Vzdělávací program pro stomasestry

Komentáře

Transkript

Vzdělávací program pro stomasestry
CA_2011_obalka_02.qxd
31.1.2011
18:59
StrÆnka 4
ConvaTec Vzdělávací program pro stomasestry
Adresa společnosti:
ConvaTec Česká republika s. r. o., Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1
Vzdělávací program pro stomasestry
CA_2011_obalka_02.qxd
31.1.2011
18:59
StrÆnka 2
Vzdělávací program pro stomasestry
ConvaTec Academy I.
je první a základní úrovní celého vzdělávacího systému ConvaTec Academy.
Společnost ConvaTec Česká republika s. r. o. má dlouholetou zkušenost se vzděláváním zdravotních sester
pečujících o pacienty se stomií a chronickými ranami.
ConvaTec působí na českém trhu od roku
1991. Od počátku připisujeme předávání
znalostí a zkušeností zdravotním sestrám
klíčový význam. Vzdělávání chápeme jako
přirozený projev naší odpovědnosti vůči
zákazníkům. Zahrnuje mnoho témat:
Přehled dostupných zdravotnických
prostředků a jejich použití při ošetřování
stomií nebo další nástavbové kurzy z oblasti
sociálních dovedností a psychologie ve
vztahu k nemocným. Veškeré své vzdělávací
aktivity pro zdravotní sestry jsme sjednotili
pod jedinou značku – ConvaTec Academy.
Značku, která, jak věříme, bude reprezentovat nezávislost a odbornost v dalším
vzdělávání zdravotních sester věnujících
se ošetřování stomií.
Zárukou naplnění této vize je především
úzká spolupráce s významnými fakultními
nemocnicemi s dlouholetou tradicí podpory
vzdělávání v oblasti zdravotnictví – FN Motol
Praha a FN Ostrava-Poruba. Odborné zkušenosti z jejich práce i aktivit školicích center
vnášejí kvalitu a nezávislost do systému
vzdělávání všech, kteří se chtějí více dozvědět a naučit v rámci ošetřování pacientů se
stomií.
Známkou vysoké úrovně poskytovaných
znalostí je i záštita Koloproktologické sekce
České chirurgické společnosti J. E. Purkyně.
Jednotlivé tematické kurzy jsou ohodnoceny
Českou asociací sester kreditními body.
ConvaTec Academy je ucelený víceúrovňový systém vzdělávání, zajišující kromě
odbornosti také postupnou návaznost
dalších nadstavbových specializovaných
kurzů na „základní kámen“ znalostí
získaných v základní úrovni školení.
Sympózium s názvem „Komplexní péče o nemocného se stomií“ předává zdravotním
sestrám, jež mají zájem o problematiku ošetřování stomií, základní znalosti o dostupných zdravotnických prostředcích pro ošetřování stomií a jejich co nejvhodnějším použití zejména ve vztahu k pacientovi. A už
v prezentaci lékaře o příčinách vzniku, typech
a způsobech vyšití stomií na stěnu břišní,
nebo prostřednictvím dlouholetých praktických zkušeností stomasestry ošetřující nemocné se stomií – získají tak sestry účastnící
se tohoto odborného sympózia pomoc při
řešení konkrétních situací v praxi.
Přihlásit se na toto sympózium
mohouzdravotní sestry z celé republiky, které mají zájem o problematiku
stomií a předpokládají, že tyto znalosti
mohou v budoucnu využít. Jedná se zejména
o sestry z chirurgických, onkologických, urologických oddělení apod. Cílem tohoto odborného sympózia je seznámit sestry setkávající
se ve své práci s pacienty se stomií s možnostmi, které se jim při ošetřování nabízejí.
Je zároveň „odrazovým můstkem“ pro postup v rámci ConvaTec Academy do navazujících kurzů, kde jsou znalosti z ConvaTec
Academy I. nezbytné.
Účastnický poplatek na každý den sympózia ConvaTec Academy I. je 150 Kč na osobu,
poplatek vybírá pracoviště, pod jehož záštitou se sympózium koná.
ConvaTec Academy II.
svým programem navazuje na náplň a znalosti získané v rámci ConvaTec Academy I.
Toto čtyřdenní sympozium je již určeno
především zdravotním sestrám, které se
o ošetřování stomií kontinuálně zajímají,
a budou se mu nadále věnovat. Programová
náplň se věnuje detailněji ošetřování pacientů
se stomií.
Při výběru účastnic je velmi důležitá podpora a souhlas hlavních a vrchních sester
na odděleních. ConvaTec Academy II.
Jen tak může programová náplň sympózia
efektivně přispět k dlouhodobým plánům
vzdělávání jednotlivých nemocnic, což si také
ConvaTec Academy II. vedle zvyšování odbornosti sester, a tím i jejich oddělení, klade za cíl.
Vedle takto nastavené úzké spolupráce je nezbytná odborná podpora fakultních nemocnic – FN v Motole Praha a FN Ostrava-Poruba,
které jsou stěžejními partnery již v rámci
ConvaTec Academy I.
