stáhnutím návodu

Komentáře

Transkript

stáhnutím návodu
Jak sdílet na KolejNetu
Průvodce od instalace až po registraci v Searchu
Verze 1.03
[ Autor: Martin Dekar ]
Kapitola 2 – Vymezení pojmů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Úvod......................................................................................................................................................... 2
Vymezení pojmů .................................................................................................................................... 2
Instalace ................................................................................................................................................... 4
Nastavení FTP serveru .......................................................................................................................... 5
o Co nás čeká...................................................................................................................................... 5
o Nastavení administrátorského rozhraní..................................................................................... 6
o Nastavení samotného FTP serveru.............................................................................................. 7
o Nastavení vyžadovaná Nařízením Správce............................................................................... 8
o Doporučená nastavení................................................................................................................... 9
o Skupiny, uživatelské účty a sdílené adresáře .......................................................................... 10
o Nastavení aliasů ........................................................................................................................... 14
Registrace počítače ve Fast File Searchu........................................................................................... 18
Další nastavení a tipy ( pro labužníky )............................................................................................ 19
Nástin řešení problémů....................................................................................................................... 20
Zajímavé odkazy .................................................................................................................................. 20
1. Úvod
Následující návod podrobně popisuje jak si nakonfigurovat FTP server FileZilla v 0.924 pro
sdílení dat v síti KolejNet v souladu s Nařízením Správce a zařadit sdílená data do kolejního
vyhledávače. Snažil jsem se o co největší polopatičnost, což se nutně muselo podepsat na délce
celého dokumentu.
Věřte mi, celá procedura i začátečníkům nevezme více než 25 minut a stačí ji provést jednou
jedinkrát…
V úvodu bych ještě chtěl poděkovat Štefanovi Gurskému a Jindrovi Soukupovi za důkladné
korektury a cenné připomínky a také Danu Lukešovi za rozbor problematiky z pohledu správce,
cenné rady a opravy chyb.
2. Vymezení pojmů
Výraz adresář používám ve významu složka a opačně
Předpokládám, že máte Windows XP Service Pack 2 nebo 3 (pro Service Pack 1
nezkoušeno, ale nejspíš bude vše fungovat a stačí ignorovat pasáže o
Windowsím FireWallu)
V hranatých závorkách: [ tímto fontem ] píšu (místy odborné) poznámky na okraj, pokud
jim nerozumíte, vězte, že to nevadí
Výrazem Nařízení správce mám na mysli závazný předpis pro chování v sítí KolejNet
dostupný na adrese: http://www.kolej.mff.cuni.cz/ns/index.html
Slovem Search označuju kolejní server, na kterém běží Fast File Search Josefa Zlomka –
nástroj který umožňuje vyhledávat data v kolejních FTP serverech a udržuje si přehled o
-2-
Kapitola 2 – Vymezení pojmů
jejich obsahu. V době psaní tohoto návodu je k dispozici na adrese:
http://search.kolej.mff.cuni.cz/
BANem budeme rozumět vykopnutí uživatele ze serveru a znemožnění opětovného
připojení pro tohoto uživatele
Návod popisuje program FileZilla Server verze 0.924 – aktuální verzi naleznete na adrese:
http://FileZilla-project.org/download.php?type=serve
POZOR na podobné názvy.
Existuje ještě program FileZilla, toť velmi dobrý FTP klient, ale nás bude zajímat pouze
FileZilla Server, na který se v tomto dokumentu budu dále odkazovat slovem FileZilla
Pokud by nefungovalo oficiální úložiště FileZilly na SourceForge, můžete si ji stáhnout
třeba u mě zde anebo zde
K instalaci bude potřeba mít administrátorská práva
FileZilla zahrnuje dvě síťové služby jednak klasický FTP server (typicky na portu 21) a
dále rozhraní pro nastavování FTP serveru, které běží jako síťová služba typicky na
portu 14147
[ a pokud tomuto bodu nerozumíte, vězte, že to vůbec nevadí ]
Pokud budete v kterémkoli okamžiku instalace upozorněni FireWallem
(jedno, jestli vlastním nebo Windowsím), že se FileZilla pokouší otevřít port 21 a také
port 14147 dejte povolit, jinak budete řešit problém, že je vše dobře nastavené a „prostě to
nejede“
Na doporučení korektorů tohoto textu jsem ještě přidal malý slovníček pojmů pro úplné
začátečníky.
o Pokud oblasti rozumíte a při čtení slovníčku Vám vstávají vlasy hrůzou na hlavě,
vězte že je to v pořádku, dává si za cíl u čtenáře nedotčeného problematikou
vytvořit alespoň rámcovou představu o používaných výrazech. Znalci problematiky
