starší prohlášení - Pravoslavná církev

Transkript

starší prohlášení - Pravoslavná církev
EMERITNÍ METROPOLITA ČESKÝCH ZEMÍ A SLOVENSKA
EMERITUS METROPOLITAN OF THE CZECH LANDS AND SLOVAKIA
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU
Těšov 20.12.2013
Drazí vladykové,
modlíme se spolu s bratřími v našem monastýru, věříme, a neztrácíme naději, že
v nejbližší době nám Bůh pomůže překonat všechny problémy a naše církev bude dál v
pokoji pracovat ke spáse lidských duší jí svěřených.
Naneštěstí se opětně dovídám, že někteří mou osobu spojují s jednáním těch, kteří se
protiví Posvátnému synodu. Již několikrát jsem toto nařčení odmítl a obracel se na vás
členy Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, abyste
mi pomohli je vyvrátit. Nedávno, a já věřím, že to bylo pouze pod tlakem okolností,
arcibiskup Simeon ve svém prohlášení ze dne 9. 12. 2013 napsal, že ostatní členové
synodu si vybrali cestu vzpoury a rozkolu a jsou nekanoničtí. Toto prohlášení je skutečně
nebezpečné a vybízí k rozkolu. Rád bych vás proto ubezpečil, s plnou odpovědností,
jako dlouholetý archijerej a bývalý kanonický představitel naší Pravoslavné církve
v českých zemích a na Slovensku, že Posvátný synod má právo většinou svých členů
ustanovit i odvolat dočasného správce metropolitního stolce.
Prosím vás, i když jste byli v poslední době nějak pohoršeni, abyste zachovali jednotu
naší církve, která je velikým a vzácným darem Svatého Ducha.
V lásce Boží
Váš
Monastýr Proměnění Páně , Milíkov - část Těšov č. 37, 350 02 Cheb, CZECH REPUBLIC, e-mail: [email protected]