Seznam metod

Transkript

Seznam metod
LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ OKB
Služba:
Odezva:
Odběr:
aktualizováno: 19.8.2016
S - statim
P - pohotovost
D - den
2D - jednou za dva dny
T - týden
M - jednou za něsíc
X - neurčeno, závisí na počtu požadovaných analýz, eventuálně po domluvě
ZO
- základní odběr, srážlivá krev,
ZO1
- základní odběr, chránit před světlem (zabalit)
ZO0,2,24 - základní odběr, srážlivá krev před podáním xylózy, po 2h a po 24h
ZOU
- základní odběr moče (jednorázový odběr, cca 10 ml)
ZOU1
- základní odběr moče - není vhodná první ranní moč, ihned dopravit na OKB
ZOUs
- základní odběr sbírané moče
ZOU3
- základní odběr sbírané moče (3 hodiny)
ZOU5
- základní odběr sbírané moče (5 hodin)
ZOU24 - základní odběr sbírané moče (24 hodin)
ZOU24+K - základní odběr sbírané moče (24 hodin) - stabilizace kyselinou
kK
- kapilární krev, do kepu EDTA + NaF
kKH
- arteriální, nebo kapilární (arterializovaná ) krev do kapiláry s Li-heparinem,
anaerobní odběr
SO1
- nesrážlivá krev do K3EDTA
SO2
- nesrážlivá krev do Li heparinu
SO3
- nesrážlivá krev do EDTA + NaF
SO4
- specielní odběr, domluva s OKB
F
- odběr stolice velikosti hrášku v odběrovém kontejneru
Mozkomišní mok a punktát dodat ihned po odběru na OKB, mok doručit osobně,
ne potrubní poštou
Vzorky dodané po 14 hod. budou anlyzovány následující den, pokud se nejedná o S,P.
Při požadavku na přednostní rozbor vzorků, které nejsou S, je nutná předběžná telefonická
dohoda s OKB
Zkratka
GLU
GLU
GluPro
OGTT
HBA1C
CPEP
INS
GAD
ICA
IAA
IA2
Název metody
SÉRUM, PLASMA
Diabetologie
Glukóza v séru
Glukóza v plazmě
Glykemicky profil
Glukózový toleranční test (OGTT)
Glykovaný hemoglobin
C-peptid
Stanovení inzulínu
Protilát. proti dekarboxyláze kys. glutamové
Protilát. proti Langerhans. ostrůvkům
Protilát. proti imunoreakt. inzulínu
Protilátky proti proteinové tyrozinové fosfatáze
odběr
S
P
O
ZO
SO3
kK
SO3
SO1
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
S
S
S
P
P
P
D
D
D
D
2D
D
X
X
X
X
X
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
kKH
ZO
ZO
ZO
ZO
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Minerály a osmolalita
OSM
Na
K
Cl
HCO3Ca
CaI
P
Mg
Fe
FeO
Osmolalita
Sodík (Natrium)
Draslík (Kalium)
Chloridy
Hydrogenuhličitanový aniont
Vápník (Calcium)
Vápník ionizovaný
Fosfor
Hořčík (Magnesium)
Železo (Ferrum)
Resorpční křivka Fe
Acidobasická rovnováha
PH
PCO2
PO2
HCOa
BEvt
O2SA
LAKT
HCO3-
pH krve - vše ostatní z jedné kapiláry
- pCO2
- pO2
- aktuální bikarbonát - výpočet
- standard base excess-výp v ECT
- O2 saturovaný - výpočet
Laktát (kyselina mléčná)
(do ledu!)
Hydrogenuhličitanový aniont - měřený
UREA
KREA
CYST
KMOC
FENa
FEK
FECl
FEHO
FEKMOC
FEOSM
CLEg
C-EL
EWC
Urea
Kreatinin
Cystatin C
Kyselina močová
Frakční exkrece Na
(krev + jednorázová moč)
Frakční exkrece K
(krev + jednorázová moč)
Frakční exkrece Cl
(krev + jednorázová moč)
Frakční exkrece vody
(krev + jednorázová moč)
Frakční exkrece KM
(krev + jednorázová moč)
