Trestní příkaz č. 113/2004

Komentáře

Transkript

Trestní příkaz č. 113/2004
čímžspóchaI
trestný čin porušování autorského přáva, práv souviscjícíchs právem autorským a prá\'
k databázi podle $ 152 odst. 1 tr' zákona
a ods uzuje se za lo
podle $ 152 odst. 1' s 53 odst. 1' 2 písm' a) tr' zákona s
k peněžitému trcstu ve vj.měie 40 000'-Kč.
přil édnutím k { 314c odst.2 tr'
řádu
Pod]e $ 54 odst. 3 tr' zákona se pro případ, Že by uložeÍý peněžitý trcst nebyl ve stanovené
lhůtě vykonán, stanoví náhradní trcst odnětí svobody ve výměře 3 (tř0 měsíců.
Podle s 55 odst. l písm' a) tr. zákona se obviněnému dále ukládá tlest přopadnutí věci, a to
a)
následuiících CD:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ks cD ABBA - Foreverd Cold - 1 oba] s buklctem - koÍtrolní nákup
ks CD 3 r,l - 80s - I obal s bukletern
ks CD BRAVO - hits 4,1 - 1 obal s bukletem
ks CD Hitpack - volume 1 - I obal s bukletem
ks CD The DoME _ vol30 - 1 obal s búletem
ks CD The DoME _ vol 29 - 1 obal s búletem
ks CD ABBA - Thc Oefinitive Colektion - I obal s bukletem
ks CD ÁBBA - FOREVER - 1 obal s bukletcm
ks CD TRANCEVOICES - Volume elcvcn - 1 obal s bukletcm
ks CD Slavko Avsenik - Oberkraincr - I obal s btLkletem
ks CD Black Planet - vol. I - I obal s bukletcm
ks CD BRAVO - hits ,15 - 3 obaly s buklery
6
2 ks
2 ks
2 ks
CD caŤolií Reiber - wunsch Konzert - 1 obal s bukletem
cD Baaa'enstaÍk _ BAI'U s - 1 obal s bukletem
CD Herbert Groncmeyer - Live in Oeutschland - 1 obal s bukletem 2 ks CD Trancc
Base -vol I - 1 obal s bukletcm
2 ks CD Oas Beste - aus 25 Jahren popmusik - 1 obal s bukletem
2 ks CD KONTOR - vol.23 - 1 obal s buklctcm
..2 ks CD V A VA - Hirs 23 - 1 obal s bukietem
2 ks CD EUROPE - Rock The Night - 1 obal s bukletem
2 ks CD Italo Boot Mix - Copy 2003 - I obal s buklctem
2 ks CD BRÁvo - Black Hits -l obal s bukletem
2 ks CD Volksmusik - Oas grose Test 1 obal s bukletern
2 ks CD HIT AUF HI I - Volksmusik 2004 - I obal s bukletcm
2 ks CD BRÁVo - hits 52 - l obal s bukletem
2 ks CD Rotation - Club 26 - 1 obal s bukletem
2 ks CD KORN - Un tov chables - I obal s bukletem
2 ks CD 0- Tecbno - Gary O. - 1 obal s bukletem
:
CLASSIX
Tecluo
Club - 1 obal s bukletem
ks CD MODERi'- LOVE - I obal s bukletem
I ks CD ABT - No Silence - I obal s bukletcm
1 ks CD Randfichten - f{alli. hallo - 1 obal s bukletem
I ks CD Meet Loaf - Bai Out ofHell - I obal s bukletem
I ks CD OF X - Roots - 1 obal s bukletem
1 ks CD Jeanette - Break on lltough - 1 obal s bukletem
I ks CD SI-IAL - All Rights 1 obal s bukletem
I ks CD Oj.Otzi - Ich wal ilnmer - I obal s bukletem
I ks CD I lier Sind - Oie Orkelz - 1 obal s bukletem
I ks CD Glctschcr - fetzcr.\'ol1 -l obal s bukletem
I ks CD Metalice - St.Angcr - I obal s bukletem
1 ks CD Mary J.Blige - Love - 1 obal s bukletcm
- Behind thc sun - 1 obal s bukletem
1 ks CD
^lexander
1 ks CD Ándrea
Berg - Nah am feuer - 1 oba1 s búletem
I ks CD Oe Randfichten - Live in conccfi - I obal s bukletem I ks CD Bohseonkelz - Tanz
