V E R S A

Transkript

V E R S A
GDAŃSK
versa_p_cz 04/09
VERSA
Verze programu 1.00
Zabezpečovací ústředna
PROGRAMOVÁNÍ
Cílem firmy SATEL je neustále zvyšovat kvalitu svých výrobků, které mohou vést ke změnám
jejich technických specifikací a firmwaru. Aktuální informace o zavedených změnách jsou k
dispozici na našich webových stránkách.
Prosím, navštivte nás:
http://www.satel.pl
1.
OBSAH
Aktualizace Firmawaru ústředny ................................................................................... 3
1.1
1.2
2.
Programování.................................................................................................................. 4
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
3.
Program DLOADX ................................................................................................................16
Hlavní menu programu DLOADX .....................................................................................................16
Změna přístupového hesla programu ............................................................................................18
Parametry vztahující se k programování pomocí programu DLOADX ............................................18
Spuštění lokálního programování bez ověření identifikátorů .........................................................19
Spuštění lokálního programování s ověřením identifikátorů ..........................................................19
Spuštění lokálního programování přes "piny" ................................................................................19
Ukončení lokálního programování ..................................................................................................19
Spuštění vzdáleného programování přes modem..........................................................................20
Konfigurace nastavení modemu připojeného k počítači ..............................................................20
Navázání spojení pomocí programu DLOADX ..............................................................................20
Program DLOADX zahájí spojení, ale ústředna zavolá zpět a naváže spojení .............................20
Spojení naváže ústředna .............................................................................................................21
Globální volby .....................................................................................................................21
Globální časy ......................................................................................................................23
Parametry bloků .................................................................................................................25
Zóny ............................................................................................................................... 26
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
Spuštění servisního režimu ..............................................................................................................4
Spuštění servisního režimu přes "piny" ............................................................................................4
Přístup do voleb kurzorovými klávesami ..........................................................................................5
Přístup do voleb pomocí číselných zkratek ......................................................................................5
Programovací metoda "Krok za krokem" .........................................................................................5
Menu servisního režimu ...................................................................................................................6
Zadávání dat pomocí klávesnice VERSA-LCD-GR........................................................................10
Výběr jedné volby ze seznamu ....................................................................................................10
Výběr více voleb ze seznamu ......................................................................................................11
Zadávání dekadických hodnot .....................................................................................................11
Zadávání hexadecimálních hodnot ..............................................................................................11
Programování telefonních čísel ...................................................................................................11
Zadávání názvů............................................................................................................................12
Zadání dat pomocí klávesnice VERSA-LED-GR............................................................................13
Výběr jedné volby ze seznamu ....................................................................................................13
Výběr více voleb ze seznamu ......................................................................................................13
Zadání dekadických hodnot .........................................................................................................13
Zadávání hexadecimálních hodnot ..............................................................................................15
Programování telefonních čísel ...................................................................................................15
Ukončení servisního režimu ...........................................................................................................16
Bloky .............................................................................................................................. 24
4.1
5.
Klávesnice ............................................................................................................................4
Globální parametry ....................................................................................................... 21
3.1
3.2
4.
Aktualizace Firmwaru pomocí servisní funkce ......................................................................3
Aktualizace Firmwaru bez zadání servisního kódu ...............................................................3
Číslování zón v systému .....................................................................................................27
Drátové zóny...................................................................................................................................27
Bezdrátové zóny .............................................................................................................................27
Zakončení linky ..................................................................................................................27
Parametry zón ....................................................................................................................28
Typy reakce ........................................................................................................................30
Volby zón ...........................................................................................................................31
Výstupy.......................................................................................................................... 33
6.1
6.1.1
6.1.2
Číslování výstupů v systému ..............................................................................................33
Drátové výstupy ..............................................................................................................................33
Bezdrátové výstupy ........................................................................................................................33
2
Programovací manuál
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
Funkce výstupu .................................................................................................................. 34
Parametry výstupu ............................................................................................................. 35
Volby výstupu..................................................................................................................... 36
Rychlé ovládání výstupů .................................................................................................... 38
Programování Klávesnic a Expandérů........................................................................ 38
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.3
8.
9.
SATEL
Klávesnice VERSA-LCD-GR / VERSA-LED-GR ................................................................ 39
Bezdrátový systém ABAX .................................................................................................. 40
Parametry bezdrátového systému ABAX ...................................................................................... 41
Bezdrátové detektory – základní pravidla programování .............................................................. 42
Bezdrátové sirény – základní pravidla programování ................................................................... 43
Bezdrátový expandér drátových zóna výstupů – základní pravidla programování ....................... 44
Bezdrátově ovládaná zásuvka 230V AC – základní pravidla programování................................. 44
Konfigurace bezdrátových zařízení pomocí programu DLOADX .................................................... 45
Konfigurace bezdrátových zařízení pomocí LCD klváesnice ........................................................ 47
Bezkontaktní čtečky karet .................................................................................................. 49
Časovače ....................................................................................................................... 50
Zasílání zpráv (Monitorování PCO).............................................................................. 51
9.1
9.2
9.3
Parametry a volby přenosu zpráv na PCO ......................................................................... 52
Kódy událostí ..................................................................................................................... 54
Spuštění monitorování ....................................................................................................... 54
10. Zasílání zpráv ................................................................................................................ 55
10.1
10.2
10.3
10.4
Parametry a volby zasílání zpráv ....................................................................................... 56
Přiřazení zpráv ................................................................................................................... 56
Zprávy SMS/Pager ............................................................................................................. 56
Spuštění zasílání zpráv ...................................................................................................... 56
11. Uživatelské plány .......................................................................................................... 57
11.1
11.2
Parametry uživatelských plánů ........................................................................................... 57
Funkce přiřazené tlačítkům ovladačů ................................................................................. 58
SATEL
VERSA
3
1. Aktualizace Firmawaru ústředny
Tento manuál platí pro ústředny s verzí firmwaru 1.00. Je-li k dispozici novější verze
firmware, je na vyžádání u autorizovaného prodejce, a lze tak aktualizovat firmware ústředny.
Pro inovaci firmware připojte port ústředny RS-232 (TTL) (zásuvka typu RJ) k portu počítače
COM (konektor typu DB9) pomocí kabelu firmy SATEL, který je obsažen v sadě DB9FC/RJ
KPL.
Poznámka:
Od okamžiku spuštění komunikace mezi ústřednou a programem pro aktualizaci firmwaru,
nebude ústředna plnit své normální funkce, dokud se aktualizace firmwaru nedokončí.
Pokud je aktualizace firmwaru z jakéhokoli důvodu ukončena (např. z důvodu výpadku
napájení), nastane to, že ústředna bude mít v sobě poškozený firmware a nebude normálně
fungovat, dokud nedojde ke znovuspuštění aktualizace firmware.
1.1
Aktualizace Firmwaru pomocí servisní funkce
1. Na klávesnici zadejte servis kód (standardně: 12345) a stiskněte
.
pro spuštění servisního režimu.
2. Stiskněte postupně klávesy
3. Stiskněte postupně klávesy
(spuštění funkce STARTÉR). Zobrazí se
zpráva "Spusť aktualizační program na PC…“. Ústředna bude čekat na spuštění
komunikace s programem pro aktualizaci firmwaru (po stisknutí tlačítka
dojde k
ukončení funkce STARTÉR).
4. Na počítači spusťte program pro aktualizaci firmwaru ústředny.
.
5. Klikněte na tlačítko
6. Otevře se okno, kde by měl být zobrazen port počítače COM, kterým je ústředna k
počítači připojena, a stiskněte tlačítko "OK". Program pro aktualizaci firmwaru naváže
komunikaci s ústřednou.
7. Na klávesnici se zobrazí informace o nainstalované verzi firmware, které jsou také k
dispozici v souboru (verze, datum kompilace, jazyk) a otevře se okno s dotazem, zda
chcete pokračovat. Pokud je třeba aktualizovat firmware, stiskněte "Ano" a spustí se
aktualizace firmwaru ústředny.
1.2
Aktualizace Firmwaru bez zadání servisního kódu
1. Na počítači spusťte program pro aktualizaci firmwaru ústředny
2. Klikněte na tlačítko
.
3. Otevře se okno, kde by měl být zobrazen port počítače COM, kterým je ústředna k
počítači připojena, a zvolte položku RESTART.
4. Vypněte ústřednu (nejprve vypněte obvod 230 V AC, kterým je ústředna připojena k
transformátoru, a poté akumulátor).
5. Zapněte ústřednu (nejprve připojte akumulátor a pak obvod 230 V AC, kterým je ústředna
připojena k transformátoru).
6. Na klávesnici se zobrazí informace o nainstalované verzi firmware, které jsou také k
dispozici v souboru (verze, datum kompilace, jazyk) a otevře se okno s dotazem, zda
chcete pokračovat. Pokud je třeba aktualizovat firmware, stiskněte "Ano" (ústředna po
zapnutí čeká 10 sekund a pak začne aktualizace firmwaru). Pak se spustí aktualizace
firmwaru.
4
Programovací manuál
SATEL
2. Programování
Ústřednu lze programovat pomocí klávesnice (lokálně) nebo počítače programem DLOADX
(lokálně i vzdáleně).
2.1
Klávesnice
Programování je možné pouze v případě, pokud má ústředna povolen přístup do servisu. V
továrním nastavení je volba TRVALÝ PŘÍSTUP SERVISU aktivní ([kód]
0. SERVIS
5. PERM. SV. PŘ). Po dokončení nastavení, má uživatel s oprávněním DOWNLOAD /
SERVIS možnost deaktivovat TRVALÝ PŘÍSTUP SERVISU a definovat dobu, po kterou bude mít
servis k ústředně přístup ([kód]
0. SERVIS 6. DOBA PŘÍSTUPU).
Programování ústředny z klávesnice se provádí pomocí skupiny funkcí v menu servisního
režimu. Přístup do menu, podmenu a určitých funkcí usnadňují číselné zkratky.
Programování z LED klávesnice podléhá určitým omezením (např. nelze zadat jméno).
SATEL doporučuje pro programování ústředny používat LCD klávesnici!
Servisní režim je na klávesnici zobrazen pomocí modré kontrolky
. Kontrolka
se
rozsvítí na klávesnici po vstupu do servisního režimu, na všech ostatních klávesnicích
připojených k ústředně tato kontrolka bliká. Servisní režim může být rovněž signalizován
akusticky, po aktivaci odpovídající volby. Další informace, které jsou poskytovány kontrolkou
:
Bliká během nastavování v menu a podmenu;
Svítí, pokud je spuštěna servisní funkce.
Pokud jste v servisním režimu, zabezpečovací systém nesignalizuje poplach.
2.1.1
Spuštění servisního režimu
1. Zadejte servisní kód (standardně: 12345) a stiskněte
2. Stiskněte postupně klávesy
2.1.2
.
pro spuštění servisního režimu.
Spuštění servisního režimu přes "piny"
Pokud nelze spustit servisní režim normálním způsobem, můžete použít nouzový hardwarový
postup, takzvané spuštění přes "piny".
1. Vypněte ústřednu (nejprve vypněte obvod 230V AC, kterým je ústředna připojena k
transformátoru, a poté odpojte akumulátor).
2. Umístěte propojku na RESET piny ústředny.
3. Zapněte ústřednu (nejprve připojte akumulátor a pak obvod 230V AC, kterým je ústředna
připojena k transformátoru).
4. Počkejte pár sekund a sejměte propojku z RESET pinů.
začne blikat, což
5. Na klávesnici s nejnižší adresou se rozsvítí kontrolka
a kontrolka
znamená, že servisní menu je dostupné z klávesnice (v případě LCD klávesnice, se
zobrazí menu). Na ostatních klávesnicích začne kontrolka
blikat.
Jestliže volba SERVISNÍ REŽIM PŘES RESET PINY je v ústředně zakázána (viz:
kapitola GLOBÁLNÍ VOLBY), pak záleží na typu a nastavení klávesnice s nejnižší
adresou:
– LCD: kontrolky
,
a
budou svítit v druhém bloku a na displeji se
zobrazí zpráva "Obnovit tovární nastavení? 1=Ano";
– LED: kontrolky druhého bloku
rychle blikat.
a
budou svítit a kontrolka
bude
SATEL
VERSA
5
Stisknutím klávesy s číslem 1 se ústředna resetuje na tovární nastavení, ale
neumožňuje spustit servisní režim.
2.1.3
Přístup do voleb kurzorovými klávesami
Tento způsob spouštění funkcí je dostupný pouze z klávesnice VERSA-LCD-GR.
1. Pomocí kláves
a
najdete požadované podmenu (tvar kurzoru podmenu
je: ).
2. Stiskem klávesy
nebo
spustíte podmenu (pomocí klávesy
se vrátíte do
předchozího menu/podmenu a klávesou
se vrátíte do hlavního menu).
3. Opakujte kroky, popsané v bodech 1 a 2 dokud nenajdete požadovanou funkci (tvar
kurzoru označující volbu je: ). Stiskem klávesy
nebo
spustíte volbu.
4. Pokud zadáváte nové nastavení, potvrďte jej klávesou
a vrátíte se do podmenu.
Stisknutím klávesy
zrušíte zadávání nového nastavení a vrátíte se do podmenu.
2.1.4
Přístup do voleb pomocí číselných zkratek
Tento způsob spouštění voleb je dostupný z obou typů klávesnic, podporovaných ústřednou
VERSA (VERSA-LCD-GR a VERSA-LED-GR). Všechny podmenu a volby mají číselné
zkratky. Pokud chcete spustit podmenu, pouze stiskněte klávesu s číslem, která odpovídá
číselné zkratce podmenu. Pokud chcete spustit volbu, pouze stiskněte klávesu s číslem,
. Můžete volbu také spustit
které odpovídá číselné zkratce volby a stiskněte klávesu
zrychleně zadáním číselné cesty k volbě (odpovídající číselné posloupnosti podmenu a
volby) a potvrďte ji stisknutím
.
Například, spuštění volby načítání expandérů, nejprve spusťte servisní režim a pak stiskněte
klávesy
kde:
- vyvolání podmenu 2. HARDWARE;
- vyvolání podmenu 1. KLÁV A EXP.;
- spuštění volby 1. NAČÍTÁNÍ.
Klávesnice VERSA-LCD-GR se pomocí klávesy
nebo z volby do podmenu a pomocí klávesy
menu/podmenu.
Klávesnice VERSA-LCD-GR, se pomocí klávesy
vrátí z podmenu do hlavního menu
se vrátí z podmenu do předchozího
vrátí do hlavního.
Poznámka:
• Pokud užíváte číselné zkratky, pamatujte, že číselná cesta, která spouští funkci např. z
úrovně hlavního menu servisního režimu nespustí stejnou funkci, jako z úrovně podmenu.
• Na LCD klávesnici je tvar kurzoru podmenu: a tvar kurzoru volby je: .
2.1.5
Programovací metoda "Krok za krokem"
