- B. Braun Medical

Transkript

- B. Braun Medical
Tisková zpráva
Úsměv pro život vyhlásil Nejusměvavější nemocnici roku 2011
Fakultní nemocnice Hradec Králové a Swiss Med Clinic Planá si ze středoevropské
konference Efektivní nemocnice odnesly ocenění Nejusměvavější nemocnice roku 2011,
kterou vyhlásila Skupina B. Braun v rámci svého charitativního projektu Úsměv pro život.
Praha, 30. listopadu 2011: Přes 30 tisíc pacientů z celé České republiky hlasovalo v soutěži
o Nejusměvavější nemocnici roku, kterou vyhlásil Úsměv pro život. Druhého ročníku soutěže
se zúčastnilo 85 nemocnic. Respondenti odpovídali na otázku: „Jak často se personál při komunikaci s
Vámi usmívá?“ Více než 80 procent z nich hlasovalo pro odpověď „často“ a „velmi často“. Oproti loňskému
roku se množství pacientů, kteří mají z nemocnic pocit, že se na ně zdravotnický personál neusmívá téměř
nikdy, nezměnil a tvoří 3% odpovědí.
Cenu „Nejusměvavější nemocnice roku 2011“ získaly:
Fakultní nemocnice Hradec Králové v kategorii Fakultní nemocnice
Swiss Med Clinic Planá v kategorii Krajské a městské nemocnice
„Titul Nejusměvavější nemocnice roku je pro zaměstnance Fakultní nemocnice Hradec Králové velmi
zajímavým oceněním. Těší nás, že přes všechny problémy, které zmítají českým zdravotnictvím, si
zaměstnanci dokážou najít úsměv pro své pacienty, říká k ocenění prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.,
Ph.D, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové.
„Toto ocenění, pocházející přímo od našich pacientů, je velkou odměnou a motivací pro celý tým
našeho, poměrně nedávno založeného, nestátního zdravotnického zařízení. Jsme nesmírně rádi, že
právě naše nemocnice je jedním z příkladů neustále se zlepšujících vztahů mezi zdravotnickým personálem
a pacienty. Všichni jsme si plně vědomi skutečnosti, že pobyt v nemocnici je nemalým stresem pro každého
z pacientů, a proto se jej všemi dostupnými prostředky snažíme co možná nejvíce eliminovat. Trpělivý
a vstřícný přístup k pacientům i jejich rodinám je jednou z priorit našeho zdravotnického zařízení. Uvedené
ocenění je jasným důkazem, že cesta, kterou jsme zvolili a jež je i součástí naší firemní politiky,
je správná,“ řekl k získané ceně MUDr. Dan Romortl, ředitel Swiss Med Clinc Planá.
„U prvního ročníku soutěže o Nejusměvavější nemocnici roku nás velice mile překvapil obrovský zájem
veřejnosti. Je vidět, že lidé posuzují zdravotnická zařízení nejen podle kvality poskytované péče, ale rovněž
podle přístupu personálu, jejich ochotě a vstřícnosti vůči pacientům,“ říká MUDr. Martin Kuncek, člen vedení
Skupiny B. Braun a garant charitativního projektu Úsměv pro život. „Podstatou projektu Úsměv pro život
je dodávat pacientům v nemocnicích pozitivní náladu, protože bez ní jde uzdravování o poznání hůře.
Jsme rádi, že si soutěž o Nejusměvavější nemocnici získala své příznivce, a máme tak možnost ocenit
Tisková zpráva
nemocnice, jejíž zaměstnanci při své každodenní práci nezapomenou na šíření optimismu a dobré nálady
a při léčení svých pacientů myslí také na jejich duševní pohodu,“ dodává k ocenění Kuncek.
Průměrné výsledky za Českou republiku
Otázka: „Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá?“
Odpověď
Počet hlasů
v%
Téměř nikdy
898
2.93
Méně často
2492
8.12
Nevím
2373
7.73
Často
12114
39.47
Velmi často
12812
41.75
Celkem
30689
100.00
Otázka týkající se úsměvů byla letos podruhé součástí soutěže NEMOCNICE ČR 2011, kterou
každoročně vyhlašuje nezisková organizace HealthCare Institute. Nemocnice byly hodnoceny na
základě třech kritérií: Finanční zdraví, Spokojenost pacientů a Spokojenost zaměstnanců. Absolutním
vítězem pro rok 2011 se v kategorii celá Česká republika stala Nemocnice Na Homolce a v kategorii
fakultních nemocnic byla nejlépe hodnocenou Fakultní nemocnice Ostrava.
Více o projektu Úsměv pro život
Úsměv pro život je charitativní projekt Skupiny B. Braun, jehož cílem je duševně podpořit dlouhodobě
nemocné pacienty. Hlavním partnerem je občanské sdružení Zdravotní klaun (www.zdravotniklaun.cz)
a podpora společného projektu Koš plný humoru. Úsměv pro život je každoročním vyhlašovatelem soutěže
Nejusměvavější nemocnice roku. Více na www.usmevprozivot.cz.
Více o Skupině B. Braun
Skupinu B. Braun v České republice a na Slovensku tvoří B. Braun Medical a B. Braun Avitum, které vznikly
jako dceřiné společnosti předního výrobce zdravotnických produktů, nadnárodního koncernu B. Braun
Melsungen AG. B. Braun Medical dodává bezmála dvě desítky let českému a slovenskému zdravotnictví
špičkové zdravotnické materiály, lékařské nástroje, zdravotnické technologie a služby. Sesterská společnost
B. Braun Avitum provozuje vlastní síť dialyzačních středisek. Skupina B. Braun v České a Slovenské
republice zaměstnává 600 lidí a její loňský obrat přesáhl tři miliardy korun.
Tisková zpráva
Kontakt na Skupinu B. Braun:
Lucie Kocourková
Tisková mluvčí
Tel. +420-271 091 313, Mobil +420-602 167 024
e-mail: [email protected]
www.bbraun.cz