nechť raději zavřou oči a otevřou je až na další straně. Každý z bodů za pomlčkou
by mohl začínat větou „Postačí nám představa, že je to:“
Server – počítač, který poskytuje jiným počítačům nějakou službu
FTP – file transfer protocol – služba zajišťující rozumný způsob přenosu souborů mezi
počítači
Port – něco jako číslo pokoje, ve kterém je na nějakém serveru k dispozici nějaká služba
Klient – počítač, který žádá od serveru nějakou službu, slovo uživatel budu používat ve
smyslu klient.
IP adresa – něco jako číslo na sportovním dresu Vašeho počítače – ve smyslu dočasná
nebo trvalá nálepka, podle které Vás ostatní v rámci jedné sítě poznají. ( ve skutečnosti to
číslo na dres dostane Vaše síťová karta a nikoli pc)
Traffic – množství přenesených dat
Firewall – počítačový program – sloužící k podobnému účelu jako vrátný – umí totiž
zamykat pokoje [ rozuměj porty ], pouštět dovnitř a ven klienty s určitou IP adresou, a
také rozhoduje, který klient může vejít dovnitř a jaké služby může dostat
Administrace – výraz pro nastavování, správu, údržbu – např. serveru, služby...
Username / Login – jméno, pod kterým se klient/uživatel přihlašuje k serveru při žádosti o
poskytnutí nějaké služby
-3-
Kapitola 2 – Vymezení pojmů
Upload – nahrávání dat na server
Download – stahování (získávání) dat ze serveru
SP1, SP2, SP3 – zkratka za Service Pack # - balík záplat pro systém Windows. Nás bude
zajímat především že určuje také vzhled, chování a přítomnost / nepřítomnost některých
nastavení systému. Verzi nainstalovaného Service Packu zjistíte: Start – Spustit –
Sysdm.cpl, je to poslední řádek v prvním odstavci vpravo nahoře...
Logování – ukládání informací o činnosti a běhu nějakého programu
Log – Soubor do nějž se loguje - slouží k rozpoznání, zda došlo k nějaké chybě a pokud
ano, pak pomáhá určit, jaká to byla chyba a kdy a proč k ní došlo
3. Instalace
Spusťte instalátor, odsouhlaste GNU licenční podmínky (kliknutím na I Agree)
Zvolte Standard instalaci – zabere 7. 7 MB, (neinstalují se zdrojové kódy) viz [Obr. 1]
Obr. 1
Klikněte dvakrát na Next, uvidíte následující okno [Obr. 2], ve kterém zvolte možnost
„Install as service, started with windows“ FTP server se tak bude sám spouštět při zapnutí
windows.
[ Pokud zvolíte možnost ručního zapínání FTP serveru tj. „Install as service – started manually“ ,
garantuju Vám, že na jeho zapínání budete tak, jako já neustále zapomínat. Počítač tedy poběží ale
FTP server nikoli…]
-4-
Kapitola 3 – Instalace
Obr. 2
FileZilla otevírá na portu 21 standardní FTP server a na Vámi zvoleném portu službu pro
administraci (nastavování) Vašeho FTP serveru. Pokud nemáte opravdu dobrý důvod,
ponechejte současnou hodnotu portu pro administraci FTP tj. 14147.
Ponechejte zaškrtnuto „Start Server after setup completes“ a klikněte na Next.
V dalším okně vyberte z rolovacího seznamu: „Start If user logs on – apply for all users
(default)“ tím jsme nastavili aby se FTP server spouštěl hned po Vašem přihlášení do
Windows.
Ponechejte zaškrtnuto „Start Interface after setup completes“ a klikněte na Install.
Po instalaci klikněte na Close – tím máme instalaci za sebou, nyní bude nutno server
nastavit, vysdílet data a vytvořit účty.
4. Nastavení FTP serveru
o Co nás čeká
Nejprve si nastavíme administrátorské rozhraní FTP serveru, poté vlastnosti FTP serveru
[ rychlostní limity, IP filtr... ], pak bude následovat vytvoření skupin uživatelů a pravidel
pro ně
[ sdílené adresáře maximální počet přihlášených ] a na závěr do těchto skupin zařadíme
uživatele.
-5-
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
o Nastavení administrátorského rozhraní
Měla by Vám nyní vyskočit tabulka administrátorského rozhraní, tázající se který FTP
server budete chtít nyní konfigurovat:
Obr. 3
Kolonku „Server Address“ ponechejte na hodnotě 127.0.0.1
[tento údaj říká, že se jedná o Vaše lokální FTP]
Do kolonky „Administration password“: si zvolte rozumně dlouhé heslo, které si za Vás
bude pamatovat FileZilla.1
Zaškrtněte „Always connect to this server“ a klikněte na OK. Tím zajistíte, abyste toto okno
už nikdy neviděli.
Nyní se administrátorské rozhraní FileZilly připojí na Váš FTP server
Měli byste nyní vidět obrazovku podobnou této:
1
Nebuďte trubky a nenechávejte své administrátorské heslo prázdné, jinak riskujete že se najde nějaký cvok (např. já) zkoušející
kolik lidí na FileZille nemá nastaveno heslo, vleze Vám do nastavení a na Vašem FTP vysdílí ven všechny čuňárny co u Vás na
disku najde :)
-6-
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
Obr. 4
o Nastavení samotného FTP serveru
Nyní si někde na pevném disku, vyrobte adresář FTP a v něm adresář Upload. S tím, že
zde zůstane bez pohybu natrvalo.
Zpět ve FileZille klikněte na Edit – Settings a uvidíte:
Obr. 5
-7-
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
V kolonce „Listen on these ports“ ponechejte port 21, ten většinou není vidět z venku mimo
KolejNet, protože jej blokuje KolejNetí Firewall.
ALE POZOR!! NESPOLÉHEJTE NA TO
Příslušná citace z Nařízení Správce 0006 (slovem provozovatel maji pravidla na mysli
Vas): „Uvedena pravidla mohou byt podporena nastavenim firewallu, provozovatel je
vsak odpovedny za dodrzovani tohoto narizeni bez ohledu na jeho nastaveni.“
KolejNetí Firewall je tedy dalo by se říci doplňková služba, darovaná správcem – z čehož plyne, že
