2016 / Stříbrná stezka Naučná stezka po stopách

Komentáře

Transkript

2016 / Stříbrná stezka Naučná stezka po stopách
Severní okruh
Severní okruh začíná i končí
v uličce proti autobusové zastávce
Na Pašince v Kutné Hoře – Kaňku,
má 12 zastavení a je dlouhý
12 km. Při jeho absolvování je
možné projít všemi významnými
severními rudními pásmy. Nejdéle
těžená (do roku 1991) byla pásma
Turkaňské a Rejské. Dalším rozsáhlým kyzovým pásmem je pásmo Staročeské, které zaujímá první
místo podle množství vytěženého
stříbra (kolem 300 t). Součástí Staročeského pásma je i Benátecká
žíla, která byla v 16. století vytěžeVrch Kaňk
na až do hloubky téměř 450 metrů.
Dalšími pásmy jsou Gruntecko-hloušecké a Kuklické, které patří
k nejdříve dobývaným. Ke geologickým zajímavostem, s nimiž se
návštěvník severního okruhu může setkat, patří obnažený příbojový útes křídového moře, který je zároveň významnou paleontologickou lokalitou a přírodní rezervací. Dále můžete navštívit pozdně
gotický kostel sv. Vavřince na Kaňku a novorománskou baziliku Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, kterou dal postavit světoznámý
český houslista Jan Kubelík. K světským stavebním památkám severního okruhu patří památník hornických bouří, který dal na vrcholu Kaňku vybudovat hrabě Chotek.
jižní části revíru je pásmo Roveňské.
V údolí Vrchlice se nacházejí pozůstatky jak hornické, tak hutnické činnosti – struskové odvaly. Tyto jsou
památkou na činnost tzv. královských hutí, do kterých byla koncem
16. století koncentrována veškerá
zdejší hutnická výroba. Vedle geologických a ložiskových poznatků může
návštěvník získat i informace o mineralogii a petrologii této části kutnohorského revíru. Ve Vyšatově lomu
se těžily druhohorní vápnité pískovce,
hlavní stavební materiál Kutné Hory.
Z podobných hornin byly postaveny
i známé kutnohorské sakrální stavby
– monumentální chrám sv. Barbory
a kostel sv. Trojice.
Stríbrná
stezka
Chrám sv. Barbory
Údolí Vrchlice
V případě, že na stezce naleznete poškozené značení či poničené
cedule, prosím napište nám na emailovou adresu [email protected]
a my nedostatky napravíme. Děkujeme.
Štola u Bylanky
Jižní okruh
Jižní okruh začíná na Palackého náměstí, má 14 zastávek a délku
12 kilometrů. Jeho první polovina je povětšinou vedena údolím
Vrchlice až k hrázi Velkého rybníka. Při procházení okruhu se návštěvník může seznámit s nejstarší částí rudního revíru, v níž se
stříbro těžilo již od druhé poloviny 13. století. Bude se pohybovat
v prostoru slavného Oselského pásma, na kterém se pracovalo
po celé 14. století až do husitských bouří, a po částečné obnově
dolů až do poloviny 16. století. Další významné stříbrné rudní pásmo
Vydalo Oddělení cestovního ruchu
a marketingu Města Kutná Hora
ve spolupráci s TJ TURISTA Kutná Hora.
Informační centrum Města Kutná Hora
Palackého náměstí 377/5, 284 01 Kutná Hora
Tel./fax: +420 327 512 378
E-mail: [email protected]tnahora.cz, www.destinace.kutnahora.cz
Texty jednotlivých zastavení na trase:
Ing. Petr Pauliš (jižní okruh) a RNDr. Miroslav Mikuš (severní okruh)
Foto: František Renza, MgA. Jiří Coubal, Lenka Dytrychová
Grafická příprava: Miroslav Horák – Region Design
Tisk: Boftisk s.r.o.
naučná stezka
po stopách dolování
v kutné hoře
Stříbrná stezka
Na jaře roku 1998 byla dokončena naučná turistická stezka
s hornickou tématikou, jejíž zřízení si toto nejslavnější horní město
u nás zasloužilo.
Trasa stezky vede kolem nejzajímavějších pozůstatků spjatých
s kutnohorským hornictvím a hutnictvím. Z celkového počtu 26 zastavení se nezabývá geologií, hornictvím nebo hutnictvím pouze
5 tabulí.
Trasa je vzhledem k rozsáhlosti celého rudního revíru a velkému
počtu dochovaných památek rozdělena na dva samostatné okruhy
– jižní a severní. Toto rozdělení sleduje i rudní pásma – jižní stříbrná
a severní kyzová. Každý z okruhů měří 12 km.
Seznam jednotlivých zastavení
Severní okruh
0
Výchozí bod - Kaňk, Na Pašince (v uličce proti autobus. zast.)
1
Památník hornických bouří na západním vrcholu Kaňkovských vrchů
2
Propadlina v sedle mezi Kaňkovskými vrchy v jižní části
Turkaňského pásma
3
Státní přírodní rezervace „Na Vrších“
4
Halda šachty Magda (Rejské pásmo) a lomy v migmatitech
malínské skupiny
5
Charakter území nad severní částí Turkaňského pásma
6
Bývalý závod Rudné doly Kutná Hora
7
Gotický kostel sv. Vavřince a památné domy v Kaňku
8
Bývalá šachta Panská jáma na Benátské žíle
9
Halda dolu Kuntery na hlavní žíle Staročeského pásma
10
Halda dolu Fráty na hlavní žíle Staročeského pásma
11
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě, Gruntecko-hloušecké pásmo a struskové odvaly
12
Haldy a pinky v severovýchodní části Kuklického pásma
Jižní okruh
0
Výchozí bod – Palackého náměstí
1
Štola sv. Jiří na Oselském pásmu
2
Halda dolu Mladá Kralice na Roveňském pásmu
3
Vyhlídka na chrám sv. Barbory
4
Struskové odvaly v údolí Vrchlice
5
Kamenolom před Vrbovým mlýnem
6
Štola sv. Antonína Paduánského
7
Poličanská štola
8
Mlýn Cimburk
9
Velký rybník
10
Bylany – osada z mladší doby kamenné
11
Struskové odvaly v Markovičkách
12
Štola u Bylanky (Maurské žíly)
13
Haldy dolu Hutrejtéře – jižní část Oselského pásma
14
Vyšatův lom (Vyšatova skála)

