závěrečná zpráva italy tour 2005

Komentáře

Transkript

závěrečná zpráva italy tour 2005
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ITALY TOUR 2005
Ve dnech 29.3.2005 až 2.4.2005 se uskutečnila pod názvem Italy Tour 2005 prezentaFH
Oi]HĖVWYtý5 D lázeňských produktů v Itálii. Prezentace se konala ve dvou italských
městech, a to 30.3.2005 v Miláně v hotelu dei Cavalieri a následně 1.4.2005 v Římě v hotelu
Artemide.
Projekt Italy Tour, již třetím rokem připravila a organizovala společnost Laverna Romana s.r.o.
pod vedením pana Tomáše Nešpora ve spolupráci s italskou firmou Consorzio Copernico 2000.
Základním a hlavním cílem Italy Tour bylo představení potenciálu Oi]HĖVWYtý5, a to pro
podporu lázeňství, wellness turistiky a propagace produktů , které by dobře a jasně
oslovily nový trh pro rozvoj cestovního ruchu
Blahoslavova 18/5, Karlovy Vary, Czech Republic
Cell.: +420 777 585 774 • e-mail: [email protected]
Italy Tour se pravidelně zúčastňuji poskytovatelé služeb cestovního ruchuDOi]HĖVWYt, v roce 2005
to bylyzejména: Grandhotel Pupp Karlovy Vary, a.s., který zastupovala slečna Andrea
Ferklová –marketing manager a Lázeňská společnost Imperial Karlovy Vary a.s., kterouzastupoval
pan Zdeňěk Krotký – ředitel hotelů Švýcarský dvůr a Sanssouci0ČVWD.DUORY\9DU\NWHUpE\OR
]DVWRXSHQRĜHGLWHOHP,QIRFHQWUDPČVWD.DUORY\9DU\RSVSDQHP3HWUHP0DViNHP9URFH
VHSUH]HQWDFHVWDO\WDNpVRþiVWtDNWLYLW'HVWLQDþQtVSROHþQRVWL6RNRORYVNR3URVWĜHGQLFWYtP
Oi]HĖVNpKRLQIRUPDþQtKRDSRUDGHQVNpKRVHUYLVX63$/,)(E\ODSUH]HQWRYiQDQDEtGNDOi]HĖVNêFK
PČVWý5
Celý projekt si již dlouhodobě získal podporu samosprávných institucí, MehR význam, zejména
v pravidelnosti a dlouhodobé udržitelnostiohodnocuje vládní agentura CzechTourism,
kterou reprezentovali zástupcifirmy AIGO – oficiální zastoupení Czech Tourismu v Itálii, paní Paola
Cerri, paní Debora Agostini a pan Massimo Boni.Zájem státní zprávy dokládá účast generálního
konzula ČR v Miláně pana ing.Karla Berana a obchodního tajemníka českého konzulátu v Miláně
pana Jana Brejchy. 0H]Lpartnery projektu patřily dále Karlovarská Becherovka a.s..
Mediálním partnerem akce bylo TTG Czech Republic.
Blahoslavova 18/5, Karlovy Vary, Czech Republic
Cell.: +420 777 585 774 • e-mail: [email protected]
Za italskou stranu se účastnil prezident společnosti Borla Bohemia s.r.l pana Sergio Borla,
prezident pro evropu Evropské Federace Turistických Médií pan Antonio Conte a prezident
sdružení Consorzio Copernico 2000 a majitel TTG Czech Republik v jedné osobě pana Luigi
Ceretti.
Fotografické i tištěné přílohy závěrečné zprávy dokládají vysoký stupeň prezentací přímo
oslovených potencionálních partnerů. Zároveň dokládají i velmi dobrou obchodní atmosféru
jednotlivých prezentací při Italy Tour 2005. Opětovně se podařilo navázat obchodní kontakty,
a získat pro mediální podporu prezentované destinace kvalitní mediální zázemí. Italský trh má
dostatek klientely, a tak byla Italy Tour přirozenou cestou k jejich oslovení. Zájem o Českou
republiku nepochybně Italové mají, ale šlo o to, dostat co největší objemdobrých informací mezi ty,
kteří s nimi pracují dál, tzn. mezi novináře a touroperátory.
Záměr sevydařil, také díky kvalitnímu katalogu, materiálům jednotlivých účastníků a filmové
prezentaci.
Projekt prokázel, že dlouhodobé ovlivňování trhu, a to v tomto případě již třetím rokem, má svůj
význam a je smysluplné pokračovat, protože teprve periodicita mediálního tlaku na klientelu
přináší výsledky. Zásluhou Italy Tour vznikl též úplný katalog s připojeným CD – ROM.
Přílohy:
1/ Vizitky
2/ Seznam Novinářů
3/ Tiskové výstupy
Blahoslavova 18/5, Karlovy Vary, Czech Republic
Cell.: +420 777 585 774 • e-mail: [email protected]
ELENCO GIORNALISTI PRESENTI ALLA CONFERENZA DI MILANO
Edihouse – Voyager
Ediman – Meeting & Congressi
Guida Viaggi
L’Agenzia di Viaggi
Travel Quotidiano
Giovanni Garavaglia
Aldo Lo Re
Emanuela Comelli
Dorina Landi
Matteo Fiorini
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
L’Arte di Vivere
Claudio Pina
[email protected]
Donna Moderna
Mondadori Periodici
Oggi
Enrico Saravalle
[email protected]
Clementina Gattoni [email protected]
Duilio Tasselli
[email protected]
Il Giornale
Italia Oggi – Turismo Oggi
I Viaggi di Repubblica
Giorgio Scaglia
[email protected]
Fabio Donfrancesco [email protected]
Nicoletta Longhi
[email protected]
Apcom
ANSA
Adele De Francisci
Roberta Meneghini
[email protected]
[email protected]
ASA
Ass. Stampa Agroalimentare
PRS Stampa
Enza Bettelli
Enrico Del Curto
[email protected]
[email protected]
Piergiorgio Cozzi
Luciano Ferrari
Luciano Riella
Franca Scotti
Angela Venturelli
Mirella Villa
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
fax 02-51620773
Free Lance
Inviata cartella a:
Il Corriere della Sera
Il Giornale di Brescia
Atmosphere
Bell’Europa
Dove
Gioia
Michele Focarete
Camillo Facchini
Giancarlo Roversi
Marina Aloisi
Marina Poggi
Paola Pardieri
Inviato invito per Roma e comunicato a Silvia Vaccarezza – TG2 Sì Viaggiare
Inviata cartella e CD con foto a Francesco Di Mario – TG1