Loupání tyčí Bar Peeling

Transkript

Loupání tyčí Bar Peeling
Loupání tyčí
Bar Peeling
2015
OBSAH
CONTENTS
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
& 4- 10
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
& 11- 34
1
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
OBSAH KATALOGU
LIST OF PRODUCTS
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
OBSAH KATALOGU / LIST OF PRODUCTS
OBSAH KATALOGU
SORTIMENT SYSTÉM ZNAČENÍ VBD VBD TECHNICKÁ ČÁST LIST OF PRODUCTS ASSORTMENT ISO CODE - INSERTS INSERTS TECHNICAL PART 2
3
4÷5
6 ÷ 10
11 ÷ 34
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
SEZNAM VBD / LIST OF INSERTS
2
VBD/INSERTS 
VBD/INSERTS 
VBD/INSERTS 
VBD/INSERTS 
LNXF
LNGF
LNXR
RNGH
RNMG
SNGH
TNGJ
UNXF
WNGU
WNXG
WNXJ
WNXX
WNMJ
WNXJ
WNMF
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
VÝROBNÍ SORTIMENT - VBD
PRODUCT LINE - INSERTS
κ
κ
b
ap
s
l
s
d
6
6
b
ap
d
κ ap
ln
l
8
WNMF
κ ap
s
ln
s
s
l
l
9
s
8
d1
d
d1
d
ln
ln
d
8
WNMJ, WNXJ
∅11
WNXX
d1
d
s
l
s
l
7
κ ap
κ ap
d1
κ
ln
s
l
7
WNGU, WNXG, WNXJ
d
d1
l
ap
s
UNXF
ap
κ
κ
d
7
TNGJ
ln
s
6
SNGH
d1
RNMG
ln
ln
l
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
ln
ap
s
9
9
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
κ
ap
ln
l
RNGH
d1
LNXR
b
LNGF, LNXF
b
LNGF, LNXF
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
3
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
SYSTÉM ZNAČENÍ VBD ISO - LOUPÁNÍ TYČÍ
ISO CODE DESIGNATION - BAR PEELING
1
2
4
Tvar destičky
Insert shape
Úhel hřbetu
Clearance angle
Provedení
Insert type
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
L
R
U
A
B
N
R
C
D
F
J
E
F
H
G
G
N
W
T
P
O
U
W
S
T
1
ISO
2
L
X
Kužel / Cone 40° – 60°
Speciální
Special
Speciální
Special
3
N
G
4
F
3
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
Tolerance
Tolerances
Označení
Symbol
A
F
C
H
E
G
J
K
L
M
N
U
Tolerance / Tolerances [mm]
s (±)
d = I.C. (±)
m (±)
s (±)
d = I.C. (±)
0,005
0,025
0,025
0,0002
0,001
0,0010
0,005
0,025
0,013
0,0002
0,001
0,0005
0,013
0,025
0,025
0,0005
0,001
0,0010
0,013
0,025
0,013
0,0005
0,001
0,0005
0,025
0,025
0,025
0,0010
0,001
0,0010
0,025
0,130
0,025
0,0010
0,005
0,0010
0,005
0,025
0,05 ÷ 0,13
0,0002
0,001
0,002 ÷ 0,005
0,013
0,025
0,05 ÷ 0,13
0,0005
0,001
0,002 ÷ 0,005
0,025
0,025
0,05 ÷ 0,13
0,0010
0,001
0,002 ÷ 0,005
0,08 ÷ 0,18
0,130
0,05 ÷ 0,13
0,003 ÷ 0,007
0,005
0,002 ÷ 0,005
0,08 ÷ 0,18
0,025
0,05 ÷ 0,13
0,003 ÷ 0,007
0,001
0,002 ÷ 0,005
0,05 ÷ 0,38
0,130
0,05 ÷ 0,13
0,005 ÷ 0,015
0,005
0,003 ÷ 0,010
Tolerance dle výkresu / Tolerances according to drawing
4
Tolerance / Tolerancies[palce]
m (±)
5
Rozměr destičky
Insert size
6
7
Tloušťka
Thickness
Hloubka řezu
Depth of cut ap
Označení / Symbol
04
05
06
07
08
09
10
12
12
13
14
18
40
6
10
7
35
8
Utvařeč / Chipbreaker
Skupiny obráběných materiálů
Material group
ISO 513
P
Oceli / Steel
M
Nerezové oceli / Stainless Steel
S
Superslitiny / Super alloys
8-9
PM
Označení / Symbol
ap
10
1,0
15
1,5
20
2,0
25
2,5
30
3,0
35
3,5
40
4,0
80
8,0
10
S01
9
Geometrie / Geometrie
F
Dokončování / Finish
M
Polohrubování / Medium
R
Hrubování / Roughing
10
Typ řezné hrany / Cutting edge variant
S01
Pro tvrdé materíály / For hard material
S02
Pro středně tvrdé materiály / For medium hardness
S03
Pro měkké materiály / For soft material
S04
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
5
s = [mm]
4,76
5,56
6,35
7,94
8,00
9,52
10,00
12,00
12,70
13,00
14,00
18,00
2015
SYSTÉM ZNAČENÍ VBD ISO - LOUPÁNÍ TYČÍ
ISO CODE DESIGNATION - BAR PEELING
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
Speciální / Special
5
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
s
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
ap
ln
l
ISO
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
κ
b
Materiál / Grade
●
Rozměry / Dimensions
l
b
s
ln
ap
k°
40
20
10
20
3,5
25
LNGF 401035-PM-S01
● ●
LNGF 401035-PM1-S01
(LNGF 40-295000)
○
40
20
10
20
3,5
25
LNXF 301010-PF
(LNGF 30)
○ ○
30
18
10
22
1
20
s
l
ISO
Rozměry / Dimensions
l
b
s
ln
ap
k°
LNGF 300715-PM
○ ●
●
30,12
12
7,54
20
1,5
20
LNGF 361220-PM
○ ●
●
36,50
18
12,00
17
2
20
LNXF 361220-PM
(LNGF 36,5)
○
36,50
18
12,00
17
2
15
ln
l
s
ISO
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
κ
b
Materiál / Grade
ap
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
ap
ln
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
κ
b
Materiál / Grade
Rozměry / Dimensions
l
b
s
ln
ap
k°
LNXR 381240-MM
(LNKX 38-1303000)
● ○ ○
●
38,25
17,50
12
22
4
20
LNXR 381240-PM
(114000)
○
●
38,25
17,50
12
22
4
20
LNXR 381240-PR
(LNKX 3812-S)
○ ●
●
38,25
17,50
12
22
4
20
● Skladovaný sortiment / Stock assortment ○ Neskladovaný sortiment / Non-stock assortment Všechny rozměry / All dimensions mm]
Aktuálně skladovaný sortiment je dán platným ceníkem / Actual assortment is given by the valid price list.
6
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
d
d1
s
●
●
38,1
12,7
12,7
8
RNGH 381200-PM
(RNEX 38-790000)
○
●
38,1
12,7
12,7
8
RNGH 381200-PR
○
●
38,1
12,7
12,7
8
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
d1
ISO
s
●
RNMG 250900E-081
ISO
SNGH 351225 - PR
(ONGQ 16-041000)
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
d1
l
κ
ap
s
l
○
k°
Rozměry / Dimensions
d
d1
s
25,4
9,52
9,12
Materiál / Grade
ln
ap
RNGH 381200-MR
Materiál / Grade
d
ln
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
ISO
s
Rozměry / Dimensions
ln
ap
k°
6
Rozměry / Dimensions
l
d1
s
ln
ap
k°
35
8,75
12
14
2,5
12
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
d
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
d1
Materiál / Grade
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
● Skladovaný sortiment / Stock assortment ○ Neskladovaný sortiment / Non-stock assortment Všechny rozměry / All dimensions mm]
Aktuálně skladovaný sortiment je dán platným ceníkem / Actual assortment is given by the valid price list.
7
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
d
ap
ln
s
ISO
l
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
κ
d1
Materiál / Grade
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
TNGJ 220720-PM-S02
TNGJ 281025-PF-S01
○ ●
Rozměry / Dimensions
l
d
d1
s
ln
ap
k°
●
38
22
7
8
12
2,0
20
●
49,5
28,6
7
10
20
2,5
20
s
ISO
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
ln
d
Rozměry / Dimensions
l
b
s
ln
ap
k°
UNXF 361240-PM-S01
○ ○
36,5
18
12
15
4
15
UNXF 361240-PM-S02
○
36,5
18
12
15
4
15
κ ap
ln
s
ISO
l
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
d1
Materiál / Grade
d
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
ap
κ
b
Materiál / Grade
●
Rozměry / Dimensions
l
d
d1
s
ln
ap
k°
15
22,225
7,94
9,52
13
3,5
15
WNGU 150935-PM-S02
○ ●
WNXG 150935-PM
(TNMX 150916-10L)
○
15
22,225
7,94
9,52
13
3,5
15
WNXJ 150935-PM
(TNMX 15-1624000)
○ ○
15
22,225
7,94
9,52
13
3,5
15
● Skladovaný sortiment / Stock assortment ○ Neskladovaný sortiment / Non-stock assortment Všechny rozměry / All dimensions mm]
Aktuálně skladovaný sortiment je dán platným ceníkem / Actual assortment is given by the valid price list.
8
VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
s
ISO
l
○ ○
Rozměry / Dimensions
l
d
d1
s
ln
ap
k°
15
22,225
7,94
9,52
13
3,5
15
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
WNXX 150935-PM
(TNMX 150916-10S)
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
ln
d1
d
κ ap
∅11
Materiál / Grade
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
ln
s
ISO
l
Rozměry / Dimensions
l
d
d1
s
ln
ap
k°
WNMJ 201380-PR
(XNGX 1513-L)
○ ●
●
20
31,75
9,12
13
15
8
25
WNMJ 201480-PR
(XNGX 1514-L)
○ ●
●
20
31,75
9,12
14
15
8
25
WNXJ 201380-PR-S01
(WNKX 201380-PM1-S01)
○ ●
●
20
31,75
9,12
13
15
8
25
κ ap
ln
s
ISO
l
WNMF 201380-PM-S01
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
d
Materiál / Grade
○ ● ○
●
Rozměry / Dimensions
l
d
s
ln
ap
k°
20
31,75
13
15
8
25
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
κ ap
6610
6630
6640
S45
T9226
T9325
d
d1
Materiál / Grade
● Skladovaný sortiment / Stock assortment ○ Neskladovaný sortiment / Non-stock assortment Všechny rozměry / All dimensions mm]
Aktuálně skladovaný sortiment je dán platným ceníkem / Actual assortment is given by the valid price list.
9
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
4
Kapitola
Chapter
Základní technické informace
Basic technical information
Obráběné materiály
Classification of machined materials
13 ÷ 19
Geometrie VBD
Geometry of inserts
20 ÷ 24
Volba řezných podmínek
Cutting conditions
25 ÷ 28
Řezné materiály
Cutting grades
29 ÷ 30
Druhy opotřebení
Wear types
31 ÷ 33
Převodní tabulka tvrdostí
Hardness conversion table
34
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
12
11
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE
BASIC TECHNICAL INFORMATION
LOUPÁNÍ TYČÍ
BAR PEELING
Jedná se o speciální operaci soustružení, která se vyznačuje
použitím relativně vysokých posuvů při poměrně malé hloubce
třísky ap.
The outstanding feature of these specific operations is relatively
high feed rates and small depth of cut ap.
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
Loupání se provádí hlavně v těžkém průmyslu. Jde o odstranění
povrchových vrstev oxidů, naválcovaných nečistot a trhlin, které
vznikají za tepla při kování nebo válcování tyčí nebo trubek.
Operace loupání se provádí běžně na kruhových tyčích a lze ji použít
také při loupání silnostěnných trubek.
Použitý materiál tyčí k loupání je nejčastěji uhlíková ocel,
konstrukční oceli určené k zušlechtění, ale také nástrojové oceli,
korozivzdorné oceli, žárupevné slitiny na bázi Ni, Co, Fe a Ti.
Oloupané tyče se zpravidla používají k dalšímu zpracování.
Výhody loupání oproti běžnému soustružení jsou:
By peeling operations surface layers of oxides, rolled contaminants
and cracks appeared at hot forging or rolling are removed. It is
made usually on circle bars and thick-walled tubes.
Peeled materials are mostly carbon steel, machinery steel for heat
treating, tool steel, stainless steel and also heat-resisting alloys on
basis of Ni, Co, Fe and Ti.
The advantages of peeling technology in comparison with turning
are:
- machining at high feed rates
- higher productivity
- less inserts consumption
- použití vysokých posuvů
- excelent roughness quality
- vyšší produktivita
- high dimensions accuracy
- snížení spotřeby destiček
- vysoká jakost obrobeného povrchu
- vysoká rozměrová přesnost
Vodící rolny - výstupní / leading wheels - outgoing
Obrobek / Workpiece
