zde

Komentáře

Transkript

zde
Czech manual
ESX-1
KORG
ELECTROTRIBE
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
1
1……….Master Volume (tlačítko pro celkovou hlasitost celého ESX)
2………Tube Gain (úroveň hlasitosti elektronek, zvyšují efekty, má to vliv na L/R výstupy a sluchátka)
3………Audio In Level (pattern pro externí zařízení)
4………Displej (zde se zobrazují veškeré informace o parametrech, hodnotách apod…..)
5………Commnon Section (Sekce Common-zde kontrolujete, spouštíte, ovládáte, nastavujete
hodnoty a parametry přehrávnáníu, ukládáte, přepisujete apod…)
6………Edit Section (Sekce úprav-v této oblasti upravujete jednotlivé party pomocí několika tlačítek)
7………Part Select Section (Sekce pro party-zde si vybíráte zvuky pro drum, keyboard, stretch a
slice party)
8………Step key section (zde se díváte a modifikujete fráze a rytmus patternů, pomocí step keys
můžete ovládat klávesy jako na piánu)
9………Arpeggiator Section (zde používáte Arpeggiator ke zdokonalení vašich efektů)
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
2
Common section
1……Audio In THRU (zvuk uslyšíte přímo z externího zdroje)
2……..Tempo Lock (zapnutím tohoto tlačítka zajistíte, aby všechny patterny byly nastaveny na tempo
podle současného nastavení)
3……...Auto BPM Scan (automatické určení BPM z externího zařízení přes audio jacky)
4………Write/Rename key (tlačítko pro ukládání, změny v každém módu a ukládání patternů)
5………Beat Led (kontrolka, která bliká při ¾ intervalech aktuálního tempa)
6………Dial (KOLEČKO, kterým ovládáte nebo editujete hodnotu zobrazení na displeji)
7………Cursor keys (těmito tlačítky ovládáte parametry z matrix menu, aktuálně vybraná hodnota se
objeví na displeji)
8………Matrix Menu (toto menu je seznam dostupných funkcí v každém modu, Použijtem Cursor
keys vybíráte parametry z tohoto menu)
9………Mode keys (Pattern mode, Par Edit mode, Step Edit mode, Song mode, Sample mode,
Global mode)
10…….Reset, Erase key (tímto tlačítkem okamžite vyresetujete aktuální pattern nebo song zpět na
začátek. Během přehrávání můžete držet shift a zmáčknout tlačítko k vymazání dat z aktuálního partu.
11…….REC key (pomocí tohoto tlačítka nahrajete rytmus, frázi nebo pohyb knobu (tlačítka).
12…….STOP/Cancel key (zastavíte přehrávání songu nebo patternu, nebo zrušíte operaci)
13…….PLAY/PAUSE (přehrávání, pauza patternu)
14…….TAP key (zde nastavujete tempo na ¾ notový interval požadovaného tempa)
15…….PART MUTE, REST/TIE key(tímto tlačítkem vypnete něktěrá tlačítka, která nechcete aby hrála
16…….SOLO, TRANSPOSE key (solo=hraje jenom to co vyberete, Transpose_viz dále)
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
3
Edit Section
1. EFFECT
V této sekci si vybíráte efekty a přidáváte jim paramentry.
TYPE = typ efektu (vyberte si druh efektu)
FXEDIT1 (aktuální hodnota bude záviset na efektovém typu)
FXEDIT2 (aktuální hodnota bude záviset na efektovém typu)
FXCHAIN výstup z jednoho efektu bude probíhat do vstupu druhého efektu, spojení se změní
podle toho, kolikrát na ho stiskete.
EDIT SELECT výběr efektů, které chcete editovat
MOTION SEQ. Nahrává a přehrává pohyby tlačítek FXEDIT1 a FXEDIT2.
2. PART COMMON
V této sekci jsou parametry pro drum party a keyboard party. Podporuje i motion sequence.
MOTION SEQ. Zapnutím tohoto tlačítka můžete nahrávat pohyby tlačítek pro každou part (part).
Můžete si vybírat ze dvou variant: Smooth nebo TRIG HOLD.
PITCH/GLIDE: Pitch slouží pro nastavení drum partů, pro klávesy slouží funkce Glide, která lehce
mění pitch mezi dvěma notami. (legato)
EG TIME: nastavení časovosti (čas, který bude ovlivňovat natažení každé noty pro každou part)
PAN: Určuje výstupy stereo/mono, záleží na nastavení každé parti
LEVEL: Tlačítko hlasitosti
START POINT: Nastavení přehrávání samplu (startovací bod)
AMP EG: Výběr tvaru křivky (natahování nebo bez natahování)
ROLL: Použijte pro každou part, roll efekt
FX SELECT: Vybírá si ze tří druhů efektů
FX SEND: zapnuto/vypnuto (zapíná nebo vypíná efekty ke každému partu)
REVERSE: Zpětné přehrávání samplu
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
4
3. MODULATION
Zde jsou parametry jako je LFO a EG, které vytvářejí časovou variaci změn ve zvuku, podporují také
motion sequenci.
SPEED: hodnota rychlosti
DEPTH: hodnota hloubky
TYPE (modulation type): Vyberte si typ modulace
DEST (destination): výběr z parametrů
BPM SYNC: Zapnutím tohoto tlačítka přizpůsobíte nastavení aktuálnímu tempu patternu.
4. FILTER
Tyto parametry nastavují výškovou hodnotu každé parti z patternu.
CUT OFF, EG INT, RESONANCE, TYPE (výběr typu hodnoty)
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
5
PART SELECT SECTION
1. DRUM PART (bubnové parti) 1…5, 6A-6B, 7A-7B
Tyto tlačítka vybírají zvuky bicích. Stisknutím uslyšíte zvuk přidaný tomuto tlačítku.
2. ACCENT (accent part key)=přízvuk (přizvučení celého patternu)
Toto tlačítko ovládá přízvučnou part (part). Party, které budou soupartí Accent SW budou přizvučené.
3. KEYBOARD PART 1 nebo 2 (keyboard part key)
Tlačítka pro klávesové parti
4. STRETCH PART 1 nebo 2
Stisknutím uslyšíte zvuk přiřazený těmto tlačítkům.
5. SLICE (slice part key) rozřezání zvuku
6. AUDIO IN PART (slouží pro ozvučení zvuku z jiného (externího) zařízení)
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
6
Step key section
1. Shift Key
Tímto tlačítkem ovládáte další tlačítka. Držením tohoto tlačítka si vybíráte druhé funkce přiřazené
tlačítkům 1 až 16.
Shift + Reset key: Vymažete data z patternu
Shift + Step key: Přístup do funkcí zobrazených pod tlačítky 1-16 (jako je Last Step….Card)
Shift + dial: držením Shiftu a kolečka se pohybujete rychleji ve vybírání různých hodnot
Shift + PATTERN key: zapnete funkci COMPARE na patternu.
2. PATTERN SET key
Držením tlačítka a stisknutím STEP tlačítek můžete zapnout pattern, který je přiřazený pro step keys.
3. KEYBOARD key
Pokud je toto tlačítko zapnuté, můžete tlačítka 1-16 ovládat jako kdybyste hráli na klávesách.
4. [] [] (SELECT KEYS) výběrové tlačítka
Těmito tlačítky kontrolujete aktuální pozici nad úrovní (červená) a výběr LEDs.
Tento LED kontroler ukazuje rozdílné informace – skupinu patternu, oktávu kláves, pozici step key
tlačítek – ve spojení s jinými funkcemi (viz Select LEDs)
V song modu si tímto přeskakujete kam chcete.
5. Select LEDs (výběr kontroly LED)
Horní řada LED (zelená) ukazuje pozici aktuálně hrajícího patternu (délku od 1 do 8)
Spodní řada LED (červená) ukazuje tlačítka step key (také od 1 do 8). Pokud je funkce Kláves
zapnutá tato LED kontrolka ukazuje pozici oktávy. Pokud je zapnutá funkce Pattern Set ukazuje
hodnotu patternu ve skupině zapsanou do step keys.
6. Step keys 1 až 16
Tyto tlačítka slouží pro vstupní data patternu a budou svítit u každé aktuální pozice v patternu, kde
uslyšíte určitý zvuk.
Při zapnutí KEYBOARD key můžete použít tlačítka k hraní na klávesovou part.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
7
Arpeggiator section
1….. Ribbon controller (šoupátko, kreativní mačkání)
Když se dotknete tohoto šoupátka vybraná part z patternu se spustí automaticky (začne hrát).
Pro klávesovou part budou přehrávány 16notové zvuky a gate time (natažení časovosti) se změní při
každém dotyku tohoto kontorleru. Pro bubnové parti je nastavení trochu jiné, není tak extrémní.
2. Slider (posouvátko)
Pohyb tímto tlačítkem změníte pitch přehrávání arpeggiatoru. V bubnové parti toto tlačítko nefunguje.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
8
Rear panel
1. ~AC 9V
Připojte si do sítě AC/AC adapter pouze na 9 voltů!!!
2. STANDBY, ON (power switch)
Zapnutí a vypnutí přístroje
3. MIDI connectors (MIDI propojení, přípojky)
IN
Tato zástrčka přijímá všechny MIDI data. Toto používejte pokud chcete ovládat ESX
z jiného externího MIDI zařízení nebo přijímat jiná data.
OUT
Tato zástrčka odesílá MIDI data ven. Použijte ho, když chcete pomocí ESX ovládat
jiné externí zařízení nebo odesílat data pryč z ESX.
THRU
Tato zástrčka slouží jako propojování MIDI dat které jsou přijimaná v MIDI IN
konektoru. Tímto konektorem odesíláte data, která jste přijali pomocí MIDI IN.
4. MIC LINE gain select switch
Nastavení hlasitosti vstupu audio-in-jack.
5. AUDIO IN, ST/MONO (audion in jack)
Tento jack se používá v Audio In oscilátor. Zvuk přijímaný z tohoto jacku se používá pro Audio In part
6. INDIV.OUT 3, 4 (individuální výstupy 3 nebo 4)
Tyto výstupy si můžete nastavit pro jakoukoliv part z patternu aby se vám odesílala do tohoto výstupu.
(Tovární nastavení jsou nastavena automaticky na L/R)
7. OUTPUT L/MONO, R (line out) jacks
Připojte audio kabely z těchto výstupů do vašeho mixáku nebo nějakého systému. Pokud
používátemonotónní kabely použijte L/MONO jacky.
8. Headphone jack
Výstup pro sluchátka.
CARD section
1…… SmartMedia™ slot
Zde můžete vložit vaší SmartMedia kartu a používat jí k ukládání nebo přidání dat do ESX.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
9
Funkce na displeji
1. Parameter display
Tato oblast vám ukazuje název patternu, songu a hodnoty a názvy parametrů.
2. Value display
Tato oblast vám ukazuje hodnoty paramentrů.
3. PATTERN, SONG, SAMPLE indicator
Ukazuje vám pozici ESX, jestli se nacházíte v patternu, songu nebo sample modu.
4. SmartMedia™ indicator
Pokud tato ikonka svítí, máte zrovna vloženou SmartMedia kartu a zrovna probíhají přenosy dat.
5. Input level master
Hodnota hlasitosti z výstupu Audion in level.
6. Knob indicator
Když otočíte knobem, data tohoto knobu se ukážou na displeji a ten začne svítit..
7. Original value indicator
Pokud se pohybujete knobem jinak než byla původní (original) hodnota, indikátor zhasne. Tudíž,
pokud se chcete vrátit k původnímu nastavení jakéhokoliv knobu, točte s ním do té chvíle až se
zobrazí indikátor.
8. Part status indicator
Zde je status následujících parametrů:
PLAY ukazuje, které parti v patternu hrajou
SWING ukazuje, které parti jsou soupartí Swing SW v Part Editu
Accent: ukazuje party, které jsou přidružené Accent SW v Part Editu
Output L/R: ukazuje, které party jsou přidružené výstupům L nebo R, 3 nebo 4.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
10
Strana 19
4. SAMPLE MODE
V tomto módu můžete nahrávat samply, zvuky nebo vytvářet nové samply, modifikovat samply
v několika variantách nebo mazat nechtěné samply.
Sampling procedure on the ESX-1
Zde se naučíte přidávat nový zvuk nebo sampl do jednotlivé parti (partu).
1. Poslechnutí již existujícího samplu (strana 20)
Poslechněte si sample, který je již uložený v ESX-1, třeba se vám některý bude hodit.
2. Nahrání nového samplu (strana 21)
Nahrajte si sample jako váš nový zvuk. Můžete si k vybrání externí zvuk nebo přímo vysamplovat zvuk
z ESX-1 (strana 25).
3. Edit a sample (úprava samplů – viz strana 23)
Zde si můžete upravovat jednotlivé zvuky (pitch, délku roll efekt apod..)
4. Save a sample (uložení samplu – viz strana 32)
Zde si můžete pomocí SmartMedia karty ukládát do ESX-1 vlastní zvuky, které chcete.
5. Poslouchání zvuku v jednotlivé parti patternu (v jednotlivém partu)
Uložené samply můžou být poslouchány v jednom partu z patternu. Podrobnosti strana 44.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
11
Strana 20
Auditioning Samples
1. Stiskněte SAMPLE tlačítko abyste si zapnuli Sample mod (tlačítko bude svítit).
2. Stiskněte [] abyste si vybrali název určitého samplu, který chcete.
3. Točte kolečkem (dialem) k vybrání samplu
Máte k dispozici 6 druhů samplů:
4. Stiskněte PLAY/PAUSE nebo jednu z tlačítek partu abyste uslyšeli sampl.
Pro zastavení stiskněte STOP/CANCEL.
Co je vlastně sampl?
Sampl je part nahraného zvuku. ESX-1 vám nabízí jednoduchý způsob nahrávání nových samplů.
Můžete jednoduše přiřadit sampl do každé parti z patternu.
ESX-1 má v paměti dohromady 384 samplů (z toho je 256 monotonních, 128 stereo zvuků).
Stereo zvuky zabírají větší part paměti než monotonní.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
12
Strana 23
EDITING SAMPLES
Úprava samplů
Můžete používat knoby a tlačítka ze sekce Part Edit a Effect section k úpravě zvuku v Sample módu –
viz také (stránka 35 "Pattern Mode").
Poloha knoflíků a kláves v Sample módu nejsou uloženy, dokud neprovedete operaci zápisu.
(poznámka Z7: všechno co kroutíte musíte ihned uložit pomocí WRITE! Jinak se všechno
vymaže z paměti po změně patternu)
Tlačítko ROLL nefunguje v Sample modu.
Nastavení výchozího bodu (začátek samplu)
START..............................
1. Použijte tlačítka "▲" "▼" abyste na display měli "Start".
2. Točte kolečkem (dial) na začátek bodu. Displej ukáže nejnižších 5 číslic z výchozího bodu.
První tři číslice jsou zobrazené, když stisknete klávesu shift. Pro úpra začínajícího bodu, podržte
SHIFT a točte velkým kolečkem doprava. (pozn. Zmatekk7: Tohle slouží k tomu, abyste si zvolili
začátek samplu, urychlí to přeskakování po jednotlivých číslicích, tzn.že pomocí shiftu a kolečka
poskakujete po desítkách).
3. Zatímco upravujete začátek bodu, můžete stisknout PLAY, abyste slyšeli výsledek vašich úprav.
Počáteční hodnota je vždy nižší než konečná hodnota.
Setting the end point = nastavení koncového bodu samplu
END..............................
1. Použijte tlačítka "▲" "▼" abyste na display měli "End".
2. Točte kolečkem (dial) na konec bodu. Displej ukáže nejnižších pět číslic, ale můžete stisknout
SHIFT, abyste se podívali na tři nejvyšší číslice.
Pro editaci konečného výsledku, držte klávesu shift a točte dialem.
3. Zatímco upravujete konečný výsledek, můžete stisknout PLAY abyste slyšeli výsledek vašich úprav.
: Klávesy Part key se rozsvítí zatímco hraje sample a zhasne se až na konci samplu. Tím si
zkontrolujete konec umístění.
: Konečná hodnota nemůže být větší než délka samplu.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
13
Setting the loop location: Nastavení smyčkového umístění.
Loop Start (začátek smyčky)
1. Použijte tlačítka "▲" "▼" k zobrazení na displeji "LoopStat".
2. Točte kolečkem (dialem), abyste nastavili smyčku na začátek. S nastavením jiný než "OFF", sample
bude hrát od začátku bodu až do konce bodu, a potom se vrátí zpět do začátku smyčky a hrát bude
opakovaně ze začátku výchozího bodu do konce bodu.
Jestli chcete zvuk utlumit, přiřaďte sample k parts, a potom vyberte typ „decay“ pomocí AMP EG a
nastavte EG TIME.
:Smyčky platí jen pro samply přiřazený ke klávesové partu (keyboard part). Smyčkový bod je
ignorovaný pro drum part; sample bude užívat jednorázový přehrávnání (tj. jenom jednou se
přehraje).
Nemůžete si nastavit začátek smyčky ke stereo samplu.
Stránka 24
Regulování pitche
SAMPLE TUNE (Naladění zvuku)
.............................. 64.00 ....... +64.00 (cent)
Zde si můžete nastavit pitch samplu. Když přiradíte k drum part, stretch part, nebo slice part, sample
bude mít takový pitch, který si zde nastavíte. Když přiřadíte sample do keyboard partu, sample bude
mít nastavený pitch pro notu C4 na klávesnici.
1. Stiskněte klávesu SAMPLE.
2. Stiskněte "▲" aby se na display zobrazilo jméno samlu.
3. Točte kolečkem, abyste vybrali Sample, jehož vyladění chcete nastavit.
4. Použijte tyto tlačítka "▲" "▼" až se vám na displeji zobrazí "SmplTune".
5. Točte kolečkem abyste upravili sample na melodickou hodnotu.
Pro úpravu nejvýznamnější číslice, držte klávesu shift a točte kolečkem nahoru nebo dolu.
Při úpravě, můžete stisknout PLAY a uslyšíte výsledek vašich změn.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
14
Strana 25
Directly sampling the sound of the ESX-1 (Resampling)
Přímé samplování zvuku pomocí ESX- 1 (Resampling)
Zvuk, který právě hraje, můžete také editovat (samplovat). Tomu se říká "resampling".
Resampling vám umožní vytvořit nový sample, který mixuje několik samplů, nebo přidává efekty k
existujícímu samplu a zaznamenává výsledek jak nový sample.
Upozornění!!!: Nemůžete nahrávat pohybovou sekvenci (motion sequence = tzn. nahrávat veškerý
pohyb tlačítek a knobů) a zárověň vykonávat samplování. Tzn. abyste mohli nahrát motion sequence,
nesmíte nic v tu chvíli pouštět pomocí play.
Resampling zachytí party, jejichž výstup OUTPUT BUS je přiřazený pro L nebo R. Nemůžete
přesamplovat zvuk partí, které jsou přiřazený k výstupům 3 - 4.
Digitální zkrášlení se může vyskytovat když resamplujete. Jestli toto nastane, snižte part level a zkuste
samplování znovu.
Nemůžete použít resampling zpracovaný vakuovými elektronkami.
Resampling od začátku až do konce patternu nebo songu.
1. Ujistěte se, že jste buď v Pattern módu nebo Song módu.
2. Stiskněte STOP/CANCEL k zastavení přehrávnáníu.
3. Držte SHIFT a stiskněte tlačítko REC ke patternu do předpřipraveného modu. ( REC bude blikat).
Jestliže se rozhodnete to zrušit předtím než začnete s resamplingem, stiskněte STOP.
4. Nastavte samplkující mód ( displej signalizuje "SmplMode"). Točte dialem abyste vybrali stereo
samplování ("stereo") nebo monaurální samplování ("mono").
5. Stiskněte PLAY a samplování začne na specifikovanou dobu zpoždění. ( REC bude blikat, a PLAY
svítit).
Pro zrušení stiskne STOP.
6. Samplování se ukončí po stisknutí tlačítka STOP.
7. Vraťte se do samplového módu a stiskněte PLAY a uslyšíte výsledek editace.
Upozornění:
Když zapnete přístroj (ESX počáteční stav při zapnutí), sampling mód bude nastaven jako monotonní.
Jestliže stisknete PLAY během samplingu, sample nebo song se pozastaví, ale samplování bude
pokračovat.
Resampling uprostřed patternu nebo songu
1. Ujistitěte se, že jste buď v Pattern módu nebo Song módu.
2. Stiskněte STOP k ukonční přehrávání.
3. Stiskněte PLAY aby začalo přehrávání patternu nebo songu.
4. Právě teď budete chtít začít úpravu (přesamplování), proto držte SHIFT a s stiskněte REC.
5. Stiskněte STOP k zastavení samplování.
Jestli stisknete REC bez tlačítka STOP, samplování bude zastaveno ale přehrávání (přehrávnání)
bude pokračovat.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
15
Strana 26
Resampling jedné noty z partu
1. Ujistitěte se, že jste buď v Pattern módu, Song módu, nebo Sample módu.
Pattern nebo Song mód jsou si trochu podobní, když chcete přesamplovat vícenásobné partu
společně, ale hlasitost samplu bude nižší. Jestli přesamplujete jediný zvuk, potom doporučujeme,
abyste používali raději Sample mód.
2. Stiskněte STOP k ukonční přehrávání.
3. Držte klávesu SHIFT a stiskněte REC pro předpřipravený samplovací mód.
Displej bude signalizovat mód pro resampling.
4. Točte dialem a vyberte "mono" nebo „ stereo“.
5. Stiskněte klávesu z partu, kterou chcete předělat. Uslyšíte zvuk toho partu, kterého jste stiskli a
samplování začne ve stejném okamžiku stisknutí.
V případě klávesové partu, samplování začne okamžitě jakmile spustíte step keys.
6. Stiskněte STOP k zastavení samplování.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
16
Strana 27
Slice
Toto je funkce užívaná hlavně na noty, které obsahují konečné attacks, jako rytmické smyčky.
To dělí sampl do oddělených poznámek. Například jestliže máte rytmický sampl, který se skládá z
kick, snare, a hi-hat, Slice funkce může zjistit attack každé noty a dělit sampl do oddělených not.
Každý z rozdělených samplů může být také přiřazený jako partuce jednorázového samplu.
Kroky (steps) ke kterým jsou přiřazeny noty:
POZOR: Funkci slice nelze použít pro stereo samply!!!
1. Pomocí dialu vyberte monotonní sample, který chcete rozřezat.
2. Držte "SHIFT" a zmáčkněte klávesu 13 ("TIME SLICE").
(Klávesa 13 se rozsvítí, a klávesa se samplem bude blikat.)
3. Stiskněte "TIME SLICE" a klávesu 13.
ESX-01 automaticky zjistí počet stop a beaty samplu, a ukáže vám jej na displeji.
Točte dialem abyste upřesnili počet stop do kterého chcete dělit sampl.
4. Držte klávesu "SHIFT" a točte kolečkem pro upřesnění beatu.
Můžete si k vybrání jeden ze čtyř beatů, 16,32,12 nebo 24.
Když využíváte rozřezání v patternu, a toto nastavení je stejné jako beat nahraný v patternu, bude
tento beat nastaven podle patternu. Jestli to je různé, krok ke kterému je SLICE přiřazený, se změní.
(odkaz na stránku 44).
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
17
5. Stiskněte slice part ještě jednou. Displej bude signalizovat "Threshld".
Teď můžete upřesnit citlivost, ve které budou slice objevené.
