Uživatelský návod

Transkript

Uživatelský návod
BDVR 01
Full HD kamera do auta
Předmluva:
Představujeme Vám nový typ multifunkčního hi-tech produktu, který v sobě integruje
Full HD kameru, fotografování a TF paměťové zařízení. Obsahuje HDMI výstup (High Definition Multimedia Interface) kterým lze přenášet ve vysoké kvalitě HD video a vícekanálové
hlasová data. Je hlavně určeno pro použití ve vozidle pro zlepšení účinnosti při dokazování
okolností dopravní nehody a také Vám může přinést úžasné zážitky v každodenním životě,
cestování a při outdoorových aktivitách.
Charakteristika produktu:
- Miniaturní rozměry, sensor se 120° úhlem snímání s vysokým rozlišením numožňuje
širokoúhlé snímání a fotografování za různých situací
- Vestavěný 1 milion 1/3.2 palcový fotosenzibilní element s nízkým rušením a vysokým
rozlišením, který dokáže zachytit kvalitní obraz i za snížené viditelnosti
- 2 palcový HD LCD displej který zobrazuje snímání senzoru při focení a natáčení
- HDMI výstup kterým může být kamera připojena na TV s vysokým rozlišením
- Watermark funkce umožňuje průběžné zobrazení data a času na záběru při fotografování a
natáčení videa
- Podporuje cyklické nahrávání které umožňuje kontinuální nahrávání tak že promazává starší
video, pokud je video uzamčené zůstane uloženo a nevymaže se
- Paměťové médium podporuje SD karty do 32 MB pro ukládání a výměnu souborů
- Systém ochrany právě nahrávaného souboru při výpadku napětí
- Vestavěná lithiová baterie která uožňuje nahrávání současně při nabíjení kamery
- Vestavěný mikrofon a reproduktor
- Možnost prohlížení obrázků / videa přímo v kameře
- Funkce “motion detection” automaticky spouští nahrávání při pohybu
- Funkce 180° inverze obrazu
Popis produktu:
1. mikro SD slot
2. reset tlačítko
3. indikační LED
4. otvor pro přišroubování držáku
5. zobrazovací displej
6. nahrávání a fotografování
7. změna módu
8. nastavení
9. SOS tlačítko
10. mikrofon
11. obruba čočky
12. čočka / snímač
13. reproduktor
14. USB slot
15. HDMI slot
16. zapnutí / vypnutí zařízení
Popis tlačítek:
Funkce tlačítek jsou definovány následovně:
Názov tlačítka
REC
MODE
MENU
SOS
ON/OFF
Popis Funkce
1. krátkým stisknutím zahájíte nahrávání nebo fotografování
2. také funkce pohybu NAHORU v menu výběru
3. v módě procházení, použijte jako tlačítko NAHORU pro přesouvání se
vzhůru
1. přepínání módu
2. také funkce DOLŮ v menu výběr
3. v módě procházení, použijte jako tlačítko DOLŮ pro přesouvání se vzhůru
1. jako POTVRZENÍ a Nepřítomnost v menu
1. delší stisk pro zapnutí / vypnutí osvětlení nočního módu
2. krátký stisk pro zamknutí / odemknutí video souborů při natáčení
3. krátké stisknutí pro vstup v menu
4. krátký stisk pro přehrání / ukončení nahraného videa
1. krátký stisk pro zapnutí zařízení
2. delší stisk (2 sek.) Pro vypnutí zařízení
Význam indikačních LED:
Název
LED indikující nabíjení
Popis Funkce
Červené LED znamená, že kamera je ve stavu nabíjení, dokud se kamera
zcela nenabije a LED zhasne
LED indikující pracovný Zelená LED znamená že kamera je zapnutá, pokud LED bliká je spuštěno
režim
nahrávání
Nabíjení baterií:
1. Připojte autonabíječku přímo ke kameře přes USB slot, nabíjení bude probíhat i při vypnuté
kameře.