VBD / Insert
Vodící rolny - vstupní / leading wheels - incoming
Loupací hlava / Peeling head
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
Držák destičky / Holder
12
Thus the first step is to assign the workpiece material to one of the
(sub)groups - see table 1. below.
Tabulka č. 1
Table 1.
Definice podskupiny
P1
Oceli a ocelolitiny s velmi dobrou (zlepšenou)
obrobiteností, automatové a nízkouhlíkové oceli
P2
Nelegované a nízkolegované ocelolitiny a oceli
se středním obsahem uhliku (0,25 <C<0,55) s
pevností do 900MPa a tvrdostí v rozsahu 160255HB
P
P3
P4
Subgroup definition
Steel and cast steel with very good (enhanced)
machinability; automatic steel and low-carbon
steel
Non-alloy and low-alloy cast steel and steel
with a medium carbon content (0.25<C<0.55);
rigidity of up to 900 MPa and hardness
of 160-255 HB
Less machinable non-alloy and low-alloy cast
Hůře obrobitelné nelegované a nízkolegované
steel and steel with a medium carbon content;
ocelolitiny a oceli se středním obsahem uhliku s
rigidity of up to 1000 MPa and hardness
pevností do 1000 MPa a tvrdosti do 300HB
of up to 300 HB
Medium- to high-alloy cast steel and steel
Středně až vysoce legované ocelolitiny a oceli
(usually with a carbon content of 0.55 <C);
(většinou s obsahem úhlíku 0,55 <C), pevnost do
rigidity of up to 1270 MPa and hardness
1270 MPa a tvrdost do 375HB resp. 40HRC)
of up to 375HB (resp. 40 HRC)
Příklad
Example
Korekce k et.
korekcia k et.
Proto prvním krokem je zařazení materiálu obrobku do jedné z (pod)
skupin - viz následující tabulka č. 1.
Podskupina
Subgroup
Correctly identifying the machined material is one of the most
important factors when choosing the tool and the initial machining
conditions. To facilitate this, the machined materials are divided
into two basic groups, or into eight subgroups, combining materials
that qualitatively cause the same type of loading (straining) on the
cutting edge and therefore a similar type of wear.
Skupina
Group
Při volbě nástroje a startovních řezných podmínek je jednou
z nejdůležitějších věcí správná identifikace obráběného materiálu.
Pro zjednodušení rozdělujeme obráběné materiály do dvou
základních skupin, respektive do osmi podskupin v nichž jsou
sdružovány materiály, které vyvolávají kvalitativně stejný typ zatížení
(namáhání) břitu a tudíž vyvolávají i podobný typ opotřebení.
ČSN 11 109
1213
St 37
1,33
ČSN 12 050
Gr.1043
C45
1,00
ČSN 15 340
Cl. A
100CrMn6
0,80
ČSN 19 436
D3
40CrMnMo7
0,60
M1
Feritické korozivzdorné oceli
Ferritic corrosion-resistant steel
ČSN 17041
Type 430
X6Cr17
1,09
M2
Martenzitické korozivzdorné oceli
Martensitic corrosion-resistant steel
ČSN 17042
440 C
X39Cr13
1,06
M3
Austenitické korozivzdorné oceli
Austenitic corrosion-resistant steel
ČSN 17 247
Type 321
X12CrNi18-10
1,00
M4
Feriticko - austenitické (duplexní) a
superaustenitické korozivzdorné oceli
Ferritic-austenitic (duplex) and super-austenitic
corrosion-resistant steel
ČSN 17 465
EV 12
X53CrMnNiN219
0,93
M
2015
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
ROZDĚLENÍ OBRÁBĚNÝCH MATERIÁLŮ
CLASSIFICATION OF MACHINED MATERIALS
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
13
Podskupina / subgroup
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
ISO 513
P
14
GB
ČSN
Y35
11 140
A3
Q225A
Fe 430B
12 021
C15E
TS 5
C15E4
C18RR
C 14
C15
C10
STB 340
S9CK
SM570
E335
St 35.8
C15
C10
St70-2
1.0305
1.1141
1.1121
1.0070
1.0060
10
St7
MSt6
R 55
1862 A-Cu
St50F
RC12
St70F
St60F
St510D
08
S375
St6sp
BSt 5 ps
1062 BD
17GS
S285
S345
18K
14G2
16 GS
St 4sp
20K
VSt 4 sp
St4
VSt 4 kp,ps
20K
16K
16D
St3sp
St3kp
15K
15 K
12K
12K
K 10
10
10880
E2
12 020
15
XC10
E335
Fe690
1.0507
St5
16G2
St52F
17Mn4KW
St 44 T
St42F
St 42 RG,RGT
St 41KW
St 41KW
St 37TK
RSt360B
St37F
St 35 KW
St 35KW
St 35 KW
10
16D
12 014
C10
A70
E335
ST 55
1.0577
1.0585
1.0570
1.0050
G355
R 45
St 3M
St 4 W
St4V
St 3 SX
St 41K
St 3 SCu
St 3W
St3S
St3SX
St 36K
St 36 K
R35
St02F
St34RG
08J
08Ju
08kp
08Ju
05kp
A 30
A12
AI
St 0
St 0
GOST
RUS
08
2C10
12 010
Fe690
Fe590
STKM 16 A
ASt 52
St 52-3 Cu3
St52-3
St50-2
1.0570
1.0436
1.0445
1.0044
1.0426
1.0437
1.0425
1.0167
1.0036
1.0345
1.0345
1.0308
St3SX
St 02F
St 03F
UC6
St 00 H
ST 00H
ONORM
A
10880
E360
11 700
Fe 540
SS490
SM520C
ST52-3
ASt 45
ASt 45
H IV
St 45
St 44-2
ASt 41
St 42-3
RSt42-2
USt 42.2
ASt 41
St 45.8
H II
ASt35
RSt 37-2 Cu3
St 37-3
S235JRG2
USt37-2
ASt35
ASt 35
Hl
H1
St35
1.0330
1.0028
08X
08J
1.0336
A 35
A11
A 10X
St 0 S
PN
PL
E2
E355
11 600
R50-NBK
S355J2G4
Fe510
Fe490
SM490
SPV 315
SG 365
STKM 13B
SLA 2
SM 400 C
SS400
SS 41
SG 295
SG 295
SS330
STKM12A
STPL380
SGV 410
SGV 410
SPV 450
STKM12A
St2
St34-2
1.0322
1.0338
USt 14
1.0333
1.0314
1.0724
1.0721
1.0715
1.0035
W.-nr
D
12 014
S355JOCu
11 550
A 52 FP
E36-3
Fe 510
Fe 510-1 KG,KW
Fe 460-1 KG,KW
Fe 460-1 KG
Fe 410-2 KG,KW
Fe 430 C
Fe430B
Fe 410-2KG
P 265 GH
Fe 410KG,KT,KW
Fe360-2KG
Fe 360C
S235JRG2
Fe360BFU
Fe 360-2KG
Fe 360-1 KG
SPCC
SS 330
St 3
St 12
St 14
St14
USt 13
D6-2
35S20
22S20
10S20
9SMn28
IG
St 33-2
ST 33.1
DIN
D
1370-40
1265
1655
1650
2132
2172
2132
2103
1411
1411
1430
1430
1312
1312
1311
1332
1330
1330
1330
1233
1312
1142
1142
1144
1147
1146
1957-03
1912
1912-04
1300
1300-00
SS
S
080M15
045A10
E360
E335
CDS 7
224-460
50/35HR
43/35HS
50C
430 LT
224-460 B
223-490
430
43B,C
400-22
43 C
161-430
43/25 HR,HS
224-400
161-430
151-400
40 D
S235JRG-2
Fe360B
141-360
141-360
CFS3
CEW2BK
3CR
Cr 2
DC 01/FeP 01
1 HR,HS,CR,CS
2HR,HS,CR,CS
212M36
210M15
230M07
15 HR, HS
S 185
BS
GB
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
12 011
Fe 510 D2
11 531
10
S355J2G3Cu
11 529
Fe510
A50
Fe510
16Mn
11 523
Fe490
E36-3
A 48FP1
E295
Fe510D
Q275
S355J2G3
11 483
A 48 AP,FP
A 48 FP
11 500
P295GH
11 481
P 11
A 48 CP
11 484
P 295 GH
11 478
16Mn
P 295 NH
11 474
P 11
11 443
11 453
A 42 F
E 28-2
11 431
Fe 42B
E 28-3
E28-2
11 428
E 28-2
11 425
A 42 FP1
11 423
S275JR
P310NB
11 419
A 42F
P265GH
11 418
F7
A37FP
A 42 AP
F5
P265GH
E 24-3
E24-2NE
11 416
S235JRG2Cu
11 379
Fe360B
Fe 360C
11 381
Fe37B1, FN, FU
S235JRG2
Q235C
11 375
11 378
S235JRG1
Fe360 B
S235JRG1
11 373
A 37 AP
A37FP
P5
11 369
11 368
Fe 360-1KG,KW
FeE235
A 37 AP
P235GH
11 366
A 37 AP,CP
P235GH
11 364
P3
Fe360
11 353
Fe330
FeP01/DC01
S235JRG1
11 343
A34-2
CR1
FeP01/DC01
11 331
DC01/FeP01
SPC CI.2
SPCC
Cr 0
DC 01/FeP 01
SPCE
SPCD
SWRM6
SUM 22
JIS
J
11 330
FeP 01
3CD5
CF 35 Smn 10
CF10S20
CF 9 SMn 28
Fe 320
Fe 320
UNI
I
SPCE
Cr 01
DC 01
11 321
Fd 4
ES
35 MF 6
20F2
10F1
S 250
Fe E24
A 33
A 33
AFNOR
F
Zahraniční ekvivalenty / Zahraničné ekvivamenty
11 325
Cr 03
Cr 04
Cr 04
35S20
Type 2
Fe 310-0
Fe 310
ISO
ISO
11 320
FeP04
FeP 03
11 304
11 305
FeP 02
11 301
08 F
Y20
11 120
35S20
10S20
Y12
11 110
11 300
Fe B22
11SMn28
11 109
S 185
10 004
10 216
S 185
EN
EU
10 000
Q 195
PRC
CZ
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
Gr.A
Gr.1016
Gr. 1010,1011,M1010
Gr.65
1050
Gr.A
Gr.15180
Gr.50
Gr.50 type1 až 4
X 46
Gr.B, C
Gr.F
1035
X 42
Gr.70
Gr.D
1020
Gr.60
Gr.60
Gr.A
Gr.55
Gr.58
Gr.36
Gr.C
Gr.1
Gr. A
Gr.55
1120
Gr.C
366
1008
A619
1008
Gr.1005
1140
Gr.1108
1213
Gr.A
Gr.A
AISI/SAE
USA
C16k
C10k
E360
Fe590-2FN
AE 355 D
S355J2G3
A490-2
S355J2G3
A 47 RCI
P 295 GH
F.6310
AE 275 D
AE275B
A 42 RBII
A 42RBII
A 42RCII
A37RBII
AE 235D
S235JRG2
S235JRG1
A37RBII
A 37 RBII
A 37RCI
F.6304
S235JRG1
FeP01/DC01
AP 04
DC 01
DC04
35 MnS 6
10S20
11SMn28
AE 235 B
S 185
E
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY P
MACHINED MATERIALS GROUP „P“
Podskupina / subgroup
1
1
1
3
1
3
3
1
2
2
3
4
2
2
3
2
2
4
3
3
4
4
3
2
1
2
3
3
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
3
2
1
1
1
2
3
2
2
2
2
25
30
35
40
35 B
45
50
55
60
12 030
12 031
12 040
12 041
12 042
12 050
12 051
12 060
12 061
30Mn2
13 141
SUP6
SCMn2
46 Si 7
28Mn6
C 85E
Ck75
Ck 67
Ck 60
C55
Ck 50
C45
35 B2
Ck 40
C35
Ck 30
C25
C 22
G Cr15
GCr 15
15Cr
35Cr
14 100
14 109
14 120
14 140
20CrMn
F26,P26,TS26
60S2
42CrMo
09CuPCrNi-A
15 131
15 142
15 217
41CrMo4
1.8962
1.7225
1.7220
15Mo3KW
1.8159
1.7733
50HF
10 H
40HM
26HM
25 HM
13HMF
18HGM
15HM
50ChFA
40ChFA
25Ch1MF
15ChF
38ChM
30ChM
20ChM
20ChM
12ChM
2230
2244
2225
2225
2216
2912
2090
735A50
CDS 109
WR 50A,B,C
708M40
708A25
708A25
660-460
708H20
620-440
240
250A61
527M17
535A99
530A36
523M15
535 A99
534A99
251A58
250A53
120M36
80HS,CS
80HS
080A67
60 HS,CS
50
080M50
50HS
080M40
40HS
080M32
070M26
070M20
040A15
430
BS
GB
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
42CrMo4SP
24CrMo5 S
13CrMo44KW
38ChS
38Ch2Ju
30ChGSA
60S2ChA
2127
2245
2258
2258
1774
1665
1655
1674
1650
1550
1450
SS
S
Gr.6150
6135
Gr.B
Gr.6118
Gr.1
Gr.4140
4130
4130
Gr.P24
Gr.P12
Gr.A
9260
Gr.1340H
5120
No.5115
Gr.2
Gr.5135
5015
52100
52100
Gr.9260H
9250
9250
Gr.1330
1086
Gr.1078
Gr.1070
1060
Gr.1055
1050
Gr.1043
1040
Gr.1035
1030
Gr.1025
1020
Gr.1015
Gr.B
AISI/SAE
USA
51CrV4
42CrMo4
AM 34CrMo4
25CrMo4
13MoCrV6
18CrMo4-1
14CrMo45
16Mo3
F.150.D
16MnCr5
100CrMn6
37Cr4
100Cr6
F.1310
60Si7
F.1451
46 Si 7
30Mn5
C60
C55
1 C 50
C45k
F.1295
C 40
C35
C25k
E
2015
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY P
MACHINED MATERIALS GROUP „P“
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
50CrV4
15 260
50CrVA
42CrV6
15 241
15 240
1.8162
9CrNiCuP 324
41CrMo4
34CrMo4
25CrMo4
1.7715
27MnCrV4
SUP 10
SPA-H
SCM440
SCM 420
SCM 430
18CrMo4
14MoV6-3
1.7335
24CrMoV55
50CrV4
S355JOWP
38CrMo4KB
30CrMo4
25CrMo4
SCM418
13CrMo4-4
15 236
51CrV4
E 36W-A3
42CD4
25CD4
25CD4
18CrMo4
SFVAF12
15 231
TYPE 13
Fe 355W-1A
TYPE 3
25CrMo4
18CrMo4
14CrMo3
1.7361
51CrV4
S355JOWP
18CrMo4
TS33,P33,F33
15CD4-5
1.5415
15 230
15 223
25Cr2MoVA
30CrMo
15 130
15 221
25CrMo4
30CrMo
15 128
34CrMo4KD
18CrMo4
13MoCrV6
15 124
F32,P32,TS26
15Mo3
13CrMo4-5
12CrMo
STBA12
15 121
15Mo3
16M
15D3
16Mo3
15 020
1.8504
30HGS
37HS
34CrAI6
1.7102
14 341
14 340
14 331
54SiCr6
35G2
SUP7
60Si2CrA
14 260
48Si7
18ChG
18ChG
ŠCh15SG
30ChGT
54SiCr6
18HGT
38ChA
50ChG
35Mn2
1.5067
1.7147
41Cr4SP
15Ch
ŠCh15
14 240
36Mn5
20MnCr5
15HG
LH15SG
40H
15 H
LH 15
Šch 15
14 231
SMn438
SMnC 420 H
1.7131
1.3520
1.7034
1.7015
1.3505
LH 15
60S2
50S2
35SG
70G
30G2
85
75
65
60
50
50
45
40
35
30
25
20
15
20
GOST
RUS
27ChGR
20MnCr5
16MnCr5
100CrMn6
37Cr4
15Cr3
100Cr6
100Cr6
45S
60S2
C45SW
C35
RC15
ONORM
A
14 230
20MC5
SUJ3
SCr435H
SCr 415
SUJ 2
SUJ 2
1.5028
1.5024
35SG
65G
45 S
30G2
85
75
60
55
45
40
35
25
20
15
K 18
PN
PL
18ChGT
Type 7
16MnCr5
38Cr4
100Cr6
100Cr6
60Si7
1.5223
1.5122
1.5024
1.1165
1.1269
1.1248
1.0601
1.0535
1.1206
1.0503