Podobné dokumenty

PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát nejlepší tiskové

PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát nejlepší tiskové OSPAP patřila již od roku 2003 do nadnárodní skupiny PaperlinX. V loňském roce bylo v mateřské společnosti PaperlinX rozhodnuto, že všechny její dceřiné společnosti v Evropě, Severní Americe, Austr...

Více

KUTNOHORSKO. Vlastivědný sborník 14/2010

KUTNOHORSKO. Vlastivědný sborník 14/2010 Minerály čtvrtého vývojového stadia (porudního) představují již jen jakési dozvuky hydrotermálního procesu. Vyskytují se často v nezrudněných úsecích rudních žil vyšších řádů či na vedlejších disl...

Více

číslo 4, 2013

číslo 4, 2013 narodil 9. 10. 1943 v Praze. Jeho otec Alois, narozený v České Třebové, měl zámečnickou dílnu ve Zbraslavi. Matka pocházela z Prahy a měla zásadní vliv na jeho rozhodnutí stát se výtvarným umělcem....

Více

Blatensko_cyklo_zadni str.indd - Blatná, Blatensko, Místní akční

Blatensko_cyklo_zadni str.indd - Blatná, Blatensko, Místní akční 1945 zde pobýval generál Ruské osvobozenecké armády A. A. Vlasov. Více na www.lnare.cz/zamek Tvrz Lnáře je goticko-renesanční stavba, kde se v současnosti nachází informační centrum a prostory k po...

Více