To nastaví způsob,ve kterém jsou noty rozdělené.
Jednotlivé steps budou svítit při každém rozdělení not.
Stiskněte klávesu abyste slyšeli notu přiřazenou k umístění.
Když využíváte dial k nastavení citlivosti, způsob ve kterém je sample rozdělený, se změní.
Můžete si nastavit citlivost v řadě 0 až 32.
Nižší čísla budou produkovat vyšší citlivost, to znamená, že sample bude nakrájený více jemně.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
18
Strana 28
Jestliže upřesníte počet stepů jak na 16 nebo vyšších v "4" (nad), můžete použít tlačítka [<][>] ke
změně pozice slice steps, které jsou zobrazené. (aktuální pozice je zobrazena nižší úrovní LED).
6. Můžete zvětšit nebo snížit počet slices do kteréhokoliv zvuku, který je oddělený držením klávesou
"SHIFT" a zadat step key.
Rozdělení zvuku závisí na tom, jak malé množství času může být požadováno pro rozdělení změny
kde si nastavíte citlivost (práh).
V závislosti na hlasitosti nebo typu samplu, regulování citlivosti (práhu) nesmí měnit způsob ve kterém
je zvuk rozdělený.
Jestliže jste nastavili Beat na 12 nebo 24, steps 13 - 16 nebudou použity.
7. Jestliže máte dokončenou úpravu, stiskněte slice sample k dokončení Slice operace. (klávesa se
zhasne.)
8. Stiskněte "WRITE/RENAME" k uložení samplu.
Jestliže se rozhodnete ukončit způsob této úpravy, stiskněte "STOP/CANCEL".
Ořezaný sampl se zobrazí jako "notička" a poté následuje pořadové číslo samplu.
Pokud se vám nepodařilo takto vytvořit Slice samplu, postupujte takto:
Když předěláte Time Slice tak, abyste si vytvořili slice sample, potom nesmí být sample vždycky
nakrájený tak jak jste zamýšleli. V tomto případě, můžete zkusit následující dvě techniky:
Vyzkoušejte změnit nastavení slice (kroku 3, viz nahoře)
Slice krok říká ESX "kolik kroků celý ořezaný sampl by měl zabírat" a automaticky je stanovený během
ořezávání založeného na délce samplu, attacks, a tempu.
Jestli je tento výsledek různý než vaše záměry, použijte dial ke změně nastavení. Například,
předpokládejte že máte sampl v tomto tvaru, který je zobrazen pod tímto textem: ">_>_>>>>" (kde ">"
je nota, a "_" je pauza (ticho)).
Tento sampl obsahuje 6 attacks, ale k posouzení z celkové délky, by to mělo zabírat 8 kroků, takže
automaticky- objevený výsledek "8" by byl správný.
Jestli ESX zobrazuje různou hodnotu, jako "7" nebo "9" otočte dialem pro upřesnění správných počtů
kroků.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
19
Stránka 29
Zkusíme jiný příklad, který předpokládá, že tam byly dva kroky, které obsahovaly pauzu podle
následujícího samplu ">_>_>>>>", příklad je zobrazen pod tímto textem: ">_>_>>>>_".
Cheme po ESX, aby určila tento příklad jako "10" stepů (kroků), ale jestli to zobrazuje nesprávnou
hodnotu jako "8", sampl bude nakrájený nesprávně, potom potřebujete určit správné nastavení.
Můžete také určit požadované množství slices držením SHIFT a zmáčknout jedno ze step keys.
Manuální nastavení slice při zapnutí/vypnutí zatímco si nastavíte citlivost (odstavec 6, nad)
V některých případech, nebude citlivost (Treshold) produkovat požadované slices.
Například, předpokládejte že máte sampl: “>_>_>>>>“
, který chcete oříznout do 8 kroků (steps).
Když přejdete do nastavení citlivosti (Threshold=10), displej bude signalizovat: [1][ ][3][ ][5][ ][6][ ][8].
Nicméně od doby požadovaného výsledku je [1][ ][3][ ][5][ ][6][ ][8]
to znamená, že [7] chybí.
V takových případech byste normálně zvedli citlivost (např., snížíte práh), ale předpokládáme, že
snižování práhu na "9" způsobí [4], která se rozsvítí namísto [7], která produkuje [1][ ][3][4][5][6][ ][8] a
ve které ještě není to co chcete.
U tohoto případu, kdy není žádný způsob nastavení citlivosti (práhu), získat požádovaný výsledek,
budete potřebovat otočit slice on/off ručně.
Když patternujete do nastavení citlivosti (Treshold = 10) a displej signalizuje [1][ ][3][ ][5][ ][6][ ][8],
držte SHIFT
a poté [7]. To způsobí, že ESX zjistí attack přesně uprostřed cesty mezi [6] a [8], způsobující [7], která
se rozsvítí.
Potom to vypadá následovně: [1][ ][3][ ][5][6][7][8]
Stejně tak můžete vypnout krok držením SHIFT v citlivosti nastavení a zmáčknout step (krok) který
svítí.
Vyplatí se pozorovat situaci nad dvěma body,když vytváříte Time Slice, budete schopen vytvořit co
nejlepší nakrájené samply.
Nicméně, v závislosti na stav, polohu originální samplkované fráze, tam budou případy, ve kterých
nějaký sampl nemůže být nakrájený tak, jak byste chtěli.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
20
Strana 30
Dokonce, když si všimnete sice nepatrných časových rozporů, kdy přehráváte slice sample, který jste
vytvořili, můžete být schopný redukovat nepřirozený "SWING", kdy slice sampl je přiřazený do slice
partu v Pattern mode, nebo změnou pitche. Nepocítíte žádnou změnu originálního samplu, který
nasamplujete. Můžete použít motion sekvence nebo efekty k vytvoření opravdově originálního samplu.
Používání jednotlivého sample slice
Jednotlivé slices (noty) hrající prováděním Slice operace, můžou být přiřazeny do beatů z některého
patternu. (stránka 44 přiřazující jednotlivé slice samplu)
Používání slice samplu v patternu který má různé tempo
Když používáte slice sampl v patternu, a beat tempo samplu je stejný jako beat v patternu, tak bude
tempo beatů stejné jako v patternu. Jakmile má sampl různé tempo, slices budou přiřazené k různým
krokům (steps).
Jestliže si přiřadíte slice sample s různým množstvím beatů na sampl "8tri" , slice se znovu přiřadí do
kroků (steps) tímto způsobem:
Parametry výpočtu slice:
Například jestliže slice sample vytvořený s tempem "16" je přiřazený k "8tri", slice budou přiřazené do
step keys tímto způsobem:
Jestliže Last Step (Poslední krok) je specifikovaný pro pattern:
Jestliže Last Step (Poslední krok) je specifikovaný pro pattern, slice step nastavení budou
přizpůsobené pro 16 nebo 12 kroků.
Jestli Last Step je specifikovaný, slice samply budou hrané opakovaně.
Když Slice step (krok) je nastavený na "9" -
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
21
Strana 31
STRETCH PART
Co je "STRETCH"?
Toto je funkce, která automaticky přehraje rychlost samplu do tempa beze změny pitche, neboli
převede původní sampl do změněného tempa, který je odlišný od samplu s původním nastavením
tempa.
„Stretch Sampl“ je sampl, jehož délka v 16 notovém kroku ( STRETCH STEP paramentr) byla
specifikovaná předem.
Můžete použít stretch sampl jenom pro klávesy stretch part. Stejným způsobem jako pro bubnové
drum party 1- 7B, můžete umístit sampl v jednotlivém kroku v Pattern módu, a pak bude tento sampl
hrát do konce se specifikovanou délkou (dokud to nepřekrývá konec dalšího kroku).
NOTA: Při hraní patternu nebo songu, se stretch sampl také zastaví když zastavíte přehrávnání.
(play)
Vytvoření strech samplu
STRETCH STEP ............................ Off, 1....128
Upřesněte si délku samplu, v rámci několika 16 not. (Délku si přizpůsobte podle beatu 16,32,8tri,16tri
v použitém patternu).
Když nějaký krok (step) ze stretch partu je umístěný v patternu/songu, přehrávací rychlost samplů
bude automaticky přizpůsobená (zatímco se změní (preserving=konzervovat) pitch) a dorovná se
tempu patternu/songu. Jestliže jste nastavili tento Stetch Step parametr pro jiný než Off stav, sampl
bude ovládaný jak stretch sampl; "┤├" tento znak bude přidán do následující čísla samplu.
1. Stiskněte tlačítko SAMPLE.
2. Stiskněte tlačítko (▲) abyste si na displei přečetli "(název samplu)".
(SAMPLE ikona bude svítit).
3. Točte dialem abyste vybrali sampl, který chcete rozstretch.
4. Pohybujte se kurzurovým tlačítkem aby se vám na display objevilo slovo "StrcStep".
5. Točte kolečkem (dial) abyste nastavili Stretch Step na jinou hodnotu než „Off“.
Roztahovací účinek je aktivní, když stretch sample je přiřazený do stretch partu.
Stereo sampl může být používaný pro vytvoření stereo stetch samplu.
Musíte přiřadit stereo stretch sampl pouze partu 1. (tlačítko Strech Part 1)
Pozor!!! V tomto případě bude part 2 (Stretch Part 2) nedostupná!!!!!!!.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
22
Stránka 32
Convenient sample – editing functions
Přizpůsobení samplů (zvuků) – úprava (editace) funkcí
Jestli chcete uložit úpravy, které jste udělali, musíte nejdříve zapsat tuto změnu pomocí tlačítka Write
a to předtím, než přejdete na další sampl nebo vypnete přístroj. (stránka 32 "ukládání samplů").
NORMALIZE = Standardizovat (upřesnit nastavení)
Tato operace zavádí takovou úroveň samplu, která je natolik možná a to bez způsobení nějakého
zkreslení (deformace).
1. Použijte kolečko v vybírání zvuku, který chcete standardizovat.
2. Držte klávesu shift a stiskněte klávesu 11 (NORMALIZE). (Klávesa 11 bude blikat).
3. Stiskněte ještě jednou klávesu 11, abyste upřesnili nastavení Normalize. (klávesa 11 se shasne).
Jestliže se rozhodnete zrušit bez provádění změn, stiskněte klávesu STOP/CANCEL.
Truncate (Osekat, rozdělit soubor, zkrátit apod…)
Tato operace vám vymaže délku samplu před výchozím bodem (START) a po konečném výsledku
nastavení (END).
1. Použijte kolečko v vybírání zvuku, který chcete seříznout
2. Držte klávesu shift a stiskněte klávesu 12 (TRUNCATE). (Klávesa 12 bude blikat).
3. Specifikujte výchozí a konečný body.
4. Stiskněte klávesu 12 ještě jednou abyste dokončili tuto ořezávací operaci.
Jestliže se rozhodnete zrušit bez provádění změn, stiskněte STOP/CANCEL klávesu.
Všimněte si: Po TRUNCATE je provedeno, počáteční hodnota bude 0 a konečná hodnota bude délka
samplu.
Jestliže se provede Truncate operace na slice samplu, slice nastavení bude vyřazeno a sampl se
stane jednorázovým neboli původním samlem před jeho změnou.
Stav před funkcí truncate
Po funkci Truncate
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
23
Strana 35
5. Pattern mode
Playing patterns
Co je Pattern?
Pattern je krátká part úseku, ze kterého se stávají jednak rytmické samply vytvořené bubnovými party
(drum parts) ale také frázové samply (melodické linky) vytvořené klávesovými partmy.
ESX- 1 vám umožní vytvořit a ukládat celkem 256 samplů. Každá part (pattern) se skládá z 16 partů.
Kromě tohoto zvuku z každé parti, pattern také obsahuje efektové nastavení a fráze, které můžete
nahrát, včetně jejich pohybů pomocí knobů (knoflíky).
Playing a pattern
Začátek přehrávání
1. Stiskněte tlač. PATTERN (rozsvítí se)
2: Stiskněte tlač. [▲] dokud se na displeji nezobrazí "jméno patternu“.
3. Stiskněte PLAY, aby hrál pattern.
Až pattern skončí, přehrávnání se vrátí na začítek patternu se bude pokračovat smyčkou.
Poznámka:
Zatímco pattern hraje, můžete použít klávesovou funkci k napínání Použijtem step keys, přehrát bubny
používané v drum partech, nebo pracovat s knoby a tlačítkama k modifikaci zvuku.
Použijtem různých funkcí z patternového módu jako soupart vaší výkonové techniky, můžete vytvořit
široký okruh výrazné varianty.
Pauza přehrávnáníu
Stiskněte PLAY (bude blikat)
Znovunačtení přehrávnáníu
Stiskněte PLAY ještě jednou (bude svítit)
Zastavení přehrávnáníu
Stiskněte STOP klávesu.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
24
Strana 36
Výběr patternu
1. Stiskněte tlačítko PATTERN (začne svítit)
2. Stiskněte [▲] až se na displeji ukáže název patternu
3. Točte kolečkem pro výběr požadovaného patternu.
Pomocí kolečka můžete k vybrání z celkem 256 patternů: A.01 - A.64,....D.01 - D.64.
Taky můžete k vybrání patterny zatímco ESX hraje.
Kontrola patternu, který hraje
Když svítí tlačítko PATTERN, stiskněte PATTERN a displej ukáže "jméno aktuálního patternu".
Restartování přehrávnáníu na začátek patternu
Během přehrávnáníu, můžete stisknout tlačítko RESET a tím přehrajete pattern zpátky od začátku.
Jestli chcete pracovat v synchronizaci s externím zvukovým zdrojem, můžete použít tlačítko TAP
k vyrovnání tempa, a potom stiskněte klávesu RESET na začátku každé fráze, aby se synchronizovala
se současným výkonem bez Použijte MIDI.
Načasování změny patternů
Jestliže měníte patterny během přehrávnáníu, aktuálně hrající pattern skončí hraní nejprve, a potom
nově vybraný pattern začne hrát. Jméno příštího patternu bude čekat a začne blikat na displeji, dokud
nenastane změna.
Jestliže měníte patterny během přehrávnáníu, můžete slyšet hluk nebo nechtěné zvuky přecházející
do effektů nebo delay nastavení (zpoždění) nebo v některých případech může zvuk i vypadnout.
Jestliže patterny před a po změně používají stejný účinek ale s různými nastaveními, výsledek bude
znít stejně jako kdybyste měli obrácený účinek nastavených knoflíků.
Nastavení tempa přehrávání
Tempo..... ….20... 300
Používejte kolečko k nastavení tempa
1. Stiskněte PATTERN (bude svítit).
2. Stiskněte [▲] / [▼] dokud na displei neuvidíte nastavení "Tempo".
3. Točte kolečkem a nastavte si svoje tempo.
Tempo patternu se bude vracet do jeho originálního nastavení jestliže vyberete další sampl bez
nového tempa. Jestliže je tlačítko TEMPO LOCK vypnutý (nesvítí), a změníte pattern, tempo se změní
do tempa uloženého s novým patternem.
Preciznější nastavení tempa:
Držte klávesu SHIFT a otočte kolečkem a můžete nastavit tempo v jednotkách pod desetinnou čárkou.
(např. 120,4)
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
25
Strana 37
Použijte klávesy TAP pro nastavení tempa
Zatímco vám hraje pattern, stiskněte TAP dvakrát nebo vícekrát ve čtvrtinových- notových intervalech
požadovaného tempa.
Intervaly, kterýma stisknete tlačítka, budou objevený a tempo bude situovaný podle toho.
Můžete si takto nastavit tempo dokonce ikdyž je ESX je zastavený nebo v pauze.
Auto BPM skenování
Detekujte tempo ze patternu AUDIO IN.
Zde můžete automaticky zjistit tempo zvukového signálního patternu AUDIO IN, a namapovat tempo
ESX.
1.Stiskněte AUTO BPM SCAN, aby začlo vyhledávání.
Dispej bude signalizovat "AutoBPM" V této době tempo nastavení zůstane nezměněné.
2. Až bude vyhledávání kompletní, tlačítko AUTO BPM SCAN bude blikat.
Displej ukáže nalezenou hodnotu tempa.
Jestlže automatické vyhledávání není schopné určit tempo, hodnota displeje zmizí, a bude
signalizovat " __ . _".
3. Stiskněte AUTO BPM SCAN k dokončení tempa; nalezené tempo bude určeno jako TEMPO
nastavení.
Jestliže se rozhodnete používat tuto hodnotu tempa, stiskněte tlačítko TAP nebo TEMPO LOCK.
Hodnota tempa zůstane v nastavení před automatickým vyhledáváním.
Eventuálně můžete zrušit nastavení stlačením [▲] / [▼] nebo různými klávesy.
Udržení stálého tempa beze změny (Použijte jednoho tempa pro všechny patterny) (TEMPO LOCK)
Když TEMPO LOCK je zapnutý (svítí), aktuální tempo bude používaný pro každý pattern, bez ohledu
na tempo uloženého v paměti s patternem. Když bude TEMPO LOCK vypnutý, tempo bude takové,
jaké je uložené s patternem.
Všimněte si: Když TEMPO LOCK je zapnutý, tempo se bude držet dokonce ikdyž zastavíte
přehrávnání.
Jestli se chcete vracet do tempa, který je v patternu uložený, vypněte TEMPO LOCK (zhasne), a
potom znovu navolíte ten pattern který chcete.
Stav TEMPO LOCK není uložený jako part patternových dat.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
26
Strana 38
PLAING THE SOUND OF A PART
What is a Part? (co je part? Part?),
Part (part, part) je nejmenší jednotka z patternu. Každá part obsahuje zvuk, rytmus nebo frázi
patternu, nastavení efektu a datování motion sequence.
Pro každý jednotlivý part můžete editovat zvuky, paměť a rytmus nebo frázovací pattern a ukládat
motion sequence data.
Viz strana 46, Editování zvuků
ESX-1 používá tři typy partů, celkem z 16 partů.
- Drum parts (1-5, 6A-B, 7A-B)
-tyto party hrají sampl v tzv. „one-shot“ modu
-Keyboard parts (1,2)
-tyto party hrají stupňovité smyčky
-Accent part
-tyto party obsahují data, která určují body hlasitosti (accent) pro celkový pattern
Stretch parts (1,2)
Slice part
Audio In part
Tento part vloží externí audio signál
Poslech zvuků v partu (partech)
Můžete poslouchat zvuk každé parti stlačením drum part (bubnová part), stretch part, nebo slice part,
nebo stisknout step key dohromady se zapnutými tlačítky KEYBOARD.
Zvuk partu se bude lišit v závislosti na patternu.
Když stisknete drum part, klávesová funkce bude zrušená, nicméně, klávesová funkce se bude
automaticky vracet do předchozího nastavením, když ještě jednou vyberete klávesovou part.
Poslouchání zvuku drum part
Stiskněte drum part 1 až 7B a uslyšíte zvuk přiřazený ke každému tlačítku.
Drum party 6A a 6B nemůžou hrát zároveň. Totéž platí pro party 7A a 7B.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
27
Strana 39
Poslouchání zvuků na keyboard partech
1. Stisněte jednu z klávesové parti 1 nebo 2
2. Stiskněte KEYBOARD
3. Použijte step keys pro přehrání partu. Užívejte vybrané tlačítka ke změně oktávy. Vybraná LED
(nižší řada, červený) kontrolka se rozsvítí a bude signalizovat pitch rozsah.
Nemůžete zapnout/vypnout tlačítko KEYBOARD jestliže je jedna z klávesové partu 1 nebo 2
vybrána.
Od každé klávesové parti je monotonní synthetizátor, nemůže znít dvěma nebo více notami současně
(polyphonically).
Vybrání partu
Používejte tlačítka partu k vybrání parti, kterou chcete editovat.
Drum part, stretch part, slice part, audio in part
Když stisknete jedno tlačítko z tého parti, přiřazený zvuk bude u toho partu, který bude vybraný (part
bude svítit).
Audio in part neboli externí audio pattern uslyšíte, když stisknete tlačítko Audio in part.
Když stisknete tlačítko part, step key se rozsvítí a zobrazí spouštěcí lokality v rytmickém patternu
tohoto partu. Během přehrávnáníu, aktuálně hrající step key bude taky svítit.
Když stisknete tlač. part, uděláte takový zvuk, který bude znít v jeho zdůrazněné hlasitosti.
Výběr partu během přehrávnáníu bez toho, aby hrál zvuk
Držte klávesu shift a stiskněte bubnovou part
Klávesová part
Když stisknete klávesovou part, tlačítko bude svítit a tato part bude vybraná.
Až bude KEYBOARD svítit, můžete hrát s Použijtem step keys jako na živé klávesy.
Způsob, ve kterém step keys budou svítit v této době bude záviset na stavu tlačítka KEYBOARD.
Zapnuto (svítí): Tlačítka odpovídající pitchi budou svítit jeden po druhém během přehrávnáníu
signalizující pitch tohoto znění v tomto čase.
Vypnuto (zhasnuto): Tlačítka budou svítit do spouštěcích umístění frázovacích patternů pro tuto part.
Přízvuková part (zdůraznění)
Když stisknete accent part, tlačítko bude svítit a tato part bude vybraná.
V této době, step keys se rozsvítí a zobrazí zdůrazněná umístění toho accent patternu.
Muting a part (Neozvučená part)
Takto postupujte, jak vypnout (přechodné ticho) part.
1. Držte SHIFT a stiskne part ze které chcete vypustit zvuk.
2. Zatímco SHIFTte PART MUTE, blikač vám ukáže stav partů, které jsou ztišeny.
Neztišený part se rozsvítí, a vypuštený party budou zhasnuté. Můžete ztišit klidně všechny party.
3. Pro zrušení všechna vypnutá nastavení, stiskněte tlačítko SOLO. Pro znovu zapnutí jednotlivých
partů stiskněte part, který chcete zapnout.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
28
Strana 40
Soloing a part (přehrání solo partu)
1. Držte tlačítko SOLO a zmáčkněte tu part, kterou chcete vysolovat.
2. Zatímco svítí SOLO můžete k vybrání i jinou part aby také byla vysolovaná.
3. Jestli chcete solovat dvě a více partí, držte SOLO a vybírejte si jednotlivé party, které chcete. Nebo
můžete také mít SOLO u jedné parti a pomocí PART MUTE si můžete přidávat ty party, které chcete
aby také hráli.
Adding accents to a part
(Přidávání akcentů do partů)
Upřesnění accent pozice její intenzita
Můžete přidat akcent (hlasitostní intenzitu) nezávisle do bubnových partí a do klávesových partí.
Jestli je akcent zapnutý, zvuky v accent umístění (step) budou zdůrazněné.
1. Stiskněte akcent; step keys budou signalizovat zdůrazněné pozice (umístění).
2. Vždycky, když stisknete step key, akcent bude zapnutý/vypnutý pro toto umístění, kde si
specifikujete accent pattern.
3. Použijte tlačítko Level v Part Common sekci pro nastavení hodnoty akcentu.
Otočení knoflíku směrem doprava bude produkovat větší rozdíl mezi zdůrazněnými a nepřízvučnými
zvuky.Jestliže točíte knoflík va, tak tam nebude žádný rozdíl mezi zdůrazněnými a nepřízvučnými
zvuky.
WW:
