2010 1 HYJÉ pro Vás 1 /2010 - HYJÉ

Komentáře

Transkript

2010 1 HYJÉ pro Vás 1 /2010 - HYJÉ
HYJÉ pro Vás
Kde to řehtá – tam je HYJÉ
Úvodní slovo
Vážení zakladatelé a příznivci koní,
vychází první zpravodaj HYJÉ – koně Zlínského kraje pro Vás, prostřednictvím kterého
bychom Vás rádi informovali o dění v HYJÉ – koně Zlínského kraje o.p.s. Měl by Vám
přinést tolik potřebné informace o aktivitách, které společnost s Vaší pomocí
zorganizoval, co se aktuálně připravuje a co se děje u Vás, v hipoturistice ve Zlínském
kraji a také vše o Vás. Doufám, že pro Vás bude zpravodaj nejen pravidelným a
spolehlivým zdrojem informací, ale také i Vy přidáte svůj příspěvek do dalšího čísla.
Ing. Josef Balaštík
předseda SR
Ing. Jana Fatěnová a Mgr. Iva Hlobilová
projektové manažerky HYJÉ – koně Zlínského kraje ,o.p.s.
Přehled činnosti v období leden 2010 až srpen 2010
o
14.-17.1. 2010 účast na Regiontour Brno 2010, kde se
společnost prezentovala svou činnost a aktivity zakladatlů.
o
zveřejnění hipostezek ve Zlínském kraji na
www.czecot.com/cz/konska-stanice a na www.tourmapy.cz.
o
účast na semináři pro žadatele OP Přeshraniční spolupráce
SR-ČR.
o
uhrazení členského příspěvku do KČT.
o
odevzdání Zprávy o správě informačního portálu na
KÚZK, STR.
o
účast na konferenci cestovního ruchu – CCR VM.
o
vyhlášení fotosoutěže (web hyje.cz, zocjf.cz, tiskové
zprávy).
o
jednání s Ing. Tiborem Teleckým, TC CONTACT, partnerem
pro komplementární mikroprojekt Koně a ekoden
v holešovském podzámčí.
o
jednání o možnosti vedení hipostezky v okolí Rusavy a
přístupu nových členů do HYJÉ.
o
1.3. 2010 Valná hromada společnosti HYJÉ.
o
odevzdání vyúčtování dotace ZK.
o
zveřejnění stezek na webu WORD MEDIA PARTNERS.
o
8.3. 2010 se uskutečnila správní rada (SR) HYJÉ
o
tisková zpráva o zahájení jezdecké sezóny ve Zlínském
kraji.
o schválení projektu Bezpečná hipoturistika, PRV - podpis Dohody o
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR.
o
umístění odkazu na rezervační systém CCR VM na www.hyje.cz.
o
spoluúčast na kurz Krmení a výživa koní.
o
24.3. 2010 Zasedání dozorčí rady.
o
příprava přehledu vyznačených jezdeckých
okruhů.
o
23.5. 2010spolupráce na organizaci Formanského
odpoledne v Kunovicích.
o
příprava žádosti o dotaci z rozpočtu ZK na rok 2011, včetně rozpočtu
a plánu činností na rok 2011.
o
jednání se subjekty o možném vstupu do HYJÉ a spolupráci při vytvoření
hipostezky Rusava, Ostrožská Nová Ves.
Jednání se zástupci obce Vysoké Pole a
MAS Ploština o spolupráci při dokončení
Velkého vizovického okruhu.
o
revize map na webu HYJÉ.
o
23.5. 2010 Jízda králů Kunovice.
o 28.5. 2010 proběhla SR, při které se konalo výběrové řízení (zástup za
MD). Na pozici projektové manažerky byla z uchazečů vybrána ing. Jana
Fatěnová. Byla schválena Výroční zpráva HYJÉ – koně Zlínského kraje o.p.s..
o
byla podána a kladně vyřízena žádost o prezentaci webu
HYJÉ na czechtourism.com. Odkaz na www.hyje.cz byl
zařazen do katalogu na www.czechtourism.com - katalog linků
– podsekce Sport – jezdectví.
o
6.6. 2010 proběhl Den koní na farmě v Lipině.
o
12.6. 2010 při Zemědělské výstavě v Kroměříži –
Kotojedech proběhla propagace společnosti HYJÉ.
o
v magazínu Východní Morava – léto 2010, Okno do kraje –
červenec 2010 vyšly informace o světě z koňského sedla ve
Zlínském kraji.
o
sdružení Turistika na koni zahájila vydávání map
s hipoturistickými trasami, přičemž poskytovatel podkladů
obdrží 50 ks map zdarma. Společnost HYJÉ – koně Zlínského
kraje byla požádána o zaslání podkladů k Vizovickém jezdeckém
okruhu.
o
byl umístěn inzerát na Hyperinzert .cz odkazující na
aktivity HYJÉ.
o
19.6. 2010 Mistrovství Zlínské oblasti v parkurovém skákání
v Kroměříži
Svět koní objektivem
MOTTO: Ach kůň. Pohleďte - šlechetnost bez
domýšlivosti, přátelství bez závisti, krása bez
marnosti. Ochotný sluha a přesto nikdy otrok.
