POKYNY K ZÁJEZDU PAŘÍŽ, LONDÝN s výletem do Cambridge 4.4

Komentáře

Transkript

POKYNY K ZÁJEZDU PAŘÍŽ, LONDÝN s výletem do Cambridge 4.4
ING. WISNAR
-
CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Štefánikova 58, 742 21 Kopřivnice, Česká Republika
Tel: 556 821780, 556 840740 Fax: 556 840836, 556 840835
ING. W I S N A R
Cestovní kancelář
IČO: 40310108
www.wisnar.cz
DIČ: CZ6510280931
[email protected]
[email protected]
POKYNY K ZÁJEZDU
PAŘÍŽ, LONDÝN s výletem do Cambridge
4.4. – 10.4. 2011
Odjezd: v pondělí 4.4.2011
1/ Kopřivnice – u vlakového nádraží……………………………………………..………………….……………….……………...12:30
2/ Štramberk – Palárna …………….……………………………………………..………………….……………………………….12:35
3/ Přerov – zastávka MHD u Kauflandu (příjezd od Lipníka, proti servisu Renault a pumpě Lukoil)……………………...…13:30
4/ Olomouc – zastávka MHD Tovární ul, na příjezdu od Přáslavic, proti autobusovému nádraží………….……………... ...13:50
5/ Praha – zastávka MHD, metro „C“Chodov. Výstup z metra směr IBM, na příjezdu od Jarníkova, Na Jelenách ………….……. 17:35
Nastupujte pouze na místech potvrzených cestovní smlouvou!
PROGRAM:
1. den: Odjezd dopoledne, cesta přes ČR, SRN do Francie.
2. den: Ráno příjezd do Paříže – okružní jízda: Bastilla, Hotel de Ville, Rivoli, Concorde, Pont Caroussel, Orsay,
Bd.St.Germain, Latinská čtvrť. Výstup, procházka městem: Pantheon, Sorbonna, Lucemburské zahrady, bulvár St.Michel.
ostrov Cité s katedrálou Notre Dame (osobní volno) a palácem Conciergerie. Radnice, centre Pompidou, les Halles, procházka
nádvořím paláce Louvre, Tuilerijské zahrady. Osobní volno. V pozdní odpoledne přejezd do moderní La Défense, odtud na
ubytování. Nocleh
3. den: Paříž dopoledne Eiffelova věž, čas na návštěvu, pak pěšky Martova pole, Invalidovna, náměstí Svornosti a Champs
Elysées, či Louvre. V podvečer pro zájemce plavba lodí po řece Seině. Výjezd na Montmartre, čtvrť spjatou s malíři, ale i
kabarety a nočními podniky. Procházka. Večer odjezd z Paříže po trase Beauvais, Amiens do Calais.
4. den: velmi časně trajektem z Calais do Doveru. Ráno příjezd do Londýna. Okružní jízda po nábřeží od City do
Westminsteru. Návštěva Musea Tussaud´s (dle zájmu), příp. British musea,.. Odpoledne návštěva City: radnice, Bank of
England, L.S.E., Lloyd´s, Swiss Re, Tower, Tower Bridge…. V pozdní odpoledne odjezd, přes Greenwich (královská
observatoř, nultý poledník) a na ubytování, nocleh.
5. den: Londýn: ráno přejezd ke stadionu Chelsea, možnost návštěvy stadionu, boutique. Odjezd do Cambridge. Přes
Duxford (letecká základna z WW II., museum RAF). Odpoledni prohlídka universitního města Cambridge: Queen´s a King´s
College, kostel St.Mary, Trinity, St.John´s College v areálu je most Bridge of Sighs nad říčkou Cam… kruhový kostel Round
Church založený křižáky, osobní volno ve městě. Večer návrat na nocleh
6. den: celodenní návštěva Londýna. Výstup u Toweru – čas na prohlídku expozice (hrad, korunovační klenoty,….).
Alternativně je možno navštívit bitevní křižník HMS Belfast. Pak procházka ke katedrále St. Paul a do Westminstru: Trafalgar,
