1/5 Významné kyseliny

Komentáře

Transkript

1/5 Významné kyseliny
TG – chemie – tercie
Ing. Ludmila Horká
1/5 Významné kyseliny
Jaké vlastnosti a jaký význam má kyselina sírová (H2 SO4 )?
∙
∙
∙
∙
hustá, žíravá, bezbarvá, olejovitá, hygroskopická kapalina
velmi dobře se mísí s vodou; přitom se zvyšuje teplota
ředí-li se kyselina vodou, musí se opatrně přidávat kyselina do vody (míchat) ne naopak!
význam kyseliny sírové:
∙ výroba chemikálií, průmyslových hnojiv, plastů, barviv, léčiv, výbušnin
∙ úprava rud, čištění ropných produktů
∙ sušení látek v laboratoři, elektrolyt akumulátoru v autech
Jaké vlastnosti má kyselina siřičitá (H2 SO3 ) a jak vzniká?
∙ slabá kyselina, zředěný roztok tvoří součást kyselých dešťů
∙ do srážkových oblaků se dostává v důsledku činností člověka (spalováním uhlí a nafty vzniká oxid
siřičitý), s kapičkami vody vzniká kyselina siřičitá: SO2 + H2 O−−> H2 SO3
Jaké vlastnosti a využití má kyselina uhličitá (H2 CO3 ), jak vzniká?
∙
∙
∙
∙
jedna z nejslabších kyselin, existuje pouze ve vodném roztoku
vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě, součást kyselých dešťů
teplem se snadno rozkládá na oxid uhličitý a vodu
používá se na výrobu sodovek a limonád
Úkol
1) Napište vzorce sloučenin:
j)
a) oxid stříbrný
k)
b) oxid fosforečný
l)
c) oxid cíničitý
m)
d) oxid dusnatý
n)
e) oxid zlatitý
o)
f) sulfid kademnatý
p)
g) sulfid hlinitý
q)
h) sulfid manganičitý
r)
i) hydroxid francný
2) Napište názvy sloučenin:
a) SO3
g) ZnS
h) Hg2 S
b) SiO2
c) Na2 O
i) Fe2 S3
d) Al2 O3
j) RbOH
e) N2 O5
k) Ba(OH)2
f) OsO4
l) B(OH)3
Řešení
s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
hydroxid olovitý
hydroxid vápenatý
chlorovodík
sulfan
amoniak
kyselina jodovodíková
hydrid hořečnatý
hydrid barnatý
hydrid rubidný
m)
n)
o)
p)
q)
r)
H2 O2
NH3
H2 S
HCl
HBr
CaCl2
s)
t)
u)
v)
w)
x)
chlorid sodný
fluorid hlinitý
peroxid vodíku
hydroxid sodný
disulfid železa
kyselina fluorovodíková
oxid wolframový
oxid rutheničelý
LiH
HgI2
SrH2
Pb(OH)3
CrO3
Rh2 O7
y) BeH2
z) H2 O

Podobné dokumenty

1/3 Vzorce kyselin – 2. zpusob

1/3 Vzorce kyselin – 2. zpusob ∙ je-li součet oxidačních čísel prvku a vodíku lichý (nelze beze zbytku dělit dvěma), tak se vynásobí počet vodíků dvěma, pak se přičte oxidační číslo prvku; další postup je stejný (pro zjištění in...

Více

zápisy do sešitu

zápisy do sešitu roztoku uvolňují kation vodíku H+. Při ředění kyselin přiléváme vždy koncentrovanou kyselinu do vody a opatrně mícháme skleněnou tyčinkou. Indikátor (ukazatel) je látka, která umožní důkaz jiné l...

Více

Katalog NN CELLPACK

Katalog NN CELLPACK Přímé spojky Typ SMH pro silové kabely.............................................................................................................................. 2 Přímé spojky se šroubovými spo...

Více

II.1.3-CHEMICKÉ VZORCE

II.1.3-CHEMICKÉ VZORCE 5. Spoj čarou, co k sobě patří: Au2O3 oxid měďný Cr2 O3 oxid stříbrný PbO oxid olovnatý Cu2O oxid rtuťnatý TeO3 oxid chromitý HgO oxid telurový K2 O oxid zinečnatý ZnO oxid draselný Ag2O oxid uhlič...

Více

Komplexy

Komplexy 5. [Co(NH3)6]Br2 6. [Sn4(OH)6]Cl2 7. [Rh(NH3)6]Cl3 8. (NH4)3[AlF6] 9. [Cu(NH3)4](ClO4)2 10. (NH4)2[SiF6] 11. [Cu(NH3)6]Br2 12. Rb[MnCl3] 13. K2[ReCl6] 14. Na2[Pb(OH)6] 15. K2[ZrF6] 16. [Ni(NH3)6]Br...

Více

KYSELINY

KYSELINY Kyselina chlorovodíková HCl

Více

Názvosloví a struktura anorganických látek, chemické reakce v

Názvosloví a struktura anorganických látek, chemické reakce v e) oxid chromitý a uhličitan sodný v tavenině v přítomnosti kyslíku f) dichroman draselný s horkou kyselinou chlorovodíkovou g) dichroman draselný s chloridem draselným a s koncentrovanou kyselinou...

Více

hassium? aneb další oxid s příponou

hassium? aneb další oxid s příponou jako náramný borec, stačí vzpomenout si na druhý takový prvek, ruthenium (Ru), a sáhnout po oxidu rutheničelém (RuO4). V tomto případě jde o nejvzácnější z platinových kovů z hlediska výskytu v pla...

Více

8. Shrnutí

8. Shrnutí 3. Skleníkový efekt způsobují oxid uhličitý a vodní pára. 4. Pálené vápno se nazývá oxid vápenatý.

Více