Stisknutím accent part nebude produkovat žádný zvuk. Také, když stisknete part key, aby hrál zvuk,
tak tento zvuk bude hrát v nastavení podle accentu.
Acctent nastavení neovlivní ten part, který má vypnutý ACCENT SW.
Upřesnění partů, které budou zdůrazněné (soupartí accentu)
ACCENT SW......................On, Off
Můžete povolit/zakázat funkci akcent pro každou part odděleně.
1. Stiskněte PART EDIT.
2. Použijte tlačítka [▲] / [▼] dokud displej neukáže "AccentSw".
Tento symbol „▄“ na obrazovce ukáže stav accentu každé partu (zapnutý/vypnutý).
Stiskněte part key, a otočte kolečkem k přepnutí funkce accent pro zapnutí nebo vypnutí.
Zapnuto Vypnuto
Upozornění:
Každý nový (čistý pattern) bude automaticky nastavený se zapnutým accentem!!!!(tzn. neobsazené
patterny budou mít tuto hodnotu vždy zapnutou).
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
29
Strana 41
Transposing a phrase (Transpose)
Posunutí fráze (přemístění, posun)
Transpose ............... hodnota od - 24.... do +24
Tato funkce přemísťuje pitch klávesových partí 1 a 2.
1. Zatímco SHIFTte tlačítko TRANSPOSE, displej bude signalizovat aktuální transpose nastavení.
2. Držte TRANSPOSE a otočte kolečkem abyste změnili posunutí fráze v půltónových krocích.
Nastavení + - 1 přemístí pitch do jednoho půltónu, + - 2 celý krok, + -7 pátou, a + -12 o jednu oktávu.
Jestli tuto funkci používáte, transpose bude svítit. Až zpátky nastavíte hodnotu "0" potom teprve se
toto tlačítko zhasne. (Jakákoliv hodnota mimo nulu způsobí, že vám tlačítko transpose bude blikat!)
Můžete přidržet Transpose a použít step keys a k vybrání tlačítka k upřesnění hodnoty posunu.
Jestliže SHIFTte Transpose a stisknete step key k posunu, step key 4 bude odpovídat normálnímu
nastavení pitche na hodnotu "C".
Upozornění:
Jestli chcete přemísťovat zatímco part je v solu, tlačítko zůstane svítit (nebude blikat).
Bude blikat teprve, až vypnete solo part.
Transpose nastavení se nemění. Když zapnete korga tak se vrátí zpátky na hodnotu 0.
Adding „swing“ to a pattern
Přidání "swing" do patternu
Určete si hodnotu swing (houpání, kmitání)
SWING...................50-------75
Swing nastavení modifikuje načasování, ve kterém jsou určité kroky přehrávané.
Můžete to použít k přetvoření přímého 16ti betového rytmusu tím, že se to nepatrně zakroutí.
Můžete si nastavit hodnotu kmitání v rozsahu od 50 až 75 %, a toto ovlivní načasování sudých kroků.
Nastavení 50% bude produkovat přímo 16ti beatový rytmus, a nastavení 66% bude produkovat
šoupání.
V Part Edit nastavte SWING SW, které vám zapne/vypne Swing nastavení nezávisle pro každou part.
1. Stiskněte tlačítko PATTERN.
2. Stiskněte tlačítko [▲] / [▼] k zobrazení na displeji "Swing".
Točte kolečkem a nastavte hodnotu swing.
Swing nastavení je ignorované jestli beat nastaven na „8tri“ (♪3x12) nebo „16Tri“ (♫3x12).
Zvolte si party, které budou ve swingu
SWING SW .............................On, Off
Můžete si zapnout/vypnout Swing nezávisle pro každou part.
1. Stiskněte PART EDIT.
2. Stiskněte tlačítko [▲] / [▼] k zobrazení na displeji "SwingSw".
Tento symbol „▄“ na obrazovce ukáže stav swingu každé partu (zapnutý/vypnutý).
Stiskněte part key, a otočte kolečkem k zapnutí Swing nebo vypnutí.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
30
Stránka 42
Applying a roll to a part
Přidání funkce roll do partu
Vybrání partu a provedení roll efektu
ROLL.......................(rolovat, válet apod… )
Tlačítko Roll (rychlé následné vymrštení) pracuje nezávisle pro každou part.
Interval mezi notami z rolování bude záviset na tempu patternu, typ roll efektu a množství houpání.
1. Stiskněte part key pro part, kterou chcete hrát v roll efektu.
2. Stiskněte tlačítko ROLL. Během přehrávnáníu, part bude hrát roll.
Jestli je přehrávnání zastavený, a stisknete part key když je roll zapnutý, tak potom bude roll efekt tak
dlouho pokračovat, dokud budete držet tuo klávesu.
ROLL TYPE............2,3,4
Toto nastavení specifikuje kolikrát se zvuk bude přehrávat během jednoho kroku do jednoho
spouštění, když je Roll efekt zapnutý. ?? (pozn. Tu větu jsem moc nepochopil)
Jestli je Roll zapnutý pro part, tak part bude znít v jiných hodnotách not v každém kroku.
1. Stiskněte PATTERN
2. Stiskněte tlačítko [▲] / [▼] k zobrazení na displeji "RollType".
Točte kolečkem a nastavte typ rollu.
Upozornění: Nemůžet použít roll efekt na datech z externího MIDI zařízení.
Assigning the output of each part
Přidělení výstupu každé čísti (partu)
OUTPUT BUS……………………………….......................L/R, 3/4
Pro každý part můžete směrovat zvuk k výstupu pomocí jacku (L/mono, R) nebo do jednotlivých
výstupních jednotek (3,4).
1. Stiskněte PART EDIT
2. Stiskněte tlačítko [▲] / [▼] k zobrazení na displeji "OutBus".
Tento symbol „▄“ na obrazovce ukáže stav výstupu každé partu.
3. Stiskněte part key pro part, kterou chcete nastavit, a otočte kolečkem k vybrání buď L/R nebo 3/4.
Adding the Valve-Force effect to increase the impact of the sound
Přidávání Valve- Force, která vám zvýší zvuk
TUBE GAIN ....................
Tento ovladač vám nastaví úroveň ve které výstupní signál z line out bude procházet zkrze vakuovými
elektronkami. Dokonce když zeslabíte hlavní hlasitostní ovladač (Master control), můžete použít Tube
Again k nastavení množství elektonkového účinku.
Toto posílí účinek produkovaný elektronkou.
Zvýšení knobu Tube Again nadměrně může poškodit váš externí reproduktorový systém.
Prosím užívejte varování.
Toto nemá žádný účinek na zvuku který je poslaný z jednotlivých individuálních výstupů 3 a
4!!!
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
31
Stránka 44
Using the arpeggiator
Používání arpeggiator (šoupátko, postranní lišta)
Použijte pro bubnové partu, stretch part
1. Vyberte bubnovou part, kterou chcete hrát.
2. Když se dotýkáte šoupátka (postranní lišta), vybraná part začne hrát automaticky. Načasování
opakovaných not se změní v závislosti na umístění vašeho dotyku. Rychlost opakování bude záviset
na určeném tempu.
Jestli je ARP CONTROL (stránka 83) nastaven na „Revers“ (zpětný chod), šoupátko změní
načasování not.
Použijte pro slice part
1. Vyberte slice part.
2. Zvuky slice partu budou hrát automaticky jestliže se dotýkáte postranního kontrolera. Křivky slice a
rychlost ve které jsou slyšet, se změní v závislosti na umístění kde se dotýkáte.
Jestli je sequencer zastavený, křivky slice budou hrát souběžně s přehrávnáníem aktuální polohy.
Rychlost, ve které jsou zvuky slyšeny jsou slyšet, bude záviset na tempu.
Arpeggiator klávesové partu.
1. Vybere si klávesovou part, kterou chcete hrát.
2. Používejte step keys abyste určili velikost pitche, který chcete arpegiovat.
Například jestli chcete arpeggiate C- E- G, držet klávesu C a stiskněte E a G klávesy.
3. Když se dotýkáte šoupátka (ribbon controler), zvuk vybrané partu bude hrát automaticky.
Gate Time se změní v závislosti na tom, kde jste se dotkli šoupátka. Rychlost bude záviset tempu.
Noty hrané arpeggiatorem budou vždycky znovu spuštěny, jakmile (uvolníte a poté) se dotýkáte
šoupátka.
Jestliže SHIFTte SHIFT, arpeggiator se znovu nespustí, dokuď nepustíte šoupátko.
4. Pracujete se šoupátkem abyste si mohli k vybrání mezi různými notami, kterými tvoříte stupnici
nazvanou jako "ARPEGGIO SCALE".
Všimněte si: Chcete - li, můžete si měnit funkce táhla a šoupátka (p.83 "Exchanging the arpeggiator
functions").
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
32
Strana 45
Pevně daná centrální nota
Při používání arpeggiatoru s klávesovou partí, můžete si určit notu, která bude odpovídat centrálnímu
šoupátku (například., "centrální nota"). Toto nastavení je také uložené, když ukládáte pattern.
1. Stiskněte tlačítko Pattern mode.
2. Vyberte si jednu z klávesových partí, a zapněte klávesovou funkci.
3. Použijte [◄][►] abyste určili rozsah pitche, a poté stiskněte step key, u které chcete aby se
nastavila jako centrální nota. (stiskněte pouze jednu klávesu!!!)
4. Uložte si pattern.
Všimněte si:
Jestli je ARP CONTROL (strana 83) nastaven jako "Revers“ (zpětný chod), centrální nota bude tou
notou, která hraje při dotyku šoupátka.
Změna stupnice arpeggiatoru
ARPEGGIO SCALE (stupnice Arpeggiatoru)……….................Chroma....Octave
Můžete změnit stupnici, která je zrovna použitá, když arpeggiatujete klávesovou part.
1. Stiskněte tlačítko Pattern
2. Stiskněte kurzor [▼] a vyberte “ArpScale”
3. Otočte dialem a vyberte si druh stupnice
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
33
Stránka 46
Editing sounds (Úprava zvuků)
Můžete si k vybrání sampl pro každou part a editovat zvuk partu použítím hlasitosti (level) a
pan knobů a také efekty a zesilovač EG.
Dokonce můžete také editovat, zatímco vám pattern hraje. Můžete také využívat externí
MIDI zařízení, kterým ovládáte hodnotu knobů (viz strana 89 „About MIDI“).
Jestli chcete zachovat pattern, který editujete, stiskněte Write/Rename (p.74 Editing the
sound of a part).
Knoby, které jsou dostupné budou záviset na partech.
Jestliže nejste úspěšní v editaci zvuku, protože motion sequence je ovládána knobem,
vypněte si tuto funkci motion sequence právě když editujete. (p.66 "Motion sequence").
Assigning a sample to a part (Přidávání samplu do partu)
SAMPLE……………........ Off, 001()…………..
ESX- 1 obsahuje 384 oblastí (256 monotonníchí a 128 stereo zvuků) ve kterých si můžete editovat
do vlastních zvuků. Můžete si přiřadit uživatelský sampl do partu z každého patternu.
Nemůžete si přiřadit sampl do Audio In Part nebo do Accent part.
1. Ujistěte, že PART EDIT svítí.
2. Stiskněte kurzor [▲] aby se vám na displeji zobrazil název samlu.
3. Stiskněte tlačítko part, kterému chcete přiřadit sampl. Jméno a číslo samplu přidané do partu se
objeví na displeji.
4. Pro bubnovou part, stretch part, nebo slice part, otočte dialem a stiskněte part abyste vyzkoušeli
zvuky, zatímco si vyberete sampl.
5. Pro klávesovou part, zapněte klávesovou funkci, otočte dialem, a použijte step keys k vyzkoušení
zvuků, zatímco si vyberete sampl.
Jestli nechcete, aby vám určitý part hrál zvuk, vyberte v nastavení zvuku hodnotu na „Off“.
Můžete přiřadit stereo sampl do drum partu 1 nebo 3, a přiřadit stereo stretch sampl do stretch partu 1.
Jestliže si ale přiřadíte stereo sampl k jiné partu, jenom levý kanál zvuku bude slyšet.
Jestliže si přiřadíte stereo sampl k bubnové partu 1 nebo 3, bubnová part 2 nebo 4 nebude
hrát!!!!!!. V tomto případě, číslo samplu bude blikat dokuď nezvolíte samplovou part 2 nebo 4.
stejný vztah platí pro stretch part 1 a 2.
Jestliže používáte slice sampl nebo stretch sampl v drum partu 1- 7B nebo v klávesové partu, pak se
to bude ovládat jako klasický sampl.
Jestli byl přiřazený sampl vymazaný, displej bude signalizovat "No Sample".
Slice sampl, ve kterém použijete Truncate nemůže být použit slice partem.
Když to budete zkoušet, číslo samplu bude blikat.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
34
Stránka 47
Assigning individual slices of a slice sample
(Přidělení individuálních slice ze slice samplu)
SLICE NO. ......... All, 001 - 128
Jednotlivé noty do kterých je sample rozdělený pomocí Slice operace může být přiřazený jako
jednorázový sampl do drum partů nebo klávesových partů.
1. Zkontrolujte, zda PART EDIT svítí.
2. Stiskněte kurzor [▲] aby se vám na displeji zobrazil název samlu.
3. Stiskněte drum nebo klávesovou part ke které chcete přiřadit sampl.
Displej vám ukáže jméno a čísloí samplu přiřazeného ke klávese.
Zde můžete k vybrání slice sampl (značka „nota“ a následuje číslo).
Vyberte slice sampl, který obsahujte zvuk, který chcete použít.
4. Pro drum part, otočte dialem a stiskněte part key k vyzkoušení zvuku zatímco si vyberete sampl.
5. Pro klávesovou part, zapněte klávesovou funkci, točte dialem a užívejte step keys k ozkoušení
zvuku zatímco si vyberete sampl.
6. Použijte [▲][▼] k zobrazení na displeji "SliceEdt".
Točte dialem a vyberte číslo samplu. Jestliže si vyberete "All", celý slice sampl bude přiřazený, a
můžete si k vybrání jeden z těchto jednotlivých samplů. „1-128“ zobrazuje počet step keys které jsou
přiřazeny slice samplům a můžete si k vybrání jeden z těchto vybraných individuálních samplů.
Pro vyzkoušení zvuku (zatímco vybíráte), stiskněte part key (ten, který jste si vybrali v kroku 2).
Nemůžete si k vybrání sample v „SLICE NO“ dokud si nejdříve nevyberete slice sampl v PART
EDIT modu „SAMPLE“.
V případě drum partu, slice křivky, které si zde vyberete, se budou hrát v jednorázovém módu, právě
jako slice part. V případě klávesové partu, non-decaying zpětný loop přehrávnání vám schválně
rozhodí zvuk. Jestli uslyšíte, že je zvuk takzvaně nepřirozený, nastavte si AMP EG na hodnotu "//" a
použijte EG Time k nastavení decay.
"SLICE NO" nefunguje pro stretch, slice, audio-in, a accent party.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
35
Strana 47 - 50
Editing the sound of a part (Úprava zvuku v partu)
Úprava parametrů v Part Common
PITCH………………………………………………………………………… ........................-63 .. +63
Určete si pitch přehrávání. Zvýšení pitche zrychlí přehrávání; nižší pitch zpomalý přehřávání.
Proměnlivý rozsah pitche je + - 2 oktávy, viz obrázek .
V některých případech může zvýšení pitche způsobit ruch.
Tento parametr pitche se nedá použít pro klávesové party!!!!!
EG TIME................ 0 - 127
Určuje EG decay time (čas rozpadu). AMP EG nastavení určí, jaká hlasitost se bude rozkládat
(decay).
Tento parametr platí, když je AMP EG na hodnotě „::---„ a když je filtr EG INT jiný než 0.
GLIDE………………0 127
"Glide" (také nazvaný "portamento") je funkce, která produkuje hladkou změnu v pitche z jedné noty
na druhou (bez znovuspuštění noty) když gate time délka přečnívá načasování další noty.
Pro vyšší nastavení této hodnoty, až příjde další čas, tak další pitch bude delší. Jestli je nastaveno na
0, směr pitche bude ihned dosažená, ale bez znovu – spouštění; toto je užitečné pro simulaci legato
nastavení techniky a basy.
Tento parametr platí jen pro klávesové party.
Glide efekt nebude fungovat, pokud je zapnutý ROLL!!!
START POINT………………………......0-127
Určete si bod ze kterého se bude sampl přehrávat.
Pokud otočíte knobem va, sampl bude hrát od začátku (normální přehrávnání). Ale pokud otočíte
knobem doprava, sampl bude hrát zpět od konce.
PAN……………L63 R63
Určete si stereo pozici (pan) zvuku.
Knob uprostřeb bude produkovat stereo zvuk. Otočením va bude hrát pouze L strana, otočením
doprava pouze R strana.
LEVEL……………….... 0 - 127
Nastaví výstupní úroveň. Točte knoflíkem směrem doprava a zvýšíte si hlasitost samplu.
AMP EG.................
Zapněte si typ amp EG. Každý stisk z těchto přepínačů mezi hodnotami
způsobí, že bude decay
efekt určený jako EG Time a typ hodnoty
způsobí otočením zvuku po čase specifikovaném jako
EG Time.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
36
ROLL .....
Zmáčknutím tlačítka „roll“ buď zapnete nebo vypnete roztažené opakování.
Roll rozestup závisí na tempu patternu, typ rollu, a hodnotu Swingu.
Když zapnete Roll efekt, držte part key bude hrát roll efekt tak dlouho jakmile budete držet tlačítko.
Když zapnete Roll efekt, držením step keys (pokud je klávesová part zapnutá) bude hrát roll dokud
budete držet tlačítko.
FX SELECT….....FX EDIT1:, FX EDIT2:, FX3
Vyberte si effekt, který si chcete přidat. Stiskněte key opakovaně, aby se vám vystřídali tři různé
efekty.
Jestliže je FX SEND zapnutý (effect send), vybraný účinek bude aplikovaný. Toto nastavení je
nefunguje pro výstup ¾.
FX SEND......…..On, Off.
Vyberte si jakýkoliv effekt, který budete používat. Toto bude střídat on a odd vždy, pokaždé když
stisknete key. Effekt, který jste si vybrali pro FX SELECT je ten, který bude aplikovaný. Toto
nastavení je nefunguje pro výstup ¾.
REVERSE (pozpátku)……… On, Off.
Vypínačem obrátíte přehrávnání samplu po zpátku (neboli začne hrát od konce do začátku).
Modulation
Tyto parametry žádají různou časovou změnu zvuku Použijtem LFO nebo EG.
SPEED (rychlost)…………… 0…..127
Nastavte si rychlost modulace. Jestli je zapnutý BPM SYNC, rychlost bude synchronizovaná do
tempa. Rozsah je 8/1 - 1/64.
DEPTH…………- 63 - +63
Nastavte si hloubku modulace.
TYPE……………
Vyberte si typ modulace.
Pokud nastavíte něco jiného než EG, tak budou žádat cyklickou modulaci. Jestliže si vyberete EG,
účinek bude v maximu kdy nota začíná, a pak se postupně sníží.
Jestli je modulační typ """", modulační fáze nebude zastavena, dokuď je nota odjištěná. Pro další typy,
fáze bude resetovat každým spuštěním.
DEST........…...PITCH, CUTOFF, AMP, PAN
Vyberte parametr ke kterému bude modulace aplikovaná.
Nemůžete si k vybrání „Pitch“ pro audio-in part.
BPM SYNC………….... On, Off
Zapněte toto tlačítko pokud chcete modulaci cyklu synchronizovat s tempem, toto tlačítko se poté
rozsvítí a bude svítit.
Zvuky drum partů 6A a 6B mohou být editovaný nezávisle, ale nemůžou být přehrávány současně.
Jestli se zvuk nemění, když otočíte knoflíky nebo zapnete toto tlačítko, tak potom tyto knoby nebo
tlačítka nejsou platné do této partu partu nebo motion seqence právě probíhá.
Filter
Zde si můžete modifikovat tón křivek vygenerovaných oscilátorem zkroucením (distorting) nebo
filtrováním.
CUTOFF.…………………………………………………………………………......0...127
Nastaví hranice frekvence filtru. Výsledek bude záviset na typu filtru, který vyberete.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
37
EG INT...... …………………………………………………………………………..63 - +63
Specifikuje hloubku a směr ve kterém se EG změní na hranici četnosti. EG začne ihned spouštět.
(např. čas, ve kterém stisknete step keys). Jestli je knob ve střední poloze, EG nezedituje zvuk.
RESONANCE……………………………………………………………………………… 0 - 127
Zdůrazňuje oblast kolem frekvence cutoff přidáním zřetelného charakteru ke zvuku. S narůstající
ozvěnou můžete pohybovat cutoff knoflíkem nebo nastavit EG INT nebo EG time aby produkoval
"meow" zvuk typický pro analogové syntetizátory.
TYPE………………………………………………………………………………........LPF,HPF,BPF,BPF+
Vyberte typ filtru.
LPF (dolní pásmo filtru): Ořezejte si vyžšími frekvencemi oblast vytvářející zvuk více znělého.
HPF (horní pásmo filtru): Ořezejte si nižšími frekvencemi oblast vytvářející zvuk více ostřejšího.
BPF (dolní pásmo filtru): :???????????
BPF+ (dolní pásmo filtru plus) Přidává výstup pásmového filtru k originálním křivkám.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
38
Strana 51
EFEKTY
Používání efektů
ESX-1 obsahuje tři oddělené účinkové procesory. Pro každý sampl, si můžete použít až tři ze
šestnácti účinkových typů. Zvuk každé part může být poslaný jako jeden z účinkových procesorů.
Můžete si také měnit cestu ve které jsou tři efekty spojené sobě navzájem, a tímto způsobem žádat
víc než jeden účinek k partu.
Jak přidat účinek
1. Buď začnete přehrávat nebo jestli úpravujete klávesovou part, stiskněte tlačítko Keyboard aby mohl
hrát zvuk.
2. Stiskněte drum nebo klávesový part k vybrání partu, ke kterému chcete přiřadit účinek.
3. V ediční sekci se společnou oblastí, stiskněte FX SELECT key, abyste si vybrali efektový procesor,
který chcete použít. Stiskněte FX SEND key k poslání zvuku určitého partu k vybranému efektovému
procesoru.
4. V ediční part, stiskněte účinkový FX CHAIN key abyste vybrali jak bude efekt spojený.
Můžete zapnout/vypnout efekty individuálně pro každý part. Nicméně jestli dva nebo více
partů jsou poslané ke stejnému efetku, tak potom nemůžete měnit efektový typ nebo efekt
hodnoty parametru individuálně pro každý part.
Upravujte efekty
1. V sekci edit zmáčkněte EDIT SELECT key k vybrání efektového procesoru.
2. V sekci edit použijte typ efektu, který chcete použít.
3. Použijte efektové knoby a klávesy pro editaci efektu. Originální hodnota obrazu bude svítit a
ukazovat pozici knobu a nastavení tlačítka ve stejném efektovém rozložení.
Pro ukožení stiskněte WRITE/RENAME key.
EDIT SELECT………………………………
Stiskněte toto tlačítko k vybrání efektu, který chcete editovat.
EFFECT TYPE………………………………
Používejte tento knob pro přidání jednoho ze 16 efektových typů k aktuálně vybranému efektovému
procesoru.
FX EDIT1……………………………………
Přizpůsobte si charakter efektu. Výsledek bude záviset na efektovém typu.
