zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
./,
a
s;:
rírv no s t
r,.1,,
lr*ttir,,,elr i : lv c,lpa l *
vii
.l
a* a,
1*tr
t
JŤ řrmh*
ffi
j,, zÚ-**l2,{ lž*1#-1 3ž**
§§§ď
wffiffiffi#ru& WY&*§-&mwm
tr*m#rxt&ř§*ký r*řmd
*xn*xrnuj*
Pr*vád#ní e*m*měřický*h prx*i v základním b*d*váin p*li ne *x*mí n"těsty**
pev[-íKť}V
v *bd*hí *ri
tr
'!. d*ba"ta **
Ť S"
pl,*xtrt**
§{}{ &.
řrí*** j**rr prcvaděny ve v*i*jn*rr: x;ájnr* p*dl* ;eákelna i:" 2**l1s§4 sb.,
c aemón:ěři*iví § zrněně & d*pír"iění n#kt*r}*h z*k*n* s*uvis*jících § j*ho
e*vtd*ním, v* gn*ni p*xr*#"!ších př*dpi*ťl. Výgl*dk*m pra*i jc **rá*a a *bn*vm
meřicltých ana**k, j*jich sign*liz**ni*h n **hrxnný*h zaříe**i a xťia*-si*nír:*lsÝ*yt
b*dť;, řaměstn*nci ť*měrneřick*h* uť*dr,r
"!s*u *právn#rii p*dl* § 7 uv***n*h*
g*kona vxtuP*vat i vjíždět v n*xbytně nuir:órn
roe*ahu n* gr***,iky. Via*íníkúm
a *Práv**nýn: r:Živmtel*n"; nem*vit**ti. ltt*ří jin"; v t*m **grní br;ínii, s# pr*lt;§ží
uřednírn průk*a*ru:,
řři
* umÍ*t*nín*vó ;x*ři*k* zr:a*ky me p**Ťupr:j* p**§* § 3*,
Pisrn. i?} r*kona *. 35Sll§*ž Sh., c a*n:*rněři*kÝ** fi ttmta*ti*tr":l*n *r-g;ín*nh
v Plair";Sm rn#*Í n §8 u*k**x *. 2**l,i**4 Sb., i*vnňž v* rně*í p*zd#j*ír:h pť*ripin*,
precí,
r*xhceJ*vání
Z*mňrn&ťi*klý ťrřx# Ž*tliá *b*any, nby i:yli r:*p*m**ni při pr*vÉděníuv*dený*h
V Frnun dng žJ "3"2*,1fi
I

Podobné dokumenty

ossba

ossba m a eeikoi.oii hloiibkoii od půvoiiniho terénu *,5 m' jehoŽ kapacita je při'biižně stejná jako kapaciía stávajicího slepého ramene. Viastní přejezd koryta bude zpe-vněn kamennou nebo betonovou diaž...

Více

21 CZ Pr.slu.enstvo 535-574.indd

21 CZ Pr.slu.enstvo 535-574.indd materiálu odolného proti pov÷trnostním vlivčm a proti ultrafialovému záąení. Souéástí dodávky jsou šrouby a hmoždinky

Více

KATEGORIE D (formát pdf)

KATEGORIE D (formát pdf) VCC České Budějovice BSA B24 empire star 1937 Praha Calthorpe Ivory MII 1933 České Budějovice JAWA 350 OHV

Více

KATEGORIE C (formát pdf)

KATEGORIE C (formát pdf) VÝSLEDKY Kategorie C

Více