Některé komponenty systému (např. zóny, výstupy, expandéry, bezdrátová zařízení, kódy
událostí pro PCO, atd.) jsou nastavovány metodou "krok za krokem". Pokud zvolíte jednu
z těchto funkcí a mají být nastaveny parametry vybrané ze seznamu, bude k programování
zobrazen první dostupný parametr. Po nakonfigurování a potvrzení stiskem klávesy
,
bude automaticky programován další parametr. Potvrzením parametru je parametr uložen do
paměti ústředny. Po nastavení všech dostupných parametrů se vrátí klávesnice
VERSA-LCD-GR do podmenu avšak klávesnice VERSA-LED-GR se vrátí do hlavního menu.
Programování může být ukončeno v jakémkoli okamžiku pomocí klávesy
(vrátíte se do
a
prvního a druhého bloku označují číslo programovacího kroku
podmenu). Kontrolky
v binárním režimu (viz: strana 14 Tabulka 4).
6
2.1.6
Programovací manuál
SATEL
Menu servisního režimu
Číselné cesty uvedené v hranatých
podmenu nebo spuštění určité volby.
0. Konfig. SrVRež
[00#] 0. UkončitServis
[01#] 1. VERSA id.
[02#] 2. DloadX id.
[04#] 4. DloadX tel.
[06#] 6. Volby SvrRež
[07#] 7. Obnovit vše
[08#] 8. Tovární uživ.
[09#] 9. STARTÉR
1. Bloky
[11#] 1. Zóny bloku 1
[12#] 2. Zóny bloku 2
[13]
3. časy blok 1
[131#]
[132#]
[133#]
[134#]
[135#]
[136#]
[14]
4. časy blok 2
[141#]
[142#]
[143#]
[144#]
[145#]
[146#]
[15#] 5. Jméno bloku 1
[16#] 6. Jméno bloku 2
[17#] 7. Volby bloku
2. Hardware
[21]
1. Kláv. a exp.
[211#]
[212#]
[213#]
závorkách, umožňují z hlavního menu vyvolat určité
1. Výstupní zpož
2. Vstupní zpožd
3. Varování
4. Ověření
5. Zpož. Autozap
6. Odlož. A-zap
1. Výstupní zpož
2. Vstupní zpožd
3. Varování
4. Ověření
5. Zpož. Autozap
6. Odlož. A-zap
1. Načítání
2. Nastavení
3. ACU-100
[213#1#]
[213#2#]
[213#3#]
[213#4#]
[213#5#]
[213#6#]
[213#7#]
1. Nové zařízení
2. Konf. zařízení
3. Odeb. zařízení
4. Zóny ACU-100
5. Synchroniz.
6. Tst režim zap
7. Tst režim vyp
SATEL
VERSA
[219#]
[210#]
[22#]
[23#]
[24]
[25#]
[26#]
[27#]
3. Globální par.
[31#]
[32#]
[33#]
[34#]
[35#]
[36#]
[37#]
[38#]
[39#]
4.
časovače
[41#]
[42#]
[43#]
[44#]
5. Monitorování
[50#]
[51]
9. Odebrat ovlad
0. Adr. klávesn.
2. Zóny
2. Výstupy
4. Rychlé ovlád.
[241#]
1. Ovládání 1#/1*
[242#]
2. Ovládání 2#/2*
[243#]
3. Ovládání 3#/3*
[244#]
4. Ovládání 4#/4*
[245#]
5. Ovládání 5#/5*
[246#]
6. Ovládání 6#/6*
[247#]
7. Ovládání 7#/7*
[248#]
8. Ovládání 8#/8*
[249#]
9. Ovládání 9#/9*
[240#]
0. Ovládání 0#/0*
5. EOL 1 odpor
6. EOL 2 odpor.
7. Zóny VERSA
1. Volby
2. Čas popl. kláv
3. Skrýt zapnutí
4. Zpož. výp AC
5. Zpož. por.tel.
6. Nastav. hodin
7. Letní/zimní č
8. Letní čas
9. Zimní čas
1. Jméno časov. 1
2. Jméno časov. 2
3. Jméno časov. 3
4. Jméno časov. 4
0. Stanice
1. Stanice 1
[511#]
[512#]
[513#]
[514#]
[515#]
[516]
1. Tel. číslo
2. Tel. formát
3. Volby
4. Počet pokusů
5. čas odložení
6. Identifikátor
7
8
Programovací manuál
[52]
[53#]
[54]
[517#]
2. Station 2
[521#]
[522#]
[523#]
[524#]
[525#]
[526]
[527#]
3. Volby SIA
4. Kódy událostí
[541]
[542]
[543]
[5161#]
[5162#]
[5163#]
[5160#]
7. T-M/SIA pref.
1. Tel. číslo
2. Tel. formát
3. Volby
4. Počet pokusů
5. čas odložení
6. Identifikátor
[5261#]
[5262#]
[5263#]
[5260#]
7. T-M/SIA pref.
SATEL
1. Id. 1
2. Id. 2
3. Id. 3
0. Systémový Id.
1. Id. 1
2. Id. 2
3. Id. 3
0. Systémový Id.
1. Blok 1
[5411#]
[5412#]
[5413#]
[5414#]
[5415#]
[5416#]
[5417#]
[5418#]
1. Zap uživatel
2. Zap ostatní
3. Rychlé zapn.
4. Vypn uživatel
5. Vypn ostatní
6. Obn. uživatel
7. Obn. ostatní
8. Nátlak
[5421#]
[5422#]
[5423#]
[5424#]
[5425#]
[5426#]
[5427#]
[5428#]
1. Zap uživatel
2. Zap ostatní
3. Rychlé zapn.
4. Vypn uživatel
5. Vypn ostatní
6. Obn. uživatel
7. Obn. ostatní
8. Nátlak
[5431#]
[5432#]
[5433#]
[5434#]
[5435#]
[5436#]
1. Poplach
2. Obnova poplachu
3. Tamper
4. Obnova tamper
5. Porucha
6. Obnova poruch
2. Blok 2
3. Zóny
SATEL
VERSA
[544]
[545]
[546]
[547]
[540#]
[55#]
[56#]
[57#]
5. Test v
6. Test každý
7. Test (zapn.)
[61#]
[62#]
[63]
1. Poplachy zón
2. Spušť výstup
3. Zapnutí
[631#]
[632#]
[633#]
[634#]
4. Vypnutí
[641#]
[642#]
[643#]
[644#]
[5437#]
[5438#]
4. Zóny ABAX
[5441#]
[5442#]
[5443#]
[5444#]
5. Exp. moduly
[5451#]
[5452#]
[5453#]
[5454#]
[5455#]
[5456#]
[5457#]
6. Napájení exp.
[5461#]
[5462#]
[5463#]
[5464#]
[5465#]
[5466#]
7. Systém
[5471#]
[5472#]
[5473#]
[5474#]
0. TELIM kódy
6. Zprávy
[64]
1. Uživ. blok 1
2. Ostatní blok 1
3. Uživ. blok 2
4. Ostatní blok 2
1. Uživ. blok 1
2. Ostatní blok 1
3. Uživ. blok 2
4. Ostatní blok 2
9
7. Odpojení
8. Zruš. odpoj.
1. Ztráta komun.
2. Obnova komun.
3. Slabý AKU
4. Obnova AKU
1. Tamper
2. Obnova tamper
3. Poplach požár
4. Lékařský popl
5. Tísňový popl.
6. 3 chybné kódy
7. 3 chybné kart
1. Porucha AC
2. Obnova AC
3. Porucha AKU
4. Obnova AKU
5. Přetíženo
6. Obnova přetíž.
1. Poruchy
2. Obnova poruch
3. Ostatní
4. Nastav. hodin
10
Programovací manuál
[65]
[66]
[67]
[68#]
[69#]
[60#]
SATEL
5. Ostatní
[651#]
[652#]
[653#]
[654#]
[655#]
[656#]
[657#]
6. Typ zprávy
[651#]
[652#]
[653#]
[654#]
[655#]
[656#]
[657#]
[658#]
7. Param. PAGER
[671#]
[672#]
8. Počet pokusů
9. Zprávy
0. Telefony
1. Poplach tamp.
2. Obnova tamp.
3. Porucha AC
4. Obnova AC
5. Porucha AKU
6. Obnova AKU
7. Obn. tel. lin.
1. Tel1 typ zpr.
2. Tel2 typ zpr.
3. Tel3 typ zpr.
4. Tel4 typ zpr.
1. Tel5 typ zpr.
2. Tel6 typ zpr.
3. Tel7 typ zpr.
4. Tel8 typ zpr.
1. PAGER1
2. PAGER2
7. Přijetí
[71#]
8. Uživat. vzor
[81#]
[82#]
[83#]
9. Uživat. menu
1. Zv. před přij.
1. Nastavení
2. Funkce ovlad.
3. Jméno
Volba 9. UŽIVAT. MENU umožňuje přístup do uživatelské funkce, přestože ústředna zůstává
v servisním režimu (po stisknutí klávesy
se vrátíte do hlavního menu servisního
režimu). Uživatelské menu a volby jsou popsány v Uživatelském manuálu.
2.1.7
Zadávání dat pomocí klávesnice VERSA-LCD-GR
Zadávaná data jsou zobrazena na displeji. Způsob programování, závisí na typu dat, která
mají být zadána pomocí servisní volby. Pro uložení dat do ústředny stiskněte klávesu
.
Pro ukončení funkce bez uložení změn, stiskněte klávesu
.
Výběr jedné volby ze seznamu
Horní řádek displeje zobrazuje název volby a spodní - aktuálně vybranou volbu. Chceteli procházet seznamem voleb, použijte klávesy
(dolů) a
(nahoru). Klávesy
a
se nepoužívají.
SATEL
VERSA
11
Výběr více voleb ze seznamu
Horní řádek displeje zobrazuje název volby a spodní – jednu z voleb k výběru. Chcete-li
procházet seznamem voleb, použijte klávesy
(dolů) a
(nahoru). V pravém
horním rohu jsou zobrazeny dodatkové symboly:
– zobrazená volba je zvolena / volba je aktivní;
– zobrazená volba není zvolena / volba není aktivní.
Stisknutím jakékoli číselné klávesy změníte aktuální symbol na jiný.
Stisknutím klávesy
nebo
přepnete klávesnici do grafického
programovacího režimu. Pomocí symbolů a , displej zobrazuje aktuální stav všech
přístupných voleb dané funkce (to mohou být např. zóny, výstupy, volby, atd.). Klávesou
pohybujete kurzorem doprava a klávesou
doleva. Pokud stisknete klávesu
nebo
, klávesnice se vrátí do textového režimu.
Zadávání dekadických hodnot
Číslice jsou zadávány stisknutím odpovídajících kláves. Klávesou
kurzorem doprava a klávesou
nebo
doleva.
pohybujete
Zadávání hexadecimálních hodnot
Číslice jsou zadávány stisknutím odpovídajících kláves. Znaky A až F jsou dostupné
pod klávesami
a
. Několikrát stiskněte danou klávesu, dokud se nezobrazí
požadovaný znak.
Klávesou
pohybujete kurzorem doprava a klávesou
nebo
doleva.
Programování telefonních čísel
Několikrát stiskněte konkrétní klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné
znaky na klávesnici jsou uvedeny v Tabulce 1. Lze naprogramovat až 16 znaků.
Některé speciální znaky (a, b, c, d, # a ) jsou programované tak, že znak zabírá dvě
místa, takže maximální počet znaků, které lze zadat, pokud jsou použity uvedené
znaky, bude nižší.
Ukazatel na pravé straně v horním řádku displeje indikuje informaci o stylu písma:
[ABC] nebo [abc] (zobrazí se na několik sekund po stisknutí libovolné klávesy).
Klávesou
pohybujete kurzorem doprava a klávesou
nebo
doleva.
Klávesa
maže znaky nalevo od kurzoru.
12
Programovací manuál
SATEL
Znaky dostupné několikanásobným stiskem klávesy
režim [ABC]
klávesa
režim [abc]
1
#
1
#
klávesa
2
B
C
3
D
E
F
4
5
6
7
8
9
2
a
3
d
b
c
4
5
6
7
8
0
0
Tabulka 1. Dostupné znaky na klávesnici při zadávání telefonních čísel (pro změnu režimu
).
písma stiskněte klávesu
Speciální znaky
B
C
D
E
F
#
a
b
c
d
Popis funkce
Přepnutí na pulzní volbu
Přepnutí na tónovou volbu (DTMF)
Čekání na další signál
3 sekundová pauza
10 sekundová pauza
signál ve tvaru DTMF
signál # ve tvaru DTMF
Ostatní signály generované ve tvaru DTMF
Tabulka 2. Speciální znaky voleb.
Zadávání názvů
Několikrát stiskněte konkrétní klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Znaky
dostupné v klávesnici jsou uvedeny v Tabulce 3. Přidržením klávesy se zobrazí číslice
dané klávesy.
Ukazatel na pravé straně v horním řádku displeje indikuje informaci o stylu písma:
[ABC] nebo [abc] (zobrazí se na několik sekund po stisknutí libovolné klávesy).
Klávesou
pohybujete kurzorem doprava a klávesou
nebo
doleva.
Klávesa
maže znaky nalevo od kurzoru.
SATEL
VERSA
Klávesa
13
!
?
Znaky dostupné několikanásobným stiskem klávesy
'
`
"
{
}
$ % & @ \
^
|
a
d
g
j
m
b
e
h
k
n
c
f
i
l
o
2
3
4
5
6
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
#
1
7
8
z
9
.
,
:
;
+
/
= _ < >
(
)
[
]
0
Tabulka 3. Dostupné znaky na klávesnici VERSA-LCD-GR při zadávání názvů. Režim
malých písmen je dostupný pod stejnou klávesou (pro změnu režimu písma stiskněte klávesu
).
2.1.8
Zadání dat pomocí klávesnice VERSA-LED-GR
Zadaná data mohou být zobrazena také pomocí LED klávesnice. Způsob programování
závisí na typu dat, která mají být zadána pomocí servisní volby. Pro uložení dat do ústředny
stiskněte klávesu
. Pro ukončení funkce bez uložení změn, stiskněte klávesu
.
Výběr jedné volby ze seznamu
Svítící kontrolka odpovídá volbě dostupné ze seznamu. Blikající kontrolka indikuje
aktuální pozici kurzoru, tedy volbu, která je aktuálně vybrána. Klávesou
přesunujete volbu doprava a klávesou
doleva. Jelikož jsou kontrolky klávesnice
očíslovány, můžete použít číselné klávesy, k vyvolání volby a přesunutí kurzoru
a
se nepoužívají.
najednou. Klávesy
Výběr více voleb ze seznamu
Svítící kontrolky znázorňují, které volby byly vybrány. Blikající kontrolka indikuje aktuální
pozici kurzoru. Klávesou
přesunujete kurzor doprava a klávesou
doleva.
Stiskem jakékoli číselné klávesy přepnete stav kontrolky, na níž je umístěn kurzor (v
závislosti na jeho aktuálním stavu se kontrolka rozsvítí nebo zhasne). Klávesy
a
se nepoužívají.
Zadání dekadických hodnot
Po zadání zvoleného parametru programované volby, budou aktuálně naprogramované
hodnoty zobrazeny v binárním tvaru na kontrolkách 1-12 (viz: Obr. 1). Kontrolky 1-4
znázorňují (viz: strana 14 Tabulka 4) první číslici, kontrolky 5-8 – druhou číslici,
kontrolky 9-12 – třetí číslici. Chcete-li zadat novou číselnou hodnotou, stiskněte
odpovídající číselné klávesy. Můžete zadat:
1 číslice – bude zobrazena na kontrolkách 1-4 (ostatní kontrolky jsou zhasnuté);
2 číslice – bude zobrazena na kontrolkách 1-8 (ostatní kontrolky jsou zhasnuté);
3 číslice – bude zobrazena na kontrolkách 1-12.
Kurzorové klávesy se nepoužívají.
Oprava zadané hodnoty je možná pouze po znovu zadání zvoleného parametru
programované volby.
14
Programovací manuál
SATEL
A
0
3
0
1
6
0
B
Obr. 1. Příklady znázorňující dekadické hodnoty na kontrolkách klávesnice VERSA-LED-GR.
Hodnota 30 (030) je naprogramovaná v Příkladě A a hodnota 160 v Příkladě B.
Stav LED
Číslice a znaky
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
Tabulka 4. Binární tvar čísel a znaků.
– LED VYPNUTA
– LED ZAPNUTA
SATEL
VERSA
15
Zadávání hexadecimálních hodnot
Po zadání zvoleného parametru programované volby, budou aktuálně naprogramované
hodnoty zobrazeny na kontrolkách klávesnice. Může být zobrazeno až 6 znaků (většina
voleb vyžaduje menší počet: 2 nebo 4 znaků). Kontrolky 1-4 znázorňují (viz: strana 14
Tabulka 4) v binárním tvaru první znak, kontrolky 5-8 – druhý znak, kontrolky 9-12 –
třetí znak, kontrolky 16-19 - čtvrtý znak, 20-23 - pátý znak, a kontrolky 24-27 - šestý
znak v binárním tvaru.
Číslice jsou zadávány stisknutím odpovídajících kláves. Znaky A až F jsou dostupné
pod klávesami
a
. Několikrát stiskněte danou klávesu, dokud se na
kontrolkách nezobrazí požadovaný znak v binárním tvaru (viz: strana 14 Tabulka 4).
Kurzorové klávesy se nepoužívají.
Oprava zadané hodnoty je možná pouze po znovu zadání zvoleného parametru
programované volby.
A
D
5
E
9
B
2
B
Obr. 2. Příklady znázorňující hexadecimální hodnoty na kontrolkách klávesnice
VERSA-LED-GR. Znaky D5 jsou programovány v příkladu A a znaky E92B v příkladu B.
Programování telefonních čísel
Telefonní čísla se zadávají stejným způsobem jako na klávesnici VERSA-LCD-GR, ale
LED klávesnice může zobrazit pouze prvních 6 znaků (pouze čísla a znaky B, C, D, E a
F – viz: strana 14 Tabulka 4).
Kurzorové klávesy se nepoužívají.
Oprava zadané hodnoty je možná pouze po znovu zadání zvoleného parametru
programované volby.
16
2.1.9
Programovací manuál
SATEL
Ukončení servisního režimu
Pro ukončení servisního režimu použijte volbu UKONČIT SERVIS:
Pro ukončení servisního režimu učiňte následující:
Na klávesnici VERSA-LCD-GR několikrát stiskněte klávesu
, dokud se na v horním
řádku displeje nezobrazí podmenu 0. KONFIG.SRVREŽ, a pak postupně stiskněte klávesy
;
Na klávesnici VERSA-LED-GR , stiskněte klávesu
a pak postupně stiskněte klávesy
;
2.2
Program DLOADX
Program DLOADX umožňuje výměnu dat mezi počítačem a ústřednou, což usnadňuje
konfiguraci zabezpečovacího systému a zajišťuje snadné prohlížení stavu zón, bloků,
výstupů, poruch a dalších komponentů systému. Přístup k programu je chráněn kódem
(heslem). Chcete-li získat přístup při prvním spuštění programu, zadejte tovární kód: 1234
(nemusíte zadávat tovární kód, jen klikněte na tlačítko "OK"). Doporučuje se, abyste si
tovární přístupový kód změnili.
Poznámka: Zadáním 3 chybných kódů se program ukončí.
Komunikace mezi programem a ústřednou je kódována. Ústřednu lze programovat lokálně
nebo vzdáleně:
1. Lokální programování vyžaduje spojení mezi portem ústředny RS-232 (TTL) (konektor
typu RJ) a portem počítače COM. Propojení proveďte pomocí kabelu firmy SATEL, který
je k dispozici v sadě DB9FC/RJ KPL.
2. Vzdálené programování je možné, díky zabudovanému modemu 300 b/s. Tento způsob
programování vyžaduje připojení ústředny k telefonní lince. Na straně počítače musí být
připojen analogový modem.
2.2.1
Hlavní menu programu DLOADX
Obr. 3. Hlavní menu programu DLOADX.
Vysvětlivky Obr. 3:
1 - typ ústředny.
2 - název zabezpečovacího systému / souboru.
3 - informace o procesu čtení dat/zápisu dat.
4 - ikona znázorňující stav komunikace s modulem:
– Zelená barva – port COM je připraven k zasílání dat;
– Střídavě zelená a žlutá barva – průběh přenosu dat;
– Šedá barva – port COM není aktivní.
Kliknutím na tuto ikonu:
– V případě komunikace přes port RS-232 – port COM je aktivní/neaktivní;
SATEL
VERSA
17
– V případě komunikace přes modem – se zobrazí okno modemového připojení.
5 - informace o způsobu komunikace s ústřednou:
– COMn (n = číslo portu COM) – komunikace přes port RS-232;
– Modem – komunikace přes modem.
Ikony:
Systém a hardwarová struktura – ikona otevře okno "Versa – Struktura".
Globální volby a časy – ikona otevře okno "Globální parametry".
Data zón – ikona otevře okno "Versa – Zóny".
Data výstupů – ikona otevře okno "Versa – Výstupy".
Časovače – ikona otevře okno "Versa – Časovače".
Monitorování – ikona otevře okno "Versa – Monitorování".
Telefonní zprávy – ikona otevře okno "Versa – telefonní zprávy".
Čtení dat ústředny – ikona spustí čtení dat z ústředny.
Zápis do ústředny – ikona spustí zápis dat do ústředny.
Historie události – ikona otevře okno s obsahem událostí.
&Zrušit – ikona umožňuje zrušit čtení/zápis dat.
Nastavení hodin – ikona uloží do ústředny čas, který je nastaven v počítači
LCD klávesnice – ikona zobrazí virtuální klávesnici.
Stav systému – ikona otevře vyskakovací menu zobrazené na Obr. 4.
Konfigurace – ikona otevře okno "Konfigurace".
Spojení – ikona otevře vyskakovací menu, kde si můžete vybrat způsob komunikace
mezi programem a ústřednou.
Obr. 4. Menu, zobrazené po kliknutí na ikonu
.
18
2.2.2
Programovací manuál
SATEL
Změna přístupového hesla programu
1. Otevřete menu SOUBOR, zvolte VSTUP
(viz: Obre. 5).
DO PROGRAMU
a pak ZMĚNA
PŘÍSTUPOVÉHO HESLA
Obr. 5. Volby související s přístupem k programu DLOADX.
2. Zadejte aktuální přístupový kód do programu a klikněte na ikonu "OK".
3. Zadejte nový přístupový kód do programu a klikněte na ikonu "OK".
4. Zadejte znovu nový přístupový kód do programu a klikněte na ikonu "OK".
Tento program vám umožní získat přístup na základě dodatečných přístupových kódů, které
lze definovat včetně úrovně zapnutí (SOUBOR VSTUP DO PROGRAMU UŽIVATELÉ PROGRAMU
– viz: Obr. 5).
2.2.3
Parametry vztahující se k programování pomocí programu DLOADX
V případě vzdáleného programování, je nutné v ústředně nastavit některé parametry a volby
komunikace. V případě lokálního programování bez ověření identifikátorů, parametrů
popsaných níže, které budou nastaveny během prvotní komunikace s ústřednou.
Komunikační identifikátor VERSA – identifikátor umožňuje rozlišit ústředny a otevřít
příslušný soubor, za předpokladu, že byla data uložena do počítače. Je složen z 8
hexadecimálních znaků (číslic a písmen od A do F). Pokud stejný počítač ovládá více
ústředen, musí mít každá jiný identifikátor (program DLOADX je pak bude schopný rozlišit).
Komunikační identifikátor DLOADX – identifikátor počítače programu DLOADX. Navázání
spojení mezi programem a ústřednou je možné pouze za předpokladu, že jsou shodné
identifikátory v ústředně a v souboru. Je složen z 8 hexadecimálních znaků (číslic a
písmen od A do F).
Poznámka: V případě, že mají identifikátory tovární nastavení (00000000), program
DLOADX vygeneruje identifikátory náhodně.
Telefonní číslo ústředny VERSA – telefonní číslo ústředny. Lze programovat pouze
v programu DLOADX.
Telefonní číslo PC – telefonní číslo počítače, ze kterého může být ústředna programována.
Toto číslo musí být naprogramováno pro možnost zahájení telefonního spojení ústřednou
(ústředna zahájí spojení nebo zavolá zpět).
Zvonění před přijetím – počet zvonění, po kterém ústředna zavěsí.
V programu DLOADX, lze identifikátory a telefonní čísla naprogramovat v okně "Heslo a tel.
Č.". Příkaz k otevření tohoto okna je k dispozici v menu KOMUNIKACE. Příkaz může být rovněž
otevřen pomocí zkratky Ctrl + R. V klávesnici lze identifikátory a telefonní čísla počítače
naprogramovat v podmenu 0. KONFIG.SRVREŽ.
SATEL
VERSA
19
Počet zvonění lze naprogramovat v okně "Globální parametry" programu DLOADX. Stejné
parametry lze naprogramovat na klávesnici v podmenu 7. PŘIJETÍ.
V souvislosti s možností vzdáleného programování přes modem (např. PŘIJETÍ - MODEM a
DVAKRÁT ZVONĚNÍ), jsou popsány v kapitole GLOBÁLNÍ VOLBY.
2.2.4
