P - Groma

Komentáře

Transkript

P - Groma
Groma v. 8.0
Jan Sehnal
Groma v. 8.0
Obsah
! " ! " ! +
%
* " )
,
# / ,
# " %
*
*
1
* 3
8
0 * %
4
" 6
# * %
4
/ ) $ %
& * 7
)
8
" )
* %
:
; 8
0 * $ & / $ & / 9
9
9
)
" %
" " )
) .
" )
& %
=
.
)
=
=
=
?
& %
" )
%
8 & %
" )
%
& & %
" )
%
& %
" ' %
)
" " * ! 5
5
9
" 8
; ! ) ( % " 9
"
' 5
9
) 6
9
* %
" ) .
"
>
*
' " ) ! " * %
/
*
$ 5
" & <
%
3
- * %
2
( %
"
* " - .
%
# *
# $ %
" ,
1
& %
* ' ( %
* * 5
# $ %
1
8 " ) .
" '
)
' & . ' ( ?
" # $ %
?
% ?
% ?
' %
' %
" " 8 <
@
2
A
0 ! ) 0 * )
1
& %
1
" %
>
B )
>
B :
1
# %
C
)
0 ) ) - " ' " & 1
# %
C
- " ' * % 1
# %
C
- " ' * % ' * % & * %
* & & * * * ( * %
( * %
+
:
5
5
5
/
- .
C
9
" & & * % - /
" & & * %
% * %
* ) 1
$ %
& ( % " %
" 9
=
=
)
6
$ ( % " & ( % " 8
:
6
6
* ' %
.
$ & .
& " & " & " ' %
.
)
* %
" ' .
" >
6
%
) " " " %
& ( % " 6
* " & & ) ) .
" .
5
5
.
5
5
/
5
5
5
% =
* %
6
& ( % " ) " /
& ) & $ & * ' /
" - %
%
( % " %
" $ " ' " )
' & % $ %
8 @
" " ' >
% ) ) ' ) ' 8
) * * ) .
" ' 0 ) .
" ' <
( * %
" ' %
' & ?
" ' ) $ ?
* %
$ % $ ( %
* $ ' ' 6
) % / " 4
4
9
& ( % " % =
* * %
9
4
- %
$ A
1
* %
' % " )
9
" ' %
4
)
& # % $ %
" & % $ & ( % " %
6
6
* " * %
>
' ( * %
8
' ) ' & $ & ' & " '
>
( * %
) %
" ' ' 4
' " ' * * %
+
* 4
%
' ' * %
' %
= $ & %
>
2
9
$ & %
" ' ' * ' )
" % * %
' % =
$ & %
=
=
$ & %
) *
?
@
' 0 ( 6
>
) B
/ 6
* %
/
6
* %
) " ' 8
"
"
( % " "
& ( % " %
4
* %
& 4
%
%
7
- %
- %
' ( ?
8 & / # % " & # # % % ( * B * ) %
& %
) .
B .
B ) %
B ( * %
& B - %
* " ) 8
' 8
' .
)
%
B
* * %
" %
) 6
5
.
B
" .
%
5
5
9
4
/ 6
* * %
( %
C
& % & 8
>
%
" & " )
:
:
" * %
:
" 0 C
*
%
C
- .
- .
' 9
" ' .
" 9
/
" $ .
=
=
& * %
( /
) .
=
=
& " .
" 8
" 0 & ) *
% (
" " %
?
" 0 ) " %
?
?
( %
" %
9
=
! :
* * / " .
%
*
9
* %
* * - .
' " 0 A
0 %
" 0 5
" .
" A
0 %
" 0 9
" .
" @
/ B A
4
' ( %
- /
%
) % * .
)
B / # # % - * * & %
3
" )
$ & " " $ & ' /
$
$ & >
.
- $ " ' & ( % " %
"
" - B )
" %
8
%
& / # %
" ?
& / # % ?
) ?
@
%
& 4
( %
- ?
; 8
$ .
" - %
?
" ( 4
* C
" 0 *
%
A
( %
" *
" " % * %
& * %
* %
& % ) /
* %
& % 8
/
'
% * %
'
+
& %
. " ( % & %
/
4
:
/
" # /
6
* >
:
" 0 ) 8 " ( %
4
* %
4
/ ( * %
5 ) 5 5
5 =
5 ?
)
)
.
.
5 5 5 5 5 ) .
9 9 8
$ & %
$ /
9 9 8
9 $ 9 / ( ( %
4
/ 1
* /
4
/ %
" $ 9 9 5
( - /
( / * %
4
/ ( >
4
/ ( / # 4
/ ( / # ' * " ) .
9 5
( 9 5
( " % %
9 5
9 9
9 9
9 =
" " 9 ?
9 ?
3
- %
' $ >
2
1
3
- %
' $ >
2
1
8 1
* /
/ 4
/
/
9 )
$ ( %
" %
>
5 5 ?
& " 0 %
" 0 %
:
$ % & 8
/
' /
) " " ! " $ $ .
" 5 ?
8
A
5 5
/ " 4
5 5 9
7
$ .
" 5 5
& ! /
'
*
" 0 " /
4
5 & $ & ?
?
5 ( * ( %
4
( ( /
. " ( % 2
/ % * %
=
( =
/ " 8 8
9
9
* / " " " % * %
( ( =
/
/ ) 4
/ " 5
/ ( 5
" 9
/
* ) " " " ) 8
( ' /
" " )
)
"
2
A
" * %
A
%
)
)
9 9 = = ' /
4
; ! ' " " ' 0 * ) <
) ) >
) <
) ,
) ) :
) <
2
A
:
3
$ & *
2
3
$ & *
<
= = 5
; = 5
A
@
= 5
A
2
' A
5
= 5
0 = 5
= 9
= 9
= =
%
; = =
= =
" 4
/ "
" ' >
B ( # * * = ?
= ?
= ?
%
%
0 ( %
B * )
= / " " " 0 ( %
1
' 8
" ? : " 8
0 1
4
) /
& ? ? ? ? ( % 8 %
% & " ' " ) % ( ? )
.
( * %
' & % ' ' & % ' " .
? 9
( * %
)
? 9
.
? 9
? =
/ " " %
? ) .
8 0 / " * & ? ? ( * %
& " 0 "
" ? ? "
& ? ? " /
8
? ? " /
( %
" ) %
8 A
' 0 %
8 0 >
0 * 0 @
* * & %
" $ & & ? 0 = =
%
"
* = =
= =
%
*
" ' 0 1
& %
"
3
= = = 5
/ :
= ' * %
= <
= ! ! !
= 4
2
,
%
*
* %
:
= $ & ,
<
= = = 3
;
2
>
3
9 1
A
@
$ & & ) " 2
! 5 <
= * = 0 ) = "
" ) = 5
0 1
* %
) ' 1
)
) .
& ; 8
:
>
" " %
% ? =
? =
? =
? =
2
/ ) $ 4
/ ) $ 4
) ' " 4
) 0 *
# $ %
) A
- %
+
2
) * ' )
.
) * ' % - ) * ' 0 ( %
& % ( 9
=
) '
) * ' " %
7
? ?
.
' / ) $ "
%
?
3
/
& ?
- 6
& >
?
?
?
# " ! ! 0 A
%
3
" %
:
3
6
A
" ' ) " & 0 0 % " $ * ' %
% 4
& 4
& " 0 " %
) '
>
" * / ( 8
" " % 1
" %
" ) )
>
3
* ?
" ; 2
5 1
- %
%
) * ' "
" " 8 ) ) & - %
) *
( " ) * ' 8
1
) .
:
& A
- .
" & "
) * ' " %
1
) ! " " 8 :
4
"
% ? % 8
*
" * "
! A
? ?
? ?
"
0 ? =
? ?
8
( 3
- .
" %
3
4
'
/ '
( " %
3
" & % & %
:
& % $ :
; /
" %
' & 4
* * %
1
# %
) .
)
* 6
/ " ' 1
* /
4
8
* " $ .
:
( - " / " ) % ' 3
@
( 4
) %
' * %
2
4
" & % * ' 6
5
5
5
B 5
9
9
9
" ) 9
9
%
B 9
=
=
=
=
=
?
) *
) ( %
) .
%
) ; * & %
) %
" %
3
* * ' >
.
B % *
>
! 5
5
) >
) 4
3
?
>
B 4
) 4
%
& " $ & 2
>
& ( % * :
" * ' 5
@
6
" ?
" * *
) ' 7 / " ( 8
1
8 8
- * * 0 ) %
/
- $ & % /
" ) .
% " 2
" .
7
% " " ' & ' ) ' " .
8 4
" %
7
/
" %
0 * " 4
" %
7
/
" %
0 * 1
( +
6
1
# ; 7
( % " 7 6
)
. 7
/
# ( & ' ' * $
* $
" * * %
/
= 2
4
/ 0 4
%
>
>
9 2
2
$ & @
6
$ & & %
' ) ' %
? 2
>
2
& $ " % -
4
)
1
& - %
& -
" - & 3
" %
" " & -
9
9
9
=
=
=
=
=
7
) -
3
- ' *
& ( % " & B
1
& ' /
" @
' & * %
" ' ( % " " 6
%
" 1
- %
; " - %
" ' 8
" & & & - # %
& 8 " ) ' * " ) * ' ) '
) * ' " % " ' )
' %
' )
" " )
4
- # %
) * ' " " )
* % " & % $ %
.
8 - # %
(
" * %
' %
$ $ & -
8
) %
' )
" ' & & - # %
' ) /
" 2
.
& ( % " ) %
'
$ 6
& " %
* " .
.
?
/
>
! =
%
?
" ) =
?
$ 0 >
%
%
) ) '
" ' %
* 6
$ ' * $ & 2
( =
6
5
)
) & 9
)
5
- 9
) +
) * ' 5
2
* ' " %
2
6
2
' 4
3
2
2
% " ' %
) .
4
# /
9 5
5
6
$ # 5
6
& " # 5
4
/ & '
4
/ ) $ 5
5
' * %
5
5
9
( % * " *
" 0 1
' .
)
%
:
.
& ! >
( %
% (
& " " " % " )
%
4
' /
/
" ) 0 " 0 >
0 ( %
>
<
0 <
@
2
8
0 A
3
0 3
) ( %
4
& %
; & "
2
/ " ( % " )
.
" " .
" " )
& %
& 1
" .
* * %
.
) .
( % " %
& ( % 8
* ) 4
'
" ' )
) " ' & %
.
=
.
4
,
A
2
' ) ' " %
' ) ' 5
" ' ) .
* %
>
2
.
4
%
) * ' % 1
.
)
/ * A
) ) 2
@
2
2
4
B # %
"
) )
)
9
1
>
1
" " )
' * %
( %
( % " 5
- * %
! 0 ( % * %
& %
0 " )
" " 8 " " 8 " %
%
" %
" " 8 >
# $ %
( % 0 0 % " $ ) .
% " $ " % " $ >
8
%
4
=
# $ =
" % 0 ( %
? : 9
=
5
.
= ! " >
" %
- * %
.
*
4
2
5 2
) / " " & @
" " 8 .
' ) ' * %
<
( % " 2
) A
.
4
" A
* %
( 1
# %
* C
" & % 6
* # =
=
/
% " % / " " 0 % " %
8 3
( % * %
%
* 0 ( % * %
=
& % ' %
3
9
=
8 - .
?
" % ?
?
* 0 8 * 0 * 5 / 5 5 5 %
" )
6
) ' %
4
/ & '
6
$ # 6
( . " ) 8
% 5 # % 5 ' * % 5 5 :
" ; " %
1
& >
9 : - C % *
= & "
4
3
1
" ) & & "
# %
:
& % " " 5 =
" %
5 =
5 =
5 =
) ) " - 5 ?
% ' & % ' 5 5 1
' 8 9 ( * %
@
4
/
%
)
.
' & % ' 9 9 9 9 % %
9 9 9 %
" * %
' ( * 5 % * %
( % * * 5 9
1
5 5
' ( 5 ( ' 8 ' %
" % 5 ?
) )
' )
5 " >
6
* $
% " $ " 8
( %
) .
? & - %
<
9
* % ?
%
9
C
6
' # & - %
5 # % & *
5
/ >
4
/
$ & - * "
0 6
@
5 6
/
& " ' 8
.
; /
$ %
1
0 % & ) " )
%
" /
0 %
" 7
9 9 8
* 9 9 8
* %
) 9 9 9 4
* @
>
% * %
# * %
%
9 5
9 5
& * .
& * .
C
- .
9 5
3
$ 6
6
- - 1
4
/
4
" 1
% 5 4
3
9 ?
9 ?
9 >
% %
C
; * * = = 8
= = = = = = = = %
" = :
" ; ; 1
" " ' & )
) " ;
= = = = * 1
0 * %
4
/ * %
( %
" = = 5
>
8 >
>
" - " 4
/ ( ) .
4
/ ( ) .
4
/ ( " $ .
& " = 5
= 5
= 5
= 5
= 5
= 9
= 9
= =
= =
* %
" % $
* 4
* ( * %
/
4
* ' *
) *
.
& - %
" 0 " % $
= =
= ?
" 0 = ?
= ?
= ?
)
/
.
" $ % 8
" / # 8
%
6
" % $
" = =
" +
" %
* *
%
/ ) $ 4
%
+
" ' & % $ - # %
4
8
%
8
- = / " * 3
) 8
>
' & % $ - # %
3
' & % $ - # %
- %
" " >
" % 9 =
/
3
( 9 =
9 =
3
/ 9 9
" $ 9 9
/ / " %
$ '
1
:
5 4
9 9
/ " 9 5
9 5
4
1
- 9 5
4
9 5
9 5
/ ( * ) " 8
8 % " 4
& * .
" 4
* %
" %
:
& %
= ?
= ?
% = = * * %
= % * %
& ) ' 8
% " * %
& $ & /
" " $ .
%
) = ? ? .
' $ & /
8 ' $ & /
& / # %
4
* %
%
2
2
2
" % $
/
" ? ? & * % ? ? ? ? - ? >
? ? & @
,
? ? " % $
? ? *
" & %
) /
*
" & %
) / # /
) & %
4
* A
0 " $ / / ( ? ( ? ? & / # % ? ) & %
6
? /
1
5 ? ? * %
8 ? ? ' " %
4
" ) " & %
) " " & %
) 8 $ .
? ? ? ? ? 5
? 5
* $ ? 9
6
) ' * %
%
" )
Seznam tabulek
5
5
$ 8
8
' $ " ' " 5
$ 8
8
' $ " ' 5
$ 9
>
>
* " ( 8
* " 8
# / ' .
$ & B
) %
: " 5
5
5
9
?
& % A
A
5
A
9
?
& % / " % 0 * " ' " & % / " % 0 * " ' = & 4
' 8
A
/ ?
& 8 B ) ) )
A
! ! ! = ? ? & " ) " ? " 8
) ( " B % %
* %
% %
& =
" ) .
# $ %
% /
5
<
@
2
A
5
5
9
9
9
=
" " 8 ) /
" ' " ) /
" ' & $ & %
?
9
=
& $ & ?
% ?
I. Uživatelská
p íru ka
Kapitola 1. Úvod
1
" * * " ' %
" & <
@
2
A
" & %
( /
2
" 0 / 8
( - 0 " Požadavky programu
"
5 ? & " 2
"
"
%
A
) 9 ;
' # %
*
*
>
@
( - 1
' # % - <
? "
3
%
. ;
- :
/
)
" - %
= 9 ?
- - & ) - 8 ( % ( "
- " # # % "
"
8 ) $ " $
8
<
4
8 ) $ %
2
" 0 ' # %
# # % # # ) * 2
A
%
" " ( 8
" " %
# - 8 & % ( % * Ochrana programu
' & % ' 8
" - 3
+
& %
>
% (
" .
/
% ( . - " 8
- " $ " %
- " @
" $ - 8
' $ * %
<
.
2
" '
- <
" %
# $ @
2
.
,
# %
%
' ( % ( ) A
" 8 " 8 " * " & % $
%
% ' * * $ 8 % ( & - ) / %
" * % (
& - %
( % ( " " ' 8 * $ - % 8 :
$ /
' 8 ) $ % ( - & - % (
& % ,
& "
'
:
) >
$ - % * ' ! ( ! ! % ! # % # # " # # %
# % ! 0 1 ' ! 2 $ 3 % 4 ! 5 ! 3 & - ( %
" .
% (
- - %
'
% ( .
' " .
' %
' ' - /
$ ! " # # $ ! % ! !
& ) * + , $ + - . / ! ! ) 6 ! ! !( 7 8 9 . :
< ! #
7 8 9 . :
# % #
" !' 3 ! 2 # $ ! # ( % 1 < # $ 3 ! ! $ # = # " # # %
& 0 ) *
! ! < ! ! % ! # % # ' # " # # %
! # ( 0 4 " ! # 2 2 " > ? ? @ A B B C C C DE F G H I D J K )
& %
! ! ! ' )
;
- " ) / " %
' /
- % (
+
" ( %
% , * %
% (
" 8 ( % ( # & / & - - % A
/
%
& - & $
Kapitola 2. Instalace programu
Instalace
& ' ( * Start → Spus,
# % ( * ( ! # %
Start
! " # $
) * ! + &
%
# ( - ./ 0 %
+ "1 * ( * $ 7 1 8 ./ 9 : % 6 * # !
* # $ 2 3 4 5
6
O PJO Q I F RB
Q A ME S ?
JO ? Q I T U B E Q I
2 3 4 5
6
! ; ! *
! #%
Spušt ní programu
<
= >? @ > AB
B C D E FE
G H I G FJF K L ? MJFN B
Start
Q E V ?
H ? B ? W R = >C U O I B Q RO A X
Parametry p i spušt ní
Y
= >? @ > AB
U Q A O E B
<
Z [ \ ]
^
de d Q E V ?
PU E
G H I G FJF G Q _ O FE > N B J H A > A B E F> ` Q A H a RO A U ? L b a c K W E X = A > A B E F> ` M G ? I
d f d X g E U Q AB
H A > AB E F>C
ME I L E K E Q
L
I L E K E Q `
U A
H a RP? U E X
Inicializa ní soubor
h
i E jO E > c Q A GFA L E Q R H >? @ > AB I
? FE L aE Q N WS
F? S ? F?
? O E Q
G? I V ? >I
GE
| } ~ o op €t  ~T V I K E
Z [ \ ]
^ T L k E FQ _ F ? PE > A Q W RT L G FI H Q R W S l L N G FI H Q R W S
Q A ? V > A U ? L WE T A H ? K X M G? I
PJj R L
I O Pc K cQ A
U c L JG P? G FJ Q A H ? I D JFb L E > U J ]
O ? Q [email protected] I > A kQ R G ? I V ? > I B RG F_ Q
H >? B _ Q Q c ME Q A GFA L E Q A L
G` GFb B E WS
w
K ?
JQ K ? x G ƒ ‚
K E m JQ ? L c Q A T V I K E O ? Q m [email protected] I > A k Q R G ? I V ? > I B R G F _ Q
L
K ?
JQ J W J A PJU A k Q RS ?
g w
JQ K ? x G X y z J G FI M E { PJ L
A K >E G c aE T O AB
A w
G? I V ? >I
FA F?
m? >B c FC T > ? U B RG F_ Q R
n o p q r st u t X v B R G F _ Q R
H >? GFaE K R H >? B _ Q Q c
H >? B _ Q Q c I O A U I ME X ‚ A F?
JQ K ? x G „ … … … X ƒ E Q R{ PJ F A F ?
A K > E G c a JT O K E M G ? I
H >? B _ Q Q c
JQ G F A P? L c Q A ]
g
w
JQ K ? x G
† ? V L ` O P E ‡ ˆ‰ Š t u ‹ p Š } Œ X
v B R G F _ Q R O ? Q m [email protected] I > A k Q RS ?
H A > AB E F>C ME I L E K E Q
= ? O I K
H a J H > L Q RB
Q A PE U E Q T H > ? @ > A B
L
L
G? I V ? >I
PU E
GH I jF_ Q R G` GFb B I
Q A F? F?
A K >E G c aJ G` GFb B I
B RGF?
Z [ \ ]
 ? Q [email protected] I > A kQ R G ? I V ? > ME
U B _ Q JF H ? B ? W R H A > A B E F>I
Z [ \ ]
U O ? H R>I ME
H ? I D JF E PQ N W S
^
Q E Q R L
H a R G PI j Q b B
A K > E G c a J JQ J W J A PJU A k Q R G ? I V ? >
G F A Q K A > K Q R H a E K K E m JQ ? L A Q ? I
O ? Q m [email protected] I > A W JT O F E > c
GE Q A WS c U R
^ X
FE z F? L N
G? I V ? >T O FE >N
Q E K ? H ? >I kI ME B E T H >? F? D E L jE WS Q ` ME S ?
ME {PJ FE Q F?
H aJ GH I jF_ Q RX g E U Q AB
H a RP? U E X
PU E
FE ? >E FJWO `
H ? P? D O ` M G ? I
H a RB ?
E K JF? L A FT A PE FE Q F?
Q A G F A L JF E PQ b U
H ? G FI H
H >? GFaE K R H >? @ > AB I
H a RPJj
Z [ \ ]
^ T A
G ? I V ? > H ? >I j E Q T > E G H X ? V G A S I ME {PJ Q E H a E K H ? O Pc K A Q b Q E V ? Q E H a RH I G FQ b Ž K AME T Q E PU E U A >I k JF
O ? > E O FQ R WS ? L c Q R H > ? @ > A B I X
i U S PE K E B
O
Q _ O FE >N WS
H a RH A K E WS T M A O ?
F? B I T D E
L
H > A WQ b ŒT K ? H ? >I kI ME B E
H >? @ > AB I
FaE V A I
PU E Q A G F A L JF H ? B _ >Q _ L E PO b B Q ? D G FL R >C U Q N WS
L G FI H Q RWS lL N G FI H Q RWS
JQ J W J A PJU A k Q R G ? I V ? > k A G ? K
k A GI
H A > AB E F>C
†A L
m? >B c FC T B C D E V N F Q A G F A L E Q R H ? B _ >Q _
U c P? S ? L A F X
Kapitola 3. Ovládání programu
Ovládání programu
= >? @ > AB
F? F?
GE
? L Pc K c
GFEMQ _ T M A O ?
H > ? G Fa E K R U L ` O PN T V `
L _ F j JQ A
FE K `
A H PJO A kQ RWS
? L Pc K c Q R Q E B _ P?
H >? @ > AB C
k JQ JF D c K Q b
H >?
]
g w
JQ K ? x G T I D JL A F E PJT O F E > N M E Q A
H ? FRD E X
Hlavní okno programu
= ?
H > L Q RB
GH I jF_ Q R H >? @ > AB I
U ? V > A U E Q ? B E Q I
? O Q AT O FE >b ME H > c L _
Q E Q R D c K Q b
K A F? L b
Lišta nástroj
= ? K
F RB F ?
Z [ \ ]
G H a RO A U ` T O FE > b
^
ME