FX Edit2
Přizpůsobte si charakter efektu. Výsledek bude záviset na efektovém typu.
FX CHAIN (přikovat, řetěz)
Určete si jak budou efekty spojené. Kdykoliv toto tlačítko stisknete, změní se spojení; spojení jejichž
indikátor bude svítit, bude aktivní.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
39
Stránka 52
Effect types (Typy efektů)
Efekty z ESX můžou být rozdělený do následujících tří skupin:
1. Stereo
Tato skupina zahrnuje: CHO/FLG, PHASER, RING MODE, COMPRESSOR, DECIMATOR, EQ, LPF,
HPF.
2. Mono mix
Tato skupina zahrnuje: REVERB, MOD DELAY, GRAIN SHIFTER, TALKING MOD, PITCH SHIFTER,
DISTORTION.
3. Stereo cross (stereo překřížení)
Tato skupina zahrnuje: BPM SYNC DELAY, SHORT DELAY.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
40
Stránka 53
Effect parameters (hodnoty efektů)
REVERB
Tento účinek předstírá ozvěnu a prostorový charakter haly.
FX EDIT1:= Time……………………………………………. (0 - 127)
Otočením knoflíku směrem doprava prodloužíte reverb čas.
FX EDIT2:: Level……………………………………..Úroveň (0 - 127)
Otočením knoflíku směrem doprava se zvětší úroveň reverbu.
BPM SYNC DELAY (BPM sync delay)
Toto je cross zpoždění synchronizovaný BPM.
FX EDIT1:: Time……………………(1/64......1/1)
Nastavte dobu zpoždění synchronizovanou s BPM, v notových hodnotových jednotkách.
Otočení knoflíku směrem doprava se prodlouží doba zpoždění.
Můžete si nastavit tento rozsah ze 64th not do celé noty.
FX EDIT2:=hloubka ... ……………………….. (0....127)
Nastaví hloubku zpoždění a množství odezvy.
Otočením knoflíku směrem doprava nastavíte zpožděný vyšší zvuk a také zvyšující množství odezvy.
Pan efekt každé další partu nalevo nebo napravo vytváří hlubší pocit prostorovosti.
Zvuk odez může zmizet jestliže otočíte TIME knobem nebo změníte BPM při produkování zvuku.
V závislosti na nastavení tempa, nějaký dlouhý doby zpoždění nemusí být použity. V tomto případě,
doba zpoždění bude rozpůlená a může být rozpůlená znovu jestliže bude potřeba.
SHORT DELAY ………………(KRÁTKÉ ZPOŽDĚNÍ)
Toto je křížení zpoždění s krátkou dobou zpožděním. Toto není přizpůsobené nastavení hodnoty
BPM.
FX EDIT1:=Time………………………………………. (0 - 127)
Otočení knoflíku směrem doprava prodloužíte dobu zpoždění.
Zkrácení doby zpoždění může produkovat ozvěnu, dávající dojem, že vícenásobné nástroje jsou
přehrávány společně.
FX EDIT2:=hloubka ……………………………….0 ……..127
Nastavte hloubku zpoždění a množství odezvy.
Otočení knoflíku směrem doprava vytvoříte zpožděný hlasitější zvuk a také zvyšujete množství
odezvy.
Pan efekt každé další partu nalevo nebo napravo vytváří hlubší pocit prostorovosti.
MOD DELAY (Modulation delay)
Toto je zpoždění, které přidává pěvecké (chorus) efekty s Použijtem LFO aby vyčistil dobu zpoždění.
Je to také tempo zpoždění ve kterém se doba zpoždění automaticky spojí do tempa.
FX EDIT1:=čas
(1/64.....1/1).
Nastaví dobu zpoždění synchronizované do tempa, v notových hodnotových jednotkách.
Otočení knoflíku směrem doprava prodloužíte dobu zpoždění.
Můžete nastavit rozsah z 64th not do celé noty.
FX EDIT2:=hloubka
Nastavte hloubku zpoždění a množství odezvy.
Otočení knoflíku směrem k doprava dělá zpožděný zvuk hlasitější a také zvyšuje množství odezvy.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
41
GRAIN SHIFTER
Tento účinek extrémně rozdělí zvuky do určitého intervalu, a opakovaně přehraje zpět tento krátký
sampl. Je to účinné, když je tato funkce aplikovaná na stálou změnu ve zdroji z Audio In.
Samplovací interval:
Samplovací čas:
Audio vstup:
Audio výstup:
FX EDIT1:= rychlost 1 - 127
Specifikujte si výběrový interval a čas samplování.
Samplový interval je synchronizovaný k počtu steps v sequenceru. Když se změní BPM, délka za
steps se také změní, a tak se samplový interval změní společně s tímto.
Následující tabulka ukáže jak samplový interval koresponduje s rychlostní hodnotu:
Rychlost:
Samplovací interval (počet kroků):
FX EDIT2:= rovnováha 0 - 127
Nastaví rovnováhu účinkového zvuku a přímého zvuku.
Otočení knoflíku směrem k doprava zvětší účinkový zvuk a snížit se přímý zvuk.
CHO/FLG = pěvecké sbory
Tyto efekty přizpůsobí pitch na mírně - zpožděného zvuku a přidá se do originálního zvuku aby vytvořil
rychle se kroužící pocit nebo efekt prostorovosti.
FX EDIT1:= rychlost
FX EDIT2:=hloubka
PHASER
Tento účinek vytváří pocit modulace periodickou proměnnou fází zvuku a míchání tohoto fázově
posunutého zvuku s originálním zvukem.
Rychlost, hloubky
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
42
RING MOD = ringový modulátor
Tento účinek přizpůsobí zvuk, dá mu kovový charakter nebo ho změní na speciální efekty.
FX EDIT1: OSCFreq……………………………………………0….127
Otočením knobu doprava zvýšíte frekvenci.
FX EDIT2: Balance……………………………………………...0….127
Přidejte si rovnováhu mezi účinkem zvuk a přímým zvukem. Otočením doprava zvýšíte efekt a snížíte
přímý zvuk.
TALK MOD (Talking modulator)
Tento účinek přidává souhláskové spektra k patternnímu zvuku.
FX EDIT1: Formant………………………………………………………..0…127
Specifikujte si hlásky.
Jakmile otočíte knob z 0 na 127, spektrum se změní hladce mezi a-e-i-o-u.
FX EDIT2: Offset…………………………………………………………..-63…+63
Specifikuje si pitch spektrumové frekvence.
Stránka 55
PITCH SHIFTER
Tento účinek modifikuje pitch.
FX EDIT1: Pitch………………………………………………………………. - 2400...+2400
Specifikuje množství pitche v jednotkách centů.
FX EDIT2: Balance….................................................................................0…127
COMPRESSOR
Kompresor zavádí nízkoúrovňové zvuky a redukuje na vysoké úrovni zvuky, klesající změny hlasitosti,
a dělání zvuku víc shodného. Tento kompresor automaticky zjistí úrovně zemních L a R patternních
signálů, a reaguje na hlasitost těchto dvou signálů.
FX EDIT1:=citlivost
FX EDIT2:=attack
Nastavte si rychlost ve které se kompresor začne spouštět.
Otočení knoflíku směrem doprava se zpomalí útok.
DISTORTION (zkrášlení)
Tento účinek drasticky vysoké boty vyrovnají k vytvořit zkroucení, produkování bohatší podtextové
struktury.
FX EDIT1:=Gain………………………………………………………0…127
nastaví stupeň zkroucení.
FX EDIT2:=Level……………………………………………………..0…127
DECIMATOR
Tento účinek snižuje samplovací kmitočet a bitovou hloubku a dá zvuku tvrdší charakter typického pro
levnější samolety.
FX EDIT1:Freq………………………………………………………..0…127
Otočení knoflíku směrem doprava bude produkovat "průměrně reprodukovaný zvuk" zvuk
charakteristický pro nižší samplovací kmitočet, a otočením směrem k va bude produkovat "hi - fi" zvuk
charakteristický pro vyšší samplkovací kmitočet.
FX EDIT2:=Bit ………………………………….0…127
Otočením knobu doprava budete produkovat „lo-fi“ zvuk charakterizovaný jako nižší hloubku, a
otočením va „hi-fi“ zvuk jako vyšší hloubu.
EQ (Ekvalizér)
Tento vyrovnávač vám vyseká nízké a krátkovlnné frekvence ze zvuku.
FX EDIT1:=LowGain
FX EDIT2:=HihgGain
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
43
LPF (hloubkově-měnící se filtr)
Toto je dolní hloubka filtru s ozvěnou.
FX EDIT1:=Cutoff (přerušení)………………………………0…127
Nastavte mezní četnost dolního hloubkového filtru.
FX EDIT2:=Resonance………………………………………0…127
HPF (výškově-měnící se filtr)
Toto je vysoká hloubka filtru s ozvěnou.
FX EDIT1:=Cutoff…….přerušení
Nastavte mezní četnost horní propusti.
FX EDIT2:Resonance………ozvěna
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
44
Strana 57
Recording a phrase = Nahrávání fráze
Můžete si naspecifikovat synthezátorový zvuk nebo rytmický zvuk pro každý pattern a nahrát výrazový
sampl pro něj.
Realtime nahrávání
Tato metoda vám umožní použít bubnové pads nebo klávesové funkce pro nahávání nového rytmu
nebo frázi zatímco posloucháte pattern.
Step recording (nahrávání kroků)
Tato metoda vám umožní použít step keys k vytvoření krokového patternu se zastaveným
přehráváním patternu. Můžete si vytvořit pattern vytvořený pitchem a délku noty pro každý krok, jednu
po druhém.
Nahrávání fráze během přehrávnáníu (Realtime Recording)
Můžete zaznamenat rytmický sampl (používání bubnové parti) nebo frázi klávesové parti (Použijtem
step keys s klávesovou funkcí) stlačením tlačítek v době, ve které chcete, aby hrál zvuk.
Klávesová funkce step keys je potlačena, když stisknete drum, slice, stretch, nebo audio-in-part.
Nicméně když ještě jednou vyberete klávesovou part, klávesová funkce bude obnovená k jeho
dřívějšímu nastavení.
Můžete také uslyšet metronom zatímco nahráváte (viz strana 83 nastavení metronomu).
Nahrávání drum part
1. Stiskněte PATTERN key.
2. Stiskněte kurzor [] až se na displeji zobrazí název patternu.
3. Stiskněte REC k nahrávacímu módu.
4. Nahrávání začne až stisknete PLAY/PAUSE.
5. Stiskněte drum part v požadovaném čase. Step keys budou svítit a signalizovat kroky, které jste
nahráli.
Jestli chcete přepnout parti bez nahrávání not držte klávesu shift a stiskněte part.
6. Pattern se začne přehrávat znovu. Můžete pokračovat v přidávání not zatímco svítí tlačítko REC.
7. Když máte dokončené nahrávání, stiskněte STOP.
8. Jestli chcete pojmenovat a uložit pattern po nahrání, stiskněte Write.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
45
Strana 58
Nahrávání pro klávesovou part
1. Stiskněte PATTERN.
2. Kurzorem vyberte název patternu.
3. Vyberte klávesu číslo 1 až 5 a zapněte tlačítko KEYBOARD.
4. Stiskněte REC k záznamu.
5. Stiskněte PLAY k začátku patternu.
6. Použijte step keys jako klávesy pro nahrávání frází, vybráním přidělené klávesy vstoupíte do
požadovaného nastavení pitche v požadované době.
7. Pattern bude hrát opakovaně. Můžete pokračovat v nahrávání zatímco REC svítí.
Nahrávání ukončíte až když stisknete tlačítko STOP/CANCEL.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
46
Strana 59
STEP RECORDING
Krok nahrávání
Krok nahrávání se bude lišit v závislosti zda jste vytvořili frázi z klávesové parti nebo rytmus z bubnoté
parti.
Když stisknete drum part, klávesová funkce step keys (keys 1 - 16) bude potlačena, ale
klávesová funkce se bude vracet do předchozího nastavení až když vyberete klávesovou part ještě
jednou.
Nahrávání drum, slice, stretch accent part
Jestli chcete pojmenovat a uložit , který dokončené nahrávání, SHIFT posun a stiskněte pište .
Zvuky hrály zpět při nahrávání řezová part jsou křivky řízky které odpovídají stepm lokalitám. Jestli
není tam žádné křivky pro ten krok, žádný zvuk bude slyšet.
1. Vyberte tlačítko PATTERN (bude svítit)
Poté si vyberte kolečkem název patternu, který chcete nahrávat.
2. Stiskněte drum part, který chcete nahrávat.
3. Vyberte si tlačítka, kterými budete ovláldat oblast patternu. Spodní řada LED kontrolky bude
signalizovat oblast ve které budete editovat. Například jestli pattern, který bude upravován má délku
"2" a přejete si editovat druhou polovinu patternu, potom byste měli používat tlačítka červené LED
kotrolky do pozice "2".
4. Step keys budou svítit a ukazovat rytmus vybraného patternu. Můžete stisknout step keys pro
změnu rytmu patternu. Pokaždé co stisknete step keys tak se bude střídat mezi zapnutím (svítí) a
vypnutím (zhasnuto). Tyto změny můžete nastavit dokonce i během přehrávání.
Nahrávání fráze pro klávesovou part
1. Zastavte přehrávání pomocí STOP.
2. Stiskněte PATTERN.
3. Vyberte si jednu ze dvou klávesových partí, kterou chcete nahrát.
4. Zapněte tlačítko KEYBOARD.
5. Stiskněte STEP EDIT a kurzorem mačkejte až bude na displeji hodnota „StepRec“.
Displej vám ukáže cílový step (krok).
6. Otočte dialem k vybrání cílového stepu, který chcete nahrávat.
7. Stiskněte REC.
V tuto chvíli nezačne přehrávání dokud nestisnete tlačítko PLAY.
8. Použijte step keys pro vložení pitche jedné fráze po druhé. Když vložíte pitch, cílový krok (krok,
který je upravován) automaticky poskočí k dalšímu kroku.
9. Nahrávání ukončíte tlačítkem STOP.
To input a rest or tie
Vložení pauzy nebo spojení
Stiskněte REST/TIE pro vložení pauzy.
Pro vložení spojení, držte step key stiskněte REST/TIE.
To move the target step (posunutí cílových kroků)
Nejprve vyberte krok, který chcete upravit. Tento krok se nazývá „target step“. (cílový krok)
Zatímco nahráváte můžete točit kolečkem pro pohyb cílového kroku dopředu nebo dozadu najednou o
jeden krok.
Také se můžete pohybovat mezi kroky držením SHIFTU a Použijtem vybraných steps.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
47
Stránka 60
Editing pattern sequence data – úprava patternu
Tady je jak editovat samply které jste zaznamenali nebo samply které jsou ušetřené v paměti.
Jestli chcete uložit vaše veškeré změny, musíte provést operaci zápisu pomocí Write předtím,
než přejdete na další pattern nebo vypnete přístroj!!!
Editing a phrase pattern (Note Edit)
Při používání Step recording, spouštění a číslo noty jsou nahrávány současně, ale Gate Time
nemůže být nastaven detailně. Jestli chcete přesnější nastavení, můžete znovu upravit spouštění
nebo číslo noty a nastavit je jako gate time.
Patternová fráze pro klávesovou part se sestává z následujících tří položek z dat. Můžete si nastavit
každý z těchto tří položek pro každý step.
Trigger: jestliže part bude znít stejně jako krok
Počet not: pitch, který bude znít
Gate time: délka, která bude znít
Vybrání kroku chcete editovat
STEP REC...... 1.01 – 8.16
1. Stiskněte STEP REC. (bude svítit).
Kurzorem vyberte na displeji hodnotu „StepRec“. Tato hodnota bude ukazovat cílový krok.
2. Otočte kolečkem a vyberte cílový krok.
Jestli tlačítko KEYBOARD je vypnutý v této době, potom step key který odpovídá cílovému kroku bude
blikat.
Jestli je typická délka 2 nebo větší, můžete držet SHIFT a otočit kolečkem k urychlení posunu o
jednu jednotku délky.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
48
Strana 61
Editing the trigger locations (poloha jednotlivých not)
1. Stiskněte PATTERN nebo PART EDIT
2. Vyberte klávesovou part, kterou chcete upravovat.
3. Vypněte tlačítko KEYBOARD (musí zhasnout).
4. Step keys budou ukazovat cílovou polohu pro patternovou frázi té parti, kterou jste si vybrali.
5. Stiskněte step keys ke změně cílového nastavení pro spojení oblasti.
Pokaždé co stisknete step keys, trigger bude kumulativně zapnutý nebo vypnutý.
Když displej signalizuje "Motvalue", "GateTime", "NoteNo" nebo "StepRec", tlačítka step keys se
nezmění na nastavení trigger on/off.
Editing the note number (pitch)
Úprava čísel not (pitche)
NOTE NO……..C 1....G9
1. Stiskněte STEP EDIT
2. Kurzorama vyberte hodnotu „NoteNo“ na displeji.
3. Vyberte si klávesovou part, kterou chcete editovat.
4. Vypněte KEYBOARD tlačítko.
5. Step keys budou ukazovat trigger polohu pro patternovou frázi toho partu, který jste si vybrali.
6. Stiskněte step key pro umístění jehož číslo noty chcete změnit.
7. Otočte dialem ke změně noty pro tento step.
Zatímco displej signalizuje "Note No.", stisknutím step keys nebude zapnuto trigger funkce.
Dokonce když editujete číslo noty téhož kroku jehož trigger je vypnutý tak to nebude znít do té doby,
než zapnete trigger.
Úprava gate time
GATE TIME………………….0.25…………128
1. Stiskněte STEP EDIT
2. Kurzorem vyberte „GateTime“
3. Vyberte klávesovou part.
4. Vypněte KEYBOARD tlačítko.
5. Step keys budou ukazovat trigger polohu pro patternovou frázi toho partu, který jste si vybrali.
6. Stiskněte step key pro umístění jehož číslo noty chcete změnit.
7. Otočte dialem ke změně noty pro tento step.
Hodnota na displeji je délka GateTime v jednotkách tohoto kroku. Například, gate time nastavení "1.0"
znamená, že Gate Time bude přesně tak dlouhý jako jeden krok.
Jestli délka GateTime se rozšíří do načasování další noty, další nota bude přehrávána jako
„legato“ (vázaně); oscilátor, EG, a modulace nebudou znovu spuštěné.
Dokonce když editujete GateTime nějakého kroku jehož trigger funkce je vypnutá tak to nebude znít
do té doby než znovu zapnete tuto funkci.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
49
Stránka 62
Specifying the length and time signature of a pattern
Specifikující délka a čas určující pattern
Nastavení délky, času beatů a Last Step, které spolu souvisí.
V ESX-1 se celkový počet rytmů (nebo bars) v patternu nazývá "length“ (délka).
Počet stepů (nebo beatů) v jednom z těchto rytmů je určený "last step" (poslední krok). Typ noty, která
je vypočtená jako krok (step) se nazývá „beat“.
Jestliže si vyberete "8tri" nebo "16Tri" jako beat, poslední krok bude automaticky nastaven na 12, to
znamená, že step keys 13 - 16 nebude mít žádnou funkci. Jestliže vyberete "16" nebo "32" jako beat,
poslední krok automaticky bude nastaven na 16. Můžete si nastavit jakýkoliv krok v patternu aby se
stal posledním krokem.
Kontrola délky a beatu
Zastavte pattern, stiskněte SHIFT. Horní řada vybrané LED kontrolek (zelené diody) bude signalizovat
aktuální typickou délku v rytmech, a nižší řada vybrané LED kontorolky (červené diaody) budou
signalizovat nastavení beatů.
Následující schéma vám ukáže jak step keys, noty a maximální množství souvisejících kroků:
Nastavení délky
Length...........................................1…8
1. Pokud ESX-1 hraje, zastavte ho pomocí STOP/CANCEL.
2. Stiskněte PATTERN.
3. Kurzorama vyberte „lenght“ na displeji (délku).
4. Točte dialem a určete si délku patternu v mírách.
5. Pro uložení stiskněte WRITE/RENAME.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
50
Strana 63
Setting the beat
BEAT…………………………….16,32,8Tri,16Tri
1. Jestliže ESX-1 hraje, stiskněte STOP pro zastavení přehrávání.
2. Zmáčkněte PATTERN tlačítko (rozsvítí se)
3. Použijte [][] kurzory abyste na dislpleji měli slovo „beat“.
4. Otočte kolečkem (dialem) k vybrání hodnoty.
5. Jestli chcete udržet pattern, který jste právě editovali, sitskněte WRITE k uložení této hodnoty.
Setting the last step
Nastavení posledního kroku
Můžete nastavit "LastStep" pokud potřebuje vytvořit sampl neregulérního časového podpisu.
Například jestli chcete vytvořit sampl obsahující jedenáct beatů za minutu, nastavte poslední krok až
na 11a to tak, že každá délka samplu bude 11 kroků.
Normálně, poslední krok bude 16 (to bude 16 jestliže jste vybrali 16th nebo 32nd notu beatu), ale
jinak bude 12 jestliže jste vybrali tempo, které obsahuje trojici, nebo ještě různé hodnoty jestliže má
specifikovaný neregulérní časový podpis jak je popsáno výše. Step keys, které spadnou po posledním
kroku neudělají nic.
LAST STEP………Poslední krok……1….16
1. Zastavte přehrávnání
2. Stiskněte PATTERN.
3. Podržte SHIFT a tlačítko klávesy číslo 1. Klávesa bude blikat a displej bude ukazovat "LastStep".
4. Točte dialem a nastavte Last Step a stisněte tlačítko 1. (klávesa zhasne)
Jestliže měníte tempo, poslední krok bude nastaven na 16 nebo 12.
Poslední krok je funkce která je jedinečná ESX; jestliže hrajete na ESX v synchronizaci s externím
zařízením nebo různým modelem Electrotribe sérií, regiony kde jste užívali neregulérní časový podpis
nebude synchronizovaný.
Jestliže specifikujete poslední krok, který je kratší než originální množství kroků, notová data, která
existovala mimo poslední krok budou maskovaná, a nepřehrají se. Jestliže měníte poslední krok zpět
do jeho předchozího nastavení, tato data budou odhalená, a budou hrát postaru.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
51
Stránka 64
Moving data within a pattern
Přemístění dat uvnitř patternu
MOVE DATA……………………………………MOVE, REPEAT, RANDOM
Užívejte tuto funkci pro přemístění patternové fráze nebo Použijtem motion sequence o jeden krok.
Tuto funkci nemůžete používat pro slice part.
Přemístění dat:
MOVE………………………………… ( - 7.15.....+.7.15)**
** množství kterým můžete přemísťovat data budou záviset na délce a na nastavení LastStep.
1. Zastavte přehrávání.
2. Drže SHIFT a klávesu číslo 2 (MOVE DATA).
3. Ověřte že displej signalizuje "Move", a stisněte step keys 2 ještě jednou.
4. Vybraná part key bude blikat. Stiskněte part nebo motion sequence, jejichž data, která chcete
zároveň přemísťovat a to tak že tyto tlačítka blikají. Uslyšíte vždy zvuk partu, kterého jste zrovna
zmáčkli.
5. Dialem vyberte počet kroků a směr (pozitivní nebo záporný) ve kterém chcete pohybovat daty. Pro
nastavit hodnotu cifry (délky) před desetinnou čárkou, držte shift a točte dialem.
6. Stiskněte step keys key 2 vykonejte přemísťovací operaci s daty.
Nastavení číslo 3: Data každého kroku budou přesunuta o tři kroky dále na konec patternu:
