Ukázka - Dagon

Transkript

Ukázka - Dagon
PATRICIA BRIGGS
MIHOTAVÉ STÍNY
FANTOM Print
2015
Copyright © 2014 by Hurog, Inc.
Translation © Kateřina Niklová
Cover © Daniel Dos Santos
ISBN 978-80-7398-305-5
www.fantomprint.cz
www.facebook.com/fantomprint
1
Samuel
Tři týdny potom, co jsem pohřbil své nejmladší dítě, a několik dní po
pohřbu toho nejstaršího – mladé ženy, která nikdy nezestárne – někdo
zaklepal na dveře.
Skulil jsem se z matrace, nevydal se ale otevřít. Venku byla černočerná tma a jediný důvod, proč by se uprostřed noci ozvalo klepání na
dveře, byl, že někdo onemocněl. Veškeré mé vědomosti o bylinách a léčení nedokázaly zachránit moji ženu ani děti. Pokud je někdo opravdu
nemocný, povede se mu lépe beze mě.
„Slyším tě,“ ozval se drsný hlas mého otce. „Pusť mě dovnitř.“
Předtím, než zemřela moje rodina, bych byl překvapený. Od chvíle,
co jsem naposledy slyšel otcův hlas, uplynula už hodně dlouhá doba.
Táta ale vždycky poznal, když jsem byl v maléru. A tato jeho schopnost přečkala mé dětství.
Ztratil jsem zájem o cokoli, o to očekávané i nečekané. A protože
jsem byl zvyklý dělat, co mi řekl, otevřel jsem dveře a ustoupil vzad.
Muž rychle vešel, aby nevyvětral teplo z večerního ohně. Ohniště
uprostřed chalupy bylo uhašené a zakryté na noc a znovu v něm zapálím
oheň až ráno. Se zavřenými dveřmi tak nebylo uvnitř kvůli tmě vůbec vidět, i okna totiž byla zakrytá, aby jimi nepronikal studený noční vzduch.
Netuším, jak to udělal, protože se neozvalo třesknutí křesadla, zapálil však lojovou svíčku. Na římse u dveří vždycky nechával svíčku,
PATRICIA BRIGGS
v místě, kde jeden z kamenů, z nichž byla chalupa postavena, trčel ze
zdi. Potom, co odešel a chalupu přenechal mně, mi připadalo praktické nechávat ji tam taky.
Sundal si z hlavy kápi otrhaného pláště a já v tlumeném, ale použitelném světle uviděl jeho vrásčitou tvář, která vypadala starší a sešlejší,
než když jsem ho viděl naposledy, před více než dvanácti lety.
Vlasy měl prokvetlé stařeckými šedinami a vous úplně bílý, na což
jsem nebyl zvyklý. Od našeho posledního setkání začal kulhat, na starého muže ale vypadal dobře. Odložil velký batoh, který nesl na zádech, i koženou brašnu s dudami. Z ramen si shodil plášť a pověsil ho
vedle dveří, kde podobné věci vždy věšíval.
„Vrány mi pověděly, že mě potřebuješ,“ řekl, když jsem stále mlčel.
O nadpřirozených věcech mluvíval jen vzácně a pouze s rodinou –
z níž jsem zbyl jenom já, protože můj mladší bratr zemřel před čtyřmi lety na souchotiny. Táta ale uměl lépe předvídat budoucnost než
čarodějnice, která držela v moci naši vesnici, a taky toho víc věděl.
A dokázal rovněž snadněji zapálit oheň než kdokoli, koho jsem kdy poznal, ať už se jednalo o mokré dřevo, špatný troud nebo nezastřižený
knot – jemu na tom nesešlo.
„Nevím, jak bys mi mohl pomoct,“ řekl jsem a můj hlas zněl chraplavě, protože už jsem dlouho nepromluvil. „Všichni jsou mrtví. Moje
žena, děti.“
Sklopil oči a já poznal, že to pro něj není žádná novina, že mu vrány
– nebo jiná magie, která s ním hovořila – pověděly o jejich smrti.
„No,“ řekl, „takže nastal čas, abych se vrátil.“ Vzhlédl, zadíval se mi
do očí a já viděl v jeho tváři starost. „I když jsem si myslel, že problémy předběhnu, ne že je budu následovat.“
Z jeho slov mě mělo mrazit, pošetile jsem si však myslel, že to nejhorší, co se mohlo stát, se už stalo.
„Jak dlouho zůstaneš?“ zeptal jsem se.
Naklonil hlavu na stranu, jako by slyšel něco, co já ne. „Přes zimu,“
řekl nakonec a já se snažil necítit úlevu nad tím, že nebudu sám. Snažil
jsem se necítit nic než žal. Moje rodina si ho zasloužila – a já si nezasloužil útěchu, ne když se mi je nepodařilo zachránit.
V V V
14
STŘÍBRO
Zima byla krutá, jako by sama příroda truchlila spolu se mnou. Táta
se mě nesnažil vytrhnout z žalu, dbal ale na to, abych každé ráno vstal
a udělal vše pro to, abychom přežili další den. Netlačil na mě, jen na mě
upřeně hleděl, dokud jsem se nezachoval správně. Muž pracuje a stará se
o věci, o něž je třeba se postarat – tyto zásady jsem znal z dětství. Jemu se
nikdo neodvážil říct ne, a to platilo jak pro mě, tak pro zbytek vesnice.
Lidé ho přišli přivítat. Částečně proto, že si ho vážili a měli ho rádi,
hlavním důvodem však bylo, že se nechal přemluvit a zahrál jim. Hudba
nebyla v naší vesnici neobvyklá, většina lidí zpívala nebo hrála na bubínek či píšťalku. Málokdo ale zpíval jako můj táta. Když zemřela matka, nikoho nepřekvapilo, že opět vyrazil na cesty a zpíval za ubytování
a jídlo, jako to dělal, než se s ní seznámil.
Lidé mu nosili trochu ode všeho, co měli, aby mu za jeho muzicírování zaplatili, a díky tomu, a také díky medicíně, kterou jsem směňoval
já, jsme získali dost zásob na zimu, i když já si žádné předem nepřipravil, jako jsem to dělával obvykle. Předtím mě nezajímalo, jestli budu
mít dost jídla nebo otopu.
O sebe jsem starost neměl, protože jsem se nemohl dočkat, až se připojím ke své malé rodině ve studeném hrobě. Po tátově návratu mi ale
můj plán začal připadat zbabělý – a když jsem na to občas zapomněl,
tátův studený pohled mi to připomněl.
Připadalo mi však divné nemít se o koho starat; tak dlouho jsem byl
hlavou rodiny. Pečovat o tátu jsem neměl ve zvyku: nepotřeboval, aby
ho ostatní obskakovali. Přežil dětství – ne že by o něm se mnou mluvil,
prozradil mi jen to, že bylo kruté. Moje máma ale věděla, co se mu stalo, a vyvolalo to v ní prudkou hrdost podtrženou žalem a něhou. Věděl
jsem pouze to, že z domova odešel jako chlapec, procestoval svět, který se choval nepřátelsky k cizincům, a dařilo se mu.
Byl houževnatý a jeho sebevědomí donutilo rodinu mojí mámy
ustoupit od námitek proti tomu, aby se provdala za muže odjinud. Byl
chytrý – a co bylo důležitější, moudrý. Když se vyslovil k záležitostem
vesnice, což nedělal často, vesničané poslouchali.
Po matčině smrti se opět vydal do světa a přežil – a pořád z něj sálala radost, která dokázala zahřát můj domov víc než polena v ohništi, i když chlad, který po sobě zanechala smrt mých maličkých a jejich
mámy, byl pronikavý.
15
PATRICIA BRIGGS
Můj táta dokázal přežít cokoli a jeho příklad mě nutil k tomu samému. I když jsem to nechtěl.
2
Samuel
Za nejkratší noci v roce, kdy byl měsíc na nebi v úplňku, nás vyhledala moje babička. Znovu jsem se ujal role vesnického léčitele, proto
mě ani nenapadlo neotevřít, když se uprostřed noci ozvalo klepání na
dveře. Táta už si na noční návštěvy, které byly údělem léčitele, zvykl.
Nepohnul se, i když jsem si byl jistý, že je vzhůru.
Otevřel jsem dveře a našel před nimi cizinku. Byla to divoce vyhlížející mladá žena s neučesanými vlasy, které jí v zacuchaných chuchvalcích visely až ke kolenům. Její tvář byla tajemná a tak krásná, že
jsem si skoro ani nevšiml obrovské stvůry, která dřepěla vedle ní.
„Syn,“ řekla mi. Tvá magie je silná. Ozval se hlas v mé hlavě.
„Ne,“ vyhrkl táta, který vyskočil na nohy, sotva jsem otevřel dveře.
Stoupl si mezi nás. „Nedostaneš ho.“
„Neměl jsi utéct,“ řekla mu. „Ale odpouštím ti, protože jsi mi přinesl dar.“
„Nikdy ti nebudu dobrovolně sloužit, matko,“ prohlásil táta tónem, který jsem od něj nikdy dřív neslyšel. „Řekl jsem ti, že jsme spolu skončili.“
„Mluvíš, jako bys měl na vybranou,“ řekla. Pohlédla dolů a bestie,
kterou jsem považoval za psa, se na tátu vrhla.
Sáhl jsem po kyji, který jsem nechával u dveří, netvor byl však rychlejší. Zaryl tátovi tesáky do břicha a strhl ho mezi nás. Nerozpoltil jsem
tátovi lebku jenom proto, že jsem kyj uprostřed úderu pustil. A pak už
jsme neměli žádnou šanci.
Proměnila nás v monstra – ve vlkodlaky. Ten pojem jsem ale uslyšel
až o mnoho let později. Donutila nás sloužit jí s pomocí své čarodějné moci a schopnosti vniknout nám do mysli, což bylo ještě krutější –
v tom však měla s tátou větší problémy než se zbytkem vlků. Přestože