Národní galerie, Leicester sq., Picadilly, Mall, Buckingham Palace, St.James Park, Whitehall, Downing Street, Parlament,
Westminster…. Osobní volno. K večeru odjezd z Londýna, přes Canterbury (zastávka, katedrála, staré město) do Doveru.
Noční trajekt na kontinent, noční přejezd Belgií a Německem
7. den: návrat k večeru.
Zahrnuje: 3 x ubytování /1 x hotel typu F-1 ve Francii, 2 x v hostitelských rodinách v Londýně s plnou penzí ,doprava autokarem, transport
přes La Manche, zákonné pojištění CK proti úpadku, průvodce, DPH
POVINNOSTI KLIENTA A DOPORUČENÍ CK:
- Dostaviti se 15 minut před plánovaným odjezdem na nástupní místo a zde vyčkati příjezdu autokaru.
- Míti s sebou platné cestovní dokumenty. Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a
dalších předpisů země do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením těchto předpisů nese cestující.
- Zavazadla (max.10 kg) musí býti označena jmenovkou a adresou.
- Vzíti si s sebou evropský průkaz zdravotního pojištění. Dle úvahy je možno zvážiti komerční připojištění.
- Vzíti si s sebou pravidelně užívané léky, deštník, vhodný oděv a obuv, ručník, mýdlo atd.
- Cestující při pohybu se skupinou je povinen dodržovati časy a místa rozchodů určená průvodcem, pokud tak neučiní bude ze
zájezdu vyloučen.
- Do muzeí není povoleno nositi ostré předměty (nůž a pod), na Eiffelovu věž i láhve s nápoji.
- Protože v ubytovacích zařízeních byla zavedena povinnost kauce (proti porušení ubytovacího řádu, rušení nočního klidu, poškození
vybavení), může být od každého účastníka vybrána před prvním noclehem částka 10,-e jako záloha. Při bezškodném průběhu bude kauce
po posledním noclehu vrácena.
- Od každého klienta bude na místě vybrána turistická taxa spojená s cestou a pobytem 3 Eur (nebo 2,5 GBP)
Doporučené výdaje v EUR: Louvre 9 (v út zavřeno), Orsay 9 (v po zavřeno), Tour Eiffel: 3.p = 12, ,2.p = 7,8 , 1.p = 4,8. Plavba lodí po Seině 13 /11-10. Studenti
EU do 26 let mají ve Francii vstup do státních muzeí zdarma na základě předložení OP nebo pasu. V GBP: Národní galerie,Britské museum,observatoř
v Greenwichi,Válečné museum jsou zdarma,Tower 18/15,HMS Belfast 12,Westminsterské opatství 12/10, Tussaudś 28,80 (dospělý) až 24,60 (studenti)
Orientační ceny v EUR: pohlednice od 0,4, obložená bageta šunkou a zeleninou od 4, crépe (palačinka) od 2,5 , káva od 2,5, voda 1,5 l od 0,4, velká bageta
v pekárně od 0,8, 10g šunky od 1,8, 10g sýra od 1,8, 10g paštiky od 1,6, sladké koláčky od 1. Jídlo v restauraci od 12, menu u McDonalds od 5,6.
Nocleh v hotelu ACCOR – Formule 1, Flins-les-Mureaux., Pokoje 1/2 a 1/3 dle objednávky. 2 noclehy v rodinách London Bexley. (plná
penze)
Důležité upozornění hotelu ACCOR – F1: V hotelu platí přísný zákaz kouření a to včetně pokojů. / Snídani je nutno konzumovat
v prostoru na to určeném, jídlo se nesmí vynášet. / Je zakázáno používat elektrospotřebiče určené na ohřev jídla a vody. /
Po 22. hodině platí noční klid!
SOS linka CK: 603 564 598 - volejte jen nutných případech!