CZE 20841-8-Ritalin.indd

Komentáře

Transkript

CZE 20841-8-Ritalin.indd
Pravda o
zneužívánÍ
ritalinu
R-ball
Rids
es
Smarti
Řekni ne drogám – řekni ano životu
PROČ VZNIKLA
TATO BROŽURA
V
e světě se o drogách hodně mluví – na ulicích, ve školách,
na internetu, i v televizi. Něco z toho je pravda, něco ne.
Velkou část toho, co se o drogách říká, ve skutečnosti šíří ti,
kdo drogy prodávají. Napravení drogoví dealeři přiznávají,
že byli ochotní říci cokoli, jen aby člověka přiměli drogu koupit.
Nenechte se obelhávat. Abyste se vyhnuli závislosti a mohli
vzdorovat drogám a pomohli svým přátelům, potřebujete fakta.
Proto jsme připravili tuto brožuru – pro vás.
Komunikace s vámi je pro nás důležitá, proto se těšíme
na vaše připomínky. Můžete navštívit naši webovou stránku
na adrese www.drugfreeworld.org a poslat nám e-mail
na [email protected]
Co je Ritalin?
R
italin je obchodní název pro metylfenidát,
který Americká protidrogová agentura
(DEA) klasifikuje jako narkotikum kategorie II –
tedy stejně jako kokain, morfium a amfetaminy *.
Pro své stimulační účinky je často zneužíván
dospívajícími.
Přestože je Ritalin používán jako droga na
lékařský předpis, má závažné účinky včetně
nervozity, nespavosti, anorexie (poruch příjmu
potravy), nechutenství, změn pulsu, srdečních
potíží, ztráty hmotnosti. Sám výrobce přiznává,
že se jedná o návykovou drogu.
V červnu 2005 vydal Americký úřad pro
kontrolu potravin a léčiv (FDA) řadu zdravotních
doporučení určených veřejnosti, která obsahují
varování, že Ritalin a podobné drogy mohou
způsobovat vizuální halucinace, sebevražedné
myšlenky a psychotické
chování, stejně jako
agresivitu nebo násilné
chování.
Jeden z jeho tvůrců
formuloval své myšlenky
takto: „Rodičům nikdo
nikdy neřekne: „Ehm,
jen tak mimochodem,
jednou za čas umře dítě jen proto, že užívalo
předepsaný lék.“ Nebo: „Jen tak mimochodem,
děti užívající stimulanty mají v budoucnu
dvakrát vyšší sklony k drogové závislosti.“
Nebo: „Jen tak mimochodem, u třetiny dětí
léčených těmito léky se rozvinou příznaky
nutkavého chování již během prvního
roku užívání.“
* amfetamin: látka stimulující centrální nervovou
soustavu, často nazývaná „speed“
3
Kde se s ním můžeme setkat?
B
ohužel se s Ritalinem a podobnými
prostředky zaměřenými na léčbu
„hyperaktivity“ můžete setkat
téměř všude. Pokud jste
studentem střední nebo
vysoké školy, je velmi
pravděpodobné,
že máte jeho hojné
dodávky doslova po
ruce – díky „dealerům“
(kolegům studentům), ochotným
na vás snadno vydělat.
Na některých školách užívá drogy pravidelně až
20 % studentů. Americká protidrogová agentura
(DEA) zjistila, že na mnoha školách se vyskytují
větší zásoby těchto drog než v nedaleké lékárně.
Proč je to tak běžné? Pro „kamaráda“ není nic
složitého vzít si několik pilulek předepsaných
jeho malému bratrovi a „otočit“ je a prodávat
po pěti dolarech za kus. Anebo student
odhodlaný vydělat, řekne školnímu lékaři,
že má „potíže s učením“ a „nemůže se
koncentrovat“. Dostane předpis a zásobí se
pilulkami pro budoucí použití, zbytek rozdá
svým kamarádům.
