Hueber

Komentáře

Transkript

Hueber
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
2
Glossar
Deutsch-Tschechisch
Německo-český slovníček
bearbeitet von Max Hutar
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Hueber
Předmluva
Milé žákyně, milí žáci,
v pracovním sešitě si můžete procvičovat, co jste se naučili v učebnici. Obsahuje
stejně jako učebnice pět modulů.
Navíc jsme pro Vás připravili cvičení k lekci o divadle a na konci několik textů
a tipů, jak je číst, abyste jim snadněji porozuměli.
Prozradíme Vám také tipy, které Vám pomohou při učení. S nimi můžete pracovat sami, např. zaškrtnete správné řešení nebo něco vyplníte.
Na konci pracovního sešitu najdete dvě strany s cvičeními ke tvarům množného
čísla a obtížná slovesa k Vašemu portfoliu.
Na začátku každého modulu je strana, na kterou si můžete napsat, co už k
tématu víte. Pomohou Vám při tom obrázky a slovíčka.
Strana „Das bin ich“ s Vámi poroste. Čím více se naučíte, tím více budete moci
doplnit.
Cvičení
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning

3–4
Podle čísla poznáte, ke kterému cvičení v učebnici cvičení patří.
Některá cvičení mají dvě části. Můžete je zkusit zvládnout sami. Pokud je
cvičení moc těžké, pomůže Vám nápověda v druhé části.
Čtení
Portfolio
Tato cvičení jsou středně těžká. Možná je zvládnete udělat sami, možná
budete
potřebovat trochu pomoct.
Tato cvičení jsou docela těžká. Možná už ale umíte německy tak dobře,
že
je zvládnete sami. Pokud ne, požádejte někoho o pomoc.
Některá z těchto cvičení jsou dvoudílná. Můžete je nejdřív zkusit vyřešit sami
Pokud to nepůjde, druhá část vám dá nápovědu.
Některá cvičení můžete sami zjednodušit nebo ztížit. Jsou to cvičení „Vystřihni
a nalep nebo napiš“ („Schneid aus und kleb ein oder schreib“). „Vystřižení a
nalepení“ je jednodušší, protože nemusíte sami psát. Navíc můžete kartičky
posouvat tak dlouho, dokud nebude všechno správně.
Při psaní máte dvě možnosti:
• Pokud z textu rozumíte, co máte doplnit, napíšete to zpaměti.
• Nejdříve si na straně s předlohami k vystřižení (od str. 111) přečtete, co máte
doplnit.
K
Takhle označená cvičení můžete udělat sami a zkontrolovat si, jestli
jste všechno udělali správně.
Puzzle: V těchto cvičeních se musíte u každého úkolu rozhodnout pro jednu
ze tří možností. Vedle každé možnosti je číslo. Na stranách k „vystřižení a
nalepení“ vyberte puzzle se stejným číslem, vystřihněte ho a položte ho na
správné místo v tabulce. Když budete mít všechno správně, objeví se obrázek.
2
Bilderlotto (Obrázkové bingo) Vystřihněte obrázky k lottu (materiály k „vystřižení a nalepení“) a položte je na správné slovo. Pokud všechno uděláte správně,
vznikne linka, která postupně prochází všemi obrázky. Můžete si také zahrát
Bilderlotto.
Lösungswort (Tajenka) Pokud tato cvičení vyřešíte správně, dostanete tajenku.
Tak je to u křížovek, cvičení, ve kterých musíte najít řešení nebo správnou část
textu.
Rechenrätsel (Počtářská hádanka/číselná hádanka) V těchto cvičeních musíte
doplnit chybějící číslice v příkladu a příklad vypočítat. Pokud je uvedený
výsledek správný, jsou správná i všechna Vaše řešení.
Labyrinth (Bludiště) V těchto cvičeních je Vaším úkolem vytvořit rozhovor.
V každém kroku se musíte rozhodnout mezi dvěma výpověďmi a najít tak cestu
bludištěm. Pokud najdete správnou cestu, dojdete na konci bludiště k obrázku.
Ausmalen (Vybarvování) Obrázek je rozdělen na mnoho políček. V každém
políčku je číslice a slovo. Čísla patří k úkolům nahoře. Ke každému úkolu jsou
na obrázku dvě nebo tři možnosti (dvě nebo tři možná políčka se stejnou číslicí).
Najděte na obrázku políčka s odpovídajícími číslicemi, rozhodněte se pro jedno
řešení a toto políčko vybarvěte. Máte-li všechna řešení správně, vznikne z
vybarvených políček obrázek zvířátka nebo věci.
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Po cvičeních k modulu si na stranách „Weiβt Du das noch?“ zopakujete
věty a slovíčka z předchozích modulů.
Opakování
Ve slovníčku jsou všechna slovíčka, která jste se v modulu naučili.
Na řádek ______________ napíšete der, das nebo die.
Na řádek _ _ _ _ _ _ _ _ _ napíšete množné číslo.