G P? I D R O
U ? V > A U E Q ? ME S ? S PA L Q R ? O Q ? X i E L > WS Q R k c GFJ ? O Q A ME
? L Pc K cQ R H >? @ > AB I X ‚ ? F? B E Q I
A O F JL Q RT A H a JU H C G ? V I M E B I
? O Q ?
? FE L aE Q ? T B E Q I
FE K `
Q A V RU E Q b
? V G AS I ME
H a RO A U ` X = ?
H ? I U E
>E A @ I ME Q A F` H
H > L Q RB
H a RO A U `
H >?
K A F? L b S ?
GH I jF_ Q R H >? @ > AB I
? FE L aE Q R ? O Q A
A L N H ? kF` X
B E Q I
ME U ? V > A U E Q A PJj F A Q c G F> ? MC X ‚ A F?
S P A L Q RS ?
B E Q I T A
Q AV RK O ? I
Q A F` H
G P? I D R O MEMJWS
A O F JL Q RS ?
> ` W S PE M j RB I
PJj F A ? V G A S I ME Q _ O FE > b Q EMH ? I D RL A Q _M j R H a RO A U `
L ` L ? Pc Q R X g FEMQ _ M A O ? B E Q I T J PJj F A Q c G F> ? MC
>E A @ I ME
U
GL ? I
? O Q A X
Lišta výpo etních funkcí
h
= ? K
PJj F? I
Q c G F> ? MC ME U ? V > A U E Q A PJj F A
L ` L ? PA F J H ? B ? WR B E Q I
Výpo ty
G Q AV RK O ? I
L N H ? k E FQ RWS
mI Q O W R X i j E WS Q `
Q A V RU E Q b Ž P? S `
PU E
X
Lišta nastavení
= ? K
PJj F? I
G` GFb B I
L RWE
L N H ? k E FQ RWS
Z [ \ ]
G? I V ? >C
i jE WS Q `
mI Q O W R ME PJj F A Q A G F A L E Q R X ƒ A Fb F?
^ X ƒ A L RW ME
GE U Q AB `
" " "
3 & L _ F j JQ ? I
PJj F_ PU E
H a RB ? B _ Q JF Q _ O F E > c Q A G F A L E Q R
B A Q A D E > O ? Q m [email protected] I > A W RT H ? B ? W R Q _ S ? D
Q A H ? G PE K `
H ? I D JFN WS
Q E Q R FaE V A U A K c L A F Ž K AM U
GH > A L ? L A F
S ? K Q ? F X = a J L ? PV _ M JD
O Pc L E GQ JW E T A PE
G F A k R MEM L ` S PE K A F L
# $
* + , -
& ' " ( ) ( " " . /
" % 0
"
%
4 /
%
% "
$ 5
4 $ & " 0 0 6 # $
$
& 1 % ( + $
" & " $ $
5 PU E
H a RG FI H Q b Q c G PE K I MRW R H ? P? D O ` " 2 FE K `
#( $ % " H a RG FI H Q N
S ? K Q ? F X
! "
PJj F`
Q A PJj F_ Q A G F A L E Q R U ? V > A U I MR Q _ O ? PJO
ƒ A PJj F_ Q A G F A L E Q R M G ? I
Fb F?
G O ? Q [email protected] I > A W E B J X
K a RL E Q A G F A L E Q b S ? K Q ? F`
GE U Q AB I
U
0 5 " ( 5 / Datová okna
! '
# 5 & 0
" ( 5
& 5
" & & 0 $ ( %
#
" " %
& & 5 " $ "
"
# ( * + , -
.
" 0
5 &" # &
& " $ $
5 " ( 5 " $ 5 " & & & %
6 & & ! "
" & /
# % " 0 % " " ( 5 " $
" $ %
" / 5 " # $
" ( $
% " ( " $
Práce s okny
5 " $
" 2 $ % 0
% $ % " "
" $
& ( "
0 % & & " & -
( # " # " " $
" $
! "
" 5 ( % "
0 $
" "
) , ( # ! (
# " ) "
0 #( " $
Okno Dialogová okna
! " 0 "
$ 0 & & ! / $
& ( " & " & Modální dialogová okna
-
& 0 " / 0 & " -
& 0
% & " 2 $ & & # 5 " 0 " " & ( # $ & " 0 & # 0 &
" / 0 $ & " Šipka nahoru
#
%
Tab
0 Shift-Tab
Šipka dol !
& " " Nemodální dialogová okna
6 " & 5 $
0 $
(
5 1 $ " & "
" / 0 %
5 & 6 " & #
" & " 2 " -
0 # $
5 " 0 " " / 0 $ ( & " & ( % #( Enter
Vstupní ádky se vzorci
# $
& % 1 & %
6 " $ $ $ "
-
% ) % & 0 & & & " & & & 0 " " % & & & ( & $ 3 & & % $
$
Zvyšování / snižování ísla bodu
6 & "
( # " # ! & 5
"
5 "
Výb r datových soubor
6 ( &
$ ( "
5
& &
" & $
"
+
% " %
-
" 5
$ & % & ( # " # " & & & $
5 ( 5 /
" ( $ & ! % & " %
$ % 5
5
& (
" ( " / 0 ! & ( & & 0 &
% # % /
% 5
( %
5 ( "
" " # 5 Nový
/
0 5
# % & $ " 5
& "
% "
"
% "
# % &"
(
$ Nápov da
! " #
$
%&
' ( ) ' *+ '
( +, - +.+ ' / 0& 1 0 2 3 / 3 2 4 ( 5 6 3 2 4 ( *- & 2 ) 2 * 0 07 & +
- 8 , 9 ) :
;
<
2 *& / =
7 =' - %& - 9 - & /
9 , ?
- ? * 2 / =? & / 5 @ 2 ) 2 * 3 / = 0 ? 0 7 =' - >
>
/ 3 2 4 ( ) A . = / 4 ? B 8 B & 0& , 0 / C 2 C 9 4 & - 2 C - / 4 / C .? ( ' - 8
Nápov da → Obsah nápov dy
- =,' 0 B ( 2 / ;
E
0 + , ' / 0 =
/ 3 2 4 ( ' *3 2 & ,)
+/ D . + 5
F
F1G
I/ 3 2 4 ( 5 @ ,0+,' / 0= 0H 0
' B +0H
, +0 . + 2
' *3 2 & ,) %&
( *&
A , +0 . & - 9 - & / ' / 0& 1 0 2 3
- 2 * & / H * B . & A ( 5J A / & 9 9 , ?
/ 3 2 4 ( ) 5
0 + , ' / 0 = 0 * K =0 ' I
J 2 ( + * 2 H ' / 4 5 @ , 0+, ' / 0= 0 ? 0
>
' / 0 & 1 0 2 3 / 3 2 4 ( A 0 C ' % = . = , & 7 = , * L / H ? ( + * 2 H ? ' / 5
;
E
#
+ ? * 2 / = / 3 2 4 ( ,0 2 2 H Nápov da
7 3 ( ' 5
- 9 - %&
7+ 2 C 9 4 & .?
2
& / ' 3 0' C
0* K =0' %&
2 B ( )
- 9 - & / +, - 2 *& / H * B ' )
2 &
Kapitola 4. Datové soubory
@ % +/ H ! " #
$
' *3 ( 3 2 L& .? / )
D 3 0 A / & B
/ & 9 ,0 2 3
,? ( / C ,& - / ( 0
( 0 2 H
I JA % H / & A *&
, 9 )
2 &
, 7 ( / + . I J A , & - / / &% 2 &
,2 H 2 / +0 7 / =
, 9 7& 2 & ( &
, 0 / ( ( / = 7 = / A 0& /
D 3 0 5 " 0& 2 7 & 0& *+ , 9 2
4 7 & / = I J A 0 ' * I J A D + ' ( 7 = , * L / H ? 2 / +0 7 / =? I J
D 3 0
,&
0& 2 7& 5
Projekty
@ %& ' 0) % , / 4 ? B
*- &
, 9 ) A ( & D +/ % = . = % & ( / 0 *+2 H - ' 3 - ' ) 5 @ 7+( 3 2 0 , 9 ) A ' 0& H
K 3 , 0+ ' / D+ . &
I 7 + %& / ,&
2 - 0? %= '
- * B & / = %& ' 0
7 = , * L / H
%& - 9 - & / - ' 3 - .& 5 @ %& ' 0)
' ( 2 . = 0 9 * ' A ( 5J 5 @ 3 . &
' / A ( 9 , ? %= 0 ' H / 4 ' 0& H
, %& ' 0) %& ( 9 / 4%+ , 3/ - ( & 5
Sou adnicové soubory
E
& - / , 7 ( / +. %&
( 0 2 C A 9 , ? %&
+/ D . &
- 0 .& / )
,& 07=( 4 / = 9 ( 8
, 7 ( / +.&
, 9 02 7& /
( 2 4 , 9 ) A ' 0& H %= , 0&%/ H % H / A *&
2 * , 0/ = , 7 ( / +. &
I, 9 , 7 = / 2 L& .?
' ( ) ' *+ 9 / 2 +0 5
- 3 * ? 2 3 / = +/ ( & 1 2 C . ?
I, 9 , 7 = / 9 ( 8 A - 0 = . 0 ? <
, 9 8
J A J 5 @ 7 + L & / = / & 9 - 0 .& / C
+/ ( & 1 2 C
2 ) *C 2 3 A B & %& / 0/ *+ L = , & 7 = / 5 @ 2 / =A
( ? C A 0 - 2 5 +/ ( & 1 2 C A 9 , ? % &
- 0 3 04
( 0 2 H ? , 9 *- & / - 3 ' * ( 4
& K *+2 4 - 3 * ? 2 0 ( 0 2 H
, 9 % , ( 0 2 H ? , 9 ) A - 0 = . %& - 9 ) 0& K/ H 5
Soubory s polárními m enými daty
<
8 , 9
02 7& /
% ' * B & / = , & - / ( 2 4 , 9 )
,& - / 4 7& / C .?
( 0 2 C ( %8
%&
0H 4 7 ,0&%/ C A % ' I J + / ( & 1 2 C I J 5 #
,& - / / + * . &
, 7 ( / +. 5
, 04 +0
E
& - / , 9 ) %&
%& 4 0
,0&%/ 3
, 7 ( / +. 5
Soubory s ortogonálními m enými daty
<
E
8 , 9
* B & / = , & - / & - / %&
4 0 02 7& /
, 9 ) %&
,0&%/ 3 % ' 0 / 3 */ = . ?
( 2 4 , 9 )
,& - / 4 7& / C .?
( 0 2 C ( %8
%&
0H 4 7 ,0&%/ C A % ' I J + / ( & 1 2 C I J 5 #
,& - / / + * . &
, 7 ( / +. 5
, 04 +0
, 7 ( / +. 5
Protokoly
@ 7+ 2 C K0& .?
, + 8 B & 0& 0& 2 7 =0 , 9 , 0 ' *& ' *3 ( 3 0 ' *)
0 ' *)
, 3/ 2
-
5 & ( / 3
,& & ( +0 K/ = 0& 1 0 2 H ' / A ( 2 C K 08 5 @ 0 ' * 8 B & 9 C 0 0& 2 7 & /
, , 0 0/ H
/ 4 ? B
/ &%2 C L& %& ( & / 5 @ ( 9 / 4 %& 3 .&
,
' +0 *& 5
Textové soubory
@ ' / 4
! " #
,0&%/ C $
B %& 3 .+ , 0& 1 0 2 C + , 9 ) 5 & 1 0 2 H
- 8 , 9 & % ' % +/ H
/ B , 0 2 =A *& / - ( =* (
/ 4 ' 0& C .?
0& 1 0 2 H ? / K =0 / C
, +0 . =.?
,& - / 8
,) ,0H 7& (
$
8 B & 9 C 0 $
0& 2 = 3 0& 1 0 2 H
, 9 A ' 0& C %&
- 4 / 4 / A 9 ( & 0 & - / 4 / +A B &
+ 0 & * B +0 5
, 9 8
' B ( C
, 9 0 0+.' )
' - %& =,04 /
? . & 0 & *+ + 0 2 0 0 & 1 0 2 C
! " #
! " #
, 9 %& 2 C , *& ( / C
, 9 - 9 - & /
, 9 ) 5 & 1 0 2 C .?
/ *- &
0& 2 7 =0 2
, 9 0& 2 7& / , 9 )
0 0+.' )
I/ 7 5 7 = ( 4
' / 5
& 1 0
( .? ) 9 )
7 3 ( & ' J 5
0& 2 7 & / A 9 ) **+ 0& / 0
' 0 3 */ = 2 & - &
& ( +0 K / =
*+9 2 */ H
- & %& ( / - 9 - & / A 7 + + 0 % & 2
.? ) 9 / C
3 2 4
, 9 )
8 B & 9 C 0 0& 2 7& / , 9 %&
2
, 9 2
& ( +0 A & ( +0 ,) ,0H ( 0 3 - 3 / +A . ? . & 0 & *+ % & %
& , 0*+B &
0& 1 0 2 C
7 + / 3 2 0
, 9 A ' 0& C %&
( ,) ,0H ! " #
2
,) ,0H $
! " #
/ - 4 / $
0& 2 7 & / A - 4 / =0& / 4% ' - / 4 / +A 9 ( & 0 &
% +/ ( 0 3 - 3 / +A - ( *+' . =A 9 ( & 0 &
.? .& 0& / K=,0 -
( +,' ' 0 3 */ = 2 & - + , 9 5
Grafické soubory
D+.' H
, 9 )
I, 9 )
, 7 = / J 9 , ? % = - & 7 & ( + , ' & , 9 ) A % , 7 = , * L / C + , 7 ( / + . 2 C + , 9 )
0 0+.' )
- 8 , 9 / K0& /
02 9 )
+ 7 = , * L / C
'
9 ( 8 + , ? / / 4
- 4 / )
. & *C
' . & 0 %&
=,0 2
? * '
K=,& *5 2 C K0& .?
/ & 9 @ 7+ 3 .+ ,&
,&
,&
4 / )
2
,& - / & ,& - / & ( 0 2 C
7 = ( 4
+ 2
' & ,9 =0 %= + ( I 0 % '
%& ( & /
*3/ 5
0 ? 0
' ( ) B B %&
,& - / 9 ( 8 A 0 '
*3/
0) 0
, 7 ( / +.
( +,' 5
. 2 0A , = 9 C 0 , & - / )
, 9 +/ ( & 1 2 C
9 ( )
/ & % ( 7 =2 & +/ ( & 1 2 3 / ) 5 @ 7 + +/ ( & 1 2 3 / = % &
, 9 A 2
/ 4 B % , - 8 , 0 3 2 %= * B & / )
9 ( )
,& 07=( 4 / )
/ & ,& 07=( 4 / H A 0 ' A % '
( *&
9 ) *)
, 0 / 4
7+
7+( 3 2 3/ ) 5
( 0 2 C
, 9 =,04 /
, 9 %&
2
4 0+ K =0 K & I-
, 0 3 *& =, 04 /
/ ( 8 2 ( ( +,' 5 & L' & H
) .? *&% L = / + * . &
- 4 / )
2
( 0& .? % , 0& ( )
( +,' 5
8 9 4 B / 4
- - / & / 3 2 3/ )
( + , ' A - 0 = . 2 ) 02 7= / 2 C
, 9 5 @ , 9 A 0 ' B &
, 3
0& ( )
/ ( *& K +0C .?
- - / 3A B &
+/ ( & 1 2 C
- 4 / )
2
+/ ( & 1 2 H , 9 , & / 3 */ 4 ' * 3 ( 3
7& L& / = .? ( 8 2 ( / = +/ ( & 1 2 C
+/ ( & 1 2 H ? / ' 0 3 */ = +/ ( & 1 2 C
, 7 ( / + . 5 @ 7 + / 3 , +*/ H 0 0+.' )
,
,& - / %& ( / 0*+2 C .?
/ 4% - , ? 2 0 5 6 2 =. B +0= %& ( / ? , %& / )
4 0+
' / 4 J 5 C ? ( B =2 3 /
/ ' & , *& / H ? *+9 2 */ 4 4 / +0 , 7 ( / + . &
7 = , * L / C
& K / = 4 0 +A , 9 A *&
( 0 2 H ? 0 0+.' )
( % & +/ ( & 1 2 C
/ % , 07& 9 , 9 + 0
( 0& .?
2 C K0)
2 B ( )
( , & - / & JA - 0 = . ( & ? 3 2 %= 2
,&
/ +.?
4 0+ / ( 0 2 H ' B +04 ' *3 ( 3 / )
<
9 ) *
,& - / )
( 0 2 H 7 & ( K =, *= / 4 , 7 ( / +. I+ ' ( ) B / & / = - 9 - & /
0 A B & %& 0& ( )
, 9 A %&
, 9 / 7 5 0 / , D . = - =, 0/ = ( ? * 2 / = , , 0 2 ) JA 2 ) ' & , *& / C
/ +B 9 )
Indexování soubor
2 ) 02 7& /
2
2 ) ' & , *& / A *- & 7 +/ 3 L = + , )
$ 9 )
,& - / D +' ) % & 7 & ( & 2 L =
, 7 ( / +.A 2 & L' & H - 4 / )
, +0 . &
0H ? B % H / 5 " 0& 2 7 & 0& *+ D+. ' C
'
, 9 4 0) 0
( +,' B
- 8 ,0/ &
' +0H += 0& , 0 %&
, 9 )
, 9 ,&
7+ - 2 7& / = ' / ,&
' 0 3 */ =
, * (
/ & 0 7 =A 2
0 ' 2 H , 9 5
Komprese souboru
@ 7+ - 3/ = 2
( 0 2 H - / K& / ) % ' & .=.?
7& , / & .?
7& ,0 / ( +,' 2 ) 02 7& /
/ 2 C
I- 2 *3 L
9 ( 8
%&
I, 7 ( / +. 2 H ( 0 2 H ,& - / , 9 A / & 9 %& *+ 0& / 0
@ % , , 9 JA 2
( * ? 5
5 9 ( )
( */ 4 / = , & - / ( 7 =2 &
- +, 2 3/ )
K , 5 @ 9 4 ? & 2 C K 08 %& 0& ( )
7 = ( 4 %&
* B ' )
9 ( )
- &
- & / 4 ' *+'
2 ? ( / H 2 H ,0
/ & 9 , ? %& 5
+ 0 2 3 /
,& 07=( 4 / ) A 8 B & %& ? ( *L= 3 .& '
, * B +0C .?
9 ( 8 A / - 3 * B / = I J A
( 8 2 ( 8 5 & *+ / 7 =' * (
+/ ( & 1 2 3 / =
L & / = +/ ( & 1 2 H ? - ( * ? 2 H +/ ( & 1 2 3 / = 9 , *2 2 0 - / 2 5 @ 7 +
, & 07 =( 4 / H ( *&
+ 0
0 ' 2 H , 0 3 0A B &
, 9 7&% & / 2 3/
/ 4 B / &% , . & *H
L & / H * B ' )
,& 0& ( )
9 , ? %&
, - / H
% ( & *+ 9 4 ? & , 9 , - 3 / A %& / 0/ 2 L '
K = , & *A 2
/ & ,& 07=( 4 / H ? 2 ? ( / H
0 ' 2 H 7 = ( 4
, & - / A 7 = ( / 4
( 0 2 C
( *L=
, 9 ' + 2 0 5
.? & / = - 8 , 9 - 8 , 9 & ,0 2 & '
2 ? ( / H 2 H , 0 + - % +/ C . ?
0& 1 0 2 H ? +/ ( & 1 2 3 / = - 9 & & ( , 0 0/ 4 H / 4
Správa soubor
/ & 9 , 9 I J A ' 0 & C % + B
, 9 %& 2 L '
, 7 ( / + . I/ 7 5 -
, * B +0 4 % L =
/ ( 3 *& - 8 , 0 3 2 %= 5 # 8 B &
, 7 ( / +. 3 - ( / C A / & 9 ( & , =0& '
%& *+ - , 3 ? *C J 0 2 0 4 / 4
' & ,+ , 9 + , 4 7& / C + ( 0) J % , , 9 , 9 5 @ 7+ ' & ,+ %& 8 2 ( / = ( 0 2 C
( 0 2 C
& ,+ ( 0 2 H ? ,& - / 2
- 9 = 3 07 & 9 / 4 ' *+'
' & ,+ ( 0 2 H ? %&
, 9 , - / H A *&
%& 3 .&
,&
, 9 )
0& 2 7& / C + 2
' / & .?
%&
07& 9 / &% 2 &
2 ) , 2 4 0*+0A % ' C , 2 %& 5
@ 7 + 0 & 2 7 & / = *+9 2 */ H ? , 9 ,& - / - 9 - & / 2
- 9 - & / / 2 4
' / 4
( 0 2 H ? , 9 I,& - / - & / 2 H
, 7 ( / +.A *3/
' / A 2
' / .? 3 0 ,' 0& K/ 4 % ' 0& 2 7& / = ( 2 ' & /
, D+' 0 ? 2 ) *C 2 3 A B &
D) - +.' )
- 4 / ) A ' 0& H 2
0 ( 5J 5 @ 7 + / 2 H *- &
0& ( )
( ? H
2 %& ( / / 4 ( * L = 3 . + , / =
0& 2 7& / = 0H ? B
, 9 D) - +.' )
? *=B & 0 ( 2 2 C 7 & - )
, 9 5 @ , 9 8 9 4 B / 4
' H / ' A ' 0 & C 2 & L' & H - 4 / ) A 2 3 ( 4 / H / 2 3 ( 4 / )
- 9 - %=.= %& ( & /
( %& / 0/ H
, 9 0 0
2
0 0+.' )
, 9 %&
0& 2 7& /
%&
*3/ ? *=B & /
0& 2 7& / H 0& ( )
, 9 5 @ 7+
2 L& .?
' / 4 A % , 0 = A B & % , 2 + ( +0 & */ 3
2 &
0& / 0C B
/ %& ( / 5
*+9 2 */ H - 9 - 2 3/ )
2 L '
- & %& ( / 5 - &
, ' 0& K/ , 0 , + / *+- %&
K =, * 2 3 / 5 & *+ 2 & 2 =. & ' / & .?
2 & ( & 0& A % , I/ 7 5 +/ ( & 1 2 C
( 4 0 + K =0 K & 7 = , * L / 3 & & - & / 0 . & , 9 % &
4 0+ K =0 K & %&
0& 2 7& / H
<
% , , 7 ( / + . A ( 5J / K 0 & / )
,0&%/ 3
0 0
' / K 3 ,0 , 9 A
' / & .? 5
Otev ení souboru
? . & 0& *+ 2
E
9 *- &
;
;
;
. 2 0 , / 4% ' C ( 0 2 C , 9 & A , =0& %&% / &% 2 & 0& 2 7 =0 5
0& 2 7 =0 07 & + - 8 , 9 ) :
. = ( + * 2 H ? .= & 0
7 & 0 B & / =
%& ? ' / A
7+ , L04 / = / 3 - 2 -
! " #
$ A
Otev ení souboru pomocí dialogového okna
. ' /'% + & !
" # $ %& ' ( ) * Soubor → Otev 0 i1
! ( ! &"
2 3 4 5
6
+ & !
! , ! & $ %& ' ( ) + ! -
!
7 ! !
-
Postup p 8 i otevírání souboru:
- . '
9
& $ & 7
, & " +
"
: !
1
Nastavení → Záznamník
&"
D - . '
; < = < >
'
&"
! & & % : 7
; < = < >
- C $ ' * , & " +
?> @ - A" ! & B !" , & & $ & + /'% & "
$ %& ' ( ) "
" + & '% , & & $ + & : Soubor →
!
?> @ -
$ %+
&
& $ ! , &"
E F G
H IG F ? -
J - K L %
