Barevná tiskárna ady HP Color LaserJet 2550

Komentáře

Transkript

Barevná tiskárna ady HP Color LaserJet 2550
Barevná tiskárna ady
HP Color LaserJet 2550
Cenov nejdostupnjší barevná laserová tiskárna HP je určena
k tvorb vysoce psobivých barevných dokument. Dosahuje vysokých
rychlostí tisku až 19 str./min černobíle a 4 str./min barevn, snadno
se používá a má kompaktním design.
Vynikající tiskárna pro uživatele v pracovních týmech nebo pro jednotlivce v kanceláích libovolné velikosti, kteí potebují
vytváet psobivé černobílé a barevné dokumenty obchodní kvality k propagaci vlastních služeb.
Rychlý a vysoce psobivý barevný laserový tisk za mimoádn výhodnou cenu.
HP Color LaserJet 2550L
• Nejmenší barevná laserová tiskárna HP, která poskytuje zajímavou výkonnost pi rychlosti až 4 str./min barevn
a 19 str./min černobíle.
• Jazyk HP PCL 6 a emulace HP Postscript level 3 zajišují ekonomické sdílení a kompatibilitu s rznými operačními systémy.
• S porty USB Hi-Speed (kompatibilní s USB 2.0) a paralelním (1284-B), které jsou standardní u všech model, a vestavným
síovým pipojením HP Jetdirect si mžete vybrat pipojení1, které nejlépe vyhovuje vašim potebám.
Zapsobte na své zákazníky skutečn atraktivními barevnými dokumenty a fotografiemi.
• HP Imageret 2400 a chemicky vytvoený toner umožují zhotovovat psobivé dokumenty pro obchodní účely.
• Nová technologie zapékací pícky HP poskytuje vynikající kvalitu tisku, širší barevný gamut, jasnjší barvy a tmavší černou
pro ostejší tisk textu a grafiky.
• Technologie HP Instant-on umožuje rychlý výstup první stránky bez dlouhého zahívání, takže se vaše dokumenty tisknou
bez zbytečného zdržení.
• 264 MHz procesor a standardní 64 MB RAM pam umožují snadno tisknout i složité dokumenty.
HP Color LaserJet 2550Ln
Kompaktní tiskárna, která se snadno používá, udržuje a navíc šetí cenné místo v kancelái.
• Spotební materiál lze snadno vymovat prostednictvím dobe pístupných a praktických dvíek v pední části tiskárny.
• Pomocí nástroje HP Toolbox mžete spravovat, kontrolovat a mnit nastavení tiskárny nebo používat nápovdu.
• Inteligentní technologie tisku HP Smart monitoruje stav tiskárny. V pípad, že dochází spotební materiál, poskytuje varovná
hlášení a informace k objednání spotebního materiálu.
• Malý pdorys této tiskárny zajišuje její snadné umístní kdekoli na pracovišti, dokonce i na vašem pracovním stole.
1
HP Color LaserJet 2550n
Pouze u model HP Color LaserJet 2550Ln a 2550n
Technické specifikace
Rychlost tisku
Procesor
Černá: až 19 str./min; v barvách: až 4 str./min. Barvy na transparentní fólie A4: až 2 str./min
Výstup první stránky: černá: 18 s; barvy: 29 s
HP technologie zapékací pícky s okamžitým nábhem teploty zajišující prakticky nulový zahívací čas – pi spuštní z pohotovostního
režimu i režimu úspory energie
264 MHz, Motorola® CFV4e
Pam
64 MB, rozšiitelná až na 192 MB pes jeden standardní slot 100-pin SDRAM DIMM s pomocí technologie zvýšení pamti (MEt)
Technologie tisku
Technologie čtyprchodového barevného laserového tisku
Kvalita tisku
600 x 600 dpi s HP Imageret 2400
Tiskové jazyky
HP PCL 6, emulace HP Postscript level 3
Ekonomický tisk
Ruční oboustranný tisk, násobný tisk (více stran na jednom listu)
Typy písma
80 interních písem TrueType s promnlivou velikostí v jazyce PCL 6, 80 interních písem TrueType s promnlivou velikostí v jazyce PostScript
Pracovní využití
Až 30 000 stran za msíc
Okraje tisku (A4)
Horní: 4,2 mm; levý: 4,2 mm; pravý: 4,2 mm; dolní: 4,2 mm
Podávání médií
Vstup
Zásobník č. 1
Zásobník č. 21
Zásobník č. 32
Výstup:
Kapacita
Hmotnost
125 list, 50 transparentních 60 g/m2 až 177 g/m2 (pímá
fólií,10 obálek
dráhá podávání pro speciální média)
250 list
60 g/m2 až 105 g/m2
500 list
60 g/m2 až 105 g/m2
Listy: až 125, obálky: až 10; transparentní fólie: až 50
Velikost
Od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm;
A4, A5, B5 (JIS/ISO)
A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5 (JIS/ISO)
