DREAMBOX DM 7020_manual

Transkript

DREAMBOX DM 7020_manual
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
DREAMBOX DM 7020-S
Rev. 1.0
Digitální satelitní přijímač pro příjem volných i kódovaných DVB-S programů
Podpora digitálního záznamu na HDD
Ethernetový port
PCMCIA slot pro CI moduly
Podpora HDD
Kompakt flash slot
LC displej
2 čtečky karet
OS Linux
Dovozce: MEROXX, s.r.o., Bavorská 856, 15500 Praha 5
www.meroxx.cz www.dm7000.cz
1
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
1. Obsah návodu
1. Obsah
2. Přední a zadní panel
3. Popis předního panelu
4. Popis zadního panelu
5. Bezpečnostní zásady
6. Příslušenství
7. Instalace
8. Dálkové ovládání
9. Přepínací klávesy
10. Funkce kláves DO
11. Zapnutí a vypnutí přijímače
12. Sleeptimer, nastavení času vypnutí
13. OSD Hlavní menu
14. Infobar
14.1. Infobar – EPG
14.2. Infobar – Podkanály
14.3. Infobar –Audio menu
14.4. Infobar – Plugins
15. Výběr jazyka menu
16. Výběr časového pásma
17. Manuální nastavení času
18. Kvalita a síla signálu
19. Konfigurace satelitů
19.1. Jeden satelit – přímé propojení
19.2. Dva satelity přes Toneburst
19.3. Dva satelity přes 22KHz
19.4. Dva satelity přes DISEqC
19.5. Čtyři satelity přes DISEqC
19.6. Více satelitů přes motor DISEqC
19.7. Vyvlastní uživatelské nastavení
20. Nastavení motoru
20.1.Satelitní pozice v motoru SG2100
21. Vyhledávání satelitních kanálů – Automatické vyhledávání
22. Vyhledávání satelitních kanálů – Automatické vyhledávání více satelitů
23. Vyhledávání satelitních kanálů – Manuální vyhledávání
24. Editace transpondéru
25. DreamBoxEdit – editace přehledu kanálů (setting)
26. Zobrazení a pohyb v přehledu kanálů
26.1. Přehled kanálů - seřazení podle providerů
26.2. Přehled kanálů – seřazení podle Favoritních skupin
27. Vytváření Favoritních skupin
27.1. Přidávání kanálů do Favoritních skupin
27.2. Editace Favoritních skupin
28. Common Interface
29. Dětská pojistka
29.1. Aktivace zámku kanálů
29.2. Zrušení zámku kanálů
29.3. Zámek menu
2
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
29.4. Zrušení zámku menu
30. Přiřazení zámku kanálu
31. Zrušení přiřazení zámku kanálu
32. Audio / Video
33. RF Modulátor
34. Klávesnice
35. Nastavení zobrazení OSD
35.1. Nastavení pozadí menu
35.2. Nastavení a ovládání videotextu
36. Nastavení LC displeje
37. Expertní nastavení
38. Nastavení komunikace
39. Nastavení Ngrab streamingu
40. Nastavení dálkového ovladače
41. Tovární nastavení
42. Pevný disk
42.1. Formátování pevného disku
43. Video menu
43.1. Záznam pořadů
43.2. Přehrávání uložených pořadů
43.3. Vymazání záznamu
43.4. Editace názvu uložených pořadů
44. Záznam pořadů pomocí EPG
44.1. Záznam pořadů z tzv. podkanálů
45. Timeshift
46. Časovač
47. Informace o přijímači
48. Stream info
49. Resetování přístroje
50. Technická data
3
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
2. Přední a zadní panel
Přední panel:
Senzor dálkového ovládání
CI slot
Kompakt flash
Čtečky karet
Zadní panel:
4
Přepínač kanálů
LC displej
Tlačítko ON/OFF
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
3. Popis předního panelu
3.1. CI slot
Slot pro modul CI podle vašeho výběru. Vkládejte při vypnutém přístroji.
3.2. Kompakt Flash slot
Slot pro vložení paměťové karty. Kartu vkládejte při vypnutém přístroji. Paměťová karta je
poté rozpoznána systémem jako hard disk. K přístupu k datům zvolte nabídku MENU,
SOUBORY. Doporučujeme zformátování karty pomocí MENU. Čtěte kapitolu o HDD.
3.3. Čtečka přístupových karet
Přijímač má integrované dvě čtečky přístupových karet. Přístupová karta se vkládá čipem
dolů a směrem do přijímače. V základní nabídce podporují čtečky systém Dreamcrypt.
3.4. Senzor dálkového ovládání
Přijímač infračerveného signálu z dálkového ovládání
3.5. Přepínač kanálů
Přepínač TV a rádio kanálů NAHORU, DOLŮ. Tlačítek se používá i v souvislosti se změnou
řídícího software.
3.6. LC displej
Displej pro zobrazení hlavních informací zvolených uživatelem
3.7. Tlačítko ZAP / VYP ( ON/OFF)
Tlačítko pro zapnutí a vypnutí přijímače
5
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
4. Popis zadního panelu
4.1. Zásuvka pro napájecí kabel 230V 50Hz
Zásuvka pro připojení napájecího kabelu. Pouze pro připojení do elektrické sítě 220V 50Hz!
4.2. TV Scart
Propojte přijímač a televizor kabelem Scart
4.3. VCR Scart
Propojte přijímač a videopřehrávač či videorekordér kabelem Scart. Tímto propojením nelze
provádět záznamy na HDD přijímače!
4.4. Propojení a HiFi soupravou
Propojte přijímač a HiFi soupravu analogovým způsobem pomocí kabelu Cinch (R/L) nebo
digitálním způsobem pomocí optického kabelu (Toslink)
4.5. Analog audio výstup
Propojte přijímač a HiFi soupravu pomocí kabelu Cinch (R/L)
4.6. Digitální audio výstup
Propojte přijímač s HiFi soupravou pomocí optického kabelu (Toslink). AC3 signál je
dostupný na vybraných kanálech podporujících signál Dolby Digital.
4.7. Komunikační port (Ethernet 10/100Mbit, RJRJ-45)
Komunikační port pro propojení přijímače s PC, sítí a internetem. Umožňuje komunikaci
pomocí http, FTP, NFS, Telnetu, Samby pro přístup k zaznamenaným pořadům, k provádění
záznamů na HDD PC nebo např. k uploadu seznamu přijímaných kanálů (setting). Port se
používá při změně řídícího software.
4.8. Mini DIN
Mini DIN port je připraven pro podporu signálu externího I2C zařízení a signálu pro externí
IR zařízení
4.9. USB port
USB port s podporou USB 1.2 . Podpora USB zařízení je závislá na instalovaném řídícím
software. Podpora USB zařízení je nadále ve vývoji.
4.10. Sériový port RS232
Sériový port pro propojení s PC, využívá se pro změnu řídícího software přijímače.
6
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
4.11. LNB in
Propojte přijímač s LNB pomocí koaxiálního kabelu na parabole. Přijímač nejdříve vypněte!
4.12. LNB out
Propojte přijímač s jiným satelitním analogovým přijímačem. Přijímač nejdříve vypněte! Pro
sledování pořadů na analogovém satelitním přijímači přepněte DREAMBOX do režimu
standby!
4.13. Síťový vypínač
Zapnutí a vypnutí přijímače. Přijímač zapněte, pokud jej máte kompletně propojený
s požadovaným příslušenstvím ( LNB, TV, Video, HiFI)
4.14. Video Out
Propojte TV nebo jiné zařízení s přijímačem pro sledování obrazu.
4.15. Modem
Připojte modem s telefonní zásuvkou pro připojení k internetu. Upozornění: Modem nemá
homologaci pro připojení do telekomunikační sítě v ČR.
4.16. 0 / 12V Out
Napájecí konektor 12V
4.17. UHF Modulátor
Propojte TV a přijímač pomocí koaxiálního kabelu. Standardně nastaven výstup na 36 kanále.
7
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
5. Bezpečnostní zásady
Prosím čtěte tyto bezpečnostní zásady před použitím přijímače. Výrobce ani dovozce
nezodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením a nedodržováním bezpečnostních
zásad.
Dreambox umístněte v prostoru s dobrou ventilací
Nepokládejte na dreambox žádné předměty z důvodu možného zabránění ventilace. V případě
instalace do HiFi souboru pokládejte DREAMBOX na poslední místo nahoře s dobrou
možností ventilace.
Nepokládejte na přijímač žádné nádoby s vodou či jinou tekutinou
Neodpojujte a nepřipojujte k přijímači žádné kabely či příslušenství ( LNB, SCART, atd.)
pokud je přijímač připojen k elektrické síti.
Neotvírejte kryt přijímače! Riskujete elektrický zkrat!
Instalaci pevných disků (HDD) smí provádět pouze odborný prodejce či servis.
Pro propojení přijímače s elektrickou sítí používejte pouze originální kabel dodaný
s přijímačem. V případě poškození kabelu přijímač nezapínejte!
Pokud nebude používat přijímač delší dobu, odpojte jej od elektrické sítě i LNB.
Odpojte přijímač od elektrické sítě v případě bouřky.
Přijímač propojte s LNB pouze v případě uzemnění paraboly! Uzemnění musí splňovat
patřičné normy!
UPOZORNĚNÍ
Modifikace a změny přístroje jsou důvodem zániku záruky
K instalaci pevného disku (HDD) kontaktujte lokálního prodejce či servis
Nesprávné namontování pevného disku (HDD) je důvodem zániku záruky
Informace na internetových stránkách:
www.dm7000.cz
8
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
6. Příslušenství při dodání
Obsah balení zahrnuje následující položky:
1 příjímač DREAMBOX 7020S
1 napájecí kabel
1 dálkové ovládání
1 návod k obsluze A / D
2 tužkové baterie 1,5V AA LR6
1 IDE kabel – v přijímači
1 napájecí kabel HDD – v přijímači
7. Instalace
-
Tužkové baterie vložte do dálkového ovládání podle zapojení +, Přečtěte si návod k obsluze a bezpečnostní zásady
Propojte přijímač s TV, případně s VCR a HiFi soupravou, připojte koaxiální kabel od
LNB do konektoru LNB in. Dodržujte bezpečnostní zásady!
Propojte přijímač s elektrickou sítí 220V 50Hz, síťový vypínač před připojením
stiskněte do polohy OFF.
Zapněte přijímač síťovým vypínačem
Při prvním spuštění použijte průvodce pro nastavení systému. Informace k nastavení
systému naleznete v tomto návodu a na stránkách www.dm7000.cz
Výstupní formát obrazu je továrně přednastaven na CVBS (FBAS). Pro změnu čtěte
sekci Nastavení A/V.
9
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
8. Klávesy dálkového ovládání
Funkce jednotlivých kláves se může lišit podle použitého řídícího software přijímače. Řídící