Na konci modulu najdete dvě strany k Vašemu portfoliu.
Na stranách „Das habe ich gelernt“ si můžete vyzkoušet, co si ještě pamatujete.
Portfolio
Sebehodnocení
Můžete to udělat takhle:
Krok 1: Ohněte okraj strany dozadu tak, abyste řešení neviděli.
Krok 2:Prohlédněte si obrázky, přečtěte si nadpisy, například „Beschreiben“, a přečtěte si začátky vět. Pak se zamyslete: „Co by se dalo
říct? Vím to?“
   Myslíte, že víte všechno? Udělejte křížek u 
Něco víte, ale ne všechno? Udělejte křížek u 
Myslíte, že nevíte vůbec nic? Udělejte křížek u 
Krok 3:
Napište do řádků, co patří k obrázkům.
Krok 4:
Odkryjte zadání a porovnejte.
Krok 5:Pokud jste věděli málo, nevadí. Přečtěte si řešení na okraji strany
ještě jednou a pro dnešek toho nechte. Později to zkuste ještě jednou.
V gramatickém komiksu (Grammatik-Comics) si můžete zopakovat to
nejdůležitější z každého modulu. Naučte se komiksy zpaměti!
Hodně zábavy a úspěchů s pracovním sešitem
Vám přejí
autoři
3
Wortliste
Die chronologische Wortliste enthält die Wörter des Kursbuches mit Angabe der Seiten, auf denen sie zum ers­
ten Mal genannt werden. Nomen mit der Angabe (Sg.) verwendet man nur oder meistens im Singular. Nomen
mit der Angabe (Pl.) verwendet man nur oder meistens im Plural. Passiver Wortschatz ist kursiv gedruckt.
Slovníček
Slovníček řazený podle stránek obsahuje slova z učebnice s uvedením stránky, na které se vyskytnou poprvé.
Podstatná jména s označením (Sg.) se používají pouze nebo většinou v jednotném čísle. Podstatná jména
s označením (Pl.) se používají pouze nebo většinou v množném čísle.
Pasivní slovní zásoba je vytištěna kurzívou.
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Themenkreis Was tut denn weh?
Seite 5
Hals, der, -̈e
weh
wehtun
helfen
Zahn, der, -̈e
holen
Zahnarzt, der, -̈e
mal
sehen
lassen
Lass mal sehen!
gleich (=sofort)
Schmerz, der, -en
warten
krk
bolavý
bolet
pomoct
zub
přinést, přivézt
zubař
jednou
vidět
nechat
Tak ukaž!
hned
bolest
čekat
Lektion 21: Kopf, Bauch und so weiter
Seite 6
Gesicht, das, -er
Auge, das, -n
Ohr, das, -en
Bauch, der, -̈e
Bein, das, -e
Fuß, der, -̈e
Nase, die, -n
Kopf, der, -̈e
Haar, das, -e
Mund, der, -̈er
Arm, der, -e
Hand, die, -̈e
Finger, der, -
Po, der, -s
so
obličej
oko
ucho
břicho
noha (od kotníku nahoru)
noha (od kotníku dolů)
nos
hlava
vlas, vlasy
pusa
paže
ruka
prst
zade(če)k
tak
4
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421578-8
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
Seite 8
werden
Clown, der, -s
Kostümfest, das, -e
brauchen
Karneval, der (Sg.)
einfach
lernen
Schminkschule, die, -n
Schminkstift, der, -e
verschieden
Farbe, die, -n
zuerst
Kreis, der, -e
ausfüllen
anmalen
über
Dreieck, das, -e
unter
Träne, die, -n
Seite, die, -n
fehlen
durchziehen
Gummi, der, -s
dazu
lustig
stát se
klaun
maškaráda
potřebovat
karneval
jednoduše
učit se
škola líčení
tužka na obočí
rozdílný
barva
nejdřív
kruh
vyplnit
pomalovat
nad
trojúhelník
pod
slza
strana
chybět
provléknout
gumička
k tomu
veselý
Lektion 22: Was ist denn los?
Seite 9
schwimmen
bleiben
reiten
plavat
zůstat
jezdit na koni
Seite 10
krank
Bett, das, -en
gut
Mir geht es gut.
vergessen
Fußballtraining, das (Sg.)
letzter/es/e
vor
Moment, der, -e
wieder
gesund
nemocný
postel
dobře
Je mi dobře. Daří se mi dobře.
zapomenout
fotbalový trénik
poslední
před
moment
zas, znovu
zdravý
5
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 23: Ich bin krank
Seite 11
laufen
sprechen
běžet
mluvit
Seite 12
Arzt, der, -̈e
Doktor, der, -en
Wie geht’s?
Krankenhaus, das, -̈er
Kopfschmerzen, die (Pl.)
müssen
Apotheke, die, -n
bald
schnell
gesund werden
Medizin, die (Sg.)
Rezept, das, -e
Gute Besserung!