/'% ! + ! 7 #* # * , & "
1
1
" # " : % + ', %# - N * # /'% # ! & $ - 4 & M +
& M ! ! "
&"
1
" # + ', O
Shift P
Q - R % + '& M + S
& O
Ctrl P
Otev 0 ít T
-
- U '% ! L %
! ( ! &"
2 3 4 5
6
& ! & + -
1
Otev ení souboru pomocí parametru p i spušt ní
V
& /'% % !
! ( ! &"
! ( ! &"
2 3 4 5
+
6
& , &
! ( ! &"
" & %#+ :
, $ * #
$ & 7 #*
-
1
Otev ení souboru pomocí Pr zkumníka
W
5
, /'% , ) * C ! +
&"
" + & % ! ( ! & "
! & ) * 1
&* , " $ & +
C ! +
! !
2 3 4 5
" +
6
" $ & 7 ! & " * 1
& ' #*
* ' & * + & ! ( ! & "
2 3 4 5 6 - C %
1
" : % $ ' '& %
& ! , " - C $ ! % ' 1
& ') % & ' + )
!
M #
+
5
R X
% $ Y -
Otev ení seznamu pouze pro tení
Z
C ! & #
$ %+
/'% ! $ M & M )
S & - ! !
' M 7 " % & " :
& $ T
& $ %#
" , $ #* $ ! $ ' ) * 1
1
& # M & M #* - [ & % & # : + ', & - % ! , # % &*
1
# " % $ :
$ ) * ' - ! " , ' ! !
& + ) "
#
& %# :
M % , % !
,"
& $ " 7 $ ! & % , $ $ * 1
!
$ '
+ * + ! 7 %
!
- C ! ( ! &"
!
, & +
M ! & $ '
M % , % -
1
U '% & +
% ! , &"
U '% & + ! !
7
! %
!
M 1
! +
1
!
$ & & + & "
& " Soubor → Otev 0 i
! %"
& & $ ,"
& + ! '
?
< G
G 1
% & ' -
" '% ' ) " ! " , ' "
! %"
- M % , % " 1
!
! ( ! &"
, 1
M -
1
) "
"
!
' , - C ' + :
M " ! , $ , $ )
!
& +
" " :
+ ! & $ % ) * " 1
!
& " & 1
" '& 4 !
# * # " % - [ "
!
M " ! % %+ & % & $ + # 7 #*
1
$ & 7 #* ! "
! & #
&" %
& '
1
! -
Založení nového souboru
N * # /'% & ' % 7
" '% : ! & * #* & + & $ M & 7
$ & #* # !
!
! , $ )
'
1
' 7
' + & 1
+ ! 7 #* # : % - C Soubor → Nový
1
+ - R ! : & + Soubor → Ulož jako
! & ! ( ! &"
1
' /'% ' % - %+ !
&
$ M & 7
' $ % 7 "
, $ - . ! & '& M + &
! &
1
" & %#+ :
S
$ %& ' ( )
OK
T
! & # "
, "
+ " 1
! : & & $ ! , % - N * # /'% - U '% ! : '
+
' &
$ , 1
$ %+
1
" & , -
1
Import soubor z p edchozích verzí systému GROMA
!
" # " $ % # & ' ( ) # * # + " # , !- . -
) % $ 1 27 7 )
- . / % 0 " $ !12 3 " $4 5 %$ / 6 ) - $7
)%07 * 9 : ; < = - 4)# * ) - # & 7 )# * # ) - $ 7 * ) # * 8 $ " - ' - # ) - $ 7 * 7 . 8 - 2 # !2% ) # * # 5 / % & 2 )
)%07 * 9 : ; < = 5 , # @ $7
> # / * " , # % " 2% 5 6 ) , 8 # " 7
)# * # )%4- 0 ( # - ? * - # 0 7
2'( )
, # 8 2 - 0
/ # 7 , $ % !- 2 > # / * " , 8 # % 2 ? - 2
! , # 8 2 - - . / % # * " 8 2 .4 1 2'(
? ) * , # # - 25 6 4 - * %- # , 8 0 ) % ) # * # " # - # 0 ( # A # 7 ? %* ) # * ( !$ ) 2% 5 , # @ $ 7
, # - '( ? , + # " - 2 ) # * # 4 $ / # ? !# 6 - 2 $ % # 82
A# 7 ? %* B - %# ) # * # 1 $ / 46 - * " 7 # 6 - # # % 8 2% ) % $ 1 2'(
) % 0 7 * 9 : ; < = > + # " - 2 ) # * # ) % $ 1 2 * " $ ' ( # ? - 4 $ / # ? ! # 6 - 2 C DE F G 5 DE H I J > # / * " ' ( ' % ) # * # A # 7 ? % * # % 8 2 % - . / % 0 ) % $ 1 2 ' ( 2 5 7 * ) 2 % 4 4 - 4 , K , # % # $ %
" # ) % $ 1 2( # A # 7 ? %* , 8 2/ $ 7
B $ / %# Soubor → Ulož jako
) - $ 7 * A# 7 ? %+ # !% A# 7 ? % L M NO M P QR % # 8 - & ) # * # * " 7 # 6 - # , # !0 7 + # % 8 2% ) % $ 1 2'( 2'( , # @ $ 7 * S # 0 %
3 " $4+ C" $ %* 7
$ T$) ,
% # 8 - 2 $ 7 # " A / $ ' ? - $ 7 * 5 " # , !U * 4 2 ' 2 3 " $ 4 # # " . 5 / # 7 - % ? 8 * ) # * # * 5
$ % " J * " # * , 8 / # - " # ) % $ 1 2 ( # A # 7 ? % * % $ ' -
Kapitola 5. Seznamy
B 7 2- 7
( # "- # % B
%# " $ %
- $7
4)# * % # 8-
- $7
) # - $ T* 42 # / - $ ) ) - $7 7
,
)# * 8 $ " - ' $ # / - $ ) ) - $7 7
- $7 . 8- & '(
# / - 7 $42 7 - # ( # ) , # ! T- & '( !$ ) %- # ) %2 3 " $4 $ , ) $- & 7 8 ? " '2'( > - 2 " $ 4 )# * 6 "
& $42'2 ? )2 - $ %
, 8 " T 2) !2 $ T 2) !# # " * 5
, * #/- $ Informace o bodech
$ 6 " & # " ) - $ 7 * 4 # - $ T - " - %A/ ? %# 7 5 , # " ! - . ( # 6 4 ) - $ 7 * " $ ! 1 2 , # , ) - 0 - A # 7 $ ' 5 - ' ( 6 - . / % 0 4 ) # * ) , # ! T - 0 , # ) - $ 7
( ! " ? ? - 5 $ # ) $ ( * 4
)# * 8 $ " - ' ) - $7
7 . 8 - 25 $
- . / % 0 4 ) # * ) , ' A' / 0 Identifikátor bodu
# "
- $7
4 ) # * ) - $ 7 '( 4 " - # - $ T- . " - %A/ # ? -
T 2 ) !- & 7
- # $ !A $ - * 7 ' / & 7
" - %A/ ? %# 7 7 . 8 - 2 7 + 6 # ) $ ( # $ % ! # # !- 0 7 - # 6 ) % 2 # " + % 0 ( # 6 " - % A / ? % # * 5 $ % 27 ' # ) - $ 7 *
) # * 8 $ " - ' ) 7 + 6 " - %A/ ? %# )/
%# $ % - 4 & 1 4 " - # * íselný identifikátor
2 ) !- & " - % A / ? % # 4 % # 8 - " . 7 $ T ? ) %7 7 $ K 7 ? !- 2 " 0 !/ *
, 8 " T 2 ) !27
T 2 ) ! ' 5 ! $ ) %- 2 T 2 ) !# # " * 7 ? 7 $ K 7 ? !- .
% # 8 - # 7 $ K 7 ? !- .
$ ! $ ) %- 27
T 2) !' T 2) ! 7
# " * > 8 " T 2) !2 7 + 6 7 2%
, !- 0 T 2 ) !# # " * % "
7 + 6 & %
T 2) !' 7 Alfanumerický identifikátor
> # / * " $ " $ - & " - % A / ? % # - ) , !U * 4 , # 6 $ " $ /
4 - 0 - T 2 ) !- 0 - $ /
5 , # , 8 4 " !12 - 6
- $ T 2 ) !- & " - % A / ? % # C# ) $ ( * 4 , 2 ) 7 - $ - #
- $ / + J5 * " '( ? , ? - 4 $ / # $ !A $ - * 7 ' / & " - %A/ ? %# " - 0 # 7 - 2 - $ $ !A $ - * 7 ' / & " - % A / ? % # 4 5 6 4 ( # " 0 !/ $ - ) 7 2 , 8 / # T %
- $/+ > #/* "
" 0 !/ $ %* % # ( $ - ' , 8 / # T 25 * " " - % A / ? % # , $ $ # 8 2 - * % 2 ) !- & " - % A / ? % # 7 ? , 8 " - # ) % , 8 " $ !A $ - * 7 ' / & 7 5 % $ / 6 / $ 6 " & " - % A / ? % # 5 / % & ! - % , % # $ % 4 $ / #
7 2 ) %- 0 T 2 ) !# # " * 5 4 7 , ! ' %- . ' ( ? , ? - 4 $ / # T 2 ) !- & > 8 4 % ! ) 5 $ # ( ! " * - $ , # " # * $ / ' , %# ? - 4 $ / # $ !A $ - * 7 ' / & 5 7 * ) 2 & % * " - - $ / 7
! C$ , # )%# AJ - #
* $ 8 - * # # / ? '( B - %# - $ / - * " ) # * T ? ) %2 " - %A/ ? %# * 5 , 8 ) %* , * * " - '( ?- Datum vytvo ení bodu
- .(,
" -# ( ! / !
0 1 2 3
4
! "
# $ " ! " % $ & '
% ( ) *
% " # + ,
# $ $ ( $ 5 " ! $ ) $ &
Datum poslední modifikace bodu
6 $ 7$ 8 - , 5 # - : 7
!
$ ( 787 , 7 ! !
$ !
5 9 $ % & 7 , (
- $ # ) $ & 6
# ) $ ) $ ! &
Kód bodu
; < 7$ /
* = > # $ " +
7$ 8 - , < " 7 " $ /
$ 7
-
- + 7
-
? " +
7 7, /
8 $ - 7, /
# $ ( $ = >
-+
" @$ (
* + 7 $ % & - $ (
$ @ # " A - 87, / B !
# $ ! & C , ( < " , ( !
# $ *
/ !
& ; < * + < % " $
$ (&
Kód kvality
$ # $ " +
5 -+
# ( - $ " 7 ( (" ( : ( $ /
< !
# $ : $ ( " 7!
, - - 7 7 !
$
" 7!
% & %7 - @ ,7 "
-
&
Typ bodu
! $ # $ " +
# * -
# $ ,
8 $ - 7, +
5 $ +
. ( # % $ ) $ ( 7$ 8 - , ( , < " 7!
$ 5 # -+
# ( 7 " $ + ( $ % & % 7 " + ) - ,
"
&
Další údaje v seznamech sou adnic
Sou adnice X, Y, Z
% $ 7, " # " $ /
% $ 7, " /
" ) &
% $ 7,
" 7$ $ /
% $ 7, 6
$ " 7$ $ @ &
Dopl ující údaje 1-4
. ( : ! % 7 B ( , ( : ( $ / 5 - +
@ - % $ 7, # - # $ !
- $ : # $ *
- / # ( $ % & - & ! 5 # : 7$ $ + , 7 " $ )
(
& $ " $ ( 7$ $ + - + , 8 7$ " ((
-
( + # ( % 7 # $ : " @ $ ( *
# ) $ 7
# ) $ &
Další údaje v seznamech polárního m ení
Vodorovný úhel
' - " $ +
5 5 " / 5 $ " $ + ,
$ " $ !
$ !
) % $ +
! / ) -
0 1 2 3
5 " + ,
% " # +
4
"
$ & '
$ " . ,
" + 7 ,
% 7 7 - $
7 % ( . $ / 5 " / $ ! & C # ) $ 7
" ! -
"
5 " / 5 %7 " . ,
# @ " @ $ ( 5 " + ,
# @ $ ( # ! 7 "
# @ 7$ ( &
- [email protected]$ ,
5 *
$ ) " + 7 , !
$ 87A - , 7 ! / # - # " @$ !
$ (
# - # " @$
% (
0 1 2 3
4
5 " /
$ " $ / 5 " / (% &
Délka
' # @ $ # 7 $ " 7 3
) % ( 97
$
- " @$ !
/ !
# @ " @ 97 #
$ " - " $ /
/
" . , $ !
7, /
- , - " / &
# "
. 7 /
$ ,
& / !
/ "
! / % 7 " # $ !
) % $ ( 0 1 2 3
# @ 7$ ( " !
$ % " + . $ (
/ ! $ " (, 7, !
" !
" - " $ @ &
7, !
" - " $ /
/ & C ($ # $ ) $ # - " $ !
4
# - # $ !
% @ ( # @ " @$ ( " - " $ + ,
# @ $ ( # $ 7 " / 5 # @ # $ $ ( - A - 87, / " + : $ ( 5 !
" - " $ C % 7 7 - ) % $ + @ " $ 7,
) % ( "
% : $ 7" $ % / " + . !
# - $ ( &
Zenitový úhel
6 $ 7 " +
5 5
,7 ) % $ ( "
) % $ +
" 7 7, & $ 5 " ! (" @ $
%7 " + . " + ,
" + : ,
%7
& # &
P evýšení
) -/
- %7 - A 7- ,7 7, !
- A 7- (& '
' - @ , 7 # - , " @ $ ( # @ 7$ ( " + . " + ,
" + : ,
# # % : ( @ " ( ) % $ +
# # $ 7 " +
- A 7 - " $ / # $ 7 " / 5 !
# $ 7 " +
5 $ % " + . $ (&
5 $ % " + . $ (
-/
% : ( $ % " + . $ ( &
97 # @ $ !
5 % $ @ % " + . $ (&
Výška stroje/cíle
$ 5 - 7# $ ) % $ + ,
*
$ " $ " + . , ( & $ " 7 "
$ ) $ " + . - &
Další údaje v seznamech ortogonálního m ení
Stani ení
"
$ 7: $ (
- " $ @ " # @ $ ) % 7, /
% ( , : @ % ( !
)
7 , $ - : " $ +
&
Kolmice
' - " $ @
/ 7 , ( !
$ ) %7, /
% ( , - : " $ / &
Kurzor
$ (97 # $ ; -# - Home
# 7, !
% ( - @ # $ +
$ $ / # ! " ,( @ " End
% ( 7 @ # @ $ (
() $
Šipka Nahoru
& ; -# - # $ : - @ " )
" # ( $ ) -/ - ,
# " $ 7 " @ $ (
-# -
Šipka Dol " + . PageUp
$ ) % $ (
& &
# @$ (
& : @ - % , PageDown
$ - # 7 " $ % @ &
-# -
! .(&
Editování
C C -
$ -/ -# -
# 7 " @ $ ( $ 7" + ,
7 :$ ( $ - !
7 " 7 $ (
5 * $ -
# - # $ @ " !
7 :$ ( $ ) % $ / 5 $ Enter " 7+ 7 $ (
# @ " 7( $ ! ! .(&
# $ &
P idávání položek
# $ *
$ # % 7 @ " !
,( @ " !
& C (
Insert 7 $ ( # - # $ 7 A " /
$ ) * " ! $ 7 " $ / 7$ 8 - , &
P idávání do seznamu sou adnic
C % 7 % 7 @ " @ $ ( 7 !
$ # @ " @ " - " # $ % $ 7, # - # $ * ! " 7 @ " % & -/
$ ) $ (
Enter * $ ) -/
!
% ( . $ / ! & ' ! $ @ $ ' ! $ 97 : ( 7, !
" - # " & ' ! $ 97 $ " $ +
< # 7 $ 7" + 7
" ! $ , ( # . - @ " , ( %7 # @ " @$ ( 7, !
# " ! . " @$ #
$ @ $ ( $ & 4 ! $ 7 @ " 5 $ 7: " ! $ , @ " @$ &
$ " . " - # " @ $ ( % 7% # $
" . -/
/ $ $ @ . (
* %(.( # ) $ ! &
C # @ $ ( $ ( # $ " -# " , , 97 # ) $ 7
# % # $
? 7 "
- A - $ ) 7$ 8 - , $ $ ) () $
# $ " @
"
# $ " ! @$ !
7#
7, !
-# - $ : ( $ " $ / " ! : $ ! % $ 7, 7$ 8 - , - @ # &
%7 @$
# " + . $ $ $ ) ,( ! .7 $ # * $ ( $ $ $ , "
% $ 7, C % 7 @ " @ 97 % $ / 5 % ( . $ / %( ) $ ( * &
# $ -+
: ( - / 7
)
"
$ " / # $ )
@ " !
" " . ,
$ ,
Shift-Tab
7 -* ) - % $ 7, -/ * " $ (
# $ $ 7: & C % : ( ( $ (
$ / 7 $ " +
$ " / ? 7 &
: ( 7
$ 7
&
- A - % $ 7, " /
- # (!
# - # ( $ .(
'
/ + , - . / 0 1 2/ - , 3 '
9 : 7 , 7 @ $ @ (, ( $ 7 1 2/ - , 3 '
" $ !
" $ !
4
4
5 6% !
! " # $ 5 6% !
" ? " @ A 6 @
C < / - , D E ,
5 6% ! * G # M ' 7
N
% 1 , , D - .
H
4
B$ !
# & " < : F " )
# " ? * " # 7$ ) !
" ' 7
" '
) @
" ) A
% & # % " '
4
5 6% !
# 4 # " ' 7
&
B # " ' % ! K
8 / *
; *
# ) 7 " % !
+ 0 < = ! ? # 47 *
# ! ? # 47 I
( ) ! *
# ) 7 " % !
# ) 7 " % !
0 < = / 1 2/ - , 0 < 3 ' " $ !
>
L
4 # B
4 " ' J K # ( # @
!
! ? # 47
" $ !
" '
5 6% ! *
5 7$
' 67$
A *
P idávání do seznamu m ení
O
P O
Q
4 R & % # " $ H ) 3 " ?4 B
" 7 % B
B# $ # 6 4% !
>
" '
& % ! K % ' !
# 7$
B # @ ? # A B # K 4 A # 4
H
S
H "
TabT
) !
UV # 7$ 7 ' ! % @ ? # 5 7$
$ # A
5 4 " % 4 H
! *
4 % W X ' 4 # 7 W G
K B ) 5 & % " % " ? 4 B # # @ ? # 5
) YK K H # B ) # @ ? % 5 A # B % M47 4 # *
% ! ' '! *
Mazání položek
3 % H
# 7$
" 7 % B
H
S
Del T K
) !
Editace → Vymaž #
) Editace →
P Z enes
[
! \4
# !
] / , a
# ( # H K " ' R ' # \4 B # B " % # ( # K " ' R ' 8 < / ] / ] , 1
b
# @ % ' & " % H
U" !
8 < / ] / E , - . ^
H H \4 " % H
B# H
" ? % Editace → Vlož
" 4% 7 d c 7 K c UG
V
" % ! K # # A ! @ #
% ! ' ' U" !
: _ 1 `Y *
) 5 " ? % A !
A
: _ ^ `Y *
# " ? Editace → P Z enesK
# H
4) & 4 ' H K " *Y *
>
" ' R ' # & $ A 4# & $ % B # &
A " ? # & $ ! ? # 47 A !
7$ ' B # % H K # $ !
% # # ) A % ? # H
" c A 4# &
( K @ ? # B
% ! B # " 4 7 4 % ! ' ' ! *
Ozna ování
/ # . " !
!" # ! $ % & # % ' ( % & # ) ! * ' +# , ' -# ' ) # & # .
0 ' . ! % ) 12 1
Ozna 3 ování z klávesnice
4 & ! $ 0 ' ! " # " , ' 0 , " 5 % # '% % % 0 6
7 8 9 : ;< 8 = >? @ A ;B C D EF
Klávesa
G
Akce
MezeraH
I J K L M N O L P Q R L N S T N UN V W S L P L R N O L P Q R L N S P L P N T P W X T N YS L R W S ZO N Z
L P L [ Y UR \ S ]M^ M T N UN V W S _
G
G
G
G
G
Shift+Šipka nahoruH
` O L P Q S ]R T N UN V W a P T N Y N S b [ W S ZO N Z YJ K ZR J L P c N ZS _
Shift+Šipka dol d H
` O L P Q S ]R T N UN V W a P T N Y N S b [ W S Z O N Z Y J K Z R J \ N Ue _
+H
` O L P Q M b f R ^ c L a T N UN V W a _
-H
I ZS f M N O L P Q R L M b f R ^ c T N UN V R W _
*H
I P J K L M b f R ^ c L a N O L P Q R L g T N UN V W a O P L R N O L P Q R L g P L P N T P W _
Ozna 3 ování myší
h * ' # / % "
! $ % " , ' & ! i %! $ '% ! 1 j & '% k & ! %! $ '% % # % . ! i # l % k
" * '. & m & ! "
! $# l * ,i . ! ( " * ' # 0 % 1 n % # &
) %! ! ) ) ) ! % . !# % " ! %, 4 / &# * ' !"
& " *
! $ # ! % ! i & # ) 5 . ! / % "
l#
! $ 0 l # l', ' 1
! $ ' " * ' 0 , ' %# # l %l ( l ! / !$ 0 '1
Hromadné ozna 3 ování
4 / ' !
"
x y
y
vz
!" ,i ! $ ! % i & " ! ) ( " , ' o ( & i ) ! m i ! . ! i M p q ení → Oznar
s tu v
Sou q adnice → Oznar
y
v { |} ~v v €  z
yŽ ‘
 v {s v
w
v ‚s ƒ z „ …t t † }{ }
’
y
y
} { Œ t “~| ” s ƒ ‚ t ˆ  † ‡ v ~v …
y y
s t s Š } v z }  |z Œ ~s Š  v { s v
Ž
v † s } ‰Š € ™t † s }z ” € •t – s
š
y
y
„ … t t † € v ~| | ˆ t … |z
œ
 ž Ÿ ž ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¢ ¦§ ¨
y
w
z t † t ‡ ˆ v v † s } ‰ t s Š ‹z |s |z Œ ~s Š  v { s v
yŽ 
z }  |z Œ ~s Š
y 
Ž
Ž
t ‚ ‡ v ” † t z }  |z Œ ~s Š  v { s v ” ‡ ˆ v ˆ } z v † s } ‰ Š € • t –  s
‡ v ~v … ‚
” s |– …
y

