Periodická tabulka prvků

Komentáře

Transkript

Periodická tabulka prvků
Periodická tabulka prvků
www.prvky.com
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
I.A
I,-I
II.A
III.B
IV.B
V.B
VI.B
VII.B
VIII.B
VIII.B
VIII.B
I.B
II.B
III.A
IV.A
V.A
VI.A
VII.A
1,0079
4,0026
0,0899
1
0,1785
H
He 3,89
1
2,2
1766 7 2
2
1895
Vodík
Hydrogenium
I
2
9,0121
II
III,V,VII,-I,-III
534
1 850
1 820
Li 0,98
12 2
Lithium
Lithium
I
22,9897
11
Na 0,93
22 1
1807
Sodík
Natrium
I
4
23 1
Fosfor
Phosphorum
kovy alk. zemin
vnitřně přech.
nekovy
II, III
kovy
přech. prvky
halogeny
- protonové číslo, chemická značka, elektronegativita [Pauling]
- rok objevu, celkový počet izotopů, počet stabilních izotopů
- český název
- mezinárodní název
14,0067
15,9994
18,9984
1,251
1,429
1,696
B 2,0
14 2
Bor
Borum
g
l
s
?
Mg 1,31
15 2
Uhlík
Carboneum
Dusík
Nitrogenium
Kyslík
Oxygenium
Fluor
Fluorum
~
IV,-IV
III,V,VII,-I,-III
30,9737
32,065
II,IV,VI,-II
I,-I,III,V,VII
2 700
2 330
1 820
2 070
2,96
Al 1,61
25 1
Si 1,8
14
1824
II
25 4
Síra
Sulphur
26 2
Chlor
Chlorum
25 3
Argon
Argon
IV
I,II,III,IV,V,VI
II,III,IV,VI,VII
54,938
55,845
58,9331
58,6934
63,546
65,409
69,723
72,64
74,9216
III,V,-III
II,IV,VI,-II
78,96
79,904
83,798
5 980
7 190
7 430
7 870
8 830
8 900
8 960
7 140
5 910
5 350
5 720
4 790
3 130
3,44
1 530
Rb 0,82
37
1861
50 1
Rubidium
Rubidium
I
132,9054
1 870
Cs 0,79
55
1860
68 1
Cesium
Caesium
I
Vápník
Calcium
II
87,62
2 600
Sr 0,95
38
1790
40 4
Stroncium
Strontium
II
137,327
3 510
Ba 0,89
56
1808
49 7
Baryum
Baryum
37 1
Ti 1,54
22
1791
Skandium
Scandium
III
88,9058
Titan
Titanium
II,III,IV
91,224
4 470
Y 1,22
39
1789
58 1
Yttrium
Yttrium
III
138,9054
La 1,1
52 1
Zr 1,33
41 4
Zirkonium
Zirconium
II,III,IV
178,49
Hf 1,3
55 5
Hafnium
Hafnium
Cr 1,66
24
1797
Chrom
Chromum
I ~ VII
III,V
92,9063
95,94
8 570
Nb 1,6
41
1801
58 1
28 4
40 6
Molybden
Molybdaenum
II,III,IV,V
II,III,IV,V,VI
183,84
16 600
Ta 1,5
73
1802
64 1
Tantal
Tantalum
43 5
Tc 1,9
55 0
35 4
Železo
Ferrum
Co 1,88
27
1739
I,II,III,IV,V
102,9055
12 200
41 7
Rh 2,28
45
1803
54 1
Technecium
Technetium
Ruthenium
Ruthenium
Rhodium
Rhodium
I,II,IV,VI,VII
II,III,IV,VI,VIII
I,II,III,IV,V,VI
186,207
190,23
21 000
Re 1,9
75
1925
55 1
192,217
22 660
42 6
Rhenium
Rhenium
Osmium
Osmium
Ir 2,2
77
1804
68 2
Iridium
Iridium
39 5
Nikl
Niccolum
II,IV
106,42
Pd 2,2
45 6
Palladium
Palladium
I,II,III,IV,VI
195,084
~
Pt 2,28
47 5
36 2
Měď
Cuprum
I,II,III
107,8682
30
~
~
Ag 1,93
71 2
Stříbro
Argentum
I,III,-I
196,9665
Au 2,54
~
70 1
40 5
II
112,411
8 650
Cd 1,69
48
1817
51 6
Kadmium
Cadmium
I,II
200,59
19 300
79
Zn 1,7
Zinek
Zincum
10 500
47
21 450
78
1735
Cu 1,9
29
12 000
46
1803
22 650
Os 2,2
76
1804
Ni 1,91
28
1751
12 400
Ru 2,2
44
1844
40 1
Kobalt
Cobaltum
101,07
11 500
43
1937
Fe 1,83
II ~ VIII
IV,VI,VII
Wolfram
Wolframium
13 530
80
~
Hg 2,2
56 7
Platina
Platinum
Zlato
Aurum
Rtuť
Hydrargyrum
38 2
Gallium
Gallium
I,II,III
114,818
Ge 2,01
32
1886
Germanium
Germanium
II,IV
118,71
7 310
In 1,78
49
1863
85 1
Indium
Indium
I,III
204,3833
Tl 2,04
78 2
As 2,18
33
~
~
63 10
Cín
Stannum
II,IV
207,20
III,IV,V,-III
121,76
6 690
Sb 2,05
51
~
~
Pb 2,33
74 4
62 2
Antimon
Stibium
III,V
208,9804
11 300
82
44 1
Arsen
Arsenicum
7 300
Sn 1,96
50
11 800
81
1861
44 4
9 800
83
Bi 2,02
~
75 0
Se 2,55
34
1818
39 5
Selen
Selenium
II,IV,VI,-II
127,60
6 240
Te 2,1
52
1782
56 5
Tellur
Tellurium
II,IV,VI
208,982
Br 2,96
35
1826
Brom
Bromum
I,-I,V,VII
126,9044
4 940
I
53 2,66
1811 51 1
Jod
Iodum
I,-I,III,V,VII
209,987
~
9 400
Po 2,0
84
1898
58 0
47 2
53 0
II,IV,VI,VIII
265,13
[268]
[271]
[272]
[285]
[286]
[289]
[289]
[293]
[294]
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
43 0
Francium
Francium
43 0
Radium
Radium
39 0
Aktinium
Actinium
Rutherfordium
Rutherfordium
III,IV
21 0
Dubnium
Dubnium
II,III,IV
Sg
20 0
107
1976
Seaborgium