Spuštění lokálního programování bez ověření identifikátorů
U této metody komunikace mezi počítačem a ústřednou nemusíte znát identifikátory
naprogramované v ústředně (volba SPUSŤ DWNLRS bude aktivována automaticky). Po
navázání komunikace s ústřednou budou identifikátory načteny programem DLOADX.
1. Propojte port ústředny RS-232 (TTL) s portem počítače.
2. Zadejte servis kód (standardně: 12345) a stiskněte klávesu
.
.
3. Pro spuštění servisního režimu postupně stiskněte klávesy
4. Na počítači spusťte program DLOADX. Pokud je port ústředny RS-232 (TTL) připojen
k portu počítače COM1, spustí se komunikace s ústřednou automaticky. Pokud se tak
nestane, klikněte na ikonu
a otevře se okno, ve kterém je uveden port počítače, přes
který komunikace probíhá.
5. Program DLOADX signalizuje navázání komunikace zobrazením příslušné zprávy.
2.2.5
Spuštění lokálního programování s ověřením identifikátorů
Komunikace mezi počítačem a ústřednou bude navázána, pouze pokud budou komunikační
identifikátory ústředny a programu totožné nebo budou naprogramovány na tovární
nastavení.
1. Propojte port ústředny RS-232 (TTL) s portem počítače.
2. Zadejte servis kód (standardně: 12345) a stiskněte klávesu
.
3. Postupně stiskněte klávesy
(aktivuje volbu SPUSŤ DWNLRS).
4. Na počítači spusťte program DLOADX. Pokud je port ústředny RS-232 (TTL) připojen
k portu počítače COM1, spustí se komunikace s ústřednou automaticky. Pokud se tak
nestane, klikněte na ikonu
a otevře se okno, ve kterém je uveden port počítače, přes
který komunikace probíhá.
5. Program DLOADX signalizuje navázání komunikace zobrazením příslušné zprávy.
2.2.6
Spuštění lokálního programování přes "piny"
Pokud nelze spustit lokální programování normálním způsobem, můžete použít nouzový
hardwarový postup, takzvané spuštění přes "piny".
1. Propojte port ústředny RS-232 (TTL) s portem počítače.
2. Spusťte servisní režim ústředny pomocí "pinů" (viz: kapitola SPUŠTĚNÍ SERVISNÍHO REŽIMU
PŘES "PINY").
3. Na počítači spusťte program DLOADX. Pokud je port ústředny RS-232 (TTL) připojen
k portu počítače COM1, spustí se komunikace s ústřednou automaticky. Pokud se tak
nestane, klikněte na ikonu
a otevře se okno, ve kterém je uveden port počítače, přes
který komunikace probíhá.
4. Program DLOADX signalizuje navázání komunikace zobrazením příslušné zprávy.
2.2.7
Ukončení lokálního programování
Lokální programování skončí automaticky po 4 hodinách, které uplynou od ukončení
programu DLOADX . Tato funkce může být také ukončena pomocí volby UKONČIT DWNLRS,
kterou lze aktivovat z klávesnice.
1. Na klávesnici zadejte servis kód (standardně: 12345) a stiskněte klávesu
.
20
Programovací manuál
2. Postupně stiskněte klávesy
2.2.8
SATEL
(aktivuje volbu UKONČIT DWNLRS).
Spuštění vzdáleného programování přes modem
Vzdálené programování vyžaduje vhodné nastavení modemu i ústředny. Komunikace mezi
ústřednou a modemem může být navázána několika způsoby:
1. Spojení naváže program DLOADX.
2. Program DLOADX zahájí spojení, ale ústředna zavolá zpět a naváže spojení.
3. Spojení naváže ústředna.
Konfigurace nastavení modemu připojeného k počítači
Konfigurace nastavení modemu připojeného k počítači je možná pomocí programu
DLOADX. Pro nastavení klikněte na ikonu
. Otevře se okno "Konfigurace", ve kterém
klikněte na položku "Modem". Jakmile kliknete na ikonu
, budete si moci
upravovat parametry portu pro komunikaci s modemem a také příkazy pro zahájení
komunikace s modemem.
Navázání spojení pomocí programu DLOADX
Tato metoda umožňuje navázat spojení s ústřednou z libovolného místa. Ujistěte se, že
na ústředně:
• nebylo nastaveno telefonní číslo počítače!
• je aktivní volba PŘIJÍMÁNÍ MODEM (SERVIS. REŽIM 3. GLOBALNÍ PAR. 1. VOLBY
PŘÍJÍMÁNÍ MODEM);
• jste definovali počet zazvonění, po kterém ústředna zavěsí (SERVIS. REŽIM 7. PŘIJETÍ
1. ZV. PŘED PŘIJ);
• jste definovali, zda ústředna zavěsí po prvním nebo druhém zavolání (SERVIS. REŽIM
3. GLOBALNÍ PAR. 1. VOLBY DVAKRÁT VOLÁNÍ).
Telefonní číslo ústředny musí být naprogramováno programem DLOADX.
1. Na počítači spusťte program DLOADX.
2. Připojte modem k počítači. Pro připojení modemu klikněte na ikonu
a ze
zobrazeného menu zvolte modem 300 b/s. Pak se otevře okno, kde se zobrazí
informace o připojení.
3. klikněte na položku "Připojit".
4. Po naprogramování počtu zvonění (po druhém zavolání, jestliže je volba DVAKRÁT
VOLÁNÍ aktivní), ústředna odpoví zavoláním a dojde ke spojení. Program tuto událost
signalizuje příslušnou zprávou.
Program DLOADX zahájí spojení, ale ústředna zavolá zpět a naváže spojení
Tato metoda zajišťuje vyšší bezpečnost systému, protože ústředna může být vzdáleně
programována pouze ze specifické lokality. Ujistěte se, že je v ústředně:
• naprogramováno telefonní číslo počítače, ze kterého bude ústředna programována
(SERVIS. REŽIM 0. KONFIG SRVMOD 4. DLOADX TEL.);
• aktivní volba PŘIJÍMÁNÍ MODEM (SERVIS. REŽIM 3. GLOBALNÍ PAR. 1. VOLBY
PŘÍJÍMÁNÍ MODEM);
• definován počet zazvonění, po kterém ústředna zavěsí (SERVIS. REŽIM 7. PŘIJETÍ
1. ZV. PŘED PŘIJ);
• definováno, zda ústředna zavěsí po prvním nebo druhém zavolání (SERVIS. REŽIM
3. GLOBALNÍ PAR. 1. VOLBY DVAKRÁT VOLÁNÍ).
Telefonní číslo ústředny musí být naprogramováno programem DLOADX.
SATEL
VERSA
21
1. Na počítači spusťte program DLOADX.
2. Připojte modem k počítači. Pro připojení modemu klikněte na ikonu
a ze
zobrazeného menu zvolte modem 300 b/s. Pak se otevře okno, kde se zobrazí
informace o připojení.
3. klikněte na položku "Připojit".
4. Po naprogramování počtu zvonění (po druhém zavolání, jestliže je volba DVAKRÁT
VOLÁNÍ aktivní), ústředna odpoví zavoláním, potvrdí příjem spojení a pak se odpojí.
5. Ústředna zavolá zpět na naprogramované číslo a naváže spojení, které program
DLOADX signalizuje příslušnou zprávou.
Spojení naváže ústředna
Stejně jako předchozí metoda, i tato zajišťuje zvýšenou bezpečnost systému, protože
ústředna může být vzdáleně programována pouze ze specifické lokality. Tato metoda
může být použita v případě, kdy uživatel systému požaduje, aby nebylo možné systém
vzdáleně programovat bez jeho vědomí. Telefonní číslo počítače musí být
naprogramováno v ústředně (SERVIS REŽIM 0. KONFIG SRVMOD 4. DLOADX TEL.).
1. Na počítači spusťte program DLOADX.
2. Připojte modem k počítači. Pro připojení modemu klikněte na ikonu
a ze
zobrazeného menu zvolte modem 300 b/s. Pak se otevře okno, kde se zobrazí
informace o připojení.
3. Na klávesnici zadejte servis kód (standardně 12345) nebo kód uživatele, který má
oprávnění DOWNLOAD/SERVIS a stiskněte
.
4. Postupně zadejte klávesy
(aktivujete volbu SPUSŤ DWNLTEL).
5. Program DLOADX signalizuje navázání spojení příslušnou zprávou.
3. Globální parametry
3.1
Globální volby
Monitorování – TELEFON – ústředna zasílá kódy událostí na monitorovací stanici
prostřednictvím telefonní linky.
Telefonní zprávy – ústředna může informovat, prostřednictvím hlasových zpráv nebo SMS
zpráv pomocí telefonní linky, o výskytu určitých událostí.
Přijímání – modem – možnost externího navázání komunikace mezi modemem a
ústřednou.
Dvakrát volání – pro navázání komunikace musí modemem ústřednu zavolat dvakrát. Po
prvním zavolání, musíte počkat na předprogramovaný počet zvonění a zavěsit. Potom
musíte do tří minut zavolat znovu a ústředna okamžitě odpoví. Toto řešení umožňuje
připojit za ústřednu další zařízení, která se aktivují po nastaveném počtu zvonění (např.
záznamník, fax, atd.).
Tónová volba čísla – ústředna bude telefonní čísla vytáčet tónovou volbou (pulzní volbou,
jestliže je tónová vypnuta).
Pulzní vyt. 1/1.5 (vyp. 1/2) – tato možnost se vztahuje na vytáčení telefonního čísla pulzní
volbou. Před aktivací této volby se seznamte s platnou normou pro pulzní vytáčení.
Bez testu oznam. tónu – Ústředna nebude testovat oznamovací tón před vytočením čísla a
začne vytáčet číslo 5 sekund po vyzvednutí linky. Tato vlastnost ústředně umožňuje
sledovat možnost vytočení čísla, když se po vyzvednutí linky objeví nestandardní tóny
22
Programovací manuál
SATEL
(např. obsazovací tón). Pokud tato volba není aktivní, ústředna začne vytáčet číslo 3
sekundy po vyzvednutí linky, za předpokladu, že je aktivní tónová volba.
Bez testu odpovědi – v případě zasílání hlasových zpráv, ústředna netestuje stav
vyzvednutí linky. Hlasové zprávy se začnou přehrávat 15 sekund po ukončení
vytočení čísla. V případě monitorování ignoruje ústředna jakýkoli signál (včetně
obsazovacího tónu), který obdrží od telefonního přístroje po vytočení telefonního čísla
a počká na handshake z PCO. Zapněte tuto volbu, pokud se po vytočení čísla ozývají
nestandardní signály nebo je velmi špatná kvalita spojení.
Ulož události ovladače – použití ovladačů se zapíše do historie událostí.
Paměť poruch do prohlédnutí – paměť poruch bude signalizována, dokud nedojde k jejímu
vymazání (vymazání paměti poruch je možné při opouštění uživatelské funkce PORUCHY).
Sériová data na OUT 3/4 – výstupy OUT3 a OUT4 posílají data o stavu systému (poplachy
zón, požární poplachy, poruchy, režimy zapnutí atd.) a neplní žádnou jinou
naprogramovanou funkci. Výstupy mohou být použity k ovládání radiového vysílače NR2DSC (systém NEMROD – formát PC-16 OUT) vyrobené firmou NOKTON.
Rozšířený režim dat OUT 3/4 – tato volba je dostupná až po aktivaci volby SÉRIOVÁ DATA NA
OUT 3/4. Výstupy OUT3 a OUT4 posílají data o stavu systému ve formě datových paketů
(formát PC-16 OUT UA).
Sign. Zap/Vyp/Smaz. pouze ze zóny – výstupy s funkcemi 1. VENKOVNÍ SIRÉNA a 2. VNITŘNÍ
SIRÉNA s aktivovanou volbou ZAP/VYP/SMAZ budou signalizovat režim zapnutí, režim
vypnutí a smazání poplachu prostřednictvím zón (režim zapnutí, režim vypnutí a smazání
poplachu pomocí klávesnice, čtečky karet, nebo časovače nebude signalizováno).
Zrušení zasílání po zrušení poplachu – vymazání poplachu automaticky zruší zasílání
zprávy o poplachu, jestliže má uživatel oprávnění ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ ZPRÁV.
Servisní zpráva při tamperu – volba je dostupná až po aktivaci volby PAMĚŤ PORUCH DO
PROHLÉDNUTÍ. Informace o tamper poplachu může být vymazána pouze z paměti poruch
užitím servisního kódu. Po tamper poplachu se na LCD klávesnici zobrazí zpráva "Tamper
systému, volejte servis" (jestliže se nezobrazují tísňové zprávy). Po vymazání paměti
poruch servisem, se již tato zpráva nebude dále zobrazovat.
Poplach varování – systém zahrnuje také aktivaci funkce poplach varování, jejímž účelem je
zpozdit hlasitou signalizaci a hlášení případných chyb při vstupu do chráněného objektu.
Poplach varování není přenášen na PCO. Může být signalizován na klávesnici, čtečce
karet nebo na výstupech s funkcí 2. VNITŘNÍ SIRÉNA. Varovný poplach je vyvolaný pomocí
zón s následujícími typy reakcí:
0. PŘÍCHOD/ODCHOD nebo 1. PŘÍCHOD/ODCHOD KONEČNÁ – jestliže systém není vypnut před
skončením odpočítávání VSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ;
2. CESTA PŘÍCHOD/ODCHOD – je-li zóna narušena během odpočítávání VSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ
a systém není před doběhnutím odpočítávání zpoždění vypnut;
3. OKAMŽITÁ – je-li zóna narušena během odpočítávání VSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ.
Poplach varování trvá 30 sekund. Jestliže systém není během této doby vypnut, bude
zónou vyvolán poplach.
Poplach varování na vnitřní siréně – volba je dostupná až po aktivaci volby POPLACH
VAROVÁNÍ. Poplach varování bude signalizován na výstupu s funkcí 2. VNITŘNÍ SIRÉNA.
Vždy hlasitý tamper poplach – tamper poplach bude signalizován vždy na výstupech
s funkcemi 1. VENKOVNÍ SIRÉNA a 2. VNITŘNÍ SIRÉNA (pouze v režimu zapnutí, jestliže je
tato volba vypnuta). A také narušení (ztráta) expandérů bude vždy uloženo do historie
událostí jako tamper poplach. Je-li tato volba vypnuta, bude narušení (ztráta) expandéru
uložena do historie událostí:
– jako porucha, je- li blok, do kterého je expandér přiřazen, vypnutý (ale klávesnice
bude signalizovat tamper poplach vždy);
SATEL
VERSA
23
– jako tamper poplach, jestliže je blok zapnut.
Tamper poplach na vnitřních sirénách – tamper poplach bude signalizován vždy na
výstupech s funkcí 2. VNITŘNÍ SIRÉNA (pouze v režimu zapnutí, jestliže je tato volba
vypnuta). Výstup bude navíc vždy signalizovat ztrátu expandéru (i když je událost
zaznamenána jako porucha – viz: volba VŽDY HLASITÝ POPLACH).
Zablokuj čtečku po 3 neznámých kartách – po chybném zadání třech kódu nebo čteních
neplatných karet se klávesnice / čtečka zablokuje na 90 sekund. Po uplynutí této doby
každé následující zadání chybného kódu / načtení neplatné karty zablokuje klávesnice i
čtečky. Čítač chybných kódů/karet se resetuje po zadání správného kódu.
Zakázat servisní režim – servisní režim a lokální programování je možné spustit pomocí
"pinů" (na klávesnici je tato volba je dostupná v podmenu 0. KONFIG SRVREŽ (SERVIS.
REŽIM 0. KONFIG SRVREŽ 6. VOLBY SRVREŽ SERV. PŘES RESET)).
Omezení událostí "Test přenosů" – pokud následují "Testy přenosů" jeden za druhým, jsou
zapsány do historie událostí pouze 3 krát. Informace o odeslání dalších přenosových testů
nejsou zaznamenány. Jakékoliv jiné události, které nastanou v systému, resetují čítač
"Testů přenosů", tj. bude možné přihlásit další tři po sobě jdoucí testy přenosů.
Poznámka: Seznam globálních voleb v klávesnici navíc obsahuje:
– TMP POPLACH V B.2 – Tamper poplach ústředny je signalizován v bloku 2. V
programu DLOADX. Blok, ve kterém bude tamper poplach signalizován, zvolíte
v okně "Versa - Struktura" položka "Hardware", po kliknutí na název systému vlevo;
– OMEZENÍ POČTU UDÁLOSTÍ, ZPRÁVA O RESTARTU MODULU, OBNOVA PO SIRÉNĚ a OBNOVA
PO VYPNUTÍ – tyto volby jsou dostupné z programu DLOADX, v okně "Versa –
Monitorování" a popsány v kapitole PARAMETRY A VOLBY.
3.2
Globální časy
Čas poplachu klávesnice – doba, během níž je signalizován poplach na klávesnici a čtečce
karet. Lze naprogramovat až 255 sekund. Naprogramovaná hodnota 0 znamená, že ČAS
POPLACHU KLÁVESNICE budou 3 sekundy.
Není informace o zapnutí po – doba, od okamžiku aktivace režimu zapnutí bloku, po jejímž
uplynutí zhasne signalizace stavu zapnutí bloku. Lze naprogramovat až 255 sekund.
Naprogramovaná hodnota 0 znamená, že LED kontrolka bude svítit po celou dobu režimu
zapnutí.
Maximální zpoždění výpadku AC – doba, během níž je ústředna bez AC napájení a než
vyhlásí poruchy. Zpoždění brání zasílání informací o poruchách, pokud dojde k výpadku
napětí na krátkou dobu, které nemají vliv na běžný provoz systému. Hlášení poruch může
být zpožděno až o 255 minut.
Zpoždění výpadku přenosu telefonní linky – doba, během níž se na telefonní lince objeví
abnormální napětí a ústředna nehlásí poruchu o telefonní lince. Zpoždění brání zasílání
informací o poruchách při krátkodobém poklesu napětí (např.: během telefonního hovoru)
nebo výpadcích. Hlášení poruch může být zpožděno až o 255 minut.
Korekce RTC hodin – pokud hodiny ústředny neodpovídají aktuálnímu času, lze provést
jednou za 24 hodin korekci hodin, o určitý čas. Korekce času se nastavuje v sekundách.
Maximální korekce může být ± 19 sekund za 24 hodin.
Letní/zimní čas – ústředna může automaticky upravovat nastavení hodin v důsledku změny
z letního času na zimní čas a naopak. K dispozici jsou následující režimy korekce:
Bez korekce;
Podle standardu Evropské unie;
Podle standardu USA;
Korekce 1 hodina od data;
24
Programovací manuál
SATEL
Korekce 2 hodiny od data.
Letní čas od / Zimní čas od – v případě, že je v ústředně nastavena korekce 1 nebo 2
hodiny od data, zadejte datum (den, měsíc), po kterém se čas změní na letní nebo na
zimní.
4. Bloky
Systém ústředny VERSA lze rozdělit na 2 bloky. Tyto bloky znamenají rozdělení prostoru
v budově, která je chráněná zabezpečovacím systémem. Vzhledem k tomu, že bloky mohou
být nezávisle na sobě zapnuty, rozdělení systému na bloky umožní uživateli zapnout /
vypnout jen části budovy. Navíc rozdělení na bloky umožňuje omezit určitým uživatelům
přístup pouze do části budovy.
V programu DLOADX lze parametry bloků naprogramovat v okně "Versa - Struktura"položka
"Systém". Bloky a zóny jsou uvedeny ve formě stromu v levé části okna (viz: Obr 6).
V klávesnici lze parametry bloků nastavit pomocí funkcí dostupných v podmenu BLOKY
(SERVIS REŽIM 1. BLOKY).
Obr. 6. Seznam bloků a zón ve formě stromu v položce "Systém" v okně "Versa – Struktura"
(příklad nastavení).
SATEL
4.1
VERSA
25
Parametry bloků
Obr. 7. Programování parametrů bloku v okně "Versa – Struktura" v programu DLOADX
(příklad nastavení).
Název – název bloku (až 16 znaků).
Výstupní zpoždění bloku – doba od okamžiku potvrzení kódu do zapnutí systému, která
umožňuje opustit chráněnou oblast, aniž by byl vyvolán poplach. Narušení zón s reakcí
typu 0. PŘÍCHOD/ODCHOD, 1. PŘÍCHOD/ODCHOD KONEČNÁ, 2. CESTA PŘÍCHOD/ODCHOD nebo
4. DVOJKLIK během výstupního zpoždění nevyvolá poplach. Lze nastavit až 255 sekund.
Poznámky:
• Odpočítávání výstupního zpoždění může být zrušeno pomocí zón typu
1. PŘÍCHOD/ODCHOD KONEČNÁ nebo 16. UKONČENÍ VÝSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ. Všechny zóny
bloku budou zapnuty před uplynutím naprogramovaného času výstupního zpoždění.
• Pomocí klávesnice můžete systém zapnout bez výstupního zpoždění, jestliže postupně
,
,
nebo
), které ukončí zapnutí, na dobu cca. 3
stisknete klávesy (
sekund.
Zapnuto zónou konečná – Čas výstupního zpoždění bloku může být ukončen pouze
prostřednictvím zón s reakcí typu 1. PŘÍCHOD/ODCHOD KONEČNÁ, 16. UKONČENÍ VÝSTUPNÍHO
ZPOŽDĚNÍ nebo 17. ODLOŽENÉ ZAPNUTÍ. Pokud není dokončeno odpočítávání výstupního
zpoždění, režim zapnutí nebude aktivován (zapnuty budou pouze zóny s reakcí typu 3.
OKAMŽITÉ).
Vstupní zpoždění – doba od okamžiku vstupu do chráněných prostor, která umožňuje
vypnutí bloku před tím, než dojde ke spuštění poplachu. Tento parametr se vztahuje
na zóny typu 0. PŘÍCHOD/ODCHOD a 1. PŘÍCHOD/ODCHOD KONEČNÁ. Toto vstupní
zpoždění bloku se aktivuje pro zóny, které mají nastavenou individuální hodnotu
zpoždění 0. Zpoždění se nastavuje v sekundách. Lze nastavit až 255 sekund. Pokud
má zóna naprogramovanou hodnotu 0, bude fungovat jako okamžitá.
Čas varování – čas signalizace poplachu varování při částečném režimu zapnutí (viz: volba
VAROVÁNÍ PŘI ČÁSTEČNÉM ZAPNUTÍ). Čas se nastavuje v sekundách. Lze nastavit až 255
sekund. Pokud je naprogramována hodnota 0, ČAS VAROVÁNÍ bude 30 sekund. Po uplynutí
ČASU VAROVÁNÍ, jestliže nedojde k vypnutí bloku, systém vyvolá poplach.
Poznámka: Parametr ČAS VAROVÁNÍ se nevztahuje na dobu signalizace poplachu varování,
který se vygeneruje při náhodném vstupu do chráněného objektu. (viz: globální volba
POPLACH VAROVÁNÍ).
26
Programovací manuál
SATEL
Čas ověření – hodnoty různé od 0 znamenají aktivaci funkce ověření poplachu v daném
bloku. Ověřovány jsou poplachy zón s reakcí typu 0 - 5. ČAS OVĚŘENÍ běží od okamžiku
vyvolání poplachu na zóně. Pokud v průběhu ČASU OVĚŘENÍ je vyvolán poplach další