Účastnický poplatek na každý den sympózia ConvaTec Academy II. je 238 Kč na osobu,
poplatek vybírá pracoviště, pod jehož záštitou se sympózium koná.
CA_2011_vklad_02.qxd
31.1.2011
19:01
StrÆnka 1
ConvaTec 2011
ConvaTec Academy I.
Místo konání FN Motol Praha (vždy v PONDĚLÍ):
14. 2., 7. 3., 21. 3. URO*, 18. 4., 6. 6., 12. 9., 10. 10., 28. 11.
Místo konání FNsP Ostrava Poruba (vždy ve ČTVRTEK):
27. 1., 24. 2., 7. 4., 23. 6., 15. 9., 6. 10. URO*, 24. 11.
* URO – speciální termín pro sestry pracující s urostomiky
Sympozium
„Komplexní péče o nemocného se stomií“
FN Motol Praha, FNsP Ostrava-Poruba
Programová náplň:
Jako účastnice získáte všeobecný přehled o typech stomií a způsobech jejich vyšití na stěnu
břišní. Zároveň se dozvíte o dostupných stomických pomůckách, které jsou na našem trhu
k dispozici, a o jejich použití při ošetřování stomií.
Počet získaných kreditních bodů České asociace sester: 4
Účastnický poplatek: *150 Kč
Doba trvání: 1 den
Způsob ukončení: test získaných znalostí, osvědčení o absolvování sympozia
Oběd a občerstvení: zajištěno
Program:
Anatomie
anatomie stomií, operační techniky,
dispenzarizace, videozáznam – amputace
recta
Prezentace pomůcek
Indikace jednotlivých systémů
Ošetřovatelská péče
Předoperační příprava
Pooperační péče – kontinuita
Komplikace
Ošetřování
Iritace kůže – využití příslušenství
Případové studie
Kolektivní hodnocení
CA_2011_vklad_02.qxd
31.1.2011
19:01
StrÆnka 2
ConvaTec 2011
ConvaTec Academy II.
První část (jarní) – Termín: 12.–13. 5. (ČTVRTEK – PÁTEK)
Místo konání: Hotel ATLANTIS, Brno
Druhá část (podzimní) – Termín: 21.–22. 10. (ČTVRTEK – PÁTEK)
Místo konání: 1. den – praktická část FN Motol Praha,
FNsP Ostrava Poruba
V odpoledních hodinách přejezd do hotelu
ATLANTIS, Brno
2. den – Hotel ATLANTIS, Brno
Ubytování účastnic v hotelu ATLANTIS, Brno (jarní i podzimní termín) je zajištěno a hrazeno
společností ConvaTec Česká republika s. r. o. Doprava z Prahy a Ostravy do hotelu ATLANTIS
(Brno) a zpět je zajištěna a hrazena společností ConvaTec.
Praktický kurz „Péče o nemocného se stomií“
FN Motol Praha, FNsP Ostrava-Poruba
Programová náplň:
Pod vedením stomasestry získáte praktické zkušenosti v oblasti ošetření stomie krok za krokem.
Zároveň se dozvíte o dostupných stomických pomůckách, které jsou na našem trhu k dispozici
a o jejich použití při ošetřování stomií.
Počet získaných kreditních bodů České asociace sester: 10
Účastnický poplatek: **238 Kč
Doba trvání: 2 dny (jarní modul) a 2 dny (podzimní modul)
Způsob ukončení: praktická zkouška, osvědčení o absolvování kurzu
Oběd a občerstvení: zajištěno
Program:
Prezentace pomůcek
Indikace jednotlivých systémů
Ošetřovatelská péče
Pooperační péče – kontinuita
Ošetřování
Případové studie
Kolektivní hodnocení
Seznam přednášejících:
MUDr. Zbyněk Jech, FN Motol Praha
MUDr. Petr Vávra, PhD., FNsP Ostrava Poruba
Bc. Alena Kašajová, FN Motol Praha
Bc. Alena Cholinská, FN Motol Praha
Milada Karlovská, FN Bulovka Praha
Radomíra Vítková, FNsP Ostrava Poruba
Ludmila Hranická, FNsP Ostrava Poruba
* Poplatek je účastnicemi hrazen FN v Motole a FN Ostrava-Poruba. Podrobnosti o hrazení poplatků zjistíte
na StomaLince® ConvaTec 800 122 111 (pro volajicího zdarma) nebo v pozvánce, kterou obdržíte poštou
nejpozději měsíc před konáním sympozia či kurzu.
** Účatnický poplatek za 1 den kurzu.

Podobné dokumenty

Setkání stomiků Convatec 2012

Setkání stomiků Convatec 2012 BRNO URO Brno kolo, ileo Praha I. Praha II. Ostrava

Více

STANDARDY pro použití tvarovatelné podložky

STANDARDY pro použití tvarovatelné podložky O) Pro kolostomiky je vhodný uzavřený sáček (pokud je obsah střeva tekutý, lze použít sáček výpustný). P) Pro ileostomiky volíme sáček výpustný (výpustný systém InvisiClose se suchými zipy před nas...

Více

Číslo 2006/2

Číslo 2006/2 Vám nabídli celou dlouhou řadu výrobků a jejich příslušenství, které výraznou měrou přispěly a stále přispívají ke zvyšování kvality Vašeho života, ale také k významnému zlepšení práce lékařů, sest...

Více

dům umění v opavě 7/10 - 13/11/2009

dům umění v opavě 7/10 - 13/11/2009 daného okamžiku. Vznikají zcela automaticky, autorka se nechává vést pouze svým podvědomím, emocemi, a tím se pohybuje na hranici absolutní upřímnosti. V ploše obrazů jsou často patrné výrazné tahy...

Více