software přijímače je stále ve vývoji.
10
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
9. Přepínací klávesy, informace
Všechny funkce dreamboxu mohou být ovládány pomocí OSD menu. Ovládání je pro
uživatele velice jednoduché. Všechny výběry a potvrzování je zobrazováno pomocí
barevného pozadí v OSD menu a mohou být ovládány přímo pomocí přepínacích kláves –
červené, zelené, žluté a modré.
Přepínací klávesy mají více funkcí podle aktivované služby. Jinou funkci plní např. při TV
módu a jiné funkce při aktivování VIDEO příkazů. Více informací o použití přepínacích
kláves získáte u jednotlivých hlavních funkcí dreamboxu.
Tlačítko EXIT
Všechna zobrazená MENU a služby můžete zrušit klávesou EXIT (LAME!).
Kurzorové tlačítka
Veškerý výběr v menu dreamboxu se provádí prostřednictvím kurzorových kláves – doprava,
doleva, nahoru, dolů. Výběr se vždy potvrdá klávesou OK.
11
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
10. Funkce kláves na DO
Klávesa SHIFT
Slouží k programování DO pro ovládání připojeného televizoru. Informace o programování
DO naleznete dále v návodu.
Klávesa ZAP / VYP
Klávesa pro vypnutí a zapnutí přijímače. Pokud podržíte tlačítko cca 2 sec při zapnutém
přijímači, zobrazí se vypínací menu. Informace dále v návodu.
Ovládání TV
Po stisknutí je DO aktivováno pro ovládání připojeného televizoru. Není možno ovládat
přijímač.
Ovládání dreamboxu
Po stisknutí je DO aktivováno pro ovládání přijímače.
Číselné klávesy
Slouží pro přímý výběr služby. Po stisknutí je požadované číslo služby zobrazeno na
obrazovce pomocí OSD. Klávesy dále slouží pro zadávání různých nabídek při konfiguraci
přijímače.
Klávesy „Stránka dopředu“ a „Stránka dozadu“
Nahrazuje tlačítko RECALL, můžete listovat dopředu nebo dozadu naposledy aktivovanými
službami nebo záznamy na HDD.
Vypnutí zvuku, MUTE
Vypnutí a zapnutí zvuku
Klávesa EXIT
Klávesou EXIT se ruší zobrazené menu či přerušují spuštěné služby.
Ovládání hlasitosti
Zesilování nebo zeslabování zvuku
Klávesa pro výběr buketů
Výběr a pohyb v jednotlivých buketech.
12
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Klávesa Info
Klávesa zobrazuje informace o vysílaných pořadech (EPG). Při dvojnásobném stisknutí
zobrazí datové informace o kanálu (STREAM)
Klávesa OK
Potvrzuje zvolený výběr, zobrazuje OSD MENU a přehled kanálů.
Klávesa MENU
Po stisknutí se zobrazí MENU na obrazovce pomocí OSD
AUDIO menu
Pro zvolení zvukové odnosné pořadu. Při zobrazení přehledu kanálů slouží k pohybu zprava
doleva a zpět.
VIDEO menu
Aktivuje tlačítka pro ovládání videa. Dále slouží k zobrazení Informací o sledovaném kanále
a pořadu. Při zobrazení přehledu kanálů slouží k výběru formy zobrazení.
Přepínací klávesy
Pro přímý výběr nabídek a potvrzování nastavení. V případě aktivace VIDEO menu slouží
k posuvu, zapnutí přehrávání a k pauze.
TV mód
Aktivuje satelitní TV příjem. Při aktivaci VIDEO menu plní funkci tlačítka STOP
RÁDIO mód
Aktivuje satelitní rádio příjem. Při aktivaci VIDEO menu plní funkci tlačítka RECORD
Klávesa HELP
Zobrazuje pomocné informace na obrazovce pomocí OSD.
Klávesa TEXT
Zobrazuje teletext u kanálů s podporou této služby. Při zobrazení přehledu kanálů umožňuje
přepnutí do tzv. Souborového menu ( záznamy na HDD)
13
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
11. Zapnutí a vypnutí přijímače
Pomocí tlačítka ZAP / VYP na DO vypněte nebo zapněte přijímač. Dreambox má dva
rozdílné režimy vypnutí – STANDBY a SLEEP STANDBY.
Stiskněte jednou (krátce) tlačítko ZAP / VYP, přijímač přejde po zapnutí do režimu
STANDBY. Po přechodu do režimu STANDBY jsou na displeji přijímače aktivní hodiny.
Přijímač je v pohotovostním režimu, po zapnutí naběhne poslední zvolená služba.
Stiskněte tlačítko ZAP / VYP a držte jej stisknuté po dobu cca. 5 sec., dreambox přejde do
režimu SLEEP STANDBY. Na displeji není nic zobrazeno. Přijímač je zcela vypnut.
Stiskněte tlačítko ZAP / VYP a držte jej stisknuté po dobu cca 2 sec., na obrazovce se zobrazí
menu vypnutí přijímače.
Vypnout box – přijímač přejde do režimu
SLEEP STANDBY
Restart – přijímač restartuje řídící software
Přejdi do Standby – přijímač přejde do
režimu STANDBY
Sleeptimer – viz níže
12. Nastavení času vypnutí - sleeptimer
Sleeptimer – zvolte potřebný čas pro
vypnutí přijímače, max hodnota 240 min.
Pomocí políčka zvolte formu režimu, do
kterého má dreambox po vypnutí přejít.
Výběr pomocí klávesy OK. Potvrďte
zeleným tlačítkem
14
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
13. OSD Hlavní menu
Zobrazení Hlavního menu aktivujete pomocí klávesy MENU na DO.
Po zobrazení Hlavního menu můžete aktivovat kurzorovými klávesami dostupné nabídky a
služby. Výběr provedete klávesou OK. K aktivaci nabídky z Hlavního menu můžete použít i
číselné klávesy. Rozpis číselných příkazů po aktivaci nabídky Hlavního menu naleznete níže.
Hlavní menu může být zobrazeno v grafické nebo ve formě posuvného seznamu. Posuvný
seznam aktivujete následovně => MENU => SETUP => Nastavení systému => Nastaven9
OSD => označte políčko Zobraz hlavní menu jako posuvný seznam
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
TV mód
Rádio mód
Soubory mód
Informace
Vypnout box
Setup
Hry
VCR
Časovač
1. TV mód
2. Rádio mód
3. Soubory mód
4. VCR
5. Časovač
6. Setup
7. Hry
8. Informace
9. Vypnout box
15
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
14. Infobar
Podle nastavení DO zobrazíte Infobar tlačítkem OK nebo tlačítkem VIDEO. Infobar se
zobrazí při každém přepnutí kanálu. Infobar zobrazuje informace o zvolené službě.
Kódováno – v případě kódovaného programu se ikona zbarví žlutě
Formát 16:9 – v případě vysílání ve formátu 16:9 se ikona zbarví žlutě
Dolby Digital – v případě vysílání ve formátu Dolby Digital se ikona zbarví žlutě
Upozornění: Po dobu aktivace menu VIDEO plní přepínací tlačítka VIDEO příkazy.
16
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
14.1. Infobar – EPG ( Electronic Program Guide)
Stiskněte tlačítko TV mód pro zobrazení
přehledu kanálů. Zvolte požadovaný kanál pro
získání informací o vysílaných pořadech
Stisknutím tlačítka Info získáte detailní
informaci o daném pořadu
Stiskněte tlačítko Info pro zobrazení EPG.
Zvolte formu zobrazení informací o vysílaných
pořadech.
Kanál EPG – zobrazí přehled pořadů
zvoleného kanálu
Multi EPG – zobrazí přehled pořadů u kanálů
v daném paketu
Kanál EPG – informace o vysílaných pořadech
zvoleného kanálu
Kanál EPG lze zvolit přímo červeným
tlačítkem z nabídky přepínacích tlačítek
Některé pakety a kanály podporují přehled
pořadů na několik dní dopředu ( UPC,
Premiere, ARD, ZDF, Eurosport)
Podpora EPG není standardně u všech kanálů
Multi EPG – přehled pořadů u kanálů v daném
paketu. Pohyb po přehledu kurzorovými
tlačítky.
Stisknutím tlačítka Info získáte detailní
informaci o daném pořadu
Zobrazené přehledy ukončíte tlačítkem EXIT
17
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
14.2. Infobar - Podkanály
Pokud vysílá provozovatel satelitního vysílání tzv. podkanály, je aktivována zelená ikona ve
spodní části Infobaru. Po stisknutí zeleného tlačítka se zobrazí nabídka vysílaných podkanálů.
Vysílání podkanálů podporuje především paket Premiere na programech Premiere Sport,
Direkt a Erotic.
Pohyb v nabídce podkanálů pomocí
kurzorových kláves, volbu potvrdit tlačítkem
OK.
Upozornění: Pokud je aktivováno menu
VIDEO, nelze podkanály zeleným tlačítkem
zobrazit!
14.3. Infobar – Audio menu
Tlačítkem AUDIO můžete zvolit zvukový
doprovod zvoleného pořadu. Některé kanály
podporují vícejazyčné zvukové doprovody
nebo zvukový doprovod ve formátu Dolby
Digital.
Pomocí tohoto menu lze zvolit zvukový výstup
ve formě STEREO a MONO. Toto se uplatní
především při tzv. DUAL vysílání. Např. pravý
kanál přenáší originální zvukový doprovod,
levý kanál dabing.
14.4. Infobar – Plugins
Nabídku instalovaných Pluginů zobrazíte stiskem modrého tlačítka.
Uživatel má možnost instalovat případné nové
Pluginy. Instalujte pouze pluginy doporučené
výrobcem přijímačů DREAMBOX!
Použití ostatních pluginů je důvodem ke ztrátě
záruky!
Upozornění: Pokud je aktivováno menu
VIDEO, nelze Pluginy modrým tlačítkem
zobrazit!
18
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
15. Výběr jazyka menu
Pokud vám nevyhovuje jazyk OSD menu, můžete si zvolit požadovaný jazyk OSD (pokud je
instalovaný). Jazyk OSD lze doinstalovat.
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP
Menu SETUP
Pomocí kurzorových kláves zvolte Nastavení
systému a potvrďte klávesou OK
Menu Nastavení systému
Zvolte nabídku OSD jazyk a výběr potvrďte
klávesou OK na DO
Menu OSD jazyk
Zvolte požadovaný jazyk pomocí kurzorových
kláves na DO, výběr potvrďte klávesou OK.
Zbývající menu zrušte klávesou EXIT
19
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
16. Výběr časového pásma
Výběr časového pásma je podmínkou pro správné zobrazení aktuálního času a zejména pro
bezchybné pořizování záznamů.
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP
Menu SETUP
Pomocí kurzorových kláves zvolte Nastavení
systému a potvrďte klávesou OK
Menu Nastavení systému
Zvolte nabídku Nastavení času a výběr
potvrďte klávesou OK na DO
Menu Nastavení času
Zvolte nabídku Časová zóna nastavení a výběr
