NP9 - Naše Praha 9

Komentáře

Transkript

NP9 - Naše Praha 9
čtr Jed
ná in
v P ctid ý
raz ení
e9 k
NAŠE PRAHA 9
Praha 9, 14, 18, 19, 20, 21 z Běchovice z Čakovice z Dolní Počernice z Klánovice z Koloděje z Satalice z Vinoř
NAŠE PRAHA je součástí sítě
11/2016
• www.nasepraha.cz
Modelka
Andrea Verešová:
„K bydlení
mne nejvíce
lákají
Vinohrady“
VÝKUP ZLATA, STŘÍBRA,
PLATINY A STAROŽITNOSTÍ
KDY: Po: 20. 6., Út: 21. 6., St: 22. 6.
10 – 17 hod.
KDE: NÁRODNÍ DŮM NA VINOHRADECH
POZOR! AKCE JEN 3 DNY!!!
Více informací na zadní stránce
SC-361528/04
(bývalý Kulturní dům železničářů)
Náměstí Míru 9,
Praha 2 – Vinohrady
Metro A – stanice Nám. Míru
9<8m,-7(52.
()(.7,91§
SURPDWXUDQW\LGDOwÈ]¼MHPFH
RLQWHQ]LYQÈNXU]\
320$785,71¨
678',80-$=<.´
$M1M)MiM,M5MSUYQÈ
PRPHQWtYHONÄVOHY\
/(71¨,17(1=,91¨
.85=<$-
INZERCE
WHO
[email protected]]ZZZELF]
SC-361852/01
9(³(-1¤.85=<
$M1MiM)M5M,M
Oblíbená
stavebnice,
která spatřila světlo
světa už
v polovině
dvacátých let
20. století, má svou výstavu.
Navštívit ji můžete ve Chvalském zámku až do 28. srpna.
více na straně 5
Rozhovor na stranách 8 a 9
Ne
v c jčt
49 el en
vý 5 7 é P ějš
tis 00 ra í
ze
ků
Znají ještě vaše
děti Merkur?
Letní doprava
v Praze:
Co, kdy a kde
bude uzavřeno?
Soutěž
outěž
o vstupenky
na Shakespeara
i na badminton
STRANA 6
STRANA 10
advertorial
1
+
4
e
Akc
,
u
m
s
a
l
p
í
n
v
e
r
k
e
t
j
u
r
Da
!
t
o
v
i
ž
t
i
n
á
r
h
c
a
z
e
t
e
ž
mů
... a při odběru obdržíte
náhradu až 450 Kč!*
Ve dnech 1. července až 31. srpna 2016 se opět můžete zúčastnit
akce 4+1, do které se již tradičně každý rok zapojuje téměř
2 000 našich dárců.
Můžete se zaregistrovat a darovat krevní plasmu v našich
dárcovských centrech na Chodově a na Černém Mostě.
Pokud tedy 1. července až 31. srpna absolvujete čtyři úspěšná
darování krevní plasmy, obdržíte od nás při pátém úspěšném
odběru v průběhu září pětilitrový soudek Budějovického
Budvaru se sklenicí utopenců z Kosteleckých uzenin.
Věříme, že Vás nebo Vaše blízké odměna ke konci léta potěší.
Darovat plasmu může každý dospělý zdravý člověk do 60 let!
'iUFRYVNpFHQWUXPýHUQê0RVW
Dárcovské centrum Chodov
www.dccm.cz
www.dcch.cz
Obchodní centrum | Černý Most - galerie
Telefon: 2 33 33 66 66 | [email protected]
Obchodní centrum | Chodov - střecha
Telefon: 27 207 55 55 | [email protected]
*Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních
derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou
úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá, a to celkem
do maximální výše 5 % minimální mzdy.
2
-8(È7
SC-361171/06
M
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
U NÁS V PRAZE 9
praha 9
Praha 14 vybuduje další hřiště. Workout
na Jahodnici a parkour na Černém Mostě
redaktorka:
Petra Ďurčíková
tel.: 606 792 479
„ V nadcházejících dvou letech by mělo v Praze 14 vzniknout několik dalších ploch urč[email protected] ných pro aktivní trávení volného času malých dětí i teenagerů. „Především jde o vybudování
ceskydomov.cz
zcela nových, bezpečných a moderních hřišť,“ řekla místostarostka Ilona Picková.
Prázdniny, léto,
dovolená. Nebo ne?
Vážení čtenáři,
v rukou držíte poslední vydání
časopisu tohoto roku, respektive poslední číslo letošního
školního roku. Také máte,
navzdory tomu, že už nejste
stejně jako já dávno školou
povinní, a letní prázdniny se
vás tedy netýkají, ke konci
června pocit, že před sebou
máte dva měsíce volna? Je to
zvláštní, i když samozřejmě
v červenci i v srpnu pracuji
stejně jako po zbytek roku,
protože na dovolenou odjíždím
zpravidla až v září, na tyhle
dva měsíce se kvůli vidině
volna, které stejně nikdy
nemám, těším. Máte to stejně?
A jak trávíte letní měsíce
vy? Pokud také zůstáváte
v Praze, budeme rádi, když
se s námi podělíte o tipy, kam
vyrazit s přáteli, rodinou nebo
dětmi a kde si prosluněnou
metropoli „prázdninově“ užít.
Přeji vám krásné léto, ať už jej
strávíte kdekoli, a v červenci
prostřednictvím našeho časopisu se těším na viděnou.
běhu, skákání nebo lezení.
„Chceme, aby toto sportoviště
Praha 14 - Radnice pracuje
obsahovalo například hrazdy,
na vybudování workoutového
odrazové stěny, různé přehřiště na Jahodnici a parkouroskokové prvky a podobně. Co
vého hřiště v ulici Kapitána
se Prahy 14 týká, půjde o úplStránského na Černém Mostě.
nou novinku. Žádnou plochu,
V obou případech městská
která by nabízela prostor pro
část už začala s hledáním
takové volnočasové aktivity,
vhodných fi rem, které zau nás zatím nemáme,“ dopljistí potřebné práce a dodají
nila místostarostka Picková.
herní prvky. „Plácek“ pro
V dohledné době čekají
jahodnický workout vyroste
nová hřiště také Hutě. KonJAHODNICE. V září roku 2014 se na Ja- krétně se volnočasové plochy
u stávajícího dětského hřiště
hodnici otevřelo nové dětské hřiště.
a sportoviště. „Milovníci popřipravují v ulici Splavná, kde
hybu na čerstvém vzduchu se Brzy přibude další.
by mělo vzniknout multimohou těšit na různé hrazfunkční hřiště s umělým
dy, žebříky, bradla či lavice.
Pro teenagery, ale stejně
povrchem a hřiště s povrchem
Všechny prvky, kterých bude jako v případě workoutu
vhodným pro zaledňování.
minimálně patnáct, budou
také pro dospělé, městská
V ulici Jamská pak městská
pochopitelně odpovídat záčást chystá i černomostecčást plánuje postavit dětské
konem stanoveným bezpečký parkour, tedy plochu se
hřiště z přírodních materiálů,
nostním normám,“ vysvětlila speciálními překážkami
jehož výstavba se předpoklámístostarostka Ilona Picková. určenými k překonávání při
dá v příštím roce.
Petra Ďurčíková
Horními Počernicemi dunělo techno
Horní Počernice - Nedaleko dálnice v Horních
Počernicích se během prvního červnového
víkendu konala techno party. Hluk byl slyšet
v Běchovicích, Horních a Dolních Počernicích
a na Černém Mostě. Celou akci sledovali policisté. Už v pátek v noci dorazila na místo starostka
Počernic, která tlumočila stížnosti místních
na hluk. Organizátoři v následujících dnech hudební produkci po 22. hodině ztišili a celá akce
se obešla bez vážnějších incidentů. (pet)
SC-361801/01
INZERCE
3
praha 9
ČÍSLO VYDÁNÍ
196
korun
– tolik
v loňském
roce činila
v Praze
průměrná
hrubá hodinová mzda. Praha
se stále řadí na první příčku
ve výši ohodnocení zaměstnanců. „Zatímco v Praze
během letošního prvního
čtvrtletí dosáhl průměrný
měsíční hrubý plat téměř
33 tisíc korun, v Karlovarském kraji to bylo pouze
23 096 korun,“ uvedla Olga
Hyklová, majitelka a výkonná
ředitelka společnosti
AC JOBS. (pet)
víte, že...
…největší pražský barokní palác je
Valdštejnský palác? Vybudován byl
v letech 1624–30. (red)
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
Střední průmyslová škola zeměměřická:
slučovat se nebude. Prozatím
„ Hlavní město nebude prozatím slučovat Střední průmyslovou školu zeměměřickou
v Praze 9 se Střední průmyslovou školou stavební Josefa Gočára v Praze 4.
Petra Ďurčíková
