Zruč nad Sázavou 2014 - Marec

Komentáře

Transkript

Zruč nad Sázavou 2014 - Marec
Zruč nad Sázavou
2014
MVDr.
Josef
ˇ
Rihák
Vážení účastníci 5. ročníku
mezinárodní kytarové soutěže,
přeji vám mnoho pěkných
zážitků ve Středočeském kraji
a soutěžícím hodně
uměleckého štěstí.
Ať na pódiu během svého vystoupení zužitkují tím nejlepším způsobem vše,
co se naučili během dlouhých a náročných zkoušek. Střední Čechy se staly
inspirací pro celou řadu vynikajících hudebních skladatelů a interpretů. Ať už
je to Dvořákova Vysoká a Nelahozeves, Smetanovy Jabkenice, Slavíkovy Jince
či Kmochův Kolín.Přeji mladým kytaristům, aby se pro ně středočeská
Zruč nad Sázavou stala krásnou vzpomínkou na start jejich hudební kariéry.
Návštěvníkům koncertů mnoho krásných zážitků.
Dear guests of the 5th International Guitar Competition, I wish to all of you
many pleasant moments in the Central Bohemia Region and to all
the contestans lots of artistic fortune. Let the potential they have gained
through long and difficult training to be capitalized in the best way during their
performances. Central Bohemia became the inspiration for a whole number of
excellent composers and performers. Whether it is Dvorak´s Vysoká
and Nelahozeves, Smetana´s Jabkenice, Slavík´s Jince or Kmoch´s Kolín.
I wish to guitarists may Zruč nad Sázavou become a beautiful reminiscence of
a start of their music career. Many wonderful experiences to all concert visitors.
MVDr. Josef Řihák
hejtman Středočeského kraje / the Governor of the Central Bohemia Region
Mgr.
Martin
Hujer
Jsem velmi potěšen, že naše městečko
popáté ve své historii přivítá účastníky
Mezinárodní kytarové soutěže "Zruč
nad Sázavou 2014". Věřím, že kouzlo
Zruče přinese soutěžícím dobrý tón a porotcům pěkné chvíle prožité v Posázaví.
I am pleased our little town will - for the fifth time in its history - welcome the
partcipants of The International Guitar Competition "Zruč nad Sázavou 2014".
I believe that the spirit of Zruč will bring a good tone to the contestants
and nice moments spent in our region to the jury.
Mgr. Martin Hujer
starosta města / mayor of the city
2
ˇ
ˇˇ
Reditel
souteze/
Director of the
Competition
ˇ
Jirí
Freml /CZ
Studoval na konzervatoři v Teplicích
u profesorů Václava Krahulíka, Václava
Vítka a Stanislava Juřici. Od roku 1981
působí na Základní umělecké škole
ve Zruči nad Sázavou, v roce 2003 se stal jejím ředitelem. Během své pedagogické praxe získal četná uznání za vzornou přípravu žáků na soutěž ve hře na kytaru.
Žáci jeho třídy se pravidelně účastní všech kytarových soutěží,
které jsou vyhlášeny v České i Slovenské republice. Jeho nejúspěšnější žáci jsou
Marie Cendelínová, Eliška Lenhartová a jeho syn Matěj Freml.
He graduated from the guitar classes of professors Václav Krahulík, Václav Vítek
and Stanislav Juřica at the Conservatory in Teplice. He has been teaching music
at the Elementary art school in Zruč nad Sázavou since 1981. In 2003 he became
the school headmaster. During his pedagogical career he has received many
appreciations for outstanding preparation of students for the guitar competitions. Students of his classes have presented at all guitar competitions organized
in the Czech Republic and Slovakia. Marie Cendelínová, Eliška Lenhartová
and his son Matěj Freml are counted among his most successful students.
ˇ
Predseda
poroty/
Head of Jury
Martin
Mysliveček
/CZ
Vystudoval brněnskou konzervatoř,
vysokou školu F. Liszta ve Výmaru
a Early Music Center v Londýně.
Během studií získal několik významných ocenění (Markneukirchen, Paříž, Caracas). Spolupracoval s řadou
předních českých instrumentalistů a souborů, mimo jiné se souborem Pražští
madrigalisté. Spolu s akordeonistou I. Kovalem založil trio v obsazení housle,
kytara, akordeon. Pro toto obsazení vznikla řada původních skladeb českých i zahraničních autorů. Koncertní činnost zavedla M.Myslivečka mimo evropských
zemí také do USA, Jižní a Střední Ameriky. Gramofonové a CD nahrávky pořídil M. Mysliveček pro firmy Supraphon, Panton, Hohner, Pehy, Studio Principium a pro různé rozhlasové stanice např. BBC, Maďarský a Český rozhlas
a další. Působil jako pedagog na Hudební akademii múzických umění v Praze,
od roku 1987 je řádným profesorem na Universitě pro hudbu a herecké umění
ve Štýrském Hradci. Martin Mysliveček je zván na kurzy, festivaly a do porot
mezinárodních soutěží. Je spoluzakladatelem České kytarové nadace, pěveckého
sboru Virtuosi di Mikulov a byl jednou z vůdčích osobností Mezinárodního
kytarového festivalu v Mikulově. Od roku 2004 působí pedagogicky
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Jedním z posledních projektů byla spolupráce s mladým brněnským pěveckým
sborem Musica da Camera Brno. Pro tuto ne zcela běžnou kombinaci vznikla již
celá řada originálních skladeb i zdařilých úprav.
