SouLadění 2013 – Čtyři dohody

Transkript

SouLadění 2013 – Čtyři dohody
Zveme vás na tlumočená divadelní představení v rámci projektu
SOULADĚNÍ
42013
PŘEDPRODEJ
HLUBOKÁ NAD
VLTAVOU
Hájenka U Rybáka,
Chlumec SÁZAVA
Zeměloď v Sedlišti
u Sázavy
„Naše duše je
hluboká a hravá…“
„Všichni jsme na
jedné lodi jménem
Země…“
. . v . hod.
. . v . hod.
ČTYŘI DOHODY
ČTYŘI DOHODY
Vstupné Kč, na místě
Kč (sleva ZTP je možná)
Vstupné Kč, na místě
Kč (sleva ZTP je možná)
. . v . hod.
JONATHAN
LIVINGSTON RACEK
Vstupné Kč či
dobrovolné.
www.terramitica.cz
PODROBNĚJŠÍ
INFORMACE
NA
www.cktzj.com
www.terramitica.cz
www.zemelod.cz.
Část výtěžku
projektu „SouLadění
“ bude věnována
na splacení pozemku,
kde stojí Zeměloď,
z části budou
podpořeny projekty
a aktivity o. s. Terra
Mítica v návaznosti
na spojení se
zemědělstvím
a krajinou. Tyto
projekty jsou zatím
ve fázi vývoje.
N PŘIJĎTE, JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! O