Nové digitální multimetry Amprobe a Hexagon

Komentáře

Transkript

Nové digitální multimetry Amprobe a Hexagon
čtenářský servis
Nové digitální multimetry AMPROBE
a HEXAGON v nabídce AMT měřicí technika
AMT měřicí technika, spol. s r. o.,
rozšířila sortiment základních
měřicích přístrojů o digitální
multimetry Amprobe. Díky tomu
může zákazníkům nabídnout
jak multimetry s vysokou přesností, tak přístroje za velmi příznivou cenu. Digitální multimetry Amprobe lze podle technických parametrů a provedení
(bateriové nebo klešťové) rozdělit do několika skupin.
Mezi multimetry s vysokou
přesností lze zařadit přístroje
řady Amprobe 100 a Hexagon-Amprobe řady 300 (dříve přístroje Hexagon). Technické vlastnosti a přesnost přístrojů Amprobe
jsou většinou shodné s parametry již uvedených multimetrů
Hexagon. Model Amprobe AM
160 vykazuje základní přesnost
0,02 %, měří hodnoty True RMS
(AC, AC+DC) střídavých napětí
v pásmu do 100 kHz, střídavé
proudy True RMS jsou měřeny
do 10 kHz. Multimetr AM 140
se základní přesností 0,03 %
měří střídavá napětí do 20 kHz
a proudy do 1 kHz. Multimetr
AM 150 obsahuje ještě vnitřní
paměti. Multimetry celé řady Amprobe 100 komunikují s prostředím, měří stejnosměrná a střídavá napětí do 1000 V, kapacity,
kmitočet, činitele plnění, testují
proudovou smyčku apod. Provedení je ve třídě CAT III/1000 V,
CAT IV/600 V. Paralelně s řadou
multimetrů Amprobe jsou nyní
v nabídce také přístroje Hexagon-Amprobe, které dříve vyráběla
společnost Unitest Beha.
Multimetry v základní verzi
Amprobe řady XP-A tvoří přístroje měřící základní elektrické
veličiny (napětí, proud, odpor)
a teplotu. Doplňkovou funkcí je
bezkontaktní indikace přítom-
nosti napětí. Přístroje jsou dodávány s magnetickým držákem
(Magnet Grip), který dovoluje
multimetr zavěsit, a tudíž během měření používat obě ruce.
Multimetry splňují požadavky
10 A. Měření kmitočtu je ohraničeno pásmem 10 MHz. Jako
většina multimetrů, přístroje
měří také teplotu termočlánkem typu K. Vybrané multimetry Amprobe umožňují i ko-
Obr. 1 xxx
Obr. 2 xxx
na provedení CAT I/1000 V, přepínání měřicích rozsahů je automatické nebo manuální a jsou
dodávány v ochranném pouzdru.
Vyšší třída digitálních multimetrů Amprobe s označením
XR-A obsahuje pět modelů měřících hodnoty True RMS střídavých veličin. Do této skupiny lze zařadit také multimetry
Hexagon-Amprobe řad Hexagon 55, 110 a 120. Přístroje
kromě základních elektrických
veličin měří také teplotu, kmitočet, kapacitu, umožňují testovat proudové smyčky 4 až 20 mA
a testovat propojení s akustickým vyhodnocením. Měření za
snížené viditelnosti usnadňuje
podsvícený displej LCD. Přesnost v základ ním měřicím
rozsahu je udávána 0,25 %.
Multimetry Amprobe měří napětí do 750 V stř. a do 1000 V
ss, proudy je možné měřit do
munikaci s počítačem, testují
obvody TTL/CMOS a měří indukčnost. Přístroje jsou napájeny 9V baterií a též jsou dodávány v ochranném pouzdru
s magnetickým držákem. Provedení je opět ve třídě CAT
III/1000 V, CAT IV/600 V.
Digitální multimetry řady
Amprobe HD 100 (obr. 1) jsou
určeny ke speciálním měřením
v náročných technických úlohách. Přístroje jsou vybaveny
pouzdrem, které odolává pádu
z výšky, je ohnivzdorné, odolné proti mastnotě, olejům, vybraným chemikáliím apod. Multimetry Amprobe řady HD 100
jsou s krytím stupně IP67, měří střídavá napětí do 1000 V,
stejnosměrná napětí do 1500 V
s odolností proti špičkám do
6 kV. Přesnost v základním měřicím rozsahu udávaná výrobcem je 0,1 %, naměřené hod-
noty jsou zobrazovány na displeji LCD s analogovou stupnicí
(BAR).
Klešťové multimetry Amprobe (obr. 2) měří jak střídavé, tak
stejnosměrné proudy do 2000 A,
napětí, odpor, teplotu apod.
Multimetry CHB 5 (dříve Unitest Beha) a AC 50 jsou určeny
také k měření unikajících proudů s rozlišením 0,01 mA. Speciální nabídku klešťových multimetrů představuje přístroj
ACD 14 Plus, který umožňuje
současně odečítat měřené napětí a proud (multimetr obsahuje dva displeje LCD). Amprobe rovněž nabízí známé klešťové multimetry výrobce Unitest
Beha CHB 15 (RMS) a CHB 35
(True RMS), které se vyznačují
vysokou přesností.
Měřit vyšší napětí multimetry Amprobe umožňuje vysokonapěťová sonda HV 231A, která
může být připojena k libovolnému digitálnímu multimetru se
vstupním odporem 10 MW.
Společnost Amprobe vyrábí
i měřicí přístroje určené k revizním měřením (měření izolačních odporů, vypínací smyčky,
proudových chráničů), k testování strojních zařízení, ověřování kvality sítě apod.
Přístroje Amprobe pokrývají také oblast měření neelektrických veličin (luxmetry, hlukoměry, anemometry, teploměry apod.).
Bližší informace k digitálním
multimetrům Amprobe, jakož
i k celé nabídce její měřicí techniky jsou k dispozici u distributora, společnosti AMT měřicí
technika (www.amt.cz).
ČTENÁŘSKÝ SERVIS
na www.stech.cz
A U T O R I Z O VA N Ý D I S T R I B U T O R
MĚŘICÍ TECHNIKY
K O N Z U LTA C E
–
PRODEJ
–
KALIBRACE
–
SERVIS
www.amt.cz
AMT měřicí technika, spol. s r. o., 193 00 Praha-Horní Počernice, fax: 281 924 344, tel.: 281 925 990, mobil: 602 366 209, e-mail: [email protected]
ST 3/2010
1