může být vypnutý anebo omezený. A také se to stává - jednou jsem dostal BAN za překročení
limitu odchozích dat, když se ke mě v jednu ráno připojil někdo z Labu a protože jsem neměl,
nastaveno blokování IP adres, jež nebydlí v KolejNetu, mohl stahovat až do zblbnutí... [ rozuměj do
BANnutí mého účtu v KolejNetu, kvůli překročenému odchozímu trafficu ]
Používáním FTP na portu 21 neporušujete nařízení správce – při dodržení výše
uvedeného.2
„Max. number of users“ – nechejte na hodnotě 0 (tj. neomezen).
[omezíme je později ve skupině]
„Connections timeout“ – čas, který dáváte userovi pro připojení – 120 s je ok.
„No Transfer timeout“ – maximální čas mezi dvěma přenosy, po jehož uplynutí bude
uživatel odpojen. Nastavte aspoň na 180 s.
[ uživatelé často rádi prohlížejí obsah FTP, dlouze si čtou texťáky a pak jsou překvapení, že byli
odpojeni a mezitím se na „jejich místo připojil někdo jiný“ ]
„Login timeout“ – maximální čas, po který může uživatel viset na přihlašovacím dialogu
60 sekund je ok. [tento čas má uživatel např. na zadání username a hesla]
o Nastavení vyžadovaná Nařízením Správce
IP filter
Tak, jak nám ukládá s Nařízení Správce nyní zakážeme přístup na FTP z PC z venčí.
Do pole „The following ip addresses are not allowed to connect to this server“ zadejte: *
[ hvězdičkou jsme zakázali připojením všem IP adresám na světě ]
Do pole „Exclude following IP addresses from the list of disallowed IPs“
zadejte: 78.128.192.0/255.255.248.0
Čímž umožníte připojení na Vaše FTP pouze lidem z adresního rozsahu KolejNetu.
Takže i když nebude fungovat kolejní FireWall – nemůže se k Vám připojit nikdo z venku
a dělat neplechu [ přisypávat data do odchozího trafficu ]
2
Pokud se rozhodnete otevřít FTP server ještě na jiných portech, musím Vás varovat, že tak dáváte možnost přístupu
ke svým datům z libovolného počítače na planetě, který je připojený k internetu (počítače v KolejNetu mají veřejnou
IP adresu). Což je v rozporu s Nařízením správce. A pokud máte dobrý důvod provozovat FTP server na jiném
portu, než na standardním 21, vězte, že je vidět z venku a musíte zajistit, že nebude přístupný (právě zablokováním
rozsahu neKolejNetích IPadres)
-8-
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
[ pozor tento rozsah IP adres se může ( třeba za pár let? ) změnit, proto si jej vždy někde
ověřte. Nyní je na: http://www.kolej.mff.cuni.cz/faq/index.html ]
POZOR!! UPDATE 14.7.2008
Z diskuse se správcem sítě vyplynulo, že ani toto nastavení není ještě úplně v pořádku.
Nařízení správce číslo 0006 1.2 písmeno a) říká:
...Je zakazano na libovolnem portu provozovat vlastni FTP, TFTP,HTTP,
HTTPS,DNS a jakykoliv server umoznujici sdileni souboru a disku dostupny "z
venku" (mimo kolej)...
Výraz dostupný je oficiálně vykládán jako: „přijme spojení a přenese po něm nějaké bity“.
Když se někdo přihlásí na FileZillu z venku [ při tomto nastavení ] a nejede přitom
kolejní firewall – takže port 21 není zablokovaný, odpoví mu FileZilla něco jako:
Connected to two.kolej.mff.cuni.cz (78.128.194.68).
550 No connections allowed from your IP
Což už splňuje definici dostupného serveru – a sice jen ve velmi speciálním případě, ale
přesto porušuje Nařízení. Řešení použitím Windowsího FireWallu zmiňuji dále
v dokumentu. Doporučuju ponechat obě blokující nastavení – ne, že bych Windowsímu
firewallu nevěřil... :)
[ Dozvěděl jsem se, že tato přísná definice je používána také pro usnadnění kontroly – je snažší kontrolovat
odpověděl / neodpověděl, než poslal přípustná nebo nepřípustná data. Věřím, že někomu se něco takového
může zdát absurdní, ale respektujme pravidla, ať neskončíme jako na kolejích ČVUT. ]
o Doporučená nastavení
Speed Limits
Nyní nastavíme omezení na rychlost stahování pro celý server.
Klikněte na Add a do kolonky Speed nastavte 1000, ostatního si nevšímejte a dejte Ok,
pak znova Add, Speed 2000 a Ok… [doporučuju sem naskládat hodnoty až do 6000 kB/s]
FileZilla umožňuje rychle přepínat mezi různými rychlostními limity na přenos dat
použitím tlačítek Up a Down (v daném okamžiku platí limit, který je nejvíce nahoře)
Vhodnou hodnotu pro Váš počítač musíte vyzkoušet sami, můj Intel Celeron 1600 Mhz
512 MB RAM, 2 disky 7200 ot. na ATA 100 mám nastavený při běžné práci na 2000 kB/s,
při hraní her na 1000 kB/s, při sledování filmů je možno dát 3000 kB/s, když nejsem u PC
ponechávám 5000 kB/s anebo No Limit. Výkonnější stroje/disky zvládnou více.
-9-
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
Obr. 6
Ještě bude fajn(ale není to nutné), pokud si nastavíte v :
o Welcome Message – text, který uvidí uživatel při přihlašování. Ve Welcome message
zafajfkujte: Hide welcome message in log.
[ přátelský pozdrav nebo seznam sdílených/sháněných věcí, novinek… ]
o Miscellaneous – zaškrtněte Start minimized.
[ po startu windows Vám nebude vyskakovat okno FTP serveru ]
o Logging – Je velmi dobré vědět co se na serveru kdy dělo – nejen pro řešení
případných problémů. K tomu slouží zapisování veškeré činnosti Vašeho FTP
serveru do souboru – který zapnete zaškrtnutím Enable logging to file.
Log soubor bude bydlet v adresáři: “\FileZilla Server\Logs\FileZilla Server.log"
[ vhodné také k vydírání :) až budete mít podrobnou statistiku všeho, co kdo, kdy od Vás
stahoval :) ]
A tím končíme v tomto menu, dejte Ok.