1.0511
1.0501
1.0528
1.0406
1.0402
1.1141
1.0405
W.-nr
D
14 223
20MnCr5
16MC5
14 221
TYPE 5
TYPE 3
100CM6
16MnCr5
15CrMn
14 220
100CrMn6
Cr9SiMn
14 209
37Cr4
12C8
100Cr6
100C6
55 C 3
TYPE 2
37Cr4
Type 1-0
Type 1-0
60S7
45S7
14 160
37Cr4
15Cr2
100Cr6
100Cr6
60Si7
13 270
46Si7
45Si7
60Si2Mn
13 251
42MnV7
37MnSi5
60Si7
C28Mn
SK 5-CSP
S 70C-CSP
S 58 C
S55C
S 50 C
S45C
SWRCHB 234
S 40C
S35C
S 30 C
S28C
S 22C
C15
St 45.8
DIN
D
13 242
38MS5
45 S 7
35M5
C 85
C75
C 67
C 60
C55
C 50
C45
C 35 BKB
C 40
C35
C 30
C25
C 21
S15C
STB 410
JIS
J
13 240
Type 3
28Mn6
C 90RR
XC75
C 68
C 60
C54
XC 48 H1
C45
38 B3
XC 42 HI
C35
XC 32
XC25
XC 18
C15
C 18
UNI
I
80Mn4
28Mn6
CS 85
CS75
C 60 E4
C55E4
C50E4
C60E4
C 40E4
C35E4
C 30 E4
C25E4
XC15
AFNOR
F
13 180
35SiMn
85
12 090
13 151
1CS75
75
12 081
2 CS 85
1 CS67
12 071
2 C 60
C55
C 50
C45
C 35 BKD
C 40
C35
C 30
2C25
C 25
20
12 024
C 22
C15E4
15
ISO
12 023
C15E
EN
ISO
TS 14
GB
ČSN
EU
12 022
PRC
CZ
Zahraniční ekvivalenty / Zahraničné ekvivamenty
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
15
ISO 513
P
Podskupina / subgroup
3
1
3
1
2
3
3
1
1
1
1
1
3
1
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
3
3
3
2
3
3
4
3
3
2
2
3
3
4
4
3
1
4
ISO 513
P
16
GB
EU
F
I
12CrMo910
UNI
J
SCMV4
JIS
D
DIN
15NiCr6
42CrMo4
SACM 645
CT 70
C 70 U
T10A
T 10
T11
19 191
19 192
19 221
C 70 KU
9CV2
X41Cr13
X210Cr12
X210CrW 12-1
19 435
19 436
19 437
X40Cr14
X20Cr13
SKD1
58SiCr8
X210CrW12
X210Cr12
X42Cr13
X20Cr13 1.2082
21MnCr5
35CrMo8 KU
215CrW 12-1 KU
X205Cr12KU
SUS 420 J2
48CrMoV 6 7
45CDV6
Y60SC7
X210CrW 12-1
Z200C12
X41Cr13KU
X21Cr13KU
19 512
X210CrW12
C210Cr12
X40Cr14
85Cr7
19 487
19 452
X21Cr13
19 434
19 426
90Cr3
SKC 11
115CrV3
145Cr6
107CrV3KU
19 423
107CrV3
100 V1
19 422
19 421
SKS 8
SKS 43
140Cr2
102 V2 KU
70SI7
90MnCrV8
90MnCrV8
C125 W
C110W2
C 105 W2
C105W1
C80W2
80CrV2
Y2 140 C
C 105 E2 UV1
56SiMn7 KU
90MnVCr8 KU
SK 2
SK 3
SK3
SK5
19 420
TCV 105
60Si8
90MnV8
90MnVCr8KU
C120 KU
C120KU
C 100 KU
C100KU
C80KU
C70W
19 419
19 356
90MnCrV8
90MnV8
C120 E3U
Y2120
C 105 E2U
C105E2U
Y180
SK6
C67W
C 70 W2
80CrV5
100 V2
19 340
90MnCrV8
TC 120
C120U
C 90 U
C105U
C80U
C70KU
SK 6
SK 7
19 418
90MnV8
60SiMn7
19 313
CT 120
90MnV8
19 312
CT120
CT 105
CT105
CT80
19 255
Cr 06
T8
19 152
Y170
19 133
C70U
T7
19 132
CT70
Y3 65
C70 E2U
T7
19 125
C60W3
C45W3
Y355
19 103
SK7
C35W3
Y342
35NiCr18
19 083
40NC17
19 065
16 720
16 640
16 540
16 532
34CrNiMo6
35NCD6
16 444
SNCM 447
31NiCr14
14NiCr14
34CrNiMo6
26NiCrMo8-5
SNC 836
SNC815
SNCM 447
30NC12
35NiCrMo6 KB
35CrNiMo6
34CrNiMo6
36CrNiMo4
36NiCr6
19CrNi8
16 440
Type 3
35NCD6
13NiCr14
SNCM 447
SCNM439
SNC 236
16 431
34CrNiMo6
Type 3
34CrNiMo6
16 420
16 343
35NiCrMo6 KB
38NiCrMo4KB
35NCD6
34CrNiMo6
40NCD3
36CrNiMo4
16 342
20CrNi4
16 341
35NC6
16 240
18Ni14
20NC6
16 231
16 320
1,5 Ni
16 222
36CrNiMo6
16CrNi4
15CrNi6
16NC6
16 220
12CrNi2
10CrMo11
20CrMoV 1 3 5
42CrMo4
15 423
SCM 4
15 412
15 341
41CrAlMo7
41CrAlMo7
15 340
40CAD 6.12
30CrMoV9
38CrMoAl
17CrMoV10
31CrMoV10
24CrMoV55
15 330
24CrMoV55
15 323
15 320
58CrV4
10CD9.10
AFNOR
10CrMo9-10
P34, TS34,F34
ISO
ISO
15 313
10CrMo9-10
EN
1.2162
1.2103
1.2080
1.2082
1.2056
1.2210
1.2008
1.2833
1.2842
1.1663
1.1654
1.1645
1.1625
1.1620
1.1744
1.1740
1.1730
1.5755
1.6931
1.5752
1.6582
1.5710
1.5713
1.7779
1.7276
1.8509
1.7707
1.7766
1.7733
1.7380
1.8159
W.-nr
D
NC11
4H13
NC 6
NC 5
NCV 1
NCV 1
NV
NMV
NMV
N 12
N12
N 10
N10E
N8
N7
N7
N6
N5
18H2N4WA
30HGSNA
34HNM
37HN3A
34 HNM
36HNM
15HN
38HMJ
30H2MF
10H2M
PN
PL
Zahraniční ekvivalenty / Zahraničné ekvivamenty
15 261
12CrMo
PRC
CZ
ČSN
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
K244
K100
K 201
K 505
K510
K 205
K 760
K 720
K720
K 995
K990
K990
K990
K980
K970
K 970
K960
K945
24CrMoV55
10CrMo910KW
ONORM
A
Ch12
40Ch13
9Ch1
9ChF
13Ch
8Ch
8Ch
9GF2
9G2V
U 13-1
U12-1
U 10-1
U101
U8-1
U7
U7-1
18Ch2N4MA
34ChN3MA
30ChGSN2A
36Ch2N2MFA
30ChN3A
12Ch2N4A
38Ch2N2MA
40ChNMA
40ChN2MA
12ChN3
40ChN
20Ch2N4A
12ChN2
38Ch2MJuA
30Ch3MF
20ChMFL
GOST
RUS
2313
2314
No 22
1880
2541
2541
2512
2218
SS
S
BD3
420S45
BW 2
BO 2
B02
BW1C
BW1B
BW1A
835M30
817M40
655H13
817M40
817M40
817A37
En 33
822M17
815M17
905M39
671-850
622
BS
GB
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
USA
D3
L2
L2
W 210
02
02
W 112
W 110
W5
W1Gr.A
W 1-7
4340
E3310X
4340
4340
Gr.9840
3135
3120
Gr.4320
Cl. A
Gr.P22
AISI/SAE
2313
X210Cr12
F.5263
X20Cr13 F5261
120CrV2
140Cr2
80CrV2
80CrV2
100 V2
90MnCrV8
90 MnCrV 8
C120 U
F-5123
F.5117
C102U
C80U
C70U
F.5103
F5131
34CrNiMo6
34CrNiMo6
35NiCrMo4
16NiCr4
41CrAlMo7
31CrMoV10
12CrMo910
E
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY P
MACHINED MATERIALS GROUP „P“
Podskupina / subgroup
4
2
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
4
3
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
3
3
3
3
1
1
1
3
1
4
4Cr5MoSiV
4Cr5MoSiV1
19 553
19 554
SKT 4
X32WCrV5
HS12-1-5-5
HS 6-5-2-5
20 M5M
G17Mn5
G-21 Mn5
422713
422714
1.3202
1.3243
1.3343
SK 5V
SK5M
SW7M
SCPH 21
1.1167
1.1133
1.0554
1.0553
1.0551
1.0443
1.0443
1.0416
1.0416
1.3207
L35HGS
L20G
L 20G
L20G
LII 600
LII500
L20
LII 400
L II 400
LII400
SK10V
GS-17CrMo55
GS-21Mn5
GS-60
GS52
GS45
GS-45
GS-38
GS38
S700
S 308
S 305
S705
S600
S 200
R18k5F2
R6M5K5
R6M5
R18
R9F5
35G2
20GL
20 GL
35G
55L
45L2
30L
20L
25 L
15 L-III
15L-I
R12F3K10M3-Š
422992
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
2172
1606
1305
1306
2736
2723
2722
2750
2710
2550
2310
2260
2214
SS
S
625
621
Gr.A
Gr.A
G17Mn5
161-540 A
Gr.A
AW3
A3
161Gr400A
430A
161-430 A
AM 1
AM1
BT42
BT 15
BT 4
BM35
BM2
BT1
BS 1
BS1
BH 21A
BH21
BF 1
BH224/5
BH 224/5
BP 30
BA 2
BH 13
BH11
BH11
BH10
BS
GB
H13
H11
H11
H10
AISI/SAE
USA
C5
Gr.9
Gr.WC6
LCB
WCC
Gr.A
Gr.80-40
Gr.105-85
Gr.80-40
Gr.N-2
Gr.WCA
N1
Gr.N 1
Gr.N1
T 15
T4
M2
T1
S1
S1
H21
F2
F1
L6
L6
A7
D2
AM-X18CrMo5
AM-18CrMo05-05
36Mn5
AM 22Mn5
G17Mn5
F.8310
AM30Mn5
HS 10-4-3-10
HS12-1-5-5
F.5530
HS 6-5-2-5
HS 6-5-2
HS 18-0-1
F.527
60WCrSiV8
45 WCrSiV8
X30WCrV9
F.520C
F.5238
55NiCrMoV7
F.520.S
35NiCrMo16
F.5224
F.5211
F.5227
X37CrMoSiV5
X37CrMoSiV5
30CrMoV12
40CrMnMo7
E
2015
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY P
MACHINED MATERIALS GROUP „P“
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
R9
40 ChNL
20ChMFL
20Ch5ML
SCPH 61
GS-17CrMoV511
422771
Z15CD 505-M
L18HM
L15HMF
422750
GX15CrMo5
GS-17CrMo55
GS-17CrMo511
422745
SCPH23
GS-17CrMo55
G17CrMoV511
422744
15CDV4-10M
GS 24CrV42
422733
35ChGSL
GS-36Mn5
GS-20Mn5
GS-16Mn5
GS-20Mn5
GS-20Mn5
GS-62
GS-60
GS-52
GS-45
GS-45
GS-38.3
GS38
HS 10-4-3-10
HS 12-1-4-5
HS 18-1-2-5
HS 6-5-2-5
HS 6-5-2
SW18
SW12
30ChGSFL
G 15CrMo55
SCMn3
SCA 1
SCW 480
SCMn2
SCC5
SCC 3
SC480
SC450
SC 46
SC 360
SC37
SKH57
SKH 10
SKH 3
SKH55
SKH51
1.3355
1.3302
422726
15CD5-05M
G 22mN3
FeG 49-2
FeG 570
FeG49-1
GC20
FeG 45
FeG38VR
FeG400
HS 10-4-3-10
HS12-1-5-5
HS 18-1-1-5
HS 6-5-2-5
HS 6-5-2
S 12-1-4
HS 18-0-1
R12F3
422724
422719
35M5
20 M 6 M
422712
Z640Mn
35M5
422715
E26-52-M
422709
30M6M
E26-52-M
422670
422660
30-57
26-52
ZG 310-570
422650
422653
33-45
FB-M
A 48 M1
23-45
422643
20-40M
422640
20-40
A 42 C-M
C18D
422633
422630
Z130WKCDV
HS 12-1-5-5
Z 80WKCV 18-05-04-01
Z85WDKCV06-05-04-02
Z85WDCV06-05-04-02
SKH 2
W 106
5ChV2S
50ChV2SF
R13F4K5
HS 10-4-3-10
HS12-1-5-5
HS18-1-1-5
19 861
W12Cr4V5Co5
W18Cr4VCo4
19 855
HS 6-5-2-5
HS 6-5-2
HS 18-0-1
K450
K 455
19 858
W6Mo5Cr4V2Co5
19 852
HS 6-5-2
Z130WV 13.4
Z80WCV18-04-01
SW12
WWS 1
NZ 3
3Ch2V8F
ChV 4F
ChV6
ChV 1
5ChNV
5ChNM
Ch12 MF
9Ch5VF
4Ch5MF1S
4Ch5MFS
4Ch5MFS
3Ch3M3F
GOST
RUS
R9K5
W6Mo5Cr4V2
19 830
HS 18-0-1
1.3318
1.2564
1.2542
W-103
W100
W 105
K 400
K 405
W501
W 502
K 600
W 502
K 605
k 105
K 305
W302
W300
W300
W320
ONORM
A
19 856
W18Cr4V
19 824
19 810
S 12-1-2
SKH6
19 802
60WCrV7
45WCrV7
30 WCrV 151
HSv18-0-1
45WCrV8KU
55WCrV8 KU
19 740
55WC20
45WCV20
NZ2
60WCrV8
55WCrV8
WWW
45WCrSiV8
1.2581
19 733
50WCrV8
30WCrV 5.3
X30WCrV9.3
19 732
SKD5
NW 1
WNLV
WNL
NCLV
WCLV
WCL
WCL
WLV
WLB
PN
PL
WWN 1
X30WCrV93KU
X30WCrV 5 3KU
1.2516
1.2414
1.2740
1.2714
1.2711
1.2767
1.2718
1.2344
1.2343
1.2343
1.2365
W.-nr
D
19 723
Z30WCV9
SKD 4
30WCrV5
3Cr2W8V
19 721
X30WCrV9-3
30W4Cr2VA
19 720
X30WCrV93
X 130W5
X30WCrV 5 3
110WCrV5
SKS 11
120 WV 4
19 714
SKS 2
SKS 7M
19 712
19 711
110W4 KU
56NiCrMoV7
120 W 4
W
SKT4
19 710
56NiCrMoV7KU
28NiCrMoV10
55NCDV7
X50NiCrWV 13-13
55NiCrMoV7
19 680
55NiCrMoV7
55NiCrMoV6
X45NiMo4II1.2
19 675
19 663
44NiCrMoV7 KU
40NiCrMoV16KU
19 662
55NCDV7
40NiCrMo16
55NiCrMoV7
19 655
40NCDV16
55NiCr10
x165cRmOv 12
X100CrMoV 5 1
35NiMo16
45NiCrMo16
SKD 11
SKD 12
40NiCrMoV16
40NiCrMoV16 KU
C165CrMoV12KU
X100CrMOV51KU
X40CrMoV51
X38CrMoV5.1
19 642
5CrNiMo
Z160CDV12
Z100CDV5
SKD6
SKF61
X38CrMoV5.1
X32CrMoV33
40CrMnMo7
DIN
D
19 614
19 581
X160CrMoV 12 1
X100CrMoV5
X37CrMoV51KU
X40CrMoV511KU
SKD6
SKD7
JIS
J
A2
19 572
X100CrMoV 5 1
Z38CDV5
X40CrMoV5
X37CrMoV51KU
30CrMoV12-27KU
35CrMo8KU
UNI
I
19 571
40CrMoV5 1
X37CrMoV5 1
Z38CDV5
32CDV12-28
40CrMnMo8
AFNOR
F
H 42
X40CrMoV511
X37CrMoV5 1
32CrMoV12-28
35CrMo7
ISO
ISO
19 561
Cr5Mo1V
X37CrMoV5-1
4Cr5MoSiV
19 552
X37CrMoV5-1
30CrMoV12-11
19 541
EN
35CrMo8
GB
ČSN
EU
19 520
PRC
CZ
Zahraniční ekvivalenty / Zahraničné ekvivamenty
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
17
ISO 513
P
Podskupina / subgroup
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
3
4
1
1
2
2
2
2
2
2
ISO 513
M
18
SUS 430
1.4031
1.4028
1.4021
Z10C24
X 10CrAl12
X5CrNi18-10
X16Cr26
X20CrMoNi201KG,KW
17 253
X 5CrNiMo 17 12 2
00Cr17Ni14Mo2
17 350
21
TYPE 19a
Type 19
SUH 35
422911
G-X22CrMoV12-1
ZG1Cr17
422906
422916
SCH 2
G-X22CrMoV12-1
G-X70Cr29
G-X40CrSi23
G X35Cr28
Z40C28-M
422914
G-X22CrNi17
G-X20Cr14
G-X40CrSi17
SCH 2
SCS 2
G-X12Cr13
GX8CrNi13
Z40C28 M
GX35Cr17
G X30Cr13
SCS 1
SCS1
422913
Z20CN17-2
Z20C13-M
G X12Cr13
GX12Cr13
422912
Z GCr28
Z G2Cr13
422905
Z12C13-M
ZG1Cr13
422904
X120Mn12
Z120M12
Z6CN12-1M
ZG1Cr13
17 618.4
Ni 36
17 536
X 53 CrMnNiN21 9
X40MnCr18
X10CrNiMoT18-12
X5CrNiMo 17 13 3
X2CrNiMo18-14-3
X2CrNiMo 17 13 2
X6CrNiMoTi17-12-2
1.3817
1.4436
1.4435
1.4404
1.4401
1.4922
1.4027
1.4008
1.3401
1.3912
1.4871
X 53CrMnNiN 21 9
316Ti
SUS 316
SUS 316L
SUS 316
SUS316Ti
X 5CrNiMo 17 12 2
1.4919
1.4845
1.4828
1.4306
1.4541
1.3965
Z 52 CMN 21.09
X6CrNiMoTi17-13
X5CrNiMo 17 13
X2CrNiMo1713
X2CrNiMo 17 12
X6CrNiMoTi17-12
X 5CrNiMo 17 12
X6CrNiMo1713
X8CrNi25-21
X12NiCrSi36-16
X 15CrNiSi 20 12
X2CrNi 19 11
X6CrNiTi1810
17 465
Type 9
Z7CND 18-12-3
Z3CND 17-12-03
Z3CND 18-12-02
Z6CNDT17-12
Z 6CND 17.11
SUS 316
SUS310S
SUH330
SUH 309
SUS 304