Každý, kdo má byť minimální zkušenost s koňmi, by se jistě
pod touto starou moudrostí podepsal stokrát. Každý, kdo miluje
koně, v ní cítí hlubokou pravdu a pokoru vůči těmto ušlechtilým
tvorům. I pro nás ve společnosti HYJÉ – koně Zlínského kraje,
o.p.s. se tato slova stala cenným zdrojem
inspirace - inspirace k uspořádání fotografické soutěže „Svět koní“.
Aby byla soutěž co nejzajímavější a vzešla z ní opravdu různorodá plejáda snímků,
mohli účastníci přihlásit své fotografie do pěti kategorií: Kůň a člověk, Kůň a příroda,
Kůň a svět práce, Kůň a sport, Kůň a krásy Zlínského kraje. Termín pro přijímání
soutěžních fotografií byl stanoven od 9.2. 2010 do 5.4. 2010. Z došlých snímků byly
prostřednictvím zástupců společnosti HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s. vybrány tři
finálové snímky do každé z kategorií – celkem tedy 15 fotografií, které postoupily do
veřejného finále. Prostřednictvím hlasování na webu www.hyje.cz si sami návštěvníci
těchto stránek zvolili vítěze jednotlivých kategorií a také absolutního vítěze soutěže
(tou se stala autorka fotografie s nejvyšším počtem hlasů ve všech kategoriích).
Hlasování na webu www.hyje.cz probíhalo od 12.4.2010 do 30.5.2010. Celkem se
soutěže zúčastnilo 50 soutěžících a v neveřejném kole jsme vybírali ze 179 snímků.
Na webu www.hyje.cz bylo uděleno celkem 3047 hlasů.
A jaké ceny mohli soutěžící vlastně vyhrát? Vítězové jednotlivých kategorií získali od
pořádající společnosti HYJÉ – koně Zlínského kraje, o.p.s certifikát v hodnotě 500 Kč
na aktivity spojené s koňmi dle vlastního výběru. Absolutní vítězka pak získala
fotoaparát zn. Nikon Coolpix L 22, dále pouzdro určené pro focení pod vodou a
paměťovou kartu. Ceny byly slavnostně předány při příležitosti
Mistrovství Zlínské oblasti v parkurovém skákání 19. 6. 2010, kde
také proběhla výstava všech finálových snímků. Úmyslem naší
společnosti je prezentovat tuto výstavu i na dalších akcích ve
Zlínském kraji spojených s koňmi, ať už sportovních, kulturních či
chovatelských. Všem účastníkům děkujeme! Děkujeme také
pořadatelskému týmu MO ZOČJF v čele s paní Hanou Dostálovou
za poskytnutí prostoru a technické pomoci při instalaci výstavy.
Fotografie v jednotlivých kategoriích se jmény autorů a počty
hlasů ke shlédnutí zde: www.hyje.cz
Výstava vítězných fotografií proběhla již v Kroměříži (19.6.),
Tlumačově (26.-27.6), Těšánkách (31.7.).
o
(text Mgr. I. Hlobilová)
červen – zpracován projekt GZ pro SCHPMT.
o
21.6. 2010 účast na semináři pro příjemce dotace z Fondu
mikroprojektů.
o
byly umístěny informace o akcích ve Zlínském regionu
na www.kamzejdem.cz, www.kudyznudy.cz.
o
byla vypracována žádost pro P. Eima o podporu při
Světových hrách v Kentucky.
o
26.-.27.6. 2010 proběhla Výstava koní chovatelů Moravy
a Slezska v Tlumačově, kde byly předvedeny kolekce koní
chovatelů z Moravy. HYJÉ se zde představila výstavou
fotografií z fotosoutěže a propagačními materiály.
o 30.6. 2010 informační návštěva Ranch u Tuffa, Ranch
Nevada. Zpracování map nedoznačeného okruhu u
Ranče Nevada.