Seaborgium
II,III
Bh
18 0
108
1984
Bohrium
Bohrium
Hs
18 0
Hassium
Hassium
III
II,III
109
1982
Mt
17 0
Meitnerium
Meitnerium
II,III
110
1994
Ds
19 0
Darmstadtium
Darmstadtium
III
111
1994
Rg
12 0
Roentgenium
Roentgenium
III,IV
112
1996
Cn
9 0
Copernicium
Copernicium
II,III
Uut
113
2004
5 0
Ununtrium
Ununtrium
III
114
1999
Fl
5 0
Flerovium
Flerovium
III
Uup
115
2004
5 0
Ununpentium
Ununpentium
II,III
116
1999
Lv
4 0
Livermorium
Livermorium
II,III
~
Uus
117
2004
2 0
Ununseptium
Ununseptium
III
140,116
140,9076
144,242
144,913
150,36
151,964
157,25
158,925
162,5
164,9303
167,259
168,9342
173,054
174,967
6 670
6 770
7 000
6 475
7 536
5 260
7 890
8 270
8 540
8 780
9 050
9 330
6 980
9 840
58
Ce 1,12
52 4
1803
Cer
Cerium
IV
232,038
11 720
Th 1,3
90
1828
33 0
Thorium
Thorium
59
Pr 1,13
1885
54 1
Praseodym
Praseodym
IV,V
231,0358
15 370
Pa 1,5
91
1917
32 0
Protaktinium
Protaktinium
60
Nd 1,14
1925
51 5
Neodym
Neodymium
II,III,IV,V,VI
238,0289
61
U 1,38
32 0
Uran
Uranium
57 0
Promethium
Promethium
III,IV,V,VI
237,048
18 970
92
1789
Pm 1,13
1945
Sm 1,17
62
1879
Samarium
Samarium
II,IV,V,VI
244,064
20 480
93
Np 1,36
1940
30 0
Neptunium
Neptunium
50 5
19 740
94
Eu 1,2
51 2
Europium
Europium
III,IV,V,VI
243,061
64
30 0
Plutonium
Plutonium
Am 1,3
95
1945
26 0
Gd 1,2
1880
46 6
Gadolinium
Gadolinium
III,IV
247,07
13 510
13 670
Pu 1,28
1940
63
1901
Cm 1,3
96
1944
Americium
Americium
© 2013 www.prvky.com
27 0
Curium
Curium
65
Tb 1,2
1843
59 1
Terbium
Terbium
III,IV
247,07
14 780
Bk 1,3
97
1949
36 0
Berkelium
Berkelium
Dy 1,22
66
1886
47 7
Dysprosium
Dysprosium
II,III,IV
251,07
15 100
Cf 1,3
98
1950
23 0
Kalifornium
Californium
46 0
[294]
VII
106
1974
Rn 2,0
86
1898
Radon
Radon
264,12
Db
II
222,017
Astat
Astatium
263,118
105
1970
50 9
Xenon
Xenon
Polonium
Polonium
262,114
Rf
5,88
Xe 2,6
54
1898
Bismut
Bismuthum
23 000?
104
1969 25 0
II,IV,VI,VIII
131,293
Olovo
Plumbum
261,108
Ac 1,1
42 6
Krypton
Krypton
Thallium
Thallium
10 700
II, IV
Kr 3,0
36
1898
9,73
At 2,2
85
1940
227,027
89
1899
III, IV
Ga 1,81
31
1875
5 000
Ra 0,97
VI
~
226,025
88
1898
V
W 2,36
26
97,907
19 300
74
1783
33 1
Mangan
Manganum
10 200
Mo 2,16
42
1778
Niob
Niobium
180,9478
Mn 1,55
25
1774
1 873
Fr 0,7
IV
32 1
Vanad
Vanadium
13 100
72
1923
Lanthan
Lanthanium
III
V 1,63
23
1830
6 510
40
1789
6 700
57
1839
28 5
223,01
87
1939
II
Sc 1,36
21
1879
I,-I,III,V
Ar 3,3
18
1894
II,III,IV,V
24 5
II,IV
~
1,78
Cl 3,16
17
1774
50,9415
Ca 1,0
I,II,III
Fosfor
Phosphorum
S 2,58
4 500
20
1808
I,II,III
Křemík
Silicium
23 1
16
39,948
47,867
28 2
I,II,III,IV
25 3
P 2,19
15
1669
35,453
19 3
Neon
Neon
3 100
K 0,82
I,II,III,IV
17 3
0,899
Ne 3,67
10
1898
44,9559
51,9961
I,II,III,VI
F
9
3,98
1886 19 1
20,1797
1 550
19
1807
III,IV
O 3,5
8
1774
Hliník
Aluminium
III
N
7
3,04
1772 17 2
28,0855
1825
Hořčík
Magnesium
C 2,55
6
26,9815
13
22 3
II
I,II,III,-III,IV,V
2 620
I,III
skupenství za normálních podmínek:
1 740
1808
II,III,IV,-IV
1808
II
24,305
12
12,0107
2 340
5
I,-I,-II
-I
10,811
40,078
I
7
15 1
Beryllium
Beryllium
alkalické kovy
vzácné plyny
polokovy
860
85,4678
6
P 2,19
15
1669
- oxidační stavy ve sloučeninách
- relativní atomová hmotnost
- hustota při 20°C [kg.m-3]
39,0983
Draslík
Kalium
5
30,9737
Be 1,57
4
1798
971
3
8 2
Helium
Helium
6,941
3
1817
VIII.A
Ho 1,23
67
1878
64 1
Holmium
Holmium
III,IV
252,083
15 370
Es 1,3
99
1952
30 0
Einsteinium
Einsteinium
Er 1,24
68
1843
45 6
Erbium
Erbium
II,III
257,095
18 970
Fm 1,3
100
1953
25 0
Fermium
Fermium
Tm 1,25
69
1879
58 1
Thulium
Thulium
II,III
258,098
20 480
Md 1,3
101
1955
31 0
Mendelevium
Mendelevium
Yb
70
1,25
1878 46 7
Ytterbium
Ytterbium
II,III
259,101
19 740
No 1,3
102
1957
23 0
Nobelium
Nobelium
Lu 1,27
71
1907
71 1
Lutecium
Lutecium
III
260
13 670
Lr 1,29
103
1961
23 0
Lawrencium
Lawrentium
Uuo
118
1999
1 0
Ununoctium
Ununoctium