SUS321
1.4541
17 460
X 53 CrMnNiN21 9
17 356
5Cr21Mn9Ni4N
1Cr18Ni12Mo3Ti
17 352
17 436
TYPE 7
Type 20a
0Cr17Ni12Mo2
17 351.9
X3CrNiMo 17-13-3
X2CrNiMo18-14-3
X2CrNiMo 17-12-2
X6CrNiMoTi17-12-2
TYPE 7
00Cr17Ni14Mo2
17 349
17 351
0Cr18Ni12Mo2Ti
17 348
17 347
TYPE 20
0Cr17Ni12Mo2
17 346
X5CrNiMo1712
X6CrNi2520
X 16CrNi 23 14
X2CrNi 18.11
X6CrNiTi1811
X 6CrNiTi 18 10
1.4878
LH 26
LH 26
LH 14
LOH 13
FeNi36Pr
50 H21G9N4
1H17N4G9
H17N13M2T
00H17N14M2
H17N13M2T
H25N20S2
H16N36S2
H20N12S2
0H18N10T
1H18N9T
1H18N9
1H18N9
OH18N9
23H11MNF
H13JS
H9S2
X5CrNiMo17122S
X 5CrNIMo 17 12
2 KW
X2CrNi19 11 KKW
X6CrNiTi1810KKW
X 6CrNiTi 18 10 S
X6CrNiTi1810KKW
X5CrNi18-10S
X22CrMoV121S
15Ch5M
20Ch23N18
12Ch21N5T
20Ch20N14S2
03Ch18N11
08Ch18N10T
08Ch18N10T
08Ch18N10T
17Ch18N9
08Ch18N10
15Ch25T
10Ch13SJu
40Ch9S2
15Ch6SJu
G-X22CrMoV12-1
X5CrNiMo 17 13 3 KW
X6CrNiMoTi17122S
X2CrNiMo 17 13
2KKW
X2CrNiMo18143KW
20Ch12WNMFL
75Ch28L
20Ch13 1
15 Ch13L
10Ch12NPL
110G13L
36N
55Ch20G9AN4
12Ch17G9AN4
08Ch17N13M2T
03Ch17N14M2
03Ch17N14M2
10Ch17N13M2T
ChN35 VT
TS 63
17 341
Z6CND17-13B
Z8CN25-20
Z12NCS37.18
Z 17CNS 20 12
Z3CN 18-11
Z6CNT18-10
X12CrNi188
X12CrNiTi189
1.4300
1.4301
1.4724
1.4718
1.4713
1.7362
95Ch18
12Ch17
12Ch17
40Ch13
30Ch13
12Ch13
12Ch13
08Ch13
17 335
H16
H17
TYPE H13
Type 15
Type 15
SUS 321
SUS321
X12CrNi 18 8
X5CrNi18-10
X8CrTi25
X20CrMoV121
X10CrAl13
X12CrMo9-1
X 45CrSi 9.3
X10CrAlSi7
12CrMo1 9 5
H17
H17
RUS
GOST
4Cr14Ni14W2Mo
X8CrNi25-21
X12NiCrSi35-16
X 15CrNiSi 20 12
X2CrNi 18 10
X6CrNiTi18-10
X 6CrNiTi 18 11
X8CrNiTi1811
SUS 302
SUS304
SUH446
SFVAF9
SUH 1
SFVAB 5 A,B
1.4016
ONORM
A
2183
2343
2353
2348
2350-02
2347
2361
2352
2337
2337
2337-02
2333-02
2322
2317
2203
2320
2320
2304-03
2302
2302
2301
SS
S
452C11
452C11
ANC 2
420C24
410C21
410C21
NILO 36
349S54
320S33
316S31
316S14
316S11
321S12
316S31
316S51
331S42
310S31
309S24
304S11
321S31
321S31
321S12
302S25
304S31
629-470
401S45
625
430S15
430S18
X39Cr13
420S45
420S37
410S2
403S17
BS
GB
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
17 322
17 255
1Cr25Ni20Si2
1Cr16Ni35
17 251
17 254
00Cr19Ni10
1Cr20Ni14Si2
17 249
0Cr18Ni10Ti
Z 6CNT 18-10
17 248
TYPE 15
0Cr18Ni10Ti
17 247
X 6CrNiTi 18-10
Z10CN1809
Z6CNT18-10
1Cr18Ni9Ti
X15CrNi1809
X5CrNi18-10
17 246
TYPE 15
Type11
Z 13C13
Z21CDV12
17 242
X10CrNiTi18-10
X5CrNi18-10
TS40
X12Cr9KG
X 45CrSi8
X7AL
A16CrMo 25 5 KG, KW
X10CrNi18 09
17 240
X10CrAl13
Z 45CS9
Z8CA7
Z10CD5-05
17 241
1Cr25Ti
OCr18Ni9
17 153
OCr13Al
TYPE H3
17 134
17 125
TYPE 1
TS38
X 45CrSi8
4Cr9Si2
17 116
17 115
TS 37
X6Cr17
H5M
5CrMo16
X10CrAlSi7
17 113
10MoCr50
SUS430
4H13
3H13
2H13
17 102
X8Cr17
X6Cr17
X39Cr13
X30Cr13
X20Cr13
1H13
0H13
H18
Z8C17
X8Cr17
X40Cr14
SUS420J2
SUS420J1
1.4006
1.4000
PL
PN
17 042
TYPE 8
Z8C17
Z40C13
X30Cr13
X20Cr13
X7Cr14
X10Cr13
D
W.-nr
1.4016
X8Cr17
Type 8
Type 6
Z30Cr13
X20Cr13
SUS 410
SUS410S
D
DIN
1Cr15
X6Cr17
X39Cr13
Type 5
Type 4
X6Cr13
X12Cr13
J
JIS
17 041
4C13
17 024
X30Cr13
X20Cr13
Z6C13
Z12C13
I
UNI
1.4034
3Cr13
17 023
Type3
TYPE 1
F
AFNOR
1Cr15
2Cr13
17 022
X6Cr13
X10Cr13
ISO
ISO
17 040
1Cr12
EU
EN
Zahraniční ekvivalenty / Zahraničné ekvivamenty
17 029
0Cr13
17 021
GB
17 020
PRC
CZ
ČSN
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
USA
Gr.CA28MnV
Gr.HC
Gr.HC
Gr.CB30
Gr.CA-40
Gr.CA-15
NILO 36
EV 12
Gr.202
316Ti
316
TYPE 635
TYPE 635
TP316L
316 L
316Ti
TYPE 316
TP316H
Ev9
310S
330
TYPE 309
304 L
Type 321
Type 321
321
Gr.302
302
Type 304
446
TYPE 405
Gr.F9
HNV 3
Type 501, 502
440 C
Type 430
Type 430
Type 420
Type 420
Type 420
Type 410
Type 403
AISI/SAE
F.8387
F.8401
F.3217
X5CrNiMo 17 13 3
X2CrNiMo18143
X2CrNiMo 17 13 2
X6CrNiMoTi17122
X 5CrNiMo 17 12 2
X5CrNiMo17122
X15CrNiSi25-20
X12CrNiSi36-16
F.3312
X2CrNi 18 10
X6CrNiTi18-10
F.3523
X6CrNiTi1810
X5CrNi1810
F.3152
F.3220
X10CrAl7
F.240B
X6Cr17
X6Cr17
X39Cr13
2304-03
X20Cr13
X12Cr13
X6Cr13
E
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY P
MACHINED MATERIALS GROUP „P“
Podskupina / subgroup
2
4
4
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
422958
422955
422953
SCS 15
SCH 20
SCH 22
SCH 17
SCS 14
G-X40NiCrSi 35 25
G X7CrNiMoCuNb
18 18
G-X40CrNiSi 25 20
G-X10CrNiMo 18 9
1.4848
1.4410
LH18N10M2T
G-X5CrNiMoNb 18 10
40Ch24N12SL
40Ch24N12SL
10Ch18N9TL
10Ch18N9L
110G13L
20Ch12WNMFL
GOST
RUS
LH21N5
LH25N19S2
LH18N10M2
2564
331C40
310C40
309C40
315C16
318C17
309C35
309C30
347C17
302C35
302C25
BW 10
BS
GB
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
12Ch21N5G2SL
20Ch25N19S2L
2243
2333
SS
S
CN-7M
HU
HK
HE
CF-8M
CF 3 MN
HH
HF
CF-8C
CF 20
CF-16F
Gr.C
B-1 až 4
AISI/SAE
USA
F.8452
AM-X7CrNiNb2010
AM-X120Mn12
E
2015
OBRÁBĚNÉ MATERIÁLY SKUPINY P
MACHINED MATERIALS GROUP „P“
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
Z 6NCDV 25-20-04 M G X5NiCrCuMo 29 21
G X50NiCr 39 19
G X40CrNi 26 20
422952
Z40CN 25-20 M
G X35CrNi 28 09
G X6CrNiMo 20 11
422944
Z6CND 18-12 M
SCS 22
G-X5CrNiNb189
AöMn10
G-X8CrNi12
ONORM
A
10Ch18N12M3T
422942
Z 6CNDNb 18 12-M G X6CrNiMoNb 20 11
1.4837
LH23N18C
LH18N9T
LH18N9
L120G13H
C120G13
PN
PL
422941
G-X40CrNiSi 25 12
1.4826
1.4825
1.4312
1.3802
W.-nr
D
12Ch21N5G2STL
G X35CrNi 25 12
SCH 13A
Z40CN 25-12 M
G X40CrNiSi 22 9
G-X7CrNiNb189
G X25CrNiSi 18 9
G-X10CrNi 18 8
G-X120Mn13
GX8CrNi12
DIN
D
422938
422936
SCS21
SCS 12
SCMnH 11
SCHMnH1 až 3
JIS
J
SCH 12
GX8CrNiNb2011
G X30CrNi 20 10
G X6CrNi 20 10
G X120MnCr 12 02
XG120Mn12
UNI
I
422934
Z6CNNb1810-M
422933
Z6CN 18-10M
Z 25CN 20-10 M
422932
ZG1Cr18Ni9
Z120M12M
Z6CN12-1M
AFNOR
F
422931
ISO
ISO
Z120M12-M
GX8CrNi12
EN
EU
422921
422920
ZGMn13-1-4
GB
ČSN
422917
PRC
CZ
Zahraniční ekvivalenty / Zahraničné ekvivamenty
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
19
ISO 513
M
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
GEOMETRIE LOUPACÍCH DESTIČEK
TYPE OF INSERTS FOR BAR PEELING
DESTIČKA
INSERT
HLAVNÍ BŘIT
HEAD EDGE
HLADÍCÍ BŘIT
SMOOTHING EDGE
LNGF 401035-PM-S01
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
0,28
0,30
15°
20°
15°
20°
5°
LNGF 401035-PM1-S01
(LNGF 40-295000)
0,30
0,30
13°
20°
13°
20°
LNXF 301010-PF
(LNGF 30)
0,25
13°
20°
13°
20°
LNGF 300715-PM
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
7,5°
5°
LNGF 361220-PM
7,5°
20
7,5°
5°
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
ISO P
středně tvrdé materiály
≤ 3,5 mm
0,75 ÷ 4,5 mm.ot-1
20 ÷ 200 mm
ISO P
středně tvrdé materiály
≤ 1 mm
0,9 ÷ 5 mm.ot-1
20 ÷ 200 mm
ISO P
středně tvrdé až tvrdé materiály
≤ 1,5 mm
0,9 ÷ 4,5 mm.ot-1
20 ÷ 200 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium up to hard materials
size of addition:
≤ 1,5 mm
feed frev:
0,9 ÷ 4,5 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200 mm
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
0,34
0,40
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium-hardened materials
size of addition:
≤ 3,5 mm
feed frev:
0,7 ÷ 4,5 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200 mm
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
0,30
7,5°
ISO P
středně tvrdé materiály
≤ 3,5 mm
0,7 ÷ 4,5 mm.ot-1
20 ÷ 200 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium-hardened materials
size of addition:
≤ 1 mm
feed frev:
0,9 ÷ 5 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200 mm
5°
0,30
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium-hardened materials
size of addition:
≤ 3,5 mm
feed frev:
0,75 ÷ 4,5 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200 mm
5°
0,30
POZNÁMKY
NOTES
ISO P
středně tvrdé materiály
≤ 2,0 mm
1,2 ÷ 4,0 mm.ot-1
20 ÷ 200 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium-hardened materials
size of addition:
≤ 2,0 mm
feed frev:
1,2 ÷ 4,0 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200 mm
GEOMETRIE LOUPACÍCH DESTIČEK
TYPE OF INSERTS FOR BAR PEELING
HLADÍCÍ BŘIT
SMOOTHING EDGE
LNXF 361220-PM
(LNGF 36,5)
0,30
0,30
10°
20°
20°
LNXR 381240-MM
(LNKX 38-1303000)
0,40
15°
25°
20°
5°
LNXR 381240-PM
(114000)
0,40
25°
LNXR 381240-PR
(LNKX 3812-S)
0,40
20°
ISO P
středně tvrdé až tvrdé materiály
≤ 2,0 mm
1,2 ÷ 4,0 mm.ot-1
20 ÷ 200 mm
ISO P, M
měkké až středně tvrdé materiály
≤ 4,0 mm
1,5 ÷ 5,0 mm.ot-1
20 ÷ 200 mm
workpiece material group:
ISO P, M
range of hardness:
soft up to medium-hardened materials
size of addition:
≤ 4,0 mm
feed frev:
1,5 ÷ 5,0 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200 mm
ISO P
měkké až středně tvrdé materiály
≤ 4,0 mm
1,5 ÷ 5,0 mm.ot-1
20 ÷ 200 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
soft up to medium-hardened materials
size of addition:
≤ 4,0 mm
feed frev:
1,5 ÷ 5,0 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200 mm
5°
27°
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
20°
0,40
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium up to hard materials
size of addition:
≤ 2,0 mm
feed frev:
1,2 ÷ 4,0 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200 mm
5°
0,40
10°
POZNÁMKY
NOTES
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
HLAVNÍ BŘIT
HEAD EDGE
20°
5°
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
ISO P
středně tvrdé materiály
≤ 4,0 mm
1,5 ÷ 5,0 mm.ot-1
20 ÷ 200 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium-hardened materials
size of addition:
≤ 4,0 mm
feed frev:
1,5 ÷ 5,0 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200 mm
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
DESTIČKA
INSERT
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
RNGH 381200-MR
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
0,55
0,30
15°
20,5°
ISO P, M
měkké až středně tvrdé materiály
≤ 8,0 mm
limitován druhou VBD v kazetě
125 ÷ 400 mm
workpiece material group:
ISO P, M
range of hardness:
soft up to medium-hardened materials
size of addition:
≤ 8,0 mm
feed frev:
limited by next insert on cartridge
range of diameter:
125 ÷ 400 mm
21
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
GEOMETRIE LOUPACÍCH DESTIČEK
TYPE OF INSERTS FOR BAR PEELING
DESTIČKA
INSERT
HLAVNÍ BŘIT
HEAD EDGE
RNGH 381200-PM
(RNEX 38-790000)
0,60
0,20
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
RNGH 381200-PR
1,20
0,30
25°
25°
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
0,40
0,10
15°
25°
ISO P
středně tvrdé až tvrdé materiály
≤ 6,0 mm
limitován druhou VBD v kazetě
100 ÷ 200 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium up to hard materials
size of addition:
≤ 6,0 mm
feed frev:
limited by next insert on cartridge
range of diameter:
100 ÷ 200 mm
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