mé smysly tvrdily, že je mladá, myslím, že když zaklepala na mé dveře, prožila už několik staletí.
16
STŘÍBRO
První proměna z člověka ve vlkodlaka je krutá i za nejlepších okolností. Nyní už vím, že většina lidí, která je napadena natolik brutálně,
aby se proměnila, zemře. Čarodějnice ale uměla udržet své oběti naživu
dost dlouho na to, aby se z nich staly bestie, po kterých toužila. Přesto
bych zemřel, kdyby mě při životě neudržel táta. Slyšel jsem v hlavě
jeho hlas, chladný a panovačný, a já musel poslechnout, musel jsem žít.
Skutečnost, že dokázal něco takového, zatímco sám podstupoval stejná
muka jako já, ukazuje, jaký muž můj táta je. Přežil jsem a trvalo velmi
dlouho, než jsem mu to odpustil.
Nevím a ani nechci vědět, jak dlouho jsem žil jako vlkodlak a sloužil
babičce. Mohly to být desítky ale taky stovky let, věřím však, že spíše
to první. Každopádně to trvalo tak dlouho, že jsem zapomněl své jméno. Přestal jsem ho používat, protože už jsem nebyl tím člověkem, nenapadlo mě ale, že ho úplně zapomenu. A jméno nebylo jedinou vzpomínkou, o kterou jsem přišel.
Už jsem si nepamatoval tvář své první ženy ani tváře svých dětí.
I o celá staletí později jsem však občas ve snu slýchal dětský hlas
volající otce: „Taid! Taid!“ Věřím, že ten hlas patřil mému prvorozenému. Ve snu je ztracený a já ho nemůžu najít, ať už ho hledám
sebeusilovněji.
Táta rád říká, že schopnost zapomenout je někdy dar. Kdybych si
je jasně pamatoval, kdybych si pamatoval, co jsem dříve měl, možná
bych ve službách čarodějnice nepřežil. Naučil jsem se žít přítomností
a vlk, který se se mnou dělí o tělo a duši, mi to usnadňoval: zvířata netruchlí pro minulost a nedoufají v budoucnost.
3
Ariana
Kdysi dávno žila na jednom z faeských dvorů krásná dívka, která na
lovu ujela družině, pustila se totiž za něčím, co zahlédla prchat před sebou. Nakonec dorazila do údolí, kde na ni čekal pohledný cizinec s jídlem a pitím. Snědla jídlo a vypila víno, a i když ji zbytek družiny našel,
zůstala s pánem lesa a poslala své lidi zpátky ke dvoru samotné.
Čas běžel a ona porodila holčičku, z níž vyrostla talentovaná moud-
17
PATRICIA BRIGGS
rá žena. V lidském příběhu by tuto dvojici čekal šťastný konec. Fae ale
nejsou lidé a žijí velmi, velmi dlouho. Štěstí si obyčejně neužívají věčně, a to platilo i pro tyto milence. Přesto byli po jistou dobu skutečně
šťastní.
Dceru pojmenovali Ariana, což znamená stříbro, a dívka už od raného dětství vykazovala zálibu v tomto kovu. Při dospívání se ukázalo,
že je obdařena mocí, jakou fae vládli v dobách své největší slávy. Když
dosáhla dospělosti, její moc překonala dokonce i tu lesního pána, který
byl stovky let starý a prosáklý magií lesa.
Je pravda, že fae vyššího dvora bývají neblaze vrtošiví. A je taky
pravda, že lesní pán má dvě tváře: ta první je civilizovaná a krásná jako tvář každého jiného Tuatha Dé Danann, druhá je ale divoká jako les, jemuž vládne. Paní sidhe se nakonec začala nudit anebo
se jí zhnusila divočejší část jejího milence. Ať už byl důvod jakýkoli,
opustila dospělou dceru a milence bez rozloučení i bez vzkazu a vrátila se zpět ke dvoru.
Lesní pán truchlil pro milenku jen krátce, neboť náklonnost jeho lidu
je stejně plytká, jak hluboká je jeho nenávist. Nějaký čas po milenčině
odchodu ještě miloval svoji dceru a radoval se z ní. Když ale její moc
přerostla tu jeho, ovládly ho žárlivost a zášť. A když si ostatní fae všimli jejích darů a začali jí nosit zlato a drahokamy ve snaze přemluvit ji,
aby se s nimi podělila o svoji magii, žárlivost přebila jeho lásku do té
míry, že z ní nakonec nic nezůstalo.
4
Samuel
Smečka obvykle spávala v lese za chatrčí patřící čarodějnici. Navzdory
hornatému terénu tam nebylo nijak zvlášť chladno, i když v zimě zem
pokryl sníh a na podzim jinovatka. Měli jsme huňaté kožichy a chatrč
byla zakouřená, příliš teplá a nepříjemně páchla hnijícími věcmi, fyzickými i spirituálními.
Nevím, co si o tom mysleli táta a ostatní, já ale byl rád, když jsem
se mohl čarodějnici uklidit z cesty. Schovávala nás před těmi, kdo vyhledávali její služby, a to jak kvůli ochraně – jednala s mocnými, hrozi-
18
STŘÍBRO
vými bytostmi –, tak z opatrnosti, protože nás měla pod kontrolou jen
z velké části. Tátu si nikdy nepustila k tělu, pokud neměla po ruce některého z poslušnějších vlků.
Když jsem se vrátil z lovu, ležel otec stočený do klubíčka stranou od
ostatních. Zvedl hlavu, vstal, zadíval se na mě, pak se otočil a odklusal do lesa, kde listí bylo rudé a zlaté. Zaváhal jsem, poslušnost ale byla
stále součástí našeho vztahu. Místo toho, abych si lehl a spal až do rána,
jak jsem měl v plánu, jsem se dvakrát protáhl a běžel po jeho stopě, dokud jsem ho nedohonil. Přestože jsem se neohlédl, věděl jsem, že ostatní mě následují – jako vždy.
Zpočátku jsem si myslel, že nás ostatní vlci sledují proto, aby nás
špehovali pro čarodějnici, čas však ukázal, že jsem se mýlil. Bylo nás
šest vlkodlaků, vlastně sedm, všichni jsme ale věděli, že Adda umírá –
jen s obtížemi klopýtal po pěšině dolů do rokle a na zpáteční cestě mu
budu muset nahoru pomoct.
Měl jsem dojem, že otec znal některé z vlků od dětství, nikdy to ale
nepotvrdil ani nepopřel. Když jsme přijali lidskou podobu, nikdy nemluvil ani s nimi, ani o nich – a oni vlčí podobu nikdy neopouštěli.
Krátce poté, co nás sem čarodějnice přivedla, objevil táta malou chráněnou roklinu ve stínu vyvráceného stromu. Poskytovala nám úkryt
a nabízela jistou ochranu před počasím pro naše nahá těla. I když moje
lidská kůže nechladla tak rychle jako předtím, než mi do duše vstoupil vlk, nebyla tak dobrá jako srst. Zima ještě nedorazila, listí však už
začalo měnit barvu a přijímat podzimní odstíny a vzduch byl štiplavě
chladný.
Sotva jsme se ocitli pod ochranou dubu, začal se táta měnit, ale místo
abych ho jako obvykle napodobil, zaváhal jsem. Život byl snazší, když
jsem vlkovi přenechal vládu. Vlk zabíjel a zabíjel a nepřevracel se mu
žaludek ani netesknil pro bytost, kterou býval.
Táta si všiml, že váhám, a zavrčel na mě – byl to rozkaz, který vlk
musel poslechnout, i kdybych já nechtěl.
Bolelo to. Nevím, jak otec vůbec přišel na to, že se můžeme proměnit zpět v lidi. Nepamatuju si, jak jsem to udělal poprvé – když jsem
o tom začal uvažovat, zděsil jsem se toho, kolik věcí si dobře nepamatuji. Nějaký čas trvalo, než jsem si uvědomil, že když se babička roz-
19
PATRICIA BRIGGS
hodla nasytit svoji magii mojí bolestí, ukradla mi někdy víc než jen
krev a maso.
Moje kůže absorbovala srst a já měl pocit, jako by mě popíchaly včely. Praskání kostí nebylo o nic méně bolestivé než skutečná zlomenina.
Čarodějnice nechtěla, aby se její vlci měnili zpátky v lidi, to jsem ale
tehdy nechápal. Nevěděl jsem, že její magie proměně v člověka brání
– věděl jsem pouze to, že to bolí. Musela vědět, že jsme přijali zpátky
lidskou kůži. Nevím, proč nám v tom nezabránila. Možná se otce bála
víc, než dávala najevo.
„Proč to pořád děláme?“ zeptal jsem se táty, když jsem se na čtyřech
potil po vynaložené námaze. „K čemu to je? Jen nám to připomíná, čím
jsme dřív byli.“
Zamračil se na mě. „Dal jsem tvé matce slib, chlapče. Když jsem jí přiznal, co mám v krvi, slíbil jsem, že nikdy nedovolím, abys zůstal v rukách
mé matky. Pokud přijdeš kvůli vlkovi o lidství – moje matka vyhraje.“
Vstal jsem, počkal, dokud jsem nezískal rovnováhu, pak jsem zvedl ruce a otočil se pomalu kolem dokola, aby mě viděl celého, nahého a špinavého. „Lidství znamená víc než jen podobu s člověkem, tati.
Lidství jsem už dávno opustil…“
„Ne,“ zavrčel. Ukázal bradou na ostatní vlky. „Ne jako oni. Pořád
víš, co je správné a co špatné. Pořád rozeznáš dobro od zla.“
„Život by byl snadnější, kdybych mohl zapomenout.“ Věděl jsem,
co řekne, ještě než to udělal; táta nemá rád sebelítost.
„Snadnější neznamená lepší.“ Víc neřekl. Když mě donutil přijmout
lidskou podobu, moc jsme toho nenamluvili. Co bychom měli říkat?