Zatímco zákon zakazuje neomezenou
distribuci těchto silných stimulantů*,
zůstává smutnou skutečností, že tyto
látky jsou volně dostupné téměř
všude. Dětský kokain, jak se jim říká,
se prodává jako bonbóny.
* stimulant: droga, která chvilkově dodá energii a zvýší pozornost,
ale tento účinek je provázen zvýšením krevního tlaku a zrychlením
srdečního tepu a dechu
R
ychle vás
‘dostanou‘
příznaky téměř
připomínající
předávkování. Všechny
pocity se znásobí –
člověk je najednou
hyperaktivní, nadmíru
bdělý, s intenzivními
výkyvy nálad. Je to
šílené.“
– Jake
„
Jak začíná zneužívání
Ritalinu
Z
počátku to vypadá tak snadno. Student
začne zaostávat ve škole. Přijde čas
zkoušky a on se musí připravit. Musí být
vzhůru dlouho do noci, aby měl vůbec šanci, že
zkoušku zvládne. Z kávy je velmi nervózní, ale
řada jeho přátel používá tyto pilulky, které jim
dávají potřebnou energii. Proč ne? Pár dolarů,
jedna pilulka, noc strávená v učebnicích a pocit
„soustředění“.
Tak nějak to může začít, ale častokrát to
takhle nekončí.
„Někteří studenti si rozdrtí Ritalin a jdou
sportovat, protože se stejně jako kokain
rychleji vstřebává. Udrží vás po hodiny
‘čilejšími’“, říká student.
A podobně jako je tomu u kokainu nebo
každého jiného stimulantu, ten příjemný
„pocit bdělosti“ je nevyhnutelně následován
„zhroucením“, únavou, depresí a sníženou
pozorností. Jeden student na Aderallu, dalším
stimulantu, který široce zneužíval na univerzitní
koleji vylíčil, že pocit „nejvyšší jasnosti“
se následující den změní na stav totálního
vyčerpání a únavy. Jak říká jeden z uživatelů,
„poté se obvykle dostávám téměř do kómatu“.
Samozřejmě, uživatel rychle zjistí, že onoho
pocitu „vyčerpání“ se lze lehce zbavit
s „pomocí“ další pilulky, která ho opět probudí.
A tak to pokračuje.
Následovat mohou větší dávky nebo snaha
drogu šňupat pro intenzivnější drogové opojení.
Tolerance se zvyšuje, takže je třeba brát víc.
V těchto vysokých dávkách může Ritalin
způsobovat křeče, bolesti hlavy a halucinace.
Tato silná látka podobná amfetaminu, může
být dokonce příčinou smrti, jak se již stalo
v mnoha tragických případech dětí, které
zemřely na zástavu srdce v důsledku užívání
velkého množství drogy.
R
italin jsem poprvé vyzkoušela
v sedmé třídě. Dostala jsem ho
na recept, mysleli si totiž, že mám
mírnou formu ADD (syndrom snížené
pozornosti), kterou jsem předstírala,
abych mohla mít výmluvu na svůj ne
příliš valný výkon ve škole (byla jsem
zkrátka líná). Nikdy jsem si neuvědomila,
že se dostávám do závislosti a že se neliším
od ostatních závislých uživatelů drog.
Denně jsem brala přibližně 40 mg
a měla jsem pocit, že mě to vždy dostane
zase do života. Byla jsem vzhůru několik
dní za sebou, dokud jsem neprožila těžkou
psychotickou epizodu. Bylo to strašné!
Vše kolem se roztékalo a měnilo a já
jsem byla hrůzou celá bez sebe.“
– Andrea
„
Jak vypadá Ritalin?
A další fakta
R
italin je dodáván ve formě malých
pilulek o velikosti aspirinu, na kterých
je vyraženo slovo „Ciba“ (název výrobce).
5 miligramové tablety jsou bledě žluté,
10 miligramové tablety jsou bledě zelené
a 20 miligramové tablety jsou bílé a bledě žluté.
