6. 12. od 17 hod, Chaire

Komentáře

Transkript

6. 12. od 17 hod, Chaire
6/12/2011
17.00 (koncert se mimořádně koná o 30 min dříve)
Sukova síň, RUDOLFINUM
Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky
Cyklus 16 komorních koncertů
Pod záštitou České muzikoterapeutické asociace, Sekce systemické muzikoterapie ČPS a
České neonatologické společnosti
Dodnes se v Řecku lidé zdraví pozdravem „chairé“ – „buď zdráv“. Soubor Chairé si tento
pozdrav překládá: „Udělám vše pro to, abych Tě svou hudbou uzdravil“ a touto ideou se řídí
na každém koncertě. Dávné evropské písně o lásce a mateřství tak budou pohlazením, které
léčí duši.
Písně, které vracejí čas…
Písně evropské i české gotiky a renesance
Písně českého baroka a klasicismu
Zpěvy vánoční Evropy
Hudební úpravy: Josef Krček
Noël nouvelet, Noël chantons ici – O vánocích zpívám – francouzská
Good King Wenceslas - Dobrý král Václav - anglická
Lulajţe Jezuniu – Jen spinkej Jeţíšku - polská
Vstávajte pastieri – slovenská
Dormi, dormi, bel bambin – Spinkej, hajej, mé milé děťátko – italská
Les anges dans nos campagnes - Andělé nám nad dědinou – francouzská
Búvaj, búvaj – slovenská
Los animales ante el nacimento - španělská
Maria durch ein Dornwald ging – Maria hustým lesem šla – německá
As i sat on a Sunny bank - Kdyţ já jsem seděl na břehu – anglická
Stille nacht, heilige Nacht - Tichá noc, přesvatá noc - rakouská
Fum, fum, fum – Prosinec je, jsou tu svátky – španělská
Hajej, nynej - česká
Čas radosti veselosti – česká
Klasické české a moravské koledy - zpívání s obecenstvem
V rámci koncertu bude uskutečněn křest nové knihy Josefa Krčka a Renáty Fučíkové:
Vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé Příbram
umělecký vedoucí Josef Krček
sólo zpěv Eva Káčerková, Dominika Pilecká, Karel Brynda, Vladimír Matějka
průvodní slovo Markéta Vejvodová
Chairé Příbram
Vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé byl zaloţen v lednu roku 1999 ve
Waldorfské škole v Příbrami. Název si vypůjčil z řecké mytologie. Chairé byla dcerou Érota a
Psyché a znamená radost. Dodnes se v Řecku lidé zdraví pozdravem „chairé“ – „buď zdráv“.
Soubor si tento pozdrav překládá: „Udělám vše pro to, abych tě svou hudbou uzdravil,“ a
touto ideou se řídí na kaţdém koncertě.
Za více neţ deset roků soubor odehrál stovky koncertů v Čechách i v zahraničí. Hrál v
Rakousku, Německu, Francii, Belgii, Itálii a Lucembursku. Např. v Bruselu reprezentoval
ČR, Středočeský kraj a město Příbram na světové výstavě betlémů. V Dráţďanech v Českém
centru reprezentoval město Roţmitál a Příbram na výstavě Jakuba Jana Ryby a příbramských
betlémů.
Ve svém bohatém repertoáru soubor Chairé začal oţivovat českou a evropskou anonymní,
duchovní a lidovou píseň období gotiky, renesance, baroka a klasicismu. Zároveň nastudoval
program českých a evropských koled, písně ročního koloběhu, písně třicetileté války,
renesanční tance a písně, Zpěvy sladké Francie aj.
Josef Krček umělecký vedoucí souboru Chairé
Budějovický rodák Josef Krček (nar. 1946) absolvoval Státní konzervatoř v Plzni - obor
klarinet. Jiţ během studia hrál v orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Po základní vojenské
sluţbě u Ústřední hudby ČSLA byl členem Československého souboru písní a tanců v Praze.
V sedmdesátých a osmdesátých letech působil jako učitel hudby v LŠU Praha 10 a Praha 1 a
ve vydavatelství Supraphon jako vedoucí oddělení váţné hudby. Zároveň spolupracoval s
folklórními soubory, zvláště se souborem Škoda Plzeň, dnes Mladina. V těch letech také začal
pravidelně spolupracovat s Českým rozhlasem v Praze a v Plzni. Od roku 1969 hrál v souboru
Chorea Bohemica a od roku 1975 hraje v souboru Musica Bohemica. V devadesátých letech
minulého století učil ve škole Jana Amose Komenského v Praze muzikoterapii a na
Waldorfské škole v Příbrami hudební výchovu. Zde zaloţil vokálně instrumentální soubor
dobových nástrojů Chairé, ve kterém působí dodnes. V devadesátých letech jako
místopředseda Anthroposofické společnosti ČR vyvíjel bohatou přednáškovou činnost. V roce
1998 zaloţil soukromou muzikoterapeutickou školu Musica Humana.
Josef Krček se zabývá starší českou a evropskou hudbou a lidovými písněmi. Je autorem 40
skladeb pro dechové orchestry, hudby pro rozhlasové pohádky, hry a seriály (Staré pověsti
české – 36 dílů apod.). Podílel se na několika CD, např. Vánoční koledy, Nejstarší sbírky
českých lidových písní, Za českými sběrateli, badateli a tvůrci, Ţito, ţitečko, Písně, které
vracejí čas, Tančím, zpívám aj. V roce 2008 vydalo nakladatelství Fabula knihu Josefa Krčka
Musica Humana – úvod do muzikoterapie a v nakladatelství Albatros vyšla kniha Josefa
Krčka a Jindřicha Čapka – Špalíček. V roce 2011 vydal Albatros knihu Josefa Krčka a Renáty
Fučíkové - Vánoce

Podobné dokumenty

BM sezona 2011

BM sezona 2011 Marin MARAIS | Tobias HUME Antoine FORQUERAY | Robert de VISÉE | a další... Petr WAGNER – viola da gamba Jan ČIŽMÁŘ – barokní kytara a theorba Dítě je v době před narozením v plodové vodě přev...

Více

Michaela Káčerková je výraznou osobností nastupující mladé

Michaela Káčerková je výraznou osobností nastupující mladé pedagogů (Harald Vogel, Martin Sander, Lorenzo Ghielmi, Olivier Latry, Ludger Lohmann) a získala ocenění na domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Věnuje se pravidelné koncertní činnost...

Více

Notové materiály pro doplnění výuky hudební části předmětu umění

Notové materiály pro doplnění výuky hudební části předmětu umění zhudebňuje židovský text Shalom aleichem. Jedná se o tradiční píseň, která se dle židovských náboženských tradic zpívá v předvečer svátku šabat (den odpočinutí – sobota). Tento den je určen k tomu,...

Více

Muzikoterapie

Muzikoterapie Další formou je pasivní relaxace, při které muzikoterapeut vytváří hudbu naživo. Zvláštní formou jsou muzikoterapeutické pohádky a příběhy, které využívají mluvené slovo a společně s hudbou vytváří...

Více

mezinárodní festival národností a etnik

mezinárodní festival národností a etnik Umělecké kolektivy nám každoročně přináší nové poklady z různých kontinentů. V letošním ročníku jsou pozvání reprezentanti tradiční kultury: Argentina, Arménie, Bělorusko, Bulharsko, Česko, Egypt, ...

Více