Frakční exkrece osmolální
(krev + jednorázová moč)
Clearance kreatininu
(krev + sbíraná moč)
Clearance elektrolytová
(krev + sbíraná moč)
Clearance bezelektrolytové vody
(krev + sbíraná moč)
BIL
BILc
ALT
AST
GGT
ALP
KZLU
CHES
LDH
AMON
FERI
CPL
A1AT
Bilirubin celkový
Bilirubin konjugovaný
Alaninaminotransferáza
Aspartátaminotransferáza
Gama-glutamyltransferáza
Fosfatáza alkalická
Žlučové kyseliny
Cholinesteráza
Laktátdehydrogenáza
Amoniak
(ihned na OKB, do ledu!)
Ferritin (diagnostika hemochromatózy)
Ceruloplasmin (m. Wilson)
Alfa-1-antitrypsin
Porfyriny - kvalitativně
(chránit před světlem při sběru i transportu)
kKH
kKH
kKH
kKH
kKH
kKH
SO3
ZO
S
S
S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZOU24
ZOU24
ZOU24
S
S
S
S
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
SO1
ZO
ZO
ZO
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Nefrologie
P
Hepatologie
PORF
ZOU24
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
2D
Kardiologie
TROPI
BNP
Troponin I
Natriuretický peptid B
AMS
LIP
ELA
Alfa-amyláza
Lipáza
Elastáza
CHOL
TG
HDLC
LDLC
APOB
Lpa
US-CRP
HOMO
Cholesterol
Triacylglyceroly
HDL cholesterol
LDL cholesterol
Apolipoprotein B
Lipoprotein (a)
Ultrasensitivní C-reaktivní protein
Homocystein
MAU
Mikroalbuminurie
ELFB
QK/L
KRYO
ELFO bílkovin
Poměr Free Kappa/Lambda
Kryoglobulin
(ihned na OKB!)
ZO
SO1
S
S
P
P
D
D
ZO
ZO
F
S
S
P
P
D
D
X
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZOU,
ZOU24
S
S
P
P
S
P
D
D
D
D
D
D
D
D
Pankreas
Ateroskleróza
(do ledu!)
D
Monoklonální gamapatie
ZO
ZO
SO4
X
T
X
Proteiny v séru
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
PROT
ALB
PREA
A1AT
CPL
TRF
HAPT
C3
C4
IgG
IgA
IgM
IgG(1-4)
CRP
US-CRP
IL-6
Celková bílkovina
Albumin
Prealbumin
Alfa-1-antitrypsin
Ceruloplasmin
Transferin
Haptoglobin
C3-komplement
C4-komplement
Imunoglobulin -GImunoglobulin -AImunoglobulin -MImunoglobulin G - podtřídy 1-4
C-reaktivní protein
Ultrasensitivní C-reaktivní protein
Interleukin 6
CEA
C199
AFP
hCG
fBhCG
C125
HE4
C153
TPS
C724
PSA
fPSA
B2MG
CYFR
NSE
SCCA
CHRO-A
ELFB
Karcinoembryonální antigen CEA
Carbohydrate antigen 19-9
Alfa-1-fetoprotein
Choriogonadotropin (hCG+beta)
HCG free beta
Carbohydrate antigen 125
HE4
Carbohydrate antigen 15-3
Tkáňový spec. polypept. antigen
Carbohydrate antigen 72-4
Prostatický specifický antigen (PSA)
PSA volný ( fPSA )
Beta-2-mikroglobulin
CYFRA 21-1
Neuron specifická enoláza
Antigen skvamozních buněk
Chromogranin A
ELFO bílkovin
S
S
P
P
S
S
S
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
M
D
D
D
Onkologie
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
S
P
S
S
P
P
S
P
D
D
D
D
T
D
D
D
X
T
D
D
D
X
X
D
M
X
Osteologie, Myopatie
Ca
P
iPTH
OSTK
PROK
CRLB
VITD3
CK
ELFB
Vápník (Calcium)
Fosfor
Intaktní Parathyrin (parathormon,PTH) (do ledu!)
Osteokalcin (marker kostního obratu)
Prokolagen 1-NP (marker kostní novotvorby)
Beta crosslaps (marker kostní resorpce)
Vitamín D3 (25-OH)
Kreatinkináza