o Skupiny, uživatelské účty a sdílené adresáře
Nejprve vyrobíme skupinu BeznyUzivatel a poté do ní zařadíme uživatele
Libovolná změna na skupině bude později znamenat automaticky úpravu na všech
uživatelských účtech. [ šetří čas, který byste později trávili naklikáváním změn pro uživatele (za
předpokladu, že budete mít více uživatelů – což doporučuju) ]
Přejděte tedy do Edit – Groups.
- 10 -
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
Obr. 7
Klikněte na Add, napište BeznyUzivatel, Ok
Nyní pro skupinu BeznyUzivatel nastavíme
o
o
o
o
maximální počty připojení
adresáře, které budete sdílet
práva k nim
aliasy k těmto adresářům
Počty připojení
o Zaškrtněte „Enable access for users inside group“ a „Bypass userlimit of server“
„Maximum connection count“ dejte 2 [ tj.maximálně 2 obyčejní uživatelé naráz ]
o
„Conection limit per IP“ dejte také 2
[ jeden PC se může připojit maximálně dvěma vlákny – nejčastěji si v jednom prohlíží obsah
a ve druhém stahuje data – takto předejdete pokusům o sešrotování Vašeho disku
stahováním např. v 10 vláknech (to často bez zlého úmyslu dělají prváci používající pro
KolejNet nevhodně nastavený download manager – proč jim kvůli tomu ale dávat BAN,
když tomu můžeme zabránit vhodným nastavením FTP serveru) ]
Adresáře, které budete sdílet
o Protože nastavení sdílených adresářů se bude dělat na každém počítači jinak, bude
třeba získat nadhled trochou teorie.
Jelikož nechceme, aby nám uživatel svévolně chodil po harddisku, vyrobíme
pro něj „jeho vlastní fiktivní disk“, ze kterého nebude moci „vylézt ven“ a na kterém
uvidí jen to, co mu umožníme aby viděl.
- 11 -
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
FileZilla k tomu bude potřebovat jeden skutečný adresář na Vašem disku – který
bude sloužit jako domovský adresář přihlášeného uživatele. ( Dále budu používat
výraz domovský adresář ) Bude to ten adresář FTP, který jsme si vyrobili na začátku.
FileZilla už zařídí, že Vaše skutečné adresáře, které chcete sdílet, budou vypadat
jakoby byly v onom domovském adresáři. [ i když ve skutečnosti jsou poházené
různě po vašich harddiscích, mají různá jména atp. ]
Cokoli nahrajete do domovského adresáře (FTP), bude okamžitě vysdíleno do
sítě.
Takže až budete chtít rychle něco nasdílet a nebude se Vám pro tato data chtít
naklikat speciální virtuální adresář ve FileZille, bude stačit, když je
nakopírujete/přenesete do domovského adresáře. [ ještě jednou, domovský adresář
je skutečný adresář na Vašem disku ]
Uživatel na svém fiktivním disku nebude moci mazat Vaše data, vytvářet
adresáře ani jinak „kazit“ Váš skutečný disk. [ pokud mu to ovšem nedovolíte
nastavením práv (viz. dále)]
o V menu vlevo nyní přejděte na další položku „Shared folders“ a klikněte na Add –
vyskočí okno, ve které najděte na disku adresář FTP, který jste si na začátku vyrobili.
(v mém je to případě D:\FTP\)
o Dejte Ok, a klikněte na „Set as home dir“. Pokud jste to provedli tak jako já, měli
byste vidět:
Obr. 8
- 12 -
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
o Písmeno H nám říká že se jedná o domovský adresář.
o
Fajnšmekři si možná budou chtít ještě vyrobit adresář, do kterého umožní ostatním
uživatelům uploadovat data. [ Je výhodné tento adresář doplnit seznamem dat, která
sháníte. Také ho oceníte, když budete na pokoji u kamaráda/ky a budete si od něj chtít
elegantně přenést data k sobě do pc ]
o Pokud jej chcete
Klikněte na Add vyskočí okno, ve kterém najděte na disku adresář
FTP\Upload, dejte Ok
Následuje nastavení práv (tj. co vše bude mít dovoleno uživatel když vleze do tohoto
adresáře )]
o Zafajfkujte pro adresář Upload následující políčka vpravo:
Files: Read, Write, Append
Directories: Create, List , + Subdirs
[ pokud chcete umožnit i mazání souborů a adresářů v tomto adresáři zaškrtněte v obou polích
Delete ]
Pro adresář domovský adresář ponechejte nastavení tak jak je.
o Teď pomocí dialogu Add přidejte všechny adresáře, které chcete vysdílet a ujistěte
se, že mají zaškrtnutá pouze práva - Files: Read, Directories: List, + Subdirs
o Moje nastavení poté vypadalo takto (šipky si prozatím nevšímejte):
Obr. 9
- 13 -
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
o Nastavení aliasů
Nyní budeme chtít vaše skutečné adresáře ve sloupečku Directories propojit s oním
„fiktivním diskem“, který uvidí uživatel po připojení na Váš FTP server. To provedeme
pomocí Aliasů – vámi zvolených jmen pro adresáře. Jmen, která uvidí přihlášený uživatel.
Pro každý adresář, kromě domovského, klikněte do sloupce Aliases (na obrázku ukazuje
šipka). A uvidíte dialog:
Obr. 10
Do něj napište cestu ve tvaru:
cesta na Vašem pevném disku k domovskému adresáři FTP \ název adresáře který uvidí
uživatel
tedy např. alias D:\FTP\Filmy\komedie\ se uživateli zobrazí jako Filmy\komedie (
v případě, že u Vás na disku existuje cesta D:\FTP\Filmy\ a adresář D:\FTP\ je
domovský a zároveň obsahuje [třeba prázdný] adresář Filmy )
Pozor cesta napsaná do aliasu musí vždy existovat – až na její poslední adresář.
Poslední adresář v cestě aliasu je ten je „fiktivní“ [ není vytvořen na Vašem pevném
disku ] a „naživo“ jej vidí jen uživatel přihlášený na FTP.
Následuje příklad ze života [viz. [ Přehled aliasů 1]:
Máte 3 pevné disky (C: D: E:) na každém z nich máte naházenou hudbu v různých
adresářích např.