3
Martin Mysliveček studied at the Brno Conservatory, at the Franz Liszt
University in Weimar and at the Early Music Center in London. He won
prominent international awards at competitions in Markneukirchen, Paris
and Caracas. He worked with many of the leading Czech instrumentalists
and ensembles such as the Prague Madrigalists and others. Together with
accordionist I. Koval, he founded a trio consisting of violin, guitar,
and accordion. His concert tours had taken him outside of the Europe to the
USA, and South and Central America. He is presented on many albums and
CDs, as well as on records made for broadcasters, including the BBC, Hungarian Radio, Czech Radio and others. Since 1987 he has been a full professor
at the University for Music and the Dramatic Arts in Graz. He has been one
of the leading figures at the International Guitar Festival in Mikulov. Since
2004 he has taught guitar classes at the Janáček Academy in Brno. The cooperation with the young vocal ensemble Musica da Camera Brno was one of his
recent projects, bringing a lot of original and adapted compositions.
Porota/the Jury
Václav
Kučera
/CZ
Vystudoval Pražskou konzervatoř
(1968 – 1974), následně pak
Pedagogickou fakultu v Českých
Budějovicích (1974 – 1978).
V roce 1974 získal titul „Laureát
mezinárodní kytarové soutěže ORTF“ v Paříži. Od roku 1980 se věnuje pedagogické činnosti, působil na různých renomovaných školách a ústavech
v České republice. Od roku 1997 je profesorem konzervatoře v Praze.
Sedmnáct let je členem Pražského kytarového kvarteta.
Václav Kučera graduated at the Prague Conservatory (1968-1974), and then
he studied at the Teacher’s College in České Budějovice (1974-1978).
In 1974 he was awarded the title „The Laureate of the International Guitar
Competition ORTF“ in Paris. Since 1980 he has been involved
in pedagogical activites, he has been teaching at various prestigious schools
and colleges all over the Czech Republic. Since 1997 he has been a professor
at the Prague Conservatory. He has been a member of the Prague Quartet for
seventeen years.
Stanislav
ˇ
Jurica
/CZ
Působí jako profesor na konzervatoři v Pardubicích a učitel na ZUŠ
v Přelouči. Má za sebou bohatou
4
publikační činnost v oblasti instruktivní kytarové literatury a transkripcí
renesanční a barokní kytarové vihuelové a loutnové hudby. Přes třicet let
působí jako akreditovaný lektor dalšího vzdělávání učitelů ZUŠ. Významná
je i jeho mnohaletá účast v porotách národních a mezinárodních kytarových
soutěží. Zpočátku se věnoval i koncertní činnosti, ale v současné době
se zaměřuje na studium a hru na barokní kytaru, vihuelu a na renesanční
a barokní loutny. Společně s Martinem Myslivečkem a Olgou Dvorskou
založili a dvacet let vedli Mezinárodní kytarový festival s mistrovskými kurzy
v Mikulově, který dodnes patří mezi špičkové kytarové akce v Evropě.
Stanislav Juřica is an outstanding teacher working at the Conservatory of
Pardubice and the Art School in Přelouč. He is the author of many educational books, as well as transcripts of Renaissance, Baroque guitar, vihuela and
lute music. In the past, Stanislav Juřica was very active as a concerting and
performing artist. Presently, he has focused on studying and playing Baroque
Guitar and vihuela, Renaissance and Baroque Lute. For over 30 years he has
been working as an accredited lecturer for further education. As a well-respected music juror, Stanislav Juřica sat on juries of many national and international
guitar competitions.Together with Martin Mysliveček and Olga Dvorská, he
has established The International Guitar Festival Mikulov with master classes
and concerts, an event which is still one of the top guitar events in the Europe.
Fabrizio
Ferraro
/IT
Pochází z ostrova Sardínie. Studium
ve hře na kytaru úspěšně ukončil
na Coservatorio di musica Gesualdo
da Venosa v Potenze pod vedením
renomovaného virtuóza Giampaola
Bandiniho, u kterého pokračoval také na Accademia musicale del Teatro
Cinghio v Parmě. Roku 2000 spolupracoval s americkým skladatelem Paulem
Josephem, jehož skladby pro kytaru premiéroval v Elmont Library v New
Yorku. V současnosti se věnuje především koncertní činnosti jako sólista,
ale také jako hráč v různých komorních seskupeních. Spolupracuje především
se slovenským kytaristou Adamem Marcem v „Duu Marec-Ferraro“ a s německým violoncellistou Robertem Wittem. Koncertoval v mnoha státech Evropy,
USA a v Číně. Je organizátorem mezinárodního kytarového festivalu „Isola
degli Sparvieri“ na Isola di San Pietro v Itálii.
Fabrizio Ferraro je finalistou Paganiniho soutěže v Parmě a nositelem mnoha
cen z mezinárodních soutěží - na medzinárodní soutěži „Guitar Festival and
Symposium“ v Georgii v USA se ze 60 účastníků z celého světa umístil mezi
deseti nejlepšími. Pravidelně účinkuje na koncertních pódiích v Evropě i USA
v rámci významných kytarových festivalů („Festival mediterraneo della chitarra“
v Cervo, „Festival Paganini“ v Parmě, „Festival internazionale della chitarra“
v Zagarolo, „Guitar Festival and Symposium“ v Georgii v USA).