y
y 
} ‡ — t ‚ ˆ v ‰ t s } w ˜ u { v u s ƒ † } { Œ t “ ~| ‡ v ” † t z |s |z Œ ~s Š  v { s v ” ‡ ˆ v ˆ } z
Ž
y

‡ v ~v … ‚
” s | –  s t s Š ‡ — Š ™ ~” • s Œ  v { s v } z t s • Š s t … † } { } s Œ z t † w
v †s }‰v € Œs Š›
ˆv ˆ}z
v † s } ‰ Š ‡ v ” † t ‡ v ~v … ‚
Ž
€
Ž
y
 v € ” © Š – Š ‚ ˆ |  ˆ |Šz w ª
‡ v ~v … t ‚ { — Š€ t v † s } ‰ t s « –
v † s } ‰ts Š † ˆ” •Šw
œ
¬ ­®¯ £ ° ± ž ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¢ ² ³ § ¨
ˆv ˆ}z
€ •t – s
Ž
‡ v ~v … ‚
Ž
y
Ž
y

‚ t ˆ  €  v € ” © Š ‚ ˆ |  ˆ |Šz ‡ — | { Œ ‚ ‡ v ~v … ‚ Œ z
{ — Š€ t
v †s }‰ts «z w
œ
´ µ ¶£ ° ž ¯ ž ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¢ ² · ¸ § ¨
ˆv ˆ}z
€ •t – s
Ž
‡ v ~v … ‚
Ž
y
Ž
y

‚ t ˆ  €  v € ” © Š ‚ ˆ |  ˆ |Šz v { t u t ˆ t v { ‡ v ~v … t ‚
{ — Š€ t v † s } ‰ t s « – w
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¼ Á  ¾ Ã Ä ¼ Å ÆÇ È É Å Ê Ë Ì Í Î Ç Ï Ä Ð ¼ Ñ ÃË Ï ¾ ¿ Ä ¿ Ë Ì Î »Ï Ò Ç È É Å Í Ç Î Ç Ó Î ¼ Á Ô Õ Å ¿ Í Ï ¿ Î ¼ » Á Ä º ÃÄ ¿ Å Ì Ï Ò Ç ¼ Ö Ñ ¿ × Ê Í Ç
Ä ¼ Ê ½ Ç À ÃÑ Æ»Ø Ç Ù Ú ¿ Å Â Î Ç Û Æ» Î Ç Å Ü Ä º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¼ Á  ¾ Ã Ë Ç ½ Ç Ý Þ Ý ¿ Ò Ýß à ÝÏ ¾ Ç Ö Ê Å ¼ Ê ¼ ½ ¾ ¿ À Ç ¾ Ü ¾ ¿ Ä º Ù Ä ¼ Ƽ Ò È Ü Ñ È É Å Ç Ë Ýá Ý Ù
y
y
y
Ž
Œ ~t z „ … t t † € v ~|
† { } z Œ ‡ ˆ v ˆ } z v † s } ‰ | ‡ v ~v … ‚
” s | –  … © t ™ ‡ ~s ƒ s } } ~t ™ ‡ v © t { s } † ” € t { t s « – 

