LIKOSÁČEK

Komentáře

Transkript

LIKOSÁČEK
5 2015 Ročník XVII.
LIKOSÁČEK
Časopis
pro zaměstnance
a přátele
společnosti LIKO-S
Budujeme happy and green company
LIKO-NOE POSTAVENA
ZA 27 DNÍ! ARCHA
VYPLOUVÁ...
MŮJ DĚDA SE UČIL
PSÁT KŘÍDOU
KLÍČOVÁ ÚLOHA
DNEŠNÍHO
MANAŽERA
ANTONÍN ŘIČÁNEK
MOJE CESTA NAŠÍ FIRMOU
PŘIDANÁ HODNOTA NAŠÍ SPOLEČNOSTI • AFRIKA, JAK JSEM JI NEČEKAL • KOVOVÝROBA
OBHÁJILA SVOU ODBORNOST • MILANO DESIGN WEEK 2015
DIVIZE ENERGY
LIKO-NOE POSTAVENA ZA
27 DNÍ! ARCHA VYPLOUVÁ...
ANO, NAŠE ARCHA BUDOUCNOSTI
STAVĚNÍ JIŽ VYPLULA PŘED PÁR
DNY NA SVOU MISI. STALO SE TAK
10. 5. 2015 PO REKORDNÍ VÝSTAVBĚ,
ZA POUHÝCH 27 DNŮ. POKUD BYCH
TO PŘIROVNAL K ZÁZRAKU ŽIVOTA,
PAK 27 DNÍ PROBÍHALO ZROZENÍ
A NYNÍ NASTÁVÁ DOBA RŮSTU
LIKO-NOE, DOBA DOSPÍVÁNÍ AŽ
PO DOBU STÁŘÍ A PŘEDÁVÁNÍ
ZKUŠENOSTÍ.
Objekt LIKO-NOE byl stvořen k experimentálnímu životu proto, aby mohl něco
nového přinést budoucím generacím. Na
počátku byla vizionářská myšlenka pana
Libora Musila: Již nezabírat výstavbou
úrodnou půdu, odvádět vodu nutnou pro
život ze zastavěných ploch a střech nevratně z našeho území do moří, vysušovat tak
zemi a měnit ji v betonovou placku bez
života. Jejím cílem bylo vytvořit ráj, ve
kterém by lidé pracovali, motivovalo by
je to a inspirovalo pro tvůrčí práci. Tato
myšlenka byla ještě více povznesena budoucím vývojem projektu, kde mimo to, že
zem, kterou zastavíme pod halou, vrátíme
na stěny objektu ve formě zeleně a naopak
zvýšíme zelené plochy, budeme hospodařit s vodou u objektu a šetřit s ní.
Dalším vývojem této myšlenky bylo vůbec
neprodukovat odpadní vodu! Jakoukoliv
vodu, kterou spotřebujeme v objektu
a znehodnotíme, pak přes speciální kořenovou čističku na střeše a na fasádách
vyčistíme a znovu použijeme. Navíc využívat pro vytápění a chlazení pouze přírodní dostupné zdroje, energii ze slunce,
větru, chlad ze země nebo i teplo, které
produkují lidé v objektu. Maximálně tak
využít přírodních zdrojů a dosáhnout rovnovážného vztahu v použití zdrojů. Zavedli jsme tak nový pojem přírodní tepelná
stabilizace.
Tento objekt měl být samostatným celkem, ve kterém by navíc probíhal vlastní
vývoj naší společnosti, aby vývojáři měli
2
LIKO-NOE vyplouvá do světa! Nafoceno v den dokončení neděle večer 10. 5. 2015.
Lukáš Kovařík prozrazuje tajemství
LIKO– NOE svým kolegům (Prokop Havlen,
Petr Hrabovský a Adam Střapec).
LIKO-NOE - NOVÝ ZAČÁTEK
klid na svou práci a byli vytaženi mimo každodenní rutiny. Vývoj výrobků v oblasti
mobilních přestavitelných příček, zateplení stříkanou tepelnou izolací ICYNENE®
a další segmenty současné i budoucí produkce firmy LIKO-S i v oblasti Živých staveb® - vlastní akustické a klimatické komory a opravdové hledání toho nejlepší řešení
všech potřeb našich zákazníků.
Myšlenka tedy byla na světě, ale nebyla
forma a hmotné ztvárnění objektu budouc-
nosti. A jak se říká, za vším hledej ženu.
Bylo tomu tak i v tomto případě. Paní Musilová přišla do firmy s tím, že četla v novinách článek o perfektním architektovi
s názvem „Prosadit dobrou věc je neskutečná pakárna“. Jak už to u nás v LIKO-Su
chodí, vše jde rychle kupředu, a tak panu
architektovi hned zavolala. Posléze se ukázalo, že jde o jednoho z předních architektů současnosti pana profesora Zdeňka Fránka. Ten byl již na první schůzce
ty přírody a techniky zacházet, v průběhu
života je upravovat a zlepšovat a posléze
předávat tyto životní zkušenosti dále pro
budoucnost světového stavebnictví. Šťastný život LIKO-NOE!
Lukáš Kovařík
hlavní stavbyvedoucí
a technický ředitel divize ENERGY
nadšený z myšlenky a vize pana Musila
a projektu se ujal. Už první návrhy ukazovaly, že to byla velmi dobrá volba a že
velmi dobře funguje symbióza mezi panem
architektem a panem Musilem. Po téměř
ročních přípravách zde byla finální podoba
projektu a my jsme mu mohli od 23. 4. 2015
do 10. 5. 2015 vdechnout život. Samotná
oddanost všech lidí pracujících na tomto
projektu stihnout tento objekt vystavět za
rekordní čas ukazovala, že jde o zcela výjimečný počin ve stavebnictví, a to v celosvětovém měřítku.
LIKO-NOE je tedy připravena k životu.
Zatím jsme pracovali my, nyní bude pracovat i příroda. LIKO-NOE se bude ve svých
začátcích života učit se všemi těmito aspek-
3
DIVIZE ENERGY
BĚHEM PRODLOUŽENÉHO FINÁLOVÉHO
VÍKENDU POMOHLI KE ZVLÁDNUTÍ
PLÁNOVANÉHO TERMÍNU I OSTATNÍ
KOLEGOVÉ:
Jan Vimr (ředitel subdivize) a Martina
Drápalová (asistentka).
Luboš Šenkyřík (vedoucí skladu) a Dalibor
Kašpar (projekt manažer).
Jan Musil (šéf exportu) a Hanka
Michalkiewiczová (customer service).
Martin Zlatníček (finanční ředitel).
Lukáš Kovařík (technický ředitel) a Adam
Střapec (obchodní manažer).
4
Unikátní byla také
atmosféra na stavbě.
Všichni řemeslníci po
celou dobu výstavby tvořili
skutečnou partu, v níž
každý pomáhal každému.
Většina už pracovala na
spoustě staveb, ale něco
podobného prý ještě nikdy
nezažili. Jakoby je náš
cíl - dokončit LIKO-NOE
v rekordním termínu 27 dnů
- motivoval k mimořádnemu
úsilí. „Chlapi, jste fakt
dobří,“ chválil je pan Musil,
„pozvu Vás všechny na
slavnostní otevření.“ „ No
jo, to zase pojedou jenom
šéfové,“ říkali. My jsme
ale chtěli poděkovat všem,
kteří vlastníma rukama
vytvářeli toto dílo. Tak jsme
v pátek 15. 5. pozvali
všech 160 pracovníků,
připravili jsme pro ně
film o průběhu stavby
(www.živéstavby2020.
cz, youtube: vyhledat
LIKO-NOE), každý dostal
pamětní list a originální
triko z limitované kolekce
LIKO-Style®. Poklona,
kterou na závěr oficiálního
programu vysekl všem
pracovníkům na stavbě
hlavní stavbyvedoucí Lukáš
Kovařík, byla vyjádřením
jeho hluboké úcty za
mimořádný pracovní výkon.
Ještě jeden pracovní
zážitek řemeslníky
překvapil - otevřený přístup
investora stavby Libora
Musila. S něčím podobným
se prý také ještě nikdy
nesetkali.
Radek Dolák, Světlana Honsová a Jarek
Gzela v kolekci LIKO-NOE, kterou spolu
s poděkováním dostali všichni kdo na
stavbě pomáhali.
Tak skvěle se nám zde bude pracovat!
Investor LIKO-NOE Libor Musil, architekt projektu
prof. Zdeněk Fránek a doc. Petr Rezek na
závěrečném rautu.
LIKO-NOE - NOVÝ ZAČÁTEK
POZITIVNÍ OHLAS NA PODĚKOVÁNÍ
ÚČASTNÍKŮM VÝSTAVBY VÝVOJOVÉHO
CENTRA
Zprava:
Dobrý den, ráda bych vám poděkovala za váš
zájem o řádové pracovníky na vašem unikátním
projektu. Můj syn se na LIKO - NOE podílel jako
brigádník při budování vodní plochy. Byla jsem
mile překvapena, když mi sdělil, že dokonce
i on jako brigádník byl pozván na kolaudaci
objektu a přinesl si i pamětní list z akce. To
ve mně vzbudilo zájem dozvědět se o vašem
zajímavém projektu něco víc a neváhala jsem
najít si další informace na internetu. Přeji zdar
vaší další práci, která přispívá k ochraně přírody
pro budoucí generace.
S přáním hezkého dne,
Nezdařilová Denisa.
PAMĚTNÍ LIST
Ve dnech 13.4. až 10.5.2015 jste se podílel na práci na unikátním projektu LIKO-NOE
dle návrhu architekta Ing. Arch. Zdeňka Fránka, který byl dokončen v rekordním čase 27 dní.
Tato stavba je unikátní tím, že využívá pouze energie z přírodních zdrojů
a díky kořenovému systému čištění samostatně pracuje s vodou.