Ohrenschmerzen, die (Pl.)
essen
nämlich
Halsschmerzen, die (Pl.)
Tee, der (Sg.)
trinken
Schluss, der, -̈e
lékař
doktor
Jak se máš?
nemocnice
bolest hlavy
muset
lékárna
brzy
rychle
uzdravit se
lék
lékařský recept
Přeju brzké uzdravení!
bolest uší
jíst
totiž
bolest v krku
čaj
pít
konec
Lektion 24: Hunger und Durst
Seite 13
Hunger, der (Sg.)
Durst, der (Sg.)
Krankenbesuch, der, -e
Kuchen, der, -
Lolli, der, -s
Kaffee, der (Sg.)
Kakao, der (Sg.)
Eis, das (Sg.)
Obst, das (Sg.)
Saft, der, -̈e
Wasser, das (Sg.)
Limonade, die (Sg.)
Limo, die (Sg.)
Brötchen, das, -
Schokolade, die (Sg.)
Milch, die (Sg.)
besuchen
morgen
Kranke, der/die, -n
mitbringen
hlad
žízeň
návštěva nemocného
koláč
lízátko
káva
kakao
zmrzlina, led
ovoce
šťáva
voda
limonáda
limča
houska
čokoláda
mléko
navštívit
zítra
nemocný, pacient
přinést
6
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421578-8
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
Seite 14
Honig, der (Sg.)
Marmelade, die, -n
Tasse, die, -n
med
marmeláda
šálek
Seite 15
wohnen
alle
Haus, das, -̈er
aussehen
so … wie
allerdings
eigener/es/e
Straße, die, -n
Nummer, die, -n
jeder/es/e
liegen
klettern
Floh, der, -̈e
hoch
hinauf
rufen
aufstehen
aufwachen
springen
landen
direkt
plötzlich
spüren
leicht
denken
gerade
als
Krankenwagen, der, -
anrufen
wollen
wunderbar
Duft, der, -̈e
durch
bunt
merken
losgehen
Süßigkeit, die, -en
Macherei, die, -en
am liebsten
probieren
bydlet
všichni
dům
vypadat
stejně jako
ovšem
vlastní
ulice
číslo
každý
ležet
šplhat
blecha
vysoký
nahoru
volat
vstávat
probudit se
skočit
přistát
přímo
najednou
cítit
lehký
myslet
právě
když
sanitka
zavolat
chtít
úžasný/á/é
vůně
skrz
barevný
pamatovat si
vyrazit
sladkost
výrobna
nejradši
ochutnat
7
Themenkreis Zirkus, Zirkus!
Seite 17
Zirkus, der, -se
vergessen
um
Uhr (= Uhrzeit), die (Sg.)
um drei Uhr
glauben
cirkus
zapomenout
v (např. v kolik hodin)
hodina (když se udává čas)
ve tři hodiny
věřit
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 25: Was machst du am Wochenende?
Seite 18
Wochenende, das, -n
Montag, der, -e
Dienstag, der, -e
Mittwoch, der, -e
Donnerstag, der, -e
Freitag, der, -e
Samstag, der, -e
Sonntag, der, -e
Reitturnier, das, -e
am
Lesetag, der, -e
Film, der, -e
laufen: Der Film läuft.
Fernsehserie, die, -n
Fußballspiel, das, -e
mitkommen
vorhaben (etwas)
Indianer, der, -
Programm, das, -e
Video, das, -s
DVD, die, -s
aufnehmen
víkend
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
dostihy
u, v (např. v pondělí)
den čtení
film
běžet: Film běží.
televizní seriál
fotbalový zápas
jít také (přidat se k někomu)
mít v plánu
indián
program
video
DVD
nahrát
Seite 19
mitmachen
anfangen
Bibliothek, die, -en
offen
Mannschaft, die, -en
leider
eben
Karate, das (Sg.)
Volleyball (als Spiel)
Wann?
Wie viel?
Um wie viel Uhr?
zúčastnit se
začít
knihovna
otevřený
mužstvo, družstvo
bohužel
právě
karate
volejbal
Kdy?
Kolik?
V kolik hodin?
8
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 26: Der Zirkus kommt
Seite 20
Vorstellung, die, -en
Oktober, der (Sg.)
Leute, die (Pl.)
Tier, das, -e
Akrobat, der, -en
Clown, der, -s
präsentieren
Jongleur, der, -e
Löwe, der, -n
Tiger, der, -
Dompteur, der, -e
Sensation, die, -en
Pferd, das, -e
Affe, der, -n
Bär, der, -en
Elefant, der, -en
mehr
hereinspazieren
wirklich
představení
říjen
lidé
zvíře
akrobat
klaun
prezentovat, předkládat
žonglér
lev
tygr
krotitel
senzace
kůň
opice
medvěd
slon
víc
vstoupit (žertovně)
skutečně
Seite 21
kennen
Name, der, -n
unser/e
Direktor, der, -en
dressieren
Dressur, die, -en
arbeiten
Onkel, der, -
manchmal
gefährlich
hören (auf jemanden)
am liebsten
Teller, der, -
es gibt
Tante, die, -n
Cousin, der, -s
Kusine, die, -n
Trapez, das, -e
Boden, der, -̈
außerhalb
Manege, die, -n
Freizeit, die (Sg.)