dcr tcufcl - 1obalsbukletem
I ks CD Babv Bash - Tha smokin - I obal s bukletem
I ks CD S)h.er - Litlc l hings - 1 obal s buklelem
1 ks CD Bruce Springstccn - Bam in the U.Sr^. - I obal s bukletem
I ks CD Die Fidelen - Molltaler - I obal s bukletem
1 ks CD Christina Milian - About time - I obal s bukletem
I ks CD Juliettc Schoppmann - Unique - I obal s bukletem
I ks CD Danicl - I-uck)' Star - I obai s bukleten
I ks CD CLLIB - Rotation - I obal s blLkletem
I ks CD L\ erlasr - \\Jhite trash Bcaulil'ul - I obal s bukletem
1 ks. CD Nelly Funado - Folklora - I obal s bukletem
I ks CD HIT MIX - Der Deursche 2004 - I otrl s buketem
1 ks CD Bťósis _ Heaven must bc mjssing an angel - 1 obal s bukletem
1 ks CD Racek Against Bush - vol 1 - I obal s bukletern
1 ks CD 2P AC - This is my storv - 1 obal s bukletem
I ks CD Claudia Jung - AII Rights - I obal s bukletem
I ks CD Kate R)an - Stronger - I obal s buklctem
] ks cI) I)í' Holznichl - De Randlichten - l obal s bukletem
I ks CD Rosenstolz - HIRZ - I obal s bukletem
I ks CD Mario Winans - The Deutscheparade - I obal s bukletem
1 ks CD I llP IIOP II - The Collection - 1 obal s bukletem
I ks CD Within l cmptation - lce Queen - 1 obal s bukletcm
l ks CD Álanis _ Vorissettc - l obal s bukletenl
1 ks CD Bohse Onkelz - Hasslich - I obal s bukletem
I ks CD No Doub - I he Linglcs - 1 obal s bukletem
I ks CD Frans Baucr - Grenzenlos - 1 obal s bukletem
1 ks CD Ioh bin cin star - Ilolt mich hier raus - 1 obal s bukletem
1 ks CD Yvonnc Cattcfcld - Meine welt - I obal s buklctcm
I ks CD Andrea Berg - Du bist frei - 1 obal s bukletem
I ks CD Van I lclsing - Soundtrack - I obal s bukletem
I ks Cl) OOMPH | - Lirnited bonus - 1 obal s bukletem
I ks CD Bnulner - Manner. Frauen,Leidenschaft - I obal s bukletern
I ks CD BURLI - Sportlreundestiller - 1 obal s bukletem
I ks CD Sudtiroler Spitzbuam - Heimat im Herzen - 1 obal s bukletem
I ks CD Alicia Ke)s - The diar) - 1 obal s bukletem
I ks CD Bohsc Onkclz - Es ist so\\'eit - I obal s bukletem
2 ks CID
1
-
+
I ks CD Cheris Norman - Break An'ay - I obal s bukletem
I ks CD N.E.R.D. - Fly or Dic - 1 obal s bukletem
1 ks CD Dic DDR Sl IOW - Dic bcstcn rock - I obal s bukletem
1 ks CD Kistiana Bach - Leb dein GefUhl - I obal s bukletem
1 ks CD BURLI - SPOR - I obal s bukletem
1 ks CD Aaliyah - I CÁRA 4U - l obal s bukletem
1 ks CD KRS - ONA krist.vles - 1 obal s bukletem
1 ks CD Judith Mel - Wei liebbt der lebt - I obal s buklctem
I ks CD Andy Borg - Traumen erlaubt - 1 obal s bukletem
I ks CD Zellberg Buam - Menn a zillertaler tanzt - 1 obal s bukletem
1 ks CD CIG^NTEN - Der Slasmusik - I obal s buklctcm
1 ks CD Adarn Sandler - 50 first dates - 1 obal s bukletem
1 ks CD Eprcss hill - l'ill deafu do us parc - 1 obal s bukletem
I ks CD 50 cent - ADVISORY - I obal s bukletem
1 ks CD [h'is Costello - NORTH - I obal s bukletem
I ks CD GIGI D AGOS I INO - Silence E.D - 1 obal s buklctcnr
1 ks CD Andv Borg - adios amar - I obal s bukletem
