Audio sada

Komentáře

Transkript

Audio sada
366811-21
Audio sada
POZOR: Přístroje je zakázáno rozebírat a jsou určeny pouze pro zapojení
odborníkem. V opačném případě hrozí ztráta záruky a/nebo nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Audio sada
344242
342911
346040
230 Vac
12 V
PRI
PRI
BUS
346040
PRI 110 - 240 V 50 - 60 Hz 370 mA
- 225 mA
BUS 26.0 V 600 mA
BUS
230 Vac
• Stávající systém se zvonkem
• Nový systém domovních telefonů
Systém bez jakýchkoliv úprav funguje na
stávajících 2 vodičích, vyzvánění, komunikace
a elektrický zámek.
Stávající systém se 3 vodiči a zvonkem
• Rozměry
78 mm
194 mm
54,5 mm
98 mm
176 mm
31 mm
160 – 165 cm
135–140 cm
• Doporučená výška instalace, pokud předpisy neuvádějí jinak.
2
Audio sada
• Instalace vstupního panelu
3
Ø 5 mm
(max)
BUS
4
2
1
1
2
3
5
4
5
CLAC
6
3
Audio sada
• Instalace telefonu
2
1
Upozornění: při instalaci domovního
telefonu musíte dodržovat následující
pravidla:
- lze instalovat pouze ve vnitřních prostorech
- nesmí být vystaven vodě nebo
vlhkosti
- nesmí blokovat ventilační otvory
- lze použít pouze jako součást sady
Nesprávné použití a instalace přístroje
mohou způsobit jeho nefunkčnost.
4
3
5
6
2
1
1. Tlačítko pro otevření dveří
2. Pomocné tlačítko pro další funkce (spínání osvětlení, volání telefonu vrátného atd.)
3. Nastavení hlasitosti vyzvánění
4. Sluchátko - vyzvedbutím sluchátka se přijme hovor, jeho zavěšením se hovor ukončí.
Délka hovoru a vyzvánění je z důvodu optimálního obsazení sběrnice limitována:
- délka hovoru ze vstupního panelu max. 1 minuta
- doba vyzvánění - max. 30 sekund
5. Svorka pro připojení komunikační sběrnice SCS/BUS.
6. Konfigurační patice.
5
• Vstupní panel
1
1
2
7
6
3
4
3
3
1. Reproduktor
2. Blok pro konfigraci
3. Volací tlačítka
4. JUMPER pro vypnutí tónu volání na
vstupním panelu (lze zapnout odejmutím
jumperu)
5. Mikrofon
6. Svorky pro připojení BUS a elektrického
zámku: modul umožňuje ovládat elektrický
zámek připojený přímo na svorky S+ S- (18 V
4 A impulsní - 250 mA přídržný proud 30
Ohm max)
7. Nastavení hlasitosti mikrofonu a reproduktoru
5
• Konfigurace vstupního panelu
P
BUS
PL S
N
T
S
S
• P= není nutné konfigurovat
N= není nutné konfigurovat
T= časové relé el. zámku
S= není nutné konfigurovat
Číslo konfigurátoru - T
0 = žádný
konfigurátor
1
2
3
4
5
6
7
4s
1s
2s
3s
jako tlačítko
6s
8s
10 s
Při každé změně konfigurace je nutné systém vypnout a zapnout. Vyčkejte
přibližně 1 minutu.
7
• Základní schéma zapojení
230 Vac
=
=
=
=
=
=
P
N
T
S
–
–
–
–
–
–
PRI
PRI
BUS
BUS
346040
PRI 1 10 - 240 V 50 - 60 Hz 370 mA
BUS 26.0 V 600 mA
PL
BUS
- 225 mA
BUS
S+ S-
N
P
A
• A
=
=
=
=
–
–
–
–
Tlačítko elektrického zámku
S+ S-
18 V; 4 A impulsní
250 mA přídržný proud (30
max)
• Schéma zapojení s relé elektrického zámku
230 Vac
P
N
T
S
=
=
=
=
=
=
–
–
–
–
–
–
PRI
N
BUS
PRI
BUS
P
346040
PL
P
N
T S
PRI 1 10 - 240 V 50 - 60 Hz 370 mA
BUS 26.0 V 600 mA
S+ S-
- 225 mA
BUS
BUS
A
346250
S- S+ C NC NO
8 A cosφ = 1 24 Vdc; 24 Vac
4 A cosφ = 0,7 24 Vac
3 A cosφ = 0,4 24 Vac
NO
NC
C
• A
S+ S-
Tlačítko elektrického zámku
18 V; 4 A impulsní
250 mA přídržný proud (30
8
max)
=
=
=
=
–
–
–
–
• Kabeláž (mm2)
D
A
PRI
PRI
BUS
346040
PRI 110 - 240 V 50 - 60 Hz 370 mA
- 225 mA
BUS 26.0 V 600 mA
B
BUS
• Instalace pro více jak 3 telefony
BTicino
336904
0,28 mm2
C
• Instalace pro více jak 5 telefonů
BTicino
L4669
0,35 mm2
BTicino
336904
1 mm
2
0,28 mm2
BTicino
L4669
0,35 mm2
1 mm2
A
380 m
610 m
400 m
1000 m
A
340 m
500 m
360 m
1000 m
B
200 m
290 m
210 m
580 m
B
200 m
290 m
210 m
580 m
C
180 m
320 m
190 m
560 m
C
140 m
210 m
150 m
420 m
D
30 m
50 m
30 m
100 m
D
30 m
50 m
30 m
100 m
• Nastavení hlasitosti
.
.”
BUS PL S S
V případě pískání (zpětná vazba), nejdříve snižte výkon mikrofonu, a to pomocí šroubováku na
odpovídajícím potenciometru, dokud nedosáhnete přijatelnou úroveň. Pokud pískání přetrvává,
otáčejte potenciometrem hlasitosti reproduktoru až do odstranění problému. Pokud je hlasitost
příliš nízká, zvyšte nejdřív hlasitost reproduktoru, eventuálně mikrofonu, pro odstranění zpětné
vazby.
9
Legrand s.r.o.
Sokolovská 100/94
180 00 Praha 8
tel.: 246 007 668
technická podpora:
tel.: 246 007 607
e-mail: [email protected]
návody a katalogové listy:
www.legrand.cz/vstupni-systemy