3.7. 2010 proběhla prezentace HYJÉ na závodech v
Pravčicích.
o červenec - zahraniční zastoupení CzechTourismu v
Bratislavě si vyžádalo propagační materiály k
hipoturistice. HYJÉ – koně Zlínského kraje o.p.s. poskytlo
300 ks katalogu Na koni Zlínským krajem a 300 letáků o
společnosti HYJÉ.
o byla provedena změna adresy u fakturace dodavatelů
služeb.
o zpracování přehledu neziskových organizací ve Zlínském
kraji, databáze zemědělských škol, databáze mediálních
partnerů.
o 17.-18.7. 2010 proběhlo v JS Galatík Těšánky Mistrovství
Zlínské oblasti v drezuře, kde se společnost
prezentovala. Kdo zvítězil? Více informací na www.zocjf.cz.
o 26.7. 2010 schůzka se zakladateli JS Galaltík Těšánky a
SCHPMT Kroměříž.
o 29.7. 2010 se uskutečnilo zasedání dozorčí rady, kde
bylo projednáno odstoupení ing. O. Tkáčové z DR.
o spolupráce s JK Azavero a městem Holešov na přípravě
v Holešově proběhla informační schůzka kolem závodů 11.9.
„Pohár moravsko- slovenského partnerství“, zabývající se
návrhem a přípravou ekosoutěže jako doprovodného programu
k závodům v Holešově.
o 30.7. 2010 byla podána žádost o poskytnutí dotace ze
Zlínského kraje.
o zaslána přihláška na výstavu v Lysé – Kůň 2010.
o zaslány informace o HYJÉ na největší koňské weby v ČR a to
Equichannel a Jezdectví.
o 4.8. 2010 kontrola značení Velkého Vizovického okruhu.
o
zpracování propagačních materiálů pro závody v Holešově.
o 13.8.2010 informační schůzky se zakladateli HYJÉ (ZH
Tlumačov, hřebčín Napajedla, Město Kunovice, JS Pegas
Bílovice, MAS Ostrožsko – Horňácko, Radomír Kavka.
o 14.8.2010 se uskutečnil v Kočovcích Považsky jazdecký pohár
a Pohár Moravsko – Slovenského partnerstva.
o 16.8.2010 informační schůzka s p. Částečkou, areál Hradisko,
Rožnov pod Radhoštěm.
o 22.8.2010 proběhly dostihy ve Slušovicích.
o aktualizace informací a akcí na www. hyje.cz
o návštěva informačních center – rozvoz propagačních materiálů.
o rozesílání informací o hipoakcích zakladatelům, mediálním
partnerům, IC.
o příprava pozvánek a jejich distribuce na vybrané závody ZO
ČJF.
o distribuce bannerů partnerů HYJÉ na vybrané závody ZO ČJF.
o zhotovení sponzorských cedulí (možné zhotovit i pro ostatní zakladatele).
o zajištění fotografií z vybraných závodů ZO ČJF jako pozornosti partnerům HYJÉ.
o zpracování přehledu dotací aneb kde hledat finanční prostředky na svou činnost.
Pozvánky na akce:
21.-22.9.2010 odborná konference Ochrana zvířat a welfare 2010 - VFU
Brno, info. www.vfu.cz/welfare.
Představujeme
v této rubrice postupně představíme Vás a Vaše činnosti milí zakladatelé. Pro
první číslo HYJÉ pro Vás jsme připravili informace o nováčku ve vašich řadách
HYJÉ a to o
Svazu chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka
(SCHPMT)
V roce 2010 Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka (SCHPMT) oslavil již čtrnáct let
činnosti. Hlavní snahou tohoto svazu je regenerace moravského teplokrevníka (MT).
Kdy vznikl svaz a jaká je současná situace ve svazu?
Již v roce 1991 přichází J. Binek s myšlenkou obnovit chov koní, kteří se dříve chovali v Pohořelicích.
Získává pro svou myšlenku další nadšence a v roce 1996 začínají podnikat iniciativní kroky k záchraně
jedinců nesoucí geny rakousko – uherských kmenů. Je založen Svaz chovatelů a příznivců
moravského teplokrevníka. Základní kámen svazu „ pokládají“ ing. V. Milota, B. Soušek, J. Jarka, J.
Dostál, ing. Č. Krybus, M. Novák a ing. V. Krybus. Byly vyvíjeny nesčetné aktivity k uznání rázu koní
moravský teplokrevník za samostatné plemeno. Snaha byla doceněna a 1.4.2004 se SCHPMT
rozhodnutím Ministerstva zemědělství České republiky stává uznaným chovatelským sdružením pro
plemeno moravský teplokrevník.
Počet členů tohoto svazu se od jeho vzniku pohyboval na průměru 50 členů. V letošním roce má
členská základna 65 chovatelů a příznivců. Stěžejní práce ve svazu je na bedrech členů výboru
SCHPMT. Od počátku založení svazu do roku 2009 stál v čele a úspěšně řídil činnost ing. V. Krybus. V
dubnu 2009 byl za předsedu zvolen L. Karásek. Řádní členové se také svými aktivitami podílejí na
chodu svazu. S informacemi o dění ve svazu a v chovu koní byli a jsou členové seznamováni na
chovatelských besedách. Pravidelně je vydávána obsáhlá, barevná Ročenka a sborník moravského
teplokrevníka shrnující akce SCHPMT a vývoj v chovu moravského teplokrevníka za kalendářní rok.