I ks CD NO ANGELS - The best of- I obal s buklelem
1 ks CD Elephunk - The black eyedpers - I obal s buklctem
I ks CD VIKINGER - Sest of- 1 obal s bukletem
1 ks CD \{onika Marlin - Eine liebe reicht for z\\'ei - 1 obal s buklctcn I ks CD ICH SIN
EIN ST^R - Holt mích heir raus - l obal s buklctcn l ks CD Zoo]!í _ ]'hc g1oba1tribe
gaůeríng- l obal s bukletem
1 ks CD Trio Alpin - Á. richlig tol]e Musi - ] obal s buklerem
I ks CD Hansi Hinterseer - Sesl of- I obal s buklctem
i ks cD Helmut Lotti - out olAiiíce _ l obal s buklctcl']:t
I ks CD Der Volksmusik - Hammer HIT-MIX - I obal s bukJetenr
1 ks cD stcilcťblant - Nicht nral Serulmr - 1 obal s buklctcn'l
I ks CD Monika Mafiin - Himmel aus Glas - 1 oba! s bukletem
I ks CD Thonas Gottschalk - 50 jahre Rock - I obal s bukletem
1 ks CD Marshall Alcxander - I IANO in HANO - I obal s buklctem
1 ks CD Sritnel Spears - In the zone - I obal s bukletern
1 ks CD SAN I ANA - Europa - 1 obal s bukletcm
I ks CD JEWEL - 030'1- 1 obal s bukletem
l ks CD Andy Sorg - Traumen eř]aubl - 1 oba1 s buklctcnr
I ks CD Volksmusik - Aus dem zillertal- I obal s buklctcnl
I ks CD Die grose schlagcr - Starparade - 1 obal s bukletem
I ks CD Dtcphanie - Wie ain luftballon - 1 obal s bukletem
I ks CD EXII-IA - tlnleashed - I obal s bukletcm
I ks CD SLIPKLOT - HARO - I obal s bukletem
l ks CD NENÁ - L]VE - 1 obal s bukletem
I ks CD Dr. Holzmichl - Der Randfichten - 1 obal s bukletem
1 ks CD
Serg - Sest of - I obal s buklelem
^ndrea - Musicolog) - 1 obal s bukletem
1 ks CD PRbICE
1 ks CD Ich bin ein stať - Hoh mich hier raus - 1 obal s bukletem
1 ks CD Ándrea Kiewel - Schlager giganten - l/obal s bukletcm
I ks CD Andrea Serg - \4achtlos - I obal s bukletem
I ks CD Andrea Serg - Ou bisl liei - I obal s bukletem
1 ks CD Andrea serg - nah am leueť - 1 oba1 s buk]etem
1 ks CD TWISTA - The kamikaze sampler - 1 obal s bukletem
1 ks CD
o 200'l - Thc feelgood - 1 obal s bukletem
I ks CD Enrjquc lglesias - Esparanze - 1 obal s bukletem
VM
ks CD Mario Winans - Huťt no more _ l obal s búletem
1 ks CD Oe Randfichten - live in ooncert - I obal s bukletem
1 ks CD Rolling on dubs - Hip hop volume 9 - I obal s bukletcm
I ks CD Missy Elliott - 'l his is not a test - I obal s bukletem
1 ks CD Dr' Holzmíchl _ oe Randl'ichten - 1 obal s bukleten
- dieses fcuer liebe - I obal s buklctcm
1 ks CD
1 ks CD Auril
^ndreas
Laviane - Under mb.skin - 1 obal s bukletem
1 ks CD ELLI - This is my life - I obal s bukletem
I ks CD N.E.R.D. - Fl,v or die - 1 obal s bukletem
I ks CD Vast Aire - Look mom no hands - I obal s bukletem
1 ks CD EVANESCENCE - fallen - 1 obal s bukletem
1 ks CD Dr. Slast Highly - Rekornmends - 1 obal s buklctcm
1 ks CD Limp Sizkit - Advisory - 1 obal s bukletem
1 ks CD Vanessa - Ridc eith me - I obal s bukietem
1 ks CD Rock against Sush - voll. - 1 obal s bukletcm
1 ks CD PRODIGY - ofmobb deep - 1 obal s buklerem
1 ks CD osrvald Sattler - Die \\eilšen der belge - ] obal s bukletem
I ks CD A TB - No silence - 1 obal s bukleten'r