C:\Documents And Settings\HroznyUzivatel\Dokumenty\Hudba
E:\MP3\
D:\Posbirano_z_internetu\Poslechnout
D:\Posbirano_z_internetu\Zaradit
Ale chcete aby na Vašem FTP byl jediný adresář Audio, ve kterém bude vidět
veškerá hudba, kterou máte a nechcete přitom jakkoli hýbat s daty na disku.
[např. vše nahrát do jednoho adresáře]
Následující příklad zařídí adresářovou strukturu:
[tiše předpokládáme, že domovský adresář je D:\FTP\ můžete mít samozřejmě jiný]
- 14 -
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
 ..
 Audio
 Mp3
 Hudba
 Poslechnout
 Zaradit
[ Přehled aliasů 1 ]
Directories (skutečná cesta na disku)
Alliases
H D:\FTP
C:\Documents And Settings\HroznyUzivatel\Dokumenty\Hudba
D:\FTP\Audio
E:\MP3\
D:\FTP\Audio\Mp3
D:\Posbirano_z_internetu\Poslechnout
D:\FTP\Audio\Poslechnout
D:\Posbirano_z_internetu\Zaradit
D:\FTP\Audio\Zaradit
Nepoužívejte diakritiku v názvech Aliasů – mnoho FTP klientů si s ní neumí poradit a
v lepším případě uživatel uvidí místo háčků a čárek papriky a smajlíky, v horším se do
takového adresáře nedostane vůbec
Není vhodné mít nasdílené adresáře jejichž název začíná mezerou – mnoho klientů do
nich neumí vlézt. [ Neporadí si s tím např. ani TotalCommander (ok. poradí, když ručně do
konzole napíšete CWD a zato napíšete jméno adresáře - začínajícího mezerou, v uvozovkách, tak
do něj Total Commander už vleze. Ale kdo se dívá do FTP logu, aby si přečetl že žádná reakce po
stisku Enteru na adresáři tentokrát neznamenala Access Denied ale mezeru na začátku názvu
adresáře) ]
Po nastavení všech adresářů a jejich aliasů klikněte na OK.
Tak jsme vyrobili „šablonu“ ze které budeme nyní vyrábět uživatele.
[pro šťouraly: ano mohli jsme přímo vyrobit 1 uživatelský účet kdybychom vše nastavovali v sekci
Users. Čekala by nás stejná práce a připravili bychom se o výhodu rychlých změn ve všech
uživatelských účtech najednou v budoucnosti. Třeba přidání sdíleného adresáře, ještě přísnější
omezení rychlosti…]
Dejte Edit – Users – Add
Do kolonky „Please enter the name of the user account that should be added:“
napište anonymous a z rolovacího seznamu „User should be member of the following
group“ vyberte BeznyUzivatel. A klikněte na OK, a ujistěte se, že ve čtverečku „Enable
Account“ je faječka.
- 15 -
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
Obr. 11
Tím jsme vytvořili účet anonymous – účet, o kterém se předpokládá že jej budete mít.
[ platí konvence, pokud nemáte na FTP zřízený účet přímo na Vaše jméno, tak jdete přes
účet anonymous a očekáváte, že nebude zaheslovaný. Neměňte jméno tohoto účtu, jednak
to (trochu oklikou) vyžaduje Nařízení Správce, a také pokud jej změníte nebudou uživatelé
vědět, pod jakým usernamem se k Vám připojit. ]
Hned si svůj FTP server vyzkoušejte:
o Nejprve budete potřebovat vědět jméno svého PC v KolejNetu.
[ start – spustit – sysdm.cpl, nahoře kliknout na Název počítače, a zapamatovat si text v:
Úplný název počítače (bacha ta tečka na konci tam už nepatří) ]
o V internetovém prohlížeči nebo i průzkumníku Windows si zajděte na adresu:
ftp://JMENOVASEHOPOCITACE. kolej. mff. cuni. cz
[ pohodlnější je to v Total Commanderu CTRL + N a napsat adresu ve tvaru:
JMENOVASEHOPOCITACE. kolej. mff. cuni. cz (zaskrtnete si anonymni pripojeni) ]
Měli byste vidět sdílené adresáře tak, jak je uvidí budoucí uživatel a ikona FileZilly
vpravo dole u hodin na liště Start ] by měla takto zezelenat .
[
V případě chyby ( např. Server nenalezen ) mrkněte na konec tohoto dokumentu,
nejčastější příčiny jsem tam shrnul.
Pozor, ještě nemáme vyhráno. Skutečnost, že se k sobě můžeme sami dostat a vše vypadá ok, je
jen první krok. Musíme ještě zařídit, aby se k nám dostali ostatní – ale jen ti hodní.
- 16 -
Kapitola 4
– Nastavení FTP serveru
Tj. povolit na FireWallu příchozí a odchozí spojení pro FileZillu jen z rozsahu KolejNetu. Takže
pokud máte SP2 / SP3 a zapnutý Firewall - bude nutné jej nastavit následujícím způsobem:
o Otevřete nastavení windowsího FireWallu [start – spustit - firewall.cpl ]
o
V záložce Brána se ujistěte, že máte povolené výjimky [ tj. NENÍ fajka u nepovolovat výjimky]