potvrďte klávesou OK na DO
20
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Menu Nastavení časového pásma
Na označeném řádku stiskněte klávesu OK pro
otevření nabídky časového pásma
Menu Nastavení časového pásma
Pomocí kurzorových kláves vyberte
požadované časové pásmo, v ČR a SK nabídka
Bělehrad, Bratislava, Budapešť, Praha
Výběr potvrďte klávesou OK.
Menu Nastavení časového pásma
Výběr uložte zeleným tlačítkem nebo klávesou
OK na DO
Zbývající menu zrušte klávesou EXIT
Uložení nového časového pásma požaduje restartování přijímače.
21
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
17. Manuální nastavení času
Ruční nastavení času je možno provést z menu SETUP => Nastavení systému => Nastavení
času
Menu Nastavení času
Zvolte nabídku Změna času
Menu Změna času
V horní části je aktuální čas posledně
zvoleného kanálu. Ruční doladění lze provést
pomocí kurzorových kláves a číselných kláves.
Změnu uložte zeleným tlačítkem.
Zbývající menu zrušte klávesou EXIT
Doporučujeme změnu času ručně neprovádět, přepněte např. na kanál ARD či ZDF na družici
ASTRA 19,2°E, po chvíli se čas v přijímači upraví.
22
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
18. Kvalita a síla signálu
Hodnotu kvality a síly signálu si můžete ověřit prostřednictvím menu.
Menu Setup
Zvolte nabídku Hledání služby a potvrďte
klávesou OK
Menu Hledání služby
Zvolte nabídku satelity a výběr potvrďte
klávesou OK
Menu Satelity
SNR – kvalita signálu
AGC – síla signálu
BER
Hodnoty ovlivňujete nastavením paraboly,
kvalitou LNB a koaxiálního kabelu. Pokud
máte koaxiální kabel ještě z doby analogového
vysílání, doporučujeme kabel vyměnit.
Analogové LNB není funkční a digitálním
přijímačem.
23
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
19. Konfigurace satelitů (paraboly)
Prosím čtěte tuto kapitolu před uvedením přijímače do provozu! Výrobce ani dovozce
nezodpovídají za škody nesprávným připojením příslušenství!
Zobrazte MENU klávesou na DO a zvolte nabídku SETUP. Potvrďte klávesou OK.
Menu Setup
Zvolte nabídku Hledání služby a výběr
potvrďte klávesou OK na DO
Menu Hledání služby
Zvolte nabídku Nastavení satelitu a potvrďte
klávesou OK.
Dále zvolte jeden ze způsobů vaší konfigurace paraboly (parabol) a LNB.
-
jeden satelit
dva satelity přes Toneburst
dva satelity přes 22kHz
dva satelity přes DISEqC A / B
čtyři satelity přes DISEqC
více satelitů přes motor DISEqC
vlastní uživatelské nastavení – kombinace předchozích způsobů
24
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
19.1. Jeden satelit – přímé zapojení
Tuto nabídku použijte v případě nastavení paraboly na jednu družici s jedním LNB.
Koaxiální kabel je propojen přímo mezi přijímačem a LNB.
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku nastavení
a výběr jednoho satelitu potvrďte opět
tlačítkem OK
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku satelitů a
výběr potvrďte opět tlačítkem OK
Menu Nastavení satelitu
Konfiguraci uložte zeleným tlačítkem nebo
pomocí kurzorových kláves zvolte uložit a
potvrďte klávesou OK
25
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
19.2. Dva satelity přes Toneburst
Tuto nabídku zvolte v případě použití dvou parabol a každá s jedním LNB nebo v případě
jedné paraboly a dvou LNB. Signál z LNB je sloučen do Toneburst přepínače. Přepínač je
propojen jedním koaxiálním kabelem s přijímačem.
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku nastavení a
výběr 2 satelitů přes Toneburst potvrďte opět
tlačítkem OK
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku satelitů na
pozici 1 a výběr potvrďte opět tlačítkem OK
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku satelitů na
pozici 2 a výběr potvrďte opět tlačítkem OK
Menu Nastavení satelitu
Konfiguraci uložte zeleným tlačítkem nebo
pomocí kurzorových kláves zvolte uložit a
potvrďte klávesou OK
26
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
19.3. Dva satelity přes 22kHz (pouze horní pásmo)
Tuto nabídku zvolte v případě použití dvou parabol a každá s jedním LNB nebo v případě
jedné paraboly a dvou LNB. Signál z LNB je sloučen do 22kHz přepínače. Přepínač je
propojen jedním koaxiálním kabelem s přijímačem.
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku nastavení a
výběr 2 satelity přes 22kHz potvrďte opět
tlačítkem OK
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku satelitů na
pozici 1 a výběr potvrďte opět tlačítkem OK
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku satelitů na
pozici 2 a výběr potvrďte opět tlačítkem OK
Menu Nastavení satelitu
Konfiguraci uložte zeleným tlačítkem nebo
pomocí kurzorových kláves zvolte uložit a
potvrďte klávesou OK
27
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
19.4. Dva satelity přes DISEqC A / B
Tuto nabídku zvolte v případě použití dvou parabol a každá s jedním LNB nebo v případě
jedné paraboly a dvou LNB. Signál z LNB je sloučen do DISEqC přepínače. Přepínač je
propojen jedním koaxiálním kabelem s přijímačem. Přijímač podporuje protokoly DISEqC
1.0 a 1.1.
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku nastavení a
výběr 2 satelity přes DISEqC potvrďte opět
tlačítkem OK
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku satelitů na
pozici 1 a výběr potvrďte opět tlačítkem OK
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku satelitů na
pozici 2 a výběr potvrďte opět tlačítkem OK
Menu Nastavení satelitu
Konfiguraci uložte zeleným tlačítkem nebo
pomocí kurzorových kláves zvolte uložit a
potvrďte klávesou OK
Upozornění: Při použití přepínačů DISEqC 2.0 nepřepínal přijímač pozice korektně.
28
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
19.5. Čtyři satelity přes DISEqC
Tuto nabídku zvolte v případě použití několika parabol nebo několika LNB (až čtyř). Signál
z LNB je sloučen do DISEqC přepínače. Přepínač je propojen jedním koaxiálním kabelem
s přijímačem. Přijímač podporuje protokoly DISEqC 1.0 a 1.1.
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku nastavení a
výběr 2 satelity přes DISEqC potvrďte opět
tlačítkem OK
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku satelitů na
pozici 1 a výběr potvrďte opět tlačítkem OK
Stejným způsobem pokračujte u pozic 2, 3, 4
Menu Nastavení satelitu
Konfiguraci uložte zeleným tlačítkem nebo
pomocí kurzorových kláves zvolte uložit a
potvrďte klávesou OK
Upozornění: Nezapomeňte, že uvedené pozice v nastavení satelitu (1, 2, 3, 4) souhlasí
s pozicemi na přepínačích.
29
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
19.6. Více satelitů přes DISEqC motor
Toto nastavení použijte v případě použití motoru DISEqC a jednoho LNB. Doporučujeme
použít motor podporující funkci GOTO. Přijímač podporuje pro otočné systémy protokol
DISEqC 1.2.
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku nastavení a
výběr více satelitů přes motor DISEqC
potvrďte opět tlačítkem OK
Menu Nastavení satelitu
Ze seznamu dostupných satelitů můžete dále
editovat nabídkou nový nebo smazat.
Konfiguraci uložte zeleným tlačítkem nebo
pomocí kurzorových kláves zvolte uložit a
potvrďte klávesou OK
30
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
19.7. Vlastní uživatelské nastavení
Nabídku použijte pro případ nestandardního zapojení nebo pro případ vlastního nastavení
pozic. Nestandardní zapojení svěřte odborné firmě, instalující paraboly. V tomto případě se
může jednat o zapojení až 32 pozic přes přepínače. Nabídka se může použít i v případě
nestandardního nastavení motoru. Pro příklad uvádíme zapojení motoru a s pohybem pouze
na družice Astra 19,2E, Panamsat 58W, Intelsat 55,5W, Intelsat 53W.
Menu Nastavení satelitu
Tlačítkem OK rozbalíte nabídku nastavení a
výběr vlastní uživatelské nastavení potvrďte
opět tlačítkem OK
Kurzorovými klávesami označte pole LNB a
potvrďte OK
Menu LNB nastavení
Zvolte nabídku Následují strana a potvrďte
tlačítkem OK. Nabídku můžete vybrat přímo i
modrým tlačítkem
Menu LNB nastavení
Kurzorovými klávesami zvolte nabídku
DISEqC Mód.
31
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Menu LNB nastavení
Nabídku DISEqC Mód rozbalte stisknutím
klávesy OK a vyberte protokol 1.2
Konfiguraci uložte zeleným tlačítkem nebo
pomocí kurzorových kláves zvolte uložit a
potvrďte klávesou OK
Menu LNB nastavení
Nabídka konfigurace menu se rozšíří, v našem
příkladu je LNB nastaveno.
Konfiguraci uložte zeleným tlačítkem nebo
pomocí kurzorových kláves zvolte uložit a
potvrďte klávesou OK
Menu Nastavení satelitu
Žlutým tlačítkem přidejte požadované satelitní
pozice. Motor bude otáčet pouze mezi těmito
zvolenými pozicemi.
Konfiguraci uložte zeleným tlačítkem nebo
pomocí kurzorových kláves zvolte uložit a
potvrďte klávesou OK
32
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
20. Nastavení motoru
V případě konfigurace paraboly s motorem DISEqC je nutné nastavit parametry zeměpisné
polohy pro použití funce gotoX. Funkce gotoX umožňuje v případě optimálního nastavení
paraboly, LNB a natáčecího zařízení automaticky vyhledávat satelitní pozice. Uživatel tedy
nemusí ručně nastavovat pozice jednotlivých družic.
Pokud natáčecí zařízení nepodporuje funkci gotoX, je nutné uložit satelitní pozice ručně.
Menu Hledání služby