Žádnému z nás se nechtělo vykládat o dávno mrtvých lidech, o dni, který jsme měli za sebou, a ani o tom před námi.
Věřil, že si jeho matka přestane dávat pozor a udělá chybu. A já věřil
jemu, i poté, kdy už má vlastní pošetilá naděje vyprchala. Roky, desítky let a desítky desítek let však nakonec nahlodaly i moji víru, stejně
jako řeka ohladí kámen. Otce jsem ale miloval a nikdy bych mu neublížil svými pochybami – jen ať věří v lepší konec než já. Konec nastane bez ohledu na to, v co věříme, a on nacházel útěchu v budoucnosti,
kterou pro nás viděl. Neřekl jsem mu, že i kdybychom se osvobodili,
pořád bychom byli netvory, které z nás udělala. Táta byl chytrý, věděl
to stejně dobře jako já.
20
STŘÍBRO
Ostatní vlci čekali s očima upřenýma na tátu, podvolil se však až
Addově tichému zakňučení. Posadil se na zem, zaklonil hlavu a začal
zpívat. Já si taky sedl, opřel se zády o dub a poslouchal.
Jeho hlas ztratil stařecký třas, kterého jsem si všiml poslední zimu,
kterou jsme strávili spolu jako lidé, oběma nám navíc zmizely stříbrné
vlasy i vrásky. Nevěděl jsem, jestli nás omladila babiččina magie nebo
kousnutí vlka, a ani mě to nezajímalo.
Otec neměl žádný nástroj kromě toho, s nímž se narodil, ale to víc
než stačilo. Když zpíval, ostatní se shlukli kolem něj, on však měl oči
jen pro umírajícího vlka, který si složil čenich na jeho nahé stehno, poslouchal a sípavě dýchal. Vypadalo to, že mu hudba a tátův dotyk přinášejí úlevu.
Čarodějnice získávají moc prostřednictvím utrpení jiných a vlkodlak
dokáže snést hodně, než nakonec zemře. První známkou toho, že Adda
umírá, bylo, že mu správně nenarostly zpátky uši. Zdravým vlkodlakům mohou dorůst kousky těla, o něž přišli. Místo aby ho babička nechala být a dovolila mu zesílit, jako to udělala už jednou nebo dvakrát
v minulosti, uřízla mu levou přední tlapu, když potřebovala sklidit jeho
bolest pro svoji moc. Všichni jsme pro něj dělali, co jsme jen mohli. Až
zemře, zaměří se babička zase na nás všechny, dokud někdo nezačne
slábnout. Potom se bude soustředit na něj a po kouscích ho zabije.
Podobně pomalou smrtí zemřeli už dva jiní vlci, těm ale otec nezpíval. Během let v zajetí nezpíval vůbec, dokud ho o to tento vlk beze
slov nepožádal. Nevěděl jsem, proč je ten vlk jiný – a nemínil jsem se
ptát.
Po čase jsem se k tátově písni připojil i já. Naše hlasy spolu ladily
jako vždy. Hudba bolela víc než proměna v člověka, protože mi připomínala lepší dny, dny, kdy jsem miloval a byl milován, dny, kdy změna ročních období něco znamenala. Ještě víc však bolelo nezpívat. A co
víc, pokud jsem tak mohl otce i v nejtemnějších dnech potěšit, jak bych
mohl nezpívat?
Změna se připlížila nečekaně. Nepoznal jsem ji, když začala. Stále vládl podzim, noci ale byly delší a já ve vzduchu cítil štiplavou vůni sněhu.
Ne dnes, ani zítra, ale někdy příští týden přijde sněhová bouře.
Nebyl jsem daleko od chatrče, když jsem zahlédl muže z lidu víl,
21
PATRICIA BRIGGS
který mířil na návštěvu k čarodějnici. Bylo to neobvyklé, protože lid
víl, Tylwyth Teg, měl vlastní moc a obvykle čarodějnictví nepotřeboval. Muž byl stejně krásný jako všichni ostatní: vysoký a s očima modrýma jako zimní moře pod tmavým nebem. Pleť měl stříbřitou a prokvetlou trhlinami temnoty, takže připomínala kůru bedwyn.
Než mě babička proměnila v netvora, nikdy jsem fae nespatřil, znal
jsem je však z příběhů. I nyní byli tak vzácní, že upoutali můj zájem. Po
krátkém zaváhání jsem nechal být králíka, kterého jsem stopoval, a plíživě se vydal za fae.
Neozbrojen si vykračoval zbytky podzimního listí v lese čarodějnice
a nedíval se ani vlevo, ani vpravo, takže vypadal jako snadná kořist.
Jenže já znal pravdu.
Fae jsou houževnatí, zákeřní a smrtící – hlavně ti, kteří si vykračují lesem, jako by jim patřil. Nižší fae se většinou drží ve stínech a klidí
se z cesty tvorům s velkými ostrými zuby. Tento nepatřil k Tuatha Dé
Danann, k pánům vyššího dvora, kterých se babička děsila, proto mě
její magická pouta nenutila ohlásit jí jeho příchod. Měl však moc; cítil
jsem, jak se na něj les soustředí.
Připlížil jsem se blíž, abych mohl lépe nasát jeho pach. Jeho stopa
páchla hořkostí a žárlivostí, malými, ubohými emocemi, jeho řeč těla
a pozornost lesa ale vypovídaly o moci. Držel jsem se z dohledu, zatímco muž zamířil přímo na mýtinu, kde stál babiččin domov.
Ostře zaklepal na dveře a čarodějnice otevřela. Oblečená byla do tenké košile, která nenechávala nic představivosti, a přes ramena a boky jí
visela hříva pískově žlutých vlasů, které se na slunci třpytily jako med.
Když si muže dobře prohlédla, zvedla obočí, pak ustoupila vzad a beze
slova ho pustila dovnitř.
Zvědavost mě přiměla připlížit se zboku k chatrči a přitisknout ucho
na stěnu. Ona nevěděla, že slyšíme, co se uvnitř děje, a my jí to nemínili říct.
„Překvapuje mě,“ pravila babička koketně, „že někdo jako vy přichází za někým jako já.“
Babička byla hezká, ale ne tak krásná jako lid víl; a nebyla ani hloupá. Chovala se koketně, ale jen proto, aby ji fae podcenil. Mocní v jeho světě se neklaněli, neplazili ani neplížili; útočili zepředu a po důrazném varování.
22
STŘÍBRO
„Jsem pánem tohoto lesa,“ oznámil jí.
Věřila, že les je její; místní mu dokonce říkali Čarodějnicin les.
„Já vím, já vím,“ řekla bez váhání a chytře skryla své pohrdání.
„Štěbetají o vás ptáci a vítr zpívá vaší mocí. Ale před dvěma nocemi za
mnou přišli dva přízrační psi. Jejich srst byla bílá a rezavá a já poznala,
že jde o strašidelné psy, o prokleté tvory z dávných dob. Byli tak děsiví,
že se mi při pohledu na ně málem zastavilo srdce. Navštívili mě ve snu
a řekli mi, že odcházejí. Že už si nedokážete udržet jejich poslušnost.
Vysmekli se vaší kontrole. Řekli mi, že tvorové jako oni nejsou dobrými otroky.“ Její hlas byl nevinný a lehký – já ale vycítil její zášť.
„Dávej si pozor, čarodějnice,“ upozornil ji.
„Mám vám předat jejich slib a varování,“ řekla a hlas jí zjihl. „Moc,
kterou jste zahodil kvůli své ješitnosti, už nikdy nezískáte zpátky, protože k našim břehům dorazili stoupenci obětovaného boha. Říše Pod
Kopcem trpí jejich chladným železem a ještě chladnějšími modlitbami. Během několika staletí spoutají moc této země a fae zůstanou
bezmocní.“
Uslyšel jsem, jak dlaň pleskla o tvář, a v duchu jsem se uculil, protože mi ani na jednom z nich nezáleželo. Uhodil ji a draze za to zaplatí.
„Přeháníš to, čarodějnice,“ zavrčel. „Trpím tě tu, i když tvá přítomnost znevažuje můj les svojí odporností a přitahuješ sem smrtelníky,
kteří za tebou přicházejí skrz moji zemi.“
Rozhostilo se krátké ticho.
Napadlo mě, jestli si dám dnes k večeři lesního pána. Olízl jsem si
pysky. Kořist v okolí chatrče, kde jsme se mohli volně pohybovat i bez
svolení čarodějnice, byla hubená a ona nám bránila vydat se na lov do
větších dálek.
„Nechtěla jsem být neuctivá, pane,“ odvětila podlézavým hlasem,
ve kterém zazníval strach i úcta. Ach, ano, pomyslel jsem si, toho si
dáme k večeři. „Jen jsem vám předala informaci, kterou jsem získala.
Myslela jsem, že jste tady, protože ode mě něco potřebujete. Přišel jste
mě snad vyhnat?“
Slyšel jsem šustit látku, jak pochodoval sem a tam.
„Musím získat své psy zpět,“ řekl faeský lord tiše a podle. „Mám pro
ně úkol. Pomůžeš mi s tím, jinak si nebudeš muset dělat starosti s tím,
kde budeš žít.“
23
PATRICIA BRIGGS
„Ano, ano, jistě. Chápu, pane.“ Hlas měla sladký jako med. „Jde
o záležitost života a smrti? Nebo jen o prosté přání?“
Nastala dlouhá odmlka.
„Nemohu vám pomoct, pokud se mi nesvěříte,“ vysvětlila. „Moje
magie reaguje na potřebu. Musím vědět, co potřebujete, a jak moc to
chcete.“ Napadlo mě, jak je možné, že fae neslyší lež stejně jasně jako
já – ale neznal ji a ona lhala velmi dobře. Fae nelhali vůbec, proto nedokázali vždy odhalit nepravdu.
„Ano,“ odvětil zdráhavě. „Je to otázka života a smrti. Dal jsem své