A4, Letter
Duplexní tisk
Ruční (podpora ovladače zajištna)
Typy médií
Papír, lesklá média, transparentní fólie, štítky, obálky a karty
Podávání papíru
Barevná tiskárna HP Color LaserJet 2550L/Ln: Víceúčelový zásobník na 125 list
Barevná tiskárna HP Color LaserJet 2550n: Víceúčelový zásobník 1 na 125 list papíru, zásobník 2 na 250 list
Rozhraní a pipojitelnost
HP Color LaserJet 2550L: 1 Hi-Speed USB port (kompatibilní s USB 2.0), 1 paralelní port (IEEE 1284-B);
HP Color LaserJet 2550Ln/n: 1 Hi-Speed USB port (kompatibilní s USB 2.0), 1 paralelní port (IEEE 1284-B), 1 vestavný tiskový
server HP Jetdirect (10/100Base-TX, RJ45)
Volitelná pipojitelnost: Externí tiskové servery HP Jetdirect
Kompatibilita operačních systém
Windows® 98, Me, 2000, XP, NT 4.0 (pouze ovladač); Mac OS 9.1, OS X v.10.1 a vyšší
Volitelné: Linux, Unix, OS/2
Nejnovjší ovladače jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/support/clj2550
Kompatibilita síových operačních systém3 Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, XP, NT 4.0, Server 2003; Apple Mac OS 9.x, OS X
Kompatibilní síové protokoly: TCP/IP (IP Direct Mode, LPD), Apple Rendezvous (mDNS); Telnet, SLP, IGMP, BOOTP/DHCP,
WINS, SNMP v1 a v2c, HTTP
Minimální požadavky na systém
Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, NT 4.0: Pentium® 166 MHz s 32 MB RAM; Microsoft Windows XP: procesor 233 MHz
s 64 MB RAM; 150 MB volného místa na pevném disku; Mechanika CD-ROM; USB nebo Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0)
nebo obousmrný paralelní port (IEEE 1284-B)
Mac OS 9.x a OS X: 150 MB volného místa na pevném disku; Mechanika CD-ROM; USB nebo Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0)
nebo obousmrný paralelní port (IEEE 1284-B)
Ovládací panel
Zjednodušený pední panel s tlačítky akce, zrušení úlohy, tlačítkem Rotate Carousel (navigace) a LED kontrolkami k zobrazování
stavu spotebního materiálu a tiskárny
Správa tiskárny
HP Toolbox, HP Web Jetadmin, HP Printer Status and Alerts
Požadavky na napájení
220 až 240 V st. (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz); 110 až 127 V st. (± 10 %), 50/60 Hz (± 3 Hz)
Spoteba energie
(pohotovostní/aktivní/vypnuto)
Barevná tiskárna HP Color LaserJet 2550L: 17 W/368 W/Mén než 1 W; Barevná tiskárna HP Color LaserJet 2550Ln:
18 W/381 W/Mén než 1 W; Barevná tiskárna HP Color LaserJet 2550n: 19 W/378 W/Mén než 1 W
Rozmry (š x h x v) (bez obalu)
Barevná tiskárna HP Color LaserJet 2550L/Ln: 482 x 452 x 325 mm; Barevná tiskárna HP Color LaserJet 2550n: 482 x 452 x 376 mm
Hmotnost (bez obalu)
Barevná tiskárna HP Color LaserJet 2550L: 21,7 kg; Barevná tiskárna HP Color LaserJet 2550Ln: 21,8 kg;
Barevná tiskárna HP Color LaserJet 2550n: 24,2 kg
Provozní prostedí
Parametry prostedí: Provozní teplota: 15 až 32,5 °C; doporučená provozní teplota: 20 až 27 °C, provozní vlhkost: 10 až 80 % RV;
doporučená provozní vlhkost: 20 až 70 % RV, teplota skladování: -20 až 40 °C, vlhkost skladování: 0 až 95 % RV. Hladina
hluku dle ISO 9296: akustický výkon: LwAd 6,6 B(A) tisk, 0 B(A) pohotovostní stav; akustický tlak: LpAm 52 dB(A) tisk, 0 dB(A)
pohotovostní režim
Certifikace produktu
Technické pedpisy: Značka CE pro zem EU a EFTA (zpsobilost dle smrnice pro nízké naptí 73/23/EEC/EMC, smrnice
89/336/EEC, tída 1 Laser/LED). Další podrobnosti naleznete v prohlášení o zpsobilosti. Mezi další splované pedpisy patí
USA FCC/UL, Rusko GOST, Polsko B-Mark, Česká republika (CSN*), Estonsko (EEI*), Maarsko (MEEI*), Litva (LS*), Slovensko
(STN*), Slovinsko (SQI*), Jižní Afrika (SASB*) (* = IEC 60950, IEC 60825-1) Dobrovolná certifikace: spluje požadavky GS;
Zpsobilost dle EPA Energy Star®
Záruka
Jednoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den, telefonická podpora a podpora na webu (liší se podle regionu)
Standardní u tiskárny HP Color LaserJet 2550n
2
Zásobník na 250 list a jednotka podavače (zásobník 2) požadovány pro instalaci zásobníku na 500 list a jednotky podavače (zásobník 3)
