Vejcorodí

Transkript

Vejcorodí
Systém savců
2 podtřídy
Vejcorodí
 Jediný
řád: Ptakořitní
6 druhů
Živorodí
4300 druhů
 2 nadřády: Vačnatí
Placentálové
Podtřída: Vejcorodí
ř.Ptakořitní
Starobylí
Plazí znaky
Snášejí vejce v pergamenové bláně po krátkém pobytu v
děloze
 Rozmnožovací soustava, kloaka, kolísavá tělesná teplota,
funguje jen jeden vaječník (jako ptáci)

Savčí znaky

Srst, mléčné žlázy, 3 sluchové kůstky, 7 krčních obratlů,
bránice a srdce
Vývoj v hnízdě nebo kožním vaku
Ježura australská
Suchozemský druh v norách
Trubicovitý obličej, lepkavý jazyk, hrabavé nohy s
drápy, bodliny
paježura
Ptakopysk podivný
Nesmáčivá srst
Břehy řek, jezer
„kachní zobák“
Plovací blány
Ocas- kormidlo
Podtřída: Živorodí
Rodí živá mláďata
Nadřád: Vačnatí
 Krátký
nitroděložní vývoj
 Mláďata se rodí velmi málo vyvinutá
 Párové vakové kosti
 Vývoj dokončují ve vaku, kde se přisají k mléčné bradavce
 Mozek je málo rýhovaný
 Žijí jen v Austrálii a Jižní Americe
Vačice opossum
Jižní Amerika
 Ovíjivý ocas

Ďábel medvědovitý
Tasmánský čert
 Živí se zdechlinami

Kunovec tečkovaný

Dravý, škodí na drůbeži
Vakovlk
Zřejmě vyhubený
 Funkčně podobný šelmám

V Austrálii
Nejrůznější typy a
velikosti
Klokan rudý
Klokánek pižmový
Koala

Živí se pouze listím
blahovičníků
Vombat

Téměř vyhuben
Kusu liščí
 Velikost
kočky
 I ve městech
Třída: Savci – Mammalia
podtř. Živorodí
Nadřád : PLACENTÁLOVÉ
Nejúspěšnější skupina savců
 původně
v Eurasii, dnes celý svět
 Dlouhý vnitřní vývoj
 Život zárodku v děloze zajišťuje placenta
Není kloaka, složité mléčné žlázy
18 recentních řádů
V ČR 91 druhů
Řád: Hmyzožravci - Insectivora
Znaky:
Celý svět kromě Austrálie a Antarktidy
3,6 – 46 cm (většinou do 20 cm), 1,5 g – 2 kg
422 druhů, 10 v ČR
vesměs protažený, svalnatý čenich
ploskochodci
32 – 48 zubů, s věkem se obrušují
až 12 párů bradavek
březost 11 – 43 dní
1 – 31 mláďat
Ježek západní (Erinaceus europaeus)
Ježek východní (Erinaceus concolor)
Rejsek obecný (Sorex araneus)
Špičatý čumáček, malé oči a uši ukryté v srsti
Bělozubka šedá (Crocidura suaveolens)
Krtek obecný (Talpa europaea)
- zakrnělý zrak, „lopatovité“ přední končetiny
Řád: Letouni - Chiroptera
Znaky:
Celý svět kromě polárních oblastí
3 – 40 cm, 1,7 g – 1,5 kg
925 druhů, v ČR 21 druhů
přední končetiny přeměněny v létací aparát, mezi prsty, zadníma
nohama a ocasem kožovitá blána, v klidu podél těla, volný palec s
drápem
Jediní savci se schopností aktivního letu
Zadní končetiny (4 volné prsty a ostruha) zakloubeny opačně než u
ostatních savců, slouží k zavěšování
Echolokace – ultrazvukové vlny – odraz
Noční aktivita
Hypotermie (i během krátkého denního odpočinku)
březost 40 dní – 8 měsíců (utajená březost či oddálené oplození)
1 – 3 mláďata
1 – 2 páry prsních bradavek
Kaloň malajský
saje nektar
Upír obecný
 Líže