Lék je označen jako stimulant (povzbuzující
lék) centrálního nervového systému.
Přesto i jeho výrobce přiznává na letáčku
dodávaném spolu s produktem, že nikdo
doopravdy neví, jakým způsobem a nakolik
ovlivňuje lidské tělo a sděluje: „Způsob účinku
v lidském těle není dosud zcela znám.“
Ti, kdo léky zneužívají, tablety rozdrtí
na prášek a šňupou je. Droga je rozpustná
ve vodě, takže je snadné vyrobit z ní roztok
a ten nitrožilně aplikovat jehlou.
Jak poznamenává Americká protidrogová
agentura (DEA): „Farmaceutické produkty
získané z legálních distribučních kanálů jsou
jedinými zdroji metylfenidátu dostupného
pro zneužívání.“
Jinými slovy: každá
tableta drogy, která
je zneužívána, ať už
ve své původní formě
nebo rozemletá na
prášek či rozpuštěná
ve vodě, pochází
od výrobce. Nikdo
ji nevyrábí na ulici.
„T
eď jsem si vytvořil takovou
toleranci, že pro svůj úlet potřebuji
tak dvě až tři 20 miligramové tablety.
Jsem si vědom své závislosti. Jsem jako
vyždímaný citrón nebo zombie.“
– Alex
9
Slangové názvy
R
italin je na ulici nazýván
různými názvy včetně:
• Kola light
• Dětský kokain
• Dětský koks
• Vitamín R
• R-ball
10
• Kokain
chudých
• Rids
• Lentilky
• Bonbónky
R
Kokain
chudých
italin je snadno dostupný a levný. Tyto
tablety, ať už zakoupené na něčí lékařský
předpis, ukradené sourozenci nebo získané
na zfalšovaný recept, jsou běžně prodávány.
Jejich cena na černém trhu se pohybuje mezi
jedním až dvěma dolary na školách, jinde až
dvacet dolarů za pilulku.
Srovnání Ritalinu s kokainem není jen
prázdným sloganem. Ritalin je chemicky
příbuzný s kokainem. Když je píchán
injekčně jako roztok, způsobí ono
„nakopnutí“, po kterém závislí tolik touží.
V roce 2000 porovnala Americká protidrogová
agentura (DEA) výsledky studií na
laboratorních zvířatech a lidech, kterým byl
podáván kokain a Ritalin. Testované subjekty
nebyly schopny poznat rozdíl! Tato agentura
tedy dospěla k závěru, že „tyto látky vytvářejí
účinky, které jsou téměř totožné.“
Ú
častníci testování,
kterým byl podáván
Ritalin a kokain, nebyli
schopni poznat rozdíl.
Rozsah
zneužívání Ritalinu
Z
neužívání léků na předpis jako je Ritalin je
na vzestupu.
V roce 2006 zneužívalo drogy na předpis
včetně Ritalinu téměř 7 milionů Američanů–
což je více, než kolik zneužívalo kokain,
heroin, halucinogeny, extázi a těkavé látky
dohromady. V roce 2000 to bylo jen
3,8 milionů – což činí 80 % nárůst během
pouhých šesti let.
V roce 2007 uvedlo 3,8 % maturantů v USA,
že užili Ritalin bez předpisu alespoň jednou
během posledního roku.
V nárůstu zneužívání této drogy hraje
důležitou roli fakt, že lékaři Ritalin
a jiné stimulanty předepisují
čím dál častěji.
Ve Spojených státech se počet receptů
na stimulanty zvýšil přímo raketově ze zhruba
5 milionů v roce 1995 na téměř 35 milionů
v roce 2007.
V roce 2004 byl metylfenidát (Ritalin)
spojován s odhadovanými 3601 případy,
které vyžadovaly ošetření na pohotovostním
oddělení. V roce 1990 to bylo jen 271 případů.