Hrdlořezy - Plán na sloučení
obou škol a přesunutí výuky na Prahu 4 představila
radní Irena Ropková společně
s předsedou zastupitelského výboru pro vzdělávání
Patrikem Nacherem v květnu
tohoto roku. Hlavním důvodem pro sloučení byly nízká
naplněnost školy, vysoké
náklady na provoz prakticky
prázdné budovy a současně
nedostatečné výsledky ze
strany vedení školy při snaze
situaci řešit.
„Po důkladném zvážení
jsem se rozhodla plán prozatím odložit, a to i přesto, že
si za důvody sloučení stojím a považuji jej za logické
řešení, kterému se bohužel
do budoucna nebude možné
vyhnout, pokud by měl být
zachován současný nevyhovující stav,“ uvedla radní
Ropková s tím, že na provoz
poloprázdné budovy vy-
nakládá město každoročně
přibližně tři miliony korun
a dalšími dvěma miliony
korun musí přispívat z rezerv
na platy zaměstnanců, neboť
příspěvek ze státního rozpočtu vzhledem k nízkému
počtu žáků nedostačuje. Škola
za uplynulých deset let přišla
o dvě třetiny žáků.
Školu nyní čeká náročný
úkol zastavit úbytek žáků
a oslovit širokou veřejnost
s cílem popularizovat ze-
Od září nově propojí Vysočany s „Václavákem“ přímá linka
Vysočany - Tramvajové změny plánované
na 28. srpen dostaly po připomínkách veřejnosti a diskusích s městskými částmi fi nální
podobu. Vzniknou tři nové linky, devět linek
změní trasu a u dvanácti linek zůstane trasa
stejná jako dnes. „K těmto změnám a k posílení tramvajového provozu v Praze mám tři
základní důvody. Budeme zavádět další zóny
placeného stání, a proto je nezbytné, abychom nabídli také kvalitní a silnou veřejnou
dopravu. Dlouhodobě podporuji ekologickou dopravu v centru města a tou jsou spolu
s metrem právě tramvaje, které by měly tvořit
v každém moderním městě klíčovou páteřní
síť veřejné dopravy. V neposlední řadě jsem
se rozhodl vyhovět přáním veřejnosti a městských částí, které byly často při tvorbě změn
opomíjeny, a to podle mě nebylo správné,“
říká náměstek primátorky a radní pro oblast
dopravy Petr Dolínek. „Návrh zavádí potřebné
posílení pražské tramvajové dopravy a vytváří chybějící přímá spojení. Tyto změny začnou
platit 28. srpna.“ Nově propojí přímá linka 14
Vysočany s Václavským náměstím. (pet)
4
STRUČNĚ Z PRAHY 9
Ve Kbelích
vzniknou nová
parkovací místa
další informace
Kompletní přehled změn najdete na www.nasepraha9.cz
Dvě znásilnění ve Kbelích: policie hledá svědky
Kbely - V pátek 3. června kolem půl druhé odpoledne došlo v ulici Divišova ve Kbelích
k přepadení dosud neznámé
ženy. Zcela obnažený muž
svou oběť zatáhl do porostu
poblíž živého plotu jednoho
z místních domů, povalil ženu
na zem a pokusil se ji znásilnit. Náhodný kolemjdoucí ale
muže vyrušil a zadržel ho až
do příjezdu policie. Policisté
35letého násilníka převezli
na nejbližší policejní služebnu a předali kriminalistům.
Vyšetřování celého přípa-
měměřický obor a nalákat
nové zájemce o studium.
„Zeměměřiči jsou žádanými
odborníky na trhu práce, a to
nejen ve veřejném sektoru. Je zapotřebí, aby škola
více využívala možnosti
propagace, více spolupracovala se základními školami
a kromě toho oslovovala
zájemce i na sociálních sítích
a v médiích,“ uvedl předseda
výboru pro vzdělávání Patrik
Nacher.
du komplikuje skutečnost,
že napadená žena nečekala
na příjezd policie, z místa
v šoku utekla a do současné
doby se na policii nepřihlásila. „Její svědectví je však
v tomto případu stěžejní. Svou
výpovědí může násilníka
usvědčit a zároveň ochránit další ženy od podobného
hrůzného zážitku. Kriminalisté ji proto žádají, aby se
v co nejkratší době přihlásila
na tísňovou linku 158. Zachování anonymity a ochrana
svědka je v podobných přípa-
dech samozřejmostí,“ uvedla
mluvčí pražské policie Andrea
Zoulová. (pet)
druhé znásilnění
Policie hledá také svědky znásilnění,
které se stalo v noci na 14. května
u železniční tratě ve Kbelích. Třiačtyřicetiletý cizinec nedaleko křižovatky ulic Mladoboleslavská a Martinická podle policie zatáhl do ústraní
jedenapadesátiletou ženu a nutil
ji k vykonání různých sexuálních
praktik. Svědci události se policii mají
ozvat prostřednictvím linky 158.
Kbely - Podél ulice Jilemnická ve Kbelích přibudou
nová místa, kam budou
moci řidiči odstavit svá
auta. „Veřejnou zakázkou
řešíme potřebu zajištění
nových parkovacích míst
ve stávající bytové zástavbě, tím zlepšíme dopravní
a technickou infrastrukturu ve Kbelích. Součástí
plnění je vybudování
parkovacích míst, chodníku a zeleně,“ uvedla radní
Jana Plamínková. Vítězem
veřejné zakázky se stala
společnost KVS stavební
s cenou 1 831 435 korun bez
DPH. (pet)
Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz
praha 9
Letní divadlo
hraje dětem
Merkur: výstava na Chvalském zámku
Vysočany - Deset pohádek
letos dětem nabídne malá letní
scéna v Praze 9. Akce Pohádky
Na Dvorečku začala už
15. června v Jandově 4. Moderní
i tradiční divadelní představení
zde budou každou středu probíhat od 16 hodin až do poloviny září. Vstup je zdarma. (pet)
Petra Ďurčíková
program
22. 6. Jak to bylo, pohádko?
29. 6. Pohádka o strašidelném
nádraží
17. 8. O Palečkovi
24. 8. Perníková chaloupka
31. 8. Červík a světluška
7. 9. Kašpárek na cestách
14. 9. Indiánská pohádka
„ Chvalský zámek pořádá interaktivní výstavu, která se koná od 25. června do 28. srpna,
denně od 9 do 17 hodin.
vstupné
základní vstupné:
70 Kč
snížené vstupné (děti
od 3 do 15 let, senioři
od 65 let, studenti
do 26 let, osoby
ZTP/P): 40 Kč
rodinné vstupné
(2 dospělí + max.
3 děti): 190 Kč
skupinové (skupina
nad 10 osob): 50 Kč/
osoba
děti do 3 let: zdarma
Horní Počernice - Najdete tu
velké modely postavené z dílků stavebnice Merkur, dílničku pro volnou stavbu i ukázky
robotiky. Výstava je určena
dětem i dospělým, můžete
si vyzkoušet různé statické
i funkční modely a zkusit
si některé postavit sami.
Dozvíte se mnoho i o historii
Merkuru, ale můžete si i hrát
v herně inspirované touto
stavebnicí, kde najdete jedinečnou prolézačku ve stylu
Merkuru.
Policisté obsadí letiště. Koně si zahrají fotbal
Letňany – Letiště Letňany zaplní 19. června policejní složky a jejich technika. Konat
se tu bude Den s policií. Od 10 do 21 hodin
se návštěvníci mohou těšit na vystavenou
techniku a ukázky činnosti zúčastěných
složek (Policie České republiky, Městská
policie hl. m. Prahy, Celní úřad Praha,
Vojenská policie Praha, Aktivní zálo-
ha Armády České republiky, Hasičský
záchranný sbor hl. m. Prahy a Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy). Mezi
ukázkami je zařazeno například slaňování
z vrtulníku, seskok s padákem, fotbalové
utkání na koních mezi Policií ČR a Městskou policií hlavního města Prahy, činnost
služebních psů, zadržení ujíždějícího
vozidla a mnoho dalšího. Mezi nejmodernější technikou bude možné spatřit i historická policejní vozidla. Děti se mohou těšit
na spoustu zajímavých soutěží a atrakcí,
ale také třeba na zvířecí útulek a mnoho