Podobné dokumenty

digitální klešťové multimetry amprobe acd-3300 ind

digitální klešťové multimetry amprobe acd-3300 ind DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÉ MULTIMETRY AMPROBE ACD-3300 IND, ACDC-3400 IND Charakteristika

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETRY ME 31, ME 32 3 3/4 digit

DIGITÁLNÍ MULTIMETRY ME 31, ME 32 3 3/4 digit Digitální multimetry ME 31, ME 32 měří stejnosměrná a střídavá napětí, proudy, odpory do 40 MOhm, mají akustický test spojitosti elektrického obvodu a možnost měření diod, kondenzátorů ( ME 32 ) a ...

Více

Klešťové multimetry - AMT měřicí technika

Klešťové multimetry - AMT měřicí technika 500 ms. Varianta CAT IV/600 umožňuje měření v průmyslových podmínkách.

Více

Nové digitální multimetry Amprobe - AMT Měřicí Technika, spol. S R.o.

Nové digitální multimetry Amprobe - AMT Měřicí Technika, spol. S R.o. ném pouzdře s mag- gitálním multimetrům Amprozuje základní přesnost 0,02 %, na displeji LCD s podnetickým držákem. be je možno připojit k multiměří hodnoty True RMS (AC, svícením. Přesnost na Prove...

Více

Novinky v sortimentu AMT měřicí technika

Novinky v sortimentu AMT měřicí technika bodu apod. Například kontaktní teploměr GMH 3750 s rozlišením 0,01 °C s teplotním snímačem GTF 401 může být dodán s kalibračním listem od výrobce, přičemž přesnost měření soupravy je 0,07 °C. Teplo...

Více

vn_vyrobky

vn_vyrobky Individuální

Více

ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek

ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek Služby respektují individuální potřeby osob nacházející se v nepříznivé sociální situaci a reagují na ně. Organizace se účastní procesu komunitního plánování obce s rozšířenou působností, podílí se...

Více