3
Platí pouze pro tiskárnu HP Color LaserJet 2550Ln/n
4
Pi 5% pokrytí
1
Informace k
objednávce
Q3702A
Tiskárna HP Color LaserJet
2550L, napájecí kabel, CD-ROM
(obsahuje uživatelskou píručku
a software tiskárny), instalační píručka,
zobrazovací válec, 3 x barevné tiskové
kazety (azurová, purpurová, žlutá) až
na 2 000 stran4, 1 x černá tisková
kazeta až na 5 000 stran4
Q3703A
Barevná tiskárna
HP Color LaserJet 2550Ln totéž co
výše plus: vestavný tiskový server
HP Jetdirect
Q3704A
Barevná tiskárna
HP Color LaserJet 2550n totéž co
výše plus 3x barevné tiskové kazety
(azurová, purpurová, žlutá) až
4 000 stran4 místo 2 000 stran4, plus
zásobník na 250 list a jednotka
podavače (zásobník 2)
Doplky
Q3709A
HP zásobník na 250 list
papíru a jednotka podavače
(zásobník 2)
Q3710A2
HP zásobník na 500 list
papíru a jednotka podavače
(zásobník 3)
Pam
C7845A
HP 32 MB SDRAM DIMM
Q1887A
HP 64 MB SDRAM DIMM
C9121A
HP 128 MB SDRAM DIMM
C2950A
HP paralelní kabel dle IEEE
(typ B), 2 m
C2951A
HP paralelní kabel dle IEEE
(typ B), 3 m
C6518A
HP kabel USB, 2 m
Q3960A
Inteligentní tisková kazeta
HP Color LaserJet, černá
(až 5 000 stran4)
Q3961A
Inteligentní tisková kazeta
HP Color LaserJet, azurová
(až 4 000 stran4)
Q3962A
Inteligentní tisková kazeta
HP Color LaserJet 9500, žlutá
(až 4 000 stran4)
Q3963A
Inteligentní tisková kazeta
HP Color LaserJet, purpurová
(až 4 000 stran4)
Q3971A
Inteligentní tisková kazeta
HP Color LaserJet, azurová
(až 2 000 stran4)
Q3972A
Inteligentní tisková kazeta
HP Color LaserJet, žlutá
(až 2 000 stran4)
Q3973A
Inteligentní tisková kazeta
HP Color LaserJet, purpurová
(až 2 000 stran4)
Kabely
Spotební materiál
Q3964A Inteligentní zobrazovací válec
HP Color LaserJet (až 20 000 černých
stran/5 000 barevných stran)
Spotební materiál uvedený výše je kompatibilní
se všemi tiskárnami ady HP Color LaserJet 2550
Služby a podpora
http://www.hp.com
http://www.hp.cz
U2893A/E
HP Care Pack – oprava
následující pracovní den
u zákazníka po dobu 3 let
U2894A/E
HP Care Pack – oprava
tentýž den u zákazníka
po dobu 3 let
H2872A/E
HP instalace
a konfigurace v síti pro
1 síovou tiskárnu
Máte-li zájem o další informace, obrate se laskav na následující místní obchodní zastoupení firmy HP:
Alžírsko: (0) 61 56 45 43, Bahrajn: 800 728, Belgie: 078 15 20 30 (0,0496 eur za minutu), Bulharsko: (+359) 2960 1940, Česká republika: +420 261 108 108 (Praha), Dánsko: 48 12 10 00,
Egypt: 532 5222, Estonsko: (+372) 6813 823, Finsko: (+358) 0205350, 0205 350, Francie: (1) 69 82 60 60, Chorvatsko: (+385 1) 60 60 200, Irsko: (00) 353 1 61 58 200, Island: (354) 570 1000,
Itálie: (02) 92121, Izrael: (972) 9-830 4848, Jižní Afrika: 0800 118 883, Kazachstán: +7 (3272) 980 824, Litva: 8 800 10000, 8 5 2103333, Lotyšsko: (371) 800 80 12, Lucembursko: (+352) 263 160 34,
Mad’arsko: (+36) 1 382 1111, Maroko (africký region): +212 22 40 47 47, Nmecko: 0180 532 6222 (0,12 eur za minutu), Nizozemsko: (020) 547 6666, Norsko: 22 73 56 00, Polsko: infolinia 0-800 122 622,
Portugalsko: (808) 206 001, Rakousko: 0800 242 242, Rumunsko: (+401) 205 3300, Rusko: +7 (095) 797 35 00, ecko: (01) 678 96 00, Saudská Arábie: 800 124 4646, Slovensko: +421-2-50222111,
Slovinsko: +3861 2307 420, Spojené arabské emiráty: 8004910, Srbsko a Černá Hora: +381 11 334 21 02, Stední východ: 00971 4 883 4427, Španlsko: (91) 634 88 00, Švédsko: (08) 444 20 00,
Švýcarsko: 0848 88 44 66, Tunisko: 71 891 222, Turecko: +90 (216) 579 71 71, Ukrajina: 380 44 490 61 20, Velká Británie: 08705 474747.
©2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být zmnny i bez pedchozího upozornní. Na produkty a služby poskytuje společnost HP
záruky, které jsou výslovn uvedeny v piloženém záručním listu. Dále zmiované informace nepedstavují doplující záruky. HP také neodpovídá za pípadné technické a
textové chyby či nedopatení, která se zde mohou vyskytnout.
Vydáno v EMEA 04/04 5982-4733CSE