Fabrizio Ferraro started studying the guitar with Paolo Alfonsi and later with
Riccardo Carta. After just four years of study he adjudicated the first prize
in the national competition “Ass. Segovia” and he also was the first student
in the region of Sardinia who became a guitar teacher at Scuola Civica di Musica. Supervised by a well known virtuoso Giampaolo Bandini, he graduated
successfully at the Conservatorio di Musica Gesualdo da Venosa in Potenza
(Italy) and attended his courses at the Accademia musicale del Teatro Cinghio
in Parma and in the Academy of Cremona with Giovanni Puddu.
5
He has cooperated with the American composer Paul Joseph whose guitar
compositions he premiered in New York City at the Elmont Library and
recently the composer Roberto Manca dedicated “Tempesta” for solo guitar to
him. He has performed in Europe, Asia and the U. S. A., being appreciated by
the audience and critics. He has given concerts at internationally recognised
guitar festivals such as the “Festival mediterraneo della chitarra” in Cervo,
the “Festival Niccolo Paganini” in Parma, the “Festival internazionale della
chitarra” in Zagarolo, the “Festival Isola degli Sparvieri” Carloforte ,
the “Guitar Festival and Symposium” in Georgia in the USA , the ”Classical
Guitar Workshops” in Slovakia and recently at the “Hong Kong International
Guitar Festival”.
Adam
Marec
/SK
Začal sa věnovat hře na kytaru
v roce 1996. V letech 1998 - 2002
studoval na konzervatoři v Žilině
ve tříde prof. Dušana Lehotského.
Mezi roky 2002 a 2007 byl posluchačem AU FMU v Banskej Bystrici ve třídě
Mgr. art. Jána Labanta, ArtD., kde promoval s vyznamenaním a cenou rektora
Akadémie umení. V roce 2010 ukončil doktorát z hudební interpretace pod
vedením prof. Jely Špitkovej na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V roce
2005 absolvoval pětiměsíční stáž na Conservatorio A. Boito di Parma a Academia del Teatro Cinghio v Parmě, kde získal mimořádné stipendium ve třídě
renomovaného virtuóza Giampaola Bandiniho a v roce 2006 dvojměsíční stáž
v Centre de Musique Baroque ve Versailles. Přitom navštevoval také třídu
Oliviera Chassaina na Conservatoire National Supérieur de Musique v Paříži.
Pravidelně se věnuje koncertní činnosti jako sólový hráč, sólista s orchestrem
a v různých komorních obsazeních. V současnosti spolupracuje především
s italským kytaristou Fabriziem Ferrarem v „Duu Marec-Ferraro“, s klaviristkou
Evou Cáhovou a s houslistou Andrejem Baranem v „Duu Slavonic“. Je finalistou Paganiniho soutěže v Parmě, a laureátem tří mezinárodních soutěží.
V současnosti se kromě koncertní činnosti věnuje také pedagogické činnosti.
Vyučuje hru na kytaru a komorní hru na Konzervatoři Jána Levoslava Bellu,
na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici a na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.
Adam Marec started studying the guitar in 1996. Between 1998 and 2002 he
studied at the Conservatory in Žilina with Dušan Lehotský. After studying
at the University of Arts in Banská Bystrica (the Slovak Republic) under
supervision of Ján Labant between 2002 and 2007, he was awarded the
Chancellor‘s Prize. In 2005 he spent five months at the Conservatorio A.
Boito di Parma and the Academia del Teatro Cinghio in Parma (Italy). He
obtained a scholarship of Giampaolo Bandini`s class, a well known virtuoso.
In addition, in 2006, he spent two months on a work-study programme in
the Centre de Musique Baroque in Versailles (France), where he attended
Olivier Chassain`s class at the Conservatoire National Supérieur de Musique
et Danse in Paris.
He regularly gives the solo concerts and plays as a soloist with an orchestra
and various chamber ensembles. He plays the duo with the Italian guitarist
Fabrizio Ferraro in “Duo Marec-Ferraro”, Slovak pianist Eva Cáhová
6
and Slovak violinist Andrej Baran in “Slavonic Duo”.
Adam Marec is laureate of three international guitar competitions and he has
gained several prizes in national and international guitar competitions.
Nowadays, in addition to his guitar performances, he works as the guitar and
chamber music tutor at the Conservatory of Ján Levoslav Bella in Banská Bystrica, as well at the Academy of Arts in Banská Bystrica and the Ján Albrecht´s
Academy in Banská Štiavnica (the Slovak Republic).
Patrick
Vacík
/DE
Narodil se 1984 v německém
Kemptenu. V jedenácti letech
se začal věnovat hře na kytaru.
Od roku 2000 studoval ve třídě
Václava Kučery na Pražské konzervatoři. Studium v Čechách dokončil
absolutoriem na pardubické konzervatoři v roce 2006 u Petra Saidla,
načež se vydal za studiemi do Německa. Ve stejném roce se stal studentem
Hochschule für Musik Franz Listz Weimar, kde pod vedením prof. Thomase
Müller-Peringa získal v roce 2009 umělecký diplom. Nyní pokračuje
u stejného profesora v postgraduálním studiu pro komorní hru (Aufbau B
v duu s Matějem Fremlem). Zároveň dokončuje doktorské studium
na Hudební fakultě Akademie múzických umění (HAMU) v Praze.