Zirkusleben, das (Sg.)
einfach
Opa, der, -s
Mut, der (Sg.)
Oma, die, -s
Zirkusleute, die (Pl.)
dabei sein
znát
jméno
náš/naše
ředitel
krotit
drezúra
pracovat
strýc
někdy
nebezpečný/á/é
poslouchat (někoho)
nejradši
talíř
je tu
teta
bratranec
sestřenice
visutá hrazda
země
vně
manéž
volný čas
cirkusový život
jednoduchý
dědeček
odvaha
babička
cirkusáci
být při tom
9
sitzen
Kasse, die, -n
Großeltern, die (Pl.)
vorbeikommen
zuschauen
freuen (sich)
Großmutter, die, -̈
Großvater, der, -̈
Mann, der, -̈er
sedět
pokladna
prarodiče
stavit se, jít kolem
přihlížet
těšit se
babička
dědeček
muž
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 27: Herzlich Willkommen im Zirkus!
Seite 22
herzlich
willkommen
Herzlich willkommen!
intelligent
springen
Papagei, der, -en
sagen
müde
srdečný
vítaný
Srdečně vítáme!
inteligentní, chytrý
skočit
papoušek
říkat
unavený
Seite 23
balancieren
Achtung, die (Sg.)
üben
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
vierundzwanzig
fünfundzwanzig
sechsundzwanzig
siebenundzwanzig
achtundzwanzig
neunundzwanzig
dreißig
vierzig
fünfzig
sechzig
siebzig
achtzig
neunzig
(ein)hundert
balancovat
pozor
cvičit (nějakou dovednost)
dvacet jedna
dvacet dva
dvacet tři
dvacet čtyři
dvacet pět
dvacet šest
dvacet sedm
dvacet osm
dvacet devět
třicet
čtyřicet
padesát
šedesát
sedmdesát
osmdesát
devadesát
sto
Seite 24
wie
zeigen
klettern
Vogel, der, -̈
Maus, die, -̈e
Robbe, die, -n
jak
ukázat
šplhat
pták
myš
lachtan
10
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 28: In der Pause
Seite 25
Pause, die, -n
Tierschau, die (Sg.)
lustig
lieb
freundlich
Angst, die, -̈e
Angst haben
přestávka
prohlídka zvěřince
veselý
milý
přátelský
strach
mít strach
Seite 26
passen
kosten
souhlasit, sedět
ochutnat
Seite 27
Zirkuskind, das, -er
echt
auftreten
früh
übernehmen
Anfang, der, -̈e
Rolle, die, -n
Zeit, die, -en
mit der Zeit
Alltag, der (Sg.)
beginnen
wenn
Stadt, die, -̈e
ankommen
dort
normal
zweite
Job, der, -s
füttern
pflegen
Zirkuswagen, der, -
Ordnung, die (Sg.)
in Ordnung bringen
Hobby, das, -s
Nachmittag, der, -e
am Nachmittag
egal
spät
nächster/es/e
meinen
Woche, die, -n
kennenlernen
Mitschüler, der, -
nachdenklich
jemand
mögen
natürlich
dítě z cirkusu
pravý, opravdu
vystupovat
brzy
převzít
začátek
role
čas
s časem
všední den
začít
když
město
přijet, dorazit
tam
normální
druhý
práce
krmit
starat se o něco
cirkusová maringotka
pořádek
dát do pořádku
koníček, zájem
odpoledne (podstatné jméno)
odpoledne (příslovce – na otázku kdy?)
(to je) jedno
pozdě
příští
mínit
týden
seznámit se, poznat
spolužák
přemýšlivý
někdo
mít rád
samozřejmě
11
schwierig
kaum
man
eigentlich
Arbeit, die, -en
těžký
sotva
obecně „člověk“ (např. „sotva člověk dorazí...)
vlastně
práce
Themenkreis Wir feiern
Seite 29
feiern
Fee, die, -n
Geburtstag, der, -e
wünschen
weit
slavit
víla
narozeniny
přát si
daleko
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 29: Bald ist mein Geburtstag
Seite 30
Party, die, -s
einladen
Kamera, die, -s
Fernseher, der, -
Pony, das, -s
Uhr, die, -en
Schildkröte, die, -n
Schlittschuh, der, -e
Ohrring, der, -e
oslava
pozvat
fotoaparát, kamera
televize
poník
hodina (když se udává čas)
želva
brusle
náušnice
Lektion 30: Einladen
Seite 33
Einladung, die, -en
antworten
später
pozvánka
odpovědět
později
Seite 34
brauchen
backen
hoffen
bekommen
wichtig
natürlich
hoffentlich
der erste
am ersten
der zweite
der dritte
potřebovat
péct
doufat
obdržet, dostat
důležitý
samozřejmý
snad (doufejme)
první
prvního
druhý
třetí
12
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421578-8
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
der vierte
der fünfte
der sechste
der siebte
der achte
der neunte
der zehnte
der elfte
der zwölfte
der dreizehnte
der zwanzigste
der einundzwanzigste
der zweiundzwanzigste
der dreißigste
der einunddreißigste
Januar, der (Sg.)