S Ritalinem je v USA od roku 1990
do roku 2000 spojováno 186
úmrtí. Riziko je největší u těch,
kdo užívají velká množství drogy
šňupáním.
Od roku 1995 je Ritalin na prvním
místě seznamu „nejčastěji
kradených léků“ Americké
protidrogové agentury (DEA) .
V roce 2004
vyhledalo lékařskou
pohotovost v USA
13 krát více závislých
na Ritalinu než
v roce 1990.
1990
Počet případů
přijatých na
pohotovosti
ve spojeni
s Ritalinem
2004
Počet případů
přijatých na
pohotovosti
ve spojeni s
Ritalinem
S
končil jsem na
velkém množství
silnějších amfetaminů,
které mě velmi rychle
odrovnalo a nejsem
si jist, jestli bych o ně
projevil zájem, kdybych
nezačal užívat Ritalin.“ – Andy
„
Nebezpečné účinky
stimulantů na lékařský předpis
T
ato amfetaminu podobná substance
způsobuje v těle stejný typ účinků jako
jiné formy metamfetaminů (pervitin), tedy
nechuť k jídlu, nespavost, zvýšenou srdeční
frekvenci. Zneužívání této drogy ve velkých
množstvích, zvláště injekčně nebo šňupáním,
vytváří ještě větší tělesnou zátěž. Zatížení
srdce může být nakonec osudové.
Připomeňme si případ jednoho dospívajícího –
dlouhodobého uživatele Ritalinu – který
jednoho dne zkolaboval během jízdy
na skateboardu. Zemřel na infarkt.
Injekční aplikace Ritalinu má na tělo ještě
větší, zhoubnější vliv. Zatímco je jeho hlavní
chemická složka metylfenidát, zcela rozpustná
ve vodě, tablety též obsahují drobné částečky
14
nerozpustných přídavků. Když jsou injekčně
vpravovány do krevního oběhu, tyto pevné
částice ucpávají drobné krevní cévy a způsobují
vážné poškození plic a očí.
Kromě fyzického vlivu existuje též řada
těžkých emocionálních potíží, způsobených
i krátkodobým užíváním této drogy. Halucinace
a psychotické chování nejsou u uživatelů ničím
neobvyklým.
Vědci z Texasu zjistili, že užívání Ritalinu může
souviset se zvýšením rizika vzniku rakoviny.
Ve své studii se zmiňují o tom, že každé dvanácté
dítě, které bylo „léčeno“ metylfenidátem získalo
dědičné vady spojené se zvýšeným rizikem
vzniku rakoviny.
KRÁTKODOBÉ
ÚČINKY
•N
echuť k jídlu
•Z
výšená srdeční frekvence,
krevní tlak, tělesná teplota
• Rozšíření zornic
•N
arušení spánkového
rytmu
• Nevolnost
•P
odivné, nevypočitatelné,
někdy násilné chování
•H
alucinace,
zvýšená popudlivost,
podrážděnost
• Panika a psychózy
•V
elké dávky mohou vést ke
křečím, záchvatům a smrti
DLOUHODOBÉ
ÚČINKY
• Trvalé poškození krevních
cév v srdci a mozku;
vysoký krevní tlak, jehož
následkem může dojít
k infarktu, mrtvici nebo
i smrti
• Poškození jater,
ledvin a plic
• Zničení tkání v nosní
dutině, je-li droga šňupána
• Dýchací potíže,
je-li droga kouřena
• Infekční nemoci a hnisavé
záněty tkání, je-li droga
aplikována injekčně
• Podvýživa, ztráta
hmotnosti
• Dezorientace,
apatie, zmatené
vyčerpání
• Silná psychická
závislost
• Psychóza
• Deprese
• Poškození mozku
včetně mrtvice
a případná
epilepsie
Ritalin otevírá dveře
k dalším drogám
S
tudie podporovaná Národním institutem proti
zneužívání drog zjistila, že uživatel Ritalinu
a podobných drog „vykazuje“ nejvyšší procentní
podíl na zneužívání kokainu.
