubor - Česká společnost pro hypertenzi hlavně hormonálních (např. renin, aldosteron, katecholaminy) a zobrazovacích metod (např. sonografie, CT nebo MR ledvin, nadledvin, arteriografie). Pravidelné klinické kontroly u  stabilizovaných h...

Více

PIL - Ophthalmo

PIL - Ophthalmo Pomocnými látkami jsou oční bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, čištěná voda. Jak přípravek Ophthalmo-Septonex vypadá a co obsahuje toto balení Popis přípravku: mast bílé až nažlou...

Více

2/2013 v PDF - Časopis Poodří

2/2013 v PDF - Časopis Poodří Saprofytické dřevokazné houby rozkládají mrtvé dřevo a starají se tak o „úklid“ mrtvých větví v korunách stromů i na zemi, pařezů, padlých kmenů i stojících pahýlů. Bez této záslužné činnosti hub b...

Více

Aspergilóza: Terapie a prevence u zoo zvířat se zaměřením na dravce

Aspergilóza: Terapie a prevence u zoo zvířat se zaměřením na dravce Kmeny s MIC<16mg/ml jsou citlivé (Prescott 2000). Dvě třetiny izolátů se stávají během léčby rezistentní, proto by měl být flucytosin používán pouze v kombinaci s jinými antimykotiky (Papich et al ...

Více