Februar, der (Sg.)
März, der (Sg.)
April, der (Sg.)
Mai, der (Sg.)
Juni, der (Sg.)
Juli, der (Sg.)
August, der (Sg.)
September, der (Sg.)
Oktober, der (Sg.)
November, der (Sg.)
Dezember, der (Sg.)
čtvrtý
pátý
šestý
sedmý
osmý
devátý
desátý
jedenáctý
dvanáctý
třináctý
dvacátý
dvacátý první
dvacátý druhý
třicátý
jednatřicátý
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Seite 36
gerade
einbiegen
spät
Garten, der, -̈
Adresse, die, -n
trotzdem
stimmen
fein
Feine, das (Sg.)
Uhrzeit, die, -en
verstehen
Haustür, die, -en
lachen
právě
zabočit
pozdě
zahrada
adresa
přesto
souhlasit
jemný, vybraný, „fajnový“
něco dobrého
čas (právě v tu chvíli)
rozumět
domovní dveře
smát se
Lektion 31: So viel zu tun!
Seite 37
Kartoffelsalat, der, -e
Kartoffel, die, -n
Würstchen, das, -
Pizza, die, -s
Brot, das, -e
bramborový salát
brambora
párek
pizza
chléb
13
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421578-8
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
Käse, der (Sg.)
Wurst, die, -̈e
Pudding, der (Sg.)
Keks, der, -e
Apfel, der, -̈
Orange, die, -n
Kuli, der, -s
Taschenrechner, der, -
CD, die, -s
Poster, das, -
Kinderpunsch, der (Sg.)
sýr
salám, klobása
pudink
sušenka
jablko
pomeranč
plnící pero
kalkulačka
cédéčko
plakát
dětský punč
Seite 38
Apfelsaft, der (Sg.)
Orangensaft, der (Sg.)
Esslöffel, der, -
Zitronensaft, der (Sg.)
Topf, der, -̈e
warm
hineinrühren
schälen
schneiden
Obststück, das, -e
Glas, das, -̈er
verteilen
auffüllen
schmecken
jablečný džus
pomerančový džus
lžíce
citrónová šťáva
hrnec
teplý
zamíchat do něčeho
loupat
zde: nakrájet
kus ovoce
sklo
rozdat
naplnit
chutnat
Seite 39
wenig
einkaufen
da drüben
teuer
Cent, der, -
billig
Stift, der, -e
prima
málo
nakoupit
tam naproti
drahý
cent
levný
tužka
príma
Lektion 32: Wir feiern Geburtstag
Seite 40
Glück, das (Sg.)
anschneiden
Kerze, die, -n
Torte, die, -n
immer
kus
naříznout
svíčka
dort
vždy
14
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421578-8
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
Seite 41
Partyspiel, das, -e
gegenüber
beide
Schutz, der (Sg.)
verbinden
Becher, der, -
Löffel, der, -
mehrere
nebeneinander
hinter
Seil, das, -e
oben
hängen
Schüssel, die, -n
Apfelschnappen, das (Sg.)
Eisbär, der, -en
Gast, der, -̈e
besonders
Spezial-Torte, die, -n
Besucher, der, -
gratulieren
hra na párty
naproti
oba
ochrana
spojit
pohárek
lžíce
vícero
vedle sebe
za (něco, někoho)
provaz
nahoře
viset
mísa
lovení jablek z vody
lední medvěd
host
obzvlášť
speciální dort
návštěvník
gratulovat
Seite 42
Geschenk, das, -e
Reise, die, -n
Zeit, die, -en
dárek
cesta
čas
Seite 43
miteinander
reden
Datum, das, Daten
Wunsch, der, -̈e
spolu
mluvit
datum
přání
Themenkreis Schule
Seite 45
Stunde, die, -n
Sport (als Schulfach)
Musik (als Schulfach)
Kunst (als Schulfach)
Mathematik (als Schulfach)
Deutsch (als Schulfach)
hodina (ve škole)
tělesná výchova
hudební výchova
výtvarná výchova
matematika
němčina
15
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 33: Mein Stundenplan
Seite 46
Stundenplan, der, -̈e
froh
Lieblings-
Fach, das, -̈er
Lieblingsfach, das, -̈er
Englisch (als Schulfach)
besonders
Sachunterricht (als Schulfach)
ehrlich? deshalb
Religion (als Schulfach)
Textilarbeit, die, -en
Werken, das (Sg.)