Vaší dobré práce na tomto projektu si velice vážíme,
a i díky ní začínáme vracet přírodě bohatství, které jí lidstvo za uplynulá léta vzalo.
František Kachlík
Ing. Lukáš Kovařík
hlavní stavbyvedoucí
Ing. Martin Diviš
ředitel divize Energy
Ing. Libor Musil
předseda představenstva
Slavkov u Brna, 15. 5. 2015
Po slavnostním poděkování následovala prohlídka
projektu LIKO-NOE s fotogalerií o průběhu stavby.
O úpravu okolí LIKO-NOE se postarali děti
našich kolegů: Lukáš Holzer...
...a Anetka Švandová (vlevo) s kamarádkou Monikou.
5
LIKO-NOE - NOVÝ ZAČÁTEK
LIKO-NOE – 3. TÝDEN = DNY RŮSTU
HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ A ŘEDITEL
DIVIZE ENERGY ING. LUKÁŠ KOVAŘÍK
ZPRACOVAL KAŽDÝ TÝDEN REPORT
Z VÝSTAVBY LIKO-NOE. PRVNÍ DVA
JSME ZVEŘEJNILI V MINULÉM ČÍSLE,
REPORTY Z DRUHÉ POLOVINY
VÝSTAVBY VE ZKRÁCENÉ VERZI
PŘINÁŠÍME V TOMTO ČÍSLE. JEJICH
PLNÉ ZNĚNÍ SI MŮŽETE PŘEČÍST
V NOVINKÁCH NA WEBU LIKO-S
(WWW.LIKO-S.CZ/NOVINKY/CZ).
Tento týden bych raději nazval po zcela nepracovní činnosti, a to týdnem MINY. V pondělí, když jsme prováděli výkop pro osazení
zemního přivaděče vzduchu, jsme objevili ve
výkopu kulatý plechový kotouč. „Pane Kovaříku, ve výkopu je něco kulatýho, plechovýho,
asi mina a nikdo k ní nechce jít,“ nvolali na mně.
Na stavbě v ten okamžik pracovalo okolo 25 lidí
a údajná mina ve výkopu ležela pod okny naší
stávající administrativní budovy. Bylo velmi
těžké vysvětlit pracovníkům, aby přestali pracovat, protože každý maká na 100%, abychom
dosáhli našeho cíle - 27 dní. Celá stavba se zastavila po dobu 3 hodin. Pokračovali jsme tedy
ve výkopu zemního přívodu vzduchu a montáže hliníkových roštů pro prosklenou fasádu.
Dokončili jsme také kompletní systém podlahového větrání/vytápění a chlazení.
Úterní den přinesl první deštivé počasí
po dobu stavby. Původní plán bylo stříkat na
akustické komory a klimakomoru pod zemí
naši tvrdou stříkanou izolaci, kterou bychom
6
ochránili náš dům proti zemní vlhkosti. Museli
jsme aplikaci ovšem posunout, protože tvrdé
pěny jsou velmi náchylné na teploty a vlhkosti
při aplikaci. Provedli jsme tedy zatím vytažení
spodní izolace z PVC fólie na stěny, abychom
byli připraveni pro aplikaci na slunečný den,
který byl hlášený na středu.
Středeční den přinesl slunečné počasí a my
jsme mohli po vyschnutí komor aplikovat tvrdou izolaci. Naši kluci (aplikátoři) vytvořili
dokonalou kompaktní vrstvu na komorách,
umíme již dnes dokonale zateplit horní objekt,
který dýchá, a spodní stavbu pod zemí, kterou
je třeba chránit proti vodě. Také jsme prováděli betonáže horní nášlapné vrstvy podlahy
a tvořil se tak již podklad pro finální interiér.
Venku jsme osadili naše první okno. Nádherný mohutný kus skla (kalené trojsklo,
které v tomto rozměru a provedení byli
schopni vyrobit pouze v jediné sklárně
v Evropě, a to v Rakousku).
Ve čtvrtek a pátek probíhal samotný výkop jezera. Při výkopu jsme opět objevili všemožné poklady od našich předchůdců, včetně betonového sloupu na dně jezera.
V pátek, na 1. května 2015, jsme dokončili
jezero, zabetonovali schodiště do našich komor. Objekt již byl pokrytý sklem, včetně atikových skel.
Naši kluci (aplikátoři) začali vytvářet dokonalý kabátek pro naši horní stavbu. Celý dům
jsme postupně pokryli naší unikátní izolací
ICYNENE®, která umožní domu dýchat. Protože poprchalo, bylo nutné aplikaci provádět
místy i pod plachtou. Pěna obklopila opravdu každý detail i ve složitých obloucích a zákoutích u skel. Pokud bychom neměli tento
unikátní izolant, nemohli bychom starými
deskovými systémy vůbec takovou architektonicky (tvarově) složitou stavbu realizovat. V sobotu se osazovali trošty, které nám
připravila naše kovovýroba. Čekal nás nelehký úkol, osadit těžké nerezové rošty pomocí
autojeřábu poměrně velmi blízko obrovských a drahých skel. Jeden špatný prudký
pohyb a nerezový rošt by sklo rozbil na tisíce
kousků, a vzhledem k unikátnosti skel, by výroba nových trvala několik týdnů. Nejnáročnější bylo usazení posledního rohového dílce,
protože zde bylo největší sklo a velmi blízko
pak hrana čelní stěny s hlavním vstupem do
objektu. Rozhodli jsme se pro lidskou sílu,
přece jen je lidská ruka stále citlivější než
rameno jeřábu.
Od ranních hodin v neděli jsme prováděli
lemování budoucích zelených fasád nerezovým plechem, který bude ohraničovat budoucí
zelenou fasádu. Ještě více se tak vykreslili budoucí tvary zelených koláčů. Jsme tak připraveni na další týden, kdy budeme roztahovat závlahy za stěnou a již osazovat zelenou fasádu.
LIKO-NOE - NOVÝ ZAČÁTEK
Také jsme položili základ budoucímu krbu,
který bude tvořit srdce a teplo objektu. K tomuto krbu bude navázána relaxační zóna
objektu.
Chtěl bych tímto poděkovat všem pracovníků, kteří pracují na našem unikátním
projektu. Atmosféra, která je na stavbě, je také
unikátní. Každý pomáhá každému, když je to
třeba.
Myslím, že pro všechny to bude silný zážitek na celý život. Jedeme do finále!!!
LIKO-NOE – 4. TÝDEN
MISE SPLNĚNA
V pondělí začínalo velké finále a odstartoval je jeden z nejdůležitějších aspektů našeho centra - instalace systému kořenové
čistírny odpadních vod. Náš systém fasádní
čistírny a střešní čistírny totiž v sobě skrývá
velmi důmyslný systém možnosti propojení
různých okruhů jak vodu čistit, jak ji vyhodnocovat, zda ji znovu přečistit nebo pustit
již přímo k užívání. Jako první jsme osadili
největší šachtu, a to šachtu, kde již bude finálně přečištěná odpadní voda a kde se bude
brát již čistá voda pro užívání. Rozvody čističky i komory, jsme dokonale zaizolovali
naší Chytrou izolací®, aby nedocházelo k defektům v zimních měsících. Dále jsme osadili 4 odlehčovací komory (systém septiku),
kde se budou usazovat hrubé nečistoty. Za
sérií těchto komor je pátá komora (čerpací)
a z ní čerpáme znehodnocenou vodu na systém čističky fasády či střechy. Poté přejde
znehodnocená voda přes střešní či fasádní
čističku a odtéká do dvou vyhodnocovacích
komor. Pokud je voda dostatečně čistá (bude
se dělat vyhodnocení kvality), jde již voda
přepadem do komory s finální přečištěnou
vodou. Pokud nebude mít požadovanou kvalitu, jde pak znovu do čerpací komory a opět
přes systém střechy či fasády. Můžeme tak
zkoušet různé možnosti, různé stupně kvality přečištění vody. To je to, co dělá z naší
archy unikát a poselství dále, ani kapka
vody nazmar.
Také probíhaly práce na spevňování podloží jezera betonovým recyklátem. Stěny a dno
bylo nutno zpevnit před instalací ochranné
geo-textilie a samotné kaučukové fólie, která
tvoří dno a stěny jezera, aby voda neunikala do
podloží. Po zpevnění jezera jsme instalovali
na dno jezera další trubky. Tyto trubky vedou k tepelnému čerpadlu a tvoří tak třetí
okruh, ze kterého můžeme brát pro náš objekt chlad (v létě) teplo (v zimě). Máme tak na
chlazení a vytápění tři různé okruhy. První je
instalovaný pod objektem, další okruh okolo
pozemku v zemi a poslední okruh pod jezerem.
Všude jsou umístěna čidla a my tak můžeme
sledovat a vyhodnocovat, který okruh je
výhodnější a účinnější používat v jaké době
či režimu. Budeme tak po čase testování znát
optimální sestavení systémů pro naše budoucí zákazníky.
Dalším úkolem byla instalace fototermické
stěny (černé panely). Tyto panely mají za úkol
ohřívat teplou vodu v objektu, ale hlavním
úkolem je ohřívat zem pod objektem a v okolní půdě. Umožňuje to rozvod trubek v zemi
souběžný s rozvodem pro tepelné čerpadlo
(hadice tažené v zemi). Sluncem se ohřeje kapalina v kolektoru a pomocí trubek se ohřeje zem a uloží si energii v zemi v hloubce
cca 1,5 m pod povrchem. Tepelné čerpadlo
tak nebude brát ze země teplo o cca 5-10 °C,
ale mnohem vyšší, a my tak získáme daleko více energie. Tuto fasádu jsme záměrně
instalovali na hranu hladiny jezera a ve svislé
poloze. Chceme měřit, jak naroste výkon fototermické stěny, když se sluneční paprsky
budou oproti klasickému dopadu na stěnu
ještě zrcadlit o hladinu jezera a naroste tak
účinnost slunečních paprsků. Svislá poloha
stěny je volena úmyslně na jaře, v zimě a na
podzim totiž je slunce v nižší poloze na obzoru
a na kolmou stěnu tak dopadá více paprsků.