Svaz je členem ASCHK, SCHKMS a FIF.
Kde se vzal moravský teplokrevník?
Moravský teplokrevník, plemeno koní pocházející z Evropy, je tu s námi již po generace. Teplokrevní
koně chovaní na bývalém území Rakouska – Uherska vytvořili kmeny - Furioso, Przedswit, Gidran,
Star of Hannover, North Star, Nonius, Shagya , které
přetrvaly až do dnešních dní. Od 40. let minulého století se
k těmto kmenům přiřadila i linie Catalin vzniknuvší v
hřebčíně Motešice (zal. 1927). Tito koně se na území ČR
dostali zejména po roce 1918 z likvidační podstaty
rakouských hřebčínů, připadající na náš stát. Stejně jako
ve světě, se historický a společenský vývoj v Čechách a
na Moravě se značnou měrou podepsal i na odlišném
vývoji chovu koní. Do roku 2004 byli tito koně zařazeni v
plemeni český teplokrevník (CT), jehož šlechtitelským
cílem byli podstatnou měrou ovlivněni.
Jaká je situace v chovu moravského teplokrevníka?
Z celkového stavu koní v ČR v roce 2004 ing. J. Volenec doporučil k regeneraci moravského
teplokrevníka na základě analýzy 12 vhodných hřebců a 150 klisen. Do PK MT bylo v roce 2004
zapsáno 10 plemenných hřebců a 67 klisen. I přes krátkou dobu trvání PK MT se podařilo plemennou
knihu rozšířit na dnešních 21 plemenných hřebců, 147 plemenných klisen, 64 koní dorostu a to
díky přihlášení vhodných koní k regeneraci a také zdárným odchovům našich chovatelů.
Jaké jsou svazové aktivity?
Svaz je pořadatelem akcí zaměřených na chovatelské dění. Pravidelné výstavy koní MT, které se
nejprve konaly v Uhřičicích a v posledních letech tyto výstavy postupně putují po Zlínském regionu a
představují tak plemeno moravský teplokrevník co nejširšímu spektru lidí. Členové svazu se také
účastnili a účastní výstav koní konaných na území České republiky i v zahraničí, kde posbírali nejedno
ocenění. Řada koní je zapojena do sportovní testace. Zástupci moravského teplokrevníka se prezentují
ve skocích, drezuře, všestrannosti, spřežení a voltiži.
Svaz zabezpečuje za podpory svých členů prodej mnohostranných koní
moravského teplokrevníka, jezdecký a vozatajský výcvik, chovatelské a
jezdecké ukázky při různorodých akcích, účinkování při národopisných
slavnostech a jiných oslavách, výcvik koní a přípravu koní na zkoušky,
kočárové služby, hiporehabilitaci a zemědělské práce prováděné s koňmi.
Bohatá činnost svazu svědčí nejen o snaze regenerovat
moravského teplokrevníka, ale i o snaze zvýšit informovanost
chovatelů a uchovat kulturní dědictví v podobě moravského
teplokrevníka, které nám zachovali naši předci.
Vždyť tradice a mnohostrannost se pojí v moravském
teplokrevníku.
z materiálů SCHPMT zpracovala ing. J. Fatěnová
Okénko pro Vaše otázky?
- na Vaše dotazy čekáme na : [email protected]
Chcete mít své příspěvky, fota o koních v HYJÉ pro Vás a ostatních
materiálech společnosti? Neváhejte a zašlete nám je. Zpravodaj bude
tak bohatý, jak bohatý nám ho pomůžete udělat☺
Inzerce
− prodáváte,
koupíte, hledáte, pořádáte – Váš inzerát rádi uveřejníme,
pište na: [email protected]
ČJF L nabízí pronájem VIP stanu. Člen ČJF 500,- Kč / den, nečlen 1000,- Kč/den.
Podrobné informace u M. Sehnalové tel. 573 351 066, 732 728 017 , e-mail:
[email protected]
HYJÉ pro Vás 1/2010 , koňařský občasník. Vydává HYJÉ – koně Zlínského kraje o.p.s., J.A.Bati 5520, 760 01 Zlín,
www. hyje.cz , [email protected] ,
Redakce: ing. J. Balaštík, ing. J. Fatěnová, Mgr. I. Hlobilová. Texty: ing. J. Balaštík, ing. J. Fatěnová, Mgr. I. Hlobilová . Foto:
archiv HYJÉ
Tisk: HYJÉ 2010.
Tento projekt je spolufinancován Zlínským krajem.

Podobné dokumenty