Podobné dokumenty

Classe 100 Basic hands-free

Classe 100 Basic hands-free Dle typu vyzvánění lze zvolit jednu ze 16 vyzváněcích melodií. Mohou být rozlišeny následující typy vyzvánění: volání od dveřního tlačítka, volání ze vstupního panelu (konfigurace S = 0), intercom ...

Více

představám

představám Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180 00 Praha 8 Tel.: 246 007 668 Fax: 246 007 669 e-mail: [email protected] www.legrand.cz www.vypinacezasuvky.cz

Více

CélianeTM

CélianeTM Telefonní zásuvka RJ 11, 1 výstup

Více

audio a video vstupní systémy

audio a video vstupní systémy – Moduly numerické klávesnice 353000, čtečky elektronických karet 353200 a čtečky otisků prstů 353300 mohou být používány v rámci vstupního panelu v kombinaci s audio jednotkou (351100) nebo audio ...

Více

Legrand Niloe

Legrand Niloe Uvedené ceny jsou maximální doporuèené prodejní ceny v CZK bez DPH a jsou platné od 1. øíjna 2012. Seznam distributorù Legrand s.r.o. naleznete na www.legrand.cz.

Více

40moderních

40moderních Eloxovaný hliník Kov Oxidovaný kov Dřevo Corian® Sklo Porcelán Kůže

Více

Gigaset DE900 IP PRO – víc než jen telefonování

Gigaset DE900 IP PRO – víc než jen telefonování u Několik telefonních seznamů Možnost využití soukromého telefonního seznamu s až 500 navštívenkami vCards (lze využívat obrázky CLIP) a telefonního seznamu LDAP online nebo veřejných telefonních s...

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy 3650 22 2 byty Systém umožňuje připojit až 4 telefony paralelně na jedno tlačítko – maximálně 4 video nebo 4 audio telefony, případně kombinaci audio/video telefonů, avšak maximální počet video tel...

Více

CL timer V7LED - popis a návod k použití - jyrry

CL timer V7LED - popis a návod k použití - jyrry CL timer V7LED - popis a návod k použití elektronický časovač pro upoutané modely s elektromotorem Popis a technická data: Elektronický časovač je určen k řízení fází letu upoutaných modelů. Umožňu...

Více