zónou v bloku, s reakcí typu 0 až 5, ústředna vyhlásí ověřený poplach. Čas se programuje
v minutách. Lze naprogramovat až 255 minut.
Priorita časovače – časovač vždy zapne / vypne blok podle předem navolených časů
(pokud tato volba není aktivní, časovač pouze vypne blok, pokud zapnutí bylo provedeno
pomocí časovače).
Zpoždění auto-zapnutí – doba od okamžiku, kdy časovač začíná zapínat blok, pro možnost
odložit zapnutí. Zpoždění se programuje v sekundách. Lze naprogramovat až 255 sekund.
Naprogramovaná hodnota 0 znamená, že odložení zapnutí není dostupné.
Čas odložení – čas, o který uživatel může odložit zapnutí pomocí časovače. Čas se
programuje v minutách. Lze naprogramovat až 255 minut. Naprogramovaná hodnota 0
znamená, že odložení zapnutí není dostupné.
Jednoduché odložení – uživatel může odložit zapnutí (pomocí časovače) dvojnásobným
stisknutím klávesy
během odpočítávání zpoždění auto-zapnutí.
Jedno odložení – uživatel může použít odložení pouze jednou při zapínání pomocí
časovače. Následné odložení zapnutí je možné pouze při použití uživatelské funkce
ZPOŽDĚNÍ AUTO-ZAPNUTÍ. ([KÓD]
6. NASTAVENÍ 1. ODL.A-ZAPNUTÍ.).
5. Zóny
Zóny lze přiřadit do bloku 1 nebo 2. Pokud je zóna přidělena do obou bloků, může být
zapnuta, pokud budou zapnuty oba bloky nebo alespoň jedem z nich.
Systém podporuje tyto zóny:
• drátové – na ústředně a v expandérech. Počet dostupných zón je pevně stanoven
ústřednou a je stanoven během načítání modulů.
• bezdrátové – po připojení expandéru ACU-100. Počet dostupných bezdrátových zón závisí
na počtu bezdrátových zařízení registrovaných v systému a je stanoven v průběhu
přidávání.
• virtuální – zóny, které fyzicky neexistují, ale jsou ovládány pomocí dálkových ovladačů.
V programu DLOADX, lze programovat parametry a volby zón v okně "Versa – Struktura“
položka "Systém“. Bloky a zóny jsou uvedeny na levé straně okna ve formě stromu. (viz: Obr.
6). Parametry a volby zón lze také programovat v okně "Versa – Zóny" (viz: Obr. 8).
Na klávesnici lze naprogramovat parametry a volby zón pomocí funkce Zóny (SERVIS REŽIM
2. HARDWARE 2. ZÓNY). Programování se provádí pomocí metody "krok za krokem" (čísla
jsou zobrazena v binárním tvaru na kontrolkách
a
prvního a druhého bloku):
1. Výběr zón.
2. Typ zakončení.
3. Citlivost [Typ zakončení NO, NC, EOL a 2EOL].
4. Časové okno [pouze pro typ zakončení ROLETA].
5. Čítač pulzů [pouze pro typ zakončení ROLETA].
6. Citlivost [pouze pro zakončení typu Vibr.].
7. Čítač pulzů [pouze pro zakončení typu Vibr.].
8. Typ reakce.
9. Zpoždění poplachu [v tomto kroku nastavujete REŽIM ZAPNUTÍ pro zóny s reakcí typu
13. ZAPNOUT/VYPNOUT a 14. ZAPNUTÍ].
10. Max. doba narušení.
SATEL
VERSA
27
11. Max. doba bez narušení.
12. Volba zóny.
13. Jméno zóny [pouze v LCD klávesnici].
Obr. 8. Okno "Versa – Zóny" v programu DLOADX.
5.1
5.1.1
Číslování zón v systému
Drátové zóny
Čísla jsou drátovým zónám přiřazena automaticky:
Zóny ústředny mají vždy původní čísla (1-5 pro ústřednu VERSA 5; 1-10 pro ústřednu
VERSA 10; 1-15 pro ústřednu VERSA 15);
Zóny expandérů jsou číslovány v závislosti na adresách, které jim byly přiřazeny:
Expandér s adresou 12 (0Ch) – čísla od 7 do 14;
Expandér s adresou 13 (0Dh) – čísla od 15 do 22;
Expandér s adresou 14 (0Eh) – čísla od 23 do 30.
Pokud se zóny expandéru shodují se zónami na ústředně, můžete definovat, které ze zón
budou podporovány ústřednou a které expandérem. V klávesnici je pro tento účel servisní
funkce VERSA ZÓNY (SERVIS REŽIM 2. HARDWARE 7. VERSA ZÓNY). V programu DLOADX
lze programovat zvolenou zónu v okně "Versa - Struktura", položka "Systém".
5.1.2
Bezdrátové zóny
Bezdrátové zóny mohou mít přiřazeno jakékoli číslo v systému. Čísla jsou přiřazena během
procesu přidávání bezdrátových zařízení. Pokud se číslo bezdrátové zóny shoduje s číslem
drátové zóny, můžete definovat, která z těchto zón má být podporována. V klávesnici je pro
tento účel servisní funkce ACU-100 ZÓNY (SERVIS REŽIM 2. HARDWARE 1. KLÁV. & EXP.
3. ACU-100 4. ACU-100 ZÓNY). V programu DLOADX lze programovat zvolenou zónu
v okně "Versa - Struktura", položka "Systém".
5.2
Zakončení linky
Pro zóny ústředny a pro zóny expandérů označených na ústředně jako CA 64 Ei a CA 64
EPSi lze nastavit hodnotu odporů používaných v EOL a 2EOL zapojení v rozmezí od 500 Ω
do 15 kΩ.
V programu DLOADX se zadává hodnota rezistoru zadána v okně "Versa – Struktura" položce
"Hardware" po zobrazení ústředny nebo seznamu expandérů.
28
Programovací manuál
SATEL
Na klávesnici se zadává hodnota rezistorů zadána následovně:
Pro ústřednu – pomocí funkcí EOL 1 REZISTOR a EOL 2 REZISTOR (SERVIS. REŽIM
2. HARDWARE 5. EOL 1 ODPOR / 6. EOL 2 ODPOR).
Pro expandéry zón – během konfigurace expandéru pomocí funkce NASTAVENÍ (SERVIS.
REŽIM 2. HARDWARE 1. KLÁV. & EXP. 2. NASTAVENÍ).
Poznámky:
• Součet hodnot rezistorů R1 a R2 nesmí být nižší než 500 Ω nebo vyšší než 15 kΩ.
• V případě expandéru zón je možné pro rezistor R2 naprogramovat hodnotu 0. Konfigurace
2EOL vyžaduje, aby byly použity dva rezistory, každý rovnající se polovině hodnoty
definované pro rezistor R1.
• V konfiguraci EOL, je hodnota odporu rovna součtu hodnot naprogramována pro rezistory
R1 a R2.
5.3
Parametry zón
Jméno zóny – jedinečné jméno zóny (až 16 znaků).
Blok 1 / Blok 2 – blok, do kterého je zóna přiřazena. Zóna musí být přiřazena alespoň do
jednoho bloku, aby bylo možné monitorovat její stav.
Obr. 9. Programování parametrů zóny v okně "Versa – Struktura" v programu DLOADX
(příklad konfigurace).
Vstupní čas – čas od okamžiku narušení zóny s reakcí typu 0. PŘÍCHOD/ODCHOD nebo
1. PŘÍCHOD/ODCHOD KONEČNÁ, který umožní vypnout systém před vyvoláním poplachu.
Zpoždění je nastaveno v sekundách a lze nastavit až 255 sekund. Pokud má zóna i
blok naprogramovanou hodnotu 0, zóna bude fungovat jako okamžitá.
Zpoždění – čas od okamžiku narušení zóny s reakcí typu 2. CESTA PŘÍCHOD/ODCHOD,
pokud je nastavena jako zpožděná. Čas je naprogramován v sekundách a lze
naprogramovat až 255 sekund. Pokud je naprogramována hodnota 0, VSTUPNÍ ČAS
SATEL
VERSA
29
naprogramovaný pro daný blok je považován za ČAS ZPOŽDĚNÍ. Pokud má zóna i blok
naprogramovanou hodnotu 0, zóna bude fungovat jako okamžitá.
Doba aktivace zpoždění – čas od okamžiku narušení zóny s reakcí typu 18. POVOLENÍ
PŘÍCHOZÍ CESTY. Během odpočítávání tohoto času zóny s reakcí typu 2. CESTA
PŘÍCHOD/ODCHOD fungují jako zpožděné. Čas je naprogramován v sekundách a může být
až 255 sekund. Pokud je naprogramována hodnota 0, VSTUPNÍ ČAS naprogramovaný pro
daný blok je pak považován za DOBA AKTIVACE ZPOŽDĚNÍ. Pokud má zóna i blok
naprogramovanou hodnotu 0, narušení zóny nebude mít žádný efekt.
Čas sledování – čas od okamžiku narušení zóny s reakcí typu 4. DVOJKLIK. Jestliže je tato
zóna znovu narušena během času sledování, je vyvolán poplach. Čas je naprogramován v
sekundách a může být až 255 sekund. Naprogramovaná hodnota 0 znamená, že ČAS
SLEDOVÁNÍ bude 30 sekund.
Poznámka: V LCD klávesnici parametry VSTUPNÍ ČAS, DOBA
SLEDOVÁNÍ jsou programovány jako ZPOŽDĚNÍ POPLACHU.
AKTIVACE ZPOŽDĚNÍ
a ČAS
Režim zapnutí – režim zapnutí je aktivován po narušení zóny s typem reakce
13. ZAPNOUT/VYPNOUT nebo 14. ZAPNOUT. Dále si můžete vybrat plné zapnutí, denní
zapnutí nebo noční zapnutí.
Detektor – typ detektoru a metoda jeho připojení (konfigurace zóny):
Nepoužito – žádný detektor není připojen na zónu;
NC – zóna podporuje detektor s typem zakončení NC (normálně uzavřeno);
NO – zóna podporuje detektor s typem zakončení NO (normálně otevřeno);
EOL – zóna podporuje detektor NO nebo NC v konfiguraci EOL;
2EOL/NO – zóna podporuje detektor NO v konfiguraci 2EOL;
2EOL/NC – zóna podporuje detektor NC v konfiguraci 2EOL;
roleta – zóna podporuje roletový detektor;
vibr. – zóna podporuje vibrační detektor.
Poznámka: V případě konfigurace VIBR., bude narušení smyčky na 200 ms - bez ohledu na
naprogramovaný počet pulsů a citlivost (viz níže) – bráno jako narušení. Toto řešení
umožňuje zapojit magnetické kontakty s vibračním detektorem do série.
Citlivost – závisí na zvolené konfiguraci zóny:
– NO, NC, EOL a 2EOL – doba, během níž musí být zóna narušena, aby dané narušení
zaznamenala ústředna. Citlivost je naprogramována v milisekundách. Hodnoty mohou
být zadány v rozsahu od 20ms do 5100ms.
– Vibrace – pulz, jehož délka je rovna nebo delší než definovaný čas, způsobí narušení
zóny. Lze naprogramovat hodnoty v rozsahu od 3ms do 96ms (po 3ms).
Ověření pulzů – doba od vzniku pulzu, během které musí dojít k následným pulzům (jejich
počet je definován jako POČET PULZŮ), aby byl blok narušen. Lze naprogramovat
následující hodnoty: 30ms, 120ms, 240ms a 0. Nedojde-li během definované doby
požadovanému počtu pulzů, čítač pulzů se resetuje. Čítač pulzů se vynuluje automaticky
po zapnutí / vypnutí. Pokud je naprogramována hodnota 0, čítač se při zapnutí / vypnutí
pouze resetuje. Tento parametr se programuje při konfiguraci ROLETA .
Čítač pulzů – počet pulzů po narušení zóny. Tento parametr je programován při konfiguraci
ROLETA a VIBR. Při konfiguraci VIBR., je možné naprogramovat hodnoty od 0 do 7 (při
hodnotě 0, nebudou pulzy čítány, parametr CITLIVOST je bude pouze zaznamenávat). Při
konfiguraci ROLETA, můžete nastavit hodnoty od 1 do 8.
Poznámka: V programu DLOADX všechny požadované parametry pro typ zóny ROLETA a
VIBR. se programují v položce CITLIVOST.
30
Programovací manuál
SATEL
Max. doba narušení – překročení maximální doby narušení ústředna vyhodnotí jako
poruchu detektoru (např. poškození nebo zamaskování). Čas se programuje v sekundách
a lze nastavit až 255 sekund. Naprogramování hodnota 0 znamená, že ústředna nebude
kontrolovat maximální dobu narušení zóny.
Max. doba bez narušení – překročení maximální doby bez narušení ústředna vyhodnotí
jako poruchu detektoru (např. poškození nebo zamaskování). Čas se programuje v
hodinách a lze nastavit až 255 hodin. Naprogramování hodnota 0 znamená, že ústředna
nebude kontrolovat, zda zóna byla nebo nebyla narušena.
5.4
Typy reakce
0. PŘÍCHOD/ODCHOD – zpožděná zóna kombinuje dvě funkce:
příchod – narušení zóny vyvolá odpočítávání vstupního zpoždění v bloku a aktivuje
zpoždění pro zóny s reakcí typu 2. CESTA PŘÍCHOD/ODCHOD. Vstupní zpoždění může
signalizovat klávesnice nebo čtečka karet.
odchod – stav zón je během odpočítávání výstupního zpoždění monitorován. Narušení
této zóny je považováno jako odchod z bloku.
1. PŘÍCHOD/ODCHOD KONEČNÁ – stejný typ reakce jako 0. PŘÍCHOD/ODCHOD, ale po zapnutí a
následném ukončení narušení této zóny dojde k ukončení odpočítávání výstupního
zpoždění.
2. CESTA PŘÍCHOD/ODCHOD – během odpočítávání VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ nebo DOBA AKTIVACE
ZPOŽDĚNÍ funguje zóna jako zpožděná (poplach bude vyvolán po uplynutí ČASU ZPOŽDĚNÍ).
V ostatních situacích zóna funguje jako okamžitá.
3. OKAMŽITÁ – okamžitá zóna. V momentě zapínání systému, je již zóna aktivní, bez ohledu
na naprogramovanou hodnotu času VÝSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ pro daný blok.
4. DVOJKLIKNUTÍ – zóna vyvolá poplach pouze po druhém narušení. První narušení zóny se
pouze zapíše do historie událostí jako "Narušení zóny" (událost může být zaslána ve
formátu 4/2). Druhé narušení musí proběhnout během odpočítávání ČASU SLEDOVÁNÍ.
5. 24H VLOUPÁNÍ – vyhrazené zóny pro detektory, které by měly být neustále zapnuté (např.
detektory tříštění skla).
6. 24H TAMPER – vyhrazené, permanentně zapnuté zóny pro tampery. Narušení zóny je dále
signalizováno jako porucha.
7. 24H TÍSEŇ – permanentně zapnuté zóny, určeny pro ovládání tlačítky tíseň.
8. 24H TÍSEŇ TICHÁ – permanentně zapnutá zóna, určena pro ovládání tlačítky tíseň. Poplach
zóny není signalizován na klávesnici, čtečkách a výstupech, ale je zaslán kód události na
monitorovací stanici.
9. 24H POMOC – permanentně zapnutá zóna pro přivolání zdravotní pomoci.
10. 24H POŽÁR – vyhrazená, permanentně zapnutá zóna pro sledování požárních detektorů.
11. ZAMASKOVÁNÍ DETEKTORU – permanentně zapnutá zóna pro sledování antimaskingu.
Narušení této zóny ústředna signalizuje jako poruchu.
12. BEZ POPLACHOVÉ AKCE – zóna může být použita k ovládání výstupu s funkcí 13. NARUŠENÍ
ZÓNY, 15. Ovládáno 16. STAV PŘIPRAVENO. Tato volba umožňuje monitorování trezoru
(volba OVLÁDÁNÍ KLÍČŮ ).
13. ZAPNOUT/VYPNOUT – zóna ovládá stav zapnutí bloku, do kterého patří. Narušení zóny zapne
nebo vypne blok (v závislosti na aktuálním stavu bloku).
14. ZAPNUTÍ – Narušení zóny zapne blok, do kterého patří.
15. VYPNOUT – Narušení zóny vypne blok, do kterého patří.
16. UKONČENÍ VÝSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ – Narušení zóny ukončí odpočítávání výstupního zpoždění
daného bloku.
SATEL
VERSA
31
17. ODLOŽENÉ ZAPNUTÍ – zóna ukončí odpočítávání výstupního zpoždění daného bloku a –
v závislosti na volbě OVĚŘOVÁNÍ BLOKŮ – neaktivuje ověření nebo vypnutí bloku, do kterého
zóna patří. Tento způsob ovládání (narušení zóny / obnovení zóny) umožňuje volba
OBNOVA OVĚŘENÍ nebo OBNOVA VYPÍNÁNÍ.
18. POVOLENÍ PŘÍCHOZÍ CESTY – narušení zóny aktivuje zpoždění zóny, s reakcí typu 2. CESTA
PŘÍCHOD/ODCHOD , v bloku do kterého narušená zóna patří. Zóny fungují jako zpožděné po
DOBU AKTIVACE ZPOŽDĚNÍ. Po uplynutí této doby (pokud se systém nevypne) začnou zóny
fungovat znovu jako okamžité. Jestliže byla zóně naprogramována DOBA AKTIVACE ZPOŽDĚNÍ
a VSTUPNÍ ČAS hodnota 0 narušení zóny nebude mít žádný efekt.
5.5
Volby zón
Poplach při konci výstupního zpoždění – jestliže je zóna narušena v okamžiku
ukončení výstupního zpoždění, je vyvolán poplach (pokud je tato volba vypnutá,
zóna vyvolá poplach při změně stavu z normálního na narušený pouze v zapnutém
režimu).
Priorita – Nelze systém zapnout, pokud je zóna narušena.
Odpojení blokováno – uživatel nemůže odpojit zónu pomocí funkce ODPOJENÍ (toto omezení
neplatí pro servis).
Aktivovat v nočním režimu – zóna se zapne při aktivaci nočního režimu zapnutí.
Aktivovat v denním režimu – zóna se zapne při aktivaci denního režimu zapnutí.
Zapnutí po zpoždění – zóna je po zapnutí napájení na 120 sekund odpojena a pak se
automaticky zapojí (tím se zabrání vzniku falešných poplachů např.: během zapnutí
ústředny).
Varování při částečné signalizaci – volba pro zóny, které jsou zapnuty, když se
aktivuje denní nebo noční režim zapnutí bloku. Narušení této zóny nevyvolá
okamžitě poplach, ale varování, které není sledováno. Může být signalizováno na
klávesnici, čtečce nebo na výstupu s funkcí 2. VNITŘNÍ SIRÉNA. Varování pro částečný
režim zapnutí je signalizován během ČASU VAROVÁNÍ (viz: kapitola PARAMETRY BLOKŮ).
Pokud blok není vypnut před uplynutím času varování, zóna vyvolá poplach.
Poznámka: Varování při částečné signalizaci bude fungovat bez ohledu na globální volbu
ČAS VAROVÁNÍ, která se vztahuje na zpoždění hlasité signalizace a monitorování, zda
vzniknou při vstupu do chráněného objektu uživatelské chyby.
Varování na vnitřní siréně – varování v částečném režimu zapnutí je signalizováno na
výstupu s funkcí 2. VNITŘNÍ SIRÉNA.
Auto-odpojení 3 – zóna může vyvolat pouze 3 poplachy. Pokud poplach není vymazán
nebo není zapnut/vypnut blok, další narušení zóny nevyvolá poplach.
Auto-odpojení 1 – zóna může vyvolat pouze 1 poplach. Pokud poplach není vymazán
nebo není zapnut/vypnut blok, další narušení zóny nevyvolá poplach.
Poznámka: Pokud je ve stejnou dobu zapnutá volba AUTO-ODPOJENÍ 3 i AUTOvolba AUTO-ODPOJENÍ 3 má přednost.
ODPOJENÍ
1,
Obnova Auto – odpojených zón – čítač, pro zóny se zapnutými volbami AUTO-ODPOJENÍ 3
nebo AUTO- ODPOJENÍ 1, se automaticky vyresetuje (narušením zón bude opět signalizován
poplach).
Zapnout pokud je jeden blok zapnut – tato volba se vztahuje na zóny, které jsou přiřazeny
do obou bloků. Zóna je zapnutá, pokud je zapnut jeden z bloků. Jestliže je tato volba
vypnutá, zóna se zapne, až po zapnutí obou bloků.
32
Programovací manuál
SATEL
Ověřování bloků – tato volba se vztahuje na typ reakce 0. PŘÍCHOD/ODCHOD,
1. PŘÍCHOD/ODCHOD KONEČNÁ a 17. ODLOŽENÉ ZAPNUTÍ. Zóna bude blokovat ověření
poplachu v bloku:
– Po narušení zóny – typy reakce 0. PŘÍCHOD/ODCHOD, 1. PŘÍCHOD/ODCHOD KONEČNÁ a
17. ODLOŽENÉ ZAPNUTÍ, pokud není zapnutá volba OBNOVENÍ OVĚŘOVÁNÍ;
– Po obnovení zóny – typ reakce 17. ODLOŽENÉ ZAPNUTÍ, pokud není zapnutá volba
OBNOVENÍ OVĚŘOVÁNÍ.
U typu reakce 17. ODLOŽENÉ ZAPNUTÍ, zóna vypne systém, pokud je volba OVĚŘOVÁNÍ
BLOKŮ zapnuta.
Obnova vypínání – volba pro typ reakce 17. ODLOŽENÉ ZAPNUTÍ. Tuto volbu lze
aktivovat, pokud není zapnuta volby OVĚŘOVÁNÍ BLOKŮ. Obnova zóny vypne blok, do
kterého patří a narušení této zóny zkrátí čas výstupního zpoždění. Jestliže není
zapnuta volba OBNOVA VYPÍNÁNÍ, narušení zóny vypne blok a obnovení zóny zkrátí
čas výstupního zpoždění.
Obnova ověření – volba pro typ reakce 17. ODLOŽENÉ ZAPNUTÍ. Tuto volbu lze aktivovat po
zapnutí volby OVĚŘOVÁNÍ BLOKŮ. Obnova zóny zablokuje ověřování v bloku, do kterého
zóna patří a narušení zóny zkrátí čas výstupního zpoždění. Jestliže není zapnuta volba
OBNOVA OVĚŘOVÁNÍ, narušení zóny zablokuje ověřování, a obnovení zóny zkrátí čas
výstupního zpoždění.
Mazání poplachu – volba pro typ reakce 13. ZAPNUTÍ/VYPNOUT a 15. VYPNOUT. Společně
s vypnutím vymaže poplach (kromě tamper poplachů). Narušení zóny s reakcí typu
15. VYPNOUT vymaže také poplach, i pokud je systém vypnut.
Zápis narušení do historie událostí – volba pro typ reakce 12: BEZ POPLACHOVÉ AKCE.
Narušení zóny je uloženo do historie událostí (způsob ukládání závisí na volbě OVLÁDÁNÍ
KLÍČŮ).
Ukládat události jen při zapnutí – volba pro typ reakce 12: BEZ POPLACHOVÉ AKCE. Tuto
volbu lze aktivovat po zapnutí volby ZÁPIS NARUŠENÍ DO HISTORIE UDÁLOSTÍ. Narušení
zóny je uloženo do historie událostí, pokud je blok, do kterého zóna patří zapnut.
Ovládání klíčů – volba pro typ reakce 12: BEZ POPLACHOVÉ AKCE. Tuto volbu lze aktivovat
po zapnutí volby ZÁPIS NARUŠENÍ DO HISTORIE UDÁLOSTÍ. Narušení zóny bude mít za
následek logování událostí, které informují o otevření schránky s klíči. Kód události je
zaslán na monitorovací stanici. Pokud je tato volba vypnuta, budou zapisovány informace
o narušení zón, které nebudou hlášeny.
LED
Název zobrazený na
LCD klávesnici
1
Ppl. na kon. výs. z.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Priorita
Odpojení zakáz.
Aktiv. –noční zap
Aktiv. –denní zap
Zpoždění po zapn
Var. Při část. zap
Var. Na vnit.sir
Auto-odpoj 3ppl
Auto-odpoj 1ppl
Obnova auto-odpj
12
Zap. S jedn. Blk.
Volby
Poplach při konci výstupního
zpoždění
Priorita
Odpojení blokováno
Aktivovat v nočním režimu
Aktivovat v denním režimu
Zapnutí po zpoždění
Varování při částečné signalizaci
Varování na vnitřních sirénách
Auto-odpojení 3
Auto- odpojení 1
Obnova Auto-odpojených zón
Zapnout pokud jeden blok zapnut
Ovládání klíčů
Typ reakce
0-11
všechny
všechny
0-4
0-4
všechny
0-4
0-4
0-10
0-10
0-10
0-4
12
SATEL
VERSA
33
0, 1, 17
Ověřování bloků
Zápis narušení do historie událostí
12
Obnova vypínání
17
Obnova ověřování