slovo někomu, kdo mě zničí, pokud ho nedodržím.“
„Potom mohu něco udělat,“ prohlásila babička bryskně, jako by
v jejím hlase nikdy nezazněla servilnost. „Mohu vám dát moc povolat psy. Moje magie ale vychází z obětí, jak jistě víte. Cena bude
vysoká.“
„Ne jakékoli psy,“ řekl ostře, protože ho napadlo, že odhalil past. Fae
nelhali, z klamu ale udělali umění. „Magické tvory.“
Nemusel jsem vidět její úsměv, abych vycítil její uspokojení, když jí
vlezl rovnou do pasti, aniž by si jí všiml. Byl kořist, a to bez ohledu na
svoji moc. Nebyl dost chytrý na to, aby jí unikl – a ona mu nikdy neodpustí políček.
„Magické tvory v psí podobě,“ ujasnila si. Neposlouchal ji. Řekla
mu, že on už nikdy znovu faeské psy nezavolá. Ona ale fae nebyla.
Mohla kdykoli lhát – a lhala, když se jí to hodilo. Poznal jsem však, že
o tom nelhala. Magičtí tvorové v psí podobě – to budeme my.
Umožní mu zavolat vlky, byť očekával vlastní psy. Možná, možná
pokud kontroloval faeské prokleté psy, kteří byli vskutku děsiví, dokáže
ovládnout i nás. Aspoň načas.
„Ano,“ řekl lesní pán a vůbec nezpochybnil slova, která použila.
Koneckonců si jen upřesnila jeho žádost. Ani ho nenapadlo zeptat se,
jestli se poblíž nenacházejí jiní magičtí tvorové podobní psům.
Nevěděl jsem, jestli je doopravdy tak hloupý nebo jen nechápe, jakou hrozbu představuje. Fae byli vždy hrdí a v dobách, kdy vládli a lidé se jich báli, to bylo ještě horší. Málokdy si všimli hrozeb, které nebyly faeského původu.
„To zvládnu,“ řekla pomalu a po bedlivém zvážení. „Zaplatíte mi libru stříbra.“
24
STŘÍBRO
„Dobrá,“ odvětil klidně, i když to bylo víc, než kolik by jinak vydělala za deset let.
„To je moje cena,“ řekla mu. „Ale magie vás bude stát ruku – čarodějnická magie má svoji cenu a tu za vás neponesu. Můžete si vybrat,
jestli levou, nebo pravou.“
V chatrči se rozhostilo ticho a já odešel dřív, než ho něco přerušilo.
Kdyby přišla na to, že tam jsem, donutila by to udělat mě – prostě proto, že by věděla, jak by mi to ublížilo. Existovala jistá šance, že to udělá sama; ráda působí bolest. Kosti ale není snadné přeříznout – a vztek
toho muže si vezme za cíl toho, kdo ho o ruku připraví. Patrně to přikáže Dafyddovi, který naši smečku vedl. Jen ať Dafydd ukousne fae ruku;
rozhodně si to užije víc než já.
Dafydd nebylo jméno, které vůdce naší smečky získal po narození,
stejně jako můj otec nebyl Selyf a já nebyl Sawyl – David, Solomon
a Samuel. Pokaždé, když se přestěhovala – což dělala, kdykoli na to dostala chuť –, změnila nám jména. Někdy jsme se stěhovali každý měsíc po celý rok. Jindy jsme se zdrželi na jednom místě celá desetiletí,
jako tady. Tentokrát a na tomto místě babičku těšilo nazývat nás jmény z příběhů stoupenců obětovaného boha. Nevěděl jsem proč a nezajímalo mě to.
Já své jméno zapomněl. Sawyl nebo Samuel stačilo. Ale ať už otci říkala jakkoli, táta byl Bran – a to mi vzít nemohla.
5
Ariana
Malá hobgoblinka dělala, co mohla, aby splnila rozkazy, i když ji z toho bolelo srdce. Haida umyla to třesoucí se, vyděšené stvoření, které
bývalo její paní, a nevěnovala žádnou pozornost tomu, jak sebou trhalo, plakalo nebo blábolilo – přesně, jak měla poručeno. Ignorovala vír
magie okolo, výbušné, bídné a… smrtící.
Haida natřela otevřené rány mastí, kterou to ráno umíchala z rostlin
natrhaných Venku. Ani ona, ani její paní nevěřily ničemu v jejich domově: vše v něm bylo nestabilní, odráželo to totiž šílenství jejich pána.
Za starých časů by to nebylo nebezpečné: říše Pod Kopcem byla roz-
25
PATRICIA BRIGGS
lehlá a robustní a dokázala vyléčit své spirituální rány. Pod Kopcem
ale ztrácelo spojení s běžným světem a stávalo se vrtošivým. Ti, kdo
přebývali v domě lesního pána, raději nejedli ani nepili nic, co zůstalo
v kredenci přes noc nebo žilo v domě víc než den.
Když hobgoblinka ošetřila třesoucí se postavě rány, jak nejlépe uměla, oblékla ji do šatů a ověsila drahými kameny na stříbrných řetízcích,
pak se pokusila pomoct jí na židli, aby se mohla posadit a najíst.
„Když jsem v takovém stavu, neber mě jako osobu,“ varovala ji jednou její paní. „Vypadám sice jako já, ale nejsem to já. Jsem netvor.
Nebezpečný netvor. Buď opatrná a obezřetná. Jen ty mi můžeš pomoct
porazit ho.“
Její paní byla chytrá, mnohem chytřejší než ona, proto Haida uposlechla příkaz do písmene. Jídlo.
„Jezte,“ pobídla hobgoblinka stvoření, které bývalo její paní. A zase
jí bude. Vyšlo to už dřív, vyjde to zase. „Je to jen kousek chleba a plástev medu. Prospěje vám to.“
Haida si kousla, aby stvoření ukázala, že jídlo je skutečně jedlé a pokud se do něj nepustí, Haida všechno sní. Ať už to zjizvené, zlomené stvoření používalo jakoukoli logiku, začalo jíst, sotva Haida polkla.
Zatímco jedlo, jeho vnější poničené části, kosti a šlachy, se začaly zacelovat a vyhlazovat do příjemnějšího vzhledu, dokud opět nepřipomínalo Haidinu paní – aspoň navenek.
Haidina paní, Ariana, zdědila silnou magii z obou stran pokrevní linie. Ta jí umožnila zotavit se z ran, které by hobgoblina zabily. Její otec
byl lesní pán, nezávislý, ale mocný fae, matka dvorní dáma na jednom
z nejvyšších dvorů – a kéž by byla tady. Odešla už před lety a od té
doby neodpověděla na žádný vzkaz ani prosbu, kterou jí hobgoblinka,
jež jí dříve věrně sloužila a nyní pracovala pro její dceru, poslala.
Zatímco se Haida rozhořčovala nad matkou své paní, budova okolo
nich zasténala a posunula se. Mohlo za to její rozčilení nebo spíše vnitřní vřava toho stvoření? Tolik moci v rukách rozzlobeného, traumatizovaného netvora, který žil v Arianině těle, nebylo dobré a Haidin vlastní vztek všechno jen zhoršoval. Mohla s tím však něco udělat a snad se
pak jejich domov Pod Kopcem zklidní.
Haida se soustředila na svůj úkol a přinesla na stůl další podnos s jídlem, které to ráno ukradla ve třech různých vesnicích, aby si toho lidé
26
STŘÍBRO
nevšimli. Jídlo sloužilo dvěma účelům: odvedlo pozornost netvora od
toho, kvůli čemu se jim pod nohama neklidně vlnila podlaha, a navíc
posílilo její paní.
Netvor snědl všechno, co mu Haida přinesla, pak na ni upřel černé oči. Ve všech ostatních ohledech vypadal netvor nyní jako její paní,
i když potlučená a zhmožděná, jeho oči ale byly stále hluboce, bezedně černé.
„Je tu ještě jedna věc,“ řekl jí hlasem ochraptělým křikem a ztěžklým hrůzou a vyčerpáním. Skutečnost, že vůbec promluvil, ale znamenala, že její paní je blízko.
„Ano,“ souhlasila Haida a připravila se zahalit nejnovější vzpomínky netvora mlhou.
Podobně jako většina nižších fae i Haida ovládala některé věci skutečně dobře. Její magie ale byla divočejší a jen nesnadno se krotila drobnými kouzly nebo zaklínáním. Zastřít paměť mlhou pro ni bylo těžké,
a kdyby se jí netvor vzepřel, nedokázala by to vůbec. Nemusela však
potlačit vzpomínky na dlouhou dobu, jen na dost dlouhou dobu.
Haida se dotkla netvorova čela, on ji ale chytil za ruku a zavrčel:
„Sawyl. Samuel. Samuel Bílý vlk,“ řekl.
Haida čekala. Netvorova magie byla hutná a obtékala hobgoblinku
jako zimní vichr, řezavý a nepříjemný.
„Samuel,“ zamumlal netvor jemněji, skoro jako její paní. Pustil
Haidu, promnul si oči a zašeptal: „Přicházejí, vlci přicházejí. A s nimi
jde smrt. Pamatuj si to.“
Netvor vládl mocí, jakou její paní neměla, mocí podobnou té Haidině,
jen mnohem silnější. Hobgoblinka nepochybovala o tom, že ta slova
něco znamenají. Pravděpodobně to bude zlé, protože z ošklivosti netvora nikdy nevzešlo nic dobrého – tak to řekla Haidě její paní a Haida jí věřila.
Když netvor už nic víc neřekl, hobgoblinka se ho něžně dotkla a znovu se pustila do úkolu, který řeči o vlcích přerušily. Jakmile dala magii
ve svém nitru správný tvar, vložila ji na netvora. Pohladila ho po čele
a řekla: „Zapomeň. Ať mlhy skryjí hrůzu a zůstane jen to dobré.“
Její magie se vplížila do netvora a zahalila mu vzpomínky laskavostí, což bylo možné jen proto, že to netvor dovolil. Změna nastala ihned