3,20
3,20
1,60
1,60
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
ISO P
středně tvrdé až tvrdé materiály
≤ 8,0 mm
limitován druhou VBD v kazetě
125 ÷ 400 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium up to hard materials
size of addition:
≤ 8,0 mm
feed frev:
limited by next insert on cartridge
range of diameter:
125 ÷ 400 mm
RNMG 250900E-081
ISO P
měkké až středně tvrdé materiály
≤ 2,5 mm
0,8 ÷ 3,0 mm.ot-1
20 ÷ 160 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
soft up to medium-hardened materials
size of addition:
≤ 2,5 mm
feed frev:
0,8 ÷ 3,0 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 160 mm
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
TNGJ 220720-PM-S02
ISO P, M
měkké až středně tvrdé materiály
≤ 2,0 mm
1,0 ÷ 2,7 mm.ot-1
50 ÷ 125 mm
workpiece material group:
ISO P, M
range of hardness:
soft up to medium-hardened materials
size of addition:
≤ 2,0 mm
feed frev:
1,0 ÷ 2,7 mm.rev-1
range of diameter:
50 ÷ 125 mm
TNGJ 281025-PF-S01
6°
6°
5°
22
ISO P
středně tvrdé materiály
≤ 8,0 mm
limitován druhou VBD v kazetě
125 ÷ 400 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium-hardened materials
size of addition:
≤ 8,0 mm
feed frev:
limited by next insert on cartridge
range of diameter:
125 ÷ 400 mm
4°
SNGH 351225 - PR
(ONGQ 16-041000)
POZNÁMKY
NOTES
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
25°
20°
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
HLADÍCÍ BŘIT
SMOOTHING EDGE
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
ISO P, M
měkké až středně tvrdé materiály
≤ 2,5 mm
0,5 ÷ 5,0 mm.ot-1
50 ÷ 125 mm
workpiece material group:
ISO P, M
range of hardness:
soft up to medium-hardened materials
size of addition:
≤ 2,5 mm
feed frev:
0,5 ÷ 5,0 mm.rev-1
range of diameter:
50 ÷ 125 mm
GEOMETRIE LOUPACÍCH DESTIČEK
TYPE OF INSERTS FOR BAR PEELING
DESTIČKA
INSERT
HLAVNÍ BŘIT
HEAD EDGE
HLADÍCÍ BŘIT
SMOOTHING EDGE
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
POZNÁMKY
NOTES
UNXF 361240-PM-S01
20°
0,30
20°
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium-hardened materials
size of addition:
≤ 4,0 mm
feed frev:
1,2 ÷ 3,0 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200 mm
5°
UNXF 361240-PM-S02
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
8,5°
workpiece material group:
ISO P, M
range of hardness:
medium up to hard materials
size of addition:
≤ 4,0 mm
feed frev:
0,5 ÷ 3,0 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200 mm
5°
WNGU 150935-PMS02
0,40
0,40
0,20
0,20
15°
15°
15°
15°
WNXG 150935-PM
(TNMX 150916-10L)
0,45
15°
15°
WNXJ 150935-PM
(TNMX 15-1624000)
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
0,45
15°
ISO P
středně tvrdé až tvrdé materiály
≤ 3,5 mm
1,5 ÷ 3,0 mm.ot-1
50 ÷ 125 mm
ISO P
středně tvrdé materiály
≤ 3,5 mm
1,7 ÷ 3,0 mm.ot-1
50 ÷ 125 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium-hardened materials
size of addition:
≤ 3,5 mm
feed frev:
1,7 ÷ 3,0 mm.rev-1
range of diameter:
50 ÷ 125 mm
5°
0,45
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium up to hard materials
size of addition:
≤ 3,5 mm
feed frev:
1,5 ÷ 3,0 mm.rev-1
range of diameter:
50 ÷ 125 mm
3°
0,45
ISO P, M
středně tvrdé až tvrdé materiály
≤ 4,0 mm
0,5 ÷ 3,0 mm.ot-1
20 ÷ 200 mm
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
8,5°
ISO P
středně tvrdé materiály
≤ 4,0 mm
1,2 ÷ 3,0 mm.ot-1
20 ÷ 200 mm
15°
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
0,30
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
ISO P
měkké až středně tvrdé materiály
≤ 3,5 mm
1,7 ÷ 3,0 mm.ot-1
50 ÷ 125 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
soft up to medium-hardened materials
size of addition:
≤ 3,5 mm
feed frev:
1,7 ÷ 3,0 mm.rev-1
range of diameter:
50 ÷ 125 mm
23
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
GEOMETRIE LOUPACÍCH DESTIČEK
TYPE OF INSERTS FOR BAR PEELING
DESTIČKA
INSERT
HLAVNÍ BŘIT
HEAD EDGE
HLADÍCÍ BŘIT
SMOOTHING EDGE
WNXX 150935-PM
(TNMX 150916-10S)
0,45
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
0,45
15°
15°
WNMJ 201380-PR
(XNGX 1513-L)
0,40
20°
12°
0,40
20°
20°
0,40
20°
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
20°
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
0,40
20°
WNMF 201380-PMS01
5°
24
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
0,45
15°
15°
5°
ISO P
středně tvrdé až tvrdé materiály
≤ 6,5 mm
1,0 ÷ 3,5 mm.ot-1
125 ÷ 400 mm
ISO P
středně tvrdé až tvrdé materiály
≤ 6,5 mm
1,0 ÷ 3,5 mm.ot-1
125 ÷ 400 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium up to hard materials
size of addition:
≤ 6,5 mm
feed frev:
1,0 ÷ 3,5 mm.rev-1
range of diameter:
20 ÷ 200125 ÷ 400 mm
5°
0,45
ISO P
středně tvrdé až tvrdé materiály
≤ 6,5 mm
1,0 ÷ 3,5 mm.ot-1
125 ÷ 400 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium up to hard materials
size of addition:
≤ 6,5 mm
feed frev:
1,0 ÷ 3,5 mm.rev-1
range of diameter:
125 ÷ 400 mm
WNXJ 201380-PR-S01
(WNKX 201380-PM1-S01)
12°
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
soft up to medium-hardened materials
size of addition:
≤ 3,5 mm
feed frev:
1,7 ÷ 3,0 mm.rev-1
range of diameter:
50 ÷ 125 mm
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
5°
0,40
ISO P
měkké až středně tvrdé materiály
≤ 3,5 mm
1,7 ÷ 3,0 mm.ot-1
50 ÷ 125 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium up to hard materials
size of addition:
≤ 6,5 mm
feed frev:
1,0 ÷ 3,5 mm.rev-1
range of diameter:
125 ÷ 400 mm
WNMJ 201480-PR
(XNGX 1514-L)
12°
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
skupina materiálů:
rozsah tvrdosti:
velikost přídavku:
posuv fot:
rozsah průměrů:
5°
0,40
POZNÁMKY
NOTES
ISO P
středně tvrdé až tvrdé materiály
≤ 8,0 mm
1,1 ÷ 3,5 mm.ot-1
125 ÷ 400 mm
workpiece material group:
ISO P
range of hardness:
medium up to hard materials
size of addition:
≤ 8,0 mm
feed frev:
1,1 ÷ 3,5 mm.rev-1
range of diameter:
125 ÷ 400 mm
VOLBA STARTOVNÍCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK
CHOICE OF INITIAL CUTTING CONDITIONS
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
Závislost tloušťky třísky h na úhlu nastavení hlavního břitu kr
Dependence of chip cross-section h on approach angle kr
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
Závislost měrného řezného odporu kc1 na tloušťce třísky h
Dependence of specific cutting resistance kc1 on chip cross-section
25
0,90
0,90
0,90
1,20
1,20
1,20
0,75
0,75
0,70
0,70
0,70
0,90
0,90
1,20
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
LNGF 300715-PM:6630
LNGF 300715-PM:T9226
LNGF 361220-PM:6610
LNGF 361220-PM:6630
LNGF 361220-PM:T9226
LNGF 401035-PM1-S01:6610
LNGF 401035-PM1-S01:6630
LNGF 401035-PM-S01:6610
LNGF 401035-PM-S01:6630
LNGF 401035-PM-S01:T9226
LNXF 301010-PF:6610
LNXF 301010-PF:6630
LNXF 361220-PM:6610
LNXF 361220-PM:6630
LNXR 381240-MM:6610
LNXR 381240-MM:6630
LNXR 381240-MM:T9226
LNXR 381240-PM:6610
LNXR 381240-PM:6630
LNXR 381240-PM:T9226
LNXR 381240-PR:6610
LNXR 381240-PR:6630
LNXR 381240-PR:T9226
RNGH 381200-MR:6630
RNGH 381200-MR:T9226
RNGH 381200-PM:T9226
RNGH 381200-PR:6630
RNGH 381200-PR:T9226
F min
LNGF 300715-PM:6610
SPECIFIKACE
DESIGNATION
F max
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
5,00
5,00
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,00
4,00
4,00
4,50
4,50
4,50
A P min
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
A P max
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2,0
2,0
1,0
1,0
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
2,0
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
V C min
120
75
120
120
75
130
90
130
130
90
130
130
90
130
100
150
95
135
130
90
135
90
135
150
100
150
130
95
140
V C max
215
175
215
215
175
210
175
220
210
175
220
210
170
215
210
255
220
260
275
240
275
230
270
240
195
240
270
220
270
V C min
90
55
90
90
55
95
65
95
95
65
95
95
65
95
75
110
70
100
95
65
100
65
100
110
75
110
95
70
105
V C max
160
130
160
160
130
155
130
165
155
130
165
155
125
160
155
190
165
195
205
180
205
170
200
180
145
180
200
165
200
V C min
75
45
75
75
45
80
55
80
80
55
80
80
55
80
60
90
60
80
80
55
80
55
80
90
60
90
80
60
85
V C max
130
105
130
130
105
125
105
135
125
105
135
125
100
130
125
155
135
160
165
145
165
140
160
145
120
145
160
135
160
V C min
55
35
55
55
35
60
40
60
60
40
60
60
40
60
45
70
45
60
60
40
60
40
60
70
45
70
60
45
65
V C max
100
80
100
100
80
95
80
100
95
80
100
95
75
100
95
115
100
120
125
110
125
105
120
110
90
110
120
100
120
-
-
-
55
35
-
-
-
-
-
-
60
40
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V C min
M1
-
-
-
105
85
-
-
-
-
-
-
100
85
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V C max
P4
M2
-
-
-
55
35
-
-
-
-
-
-
60
40
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V C min
P3
-
-
-
105
80
-
-
-
-
-
-
100
80
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V C max
P2
M3
-
-
-
50
30
-
-
-
-
-
-
55
35
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V C min
P1
-
-
-
95
75
-
-
-
-
-
-
90
75
95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V C max
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
M4
-
-
-
50
30
-
-
-
-
-
-
55
35
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V C min
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
-
-
-
90
70
-
-
-
-
-
-
85
70
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VC max
26
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
VOLBA STARTOVNÍCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK
CHOICE OF INITIAL CUTTING CONDITIONS
1,00
0,50
0,50
0,50
1,20
1,20
0,50
1,50
1,50
1,50
1,10
1,10
1,10
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,70
1,70
1,70
1,70
1,00
1,00
1,00
1,70
1,70
TNGJ 220720-PM-S02:T9226
TNGJ 281025-PF-S01:6610
TNGJ 281025-PF-S01:6630
TNGJ 281025-PF-S01:T9226
UNXF 361240-PM-S01:6610
UNXF 361240-PM-S01:6630
UNXF 361240-PM-S02:6630
WNGU 150935-PM-S02:6610
WNGU 150935-PM-S02:6630
WNGU 150935-PM-S02:T9226
WNMF 201380-PM-S01:6610
WNMF 201380-PM-S01:6630
WNMF 201380-PM-S01:T9226
WNMJ 201380-PR:6610
WNMJ 201380-PR:6630
WNMJ 201380-PR:T9226
WNMJ 201480-PR:6610
WNMJ 201480-PR:6630
WNMJ 201480-PR:T9226
WNXG 150935-PM:6610
WNXG 150935-PM:6630
WNXJ 150935-PM:6610
WNXJ 150935-PM:6630
WNXJ 201380-PR-S01:6610
WNXJ 201380-PR-S01:6630
WNXJ 201380-PR-S01:T9226
WNXX 150935-PM:6610
WNXX 150935-PM:6630
F max
3,00
3,00
3,50
3,50
3,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
5,00
5,00
5,00
2,70
2,00
A P min
0,8
0,8
1,5
1,5
1,5
0,8