1 ks CD Wir sind he]den - Die reklamation _ l obal s btúletem
1 ks CD Blink - 182 - I obal s bukletem
1 ks CD Al'r-jl l-avigne - Dont tell me - l obal s búletem
I ks CD Baby Bash - Iha smokin nephew - I obal s bukletem
I ks CD DLEP - Thc IllT MIX - I obal s bukletem
l ks CD Thc best ofrcm - in time - 1 obal Í bukletem
I ks CD Kylie N{inogue - N{c8arnjx - 1 obal s bukletern
I ks CD \\'estside - Connection t:. I obal s bukletem
I ks CD Dirty Dancing - Original 2 - I oba; s bukletem
I ks CD Sean Paul - lm stili - 1 obal s bukl'ilcm
I ks Cl) Kids Will - Rock you - I obal s bukletem
1 ks CD Noangels - The best of- I obal s bukletem
I ks CD Alles ist die sekle - Car nich so schlimm - 1 obal s bukletem
Kravitz - Baptism - I obal s bukletem
I ks CD lr4ichelle Branch - HotelPaper - I obal s bukletem
I ks CD Vanilla ice - The best of- 1 obal s buklctcm
1 ks CD Avrin Lavigne - My \\rrld - 1 obal s bukletem
1 ks CID Francine Jordi - Oas feuer der sehnsucht - I obal s bukletem
Burgh - The Road to Freedom - I obal s buklctem
I ks CD MIA - Stille Post - I obal s buklerem
I ks CD AGGRO - Ansage Nr.3 - I obal s bukleten,
I ks CD Ferris MC - Audiobiographie - 1 crbal s bukletem
I ks CD Bohseonkelz - Zehn - I obal s bukletem
I ks CD Kristina Bach - l,eb dein cetohl - I obal s bukletem
1 ks CD Paris..Athcn - Le Tour O
- I obal s bukletem
1 ks CD KIjLIS - Taaty - 1 obal s bukletem
^mour
1 ks CI) Cltistina Aguelera - Cenie - 1 obal s buklctem
I ks CD ABBA - Watcrloo - I obal s bukletem
I ks CD Pctc Rock - Soul Sun'ivor Il - I obal s bukletem
1 ks CD Anastacia - I obal s bukletem
1 ks CD PaÍy total _ die ncuc - l obal s bukletem
I ks CD Bcrnhard Brink - Unl(aputbar - I obal s bukletem
I ks CD The best ofRLM - Ir time - 1 obal r bukletem
I ks CD I-.OVE. - Lifc of Valezka a trko - 1 obal s bukletem
1
1
ks CD Lennv
1
ks CD Chris de
I ks CD Thc Gipsy King - Roots - 1 obal s bukletem
CD Santana - Europa - I obal s bukletem
1 ks CD Preludes - Girls in the house - I obal s bukletem
1 ks CD Nirvana - 1 obal s bukletem
1 ks CD JAM FM - The pany - 1 obal s bukletem
1 ks CD Blue Note - Revisired - 1 obal s bukletem
I ks CD Stacie Orico - S - 1 obal s bukletem
1 ks CD Festival der SIEGER - I obal s bukletcrn
1 ks CD Metallica - The unnamed feeling E.P. - 1 obal s bukletem
1 ks CD SLIPKLOT - I obal s bukletem
I ks CD Wat Laibach - Sertab - No Boundaries - 1 obal s buklctcm
2 ks CD Fruhjahr 200'1 - Balus - I obal s bulketem
2 ks CD BRAVO - ltl lS 44 - 1 obal s buketem
2 ks CD Starparade - Schlager 2004 - I obal s bLrkletem
2 ks CD Ramms+tein - Lichtspielhaus - I obal s bukletem
l ks CD Futuťc tlance - vol' 27 - 1 obal s buk]etem
1 ks
b) následujícich
DVD
DVD
l ks DVD
I ks DVD
1 ks DVD
1 ks DVD
2 ks DVD
I ks DVD
1 ks DVD
2 ks DVD
2 ks DVD
l k5 DVD
2 ks DVD
1 ks DVD
1 ks DVD
1 ks DVD
1 ks DVD
1 ks DVD
2 ks DVD
1 ks DVD
1 ks DVD
1 ks DVD
2 ks DVD
1 ks DVD
1 ks DVD
I ks DVD
I ks DVD
2 ks DVD
1 ks DVD
1 ks DVD
1 ks DVD
2 ks DVD
I ks
2 ks
DVD:
The Cooler A/les auflieben - 1 pouzdro
FLUCII der Karibik - 1 pouzdro
Motives Wenn begielde Žerstort - 1 pouzdro
Eight crazz_v nights - 1 pouzdro
The Barber - I pouzdro
Wemer - i pouzdro
Missing - 1 pouzdro
The girl next door - I pouzdro
Under the tuscan sun - l pouzdťo
BIG FISII - 1 pouzdro
Herr der Ringe - I pouzdro
ALl'N Rťsuřection _ l pou,/dro
EWIT WOUNDS - I pouzdro
Mombo ltaliano - 1 pouzdro
Private Dancer - 1 pouzdro
Thoughtcrimes - 1 pouzdťo
FROM TIRLL - I pouzdro
Ditry Dancing 2 - 1 pouzdro
BAD BOYS /l - 1 pouzdro
CITY by the SEA - I pouzdro
VIXXEN - I pouzdro
B des abitches - I pouzdro
The day affcr Tomonow - 1 pouzdro
SPY kids - 1 pouzdro
Leben oder so ahnlich - 1 pouzdro
Pakt des Schweigens - I pouzdro
TAKING LIVES - I pouzdro
HIDALGO - 1 pouzdro
PAYCHECK die abrechnung - 1 pouzdro
Rabid Grannies - 1 pouzdro
Brazilský had - 1 pouzdro
After Midnight - I pouzdro
1
ks DVD Upto\W Gir1s -
l pouzdro
DVD Mission 3-D - I pouzdro
ks DVD Echte frauen haben kuryen - 1 pouzdro
I ks DVD BUTTMAN - 1 pouzdro
I ks DVD ZAZEL - 1 pouzdro
1 ks DVD Beautiful girls - 1 pouzdřo
I ks DVD GRAMS 21 - 1 pouzdro
I ks DVD Dirty Dancing 2 - 1 pouzdro
I ks DVD Secrctary - 1 pouzdro
2 ks DVD Shanghai knights - I pouzdro
2 ks DVD Hcrr Lehmann - 1 pouzdro
I ks DVD Justine - 1 pouzdro
2 ks DVD Retunler - I pouzdro
1 ks DVD fight club - I pouzdro
I ks DVD Victoria Blue - I pouzdro
l ks DvD Deř wixxer - l pouzdro
I ks DVD Mona Lisas lacheln - 1 pouzdro
1 ks DVD Italian Legacy - 1 pouzdro
- I pouzdro
I ks DVD
I ks DVD The
^FROCENTRIX
Gatherino - I pouzdro
2 ks DvD HaÍy Potter - l pouzdro
1 ks DVD X-MEN 2 - 1 pouzdro
1 ks DVD Beautiful girls - 1 pouzdro
1 ks DVD Casting Cunts vol.O? - I pouzdro
I ks DVD Adam a Eva - I pouzdro
2 ks DVD HELD der gladiatoťen - 1 pouzdro
2 ks DVD Its all about love - I pouzdro
2 ks DVD Center stage - I pouzdro
I ks DVD Dity Dancing - I pouzdro
I ks DVD Bevy ofblondies - 1 pouzdro
2 ks DVD Die liga der aussergewohnlichen gentlemen - I pouzdro
Mettmann - 1 pouzdro
2 ks DVD Harry Potter - I pouzdro
2 ks
1
1
ks DVD Samba in
Podle { 22o odsl' l lr' řádu se poŠkozené
ceská národni skupina Mezinárodní federace hudebního prumyslu' Na Kozačce 7, Praha 2,
_ Čcská protipirátská unie' Pobřežní 22, PŤaha 8 _ Karlín,
odkazují se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občaÍskoprávních.
:
-
PqUčENÍ:Protitomutotrestnímupříkazulzedo8dnůodednejehodoručenipodatu
zdejšího soudu odpor. Právo podat odpor nenáleží poškozenémLr' Pokud je
odpor podán včas oprávněnou osobou, trestní příkaz se rušía ve věci bude
nařízeno hlavní líčení'Pň projednávání věci v hlavním líčeninení samosoudcc
vázán pní\.ni kvalifikací ani druhem a v]foněrou trestu obsaženými v trestním
příkaze. NebudeJi odpor řádně a včas podrán, tÍestní pHkaz se stane
pravomocn]ým a vykonatelným' v případě' že obviněný odpor nepodá, ýzdáýá
se tím práva na Fojednání věci v hlalním líčení.
Mgr. Martin Kaotor
s&mosoudce
za spríynost lThotove!í:
Jiakr vlachovÁá
/t
I