krev kopytníků
Špičaté boltce
blanitý výrůstek tvaru podkovy na čenichu – usměrňuje ultrazvuk
vydávaný nosem
Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)
Vrápenec velký (Rhinolophus ferrumequinum),
Netopýr velký (Myotis myotis)
Ultrazvuk vydávají pootevřenou tlamou
Netopýr vodní (Myotis daubentoni)
Netopýr vousatý (Myotis mystacinus)
Netopýr Brandtův (Myotis brandti)
Netopýr brvitý (Myotis emarginatus)
Netopýr řasnatý (Myotis nattereri)
Netopýr rezavý (Nyctalus noctula)
Netopýr stromový (Nyctalus leisleri)
Netopýr večerní (Eptesicus serotinus)
Netopýr severní (Eptesicus nilssoni)
Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus)
Netopýr pestrý (Vespertilio murinus)
Netopýr černý (Barbastella barbastellus)
Netopýr ušatý (Plecotus auritus)
Netopýr dlouhouchý (Plecotus austriacus)
Řád: Šelmy - Carnivora
Znaky:
Žijí v nejrůznějších podmínkách na celé zeměkouli
280 druhů
Většina přizpůsobena k lovu kořisti, masožravci
Podřád: Pozemní šelmy – Fissipedia
přední končetiny čtyřprsté, zadní pětiprsté, prsty se
srpovitými drápy
dokonalá pohyblivost, pokročilé chování
Březost 49 – 113 dní, prodloužená až 393 dní
1 – 13 mláďat
Čeleď: Psovití - Canidae
Znaky:
Téměř celý svět
35 druhů, v ČR 3
protáhlé štíhlé tělo na dlouhých nohách, prodloužený
čenich, bohatě osrstěný ocas
prstochodci, nezatažitelné drápy
hustá dlouhá kožešina
téměř nemají potní žlázy
hlavní smysly: čich a sluch
3 – 7 párů mléčných bradavek
38 – 50 zubů
často vysoce organizované smečky
Vlk obecný (Canis lupus)
Liška obecná (Vulpes vulpes)
Liška polární
Fenek berberský
Nejmenší psovitá šelma
Šakal obecný
Afrika, Blízký východ, Balkán
Kojot prériový
Amerika
Pes dingo
Austrálie – kříženec dovezených zdivočelých psů
Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides)
Čeleď: Medvědovití - Ursidae
Znaky:
Amerika a Eurasie a SZ Afriky
9 druhů, v ČR 1
Největší žijící šelmy
Přední i zadní končetiny pětiprsté v velkými, zahnutými a
nezatažitelnými drápy
Zavalití, mohutné tlapy, velká tlama, malé oči
Téměř chybí mimika v obličeji
Ploskochodci
Hlavní smysly: čich a sluch
32 – 42 zubů, všežravost
některé druhy – v zimě nepravý spánek
Medvěd hnědý (Ursus arctos)
Medvěd lední
Panda velká
Medvídkovití: Medvídek mýval
Čeleď: Lasicovití - Mustelidae
Znaky:
Téměř celý svět
65 druhů, v ČR 8
drobné až střední šelmy, nezatažitelné drápy
samci bývají větší než samice
malá obličejová část, krátké zaoblené boltce
kvalitní kožešina
v okolí řiti pachové žlázy
protáhlá lebka, 28 – 38 zubů, dlouhé špičáky
utajená březost: normální březost 30 – 65 dní se
může natáhnout až na 11 měsíců
Vydra říční (Lutra lutra)
Jezevec lesní (Meles meles)
Kuna lesní (Martes martes)
Kuna skalní (Martes foina)
Kolčava (Mustella nivalis)
Hranostaj (Mustella erminea)
Tchoř tmavý (Mustela putorius)
Tchoř stepní (Mustela eversmannii)
Norek americký - mink
Sobol asijský
Skunk smradlavý
Rosomák
Hyenovití: Hyeny skvrnitá
Pokleslá záď
Čeleď: Kočkovití - Felidae
Znaky:
37 druhů, v ČR 2
štíhlé, pružné a svalnaté tělo, dlouhý ocas, kulovitá hlava
veliké oči směřující dopředu, stereoskopický a barevný zrak,
přídatná vrstva v oku (tapetum lucidum) – zlepšuje vidění za šera
hlavní smysly: zrak, ale i sluch, čich a hmat (hmatové chlupy).
vesměs zatažitelné drápy, vpředu pětiprsté, vzadu čtyřprsté
končetiny, prstochodci