Textilarbeit/Werken (als Schulfach)
Kunsterziehung (als Schulfach)
Ethik (als Schulfach)
frei
rozvrh hodin
spokojený, šťastný
oblíbený
předmět (ve škole)
oblíbený předmět
angličtina
obzvlášť
prvouka, vlastivěda
fakt?
proto
náboženství
práce s textilem
práce v dílně
šití/dílny (ve škole)
estetická výchova
etická výchova
volno
Seite 47
mitnehmen
vzít s sebou
Seite 48
Brief, der –e
Brieffreund, der, -e
Grundschule, die, -n
außerdem
Beispiel, das, -e
Geschichte (als Schulfach)
zum Beispiel
ein bisschen
Erdkunde (als Schulfach)
Geografie (als Schulfach)
Schulweg, der, -e
funktionieren
Physik (als Schulfach)
Chemie (als Schulfach)
Biologie (als Schulfach)
Blume, die, -n
Baum, der, -̈e
dopis
kamarád na dopisování
základní škola (1. stupeň)
mimo to
příklad
dějepis
například
trošku
zeměpis
zeměpis
cesta do školy
fungovat
fyzika
chemie
přírodopis
květina
strom
16
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 34: Wie spät ist es?
Seite 49
Hausaufgabe, die, -n
Viertel vor
Viertel nach
nerven
aus sein
aufschreiben
vor
nach
fünf nach …
halb
halb drei
domácí úkol
tři čtvrtě na
čtvrt na
štvát, jít na nervy
skončit
zapsat
před
po
… a pět minut
půl
půl třetí
Seite 50
Zifferblatt, das, -̈er
Karton, der, -s
ausschneiden
Zahl, die, -en
eintragen
Zeiger, der, -
Stecknadel, die, -n
stecken
hinten
Korken der, -
früher
ciferník
čtvrtka, tvrdý papír
vystřihnout
číslo
zaznamenat
ručička (na hodinách)
špendlík
vstrčit
vzadu
korek, zátka
dříve
Seite 51
ideal
Suche, die, -n
interviewen
Bericht, der, -e
pünktlich
duschen
frühstücken
packen
dauern
nach Hause
Mittagessen, das, -
fit
Punkt, der, -e
um Punkt 7 (Uhr)
Abendessen, das, -
einschlafen
ideální
hledání
vést interview
hlášení
přesný
sprchovat se
snídat
balit
trvat
domů
oběd
v kondici
bod
přesně v sedm (hodin)
večeře
usnout
17
Lektion 35: Im Unterricht
Seite 52
jung
Turnschuh, der, -e
Turnhemd, das, -en
Mal, das, -e
das nächste Mal
mladý
cvička
sportovní úbor
jednou
příště
Seite 53
kein/e
žádný
Seite 54
Besuch, der, -e
Musiklehrerin, die, -nen
návštěva
učitelka hudby
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 36: So ist es bei uns!
Seite 55
Klassenarbeit, die, -en
vorstellen (sich etwas)
sogar
zum Glück
nie
Note, die, -n
Zeugnis, das, -se
meistens
schlecht
Deutschland
erzählen
Ingenieur, der, -e
Fabrik, die, -en
Sekretärin, die, -nen
Geschwister, die (Pl.)
Hauptschule, die, -n
werden
Realschule, die, -n
Künstlerin, die, -nen
Gymnasium, das, Gymnasien
Abitur, das (Sg.)
Universität, die, -en
Informatik (als Studienfach)
písemná práce
představovat (si něco)
dokonce
naštěstí
nikdy
známka
vysvědčení
nejčastěji
špatný
Německo
vyprávět
inženýr
továrna
sekretářka
sourozenci
základní škola (2. stupeň)
stát se
reálka (typ školy – 2. stupeň do 10. třídy)
umělkyně
gymnázium
maturita
universita
informatika, výpočetní technika
Seite 56
Ordnung, die (Sg.)
in Ordnung bringen
einsammeln
halten (Ordnung)
anderer/es/e
gießen
pořádek
dát do pořádku
posbírat, vybrat
udržovat (pořádek)
jiný
lít
18
Seite 57
Klassenlehrer, der, -
třídní učitel
Themenkreis Alle meine Tiere
Seite 59
Nanu!
Hilfe, die, -n
Sprache, die, -n
No tohle!
pomoc
řeč, jazyk
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 37: Haustiere
Seite 60
Haustier, das, -e
Meerschweinchen, das, -
Hase, der, -n
Schwein, das, -e
Wellensittich, der, -e
Schaf, das, -e
Gans, die, -̈e
Kuh, die, -̈e
Was für ein …?
domácí zvíře
morče
zajíc
prase
andulka
ovce
husa
kráva
Jaký…?
Seite 61
welcher/es/e
Schwarze Brett, das (Sg.)