Patrick Vacík se během svých studií úspěšně zúčastnil mnohých národních
i mezinárodních soutěží („Guitar Art Festival“ v Bělehradě (Srbsko), „John
Duarte Competition“ v Rustu (Rakousko), „Concorso Mercatali“ v Gorizi
(Itálie) a další) a byl pozván na řadu koncertů a festivalů jako sólista
i jako komorní hráč.
Od roku 2006 je členem Pražského kytarového kvarteta a v říjnu 2007 založil
spolu s Matějem Fremlem kytarové duo „Siempre Nuevo“.
Od roku 2010 je profesorem kytary na Pražské konzervatoři
a vyučuje komorní hru v rámci doktorského studia na HAMU v Praze.
Patrick Vacík was born 1984 in Kempten, Germany. He started to play the
guitar at the age of eleven. In September 2000 he began his studies at the
Conservatory in Prague, the Czech Republic, with Václav Kučera.
He completed his studies in 2006 at the Conservatory in Pardubice, Czech
Republic, in the class of Petr Saidl. From October 2006 onwards he became
a student at the Liszt School of Music in Weimar, Germany under
Prof. Thomas Müller-Pering, with whom he has been preparing for his Duo
Concert Examination with Matěj Freml (since 2009). In addition to that,
he has been preparing for the PhD. at the Academy of Music and Performing
Arts in Prague, the Czech Republic.
During his studies, Patrick Vacík successfully took part in many national
and international competitions (incl. “Guitar Art Festival” in Belgrade
(Serbia), the “Guitar Competition John W. Duarte” in Rust ( Austria), the
“Concorso E. Marcatali” in Gorizia (Italy), e. t. c.). Beside his solo performance, Patrick Vacík is also actively involved in chamber music.
In 2006 he joined the „Prague Guitar Quartet“ and in 2007 he founded the
guitar duo “Siempre Nuevo” with Matěj Freml. In 2010 he became guitar
professor at the Prague Conservatory and he is also teaching chamber music
at the Academy of Music and Performing Arts in Prague.
7
ˇ
Matej
Freml
/CZ
Narodil se v roce 1982 v Teplicích.
Na kytaru začal hrát ve věku osmi let
u svého otce Jiřího Fremla na ZUŠ
ve Zruči nad Sázavou. V letech
1996-2002 studoval Gymnázium Jana Nerudy s hudebním
zaměřením v Praze ve třídě Václava Kučery, poté konzervatoř v Pardubicích,
kde v roce 2004 absolvoval u Petra Saidla. V akademickém roce 2007/2008 byl
na stáži na Hochschule für Musik Franz Listz v německém Výmaru ve třídě
prof. Thomase Müller – Peringa. V roce 2009 dokončil magisterské studium
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Martina
Myslivečka a doc. Vladislava Bláhy, ArtD. a v roce 2012 zde úspěšně absolvoval i doktorské studium pod vedením prof. Barbary M. Willi, Ph.D. Zároveň
studuje program Aufbau B – komorní hudba (duo „Siempre Nuevo“)
na Hochschule für Musik Franz Liszt ve Výmaru u prof. Thomase Müllera
– Peringa. Během svého hudebního života se zúčastnil mnoha mezinárodních
soutěží, kde získal řadu významných ocenění („Mezinárodní kytarové bienále
Kutná Hora”, „Guitar Art Festival“ v Bělehradě, „John Duarte Competition“
v Rustu, „Concorso Mercatali“ v Gorizii, „Guitar Competition J.K.Mertz” v
Bratislavě, „Split Guitar Festival“ a další).
MgA. Matěj Freml, Ph.D. vyučuje na ZUŠ ve Zruči nad Sázavou, Kutné
Hoře a od roku 2012 také na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Matěj Freml was born 1982 in Teplice, Czech Republic. His father Jiří Freml
gave him his first guitar lessons at the age of eight, at the music school in Zruč
nad Sázavou. In 1996-2002 he studied at the Jan Neruda High School with
Václav Kučera and then continued to study at the Conservatory in Pardubice,
where he graduated in the class of Petr Saidl in 2004. In 2007-2008 he studied
as an exchange student at the Liszt School of Music in Weimar (Germany),
in the class of prof. Thomas Müller-Pering. In 2009 he completed his master
degree at the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno under
prof. Martin Mysliveček and doc. Mgr. Vladislav Bláha, ArtD.
In 2012 he completed also his Ph.D. degree under prof. Barbara Willi,
Ph.D. Currently he is studying chamber music within the ‚Aufbau B‘
programme with Patrick Vacík in the class of prof. Thomas Müller-Pering at
the Franz Liszt School of Music. During his studies Matěj Freml successfully
took part in many national and international competitions (the “International
Guitar Competition Kutná Hora” (the Czech Republic), the “Guitar Art
Festival”in Belgrade (Serbia), the “Guitar Competition John W. Duarte” in
Rust (Austria), the “Competition J. K. Mertz” in Bratislava (Slovakia),
the “Concorso E. Marcatali” in Gorizia (Italy), the “Split Guitar Festival”
(Croatia), e. t. c.). MgA. Matěj Freml, Ph.D. is teaching at the Music school
in Zruč nad Sázavou, Kutná Hora and since 2012 at the Janáček Academy
of Music and Performing Arts in Brno, the Czech Republic.