Vzhledem k tomu, že se tolerance (odolnost vůči
droze) neustále zvyšuje, zneužívání Ritalinu může
konzumenty vést k užívání silnějších drog, aby
dosáhli drogového opojení stejné intenzity. Když
tyto účinky začnou opadávat, dotyčná osoba může
16
PŘÍBĚH KURTA COBAINA:
Legenda rockové hudby Kurt Cobain začal s Ritalinem ve věku
7 let. Cobainova manželka, Courtney Love věří, že tato droga
vedla k jeho pozdějšímu zneužívání silnějších drog. Kurt se v roce
1994 zastřelil vlastní zbraní. Samotné Courtney byl v dětství
rovněž předepsán Ritalin. Ona popsala svoji zkušenost jako:
„Když jako malé dítě dostáváš tuto drogu, která ti dává ten
euforický pocit, co budeš užívat, až dospěješ?“
utéct k mnohem silnějším drogám, aby se zbavila
nežádoucích stavů, které ji kdysi vedly k užívání drog.
Samotný Ritalin nevede člověka k jiným drogám:
lidé berou drogy, aby se zbavili nechtěných situací
nebo pocitů. Po určitou dobu (když je uživatel
v drogovém opojení) maskuje droga problém.
Jakmile toto opojení pomine, problém, nežádoucí
stav nebo situace se vrátí s větší intenzitou než
předtím. Uživatel se pak může uchýlit k užívání
silnějších drog, protože Ritalin již více „nefunguje“.
Studie 500 studentů provedená v průběhu
25 let zjistila, že ti, kdo užívali Ritalin a podobné
typy léků, měli ve svém pozdějším životě větší
pravděpodobnost užívání kokainu a dalších
stimulantů.
Podle studie z roku 2005 měli dospívající, kteří
zneužívali léky na předpis, dvanáctkrát větší
pravděpodobnost užívání heroinu, patnáctkrát větší
pravděpodobnost užívání extáze a jednadvacetkrát
větší pravděpodobnost užívání kokainu než náctiletí,
kteří takové drogy na recept nezneužívali.
Běžně rozšířená
ospravedlnění
(nespadněte
do pasti):
Existuje mnoho ospravedlnění
pro užívání této silné drogy.
Přikládejte jim takovou
pozornost, jakou si
zaslouží – jsou to lži!
• Všichni to berou.
• Je to jen kvůli učení.
• Pomůže ti to lépe se zkoncentrovat.
• Můj brácha to dostává jako lék
na hyperaktivitu, nemůže to být
tak špatné.
• Není to návykové.
• Můžeš to ovládat. Nemusíš
to užívat znovu, jestli nechceš.
Nedopusťte, aby vás ostatní, včetně
vašich přátel, nalákali do pasti.
Ritalin ZABÍJÍ
V
ysoké dávky Ritalinu mají za následek podobné
příznaky jako zneužívání jiných stimulantů včetně křečí
a svalových záškubů, paranoie* a pocitů, jako by se pod kůži
zavrtávali brouci nebo červi.
Existuje příběh sedmnáctiletého mladíka, který si poté, co
si zasportoval, rozdrtil tablety Ritalinu a zůstal nabuzen po
několik dní. Následně se dostal se do psychotického stavu
a zabil své rodiče a vážně zranil sekyrou své bratry a sestru.
PŘÍBĚH MATTHEWA:
Matthew byl teenager, který užíval Ritalin 7 let.
V březnu 2000 náhle zemřel. Ačkoliv neměl srdeční
problémy, pitva odhalila zcela jasné známky poškození
cév. Jeden z lékařů sdělil jeho rodičům, že srdce
zdravého dospělého muže váží přibližně 350 gramů.