Kätzchen, das, -
umziehen
Mischling, der, -e
weggeben
Monat, der, -e
Häschen, das, -
Hermelin-Häschen, das, -
verschenken
Käfig, der, -e
Mäuschen, das, -
Zuhause, das (Sg.)
melden (sich)
který
vývěska, nástěnka
kočička
přestěhovat se
kříženec
odložit, dát pryč
měsíc (kalendářní)
králíček
hermelínový králíček
darovat
klec
myška
domov
ozvat (se)
Seite 62
Aufgabe, die, -n
Mittag, der, -e
Vormittag, der, -e
füttern
Katzenklo, das, -s
úkol
poledne
dopoledne
krmit
kočičí bedýnka
19
Seite 63
Tagesplan, der, -̈e
spazieren gehen
Regel, die, -n
Katzenkorb, der, -̈e
in Ordnung
aufpassen
okay
denní plán
jít na procházku
pravidlo
košík na kočku
v pořádku
dávat pozor
oukej
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 38: So viele Tiere!
Seite 64
verrückt
fressen
šílený
žrát
Seite 65
aufhören
gehören
ruhig
přestat
patřit
klidný
Seite 66
Band, die, -s
Tierband, die, -s
ziemlich
bunt
langsam
dumm
kapela
zvířecí kapela
velmi
barevný
pomalý
hloupý
Lektion 39: Wo ist Mimi?
Seite 67
suchen
Komm runter!
runter
Feuerwehr, die, -en
anrufen
hledat
Pojď dolů!
dolů
hasiči
zavolat (telefonem)
Seite 68
traurig
Feuerwehrmann, der, -̈er
runterholen
fragen
war
smutný
hasič
snést dolů
ptát se
byl
20
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
ISBN 978-3-19-421578-8
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
Lektion 40: Tiere und ihre Freunde
Seite 69
Papier, das, -e
Streifen, der, -
Papierstreifen, der, -
rollen
Papierrolle, die, -n
zusammenkleben
papír
pruh
pruh papíru
srolovat
role papíru
slepit
Seite 70
Tierart, die, -en
beschreiben
zvířecí druh
popisovat
Seite 71
Tierfreundschaft, die, -en
ungleich
Paar, das, -e
Bärengehege, das, -
leben
bewachen
gemeinsam
Stroh, das (Sg.)
Eichhörnchen, das, -
Tierchen, das, -
übrigens
annehmen
Hündin, die, -nen
Tierheim, das, -e
Labrador, der (Sg.)
Nähe, die (Sg.)
Nutztier, das, -e
beweisen
Studie, die, -n
Esel, der, -
beobachten
Partner, der, -
přátelství mezi zvířaty
nerovný
dvojice
výběh medvědů
žít
hlídat
spolu
sláma
veverka
zvířátko
mimochodem
přijmout
fena
zvířecí útulek
labrador
blízkost
tažné zvíře
dokázat
studie
osel
pozorovat
partner
Theater Hans im Glück
Seite 73
Theater, das, -
Beruf, der, -e
Bauer, der, -n
Bäuerin, die, -nen
Metzger, der, -
Architekt, der, -en
Architektin, die, -nen
Schauspieler, der, -
Schauspielerin
Lehrer, der, -
divadlo
povolání
sedlák
selka
řezník
architekt
architektka
herec
, die, -nen herečka
učitel
21
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421578-8
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
Scherenschleifer, der, -
Pilot, der, -en
Pilotin, die, -nen
Techniker, der, -
Ärztin, die, -nen
verkaufen
Fleisch, das (Sg.)
Messer, das, -
scharf
bauen
brusič nůžek
pilot
pilotka
technik
doktorka
prodat
maso
nůž
ostrý
stavět
Seite 74
Meister, der, -
vorher
Gold, das (Sg.)
Lohn, der, -̈e
Sonne, die (Sg.)
scheinen
Reiter, der, -
zu Fuß gehen
tragen
Vorschlag, der, -̈e
tauschen
einverstanden sein
herunterfallen
sauer
vorschlagen (etwas)
Tausch, der (Sg.)
Problem, das, -e
melken
Tritt, der, -e
fröhlich
stehlen
Schleifstein, der, -e
Stein, der, -e
Brunnen, der, -
Rand, der, -̈er
passieren
fallen
mistr
předtím
zlato
mzda, výplata
slunce
svítit
jezdec
jít pěšky
nést
návrh
(vy)měnit
souhlasit
spadnout dolů
kyselý, naštvaný
navrhnout (něco)
výměna
problém
dojit
kopanec
šťastný/á/é
krást
brousek
kámen
studna
okraj
stát se
spadnout
Seite 75
schleifen
drehen
geschwind
Mäntelchen, das, -
Wind, der (Sg.)
brousit
točit
rychle
kabátek
vítr
Seite 76
Geld, das (Sg.)
Pferdchen, das, -
Halt!
peníze
koníček
Stát!
