Lesy, C-o-C

Komentáře

Transkript

Lesy, C-o-C
Lesy_2006_new.qxd
1.9.2006
12:05
StrÆnka 1
CFCS 1004
BUREAU VERITAS
Certification
Lesy, C-o-C
Zachování lesních ekosystémů dalším generacím
ÚVOD
Vzrůst významu životního prostředí v posledním desetiletí se stále intenzivněji promítá do podnikatelských
aktivit všech organizací. Systémový přístup k principům trvale udržitelného hospodaření je nejefektivnější
způsob jak zlepšovat řízení dopadů podnikatelské činnosti na životní prostředí. Z tohoto důvodu byl i v naší
zemi za účasti řady subjektů dlouhodobě připravován Český systém certifikace lesů k zajištění
trvale udržitelného hospodaření v lesích regionu ČR.
Český model certifikace lesů vychází ze systému Panevropské certifikace lesů (PEFC), který
je celosvětově nejrozšířenějším schématem pro tento typ certifikací. Členy PEFC jsou téměř
všechny evropské země, USA a Kanada, přičemž další země (včetně asijských) stále vstupují.
Úspěšná certifikace trvale udržitelného hospodaření v lesích regionu ČR se stala základním
předpokladem pro zahájení certifikací navazujících spotřebitelských řetězců dřeva, tzv. C-o-C
(Chain of Custody). Certifikace C-o-C se týká všech organizací, které svou činností zasahují
do ekonomicky, ekologicky a surovinově provázeného řetězce sahajícího od hospodaření v lesích
až po zpracovatelský průmysl. Certifikace C-o-C je nedílnou součástí PEFC a v ČR se realizuje podle
normativního dokumentu CFCS 1004.
PŘÍNOSY VAŠEMU PODNIKÁNÍ
Důvodem pro realizaci certifikace lesů je zájem vlastníků lesů distancovat se od globálního ničení lesů, zejména v ekonomicky
méně rozvinutých částech světa a naopak nezávisle prokázat fakt, že rozloha lesů se zvětšuje, roční přírustek dřeva je vyšší než
roční těžba a v neposlední řadě i podpořit sociálně-ekonomické a mimoprodukční (ekologické) funkce lesa, zejména ve vztahu
k atmosféře, pedosféře, hydrosféře a genofondu rostlin a živočichů.
Certifikace C-o-C umožňuje dodavateli umístit na produkt ekologickou značku PEFC, která bude pro zákazníky (konečného
spotřebitele) zárukou, že dřevo použité ve výrobku pochází z lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem a má jasný
původ. Navíc tento specifický typ certifikace svědčí o morální vyspělosti organizace, které není lhostejný přístup k životnímu
prostředí.
PROČ ZVOLIT BUREAU VERITAS CERTIFICATION?
Provedli jsme certifikaci trvale udržitelného hospodaření v lesích regionu ČR
(certifikace lesů), která se stala základem pro nastartování certifikací
C-o-C v naší republice.
Bureau Veritas Certification je první mezinárodní certifikační společností,
která byla v ČR akreditována pro certifikace C-o-C.
Bureau Veritas Certification se může právem nejen v ČR, ale i ve světě, řadit
mezi několik málo specialistů s bohatymi zkušenostmi v certifikací lesů.
Ve všech oborech svázaných s hospodařením v lesích a „tokem dřevní hmoty“
mají certifikáty Bureau Veritas Certification vysoké renomé a uznání všude
ve světě.
Disponujeme na celém území ČR dostatečným potenciálem auditorů
a expertů kvalifikovaných pro tento typ certifikací – všichni experti jsou
uznáváni jak odbornou tak i vědeckou veřejností.
ROZŠÍŘENÍ VAŠÍ
CERTIFIKACE
vyšší přidaná hodnota pro Vaše
podnikání
Bureau Veritas Certification nabízí
i systémové certifikace podle
dalších všeobecně uznávaných
standardů, jako např. ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000
atd.
Lesy_2006_new.qxd
1.9.2006
12:05
StrÆnka 2
Cer tif ikační audit
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY
er tifikační audit
Rec
ALÉ ZLEPŠOVÁNÍ
TRV
Proč certifikace lesů a navazujících
spotřebitelských řetězců?
Certifikace je základem pro zajištění komunikace
se spotřebitelem prostřednictví trhu.
Je certifikace lesů a navazujících
spotřebitelských řetězců ekonomicky únosná?
Zvolené schéma regionální certifikace lesů
minimalizuje nákladovou stránku celého procesu
ze strany individuálních vlastníků lesních majetků.
Cena za certifikaci jednoho hektaru lesa v roce
2002 činila cca 2 Kč.
Certifikace C-o-C je rovněž ekonomicky únosná,
rozsah auditu v jedné organizaci se pohybuje
podle její velikosti a činnosti nejčastěji v rozmezí
1 až 2 dny, navíc je možná i tzv. skupinová
certifikace v případě sdružení, holdingu nebo
jednotným řídícím systémem provázaných
organizací, která náklady ještě více minimalizuje.
ON*
CFCS 1004
• Odpovědnost vedení
• Management zdrojů
• Osvědčení původu
surovin
• Požadavky na C-o-C
• Kontrola
Předcertifikační audit
(nepovinný)
Uzavření
kontraktu
Jedná se o nástroj k přesvědčení
spotřebitele, že dřevo použité na výrobku
pochází z „přijatelného“ lesnictví.
Vlastníci lesů a průmysl nechtějí nést vinu
za globální ničení lesů.
Organizace zabývající se životním
prostředím představily certifikaci lesů
jako nástroj nahrazující bojkoty spotřeby,
kterých bylo využíváno k zabránění ničení
tropických pralesů.
ON*
Vystavení
certifikátu
vp
růb Dozoro vé audity
y)
rok
ěhu
platnosti ertifikátu (3
c
*ON: Opatření k nápravě (pokud nutno)
Vybrané reference v ČR
Certifikace lesů podle C-o-C:
Mondi Štětí, Wood and Paper, LČR, Lesní
společnost Ledeč nad Sázavou, Solitera, Forwest,
CE WOOD, ALLWOOD, Hanušovická lesní, Lesní
společnost Stříbro, KDI Partner, Biocel Paskov,
Lesy Hluboká nad Vltavou, Kronospan, Vojenské
lesy a statky ČR, ČZU...
Případová studie
Lesy v ČR certifikovány od Bureau
Veritas Certification
Více než 1.800.000 ha lesů v ČR
je certifikováno od Bureau Veritas
Certification. Sdružení vlastníků
a správců lesních majetků, sdružující
jednotlivé vlastníky lesních majetků v ČR,
včetně Lesů ČR a VLS si zvolilo Bureau
Veritas Certification jako partnera
na certifikaci lesů celého regionu ČR.
KONTAKT
Bureau Veritas Certification Czech Republic, s. r. o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
tel.: +420 21 00 88 226 (219), fax: +420 21 00 88 290
e-mail: [email protected]
PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
prosím navštivte www stránky:
www.certification.bureauveritas.cz