Ž
Ž
Ž
Ž x
y
y y
‡ v { z Šs t ‚ s t u v ‡ v ” † t ‡ v ~v … ‚
” s | –  … © ™ v ” ™ ‡ ~s ƒ s
‡ v { z Šs ‚
€ •t – s w
~} ™ s Š v † s } ‰ts Š ™‡ ” ™ Š t
y
y
y
y
‘
™ | ™ ‚ s ” Šz
~ } ‰ Š ‚ } ‹ Ozna r w
œ
y
|} ~v v €  v ‚ s v ‡ ˆ v v † s } ‰ v € Œ s Š v u ™ }  ” ©t s } € Š– s ƒ ‚ t ˆ  { } ~• Š ” s ‚ – t ›
‹ Ozna r
‘ it všechny
{ v ™Œ s v”
œ
‹ Zrušit
y
y
{ v ™Œ s v”
y
‘ y
y
Ž
Ž
~} ‰Š ‚ tz v † s } ‰Š t € •t – s
‡ v ~v … ‚
€ ™ t † s } z ” w   v … € « ™ ~t { ‚ ” ~† t
Ž + s } s ” z t ˆ | – ‚  ‚ ~ Œ € t ™ s | – | w
‚ ~Œ € t ™
Šz
y
y
Šz
™ | ™ ‚ s ” Šz
oznar ení
y
y
™ | ™ ‚ s ” Šz
y
y
v
y
y
~} ‰ Š ‚ t z † ˆ” • Š t v † s } ‰ t s Š € • t – ‡ v ~v … t ‚ € ™ t † s } z ” w   v … € « ™ ~t { ‚ ” ~† t
Ž - s } s ” z t ˆ | – ‚  ‚ ~ Œ € t ™ s | – | w
‚ ~Œ € t ™
v
y
‘ y
y
y
~} ‰Š ‚ tz
y
Ž
Ž
v † s } ‰Š t € ™t † s }z ” € •t – s
‡ v ~v … ‚
™ } ~ } s ” z t ˆ |– ‚ « z
œ
‹ Ozna r it alfanumerické
y
y
|{ t s ||‚ Œ v ˆ t z w
œ
‘ y y
y
‹ Ozna r it zam r ené
Šz v ~ } ‰ Š ‚ t z v † s
y
Ž
v † s } ‰ | s } v ‡ } ‚ v { t z ‰ t s  ‡ v ~v … ‚
v †s }
Ž ‚ ~Œ € t ™
* s } s ” z t ˆ | – ‚  ‚ ~ Œ € t ™ s | – | † } z
œ
‹ Ozna r
œ
‘ y y
y
y
Ž
y
y
¨
‹ Ozna r it orientace
Šz v ~ } ‰ Š ‚ t z v † s } ‰ Š t € • t –  s
v ˆ |t s } – t € ™ t † s } z ” z ƒ — t s Š w — t©t t “~| ™ |
y
Ž
y
y
Ž
v †s }‰| ‡ v” †t z ƒ—ts  u v {
v † s } ‰ t € « •t ” € t { ts « z † ‡ „ ™v u tz € •t – s } ™ }s v € |™‚ } } € •t – s
y

y
y
Ž y
v ˆ |t s } – t } ™ | ™ ‚ s ” Šz ‚ ~ Œ € t ™
* s } s ” z t ˆ | – ‚  ‚ ~ Œ € t ™ s | – | † } z ƒ t v † s } ‰ t s  † } s t v † s } ‰ t s  w
œ
‹ Smazat
it stanoviska
nastavení
‘ ‘ y
Šz
Šz
y
v
Šz
v
y
y
v
y
~} ‰Š ‚ tz
y
~} ‰Š ‚ tz
y
Ž
Ž
y
¨
} ‰Š t € •t – s
† } z ‰ t s  ‡ v ~v … ‚
€ ™ t † s } z ” w — t©t t “~| ™ |
y y
y
Ž
y
y
‰ t Šz v † ‡ „ ™ v u t z † } z ‰ t s  ‡ v ~v … ‚
} ™ | ™ ‚ s ” Šz
y
ƒ t v †s }‰ts  † } s tv †s }‰ts  w
y
y
v † s } ‰Š t € •t – s } ™ }s v € |™‚ } € ™t † s }z ” z ƒ —ts Šw
Ž
€
y
y
z } … t t € t • ‚ t ˆ Œ s } ™ } € t s Š † } { } s Œ { v { |} ~v v €   v v ‚ s }
‡ ˆv v †s }‰v € Œs Šw
Vyhledávání položek
y
y
y

Ž
| ™ ‚ s t t “ ~| € ™ t † s } z ” ‚ t ˆ v ” ‚ v ~| ‰ Š ™ t ~s v ” ‚ ~ Œ € t ™ ” € ~t €  z { v ~s Šz ˆ v  ” v u ˆ } † v € ‚
™ t † v u ˆ } † Š z } ~

y
y
Ž
¨
v ‚ s v { v s ƒ  v … z „ … t t † } { } ‰ Š™ ~v €  ~t { Œ € } s   v u v { ” w ˆ v ˆ } z v † s } ‰ Š ‡ ˆ € s Š u v { † } { } s   v ‰ Š™ ~}
‘ ¨

Ž
‹u t † v  ~t { ” s } ‡ — t { ‰ Š ™ ~Š w v ‚ ” { u v { { } s   v ‰ Š ™ ~ } € ™ t † s } z ” s t s Š v † s } ‰ Š u v { ™ s t © u ~|… • Šz € • • Šz
y
y
 y
y
x Ž
y
y
‰ Š ™ ~t z w  – t t “ ~| v † s } ‰ | { } ~ • Š u v { { } s   v ‰ Š ™ ~ } ™ | ™ ‚ s ƒ t • |‡ ‚ ” { v ~„ w
 ~t { Œ € Œ s Š ~† t } ‚ |€ v € } |
Ž
‡ — Š ‚ } † t z Sou q adnice → Najdi položku s t u v M p q ení → Najdi položku w ˜ ‚ s v ‡ ˆ v €  ~ t { Œ € Œ s Š
y
y
y
Ž † ˆ ” • Š t ™ | ™ ‚ s ” Šz ‚ ~ Œ € t ™
Esc w
Volba zobrazených údaj
! " # $ % & ' ( $ ) " & $ * & + , - * . ! $ & / ! , - ! 0 1 2* 3 ! 4 & 0 5 6 $ ! 7 * + % - ! 89
0 5 ! * + ; ! 2 9 & 0 6< 9 / ( 1 ! ! 0 / , 2 0 5 2 & $ * : 0 Seznam → Parametry zobrazení
6 = ) " & $ ! 2 ' ! & . & * ! 0 $ ! 0 " 0 5 2 . 8 ; + . ! $ & /
& 1 ! $ ( . & ! $ & , - * 3 7 0 5 7 0 5 2 ; 2/
& '! $ & 0 . 3 - 8& * 7> : . ) " 9
! * 5 ! 2 6 ? 8) 8$ ! * : * 8 &
& $ 3 - 8 & * 2 . ! $ & / 4 7 87 & ) & " ! * # $ 3 - 8 & * 2 . 3 $ * ! /
: 0 ) 9
0 5 2 . 8 ; # . 8 0 , !
7 87 2/
0 "&* +/
8& >2 !/
/ : ;7
. ) " 9 & 8! & 0 " * 2 5 3 ! . - 8& * 7> & / 7
. 8 0 ,( < 6 @ & . & * ! 2 $ ) " & $ ! + ,- % &'( '! " ! . 0 ! * 3 7 0 5 7
7. * + ,- * + . 0 ! ,- 6
A B CD C EC FGH I H J K L EC MN O P Q RD S T U V J W X E J R EMT R GW V M W T Y C Z [ J U I W X \ W MU ] Q W V W M X ^ X D C _ C T U ET W B HE I H O R L G` Q R Z a
I W X \ W MU ] T J HZ [ b \ X Q W X V B aI GX Y J c P Q RD C T U V J X EU d e R I ER T C J a D C O C O R L G` Q R Z aZ [ I W X \ W M S V B C T O R EW V M W L R b Q N
J W T K T U ET ` B C J N I W X \ W M d
Krok zp t
f
g 0 ! " & , ! 0 " * ! ! # * . ! $ & / ! , - 4$ / : 9 0 5 7 3 * 3 29 / & $ 3 2 0 8 1 ! < 8$ ! * " 3 7
Editace → Krok zph t
6 i : . #/
j k g l m
* : " * 3 * & , 2 0 & / 7 6 o & 0 & / p '! . & / . & 3 0 " & 1 + ! * 5 ! + . ! $ & / 9 8$ !
! $ 3 * 7. 8! * & 1 # /
0 / , 2 0 5 2 & $ . 7 8 3 3 7 n " / & , ! $ / 3 , - * . ! $ & / ! , - $ * 8 3 ; 2
.! $ &/ $ * 83 ;p 6 >!
! : 0 !"&,! * "&,!
0 . 8! 2,- 8 1 ! + ,- 0 ! " & , 2 '! / ! $ ! * ! 87 . 2
# * : " * 3 * & , 2 0 & / 79 ! " 3 ' ! 0 " & 1 + . ) " q r s t u 6
U M W T J ` T R Z a V R _ K V M W L M W L O V K E D C T U V M ` O Q J K J R V W V B C HJ Q C W T ` J a I W X \ W M X d A W V B C HJ Q C W T ` J a D Hb EC Q U
J C GO C T M ` E HE O _ K J U Q B aT C V M W T C Q C J c d
P etahování dat
& & * . ! $ & / ! ,- 8$ ! 0 / , 2 / : ; 7 0 5 ! & - * &
"( $ + ,- & * + ,- ! 6 5! &- * &
8$ ! ) & 3 8 2 0 8 1 4 9 & 21 ' ! $ ) " & $ ! " $ " <9 ! ) , ! 8+ ) 8 $ & > ! + , - 0 8 1 ! 6
Postup p i p etahování jednotlivých položek
6 / 2. ! & 0 1 & * & 0 8 1 " $ " / : ; 7 6
q 6 i 7. ! 8! * #
8& > 2 / : ; 7 6 @ & $ * 8! # 0 8 1 , ! . ! $ ) " & $ 2 " $ " 6
6 " 1 ! . 7. # 8! * #
8 & > 2 / : ; 79 & 0 - : ) ' ! ' ! ' 2/
. 8! * & 9 ' & . ! " $ " / : ; 7 / 2 0 8!
> ? "$ "!/
- 9 * !"#/
0 ) "&$ * ,! 6 57 0 - :) / ( 1! !
'! 0 " 3 * / 2. 6
! " # $ % & ' ( ) *+ *, - . / 0 1 2 . 3 + . ) - 4 5+ 6 ( + 1 ) - 7 3 ) 8 9 + : 4 + 5+ : 1 2 4 ; ( * - 9 2 <( *( =
! " # $ % & ' ( ) *+ *, - . / 0 1 2 . 3 + . ) - 4 5+ 6 ( + 1 ) - 7 1 *( . @ <( A B9 + 4 ) + 4 ; ( * - 9 + , - ) 0 C - * -
- 1 B ( 4 * + , - * D< E ) F A ( 3 ) - /
A * ( < ) @ 9 + * G 4 2 7 , F 4 + H ( * ) I C E - 5 + J + , @ + 1 ) + 7 - * C =K =
L MN & O ; I: A ( + P < ( , I7 < ( Q 5E 1 2 . 3 + . / G 6 E 2 / I A * 8 ) ) - 4 5+ 6 ( 9 5 - , ) I9 + + 1 ) - 4 . + J . - / 2 =
" % R & ' 2 *+ 4 + C + P 2 / 0 1 2 . 3 + .7 <( Q5E 2 / IA *8 ) ) - 4 5+ 6 ( + 1 ) - 7 1 *( . @ ) ( ) I A B9 + 4 ) + 4 ; ( * - 9 + , - ) @
S
C - < ( 4 ; E< / + 2 * =
T = U ( Q5E 1 2 . 3 + . 2 / IA *8 ) ) - A 4 . 0 , ) @ /
+ 1 ) 8 7 2 , + 5) 8 * ( 5( , @ * 5 - H I* 1 + / G 6 E = V - * - < A + 2 4 ; ( A 2 ) 2 * - ) ( P +
3 1 + 4 I. + , 0 ) - ) - 4 ; I A 52 6 ) @ / I A * + =
Postup p W i p W etahování bloku položek
X
= Y 3 ) - H *( 4 + : - C + , - ) @ 4 + 5+ : 1 G , A ( 3 ) - / 2 =
Z = [ / IA *8 *( 1 2 . 3 + . / G 6 E 1 - / 1 + 5E C + + 1 ) - 7 3 ) 8 9 + : B9 B ( *( C - * - 4 ; ( * - 9 + , - * =
\ = ] *EA 1 ) 8 *( 4 . + A *; ( C ) I *5- H I*1 + / G 6 E = ^ + 1 2 C / 0 *( 4 + 2 3 ( C , + 2 *5- H I*1 + , + 2 / G 67 A *EA 1 ) 8 *( 5( , @
* 5 - H I* 1 + A 4 + 52 A 1 5 0 , ( A + 2 _
Shift `
=
T = V . : * ( A * E A 1 ) 2 * @ 4 . + A * ; ( C ) I D5( , @ K * 5 - H I* 1 + / G 6 E7 - 4 + 9 G P 2 < * ( < ( < I/
12 .3+ .(/
4 + + P . - 3 + , B( = V - 56I
4 + A *2 4 <( A9 + C ) F 7 < - 1 + 4 ; E 4 ; ( * - 9 + , 0 ) I <( C ) @ 4 + 5+ : 1 G = a E6 I A ( 4 + 2 3 ( ) 8 1 *( . @ 4 + C + P G 1 2 . 3 + .2 b
! c #$ d
> ? & ' ( ) *+ *, - . / 0 1 2 . 3 + . ) - 4 5+ 6 ( + 1 ) - 7 3 ) 8 9 + : P 5+ 1 4 ; ( * - 9 2 <( *( =
! c #$ d
& ' ( ) *+ *, - . / 0 1 2 . 3 + . ) - 4 5+ 6 ( + 1 ) - 7 1 *( . @ <( A B9 + 4 ) + 4 ; ( * - 9 + , - ) 0 C - * -
- 1 B ( 4 * + , - * D< E ) F A ( 3 ) - /
A * ( < ) @ 9 + * G 4 2 7 , F 4 + H ( * ) I C E - 5 + J + , @ + 1 ) + 7 - * C =K =
Kopírování dat
^ ; ( * - 9 2 < ( * ( Q 5E P + C G 3 < ( C ) + 9 + A ( 3 ) - / 2 C + C . 2 9 @ 9 + 7 < A + 2 4 + 4 ; ( * - : ( ) I , 4 . , ) I/
e 9 B ( * ( Q 5 E < ( 3 1 + 4 I . + , - * 7 *< = 4 + ) ( B 9 - * E , 4 f , + C ) I/
A *EA 1 ) 2 *2 1 50 , ( A2 _
Ctrl `
A(3) -/ 2 , G/ -3 0) G =
A ( 3 ) - / 2 7 C . : * ( 4 ; E 2 , + 5g + , 0 ) I * 5 - H I* 1 - / G 6 E
=
' ( ) *+ 4 + A *2 4 / 0 , 5E, 4 + 2 3 ( ) - 4 ; ( * - 9 + , 0 ) I C + A ( 3 ) - / 2 = h - 4 ; ( * - 9 + , 0 ) I C + , F 4 + H ( *) IB9 + 1 ( ) ) ( / 0
1 50 , ( A - _
Ctrl `
, 5E, 7 P + C ) ( ) I 3 ( A ( 3 ) - / 2 , G / - 3 0 ) ) E1 C G =
i 8 ; ( ) I / ( 3 E C - *+ , F / E + 1 ) G 4 ; ( * - 9 + , - * ) ( 53 ( = e 9 B ( *( Q5E 4 ; ( ) @ A * ) ( P + 3 1 + 4 I. + , - * / 8 ; ( ) I 3 <( C ) + 9 +
A + 2 P + . 2 C + C . 2 9 @ 9 + 7 4 + 2 : E< * ( 1 + 4 I . + , 0 ) I 4 ; ( A A B 9 . 0 ) 1 2 Q j 2 ) 1 B (
Zkopíruj
-
Editace → Vlož
Editace → P k enes . ( A 4 = Editace →
=
P e íslování seznamu
l
m
^ + , G , + 50 ) I 4 ; I1 - 3 2
Sou k adnice → P k en íslování
C E- 5+ J + , @ + 1 ) + 4 . + 4 ; ( H IA 5+ , 0 ) I A ( 3 ) - / 2 =
) (P +
M o k ení → P k en íslování < (
3+P .-3() +
Volba vstupního a výstupního souboru
# 2 3 !
! " # $ % & ' ( ) ' * + , - 0 4 5 4 ! 8 "# 8 - ! .5 3 2 ! - $ / # / ! " % % 9/0% 2 #
! . - $ / # -
! 01
% 3 2 ! 2 # . 6 + 7 "
$ / -
-
!
-% 4 " 5 % 3 6 . #
! +
Dopln : ní p ; ed < íslí
= > #
# 3 ? " ! / 0 ! 2 @ / 4 #
- ! $ /#
- ! $ / . % 8 ! # 8 . $ /015 3 - ! ! / 0 $ / @ / 8 + = % ! # 8 - ! $ /5 ! / ! / . - 4 $ $ /01 - ! $ / +
A 1 B /0 3 9 % 1 05 " ! . /0F . % C
D
, ! % 1 1 E - D
A 1 B/0 # . 8 $ 0 D
H . B/0 - ! $ / # -
G ! " % # / - ! $ /
# 5 $ 6 8 / 3 % 6 # +
! 0 1 5 / 4 E# 2 3 4 3 4 #
# +
D
I 0% . /
$ % E
Doplnit úplná J ísla bod K
G+
Zm : na p ; ed < íslí
= - 0 # . . - ! $ / # 2 3 ! .#
2 6 C
Nastavení konstantního p L ed M íslí
N O P Q R Q S TU V W U X Y Z [ Z [ \ ] R \ ^ UR _ ^ ` Q P O a b c d ] R Q e [ f V W Q c g h ] Thi ] R \ g h O b c [ b R_ V W Q c g h ] Th ^ j V T[ UR c b
^ ] R_ V [ hO b b k f [ k \ l m b V W Q g h ] Tb ^ n [ h c b ] R \ [ b _ ^ ` Q P O [ j a b c j X \ c \ [ f V W Q c g h ] Th l
N O P Q RQ STU V W Q c g h] Th _ a b c d b c ] Ro \ [ URi V b [ Q PO RQ ^ ] R_ V [ h W n c Q k V o n X c [ p i [ Q a b c b [ Ze X \ c QeRQ O b c [ b R_ q l
Nastavení p L ed M íslí pomocí masky
m W Q e Q R Q S TU ] U X Y Z [ UR [ Z k R Q o f g n ] R U V d ^ b c [ hO b V W Q c g h ] Thi Y d r Q R Q V b _ r hR X Y Z [ _ V W Q c g h ] Th V b Y b P h Y \ ] k j l
s \ ] k \ _ Y b r t _ eQ X Y Z [ UR V b _ X Q [ Z k RQ o f g h] TUP Q ^ V W Q c g h] Th l s \ ] k _ TX Q X \ c \ R c ^ Z Y \ X V d ] b a j u
v
w x y z x y { |x } ~ z €
 \ c n RQ STU Y \ ] k _ ^ Q R^ \ o_ ‚ ‚ ‚ ƒ ƒ ‚ ‚ ‚ „V W hV \ c [ Z TX Q V b _ r hR U Q k ^ U^ \ TQ [ R[ h X n V U] … … … ƒ ƒ … … … †i a _ c b _
g h ] TU P Q [ \ V b X U P h P O i [ \ [ U P O r e ] b _ ^ Y \ ] P Q b R \ X [ hk j „[ Q a b Y W hr k j †i X \ P O b ^ n [ j i X \ R hY P b b ] R \ R[ h
g h] TUP Q a _ c b _ [ \ O o \ X Q [ j X [ \ k j X \ c \ [ p Y U ^ Y \ ] P Q l
m d ^ b c [ h V W Q c g h] Th ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž a j RQ c j V b X \ c n [ h Y \ ] k j ‚ ‚ ‚  ‚ ‚ ‚ ‚ a j Tb X Y Z [ Z [ b [ \ ‡ ˆ ‰  ‹ Œ  Ž l
 [ \ k j [ \ V b X UP hPO b R \ X [ hk d a j X d ] R \ Tj X \ PO b ^ n [ j i g R^ o R n g h] TUP Q V W Q c g h] Th a j a j T\ [ \ O o \ X Q [ \ g h] TUP h
 l
v
w x y z x y  { } ‘’ “ ” ‘
m W Q c PO b X h X V d ] b a ^ j O b ^ _ eQ ^ V W hV \ c Z i r Q ] Q X \ Y Z t _ eh eQ c [ b RTU^ f g h] TUP Q i \ TQ [ Q [ h RW Q a \ Y Z [ UR eQeUPO
V b W \ c h l m b k _ c V b R W Q a _ e Q R Q [ \ V W l V o ^ [ h R W U g h ] TU P Q V W Q ] _ [ b _ R [ \ k b [ Q P V W Q c g h ] Thi V W Q c P O b X hY
XV d ]ba QY
R b O b [ Q c b P hThR Q l s \ ] k _ ^ ` \ k Y d r Q R Q X \ c \ R U R hY
X V d ] b a Q Y i r Q [ \ Y h] Rb b R \ X [ hk d
[ \ V h ` Q R Q V b X U P Q X [ \ k d ^ V W Q c g h ] Th _ X \ ^ W Q [ f ^ Tb Y Q [ f X n ^ b o P Q l „[ \ V W l
• Ž – • – • Œ –  • Š – • ‰– • ˆ – • ‡– †l
— X O TQ c Q Y
k Rb Y _ i r Q ^ ` Q PO [ \ V W Q c g h] Th [ Q Y _ ] h Y hR ] RQe[ p V b g Q R X [ \ k d i e ] b _ V b X UP Q g h] Tb ^ n [ j [ Uk b TU
X TQ ^ \ i \ TQ X V o \ ^ \ l ˜ ^ Q c Q [ b _ Y \ ] k b _ R Q c j c b ] n O [ Q R Q ] R Q e [ f X Y Z [ j i e \ k b ^ V W Q c P O b X hY
V W hV \ c Z
„^ p ] TQ c [ f V W Q c g h] Th a _ c Q b V Z R ‡ ˆ ‰  ‹ Œ  Ž † l
m W Q e Q R Q S TU ] U V b _ r hR U[ c Q ™ j V b g hR \ [ f X TQ ^ \ i Y d r Q R Q V ] n R g h ] TU P Q ^ Tb Y Q [ p P O X n ^ b o k n P O ] Q X [ \ Y f [ k Q Y
Y U[ _ ] l  n V U ] • ‡ – X [ \ Y Q [ n R Q c j V o ^ [ h X [ \ k X V o \ ^ \ i X n V U ] • š ‡ – X [ \ Y Q [ n V o ^ [ h X [ \ k X TQ ^ \ l
R Q e [ f O b ^ p ] TQ c k _ i e \ k b ^ V W Q c P O b X hY
V W hV \ c Z i TX Q RQ c j c b ] n O [ b _ R U V b Y b P h Y \ ] k j • š ‡ – • š ˆ – • š
‰–  • š ‹– • š Œ – • š – • š Ž – l
m W U V W Q g h ] Tb ^ n [ h V b Y b P h Y \ ] k j Y n R Q [ \ ^ h P Y b r [ b ] R g h ] TU P Q V d ^ b c [ hO b V W Q c g h ] Th TUa b ^ b T[ Z
V W Q O \ X b ^ \ R l  \ c n RQ STU [ \ V W hk T\ c Y \ ] k _ • ‰ – • ˆ – • ‡ – ‚ ‚ • Ž – •  – • Œ – i a _ c b _ V o ^ [ h RW U g h] TUP Q
X \ Y Z [ Z [ j X \ V b ] TQ c [ h R W U g h ] TU P Q i X \ R hY P b g R ^ o R n \ V n R n g h ] TU P Q X d ] R \ [ Q a Q X Q X Y Z [ j l m d ^ b c [ h
V W Q c g h] Th ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž a j RQ c j V b X \ c n [ h Rf Rb Y \ ] k j a j Tb X Y Z [ Z [ b [ \ Œ  Ž Š ‹ ‡ ˆ ‰ l
Zm na ísla
! " # $ % & ' ( # )
# * + , - . # / "
% + 0
+ 1 !"# # # & ) % ! - !
" ! " %
$ % &1 2
% + 1 & ) ( # $ 3 + , % + . ! " $ % & 1 ) ) ! " % . # & # & % . 1 )
"7 % % + 0
# + ,% + # & - < =( $ 1 & -,% . ? + %$ ,-/
#
%1 #&
" ) % #& " $ % &' . A ) ") # & # 1 %1 #&
% 1 $ % ,1 ' #
%1 $ % & 3 $ $ % . ,- / &
B ,% #
& #,&
" + # 8 9: ; 2 % + 1 & # + % ) % ! - !
/ ) ! " % . -
% 7 % % 1 $ % , 1 >$ % & ' "7 % ) ' % $ 1 1 )
% & #& #
/ $ 3 4
5 6( ' 5 . 3 * *" ) % 5 # & % . #
0 ! " % (
0 7 % ! " # $ % & 1 > ! " 5 & % & # 1 @2
/ ) ! " % . 3(
# 1 %1 #&
" ! " % $ % & 1 # & - " ) ,% . 0 &
% . ) ! " % . #
% 7 % & % & ,1 7 0 7 % % 1 $ % ,1 >. # , 0 0 $ % & 3 $ 1 & % 1 ) & -
$ 1 & % 1 !"# 3 ! " # ) % 1 5 " 3 & %
% . 0 7 % % 1 $ % ,1 @(
#@2
1 !"# ) % % /" # + 3 ( #+ % 1
) & ! " " 2
C D EFG H I G H I D J KL FM N O P K L D Q P R S T L M T I R U P GV H M T W GXR N H I D U J KL FK P D Y M N J KL FD Y M U T S R L Z R [ U M H M \ T J T ] D S D
H \ M N ^ L X H I D J KL FM N O P K U M P M N ^ _ M H \ O Q U P ^ _ M L D Q P R S T L M T I R U P GV ` a M Z T U S O XD Q N M FD P M H I D J KL FM N O P K U M
H b N M U P K_ M L M T Y M \ T [ Y T U D Q M Y \ R Q D P M N R \ M N P ^ _ FO c D P K L U M XR Q D S [ Q U R S O H \ M d \ R S N H I D J KL FM N O P K
H M Z \RJMN RX`
a M H I D J KL FM N O P K N \ O S V G ] D U P M _ M L M T Y M \ T ] D H I D J KL FM N R P e L M T Y M \ R T XM S R XGV Z f H I D GP U D g M N O P [ P D FQ D XD U f
H I D J KL FM N O P K N \ O XGX H I KZ R Q D S
Editace → Krok zph t
`
P i e íslování
! " % . -
" # 1 ) 1 " # ! "+ >
P j ek íslovat l m
n o p q rq s t u v w xtry u z { | } ~ r €  q ‚ ƒs xw v } „ … q x
s q u „ { | y „ q ~ w € w † u q w u „ { ‚ q „ ‡ € w xw p ˆ ‰ m Š  t €  q ‚ ƒs xw v } „ ƒ s q u „ { | † | ‹  q „ ƒ v } |
€ Œw  Œ{|
„ { v ƒ… „ { ~ ƒu ƒ
„ } s xq z † Ž ƒ … ƒ v w x~ ‰ 