a netvor se stáhl.
27
PATRICIA BRIGGS
Namísto strašlivého, zraněného stvoření na Haidu zamrkala její paní,
černota v jejích očích se smrskla do zorniček, takže její velké, dokořán
otevřené oči byly opět smaragdově zelené. Rány překryla tmavě hnědá
kůže a jizvy schovalo kouzlo, takže vypadala zase jako dřív.
„Hobgoblinko?“ pronesla trochu zmateně, ale ne rozrušeně.
Její paní se rozhlédla po kuchyni, která byla Haidinou doménou.
Byla pěkná a čistě uklizená jako vždy, i když ne tak nóbl jako zbytek
domu. Hobgoblinka cítila, jak se mechem porostlé stěny kuchyně, které se stáhly v rozrušení nad přítomností netvora, vrátily zpět na místo.
Z jejich nehybnosti ale vyzařovalo očekávání, ne mír domova, a to jí
dělalo starosti.
„Ano, má paní,“ řekla hobgoblinka smutně, neboť zmatek ve tváři
její paní začaly nahrazovat horší věci, jak se magie, kterou Haida použila, rozplynula a vzpomínky zapadly na místo. Její paní potřebovala zapomenout jen na okamžik, aby získala odvahu vzít si od netvora
zpět svoji moc a tělo.
Její otec, lesní pán, měl dvojí podstatu. Měl podobu sidhe, ale
také lesního fae. Arianin netvor se zrodil právě z toho, kdyby ji však
otec netyranizoval bolestí a hrůzou ze psů, kterým velel, nikdy by se
nezhmotnil. Netvor byl na rozdíl od Ariany stvořením lesa a nemohl
odmítnout přímý rozkaz lesního pána – zpočátku šlo jen o trest, nakonec ale Arianině otci začal nést ovoce.
Haidina paní se ostře nadechla, pohlédla dolů na své ruce, zahýbala
prsty a zaťala je v pěst.
„Nepamatuju si všechno, co netvor tentokrát dělal,“ řekla napjatě.
„Udělal, co po nás chtěli?“
Haida zavrtěla hlavou. „Já nevím, paní. Vaše magie přesahuje tu
mou. Budete se muset sama podívat na to, co jste vytvořila.“
Malá hobgoblinka se zelenošedou kůží a chlupy tuhými jako dráty, které ji pokrývaly od hlavy až k patě, měla blíž k Srdci magie než Tylwyth
Teg, vyšším fae, jako byla Ariana. Haida byla něco jako ovčák pečující o stádo a Ariana tkadlena, která vytváří tapisérie z jejich vlny. Jedna
magie nebyla nezbytně lepší nebo mocnější než ta druhá, jen dokázaly jiné věci. Ostatní fae to ale jako Ariana neviděli, a to včetně samotné Haidy. Oni považovali nižší fae za slabé, jenže jejich domov se třá-
28
STŘÍBRO
sl a sténal kvůli Arianině otci a jen Haida mu dokázala přinést útěchu.
Ariana věděla, že nebýt Haidy, dávno by podlehla netvorovi.
Ariana ze sebe setřásla poslední ze stínových závojů hobgoblinky,
připravena čelit výsledkům rozkazů svého otce a netvorovy poslušnosti. Zpočátku si pamatovala vše, co dělala, jakmile ji otec proměnil.
Nakonec ale její vzpomínky přestaly být jasné. Tentokrát, stejně jako
posledně, si nepamatovala nic od chvíle, co se zlomila pod vlnou hrůzy, kterou v ní vzbudila magie prokletých psů.
Její otec nakonec uspěje a zničí ji. Mohla jen doufat, že se jí podaří
zajistit, aby z toho nic nezískal. Tolik se bála, že zklame i v tom.
Opatrně vstala, avšak přestože se jí točila hlava a byla slabá, bolest
ran rychle slábla.
„Jak dlouho tentokrát?“ zeptala se Haidy, když opustila kuchyň a vykročila chodbou ladným krokem, který ji matka před svým odchodem
naučila. Výhodou ladných pohybů byla nutnost soustředit se, jinak by
totiž upadla na obličej. Kdykoli se bosou nohou dotkla podlahy, nasála ze země magii, aby si dodala sil, podobně jako ji posílilo jídlo, které snědla.
„Čtyři dny,“ řekla Haida. „Odešel hned potom, co psi skončili.“
To bylo neobvyklé. Rád dohlížel na její práci, i když to, co dělala,
natolik přesahovalo jeho lesní magii, že to stejně nechápal. Bylo tu ale
něco o psech, na co by si měla vzpomenout…
Barva staré krve a sněhu, trhající zuby, psi působili bolest a hrůzu,
která ji neustále mrazila. To byl dar bílých a rudých psů lesního pána,
hrůza, která dokázala zastavit dech i srdce.
„Má paní?“
Ne, to ne. Na to nesměla vzpomínat, jinak nad sebou ztratí kontrolu.
Pokud z ní zůstane jen druhý aspekt poslušný rozkazů moci, kterou lesní pán vládl tvorům v lese, vše bude ztraceno.
Z otce, který ji miloval, z muže, který ji bral na dlouhé vycházky lesem a učil ji mluvit hlubokými hlasy dubů a třesoucích se vrb, už nic
nezůstalo. A stejně tak nezbylo nic z dcery, jež ho milovala a věřila, že
není schopen ničeho zlého.
Řekl jí, že byl pověřen úkolem, za který dostal dobře zaplaceno laskavostmi a mocí – po moci toužil skoro stejně, jako ji chtěl vidět zuboženou a zmenšenou v něco, co by poslouchalo jen jeho, na co by ne-
29
PATRICIA BRIGGS
měl důvod žárlit. Měla mu vyrobit zbraň, která by dokázala vysát magii
z fae, sidhe, hobgoblinů i ze všech tvorů mezi nimi.
Její otec nedokázal nebo nechtěl vidět nic než své krátkodobé cíle
v souvislosti s tímto artefaktem.
Nebyl jediný fae, který přišel o moc pod sílícím přílivem železa,
a nebyl ani nejzvrhlejší. Tuatha Dé Danann, který si dílo objednal, byl
mocný – byli tu ale ještě mocnější fae. Samotná existence artefaktu vyvolá válku, která neskončí, dokud nezůstane nikdo, kdo by ho mohl
chtít. Nakonec přivodí konec fae i všeho ostatního, co bude zničeno,
jen v honbě za ním.
Její otec byl zaslepen svými tužbami a odhodlaný donutit ji použít
její magii k výrobě artefaktu. Ona však byla ještě víc odhodlaná to
neudělat.
Ariana zahnula do dílny a upřela pohled na hroudu stříbra o velikosti
pěsti na stole. Sotva ji vzala do ruky, pochopila, že selhala.
„Hlavní kouzlo je hotové,“ řekla Haidě chraplavě. V ruce držela nástroj ke zničení světa. „Je po nás.“
„Můžete s tou věcí zničit jeho?“ zeptala se hobgoblinka, která byla
jako vždy praktická.
„Když se mi už jen při pohledu na něj podlamují kolena?“ řekla
Ariana hořce. „Změnil mě. Udělal ze mě vyděšené, bezmocné stvoření, stejně poslušné jako jsou jeho psi. Nemůžu proti němu zakročit.“
Kdysi mívala pevnou vůli a velkou moc, nyní ale nebyla ničím, jen stínem svého dřívějšího já – byla zlomená, podřízená otcově vůli, až na
tyto ukradené okamžiky.
Bylo tu však něco o otcových psech, něco, na co si potřebovala
vzpomenout.
„Pak je po nás,“ řekla Haida prakticky, delikátně si olízla ruku a uhladila si chlupy na tvářích. „Pokud jste tu skončila, měly bychom jít.
Bude nás pronásledovat – jeho povaha mu nedovolí nic jiného. Napřed
si ale bude chtít pohrát s novou hračkou. Dá nám to šanci ztratit se ve
světě. Dokážu nás před jeho psy schovat na dlouhé dny. Jeho magie
není mocná, jen záludná.“
Statečná hobgoblinka. Haida vždy zvážila problém ze všech stran
a našla nejlepší cestu, která ji vyvede z místa, kde se zrovna nachází,
a k možnému přežití.
30
STŘÍBRO
Ariana se rozhodla řídit jejím příkladem a prozkoumala, co už udělala a vložila do stříbra. Do této chvíle se jí vždy po probuzení, když
zrovna otec nebyl nablízku, podařilo dílo zničit, aniž by si toho všiml.
Jakmile ale bylo kouzlo vloženo do stříbra, už s ním nic nezmohla –
o nic víc než kdokoli jiný. Přiblížila k němu ruku a sledovala, jak stříbro volá její magii.
„Jak jsem řekla,“ pravila pomalu Haidě, „ta věc vysaje magii všech
fae.“ Zmlkla a soustředila se na tok magie ve stříbře, protože objevila
něco nečekaného, co potřebovala pochopit. „Možná bych dokázala tok
přiškrtit, udělat z řeky pouhou stružku. Kdyby artefakt dokázal nasávat
moc jen po troškách, jak velké škody by mohl napáchat?“
Hobgoblinka si sedla na paty a vycenila ostré zelené zuby v úsměvu.
„Říkala jsem vám to. Říkala jsem vám, že ho přechytračíte.“
„Když jediné, co musí udělat, aby mě ochromil hrůzou a podřídil své
vůli, je zavolat své psy?“ zeptala se Ariana. „Jsi přehnaně optimistická.
Dokud má své psy…“ A na okamžik věděla, proč odešel, věděla, že je
to důležité, nedokázala však překonat vzpomínky na psy, a důvod jeho
odchodu jí protekl rukama jako voda.
Aby přežila, potřebovala se soustředit na zárodek artefaktu ve svých
rukách – a neprobudit netvora v sobě rozčilenými úvahami o psech.