17
14
Ukončit výstup. zp
Ukládat události jen při zapnutí
12
Mazání poplachů
13, 15
Tabulka 5. Styl zobrazení voleb na klávesnici. V grafickém režimu jsou volby na LCD
klávesnici očíslovány stejně jako na LED klávesnici.
13
Vypnout kontrolu
6. Výstupy
V systému může být až 12 výstupů:
• drátové – na ústředně a v expandérech. Počet dostupných výstupů je pevně stanoven
ústřednou a je stanoven během načítání modulů.
• bezdrátové – po připojení expandéru ACU-100. Počet dostupných bezdrátových výstupů
závisí na počtu bezdrátových zařízení registrovaných v systému a je stanoven v průběhu
přidávání.
V programu DLOADX, lze programovat parametry a volby zón v okně "Versa – Výstupy" (viz:
Obr. 10).
Na klávesnici lze naprogramovat parametry a volby výstupů pomocí funkce Výstupy (SERVIS
REŽIM 2. HARDWARE 2. VÝSTUPY). Programování se provádí pomocí metody "krok za
krokem" (čísla jsou zobrazena v binárním tvaru na kontrolkách
a
prvního a druhého
bloku):
1. Zvolte výstup.
2. Funkci výstupu.
3. Dobu aktivace.
4. Spuštění ze zón [signalizace režimu zapnutí bloku lze nastavit na výstup s funkcí n
18. STAV ZAPNUTO, a poruchy na výstup s funkcí 19. STAV PORUCH (viz: Kapitola
PARAMETRY VÝSTUPU)].
5. Volby výstupu.
6. Jméno výstupu [pouze v LCD klávesnici].
6.1
Číslování výstupů v systému
Ústředna podporuje výstupy s čísly od 1 do 12. Čísla drátových a bezdrátových výstupů se
mohou shodovat. Ústředna je bude podporovat oba současně.
6.1.1
Drátové výstupy
Čísla jsou drátovým výstupům přiřazena automaticky:
Výstupy ústředny mají čísla od 1 do 4;
Výstupy expandérů mají čísla od 5 do 12.
6.1.2
Bezdrátové výstupy
Bezdrátovým výstupům lze přiřadit čísla od 1 do 30. Čísla jsou přiřazena během procesu
přidávání bezdrátových zařízení (počet výstupů je stejný jako počet vybraných zón). Měli
byste mít na paměti, že ústředna nepodporuje výstupy s čísly 13 až 30.
34
6.2
Programovací manuál
SATEL
Funkce výstupu
0. NEPOUŽITO
1. VENKOVNÍ SIRÉNA – signalizuje vloupání, tíseň a tamper.
2. VNITŘNÍ SIRÉNA – signalizuje vloupání, tíseň a tamper a varování.
Poznámka: Způsob signalizace tamper poplachu pomocí výstupu s funkcemi 1. VENKOVNÍ
SIRÉNA a 2. VNITŘNÍ SIRÉNA závisí na globálních volbách VŽDY HLASITÝ TAMPER POPLACH
a TAMPER POPLACH NA VNITŘNÍCH SIRÉNÁCH.
3. VLOUPÁNÍ – signalizuje poplachy ze zón s reakcemi typu 0 až 7.
4. POŽÁRNÍ POPLACH – signalizuje požární poplachy klávesnice a ze zón s reakcí typu
10. 24H POŽÁR.
5. POPLACH “NÁTLAK” – signalizuje kód NÁTLAK, pomocí něhož byl systém zapnut/vypnut
nebo vymazán poplach.
6. TÍSŇOVÝ P. – signalizuje tísňový poplach z klávesnice a ze zón s reakcí typu 7. 24H TÍSEŇ.
7. POMOCNÝ P. – signalizuje zavolání zdravotní pomoci z klávesnice a ze zón s reakcí typu
9. 24H POMOC.
8. POPLACH – NEPOTVRZENÝ – signalizuje neověřené poplachy.
9. POPLACH - POTVRZENÝ – signalizuje ověřené poplachy.
10. POPLACH TAMPERU – signalizuje temper poplach.
11. ZDROJ NAPÁJENÍ POŽÁRNÍCH DETEKTORŮ – speciální výstup pro napájení požárních
detektorů s automatickým ověřením poplachu. Po narušení požární zóny se výstup na 16
vteřin vypne. Pokud po opětovném připojení napájení dojde k dalšímu narušení z požární
zóny, bude spuštěna požární signalizace.
12. ZDROJ NAPÁJENÍ PŘI ZAPNUTÍ - speciální výstup pro napájení detektorů, které by neměly
být aktivní při vypnutém systému. K aktivaci výstupu dojde v okamžiku potvrzení zapnutí,
aniž by se čekalo na ukončení odpočítávání VÝSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ.
13. NARUŠENÍ ZÓN – signalizuje narušení zón.
14. GONG – signalizuje narušení zón, které jsou vypnuté.
15. OVLÁDÁNO – ovládáno pomocí zón, časovačů, klávesnice nebo dálkových ovladačů.
16. STAV PŘIPRAVENO – signalizuje, zda je systém připraven k zapnutí, např. zda nejsou
narušeny nějaké zóny (zapne se, pokud nejsou narušeny).
17. STAV VÝSTUPNÍCH ZPOŽDĚNÍ – signalizuje, že běží VÝSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ.
18. STAV ZAPNUTO – signalizuje režim zapnutí (po uplynutí odpočítávání výstupního zpoždění).
19. STAV PORUCHA – signalizuje poruchy.
SATEL
6.3
VERSA
35
Parametry výstupu
Obr. 10. Okno "Versa – Výstupy" v programu DLOADX.
Jméno výstupu – jedinečný název výstupu (až 16 znaků).
Doba aktivace – doba, po kterou jsou aktivovány poplachové výstupy a výstupy s funkcemi
13. NARUŠENÍ ZÓNY, 14. GONG a 15. OVLÁDÁNO. Zadaná hodnota 0 upravuje způsob funkce
některých výstupů:
Poplachové výstupy zůstanou aktivní, dokud není poplach vymazán,
výstup 13. NARUŠENÍ ZÓNY zůstane aktivní během doby narušení zóny,
výstup 15. OVLÁDÁNO zůstane aktivní, dokud nebude narušena další ovládaná zóna,
vypnutí časovačem nebo vypnutí pomocí výstupu klávesnice (bistabilní režim).
Spuštění ze zón – zóny, jejichž stav má vliv na stav výstupu.
Spouštění z bloků – režimy zapnutí, jejichž zapnutím se v bloku aktivuje výstup s funkcí
18. STAV ZAPNUTO (číslo odpovídá číslu LED kontrolky klávesnice a v grafickém režimu
LCD klávesnice číslu položky):
6. Blok 1 – plný režim zapnutí
7. Blok 1 – noční režim zapnutí
8. Blok 1 – denní režim zapnutí
9. Blok 2 – plný režim zapnutí
10. Blok 2 – noční režim zapnutí
11. Blok 2 – denní režim zapnutí
Jestliže není zvolen režim zapnutí, výstup aktivuje režim zapnutí náhodně.
Poruchy – poruchy, jejichž výskyt aktivuje výstup s funkcí 19. STAV PORUCH (číslo odpovídá
číslu LED kontrolky klávesnice a v grafickém režimu LCD klávesnice číslu položky):
1. Ztráta 230V AC
2. Porucha baterie ústředny
3. Ztráta napětí telefonní linky
4. Porucha signálu telefonní linky
5. Porucha OUT1
6. Porucha OUT2
7. Porucha napájení KPD
36
Programovací manuál
SATEL
8. Porucha napájení AUX
9. Porucha komunikace – monitorovací stanice 1
10. Porucha komunikace – monitorovací stanice 2
11. Rušení bezdrátového systému
12. Zkrat komunikační sběrnice
13. Porucha systémových hodin (RTC)
14. Chyba paměti RAM
15. TMP ústředny otevřen
16. Zóny – tamper
17. Zóny – dlouhé narušení
18. Zóny – bez narušení
19. Zóny – masking
20. Nízký stav baterie bezdrátového zařízení
21. Ztráta komunikace bezdrátového zařízení
22. Tamper exp.
23. Není přítomen (exp.)
24. Bez ACU (exp.)
25. Porucha baterie (exp.)
26. Přetížení výstupu (exp.)
27. Nízký stav baterie (dálkový ovladač)
28. Restart exp.
29. Restart ústředny
6.4
Volby výstupu
Smazání z bloku 1 / Smazání z bloku 2 – v závislosti na funkci výstupu:
– poplachové výstupy – poplach může být vymazán uživateli mající přístup do daných
bloků,
– výstupy 1. VENKOVNÍ SIRÉNA a 2. VNITŘNÍ SIRÉNA s aktivovanou volbou Sign.
ZAP/VYP/SMAZ – výstup bude aktivován, pokud je daný blok zapnutý/vypnutý nebo
pokud je v něm poplach vymazán.
Blok 1 / Blok 2 – v závislosti na funkci výstupu:
12. ZDROJ NAPÁJENÍ PŘI ZAPNUTÍ – k aktivaci výstupu dojde v okamžiku potvrzení zapnutí,
aniž by se čekalo na ukončení odpočítávání VÝSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ),
15. OVLÁDÁNO – výstup může být ovládán uživateli, kteří mají do daného bloku přístup,
pomocí uživatelské funkce 8. OVLÁDÁNÍ (jestliže není zvolen blok, funkce 8. OVLÁDÁNÍ
nebude v klávesnici přístupná),
17. STAV VÝSTUPNÍHO ZPOŽDĚNÍ – výstup je aktivován, pokud v daném bloku běží
odpočítávání výstupního zpoždění,
18. STAV ZAPNUTO – výstup je aktivován, pokud blok/bloky je/jsou zapnuty (viz:parametr
SPUŠTĚNÍ Z BLOKŮ a volba SIGN. JEDNOHO BLOKU).
Reset v bloku 1 / Reset v bloku 2 – výstup s funkcí 13. NARUŠENÍ ZÓNY, která má
naprogramovanou hodnotu DOBU AKTIVACE na 0, může uživatel (mající přístup) daný blok
resetovat pomocí uživatelské funkce RESET VÝSTUPŮ.
Pulz – výstup s pulzujícím provozním režimem (0.5/0.5 sek.). Tato volba se týká výstupů, pro
které je naprogramována doba aktivace (například VÝSTUPY 1. VENKOVNÍ SIRÉNA a
2. VNITŘNÍ SIRÉNA).
SATEL
VERSA
37
Polarita +12V – aktivace vede k zapnutí přístroje připojeného k výstupu. Je-li volba vypnutá
(obrácená polarita), povede k vypnutí zařízení připojeného k výstupu (pokud není výstup
aktivní, přístroj bude zapnutý).
Vysoko-zatížitelný výstup
Zapnutá volba
Vypnutá volba
(normální polarita)
(obrácená polarita)
aktivováno
Dodává napětí +12V
Nedodává napětí +12V
neaktivováno
Nedodává napětí +12V
Dodává napětí +12V
Nízko-zatížitelný výstup
Zapnutá volba
Vypnutá volba
(normální polarita)
(obrácená polarita)
aktivováno
Uzemněno
neuzemněno
neaktivováno
Neuzemněno
uzemněno
Tabulka 6. Režim provozu výstupu v závislosti na volbě POLARITA +12V.
Sign. požární poplach – volba pro VÝSTUPY 1. VENKOVNÍ SIRÉNA a 2. VNITŘNÍ SIRÉNA. Výstup
signalizuje požární poplachy v pulzujícím režimu ze zvolených zón (viz: AKTIVACE ZE ZÓN) a
bloky (viz: volby výstupu SIGN. POPLACHU V BLOKU 1 a SIGN. POPLACHU V BLOKU 2).
Sign. jednoho bloku – volba pro výstup 18. STAV ZAPNUTÍ, který je aktivován, pokud jsou zapnuty
volby BLOK 1 a BLOK 2. Výstup signalizuje režim zapnutí je zapnut alespoň jeden blok (jestliže je
volba vypnutá, signalizuje pouze zapnutí obou bloků).
Sign. Zap/Vyp/smaz. – volba pro VÝSTUPY 1. VENKOVNÍ SIRÉNA a 2. VNITŘNÍ SIRÉNA (viz také: volby
výstupu SMAZÁNÍ Z BLOKU 1 a SMAZÁNÍ Z BLOKU 2 a globální volba SIGN. ZAP/VYP/SMAZ POUZE ZE
ZÓNY). Výstup signalizuje zapnutí, vypnutí a smazání. Zapnutí je signalizováno 1 pulzem
vypnutí dvěma pulzy a smazání poplachu čtyřmi pulzy. Délka pulzu je cca. 0.3 sekundy.
Sign. poplachu bloku 1 / Sign. poplachu bloku 2 – volba pro poplachový výstup. Výstup
signalizuje poplachy bloků, které nebyly vyvolány zónami.
Časovač 1 / Časovač 2 / Časovač 3 / Časovač 4 – volba pro výstupy 15. OVLÁDÁNO. Výstup je
ovládán zvolenými časovači (zapnutím časovače se aktivuje výstup po DOBU AKTIVACE).
Funkce
výstupu
Smazání z bloku 1
1-10
Blok 1
12, 15, 17, 18
1
Maže blok 1
Reset v bloku 1
13
Smazání z bloku 2
1-10
2
Maže blok 2
Blok 2
12, 15, 17, 18
Reset v bloku 2
13
3
Pulzace
Pulzace
3-10, 13-15
4
Polarita +
Polarita + 12V
vše
Sign. požární poplach
1, 2
Časovač 1
15
5
Požární poplach
Sign. jednoho bloku
18
Zap/Vyp/Maz. Popl
1, 2
6
Zap/Vyp/Maz. popl
Časovač 2
15
Sign. poplachu v Bloku 1
1-10
7
Poplachy blok 1
Časovač 3
15
Sign. poplachu v Bloku 2
1-10
8
Poplachy blok 2
Časovač 4
15
Tabulka 7. Způsob zobrazení voleb výstupu na klávesnici. Tyto volby jsou očíslovány na LED
kontrolkách klávesnice stejným způsobem jako v grafickém režimu LCD klávesnice.
LED
Název zobrazený na
LCD klávesnici
Volby
38
6.5
Programovací manuál
SATEL
Rychlé ovládání výstupů
Pokud má být rychlé ovládání výstupů dostupné z klávesnice, musí být výstupy typu 15.
OVLÁDÁNO přiřazeny odpovídajícím klávesám. Každý výstup může být přiřazen jakékoli
klávese, která je označena číslicí. K aktivaci výstupu, stiskněte klávesu s odpovídající číslicí
a potvrďte klávesou
. K deaktivaci výstupu stiskněte stejnou klávesu a potvrďte
klávesou
.
Obr. 11. Přiřazení výstupů odpovídajícím klávesám v programu DLOADX (Příklad
konfigurace).
7. Programování Klávesnic a Expandérů
V programu DLOADX se parametry klávesnic a expandérů nastavují v okně "Versa Struktura" položce "Hardware", po zvolení požadovaného zařízení ze seznamu (viz. Obr. 12).
Na klávesnici lze tyto parametry nastavit pomocí funkce NASTAVENÍ (SERVIS. REŽIM
2. HARDWARE 1. KLÁV & EXP. 2. NASTAVENÍ). Po výběru zařízení ze zobrazeného
seznamu je vhodné parametry programovat metodou "krok za krokem".
Obr. 12. Seznam zařízení připojených k ústředně, zobrazených v okně “Versa – Struktura" v
položce "Hardware" (příklad konfigurace).
Pro všechna zařízení připojená na komunikační sběrnici, lze nastavit následující položky:
Jméno – jedinečné jméno zařízení (až 16 znaků).
Tamper signalizován v bloku – tamper poplach, který je vyvolán sabotáží nebo odpojením
zařízení od systému.
SATEL
7.1
VERSA
39
Klávesnice VERSA-LCD-GR / VERSA-LED-GR
Signál GONG od zón – seznam zón, které při narušení generují z klávesnice GONG signál.
Formát Datum/Čas – zobrazí režim data a času.
LCD podsvětlení – režim podsvětlení displeje klávesnice VERSA-LCD-GR.
Podsvětlení kláves – režim poosvětlení kláves.
Auto-podsvětlení – automaticky zapíná režim podsvětlení kláves (u klávesnice VERSALCD-GR také displeje).
Hlasitost zvuku – ovládání hlasitosti zvuků generovaných z klávesnice.
Volby klávesnice
– Sign. vstupního zpoždění – klávesnice akusticky signalizuje odpočet vstupního
zpoždění.
– Sign. výst. zpoždění – klávesnice akusticky signalizuje odpočet výstupního
zpoždění.
– Sign. poplachů – klávesnice akusticky signalizuje poplachy. Doba signalizace
klávesnice se určí pomocí volby ČAS POPLACHU KLÁVESNICE viz: GLOBÁLNÍ ČASY).
– Rychlé zapnutí – Blok 1 – umožňuje rychlé zapnutí bloku 1 (viz: UŽIVATELSKÝ
MANUÁL).
– Rychlé zapnutí – Blok 2 – umožňuje rychlé zapnutí bloku 2 (viz: UŽIVATELSKÝ
MANUÁL).
– Zvuk kláves – stisknutí klávesy je akusticky signalizováno.
– Sign. poruchy v zap. bloku – kontrolka
bude signalizovat poruchu, dokud oba
bloky nebudou plně zapnuty (jestliže je tato volba vypnutá, aktivace jakéhokoli režimu
zapnutí libovolného bloku, vymaže signalizaci poruchy na klávesnici).
– Zobraz zadávání kódu – klávesnice poskytuje informace o zadávání kódu:
– VERSA-LCD-GR – zadávání kódu je zobrazeno pomocí hvězdiček v dolním řádku LCD
displeje;
– VERSA-LED-GR – zadávání kódu je zobrazeno pomocí LED kontrolek v dolním řádku.
– Gong zap/vyp – signál gong lze zapnout/vypnout pomocí klávesy
(stisknutím po
dobu 3 sekund).
– Rychlé ovládání – výstupy lze rychle ovládat pomocí numerických kláves. Pokud je
kterýkoli z výstupů 15. OVLÁDÁNO přiřazen klávese (viz: Kapitola RYCHLÉ OVLÁDÁNÍ
VÝSTUPŮ), stisknutím dané klávesy a potvrzením klávesou
se výstup aktivuje a
stisknutím stejné numerické klávesy a potvrzením klávesou
se deaktivuje.
– Sign. nové poruchy – pokud je zapnutá volba PAMĚŤ PORUCH DO PROHLÉDNUTÍ (viz:
Kapitola GLOBÁLNÍ VOLBY), klávesnice bude akusticky signalizovat výskyt nové poruchy.
– Odečet zpoždění Auto-Zap. – klávesnice akusticky signalizuje odpočet zpoždění
automatického zapnutí.
– Zobr. režimu zapnutí – přidržením klávesy
po dobu 3 sekund, se zobrazí
informace o stavu bloku (zda jsou zapnuty/vypnuty a jaký je jejich režim zapnutí – viz:
UŽIVATELSKÝ MANUÁL).
Poplachy – volby, které se týkají vyvolávání poplachů na klávesnici (seznam voleb
klávesnice zahrnuje také zobrazení poplachových zpráv na klávesnici VERSA-LCD-GR,
které jsou popsány níže):
– POŽÁRNÍ poplach – přidržením klávesy
po dubu 3 sekund je vyvolán požární
poplach.
40
Programovací manuál
SATEL
–
POMOCNÝ poplach – přidržením klávesy
po dubu 3 sekund je vyvolán poplach
přivolání lékařské pomoci.
– TÍSŇOVÝ p. – přidržením klávesy
po dubu 3 sekund je vyvolán tísňový poplach.
– TÍSŇOVÝ p. tichý – lze aktivovat pouze, pokud je aktivována volba TÍSŇOVÝ P. a
následným přidržením klávesy
po dubu 3 sekund je vyvolán tichý tísňový
poplach. Tichý tísňový poplach není signalizován, ale kód události je odeslán na PCO.
– Poplach 3 chybných kódů – pokud je třikrát zadán chybný kód, je vyvolán poplach.
Poplachové zprávy – tyto volby se vztahují na klávesnici VERSA-LCD-GR :
– Bloky – poplach v bloku bude mít za následek zobrazení textové zprávy. Tato zpráva
obsahuje jméno bloku, v němž byl poplach vyvolán.
– Zóny – poplach zóny bude mít za následek zobrazení textové zprávy. Tato zpráva
obsahuje jméno zóny, která poplach vyvolala. Poplachová zpráva zóny má přednost.
Obr. 13. Programování klávesnice v programu DLOADX (příklad konfigurace).
7.2
Bezdrátový systém ABAX
Perioda komunikace – základnová stanice komunikuje s bezdrátovým zařízením ve
stanovených intervalech. Během této periody základnová stanice shromáždí informace o
zařízeních a v případě potřeby jim zašle příkazy, např. přepnutí detektorů z aktivního do
pasivního stavu a naopak, zapnutí/vypnutí testovacího režimu, a změnu konfiguračních
vlastností. Periodu komunikace lze nastavit na 12, 24 nebo 36 sekund. Na jednom rozsahu
může pracovat několik bezdrátových zařízení komunikující s různými základnovými
stanicemi. Maximální počet zařízení při periodě komunikace 12s je 150, při 24s to je 300 a
SATEL
VERSA
41
při 36s to je 450 zařízení. Mimo tuto periodu komunikace se posílají do základnové stanice
informace o tamperech zařízení a narušení detektorů v aktivním stavu.
Synchronizace – funkce spustí proceduru synchronizace, tzn. základnová stanice systému
ABAX kontroluje, zda jsou v dosahu další bezdrátová zařízení, a pokud ano, sjednotí
periodu komunikace s těmito zařízeními. Synchronizace se spustí automaticky po procesu
přidání/odebrání zařízení. Nebo ji lze spustit manuálně tímto příkazem.
Testovací režim – aktivací testovacího režimu dojde k přenosu příkazu ze základnové
stanice detektorům k sepnutí signalizace narušení a tamperů LED kontrolkou.
V normálním režimu je signalizace LED kontrolkou vypnuta z důvodu šetření energie.
V testovacím režimu je rovněž vypnuta signalizace na sirénách. Přepnutí/vypnutí
testovacího režimu se provádí v době periody komunikace, tedy doba přepnutí se odvíjí od
nastavené periody komunikace. Testovací režim se ukončí automaticky po 30 minutách
od:
spuštění testovacího přenosu vyvolaného v programu DLOADX (30 minut od opuštění
nastavování modulu),
ukončení servisního režimu ústředny.
Poznámka: V souladu s požadavky standardu EN50131 je úroveň signálu vysílaného z
bezdrátových zařízení redukována během přenosu v testovacím režimu.
Obr. 14. Programování parametrů bezdrátového systému a bezdrátových zařízení
v programu DLOADX (příklad konfigurace).
7.2.1
Parametry bezdrátového systému ABAX
Filtr [Filtr nepřítomnosti] – dovoluje nastavit počet neúspěšných dotazů na bezdrátové
zařízení, po kterém dojde k nahlášení události „ztráta komunikace“. Lze nastavit hodnoty
v rozsahu 0 až 50. Vložením hodnoty 0 tuto funkci kontroly přítomnosti zařízení v systému
zrušíte.
Stále aktivní – tato volba dostupná pouze v programu DLOADX, umožňuje přepnutí detektorů
do stále aktivního stavu (viz: Odstavec BEZDRÁTOVÉ DETEKTORY – ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
PROGRAMOVÁNÍ).
Poznámka: Volba STÁLE AKTIVNÍ nelze nastavit pro bezdrátové detektory přiřazené 24h
zónám, jelikož ty jsou aktivní stále.
42
Programovací manuál
SATEL
Konfigurace – některá bezdrátová zařízení umožňují dodatečnou změnu nastavení
konfiguračních parametrů dostupná přes radiový přenos:
– APD-100 – bezdrátový PIR detektor. Možnost nastavení citlivosti. V případě detektoru
s verzí desky 2.01, lze dále povolit imunitu vůči domácím zvířatům do 15kg.
– APMD-150 – bezdrátový PIR+MW detektor. Lze nastavit následující parametry:
• citlivost infrapasivní části;
• citlivost mikrovlnné části;
• režim testu.
– AMD-100 a AMD-101 – bezdrátový magnetický kontakt s přídavným vstupem.
Detektor AMD-101 zabere 2 zóny v systému (první zónu pro magnetický kontakt a
druhou zónu pro přídavný vstup). U detektorů s verzí desky 3,5D nebo vyšší lze
nastavit, které jazýčkové relé bude aktivní.
– AGD-100 – bezdrátový detektor tříštění skla. Lze nastavit citlivost vysokofrekvenčního
kanálu.
– AVD-100 – bezdrátový vibrační detektor s magnetickým kontaktem. Detektor zabírá