o V záložce Výjimky kliknout na Přidat Program a najít v seznamu FileZilla Server
[nezaměňovat s FileZilla Server Interface]
Pokud v seznamu není, klikněte na Procházet a zajděte ručně do místa, kde jste
FileZillu nainstalovali a vyhledejte zde soubor FileZilla server.exe
o dejte OK – FileZilla server.exe se přidá do seznamu, 1x na něj klikněte
klikněte na Změnit obor, zvolte Vlastní seznam a do textového pole napište:
78.128.192.0/255.255.248.0
a dejte 2x OK [ tímto jsme vyřešili potíž zmíněnou v sekci UPDATE 14.7.08 ]
[Opět bacha na podobné názvy, pokud dáte do Firewallem povolených výjimek
také FileZilla Server Interface umožníte cizím počítačům vzdáleně se přihlašovat na
administrační rozhraní Vašeho FTP serveru – tj. pokud znají heslo pro administrační
rozhraní (to heslo, co jste si zvolili při instalaci a teď už si ho nepamatujete) budou
moci libovolně měnit nastavení. Na druhou stranu, mít možnost z venku
konfigurovat svůj FTP server nemusí být na škodu – ale bacha, heslo ke konfiguraci
chodí v plaintextu.]
Totéž nastavení – omezení komunikace pouze na adresy z KolejNetu je nutné udělat, pokud
používáte newindowsí FireWall.
Teprve nyní poproste někoho z kamarádů z koleje ať se k Vám zkusí připojit.
Na závěr stojí za to zmínit dvě funkce
o Server – Lock
(uzamkne server – nedovolí nová připojení, vhodné až budete chtít někomu
umožnit „nerušené“ rychlé stahování)
o Take server offline Vypnutí serveru ikonkou v administrátorském rozhraní FileZilly s možnostmi
zastavení serveru:
Now - ihned vykopnout všechny přihlášené / stahující
Wait until all users have logged out - počkat až všichni dostahují a odhlásí se
( přičemž už nedovolujeme nová příhlášení )
Wait until all transfers are finished - počkat až si každý dostahuje aktuálně
stahovaný soubor
- 17 -
5. Registrace počítače ve Fast File Searchu
A máme před sebou poslední krok – zaregistrovat Váš FTP server na Searchu
( viz. Vymezení pojmů)
Nyní běží na http://search.kolej.mff.cuni.cz, dříve běžel také na
http://find.kolej.mff.cuni.cz
[ respect člověku, který pro ostatní nechává trvale puštěný pc, připojený do KolejNetu
( 100kč/měs ) abychom mohli vyhledávat data ke stahování ]
Takže, jak se na Searchi zaregistrovat:
o otevřete svůj internetový prohlížeč (např. start – spustit – iexplore)
o zajděte na http://search.kolej.mff.cuni.cz
o klikněte nahoře na seznam FTP serverů (možná to budete mít anglicky: FTP server
list).
o vlevo nahoře klikněte na přidat FTP server (Add FTP server)
o do kolonky:
Server (DNS jméno nebo IP): [Host (DNS name or IP)]: napište název počítače,
zjištěný před chvílí.
Port: 21
Login: anonymous
Comment: stručný popis (255znaků) o tom co sdílíte, kolik dovolujete spojení,
případně jak Vás kontaktovat.
o Perioda (Period):
Robot Fast File Searchu, se k Vám čas od času připojí a zaindexuje si, jaké soubory
sdílíte, aby o tom mohl říct ostatním uživatelům, tak se nelekejte, když uvidíte
„uživatele“ bleskově procházejícího Vaše adresáře na FTP. Dřive jsem měl Periodu
na 5 (tehdy find prohledával síť 1x za 30minut – nevím, jak je tomu nyní). Určitě je
dobré, aby na Searchu byly o Vašem FTP aktuální údaje – člověka zamrzí, když u
Vás v Searchu najde data, která chce, připojí se a zjistí, že tyto soubory už byly
dávno z Vašeho disku smazány.
Protože mám hodně velký disk, moc neměním obsah a prohledání u mě trvá docela
dlouho, mám periodu na 0 (tj. Search vůbec neaktualizuje moje soubory), ale
požadavky na prohledání si objednávám ručně (v seznamu FTP serverů, bude u
Vašeho FTP možnost prohledat – která zajistí, že při příštím indexování síťě bude
zaindexován i Váš obsah)
Na závěr klikněte na přidat, poté se najděte v seznamu FTP serverů (FTP list) a
klikněte na prohledat na řádku u vašeho jména v seznamu FTP serverů.
o A hotovo !!
Počkejte 10 – 20 minut, to už by u Vás měl „zaklepat“ robot Searchu – objeví se jako
uživatel, který se přihlásí a ihned odhlásí. Čímž ověří, zda jste online a podle toho
Kapitola 5
– Registrace počítače ve Fast File Searchu
Vám nastaví faječku nebo křížek na http://search.kolej.mff.cuni.cz. Po delším čase, se
k Vám připojí jiný proces Searchu a zaindexuje obsah.
6. Další nastavení a tipy ( pro labužníky )