Zisky ze slunce totiž nejvíce potřebujeme právě v těchto letních obdobích.
V úterý ráno dorazily drátěné truhlíky
a s nimi také jejich plniči, a to studenti architektury z Liberce, od pana architekta Fránka (autora našeho unikátního projektu). Na pomoc
přijelo 17 studentů a naší snahou bylo přiblížit
studentům naši firmu a tento unikátní projekt,
aby si jej mohli osahat přímo na místě. Studenty jsme přivítali v dopoledních hodinách, před-
stavili naši firmu, naše produkty a náš projekt
LIKO-NOE. Po poledni nám dorazily drátěné
koše na fasády a studenti začali s jejich skládáním na místě. Bylo třeba truhlíky seřadit podle
čísel a vytvořit tak budoucí fasádní obrazce
a tvary. Všichni se pustili do tohoto nadměrného puzzle s vervou a za hodinku měli první
obrazce hotové.
Po sestavení obrazců, bylo nutné tyto koše
naplnit předpěstovanou výsadbou. Studenti
také pomáhali v navážení písku pod geo-textilii na břehy a stěny jezera.
Stavba také pokračovala v betonážích již
mimo hlavní objekt, a to betonáží opěrných
zdí u betonových komor, aby bylo možné tyto
komory zasypat a přitom si nezasypat hlínou
velmi důležité prostranství pro zásobování
našeho skladu výroby příček. Osadil se také
po betonáži krček u schodiště, poslední díly
prosklené fasády, zastříkali jsme celou stěnu
naší difuzně otevřenou pěnou ICYNENE®, nainstalovali rošty a lemy pro zbývající zelené
truhlíky.
Večer jsme pak vyřezali otvor pro vzduchotechnické výdechy a otvor do střechy pro komín, který se osadil hned následující den, aby
mohla probíhat dále výstavba krbu.
Ve středu ráno se začala instalace zelených
stěn. Napřed bylo nutné si rozkládat první
řádek na zem a změřit, zda sedne do připrave-
7
LIKO-NOE - NOVÝ ZAČÁTEK
ných nerezových roštů a lemů fasády. Okamžik
pravdy? Ano, sedí a my můžeme instalovat první pruh na fasádní rošt. Studenti velmi rychle
naplnili truhlíky. Instalujeme další a další truhlíky a souběžně do spár umísťujeme závlahové
trubky, které budou pečovat o naši stěnu a dodávat jí potřebnou vodu a živiny. Jdeme instalovat další typ fasády, a to systém, kdy natáhneme na rošt pletivo na něj uchytíme Z profily,
do nich naskládáme čtverce pěstební vaty a vše
přetáhneme znovu pletivem. Nerezové rošty
jsou tvrdé a vše se předvrtává. Ztráta času… Do
boje se povolávají další posily z naší kovovýroby. Všichni jsme odhodlaní to dokázat.
dodavateli nástřiku, jednu sadu mají v Českých
Budějovicích. Podaří se nám sehnat dopravce
Čtvrtek pokračuje dále a my začínáme natahovat fólii jezera. Předtím jsme museli okolo navýšit břeh jezera, podkladní geo-textilie
mi připomíná zasněženou krajinu. Večer
a čekáme na nástřik. Vše doráží po 13:00 hodině
a my aplikujeme. Jarek už sotva stojí na nohou,
ale aplikuje. Procházíme spolu poslední detaily
a opravujeme je. Dokončujeme to před deštěm.
Super!!!
a máme naaplikovanou zadní stěnu komor,
abychom mohli komory zavážet v pátek hlínou.
Tempo se stupňuje, máme před sebou pátek.
Udělali jsme krátké setkání s lidmi z naší firmy,
představili jim před prodlouženým víkendem,
co se chystáme udělat a že to chceme dotáhnout
do úspěšného konce. Hlásí se nám řada dobrovolníků, kteří nám chtějí účinně pomoci na
projektu. Cítíme podporu, je to super.
Pátek ráno a první voda v jezeru. Pan Musil
se s ní sestupuje přivítat na dno jezera. Radost
nad napouštěním.
Máme instalovanou většinu zelených fasád
a musíme tvrdou pěnou zaizolovat základ
domu. Začínáme instalovat dřevěné molo
nad hladinu jezera. Kluci stříkají pěnu celý
den a noc. V sobotu ve 2:30 hod. mi přichází
zpráva na mobil. Jarek Gzela: právě jsme
skončili a došel materiál, většina je hotová.
Mezi úspěchem a neúspěchem je velmi tenká
hranice, ráno musíme ihned sehnat další gumový nástřik, abychom vše dokončili. Začíná
perné sobotní ráno, beru ženě telefon a volám
8
Sobota ráno navážíme hlínu, ornici a rovnáme terény. Navezeno přes 500 tun zeminy. Zasypáváme a děláme finální úpravy. Instalujeme
také truhlíky pro fasádní kořenovou čističku.
Musíme je vždy naplnit pěnosklem (vyráběný
zpěněný skleněný kámen), které má podstatný
vliv na funkčnost čističky. Instalujeme čističku
a doděláváme fasády.
Velké díky patří Frantovi Kachlíkovi, nejzkušenějšímu šéfmontérovi, kterého máme na
Živých stavbách® a který má okolo sebe různé
kluky (montážníky), kteří se zde učí, ale mají
chuť pomáhat. Franta montuje a montuje (svou
skupinu má v Praze na montážích, kam potřebuje taky odjet – odjíždí v neděli ráno). Instalují
se desky mola. Všichni jedeme na plné obrátky.
Pomáhají nám kolegové z firmy. Pomáhají
všichni. Do jezera přitéká ze zadního jezera
velice málo vody. Pan Musil povolává sbor dobrovolných hasičů z Kobeřic. Ty se svou LADY
MARMALÁDOU tlačí vodu z říčky Litavy do
našeho jezera, 2 × 250 metrů hadic, tři čerpadla.
Hasiči mají plné nasazení a říkají, že to jezero
naplní, i kdyby to měli nosit v kýblech. Na-
pouštějí jezero i přes noc - do dvou hodin ráno.
Poslední hrabání terénů, úklid uvnitř stavby,
dokončení mola. Na pomoc přichází i Orraine
Williams.
27 dní uteklo velmi rychle = večer jsem se byl
ještě na stavbě podívat. Mnohé jsme se naučili, jak dělat jinak a lépe. Ukázali jsme si hranice a posunuli je v tom, co jsme schopni udělat.
Poděkování patří všem, kteří na projektu
pracovali, velká spousta lidí, super atmosféra a všichni chtěli jít za tímto cílem. Těm,
kteří se na projektu podíleli, i těm, kteří ji
jen sledovali a naopak táhli firmu. Za to díky.
Život LIKO-NOE začíná!
Hotovo. Zvládli jsme to za 27 dní, teď už
je to na přírodě. Archa LIKO-NOE může
vyplout. Náš projekt začíná žít svůj vlastní
život. Budeme hledat správné nastavení, nakládání s energiemi, s vodou, budeme se učit
a zlepšovat, budeme tvořit vědění o stavbách
budoucnosti.
TO JE LIKO-NOE A TO JSOU ŽIVÉ STAVBY
2020. TOTO JE LIKO-S.
Děkujeme za podporu a sledujte plavbu
naší archy na www.zivestavby2020.cz
Lukáš Kovařík
hlavní stavbyvedoucí
a technický ředitel divize Energy
NÁŠ SERIÁL
MOJE CESTA NAŠÍ
FIRMOU
Antonín Řičánek
Před cestou na stavby (2014).
Kontrola musí být (2015).
Při zamyšlení nad léty strávenými v naší firmě mi v paměti zůstalo několik krásných i náročných vzpomínek z realizace.
Před tím, než jsem se stal zaměstnancem firmy, jsem občas nakupoval materiál na Dornychu (původní sídlo části firmy - pozn. redakce),
kde jsem poznal Martina Coufala, Ivu Kuncovou a Libora Musila. S Martinem Coufalem
jsme se několikrát potkali na stavbách a slovo
dalo slovo a já se v roce 2000 ocitl ve firmě LIKO-S. Jelikož jsem se i před tím pohyboval na
stavbách, tak jsem rád přijal pozici projektma-
nažera. V tehdejší době jsme s Jirkou Dufkem
řešili spoustu zajímavých zakázek. Nejvíce si
pamatuji zakázky pro společnost Bosch, kde
byla spousta příček, které tehdy osazoval Ota
Šenigla. Byly to dlouhé příčky v halách, které
dělily administrativu od výrobních prostor.
Při mých příjezdech na stavbu na zaměření
byla radost sledovat, jak vše roste a pan Ambrož je spokojen. V roce 2004 jsem zkusil štestí
ve firmě svého táty. Práce byla pro mě málo akční, tak jsem se za rok vrátil zpět.Následně jsem
strávil několik let realizací zakázek v Praze,
kde v té době teprve začínala výstavba kanceláří s montovanými systémy. Do těchto prostor
se nyní vracíme se servisem. Jsou to krásné
vzpomínky na těžce vybojované zakázky na
Karlín, Západní město, Budějovickou. Zajímavou etapou pro mě bylo období záplav, kdy
jsme obnovovali zatopené prostory kanceláří.
Byly to zajímavé zkušenosti a zážitky a obdiv
lidí, kteří se statečně prali s nepřízní osudu.