Obrátila se k Haidě. „I když omezím schopnost té věci vysávat moc na
minimum, časem ji přece jen nahromadí. Může to trvat roky i celá staletí, nakonec ale bude mít dost moci na to, aby byla cenná.“
„Někdo si může vzít, co artefakt obsahuje,“ souhlasila hobgoblinka.
„Můžete tomu zabránit?“
„Ne.“ Byla sice mocná, ale ne tolik jako někteří jiní. Uzamknout
artefakt tak, aby do něj nikdo nepronikl, přesahovalo její možnosti.
A i kdyby to dokázala, nebylo by to moudré. Kdyby ho nechala jen tak
ležet v chatrči a krást magii všech fae, kteří prošli kolem, nakonec by
hrouda stříbra v její ruce pozřela všechnu magii a soustředila ji v sobě.
Nevěděla, kolik magie dokáže kov zadržet – ale sílu výbuchu, k němuž
by došlo, až by stříbro dosáhlo svých mezí, si neuměla ani představit.
Nicméně by nebyl tak strašlivý jako to, co by se stalo, kdyby stříbro
dokázalo zadržovat magii donekonečna – bez magie by přestal existovat život.
„Můžu se postarat, aby magie, kterou nasbírá, splynula se Srdcem
31
PATRICIA BRIGGS
magie.“ Srdce magie představovalo středobod světa. Magie v něm ukrytá nereagovala na ničí rozkazy, způsobovala, že foukal vítr nebo pršelo. Ariana se prudce usmála na malou přítelkyni. „Vyplním tak kletbu
a převezu otce.“ Zvažovala, jak to udělat. „Budu tě k tomu potřebovat,
Haido, a asi to nebude snadné.“
Haida se hluboce uklonila. „Ráda vám pomohu, jakkoli budu moct.
Brzy se ale vrátí – nikdy nebývá pryč dlouho. Máme dost času?“
„Ano,“ řekl netvor, který přebýval uvnitř Ariany. „Psi uprchli a on
hledá způsob jak je zavolat zpátky.“
Ariana zavřela oči, roztřeseně se nadechla a čekala, až se netvor stáhne. Přesně na to si potřebovala vzpomenout. Jeho psi utekli.
Mělo se jí ulevit, nedokázala se však zbavit pocitu, že otec je teď nebezpečnější než kdy dřív. Nedokázala potlačit strach a ten znovu probudil netvora. Nemohla dovolit, aby nad ní převzal kontrolu, ne když
musela použít tak delikátní magii. Vzchopila se a pohlédla na hobgoblinku, která ji obezřetně sledovala.
„Haido, dokážeme to,“ řekla s větším sebevědomím, než skutečně
cítila. „Psi se mu už dlouho vzpírali a teď ho opustili. Proto odešel –
aby je získal zpátky. Možná budeme mít dost času udělat to.“
Ariana použila Haidin cit pro divokou magii, která se nacházela
i v nejmenších věcech a byla nejblíže Srdci magie, a pracovala, dokud
ji hobgoblinka nepřinutila přestat a najíst se. Potom se znovu dala do
práce. Skutečnost, že jí artefakt neustále vysával moc, přitom představovala jen malý problém.
Pomalý proces odsávání dokazoval, že její druhé já se ze všech sil
snaží omezit škody, které mohl artefakt napáchat, čímž si dříve nebyla jistá. Netvor našel způsob, jak artefakt prakticky zneškodnit, stejně
jako předtím Ariana, a stal se víceméně jejím spojencem.
Fae průměrné moci by u sebe musel mít ten artefakt celé týdny, aby
nějak významně ovlivnil jeho magii. To se netvorovi podařilo.
Ztratila pojem o čase a kvůli únavě si ani neuvědomila, že jí netvor
pomáhá. Když přišla k sobě, držela v ruce stříbrného ptáčka a v těle jí
zůstalo sotva dost magie na to, aby poznala, že jde o artefakt, zapečetěný a hotový. Nedokázala ale říct, jestli dosáhla svého cíle nebo ne.
Vzala stříbrného ptáčka do dlaní a třásla se vyčerpáním stejně, jako
32
STŘÍBRO
se třásly stěny kolem ní. Byl to otcův dům a nelíbilo se mu, když někdo
uvnitř něj intrikoval proti němu.
„Hotovo,“ řekla Haidě, která postávala opodál. „Poznáš, jestli je
dobrý nebo zlý? Při jeho výrobě jsem spálila všechnu svoji magii.“
„Nechte toho stříbrného ptáka tady,“ řekla Haida. „Rozptýlí ho, i když
mu moc nepomůže. Neumím rozeznávat artefakty jako vy. Udělala jste,
co jste mohla. Pojďme, opusťme tohle místo, než se na nás zřítí. Říše
Pod Kopcem už není stabilní a hněvá se na nás.“
„Říše Pod Kopcem se zlobí na sidhe, ne na tebe,“ opravila ji Ariadna
unaveně, nejistě se ale zvedla na nohy. „Otcův dům z nás ale nemá radost, to je pravda.“
K její práci bylo nezbytné uchýlit se do říše Pod Kopcem. Venku,
v zemi, která nyní patřila lidem s krátkým životem a slepým k magii, se
magie ke složitým dílům jen tak nepropůjčovala.
„Říši Pod Kopcem sidhe nezajímají,“ zabrblala Haida a podepřela
Arianu, aby neupadla. „Jen fae. A ti ji zklamali, protože dovolují lidem
spoutávat to, co nikdy nemělo být spoutáno.“
Hobgoblinka byla mnohem silnější, než vypadala, což za těchto
okolností bylo výhodou. I ona však byla unavená, takže se pohybovaly
pomalu. Pokud opustí otcovy země dřív, než se vrátí se psy, možná se
jim podaří mu nějaký čas unikat.
Ariana přesto věděla, že mu nikdy neutečou. Otce sice zajímal artefakt, jeho hlavní touhou ale bylo zničit ji. A tak, když ji půda varovala, stromy si začaly šeptat jeho jméno a květiny se rozechvěly – a zazněl roh, kterým volal své psy –, neovládla ji hrůza. Na to by musela
cítit naději.
„Je po nás,“ řekla Haidě a cítila, jak jí do krku stoupá jako žluč strach,
přestože se jí ještě nedotkla magie jeho psů. Skutečnost, že je volal,
znamenala, že musel najít způsob, jak je získat zpátky. „Musíš utéct.“
Hobgoblinka na ni zavrčela.
„Nenuť mě, abych ti to přikázala,“ řekla Ariana – už ale bylo příliš
pozdě, pro obě.
„Ariano,“ zavrněl hlas jejího otce.
Otočila se a postavila se mu čelem. Přijal podobu svého divokého
aspektu a jelení paroží se mu zaplétalo do spodních větví stromu, pod
nímž stál.
33
PATRICIA BRIGGS
Zachvěla se a ovládl ji pocit neodvratnosti, jako by tento okamžik
byl nevyhnutelný od chvíle, co se narodila. Její druhá část, ta, před kterou Haidu varovala, se neklidně ošila, připravena chránit ji před otcem.
Zmínka o hobgoblince ale Arianě připomněla, že není jediná, na koho
má otec důvod zlobit se.
„Otče.“ Odhodlaně se postavila před malou věrnou přítelkyni.
Rozhlédl se po lese okolo, podíval se na Haidu, na trávu u Arianiných nohou – kamkoli jen ne na Arianu –, a něžně se usmál. „Myslela
sis, že mi utečeš, když artefakt stále není hotový?“
„Ne, otče,“ odvětila pevně. Zabije ji. Až se všechno dozví, zabije ji.
„Je dokončený.“
Napřáhl k ní stříbrného ptáčka. Neuvědomila si, že ho drží.
„Tohle?“ Hodil ho na zem a hlasem, ve kterém se neslo vzdálené burácení hromu, řekl: „Je to zmetek. Porušila jsi slib, svoji přísahu. A to
pro fae znamená smrt.“
Vystrčila bradu, protože ji zalil vítězoslavný pocit. Ať už s netvorem
udělali cokoli, zkřížili otci plány. Možná ji zabije, aspoň ji ale nezneužije ke zničení světa. „Artefakt dělá přesně to, co jsem slíbila. Co ti ta
věc, ve kterou mě laskavá péče tvých psů proměnila, slíbila. Požírá magii všech fae, které si jeho majitel vybere, a umožňuje ji znovu pozřít.
Je hotový a zapečetěný a už se nedá změnit.“
Nemohla lhát a ani nemusela. První část dokončily spolu s Haidou,
když změnily účel artefaktu. A věděla, že i druhá část je pravdivá. Ať už
artefakt fungoval jakkoli, neporušila slib, který netvor dal.
Přimhouřil oči, upřel je na ni a zavrčel. Při pohledu na tesáky v jeho
ústech se jí stáhl žaludek a zachvátila ji mdloba.
„Věděla jsi, co jsem chtěl,“ řekl.
„Ano,“ souhlasila a zjistila, že závrať s sebou přinesla i jistý klid
– anebo možná vyplynul z předchozího dojmu, že tento střet byl pro
oba nevyhnutelný. Zabije ji. Doufala, že to nebude moc bolet, nemohla však udělat nic, aby tomu zabránila. „A ty jsi věděl, že jsem nechtěla to, po čem jsi toužil, vyrobit. Omezení, která jsi stanovil, byla dostatečně volná, abych jimi mohla proklouznout.“ Její otec byl mocný, ale
ne chytrý, ne tak jako její matka nebo Haida.
„Tak mi vyrobíš jiný artefakt,“ řekl. „Anebo opravíš tento.“
Zavrtěla hlavou. „Ptáček je hotový. Je zapečetěný a nedá se změnit.
34
STŘÍBRO
A já?“ Usmála se na něj. „Artefakty si žádají cenu. Nezbylo mi dost
magie.“
Řemeslníci, kteří vyrábějí artefakty, jsou vzácní dokonce i mezi nejmocnějšími fae. Nenajde žádného dalšího, kterého by dokázal podřídit