Podobné dokumenty

představuje - stamiro

představuje - stamiro smícháním 500 kg písku se 75 kg cementu. Tato směs musí mít vhodnou konzistenci, aby bylo také možné vyplnit vzniklé zámky mezi tvárnicemi, případně armovací otvory. Armování otvorů, věnců, překlad...

Více

Potvrzení o nezávadnosti

Potvrzení o nezávadnosti 86842 Türkheim Duitsland

Více

Pojištění majetku - Asociace finančních poradců České republiky

Pojištění majetku - Asociace finančních poradců České republiky Způsobíte-­‐li  tedy  při  provozu  vozidla  škodu  třetím  osobám,  z  povinného  ručení  se  hradí  způsobená  škoda  až  do  výše  sjednaných   limitů.  P...

Více

vapno_misto_cementu, 173 kB

vapno_misto_cementu, 173 kB Vypálené vápno se pak hasí vodou - menší množství vody dává suchý vápenný hydrát, větší množství vody pak vápenné mléko. Čirá část nad sedlinou je nasyceným roztokem málo rozpustného hydroxidu vápe...

Více

Latinská Amerika

Latinská Amerika Těžební a hutnický průmysl, barevná metalurgie – JV Brazílie Téměř ve všech státech se těží drahé kovy (Ag, Au, Pt) V Chile se těží jód (má světový význam) Poč. 20. stol. Byla zahájena těžba ropy –...

Více