dalšího. Během ukázek zahraje k poslechu Hudba hradní stráže a Policie České
republiky. Vstupné je zdarma. (pet)
SC-361772/01
INZERCE
5
téma
Více témat najdete na www.nasepraha.cz
Letní doprava v Praze nebude tak dramatická jako loni
směru do centra v úseku od
přemostění ulice Türkova po
Jižní spojku na stávající čtyřproudové komunikaci. Bude se
tu lít „tichý“ asfalt.
Na tyto úpravy navazuje
budování protihlukových opatření na Spořilovské. Za koncem
protihlukového úseku se bude
opravovat od července povrch
rampy na Jižní spojku a ve
3. a 4. čtvrtletí vznikne u Spořilovského plácku protihluková
stěna. I to si vyžádá omezení
Ivan Kuptík
v dopravě. Jde o protihlukové
stěny: jih o výšce 2,5 m a délce asi 202 m, sever výška
Pokračuje rekonstrukce
6 m a o délce asi 143 m. PřibuNuselského mostu
de i protihlukový val o výšce
Má skončit v roce 2017. Letos
6 m a délce 210 m. Výstavba
se opravuje vozovka v pravém
protihlukového valu a protihlujízdním pruhu ve směru do
kové stěny se týká oblasti při
centra, chodníky a chodníková ulici 5. května a Jižní spojce.
římsa a přidává se i směr z cenI na Štěrboholské spojce
tra včetně přilehlého chodníku, který se uzavře po otevření se bude pracovat
Je to již osmá etapa úprasměru do centra. Pokračuje
vy Štěrboholské spojky na
oprava pláště a pilířů mostu.
území Prahy 10. Proběhne
Nejen tichý asfalt
v červenci až říjnu letošního
na Spořilovské
roku. Jde o celkovou výměnu
Dokončení úprav Spořilovské
konstrukčních vrstev levého
se předpokládá letos v říjnu.
a pravého pruhu a přípojek
Jde o úpravu celé vozovky ve
celkově v délce 780 metrů.
„ Letošní opravy silnic
a tramvajových tratí zřejmě
příliš nezamíchají dopravou
v Praze. Minimum oprav se
dotkne tramvajových tratí.
Od 12. 6. se změnily i některé
linky pražské integrované
dopravy. Čekejte i další úpravy
v dopravě, a to nejen v Praze.
Rekonstrukce Korunovační
a Pod Kaštany
TSK Praha rekonstruuje od
června do prosince části ulic
Pod Kaštany a Korunovační,
Praha 6 v celé šíři uličního
prostoru. Vymění se dlažba
za asfalt na silnicích a naopak
na chodnících bude vyměněn
asfalt za klasickou pražskou
mozaiku, tak aby vzhled
chodníků odpovídal památkové zóně. Opravovat se bude
i silniční most, který leží na
hranici mezi Prahou 6 a 7
a vede přes železniční trať.
Most přes Botič v Nuselské
bude zbourán
Po prázdninách čekejte, že
konečně skončí oprava mostu
přes Botič v ulici Nuselská
u křižovatek s ulicemi Adamovská, Pod Stárkou, U Michelského mlýna a Ve Vilách.
Ve své podstatě nejde ani tak
o opravu jako o postavení nového mostu ze železobetonu.
Tramvajová trať Michelská–
Spořilov stále v opravě
Rekonstrukce tramvajové trati a inženýrských sítí
v ulicích Nuselská a U Plynárny komplikuje život nejen
lidem, kteří cestují MHD, ale
hlavně řidičům. Práce potrvají až do 2. července a ovlivní trasy tramvají 11 a 13 (ta je
zrušena), nočních 53, 55 a 56.
Náhradní dopravu v dané
oblasti zajišťují v denním
provozu zejména pravidelné
autobusové linky číslo 135,
136, 188 a 213. V nočním
provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X56.
Oprava ovlivnila i autobusovou dopravu: Linky číslo 150
a 196 jsou ve směru od Kačerova ze zastávky Michelská
odkloněny přes zastávku Pod
Jezerkou do zastávky Kloboučnická, kde jsou ukončeny. Linka číslo 188 je v úseku
Kloboučnická–Bohdalecká
obousměrně odkloněna přes
zastávky Ukrajinská, Bohemians, Koh-i-noor a Bohdalec. V omezeném provozu
je zavedena linka číslo 206
v trase Strašnická – Nádraží
Strašnice – Jesenická – Centrum Zahradní Město – Záběhlická škola – Jesenická
– Nádraží Strašnice – Strašnická.
INZERCE
II. a
etap
Domov
ve vašem
stylu
če2r0v1e6 n
byty 1+kk – 4+kk
5 minut na metro
vysoká kvalita provedení
a standardu
v blízkosti OC Letňany
Úspěšný projekt Rezidence Veselská zahajuje II. etapu.
Vaše bydlení může mít zcela novou úroveň!
Buďte mezi prvními kupujícími!
6
SC-361812/01
mateřská školka součástí
projektu
téma
SC-361360/03
Zajímavá témata najdete i na našem Facebooku
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha.cz
Modelka Andrea Verešová: „K byd
„ Slovenská kráska, která se pyšní titulem miss, již dlouhou dobu žije v západních Čechách. Má zde
vlastní rodinu a září štěstím. Ale jak v rozhovoru pro Naši Prahu prozradila, česká metropole pro ni
zůstává jednou z nejkrásnějších na světě.
Martin Dudek
Narodila jste se v Žilině,
procestovala kus světa, nyní
bydlíte v Přešticích v Západočeském kraji. Kde jste se cítila
nejspokojeněji?
Nejlépe se cítím tam, kde
mám svou rodinu, a to je nyní
v Přešticích. Pokud ale jedu
za rodiči na Slovensko, jsem
v tu chvíli nejspokojenější
u nich. Pravdou ale je, a pro
mě to platí zvlášť, že mám
domov tam, kde mám své
nejmilovanější.
bod – je to město pro život.
Je totiž mnoho evropských
i světových metropolí, které
jsou možná i krásnější, ale
pro většinu místních lidí tak
drahé, že si život v nich nemohou nikdy dovolit. A v tom
je Praha krásná a vstřícná.
Našla byste na Praze něco
negativního, co by se tu mohlo
zlepšit?
Nevím, jestli je to jen v Praze
nebo obecně v České republice,
ale málo se smějeme a radujeme z maličkostí. V metru
i na ulici jsme všichni zamračení a zamyšlení.
Jen málo
z nás si
dokáže
vychutnat
každý
nový den v jeho čisté kráse. I já
se to stále učím… Možná je to
spíš fenomén dnešní uspěchané doby, proto je někdy lepší
se zastavit, zhluboka nadechnout, usmát se a jít do nového
dne s pozitivní myslí.
Na fotbalovém Euru
držím palce Slovensku
Určitě jste také pobývala v našem hlavním městě. Jak se vám
tu líbilo?
Praha je nádherná a mám ji
moc ráda. Stále ještě máme
vlastní byt na jejím okraji.
Je to pro nás velmi výhodné,
kvůli práci zde totiž trávím
poměrně hodně času. Převážná část společenských akcí
se navíc koná večer a noční
cesty zpět domů jsou nesmysl v případě, že mám druhý
den v Praze další pracovní
povinnosti. Snažím se časový
harmonogram vždy naplánovat tak, aby mi co nejvíce
aktivit na sebe navazovalo.
A kde by se mi líbilo? Asi by to
byly Vinohrady, které oplývají úžasnou architekturou,
ale zároveň je zde dostatečné
množství zeleně a parků.
Máte srovnání, takže všeobecně - patří Praha skutečně
k nejkrásnějším evropským
městům, nebo je to jen špinavé
velkoměsto, jak říkají někteří
světoběžníci?
Procestovala jsem toho
opravdu hodně a s čistým
svědomím mohu říct, že má
každé město něco do sebe.
Ráda se proto stýkám s místními lidmi, kteří vám o tom
svém městě řeknou mnohem
více než kdejaký průvodce.
Podle mě patří Praha mezi
nejkrásnější města a má jeden
neoddiskutovatelný plusový
8
Jste tváří výrobků SodaStream.
Proč byste je našim čtenářům
doporučila?
V první řadě jde o zdravý
a pravidelný pitný režim.
Výroba domácí perlivé vody
SodaStream se totiž v mžiku
stane celé rodině rituálem
a dětem velkou zábavou. Pro
mě a hlavně manžela má