své vůli, aby splnil podmínky dohody s fae mocnějším, než byl on sám.
Zavřela oči a nastavila tvář slunci; neočekávala, že bude žít dost dlouho na to, aby spatřila další den. Jejím jediným zadostiučiněním bylo, že
nevyhrál: její magie fae nezničí – a otec ji dlouho nepřežije.
Její otec zvedl ze země stříbrného ptáčka a protočil ho v dlani – a ona
si všimla, že jeho pravá ruka končí hrubým pahýlem omotaným krví
nasáklými obvazy.
„Otče,“ řekla, než mohla zvážit moudrost svých slov, „co se ti stalo s rukou?“
6
Samuel
Otec prohrábl prsty Addův nezdravý hnědý kožich a zavrčel: „Myslel
jsem, že si vyžádala ruku lesního pána, aby získala moc pro své čáry.“
Čarodějnice si zavolala Addu, sotva lesní pán – s jednou paží omotanou obvazy – odešel. Nechala si ho u sebe až do pozdního odpoledne,
a když s ním skončila, vyhodila ho před dveře. Sotva přistál na zemi,
s otcem jsme se proměnili zpátky v lidi. Adda potřeboval pomoc, kterou mu žádný vlk nedokázal poskytnout.
Přinesl jsem zesláblému vlkovi misku s vodou, nabíral jsem ji do
dlaní a napájel ho. Na tátova slova jsem nereagoval. Nezlobil se na mě
a na úzkost v jeho očích jsem neměl odpověď. A stejně už jsem nenacházel slova tak snadno jako dřív.
Místo toho jsem broukal trpícímu vlkovi, zatímco polykal. Táta mě
poplácal po rameni v omluvě za svoji úsečnost a já ji kývnutím přijal.
Znovu Addu zmrzačila.
Po posledním zásahu už mu znovu nedorostla levá přední tlapa; a co
víc, bez ohledu na to, co jsem dělal, rána hnisala. Všiml jsem si, že se
rány, které způsobila, aby přiživila svoji magii, zanítí snadněji než ty
přirozeně utržené, a i pro vlkodlaky je těžké vylízat se z nich.
35
PATRICIA BRIGGS
Na kouzlo pro fae uřízla dnes večer Addovi i pravou přední tlapu. Ve
vlčí podobě nedokázal chodit a neměl dost sil na to, aby se proměnil
v člověka, i kdyby věděl jak, čímž jsem si nebyl jistý.
Vlk v otcově náruči zakňučel a táta k němu sklonil hlavu. „Všechno
dobře dopadne,“ zamumlal. Zadíval se na chatrč a koutky úst mu
zbělely.
V uších mi zašeptal matčin hlas. Podívej se na svého tátu. Dosud jsi
v jeho tváři nikdy neviděl vztek, teď už ale ano. Ti staří blázni nebudou
vědět, co je potkalo.
Nepamatoval jsem si, o jakém dávném konfliktu to mluvila, věděl
jsem však, že měla pravdu. Tehdy. Jenže tohle byl boj, který nemohl
vyhrát, a všichni jsme to věděli. Začal jsem se měnit zpátky ve vlka.
Pro Addu už jsem nemohl udělat nic, co by nezvládl i táta, a já mu budu
užitečnější spíše jako vlk než slabý člověk.
Dafydd vydal tichý zvuk, něžnější, než jsem kdy z jeho tlamy slyšel.
Ostatní vlci nejistě postávali kolem.
„A ty jsi taky k ničemu,“ zavrčel otec na Dafydda. „Je to tvůj syn a ty
se jen díváš, jak ho zabíjí.“
Kdykoli jindy by Dafydd rychle ztrestal jakoukoli známku neúcty,
tentokrát ale vůbec nezareagoval. Nevyznal jsem se v jeho emocích –
ze všech vlků byl Dafydd nejméně čitelný. Zdálo se, jako by cítil jedině zlost nebo strach z čarodějnice, nic jiného.
Adda štěkl a upoutal tátovu pozornost.
„Já,“ řekl otec, „už nemíním dál jen přihlížet.“ Políbil Addu na čelo,
pak mu trhnutím zlomil vaz.
Bylo to tak rychlé. V jednu chvíli lapal Adda po dechu bolestí a vzápětí byl mrtvý.
Tehdy Dafydd konečně zavrčel a vzduch zalil žár jeho hněvu.
Táta vstal a nechal mrtvého vlka sklouznout ze svého klína na zem.
Začal se měnit zpátky ve vlka. Dafydd a táta měli spory už dřív, dokonce spolu jednou nebo dvakrát bojovali – táta však pokaždé ustoupil, než
se situace stala skutečně vážnou. Tentokrát jsem si ale v jeho očích přečetl, že dosáhl zlomového okamžiku. Skončil.
Postavil jsem se mezi ně, aby Dafydd nemohl zaútočit, dokud táta
nebude plně vlkem. Nemyslel jsem si, že by to udělal, Dafydd obvykle
jednal fér. Mohl jsem se ale mýlit.
36
STŘÍBRO
V dálce zahlaholil roh a jeho čistý, měkký tón se mi omotal kolem krku a zatahal. Volání lesního pána nedokázal nikdo z nás odolat, a já proto vyrazil bok po boku s Dafyddem. Táta dokončil proměnu v běhu.
Odpovíme na volání fae, a pokud nás dokáže ovládat, splníme jeho
rozkazy. Pokud ne, zabijeme ho – nezajímalo mě, jak to dopadne. Až
bude po všem, otec se zodpoví za svůj vzdor nebo Dafydd za svoji nečinnost. Souboj byl pouze odložen, ne zrušen. Dafydd byl obrovský
a brutální – jen o trochu menší než já. Táta dosahoval sotva tří čtvrtin
Dafyddovy váhy, jenže zato byl mazaný. Nevěděl jsem, kdo vyhraje.
Předpokládal jsem, že fae je někde blízko, nakonec jsme ale museli běžet hodně daleko a já poopravil svůj odhad jeho moci – šance na to, že se vyhneme splnění jeho rozkazů, klesala s každým kilometrem. Nijak zvlášť mi to nevadilo. Mohl po nás snad chtít něco, co
už jsme neudělali pro moji babičku? Dávno jsem přestal předstírat, že
jsem dobrý člověk. Jediné, na čem mi záleželo, byl můj táta.
Vyběhli jsme na kopec a před námi se objevila malá mýtina. Stál na
ní faeský pán a obvaz na pravé paži měl nasáklý krví. Tady v lese vypadal méně lidsky. Z hlavy mu vyrůstalo paroží, které přesahovalo šířku jeho ramen – a byl obrovský. Znovu zadul na roh a ten vyloudil píseň z našich hrdel.
Napůl jsme sklouzli, napůl seběhli z kopce na opačné straně a přeskočili jsme potok pod ním. Za vodou Dafydd zpomalil do opatrného
psího klusu a my ostatní jsme ho následovali na louku, kde čekal lesní pán.
7
Haida
„Moje ruka?“ řekl lesní pán a zvedl pahýl paže. „To je cena, kterou
jsem zaplatil za to, co jsi mi provedla.“ Mrštil artefaktem, který Haidina
paní vyrobila, o strom. Stříbrný ptáček trefil kmen, sloupl z něj kůru
a zanechal na něm šrám, z něhož začala vytékat míza. Potom spadl na
zem a zmizel jim z očí.
Lesní pán čekal, její paní ale nebyla natolik pošetilá, aby cokoli řek-
37
PATRICIA BRIGGS
la, dokud otec tak zuřil. Ne že by ji mlčení v konečném důsledku zachránilo. Haida pochopila, že to její paní věděla od chvíle, co se rozhodla zajistit, že ptáček neposlouží jeho účelům.
Haida otevřela ústa a ve snaze odvést pozornost od své paní řekla
hlasem plným opovržení: „Šel jste za babiznou u bílého potoka. Za čarodějnicí. Za člověkem.“
Lesní pán zasyčel a podrážděně přitiskl uši podobné jelením k hlavě.
Mávl rukou Haidiným směrem a malá hobgoblinka se narovnala a připravila se vypít jed, který namíchala.
Její paní však udělala krok stranou a přijala magický zásah místo ní.
Haida zakvílela a vyrazila vpřed, když její paní srazila bolest na kolena. Hobgoblinka se dotkla ramene své paní ve snaze rozředit následky
vzteklého výbuchu lesního pána.
„Běž,“ přikázala jí paní hlasem plným moci. „Nech mě být. Schovej
se.“ A moc její paní byla tak velká, dokonce i poté, co jí tolik ztratila, že
Haida nemohla než uposlechnout.
Lesní pán zuřivě zaryčel jako velký jelen v říji a zasáhl dceru dalším
výbojem bolesti. Haida, která se nenáviděla za to, že nedokáže Arianu
bránit, se schovala v křoví, aby aspoň mohla být u toho a pomoct, jak
jen mohla.
Pán se chopil rohu, který mu visel na provaze na hrudi, a znovu na
něj zadul, aby povolal psy.
Zvuk způsobil to, co bolest nedokázala. Když Ariana zvedla hlavu,
z očí jí hleděl netvor. Ohrnul rty, vycenil bílé zuby a začal se zvedat na
nohy. Haida na okamžik přestala dýchat nadějí. Netvor byl svým způsobem mocnější, než její paní kdy byla. Haida cítila sílu jeho magie,
celistvou a mocnou. Jako by potřebovala další důkaz o tom, že netvor
a její paní byli odlišní. Kdyby netvor měl víc času, třeba jen okamžik,
byl by lesního pána zničil – avšak vytí, které odpovědělo na volání velkého rohu, způsobilo, že netvor strnul a strach ho o moc opět okradl.
Netvor se schoulil na zemi do klubíčka a čekal, co přijde.
Zvířata, která odpověděla na volání lesního pána, nezněla jako jeho
psi. Lesní pán to zjevně také vycítil, protože zaváhal a na okamžik se od
dcery odvrátil. Kdyby ji paní neposlala pryč, mohla Haida chvilkového
zaváhání využít, takto ale byla příliš daleko a mohla jen přihlížet.
38