2. Připojte USB datový kabel ke kameře ak počítači, nabíjení probíhá automaticky,
nabíjení bude probíhat i při vypnuté kameře.
Vložení a vyjmutí SD karty:
1. Vložte kartu zobrazeným směrem a způsobem dokud není pevně zasunutá
2. Chcete-li kartu vyjmout, lehce na kartu zatlačte dokud se se mě neuvolní
Poznámka:
1. Když už je jednou TF karta vložena, bude automaticky nastavena jako výchozí
paměťové médium, jiné původní soubory nepůjdou přečíst
2. V případě neslučitelnosti, zkuste kartu vložit ještě jednou, jinak zkuste jinou TF kartu
3. Používejte vysokorychlostní TF karty
Uživatelský manuál:
A. Zapnutí a vypnutí kamery
Stiskněte tlačítko
na 1 sekundu pro zapnutí kamery, 2 sekundy pro vypnutí.
B. Změna pracovního režimu
Krátkým stisknutím MODE změníte na
playback
video mód,
na foto mód,
mód a ikona režimu zůstane zobrazena na displeji vlevo nahoře.
Nastavení systému:
stiskněte 2x MENU tlačítko pro vstup do nastavení systému,
Date / Time:
Auto Shutdown:
Volume:
Language Setting:
Frequency:
TV Export:
System Reset:
Version:
Anti-shaking function:
Image Rotation:
Screen Savers:
nastavte datum a čas
nastavte čas po kterém se kamera automaticky vypne
nastavte hlasitost
nastavte jazyk
nastavte frekvenci zobrazování 50 Hz nebo 60 Hz
nastavte PAL nebo NTSC
nastaví tovární parametry
zobrazí verzi systému
zapnout / vypnout funkci potlačení otřesů
zapnout / vypnout obraz bude otočen o 180 stupňů
nastavit spořič obrazovky (vypnutý / 1min / 3min / 5min)
Nahrávání videa a nastavení parametrů:
1. Nahrávání videa
Pokud je kamera nastavena v módu videa a vlevo nahoře je zobrazena ikona
stiskněte REC tlačítko pro spuštění nahrávání, Zelená indikační LED začne blikat, pokud
stisknete REC ještě jednou LED přestane blikat a zůstane svítit nepřerušovaně, nahrávání se
zastaví.
2. Nastavení parametrů nahrávání videa:
Stiskněte MENU tlačítko pro vstup do manu nastavení.
Rozlišení: 1920x1080p / 1280x720p / 720x480P / 640x480P / 320 / 240p
Cyklické nahrávání:
Vypnuto / 3min / 5min / 10min
Detekce Pohybu:
Zapnutá / Vypnutá
Záznam Datumu a času:
Zapnutý / Vypnutý
Záznam Zvuku:
Zapnutý / Vypnutý
G-Snímač:
Citlivost - Vypnuto / slabá / střední / vysoká
Fotografovaní a nastavení parametrov:
1. Zapněte kameru, zařízení automaticky spustí nahrávání, krátkým stisknutím MODE tlačítka
přepnete do módu foto, tato ikona za borazí vlevo nahoře.
2. Zaměřte se na objekt který chcete vyfotografovat
3. Stiskněte REC tlačítko, vyfotografuje snímek.
4. funkce autofotografovaní
v módě foto stiskněte MENU tlačítko, potom tlačítky DOWN nebo UP se přesuňte v menu
a zvolte Capture Mode-režim fotografování (jeden záběr / 2 sec / 5 sec / 10 sek / souvislé
záběry)
5. stiskněte MENU tlačítko pro vstup do menu nastavení parametrů foto
Capture mode:
Resolution:
Quality:
Sharpness:
White Balance:
Colour:
ISO:
EV conpensation:
Face Detection:
Anti-shaking:
Quick Review:
Date Stamp:
jeden záběr / autofotografovanie časované (2/5/10 sec) a souvislé záběry
12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 1,3 M
vysoká / střední / normální
Silná / normální / slabá
Vyvážení bílé Auto / denní světlo / zataženo / wolfram / fluorescent
​​
Normální / černo-bílá / sepia
Auto / 100/200/400
-2.0-+2.0
rozpoznání obličeje (Vypnuto / rozpoznání tváře / rozpoznání úsměvu)