výrobník ještě jednu nespornou výhodu, nemusíme se
tahat s těžkými plastovými
lahvemi, které navíc nejsou
skladné a velmi znečišťují
životní prostředí. Od malička
jsme navíc dětem vštěpovali, že je čistá voda nejlepším
a nejzdravějším nápojem.
A přestože to moc dobře věděly, občas si říkaly o sladké
a nezdravé nápoje. Museli
jsme s tím bojovat až do chvíle, kdy jsme si domů pořídili SodaStream. Od té doby
Vanessku i Danielka moc baví
si vyrábět vlastní bublinkovou vodu a rádi experimentují
s příchutěmi.
Hasíte ráda žízeň čistou sodovkou, nebo si do ní přidáváte
nějaký sirup?
Používáme jak sirupy SodaStream, které jsou vyrobeny
bez zbytečných éček, tak si
rádi připravujeme vlastní
a originální drinky. Naše
děti mají navíc každé ráno
takový malý rituál, kdy si oba
připraví originální domácí
limonádu, kterou pak ve škole
popíjí. Pitný režim tak máme
perfektně zajištěný během
celého dne.
Další rozhovory máme i na Facebooku
rozhovor
lení mne nejvíce lákají Vinohrady“
Máte dvě děti, syna a dceru.
Blíží se jejich vysvědčení - jaká
budou?
Musím to zaklepat, ale budou
moc dobrá. Jsem na ně pyšná,
protože na vysvědčení stále
nosí jen samé jedničky.
Co se týče výchovy, jste hodná
maminka vyznávající volnou
výchovu, nebo sem tam padne
nějaký pohlavek?
Řekla bych, že jsem rozumná
maminka, která respektuje
povahu svých dětí, chápe jejich potřeby, ale zakročí, když
je něco přes čáru. Nikdy jsme
děti nevychovávali ve zlaté
klícce a snažíme se o to, aby
si uvědomovaly pravé životní
i morální hodnoty.
Máte hlídací babičky, chůvu,
nebo všechno zvládáte společně s manželem?
Vanneska i Daniel se dostali do věku, kdy mají tolik
mimoškolních aktivit, že více
než chůvu potřebují taxikáře
(úsměv). Moje i manželova
práce je časově velmi náročná
a někdy hlídání potřebujeme.
Pokud je to možné, volíme
vždy babičku.
Chodíte pravidelně na přehlídky, nebo jste se kvůli rodičovským povinnostem spíše zaměřila na práci ve fotostudiích?
Musí se jednat o opravdu výjimečnou událost. Na přehlídkových molech se již skoro
nevyskytuji a akce, kterých
se účastním, si velmi pečlivě
vybírám. Tak to ale obecně
platí u všech mých zakázek,
nikdy jsem nebrala všechno,
co mi bylo nabídnuto. Jsou
takové modelky, ale dle mého
názoru to na naši branži nevrhá dobré světlo.
Už jste někdy odmítla zakázku,
protože se vám podmínky zdály
podezřelé?
Bylo jich několik, nechci být
konkrétní, ale někdy jsou
podmínky a zakázky více než
podivného rázu.
Vyšetříte-li si volnou chvilku,
jaký je váš oblíbený koníček?
Času je málo, ale relaxace
k životu nezbytně patří. Snažím se žít pestrý život a dělat
ve volných chvílích to, na co
mám právě chuť a náladu. Někdy je to jóga, jindy si zalezu
s knížkou pod peřinu nebo
jdu plavat.
profil
Andrea Verešová
Narozena 28. června 1980 v Žilině
V roce 1999 získala titul miss Slovensko
Modelka a fotomodelka
V březnu 2007 se provdala za právníka Daniela Volopicha, kterému
porodila 8. července 2007 dceru
Vanessu a 24. února 2009 syna
Daniela Tobiáše.
Dojímáte se večer u nekonečných televizních seriálů, nebo
si raději jdete ven posedět
s přáteli?
Podle nálady. Myslím, že to
tak máme všichni stejně.
Ale protože je můj život plný
společenských akcí a často
komunikuji s lidmi, někdy si
opravdu moc rádi uděláme
fi lmový večer, připravíme
popcorn a s dětmi koukáme
na jejich oblíbené pohádky.
Ani nevíte, jak si u toho odpočinu (úsměv).
a srdcem jsem stále Slovenka.
Ačkoliv je to těžká volba, tak
bych fandila mužstvu Slovenska. A pokud by k takovému
zápasu mělo dojít, tak jako
správná fanynka samozřejmě
doufám, že by to bylo ve fi nále.
Na právě probíhajícím fotbalovém mistrovství Evropy se
hypoteticky mohou utkat mužstva Slovenska a Česka. Komu
byste držela palce?
I když žiju v Česku, duší
Když jsme u fotbalu - běhá
po hřištích nějaký muž, který je
vám svou vizáží velice sympatický?
Ano. Je mu sedm let a jmenuje
se Daniel (úsměv).
INZERCE
CHYTRÉ BYDLENÍ
[email protected]ňany
Nové byty v projektu se skvělou
dostupností jen pár minut chůzí
od metra Letňany. Promyšlené
dispozice bytů, ve vyšších patrech
s překrásným výhledem.
Standardy bydlení a provedení
jsou odvozeny od již prověřeného
konceptu Trigema Chytré
bydlení. S tím je rovněž spojena
energetická náročnost budovy
třídy B, využití odpovídajících
materiálů a individuální
rekuperace VZT.
Byty se nabízejí v cenové
úrovni s průměrnou cenou
od 48 813 Kč s DPH/m2.
Více informací naleznete na
www.chlebovicka.cz.
Informace zobrazené na této stránce nejsou návrhem
na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených produktů
nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek,
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
[email protected]ňany patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
Doporu
Dop
oru
oručuj
učuj
čujeme
eme
me by
bytt č. 75
prakti
pra
ktický
kti
cký by
byt,
t, 56,
56,8
8 m2, cena
ena:: 3 588
8 000
0 Kč
SC-361803/04
Dop
poručujeme
eme
e by
bytt č.
č. 106
106
rodinn
i ý byt
ytt s lodžií
odžií 84,
84,6
6 m2, cena
cena
na
a: 4 9117 864
6 Kč
www.chlebovicka.cz
9
velká Praha
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
Soutěž na Shakespearovské
slavnosti i na Žižkovskou věž
Koupě Ďolíčku se odkládá:
jde též o parkovací místa
„ Před dvěma měsíci nadšeně schválilo zastupitelstvo
hlavního města odkup stadionu v Ďolíčku do svého majetku.
Jenže jednou z podmínek byl magistrátem požadovaný souhlas Prahy 10 s převedením do správy města i sousedního
pozemku, na němž ovšem nyní parkují stovky aut.
Jan Bělohubý
uvedl po jednání za klub Svatoslav Baťa.
Vršovice – Radnici se nelíbí
předat pozemek vedle stadionu
městu bez možnosti vlivu - byl
tu záměr jednat i o parkovacím
domu, téma bylo i v referendu,
kterého se ale účastnil nedostatečný počet voličů. Ponechme stranou výroky, které
naznačují začátek kampaně
k senátním volbám, které
v Praze 10 budou za tři měsíce.
Zveřejňujeme vyjádření Bohemians i nové rady. Bohemians:
„Zastupitelé Prahy 10 schválili pouze neurčité usnesení,
v němž vyzývají nově zvolené
vedení městské části k jednání
s hl. m. Prahou. Nyní je odpovědnost na radních Prahy 10.
Vedení Bohemians věří, že slova nepadala do větru. Průtahy
uvrhají Bohemku do nejistoty,“
Vešlo by se dalších 350 aut
do Vršovic?
vatoře na Žižkovské věži,
platné do 30. 10. Pět výherců
od pátého vylosovaného místa získává po dvou voucherech v hodnotě 1000 Kč do
Badminton areny na Skalce,
platné do 30. 8. Přesné podmínky na www.nasepraha.cz
a www.facebook.com/casopisNasePraha. (běl)
V jiné optice vidí situaci nová
rada: „Deklarovali jsme vůli co
nejdříve jednat s Radou hl. m.
Prahy. Praha 10 podporuje zachování Ďolíčku. Záleží nám na
koncepčním a uceleném rozvoji
lokality. Na pozemku, který je
od nás magistrátem požadován, se nachází několik stovek
parkovacích míst. Naším cílem
je vzhledem ke komplikované