8
Koncertující umelci
ˇ - hosté/
Performing Artists
Duo
Marec - Ferraro
SK/IT
Mezinárodní kytarové duo „Marec - Ferraro“ vzniklo na podnět italského
kytaristy Fabrizia Ferrara a slovenského kytaristy Adama Marca.
Seznámili se v roce 2005 na studiích v italské Parmě, kde je spojil hudební
vkus, myšlenka společných projektů a koncertů, láska k hudbě
a snaha co nejvěrněji ji reprodukovat publiku.
Společně realizovali několik koncertů v Evropě, na mezinárodních kytarových
festivalech a koncertních sezónách, jako např. „Festival Internazionale della
Chitarra a Carloforte“, „Ommagio a Andrés Segovia“, „Concerti a Palazzo
Reggio“ atd. V září 2013 se představili i na mezinárodním kytarovém festivalu
v Hong-Kongu, kde kromě několika koncertů vedli i mistrovské kurzy a zasedli
v porotě mezinárodní kytarové soutěže.
V roce 2011 vydalli své debutové CD s názvem „Romantic Impressions“,
které obsahuje díla skladatelů klasicismu a 20. století a je interpretováno
na dvou různých typech nástrojů. Duo „Marec - Ferraro“ hraje na repliky
romantických kytar model N. G. Ries z dílny českého kytaráře Jana Tuláčka
a na klasické kytary Daniela Starka a Aleksandra Benedykta.
Fabrizio Ferraro and Adam Marec are the Italian and Slovak guitarists who
first met in 2005. Because of their shared tastes and love of music they created
the international guitar duo “Marec - Ferraro”. They perform their own
projects at concerts for public. They have performed at international guitar
festivals and several concerts in the Europe such as the „Festival Internazionale
della Chitarra and Carloforte“. In September 2013, they presented
at the international guitar festival in Hong Kong, where they sat on the jury. In
addition they were giving several concerts and led master classes. In 2011 they
issued their debut CD titled “Romantic Impressions“ which includes works of
the Classical and 20th century composers and which are interpreted on two different types of instruments. Duo “Marec - Ferraro” plays the Romantic guitar,
a model replica of N. G. Ries, made by the Czech guitar maker Jan Tuláček
and classical guitars made by Daniel Stark and Aleksander Benedykt.
9
Petra
Poláčková
/CZ
Začala hrát na kytaru v šesti letech
na ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm
pod vedením Bohuslava Faltuse
a Miroslavy Pavelkové,
studovala také na ZUŠ Lounských
v Praze pod vedením
prof. Zdeňka Dvořáka.
V roce 2004 ukončila maturitou osmileté gymnázium v Rožnově pod Radhoštěm a v roce 2010 ukončila svá studia
také na konzervatoři v Pardubicích pod vedením prof. Petra Saidla. Od září
2010 studuje na Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazu
ve třídě prof. Paola Pegorara.
Je držitelkou celkem sedmnácti ocenění z národních a mezinárodních soutěží.
Díky těmto úspěchům je zvána na pódia významných evropských i mimoevropských festivalů v hudebních centrech, jakými jsou např. Vídeň, Rust, Mikulov,
Kutná Hora, Tychy, Wroclav, Bratislava, Bonn, Pordenone, Budapešť,
Balaton, Szeged, Bar, Ženeva, Tel-Aviv, Cleveland a další.
Petra Poláčková hraje na nástroj Concert Master Double Top
z dílny Petra Matouška a na osmistrunnou romantickou kytaru
(kopie - model N. G. Ries, Wien 1840) z dílny Jana Tuláčka.
www.petrapolackova.com
Petra Poláčková started to play the guitar at the age of six at the Elementary
Art School in Rožnov pod Radhoštěm under the guidance of Bohuslav Faltus
and Miroslava Pavelková, she also studied with prof. Zdeněk Dvořák
at the Elementary Art School Lounských in Prague. In 2004 she graduated
at the eight-year high school in Rožnov pod Radhoštěm.
In 2010 she completed her studies at the School of Music in Pardubice
(the Czech Republic) with prof. Petr Saidl. Now she is studying
with prof. Paolo Pegoraro at Universität für Musik
und darstellende Kunst in Graz (Austria).
She won seventeen prizes at national and international competitions.
Due to the succees within the competitions and concerts she performed
on the stages of important European and also non-European guitar festivals
(such as those in Bonn, Vienna, Rust, Mikulov, Kutná Hora, Tychy, Wroclaw,
Bratislava, Pordenone, Budapest, Balaton, Bar, Genéve, Tel-Aviv, Cleveland).
Petra Poláčková plays on the guitar Concert Master Double Top
made by Petr Matoušek and on the 8-string Romantic guitar
(a copy - model N. G. Ries, Wien 1840) made by Jan Tuláček.
www.petrapolackova.com
10
Siempre Nuevo
CZ/DE
Kytarové duo „Siempre Nuevo“ bylo založeno v říjnu roku 2007 dvěma vynikajícími českými kytaristy Matějem Fremlem a Patrickem Vacíkem. V tomto
období oba studovali na Hochschule für Musik Franz Listz v německém
Výmaru, kde získali své první hodiny komorní hry
u prof. Thomase Müller-Peringa a prof. Mathise Christopha.
V květnu 2008 duo vyhrálo svoji první mezinárodní soutěž v italské Gorizii.