Zvolte nabídku natáčecí systém a výběr
potvrďte klávesou OK.
Menu Nastavení motoru
V případě použití motoru podporujícího funkci
gotoX (např. SG2100A) označte nabídku
Použít vstupní proud Motoru a vyplňte nebo
ponechte proud v mA ( motor rychleji najede
do vyhledávané pozice).
Ponechte označenou nabídku Použít gotoX
funkci a vyplňte hodnoty zeměpisné polohy.
Uvedené hodnoty jsou pro Prahu.
Hodnoty vaší polohy naleznete např. na www.mapy.cz . Konfiguraci motoru, paraboly a LNB
započněte až po vyplnění těchto hodnot!
Menu Nastavení motoru
Pokud motor nepodporuje funkci gotoX, je
nutné polohy nastavit ručně. Zrušte označení
Použít gotoX funkci
33
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Menu Nastavení motoru
Pomocí nabídky Další vložte do seznamu
požadovaných družic Číslo v motoru a Pozice
satelitu. Doporučené Číslo v motoru naleznete
v dolním přehledu. Pokud však nebudete
vkládat do přehledu všechny pozice satelitů,
pořadí se bude lišit.
Menu Nastavení motoru
Pozice satelitů se zadávají ve formě čísla bez
desetinné čárky. Např. Astra 19,2°E se vloží
jako 192. U pozic bez desetinné čárky se přidá
nula! Nezapomeňte určit správný směr –
Východ, Západ.
Vyhledávání pozice následuje po stisknutí
modrého tlačítka.
20.1. Satelitní pozice uložené v motoru SG2100
Pořadí v
motoru
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Satelit
Hot Bird
Astra
Eutelsat W2
Eutelsat W1
Eutelsat W3
Sirius 2/3
Thor 2/3
Intelsat 707
Telecom 2C
Telecom 2D
Intelsat 705
NSS 803
Intelsat 605
Hodnota do Pořadí v
Pozice
dreamboxu motoru
Satelit
13 E
130
14 Hispasat
19,2 E
192
15 Telstar 11
16 E
160
16 Kopernicus
10 E
100
17 Arabsat 2A/3A
7E
70
18 Astra 2
5E
50
19 EuroBird
0,8 W
8
20 Arabsat 2B
1W
10
21 Turksat 1B
5W
50
22 Turksat 1C
8W
80
23 Intelsat 601
18 W
180
24 Pas 3R
21,5 W
215
25 Amos
27,5 W
275
26 Nilesat
34
Hodnota do
Pozice
dreamboxu
30 W
300
37,5 W
375
23,5 E
235
26 E
260
28,2E
282
28,5 E
285
30,5 E
305
31,3 E
313
42 E
420
34,5 W
345
43 W
430
4W
40
7W
70
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
21. Vyhledávání satelitních kanálů – Automatické vyhledávání
Automatické vyhledávání všech dostupných kanálů ze zvolené satelitní pozice
Zobrazte Hlavní menu, vyberte nabídku SETUP.
Menu Setup
Zvolte Hledání služby, výběr potvrďte
klávesou OK
Menu Hledání služby
Zvolte Automatické vyhledávání, výběr
potvrďte klávesou OK
Menu Vyhledávání vysílání
Rozevřete nabídku dostupných satelitních
pozic a pomocí kurzorových kláves vyberte
požadovanou družici. Výběr potvrďte klávesou
OK.
35
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Menu Vyhledávání vysílání
Pokud se automaticky označí pole LOCK a
SYNC, přijímač má signál z družice. Kvalitu a
sílu signálu můžete ovlivnit nastavením
paraboly, LNB a koaxiálního kabelu.
Vyhledávání spusťte zeleným tlačítkem na DO.
SNR - SNR (Signal to Noise Ratio) - poměr (odstup)
užitečného signálu a šumu
AGC - AGC (Automatic Gain Control) - automatické
řízení zisku
BER – Bit Error Rate – při správném nastavení vždy „0“
Menu Vyhledávání vysílání
Informace o nalezených službách
Menu Vyhledávání vysílání
Informace o ukončení vyhledávání a o
nalezených službách
Ukončete klávesou OK
Po ukončení můžete zvolit, zda budete vyhledávat kanály z jiné družice. Potvrďte Ano či
zrušte nabídkou NE.
36
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
22. Vyhledávání satelitních kanálů – Automatické vyhledávání více satelitů
Podobné vyhledávání jako předcházející popis s přímým určením vyhledávaných družic a
vyhledávaných kanálů – Volné, Všechny.
Zobrazte Hlavní menu, vyberte nabídku SETUP.
Menu Setup
Zvolte nabídku Hledání služby, výběr potvrďte
klávesou OK
Menu Hledání služby
Zvolte nabídku Automatické vyhledávání více
satelitů a potvrďte OK
Menu Vyhledávání vysílání
Zobrazí se dostupné pozice pro vyhledávání.
37
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Menu Vyhledávání vysílání
Vyberte satelitní pozici pro vyhledávání a
zvolte formu vyhledávání klávesou OK na DO.
Můžete zvolit vyhledávání všech kanálů,
volných FTA kanátů nebo nic. V případě volby
nic nebude přijímač uvedenou pozici
vyhledávat
Vyhledávání zahájíte stiskem zeleného tlačítka
Menu Vyhledávání vysílání
Vyberte satelitní pozici pro vyhledávání a
zvolte formu vyhledávání klávesou OK na DO.
Můžete zvolit vyhledávání všech kanálů,
volných FTA kanátů nebo nic. V případě volby
nic nebude přijímač uvedenou pozici
vyhledávat
Vyhledávání zahájíte stiskem zeleného tlačítka
Menu Vyhledávání vysílání
Vyberte satelitní pozici pro vyhledávání a
zvolte formu vyhledávání klávesou OK na DO.
Můžete zvolit vyhledávání všech kanálů,
volných FTA kanátů nebo nic. V případě volby
nic nebude přijímač uvedenou pozici
vyhledávat
Vyhledávání zahájíte stiskem zeleného tlačítka
38
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Menu Vyhledávání vysílání
Informace o nalezených službách a o
vyhledávané satelitní pozici
Menu Vyhledávání vysílání
Informace o nalezených službách a o
vyhledávané satelitní pozici
Menu Vyhledávání vysílání
Informace o ukončení vyhledávání a o
nalezených službách
Po ukončení můžete zvolit, zda budete vyhledávat kanály z jiné družice. Potvrďte Ano či
zrušte nabídkou NE.
39
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
23. Vyhledávání satelitních kanálů – Manuální vyhledávání
Vyhledá kanály na zvolené frekvenci, případně všechny kanály dané sítě, kam patří nalezené
služby ze zvolené frekvence.
Zobrazte Hlavní menu, vyberte nabídku SETUP.
Menu Setup
Zvolte nabídku Hledání služby, výběr potvrďte
klávesou OK
Menu Hledání služby
Zvolte Ruční vyhledávání transpondéru, výběr
potvrďte klávesou OK
Menu Vyhledávání vysílání
Zvolte satelitní pozici, zvolte frekvenci
(kmitočet), Polaritu, FEC, Rychlost. V případě
nalezení transpondéru dojde k automatickému
označení polí LOCK a SYNC.
Pro vyhledání celého paketu označte pole
network search klávesou OK.
Hledání zahájíte zeleným tlačítkem.
40
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
24. Editace transpondéru
Zobrazte Hlavní menu, vyberte nabídku SETUP
Menu Setup
Zvolte nabídku Hledání služby, výběr potvrďte
klávesou OK.
Menu Hledání služby
Zvolte Editace transpondéru, výběr potvrďte
klávesou OK.
Menu Transponder
Pomocí nabídky můžete editovat dostupné
frekvence, polarizaci, FEC a symbolovou
rychlost na satelitních pozicích. Transpondéry
můžete dále přidávat nebo mazat.
Po změně hodnot konfiguraci uložte.
41
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
25. DREAMBOXEDIT
Doporučení k vyhledávání kanálů – satelitní přijímač vám vyhledá pomocí menu Hledání
služby veškeré kanály včetně datových, přenosných apod. Seznam kanálů je poté značně
nepřehledný a jeho úprava pomocí DO je značně zdlouhavá.
Doporučení: Importujte seznam kanálů (setting) do přijímače pomocí PC. Pro OS Windows si
stáhněte software pro editaci settingu DreamBoxEdit. Pomocí tohoto software můžete přehled
jednoduše editovat, vytvářet favoritní pakety a favoritní kanály atd. Obsluha software je
velice jednoduchá. Aktuální verzi software DreamBoxedit naleznete včetně postupu na
stánkách www.dm7000.cz
42
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
26. Zobrazení a pohyb v přehledu kanálů ( setting)
Přehled kanálů může být seřazen podle:
Všech služeb – červené tlačítko
Satelitů – zelené tlačítko
Providerů – žluté tlačítko
Přehledu žánrů ( Favoritní kanály) – modré tlačítko
Nejpřehlednější řazení je podle providerů a podle přehledů žánrů (Favoritních kanálů).
43
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
26.1. Seřazení podle providerů
Přehled kanálů zobrazíte tlačítkem TV ( vlevo dole) . Přehled zobrazíte také tlačítkem OK
nebo šipkou nahoru či dolů, podle způsobu nastavení DO. Více o nastavení DO v kap. 38.
Stiskněte žluté tlačítko – seřazení podle providerů
Pomocí klávesy VIDEO můžete formát
zobrazení přehledu graficky měnit na:
-
Formát rozdělení na levou a pravou část
-
v levé části se nacházejí tzv. pakety (
např. paket UPC, provozovatel satelitní
televize v ČR a SK)
v pravé části jsou jednotlivé programy
daného provozovatele ( paket UPC má
například program HBO, HBO2 ….)
-
Přechod z jedné strany na druhou se provádí tlačítkem AUDIO, případně žlutým tlačítkem
zprava doleva a klávesou OK zpět.
-
-
-
Výběr kanálu provedete vždy klávesou OK
44
Formát rozdělení pouze na kanály
daného paketu
Změnu paketu provedete výběrem
nabídky zpět a potvrzením klávesou
OK
Formát zobrazení pouze na kanály
daného paketu se zobrazením aktuálně
vysílaného pořadu
Změnu paketu provedete výběrem
nabídky zpět a potvrzením klávesou
OK
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
26.2. Seřazení podle přehledu žánrů ( Favoritní kanály)
Přehled kanálů zobrazíte tlačítkem TV ( vlevo dole) . Přehled zobrazíte také tlačítkem OK
nebo šipkou nahoru či dolů, podle způsobu nastavení DO. Více o nastavení DO v kap. 38.
Stiskněte modré tlačítko – seřazení podle přehledu žánrů (Favoritních kanálů)
Pomocí klávesy VIDEO můžete formát
zobrazení přehledu graficky měnit na:
-
Formát rozdělení na levou a pravou část
-
v levé části se nacházejí favoritní
skupiny
v pravé části jsou jednotlivé favoritní
programy