v systému 2 zóny (první pro magnetický kontakt a druhý pro vibrační detektor). U
magnetického kontaktu lze nastavit, které z jazýčkových relé bude aktivní. Pro vibrační
detektor lze nastavit následující:
• citlivost. Citlivost na jednu vibraci, která po splnění kritéria citlivosti vyvolá poplach
detektoru.
• počet pulzů. Zaregistrováním nastaveného počtu pulzů během 30 sekund dojde
k vyhlášení narušení detektoru. Počítány jsou všechny vibrace, nemusejí ani splnit
kritérium citlivosti. Při nastavení na 0 se pulzy nenačítají.
Poznámka: Parametry se analyzují nezávisle. Tím se docílí toho, že detektor
zareaguje na jeden silný úder, tak i po sérii slabých vibrací vyvolaných sérií otřesů.
– ASD-100 – bezdrátový detektor kouře a teploty. U detektoru lze nastavit následující:
• pracovní režim teplotního detektoru (teplotní část můžete vypnout nebo ji nastavit
dle standardů EN 54-5);
• pracovní režim bzučáku;
• doba signalizace poplachu bzučákem a LED
– ASP-105 – bezdrátově spouštěná venkovní siréna. Nastavit lze následující parametry:
• typ akustické signalizace;
• doba akustické signalizace.
– ASP-205 – bezdrátová vnitřní siréna. Zde můžete nastavit dva typy signalizace,
zadáním pro každou z nich:
• doba signalizace;
• typ akustické signalizace;
• povolení optické signalizace.
– ASW-100 E a ASW-100 F – bezdrátově ovládaná zásuvka 230V AC. Lze nastavit
pracovní režimy.
7.2.2
Bezdrátové detektory – základní pravidla programování
Bezdrátové detektory zasílají informaci o narušení, tamperu a stavu baterie. Informace o
narušení a tamperu detektoru jsou předávány na zóny, ke kterým jsou detektory přiřazeny.
Zóny systému, ke kterým jsou bezdrátové detektory přiřazeny lze nastavit:
• NC, NO nebo EOL – zóna bude informovat pouze o narušení detektoru;
SATEL
VERSA
43
• 2EOL/NC nebo 2EOL/NO – zóna bude informovat o tamperu i narušení zóny.
Způsob fungování bezdrátových detektorů závisí na stavu zapnutí bloku, ke kterému je
detektor přiřazen::
– blok je vypnut – detektor pracuje v pasivním režimu. Jedná se o režim šetření baterií,
při kterém se komunikace se základnovou stanicí odehrává pouze v PERIODĚ
KOMUNIKACE, při kterém se odešle jak stav narušení detektoru, tak stav baterie.
Okamžitě jsou zasílány pouze tampery detektorů.
– blok je zapnut – detektor pracuje v aktivním režimu. Detektor zasílá všechny
informace okamžitě.
Změna režimu z pasivního na aktivní a opačně probíhá v pravidelné periodě komunikace, a
může tak mít určité malé zpoždění při zapínání/vypínání systému. Toto zpoždění závisí na
vybrané periodě komunikace 12, 24 nebo 36 sekund.
Bezdrátové detektory přiřazené 24-h zónám, které jsou zapnuté stále, jsou tyto detektory
stále aktivní. Také ostatní detektory mohou pracovat ve stále aktivním režimu, je nutné zvolit
u nich volbu STÁLE AKTIVNÍ (viz: Odstavec PARAMETRY BEZDRÁTOVÝCH ZAŘÍZENÍ ABAX).
Baterie zaručují funkčnost detektorů po dobu přibližně 3 let, s předpokladem, že
alespoň část doby byl detektor v pasivním stavu a s nastavenou Periodou
komunikace 12 sekund. Životnost baterií v detektorech klesá tam, kde je
nastaven permanentně aktivní stav detektoru. Na druhé straně prodloužením
doby komunikace se životnost baterie prodlouží. Například životnost baterie u
magnetického detektoru sledující narušení oken, bude delší, než byla uvedena, i
přestože bude permanentně přepnut do aktivního stavu a s periodou
komunikace 36 sekund. Neboť počet možných narušení detektoru bude nižší,
než počet přenosů s periodou komunikace 12 sekund.
7.2.3
Bezdrátové sirény – základní pravidla programování
Bezdrátové sirény zaberou v systému 2 zóny a 2 výstupy. Jakým způsobem se spouští
signalizace, závisí na siréně:
ASP-105 – první výstup přiřazený siréně ovládá akustickou část. Pro akustickou část lze
nastavit parametry délku a typ signalizace. Druhý výstup ovládá aktivaci optické části.
Optická signalizace se spustí při aktivaci tohoto výstupu. Příkaz pro spuštění signalizace,
jak optické tak akustické, se odesílá okamžitě.
ASP-205 – oba dva výstupy přiřazené siréně ovládají aktivaci jak akustické, tak optické části.
Pro každý výstup lze nastavit parametry zvlášť. To umožňuje aktivovat sirénu ze dvou
různých podnětů. Výstupy mohou však ovládat akustickou a optickou signalizaci zvlášť
nebo dva různé typy poplachů (např. vloupání a požár). Příkaz ke spuštění signalizace se
zasílá pouze v periodě komunikace. Proto musí být doba aktivace výstupu v ústředně
nastavena na dobu delší, než je perioda komunikace. Doporučuje se nastavit dobu
aktivace sirény na stejnou dobu jako dobu aktivace výstupu systému.
Systémové zóny přiřazené bezdrátovým sirénám lze nastavit jako:
• NC, NO nebo EOL – zóny budou informovat pouze o poruchách vztahující se k napájení;
• 2EOL/NC nebo 2EOL/NO – zóny budou informovat o poruchách vztahující se k napájení a
tamperu.
Nastavte příslušné typy reakcí zón přiřazených bezdrátovým sirénám pro zaslání příslušných
informací:
• ASP-105
– první zóna: slabá baterie a tamper;
– druhá zóna: ztráta napájení 12V DC a tamper.
44
Programovací manuál
SATEL
• ASP-205
– obě zóny: slabá baterie a tamper.
Informace o tamperu je zaslána okamžitě a o poruše až během periody komunikace
Poznámky:
• Po spuštění SERVISNÍHO REŽIMU nebo TESTOVACÍHO REŽIMU a 40 sekund o zapnutí, je
signalizace na siréně zablokována, aby bylo možné provést montáž či údržbu. Otevření
krytu nevyvolá žádnou hlasitou signalizaci, pouze se objeví informace o tamperu sirény
(pokud je ústředna v servisu, nejsou hlášeny žádné tamper poplachy). Příkaz o
blokování/odblokování signalizace po vstupu/výstupu do/z servisu se zasílá v pravidelné
periodě komunikace.
• Narušením tamper kontaktu u sirény ASP-205 vygeneruje hlasitý poplach na dobu 3minut
(zvuk typu 1 a optickou signalizací).
7.2.4
Bezdrátový expandér drátových zóna výstupů – základní pravidla
programování
Bezdrátový expandér drátových zón a výstupů zabírá v systému až 4 zóny a až 4 výstupy.
Parametry zón a výstupů se nastavují stejným způsobem jako zóny a výstupy základní
desky. Avšak vezměte v úvahu, že citlivost zón je jiná, než ta která je naprogramována
v ústředně:
– od 20ms do 140ms – odpovídají hodnotám zadaným v ústředně;
– přes 140ms – zde jsou dostupné pouze některé hodnoty: 300ms, 500ms, 700ms,
atd. každých 200ms (nastavená hodnota je zaokrouhlena na hodnotu
podporovanou expandérem).
Expandér umožňuje zasílat on-line informace o stavu zón a výstupů. Výstupy jsou rovněž
ovládány v on-line režimu. Pouze nastavení parametrů zón se přenáší během periody
komunikace (během jedné periody se přenese nastavení jedné zóny expandéru, tzn. pro
přenesení nastavení všech 4 zón potřebujeme 4 periody).
Poznámka: Pokud dojde ke ztrátě komunikace se základnovou stanicí, dojde k deaktivaci
výstupů po 20 periodách komunikace.
Dále umožňuje expandér ACX-201 zasílat tyto informace:
• stav napájecích výstupů AUX1 a AUX2 – informace o přetížení pokud odběr z výstupu
AUX1 nebo AUX2 překročí 0,5 A.
• stav baterie – informace o slabé baterii je zaslána po poklesu napětí akumulátoru pod
11V na déle než 12 minut (3 testy akumulátoru). Obnova se zašle po překročení hranice
napětí nad 11V na dobu delší než 12 minut (3 testy akumulátoru).
• stav AC – informace o ztrátě AC napájení dojde k odeslání po 30 sekundách od výpadku
napájení. Přenos obnovy napájení dojde po stejném časovém zpoždění.
7.2.5
Bezdrátově ovládaná zásuvka 230V AC – základní pravidla programování
Aktivací vstupu, ke kterému je zásuvka přihlášena, dojde k sepnutí napájení 230V AC (pokud
je výstup v reverzním režimu, dojde k odpojení napájení).
V závislosti na pracovním režimu dojde k odeslání stavu stisku tlačítka (režim 0) stavu
elektrického obvodu (režim 1 a 2) na zónu ústředny, ke které je zásuvka přiřazena. Stav
stisku tlačítka je odeslán okamžitě. Informace o stavu elektrického obvodu je zaslán
během periody komunikace. Stisk tlačítka/uzavření elektrického obvodu má za následek
narušení příslušné zóny přiřazené zásuvce.
Dbejte zvýšené pozornosti nastavení hodnoty parametru FILTR pro ASW-100 E nebo ASW100 F, tzn. počet neuskutečněných periodu pravidelné komunikace se zařízením za sebou.
SATEL
VERSA
45
Jelikož je bezdrátová zásuvka zapojena v nižších místech, je větší pravděpodobnost
zastínění signálu kolemjdoucími lidmi.
7.2.6
Konfigurace bezdrátových zařízení pomocí programu DLOADX
Nastavení parametrů bezdrátových zařízení se nachází v programu DLOADX v okně
„Versa – Struktura", tabulka „Hardware", a po výběru základnové stanice ACU-100 dojde
k zobrazení výpisu zařízení. Klikněte na tlačítko „Čtení" pro zobrazení výpisu aktuálně
dostupných zařízení v systému. Pro uložení nastavení nových bezdrátových zařízení
stiskněte tlačítko „Zápis“ umístěné pod tabulkou výpisu zařízení. (tlačítka
a
v hlavním menu programu DLOADX nejsou určena pro čtení/zápis nastavení bezdrátových
zařízení základnové stanice ACU-100). Níže jsou popsány postupy nastavení
dodatečných parametrů pro jednotlivá zařízení dostupná v kolonce „Konfigurace“.
Detektor APD-100
Pro detektory s verzí firmware 2.01, vložte 2cifernou hodnotu. První číslo znamená citlivost
PIR (viz: Tabulka 8), a druhé číslo, možnost připojení PET imunity (0 – volba vypnuta 1 –
volba povolena). Pro detektory se starší verzí vyplňte pouze číslo od 1 do 3 pro nastavení
citlivosti prvku (viz: Tabulka 8).
Číslo
1
2
3
Citlivost detektoru
nízká
střední
vysoká
Tabulka 8.
Detektor APMD-150
Vložte 3číselnou kombinaci:
1. číslo – citlivost PIR detektoru: od1 do 4,
2. číslo – citlivost MW části: od 1 do 8,
3. číslo – typ pracovního režimu v testovacím režimu: 0 (signalizace narušení po
zaregistrování pohybu oběma technologiemi), 1 (signalizace narušení po registraci pohybu
PIR částí) nebo 2 (signalizace narušení po registraci pohybu MW částí).
Například vložením hodnot 4-4-0 znamená nastavení citlivosti PIR části na 4, MW části na 4
a v testovacím režimu dojde k signalizaci narušení (rozsvícení LED) po pohybu
zaregistrovaného oběma technologiemi.
Detektory AMD-100 a AMD-101
Pro detektory s deskou elektroniky 3.5 D nebo vyšší, vložte hodnotu 0 (spodní jazýčkový
kontakt) nebo 1 (postraní jazýčkový kontakt) pro výběr, který ze dvou kontaktů bude použit. U
předchozích verzí nelze nastavit žádné dodatečné parametry (výběr kontaktů se provádí
propojkami).
Detektor AGD-100
Vložte hodnoty od 1 do 3, které odpovídají citlivosti vysokofrekvenčního kanálu (viz: Tabulka
8).
Detektor AVD-100
Pro magnetický kontakt (první zóna zabraná v AVD-100), vložte hodnotu 0 (spodní jazýčkový
kontakt) nebo 1 (postraní jazýčkový kontakt) pro výběr, který ze dvou kontaktů bude použit.
Pro vibrační detektor (druhá zóna zabraná v AVD-100), vložte 2 čísla:
1. číslo – citlivost: od 1 do 8,
46
Programovací manuál
SATEL
2. číslo – počet pulzů: od 0 do 7.
Například vložením hodnot 4-6 znamená, že citlivost je nastavena na 4 a počet pulzů je 6.
Detektor ASD-100
Vložte sekvenci 3 číslic, které představují nastavení parametrů, dle tabulky 9.
číslo
0
1
2
3
1. číslo
teplotní detektor
zakázán
A1
A2
B
číslo
0
1
2
3
2. číslo
akustická signalizace
žádná
typ zvuku 1
typ zvuku 2
typ zvuku 3
Tabulka 9.
číslo
1
2
3
4
3. číslo
doba signalizace
1 minuta
3 minuty
6 minut
9 minut
Například vložením hodnot 0-2-4 znamená, že je teplotní detekce vypnuta, akustická
signalizace je typem 2, a signalizace bzučákem/LED bude trvat 9 minut.
Siréna ASP-105
Nastavení parametrů akustické signalizace (první zóně, která je siréně přiřazena), pomocí
vložení 2 čísel, dle tabulky 10.
číslo
1
2
3
4
1. číslo
akustická signalizace
číslo
typ zvuku 1
1
typ zvuku 2
2
typ zvuku 3
3
typ zvuku 4
4
Tabulka 10.
2. číslo
doba signalizace
1 minuta
3 minuty
6 minut
9 minut
Například vložením hodnot 2-3 znamená, že akustická signalizace bude vykonána typem 2 a
bude v trvání 6 minut.
Siréna ASP-205
Nastavení parametrů výstupů spouštějících signalizaci sirény. Každý z výstupů lze aktivovat
jiným typem signalizace, to je možné po zadání 3 číslic parametrů pro dva typy
signalizačních výstupů dle tabulky 11.
číslo
1
2
3
4
1. číslo
doba signalizace
1 minuta
3 minuty
6 minut
9 minut
číslo
0
1
2
3
2. číslo
akustická signalizace
bez zvuku
typ zvuku 1
typ zvuku 2
typ zvuku 3
Tabulka 11.
číslo
0
1
-
3. číslo
optická signalizace
zakázána
povolena
-
Například vložením hodnot 2-0-1 znamená, signalizace bude trvat 3 minuty, akustická
signalizace bude vypnuta, a bude povolena optická signalizace.
SATEL
VERSA
47
Bezdrátové zásuvky ASW-100 E a ASW-100 F
Vložte hodnoty od 0 do 2, které určují vybraný pracovní režim:
0 – elektrický obvod je ovládán pouze vzdáleně;
1 – elektrický obvod lze ovládat vzdáleně nebo manuálně;
2 – elektrický obvod lze ovládat vzdáleně nebo manuálně, ale vzdálené ovládání lze zakázat
manuálně.
7.2.7
Konfigurace bezdrátových zařízení pomocí LCD klávesnice
Parametry pro každé bezdrátové zařízení se programuje způsobem „krok za krokem“, tak jak
byly zařízení přidána do systému. V prvním kroku se vždy nastavuje parametr FILTR, který je
aplikován na všechna bezdrátová zařízení kromě testeru ARF-100. Další kroky závisí na typu
zařízení (např. pro většinu detektorů se v dalším kroku aktivuje, zdaje stále aktivní či nikoliv).
Parametry bezdrátových zařízení se nastavují přes servisní funkci KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ
(SERVISNÍ REŽIM 2. HARDWARE 1. KLÁVES A EXP. 3. ACU-100 2. KONFIG. ZAŘÍZ). Po
vyvolání funkce dojde k zobrazení výpisu zón, ke kterým byla přihlášena bezdrátová
zařízení. Pokud zařízení zabírá více než jednu zónu, dojde k zobrazení pouze první zóny.
Počet zobrazených zón závisí rovněž na typu zařízení. Pomocí kláves
a
,
vyberte ze seznamu zón tu, u které chcete provést změnu parametrů pro bezdrátové
zařízení, a potvrďte klávesou
. Níže je uveden postup programování „ Krok za
krokem“ pro nastavení dodatečných konfiguračních parametrů bezdrátových zařízení.
Detektor APD-100
1. Vložte příslušnou hodnotu pro FILTR a stiskněte
.
2. Určete, zda má být detektor stále aktivní ( – volba zakázána,
– volba povolena).
Stiskněte
.
3. Vložte číslo v rozsahu od 1 do 3, odpovídající vybrané citlivosti (viz: str. 45 Tabulka 8).
.
Stiskněte
4. Určete, zda má být zapnuta imunita vůči domácím zvířatům ( – volba zakázána,
–
volba povolena. Stiskněte
.
Poznámka: Poslední čtvrtý parametr je dostupný pouze pro detektory s verzí firmware 2.01
a vyšší. Nastavení parametrů u starších verzí končí krokem tři.
Detektor APMD-150
1. Vložte příslušnou hodnotu pro FILTR a stiskněte
.
2. Určete, zda má být detektor stále aktivní ( – volba zakázána,
– volba povolena).
Stiskněte
.
3. Vložte číslo v rozsahu od 1 do 4, odpovídající vybrané citlivosti PIR části. Stiskněte
.
4. Vložte číslo v rozsahu od 1 do 8, odpovídající vybrané citlivosti MW části. Stiskněte
.
5. Pomocí kláves
a
, vyberte způsob detekce v testovacím režimu (PIR+MW,
PIR nebo MW). Stiskněte
.
Detektor AMD-100 a AMD-101
1. Vložte příslušnou hodnotu pro FILTR a stiskněte
.
2. Určete, zda má být detektor stále aktivní ( – volba zakázána,
– volba povolena).
Stiskněte
.
a
, vyberte, které ze dvou jazýčkových kontaktů je aktivní.
3. Pomocí kláves
Stiskněte
.
48
Programovací manuál
SATEL
Poznámka: Poslední třetí krok je dostupný pro detektory s deskou elektroniky 3.5D nebo
novější. U detektorů se starší verzí elektroniky, končí programování druhým krokem.
Detektor AGD-100
1. Vložte příslušnou hodnotu pro FILTR a stiskněte
.
2. Určete, zda má být detektor stále aktivní ( – volba zakázána,
– volba povolena).
Stiskněte
.
3. Vložte číslo v rozsahu od 1 do 3, odpovídající vybrané citlivosti vysokofrekvenčního
kanálu (viz: strana 45 Tabulka 8). Stiskněte
.
Detektor AVD-100
Detektor AVD-100 zabírá v systému 2 zóny. Vyberte první ze dvou zobrazených zón
detektoru, a:
1. Vložte příslušnou hodnotu pro FILTR a stiskněte
.
2. Určete, zda má být detektor stále aktivní ( – volba zakázána,
– volba povolena).
Stiskněte
.
3. Pomocí kláves
a
, vyberte, které ze dvou jazýčkových kontaktů je aktivní.
Stiskněte
.
Potom vyberte druhou ze zón detektoru, a:
1. Vložte číslo v rozsahu od 1 do 8, odpovídající vybrané citlivosti vibračního detektoru.
Stiskněte
.
2. Vložte číslo v rozsahu od 1 do 7, odpovídající počtu pulzů, po jejichž zaregistrování dojde
k narušení detektoru. Stiskněte
.
Detektor ASD-100
1. Vložte příslušnou hodnotu pro FILTR a stiskněte
.
2. Pomocí kláves
a
, vyberte pracovní režim teplotního detektoru. Stiskněte
.
3. Pomocí kláves
a
, vyberte pracovní režim bzučáku ( – akustická signalizace
zakázána; 1, 2 nebo 3 – typ akustické signalizace). Stiskněte
.
4. Pomocí kláves
a
, určete dobu signalizace poplachu detektoru (bzučák i
LED). Stiskněte
.
Siréna ASP-105
1. Vložte příslušnou hodnotu pro FILTR a stiskněte
.
2. Pomocí kláves
a
, vyberte typ akustické signalizace. Stiskněte
3. Pomocí kláves
a
, určete dobu signalizace poplachu. Stiskněte
.
.
Siréna ASP-205
V případě sirény ASP-205, lze nastavit dva typy signalizace. Vyberte první zónu, ke které je
siréna přihlášena, pro nastavení prvního výstupu ovládajícího signalizaci. Vyberte druhou
zónu, ke které je siréna přihlášena, pro nastavení druhého výstupu ovládajícího signalizaci.
V obou případech je nastavování shodné, kromě parametru FILTR, který se u druhé zóny
nenastavuje.
1. Vložte příslušnou hodnotu pro FILTR a stiskněte
.
2. Pomocí kláves
a
, vyberte typ akustické signalizace ( – akustická signalizace
.
zakázána; 1, 2 nebo 3 – typ akustické signalizace). Stiskněte
3. Pomocí kláves
a
, určete dobu signalizace poplachu. Stiskněte
.
SATEL
VERSA
4. Určete, zda je povolena optická signalizace (
povolena). Stiskněte
.
49
– signalizace zakázána,
– signalizace
Bezdrátové zásuvky ASW-100 E a ASW100 F
1. Vložte příslušnou hodnotu pro FILTR a stiskněte
.
2. Pomocí kláves
a
, vyberte typ pracovního režimu tlačítka („neaktivní " –
elektrický obvod je ovládán vzdáleně; "vnitřní ovládání" – elektrický obvod je ovládán
vzdáleně nebo manuálně; "kombinované ovládání" – elektrický obvod je ovládán
vzdáleně nebo manuálně, ale s možností manuální blokace vzdáleného ovládání).
Stiskněte
.
7.3
Bezkontaktní čtečky karet
LED R – rekce bloku po oddálení karty od čtečky. Pokud červená LED svítí, lze blok zapnout
plně, nebo nedojde ke změně stavu bloku.
LED G / LED Y – rekce bloku po oddálení karty od čtečky. Pokud zelená / žlutá LED svítí.
Lze zvolit jeden ze tří typů zapnutí bloku, blok lze vypnout, nebo lze stav bloku ponechat
beze změn.
Poznámka: V programu DLOADX, se typ zapnutí bloku po oddálení karty od čtečky
nastavuje kliknutím na příslušné políčko u příslušného bloku a LED. Double klikem na
políčko pak měníme jednotlivé symboly. Na LCD klávesnici se typ reakce mění
výběrem ze seznamu.
Obr. 15. Programování bezkontaktních čteček karet v programu DLOADX (příklad
konfigurace).
Volby čtečky
– Signalizace poplachů – čtečka bude akusticky signalizovat poplach po dobu
nastavenou DOBA POPLACHU KLÁVESNICE.
