hallelujah

Transkript

hallelujah
HALLELUJAH
LEONARD COHEN
6/8
G
Em
I heard there was a secret chord
G
Em
that David played and it pleased the Lord,
C
D
G
D
But you don't really care for music do you.
G
|C
D
|
It goes like this the fourth the fifth,
Em
C
the minor fall and the major lift
D
H7/D
#
Em
The baffled king composing hallelujah
C
Em
C
G
D
G
Halleluja, Halleluja, Halleluja, Hallelu----ja
Slyšel jsem o tajném akordu,
který hrál David a zalíbil se Pánu,
Ale vy se v hudbě nevyznáte, že ne.
Jde to asi takhle – čtvrtý, pátý,
V moll padá, v dur vstoupá
Bezradný král skládá aleluja
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja
Tvá víra byla silná, ale potřebovals‘ důkaz
Viděl jsi ji koupat se na střeše
Její krása a měsíční svit tě porazily
Přivázala tě ke kuchyňské židli
Zničila ti trůn, sestříhala vlasy
A z tvých rtů vytáhla Aleluja
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja
Říkáte, že jsem vzal jeho jména nadarmo
To jméno dokonce ani neznám
Ale kdybych ho znal, vážně, co to pro vás znamená?
V každém slově je světla záře
Nezáleží na tom, které slyšíš
To svaté nebo poničené Aleluja
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja
Udělal jsem, co jsem mohl, nebylo toho moc
Nemohl jsem cítit, tak jsem se snažil dotýkat
Mluvil jsem pravdu, nepřišel jsem vás mást
A i když by to vše dopadlo špatně
Budu stát před Pánem písně
A na jazyku nic než Aleluja, Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja
http://kytarovedoprovody.webnode.cz/