Nastavení číslo 2: Data každého kroku budou přesunuta o dva kroky na začátek patternu:
Opakované kopírování dat
REPEAT………………………… 0.01.....7.15*
* maximální množství opakování bude záviset na délce a posledním kroku.
Tato operace vás nechá kopírovat specifikované množství kroků ze začátku samplu ke konci samplu
několikrát zasebou
1.STOP přehrávání
2. SHIFT + Klávesa 2
3. Displej ukazuje "Move", otočte dialem a vyberte "Repeat" a pak stlačte step keys key 2 ještě
jednou.
4. Vybraná part key bude blikat. Stiskněte part nebo motion sequence jejichž data chcete kopírovat
zároveň.
5. Točte dialem a nastavte si počet, kolikrát chcete aby se data opakovala.
6. Stiskněte step key 2 dokončíte operaci.
Náhodné přemísťování dat
Toto slouží pro náhodné přemísťování vašich dat na jiné kroky.
1. STOP
2. SHIFT+KLAVESA 2 (MOVE DATA)
3. Displej ukazuje „Move“, změntě to na „Random“ a stiskněte klávesu č. 2 ještě jednou.
4. Vyberte si part, nebo Motion sequence jejichž data chcete přestěhovat.
5. Pro dokončení stiskněte blikající klávesu číslo 2.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
52
Strana 65
Copying a part
Kopírování partí
COPY PART.............................................................................................
Zde si můžete nastavit, jak kopírovat vybranou part
(s jeho zvukovými nastaveními a sekvenčními daty včetně pohybové sekvence)
k další parti.
1.Pokud ESX-1 hraje stiskněte STOP/CANCEL k zastavení přehrávání.
2.Stiskněte part key k vybrání cíle (kopírovací cíl) pro kopírovanou part.
3.SHIFT +klávesu číslo 3 (Copy Part). (Klávesa 4 budeblikat).
4.Dialem vyberte číslo patternu té parti, která bude kopírovaná
(neboli zdroj kopírování).
5. Stiskněte part key a vyberte zdroj kopírování.
6.Stiskněte klávesu 3 ještě jednou a dokončete kopírování.
Když kopírujete mezi party, jen spouštěcí data jsou kopírovaná.
Jestli kopírovací operace by měla za následek mít více než 24 motion sequence potom nebudou
zkopírované.
Copying only the sound of a part
Kopírování pouze zvuku z partu
COPY SOUND..............................
Zde si nastavíte, jak zkopírovat jeden zvuk z nějaké části patternu.
. Bohužel nemůžete zkopírovat step keys a motion sequence.
1.Pokud ESX-1 hraje, zastavte ho pomocí STOP/CANCEL.
2.Stiskněte part key k vybrání cíle (kopírovací cíl) pro part, který má být zkopírovaný (klávesa bude
svítit).
3. Stiskněte SHIFT a step key 4 (COPY SOUND) (klávesa 4 bude blikat).
4.Použijte dial (kolečko) k vybrání čísla patternu, který má být zkopírován.
Můžete stisknout SHIFT k prohlížení názvu patternu kopírovacího cíle.
5.Stiskněte part key k vybrání kopírovacího-zdrojového partu (zdrojová kopírovací klávesa bude blikat
a kopírovací cílový key zhasne.)
Uslyšíte zvuk z kopírovacího zdroje stlačením jeho part key. (Klávesová část bude nastavena na C4.)
6.Stiskněte step key 4 ještě jednou a dokončete kopírovací zvukovou operaci. Jestliže se rozhodnete
tuto operaci zrušit, stiskněte STOP/CANCEL klávesu.
Nemůžete kopírovat zvuková data mezi klávesovou částí a drum částí.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
53
Stránka 66
Erasing the sequence data of a part
Vynulování sekvence dat z partů
Pro vymazání sekvečních dat z vybraného partu můžete použít šestnáct step keyů otočením každého
trigger on/off nezávisle nebo použijte následují dvě operace:
Vymazání všech dat v partu:
CLEAR PART…………………………………………………………………
Tato operace vymaže najednou rytmus nebo frázový pattern (trigger, číslo noty, gate time) a motion
sequence data.
1. Zastavte přehrávání pomocí STOP/CANCEL.
2. Stiskněte SHIFT a klávesu č. 6 (CLEAR PART)
3. Stiskněte part key jehož data chcete vymazat. Můžete najednou vybrat i více než jednu část.
Vybrané části budou blikat. Můžete stisknout part keye k poslechu zvuku. (Klávesová část bude
nastavena na notu C4).
4. Stiskněte step key 6 ještě jednou k dokončení vymazání. Jestli to chcete přerušit, stiskněte
STOP/CANCEL.
Když na klávesovém partu vykonáte úplné vyčištění všechny kroky z frázového
patternu budou mít nastaveny hodnotu pitch na C4 a Gate Time na "0,75".
Operací Clear Part (úplné vyčištění) nesmažete zvuková nastavení.
Vymazání spouštěcích dat při nahrávání nebo přehrávání
ERASE………………………………………………………….
1. Stiskněte part key k vybrání toho partu, ve kterém budete chtít vymazat data.
2. Během přehrávání nebo nahrávání držte SHIFT a stiskněte a držte RESET/ERASE key k vymazání
data, která se zrovna přehrávají.
V klávesové části to vymaže pouze spouštěcí data (trigger); číslo noty a GateTime pro každý krok
se nevymažou.
Erasing all data from a pattern
Vymazání všech dat z paternu
CLEAR PATTERN……………………………………………
Tato operace vymaže všechny data z aktuálně vybraného patternu. Zvukové nastavení každého
partu, sequence data (včetně motion sequence), tempo patternu, délku a beat všechno zahájí.
1. Zastavte přehrávání pomocí STOP
2. Vyberte pattern, který chcete vymazat.
3. Držte SHIFT a klávesu číslo 7 (CLEAR PATTERN). Poté stiskněte SHIFT abyste viděli název
patternu.
4. Stiskněte klávesu č. 7 ještě jednou k dokončení vymazání. Pro zrušení stiskněte STOP.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
54
Stránka 67
Comparing the currently-edited pattern
with the saved pattern (COMPARE)
Srovnání aktuálně-upravovaného patternu s uloženým patternem (COMPARE)
Tato funkce vám umožní srovnávat originální pattern s aktuálně upravovaným patternem před tím než
ho uložíte.
1. Držte SHIFT a stiskněte PATTERN. (PATTERN bude blikat a ESX-1 bude v sekci Compare).
2. Stiskněte PLAY/PAUSE k přehrání originálního neupraveného patternu.
3. Stiskněte PATTERN. Tímto se ukončí blikání a vy se vrátíte do patternu, který jste upravovali.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
55
Stránka 68
MOTION SEQUENCE
Co je motion sequence?
ESX-1 používá Motion Sequence funkci k nahrávání a přehrávání v reálném čase všehchy změny,
které vyvoláte knobama a jinými tlačítky. (viz Nahrávání motion sequence)
Jsou zde dva druhy motion sequence, jeden druh je pro efekty a druhý pro každý part.
Efekty (FX1, FX2, FX3)
FX EDIT1, FXEDIT2
Drum parts (1-7B), Stretch parts (1,2), Slice part
Zde jsou tyto parametry: Pitch, EG Time, Pan, Level, Start, AmpEG, Roll, Revers, FxSend, FxSelect,
ModSpeed, ModDepth, ModBPM, ModType, ModDest, Cutoff, EGINT, Resonance, FltType.
Keyboard parts (1,2)
Glide, EGTime, Pan, Level, Start, AmpEG, Roll, Reverse, FxSend, Fxsel, Speed, Depth, BPMSync,
ModType, ModDest, OSC EDIT1, OSC EDIT2, CUTOFF, EG INT, Resonance, FltType
Accent parts
Zde je pouze hodnota parametru LEVEL
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
56
Stránka 69
Recording a motion sequence
Nahrávání pohybové sekvence
Tady je jak nahrávat pohybovou sekvenci (knob = knoflík nebo pohyby tlačítek) pro party nebo efekty.
Pro nahrávání motion sequence vyberte požadovaný part a potom zapněte tlačítko MOTION
SEQUENCE v sekci part common k vybrání buď způsobu SMOOTH nebo TRIG HOLD.
Pro nahrání motion sequence pro efekty zapněte MOTION SEQUENCE z efektové části.
V následujícím příkladě si zaznamenáme pohybovou sekvenci pro pitch bubnového partu.
Jestliže znovu nahrajete knob pro který byl pohybová sekvence již zaznamenaná, předchozí
data budou vymazána.
1. V Pattern módu vyberte pattern, který chcete editovat.
2. Stiskněte některou z bubnové části, kterou chcete editovat.
3. Stiskněte MOTION SEQUENCE a vyberte buď SMOOTH nebo TRIGHOLD.
4. Stiskněte REC pro nahrávání.
Tlačítko Rec bude svítit a PLAY/PAUSE bude blikat.
5. Stiskněte PLAY/PAUSE k přehrávání. Tlačítko Rec i Play budou svítit.
6. Otáčejte pitch knobem (čudlíkem ) do konce cyklu nahrávání.
7. Když pattern hrál právě jeden cyklus potom co jste začali otáčet knobem pitche, tlačítko REC se
automaticky zhasne a pattern začne znovu přehrávat a rovnou uslyšíte vaši nahrávku způsobenou
otáčením knobu pitche.
Po nahraání motion sequence můžete upravovat stisknutním tlačítka STEP EDIT a použít
MOTION DEST a MOTION VALUE. (více strana 70: Úprava motion sequence data)
Můžete nahrávat maximálně 24 pohybových sekvencí v každém patternu!!!!
Volba TRIG HOLD je dostupná pouze pro části přidružené do accen part.
můžete zaznamenat maximum dvacet čtyři pohybových sekvencí v každém samplu.
Playing a motion sequence
Přehrávnání pohybové sekvence
Můžete přehrávat pohybovou sekvenci v jednom ze dvou režimů
popisovaných nahoře.
Přehrávání může být vybráno nezávisle pro každou part.
Pohyby s efekty budou vždy přehrány s použitím SMOOTH z každého partu.
Pohybové sekvence pro accent part budou vždy přehrávány s použitím TRIG HOLD.
AMP EG, ROLL, REVERSE, FX SELECT, FX SEND, MOD TYPE, MOD DEST, BPM SYNC,
FILTER TYPE budou vždycky přehrávané s použitím TRIG HOLD dokonce i když je SMOOTH
vybraný.
MOTION SEQ……………………………………….
SMOOTH: Pohyby knobu budou přehrávané uhlazeně, zde bude efekt knobu obrácený dokonce ikdyž
jednotlivá nota bude trvalá.
TRIG HOLD (trigger hold): Každá nová nota bude držena hodnotou knobu tak jak byla první nota
odjištěná.
Jestliže je zhasnutá kontrolka LED motion sequence tak se potom neprovede žádná změna.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
57
Stránka 70
Checking motion sequence data
Kontrola pohybových dat
Zde si můžete zkontrolovat a prohlédnout jaký typ pohybových sekvenčních dat byl zaznamenán.
Držte SHIFT a stiskněte motion sequence nějakého partu, a step keys se rozsvítí a budou signalizovat
pohybová data, která byla zaznamenána. Displej bude signalizovat "FreeMot" a počet zbývajících
pohybových sekvencí, který můžete ještě zaznamenat.
Nemůžete si zkontorlovat motion sequence data během přehrávání nebo nahrávání nebo
zatímco přehráváte nastavení patternu.
Editing motion sequence data
Úprava pohybů
Zde si nastavíte úpravu vašich pohybů tlačítky pro každou part nebo efekt. Můžete upravit data pro
každý jednotlivý krok.
Vyberte si motion sequenci,kterou chcete editovat
MOTION DEST……………………………………..***
1. Vyberte si part, která obsahuje MS (motion sequence), a
kterou chcete upravit.
2. Stiskntěte step edit.
3. Kurzorem vyberte na displeji hodnotu na „MotDest“.
4. Točte dialem k vybrání hodnoty pro kterou již byla pohybová sekvence nahraná pro aktuálně
vybraný part.
Všimněte si: Při vybrání "MotDest", můžete držet Shift a pomocí kolečka vybrat parametr pro který
pohybová sekvence ještě není zaznamenaná, a potom použít MOTION VALUE pro úpravu hodnoty.
Úprava pohybové hodnoty parametru
MOTION VALUE……………………….***
1. Stiskněte part key k vybrání partu, který chcete editovat.
2. Stiskněte step keys.
3. Kurzory vyberte hodnotu "MotValue" na displeji.
4, Displej střídavě ukáže jméno parametru, který jste vybrali v předchozím nastavení a hodnotou
tohoto parametru.
5. Stiskněte step keys a vyberte krok který chcete upravit. Jestli má pattern délku dvou rytmů nebo
větší délku používejte [][] k zobrazení požadovaného kroku.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
58
Stránka 71
6. Točte dialem pro úpravu hodnoty parametru v tomto kroku. Jestliže vyberete "Disabl", pohybová
sekvenční hodnota nebude aktualizovaná v tom kroku.
Jestli přejdete na další pattern bez uložení tohoto nastavení, potom pohybová sekvence, kterou
editujete se vrátí předchozí stav. Jestli chcete uložit motion sequenci vykonejte operaci zápisu.(Write)
Nemůžete použít step keys k zapnutí/vypnutí kroků zatímco upravujete pohybovou sekvenci.
Pokuď upravujete motion sequenci nebude fungovat tlačítko REC.
Když vyberete "MotDest" můžete držet SHIFT a točit dialem k vybrání hodnoty, pro kterou ještě
motion sequence nebyla nahraná a použít MOTION VALUE k úpravě hodnoty.
Erasing a motion sequence for a part or effect
Vymazání pohybové sekvence pro party nebo efekty
CLEAR MOTION………………………….
1. STOP
2. Držte shift a stiskněte klávesu číslo 5 (CLEAR MOTION)- začne svítit.
3. Stiskněte tu part, u které chcete vymazat nastavení motion sequence. Můžete vybrat pouze
jednu part.
4. Stiskněte klávesu číslo 5 ještě jednou abyste vyčistili operaci.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
59
Stránka 72
Pattern Set
Nastavení patternu
Co je Pattern Set?
Je to funkce, která vám umožní přiřadit vaše oblíbené patterny ke každé ze šestnácti step keys.
Je to nejjednodušší způsob, jak přepínat mezi oblíbenými patterny živém hraní.
Je zde 8 patternových skupin a každá může pojmout celkem 16 z vašich oblíbených patternů.
Také můžete použít funkci Chain Play na patterny k přehrávání vašich oblíbených patternů jako
smyčky. Můžete si přiřadit jakýkoliv pattern, který si zvolíte do Pattern setu.
Nemůžete používat tuto funkci pro Song mode.
Jestliže přepnete patterny během přehrávání, změna se vyskytne na konci aktuálně hrajícího patternu.
Performing with a Pattern Set
Živé hraní s Pattern Set nastavením
Když používáte PatternSet play, operace takový jaka je načasování ve kterém se mění patterny,
tempo a RESET & PLAY budou fungovat stejným způsobem jako v Patten Play modu.
1. Začněte přehrávat pomocí PLAY/PAUSE.
2. Držte tlačítko PATTERN SET a stiskněte step key.
Držením Pattern Setu a použitím [][] vyberete ty tlačítka, která jsou zapnutá v odlišné skupině
patternů. Jedna kontrolka z LED kontolek (červená) bude ukazovat aktuální skupinu pattern set.
Držením shiftu a zmáčknutí Pattern set udržíte funkci Pattern Set (bude blikat). Zrušení této
funkce dosáhnete opětovném stisknutím téhož tlačítka (toto tlačítko poté zhasne).
Nemůžete použít Pattern Set zatímco nahráváte. Pattern set bude zrušena když nahráváte
v modu.
Zatímco Pattern Set bliká, step keys budou ovládána funkcí Pattern Set; to znamená, že
klávesová funkce nebude fungovat.
Using Chain Play with Pattern set
Použítí funkce Chain Play s Pattern Setem
Tato funkce vám umožní spustit začátek a konec patternu z Pattern Setu a přehrát tyto patterny jako
smyčku (loop). Při držené funkci Pattern Set stiskněte 2x step keys pro určení začátku patternu a
konce patternu.
Například pokuď jsou patterny přiřazené do step keys jak je ukázáno v následující tabulce, potom
byste měli použít proceduru popsanou níže k opakovanému přehrávání patternů v řadě A01,A20,
B03, B04 a A51 (A.01 je step key 1 a A51 je step key 5 ze skupiny 1).
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
60
Strana 73
1. Stiskněte step key 1 ze skupiny 1 (vybraná LED kontrolka 1 se rozsvítí)
2. Pokračujte držením step key 1 a stiskne step key 5.
Step keye 1 až 5 budou vybrané pro chain play (připoutané přehrávání) a vše bude svítit.
Zatímco se přehrává funkce Chain Play můžete stisknout RESET/ERASE pro přehrávání aktuálněhrajícího patternu od jeho začátku. Pro zastavení funkce Chain Play buď znovu zvolte Pattern Set
nebo zruště toto držení.
Assinging a pattern to a Pattern Set
Přidání patternu do funkce Pattern Set.
1. Zastavte přehrávání, držte tlačítko Pattern Set a stiskněte step key který chcete přiřadit patternu.
2. Zatímco držíte Pattern Set, použijte dial k vybrání čísla patternu které chcete přiřadit. Pro dokončení
přiřazení uvolněte tlačítko Pattern Set.
3. Pokračujeme tím, že držíme Pattern Set a stiskneme WRITE (začne blikat).
4. Displej bude ukazovat "PtSetWr?". Otočte dialem a vyberte „Yes“ a stiskněte Write abyste uložili
data. Pro zrušení vyberte hodnotu „No“ nebo stiskněte STOP/CANCEL.
Pokud je zapnutá ochrana přístroje proti zápisu, nebudete moci tuto operaci uložit.
V tomto případě vypněte globální režimovou ochranu paměti nastavení předtím než budete ukládat.
Nikdy nevypínejte přístroj dokuď nejsou data zcela uložená do paměti přístroje!!!! Jinak je
ztratíte.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
61
Strana 74
Saving a pattern
Jestli chcete uložit nastavení patternu, který jste si změnili musíte při každé změně zmáčknout tlačítko
Write/Reneme.
Saving by overwriting an existing pattern
Uložení a přepsání přes existující pattern.
1. Stiskněte Write/Rename tlačítko.
Na displeji se zobrazí „WriteTo“ a hodnota displeje bude ukazovat číslo aktuálního patternu. Nyní
stiskněte SHIFT abyste změnili na displeji hodnotu jména patternu.
Přepsání jiného patternu
Používejte kolečko pro změnu ještě neuloženého čísla patternu.
Buďte opatrní při vybírání čísla, abyste se nespletli a nevymazali jiný pattern než který ste chtěli!!!!
2. Stiskněte WRITE/RENAME abyste začalali ukládát. Toto tlačítko se rozsvítí a zhasne až bude
konec této činnosti.
Jestli to chcete v tuto chvíli zrušit, stiskněte STOP/Cancel. Pokud ste si to přesto uložili tak se na
displeji zobrazí aktuální uložený pattern.
Saving a pattern under a different name
Uložení patternu pod jiným názvem
1. Write/Rename stiskněte. Na dispeji se zobrazí jméno aktuálního patternu.
2. Použijte [][] tlačítka pro výběr změny názvu (nemusíte si to měnit hned od prvního
písmene)
3. Vyberte si číslo ukládáného patternu. Na displeji se zobrazí WriteTo.
4. Stiskněte WRITE/RENAME abyste dokončili operaci.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
62
Strana 83
7. GLOBAL MODE
V tomto modulu si můžete nastavit parametry jako je metronom, celkové ladění, ochranu paměti apod.
Pro vstup do Global modu stiskněte GLOBAL key. Pro opuštění Global modu stiskněte jakékoliv
tlačítkov tomto modu.
Setting the metronome
Nastavení metronomu
Tyto ovladače vám navolí způsob, jak ovládát metronome. Metronom bude znít v čtvrt-notových
intervalech. S výjimkou, kdybyste vybrali "On  3/4 nastavení, zvuk metronoma je výstupem
z line out na L/R a ze sluchátkového výstupu smíšený se zvukem ESX- 1 přehrávání a audio
input.
1. Stiskněte [] tlačítko dokuď se neobjeví na displeji hodnota “Metronom”.
2. Otočte dialem a vyberte nastavení metronomu.
METRONOM……. (Off, Rec0, Rec1, Rec2, On, On  ¾)
Off
Rec0
Rec1
Rec2
Metronom je ve stavu vypnuto.
Metronom uslyšíte pouze během nahrávání (pokud jsou REC a PLAY
rozsvícené)
Když začnete nahrávat tak bude jedna hodnota počítadla před začátkem
aktuální nahrávky.
Když začnete nahrávat tak budou dvě hodnoty počítadla před začátkem
aktuální nahrávky.
On
Metronom uslyšíte během přehrávání a nahrávání. Zde nebude před
začátkem nahrvávky žádná hodnota počítadla.
On 3/1
Během přehrávání a nahrávání metronom půjde jenom do výstupu ¾,
Extrachangeing the arpeggiator functions
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
63
Toto nastavení vám změní šoupátko a posunovač kontorleru.
1. Vyberte si na displeji údaj „ArpCntrl“.
2. Otočte dialem a vyberte si „Normal“ (současná funkce) nebo „Revers“ (zpětný chod).
ARP CONTROL…………………..Normal, Revers
Normální stav
Šoupátko: ovládá pitch (pro klávesovou part)
Posunovač: ovládá GateTime (klávesy, audio in parts, drum, slice,
stretch + Note on)
Zpětný chod
Šoupátko: Gate Time (klávesy….+note on)
Posunovač:ovládá pitch (klávesová part + Note on)
Protecting the data in memory (Ochrana dat v uložené paměti)
Toto nastavení vám ochrání Pattern mode a Song mode.
Použijte kurzory [][] a vyberte na displeji “Protect”. Kolečkem vyberte stav Off nebo On.
PROTECT…………………………Off, On
On
Ochrana proti zápisu je zapnutá, tlačítko WRITE/RENAME bude v tomto případě
nefunkční a nemůže se stát, že byste si přepsali vaše uložená data a dokonce
nemůžete piřjímat MIDI data.
Off
Ochrana proti zápisu je vypnutá, všechny data můžete ukládat a editovat a také
přijímat MIDI data.
Tovární nastavení je vždy nastaveno na hodnotu Zapnuto!!!
Uložení vašeho Global nastavení
Jestli si chcete udržet změny, které jste provedli, musíte dokončit zapisovací operaci popisující níže.
Nastavení, která chráníte, budou vždycky účinná, když zapnete přístroj. Jestliže nechcete
uložit změny, které jste udělali, jednoduše vypněte přístroj bez operace zápisu do paměti.
1. Stiskněte Global mode.
2. Stiskněte WRITE/RENAME jednou. Na displeji se zobrazí „GloblWr?“ Použijte kolečko
k vybrání hodnoty „Yes“ (ano) a poté stiskněte WRITE/RENAME ještě jednou aby se
uložili data. Zatímco bude probíhat ukládácí procedura, tlačítko Write bude svítit dokud
neskončí tato operace. Jestli se rozhodnete zrušit ukládání, vyberte hodnotu „No“ a
stiskněte STOP/CANCEL.
Varování: Nikdy nevypínejte přístroj dokud není ukládací procedura dokončena!!!!