0,8
0,8
0,8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,6
0,5
A P max
3,5
3,5
6,5
6,5
6,5
3,5
3,5
3,5
3,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
8,0
8,0
8,0
3,5
3,5
3,5
4,0
4,0
4,0
2,5
2,5
2,5
2,0
3,0
V C min
110
140
120
90
120
110
140
110
140
120
90
120
120
90
120
120
90
120
140
110
140
100
100
130
150
95
120
170
70
V C max
140
190
195
175
195
140
190
140
190
195
175
195
195
175
195
195
160
195
190
155
195
215
140
175
175
150
190
175
115
V C min
80
105
90
65
90
80
105
80
105
90
65
90
90
65
90
90
65
90
105
80
105
75
75
95
110
70
90
125
50
V C max
105
140
145
130
145
105
140
105
140
145
130
145
145
130
145
145
120
145
140
115
145
160
105
130
130
110
140
130
85
V C min
65
85
75
55
75
65
85
65
85
75
55
75
75
55
75
75
55
75
85
65
85
60
60
80
90
60
75
100
40
V C max
85
115
120
105
120
85
115
85
115
120
105
120
120
105
120
120
100
120
115
95
120
130
85
105
105
90
115
105
70
V C min
50
65
55
40
55
50
65
50
65
55
40
55
55
40
55
55
40
55
65
50
65
45
45
60
70
45
55
75
30
V C max
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
75
45
55
85
-
V C min
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105
-
-
85
75
90
85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
70
45
55
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105
-
-
80
70
85
80
-
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
65
85
90
80
90
65
85
65
85
90
80
90
90
80
90
90
75
90
85
70
90
100
65
80
80
70
85
80
55
V C max
M3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
-
-
65
40
50
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
95
-
-
75
65
80
75
-
M4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
-
-
65
40
50
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90
-
-
70
65
75
70
-
2015
VOLBA STARTOVNÍCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK
CHOICE OF INITIAL CUTTING CONDITIONS
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
0,80
F min
SNGH 351225-PR:S45
SPECIFIKACE
DESIGNATION
V C min
M2
V C max
M1
V C min
P4
V C max
P3
V C min
P2
VC max
P1
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
27
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
VOLBA STARTOVNÍCH ŘEZNÝCH PODMÍNEK
CHOICE OF INITIAL CUTTING CONDITIONS
KOREKCE / CORRECTION vc
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
Podskupina
Subgroup
P1
P2
KOREKCE / CORRECTION vc
P3
P4
Podskupina
Subgroup
M1
M2
M3
Korekce na tvrdost obrobku / Work piece hardness factor
Korekce na tvrdost obrobku / Work piece hardness factor
Tvrdost
Hardness
Tvrdost
Hardness
kvHBP1
kvHBP2
kvHBP3
kvHBP4
kvHBM1
kvHBM2
kvHBM3
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
kvHBM4
120
1,53
1,18
0,94
0,71
120
1,35
1,31
1,24
1,15
140
1,46
1,12
0,90
0,67
140
1,28
1,24
1,18
1,10
160
1,37
1,05
0,84
0,63
160
1,22
1,18
1,12
1,04
180
1,30
1,00
0,80
0,60
180
1,14
1,11
1,05
0,98
200
1,24
0,95
0,76
0,57
200
1,09
1,06
1,00
0,93
220
1,17
0,90
0,72
0,54
220
1,03
1,00
0,95
0,88
240
1,12
0,86
0,69
0,52
240
0,98
0,95
0,90
0,84
260
1,07
0,82
0,66
0,49
260
0,93
0,91
0,86
0,80
280
1,04
0,80
0,64
0,48
280
0,89
0,87
0,82
0,76
300
1,00
0,77
0,62
0,46
300
0,87
0,84
0,80
0,74
320
0,96
0,74
0,59
0,44
320
0,84
0,81
0,77
0,72
340
0,92
0,71
0,57
0,43
340
0,80
0,78
0,74
0,69
360
0,88
0,68
0,54
0,41
360
0,77
0,75
0,71
0,66
375
0,85
0,65
0,52
0,39
375
0,74
0,72
0,68
0,63
Korekce na trvanlivost (těžké hrubování) / Correction for durability (heavy roughing)
Trvanlivost / Durability [min]
kvT
Trvanlivost / Durability [min]
kvT
60
1,10
120
0,93
90
1,00
Korekční součinitel / Correction factor kvx
28
M4
Kůra výkovku a odlitku / Skin of forging and casting
0,70 - 0,80
Přerušovaný řez / Interrupted cut
0,80 - 0,90
Dobrý stav stroje / Good machine conditions
1,05 - 1,20
Špatný stav stroje / Bad machine conditions
0,85 - 0,95
ŘEZNÉ MATERIÁLY PRO LOUPÁNÍ
GRADES FOR BAR PEELING
- hlavní oblast použití / the main area of application
-
-
-
-
-
-
-
the most wear resistant grade among 6000 grades
functional gradient substrate with low content of cobalt
thick MT-CVD coating with the main layer of Al2O3
finishing up to roughing
machining of materials group P and conditionally for M
higher cutting speeds
continuous and conditionally also moderate interrupted cut
-
-
-
-
-
-
-
nejuniverzálnější materiál řady 6000
funkčně gradientní substrát
střední povlak s nosnou vrstvou TiCN nanesený metodou MT-CVD
dokončovací až hrubovací soustružení
obrábění materiálů skupin P a podmíněně aplikovatelný i pro sk. M
střední a podmíněně vyšší řezné rychlosti
kontinuální i přerušovaný řez
-
-
-
-
-
-
-
the most versatile material of the 6000 series
functionally gradient substrate
medium coating with TiCN supporting layer, applied with the MT-CVD method
finishing to roughing
for machining material groups P and potentially also group M
medium and potentially higher cutting speeds
continuous and interrupted cut
-
-
-
-
-
-
substrát bez kubických karbidů (typ H)
tenký povlak s nosnou vrstvou TiCN nanesený metodou MT-CVD
zejména polohrubovací a hrubovací soustružení
zejména pro materiály skupiny P a M
nižší až střední řezné rychlosti
přerušovaný řez a nepříznivé záběrové podmínky
-
-
-
-
-
-
substrate without cubic carbides (type H)
thin coating with TiCN supporting layer, applied with the MT-CVD method
especially for semi-roughing and roughing
especially for material groups P and M
lower to medium cutting speeds
interrupted cut and suited to unfavourable machining conditions
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
H
nejotěruvzdornější materiál řady 6000
funkčně gradientní substrát s relativně nízkým obsahem kobaltu
silný povlak s nosnou vrstvou Al2O3 nanesený metodou MT-CVD
dokončovací až hrubovací soustružení
obrábění materiálů skupin P a podmíněně aplikovatelný
i pro sk. M
vyšší řezné rychlosti
kontinuální a podmíněně i mírně přerušovaný řez
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
H
S
- další použití / further area of application
-
-
-
-
-
-
-
H
K
P
M
N
N
K
S
S
10 20 30 40
05 15 25 35 45
N
6640
10 20 30 40
05 15 25 35 45
K
6630
P
10 20 30 40
05 15 25 35 45
M
6610
Popis materiálu a doporučené užití
Grade description and recommended application
Skupina obr. materiálů
Workpiece Material Group
P
Aplikační oblasti
Application areas
M
Ozn. materiálu a mikrostruktura
Designation and microstructure
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
- podmíněné použití / conditional application
29
ŘEZNÉ MATERIÁLY PRO LOUPÁNÍ
GRADES FOR BAR PEELING
S
H
N
10 20 30 40
05 15 25 35 45
K
T9226
- hlavní oblast použití / the main area of application
30
jemnozrnný funkčně gradientní substrát
střední obsah pojící kobaltové fáze
středně silný povlak nanesený metodou MT-CVD
specíální úprava povrchu po povlakování
obrábění materiálů skupiny ISO P a M,
vysoká pevnost řezné hrany
kontinuální i přerušovaný řez
nepříznivé záběrové podmínky
-
-
-
-
-
-
-
-
fine-grained, functionally gradient substrate
medium cobalt content
medium thickness of MT-CVD coating
special surface treatment after coating
suitable for machining material groups P and M,
high operative reliability
continuous and interrupted cut
unfavorable cutting conditions
-
-
-
-
-
-
-
-
-
funkčně gradientní substrát
střední obsah kobaltové pojící fáze
středně silný povlak nanesený metodou MT-CVD
vysoce univerzální materiál s velmi dobrou provozní spolehlivostí
povrch je speciálně upraven po povlaku
prioritně určený pro obrábění materiálů skupiny P a M
střední a vyšší řezné rychlosti
kontinuální i přerušovaný řez
nepříznivé záběrové podmínky
-
-
-
-
-
-
-
-
-
functionally gradient substrate
medium content of cobalt binder phase
MT-CVD coating of medium thickness
highly versatile material with very good operational reliability
special surface finish for coating
primarily designed for machining material groups P and M
medium and higher cutting speed
continuous and interrupted cut
unfavourable cutting conditions
-
-
-
-
-
materiál s vysokým obsahem kobaltu a kubickými karbidy (typ S)
obrábění materiálů skupin P a podmíněně i M
střední a vyšší posuvy
nízké řezné rychlosti
nestabilní záběrové podmínky
-
-
-
-
-
grade with high content of cobalt and cubical carbides (type S)
suitable for machining of materials group P, conditionally also
for group M
medium and higher feed
low cutting speed
unstable cutting conditions
H
-
-
-
-
-
-
-
-
H
S
- další použití / further area of application
S
K
P
M
N
N
K
10 20 30 40
05 15 25 35 45
P
S45
10 20 30 40
05 15 25 35 45
M
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
T9325
Popis materiálu a doporučené užití
Grade description and recommended application
Skupina obr. materiálů
Workpiece Material Group
P
Aplikační oblasti
Application areas
M
Ozn. materiálu a mikrostruktura
Designation and microstructure
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
- podmíněné použití / conditional application
DRUHY OPOTŘEBENÍ VBD PŘI SOUSTRUŽENÍ
WEAR TYPES OF TURNING INSERTS
NON - CIRCULAR BAR CROSS SECTION
Popis a příčiny:
Description:
- křivý povrch polotovaru tyče (nerovnoměrný přídavek)
- neseřízený nástroj (špatně usazené destičky)
- tyče nejsou souose přiváděny do loupací hlavy
- uneven bar surface (unstable depth of cut)
- non adjusted tool (incorrectly fixed inserts)
- bars are not brought into peeling head by coaxial way
Opatření:
Troubleshooting:
-
-
-
-
-
-
-
-
check up value of cutting depth - (noncircular raw product
= noncircular final bar)
check up inserts clamping and slide of cartridge or toolholder
check up entry rollers adjustment
check up outgoing rollers adjustment
POCHVĚLÝ POVRCH
VIBRATIONS
Popis a příčiny:
Description:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
vodící rolny nejsou správně nastaveny
hladící břit je příliš ostrý
malá tlumící fazetka na hladícím břitu
břit leží pod středem
příliš tenká tloušťka třísky (malý posuv)
nerovnoměrné, nebo příliš velké opotřebení destiček v nástroji
guide rollers are adjusted uncorectly
smoothing edge is too sharp
small damping facet on smoothing edge
cutting edge is under axis
too thin chips (insufficient feed rate)
uneven or too high wear of inserts
Opatření:
Troubleshooting:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zkontrolovat nastavení rolen
zvětšit zaoblení řezné hrany
nabrousit větší tlumící fazetku
překontrolovat výšku břitu (umístit břit do, nebo nad střed)
zvýšit posuv „f“ (mm/ot)
zkontrolovat ustavení destičky
check up rollers adjustment
