zde - UPC

Komentáře

Transkript

zde - UPC
UNIDAD 2
Slovní zásoba
Strana 21
conocer 10
la persona
la información (sg.)
sobre
la intuición
asignar
el diseñador
la editorial
el dibujo
el año
la ficha
el compañero
c. de la clase, c. de
trabajo
preguntar por
correcto
hablar de, sobre
referirse 36 a
¿A qué te refieres?
la opinión
pensar 27 en
mismo
simpático
muy
agradable
trabajador
nada
egoísta
No es nada egoísta.
es cierto
¡qué va!
al revés
inteligente
pedante
antipático
¡eso sí!
un poco
subrayar
la conversación
anterior
znát, poznat,
seznámit se
osoba
informace
o, nad
intuice
p i adit
designér, návrhá
vydavatelství
obrázek; malí ství
rok
lístek
spolupracovník
spolužák,
spolupracovník
ptát se na
správný
mluvit o
vztahovat se k
O em to mluvíš?
názor
myslet na
tentýž, týž, stejný
sympatický
velmi
p íjemný
pracovitý
nic
egoistický
Není v bec
egoistický.
je to pravda
ale kdepak!
naopak
inteligentní
punti ká ský
nesympatický
to jo!
trochu
podtrhnout
konverzace
p edešlý
poder 29
clasificar en
moct
rozt ídit na
Strana 22
la gente
la calle
vivir
todo
todos
el hombre
la mujer
el niño
jóven; el jóven
mayor
personas mayores
casado
soltero
el sábado
la mañana
por la mañana
estar 17
la casa
en casa
lidé
ulice
žít, bydlet
vše, všechno
všichni
muž, lov k
žena
dít
mladý; mladík
starší
starší osoby
ženatý, vdaná
svobodný
sobota
ráno (podst. jm.)
ráno, dopoledne
být (n kde)
d m
doma
Strana 23
ama de casa
hacer 19
sociable
activo
el banco
correr
bueno
serio
jugar 22 a
jugar al fútbol
tocar
tocar el piano
el periodista
inglés, el inglés
coleccionar
el sello
cariñoso
comer
dormir 15
žena v domácnosti
d lat
spole enský
aktivní
banka
b hat
dobrý
vážný, seriózní
hrát
hrát fotbal
dotýkat se, hrát
hrát na klavír
noviná
anglický, Angli an
sbírat
poštovní známka
milý
jíst
spát
poco
en pocos minutos
el derecho
el piano
alegre
el ingeniero
la batería
callado
alemán, el alemán
divorciado
tímido
bailar
perezoso
la farmacia
la viuda
pintar
independiente
jubilado
hacer punto
cocinar
amable
mirar
la imágen
leer
saber 34
la cosa
mucho
muchas cosas
buscar
el vecino
málo, n kolik
v n kolika minutách
právo
klavír
veselý
inženýr
bicí, bubny
ml enlivý, nemluvný
n mecký, N mec
rozvedený
nesm lý, bázlivý
tancovat
líný
lékárna
vdova
malovat
nezávislý
v d chodu
plést
va it
p íjemný
dívat se
obrázek, obraz
íst
v d t, um t
v c
mnoho, hodn
mnoho v cí
hledat
soused
Strana 24
famoso
la memoria
el equipo
completar
terminar
antes
el actor, la actriz
el plato
chino, el chino
la marca
italiano, el italiano
el grupo
la película
el personaje
slavný
pam
družstvo
doplnit
skon it, ukon it
d íve
herec, here ka
pokrm, jídlo; talí
ínský, í an
zna ka
italský, Ital
skupina
film
osobnost
el escritor
el producto
típico
preparar
el país
aquí
alguno
algún plato típico,
alguna frase es
incorrecta, algunas
dificultades
encontrar 11
abajo
correspondiente
intentar
según
la terminación
ya
si
a lo mejor
después
spisovatel
výrobek
typický
p ipravit
zem
zde, tady, tu
n jaký, n který
n jaký typický
pokrm, n jaká v ta
je nesprávn , n jaké
obtížnosti
najít, potkat
dole
odpovídající
pokusit se
podle
koncovka
už, již
jestli, zda, jestliže
nejspíš, možná
potom, pak
Stránka 25
el árbol
a. genealógico
la familia
el padre
la madre
los padres
el abuelo
la abuela
los abuelos
el hermano
la hermana
los hermanos
el hijo
la hija
los hijos
el nieto
la nieta
los nietos
el resultado
la pregunta
para
construir
tener 39
strom
rodokmen
rodina
otec
matka
rodi e
d de ek
babi ka
prarodi e
bratr
sestra
sourozenci
syn
dcera
d ti
vnuk
vnu ka
vnou ata
výsledek
otázka
pro, aby
vytvo it, postavit
mít
el verbo
la música
el animal
el periódico
la nota
tomar notas
informar
el resto
la respuesta
el gato
el perro
sloveso
hudba
zví e
noviny
známka; poznámka
poznamenat si
informovat
zbytek
odpov
kocour
pes
Strana 26
el crucero
el Mediterráneo
la isla
reconocer 10
el pasajero
la etiqueta
solo
sólo
la mariposa
aficionado a
la gimnasia
separado
japonés, el japonés
el pintor
chileno, el chileno
la empresa
výlet na mo e
St edozemní mo e
ostrov
rozpoznat
cestující
visa ka, etiketa
jen, pouze, jenom
sám
motýl
mající zálibu v
t locvik
odd lený, odlou ený
japonský, Japonec
malí
chilský, Chilan
podnik, firma
Stránka 27
suizo, el suizo
švýcarský, Švýcar
explicar
el acuerdo
estar de acuerdo
(státní) ú edník
stejný; jedno; možná
posadit (se)
p edstavit si
taky, též, taktéž
cestovat
jídlo
b hem jídla
záliba, hobby,
koní ek
vysv tlit
dohoda
souhlasit
Stránka 28, 29
el tren
casi
siempre
primero
el detalle
cada
cada número, cada
persona
la región
la manera
la manera de vivir
incluso
el aspecto
así
la costumbre
seguro
vlak
skoro
po ád, neustále
první
detail, drobnost
každý
každé íslo, každá
osoba
oblast, region
zp sob, chování
zp sob života
v etn , dokonce
vzez ení
tak
zvyk
jist , ur it ; jistý
el funcionario
igual
sentar(se) 27
imaginar(se)
también
viajar
la comida
en las comidas
la afición