Podobné dokumenty

Krakovec vs. Starý Trautnberk

Krakovec vs. Starý Trautnberk Kmínrleho, tedy mého triviálního myšlenkového direktu (dále jen "metoda KTMD"), a hned jak dosáhnu dílčího úspěchu, hodlal jsem Jírovi od tíživých otázek odpomoci. Připomenu jen (pokolikráte už, sa...

Více

Leden / únor

Leden / únor předpisů) tzv. SEA. Toto posouzení, které je nezbytným podkladem pro další schvalovací proces, by nám Mgr. Bauer měl předat zhruba za dva měsíce a až poté je možno zahájit projednávání konceptu s d...

Více

Price-kalayna-vzpominky

Price-kalayna-vzpominky Sledovačky v autě?“ Její sarkastický tón mi neunikl. Jak já, tak Rianna jsme měly v háji noční vidění, a to ani nezmiňuji svůj neustále se zhoršující zrak jako takový. Rianna se navíc jako faeský p...

Více

wtp- release form cz

wtp- release form cz Souhlasíte, že Producent bude jediným vlastníkem všech práv k Výkonu a bude moci dle vlastního uvážení Výkon nebo jeho části využívat, a to všemi prostředky v současnosti známými nebo v budoucnu vz...

Více

smrtici zar text.indd

smrtici zar text.indd SMRTÍCÍ ŽÁR „Věděl jsem to, ano,“ odvětil Charles, zjevně byl rád, že může mluvit o něčem, o čemkoli jiném. „Samuel mi o tom řekl, když na to před pár desítkami let přišel. Nebylo to poprvé, co se...

Více

Untitled

Untitled Jako by mě ani neslyšela. „Říkala jsem mu, aby nenajímal čarodějnici. Říkala jsem mu to.“ Hlas se jí vytratil a poté se zhroutila na zeď. „Říkala jsem mu to.“ Stáhla jsem se a nechala obřadníka, ab...

Více