‘ ’“ ” •– —˜ ™ š › –›š œ ˜ ™ – ž š
Š w ˆ † z r† r w v w x~ † u { Ÿ ˆ Œ r„ q r q y ~ † z w † €  t €  q ‚ ƒ s xw v } „ ƒ u | ‹ „ ‹ „ { t ‚ ƒ s x { s r { „ w v t s q ˆ m q ¡ xt r { r w v w x~ {
v ‰ € „ † r}y ‚ƒsx{ sr{„ w v tsq ˆ u o sr{„ w † ~ q u q u | ‹„ ‰ m

‘ ’“ ” •– —˜ ™ š › ˜ ¢“ œ ›š £ “
Š w ˆ † z r† r w v w x~ † u { Ÿ ˆ Œ r„ q r q y ~ † z w † €  t €  q ‚ ƒ s xw v } „ ƒ u | ‹ „ ‹ „ { t ‚ ƒ s x {
w Œ tq „ r { … ƒ m q ¡ xt r { r w v w x~ { v ‰ € „ † r } y ‚ ƒ s x { w Œ tq „ r { … ƒ u o s r { „ w † ~ q u q u | ‹ „ ‰ m

‘ ’“ ” •– —˜ ™ š › š —¤š œ ¥ ¦ “ ¢£ ž §
Š w ˆ † z r† r w v w x~ † u { Ÿ ˆ Œ r„ q r q y ~ † z w † €  t €  q ‚ ƒ s xw v } „ ƒ u | ‹ „ ‹ „ { t ‚ ƒ s x { ~ w z o s { x¨ { „ † | q Œ t … ˆ | t
tz q „ rt¨tˆ } rw Œ ‰ m

© š £ ª ˜ ™ š › « ¥ ¬ —£ ›­
®
s q u „ { | q … ¯ | ‹  q „ ƒ s q | w ¯ w † „ ‹ ˆ r q Œ } ‚ ƒ s x { ~ w z o w € { ˆ w v { r °„ { €  m v €  ƒ€ { z ‹ w € { ˆ w v { „ ‡ ¯ w
u { | ‹  q „ ƒl m Š  t „ w Œ | } x„ ƒ|
€  q ‚ ƒs xw v } „ ƒ ~ ‰ w ~ ‹ u { | ‹  q „ ƒ z w s r { x{ w z xtŸ„ } „ w v } ‚ ƒs x{ y € w z xq € w u t… q y
„ { ˆ r q Œ ‡ s q | ‹  q „ ƒ v s q u „ { | † „ { … ¯ } u ƒ m Š w ˆ † z v Ÿ { ˆ r† r w v w x~ † u { Ÿ ˆ Œ r„ q r q y € w €  q ‚ ƒ s xw v } „ ƒ ~ † z w †
| ƒr v Ÿ q …¯ „ { r { rw | ‹  q „ ƒ w € ‹ r s¯ w z „ ‡ ‚ ƒs xw ~ w z † °r { ˆ w v ‡ y ˆ rq Œ ‡ z w s r { „ q € Œ v „ ƒ u { | ‹  q „ ƒ z { „ ‡ ¯ w
~ w z† lm
Š w €  q ‚ ƒ s xw v } „ ƒ Ž q u w ~ Œ { u q „ € Œ w r w ˆ w xy w ~ s { ¯ † Ž ƒ … ƒ r { ~ † xˆ † s r { Œ … ¯ { „ w v … ¯ ‚ ƒ s q x ~ w z o m
Hromadné zm ny v seznamech
®
s q u „ { | q …¯ s w †  { z „ t… t v s q u „ { | q …¯ | ‹  q „ ƒ xu q € Œ w v } z ‹ r ¯ Œ w | { z „ ‡ u | ‹ „ ‰ m Š  ƒˆ { u q |
→ Hromadná zm na „
q~ w
M j ení → Hromadná zm na
Sou j adnice
s q u w ~ Œ { u ƒ z t{ xw  w v ‡ w ˆ „ w y v „ ‹ | p | o p q rq
z q ¨ t„ w v { r u | ‹ „ ‰ y ˆ r q Œ ‡ s t €  q Ž q r q v s q u „ { | † € Œ w v ‡ s r m
t{ xw  w v ‡ w ˆ „ w w ~ s { ¯ † Žq Œ } | q ‚ q ˆ € Œ w ˆ { p z z {Žy ˆ rq Œ xu q € w | w … ƒ ¯ Œ w | { z „ ‡ u | ‹ „ ‰ † € Œ { v w v { r m
© ¦ œ ›
{p z Œ}| q ‚qˆ w~ s{¯ †Žq u { Ÿˆ Œr}v { …ƒ w ˆ ‡„ ˆ w
y ˆ rq Œ | v w xƒrq y ˆ rq Œ ‡ z {Žq ~ † z q rq ¯ Œ w | { z „ w †
u | ‹ „ w † | ‹ „ tr m Š w ˆ † z r w r w w ˆ ‡ „ ˆ w u { € „ q r q y € Œ w  Œ { | v } | u €  ƒ s r† € „ ƒ „ { s r { v q „ ƒ u | ‹ „ ‰ € Œ w €  ƒ s x† Ÿ „ 
w q z tr { ‚ „ ƒ¯ w w ˆ ‡ „ ˆ { | o p q r q u { € s { r ‚ ƒ s q x„ w † ˆ w „ s r { „ r† „ q ~ w ¨† „ ˆ ‚ „ ƒ v u r { ¯ y Ž q ¯ w p v s xq z ˆ q |
z {Ž m
Ž q ‚ ƒ s q x„ } ¯ w z „ w r { m
Typ zm ny
!"
# $
# "
) & 6 7 ' , ( 3 ) 3 >
1 >
8
: $ '" 2
2 # .$ '
2 3 ( 4 3 ) # "
( 4 .'5
, 3 ) 5 +!< !<1 " &
3!=
3( ' 5 1 5
: ( 4 3 ) # ' $ 1 ( 4 . ' 5 * : ' 1 ) 5
- % ( !
5 9 + 6
F G H I A J K DB
% ( ! 9 + : 5 ' - % ( ! 9 + " !3
5 1 ,3: 5
: ( 4 3 ) # "
' ! 2 )* ' + ' - 0 ( . , < $1 ( 4 .'5 ( 8
5 1 5 # M< ,3: 6 0 + L) 3 5 6
N ODP QAB
R
- % ( ' >
- 0 1 ." : !' ! ( ; <1
? @ A [email protected] C DB
E + : 5 >
" % & ' ( )* + # " , - . / . "
8 - 5 9 + - . / . "
!" 5 9 + : 5 ' 5 1 , 1 : ( 4 3 ) # ' 5 !3 * ' + + ' 3 - 4"
'
" $
$1 ( 4 . ' 5 - 0
6 0 + L) 3 # " 6
S T A B [email protected] H DB
% ( ! 9 + : 5 ' ' , '
" % & ' ' , '
9 + "
- " 5 3. " 5 3. <1 , - . , ' 2
6 V # " % & - 0 6 3. # * & ' ( )! ( ): 5 ? @ A B @ C DB ( 4 ; # 8 < !) * - 6 E +
! # $
# 3 - 0 ! 3 )5 ;
4"
$ 6
W X Y Z[ \ ] ^ _ `a [ bc ` d e f g h i e ` _ c jk [ l ` m n a g h i d h o jc c ] p Z` Y q [ a [ r [ r s r c ` t i h _ g Z\ ` c jZ c [ ur [ f
Funk v ní vztahy
w : 2&
!<1 # $
# )' # . " 2 !3 )
$ " " <# $ - . <* # 5 ( 8 (
3
4 <1 1 ' - 3 ( M5
8 - 0 M
( # $ - ." 2
! ( '1 8* (
$ 6 0 M
<1 & )' - 5 & !
( $ - ." 2
$ +35
, 3 ) 5 +!< !<1 : 5 )# , <1 =
x @ K y z{ @ | }~ N UJ €  H H ‚ ƒ UJ „ UJ € @ T H ‚ … €  H G C A † … H @ € y A J y [email protected] T H D‡
Název promˆ nné
Obsah promˆ nné
‰Š ‹ŒŽ
 ‘ ’ “ ”• –” — ˜ ’ ™
š›œ
 ”• –˜ — ˜ ’ ™
Žž Ÿž ¡ ˜ ™ ¢ ’ £ ¤¥ ‘ ¦ § ¨ § ©
 š Œª « ž  š Œª ¬ ž  š Œª ­ ž  š Œª ®
» ¼ ½ ¾ ¿À ¼ Á
ÂÃ Ä Å ÆÇ È É Ê Ê Ë Ì ÆÇ Í ÆÇ È
¼ Î
¯ ° ¤± ¢ ²‘ –• ³ ´ ¤£ µ˜ ¶· ¢ ¥ ‘ ¸ ¹º
¼
¾
Ê Ë Ï È ÉÊÐ Ñ ÒÓÏ Ê
È
È ÉÔÓÊ Õ
Název promÖ nné
Obsah promÖ nné
‰Š ‹ŒŽ
 ‘ ’ “ ”• –” — ˜ ’ ™
Název promÖ nné
Obsah promÖ nné
š›œ
 ”• –˜ — ˜ ’ ™
˜ ’ ˜ ¶˜ ± £ •· ¶
© ‘ £ ¤²˜ ± ‘ –