ELFO bílkovin (vylučování sekundární osteoporózy mnohočetného myelomu)
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
D
D
D
D
D
D
D
D
X
Lékové hladiny
DIGO
THEO
CARB
VALP
BARB
LTG
LEVE
PACT
AMC1
GEN
VANK
Li
Digoxin
Theophfyllin
Carbamazepin
Valproát
Fenobarbital
Lamotrigin
Levetiracetam
Paracetamol (Acetaminophen)
Amikacin
Gentamicin
Vancomycin
Lithium
ALKH
Alkohol - bez vzduchu, zavoskovat
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
S
S
S
S
S
S
S
S
S
P
ZO
S
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
T
Toxikologie
D
ZO
kKH
kKH
CDT
kHB
MEHB
Karbohydrátdeficientní transferin
Karboxyhemoglobin
Methemoglobin
TSH
fT4
fT3
TPOA
TgAb
TRAK
Thyroidální stimulační hormon
Thyroxin - volný (free T4)
Trijodthyronin - volný (freeT3)
Autoprot. proti thyroidální peroxidáze
Autoprotilátky proti thyreoglobulinu
Protilátky proti receptoru pro TSH
ACTH
KORT
ALD/RE
MNEF
NMNE
DHEA-S
FSH
LH
ESTD
PROG
PRL
TEST
SHBG
iPTH
hCG
EPO
Adrenokortikotrop. horm.
(do ledu!)
Kortizol v séru
Diurnální rytmus kortizolu
Poměr Aldosteron/Renin
P-Metanefrin - free
P-Normetanefrin - free
Dehydroepiandrosteron sulfát
Folikuly stimulující hormon - Folitropin
Luteinizační hormon (Lutropin, LH)
Estradiol
Progesteron
Prolaktin (PRL)
Testosteron
Sex hormone binding globulin-SHBG
Intaktní Parathyrin (parathormon,PTH) (do ledu!)
Choriogonadotropin (hCG)
Erytropoetin
CYST
Cystatin C
PROT
Celková bílkovina (v jednorázové moči)
MAU
Mikroalbuminurie (v jednorázové moči)
TSH
Ca
KORT
ALD/RE
MNEF
NMNE
MetN
NorN
Thyroidální stimulační hormon
Vápník (vyloučení primární hyperparathyreózy)
Kortizol v séru
Poměr Aldosteron/Renin
P-Metanefrin - free
P-Normetanefrin - free
Metanephriny (v moči za 24 hod.)
Normetanephriny (v moči za 24 hod.)
FERI
sTfR
TRF
Fe
FeO
VB12
HOMO
ELFB
QK/L
LDH
HAPT
EPO
Ferritin (test 1. volby diagnostiky sideropenie)
Solubilní transferinové receptory
Transferin
Železo (Ferrum)
Resorpční křivka Fe
Vitamín B12 (holotranskobaltamin)
Homocystein
(do ledu!)
ELFO bílkovin (vylučení mnohočetného myelomu)
Poměr Free Kappa/Lambda
Laktátdehydrogenáza
Haptoglobin
Erytropoetin
S
S
P
P
X
D
D
Štítná žláza
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
S
S
D
D
D
D
D
X
Endokrinologie
SO1
ZO
ZO
SO1
SO1
SO1
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
S
P
T
D
D
X
M
M
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Sekundární hypertenze
ZO
ZOU,
ZOU24
ZOU,
ZOU24
ZO
ZO
ZO
SO1
SO1
SO1
ZOU24+K
ZOU24+K
S
D
S
D
D
S
S
P
D
D
D
X
M
M
X
X
Anémie
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
ZO
S
P
S
P
D
D
D
D
D
D
D
X
T
D
D
D
Vrozené vývojové vady - I. trimestr
PAPPA
fBhCG
PAPA A (plasmatický protein asociovaný s těhotenstvím)
HCG free beta
ZO
ZO
T
T
MOČ
Průkaz - diagnostické proužky
HUST
Specifická hustota
ZOU
S
P
D
PH
PROT
GLUK
KETO
UBG
BILI
LEU
NIT
KREV
pH
Bílkovina
Glukosa
Ketolátky
Urobilinogen
Bilirubin
Leukocyty
Nitrity
Krev
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
S
S
S
S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