situaci parkovacích míst tato
zachovat pro místní obyvatele
i pro návštěvníky Ďolíčku. A také
zeleň, biokoridor Botiče, prostor
pro budoucí náměstí. Jedná se
tedy z naší strany jednoznačně
o hájení zájmů obyvatel Vršovic,“
stojí v prohlášení Prahy 10.
Až do svatojánské noci, tedy
do půlnoci 24. června můžete
hrát v soutěži Naší Prahy
o lákavé ceny. Tři výherci
(1.–3. místo) obdrží šest vstupenek (3x2) na Shakespearovské slavnosti na Romeo
a Julie na 5. 8. od 20:30 hodin
do Lichtenštejnského paláce
a další dva výherci (4. a 5.
místo) získají čtyři poukazy
(2x2) do vyhlídkové obser-
Správnou odpověď označte „Naše
Praha/Shakespeare“, uveďte jméno
a svou adresu a pošlete na [email protected]
ceskydomov.cz. Výherci budou uvedeni na www.nasepraha.cz a Facebooku.
Soutěž je určena fanouškům (stávajícím i novým) facebookové stránky
časopisu Naše Praha, takže pokud jím
ještě nejste, tak na www.facebook.
com/casopisNasePraha zaškrtněte
nahoře v obrázku TO SE MI LÍBÍ stránce
(tedy stránce – nikoli jen příspěvku). Je
to podmínkou zařazení do losování.
soutěžní otázka
Děj Shakespearovy hry Romeo a Julie
z rodu Monteků a Kapuletů je zasazen
do italského města A) Benátky, B)
Padova, C) Verona, D) Venezia.
INZERCE
Odstávky
teplé vody
Stavíte?
Chystáte rekonstrukci?
Pĵedböžné termíny odstávek
tepelné energie v{roce 2016
q/FKWÆUuÇW×CÆSWSFHJPOV
q0ECPSOÃQPSBEFOTUWÇ
q%PQSBWB[CPyÇ[EBSNB
q3FBMJ[BDFQPMPyFOÇEMByCZPCLMBEZ
CL
LM E
Nejlepší
ceny
v regionu
!
Lokality
Termíny od – do
Hrdloĵezy
16. – 22. 7. 2016
Podvinný Mlýn
16. – 22. 7. 2016
Prosek
Vysoèany
9. – 15. 7. 2016
16. – 22. 7. 2016
Böhem letních odstávek probíhá ĵada dʼnležitých revizí a oprav teplárenských zaĵízení, které nelze provádöt za plného provozu, a které jsou nezbytné pro celoroèní bezproblémové fungování dodávek tepla a teplé vody.
VõĴÍME, ŽE TATO NEZBYTNÁ OPATĴENÍ PĴIJMETE S POCHOPENÍM
A OMLOUVÁME SE ZA DOçASNÉ SNÍŽENÍ KOMFORTU.
Praha 20 - Horní Počernice, Náchodská ul. naproti Iveco
e-mail: [email protected]
www.levnedlazby.cz
10
SC-361467/04
tel.: 777 758 701, 281 921 699
odstavka_PT_92x130_Devitka.indd 1
www.ptas.cz
SC-361707/09
Pĵesné termíny pro konkrétní odbörná místa byly zaslány písemnou
formou na smluvní odböratele (SVJ, BD apod.).
17.05.16 20:47
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
velká Praha
Relax, chutné jídlo
a dávka adrenalinu
To nabízí jihomoravský Aqualand Moravia. Máme pro vás tip, jak
WM SHTSÜMRSYX E ^«VSZIę WM Yő¸X EHVIREPMR 3INQSHIVRëNĴ¸ ÜIWOÈ
EOZETEVO &UYEPERH 2SVEZME WI REZ¸G REGL«^¸ NIR EWM TłP LSHMR]
GIWX]EYXIQ^c'VREWQëVIQRE2MOYPSZTSH5«PEZSYYcFĬILYR«HVőI
3SZ³ 2PÈR] (IPOSZ« H³POE XSFSK«Rł Ec ZSHR¸GL WOPY^EZIO WI FP¸ő¸
OQ Ec ZSHR¸ TPSGLEZĴIGL FE^³Rł NI ^LVYFE c c Q2&c SFP¸FIRÈ
EOZETEVOWIWX«PIVS^ĴMĬYNI1IXSWZcOZëXRYRETĬ¸OPEHSXIZĬIPZPEWXR¸
LSXIPOXIVÈNIT«VOVSOłSH^EĬ¸^IR¸
Pro pořádnou zábavu je potřeba řádný prostor. V Aqualandu
Moravia se zdá, že se s počtem
atrakcí nešetřilo. Akvapark má hned
20 tobogánů
a skluzavek.
Mezi nejob-
líbenější patří Abyss, Boomerango či U Wave. Bazénů je v nabídce celkem 12, včetně několika
napájených vodou z místního
termálního vrtu Mušov, který
dosahuje teploty až 46 °C. Vybrat si lze z několika relaxačních
bazénů, kde návštěvníky hýčká
například perličková koupel.
Pro nejmenší děti je určen Baby
Pool, vyhřívaný vnitřní bazének,
pro ty větší pak bazény s množstvím vodních hraček a atrakcí.
Unavit se na atrakcích
a pak hurá domů?
Zkuste místo toho
wellness či dobré jídlo
Až vás vodní atrakce unaví a vysílí, nemusíte se hned vydat na
cestu domů. V Aqualandu Moravia najdete i odpočinek a re-
4HHSSXIZĬIRSHIRRëSHHSLSH
84'4,ˆ3Ł&019>&:*0'&>“3Ł
&93&c574(*)97 &:1&83—-48*1
5ˆ70740Ł4)c&0:&5&709
Vstupné lze koupit na www.koupejse.cz. Informace
najdete na www.aqualand-moravia.cz
laxaci v podobě wellness areálu
Forum Romanum s unikátním
saunovým světem. Nabídnou
vám zde až 24 saun a relaxačních procedur, od klasické finské
sauny přes biosaunu a solnou
lázeň až po unikátní kryokomoru, která léčebné procesy v těle
nastartuje několikaminutovým
pobytem v extrémním mrazu až
−140 °C. Hlad po adrenalinovém či odpočinkovém programu
vám zaženou kuchaři v Imperium restaurant,
kteří připravují
špičkové pokrmy
z čerstvých kvalitních surovin. Pro
posezení u dobré
kávy zase poslouží příjemné
prostředí kavárny
Coffeeland.
Každá návštěva
trochu jinak
Ještě více zábavy Vás čeká
v létě, to letošní bude plné tance a sportu. Můžete se těšit na
každodenní animační program
pro děti i dospělé. Připraveny jsou narozeniny Aqualandu Moravia, které se odehrají
koncem července. V srpnu zase
vypukne akční Aqualympiáda. Novinkou letošního léta je
nový Pool bar ve venkovním
bazénu Riviéra a Chill out
zóna - místo vašeho odpočinku. V hale Adrenalium přibude
Fast track - stánek pro rychlejší
odbavení raftů a Photopoint,
kde vás vyfotíme při vaší vzrušující jízdě.
SC-361829/01
Venkovní koupání,
nově i s vodním barem
11
kultura
Pozvánky a tipy na www.nasepraha.cz
Letní festival německých
filmů se vrací do Prahy
KOMENTOVANÉ PROCHÁZKY PRAHOU
Praha téměř nedotčená
aneb ze Strahova na Janský vršek
„ Letní minipřehlídka německy mluvených filmů Das
Sommerkino se po své úspěšné loňské premiéře opět vrací.
Od počátku června až do 30. srpna si mohou diváci v Praze vychutnat hrané i dokumentární snímky, které slavily
úspěch na minulých ročnících festivalu Das Filmfest.
Petra Ďurčíková
Praha - Festival odstartoval 6.
června na Cargo Gallery, která
ještě 27. června uvede německý thriller z prostředí hackerů
Who am I – žádný systém není
bezpečný. V červenci se letní
kino přesune do Containallu na
Kampu. Německy mluveným
filmům budou tentokrát vyhrazeny úterní večery. 5. července
se bude promítat komedie
Praha - Vycházka, kterou pořádá Prague City Tourism (PCT Pražská informační služba) 25. 6. od 14 hodin vede místy, kterých
se příliš nedotkl rozvoj Prahy. Začíná se na zastávce tramvaje 22
Pohořelec (z centra). Cestou nahlédnete do údolí města, poznáte
příběh půvabné sochy Panny Marie z exilu, ve Strahovské zahradě vzpomenete u jednoho z pramenů na Sira Nicholase Wintona,
odhalíte i historii Nemocnice pod Petřínem, dozvíte se o zahradě
Cyrila Boudy i to, jak to bylo s trabantem na nožičkách. Procházka
končí na jednom z nejromantičtějších míst Prahy - v uličkách
Janského vršku. Cena akce je 100/70 korun a provázet vás bude
zkušená průvodkyně a znalkyně Prahy Eva Sokolová. (tík)
Superega, 12. července Dárek
bohů, 19. července snímek Oh
Boy a poslední červencové úterý bude patřit Času kanibalů.
V srpnu přivítá festival
Nákladové nádraží Žižkov.
V pondělí 1. srpna uvede snímek
Victoria, 8. srpna Láska šílená
a 15. srpna vás čeká mysteriózní
detektivka z Krušných hor Schmitke. 22. srpna je na programu snímek B-movie: zvuk
a rozkoše západního Berlína.
Letošní letní přehlídku v Praze