22
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421578-8
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
Seite 77
gemein
podlý
Seite 78
Schattentheater, das, -
Schattenfigur, die, -en
Briefklammer, die, -n
Stab, der, -̈e
Körper, der, -
Muster, das, -
Loch, das, -̈er
festmachen
festkleben
Mitte, die (Sg.)
beweglich
stínové divadlo
stínová figurka, siluetka
sponka
hůlka
tělo
vzor
díra, dírka
připevnit
přilepit
střed
pohyblivý
Seite 79
führen
halten
fest
raufschieben
runterschieben
Betttuch, das, -̈er
Lampe, die, -n
Lichtquelle, die, -n
stellen
nah
vést
držet
pevně
vysunout nahoru
stáhnout dolů
prostěradlo
lampa
zdroj světla
postavit
blízko
Seite 80
Taschenradio, das, -s
Radio, das, -s
Kopfhörer, der, -
abnehmen
draußen
umfallen
sowieso
přenosné rádio
rádio
sluchátka
odložit
venku
převrhnout se
stejně
Feste im Jahr
Seite 83
Jahreszeit, die, -n
hatte (sie)
Frühling, der (Sg.)
Sommer, der (Sg.)
Herbst, der (Sg.)
Winter, der (Sg.)
bringen
Klee, der (Sg.)
Traube, die, -n
Schnee, der (Sg.)
roční období
měla
jaro
léto
podzim
zima
přinést
jetel
hrozen
sníh
23
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421578-8
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
Seite 84
Advent, der (Sg.)
Weihnachten, das, -
Adventskranz, der, -̈e
Adventsgesteck, das, -e
anzünden
Adventssonntag, der, -e
Tannenzweig, der, -e
Schleife, die, -n
legen
hineinstellen
festbinden
Weihnachtsstern, der, -e
darauf
Nikolauslied, das, -er
Nik(o)laus, der (Sg.)
munter
recht (=richtig)
Herz, das, -en
aufstellen
gewiss
träumen
genug
loben
advent
Vánoce
adventní věnec
adventní souprava
zapálit
adventní neděle
jedlová větvička
stuha
položit
vložit
přivázat
vánoční hvězda
na to
mikulášská písnička
Mikuláš
čilý
opravdu
srdce
postavit
popravdě, vskutku
snít
dost
chválit
Seite 85
Fensterschmuck, der (Sg.)
Transparentpapier, das (Sg.)
Quadrat, das, -e
falten
Ecke, die, -n
aufkleben
Stern, der, -e
Goldpapier, das (Sg.)
Weihnachtskarte, die, -n
verzieren
dekorieren
alle Jahre = jedes Jahr
Christuskind, das (Sg.)
Erde, die (Sg.)
nieder
Mensch, der, -en
einkehren
Segen, der, -
Weg, der, -e
ein- und ausgehen
zur Seite sein
still
unerkannt
treu
leiten
ozdoby na okně
průsvitný papír
čtverec
ohrnout
roh
nalepit
hvězda
zlatý papír
vánoční pohlednice
ozdobit
ozdobit
každoročně
Ježíšek
země
dolů
člověk
vstoupit
požehnání
cesta
zde: doprovázet
být po boku
tichý
nepoznaný
věrný
vést
24
© 2011 Hueber Verlag, Ismaning
ISBN 978-3-19-421578-8
Planetino 2 Glossar Deutsch–Tschechisch
Seite 86
Weihnachtszeit, die (Sg.)
Weihnachtsmarkt, der, -̈e
Weihnachtssachen, die (Pl.)
doba Vánoc, advent
vánoční trh
vánoční věci
Seite 87
Fasching, der (Sg.)
tun
Eskimo, der, -s
Ritter, der, -
entdecken
Kartoffelsack, der, -̈e
Nachbar, der, -n
stecken (= irgendwo sein)
Zauberer, der, -
Polizist, der, -en
niemand
erkennen
Hexe, die, -n
Marktfrau, die, -en
Schönheitskönigin, die, -nen
masopust
činit
eskymák
rytíř
objevit
pytel od brambor
soused
vězet (někde)
kouzelník
policista
nikdo
poznat
čarodějnice
trhovkyně
královna krásy
Seite 88
Ostern, das, -
Osterstrauß, der, -̈e
Band, das, -̈er
Wolle, die (Sg.)
Borte, die, -n
Wollfaden, der, -̈
Zweig, der, -e
schmücken
Ostertisch, der, -e
Osterei, das, -er
Ei, das, -er
Ostersonntagmorgen, der, -
Velikonoce
velikonoční kytice
stuha
vlna
lemovka, prýmek
vlněný provázek
větvička
ozdobit
velikonoční tabule
velikonoční vajíčko
vajíčko
ráno o velikonoční neděli
25

Podobné dokumenty

Planetino 3 - Hueber.cz

Planetino 3 - Hueber.cz © Hueber Verlag 2013, Planetino 3 Glossar Deutsch-Tschechisch, 978-3-19-421579-5

Více