increase cutting edge rounding
increase damping facet
check up cutting edge position (to axis or above axis)
increase feed rate „f“ (mm/rev)
check up insert adjustement
ŠPATNÝ POVRCH TYČE (ŠROUBOVICOVÁ STOPA)
POOR SURFACE (HELICAL TRACE)
Popis a příčiny:
Description:
- upevnění destičky není v pořádku, opotřebená destička
- posuv „f“ (mm/ot) je větší než délka hladící části
- hladící břit destiček neleží rovnoběžně s osou tyče
- insert clamping is uncorrect, worn insert
- feed „f“ (mm/rev) is bigger than lenght of smoothing edge
- smoothing edge is not paralel to bar axis
Opatření:
Troubleshooting:
- zkontrolovat ustavení a stav destičky (vyměnit)
- snížit posuv „f“ (mm/ot)
- zkontrolovat ustavení destičky
- check up adjustment and wear of insert (change insert)
- decrease feed rate „f“ (mm/rev)
- check up insert adjustment
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
překontrolovat přídavky - (nekruhový polotovar
= nekruhová hotová tyč)
prověřit upevnění destičky v kazetě nebo držáku a vedení kazety
nebo držáku
překontrolovat nastavení vstupních rolen
překontrolovat nastavení výstupních rolen
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
LOUPANÁ TYČ NEMÁ KRUHOVÝ PRŮŘEZ
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
31
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
DRUHY OPOTŘEBENÍ VBD PŘI SOUSTRUŽENÍ
WEAR TYPES OF TURNING INSERTS
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
ŠPATNÝ POVRCH TYČE, VYSOKÁ DRSNOST POVRCHU
POOR SURFACE QUALITY
Popis a příčiny:
Description:
- tvorba nárůstku
- built-up effect
Opatření:
Troubleshooting:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
zvýšit řeznou rychlost
zvýšit posuv
použít povlakované destičky
použít jinou (pozitivnější ) geometrii
použít kapalinu s protinárůstkovým účinkem
increase cutting speed
increase feed rate
use coated insert
use other (more positive) geometry
use anti-built-up type of coolant
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
NADMĚRNÝ OTĚR HŘBETU
32
FLANK WEAR
Popis a příčiny:
Description:
-
-
-
-
-
-
-
-
malá tloušťka třísky (malý posuv)
nevhodný druh slinutého karbidu
příliš vysoká řezná rychlost
nedostatečné chlazení
small chip cross-section (small feed)
unsuitable grade of insert
too high cutting speed
insufficient cooling
Opatření:
Troubleshooting:
-
-
-
-
-
-
-
-
zvýšit posuv „f“ (mm/ot)
použít otěruvzdornější druh slinutého karbidu
snížit řeznou rychlost
zvýšit intenzitu chlazení
increase feed rate „f“ (mm/rev)
use more wear resistant grade
decrease cutting speed
increase cooling capacity
VÝMOL NA ČELE DESTIČKY
CRATERING
Popis a příčiny:
Description:
- příliš vysoká řezná rychlost (vysoká střední teplota řezu)
- too high cutting speed (high cutting temperature)
Opatření:
Troubleshooting:
-
-
-
-
-
-
-
-
použít otěruvzdornější druh slinutého karbidu
použít pozitivnější geometrii
zvýšit intenzitu chlazení
snížit řeznou rychlost
use more wear resistant grade
use more positive geometry
increase coolant capacity
decrease cutting speed
DRUHY OPOTŘEBENÍ VBD PŘI SOUSTRUŽENÍ
WEAR TYPES OF TURNING INSERTS
PLASTIC DEFORMATION
Popis a příčiny:
Description:
- přetížení břitu v důsledku vysokých řezných teplot
(vysoká řezná rychlost, vysoký posuv)
- Cutting edge overloading due to high cutting temperature
(high cutting speed, high feed)
Opatření:
Troubleshooting:
-
-
-
-
-
-
-
-
use more wear resistant grade
increase coolant capacity
decrease cutting speed
increase feed rate
VYDROLOVÁNÍ ŘEZNÉ HRANY
CHIPPING OF CUTTING EDGE
Popis a příčiny:
Description:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
nevhodný druh slinutého karbidu
příliš velký posuv
nevhodná úprava břitu
malé zaoblení břitu
příliš malý přídavek
špatné utváření třísky
unsuitable grade of insert
too high feed rate
unsuitable cutting edge modification
small cutting edge rounding
too small cutting depth
unsuitable chip forming
Opatření:
Troubleshooting:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
použít houževnatější druh slinutého karbidu
snížit posuv
použít VBD s širší fazetkou popř. větším úhlem fazetky
zvětšit zaoblení řezné hrany
zvýšit přídavek
použít jinou geometrii
změnit posuv
use more wear resistant grade
decrease feed rate
increase facet or facet angle
increase cutting edge rounding
increase cutting depth
use different geometry
change feed rate
DESTRUKCE DESTIČKY
INSERT FRACTURE
Popis a příčiny:
Description:
Příčiny tohoto jevu mohou být různé, jsou závislé na mat. nástroje i
obrobku, stavu a zejména tuhosti soustavy, vliv může mít velikost a typ
opotřebení.
There could be different causes of this phenomenon. It depends on insert
grade, machined material, condition of machine and above all on rigidity
of system tool-machine-work-piece. Also level and type of wear have an
influence.
Opatření:
Troubleshooting:
- použít houževnatější druh slinutého karbidu
- zvolit méně intenzivní řezné podmínky
- použít destičky se stabilnější geometrií
- use more tough grade
- use less intensive cutting conditons
- use more stable insert geometry
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
použít otěruvzdornější druh slinutého karbidu
zvýšit intenzitu chlazení
snížit řeznou rychlost
snížit posuv
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
PLASTICKÁ DEFORMACE
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
33
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
PŘEVODNÍ TABULKA TVRDOSTÍ
HARDNESS CONVERSION TABLE
MEZ
PEVNOSTI
MEZ
PEVNOSTI
TVRDOST / HARDNESS
STRENGTH
STRENGTH
BRINELL
VICKERS
ROCKWELL
ROCKWELL
BRINELL
VICKERS
ROCKWELL
ROCKWELL
Rm
HB
HV
HRB
HRC
Rm
HB
HV
HRB
HRC
285
86
90
-
-
1190
352
370
-
37,7
320
95
100
56,2
-
1220
361
380
-
38,8
350
105
110
62,3
-
1255
371
390
-
39,8
385
114
120
66,7
-
1290
380
400
-
40,8
415
124
130
71,2
-
1320
390
410
-
41,8
450
133
140
75
-
1350
399
420
-
42,7
480
143
150
78,7
-
1385
409
430
-
43,6
510
152
160
81,7
-
1420
418
440
-
44,5
545
162
170
85,8
-
1455
428
450
-
45,3
575
171
180
87,1
-
1485
437
460
-
46,1
610
181
190
89,5
-
1520
447
470
-
46,9
640
190
200
91,5
-
1555
456
480
-
47,7
675
199
210
93,5
-
1595
466
490
-
48,4
705
209
220
95
-
1630
475
500
-
49,1
740
219
230
96,7
-
1665
485
510
-
49,8
770
228
240
98,1
-
1700
494
520
-
50,5
800
238
250
99,5
-
1740
504
530
-
51,1
820
242
255
-
23,1
1775
513
540
-
51,7
850
252
265
-
24,8
1810
523
550
-
52,3
880
261
275
-
26,4
1845
532
560
-
53
900
266
280
-
27,1
1880
542
570
-
53,6
930
276
290
-
28,5
1920
551
580
-
54,1
950
280
295
-
29,2
1955
561
590
-
54,7
995
295
310
-
31
1995
570
600
-
55,2
1030
304
320
-
32,2
2030
580
610
-
55,7
1060
314
330
-
33,3
2070
589
620
-
56,3
1095
323
340
-
34,4
2105
599
630
-
56,8
1125
333
350
-
35,5
2145
608
640
-
57,3
1155
342
360
-
36,6
2180
618
650
-
57,8
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
[MPa]
34
TVRDOST / HARDNESS
[MPa]
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
2015
POZNÁMKY
NOTES
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
35
36
TECHNICKÁ ČÁST
TECHNICAL PART
VYMĚNITELNÉ ŘEZNÉ DESTIČKY
INDEXABLE CUTTING INSERTS
2015
LOUPÁNÍ TYČÍ / BAR PEELING
POZNÁMKY
NOTES
SIMPLY
RELIABLE
Jako odborníci můžete sami pouhým pohledem
As a professional you can judge the quality
na třísku posoudit kvalitu odvedené práce.
of work by just looking at the chip. Our chip is
Tříska svým čistým a jednoduchým tvarem
a clean and uncomplicated shape that in itself
v sobě nese příběh. Naše tříska je jasný
tells a story. It is a clear and consistent signal
a neměnný ukazatel a proto je naším symbolem.
and that’s why we use it as a symbol for being
Jsme prostě spolehliví.
Simply reliable.
Argentina
T: 54 (11) 6777-6777
F: 54 (11) 4441-4467
[email protected]
Australia
T: 1300 131 274
F: +61 3 9238 7105
[email protected]
Brazil
responsible for Bolivia, Panama,
Chile, Paraguay, Colombia, Peru,
Costa Rica, Uruguay, Ecuador,
Venezuela, Guatemala
T: +55 11 5660 3000
F: +55 11 5667 5883
[email protected]
Canada
T: (888) 336 7637
En Français: (888) 368 8457
F: (905) 542 7000
[email protected]
Czech Republic
responsible for Export CEE, Romania,
Macedonia, Slovenia, Serbia, Ukraine,
Bosnia-Herzegovina, Croatia, Belarus,
Montenegro, Bulgaria
[email protected]
T: +420 583 381 111
F: +420 583 215 401
[email protected]
Denmark
T: +45 43 46 52 80
F: +45 43 46 52 81
[email protected]
Kundetjeneste
T: direkt 808 82106
F: direkt +46 35 16 52 90
Finland
T: +358 205 44 121
F: +358 205 44 5199
Asiakaspalvelu
T: suora 0205 44 7003
F: suora 0205 44 7004
[email protected]
France
T: +33 (0)2 47 62 57 01
F: +33 (0)2 47 62 52 00
[email protected]
Germany
T: +49 9131 933 08 70
F: +49 9131 933 08 742
[email protected]
Hungary
T: +36-96 / 522-846
F: +36-96 / 522-847
info.hu@dormerpramet. com
China
T: +86 21 24160508
F: +86 54426315
[email protected]
India
T: +91 124 470 3825
[email protected]
Italy
solid tools:
T: +39 02 38 04 51
F: +39 02 38 04 52 43
[email protected]
indexable tools:
T: +39 0523 55 19 11
F: +39 0523 55 18 00
[email protected]
Netherlands
T: +31 10 2080 240
F: +31 10 2080 282
[email protected]
responsible for Austria
T: +31 10 2080 212
F: +31 10 2080 282
[email protected]
responsible for Belgium
T: +32 3 440 59 01
F: +32 3 449 15 43
[email protected]
responsible for Switzerland
T: +31 10 2080 212
F: +31 10 2080 282
[email protected]
New Zealand
T: +64 9 2735858
F: +64 9 2735857
[email protected]
Norway
T:+47 67 17 56 00
F:+47 66 85 96 10
[email protected]
Kundeservice
T: direkt 800 10 113
F: direkt +46 35 16 52 90
Poland
T: +48 32 78-15-890
F: +48 32 78-60-406
[email protected]
Russia
T: +7 495 775 10 28
[email protected]
Slovakia
T: +421 417 645 659
F:+421 417 637 449
[email protected]
Spain
T: +34 935717722
F: +34 935717765
[email protected]
responsible for Portugal
T: +351 21 424 54 21
F: +351 21 424 54 25
Sweden
responsible for
Iceland
T: +46 (0) 35 16 52 00
F: +46 (0) 35 16 52 90
[email protected]
Kundservice
T: direkt +46 35 16 52 96
F: direkt +46 35 16 52 90
United Kingdom
responsible for Ireland
T: 0870 850 4466
F: 0870 850 8866
[email protected]
United States of America
responsible for Mexico
T: (800) 877-3745
F: (847) 783-5760
[email protected]
Rest of the World
Dormer Pramet International UK
T: +44 1246 571338
F: +44 1246 571339
[email protected]
Dormer Pramet International CZ
T: +420 583 381 520
F: +420 583 215 401
[email protected]
PRALEAPEELING2015CZEN
www.dormerpramet.com
youtube.com/pramettv