potlačení otřesů (Vypnuto / zapnuto)
rychlý přehled (Vypnuto / 2sec / 5sek)
zobrazení data / času (Vypnuto / Datum / Datum a čas)
Mód přehrávání videa a fotografií:
1. V módu nahrávání krátce 2x stiskněte MODE tlačítko pro výběr módu přehrávání. Pro
prohledávání mezi soubory videa a fotografií použijte REC tlačítko.
2. Když se objeví tato ikona
na displeji, znamená to že soubor může být přehrán,
je to video soubor, stiskněte SOS (OK) pro přehrání souboru, ještě jednou pro pauzu.
Pokud se při prohledávání souborů vlevo nahoře objeví tato ikona
jedná se o foto
soubor, je možné mezi nimi procházet pomocí REC tlačítka.
3. Vymazání nahrávky / fotografie
V menu přehrávání stiskněte MENU tlačítko, objeví se Vám možnost vymazat a formátovat,
stiskněte dále REC / MODE pro procházení mezi možnostmi, stiskněte SOS (OK) tlačíka
pro potvrzení nastavené možnosti. Dále si vyberte z možností vymazat pouze jeden soubor
na kterém jste nastavení, nebo vymazat všechny soubory.
Zálohování souborů:
USB mód zálohování
Připojte kameru pomocí USB datového kabelu k počítači, zapněte kameru, kamera nabídne
možnosti “Mass storage” a “PC Camera”, vyberte první možnost a potvrďte SOS (OK)
tlačítkem. Počítač upozorní na připojení nového zařízení, otevřete adresář DCIM kde najdete
všechny snímky a videa. Tyto můžete překopírovat do svého PC.
Poznámky:
1. Požadovaný operační systém: minimálně Windows 2000/XP/Vista/Windows 7,
MAC OS x 10.3.6
2. Při výběru možnosti “PC Camera” bude kamera použita jako webcam
3. Pokud odpojíte USB kabel, kamera se vypne
4. Zařízení může být použito jako přenosný disk, není třeba instalovat CD driver
Připojení k TV pro prohlížení foto / video:
Připojte HD TV přes HDMI kabel ke kameře, takto můžete přehrávat video nebo
prohlížet foto soubory.
Technické parametry:
Displej
Čočka/Snímač
Jazyk
Video
Video formát
Foto rozlišení
Foto formát
Flash
Paměťové médium
Mikrofón/reproduktor
Foto mód
Frekvence
TV norma
USB typ
Napájení
Baterie
PC systém
2 palcový HD, poměr strán 4:3
širokoúhlý, 120°
výběr jazyka ovládacího menu
1920x1080P / 1280x720P / 720x480P / 640x480P / 320 / 240P
AVI
12M / 8M / 5M / 4M / 3M / 1,3M
JPEG
1 sekunda flash nahrávání
mikro SD karta (do 32GB)
vstavaný
jeden záber / autofotografovanie časované (2 / 5 / 10 sek) a súvislé zábery
50 Hz / 60 Hz
PAL / NTSC
USB 2.0
5V 1000 mA
3,7V 500 mA
minimálně Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7, MAC OS x 10.3.6
Apendix, řešení problémů:
Problém
Kamera se nezapne
Baterie nejde nabíjet
Možná příčina / Řešení
1. Může být slabá baterie.
1. Zkontrolujte nabíječku zda je dobře připojena
2. Baterie může být s ukončenou životností. Výkon baterie časem klesá.
Nefunguje nahrávání
1. Zkontrolujte zda je vložena kompatibilní mikro SD karta
2. Pokud po zapnutí kamery tato indikuje vadnou SD kartu, nebo že nemůže
ukládat video soubory, naformátujte SD kartu přímo z kamery a zkuste znovu
Rozmazané fotky
1. Čočka může být znečištěná
Nelze se připojit k PC
1. Zkontrolujte USB kabel či je dobře připojen
2. Nesprávné nastavení (třeba zvolit “Mass Storage”)
Žádný obraz na TV
1. Zkontrolujte HDMI kabel či je dobře připojen
Systém v kamere zmrzol 1. Stiskněte Reset tlačítko

