injektáže Bausan

Komentáře

Transkript

injektáže Bausan
Byty Slovany spol. s r.o.
paní Křižáková
5. května 188
250 82 ÚVALY
CZ BAUSAN s.r.o
Hanusova 35
140 00 PRAHA 4
mob.:724 102 667
e-mail: [email protected]
Naše značka: 030120121em Fa
Stavba : sanace garáží objektu Byty Slovany, Úvaly
Cenová nabídka sanace průsaků přes pracovní spáry a trhliny v podlaze
p.č.
1
2
3
4
5
6
Název položky
MJ
Osazení injektážních pakrů - 8 - 10 ks na 1m, v tom vyvrtání injektážních otvorů DN 10 mm do hl.
250 mm s rozšířením prvních 80 mm na 14 mm.
Líniová injektáž pracovní spáry mezi zdí a základovou deskou materiál PC Leakinject Flex 6890 a PC
Leakinject Flex 6870 (předpokládaná spotřeba 4 kg / mb.
Odstranění injektážních pakrů a zatmelení děr v betonu
Osazení injektážních pakrů z obou stran dilatace - vzdálenosti cca 200 mm, DN 10 mm s rozšířením
na 14 mm celková hloubka do 350 mm.
Chemická tlaková injektáž - dilatační spára - materiály Tradecc cca 6 kg/mb
Odstranění injektážních pakrů a zatmelení děr v betonu
Celkem bez DPH
Výsledná cena bude stanovena dle skutečně provedených a zkontrolovaných prací a spotřeb.
S pozdravem
Ing. Vladimír Fábry
Praha 1.3.2012
mob.: 602 305309
množ
JC
cena
ks
1,400.00
140.00
196,000.00
kg
700.00
560.00
392,000.00
ks
ks
1,400.00
516.00
96.00
140.00
134,400.00
72,240.00
kg
ks
1,044.00
516.00
560.00
96.00
584,640.00
49,536.00
1,428,816.00

Podobné dokumenty

MC-injektážní pakry - MC

MC-injektážní pakry - MC Tyto pakry se používají převážně pro injektáž dutin a rubovou injektáž do okolní základové půdy, kde je nutné dopravovat velké množství materiálu. Vnitřní průtokový průřez pakrů je 5 mm. Tyto pakry...

Více