ZOU
ZOU
S
P
D
D
ZOU
ZOU24
ZOU24
ZOU24
ZOU24
ZOU24
ZOU24
S
S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
ZOU
S
P
D
Močový sediment
SED
dERY
Mikroskopické vyš. sedimentu moče
Dysmorfní ery. - ihned na OKB
Moč - osmolalita a minerály
OSM
Na
K
Cl
Ca
Mg
P
Osmolalita
Sodík
Draslík
Chloridy
Vápník
Hořčík
Fosfor
UAMS
Alfa - amyláza
Moč - enzymy
Moč - bílkoviny, dusíkaté látky
PROT
Celková bílkovina
UALB
Albumin
A1M
Alfa1 mikroglobulin
IgG
IgG
A2MG
Alfa-2-makroglobulin
UREA
Urea
KREA
Kreatinin
KMOC
Kyselina močová
ELFO
ELFO moče
ZOU,
ZOU24
ZOU,
ZOU24
ZOU,
ZOU24
ZOU,
ZOU24
ZOU,
ZOU24
ZOU24
ZOU,
ZOU24
ZOU,
ZOU24
ZOU
S
D
D
D
D
D
S
D
S
D
S
D
X
Porfyrie
PORF
PORK
Porfyriny celkové - kvalitativně
(chránit před světlem při sběru i transportu )
Poměr porfyriny celkové/kreatinin
ZOU24
T
ZOU
T
ZOU24+K
X
ZOU24+K
X
ZOU24+K
T
ZOU24
X
Moč - hormony
KORT
Metanephrin
dieta: uvolnění katecholaminu a metanefrinů in vivo je
ovlivněno nekolika typy potravin ab léčiv. Vitamin B, káva
a banány, alfa-methyldopa, inhibitory MAO a COMT,
stejně jako léčiva zvládání hypertenze, se musí vysadit
alespoň 72 hodin před odběrem vzorku.
Normetanephrin
dieta: stejná jako u Metanephrinu
Kyselina 5-hydroxyindoloctová
dieta: tři dny před sběrem moče a v jeho průběhu
vyloučit potraviny bohaté na 5-hydroxyindoly ( vanilka,
vlašské ořechy, banány, ananas, švestky, rajčata ) a
alkohol.
Kortizol
KonK
pH
Konkrement močový
pH moče (pH metrem)
MetN
NorN
5HIO
Urolithiáza
T
D
ZOU,
ZOU24+K
ZOU,
ZOU24+K
ZOU,
ZOU24+K
ZOU,
ZOU24+K
ZOU,
ZOU24+K
ZOU
ZOU24
CITR
Citráty
OX
Oxaláty
Ca
Vápník
Mg
Hořčík
P
Fosfor
KM
Kyselina močová
TThc
TAmp
MDMA
TBzd
TOpi
TMet
TKok
TBar
TTca
Tetrahydrocannabinol - Marihuana
Amphetamin/Metamphetamin - Pervitin
Methylenedioxymethamphetamin - Extáze
Benzodiazepiny
Opiáty
Methadon
Metabolity kokainu
Barbituráty
Tricyklická antidepresiva
M
2M
D
D
D
D
Moč - drogový screening
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
ZOU
S
S
S
S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
S
S
P
P
D
D
D
D
D
T
T
X
D
D
X
T
D
Mozkomišní mok - ihned na OKB !
PAND
GLU
LAKT
CI
PROT
ALB
IGG
FKAP
MokM
SPFM
FOK
CYTM
B2T
Pandy zkouška
Glukóza
Laktát
Chloridy
Celková bílkovina
Albumin
Imunoglobulin -G
Free kappa
Stanovení počtu buněk moku - základní cytologie moku
Spektrofotometrie likvoru
Isoel. fokusací - oligoklonální IgG
Cytologie moku - trvalý preparát
Likvorea - Beta 2 transferin
Potní test
Cl
Potní test - chloridy
D
Punktát - ihned na OKB !
pH
GLU
AMS
PROT
EALB
Na
K
Cl
CHOL
TAG
ALB
LDH
UREA
KREA
LEUKO
pH punktátu
Glukóza
Amyláza
Celková bílkovina
Albumin v punktátu
Sodík v punktátu
Draslík v punktátu
Chloridy v punktátu
Cholesterol
Triacylglyceroly v punktátu
Albumin
Laktátdehydrogenáza
Urea v punktátu
Kreatinin v punktátu
Počet leukocytů
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Stolice
HEM
CALP
ELA
Hemoglobin kvantitativně
Calprotectin
Elastáza
F
F
F
D
X
X
Plodová voda
SPFM
Spektrofotometrie plodové vody
S
D