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
64
Using SmartMedia™ (Použijte Smart Media karty)
Pro ukládání nebo nahrávání vašich externích dat můžete použít SmartMedia kartu.
ESX-1 používá 3voltovou (3.3V) SmartMedia s kapacitou paměti od 4MB do 128MB.
Ujistěte se, že máte Skartu připravenou ve správné poloze a poté ji zasuňte do SmartMedia
slotu na přední straně přístroje.
*SmartMedia™ je registrovanou obchodní značkou firmy Toshiba Corporation.
Strana 85
Formating SmartMedia
Naformátování vaší karty
Formátování karty vám způsobí vymazání veškerých dat obsažených na vaší kartě!!!!!
1. Vložte SmartMedia kartu do slotu.
2. Stiskněte GLOBAL tlačítko.
3. Držte klávesu SHIFT a vyberte tlačítko číslo 16 (CARD). (Začne blikat). Na displeji se zobrazí
hodnota „CardMenu“
4. Otočte kolečkem aby se na displeji objevilo „Format“ a opět stiskněte tlačítko číslo 16.
5. Hodnota na displeji se vás zeptá „Sure“ (jste si jistý?) Pokud ano a chcete kartu zformátovat
potom točte kolečkem až docílíte hodnotu „Yes“ pro potvrzení a poté stiskněte opět tlačítko
číslo 16. Jestli nechce kartu zformátovat stiskněte STOP/CANCEL.
6. Až bude formátování ukončeno nebo pokud jste vybrali hodnotu „No“ a stiskli tlačítko 16,
potom se vrátí displej do původního stavu před formátováním. (Tlačítko 16 zhasne).
SmartMedia karta, která byla zformátovaná na jiném zařízení (např. v počítači) nemusí být
správně naformátována v ESX-1. Proto raději při prvním Použijte karty zformátujte jí v ESX-1.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
65
Saving data to SmartMedia (Save All)
Uložení vašich dat na kartu (uložení všech dat jako jsou pattern data, song, global data a samply)
1.
2.
3.
4.
Vložte kartu do slotu
Stiskněte tlačítko GLOBAL
Držte Shift a klávesu číslo 16
Na displeji se zobrazí „Load“. Otočte kolečkem abyste vybrali hodnotu „Save“ (uložit) a
stiskněte 16.
5. Na displeji se zobrazí hodnota „Save“ a poté hodnota „All“. Stiskněte klávesu číslo 16.
6. Poté si můžete přejmenovat vaše ukládaná data. Na displeji se zobrazí „Rename“
(přejmenovat) a vy použijete kurzory [][] abyste si navolili písmena na displeji. Po
dokončení přejmenování stiskněte opět 16. Na displeji se zobrazí „Sure“ a také hodnota „No“.
Otočením kolečka si vyberte hodnotu „Yes“ a stiskněte opět 16 k uložení vašich dat do karty.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
66
Loading all data from SmartMedia into the ESX-1
Nahrání vašich všech dat z karty do ESX-1
Postupujte stejně abyste se dostali do Card Menu (viz předchozí příklady).
Na displeji se zobrazí hodnota „Load“ (nahraj).
Stiskněte tlačítko 16.
Strana 86 -89 (zkráceno z důvodů opakovaného způsobu ukládání, princip je stejný vždycky)
5. Hodnota na displeji bude signalizovat „Load“ a pod ní bude blikat hodnota „All“ (Vše). Potom
stiskněte opět 16.
6. Vyberte si soubory, které chcete nahrát do ESX-1. Na displeji se zobrazí hodnota „LdFile“ a
poté otočte kolečkem k vybrání vašich požadovaných souborů a stiskněte tlačítko 16.
7. Na displeji se zobrazí hodnota „Sure?“ a pod ní hodnota „No“. Tu změníte pomocí kolečka na
hodnotu „Yes“ a stisknete tlačítko 16 k dokončení ukládání dat do vašeho přístroje.
Pokud chcete do ESX-1 ukládat pouze jednotlivé samply postupujte úplně stejně jako při ukládání
všech dat do přístroje, je tam volba Load: a) 1 Ptrn (jeden jednotlivý pattern)
b) WAV (jednotlivé samply ve formátu .wav)
c) PSG (jednotlivé globální nastavení)
d) AIF (jednotlivé samply ve formátu .aif)
Poté si vyberete druh souboru, který chcete ukládat a opět stisknete 16.
Takto to funguji i při ukládání vašich dat do Smart Media karty.
Opět si na kartu můžete zvlášť ukládat pouze patterny, wavy, PSG files a aif soubory.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
67
Strana 89
ABOUT MIDI
V tomto módu si můžete nastavit MIDI kanály a funkci clock.
Všimněte si:
Jestli si chcete zachovat nastavení, které docílíte zmáčknutím tlačítka Global mode, musíte
nejdříve zmáčknout Write pro uložení.
O MIDI kanálech.
Právě tak televizní přijímač přijímá jen program, který je vysílaný na kanálu ke kterému to je
situovaný, MIDI zařízení přijímá jen data, která jsou přenesená na kanálu které se chystají
přijmout.
Globální režim MIDI Ch nastavení vám přináší pomocí ESX přenášet/přijímat kanál nezávisle
pro každou klávesovou part 1, 2 a souhrnně pro všechny bubnové party společně.
Using the ESX-1 as a sound module
Používání ESX jako zvukovou jednotku
Užívejte MIDI kabel pro spojení MIDI OUT konektorem vaší MIDI klávesnice a jiných zařízení
do ESX MIDI IN konektoru.
1. Stiskněte Global (bude svítit)
2. Užívejte [][] k vybrání "MIDI ch" na displeji.
3. Stiskněte ESX klávesovou part 1, a potom otočte dialem k nastavení MIDI kanálu pro part
1 aby se rovnal kanálu na kterém jsou přenosy MIDI klávesnicí nebo dalším zařízením.
4. Když hrajete na připojené MIDI klávesy nebo jiné zařízení, uslyšíte klávesovou part 1.
Jestliže připojíte víceproudový MIDI sequencer do ESX, budete potřebovat nastavit MIDI
kanály pro klávesové party 1, 2 a pro bubnové party. Nastavte si každý part do MIDI kanálu
sequenceru, kterou part chcete hrát, a začne váš externí sequencer přehrávat zvuky.
Setting the MIDI channel of each part
Nastavení MIDI kanálu každého partu
MIDI ch.......1....16
Můžete si nastavit MIDI kanál pro každou klávesovou part a pro bubnové party. Stejný MIDI
kanál je používaný pro přenos i příjem. Tovární nastavení jsou následující:
1. Stiskněte Global
2. Stistkněte [][] a nastavte na displeji hodnotu "MIDI ch".
3. Stiskněte part key pro který chcete změnit MIDI kanál.
Pro změnu MIDI kanálu pro bubnové party, stiskněte jakoukoliv ze 13 part keys (všechny
bubnové party budou svítit).
4. Točte dialem abyste vybrali kanál.
MIDI kanál pro klávesovou part 1, kterou si nadefinujte, bude taky použitá pro přenos a
přijmutí změny a exkluzivní data ("globální MIDI kanál").
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
68
Stránka 90
MIDI utilita
Můžete si udělat MIDI filtrační nastavení, přiřadit čísla not bubnům, přiřadit kontrolní čísla a
přenášet/přijímat MIDI data.
Making MIDI filter setings
Vytvoření MIDI filtračního nastavení:
MIDI FILTER…………………………
Můžete si zvolit, které MIDI zprávy ESX budou přijímat a které přenášet.
1. Stiskněte Global key.
2. Držte Shift a stiskněte step key 15 (MIDI Utilitiy). Parametr na displeji bude signalizovat
"MIDI Util".
3. Ujistěte se, že hodnota na displeji signalizuje "Filter" a poté můžete zmáčknout tlačítko 15.
4. Na displeji se vám ukáže : "PCEN".
Vlastnost "PCEN" odpovídá čtyřem typům zpráv jejíž stav je indikovaný jako "O" nebo "X" na
displeji. Chcete - li kategorii zprávy přenášet/přijímat, nastavte si stav na "O". Jestliže to
nechcete tak si nastavte stav na "X". Točte dialem a vyberte si "O" nebo "X" pro každou
kategorii zprávy.
P: Programová změna, vybrané banky, výběr songů přenosem/příjmem.
C: Kontrola změny přenosu/příjmu.
E: Exkluzivní přenos/příjem zpráv.
N: Noty zpráv
Nicméně, zatímco MIDI výpisová stránka je zobrazená, tato data mohou vždy být přijatá
regarless tohoto nastavení.
5. Pokud jste skončili s nastavováním, stiskněte klávesu 15 a vrátíte se do Global Modu.
Jestli to chcete zrušit, stiskněte Stop.
Assigning the drum note numbers
Čísla not přidělená bubnům
DRUM NOTE NO………………….......C1 G9
Můžete přiřadit číslo MIDI notě (jako název noty) pro každou bubnovou part. Jestliže přiřadíte stejné
číslo noty pro dvě nebo více partů, potom tyto party budou znít současně jakmile je ovládáte z
externího MIDI zařízení.
1. Stiskněte GLOBAL
2. Držte shift a stiskněte klávesu 15 (MIDI UTILITY). Displej bude signalizovat "MIDI Util".
3. Hodnota na displeji bude "Filtr". Točte dialem pro změnu na hodnotu "DrNote", a stiskněte klávesu
15.
4. Stiskněte bubnovou part ke které chcete přiřadit číslo noty.
5. Displej vám ukáže jméno vybrané bubnové parti, a displej bude signalizovat odpovídající číslo.
Točte dialem a vyberte si požadované číslo noty. Pro každou bubnovou part ke které chcete přiřadit
notu, opakujte kroky nastavení bubnového partu a potom vyberte číslo noty.
6. Až dokončíte nastavení, tlačítko 15 se vrátí do Global Modu. Jestliže se rozhodnete zrušit,
stiskněte STOP nebo tiskněte mode.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
69
Tovární nastavení čísel not přiřazené bubnům:
Soulad mezi názvem noty a číslem noty se může lišit pro různá zařízení. Prosím zkontrolujte si toto
nastavení pro zařízení, které jste připojili k ESX..
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
70
Stránka 91
Každý knob bubnové parti může být upraven Použijtem NRPN MIDI zpráv.
About note-on/note-off
Vysvětlení funkce note-on/note-off
Když stisknete bubnovou part, zpráva typu note-on (obsahující číslo noty každé bubnové parti)bude
bude přenesená na specifikovaném MIDI kanálu.
Když použijete klávesovou funkci pro přo přehvávání step keys, zpráva typu note-on (9n, kk, vv)
(n:kanál, kk:číslo noty, vv: rychlost) obsahující číslo noty přiřazené ke každému step key a rychlostní
hodnota předávájící sílu, kterou jste právě stiskli bude přenesena.
ESX- 1, vv:rychlostní hodnota je přizpůsobená úrovní každé accent part. Když uvolníte tlačítko, zpráva
typu note-off (8n, kk, vv) bude přenesená. Nicméně, velmi málo zařízení přijmou zprávy typu note-off a
ESX-1 je proto nepřenese. Když ESX přijímá zprávy note-off na MIDI kanálu přiřazeném pro part,
tento part bude přehráván.
Jestli ESX-1 má MIDI filtr nastavení na "N", potom nastaví na hodnotu "x", zprávy typu note-on/off
nebudou přenesené ani přijaté.
Assigning a MIDI Control Change Number to a knob
Přidělení čísel knobům pomocí MIDI kontrol Change
#CC Assign - - - ----CC--00-31,032-127
Můžete si určit MIDI číslo a změnit tak číslo přiřazené jednotlivým knobům.
1. Stiskněte GLOBAL
2. Držet klávesu shift a stiskněte 15 (MIDI UTILITY). Displej bude signalizovat "MIDIUtil".
3. Točte dialem až se na displeji ukáže "CCAsin", a stiskněte key 15.
4. Na displeji se ukáže "CCAsign", a hodnota displeje ukáže " jméno odpovídajícího knobu)". Točte
dialem a vyberte si knob, jehož úkol chcete měnit, a tlačítko 15.
5. Parametrový displej bude číst "CCNumber", a hodnotový displej vám ukáže „kontrol change
number". Točte knobem a vyberte si požadované číslo kontrol change a poté stiskněte tlačítko 15.
6. Stiskněte 15 a displej se bude ptát "Continue?=pokračovat?" Jestli chcete změnit nastavení dalšího
knoflíku, točte dialem a k vybrání "Yes" a stiskněte klávesu 15. Pak opakujte body 4 a 5.
Jestliže jste ukončili nastavení, otočte dialem a k vybrání "No" a stiskněte klávesu 15 a vrátíte se ke
globálnímu módu.
Poznámka:
Podpora kontrol change numbers se bude lišit pro každý výrobek. Obraťte se na příručku zařízení,
které chcete připojit.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
71
Stránka 92
Transmitting sound settings and other data
Přenos nastavení zvuku a dalších dat
Song, pattern, globální a MIDI nastavení mohou být přenesená z ESX jako MIDI exkluzivní data a
uložená na externím zařízení.
Přenášecí/přijímání datového výpisu
Datové výpisy jsou přenesené a přijaté na MIDI kanálu specifikovaném jako globálním režimovým
nastavením MIDI Ch.
Datový výpisy mohou být přenesené ručně podle popisu ale také přenesený jako odezva na datový
výpis zprávy vhodného typu.
MIDI DUMP……………….PtBnkA…D, AllSng, Global
Přenos = Transmitting
Tady je, jak přenášet ESX systémová exkluzivní data (sampl, píseň, nebo globální režimové
nastavení) z MIDI OUT do připojeného MIDI datového souboru nebo počítače.
1. Spojte ESX MIDI OUT propojení s MIDI IN konektorem externího MIDI zařízení které může přijímat
MIDI datový výpis (např. další ESX, MIDI datový soubor nebo osobní počítač, který podporuje MIDI
data management).
2.Nastavte váš externí MIDI zařízení a ESX ke stejnému MIDI kanálu. Jestliže jste přenesli do MIDI
datového souboru, potom se nemusí midi kanál rovnat nastavení kanálu v ESX.
3. Stiskněte globální key.
4. Držte Shift + 15. Parametrový displej bude signalizovat "MidiUtil".
5. Hodnotový displej bude signalizovat "Filter". Točte dialem a změňte toto na hodnotu „Dump", a
stiskněte 15.
6. Parametrový displej bude signalizovat "MIDIDump". Hodnotový displej bude číst "data to be
transmitted“. Točte dialem abyste vybrali ty data, která chcete přenášet.
PtBnkA:
PtBnkB:
PtBnkC:
PtBnkD:
AllSng:
Global:
pattern bank A data (A01…. ...64)
pattern bakk B data (B01……..64)
pattern bakk C data (C01……..64)
pattern bakk D data (D01……..64)
all song data
global data
7. Zmáčkněte tlačítko 15 ještě jednou k přenesení dat. Jestli to chcete zrušit stiskněte STOP.
Příjem:
Tady je jak přijmout ESX systémový exkluzivní datový výpis z externího MIDI datového souboru nebo
počítače připojeného k ESX.
Všimněte si:
Jestli je Global ochrana nastavena na „On“, MIDI datový příjem je nefunkční, zvláště jestli jste jste v
globálním módu.
1. Připojte MIDI OUT konektor z jiného externího MIDI zařízení které bude přenášet datový výpis
(další ESX nebo počítač který má MIDI datový program) do MIDI IN konektoru ESX-1.
2. Nastavte na vaše externím MIDI zařízení a ESX stejný MIDI kanál ( klávesová part 1 je nastavena
na ESX). Jestli přenášíte data z datového souboru používejte stejnou skupinu kanálů jako když jste
ukládali data.
3. Stiskněte Global key
4. Držte Shift a klávesu 15.
5. Hodnotový displej bude signalizovat "Filter". Otočte dialem aby se změnila hodnota na „Dump“ a
poté stiskněte 15.
6. Hodnota na displeji bude ukazovat „MIDIDump".
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
72
Všimněte si:
Pro detaily na datových výpisech vás odkážou na ESX MIDI implementaci, prosím kontaktujte Korg
distributora.
Nedotýkejte se ESX tlačítek zatímco probíhá datový výpis. Zatímco používáte funkci Výpis dat, ESX
může přenášet nebo přijmout systémová exkluzivní data dokonce ikdyž MIDI filtrační parametr "E" je
změněn na "x".
Když ESX přijímá datový výpis, vezme si až deset sekund pro data zapsaná do paměti. Nikdy
nevypínejte ESX zatímco operace probíhá!!!!!.Jinak si zničíte veškerá data!!!. Také, nový MIDI data
nemohou být přijatá během této doby. Při přijímání dvou nebo více dat do ESX-1 musíte dovolit
vhodný interval času mezi každým datovým výpisem.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
73
Stránka 93
Setting the pitch bend range
Nastavení rozsahu pitch
Když ESX přijímá pitch bend message (en, vv, vv) (vv,vv:nižší a horní bajty hodnoty, společná řada
16384 steps s 8192 (vv,vv=00H, 40H), pitch bend bude přidán na klávesovou part přijmutím na tomto
kanálu.
Nastavení:
BEND RANGE……………........-12.......12
1. Stiskněte GLOBAL
2. SHIFT+15, na displeji se zobrazí „MIDIUtil“
3. Otočte kolečkem a vyberte „BndRng“ a stiskněte 15.
4. Parametrový displej bude signalizovat "BendRnge", a hodnotový displej bude signalizovat pitch
bend.
5. Točte dialem a vyberte pitch bend velikost +/ -1 je půltón, +/ -2 je celý tón, +/ -7 je pátý, a +/ - 12 je
oktáva.
Pro některé zvuky, nemusí pitch bend fungovat .
6. Když máte dokončené nastavení, stiskněte 15 a vrátíte se do Global modu.
Jestliže se rozhodnete zrušit během nastavení tuto proceduru, stiskněte STOP/CANCEL.
Synchronizing přehrávnání with an external MIDI Device
Synchronizace přehrávání s jiným externím MIDI zařízením
Můžete synchronizovat (propojit současně) tempo ESX-1 s tempem externího MIDI zařízení které je
schopné odesílat nebo přijímat MIDI clock data.
Pro detaily sychnronizace nastavení na vašem externím MIDI zařízení vás odkážeme na příručku pro
to zařízení.
Doporučujeme Vám, abyste používali ESX jak master (hlavní jednotku).
CLOCK…………….Int, Ext, auto,
Int....... ESX bude master, externí MIDI zařízení bude (slave) současně synchronizováno
Ext..... ..::Externí MIDI zařízení bude master, ESX bude (slave) současně synchronizováno
Auto: Jestli MIDI clock zprávy jsou přijatá – z připojeného externího MIDI zařízení, ESX automaticky
bude pracovat jako s "Ext" nastavením. Jinak to bude pracovat s "Int" nastavením.
Použijte ESX-1 jako master (hlavní jednotka) a externí MIDI zařízení (např. EMX-1, ES-1 apod.)
vedlejší jednotka
1. Použijte MIDI kabel k propojení ESX-1 MIDI OUT zástrčky do zástrčky MIDI IN na vašem externím
zařízení.
2. Stiskněte GLOBAL
3. Stiskněte [] abyste na displeji měli tento údaj "Clock".
4. Točte dialem a vyberte "Int" (internal clock)
5. Udělejte nastavení na vašem externím MIDI zařízení (otrok) aby se to přijme MIDI hodinový
messges.
6. Když začnete přehrávnání na ESX, externí MIDI zařízení bude operovat v synchronizaci s tím.
Všimněte si: Když užíváte resetujete k přehrát ze začátku samplu, jen MIDI startovní zpráva bude
přenesená.
Pro užívat externí MD zařízení jak pán, a je současným ESX k tomu:
1. Užívejte MD telegram spojit ESX MID v spojení s MIDI VEN spojkou vašeho externího MIDD
zařízení .
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
74
2. Stiskněte globální
3. Stiskněte kurzorový key k měňte displej číst "hodiny"
4. Točte dialem k vybrání "Ext" (vnější taktování).
Strana 94
5. Vytvořte si nastavení na vašem externím MIDI zařízení (master) tak, aby se přenášeli zprávy typu
MIDI clock.
6. Vraťte se do Pattern módu nebo Song módu.
7. Když začnete řadit vaše externí MIDI zařízení, ESX se bude přehrávavat synchronizovaně s tímto
zařízením (neboli vaše externí zařízení bude plně ovládat ESX-1).
Jestli jsou zprávy typu MIDI clock přijaté konektorem MIDI IN, můžete stisknout na ESX tlačítko
PLAY/PAUSE abyste vytvořili začátek přehrávání synchronizovaně s tempem vašeho externího MIDI
zařízení.
Jestli je hodnota zprávy MIDI clock v ESX-1 nastavena na "Ext" nebo "Auto" a je synchronizován
s vašimi externími zprávami MIDI clock potom se vše bude řídit tempem vašeho externího
sequenceru. Nebudete mít možnosti si nastavit tempo na ESX-1!!!!
Jestliže ESX přijímá MIDI Start zprávy zatímco je synchronizován do zpráv MIDI clock, pak začne
přehrávat od začátku aktuálně hrajícíhopatternu (v případě songu, začátek patternu, který byl
přehráván když byla přijímaná Start Message).
Playing back in sync with other Electribe models
Přehrávání a sychnronizace s jiným modelem Electrotribe
Použijte MIDI kabel a připojte ho do ESX-1 zásuvky MIDI OUT a do ES-1 (případně EMX-1) MIDI IN
zásuvky. Použijte audio kabely pro spojení s ES-1(případně EMX-1) přes line output jacky do vašeho
misálu nebo k vašemu zesilovači.
1. Stiskněte GLOBAL
2. Stiskněte [] kurzor aby na displeji byla hodnota na „Clock“.
3. Točte dialem každého ze zařízení a nastavte ESX-1 na "Int" a ES-1 (případně EMX-1) na "Ext".
4. Stiskněte na ESX PLAY/PAUSE aby začal pattern nebo song. ES (případně EMX-1) bude hrát
synchronizovaně s s tempem nastaveném v ESX-1.
Jestli je MIDI kanál jedné parti ESX-1 rovný MIDI kanálu z ES-1 (případně EMX-1), potom ES1 (případně EMX-1) bude znít v souladu s ESX-1. Když to nastane, změní se MIDI kanál
nastavení tak, že se nebudou překrývat.
Vytvoření synchronizace ESX-1 a EMX-1, kdy čísla patternů se budou u obou mašin shodovat
(budou synchronizované)
1. Stiskněte GLOBAL
2. Stiskněte [] kurzor aby na displeji byla hodnota na „Clock“.
3. Nastavte ESX-1 na "Int" (master) a EMX-1 na "Ext" (slave)
4. Nastavte ESX-1 klávesovou part 1 a EMX-1 (nebo ES-1) na stejný MIDI kanál.
***Například, nastavte oba na hodnotu kanálu "01".
5. Nastavte na ESX-1 MD filtrační parametr "P" nebo "O".
Nastavte na ESX MIDI filtrační parametr "N" nebo "X".
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
75
About the MIDI message used for synchronization
Synchronizace MIDI zpráv a její použití
MIDI zprávy používané pro synchronizaci (zprávy typu Realtime) jsou Timing Clock (časové hodiny)
(F8), Start (FA),Continue (FB), a Stop (FC).
Jediné hlavní zařízení (např.sequencer) spojené se systémem může přenášet tyto zprávy; zbývající
slave zařízení (sequencery) přijmou tyto zprávy.
Timing Clock (časování hodin)
Slave (vedlejší) zařízení počítá s vlastním tempem podle zpráv typu Timing Clock přijimané z master
(hlavního) zařízení. 24 zpráv Timing Clock jsou přenesené během každé čtvrtinové noty. Jestliže jste