Můžete si vytvořit ještě další účty, třeba:
o Heslovaný účet pro přítele/kyni na koleji
Chcete před ní schovat všechny adresáře s pornem, ale jinak jí sdílíte vše, co vidí
ostatní a navíc adresář s fotkama.
Na to bude potřeba nová skupina – kopie (Copy) BeznyUzivatel, a změnit adresáře
v Shared folders, Enable account a zaškrtnout Password (heslo bez kterého se
nebude moci připojit)
o Heslovaný účet pro Vás jako správce – mít dostupná veškerá svá data z lib. pc na
koleji. [ hodí se místo nosení kupy CD pokud někomu děláte PC servis ]
Tedy chceme vidět všechna data na disku, mít právo zápisu/mazání, neomezený
počet připojení a neomezenou rychlost. Buď novou skupinu [vzniklou
zkopírováním BeznehoUzivatle], anebo zkopírovat anonymouse, přejmenovat a
přidat mu Bypass speed limit, Enable account, Password a do domovského adresáře mu
namířit C:\, D:\ skutečného disku. [ např. jako \cecko, \decko...]
o Hodně lidí na koleji má více adresářů s podobným obsahem (filmy1, filmy2,
filmy3…), možná to svědčí o tom, že řeší následující problém [ jehož řešení neznám ]
A sice jak zařídit strukturu – jeden adresář Audio a v něm už přímo obsah všech 4
adresářů:
C:\Documents And Settings\HroznyUzivatel\Dokumenty\Hudba
E:\MP3\
D:\Posbirano_z_internetu\Poslechnout
D:\Posbirano_z_internetu\Zaradit
A domnívám se, že ani možné toto hezky vyřešit - bez např. vytvoření simlinků na
každý soubor (což sice NTFS umí, ale není to pěkné řešení) nebo kopírování
souborů do jedné složky.
Doporučuju udržovat sdílené disky defragmentované (alespoň použitím windowsí
defragmentace tak 1x za 3 týdny – a při častých změnách obsahu disku [ změnách ve
velkém měřítku] ještě častěji.
[ start – spustit - dfrg.msc ]
Je fér, Vás upozornit, že časté přenosy dat opotřebovávají Váš disk.
Většina moderních disků má technologii S. M. A. R. T. – automatické sledování svého
fyzického stavu (asi 20 parametrů) a dovedou upozornit na blížící se selhání. Osobní
- 19 -
Kapitola 6
– Další nastavení a tipy ( pro labužníky )
zkušenost - jakmile začne po zapnutí PC křičet S.M.A.R.T. máte max. pár dnů, možná
hodin. Pro přečtení údajů ze S.M.A.R.T. doporučuju program: SpeedFan
[ http://www.almico.com/speedfan.php ]
7. Nástin řešení problémů
Na server se nedá připojit, tváří se, že neexistuje, když se připojuju – ve výpise
aktuální činnosti serveru v FileZilla Server Interface nevidím žádnou aktivitu
o Ověřte si, že služb FileZilla Server běží [ start – spustit – services.msc ], v seznamu
najít FileZilla server FTP, pravým myšítkem – vlastnosti, typ spouštění automaticky
a stav služby spuštěno (pokud bylo kdekoli cokoli jiného, dejte restartovat službu
nebo zastavit a poté spustit )
o Ověřte že FileZillu neblokuje FireWall (popíšu postup pro ten Windowsí)
Otevřete nastavení windowsího FireWallu [start – spustit - firewall.cpl ]
V záložce Výjimky kliknout na Přidat Program a najít v seznamu FileZilla
Server [nezaměňovat s FileZilla Server Interface]
[ pokud v seznamu není, klikněte na Procházet a zajděte ručně do místa, kde
jste FileZillu nainstalovali a vyhledejte zde soubor FileZilla server.exe ] a
dejte OK.
Server se mi ohlásí, ale nedá se na něj připojit
o Ověřte si, že máte založený a POVOLENÝ účet anonymous
(zafajfkováno Enable Account v Edit – Users)
o Ověřte, že se přihlašujete jako anonymous ( resp. jiný platný user) a přihlašujete se
na port 21
o Ověřte si, že máte FTP otevřeno na portu 21 (Edit – Settings – General settings)
o Ověřte, že anonymous má platný domovský adresář
Server se mi ohlásí, přihlásím se, vidím adresáře, ale nemohu do nich vlézt
o Ověř, že uživatelské jméno pod kterým ses přihlásil má právo read, list a + subdirs
na dané složce
8. Zajímavé odkazy
Podrobnější popis činnosti FTP protokolu [CZ] naleznete na české wikipedii .
Také se mohou hodit stránky projektu FileZilla.
A návod v angličtině.
Nařízení správce naleznete zde.
- 20 -
Díky že jsi se rozhodl/a sdílet na KolejNetu a dočetl/a se až sem.
A buď hodný/á a neblbni s rozdáváním BANů…
Zdraví Martin Dekar
...alias TWO, AllYourBase, Control a PyromaN
Jakékoli připomínky / doplnění / korektury prosím na [email protected]