-
Přechod z jedné strany na druhou se provádí tlačítkem AUDIO, případně modrým tlačítkem
zprava doleva a klávesou OK zpět.
-
-
-
Výběr kanálu provedete vždy klávesou OK
45
Formát rozdělení pouze na favoritní
kanály dané favoritní skupiny se
zobrazením aktuálně vysílaného pořadu
Změnu skupiny provedete výběrem
nabídky zpět a potvrzením klávesou
OK
Formát rozdělení pouze na favoritní
kanály dané favoritní skupiny
Změnu skupiny provedete výběrem
nabídky zpět a potvrzením klávesou
OK
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
27. Vytváření Favoritních skupin
Přehled kanálů zobrazíte tlačítkem TV ( vlevo dole) . Přehled zobrazíte také tlačítkem OK
nebo šipkou nahoru či dolů, podle způsobu nastavení DO. Více o nastavení DO v kap. 38.
Stiskněte klávesu MENU na DO
Zvolte nabídku Vytvořit nový přehled,
potvrďte klávesou OK
Zadejte název Favoritní skupiny
Stiskněte klávesu OK k aktivaci kurzoru a
k popisu využijte číselných kláves na DO nebo
klávesnici.
Uložte klávesou OK
46
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
27.1. Přidávání favoritních kanálů do favoritní skupiny
Přehled kanálů zobrazíte tlačítkem TV ( vlevo dole) . Přehled zobrazíte také tlačítkem OK
nebo šipkou nahoru či dolů, podle způsobu nastavení DO. Více o nastavení DO v kap. 38.
Kurzorovými klávesami zvolte kanál pro
uložení do Favoritní skupiny
Stiskněte klávesu MENU na DO, zvolte Přidat
do vybraného přehledu, potvrďte klávesou OK
Z nabídnutého seznamu Favoritních skupin některou zvolte a potvrďte klávesou OK
Zvolený kanál se přenese i do této favoritní skupiny
47
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
27.2. Editace Favoritních skupin (seřazení kanálů)
Přehled kanálů zobrazíte tlačítkem TV ( vlevo dole) . Přehled zobrazíte také tlačítkem OK
nebo šipkou nahoru či dolů, podle způsobu nastavení DO. Více o nastavení DO v kap. 38.
Kurzorovými klávesami zvolte Favoritní
skupinu a kanál pro změnu pořadí
Stiskněte klávesu MENU na DO, zvolte
Povolit přesun, potvrďte klávesou OK
Stiskněte klávesu OK a kanál bude zobrazen
barevným kurzorem
48
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Kurzorovými klávesami přesuňte kanál na
zvolenou pozici
Stiskněte klávesu OK, barevný kurzor se
odstraní
Stiskněte klávesu MENU na DO, zvolte
Zakázat přesun, potvrďte klávesou OK
49
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
28. Common Interface
Slot pro vložení CI modulu
Zobrazte MENU, zvolte SETUP, výběr potvrďte klávesou OK
Menu Setup
Zvolte nabídku Common Interface, výběr
potvrďte klávesou OK
Menu Common Interface
Reset – resetování modulu pokud přijímač
modul nedetekoval
Inicializace – při vložené kartě, pokud přijímač
kartu nedetekoval
Modul – vypíše název vloženého modulu,
pokud není ve slotu vložen žádný modul – stav
no module.
Nabídky potvrďte klávesou OK
Menu zrušíte klávesou EXIT
50
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
29. Dětská pojistka ( Parental Lock)
Použijte pro zamezení přístupu k vybraným službám – přístup ke zvoleným kanálům ( zámek
kanálu) a k nastavování přijímače ( zámek MENU).
Zobrazte MENU, zvolte SETUP, výběr potvrďte klávesou OK
Menu Setup
Zvolte nabídku Parental Lock, výběr potvrďte
klávesou OK
Menu nastavení přístupu
Zámek kanálu – nastavíte PIN pro uzamykání
vybraných služeb
Zamknutí menu – nastavíte PIN a zamezení
přístupu do nabídky SETUP
PIN vložte pomocí číselných kláves na DO
PIN si poznačte, nelze jej jiným způsobem
zjistit!
Upozornění: Zapomenutý PIN lze zrušit pouze kompletním přeprogramováním přijímače!
51
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
29.1. Aktivace zámku kanálů
Pro zamezení přístupu k vybraným službám použijte Zámek kanálu.
Zobrazte menu Natavení přístupu (kapitola 28)
Označte nabídku Zámek kanálu
Kurzorovými klávesami zvolte nabídku Změnit
PIN, stiskněte klávesu OK
Vložte PIN
Formát PINu je **** (čtyřmístné číslo)
Vložte PIN ještě jednou.
52
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Potvrzení o správném zadání PINU. Potvrďte
zeleným tlačítkem
Konfiguraci uložte zeleným tlačítkem
Po označení Nabídky Neukazuj zamknuté
kanály nebudou zvolené kanály v přehledu
kanálů (settingu) zobrazovány.
Pokud zadáte rozdílné PINy, butete
informováni o neúspěšném vložení. Pro
opětovné vložení PINu stiskněte zelené
tlačítko.
Červeným tlačítkem nabídku zrušíte.
53
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
29.2. Zrušení zámku kanálů
Zobrazte menu Nastavení přístupu (kapitola 28)
Zrušte označení nabídky Zámek kanálu
klávesou OK
Vložte zadaný PIN. Při správně vloženém
PINu bude zámek zrušen.
Zámek kanálu byl zrušen. Všechny dříve
nedostupné služby budou dostupné.
Uložte zeleným tlačítkem!
54
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
29.3. Zámek menu
Pro zamezení přístupu k nastavení přijímače
Zobrazte menu Nastavení přístupu ( kapitola 28)
Označte nabídku Zamknutí menu
Kurzorovými klávesami zvolte nabídku Změnit
PIN, stiskněte klávesu OK
Vložte PIN
Formát PINu je **** (čtyřmístné číslo)
Vložte PIN ještě jednou.
55
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Potvrzení o správném zadání PINU. Potvrďte
zeleným tlačítkem
Konfiguraci uložte zeleným tlačítkem
Po zavření menu již nebude nabídka Setup
volně přístupná
Pokud zadáte rozdílné PINy, butete
informováni o neúspěšném vložení. Pro
opětovné vložení PINu stiskněte zelené
tlačítko.
Červeným tlačítkem nabídku zrušíte
56
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
29.4. Zrušení Zámku menu
Zobrazte menu Nastavení přístupu (kapitola 28)
Zrušte označení nabídky Zamknutí menu
klávesou OK
Vložte zadaný PIN. Při správně vloženém
PINu bude zámek zrušen.
Zámek menu byl zrušen. Nabídka Setup bude
volně přístupná.
Uložte zeleným tlačítkem!
57
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
30. Přiřazení zámku kanálu
Pro zamezení přístupu k některým službám využijete nastavení Zámku kanálu (kapitola 28).
Zámek kanálu se musí k vybraným službám přiřadit!
Zobrazte přehled kanálů (setting) (Klávesou OK při nastavení DO na Classic, Kurzorovými
klávesami nahoru a dolů při nastavení DO na Default enigma.
K zobrazení přehledu kanálů můžete také
použít tlačítko TV (vlevo dole)
Kurzorovými klávesami zvolte kanál pro
omezení přístupu.
Více o formě zobrazení přehledu kanálů
v kapitole …..
Stiskněte tlačítko MENU na DO
Zvolte nabídku zamknout, výběr potvrďte
klávesou OK
U zamčeného kanálu se zobrazí zámek
Kanál bude dostupný pouze po zadání PINu.
V menu Nastavení přístupu můžete označit
nabídku skrytí uzamčených kanálů.
58
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
31. Zrušení přiřazení zámku kanálu
Zobrazte přehled kanálů (setting) (Klávesou OK při nastavení DO na Classic, Kurzorovými
klávesami nahoru a dolů při nastavení DO na Default enigma.
Poznámka: V případě aktivace nejdříve vypněte aktivaci nabídky Neukazuj zamknuté kanály
K zobrazení přehledu kanálů můžete také
použít tlačítko TV (vlevo dole)
Kurzorovými klávesami zvolte kanál pro
omezení přístupu.
Více o formě zobrazení přehledu kanálů
v kapitole …..
Stiskněte tlačítko MENU na DO
Zvolte nabídku zamknout, výběr potvrďte
klávesou OK
Vložte aktuální PIN
U kanálu se zruší ikonka zámku a kanál bude
volně přístupný.
59
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
32. Audio / Video
Nastavení audio a video výstupu
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP
Zvolte nabídku Nastavení systému, potvrďte
klávesou OK
Zvolte Nastavení A/V
Pomocí kurzorových kláves zvolte
požadovanou nabídku a hodnotu změňte
pomocí šipky doprava nebo doleva
Formát barev: CVBS – základní nastavení,
RGB, SVideo, YpbPr (komponentní signál)
Poměr: 4:3 Letterbox –základní nastavení, 4:3
Panscan, 16:9
TV systém: PAL, PAL+, PAL60, NTSC
Nastavení uložte zeleným tlačítkem
60
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
33. RF Modulátor
Nastavení RF Modulátoru – výstup do televizoru koaxiálním kabelem
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP
Zvolte nabídku Nastavení systému, potvrďte
klávesou OK
Zvolte UHF Modulátor, výběr potvrďte
klávesou OK
RF Modulátor aktivujete označením nabídky
UHF Modulátor ON
Kontrolní obraz – slouží pro nastavení
připojeného TV prostřednictvím koaxiálního
kabelu
Zvuk zapnut – aktivaci zvukového výstupu
provedete pomocí tlačítka OK
Sound Subcarrier – nastavení zvukové
frekvence podle typu TV
Channel Nr – kanál výstupu UHF
Fine Tune – jemné vyladění výstupu
Nastavení provádíte šipkami doleva a doprava
na DO. Nastavení uložte zeleným tlačítkem
61
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
34. Klávesnice
K přijímači lze připojit klávesnici ( poté nahrazuje DO a můžete s ní ovládat další spotřebiče)
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP
Zvolte nabídku Nastavení systému, potvrďte
klávesou OK
Zvolte Nastavení klávesnice, výběr potvrďte
klávesou OK
Tlačítkem OK zobrazíte nabídku „jazyků“.
Zvolte požadovaný jazyk a konfiguraci uložte.
62
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
35. Nastavení zobrazení OSD (On-Screen-Display)
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP
Zvolte nabídku Nastavení systému, potvrďte
klávesou OK
Zvolte Nastavení OSD, výběr potvrďte