Od té doby jsou tito mladí umělci pravidelně zváni na nejrůznější koncerty
a festivaly, a to jak v Čechách, tak i v Německu, Itálii, Polsku a na Slovensku.
Důležitým mezníkem v kariéře tohoto souboru se stalo pozvání
na „Mezinárodní hudební veletrh Šanghaj 2010“.
Následovala řada koncertů a mistrovských kurzů v dalších čínských městech
(Qingdao, Suzhou, Xuzhou, Guangzhou). „Siempre Nuevo“ interpretuje jak
originální skladby pro kytarová dua, tak i různé transkripce - vlastní či jiných
autorů. Jeho repertoár obsahuje rovněž starou i moderní hudbu od baroka
až po soudobé skladatele. Při snaze o dobovou interpretaci využívá historických nástrojů, čímž dodává skladbám z oblasti staré, hlavně však romantické
hudby nečekaně autentický a zajímavý zvuk. Tato všestranost a navíc velmi svěží
a výrazná interpretace byly mnohokrát kladně oceněny jak publikem,
tak i hudebními kritiky:
„Tito čeští kytaristé […] prokázali interpretacemi Granadose a Piazzolly
světový formát.“
(Thüringer Allgemeine, září 2009)
www.siempre-nuevo.com
The duo was founded in October 2007 by young Czech guitarists
Matěj Freml and Patrick Vacík.
At that time they were studying together at the Liszt School of Music
in Weimar (Germany), where they also received their first chamber music
lessons with prof. Thomas Müller-Pering and prof. Mathis Christoph.
In May 2008 the young musicians won their first duo-competition in Gorizia
(Italy). Upon the success they accepted an invitation to play at duo-recital at
the “Summer music festival“ in Grado (Italy). Other invitations followed, including concerts in the Czech Republic, Germany, Italy, Poland and Slovakia.
Being the significant milestone the duo was offered to give a recital
at the Shanghai Music fair 2010, followed by concerts and masterclasses
in several Chinese cities (Qingdao, Suzhou, Xuzhou, Guangzhou).
“Siempre Nuevo” plays original compositions, as well as adaptations for two
guitars. Their repertoire includes an equal measure of works of the Baroque
to Classical periods right up to compositions of the Romantic and contemporary periods. Both musicians increasingly use historical instruments,
which give the older pieces, especially classical pieces, an unique,
11
authentic sound. This diversity and the fresh, expressive interpretations often
were subject of praise from audiences and critics:
„The czech guitarists […] have proven international calibre with their interpretations of Granados and Piazzolla.“
(Thüringer Allgemeine, September 2009)
www.siempre-nuevo.com
guitArtistas
AT/CZ/SK
Kytarové kvarteto „guitArtistas“ vzniklo v roku 2011.
Neobvyklé obsazení souboru – oktávová kytara (Marie Cendelínová),
basová kytara (Andrea Wild) a dvě koncertní kytary (Natália Filová
a Eva Langöcker) – dovoluje hráčkám nastudovat a uvádět široký repertoár
od velkých orchestrálních a operních děl
až po úpravy džezových skladeb a popových písní.
Čtyři mladé kytaristky z České republiky, Slovenska a Rakouska hrají zpaměti,
což jim umožňuje soustředit se na virtuozitu,
vyváženou souhru a senzibilitu svého společného „muzicírování“.
V roce 2012 získalo seskupení první cenu na „Festivale internazionale
dell´Adriatico 2012“ v italském městě Pescara a v tomto roce zvítězilo
na „Mezinárodní výběrové soutěži mladých klasických kytaristů“
v Domodossole (Itálie).
Svoji hráčskou zručnost interpretky neustále zdokonalují
na kurzech u předních umělců jako jsou např. Andrew York a Scott Tennant.
The artists of the classical guitar quartet “guitArtistas” impress their audiences
with exceptional virtuosity and passion for music.
The unusual instrumentation, with octave (Marie Cendelínová, the Czech
Republic) and bass guitar (Andrea Wild, Austria), as well as two concert
guitars (Eva Langöcker, Austria and Natália Filová, Slovakia),
allows a wide repertoire ranging from classical orchestral works and operas
to jazz standards and pop songs. The four young ladies conjure up ever new
sounds and timbres with their instruments and thus keep surprising their
listeners again and again. The quartet awarded at the following competitions:
1st prize – the “Adriatic International Guitar Festival” in Pescara (Italy, 2012)
1st prize – the “International Selection of Young Classical Guitarists”
(Italy, 2014)
12
Harmonogram souteze/
ˇˇ
Basic time indications
14.00 – 16.00 17.00 – 17.45
18.00 9.00 – 10.00
10.15 – 12.15
14.00 – 15.50
17.30
18.30 8.30 – 11.45 13.00 – 16.45
18.00 19.30 19.6. 2014/ čtvrtek
prezence v ZUŠ Zruč nad Sázavou
slavnostní zahájení a losování jednotlivých kategorií
v Zrcadlovém sále zručského zámku
koncert kytarového dua „Marec - Ferraro“
(SK, IT) v kostele Povýšení sv. Kříže
20.6. 2014/ pátek
soutěž I. kategorie
soutěž II. kategorie
soutěž III. kategorie
koncert Petry Poláčkové
(CZ) v kostele Povýšení sv. Kříže
koncert kytarového dua „Siempre Nuevo“
(DE, CZ) v kostele Povýšení sv. Kříže
21.6. 2014/ sobota
soutěž V. kategorie
soutěž IV. kategorie
koncert kytarového kvarteta „guitArtistas“
(AT, CZ, SK) v kostele Povýšení sv. Kříže
závěrečný ceremoniál - předání cen vítězům
v Zrcadlovém sále zručského zámku
Soutěž se uskuteční v sále základní umělecké školy.