Poté jsem v rámci nárůstu objemu zakázek
začal řídit kompletní realizace, což byla velmi
zajímavá práce se záběrem na celou republiku. V tomto období jsme realizovali nejvíce
zakázek interiérů v historii firmy. Ještě pro pamětníky: například, Controltech, Albion, Valeo Žebrák, Škoda Auto, Faurecie Písek, Bosch
České Budějovice, Siemens Praha, Nemocnice
na Homolce. S přibývající konkurencí řešíme spoustu atypických zakázek, protože naší
předností je, že umíme udělat i to, co nejde,
a to konkurence neumí. Realizujeme zakázky
pro CTP, kde je naši společnost vidět na těch
nejlukrativnějších místech v Brně, Ostravě
a dalších místech. Práce v LIKO-Su mi dala
spoustu zkušeností, zavedla mne na spoustu zajímavých míst a neustále jsem konfrontován s novými výzvami. A to je to zajímavé!
Tímto bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům za podporu při naší činnosti. Je
radostné, když přijedete na nový projekt a potkáte tam stavitele, se kterým jste již něco realizoval, a on má radost a pocit klidu, že vás
zase vidí, a těší se na další spolupráci.
Antonín Řičánek
projektmanažer divize Interiors
SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Nemohu si odpustit, abych slova Tondy
Řičánka ještě krátce nedoplnil. Již staří
Římané říkávali - Slova motivují, příklady
táhnou. Tonda je po celých patnáct
let strávených v naší firmě tahounem
a příkladem pro všechny kolegy, které
učil poctivému a hospodárnému vztahu
k práci, jak zavzpomínal v březnovém čísle
Standa Pátik. Současný šéf divize Interiors
Josef Tůma mi na můj dotaz, čeho si na
Tondovi nejvíce váží, téměř bez rozmyšlení
odpověděl: jeho zkušenosti, obětavosti,
samostatnosti a efektivního výkonu. A právě
to jsou vlastnosti, které mají sílu táhnout.
Je štěstí mít okolo sebe někoho, od něhož
se každý z nás může něčemu dobrému
přiučit. Mám ještě jeden postřeh. Když
jsme se s Tondou domlouvali na focení
titulní fotografie, měl celý pracovní den
doslova nabitý. Přesto si našel čas, přijel
v dohodnutou hodinu na stavbu a stejně
aktivně se věnoval focení i kontrole
realizace. Inu – profesionál!
Jiří Stratil
S nejbližšími spolupracovníky Jirkou Dufkem a Jaroslavem Šromem (2006).
9
EXPORT
AFRIKA, JAK JSEM
JI NEČEKAL
K NÁPADU, ZAJÍMAT SE O MOŽNOST HLEDÁNÍ BUSINESSU V AFRICE, JSEM
SE DOSTAL TAK, ŽE JSEM ČETL NĚJAKÉ ČLÁNKY O ÚSPĚŠNÝCH AKTIVITÁCH
ČESKÝCH FIREM NA AFRICKÉM KONTINENTU A TYTO INFORMACE SE
POTKALY S NABÍDKOU PANA MOHANA SURESHE, HONORÁRNÍHO KONZULA
RWANDSKÉ REPUBLIKY, SE KTERÝM JSEM SE SEZNÁMIL BĚHEM MÉ LETOŠNÍ
CESTY DO INDIE. PAN SURESH MI NABÍDL, ŽE DOMLUVÍ VE RWANDĚ SETKÁNÍ
S PODNIKATELI A VLÁDNÍMI ÚŘEDNÍKY, ABYCHOM DOSTALI PŘEDSTAVU
O MOŽNOSTI OTEVŘÍT AFRICKÝ TRH NAŠIM PRODUKTŮM.
Rwandská republika
Poloha: malý vnitrozemský stát ve Střední
Africe. Sousedí s Ugandou (na severu),
Tanzanií (na východě), Burundi (na jihu)
a s Kongem (na západě). Rozloha je
26 338 km².
Počet obyvatel přibližně 11 miliónů.
Jako úřední jazyk se používá angličtina.
Rwandština a francouzština jsou další
používané jazyky, v menší míře svahilština.
Je to země tisíců kopců a domovem
horských goril v hustých pralesích
nespoutané přírody a nespočetního
množství divokých orchidejí.
V roce 1994 zde vypukla nejrychlejší
genocida historie, při níž hutuští
extremisté zmasakrovali za 100 dní kolem
milionu menšinových Tutsiů a umírněných
Hutuů. Ze svých domovů tehdy muselo
uprchnout kolem 2,7 milionu lidí.
Martin Coufal na jednání s ministrem pro vzdělávání Albertem Nsengiyumvou.
Snažil jsem se proto najít co nejvíce informací o Rwandské republice. Většina článků
z webu se však stáčela ke genocidě, kterou
Rwanda prošla v roce 1994. Zajímalo mě, jestli
jestli tato strašná a relativně nedávná událost
stále nezanechává nějaké stopy viditelné v chování lidí. V hlavním městě Kigali jsem přistál
12. května po cca 13 hodinách cestování z Prahy přes Istanbul . To je dost krátká doba na to,
abyste mohli porovnat své dojmy z těchto tří
měst, chování a profesionalitu lidí. Kigali je neobyčejně čisté a krásné město, kde si lidé uvědomují, že nejen Kigali, ale celá Rwanda musí
žít především z turismu, neboť nemá téměř
žádné nerostné bohatství a veškeré zboží se dováží. Ve Rwandě se také cítíte velmi bezpečně,
je totiž nemožné udělat fotku, aniž by na ní nebyli zachyceni ozbrojení policisté nebo vojáci.
Díky čistotě a bezpečí se Rwanda stala základnou pro turisty s celého světa, kteří sem
cestují kvůli návštěvám okolních národních
parků – Gishwati forest, kam jezdí pozorovat
gorily, Nyungwe forest nebo třeba proslulé
Serengeti, jednoho z prosnulých rájů divokých
zvířat na světě, který leží na hranicích Keni
a Tanzánie.
Já jsem však měl ve Rwandě pouze 3 dny
a ty jsem chtěl využít celé pro business. Díky
Moderní část hlavního města Rwandské republiky
Kigali.
10
EXPORT
panu Sureshovi, který byl ve Rwandě spolu
s naším indickým partnerem Prakashem,
jsem měl možnost se setkat s ministrem pro
vzdělávání panem Albertem Nsengiumvou.
Ministr Nsengiumva je velmi vzdělaný pán,
studoval v Belgii a překvapil mě svými znalostmi o České republice. Znal prezidenta
Havla, naši měnu, Prahu a podobně. Všichni
nám pomáhali díky svým kontaktům do-
Jednání ve firmě Real Controlors, zleva Gentil
Kangaho, generální ředitel, Martin Coufal,
Suresh Mohan a C. S. Prakash.
mluvit jednání s řediteli velkých stavebních
firem a s důležitými lidmi vůbec.
Jednali jsme i s tajemníkem na ministerstvu zahraničí a měl jsem možnost potřást si
rukou i s ministrem zahraničí, který se prý
stane příští rok premiérem. Měl jsem také
příležitost navštívit technickou univerzitu
v Kigali a setkat se s panem ředitelem, se
kterým jsme se domluvili, že tři jejich studenti budou nějaký čas pracovat u nás a pak
budou mít možnost založit si živnost a montovat naše příčky.
Tři dny uběhly neskutečně rychle a věřím,
že díky vztahům, které jsme tam vytvořili,
se rychle dostaneme ke vzácným projektům
a otevřeme tak tento trh produktům LIKO-S.
V letadle zpátky jsem přemýšlel nad
manažerskými schopnostmi prezidentů
Rwandy, nejdříve po genocidě to byl Pasteur Bizimungu a potom Paul Kagame, za
jehož vedení prezidentského úřadu udělala
Rwanda ekonomický zázrak a jenž dokázal
tak neskutečně změnit myšlení lidí. Mezi
lidmi není cítit žádná zášť, a když se s nimi
bavíte o genocidě, tak je to něco, co se sice
stalo a bylo to strašné, ale jich samotných
jakoby se to už netýká. Když jsem se zeptal
našeho šoféra na dnešní rozdílnost dříve
vzájemně se vraždících kmenů, řekl: „Víš,
my už chceme být pouze Rwandens, žádní
Hutu a Tutsi.“
Je také neuvěřitelné, jak si místní lidé zakládají na čistotě a pořádku. Oficiální ekonomické statistiky je utvrzují v tom, že jsou
na dobré cestě. Rwanda má pátou nejrychleji rostoucí ekonomiku, před ní jsou jen
země, které zatím profitují z vývozu ropy,
zlata a diamantů. Nyní se snažíme na vytvořené vztahy navázat praktický business.
A začít vytvářet opět další pilíř naší firemní
stability.
Rozdíl, jaký může udělat dobré vládnutí
s mentalitou a chováním lidí, jsem poznal
při zpátečním letu. Během hodinového
letu z Kigali do Ugandy se letadlo změnilo ve smetiště. Předletové úkony na letišti
v ugandském Enteebe také probíhaly velmi
spontánně, takže jsem byl nakonec rád, že
jsem se svými zavazadly dorazil do Prahy.
Martin Coufal
předseda dozorčí rady
Parlament Rwandské republiky. Prezident Kagame na něm zachoval poničenou fasádu
z období genocidy. Poslanci ji tak mají denně na očích.
Kigali je krásné a čisté město.
Tady roste nové město, u stavby vpravo je bambusové lešení. Na staveništích je všude
uklizeno a čisto.
11
VZDĚLÁVÁNÍ
MŮJ DĚDA SE UČIL
PSÁT KŘÍDOU
JSME GENERACE, KTERÁ ZAŽILA OHROMNÝ ROZVOJ SPOLEČNOSTI. TECHNOLOGIE VŠE ZMĚNILY. VÝVOJ
TECHNOLOGIIÍ PŘESKOČIL CHÁPÁNÍ LIDÍ VE 20. STOLETÍ, V BLÁZNIVÉM STOLETÍ, KDY SE ODEHRÁLY
2 NEJSTRAŠNĚJŠÍ VÁLKY. V DĚJINÁCH LIDSTVA NA ZEMI. PEVNĚ DOUFÁM, ŽE TO JIŽ NIKDY NEDOPUSTÍME, ALE
MÁM OBAVY… ZVLÁDNOUT ROZVOJ TECHNOLOGIÍ TAK, ABY DOKÁZALY SLOUŽIT NÁM LIDEM K DOBRU, MOHOU
ZVLÁDNOUT POUZE KVALITNĚ PŘIPRAVOVANÍ LIDÉ. TU PŘÍPRAVU ZAJIŠTUJÍ RODINY A ŠKOLY.