Podobné dokumenty

zde ve formátu PDF - GYN

zde ve formátu PDF - GYN INFORMACE PRO TĚHOTNÉ Kombinovaný test v I. trimestru těhotenství (vyšetření NT-plus) Nejpřesnější metoda screeningu DOWNOVA SYNDROMU v těhotenství a nově taky screening rizika PREEKLAMSIE a RŮSTOV...

Více

Osteoporóza

Osteoporóza * TRAcP 5b ev. speciální vyšetření *celotěl.scintigram,biopsie po tetracykl. určení prognózy a terapie (kontrolovat: biochem.vyš. 3-6 měs denzitometr. 12 měs

Více

Metabolické nemoci jater

Metabolické nemoci jater A1AT inhibuje elastázu neutrofilů a dalších sérových proteáz Prevalence deficitu A1AT 1:5000 Klinické formy: plicní a jaterní Laboratorně: pokles hladiny A1AT pod 0,4 g/l u homozygotů IEF+IF: normá...

Více

Respirace

Respirace hodnoty tlaku alveolárního až po hodnotu tlaku atmosférického. Při klidném dýchání zůstává tlak intratorakální vůči tlaku atmosférickému negativní jako následek retrakční síly plic. Avšak při usilo...

Více

žádanka - metody - IFCOR

žádanka - metody - IFCOR Bilirubin Bilirubin konjugovaný Alaninaminotransferáza Aspartaminotransféráza Fosfatáza alkalická Gama-glutamyltransferáza Alfa-amyláza Amyláza pankreatická Lipáza Kreatinkináza Laktátdehydrogenáza...

Více

Instalační návod k řídící jednotce ke stažení ve formátu

Instalační návod k řídící jednotce ke stažení ve formátu displeji v inicializa ní fázi. Znaky r -00 ozna ují p ijíma e typu rolling code, znaky f -00 p ijíma e typu xed code. V p ijíma i je možné ukládat kódy typu HT53200 ve 13 bitovém režimu nebo fixní ...

Více

stáhnout - Divadlo na Orlí

stáhnout - Divadlo na Orlí Scénické osvětlení jeviště je navrženo jako variabilní. Obecné rozmístění svítidel se předpokládá z následujících míst: frontální svícení na přední hraně lávek, roštů a mostů. Boční osvětlení z hle...

Více

SYSTÉMY výstavby skleněných tvárnic

SYSTÉMY výstavby skleněných tvárnic X-METAL umožňuje použití sortimentu formátů skleněných tvárnic společnosti SEVES 19x19cm a 19x9 cm včetně kombinace se systémem nasvícení skleněných tvárnic X-LIGHT. Konstrukční velikost ploch z X-...

Více