Srdečně Vás zveme na všechny koncerty pořádané v rámci
„Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2014“.
Cena vstupenky: dospělí 100,- Kč; děti 30,- Kč
2.00 pm – 4.00 pm
5.00 pm – 5.45 pm
6.00 pm
19th June 2014/ Thursday
Presentation attendance
at the Elementary art school building
Opening ceremony and drawing lots
at the Mirror hall of the Zruč castle
Concert of guitar duo “Marec - Ferraro” (SK, IT)
at the Povýšení sv. Kříže Church
20th June 2014/ Friday
9.00 am – 10.00 am
10.15 am – 12.15 pm
2.00 am – 3.50 pm
5.30 pm
6.30 pm Competition - the I. category Competition - the II. category
Competition - the III. category
Concert of Petra Poláčková (CZ)
Concert of guitar duo “Siempre Nuevo” (DE, CZ)
at the Povýšení sv. Kříže Church
8.30 am – 11.45 am
1.00 pm – 4.45 pm 6.00 pm 7.30 pm Competition - the V.category
Competition - the IV. category
Concert of guitar quartet “guitArtistas”
(AT, CZ, SK) at the Povýšení sv. Kříže Church
Closing ceremony - the result announcement and awarding of winners at the Mirror hall
of the Zruč castle
21th June 2014/ Saturday
13
The competition will take place in the school hall.
You are cordially invited to all of the concerts held within
the “International guitar competition Zruč nad Sázavou 2014“.
Ticket price:adults 100,- CZK; childern 30,- CZK
Andrzej Grygier
/PL
Laureát „Mezinárodní kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2012“.
Laureate of “International Guitar Competition Zruč nad Sázavou 2012“.
Rozpis kategorií/
Categories
kategorie I. category
1. Balcarová Marie
2. Hejdová Markéta
3. Inderka Jan
4. Kolář Jan
5. Kubátová Johanka
6. Lepschy Anna
7. Pechlátová Barbora
8. Stoyan Ljubov
9. Svěrák Tadeáš
10. Šarlinger Martin
11. Šarlinger Ondřej
12. Šimek Matěj
13. Vodičková Veronika
29.6. 2006
31.1. 2004
4.1. 2005
3.8. 2005 21.3. 2004
23.7. 2004
22.5. 2006
16.8. 2004
2.1. 2005 15.3. 2004
15.3. 2004
20.12. 2004
17.7. 2004
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
UA
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
kategorie II. category
1.Bártková Patricie
21.12. 2002
CZ
2.Brzezicha Agata11.8. 2003PL
3.Cibulková Anna4.3. 2002CZ
4.Čajanová Denisa
25.6. 2002
CZ
5.Eislerová Kristýna
10.8. 2002
CZ
6.Ivanová Júlia
1.1. 2002
SK
7.Kollárová Edita
8.10. 2002
SK
8.Kospaschová Pavlína
16.4. 2003
CZ
9.Kozáková Kateřina
7. 8. 2002
CZ
14
10. Lédl Martin
11. Lis Oliwia
12. Papierz Marta
13.Pažoutová Anežka
14.Puchý Simon
15.Tkáč Adam
16.Tomáš Ondřej 18. 8. 2002
22. 2. 2003
28. 4. 2002
25. 11. 2002
19. 2. 2003
17. 2. 2003
3. 3. 2002
CZ
PL
PL
CZ
SK
SK
CZ
kategorie III. category
1.Beshir Robin
2.Firtová Ema
3.Kohout Kryštof 4.Kolář Radomír
5.Komzáková Anna
6.Machová Kristýna
7.Nosov Andrey
8.Šmátralová Beata
9.Wichterle Ladislav
10. Zlámalová Michaela
22. 2. 2001
7. 12. 2001
25. 7. 2000
4. 5. 2001
24. 8. 2000
29. 4. 2000
19. 7. 2000
14. 9. 2000
9. 9. 2001
24. 7. 2001
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
RU
CZ
CZ
CZ
kategorie IV. category
1. Balvonová Julie
2. Beshir Carmen
3. Čížková Kamila
4. Jakubčíková Veronika 5. Jelínková Eliška
6. Kozák Tomáš
7. Luběna Matěj
8. Malý Ondřej
9. Myslivec Matěj 10. Rous Ota 11. Rozsívaloválová Terezie Anna
12. Stefański Michal
13. Švendová Dominika
14. Tvrdý David
15. Zlámal Petr
30. 3. 1998
5. 10. 1998
16. 4. 1999
6. 8. 1999
2.12. 1998
16. 11. 1999 18. 7. 1999 15. 6. 1999 14. 7. 1998
19. 1. 1999
17. 12. 1999
26.12. 1999
9. 8. 1998
3. 5. 1998
27. 9. 1998
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
kategorie V. category
1. Hanik Jiří
2. Nesrstová Viktorie
3. Novotná Klára
4. Nulíčková Kristýna
5. Stránský Jan
6. Strukiel – Pietrovski Oskar 7. Škarecký Jan
8. Taberyová Viktorie
9. Vedralová Markéta
11. 6. 1998
12. 8. 1995
11. 3. 1997
23. 12. 1996
1. 9. 1994
22. 4. 1997
5. 9. 1997
28. 5. 1996
8. 11. 1996
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
PL
CZ
CZ
CZ
15
ˇˇ
Hlavní partner souteze
Petr Matoušek
Petr Matouček, hlavní partner 5. ročníku „Mezinárodní kytarové soutěže
Zruč nad Sázavou 2014“. Jeden z nejvyhledávanějších stavitelů mistrovských
kytar nejen v Česku, ale i ve střední Evropě. Jeho nástroje vlastní celá plejáda
českých kytaristů (P. Saidl, V. Kučera, M. Freml, P. Vacík V. Mikulka a další);
ze světových např. M. Vesely, M. Schwarz, Costas Cotsiolis, Zoran Dukič.