uzavře 29. srpna výpravný epos
Druhý domov – kronika touhy.
Všechny filmy budou uvedeny v původním znění s anglickými či českými titulky.
Vstup na všechny pražské
projekce je volný. Časy jednotlivých promítání najdete
na www.dasfilmfest.cz.
INZERCE
Už jste někdy řídili vor?
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ
MEDICÍNA
Diagnostika, léčba
a pěstění zdraví
V NOVÉM
CELNICE na Výtoni s hostincem U Koppů kolem r. 1910. foto J. Kříženecký.
12
Klinika KVĚT ZDRAVÍ, Sokolovská 979/209, Praha 9
774 446 679 • www.kvetzdravi.cz
SC-361445/06
• Akupunktura
• Bylinná léčba
• Redukce váhy a dietetika
• Beauty akupunktura
• Individuální fyzioterapie a skupinová cvičení
• Prodej bylinných přípravků, čajů a směsí
• Vzdělávací akce
SC-361679/03
Vyzkoušet si to můžete v Podskalské celnici na Výtoni, kde
Muzeum hlavního města Prahy otevřelo novou stálou expozici Zaniklé Podskalí a život na Vltavě. Expozice ukazuje
i proměny dopravy na Vltavě od tradiční voroplavby až po
dnešní lodní dopravu. Díky mechanicko-elektronickému
simulátoru si lze vyzkoušet plavbu legendárními Svatojánskými proudy, které museli po staletí voraři překonávat při
plavení vorů. Pro pražské školy připravilo muzeum od září
atraktivní dětské programy pro děti. Protože je o ně velký
zájem je možné se objednat už nyní v rezervačním systému
muzea. Program povede Mgr. Ivana Pernicová, [email protected]
muzeumprahy.cz. Na snímku je Podskalská celnice, ve které dnes najdete expozici Zaniklé Podskalí a život na Vltavě.
advertorial
Centrum Černý Most otevře letní kino
s projekcemi nejlepších českých filmů zdarma!
„ Letošní prázdniny se v Centru Černý Most ponesou
na filmové vlně. Na jeho střeše bude každý čtvrtek
mezi 23. červnem a 25. srpnem diváky vítat letní UPC
MAX kino, které vždy od 21 hodin zdarma postupně
promítne desítku vybraných českých snímků.
Program sestavila porota složená z předních osobností domácí
filmové scény: režisérů, herců,
filmových kritiků či filmových
publicistů. Samotní návštěvníci z nich svým hlasováním
vyberou vítěze MAX Ceny 2015.
Slavnostní zahájení projektu
připraveného ve spolupráci
s filmovým kanálem Prima
MAX a multikinem CineStar,
jež bude moderovat Libor Bouček, se odehraje ve čtvrtek 23.
června za přítomnosti známých
osobností. Před každým promítáním se diváci mohou těšit na
autogramiády autorů či hvězd
právě uváděného snímku.
Do letního kina zadarmo
Návštěvníci Centra Černý
Most budou mít během 10
čtvrtků od 23. června do
25. srpna jedinečnou příležitost zažít nevšední kulturní
zážitek na jeho střeše, jež se
promění v zázemí unikátního
letního kina. Během bezplatných promítání se jim v tomto
období představí nejzajímavější české filmy natočené
v roce 2015. Jejich výběru se
ujala odborná porota složená
z českých herců (Vojtěch Ko-
tek, Jiří Mádl), respektovaných
tuzemských filmových kritiků
(Miroslava Spáčilová, Jan Foll)
nebo známých filmových
publicistů (František Fuka,
Věra Míšková, Tereza Spáčilová) a režiséra Jiřího Vejdělka.
Projekce startují vždy od 21.
hodiny.
Zahajovací slavnostní
projekcí pod širým nebem
23. června návštěvníky provede Libor Bouček a zúčastní
se jí i známé osobnosti.
9 ÈÜ-¾,$
MAX Cenu 2015 udělí diváci
Letní kino v Centru Černý
Most nejen zdarma představí skvělé české fi lmy, ale
přinese svým návštěvníkům
také zcela unikátní možnost
rozhodnout o historicky
prvním držiteli MAX Ceny
2015. Po celou dobu trvání
programu letního UPC MAX
kina může veřejnost hlasovat,
který z desítky předvedených
snímků získá MAX Cenu
2015. Vítězná trofej pochází
z dílny uznávaného mladého
návrháře Vladimíra Staňka,
jenž stojí v čele vlastní značky
pánského oblečení a doplňků
STINAK a působí rovněž jako
hlavní designér pánské linie
značky Pietro Filipi.
Setkejte se s osobnostmi
českého filmu
N
T
E
L
Í KINO
- 23õ$ù$"$-31 È$1-Ċ,.23
.$n'ºú7957(.='$50$.#'.#
SC-361810/01
Petra Ďurčíková
autogramiády jeho autorů
nebo herců. Uskuteční se
každý z programových čtvrtků od 19.30 hodin na Central
Plaze Centra Černý Most.
Všechny fi lmy uváděné v letním UPC MAX kině doplní
13
inzerce
Užitečné informace na www.nasepraha.cz
řádková inzerce
Telefon 728 991 247
• Udělej správnou věc – daruj krevní
plazmu. Každý dárce má nárok
na finanční náhradu 460 Kč dle §32
odst. 2 zákona č.373/2011 Sb., tel:
702 278 928, www.caraplasma.cz,
Perlová 5. Pomáhat je lidské. UDĚLÁŠ TO?
• Výkup vozidel, i havarovaných
a nepojízdných. 739 665 455.
• AMBOSELI s.r.o. přijme neomezený
počet zaměstnanců na pozici popelář, metař v Praze – práce na HPP
nebo DPČ, dobré platové podmínky,
odměny, možnost pravidelných
záloh, příspěvky na ubytování,
možnost ubytování na naší ubytovně, profesionální přístup. Volejte
na bezplatnou linku 800 100 166.
• Centrum AVASA, Praha 8 (Florenc)
- centrum detoxikace organismu a
osobního rozvoje. Nabízíme alternativní přístup ke zdraví a přinášíme
přirozené léčebné možnosti. www.
avasa.cz
• Nabízím malířské práce, štuky, stěrky, laky+návštěva zdarma! tel.: 606
227 390, [email protected]
• Do nově otevřené prodejny v Praze
9 – Újezd nad Lesy hledáme prodavače/ky. Práce je vhodná pro
všechny, bez ohledu na předchozí
zkušenosti, profesionálně Vás
zaškolíme. Požadujeme: čistý trestní
rejstřík, příjemný vzhled a vystupování, pracovitost a učenlivost.
Základní znalost průmyslových a
automobilových ložisek, elektrického, ručního nářadí, autodoplňků,
autokosmetiky, zahradní techniky.
Kontaktujte nás na: [email protected]
Nabízíme práci
6(59Ì5.<ÿÌä1Ì.$
YKRGQpLYUiPFLURGLĀRYVNpGRYROHQp
.8&+$Ŏ(Ŏ.<
$5(&(3ÿ1Ì
[email protected]
QHERYROHMWH
211 131 103/102.
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
LETNÍ
SHAKESPEAROVSKÉ
SLAVNOSTI 2016
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
| 28. 6. – 3. 9. |
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ
Firma Tomáš Hrbek
KOUPÍM starý nábytek
Žaluzie - rolety
Sítě proti hmyzu
SC-361816/01
Foto: Pavel Mára
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
SC-351827/90
UVÁDÍ
SC-361822/01
æLYRWRSLVSRåOHWHQD
SC-351901/06
GENERÁLNÍ PARTNER
ba hotově. 732 389 392.
• Půjčky na ruku od 2.tisíc kč
od 18-80.let. Vem OP a mpbil. Insolvence ani 1. Exekuce nevadí. Jsme
jediná kancelář v Praze-Háje, Tatarkova 6 (zadní vchod) Po-Pá 9-17.
Tel.: 777 367 244
• Kúpim obrazy od Slovenských
akademických maliarov: Bazovský,
Benka, Brunovský, Fulla, Galanda,
Gwerk, Jan Hála, Kompánek, Krivoš,
Laluha, Medvecká, Mudroch, G.
Mally, Pašteka, Weiner-Král a iných.
Tel.: +420 777 890 396 E-mail: [email protected]
• Hledám ke koupi byt (do 80
m2) v Praze v jakémkoli stavu.
Osobní i družstevní vlastnictví.
Dluhy na bytu vyřeším. Peníze
k dispozici ihned. Volejte či pište
na 605 264 957.
• PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro
manažery firem s rodinami hledáme
pěkné byty v Praze. Garantujeme