Náměstci hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a Roman Celý navštívili za
účasti ředitelky ISŠ paní Kulhánkové 26. 5. naši firmu a diskutovali s námi o možnosti založení
odborné třídy LIKO-S ve Slavkově.
Odborná diskuze ve výrobní hale, zleva Libor Musil, Roman Zouhar a Stanislav Juránek.
12
Výchova dětí v rodině je věcí každého
z nás a v tomto se nemůžeme na nic vymlouvat. Vychovat dítě v dobrého člověka je povinnost rodičů a není to věc jednoduchá, ale
možná a stejná jako kdykoliv v minulosti.
Jenom si to nesmí rodiče zjednodušovat a na
zjednodušování je dnešní doba „kanón“. Počítače, televize, elektronické hry, zábavní
parky atd. výchovu zjednoduší, ale nezajistí. Dalším zjednodušením výchovy dětí
je jednoduchá volba profese pro potomka.
Společnost nám to zjednodušila - nevíš, co
s děckem? Dej ho na střední a potom na vysokou školu a máš do 25 let jeho života klid.
A tvoje děcko také. Velmi jednoduché, avšak
špatné řešení. Nicméně masivně rozšířené.
Ale kam vede?
Neskončí to vše jednoduše tím, že prostě opět docela jednoduše někdo zneužije
všechny ty technologie okolo nás ve svůj
prospěch? Použije je jednoduše proti všem
těm, kteří si část svého života zjednodušili
a mysleli si, že lehká cesta k titulu na vysoké
škole mi jednoduše zajistí pohodlný život.
A k většině titulů v naší zemi nyní vede velmi lehká cesta. Tím se tituly znehodnotily.
Na druhé straně být označen titulem kvalitní řemeslník, dobrý fachman, šikovný
dělník, samostatný montér a parťák, myslící
a inovativní technik, perfektní asistentka,
kompetentní mistr či výkonný obchodník,
získává každým rokem větší a vetší prestiž mezi lidmi, kteří vědí něco o byznysu
a o tvorbě hodnot.
Naprostým opakem je učitel s titulem
před jménem, který doprovází děti při výběru jejich povolání a při návštěvě naší
výroby před našimi řemeslníky prohlásí
před svými osmáky: „Vidíte děti, musíte se
víc učit, abyste takto nedopadli!“ Toto dokáže učitel říci v dílně plné velmi kvalitních
řemeslníků, kteří svým umem, myšlením
a ovládáním nejnovějších výrobních technologií dokáží vytvořit speciální výrobní
linky, které ze Slavkova vyvážíme do celého
světa a z těchto zakázek tvoříme zisk, který
VZDĚLÁVÁNÍ
by sem nikdy bez těchto lidí nepřišel, a z tohoto zisku platíme daně, ze kterých tento
„učitel“ žije!
Žáci 8. ročníku neznají odpověď na otázku, z čeho jsou placeny školy, nemocnice a
co je to vlastně zisk, ale musí znát odpovědi
například na mnoho jiných věcí, které v životě nebudou potřebovat.
Nevychováváme jednoduchou cestou generaci, která již nemůže pochopit, co dnešní
doba potřebuje, a tím se z nich stanou lidé
nepotřební?
Můj děda se učil psát křídou, čím bude
psát můj vnuk a hlavně, jak se tomu přizpůsobil systém vzdělávání?
To jsou otázky, kterými se nyní budeme
muset zabývat i v naší firmě.
Libor Musil
předseda představenstva
Naši firmu navštívili žáci 8. tříd ZŠ Komenského ve Slavkově. Bylo jich 60 a většina z nich
byla v nějaké firmě poprvé.
Libor Musil dal dětem návod, jak se stát
ve 22 letech milionářem.
Pro mnohé to byl šok a informace, které
ješte nikdy neslyšeli.
Všechny provozy jim ukázal Jan Musil. Mohli si zkusit i manuální práci.
Naši firemní filozofii jim představila Hana Williams Musilová.
13
VZDĚLÁVÁNÍ
SOUTĚŽ O CENY
Jméno:
1. V jakém roce byla firma LIKO-S založena?
2. Jaké ocenění získala firma v roce 2014?
3. Jak se jmenují 3 hlavní divize LIKO-S?
4. Která divize dodává 95% svých výrobků do zahraničí?
5. Z čeho vznikl název nové budovy firmy - vývojového centra?
6. Kolik dní trvala stavba vývojového centra?
Součástí exkurze byla i prohlídka LIKO-NOE.
7. Do jakých zemí dodává firma LIKO-S přestavitelné příčky (vyjmenuj 3)?
8. Co je to zisk firmy?
9. Jakých 3 hlavních vlastností si u našich lidí ceníme?
10. Heslo naší firmy je: BUDUJEME …………………………………. (doplň)
Znalostní test o naší firmě nebyl samozřejmě na známky, ale nejlepší dostali odměnu.
14
DIVIZE PRODUCTION
KOVOVÝROBA OBHÁJILA
SVOU ODBORNOST
Jak možná někteří z vás víte, je naše Kovovýroba držitelem několika odborných certifikátů v oblasti svařování:
• Certifikát podle normy ČSN EN ISO 3834-2 –
„Požadavky na jakost při tavném svařování
kovových materiálů – Vyšší požadavky na
jakost
• Certifikát podle normy ČSN EN 15085-2
– „Svařování dílů železničních kolejových
vozidel“
• Certifikát podle normy DIN EN 15085-2 –
„Svařování dílů železničních kolejových
vozidel“ ( pro německé zákazníky)
• Certifikát podle předpisu Českých drah
V95/5 – „Svařování kolejových vozidel pro
České dráhy“
• Certifikát podle normy EN 1090-1 – „Výroba
ocelových konstrukcí“
• Certifikát pro výrobu tlakových zařízení podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady
97/23/ES (tzv. PED)
Naší povinností, jako držitele těchto certifikátů, je i provedení pravidelného ročního
dozorového auditu. V letošním roce proběhl tento audit v úterý 21. 4. 2015. Dozorový
audit provedli pracovníci z firmy TÜV SÜD
Czech s.r.o. – Ing. Milan Šildberger, auditor
pro EN 1090-1, ČSN EN ISO 15085-2 a ČSN EN
ISO 3834-2, Ing. Luděk Juroška, auditor pro
DIN EN 15085-2, a Ing. Radek Urik, auditor
pro předpis Českých drah V95/5 a pro tlaková zařízení. Za LIKO-S se auditu zúčastnili Ing. Pavel Gregor, hlavní svářečský dozor, a Milan Florian, zástupce svářečského
dozoru.
Jako i v minulém roce zahrnoval dozorový
audit kontrolu dokumentů, které LIKO-S,
v rámci svařování a činností sním spojených,
musí vést. Samozřejmě byla provedena i kontrola výrobních provozů, skladů a expedice.
V rámci kontroly dokumentace prověřili auditoři i několik náhodně vybraných realizovaných zakázek. Během kontroly dokumentace byly nalezeny pouze drobné neshody
s normami. Kontrola přímo ve výrobě proběhla bez připomínek.
Na základě zjištěného stavu výroby a plnění podmínek příslušných norem zpracovali auditoři závěrečnou zprávu. V ní
konstatovali, že LIKO-S splňuje podmínky
pro prodloužení platnosti všech výše uvedených certifikátů a prodloužili jejich platnost
o 1 rok!
Svářeči Tomáš Šťastný a Radim Chytil s Milanem Florianem.
Velký dík patří všem pracovníkům Kovovýroby – techniky počínaje a svářeči ve výrobě konče – za přípravu auditu a průběžné
plnění podmínek norem, které umožnilo
bezproblémový průběh letošního dozorového auditu.
Skutečnost, že vlastníme a můžeme i nadále užívat všechny naše certifikáty, je pro
nás velkou výhodou při získávání nových
obchodních příležitostí a z nich plynoucích zakázek.
Milan Florian
obchodní manažer Kovovýroby
Tomáš Šťastný (nahoře) a Radim Chytil
v akci.
15
DIVIZE PRODUCTION
KLÍČOVÁ ÚLOHA
DNEŠNÍHO MANAŽERA
Jaká je dnes úloha manažerů? Co je nejdůležitější v činnosti
manažera? Představuji vám svůj pohled na danou problematiku.
ANALYTIK NEBO VIZIONÁŘ?
K rozhodování v oblasti strategie či taktiky se využívají nejrůznější marketingové
nástroje a analýzy, které se snaží odhadnout
budoucí směr, tedy zájem zákazníků. A to je
jedna z hlavních úloh. Stanovení strategie.
Nicméně i v této oblasti vše již výrazně pokročilo, a tak máme možnost nejrůznější modely chování trhu a následné analýzy pořídit
v rámci nákupu – tedy jako službu. Proč tedy
mít manažera pro tuto činnost, když strategie
je dána na dlouhé roky dopředu? Dnes musí
být manažer alespoň částečně vizionář. Umět
si představit věci, které nikdy nikdo před tím
neudělal. Nemusí to být zcela revoluční myšlenka, avšak pokud chce společnost být výrazně úspěšná, s obvyklými řešeními neuspěje.
Manažer musí u patřičných lidí prostřednictvím svých vizí implementovat chuť
k inovaci, změně, zájmu, akci. Ideální je,
pokud má kolem sebe tým lidí, který dokáže
svému okruhu zákazníků připravit taková
řešení, která budou vytvářet směr na daném
trhu. Není pak potřeba sledovat, co se děje na
trhu, ale soustředit se na to, jak tento trend
určovat.