Podobné dokumenty

ada hp LaserJet 9000 hp LaserJet 9000/n/dn/mfp/Lmfp

ada hp LaserJet 9000 hp LaserJet 9000/n/dn/mfp/Lmfp následující den u zákazníka, 1,8 milion stran, platný 3 roky** h7694a následující den u zákazníka, velkoobjemový tisk, platný 3 roky** h7603a do 4 hodin po zavolání u zákazníka, 1,8 milion stran,...

Více

hp officejet 7130 tiskárna

hp officejet 7130 tiskárna Máte-li zájem o další informace, obrate se laskav na následující místní obchodní zastoupení firmy HP: Alžírsko: (0) 61 56 45 43, Bahrajn: 800 728, Belgie: 078 15 20 30 (0,0496 eur za minutu), Bul...

Více

info - Lamals as

info - Lamals as Máte-li zájem o další informace, obrate se laskav na následující místní obchodní zastoupení firmy HP: Alžírsko: (0) 61 56 45 43, Bahrajn: 800 728, Belgie: 078 15 20 30 (0,0496 eur za minutu), Bul...

Více

Oki 5200n

Oki 5200n komfortu t˘ká, PCL verze bohuÏel nenabízí napfiíklad vícestrann˘ tisk a tisk plakátÛ. U pfiednastaveného rozli‰ení 600 dpi jsou k dispozici tfii kvalitativní stupnû: od 600 aÏ po 600 dpi s CAPT (Color...

Více

Barevná tiskárna ady HP Color LaserJet 5550

Barevná tiskárna ady HP Color LaserJet 5550 Alžírsko: (0) 61 56 45 43, Bahrajn: 800 728, Belgie: 078 15 20 30 (0,0496 eur za minutu), Bulharsko: (+359) 2960 1940, Česká republika: +420 (2) 261 108 108, Dánsko: 48 12 10 00, Egypt: 532 5222, E...

Více

Skener HP Scanjet 5530 Photosmart

Skener HP Scanjet 5530 Photosmart Edition; PC s procesorem Intel® Pentium® II, Celeron® nebo kompatibilním typem; 300 MB volného prostoru na pevném disku; 64 MB pamti RAM; prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo vyšší; moni...

Více

Plochý skener s pr hledným víkem HP Scanjet 4600p

Plochý skener s pr hledným víkem HP Scanjet 4600p Alžírsko: (0) 61 56 45 43, Bahrajn: 800 728, Belgie: 078 15 20 30 (0,0496 eur za minutu), Bulharsko: (+359) 2960 1940, Česká republika: +420 (2) 261 108 108, Dánsko: 48 12 10 00, Egypt: 532 5222, E...

Více

info

info Bulharsko: (+359) 2960 1940, Česká republika: (00 420) 261 108 108 (Praha), Dánsko: +45 4812 1000, Egypt: 532 5222, Estonsko: (+372) 6813 823, Finsko: (+358) 0205 350, Francie: 0 826 800 400, Chorv...

Více

info - Lamals as

info - Lamals as Alžírsko: (0) 61 56 45 43, Bahrajn: 800 728, Belgie: 078 15 20 30 (0,0496 eur za minutu), Bulharsko: (+359) 2960 1940, Česká republika: +420 261 108 108 (Praha), Dánsko: 48 12 10 00, Egypt: 532 522...

Více