klávesou OK
Pomocí kurzorových kláves nastavte hodnoty
Průhlednosti, Jasu a Kontrastu
Zobraz hlavní menu jako posuvný seznam –
zobrazí MENU v textové podobě namísto
grafické podoby – info kap. 13
Změnit Skin – nastavení pozadí menu
Tuxtext pozice – nastavení výstupu teletextu –
vystředění
63
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
35.1. Nastavení pozadí MENU
V menu Nastavení OSD zvolte nabídku Změnit skin, potvrďte klávesou OK
Kurzorovými klávesami zvolte některou
šablonu pro natavení pozadí menu. Výběr
potvrďte klávesou OK nebo zeleným tlačítkem.
Nové nastavení pozadí MENU bude aktivní až
po restartu přijímače. Potvrďte ANO zeleným
tlačítkem nebo zrušte NE červeným tlačítkem.
Veškerá nastavení uložte zeleným tlačítkem!
64
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
35.2. Nastavení a ovládání Videotextu (TuxText)
Pomocí TuxTxT můžete sledovat teletextové informace jiných kanálů na právě aktivním
kanálu. Aktivní kanál nemusí TXT podporovat. Příklad: Sleduji např. HBO a chci si listovat
v TXT Galaxie Sport.
Stiskněte žluté tlačítko pro aktivaci Pluginů ( vyzkoušejte, zda nabídka u používaného
řídícího software není např. pod modrým tlačítkem)
Zvolte nabídku Teletext, výběr potvrďte
klávesou OK
Nejdříve se zobrazí informace o hledání dostupných teletextů, poté Konfigurační menu
TuxTxT.
Nabídky:
2 - volba teletextu, který chcete sledovat
3 – formát obrazu (zapnutí nebo vypnutí formátu 16:9)
4 – formát teletexu (zapnutí nebo vypnutí formátu 16:9)
5 – Nastavení Jasu teletextu
6 – nastavení diakritiky
Změny provádíte klávesou OK, pohyb pomocí kurzorových kláves
65
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
36. Nastavení LC-displeje
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP
Zvolte nabídku Nastavení systému, výběr
potvrďte klávesou OK
Pomocí kurzorových kláves nastavte Jas a
Kontrast displeje při zapnutém přijímači.
Nabídku Standy použijte v případě požadavku
na svítící displej i v době vypnutí do režimu
Standby.
Inverze – označením této nabídky se formát
displeje změní na inverzní
Konfiguraci uložte zeleným talčítkem
66
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
37. Expertní nastavení
Menu pro nastavení sítě, nahrávání na pevný disk v PC, nastavení dálkového ovládání atd.
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP
Zvolte nabídku Expert nastavení, výběr
potvrďte klávesou OK
m
Kurzorovými klávesami zvolte následující
nabídky. Výběr nebo zrušení provedete
klávesou OK.
Programová nabídka help – při aktivaci
zobrazuje barevnou nabídku pro seřazení
přehledu kanálů (settingu)
Zobraz Satelitní pozici – zobrazuje satelitní
pozici daného kanálu
Zrychlené přepínání
Přeskočit potvrzování – při deaktivaci nejste
dotazování např. na ukončení záznamu apod.
Další nabídky:
Neukazuj chybové hlášky – doporučujeme označit
Automatický infobar – zobrazí infobar při změně informací
Ukaž zbývající čas – zobrazuje informaci v infobaru
Používat http autentizaci – doporučujeme neoznačovat
Nemůžu otevřít COM port
Auto změna přehledu – automaticky mění názvy kanálů nebo je ruší podle změny na družici
67
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
38. Nastavení komunikace
Přijímač můžete připojit do vaší PC sítě nebo přímo k vašemu PC
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP. Zvolte nabídku Expert nastavení,
výběr potvrďte klávesou OK
Zvolte nabídku nastavení komunikace
(Communication Setup), výběr potvrďte
klávesou OK
Pohyb po menu probíhá pomocí kurzorových
kláves. Číselné hodnoty vkládejte pomocí
číselných kláves
IP: - IP adresa dreamboxu
Netmask – maska podsítě
Nameserver – IP adresa dostupného nameserv.
Gateway – IP adresa výchozí brány
Pokud jste připojili přijímač k zařízení
podporující DHCP, označte pole DHCP a
nastavení uložte. (V připojeném zařízení –
router, server s DHCP apod. musí být DHCP
přidělování IP adres povoleno). Vyberte opět Nastavení komunikace a zkontrolujte, zda se IP
adresy změnily podle konfigurace vaší sítě.
Ruční zadání IP adresy, příklad: Propojujete přijímač a PC přímo (nutno použít křížený
ethernetový kabel, koncovky RJ-45).
V nastavení síťové karty v PC (ovládací panely => síťová připojení => připojení k místní síti
=> protokol TCP/IP => použit následující IP adresu) vložte IP adresu 192.168.123.1, maska
podsítě 255.255.255.0 . Nastavení uložte.
V nastavení dreamboxu: IP adresa musí být z relace 192.168.123. a poslední tříčíslí v rozmezí
0-254. V našem případě 124, celá IP adresa je tedy 192.168.123.124. Maska podsítě je shodná
jako v PC, 255.255.255.0
68
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Nameserver: IP adresa PC, 192.168.123.1
Gateway: IP adresa PC, 192.168.123.1
Označte pole Povolit síť!!! Nastavení uložte!
Nastavení nameserveru a gateway je zde pouze orientační, pokud požadujete připojení
dreamboxu i k síti internet, bývá toto nastavení rozdílné. Nastavení je závislé především na
konfiguraci vaší sítě a poskytovateli připojení k internetu!
Upozornění: Pro přímé propojení přijímače s PC použijte křížený ethernetový kabel
Pro připojení přijímače k routeru, hubu, switchi použijte eth. kabel v zapojení 1:1
Shrnutí:
PC
IP adresa
Podmaska
Nameserver
Gateway
192.168.123.1
255.255.255.0
FTP připojení:
Hostitel
Jméno
Heslo
192.168.123.124
255.255.255.0
192.168.123.1
192.168.123.1
příkaz
192.168.123.124
ftp://192.168.123.124
root
dreambox
TELNET připojení
Hostitel
Jméno
Heslo
Dreambox
příkaz
192.168.123.124
o 192.168.123.124
root
dreambox
Příkazová řádka
příkaz
windows - spustit - cmd - enter
linux - konzola
ping 192.168.123.124
69
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
39. Nastavení Ngrab –Streamingu
Požadujete-li provádět záznam na pevný disk připojeného PC, nastavete následující nabídku.
V PC musí být nainstalován software Ngrab (free).
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP. Zvolte nabídku Expert nastavení,
výběr potvrďte klávesou OK
Zvolte nabídku Ngrab Stream nastavení, výběr
potvrďte klávesou OK
Srv IP – IP adresa připojeného PC, kde je
nainstalován software Ngrab
Srv Port – standardně 4000
Srv MAC – MAC adresa síťové karty
připojeného PC (vyplňte IP adresu připojeného
PC a zvolte nabídku detekovat MAC adresu)
Nastavení uložte.
Záznamy jsou ukládány ve formátu MPG2
70
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
40. Nastavení dálkového ovladače
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP. Zvolte nabídku Expert nastavení,
výběr potvrďte klávesou OK
Zvolte nabídku Dálkový ovladač, výběr
potvrďte klávesou OK
Pomocí kurzorových kláves nastavte:
Frekvenci opakování stisku kláves - <
pomaleji, > rychleji
Prodlevu doby stisku kláves - < rychleji, >
pomaleji
Zvolte nastavení DO
Classic – zobrazení přehledu kanálů klávesou
OK, přepínání na předchozí a následující kanál
klávesou nahoru a dolů
Infobar – zobrazení klávesou VIDEO
Default – zobrazení přehledu kanálů klávesou
nahoru a dolů, přepínání na předchozí a
následující kanál klávesou doprava a doleva.
Infobar – zobrazení klávesou OK
Prodleva stisknutí tlačítek – nastavte hodnotu v milisekundách.
Nastavení uložte zeleným tlačítkem!
71
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
41. Tovární nastavení (Faktory reset)
V případě potíží doporučujeme provést tzv. reset do továrního nastavení. Všechna vaše
nastavení budou zrušena! Přijímač se musí po tomto resetování kompletně nastavit!!!
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku SETUP. Zvolte nabídku Expert nastavení,
výběr potvrďte klávesou OK
Zvolte nabídku Faktory reset (tovární
nastavení), výběr potvrďte klávesou OK
Potvrďte ANO zeleným tlačítkem, zrušte NE
červeným tlačítkem
72
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
42. Pevný disk - HDD
UPOZORNĚNÍ
Modifikace a změny přístroje jsou důvodem zániku záruky
K instalaci pevného disku (HDD) kontaktujte lokálního prodejce či servis
Nesprávné namontování pevného disku (HDD) je důvodem zániku záruky
Doporučujeme pouze pevné disky SEAGATE a MAXTOR.
Zvolte nabídku Nastavení signálu, výběr
potvrďte klávesou OK
Zvolte Nastavení hardisku, výběr potvrďte
klávesou OK
Informace o instalovaném HDD.
73
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
42.1. Formátování pevného disku
Informace o modelu, kapacitě a připojení
pevného disku. Obrázek je již pro
zformátovaný disk. Pokud není disk
zformátovaný ve formátu linuxu, zobrazí se
zde požadavek na formátování HDD.
Formátování zahájíte červeným tlačítkem
Potvrďte formátování zeleným tlačítkem nebo
zrušení červeným tlačítkem
74
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
43. VIDEO MENU
Aktivujte VIDEO menu stiskem klávesy
VIDEO (stiskněte jedenkrát nebo dvakrát)
Ovládání VIDEO záznamu probíhá pomocí
kláves :
RADIO – záznam
TV – stop
Zelené - přehrávání
Žluté – pause
Červené – převíjení zpět
Modré – převíjení dopředu
43.1. Záznam pořadů
Aktivujte VIDEO menu stiskem klávesy
VIDEO (stiskněte jedenkrát nebo dvakrát)
Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko
RADIO
Na Infobaru začne blikat červená kontrolka
záznamu
Pro ukončení záznamu stiskněte tlačítko TV
Zobrazí se nabídka na ukončení záznamu.