ŘÍDIT NEBO VÉST?
Stejně jako všechny firmy na světě se snažíme obsadit jednotlivé pozice těmi nejlepšími
lidmi. Pokud se to povede, je to pouze první
část a následuje druhá, kdy všichni věří, že je
dlouhodobá - tedy udržení vhodného zaměstnance. Beze sporu je několik desítek způsobu
řízení či vedení lidí. Většina z nás na toto téma
absolvovala několik školení, v lepším případě i přečetla pár knížek. Víme, že pokud naši
společnost opustí zaměstnanec do 2 let od nástupu, jde o velkou finanční ztrátu, stejně jako
oslabení daného týmu, jež musí částečně na
sebe navázat úkoly od odcházejícího kolegy.
V dnešní době k nám nastupují kolegové s rokem narození 1990 – 1995. Tito noví mladí kolegové vyrostli v konzumním prostředí, kde
je vše na dosah ruky, a tedy k získání nejrůznějších požitků nemuseli vynaložit mnoho
energie – pokud vůbec nějakou. Samozřejmě
existují výjimky, kdy jsou motivování svými
potřebami, cíli, ambicemi… Ale jedná se jen
16
Hodnocení zakázky s obráběči a technikem (zleva Zdeněk Fibinger, Filip Kadeřávek, Adam
Střapec a Dalibor Matějíček).
o jednotlivce. Samozřejmě takoví kolegové
jsou ideální. Ale musíme brát v potaz současnou dobu a realitu. Zde platí ještě jedna věc,
že zaměstnání není nezbytnou nutností, náš
sociální systém a rodinné zázemí nenechá
nikoho více strádat nebo dokonce hladovět.
Je tedy pryč doba, kdy vedoucí mohl sedět za
stolem a pouze na poradě do zápisu diktovat
úkol s termínem a odpovědností a spoléhat
se na to, že dotyční úkoly musí udělat, neboť
je to podmínkou k jejich mzdě a tedy k jejich
materiálnímu zajištění. Toto řešení je krátkodobé a musí být podpořeno zcela mimořádnými benefity, aby dotyčný neměl potřebu
DIVIZE PRODUCTION
změnit zaměstnavatele v souvislosti s výškou své mzdy. Co s tím? Zde manažer musí
mít schopnost vše zdůvodnit a vysvětlit.
A tedy přesvědčit! Nikoliv direktivně řídit. Získat loajálního, zapáleného zaměstnance – kolegu – je naprosto zásadní a pomocí konzultací a časté komunikace jej vést.
Vím, že je to časově velmi náročné, ale je to
jediná možnost, jak udržet tým pohromadě a neztrácet čas stálým náborem nových
kolegů.
ERUDICE NEBO VZDĚLÁNÍ?
Je všeobecné vzdělání z institucí v České
republice dostačující? Odpověď je jasná –
nikoliv. Proč tomu tak je, když pominu, že
vzdělávací systém v ČR je odtržen od skuteč-
ných nároků a potřeb podnikatelské sféry?
Už i proto, že veškeré technologie, procesy,
postupy, materiály jsou každý den, každý
měsíc vyvíjeny a měněny a načerpané znalosti před 10, 5, 3 či 1 rokem jsou již příliš
staré. Jedinou možností je být ve styku s nejnovějšími trendy, a to vlastními zkušenostmi! Toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud
manažer stojí v první linii u zákazníků, do-
davatelů, obchodních partnerů nebo třeba
v dílně, kdy se podílí na výrobě, montáži,
kvalitativní přejímce. Vždy zde hrozí, že
v dané situaci nebude mít manažer potřebné znalosti – kompetence. Nicméně od toho
je manažerem, aby know–how v daných
oblastech rychle vstřebal a osvojil si je.
Stal se tak ERUDOVANÝM! Nebát se udělat
chybu a podle vlastní zkušenosti poradit
svým kolegům. Nikoliv pouze znalostí teorií – manažer musí mít z oblastí, které vede,
osobní zkušenost a není podmínkou, aby
byla pouze pozitivní. Ba naopak neúspěch
je potřebný stejně jako úspěch. Důležité je
tuto zkušenost poskytnout a dobře zprostředkovat svým kolegům – podřízeným,
kteří tyto zkušenosti jistě ocení. Mnohem
více než pouhý komentář: Je nutné, abys to,
kolego, dělal líp! Přidanou hodnotou pro
erudovaného manažera je, že pak dokáže
velmi objektivně hodnotit pracovní výkon
svých kolegů, dobré výkony ocenit a špatné
výkony kritizovat. Pokud je manažer erudovaný, má také předpoklad, že ho tým bude
vnímat jako správného odborníka a může se
stát skutečným lídrem.
Dnešní manažer musí být vizionář s dobrými komunikačními schopnostmi, který
věcem a postupům dává smysl prostřednictvím slov. Dnešní manažer také nesedí
u stolu, telefonu, PC a vydává pokyny – není
rok 1990. Sám je schopen vykonávat pozice,
jež jsou zastoupeny v jeho týmu. Tedy obchodník, řemeslník, nákupčí, konstruktér,
Petr Hrabovský kontroluje tloušťku nástřiku.
Roman Zouhar projednává s ředitelem divize
Energy Martinem Divišem úkoly z představenstva.
Dnes musí být manažer
alespoň částečně vizionář.
Umět si představit věci,
které nikdy nikdo před tím
neudělal. Nemusí to být
zcela revoluční myšlenka,
avšak pokud chce
společnost být výrazně
úspěšná, s obvyklými
řešeními neuspěje.
Dnešní manažer
také nesedí u stolu,
telefonu, PC a vydává
pokyny. Sám je schopen
vykonávat pozice, jež jsou
zastoupeny v jeho týmu.
Když je potřeba, tak manažer musí
do „modráků“.
fakturant, plánovač… Je univerzálním „vojákem“, který má v daných oblastech alespoň
elementární osobní zkušenost.
Roman Zouhar
ředitel divize Production,
místopředseda představenstva
17
ZAJÍMAVOSTI
ZÍTRA BUDE LÍP
Myslím, že jsem velká čtenářka. Během
školních let jsem toho přečetla hodně.
Prolouskala jsem všechny francouzské i ruské
klasiky. Klidně jsem vstávala i brzy ráno před
odchodem do školy, abych si mohla číst,
a první, co jsem po návratu ze školy brala do
ruky, byla knížka. Chodívala jsem do knihovny
a 3 knihy týdně byla má norma. Samozřejmě
jsem měla oblíbené autory, ke kterým jsem se
ráda vracela. Teď už tak moc nečtu, spíš jen
o dovolené, ale o to víc se na čtení těším a
knížky si vybírám. Před pár lety se mi dostala
do rukou kniha „Zítra bude líp“ a byla jsem
naprosto ohromena!
Je to neuvěřitelný příběh jedné rodiny, pro nás
o to zajímavější, že se z části odehrává kousek
od nás – v Říčkách u Brna.
Tuto knihu nenapsal žádny známý autor, dá
se říci, že ji napsal život sám. Je to příběh
strhující a napínavý.
Je to nejlepší kniha, kterou jsem kdy četla.
Už jenom ten název, i když Vám třeba zrovna
není dobře, věřte ZÍTRA BUDE LÍP.
of the 20th century, and shows that heroes are
really ordinary people who prove themselves in
extraordinary circumstances.
ZÁLOŽKA DO KNIHY
Jednoduché časy nedělají hrdiny. Jsou to období
těžká, ve kterých jsou zkoušeny naše morální
hodnoty, a teprve poté se projeví pravé hrdinství.
Zdena Kaprálová přežila tři nejkrvavější období
20. století a ukazuje, že hrdinové jsou obyčejní
lidé, kteří ukážou sami sebe v extrémních
situacích.
Zdroj: Google books - recenze
Naše firma finančně podpořila vydání této knihy (v každé z nich
je naše záložka). Můžete si ji zapůjčit ve firemní knihovně,
popřípadě zakoupit jako dárek.
Jana Musilová
místoprědsedkyně představenstva
RECENZE
Easy times don‘t make heroes. It‘s during hard
times that moral choices become clear, and only
then is individual heroism called forth. Zdena
Kapral survived three of the bloodiest events
PŘEMEK MACHALA
15 LET V TÝMU
Na začátku června oslavil Přemek Machala
patnáctileté výročí v naší firmě. Přemek k nám
nastupoval na pozici montéra interiérových
systémů a po načerpání pracovních zkušeností
– již v raných začátcích pod dohledem kvalitního
vzdělávacího týmu - Jaroslav Šrom, Jiří Dufek
a Tonda Řičánek - se pracovně „vypiloval“ na
pozici šéfmontéra.
Je muž na svém místě nejen na montážích,
kde si vždy umí poradit, ale zapojuje se i do
vzdělávání a předávání svých zkušeností
novým kolegům, je nápomocen ve vývojových
projektech a v neposlední řade je vysílán na realizace exportních zakázek - většinou v německy
hovořících zemích.
Za jeho práci, optimistický přístup a upřímnost Přemkovi děkujeme. Prostě je radost s ním
pracovat! :-)
Martina Juřinová
koordinátorka realizací divize Interiors
18
Přemkovi blahopřáli manželé Jana a Libor Musilovi, ředitel divize Interiors Josef Tůma
a kolegové Martina Juřinová a Michal Jelínek. Spolu s poděkováním mu předali poukazy na
dovolenou a relaxaci.
MOJE HOBBY
„MOTOVÝLET“
ANEB I CESTA JE CÍL
BUČOVICE - SLAVKOV U BRNA - OTNICE – HUSTOPEČE - DOLNÍ VĚSTONICE MIKULOV - LEDNICE - BŘECLAV - HODONÍN - MILOTICE – KYJOV - BUČOVICE.