Matthewovo srdce vážilo 402 gramů. Na jeho
úmrtním listu stojí: „Smrt zapříčiněná dlouhodobým
užíváním metylfenidátu (Ritalinu).“
* paranoia: podezírání, nedůvěra či strach z ostatních lidí
Také se stalo, že čtrnáctiletý chlapec, který byl
na Ritalinu od svých sedmi let, utloukl k smrti
jednoho kluka basebalovou pálkou. Jiný student
nechával rodičům dopisy na rozloučenou, pil
vodu z louží a štěkal jako pes.
Ritalin může být příčinou agrese, psychózy
a srdeční arytmie, která může způsobit smrt.
ZNEUŽÍVÁNÍ LÉKŮ JE ZLOČIN
Ve Spojených státech je Ritalin předmětem
přísných trestů za zneužívání. Trestní sazba
za první zločin spojený s distribucí drog
(z kterého můžete být obviněni i poté, co jste se
s kamarádem podělili o jednu nebo dvě tablety)
je 20 let vězení a pokuta sahající až do výše
jednoho milionu dolarů.
Pokud následkem tohoto prvního zločinu
dojde ke smrti nebo vážnému
zranění, je trestní sazba 20 let
ve vězení. Pokud je droga
aplikována injekčně, jedná
se o zločin distribuce drog,
na který se vztahují ještě
tvrdší trestní sazby.
vědomil jsem si, že můj zájem a následná
závislost na Ritalinu mají kořeny v době, kdy
jsem užíval Ritalin na předpis. Ze začátku jsem
ho bral jen o víkendu, později už každý druhý den.
U
„
Začal jsem mít halucinace, že nade mnou
přelétávají ptáci, měl jsem pocit, že je se mnou
v místnosti ještě někdo jiný i když jsem byl sám,
a začal jsem být paranoidní. Můj kamarád měl
předepsaný Dexedrin a já ho všechen spotřeboval
během jednoho týdne. Pak jsem se vrátil k Ritalinu
a pokračoval v užívání.
Z maturitního ročníku si toho moc nepamatuji.
Vzpomínám si ale na zdrcující depresi a to, že jsem
si tehdy nedokázal uvědomit, proč mi najednou
škola jde o tolik hůř. Tak tak jsem odmaturoval
a o vysoké škole jsem ani nepřemýšlel.
Na poslední chvíli jsem se ale na místní vysokou
školu přece jen přihlásil. Dokázal jsem zůstat
čistý asi 17 dní, pak nade mnou touha po opojení
zvítězila. Na přednášky jsem chodil ještě asi týden,
pak jsem vyletěl.“ – Sam
Pravda o drogách
D
rogy jsou v podstatě jedy. Užité
množství určuje jejich účinek.
Malé množství stimuluje (zvyšuje aktivitu).
Větší množství funguje jako sedativum
(potlačuje aktivitu). Stále se zvyšující
množství působí jako jed a může dotyčného
zabít.
To platí pro kteroukoliv z drog. Rozdíl
je pouze v množství, které je potřebné
k dosažení vytouženého účinku.
Mnoho drog má však další vlastnost: přímo
ovlivňují mysl. Dokáží pokřivit vnímání
20
toho, co se kolem člověka děje. Výsledkem
je, že se jednání uživatele může jevit jako
divné, iracionální, nepatřičné a dokonce
destruktivní.
Léky jsou také drogy. Jejich účelem je vás
povzbudit, utlumit, nebo změnit něco
ve vašem těle, aby fungovalo lépe. Někdy
jsou nezbytné. Ale jsou to pořád drogy,
fungují jako stimulanty nebo sedativa a příliš
velká dávka vás může i zabít. Takže pokud
léčiva používáte jinak, než je předepsáno,
mohou být zrovna tak nebezpečná, jako
ilegální drogy.
Skutečným řešením je
zjistit si fakta a s drogami
vůbec nezačínat.
Proč lidé berou drogy?
Lidé berou drogy, protože chtějí ve svém
životě něco změnit.
Myslí si, že drogy jsou řešení. Ale
nakonec se z drog stane problém.