Potvrďte zeleným tlačítkem nebo zrušte
červeným tlačítkem
75
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Pokud jste potvrdili ukončení záznamu, zobrazí
se nabídka na zobrazení provedeného záznamu.
Potvrďte zeleným tlačítkem nebo zrušte
červeným tlačítkem
Pokud potvrdíte ukázku zaznamenaných
pořadů, přejdete na HDD do složky
zaznamenané filmy
Pohyb v nabídce pomocí kurzorových kláves,
výběr potvrďte klávesou OK
43.2. Přehrávání uložených pořadů
Zobrazte přehled kanálů tlačítkem TV. Přehled zobrazíte také tlačítkem OK nebo šipkou
nahoru či dolů, podle způsobu nastavení DO. Více o nastavení DO v kap. 38.
Stiskněte tlačítko TEXT
Zobrazí se nabídka zaznamenané filmy
Pohyb v nabídce pomocí kurzorových kláves,
výběr potvrďte klávesou OK
76
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
43.3. Vymazání záznamu
Zobrazte nabídku zaznamenaných pořadů
Pomocí kurzorových kláves označte záznam k
vymazání
Stiskněte klávesu MENU na DO. V servisním
menu zvolte nabídku vymazat.
Volbu potvrďte klávesou OK
Potvrďte zeleným tlačítkem ANO nebo zrušte
NE červeným tlačítkem
Po potvrzení výmazu bude film z disku odstraněn.
77
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
43.4. Editace názvů uložených pořadů
Zobrazte nabídku zaznamenaných pořadů
Pomocí kurzorových kláves označte záznam
k editaci
Stiskněte klávesu MENU na DO. V servisním
menu zvolte nabídku přejmenovat
Volbu potvrďte klávesou OK
Stiskněte klávesu OK pro aktivaci kurzoru
Název editujte pomocí číselných kláves na DO,
případně připojenou klávesnicí.
Zadávání znaků pomocí číselných kláves na
DO je podobný jako u mobilního telefonu při
psaní SMS zpráv.
Změnu uložte klávesou OK
78
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
44. Záznam pořadů pomocí EPG
Zobrazte přehled kanálů tlačítkem TV. Přehled zobrazíte také tlačítkem OK nebo šipkou
nahoru či dolů, podle způsobu nastavení DO. Více o nastavení DO v kap. 38.
Vyberte požadovaný kanál k záznamu pořadu
Stiskněte tlačítko INFO na DO
Zvolte formát zobrazení EPG.
Kanál EPG – přehled o vysílaných pořadech
daného kanálu
Multi EPG – přehled o vysílaných pořadech
několika kanálů, zpravidla v rámci paketu
Zvolte Kanál EPG a potvrďte klávesou OK
Pomocí kurzorových kláves vyberte pořad
k záznamu.
Pokud stisknete klávesu HELP, zobrazí se
nápověda
79
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Zelené tlačítko – přidání zvoleného pořadu do
časovače, záznam na HDD
Žluté tlačítko – přidání zvoleného pořadu do
časovače, záznam pomocí Ngrab
Modré tlačítko – přidání zvoleného pořadu do
časovače, přístroj se zapne nebo přepne na
požadovaný kanál. Neprobíhá žádný záznam
Červené tlačítko – odstraní údaj z časovače
Pro příklad jsme zvolili pořad Sportschau live
Stiskněte jedno z přepínacích tlačítek (zelené,
modré, žluté), mimo červeného
Údaj byl přenesen do časovače. Údaj můžete
dále editovat pomocí kurzorových kláves.
Časové údaje vkládejte pomocí číselných
kláves.
Nastavení uložte zelenou klávesou
V seznamu pořadů se aktivuje ikona hodin,
signalizující připravený záznam.
Červené hodiny signalizují záznam na HDD
nebo pomocí Ngrab
Žluté hodiny signalizují zapnutí přístroje nebo
přepnutí na zvolený kanál
80
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
44.1. Záznam pořadů z tzv. podkanálů
Zvolte satelitní kanál podporující zobrazení tzv. podkanálů
Ze seznamu EPG zvolte pořad k záznamu,
stiskněte zelené tlačítko pro přenesení do
časovače, nastavení časovače uložte.
Poté se zobrazí nabídka podkanálů, zvolte
který podkanál chcete zaznamenávat a
potvrďte OK
45. Funkce Timeshift
Pomocí této funkce můžete sledovat zaznamenaný pořad při současném jeho záznamu. Funkci
můžete aktivovat po 1 minutě záznamu. Pokud tedy zmeškáte začátek nějakého pořadu, který
současně nahráváte na pevný disk, můžete si spustit při současném záznamu přehrávání
tohoto pořadu od začátku.
Postup:
Zobrazte přehled kanálů tlačítkem TV. Přehled zobrazíte také tlačítkem OK nebo šipkou
nahoru či dolů, podle způsobu nastavení DO. Více o nastavení DO v kap. 38.
Stiskněte klávesu TXT pro přepnutí do módu Soubory. Pomocí kurzorových kláves zvolte
pořad s probíhajícím záznamem a potvrďte klávesou OK. Záznam bude stále probíhat.
Můžete si zvolit také jiný záznam k přehrávání. Záznam původního pořadu bude stále
probíhat
Další volbou je sledování jiného (sousedního) kanálu, něž toho, z kterého pořizujete záznam.
Tato nabídka je však omezena pouze na kanály vysílající ze stejného transpondéru. Přehled
sousedních kanálů vyvoláte při již zahájeném záznamu tlačítkem TV. Přehled zobrazíte také
tlačítkem OK nebo šipkou nahoru či dolů, podle způsobu nastavení DO. Více o nastavení DO
v kap. 38.
81
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
46. Časovač
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku Časovač
V časovači naleznete zvolené pořady zadané
přes EPG nebo můžete záznamy vkládat a
editovat ručně.
Přidání nového pořadu k záznamu aktivujete
zeleným tlačítkem
Červeným tlačítkem záznamy smažete
Pořad k záznamu můžete editovat pomocí
kurzorových kláves. Časové údaje vkládejte
pomocí číselných kláves.
Uložte zeleným tlačítkem
47. Informace o dreamboxu
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku Informace
Zvolte nabídku Info
Informace o verzi software apod.
82
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
48. Stream Info
Stiskněte klávesu MENU na DO a zvolte nabídku Informace
Zvolte nabídku Stream Info, výběr potvrďte
klávesou OK
Zobrazí se detailní informace o zvoleném
kanále
83
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
49. Resetování přístroje
Doporučujeme provádět zadním síťovým vypínačem. Pokud máte k němu špatný přístup,
vytáhnutím napájecího kabelu z elektrické sítě.
Poslední možností je tzv. trojhmat, kdy současně stiskněte všechny tři tlačítka na předním
panelu přijímače
84
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
50. Technická data
250 MHz IBM PowerPC Processor (350 Mips)
Linux open source (most parts under the terms of GPL, accordingly
expandable)- Supports Linux Standard API (Direct-FB, Linux-FB, LIRC)
1 x DVB Common-Interface Slot
2 x Smartcard čtečky
Integrovaný Compact Flash Interface Slot
MPEG2 Hardware decoding (fully DVB compliant)
Common NIM DVB-S
100 MBit full duplex Ethernet Interface
analog modem
USB Port
12V switch chinch
V.24/RS232 Interface
Velký LCD-Display
32 MByte Flash
96 MByte of RAM
IDE UDMA66 Master/Slave Interface
Podpora HDD
SPDI/F Interface for digital bit stream out (AC-3)
2 x Scart-interfaces (fully controlled by software)
RF modulator
Video chinch out
MINI-DIN connector for extern IR (receive)
intern send/receive IR (Videorecorder)
Product | DreamBox DM7020 technical data
DBS-Tuner:
Frequency Range 950 …. 2150 MHz
Signal Level - 65 dBm …. - 25 dBm
Signal-to-Noise Level 12 dB max.
DBS-Tuner Input Connector F-Type female
Input Impedance 75 Ohm
AFC +/- 3 MHz
Demodulation Shaped QPSK
Input Symbol rate 2 …. 45 Mbaud/s, SCPC / MCPC
FEC Viterbi and Reed-Solomon
Viterbirate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, automatic assimilation
Roll-off Factor 35 %
Demultiplexing according ISO 13818-1
Common-Interface:
Common-Interface Power Consumption max. 0,3A/5V
Video decoder:
Video Compression MPEG-2 and MPEG-1 compatible
Video Standard PAL G/ 25 Hz
Video Formats 4:3 / 16:9
Footage 16:9, automatic assimilation for 16:9 TV-Device (over Scart)
Letterbox precolating for 4:3 TV-Device
Audio decoder:
Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I and II
Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
Frequency: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Output analog:
Output Level L/R 0,5 Vss on 600 Ohm
THD > 60 dB (1 kHz)
Crosstalk < -65 dB
85
Návod DM-7020 S, www.dm7000.cz
Output digital:
Output Level 0,5 Vss on 75 Ohm
Sampled Data Filtering 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
S/PDIF-Output optical (AC3)
Video parameter:
Input Level FBAS 1 Vss +/- 0.3 dB on 75 Ohm
Teletext filter in conformity with ETS 300 472 Standard
TV-Scart:
Output: FBAS,RGB,S-VHS over OSD selectable
VCR-Scart:
Input: FBAS
Output: FBAS
Serielle Interface RS 232:
Typ RS232 bidirectional
Bitrate 115,2 kBit/s max.
Plug Connector SUB-D-9
Function Update of Firmware and Preprogramming
Ethernet:
100 MBit compatible, bi-direktional interface
Function Update of Firmware and Preprogramming
USB:
USB 1.2 connector
Mini DIN:
I2C for stearing of external devices
IR funktion
UDMA66 IDE Interface:
Intern for connect HDD max. 500mA
Compact Flash - Reader
LNB power and polarisation:
LNB Current 500mA max. ; short-circuit-proof
LNB Voltage vertical < 14V without load, > 11,5V at 400mA
LNB Voltage horizontal < 20V without load, > 17,3V at 400mA
LNB shut-off at Standby-Mode
Count of active satellite position:
DiSEqC 1.0/1.2 SAT POSITION / SAT OPTION
DiSEqC - Rotor Control
Power consumption:
< 20W (in operation, horizontal polarization / 400mA LNB current)
< 11W (in operation, without LNB)
Input voltage:
230V / 50 Hz alternating acurrent +/- 15%
Physical specification:
Ambient Temperature +15°C...+35°C
Humidity < 80%
Size (W x D x H): 374 mm x 230 mm x 75 mm
Weight: 1,8 kg bez HDD
86