POKUD JSTE FANOUŠCI JEDNOSTOPÝCH VOZIDEL A DOKONCE JEJICH
VLASTNÍKEM, JE NEJVYŠŠÍ ČAS VYRAZIT! SPOLU S MANŽELEM A PŘÁTELI
JSME PODNIKLI MENŠÍ OKRUH PO JIŽNÍ MORAVĚ.
Pohádkový zámek Lednice.
Jana Vránová jako spolujezdkyně v plné
motoristické kráse.
Zámek Milotice je nazýván barokní perlou jihovýchodní Moravy.
Nejdříve jsme si vychutnali pěkné zatáčky
směrem ze Slavkova přes Otnice, Opatovice
a Hustopeče. Pokračovali jsme silničkami vinoucími se chráněnou krajinnou oblastí Pálava. Dechberoucí krajina tvořená úrodnými
poli, rozlehlými vinicemi a bělostnými vápencovými skalami je ze sedla motorky nepopsatelně okouzlující. Stejně okouzlující zážitek
pro každého motorkáře „kochaře“ je jízda přes
vodní nádrž Nové Mlýny. V Dolních Věstonicích můžete v prostorách bývalé barokní radnice navštívit expozici „ Věk lovců a mamutů“
věnovanou výzkumu Dr. Karla Absolona, který zde nalezl známou Věstonickou Venuši.
My jsme mírnými zatáčkami zamířili na motorce dále k Mikulovu, kde jsme si v malebném
podzámčí objednali oběd v italské restauraci.
Je poznat, že Mikulov patří k turisticky velmi
navštěvovaným místům naší republiky. Měli
jsme pocit, že jediní česky mluvící turisté jsme
byli my.
Těšili jsme se na další zastávku, která nás na
naší trase po jízdě na kvalitním asfaltu čekala. Zámek Lednice, snad nejkrásnější zámek
v České republice. Po procházce v rozkvetlé zámecké zahradě jsme si vychutnali luxusní ma-
linový dezert a kávu v zámecké kavárně Café
Chateau - doporučuji!!! Malý gurmánský zážitek doplnil výhled na Minaret. Na to, abyste
v Lednici navštívili k zámku přilehlý palmový
skleník, již zmíněný Minaret, Janův hrad a objednali si masáž v místním lázeňském centru,
vám jeden den určitě stačit nebude. My máme
v plánu se vrátit!
Krásné rovinky, díky jejichž přehlednosti
můžete bez obav vzít za plyn, se nacházejí na
trase mezi Lednicí, Břeclaví a Hodonínem. Jediné, na co musíte dávat pozor, jsou cyklisti. Barokní zámek Milotice, právem nazvaný perla
jihovýchodní Moravy, byl naší poslední zastávkou. Velkým zážitkem je prohlídka zámeckých
interiérů v dobovém kostýmu, který si zde
máte možnost zapůjčit. Návštěvník si může
prohlédnout jízdárnu, konírnu, francouzský
park a bažantnici. Po prohlídce Milotického
zámku jsme se mírným a pohodovým tempem
malebnou krajinou přes Kyjov a Ždánice vrátili příjemně unavení a s „čistou hlavou“ domů.
Tak šťastnou cestu!
Jana Vránová
asistentka divize Chytré izolace®
Atraktivitu zámku dotvářejí kostýmové
prohlídky (zdroj: www.zamekmilotice.cz).
Sladká odměna na závěr výletu.
19
CESTUJEME
MILANO DESIGN
WEEK 2015
MILANO DESIGN WEEK, 14/19. 04. 2015,
je jedna z výstav, ktorú navštevujem veľmi
rada, pretože každý ročník má inú atmosféru.
Tento rok bola návšteva pre mňa ešte o to zaujímavejšia že sme pripravovali expozíciu
v sekcii SATELLIT s priateľmi zo štúdia
MEJD zo Slovenska, ktoré sa zaoberá produktovým dizajnom.
Súčasťou Design Weeku je aj jedno z najmonumentálnejších výstavných podujatí
vo svete dizajnu, preslávený milánsky veľtrh
Salone del Mobile. Nachádza sa tu aj sekcia
SATELLIT, start up kde vystavujú začínajúci
dizajnéri. Téma pre tento rok sa nevyhnutne,
viazala na nadchádzajúce Expo: Planet Life,
ktorý sa snaží viesť dialóg a vypočúť si dizajn od najmladších tvorcov. SaloneSatellite
oslavuje 18. narodeniny a ako vždy ponúkal
pomerne heterogénny obsah. Tradične je
výstava rozdelená do troch sekcií: Classic,
Modern a Design, čo trochu pomáha zorientovať sa v množstve vystavujúcich. Salone
sprevádzala výstava Euroluce predstavujúca
novinky z oblasti svetelného dizajnu, a sekcia
Workplace 3.0, ktorá predvedie nábytok do
kancelárií i verejných priestorov.
Samozrejme dizajn presahuje aj do mesta a meských oblastí ako je Zona Tortona,
Brera, Ventura, Lambrate kde firmy majú
otvorené showroomy a vystavené svoje
produkty.Miláno je plné inšpirácií z každého kúta na návštevníka číha design a to buď
fashion alebo produkt. Tento ročník sa niesol
v znamení farieb, vzorov, kombinácií materiálov a hlavne „GREEN“ a zelene. Je to prí-
ležitosť načerpať energiu, vzdelať sa a na ulici
alebo na výstavách môžete stretnúť slávných
dizajnérov ako je Karim Rashid, Arik Lévy,
Philippe Stark. alebo popredných zástupcov
z automobiliek. Odohrávajú sa prednášky,
stretnutia zamerané na dizajn. Schádzajú sa
tu najvýznamnejší návrhári a prední výrobcovia ako VITRA, TON, Moroso, Cappelini,
Alias, Kartell, Flos ale aj a mnoho ďalších
ktorí tu predstavujú svoje novinky. Po potulkách centrom mesta narazíte na eventy a výstavy všetkého druhu. Celé Miláno ešte viac
ako inokedy žije dizajnom. Všade sa stretnete s dizajnom v najrôznejších podobách.
Expozície vytvárajú najrôznejšie emócie
a v historické budovy dotvárajú celkový
charakter vystavovaných objektov či je to
elektronika, stolička alebo koberec.
Každému kto má rád dizajn, technológie
a krásne miesta odporúčam navštívíť MILANO DESIGN WEEK 2016 v termíne
12/17. 04. 2016. Pre mňa je to zakaždým iný
zážitok.
Eva Tabačková
asistentka marketing a propagace
54. ročník v Salone del Mobiles s návštevnosťou 310 840 návštevníkov a okolo 2 000 vystavujúcich
firiem z celého sveta s približne 700 mladých talentovaných dizajnérov, na ploche 200 000 m2.
Svietidlo
inšpirované
tradičnou
keramickou
nádobou
s glazovanou
vnútornou časťou,
Studio MEJD.
Asus predstavil svoju Zensation výstavu, inšpirovanú
duchom zenu. Výstava skúma, ako spolupráca
a koexistencie rôznych prvkov môžu vytvoriť vyvážený
a harmonický ekosystém. Dynamická inštalácia, ktorá
kombinuje klesajúci prúd vody a zvuky prírody pre
návštevníkov vytvárajú ohromujúci vizuálny a sluchový
zážitok, Zona Tortona.
20
Dominanta mesta, gotická katedrála narodenia
Panny Marie Duomo, takýto pohľad sa vám
naskytne keď vystúpite z metra.
Večerný pohľad z mostu na Zona Tortona, jedna
z lokalít v Milane kde vystavujú firmy a konajú sa tu
eventy firiem a párty.
CESTUJEME
Missoni a ich explózia farieb a vzorov, Salone del Mobile.
Walter Knoll, kde kvety vyseli v črepníkoch zo
stropu a boli nasvietené, vytvárali zaujímavý
zelený ostrov, Salone del Mobile.
Preciosa a jej kolekcia s názvom „Solitaires“
je založená na remeselnom ume
a jedinečnom dizajne, kde každý výrobok
má svoj vlastný pôsobivý príbeh, Salone del
Mobile.
Inštalácia Daniel Libeskind predstavuje červené
kovové listy, ktoré predstavujú zbierku náterov
Oikos umiestnená v záhradách Università Statale’s
Pharmacy Courtyard. Milano.
Inštalácia Moooi v Zona Tortona, kde predstavili novú kolekciu koberov plnú farieb, kvetov, vzorov, kde
sa každý koberec stával umeleckým jedinečným dielom doplnený o originálne kúsky z dielne Moooi
a nadrozmernými fotografiami na stenách vytvárali jedinečný zážitok pre návštevníka. Kto mal štastie
mohol stretnúť aj art directora Marcela Wandersa.
Lasvit a jeho Supernova (design Petra Krausová)
kinetické svietidlo.
21
ZAJÍMAVOSTI
PŘIDANÁ HODNOTA NAŠÍ
SPOLEČNOSTI
VYBRANÉ
MYŠLENKY DNE
V MĚSÍCI KVĚTNU
NÁŠ INDICKÝ PARTNER V BANGALORE
S NÁMI TÉMĚŘ DVA ROKY SDÍLÍ KAŽDÝ
PRACOVNÍ DEN (VČETNĚ SOBOT, KTERÉ
JSOU V INDII PRACOVNÍM DNEM) JEDNU
ZAJÍMAVOU MYŠLENKU. ROZHODLI JSME
SE PRO VÁS KAŽDÝ MĚSÍC NEJZAJÍMAVĚJŠÍ
Z NICH ZVEŘEJŇOVAT V LIKOSÁČKU:
Josef Tůma (vlevo) s technickým ředitelem Ladislavem Ravasem projednávají řešení
interiéru LIKO-NOE.