Podobné dokumenty

SWR sm400

SWR sm400 Použitý materiál tyčí k loupání je nejčastěji uhlíková ocel, konstrukční oceli určené k zušlechtění, ale také nástrojové oceli, korozivzdorné oceli, žárupevné slitiny na bázi Ni, Co, Fe a Ti. Oloup...

Více

Hitachi Tool - ASRF Mini | No. 335

Hitachi Tool - ASRF Mini | No. 335 avvitabili consultate il catalogo Indexable Modular Series No. 328

Více

Nové vysoce výkonné nástroje

Nové vysoce výkonné nástroje Pokud spíše než životnost nástroje požadujete vysokou produktivitu, můžete zvýšit řeznou rychlost. Byla provedena zkouška, při které jsme ověřovali závislost produktivity na životnosti nástroje. Te...

Více

Návod k použití

Návod k použití Optimalizace při náběhu nebo na žádané hodnotě Regulační parametry lze optimalizovat při náběhu regulace nebo na žádané hodnotě. Vzhledem k tomu, že dané regulační parametry bývají optimální vždy p...

Více

Tvářecí závitníky

Tvářecí závitníky drážky, které napomáhají přívodu kapaliny do místa obrábění. Náběhy: ▪ typ E pro slepé díry ▪ typ C pro slepé i průchozí díry

Více

Overview of doctoral theses topics and supervisors

Overview of doctoral theses topics and supervisors The use of new cutting materials for machining. The use of technological design elements during the transfer of data from CAD / CAM. Research the possibility of protection of cutting tools from dam...

Více

Sada vrtáků a závitníků

Sada vrtáků a závitníků Mississauga, ON L5N 8C2

Více

shark line

shark line je vhodné ponechat rezervu o 1 - 2 stoupání závitu, aby závitník nemohl narazit do dna předvrtané díry. • Při ručním přimazávání oleji použijte vhodný typ oleje od firmy Dormer. • Je-li to možn...

Více

4_Další informace

4_Další informace nástrojovej rovine (preložené dosadacou plochou nožového držiaka) a v normálovej rovine (preložené kolmo na ostrie - rez O–O). Ide o nasledujúce uhly:

Více