Podobné dokumenty

Trestní příkaz č. 113/2004

Trestní příkaz č. 113/2004 trcstný čin porušování autďského práva, práv souvisejicich s právem autorským a práva k databázi po{]le s l52 odst' l trestního zákona'

Více

Trestní příkaz č. 62/2004

Trestní příkaz č. 62/2004 Project Pat - Laýn da smack Down Future Summer Pafty Andrea Berg - Machtlos

Více

Stáhnout - Tyrolsko.cz

Stáhnout - Tyrolsko.cz Tyrolsko je spolkovou zemí demokratické Republiky Rakousko, člena EU. 703.500 obyvatel. hlavní město spolkové země Innsbruck, 120.000 obyvatel

Více

Malý program festivalu v anglickém jazyce

Malý program festivalu v anglickém jazyce 14.00 Festival Sommelier workshop I 19.00 Festival Sommelier workshop II > Townhall, Obroková Street

Více

Trestní příkaz č. 45/2006

Trestní příkaz č. 45/2006 unii sesidlem Sokolovskf37124,Praha 8 Skoduve vjii 500,-Ki. Podle S 229 odst. 1 t. i6du se posk. spolednostiBonton film, a.s.,HollywoodCE, s.r.o.,Intersonicspol.s r.o.,Magic Box, a.s.,SPIIntemation...

Více

oděvy - Banner

oděvy - Banner apod.rozesíláme zájemcům e-mailem informační newslettery (většinou měsíčně). Pokud máte o tyto aktuální informace zájem, pošlete nám svou e-mail adresu na [email protected] (uveďte např.: „Posílejt...

Více