˜ ’ ˜ ¶˜ ± £ ’ ´ –³ ¢
 ‘± ‘£ ”
 š » ¼ ½ ¾ ¿À ¼ Á
³ ¢ • ²¶˜ ‘ ¥ ”–‘
¼
¿
Â! Ä " Ì Ç Ó # Ê Ë Ì Æ Ç È É Ê Ê Ë Ì Æ Ç Ñ $ Ó % Í Ê Ð &Ð Ì Ð Ñ ' Æ
Ï (
Název promÖ nné
Obsah promÖ nné
Ž Š ‹ ž Ÿ Š ‹ ž Š ‹
) ‘ ’ ™ ³ ¥ ‘ • ˜ ™ ¢ ’ £ ¤¥ ’ –‘ £ ¢ • ²¢ ± ‘ £ ”
* ‹
+ ¢ • ²¢ ± ‘ £ · ”²³ ˜ ± ³ ˜ ‘ µ¤¥ ¤‘ £ ²
‰
, ˜ £ • ² ¢ £ ² ¢ - ¤ . / 0¸ º ¸ 1 2 3 4 1 / 1 5 2 6 2 7
Šª
) ¢ ’ ¤ ¢ £ ± 8 . 4 / 04 4 ¸ 2 6 6 3 / 4 6 1 5 ¸ / 7
9 : ;<; =; >[email protected] A @ =; B C D E F : GH ?E B F : @I GA = H A J K : E B D @L @ M H J D A = E D =K N O O P Q P R S ; =; F J A =K F J T E = B T U P E
VF R AJW C X
Y
Z [ \ ] ^_ ` a b cd [ [ e f b e ` g ` ] \ h _ \ e [ b i _ ` b _j k l l ` g m [ n_ \ ` e o ^ p q r s t u v w
Y
Z [ \ ] ^_ ` a b cd [ [ e f b e ` g ` ] \ h _ \ xj b e a b c m g _ ` d y z k l l ` g m [ n_ \ ` e o ^ { | u v | } rv w
~ i n\ ] \ e [ € [ j _ od _[ ‚ [ i _j ‚ ƒ € j ] \ id [ ] b w
~ _[ „ _[ ‚ … c‚ ` ]  h\ i ` „ [ g … \h„  h\ ] b [ ] j † † c ‚ ‡ m b c g ‚ ƒ i [ € ˆ ` n\ g ‚ … ce n` ] j h\ g … \h„ f ˆ ‰ \ ] ‡j d g ‚ ƒ i [ €
b ` € cg c „ b [ d \ „
Y
‹ Œ  Ž t
m co\ „ [ ‰ b [ i_cŠ
Œ |  u | v ‘r’ “ } “ ‘” • u ‘“ – rv “ —  | v   | v r˜ ™ “ — “   š| ˜ r›
~ \ m ‡ ` g j i \ „ ƒ ‰ \ [ € h \ m ^_ ‚ ‡ ` e _ ^ o e œ n^€ [ m [ nb f „ b [ ‰ i _ m c „ ` _ \ „ ` _ ^ o e o d [ ‚ \ ‡ ` o c w
Y
  } ž š| Œ — ‘Œ   “ — – tv r “ u v| v ” t  š “  • ” ” Ÿ ›
ƒ ‰ \ _\ _\ ] œ g ` ‚ i ` _ b ` ‚ … w m g _`d
Y
¡y z ¢ £ ¤ ¥ ˆ e _\ ‡ m œ ‚ [ a _\ ` ‡ ^_„ \ _^o e ‚ ‡ƒ „  ‡ g [ € [ j i [ j … ` ] b ^o w
‹ Œ  Œ |  • ” rv Ž  ¦ ” “ v ‘ r} Ÿ § ¦ | Ž  ›
¨ c„ _ [ g ‚ ƒ i [ € \ „
„ ƒ ‰ \ _\ „ \ g ^ i \ € [ j © ] `h\ g ` „  ª [ m ` _ w « ` ‚ … ce n` ] ng \ g ` „  b ^_ h\ ] b [ _n^m f
j ‰ ^m ` _ \ n i e f © ] ` h \ w ¬ [ e j ] ] [ \ ] ^_ ` a b cd [ [ e f b e ` ‚ ‡ [ ­ b x [ ® g ` ‚ c † \ _ \ ¯ ° ± ² ¥ ` ] [ \ ] ^_ ` a b cd [ [ e f b e `
‚ ‡[ ­b x[ ³ g ` ‚ c†\ _\ ¯ ° ± ² k ˆ € j ] [ j _œ _[ ] m ` © ] `h\ b ` m g ´h\ „
g `„ b b œ w µ € ] [ € b  „ ƒ ‰ \ _\
g ` „  ª [ m ` _ b ` ‚ … w j ‰ ^m ` _ \ n i e f ^b x [ ‡ „ ` o \ g ` i [ j … ` ] b ^ o \ ˆ „ ƒ ‰ \ _ \ _ \ ] œ „ c_ ‚ ‡ [ e ` ‰ ] € [ ] m h \ ] b [ „
i[ j € [ ‡j m co\ ‚ ´ ‡ƒ i[ j … ` ] b ^o w
Zamykání bod ¶
¬ … ^ g „  b ´ o d m i \ g b ` „ j i [ j … ` ] b ^ o ng \ g ´ ‡ [ m \ ª „  b ^_ ^ ` _ ‡ ^€ j _ € [ ] j w · ` † e ‡ _b \ _ \ ¸ n^ m [ n€ j ¹ |  ™ ” “ — vˆ
€ j ] [ j m † \ o d b œ j ‚ ‡ ` m [ m ` b f € [ ] œ g ` „ a \ b œ w ¬ … ^ m [ n€  º ¦   ™ ” “ — v € j ] [ j m † \ o d b œ j ‚ ‡ ` m [ m ` b f € [ ] œ
[ ] \ „ a \ b œ w ¬ … ^ m [ n€  {   • ” rv g ƒ i _ ` b \ ` _ ‡ ^€ j _ j ‚ ‡ ` m [ m ` b o d € [ ] ƒ € \ g \ g „  b œ w
Zm » na atributu m » ¼ eného bodu
¬ … ^ g „  b  m i \ g b ` „ j „  … \ b c ng \ „  b ^_ ` _ ‡ ^€ j _ € [ ] j w · ` † e ‡ _b \ _ \ ¸ n^ m [ n€ j ½ • q  ” ž ’ “ ¦ ˆ € j ] [ j
m † \ o d b œ j ‚ ‡ ` m [ m ` b f € [ ] œ g „  b  b œ b ` „  … \ b f € [ ] œ w ¬ … ^ m [ n€  º š r  ” v | ˜  € j ] [ j m † \ o d b œ
j ‚ ‡ ` m [ m ` b f € [ ] œ g „  b  b œ b ` [ ‡ ^\ b _ ` o \ w ¬ … ^ m [ n€  {   • ” rv g ƒ i _ ` b \ ` _ ‡ ^€ j _ j ‚ ‡ ` m [ m ` b o d € [ ] ƒ
€ \g\ g„ b œ w
Zám » na X a Y
¬ [ „ [ o c _n` a c_e ` ,
# * -
,
# *;
Zam nit X a Y
. / 0
2 + (
+ ( 1 + ' % # & '* +<+ ; 1 % ) (
2 ,/ ! " # $ % &' ( ) ( ) *+
! + + 3* # 4 + ( 5 6 7 8 9 + : + % " 4 4 2 , 4 ,
# * -
(
. /
Ozna = ování bod >
?
D
+*@ +< +
3* % ! <[email protected]
A Ozna B
it # ( ) @ + 2 1 @ 4 ; 2 # * C % @ 2 ! 4 ; ( $ 1 + * % *+; #
! < 2 1 @ % ( & " + ( )
2 % # ( /
% (
! " 2 1 @ /
Kapitola 6. Seznam sou adnic
' # $ 1 *+)' < 2 , * 2 & * 2 C ,
# * ( # 4 @ & # & /
?
C (
' ,
( 1
' + % , <+ ( (
5 6 7 8 9 ' % 4 @ # * # $ ; @ + % 4 1 <% & % ) + *
' # * % ( 1 + % < (
@ < 2 C ( $ ,
,
( ;
# * /
( (
@ < # # * /
Pohyb v seznamu sou adnic
,
2 &% ) 2 # *( * ' ' + /
@ + & <(
@ & % * ( 4
% ( ) ( ; ) 1 ' % * # *+ & 2 +
, & # @ ' ( <+) @ /
! "# $ % &' Šipka dol ( ! " # $ % $ )*
PageUp
! + # &' PageDown
! + # $ )*
Home
! & ! & , # +% - End
! & %. - 4
/
56 7 8 9: 6 ;<
5 ?L 8 9 @?7 1 4 E 8 1
T U V W X Y
5 1 = > 9 2 8 ?; @7 6 7 9 : A 8 1 = B C D 1 B? C > 6 C 5 E 8 F 8 6 G 1
5 3 : G 1 @6 :
7 9 : 3 A 9 B 2 4 1 K F:
S
7 E: A =
7 C P 51 G 6 :
4
@6 4 M
N8 9 C > H 5 B ? 5 A 6 :
E B6 `@? 7 9 C 8 = B1 =
4 1 @G =
A @E 4 6 53
– —
J F5 @6 :
K6
G 1 2 = O H 0 1 2 3
@7 6
Enter \
O @7 6 K 9 A 1 K6 2 8 =
† ‡ w … ˆ ‡ { ‡ } z w … ˆ ‡ { ˆ €ˆ ~ ‰ { Šw
7 4 @9 5 B8 1 5 BF G 1 2 =
7 4 1 @?B] 7 2 9 : E G ^ B
c d e f g h i j k d l m n op q r s k d l m n o t q r u v
w … ‹ ‰
€z ‚ ƒ Œ 
 ˆ  ‡|z
Žz † ~ ‡w ‰
 ‘ z }
„ } ‰ “ ”
q k j r n ˜
™ z €š
Žz † ~ ‡w
† w œ ~ …
ˆ €Ÿ ‚ z Ž ‰
z ¤ Ž {‰ |z
v
Ž ‰ ‘ ‡ } ~ › ~ z „ 
Enter ¡
† w œ ~ … ”
’
z ~ ƒ „ } …
۠ z
† ‡w ˆ ~ ‰ { ~ z „ 
 } z w ˆ ~ ‰ {  w ›Š Œ  w ‡ } ~ ƒ
“ ”
~ z €† z w ‡ † ‡ { ‡ ~   ‘ z  Ž ‚ ‡ { ” ž w œ ~ { |z w x y z {z  ‰ † z  w › Š z } { ‡ › z „ } ‰
“ ~ z „ 
 
 } z w
‡ |z £€ z ¤ Ž {‰ |Š› Š „ }
Ž ‰ ‘ ‡ } ~ › ‚ š ›Œ
 † ~ ‡
Sou a adnice → Hromadná zm  na
 ‘ Šˆ ‡ †
ž ‡w ’z ~ ƒ „ } …
„ z † z
[
Soubor → Nastavení → Prost a edí b
w x y z {z |z } ~ {€‚ ƒ „ } …
ŠŽ €z w
5: 9 7 E8 FH I 9: J6 8 F G 1 2 =
5 1 = > 9 2 8 ?; NC > 6 2
Q
7 9: J6 8 H
’
J E 5B? 56 7 8 9: =
V T Z > ? 6 2 ?B 9 ; ? G 1 2 =
_
! & +; @ + + 2 ( <
Akce
Šipka nahoru
0 1 2 3
•
2 4 %
Zamykání bod
R
@ (
</
Klávesa
 † } Š€z ›Œ
v
’
‰ † ‡w
‡ €z |z
‚
z ~ Š ” ¢ ‘ } Ÿ ‚ Ÿ {z £€ } 
’
z ~
v
~ œ w
|z † „  ‡ † z ~ 
Žz † ~ ‡w ‰
„ }
Ž
’
ŠŽ €z w
v
ˆ {z  ƒ |y
Ž { ‡ ~ } ‡  } ~ Š } ‡ € ¥ ‚ ƒ ˆ ~ 
 ‘ ŠŽ {‰  ~ Ÿ  ‰ † z w y ~ Ž {  ~ z ›Œ ‡ { ‚
‚
~ ‡  ‘ ”
Žz † ~ ‡w ‰
Ž ~ ¦  w ‡ › z w  
Žz † ~ ‡w ‰
 x ‚ } ~ Š „ }
T íd ní seznamu sou adnic
z † ~ ‡w
Ž ‰ ‘ ‡ } ~ › |z
‰ w ŠŽ{œ ~
)
~ ‡
} Žˆ ‰
8%") 1 # 0
:";)
?
6
 … › Œ €z | ‹ Š w ‡ ~  ‰ € ‡ ›  Ž z { ‘ Š } œ ~ ” ž ‡ { Šw › 
 