Podobné dokumenty

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Propojte přijímač s TV, případně s VCR a HiFi soupravou, připojte koaxiální kabel od LNB do konektoru LNB in. Dodržujte bezpečnostní zásady! Propojte přijímač s elektrickou sítí 220V 50Hz, síťový v...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka - Kabelem SCART propojte Inetbox 300S s televizorem. - Síťový napáječ připojte do zásuvky 230V/50Hz a kabel 12V Dc do Inetbox 300Su. - Když používáte zásuvku s vypínačem, tak před tím než vypnete n...

Více

Ceník Digitální TV a satelity

Ceník Digitální TV a satelity »» MŮŽETE MÍT MNOHEM VÍCE - kdykoliv si můžete objednat řadu dalších hodnotných programů, na libovolný počet měsíců, dle vaší volby »» NEZÁLEŽÍ KDE BYDLÍTE - příjem satelitní televize je dostupný k...

Více

Mio DigiWalker 269

Mio DigiWalker 269 zajištěno, že při práci se zařízením nedojde k výpadku napájení. (Viz oddíl 1.2, kde naleznete podrobnosti o připojování napájecího zdroje.) 3. Zobrazí se obrazovka Zeměnit Jazyk. V závislosti na m...

Více

Návod (česky) - Zenec

Návod (česky) - Zenec mince nebo kovové nářadí), . 10. Před výměnou vadné pojistky se pokuste najít příčinu elektrického zkratu. Věnujte prosím pozornost kabelům elektrického napájení! Pokud elektrický zkrat není důsl...

Více

HD-3500 IR

HD-3500 IR Časovač nahrávání pro 128 událostí, snadno programovatelný přes EPG Automatické a manuální ladění Systém UNICABLE EPG – elektronický programový průvodce s českou diakritikou Plná podpora českých DV...

Více

ZE-NC2011D - ACR Audio

ZE-NC2011D - ACR Audio elektrického napájení! Pokud elektrický zkrat není důsledkem selhání napájení nebo zapojení, můžete vadnou pojistku vyměnit za novou pojistku (stejné hodnoty). Pokud elektrický zkrat stále existuje...

Více

Uživatelský návod

Uživatelský návod mince nebo kovové nářadí). 10. Před výměnou vadné pojistky se pokuste najít příčinu elektrického zkratu. Věnujte prosím pozornost kabelům elektrického napájení! Pokud elektrický zkrat není důsled...

Více

Projekt Dreambook

Projekt Dreambook nakonec zmáčkni zelené tlačítko na DO pro uložení

Více

OpenPLi - software pro DVB zarízení

OpenPLi - software pro DVB zarízení CPU - PowerPC 252 MHz, 64MB RAM, 8MB Flash PATA rozhraní, 100 Mbit Ethernet, USB (1.1), RS-232 čtečky: 1x CI, 2x SmartCard, 1x CompactFlash

Více