– Signalizovat poplach do zrušení – čtečka bude akusticky signalizovat paměť
poplachu.
– 3 chybné karty poplach – načtením tří neznámých karet čtečkou, dojde k vyhlášení
poplachu.
– Signalizace vstupního zpoždění – čtečka bude akusticky signalizovat vstupní
zpoždění.
– Signalizace výstupního zpoždění – čtečka bude akusticky signalizovat výstupní
zpoždění a odpočet auto-zapnutí.
50
Programovací manuál
SATEL
– Signalizace karty (hardware) – čtečka signalizuje pípnutím, že došlo k načtení kódu
karty, nebo rozsvícením LED. Kód karty je zaslán ústředně po oddálení karty, a až
po té je akusticky potvrzena rekce na kód karty.
8. Časovače
U zabezpečovacích ústředen VERSA lze nastavit 4 časovače. Pomocí časovačů je možné
řídit zapínání / vypínání bloků a výstupů typu 15. OVLÁDÁNO. Časovač porovnává čas
s časem v ústředně a vykonává nastavené funkce v daný čas. Na LCD klávesnici se dají
časovače pojmenovat pouze v servisním režimu. Ostatní parametry jsou dostupné přes
funkce uživatelského menu ([KÓD]
6. NASTAVENÍ 3. ČASOVAČE). V programu
DLOADX, se všechny parametry nastavují v okně "Versa – Časovače".
U časovačů lze nastavit následující:
– individuální pojmenování (až 16 znaků);
– aktivace/deaktivace v daném čase jednotlivě pro každý den v týdnu, nebo globálně pro
celý týden. A tak lze časovač aktivovat/deaktivovat dvakrát za den, jednou pomocí
denního nastavení a podruhé pomocí týdenního nastavení;
– 4 výjimky, tzn. nastavení periody, kdy časovač je aktivován/deaktivován v jiném čase,
než ten, který je nastaven individuálně pro každý den nebo globálně na celý týden.
SATEL
VERSA
51
Obr. 16. Okno "Versa – Časovače" v programu DLOADX.
9. Zasílání zpráv (Monitorování PCO)
Ústředna může pomocí telefonního komunikátoru zasílat zprávy na dvě nezávislé
monitorovací stanice (PCO). Lze zaslat následující události:
– poplachy,
– tampery,
– odpojení zón,
– poruchy,
– zapnutí/vypnutí,
– a některé další události sytému (např. vstup a ukončení servisního režimu, nastavení
hodin, ukončení vzdáleného programování, atd.).
52
Programovací manuál
SATEL
Obr. 17. Programování parametrů a voleb na PCO v programu DLOADX (příklad konfigurace).
9.1
Parametry a volby přenosu zpráv na PCO
Volby
– Stanice 1 nebo 2 – události budou zaslány na stanici, na kterou se ústředna dovolá.
– Station 1 – všechny události budou zaslány na Stanici 1.
– Station 2 – všechny události budou zaslány na Stanici 2.
– Station 1 a 2 – všechny události budou zaslány na obě stanice.
– Omezení událostí – události od jednoho zdroje se do paměti uloží jen třikrát a rovněž
k přenosu událostí dojde třikrát. Tato volba však nemá vliv na události odeslané
z poplachů zón. Pro zóny lze nastavit u každé z nich individuální blokování pomocí
volby AUTO-ODPOJENÍ 3 nebo AUTO-ODPOJENÍ 1.
SATEL
VERSA
53
– Zpráva o restartu modulu – v případě zasílání událostí ve formátu Contact ID nebo
SIA, je monitorovací stanice informována rovněž o restartu modulu.
– Obnova po poplachu – kód obnovy zóny je zaslán na monitorovací stanici po
ukončení signalizace poplachu. Pokud je pro signalizaci poplachu použito více
výstupů, kód obnovy dojde po ukončení signalizace prvního z výstupů.
– Obnova po vypnutí – kód obnovy zóny je zaslán na monitorovací stanici po vypnutí
bloku, ke kterému je zóna přiřazena.
Stanice 1 / Stanice 2
Formát přenosu – formát, ve kterém jsou události zasílány na monitorovací stanici.
Ústředny VERSA umožňují zasílání v několika přenosových formátech včetně
Contact ID a SIA.
Telefonní číslo – telefonní číslo monitorovací stanice.
Opakování – počet pokusů o vytvoření spojení s monitorovací stanicí, po němž
ústředna odloží vytáčení monitorovací stanice (obsazené číslo, není odpověď od
stanice, atd.). Lze nastavit až 31 opakování. Nastavením hodnoty 0 znamená
přerušení monitorování po 8 pokusech.
Čas přerušení – čas, po který je zasílání přerušeno po nastaveném počtu
neúspěšných pokusů o spojení s monitorovací stanicí. Ústředna odloží pokusy o
vytvoření telefonního spojení s monitorovací stanicí na naprogramovaný čas, nebo
do výskytu nové události. Lze nastavit odložení až o 30 minut. Nastavením hodnoty 0
dojde k vytvoření spojení až po výskytu nové události v systému.
Identifikátory – kódy událostí jsou zaslány na monitorovací stanici pod jedním ze čtyř
identifikátorů (kódů objektu):
identifikátor 1 – události od zón (poplachy, tampery, poruchy);
identifikátor 2 – poplachy spuštěné z klávesnice, zapnutí/vypnutí pomocí zón, rychlé
zapnutí, ztráty komunikace s bezdrátovým prvkem, a také poruchy a tampery
expandérů;
identifikátor 3 – zapnutí/vypnutí a smazání poplachu pomocí kódů a bezkontaktních
karet;
systémový identifikátor – poruchy napájení, odpojení zón, poruchy
vysokozatížitelných výstupů, poruchy komunikace na sběrnici, události vztahující
se k programování, atd.
Pro každý identifikátor lze nastavit 4 hexadecimální znaky (čísla nebo písmena od A
do F). Vložením hodnot 0000, znamená, že se nebudou události od tohoto
identifikátoru přenášet. Nedoporučuje se v identifikátoru používat číslo 0.
SIA / TELIM prefix – 2 znaky, které se přidají před každý identifikátor v případě formátů
SIA a TELIM. Tento identifikátor se pak skládá z 6 znaků. Pro každý identifikátor lze
nastavit 2 hexadecimální znaky (čísla nebo písmena od A do F). Vložením hodnot 00
nedojde k jejich vložení před identifikátor. Nedoporučuje se v prefixu používat číslo 0.
Volby Stanice 1 / Statnice 2
– Delší čekání na handshake – zabezpečovací ústředna bude déle čekat na
inicializační handshake z monitorovací stanice v případě zasílání událostí ve formátu
Ademco Express, Contact ID nebo SIA. Povolte tuto volbu, pokud monitorovací
stanice vysílá nestandardní handshake.
– Dlouhý potvrzovací signál – ústředna bude akceptovat potvrzovací signál o
zaslání události při nestandardní délce tónu ve formátech Ademco Express
a Contact ID. Povolte tuto volbu, pokud monitorovací stanice vysílá potvrzovací
signál nestandardní délky (kiss-off signál je delší než 800ms).
54
Programovací manuál
SATEL
– SIA – zasílá jméno bloku – v případě zasílání zpráv v SIA formátu, dojde
k přenesení rovněž jména bloku, ve kterém se událost vyskytla.
– SIA – zasílá jméno zdroje – v případě zasílání zpráv v SIA formátu, dojde
k přenesení rovněž jména zdroje (zóna, uživatel, atd.), ve kterém se událost
vyskytla.
– SIA – potvrz. každého bloku – ústředna bude čekat na potvrzení od monitorovací
stanice po přijetí bloku dat ve formátu SIA.
– SIA – vyžaduje potvrz. id – ústředna bude čekat na potvrzení od monitorovací
stanice přijetím identifikátoru, se kterým byla data zaslána.
Test přenosu – test přenosu se může zasílat:
– v přesný čas. Kód testu přenosu je zaslán v nastavený čas. Lze nastavit rovněž počet
dnů, po kterém opět dojde k zaslání pravidelného testu. Nastavením hodnoty 0 do počtu
dní, znamená, že test přenosu se uskuteční každý den v nastavenou dobu (stejně jako
při nastavení hodnoty 1).
– po nastaveném intervalu. Kód testu přenosu se přenese po uplynutí nastavené periody
od posledního přenosu, bez ohledu zda byl zaslán kód testu přenosu nebo kód jakékoliv
události. Kód testu přenosu lze zasílat také jiným způsobem, a to až po zapnutí
systému (vyžaduje zadání dalších parametrů). Musí se nastavit počet dní, hodin a minut
mezi přenosy.
Všechny typy přenosů lze nastavit současně.
9.2
Kódy událostí
Pro pulzní formáty a formát Ademco Express je nutné nastavit kódy, které budou zaslány na
monitorovací stanici, pokud se vyskytne příslušná událost. Přeneseny jsou události, které
mají nastaven kód jiný než „00“. Lze nastavit 2 hexadecimální znaky (čísla a písmena od A
do F).
U formátů Contact ID a SIA, se zasílají události ve formátu definovaném standardem.
V případě CONTACT ID (VYBRANÉ) a SIA (VYBRANÉ), se musí nastavit nějaké kódy, aby bylo
možno zaslat událost z příslušného podnětu. Nezasílají se nastavené kódy, ale kódy
definované pro standard příslušného formátu.
9.3
Spuštění monitorování
Před tím, než začnete programovat nastavení pro monitorovací stanici, vyžádejte si všechna
potřebná data od operátora monitorovací stanice (PCO):
• telefonní číslo monitorovací stanice,
• přenosový formát vyžadovaný monitorovací stanicí,
• identifikátor (číslo objektu) přiřazený zabezpečovacímu systému,
• seznam kódů událostí (není nutné pro formáty Contact ID a SIA).
1. Povolit MONITOROVÁNÍ – TELEFON (viz: GLOBÁLNÍ VOLBY).
2. Vyberte, jakým způsobem se vytáčí telefonní číslo (globální volby TÓNOVÉ VYTÁČENÍ;
v případě pulzního vytáčení můžete ještě volit volbu – PULZ 1/1,5 (VYP 1/2)).
3. Vyberte, zda bude ústředna před vytočením čísla kontrolovat stav signálu na telefonní
lince (globální volby BEZ TESTU OZNAMOVACÍHO TÓNU).
4. Vyberte reakci na signály po vytočení čísla (globální volby BEZ TESTU ODPOVĚDI).
5. Určete, zda budou kód zasílány na obě stanice, nebo pouze na jednu z nich (povolte
jednu z voleb: STANICE 1 NEBO 2, STANICE 1, STANICE 2 nebo STANICE 1 A 2).
6. Určete, zda čísla událostí od jednoho zdroje budou omezena (volba OMEZENÍ UDÁLOSTÍ).
SATEL
VERSA
55
7. Určete, zda budou zasílány kódy obnovy (volby OBNOVA PO POPLACHU, OBNOVA PO
VYPNUTÍ).
8. Nastavte následující parametry pro monitorovací stanici pro zaslání příslušných kódů:
– formát, kterým budou kódy přenášeny,
– telefonní číslo,
– počet pokusů o spojení s monitorovací stanicí, po jejíž vyčerpání dojde k odložení
přenosu na PCO,
– dobu, po kterou bude odloženo zasílání po vyčerpání pokusů o spojení ústředny
s monitorovací stanicí,
– identifikátory, pod kterými budou přenášeny události,
– rozšířené volby (při vybraných formátech Ademco Express, Contact ID, SIA nebo
TELIM).
9. Určete parametry testovacího přenosu.
10. Pokud nastavíte přenosový formát jiný než CONTACT ID (VŠE) nebo SIA (VŠE),
naprogramujte kódy událostí, které chcete přenášet.
10. Zasílání zpráv
Obr. 18. Nastavení parametrů zasílání zpráv v programu DLOADX (příklad konfigurace).
Série zabezpečovacích ústředen VERSA umožňují zasílání zpráv od výskytu určitých
událostí pomocí 64 textových zpráv (SMS zpráv zaslaných pomocí GSM modulu od SATELu)
a 16 hlasových zpráv (vyžaduje připojení hlasového syntezátoru).
Zasílání zpráv funguje nezávisle na monitorování na PCO, avšak zasílání na PCO má
prioritu. Pokud se během zasílání zpráv vyskytne událost, která musí být přenesena na
monitorovací stanici, dojde k přerušení zasílání a vytvoří se spojení s monitorovací stanicí.
Ústředna dokončí zaslání zprávy po ukončení přenosu na monitorovací stanici.
56
Programovací manuál
SATEL
10.1 Parametry a volby zasílání zpráv
Počet kol – počet úspěšně přenesených zpráv na jedno telefonní číslo. Lze nastavit hodnoty
od 1 do 7.
Opakování jedné řady – počet pokusů o spojení s jedním telefonním číslem pro předání
zprávy, po kterém zabezpečovací ústředna ukončí volání na toto číslo a přejde na
vytáčení dalšího čísla v pořadí. Lze nastavit hodnoty od 1 do 7.
Popis – individuální pojmenování telefonních čísel (až 16 znaků).
Telefonní číslo – telefonní číslo, na které má být zaslána událost.
Poznámka: Uživatel, který má oprávnění PROGRAMOVÁNÍ, může měnit nastavení telefonních
čísel pomocí uživatelské funkce TELEFONNÍ ČÍSLA ([kód]
6. NASTAVENÍ 4. TEL.
ČÍSLA).
Režim – vyberte formu přenosu pro příslušné telefonní číslo (0 – bez zasílání, 1 – PAGER1,
2 – PAGER2, 3 – hlasová zpráva).
10.2 Přiřazení zpráv
Zadejte následující informace pro události, které chcete zaslat ústřednou:
• číslo textové zprávy, která má být zaslána. Pokud je zvolen režim přenosu text, pak
nebude přiřazené číslo hlasové zprávy použito.
• zvýrazněte, na které telefonní číslo má být událost zaslána.
10.3 Zprávy SMS/Pager
Zabezpečovací ústředna umožňuje nastavení až 64 textových zpráv použitelných pro zaslání
informace o události. Očíslování událostí je od 1 do 64. Pokud je připojen hlasový modul CA64 SM, lze jednomu textu přiřadit jednu z 16 hlasových pozic. Hlasové pozice jsou očíslovány
od 0 do 15. Jednu hlasovou pozici lze přiřadit více textovým zprávám.
10.4 Spuštění zasílání zpráv
1. Vyberte, jakým způsobem se vytáčí telefonní číslo (globální volby TÓNOVÉ VYTÁČENÍ; v
případě pulzního vytáčení můžete ještě volit volbu – PULZ 1/1,5 (VYP 1/2)).
2. Vyberte, zda bude ústředna před vytočením čísla kontrolovat stav signálu na telefonní
lince (globální volby BEZ TESTU OZNAMOVACÍHO TÓNU).
3. Vyberte, zda bude ústředna přehrávat zprávu po vyzvednutí telefonu, nebo 15 sekund od
ukončení vytočení čísla (globální volby BEZ TESTU ODPOVĚDI).
4. Vyberte, zda po smazání poplachu dojde rovněž k ukončení zasílání zpráv (globální volby
ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ PO ZRUŠENÍ POPLACHU).
5. Určete počet pokusů o vytvoření spojení (parametry POČET KOL a OPAKOVÁNÍ JEDNÉ ŘADY).
6. Nastavte následující data alespoň pro jedno telefonní číslo, na které se má
uskutečnit zaslání zpráv:
– popis,
– telefonní číslo,
– režim.
7. Nahrajte hlasové zprávy, které chcete použít pro zasílání (viz: manuál k syntezátoru CA64 SM).
8. Vytvořte tabulku textů, které chcete použít pro zasílání.
9. Přiřaďte hlasové zprávy textovým zprávám.
SATEL
VERSA
57
10. Určete z jakých událostí a na která telefonní čísla se mají zasílat příslušné zprávy.
11. Nastavte další parametry týkající se zasílání textových zpráv.
11. Uživatelské plány
Zabezpečovací ústředny VERSA umožňují využití až 5 plánů definovaných pro uživatele.
Tyto plány se využívají při přidávání editaci uživatelů pro určení jejich oprávnění v systému.
Dále umožňují definování standardních funkcí tlačítkům dálkových ovladačů, pokud je
ovladač přiřazen uživateli vytvořeného pomocí těchto plánů.
Poznámka: Změna nastavení práv v uživatelských plánech se projeví pro všechny uživatele
vytvořené pomocí těchto plánů, avšak funkce tlačítek se projeví až pro nově přidané
uživatele nebo ovladače.
V programu DLOADX, se nastavují uživatelské plány v okně „Versa – Uživatelé", v tabulce
„Uživatelské plány" (viz: Obr. 19). Na klávesnici se uživatelské plány nastavují pomocí funkce
dostupné v podmenu UŽIVATELSKÉ PLÁNY (SERVISNÍ REŽIM 8. UŽIV. PLÁNY).
11.1 Parametry uživatelských plánů
Jméno plánu – individuální pojmenování plánu (až 16 znaků).
Práva – definujte, které funkce budou dostupné uživateli. Uživatelskému plánu lze přiřadit
tato oprávnění (vše nebo vybrané):
Zapnutí – uživatel může zapnout systém.
Vypnutí – uživatel může systém vypnout.
Mazání poplachu – uživatel může vymazat poplach.
Zrušení zasílání zpráv – uživatel zrušit zasílání zpráv pomocí uživatelské funkce
3. ZRUŠIT ZASÍLÁNÍ. Pokud má ovšem uživatel oprávnění MAZÁNÍ POPLACHŮ a v globálních
volbách je povolena volba ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ PO ZRUŠENÍ POPLACHU, dojde k ukončení
zasílání zpráv automaticky po smazání poplachu.
Odložení auto-zapnutí – pomocí funkce ODLOŽENÍ AUTO-ZAPNUTÍ ([KÓD]
6. NASTAVENÍ 1. ODLOŽENÍ AUTO ZAP.), může uživatel odložit zapnutí iniciované
časovačem.
Odpojení zón – uživatel může odpojit zóny v systému (uživatelská funkce 4. ODPOJENÍ).
Změna přístupového hesla – uživatel si může sám změnit kód (uživatelská funkce
1. ZMĚNA KÓDU).
Editace uživatelů – uživatel může měnit, přidávat a mazat uživatele (uživatelská funkce
2. UŽIVATELÉ).
Vzdálené řízení – uživatel může řídit stavy výstupů pomocí uživatelská funkce
8. VZDÁLENÉ ŘÍZENÍ.
Programování – uživatel má přístup k uživatelské funkci 6. NASTAVENÍ, která umožňuje
nastavit hodiny ústředny, časovače a telefonní čísla pro zasílání zpráv.
DOWNLOAD/SERVS – uživatel má přístup k uživatelské funkci 0. SERVIS, která umožňuje
nastavit dobu přístupu pro servisní režim a spustit vzdálené programování ústředny (viz:
odstavec: SPUŠTĚNÍ VZDÁLENÉHO PROGRAMOVÁNÍ PŘES MODEM).
Inspekce – uživatel má přístup k uživatelským funkcím 5. HISTORIE UDÁLOSTÍ
a
7. PORUCHY.
Testy – uživatel má přístup k uživatelské funkci 9. TESTY.
NÁTLAK – speciální oprávnění, které umožňuje uživateli definovat systémový kód, po
jehož použití dojde k zapnut/vypnutí systému nebo smazání poplachu, ale dojde
58
Programovací manuál
SATEL
k vyvolání tichého tísňového poplachu, který není signalizován na výstupech, ale je
zaslán kód tíseň na monitorovací stanici.
Obr. 19. Nastavení uživatelských plánů v okně "Versa – Uživatelé", v programu DLOADX
(příklad nastavení).
11.2 Funkce přiřazené tlačítkům ovladačů
Funkce, které lze přiřadit ovladačům jsou očíslována pro snazší programování pomocí
a
).
klávesnice (výpis funkcí lze listovat na klávesnici pomocí kláves šipek
SATEL
VERSA
59
Na LED klávesnici se čísla funkcí zobrazují binárně na LED kontrolkách 1-12, stejně jako
dekadické hodnoty (viz: strana 14 tabulka 4). Lze vložit pouze čísla, která mají přidělenu
jednu z funkcí.
0. Nepoužito
1. Narušení zóny 1
2. Narušení zóny 2
3. Narušení zóny 3
4. Narušení zóny 4
5. Narušení zóny 5
6. Narušení zóny 6
7. Narušení zóny 7
8. Narušení zóny 8
9. Narušení zóny 9
10. Narušení zóny 10
11. Narušení zóny 11
12. Narušení zóny 12
13. Narušení zóny 13
14. Narušení zóny 14
15. Narušení zóny 15
16. Narušení zóny 16
17. Narušení zóny 17
18. Narušení zóny 18
19. Narušení zóny 19
20. Narušení zóny 20
21. Narušení zóny 21
22. Narušení zóny 22
23. Narušení zóny 23
24. Narušení zóny 24
25. Narušení zóny 25
26. Narušení zóny 1
27. Narušení zóny 1
28. Narušení zóny 1
29. Narušení zóny 1
30. Narušení zóny 1
31. Zapnutí bloku 1 – režim plného zapnutí
32. Zapnutí bloku 1 – režim nočního zapnutí
33. Zapnutí bloku 1 – režim denního zapnutí
34. Vypnout / vymazat poplach v bloku 1
35. Zapnutí bloku 2 – režim plného zapnutí
36. Zapnutí bloku 2 – režim nočního zapnutí
37. Zapnutí bloku 2 – režim denního zapnutí
38. Vypnout / vymazat poplach v bloku 2
39. Zapnutí bloku 1 a 2 – režim plného zapnutí
40. Zapnutí bloku 1 a 2 – režim nočního zapnutí
41. Zapnutí bloku 1 a 2 – režim denního zapnutí
60
Programovací manuál
42. Vypnout / vymazat poplach v bloku 1 a 2
43. Hlasitá tíseň
44. Tichá tíseň
45. Požární poplach
46. Pomoc
51. Výstup 1 aktivován
52. Výstup 2 aktivován
53. Výstup 3 aktivován
54. Výstup 4 aktivován
55. Výstup 5 aktivován
56. Výstup 6 aktivován
57. Výstup 7 aktivován
58. Výstup 8 aktivován
59. Výstup 9 aktivován
60. Výstup 10 aktivován
61 Výstup 11 aktivován
62. Výstup 12 aktivován
71. Výstup 1 deaktivován
72. Výstup 2 deaktivován
73. Výstup 3 deaktivován
74. Výstup 4 deaktivován
75. Výstup 5 deaktivován
76. Výstup 6 deaktivován
77. Výstup 7 deaktivován
78. Výstup 8 deaktivován
79. Výstup 9 deaktivován
80. Výstup 10 deaktivován
81. Výstup 11 deaktivován
82. Výstup 12 deaktivován
91. Přepnutí výstupu 1
92. Přepnutí výstupu 2
93. Přepnutí výstupu 3
94. Přepnutí výstupu 4
95. Přepnutí výstupu 5
96. Přepnutí výstupu 6
97. Přepnutí výstupu 7
98. Přepnutí výstupu 8
99. Přepnutí výstupu 9
100. Přepnutí výstupu 10
101. Přepnutí výstupu 11
102. Přepnutí výstupu 12
SATEL
Modřanská 80, 147 00 Praha 4, ČR
Tel. / Fax: 272 770 148, 272 770 149
e-mail: [email protected]
technická pomoc: [email protected]
www: www.euroalarm.cz