prověřené nájemníky a bezproblémový průběh nájmu. NEPLATÍTE
PROVIZI! T: 734 319 304.
• Sídlo pro Vaše s.r.o., OSVČ v Praze
od 149Kč/měsíc. www.sidlo.help,
Tel.: 272 931 863
Mob: 603 501 672
e-mail: [email protected]
www.zasklenalodzie.cz
SC-361076/34
• Vykupuji sklo, porcelán, knihy, čb
fotky a zároveň stěhování, vyklízení.
Tel.: 608 203 342
• Stěhuji, vyklízím, vykupuji staré
věci. Tel.: 608 203 342
• Levně vyklízení, odvoz, výkup.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků.
Ceny od 100 Kč. Bourání byt.jader
i s odvozem na skládku za 5900 Kč.
Odkup funkčního nářadí, sport.
potřeb, strojů. Autodoprava.
Tel.: 777 207 227
• !! Odvoz starého nábytku na skládku.!! Stěhování všeho druhu.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Vše za rozumnou cenu. Volejte:
773 484 056
• STĚHOVÁNÍ NA JEDNIČKU - STĚHUJEME, VYKLÍZÍME. www.stehovaninajednicku.cz, tel.: 776 459 886
• Žaluzie, rolety, sítě. Zaměření
a konzultace zdarma. www.interierservisgroup.cz, T. 603 715 285
• Koupím knihy a knižní pozůstalosti,
platba na místě, odvoz zajištěn. Tel.:
286 891 400
• Koupím housle, violu, violoncello,
kontrabas v jakémkoliv stavu. Plat-
PREMIÉRA
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
ANEB COKOLI CHCETE
předprodej vstupenek:
www.shakespeare.cz
hlavní mediální partneři
Glanc
předprodej
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
Titul NAŠE PRAHA vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, odpovědná redaktorka Petra Ďurčíková, e-mail: [email protected] • Manažer inzerce:
Vít Vrbický, tel.: 603 786 170, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Pod Altánem 99/103, Praha 10–Strašnice, tel.: 224 816 821 • Stížnosti a podněty k distribuci:
tel.: 224 816 821; e-mail: [email protected] • náklad 75 000 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21859 • Vychází 17. 6. 2016 •
14
SC-351886/
pořadatel
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
partneři
SC-361608/06
spolupořadatelé
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
A ŘÍJE
N JIŽ
V PRO
DEJI!
Aktuality na www.nasepraha.cz
food festival
Na BOSCH FRESH FESTIVALU v Praze návštěvníky čekají
thajské speciality, ale i soutěž o letenku do Bangkoku
„ Kulinářský Bosch Fresh Festival, který
letos v Brně a Plzni navštívilo téměř 50 tisíc
návštěvníků, láká nejen na klasickou nebo
extrémní gastronomii, ale každý rok přináší
účastníkům zajímavé novinky. Na největší
gurmánský festival, který proběhne ve
dnech 25. – 26. června také v Praze pozvali
pořadatelé společně s Thajskou ambasádou
v České republice Chumpola Jangpraie, šéfkuchaře bangkokské restaurace Siam Wisdom.
Chumpol Jangprai, který je uznáván světovými
si odnese letenku pro jednu
gurmánskými odborníky, bude na festivalu
osobu do Bangkoku s Thai Aipřipravovat tradiční thajské speciality.
V rámci sobotního a nedělního programu v parku na
Vítkově Chumpol Jangpraie
vystoupí se svojí show na
Bosch workshop stage i Bosch
cooking stage. Na festivalu
nebude chybět ani stánek
Thajské turistické centrály,
jejímž posláním je poskytovat
turistické informace a propagovat Thajsko. Nově otevřená
pobočka centrály v Praze má
sloužit jako informační centrum a zaměří se také na propagaci thajských turistických
rlines a druhý výherce získá
pobyt v Thajsku pro dvě osoby
(bez letenky). Soutěž bude
destinací v České republice,
Polsku, Maďarsku, Slovensku, probíhat přímo na festivalu
během vystoupení Chumpola
Bulharsku, Rumunsku a na
Jangpraie na hlavní cooking
Ukrajině. Návštěvníci se tak
stagei a to v sobotu i neděli.
mohou na festivalu dozvědět
informace o cestování po Thaj- Zúčastnit se může každý!
sku, místních zvyklostech, ale Stačí přijít na festival k pódiu
v době Thajské cooking show,
i gurmánských zážitcích.
znát odpovědi na snadné
Soutěž o letenku a pobyt
otázky týkající se Thajského
v Thajsku
království, přihlásit se a být
Ve spolupráci s Thajskou
vybrán. Kromě letenek nebo
ambasádou v ČR proběhne
pobytu čeká šťastlivce také
v rámci Bosch Fresh Festivalu možnost uvařit si thajské
také soutěž. Hlavní výherce
menu na Bosch cooking stage
společně s Chumpolem Jangpraiem. Je to opravdový mistr
svého oboru, který se vaření věnuje už od svých 13 let
a v roce 2003 ho zvolil mezinárodní gurmánský magazín
Saveur „Nejlepším mladým
šéfkuchařem v Bangkoku.“
info
Více info na webu www.freshfestival.cz,
Facebook Fanpage nebo na
Instagram.com/fresh_festival
Program festivalu a další informace
naleznou návštěvníci na webových
stránkách: www.freshfestival.
cz, který je speciálně upraven pro
mobilní zařízení.
INZERCE
NAŠE PRAHA
časopis všech Pražanů
www.nasepraha.cz
6287Ùļ7(6bb 1$ğŒ35$+28
2bb'(*867$&,0(18/,9(
#[email protected]@!NRBG%[email protected]@[email protected]ĜD/[email protected]@U^^RNANST
[email protected]^GNCHMNTMDANU^^MDCÖ[email protected]^^GNCHMNT
[email protected]@^^[email protected]Ĕ@YDMHCNRKNRNUœM¨N^^[email protected]
[email protected]ĔRJ¸BGĜOHÈ[email protected]@UM¨LO®[email protected]
=¬VN WH='$50$FKRGRY¨PHQXNWHU¨Ġ¨INXFKDĘ
QDP¬VWÚXYDʬDbVRPHOL¨U9 PNHNDĽG¨PXFKRGX
GRSRUX̬YKRGQ¨Y¬QR
6KRZ=GHćND3RKOUHLFKD
62%27$ŘDbŘK
SC-361609/04
6KRZ2OGĘLFKD6DKDMG ND
1('Ù/(ŘK
15
KDY: PO: 20. 6., ÚT: 21. 6., ST: 22. 6. 10–17 HOD.
KDE: Národní dům na vinohradech bývalý dům železničářů,
Náměstí míru 9, metro A - stanice nám. míru, praha 2 - vinohrady
VýKUP ZLATA
ZLATA,
TA, STŘÍBRA, PLATINY
VČ. TECHNICKÉ A STAROŽITNOSTÍ
A STA
TAROŽITNOSTÍ
Vykupujeme
Vy
y
napřík
například
klad zubní zlat
zlato
ato ii nečištěné
nečištěné
a to jak nepoužité v plát
v plátcích
átcíc
ích aurix,
či destičkách,
destičkáách, ta
tak zubní zlat
zlato
ato již použité.
Výkup sta
starožitností
tarožitností
tel.: 603 505 686, reg. č.: 10479/2
STAROŽITNOSTI:
STA
TAROŽITNOSTI: (17. - 20. STOLETÍ)Í)
Výkupní ceny zlata
od 999 do 5 000 KČ/
gr
1-"5#""Ļ%07Ğ&
5.000.000 KČ
ŰŰ0#3";:Ű)0%*/:Ű)0%*/,:ŰĞ1&3,:#3*-*"/507‰
0#3";:Ű )0%*/:Ű )0%*/,:
,::Ű Ğ1&3,:
,::#3*-*"/507‰
(3""/507‰ "5%
Ű 45Ė#30 45Ė#3/‰ 1Ė#03:
(3"/507‰"5%
Ű45Ė#3045Ė#3/‰1Ė#03:47$/:
3:
: 47$
$/:
:
45Ė#3/‰ /%0# 5
45Ė#3/‰/%0#5$:16%Ė&/,:5"#"5Ú3,:.*/$&"5%
Ű40Ğ,:"1-"45*,:;103$&-/6#30/;6,076
5$:
: 16%Ė&/,:
,:: 5"
5"#"5Ú3,:
,:: .*/$& "5%
Ű 40Ğ,:
,::"1-"45*,:
,::; 103$&-/6 #30/;6 ,076
Ű WZ
ŰWZLVQVKFNFJQBQ­SPW©CBOLPWLZŰĞ"7-&Ű#0%,:Ű4.:Ì$07‰/4530+&Ű;-"5‰.*/$&/"1Ė
W LVQVKFNF J QB
QBQ­SPW© CBOLPWLZ
LZZŰ Ğ"7
"7-& Ű #0%,:
,::Ű 4.:Ì$07‰ /4530+& Ű ;-"5‰ .*/$& /"1Ė
47
477$-"7'3+04&'"5%
Ű1&34,‰,0#&3$&Ű+*/‰;"+."7‰45"30Ļ*5/045*
7 7
7$-"7
"7
7 '3 +04&' "5%
Ű 1&34,‰ ,0#&3$& Ű +*/‰ ;"+.
."7
"7‰ 45"
5"30Ļ*5/045*
zlato v jakékoliv formě
Briliantové šperky, šperky z českých granátů
Hodinky - kapesní, náramkové, stolní a nástěnné
KVALITNÍ (I NESIGNOVANÉ OBRAZY)
Platina technická - termočlánky, chem. misky, dráty
POUKÁZKA NA 200 KČ
Platí pouze
při výkupu
zlata nad 5 g.
SC-361528/03
Zubní zlato i nečištěné - aurix, palargen