nastavili v ESX MIDI nastavení na "Auto" pak to bude fungovat jako slave (což přijme Realtime
Messages). Nicméně jestli v ESX není přijmutá žádná Timing Clock zpráva potom se bude chovat
podle jeho vlastního vnitřního clock nastavení a to dokonce i s nastavením na „Auto“.
Start zpráva
Zpráva Start říká slave (vedlejšímu) zařízení kdy má začít hrát. Startovní zpráva je přenesená až když
stisknete PLAY/PAUSE.
Až slave zařízení přijme Start zprávu, potom začne přehrávání od začátku v synchronizaci
s přicházející Timing Clock zprávou.
Continue, Stop (pokračování, zastavení)
Jestliže zmáčknete START/PAUSE na master (hlavním) zařízení zatímco je v pauze, hlavní zařízení
bude přenášet Continue zprávu. Až slave zařízení přijme Continue zprávu potom začne znovu
přehrávání od pozice ve které je zrovna zastavený. Jestliže stisknete STOP během přehrávání
master bude přenášet zprávu Stop.
Až slave zařízení přijme tuto zprávu (Stop message) zastaví se přehrávání.
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
76
Seznam jednotlivých patternů (tovární nastavení)
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
77
Seznam firemních samplů
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
78
Knob/Sw – MIDI Seznam
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
79
Obsah:
COMMON SECTION .................................................................................................. 3
EDIT SECTION .......................................................................................................... 4
PART SELECT SECTION.......................................................................................... 6
STEP KEY SECTION ................................................................................................. 7
ARPEGGIATOR SECTION ........................................................................................ 8
FUNKCE NA DISPLEJI............................................................................................ 10
4. SAMPLE MODE ................................................................................................... 11
AUDITIONING SAMPLES........................................................................................ 12
EDITING SAMPLES................................................................................................. 13
Úprava samplů .................................................................................................................................................... 13
Nastavení výchozího bodu (začátek samplu) .................................................................................................... 13
Setting the end point = nastavení koncového bodu samplu............................................................................. 13
Setting the loop location: Nastavení smyčkového umístění. ............................................................................ 14
Regulování pitche................................................................................................................................................ 14
Directly sampling the sound of the ESX-1 (Resampling)................................................................................. 15
Přímé samplování zvuku pomocí ESX- 1 (Resampling) ................................................................................. 15
Resampling od začátku až do konce patternu nebo songu. ............................................................................. 15
Resampling uprostřed patternu nebo songu..................................................................................................... 15
Resampling jedné noty z partu ......................................................................................................................... 16
SLICE ....................................................................................................................... 17
Vyzkoušejte změnit nastavení slice (kroku 3, viz nahoře) ............................................................................... 19
Používání jednotlivého sample slice................................................................................................................... 21
Používání slice samplu v patternu který má různé tempo............................................................................... 21
STRETCH PART...................................................................................................... 22
Co je "STRETCH"? ........................................................................................................................................... 22
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
80
Vytvoření strech samplu..................................................................................................................................... 22
CONVENIENT SAMPLE – EDITING FUNCTIONS.................................................. 23
NORMALIZE = Standardizovat (upřesnit nastavení) .................................................................................... 23
Truncate (Osekat, rozdělit soubor, zkrátit apod…)......................................................................................... 23
5. PATTERN MODE ................................................................................................. 24
Playing patterns................................................................................................................................................... 24
Playing a pattern ................................................................................................................................................. 24
Začátek přehrávání............................................................................................................................................. 24
Strana 36 .............................................................................................................................................................. 25
Výběr patternu .................................................................................................................................................... 25
Načasování změny patternů ............................................................................................................................... 25
Nastavení tempa přehrávání .............................................................................................................................. 25
Použijte klávesy TAP pro nastavení tempa ...................................................................................................... 26
Auto BPM skenování .......................................................................................................................................... 26
PLAING THE SOUND OF A PART.......................................................................... 27
Poslech zvuků v partu (partech) ........................................................................................................................ 27
Poslouchání zvuků na keyboard partech .......................................................................................................... 28
Vybrání partu...................................................................................................................................................... 28
Muting a part (Neozvučená part) ...................................................................................................................... 28
Soloing a part (přehrání solo partu) .................................................................................................................. 29
Adding accents to a part ..................................................................................................................................... 29
Upřesnění accent pozice její intenzita ............................................................................................................... 29
Upřesnění partů, které budou zdůrazněné (soupartí accentu)........................................................................ 29
TRANSPOSING A PHRASE (TRANSPOSE) .......................................................... 30
Adding „swing“ to a pattern .............................................................................................................................. 30
Applying a roll to a part ..................................................................................................................................... 31
Assigning the output of each part ...................................................................................................................... 31
USING THE ARPEGGIATOR .................................................................................. 32
Použijte pro bubnové partu, stretch part.......................................................................................................... 32
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
81
Použijte pro slice part ......................................................................................................................................... 32
Arpeggiator klávesové partu. ............................................................................................................................. 32
Strana 45 .............................................................................................................................................................. 33
Pevně daná centrální nota .................................................................................................................................. 33
Změna stupnice arpeggiatoru ............................................................................................................................ 33
EDITING SOUNDS (ÚPRAVA ZVUKŮ) ................................................................... 34
Assigning a sample to a part (Přidávání samplu do partu) ............................................................................. 34
Assigning individual slices of a slice sample ..................................................................................................... 35
EDITING THE SOUND OF A PART (ÚPRAVA ZVUKU V PARTU) ........................ 36
Úprava parametrů v Part Common .................................................................................................................. 36
EFEKTY ................................................................................................................... 39
Používání efektů .................................................................................................................................................. 39
Jak přidat účinek ................................................................................................................................................ 39
Upravujte efekty.................................................................................................................................................. 39
Effect types (Typy efektů) .................................................................................................................................. 40
Effect parameters (hodnoty efektů)................................................................................................................... 41
RECORDING A PHRASE = NAHRÁVÁNÍ FRÁZE.................................................. 45
Realtime nahrávání............................................................................................................................................. 45
Step recording (nahrávání kroků) ..................................................................................................................... 45
Nahrávání drum part.......................................................................................................................................... 45
Nahrávání pro klávesovou part ......................................................................................................................... 46
STEP RECORDING ................................................................................................. 47
Krok nahrávání ................................................................................................................................................... 47
Nahrávání drum, slice, stretch accent part....................................................................................................... 47
Nahrávání fráze pro klávesovou part................................................................................................................ 47
EDITING PATTERN SEQUENCE DATA – ÚPRAVA PATTERNU.......................... 48
Editing a phrase pattern (Note Edit) ................................................................................................................. 48
Editing the trigger locations (poloha jednotlivých not) ................................................................................... 49
Editing the note number (pitch)......................................................................................................................... 49
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
82
Úprava gate time ................................................................................................................................................. 49
Specifikující délka a čas určující pattern .......................................................................................................... 50
Kontrola délky a beatu ....................................................................................................................................... 50
Nastavení délky ................................................................................................................................................... 50
Setting the beat .................................................................................................................................................... 51
Moving data within a pattern............................................................................................................................. 52
Opakované kopírování dat ................................................................................................................................. 52
Náhodné přemísťování dat................................................................................................................................. 52
COPYING A PART................................................................................................... 53
Erasing the sequence data of a part................................................................................................................... 54
MOTION SEQUENCE .............................................................................................. 56
Recording a motion sequence............................................................................................................................. 57
Playing a motion sequence.................................................................................................................................. 57
Checking motion sequence data......................................................................................................................... 58
Editing motion sequence data ............................................................................................................................ 58
Erasing a motion sequence for a part or effect................................................................................................. 59
PATTERN SET......................................................................................................... 60
Živé hraní s Pattern Set nastavením.................................................................................................................. 60
Using Chain Play with Pattern set ..................................................................................................................... 60
Assinging a pattern to a Pattern Set .................................................................................................................. 61
SAVING A PATTERN .............................................................................................. 62
Uložení a přepsání přes existující pattern......................................................................................................... 62
7. GLOBAL MODE................................................................................................... 63
Nastavení metronomu......................................................................................................................................... 63
PROTECTING THE DATA IN MEMORY (OCHRANA DAT V ULOŽENÉ PAMĚTI) 64
Uložení vašeho Global nastavení........................................................................................................................ 64
Using SmartMedia™ (Použijte Smart Media karty) ....................................................................................... 65
Naformátování vaší karty................................................................................................................................... 65
Nahrání vašich všech dat z karty do ESX-1...................................................................................................... 67
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
83
ABOUT MIDI ............................................................................................................ 68
O MIDI kanálech. ............................................................................................................................................... 68
Používání ESX jako zvukovou jednotku ........................................................................................................... 68
Nastavení MIDI kanálu každého partu............................................................................................................. 68
MIDI utilita.......................................................................................................................................................... 69
Vytvoření MIDI filtračního nastavení: ............................................................................................................. 69
Čísla not přidělená bubnům............................................................................................................................... 69
Vysvětlení funkce note-on/note-off .................................................................................................................... 71
Přidělení čísel knobům pomocí MIDI kontrol Change .................................................................................... 71
Přenos nastavení zvuku a dalších dat ................................................................................................................ 72
Nastavení rozsahu pitch...................................................................................................................................... 74
Synchronizace přehrávání s jiným externím MIDI zařízením........................................................................ 74
Přehrávání a sychnronizace s jiným modelem Electrotribe............................................................................ 75
Synchronizace MIDI zpráv a její použití .......................................................................................................... 76
SEZNAM JEDNOTLIVÝCH PATTERNŮ (TOVÁRNÍ NASTAVENÍ) ........................ 77
SEZNAM FIREMNÍCH SAMPLŮ ............................................................................. 78
KNOB/SW – MIDI SEZNAM..................................................................................... 79
© Copy from www.korg.com, translation by Z7
84