Celou řadu nástrojů má v Polsku, Maďarsku, ale i v USA.
Petr Matoušek, the main partner of the fifth “International Guitar
Competition Zruč nad Sázavou 2014”. One of the most reputable builders
of the master guitars, not only in the Czech Republic but also in the Central
Europe. His instruments are owned by the broad range of the Czech guitarists
(P. Saidl, V. Kučera, M. Freml, P. Vacík, V. Mikulka and others); and also
by many foreign ones e.g. M. Vesely, M. Schwarz, C. Cotsiolis, Z. Dukic.
He sells a wide range of instruments in Poland,
Hungary, as well as in the U. S. A.
Mistrovský nástroj Petra Matouška obdrží Laureát 5. ročníku „Mezinárodní
kytarové soutěže Zruč nad Sázavou 2014“.
The laureate of the 5th “International Guitar Competition Zruč nad Sázavou
2014” will receive the master instrument of Petr Matoušek.
16
ˇ souteze
ˇˇ
Partneri
Mistři kytaráři Richard Hruš
a Pavel Kříha darují své nástroje
vítězům III. a IV. kategorie.
Masters Richard Hruš
and Pavel Kříha will donate their
instruments to the winners of the 3rd
and the 4th category.
Poděkování patří panu Jaroslawu Szeraszewskemu,
faráři ve Zruči nad Sázavou, za poskytnutí prostor kostela Povýšení sv. Kříže
ke konání večerních koncertů.
The big thanks belong to Jaroslaw Szeraszewski,
the pastor of parish Zruč nad Sázavou for providing the premises at the
Povýšení sv. Kříže Church for the evening concerts.
17
Zruč nad Sázavou
Nejstarší dochovaná zpráva o Zruči nad Sázavou pochází
z r. 1328. Není však pochyb o tom, že první osídlení zde
bylo mnohem dříve. Původní hradiště stávalo poblíž zámku.
Do dnešní podoby byl zámek přestavěn v r. 1891. Prvními
významnými vlastníky zručského panství byli Kolovratové, kteří zde sídlili téměř 200 let. Z jejich doby se dodnes v zámeckém parku zachovalo torzo věže,
jež sloužila jako vyhlídka za husitských válek. Za Kaleniců zaznamenala Zruč
takový rozkvět, že byla v roce 1561 povýšena na město. Kalenicové dali Zruči
rodový erb, který se v podobě městského znaku užívá dodnes.
Zruč se může pochlubit třemi městskými symboly: erbem, pečetí a praporem,
na který získala dekret v roce 2002. Má kolem pěti tisíc obyvatel a přísluší k ní
ještě osady Dubina, Želivec, Nesměřice a Domahoř. Dominantou města je zámek a kostel Povýšení sv. Kříže. Z dalších významných historických památek je
nutno jmenovat evangelický kostel z r. 1936, hřbitovní kapli sv. Jakuba Většího,
kapličku sv. Josefa a památník obětem 1. a 2. světové války.
The oldest reference of the town comes from 1328 but the original settlement
should be much older. First important line of descent owners was the Kolovrat
lineage. Zruč had been their residence for approximately 200 years. The torso
of tower, used during Hussites' wars as a watch-tower, still remains, preserved
from their time till today.
Zruč has kept the biggest prosperity under the rule of House of Kalenic and
has been raised to its status of town in 1561. Zruč has got the heraldry, which
is unchanged till today. The original settlement has been located near today’s
castle. Present appearance of the castle comes from the 1891, when the it has
been reconstructed.
Zruč nad Sázavou has its own symbols, as the heraldry, the town seal and
the flag – formalized by the decree in 2002. There are approximatelly
5 thousands of inhabitants, including the subsidiary villages of Dubina,
Želivec, Nesměřice and Domahoř.
The castle and the church named "Povýšení svatého Kříže" are the most
significant attractions of the town. The Evangelical church built in 1936,
the necropolis chapel of sv. Jakub Větší, the little chapel of sv. Josef, and the
Memorial of the I. and II. world wars victims are among other cultural and
historical heritage objects.
18

Podobné dokumenty

Brožura / brochure

Brožura / brochure Jiří Freml studoval na konzervatoři v Teplicích u profesorů Václava Krahulíka, Václava Vítka a Stanislava Juřici. Od roku 1981 působí na Základní umělecké škole ve Zruči nad Sázavou, v roce 2003 se...

Více