Podobné dokumenty

Konvertor monitorování

Konvertor monitorování Vzdálené programování – povolte tuto volbu, zda má být dostupné dálkové programování modulu s použitím GPRS technologie. Iniciující pouze ze seznamu telefonních čísel pro zasílání zpráv – je-li vol...

Více

ISP31.72 MB08/06/2007, 11:17

ISP31.72 MB08/06/2007, 11:17 u přijímané stanice nedostatečně slyšet, pak je nutné upravit hodnoty rezistorů R9,R10 případně kapacity C8,C9 .Na desce ovládacího panelu pomocí trimru RP1, lze upravit jas znaků na displeji.Tímto...

Více

INT-TSH

INT-TSH 4.3 Programování adresy dotykového panelu bez vstupu do instalačního režimu Tento způsob je vhodný, pokud dojde k přerušení komunikace s dotykovým panelem, nebo není možné vstoupit do servisního re...

Více

instalační manuál

instalační manuál zapnutou zónou, v zónou s anti-sabotážním okruhem, tamperem klávesnice a uživatelem (funkcí TÍSŇOVÝ POPLACH). Jestliže jsou určeny zóny které mají ovlivňovat daný výstup, pak poplachy zón jsou omez...

Více

Spoj AL10D MPS 06-07-18

Spoj AL10D MPS 06-07-18 Mikrovlnný spoj je odolný proti účinkům větru do rychlost 33 m/s (120 km/hod) bez vlivu na kvalitu přenosu. Vratné změny, tj. pružná deformace nastává do rychlosti větru 56 m/s (200 km/hod). Nad tu...

Více

IN T E G R A 128

IN T E G R A 128 Výpis zemí, kde lze ústřednu INTEGRA 128-WRL použít, naleznete na www stránkách www.satel.pl

Více

H12 SNMP

H12 SNMP /B pro kmitočty horní části pásma tj. 25 560 ÷ 26 450 MHz  Obě z těchto základních variant jsou dále ještě děleny na 3 podpásma. Viz kap.7.2 na  str.43. 

Více