Podobné dokumenty

hodinky future

hodinky future HODINKY FUTURE Dovozce: X-Trader.cz s.r.o. Těšínská 1175/3a 736 01 Havířov – Bludovice Telefon: 00420 555 444 542 E-mail: [email protected]

Více

LE PROFUNDUS SUBAKUTNÍ KOŽNÍ LUPUS ERYTHEMATOSUS

LE PROFUNDUS SUBAKUTNÍ KOŽNÍ LUPUS ERYTHEMATOSUS Probíhá v hlubších èástech kùže, bez výraznìjšího podílu epidermis, zasažen je i podkožní tuk (lupus panniculitis). Nejèastìji je formou CDE, ale mùže mít vztah i k SLE (kol 20%). Tvoøí se pevné, o...

Více

Vizualizace v ArConu (3.část) – Ostatní

Vizualizace v ArConu (3.část) – Ostatní Máte-li provedena všechna nastavení (světla, materiály a textury, pohled(y), pozadí), zbývá už jenom vypočítat finální raytracing a uložit obrázek. Volby pro nastavení raytracingu jsou vysvětleny v...

Více

CENÍK AUTOPřÍslUšENsTvÍ

CENÍK AUTOPřÍslUšENsTvÍ Autoalarm KEETEC TS 50 je vhodný pro vozidla s originálním ovladačem bez možnosti ovládání přídavným dálkovým ovladačem KEETEC. Umožňuje analogové připojení k vozidlu prostřednictvím monitorovacích...

Více

Uživatelský návod

Uživatelský návod ukládání souborů bude takto chráněné proti vymazání. Pokud ještě jednou stisknete MENU tlačítko, nouzový režim deaktivujete. Poznámka: 1. Pokud se stane nehoda (otřes vozidla) při zapnutém G-snímač...

Více

Ranch Cutting

Ranch Cutting dosažený čas a počet oddělených telat. Jakmile nos prvního koně protne pomyslnou rozdělovací čáru, rozhodčí dá pokyn k měření času a týmu bude sděleno číslo telete. Čísla telat jsou předem vylosová...

Více

TOTÁLNÍ STANICE ŘADY DTM-302, DTM-502 a NPL-302

TOTÁLNÍ STANICE ŘADY DTM-302, DTM-502 a NPL-302 riziko chybných měření způsobených pomíjivým pohybem různých objektů jako např. auta, osoby nebo listy stromů a keřů, které mohou přerušit záměrnou osu. Díky této jedinečné technologii nabízí řada ...

Více

Díly pro průmysl a elektrotechniku

Díly pro průmysl a elektrotechniku Svork.lámací, póly 12, 4mm2-450V- 24A-85°C,bílá Svork.lámací, póly 12, 4mm2-450V- 24A-85°C,čer. Svork.lámací, póly 12, 6mm2-450V- 32A-85°C,bílá Svork.lámací, póly 12, 6mm2-450V- 32A-85°C,čer. Svork...

Více

Prohlédnout - Komunitní plánování

Prohlédnout - Komunitní plánování Ostatní organizace (MC Bělásek a Cinka) si co nejdříve domluví termín natáčení s manažerkou KS. Důležité informace: Videozáznam bude zpracovávat pan Lochman (DDM Děčín). Dotazy směřujte na webmaste...

Více