Zde je několik důvodů, které mladí lidé
uvedli pro své rozhodnutí brát drogy:
Jakkoli je obtížné postavit se problémům
tváří v tvář, následky užívání drog jsou
vždy horší, než problémy, které se jimi
člověk snaží řešit. Skutečným řešením
je zjistit si fakta a s drogami vůbec
nezačínat.
• Zapadnout do kolektivu
• Uniknout od reality a odpočinout si
• Zahnat nudu
• Udělat něco dospěláckého
• Vzbouřit se
• Experimentovat
22
ZDROJE A ODKAZY:
Drug Enforcement
Administration Fact Sheet on
Prescription Drug Abuse
Monitoring the Future -National
Results on Adolescent Drug
Use, Overview of Findings 2007,
National Institute on Drug
Abuse
U.S. Dept of Health & Human
Services, Testimony by Nora D.
Volkow, MD, before the Senate
Judiciary Subcommittee on
Crime and Drugs, 12 Mar 2008
Emergency Department Visits
Involving ADHD Stimulant
Medications, Substance
Abuse and Mental Health
Administration, 2006
United Nations Office on Drugs
and Crime
„Millions Have Misused
ADHD Stimulant Drugs, Study
Says,“ Shankar Vedantam,
Washington Post, 25 Feb 2006
„NIDA InfoFacts: Stimulant
ADHD Medications
--Methylphenidate and
Amphetamines,“ National
Institute on Drug Abuse
Vanderbilt University
Psychology Dept.
The Harvard Crimson Center for
Substance Abuse Research
Novartis (Ritalin description)
University of Texas Medical
Branch, Galveston
University of Indiana Prevention
Resource Center
Royal Canadian Mounted Police
New York University Health
Center
The Family Council on Drug
Awareness
FOTOGRAFIE:
Strany 4 a 5: istockphoto.com/
Matty Symons
Strana 11: Itar-Tass
Miliony výtisků brožur jako je tato, byly
rozdány lidem po celém světě ve 22 jazycích.
Jsou průběžně aktualizovány či nově
vytvářeny dle toho, jak se na ulicích objevují
nové drogy a jsou zjišťovány jejich účinky.
Brožury publikuje Nadace pro svět bez drog
(Foundation for Drug Free World), nezisková
organizace sídlící v Los Angeles v Kalifornii,
USA.
Nadace poskytuje vzdělávací materiály
a poradenství a koordinuje mezinárodní síť
organizací zabývajících se prevencí zneužívání
drog. Spolupracuje s mládeží, rodiči, učiteli,
neziskovými organizacemi a vládními úřady
– a s kýmkoli dalším, kdo má zájem pomáhat
lidem žít život bez drogové závislosti.
23
FAKTA, KTERÁ POTŘEBUJETE ZNÁT
Tato brožura je jednou z řady publikací, které zahrnují fakta o marihuaně, alkoholu, extázi,
kokainu, cracku, pervitinu, inhalantech, heroinu, LSD a zneužívání léků na předpis. Čtenář
vyzbrojený těmito informacemi je schopen učinit rozhodnutí žít život bez závislosti
na drogách.
Pro více informací nebo pro získání více výtisků této
nebo ostatních brožur z této série kontaktujte:
Foundation for a Drug-Free World
1626 N. Wilcox Avenue, #1297
Los Angeles, CA 90028 USA
www.drugfreeworld.org
[email protected]
Tel.: 001 888 668 6378
TM
Občanské sdružení
Řekni ne drogám –
řekni ano životu
Soběslavská 32
130 00 Praha 3
www.rekninedrogam.cz
[email protected]
Tel.: 222 362 264
© 2009 Foundation for a Drug-Free World (Nadace pro svět bez drog). Všechna práva vyhrazena. Logo Nadace je
ochranná známka ve vlastnictví Nadace pro svět bez drog. Item #20841-8-CZE

Podobné dokumenty