Podobné dokumenty

NPC - Naše Praha Centrum

NPC - Naše Praha Centrum derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokaza...

Více

NP7 - Naše Praha 7

NP7 - Naše Praha 7 Ve dnech 1. července až 31. srpna 2016 se opět můžete zúčastnit akce 4+1, do které se již tradičně každý rok zapojuje téměř 2 000 našich dárců. Můžete se zaregistrovat a darovat krevní plasmu v naš...

Více

NP9 - Naše Praha 9

NP9 - Naše Praha 9 Paříž „zavřená“ pro auta? Od května Paříž zavřela centrum pro auta rozhodnutím nové levicové starostky Anne Hidalg „…učiníme francouzskou metropoli příjemnějším místem pro život, aby se vždy v nedě...

Více

Částka 155, 483-486 - Ministerstvo vnitra České republiky

Částka 155, 483-486 - Ministerstvo vnitra České republiky b) vyrobené regulované látky sloužící pouze pro účely zajištění ochrany zdraví a života lidí v rámci základní potřeby1b). (4) Výrobce regulovaných látek nebo výrobků, které je obsahují, je povinen ...

Více

No Title

No Title při EU, Brussels, BE CECIMO (European Association of the M.T.I.), Brussels, BE

Více

NP9 - Naše Praha 9

NP9 - Naše Praha 9 Denní zpravodajství na www.nasepraha.cz U NÁS V PRAZE 9

Více

NP6 - Naše Praha 6

NP6 - Naše Praha 6 Ve dnech 1. července až 31. srpna 2016 se opět můžete zúčastnit akce 4+1, do které se již tradičně každý rok zapojuje téměř 2 000 našich dárců. Můžete se zaregistrovat a darovat krevní plasmu v naš...

Více

NPC - Naše Praha Centrum

NPC - Naše Praha Centrum H radča ny z Ma lá Strana z Staré a Nové M ěs to z Nus l e z Vi no hra dy z Vyšehrad z Žižkov

Více

červen 2016

červen 2016 Tomáš Mrázek, Zdeněk Nagovský, Roman Petrus, Tomáš Tatranský Tisk: Profi-tisk group, s. r. o., Olomouc Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, s. p., Odštěpný závod Praha, č. j. nov. 5151/...

Více