zde - OK QRP KLUB

Komentáře

Transkript

zde - OK QRP KLUB
OK QRP KLUB
SDRUŽENÍ RADIOAMATÉRŮ PRACUJÍCÍCH S MALÝMI
VÝKONY
Základní informace o klubu









Klub sdružuje zájemce o provoz a techniku QRP (je definováno jako max. příkon PA
10W nebo výkon 5W).
Klub má v současné době přes 680 registrovaných členů v celkem 18 zemích 4
světadílů a v roce 2014 oslavil 30 let svého trvání.
OK QRP Klub vydává čtvrtletník OK QRP INFO (OQI) jako klubový zpravodaj
formátu A5 s 48 stranami naplněnými provozními a technickými informacemi a
články. Členové klubu i další zájemci si jej mohou předplatit a nechat zasílat na svou
adresu. Časopis je možné si objednat i v elektronické formě.
Klub organizuje QRP závody, dny aktivity a každoroční setkaní QRP. Klub umožňuje
členům vysílat pod speciálními klubovými značkami, poskytuje technickou
dokumentaci a další služby.
Členové klubu si kladou za cíl šířit myšlenky Ham Spiritu (dobrého ducha mezi
amatéry), vzájemně se poznávat a vyměňovat si zkušenosti.
Klub se snaží o zmenšení elektronického smogu a rušení na amatérských pásmech a o
zdokonalování provozních a technických znalostí svých členů
Klub spolupracuje se všemi radioamatérskými organizacemi bez rozdílu, s řadou
zahraničních klubů a časopisů je zavedena aktivní spolupráce a reciproční výměna
periodik a publikací, které jsou pak k dispozici všem členům klubu.
Členem klubu se může stát kterýkoliv radioamatér koncesionář, posluchač nebo jen
zájemce o QRP problematiku z domova i ze zahraničí. Registrovaní členové získávají
členský diplom a číslo, které mohou používat v závodech, na QSL lístcích a
korespondenci mohou používat klubové logo.
Bližší informace o členství v klubu a předplatném časopisu OQI můžete získat na
kontaktních adresách uvedených níže nebo na klubových stránkách www.okqrp.fud.cz
PŘEDPLATNÉ OQI A REGISTRACE
Zasílání OQI na adresu v ČR (OK)
300,-Kč
Zasílání na adresu na Slovensku (OM) 13,00 EUR
Zasílání do zahraničí mimo OM
Registrace nového člena v OK
Registrace nového člena mimo OK
15,00 EUR
25,-Kč
1,00 EUR
Zasílání elektronické verze časopisu 100Kč/4,00EUR
Kontaktní adresy:
Přihlášky: OK1DCP, František Hruška, K lipám 51, 19000 Praha 9, e-mail: [email protected]
Objednávky starších čísel časopisu: OK1 DPX, Petr Prause, e-mail: [email protected]
PŘIHLÁŠKA DO OK QRP KLUBU A K ODBĚRU ČASOPISU OQI
Na základě zájmu o QRP provoz a techniku se přihlašuji:
za člena OK QRP klubu a k odběru časopisu (předplatné a registrace celkem za 325,-Kč)
jen k odběru časopisu bez členství v OK QRP klubu (roční předplatné 300,-Kč)
jen za člena OK QRP klubu bez odběru časopisu (registrace za 25,-Kč)
k odběru elektronické verze časopisu OQI (roční předplatné 100,-Kč)
Značka
Ex
.........................................
..........................................
Jméno
.......................................................................................................................................
Adresa
........................................................................................................................................
e-mail
......................................................
Způsob platby
bankovním převodem na číslo účtu 3076254/0300 poukázkou na adresu OK1DCP
prostřednictvím služby PayPal
Datum platby ..........................................
Svým podpisem stvrzuji správnost uvedených údajů a dávám souhlas k jejich evidenci
v databázi OK QRP klubu
……........................................................
Moje radioamatérské zájmy (jen pro informaci), popř. sdělení pro klub:

Podobné dokumenty

průvodce

průvodce klíč, neslyšeli jste provoz na radioamatérském pásmu. Takže toto bude náš společný příspěvek k zachování amatérského radia pro budoucnost. Ve společné expozici kroužků uvidíte stavbu jednoduchých e...

Více

Trebuchet MS, 10 b

Trebuchet MS, 10 b tam i zpět a samozřejmě perníčky Více informací a přihlášky podá pan učitel Veselý,nebo hlavní vedoucí oddílu Pavel Vaněk, viz. kontakt níže. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 21.03 panu učiteli ...

Více

Stáhnout - ControlTech

Stáhnout - ControlTech Modul 1769-OA16 má triakové výstupy a jeho cena je 280,00EUR. Modul 1769-OW16 má releové výstupy a cena modulu je 235,00EUR. Sleva pro oba moduly se øídí modelem CX -pm-

Více

Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace/

Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace/ 3. Úřední (soudním tlumočníkem nebo zastupitelským úřadem ČR v zahraničí) překlady obou dokumentů do českého jazyka. / Official translations (by court interpreter or by embassy of Czech Republic ab...

Více

ITINERÁŘ Tour de Labe 6

ITINERÁŘ Tour de Labe 6 Časy a místa, mohou se během cesty aktualizovat dle situace. Do kilometráže nejsou zahrnuty prohlídky měst. Prosím nezapomeňte – oblíbená a bezpečnostní žlutá trika : Labská stezka bez bariér - Tou...

Více

Emilly O`Reilly 30. září 2014 Vážený pane předsedo

Emilly O`Reilly 30. září 2014 Vážený pane předsedo ucházím se tímto o funkci evropského veřejného ochránce práv na základě výběrového řízení zveřejněného dne 2. září 2014 v Úředním věstníku Evropské unie. Svým podpisem stvrzuji, že jsem občankou Ev...

Více

OK QRP INFO

OK QRP INFO Jak se stát členem OK QRP klubu, nebo jak si objednat OQI 91/4, 5 OK1DPX K výsledku čtenářského hlasování o budoucnosti vydávání OQI

Více

žádost o konverzi

žádost o konverzi V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje žadatel správci souhlas zpracovávat jeho osobní údaje uvedené na tét...

Více