Podobné dokumenty

6/1 D.I. Mendělejev

6/1 D.I. Mendělejev 1) Naučte se názvy a značky prvků ∙ mendelevium = Md (Mendelevium) ∙ nobelium = No (Nobelium) 2) Vyhledejte v PSP následující prvky, napište jejich značky; ke značkám doplňte hmotnostní (zaokrouhle...

Více

ÚTEF - České vysoké učení technické v Praze

ÚTEF - České vysoké učení technické v Praze Frank Laboratory of Neutron Physics, JINR, Dubna, Russia Abstract: MASHA is an online mass spectrometer at FLNR-JINR Dubna for the detection and measurement of newly synthesized elements in reactio...

Více

Anglické chemické názvosloví

Anglické chemické názvosloví ytterbium, thallium. České názvy prvků se vyslovují s dlouhou samohláskou, ale píší se s krátkou: bor, chlor, brom, jod, chrom, arsen, cesium, cer.

Více

Korespondenční seminář Chemie Správná řešení 1. kola – mladší žáci

Korespondenční seminář Chemie Správná řešení 1. kola – mladší žáci V periodické tabulce je uveden také prvek nazvaný podle paní Curie a jejího manžela. Najděte jej a zapište jeho značku. Odpověď: ..... Curium Cm 3. Dějepis je také pěkná věda a dá se v něm objevit...

Více