Podobné dokumenty

Jak se připojit na FTP - FileZilla Jak se připojit na FTP

Jak se připojit na FTP - FileZilla Jak se připojit na FTP Jakmile máme založený FTP účet, máme také k dispozici uživatelské jméno a heslo, které je shodné s e-mailovou schránkou, pro kterou jsme aktivovali FTP účet. 1) nejprve zvolíme Otevřít správce míst...

Více

TeamSpeak v1.36– 22/11/2008

TeamSpeak v1.36– 22/11/2008 zda jiz mate registraci povolenou zjistite formou hlasky v dolni casti programu TS, který slouzi i jako jednoduchy chat, nebo to zjistite tak, ze bude volba Register with server v menu SELF cerna a...

Více

Verze vhodná pro off-line prohlížení

Verze vhodná pro off-line prohlížení vymyslet, je kompenzováno tím, že si můžete nábytek rozestavět, jak se vám zamane, pokud ho před vystěhováním uvedete do původního stavu. Až budete vymýšlet rozestavění nábytku na pokoji, můžete mí...

Více

Vývoj technických prostředků pro záznam zvuku

Vývoj technických prostředků pro záznam zvuku Doposud  uvedené  techniky  záznamu  zvuku  pracovaly  s  analogovým  spojitým  signálem.  Nedostatkem těchto záznamu je vznik zkreslení v důsledku rušivých signálů. Proto se převádí  na  digitální...

Více

Jak se připojit do síťě KolejNET

Jak se připojit do síťě KolejNET nebo 10/100/1000 Mbps s konektorem RJ-45, (není možné připojit se pomoc WiFi) 2. Dále budete potřebovat UTP kabel s koncovkami RJ-45 (je součástí vybavení pokoje), 3. PC/NB propojte se switchem, kt...

Více