38 – 30 zubů, hlavně k zabíjení a střihání soust
2 – 4 páry mléčných bradavek
vesměs masožraví
Podčeleď: Malé kočky - Felinae
Znaky:
jazylkový aparát plně zkostnatělý – málo pohyblivý hrtan
syčivé zvuky a nepřerušované předení
neosrstěná plocha kolem nozder
Rys ostrovid (Lynx lynx)
Kočka divoká (Felis silvestris)
Podčeleď: Velké kočky
Rod Panthera
Pohlavní dimorfismus
Lev pustinný
Sahel, Indie
Levhart skvrnitý
Afrika, Asie
Tygr džunglový
Asie
Jaguár americký
Puma americká
Více ras
Gepard štíhlý
Asie, Afrika, nejrychlejší savec (120km/h)
Podřád šelem: Ploutvonožci
Vodní – veslovací ploutve
Na souši – rozmnožování
Podkožní tuk
Chytání ryb
Lachtani (lvouni)
Ušní boltce
tuleň obecný
mrož lední
Řád: Hlodavci - Rodentia
Znaky:
Celý svět kromě Antarktidy
Přes 2000 druhů, v ČR 22
Krátké tří až pětiprsté končetiny – zakrnělý palec, vesměs
ploskochodci
Mohutně vyvinuty žvýkací svaly
Četné kožní žlázy
2 – 10 párů mléčných bradavek, březost 15 – 283 dní, 1 – 16
mláďat, obvykle několik vrhů ročně
typická úprava chrupu - zpravidla 22 zubů, chybějí špičáky a někdy i
třenové zuby – diastema, řezáky stále dorůstají a mají sklovinu jen
na vnější straně
Veverka obecná (Sciurus vulgaris)
Sysel obecný (Citellus citellus)
Svišť horský
Čeleď: Bobrovití - Castoridae
Znaky:
Severní polokoule
2 druhy, v ČR 1
Velká hlava a plochý 12 – 15 cm široký dorzoventrální ocas (lysý a šupinatý)
Pětiprsté končetiny, zadní – plovací blány mezi prsty
Trvalý pobyt ve vodě - uzavíratelné nozdry a zvukovody
20 zubů
Mohutné řezáky s oranžovou sklovinou
Bobr evropský (Castor fiber)
Bobr evropský (Castor fiber)
plochý 12 – 15 cm široký dorzoventrální ocas (lysý a šupinatý)
Trvalý pobyt ve vodě - plovací blány mezi prsty,uzavíratelné nozdry a
zvukovody, Mohutné řezáky s oranžovou sklovinou
Křeček polní (Cricetus cricetus)
Hryzec vodní (Arvicola terrestris)
Ondatra (Ondatra zibethica)
Norník rudý (Clethrionomys glareolus)
Hraboš polní (Microtus arvalis)
Nutrie říční
Ondratra pižmová
Myšice křovinná (Apodemus sylvaticus)
Myšice temnopásá (Apodemus agrarius)
Potkan (Rattus norvegicus)
Krysa obecná (Rattus rattus)
Myš domácí (Mus musculus)
Plch velký (Glis glis)
Plch zahradní (Eliomys quercinus)
Plch lesní (Dryomys nitedula)
Plšík lískový (Muscardinus avellanarius)
Dikobrazi – d.evropský
Morče divoké
Andy
Kapybara
Největší hlodavec (50kg)
Činčila vlnatá
Řád: Chudozubí
Redukce chrupu
Pomalý pohyb
Jižní Amerika
Lenochod tříprstý
Mravenečník velký
Pásovec devítipásý
Řád: Sudokopytníci - Artiodactyla
Celý svět kromě Austrálie a Antarktidy
220 druhů, v ČR 10
na předních i zadních nohách nesou dva využívané prsty (3. a
4.) kopyta a mezi nimi probíhá osa končetiny, 2. a 5.prst
většinou méně vyvinuty (paspárky)
protáhlá lebka s užší mozkovnou, dlouhé nosní kosti, časté rohy
či parohy
30 – 44 zubů, horní řezáky a špičáky vesměs chybějí
Březost 100 – 491 dní, 1 – 12 mláďat
Podřád: Nepřežvýkaví – Nonruminantia
Výrazně rozlišený úplný chrup se špičáky (mohou přerůstat
v kly), jednoduchý žaludek
Prase divoké (Sus scrofa)
Prase bradavičnaté
Hroch obojživelný
Mozolnatci: Velbloud dvouhrbý, V. jednohrbý, Lamy
Došlapují na celou plochu 3. a 4. prstu – mozol
Hrb – tuková tkáň – zásoba vody
Podřád: Přežvýkaví - Ruminantia
téměř 200 druhů,
žaludek má čtyři části – tři předžaludky (bachor, čepec,
kniha) a jeden žaludek (slez), velmi dlouhé tenké střevo