Je mnoho témat, která by si zasloužila,
abych je uvedl do tohoto čísla Likosáčku, ale
neudělám to. Je jedna jedinečnost naší společnosti, o které bych se chtěl dnes zmínit.
Tou zmíněnou jedinečností, která není obvyklá, troufám si říct ve světovém měřítku,
je dynamičnost a tempo společnosti LIKO-S.
Uvědomuji si, že to není běžná věc, aby
během necelých 10 měsíců, kdy pracuji
v naší společnosti, se podařilo ne pouze
rozběhnout, ale zejména úspěšně dokončit
mnoho významných projektů. V jiných firmách kolem nás by se takové projekty plánovaly a realizovaly (slovo „dokončily“ ani
nechci vyslovit, protože by se tak v mnoha
případech ani nestalo) ne zmíněných několik měsíců, ale několik let. Když jen krátce
uvedu pár úspěšných projektů, tak to jsou
zejména nové produkty na trhu VACUWALL®, LIKO-Glass®, SMART-i-WALL®, první prodeje ověřovací série produktu ETA,
dále úspěšný vstup na zahraniční trhy jako
USA, Spojené Arabské Emiráty a Německo,
prodej jednotlivých projektů v zemích jako
Ukrajina, Skandinávie…, další posun pro-
LÉK NA STRES:
IMPRODŽOW
Máte za sebou perný den? Jste dnes smutní a unavení? Měli byste jít cvičit, ale do posilovny se vám zrovna nechce? Mám pro vás
něco mnohem lepšího! Určitě znáte z televize
zábavný pořad Partička. Tak tady u nás na
Moravě v Café Práh, u Vaňkovky, vám jednou
za měsíc procvičí bránici partička studentů
říkajících si ImproDžow. Mezi skvělými impro-
22
jektu LIKO-S India, rozšíření výroby, velice
efektivní využití ocenění Rodinná firma
roku 2014, v neposlední řadě aktuálně asi
nejzajímavější projekt LIKO-NOE a mnoho
dalších. Vnímám tuto skutečnost jako přidanou hodnotu, na které se denně podílejí
třeba jen ve formě menších, avšak neméně
důležitých projektů, všichni z nás. Zejména
díky tomuto je naše společnost na trhu vnímána s takovým zájmem.
Proč o tom píši. Prošel jsem několika mezinárodními společnostmi, které většinou
měly vedoucí postavení na trhu, ale musím
potvrdit, že nikde se v inovativních oblastech nepracovalo s takovým nasazením
a v takovém tempu. Jsem přesvědčen, že
se jedná o jedinou správnou cestu, kterou
není možné v jiné společnosti prožít. Určitě
nás společně čeká velmi zajímavá budoucnost. Přeji všem mnoho úspěchů a mnoho
nových inovativních projektů a mějte na
paměti, že jedině v tomto tempu inovací vás
práce bude bavit.
Josef Tůma
ředitel divize Interiors
vizacemi najdete oblíbený dabing, znakovou
řeč, seznamku, písničky z rádia, věty, co by
neměly zaznít, žánrovou vyprávěnou a řadu
dalších. Jsou fantastičtí, to prostě musíte vidět! Smích a zase smích. Slzy vám budou téct
proudem, břišní svaly vás ze smíchu budou
tak bolet, že budete mít pocit, že už nemůžete, a přesto budete chtít víc! A když se pozorně zadíváte do hlediště (a někdy i na jeviště),
najdete tam i pár Likosáků! Tady to je: www.
improdzow.cz (a další na YouTube).
Lenka Doležalová
asistentka divize Energy
• Do something each day to bring
you a little closer to your dreams….
Každý den udělejte něco, co vás
k vašim snům přivede o trochu
blíže.
• Patience is the companion
of wisdom.
Trpělivost je společnicí moudrosti.
• Personality can open doors, but
only character can keep them
open.
Osobnost může dveře otevřít, ale
pouze charakter je může otevřené udržet.
• Success is no accident It is hard
work, perseverance, learning,
studying , sacrifice and most of
all, love of what you are doing…
Úspěch není náhoda. Je to tvrdá
práce, vytrvalost, učení, studium,
oběť a ze všeho nejvíc láska
k tomu, co děláte ...
BLAHOPŘEJEME
OSLAVENCŮM
3
Pavel MATYÁŠ
vedoucí realizačního
týmu - Praha
ČERVEN
5
Zuzana CIKÁNKOVÁ
účetní
Ladislav RAVAS
technický ředitel divize
Interiors
Oto ŠENIGLA
šéfmontér
22
25
31. BŘEZNA
Lída Žaroská se
na začátku jara
stala šťastnou
babičkou. Jejímu
synovi Zdeňkovi
se narodila malá
Adélka, které
přejeme do života
všechno nejlepší
a její babičce hodně
radosti a lásky...
Zdeněk CENEK
zámečník/svářeč
Tomáš NĚMEC
aplikátor/izolatér
ČERVEN
Roman ŠIDLÍK
pracovník výroby AIS
28
Tomáš GANIŠIN
vedoucí realizačního
týmu - Praha
29
Světlana HONSOVÁ
asistentka vedení
společnosti
ČERVEN
ČERVEN
14
Aleš HERMAN
zámečník/svářeč
ČERVEN
ČERVEN
12
20
VÍTÁME MALÉ
LIKOSÁČKY
ČERVEN
ČERVEN
9
Zdeněk HORÁK
skladník
ČERVEN
ČERVEN
7
19
AKTUÁLNĚ
Roman ZOUHAR
ředitel divize Production
ČERVEN
ČERVEN
VÝROČÍ U FIRMY
LIKO-S TEAM ANNIVERSARY
ČERVEN
Iva Kuncová
1. 6. 1994
21 let
export office manager
Stanislav Bárta
20. 6. 1994
21 let
montér
Pavel Matyáš
25. 6. 2001
14 let
vedoucí realizačního
týmu - Praha
Michaela
Kovaříková
1. 6. 2010
5 let
asistentka na MD divize
Energy
Jaromír Jelínek
1. 6. 2011
4 roky
zámečník/svářeč
Lukáš Ryšánek
22. 6. 2011
4 roky
aplikátor/izolatér
Zuzana Cikánková
4. 6. 2012
3 roky
účetní
Martina Polová
4. 6. 2012
3 roky
asistentka divize
Production
Miloš Matucha
11. 6. 2012
3 roky
skladník
Petr Dostál
1. 6. 2013
2 roky
zámečník/svářeč
Michal Ryzí
1. 6. 2014
1 rok
zámečník/svářeč
11. 6. 2014
1 rok
montér
Jan Tongeĺ Novák
LIKOSÁČEK, MĚSÍČNÍK PRO ZAMĚSTNANCE
A OBCHODNÍ PARTNERY SPOLEČNOSTI LIKO-S XVIII. ročník, MK ČR E 17446,
vydáno ve Slavkově u Brna 3. 6. 2015
VYDAVATEL:
LIKO-S, a.s., U Splavu 1419
684 01 Slavkov u Brna, IČ 60734795
e-mail: [email protected]
5. KVĚTEN
Blahopřejeme
Janu Vimrovi
k narození syna
Adámka (na
obrázku se starším
bratrem Kubíkem),
kterému přejeme
pevné zdraví,
životní štěstí a ať
přináší rodičům jen
samou radost!
5. KVĚTEN
Ve stejný den
se stal šťastným
tatínkem i Tomáš
Ganišin, kterému
se narodila dcera
Anička. Za všechny
Likosáky mu
blahopřejeme
a malé princezničce
přejeme hlavně
zdraví a štěstí.
REDAKČNÍ RADA:
Jiří Stratil, Lenka Doležalová, Martina Drápalová, Světlana
Honsová, Martina Juřinová, Martina Polová, Jana Vránová
sazba a zlom: Eva Tabačková
Několik posledních čísel Likosáčku
najdete na:
www.liko-s.cz
23
REALIZACE – NAPSALI O NÁS
ODTUD
CONTINENTAL ŘÍDÍ
GUMÁRENSKÉ
IMPÉRIUM
Podívejte se, jak vypadají kanceláře vedení německé společnosti Continental Barum,
jejíž otrokovická pneumatikárna je dnes největším producentem na světě. Vyrobí téměř
20 milionů plášťů pro osobní vozy ročně.
Předmětem projektu byla kompletní
rekonstrukce hlavní administrativní budovy
areálu Continental Barum v Otrokovicích.
Jedná se o třináctipodlažní budovu s nosnou
železobetonovou skeletovou konstrukcí
se ztužujícími jádry. „První dvě nadzemní
podlaží tvoří vstupní hala a vestibuly,
v dalších nadzemních podlažích (3.–10. NP)
se nacházejí jednotlivé uzavřené kanceláře
s chodbou ve střední části půdorysu,
v 11.–12. NP byly nově navrženy otevřené
kanceláře typu openspace,“ popsal Ing. arch.
Jan Přehnal ze studia JaP architects, který je
autorem návrhu přestavby.
Rekonstrukce objektu byla provedena
v několika etapách. V první stavbaři
realizovali vstupní halu a vestibuly spolu
s open space kancelářemi v 11. a 12. podlaží.
V těchto dvou patrech bylo vnitřní dispoziční
řešení navrženo kompletně v systému
LIKOform od firmy LIKO-S. Jednalo se
o prosklené a plné mobilní příčky spolu
s dveřními moduly na celou výšku podlaží.
Dveřní moduly jsou tvořeny hliníkovými
zárubněmi a otevíravým dveřním křídlem
s pevným nádstavcem v tmavošedém matném
laku. „Velká variabilita a univerzálnost
příčkového systému byla hlavním důvodem
pro jeho použití v těchto open space
kancelářích. Ve zbývajících podlažích byly
firmou LIKO-S realizovány nové dveřní
moduly na chodbách do jednotlivých
kanceláří,“ uzavřel Jan Přehnal.
PŘEVZETO z blogu www.archspace.cz

Podobné dokumenty