Podobné dokumenty

Zpráva z konference ICSC 2011

Zpráva z konference ICSC 2011 Po bohaté snídani v Club Housu jsme se vydali do AMPAS neboli Academy Of Motion Pictures And Science, konkrétně do Pickford Centre. Budova obsahuje 286 místné 4K kino pojmenované po kameramanu ASC ...

Více

PEDÁLY SPCompressor EPBooster SLDrive

PEDÁLY SPCompressor EPBooster SLDrive velice líbí – v podstatě vám 3 samostatné efekty zaberou v pedalboardu stejné místo jako jeden standardní stompbox. Jedinou malou úpravu, co bych si jako vlastník udělal, je utěsnění škvírky mezi p...

Více

Roland GR-20 test v časopise Music

Roland GR-20 test v časopise Music libovolné editaci příslušného zvuku stiskneme tlačítko WRITE, rozsvítí se nám dioda signalizující, že je aktivní banka USER, v ní nalistujeme pozici, na kterou chceme vybraný zvuk uložit a opět sti...

Více

Washington D.C.

Washington D.C. Města (rodné město a další důležitá města)

Více

návod k obsluze - chd elektroservis

návod k obsluze - chd elektroservis Pokud je kontrolér aktivní a je přijat povel Note On pro již znějící notu, není znovu spouštěn generátor obálky tónového generátoru nástroje – perkusivní zvuky tedy nebudou slyšet. CC 120 – All Sou...

Více

Source Audio Hot Hand 3 Muzikus Review

Source Audio Hot Hand 3 Muzikus Review (množství zkresleného signálu, který se vrací zpět do efektu), Volume (výstupní hlasitost), LoRetain (nastavení spodní hranice frekvence, pod kterou už efekt nebude působit), Tremolo (nastavuje amp...

Více

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ Michael Jackson – BLACK OR WHITE (ACMP, FINGERED, Half-Playback: MID) Jean Michel Jarre – MAGNETIC FIELDS 2 (ACMP, FINGERED, Half-Playback: MID)

Více

EGYPT KULTURA A VĚDA

EGYPT KULTURA A VĚDA  Díky tomu se rozvíjí lékařství.  Mumie se ukládaly do sarkofágu,

Více

Whirpool – série BAY COLLECTION

Whirpool – série BAY COLLECTION cervený nebo šedý cedr nebo Terracina Dekor

Více