28 – 34 zubů bez horních řezáků a často i špičáků
srůst záprstních a zánártních kostí 3. a 4. prstu – kost
kanonová (kanon) – zpevnění
lebka s mohutnými čelními kostmi, 2. a 5. prst velmi
slabé (paspárky)
krátká přiléhavá srst – jen místy štětkovitě prodloužena
samcům trvale sestupují varlata do šourku
četné pachové žlázy, 2 páry mléčných žláz – vemeno
herbivoři – spásači a okusovači
Čeleď: Jelenovití - Cervidae
Znaky:
44 druhů, v ČR 6
vesměs každoročně obnovované kostěné
parohy u samců (u sobů i samice)
2 páry mléčných bradavek
mláďata většinou skvrnitá
Jelen lesní (Cervus elaphus)
Jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus).
Daněk evropský (Dama dama)
Los (Alces alces)
Sob polární
Srnec obecný (Capreolus capreolus)
Sika (Cervus nippon)
Žirafa mramorovaná
Čeleď: Turovití - Bovidae
Znaky:
138 druhů, v ČR 4
2 kg – více než 1000 kg
rohy – stále dorůstající rohovinové pouzdro (toulec) na
kostěném výběžku čelní kosti - vesměs obě pohlaví
největší redukce kosti loketní a lýtkové, zachován
většinou jen 3. a 4. prst, jejichž poslední články jsou
pokryty rohovinou – tvar kopyt (paznehty, spárky)
30 – 32 zubů
1 – 2 páry bradavek
Kamzík horský (Rupicapra rupicapra)
Muflon (Ovis musimon)
Koza domácí, k. bezoárová
Buvol indický
Zubr evropský
Bizon americký
Řád: Lichokopytníci
Redukce prstů
Váha těla na 3. prstu s kopytem
Tapírovití: Tapír jihoamerický
Nosorožcovití: N. dvourohý, n. indický
Koňovití: Kůň Převalského
Osel africký, mezek, mula
Zebra stepní
Řád: Zajíci - Lagomorpha
Znaky:
20 g – 7 kg, 14 – 76 cm
80 druhů, v ČR 2
jemná srst, krátký ocas, rozpolcený horní pysk,
uzavíratelné nozdry
osrstěná chodidla
protáhlé pohyblivé boltce
zadní končetiny delší než přední končetiny, pětiprsté
(malý palec)
hluboce rozeklané pysky a dlouhé hmatové chlupy
pachové žlázy – okolí řiti, třísla, spodní čelist, líce
neúplný chrup, dva páry horních řezáků, diastema
březost 30 – 44 dní, 1 – 15 mláďat
Zajíc polní (Lepus europaeus)
Králík obecný (Oryctolagus cuniculus)
Řád: Chobotnatci
Největší suchozemští savci (3-5 tun)
Chobot – srůstem nosu s horním pyskem
Řezáky horní – kly (2m, 100kg), slonovina
Ušní boltce - termoregulace
Slon africký, slon indický
Řád: Primáti (nehetnatci)
Nejvyvinutější mozek
Samice 2 prsní bradavky
200 druhů – hlavně tropy a subtropy
2 podřády:
Poloopice – zadní končetiny větší, velké oči,
ovíjivý ocas, noční
Opice- plosky nohou, nehty, denní
- ploskonosé, úzkonosé
Poloopice: Lemurovití
Madagaskar
Lemur,
outloň, nártoun
Ploskonosé opice
Široká nosní přepážka
Kosman, malpa, vřešťan, chápan
Úzkonosé opice
Nozdry u sebe
Chrup 32 zubů, mláďata 20
Stereoskopické vidění
Ocas není uchopovací
Palce protistojné postavení
Samice menstruují
Guerézy – magot bezocasý
Gibraltar, S. Afrika
Lidoopi
Prodloužené ruce
Brachiace = pohyb zavěšováním pod větvemi
Stoličky s hrboly
1 velmi závislé mládě
Biologicky příbuzní s lidmi
Giboni, šimpanzi, gorily, orangutani
Řád: Kytovci
Zcela vodní
Přední končetiny-ploutve, zadní - zakrněly
Ocasní ploutev – bez kostry
Vynikající sluch
Vydechovaný vzduch – pára, před potopením
Podle chrupu: ozubení (stejnocenný chrup)
kosticovci (rohovité lišty- cedí plankton)
Ozubení: Delfín obecný, d. skákavý
Kosatka dravá
Vorvaň tuponosý
Narval jednorohý
Řezák trčí až 3m
Kosticovci: Plejtvák obrovský, velryba
grónská