Podobné dokumenty

Example of the China-Czech Collaboration Project of TCM in

Example of the China-Czech Collaboration Project of TCM in Example of the China-Czech Collaboration Project of TCM in Hradec Králové

Více

Výroční zpráVa - Zdravotní klaun

Výroční zpráVa - Zdravotní klaun Už je to nějaký čas, kdy nám pan Edwards nabídl spolupráci se zdravotními klauny. Je až neuvěřitelné, jak v době plné všeobecné skepse tento program, založený na rozdávání smíchu, dobré nálady a  n...

Více

06 / 2013 - Ledviny.cz

06 / 2013 - Ledviny.cz Dialog · Časopis nejen pro dialyzované pacienty Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. ISSN 1803-7267 Redakční rada: Ing. Petr Macoun, Ph.D., MUDr. Martin Kuncek, RNDr. Martin Kalina, Ph.D., Luděk H...

Více

Nápoje

Nápoje Nealko kvasnicové Maiselˇs Weisse láhev 0,5 l

Více

Závěrečná zpráva za rok 2014

Závěrečná zpráva za rok 2014 klauniád jsme zrealizovali o 100 víc než v předchozím roce. Doprovod dětí na operaci – NOS! – běží nyní každý týden již ve třech nemocnicích. Podařilo se nám také uskutečnit více návštěv vážně nemo...

Více

- B. Braun Avitum sro

- B. Braun Avitum sro Skotský básník a prozaik Robert Louis Stevenson kdysi napsal, že „Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života“. Věřím, že až si přečtete ...

Více

Nefrologický a dialyzovaný pacient v ordinaci

Nefrologický a dialyzovaný pacient v ordinaci Dialyzační středisko B. Braun Avitum Olomouc, areál nákupního centra Olomouc CITY

Více

- B. Braun Avitum

- B. Braun Avitum stala Irena Burdová. Zbývá doplnit, že můj zájem o dialýzované pacienty pramenil z faktu, že jsem v té době pracovala na Oddělení klinické imunologie FN II Praha, kde jsme mj. prováděli řadu vyšetř...

Více