Ž ‰ „ 
6 ( %7 0 # 8 '%
$#- &
‚ €‡ Ž {~ Š Ž z † ~ ‡ w
Ž ‰ ‘ ‡ } ~ › |z
! " # $ " % & ' ( ) ' * # + , $ # - * # . / ! $ # - 0 . # . 1 2 3 4 " ! 5 ' 6
¦… † ›ˆ …
) 70 - 4
27
8" 9
) 72 6 + < " * = % $" %&' () %&"6 7 ; 0 + $# * 1 >
@ A B CD E FD B G HI CH
J # 1 !$#- K $";)
6 - $ " % & ' ( ) 1 0 . 76 L . ) ( 0 # 4" 0 & " 8 ' $ 4'
$# - * # .- !$# - %" 1 &
;") 1 ;
$" * " * # 1 $" $%"!) = 6
$ " M - ) L .) ( 0 # 4" 8 '$ 4
0 & " 8 ' $ 4'6
.+ ; ) = 6
8 '$ 4" 6
* # - 9 N
* # - 9 O # %# !"
) "!* ( < ) (! 5' ; 0 + $# * %&' ( ) '9
?
@ A B CD G HI CP
J # 1 ! $ # - $ " % & ' ( ) 1 0 . 76 L . ) ( 0 # 4" 8 ' $ 4
&
?
;") 1 ;
$" * " * # 1 $" $%"!) = 6
8 '$ 4" 6
* # -
$ " M - ) L .) ( 0 # 4" 0 & " 8 '$ 4' 9 N
.+ ; ) = 6
$# - * # .- !$# - %" 1
0 & " 8 ' $ 4'6 9
Q D RFHB S T A
N %# 6 %# 0 & '0
0 #&
' K !
( * # 1 K $";)
M U6
6 " 23 $# - &
) 72 %&' () 1 ) "!$# - K $" ; )
* 1 41 # $ # - * # .- 0 & 7 L K L ) 1 9 O # %# 0 # &
$# - * # .- 0 # M - !" K # M
6 < 7M - M # 6 0 . " $ " )
$%
' $" K 5
6 < 7M - M # 6 0 . " $ " ; # * .
O & ' ( ) ' 0 # 4" 0 & " 8 '$ 4'
0 # 4" 8 '$ 4
M # K % " 4" V # ) ) '6
X 0 + $ # * %& ' ( ) ' 4; " )
$";)
$%
0 $L) 1 K %
M #K U6
0 #&
' !
M !$#- K
;") 1 9
$ " % = M L 0 # - ; " * # + $ 8 ' $ " 4) = 6
4V ) - 6 " . 72 M U 3 # 7 " ) %7V7M L %# .- ) " ) ' 0 & " 8 '$ 4'
,%" 1 !
M #K U6
0 &9 0 &7 M #6 0 ." $7
K " ) ! 7) = ; 0 + $ # * % & ' ( ) ' ,0 & 7 M # 6 0 . " $ 7 $ # - * # . - ! "
K 1 %K # &") ) # K = $# - * # . # ) (3 # < !$# - K 5" 23 ) 1 * # 1 ;
# M
6 - !$#- - K " ") 1 K %
M 0 # .- 5' )
7 " ) %7V7M L %# . " 6 9 W
8 '$ 4# . # ; 475 # K L ) # %1 %# * # 1 ! $ # - %& ' ( ) 1
* " 2" ) (
6 - 9
K 7% 0 # - ; " 0 . # 2 " 4= $ 1 $ %U 6
! 7) = ; 0 + $ # * % & ' ( ) ' 9 X 0 + $ # * % & ' ( ) ' $ " )
$%
K -!" K
Y Z [ \ ] )
!" ) # - ) " 4; " ; K # 47% 0 . # M
Soubor → Nastavení → Prost ^ edí
< = $";)
6
9
Aktivní seznam sou adnic
_
` " a47 # %" K & " ) # K '2 " $ " ; )
!
M #
)
$%
M %7K ) ' 9 b L ; " K
K ") !
M #
O # M %" .= $" ; )
K 1 3 4" L K L ) '
) 72 !" " ) ; ) 723 6 L # * K 1 M 4" %- K = $
6
6
M % 7K ) ' 6 L K 47K )
$#- &
) 72 !"
$#- &
;") K " $%
M %7K ) ' %" ) $ " ; )
) ' K 4
$ %) # $ % < " !" ; K # 4" )
K # K U & L 2" 9 c # $0 - 5%() ' 0 .# d .
) 72 M %" .= !" # %" K &") !
6 ) #3 # 6 - !"
M # 0 .K) '9
45 '23 V- ) M 2 ' 0 . # d .
6 - ,)
0 &9
- M 4L L) ' * # + 9
N ) ( M %" . = 23 0 & '0
,)
6 + $#- &
M % 7K ) '3 # $ # - * # . - ! " ; # * .
" 23 !" K = 3 # ) U ) " 6 '% ; K # 4" ) < L ) = ; # %" K & " ) = 23 $ " ; )
0 & 9 0 & 7 0 # M - $) = 23 K = 0 # 8 %" 23 !"!723 < K = $ 4" M 1 ) " 6
6 + $#- &
) 72 !
M #
M %7K ) '
!' * = % - M 4L L) 1 9
Volba aktivního seznamu sou e adnic
f g hij k l m n o k p q
~
m r s t p u k iv q w x n hn o j r yih ht n q i o z w m r { | }
 t lg p o n q
j | j r y hn u ip yr ‚ r j ƒ r g k r m n m n o k p q n q
Soubor → Aktivní seznam sou € adnic
r hn j t n k „ v… m r s { r †w ‡ o n g hn † „ v… m i q w x n hn o j r yih p g hij k l m n o k p q ˆ ‰ n v… v n hn Šyi q lh x  u k „ m n o k p q
p g h ij k l‡ j | { n † h n z r yr x g s ‹Œ  Ž   ‘ ˆ
~
’ j p g †  h g yig k “ hn q | ” l k p m h p j r j „ t  u n g ˆ • r { † p o l m n m hn–k ƒ u ip yr ‚ r j ƒ r g k r ‡ – p g r z t i j | j r y k l
z rq r vl q nk s ˆ
~
 t n h  … k “ h n o n m n o k p q s q | ” l yi{ r j r yk r s z r yr x g s u r m h p j r j ƒ … r t  u g s ‡ m h n – k “ ‡ – p g r m n z t n h p … s – l u p h p
u r j „ z r — n hk lv… r g n k ˆ
Vyhledávání v seznamu sou adnic
!
"#$% & '$ ( & #
) *$ ) + "$ ,- % & . ()
4 " 1 - $ 5 1 5 ) 0 % 0- 5 1 / $ ( " $ ' ) , - 8& ) * 09 '$ % - $ 5 ) 3 : ( "& 1 - $ 5 1 5 ) 0 2 5 1 ( 0 )
< $ = 1 &
Soubor → Nastavení → Prost > edí
N J O P J Q B H I ?. - $ 5 & 2 $
< $ = 1 &
- $ 5 "
!
)
2
("
!
(& #
) & "
1 %
! & (& #
) * 3
, - 6 1 & 7 "$ &
! $ "6 ("#$ 03
[email protected] AB C D E F B F G B H I J EBF KB L M H I
! (& #
) * 3 S T) ,!
# 0
+
) * 3
Soubor → Nastavení → Prost > edí
1 , % . & ) *- / ( & - " 1 ($2)
" . 2 '
1 $) 0 ) + "$ ; *- 1 / - $ 5 1 R $ *- ) "$ 1 # $ ) , ( $ 2 )
"1 ) 0 ( $ 2 )
1 R$ *- ) % / 0 ( $ '$ 1 - $ "! & . % $ 2 - $ & )
2
) & "
( 0 T 0( # $ T 0( 0 3 S ) , - T 0( . % $ 2 - $ & )
1 %
? @ A B C D E U J C A B U K B C V W N A W ?. T) ,!
# 0
+ # $ T 0( 0 ) & '$ .
)
!
$ 2 ) $
'$'*- # $ T 0( 0 3
X Y Z [\ ] ^ _ ` ^ a Y ] b a c d [Y e f a f ] g h b e [Y h i Y e j g_ [gk l Y h b _ ` m h a c d [Y e f a f ] g h b e _ ` ^ ` ] n o c p d [Y l q gk ] Y r h i \ d [Y e f ] g
h b m s Y h b e [Y j g_ Y [ tm o b s _ f d [u p d _ Y s ] ^ v w _ b m i ^ e ] \p v w r Y x u ` o b s e g[ s ] ^ j ] u y z X Y ` b s h w _ b x Y ] b ` gv k r Y
_ Y s ] ^ v _ b m i ^ e ] \p ] Y v w r Y b x _ ^ d b a ^ ` a gp Y x b e w _ `Yl ] { d b h i Y e j g_ [g \ j g_ [^ z | ^ a gp l Y _ Y s ] ^ v _ Y `i ge n ]
h o \v f o ] n h b e [Y h i Y e j g_ [g ^ _ Y } m ] e f o ] n h b e [Y j g_ [^ k h o b a c d [Y e f a f ] g x b e m [s Y ` Y e c h b m r g` h b v n o ] n o c p d [u
^ [~ b o \`v m _k ^ h b ] ^ [Y s Y ] g x b e m ] Y ] g `i Y x ^ _ Y s ] ^ v e f [Y h o b d [gr Y ` z | ^ h o b `\ `b v m x b e w _ Y _ `Yl ] u v j g_ [Y v ^
o w s ] u v h i Y e j g_ [gv v w r Y _ Y s ] ^ v b x _ ^ d b a ^ ` a gp Y t^ a _ Y s ] ^ v m v b d b m x u ` [\x b a b [] n m v g_ ` n ] c yk h i \ d [Y e f ] g
h b m s Y h b e [Y j g_ [^ l Y ` Y e c ` i Y x ^ h o b d [{ e ] b m ` _ b m x b o a r e c p Y [u z
S # 0
+. /$ !
)
1 , ) ( $ ( $ 2 )
1 % $ 2 ) $ 1 0 * $ % 6 ( 2 0) ; ! ( & #
! $!
" # 0 ( & R ) ; % 3 € 1 0" $ = 1 " ! " ( $ 2 )
% ) $)
) * $ ! . ( & ' 0 * 0 * - " , . 2 % % 6 71 T $ ") + ) 5 2 1 6 ( & % 6 . 1 ) *- / % % )
! & / & ‚ ƒ C L M „. & " !
($2)
1 $) / 5) ;
! & (& #
!
(5!
) * 7)
# 3 5 ) 0 ! $ " 1 T " $ ) ; % ) $ & / 0.
) * 3 4 ! 6 / $ % ; " 1 ; - ) , )
& 5 % / 5) ;
…
S ) + "$ ; *- 1 ; T $ ") 0*- 8& ) * 0*- ' ( & 1 T "$ ) , % (& #
($ *- 1 5. '
20
) $ *- 5 1 5 (
$ 2 3
Ukládání bod
!
$ 2 $ ) 9.
9 3 † $ ) 0= )
("
"* & 5 5) ! 6 / $ "$ '$' & / " & T) + # $ "
# 0 "1 ) 0 ( $ 2 )
/ $ ) 0!
" 1 ) 0- !
(& #
) *.
% 1 ) , - ( $ 2 )
! &
# & () ; *- 1 ; T "$ *- . '$'*- / 1 ; ( $ ) $ ) 0 "# $ %
"3
S $ 1 ; T $ ") 0*- 8& ) * 0*- . $ '$ "# $ %
! $ " (& #
51 & .
) *. '$ ( "/ $ ' ( "$ # $ $ !
Grafické zobrazení bod
‡ - * $ "$ = ( $ 2 )
: !
" 1 ; ( "& ) 0 ( & % 1 T "$ ) , ( & #
!
(& #
1 ; ( "& & " !
"* )
("
1 $)
) * $ 7 5 ) 0
"1 ) 0 ( $ 2 )
!
) $ 2 1 ' ) ; ( & % 3
…
) * 2 % 2 " " $ 1 # $ # 0 ( & R ) , ! & ( $ 2 )
#$ ($!
2
" 39 ' $ # ( & R " + ) 0 1 ; T " & '
$ (% ) $ $ Π( "& '$ . 8* . 2 1 "$ # 0
! & (& #
!
2
3
Sou > adnice → Zobraz graficky
) * # $ ( $ ( % 7 ( & % ˆ‰ Š ‹ 9 3 < $ ( " / $ ( & % (
1 "1 #0 5 2 ) ; ( & % 3
Rozt íd ní seznamu podle mapových list

: # 0
2$!
Sou > adnice → Rozt > i Ž dle mapových list 
2 "# 0 " ( $ 2 )
!
(& #
) * ( & % 6 $ !
…
1 1 5 "$ 1 , ) . "$ , 1 5 !
& ! /) 0
1 ; *- ( "6 3
'$ % ) + ( 5 ) 1 $ 8$ $ ) T) 0 # 0& T * $ 3
: & / "0 " - " )
Porovnání seznam sou adnic
…
: 1 1 5 ) 0 # 0
("
2&
Sou > adnice → Porovnání seznam  sou > adnic
"("* ; "$ (" ($ 2 )
! 6 (& #
) * 3 : !
1) 5 1
($2)
'$ 2 % ! (& #
2 $ ) 1 , ) ) *. 1 T"$
%& & & ! "#$ %& '# ( ) * & ) + ) $ ' & ") ) $ * #, " - %& . / * ( 0 0 & 1& & 2 " 0 " 2 & .
Kontrola duplicitních ísel
3
/ $ #4 " 0 "5 ! Sou 6 adnice → Kontrola duplicitních 7 ísel 0 * 8 ) & 5 ' # & ! 9 + ! & * ) % & 0 # ' " 2 " # * : . ; ( #& & 5 5 ' #$ % & # < & 0 ' 5 # .
Odstran ní identických bod
=
/ $ #4 " 0 "5 ! 5 '& # < " 0
/ Sou 6 adnice
$ ) #& 4 " * : * ( 0 0 %& & & >
→ Odstran? ní identických bod @
%& ! *
! & # A 5 +
: ! ( 9 2 " #$ + #& ' ' < ( 9 B & * * #"! 5 ( 9 C & 9 .
& 1& & 2 " 0 " 2 & .
Kontrola íslování bod
3
>
/ 9 " ' ' 1 5 & #! & ! 5 ' # ' 0 # 0 ' 2 " & # * : & ! 9 . /
! 5 ' # % & 2 " # 4 " ! *
!" 0
' 5 #+ 8 9 < $ 0 " , & 1 9 & 9 & ! &
A
9
4 ) 2 " # 4 " .
Zaokrouhlení sou adnic
D
/ $ #4 " 0 "5 ! %& ! *
! & # A 5 Sou 6 adnice → Zaokrouhlení sou 6 adnic 0 ) #& " & # ) & ! 9 B & * ! 2 & ( ) 0 # < & 5 C ' & ( 0 2 & ' & & ' ( ) 9 " ' .
! 5
/ * ( 0 0 %& & & & 1& & 2 " 0 " 2 & .
Obnova smazaných položek
/ $ #4 " 0 "5 ! Sou 6 adnice → Obnova smazaných položek % & ! * ! & # A 5 +
0 9 " 8 ) < #! & ) * * ' , & ) $ 0 # < 5 $ + 5 '& * $ #$ 9 & ! 9 9 ! 4 $ 0 #& " 5 9 0
& & * . / * ( 0 0 %& & & & 1& & 2 " 0 " 2 & .
P ipojení souboru
D
/ $ #4 " 0 "5 ! Sou 6 adnice → P 6 ipoj soubor % & ! * ! & # A 5 0 ( * 8 * +
0 9 " 8 ) < #! & & E ' % " ") & ! 9 0 ' * $ ! % ) & ! 9 . F 9 0 ' (
* 9 : < & * ( ' & 1 9 4 ' $ ' 9 G H I J K + & * 5 ' & 9 5 # % 9
9 " * $ 9 0 ' ' B' & E ' ( * + * 1 9 4 ' + ! 8 ) < G H I J K
& 1 9 4 ' L J M + 0 .C .
Dvojí sou adnice
D
N $ '9
G H I J K 9 <O %& P . J : < & '& '& $ 9 "' 0
< ' & ! 9 & ) 0
5 < ( * 0 4 $ L 5 < ( * 0 . & ) # " 9 " ' " ' 8 + & * * & 8 & : ! ( ) ' 4 ) .
Q
) ( 0 4
% & & ! 9 # < & 0 9 " < ' & # 5 ( ) 1 9 " * 8 BF R S I T F R S I U C .
V 0 : * !*
! & " B 0 % 9 & 4 " + 0 2 & ' & & ' ( ) 9 " ' + 0 .C # ! & ' & $ ' ' 1 9 " ) * 0 "5 ! & 9
/
A
9
Soubor → Informace o souboru .
< $ % 5 5 ' " & ( 0 2 ': 0 & * " 4 0
0 < 4 $ ! 0 9 . W ) & '& X# ! 2 "' 0
& ! 0 9 . Y ' ! 4 9 8 #! & 0
Sou 6 adnice → Dvojí sou 6 adnice
N $ '9
[
* ) %& #, " 1 5 & 0
" & & &+ ) % ' ) + %& ' & * ! 9 8 ' ) # "
' 0 9 " # A ) 5 $ # ) 0 "5 ! & 9
.
0
4 % "9 & 9 Z
Q 0 # 8 " ) ) 0 4 ! 0 #O 5 ) & ! 9 )
9 8 0 #& 2 " & # * : .
[
E 0 ' & #&% , ") ) * .
[
I ' 8 , & ) & * 0 ! & # ( ) & #&% , ") .
[
V 4 9 8 ) # ") & #&% , ") .
/ 0 %& '# ( ) 1 5 " %& & & & 1& & 2 " 0 " 2 & .
Kapitola 7. Seznam m ení
Volba podrobnosti zobrazení
;
& ! 9 & ) 9 8 & " 9 : < & '& #' 0 [
V *
! ' , & ) $ 0 # < 5 $
[
V *
! ' 0 ! & ' 5 [
V *
! ' 0 ! & ' 5 / [
* ' !*
2
9
* "! " '$ ' 9 < ' Z
& ' &
M ení → Parametry zobrazení
' +
" 1
& + " # " % " * ' . $ "
! " #"
$ #% $ & ' ( ")" #" $ * + $ #
&# " * . "
& . * + /
3 4 5 6 78 9
- , &# & / 0 #
6 5 8 7 : ( ")" #" ; & < # ' + * & # $ * + $ " ' + )" # =
. # A
' ! - % & # & ' + " " !& ". /
! & " 9 : < & '& #' 8 9 ! 0 : * $ Z
," -
* ' !*
&- * ' + * &# $ * + $ " &# & @ / ( ' . # )"
- -
&# & % " ! " #"
$ < .
& . ' & " $ .
>' ( " ' + &#
? & " < < ' + * &# $ * + $ " /
P e íslování seznamu m ení
A
B
C
- = ' ( $ .
< ( " / E + $ A
M ení → P eD íslování
&" $ .
#( " * ' ( " ? & # $ )" & . * +.
# ? # " >
P e íslovat
D
' ( " ? & = ' < # # # ! =
1 ?&" * $ * + $ " +. @ / F
< # >' ( " ? & % ? & @% $ , + # " # " % $ & ' . & ##"
)"
& . ( ' ( " ? & = < ( " ' + * = &" $ .
& . * +.
> " " #"
& # & % ' ( " ? & = < (" ?& * ' ( " ? & = )" $ * + $ " ' ( " ? & = & " $ .
< $ #" % #" + #-
" #" ' ( " ? & # + " # "
@ / H ' . ); & " ?& / G ' +
+ = )" % &# .
#- #
' + # % * & . ) # * . .
* -
&# +1 ' /
Zpracování zápisníku
+ + I J H K
< (" * .
L
. ! M . )" ' " # $ ' + = $ = ' & .
' = - = ' ( $ .
M ení → Zpracování zápisníku
& # #% #" + N ' + (" 1 ' ?#" Teodolit
' + # .
+ + $ = ' & .
)"
= =
&# " ," &# . / F
# & # #"
& " $ * + $ # " + " ' + - % ' / " & # " 1 % < ! ! " #"
+ $ < ( " # " + ) & .
Soubor → Nastavení →
P / PP / ' $ "
' # " " . %
)" # = < ( " ' " $ (" = +" &' / - * = /
& ' ( " " O 1 $ < = ' +
&" $ .
$ ' & # $ < ' ( ' <
#% ? " # < $ ' + = ' ! . )" #" /
' # # " + "
! " * 1 # < (" 1 " % ' /
. & # " " ) ' + " " O # # " # ' ' ( $ .
$ ? = ) P O + "
$ = ' & .
/ ( " O = # " #.
+ $ + = # < ( " ) & .
" " . % * . & < + < < ( " 1 ' . $ "
#" #" & = $ " QR
S 5 9 T 6 4 76
- * 1 < (" /
#" & # = ' " $ ( " 1 < (" ) & .
' + # . / F
. ! " -
' + # . % "
$ , + # < # " * .
U
S 4 &" $ 6 : Q% ) " !
< #" +1 < (" ' " # % ' + + '
' " =
" O ' ( ' " &" $ * " $ "
$ < - /
V = "
& ! " #" $ #% $ " #"
F & # $ ' + = $ = ' & .
," -
N ' + - % #" + ) &#"
' + # " 1
& ' . & ##"
& $ /
& . * + < ( " % " * & # & . # # ? # >
Opravit
' . $ "
$ ?" @ / + + ' ! - /
' + " " ' & #. ' <
( 1 ' ? #.
2
$ = ' & .
&"
" ; #" & # = # ' + + ( #< #
' + -
>+ $ * . & < + < < ( " 1 ' $ " @ " , % " ! # & # " = .
$ " " % + $ & < +
#" #.
) U
< (" 1 4 S
) U
9
P / PP /
% ' + + 1
1 ' ?" # ' + " " /
2
" ! ; #" & # = # &# " . ) 5 9
# " + .
% ' + + 1
# .
&# " .
1 ' ? " # ' + " " % " 2 "
9
# .
)") $ ? $ " Q
! " # $ " %& '
) $ " * + ,-%. /" 0 / 1 2 3 4 ! 2 / 4 ! 2 / 5 2 0 / 1 " 2 5 6 7 8 9 : ; <
(
4 S
' + # .
* 1 " ! "< 1 # 3
.02 , 5
2 " ?4 3
* / %5 # 2 + " 2 C # 2 " >
@ 1 ! 2 , > A $" 2 , B ! " 2 "
* = *>
* 1 " ! "2 C>
! 2 & 1 &
1 &
+"/
+ /5 5 % D , ! E ?4 F G 2 C '
Zpracování m H I ení v obou polohách
) * = *>
2 D ! C>
0 / 2 1 .0 5 1 F 4 %" ! 3 ! 1 .? . 0> A *@ 2 " ! " 2 G ! > A $ " 2 & ?4 1 G 5
! %" 4 %" ! 5 ' J %" # 2 " - %. / 1 5 ! 1 . ? .< 1 F
% 4 3 ?4
+ / " %.> + 2 , ? 4 F G 5 K* # ! ,% > A $ " 2 , 1 G 5
% 4 3 ?4
! A %" 2 & ! 1 A > L< ! " + / " ! / / 5 * + " 2 C ? 4 F G F %.> + 2 , ? 4 F G 5 2 0 / 1 " 2 5 1 ! " M .2 . ? . / " ! %./5 1 & 0 %" ! 2 & * # ! ,%
N /"2 & >
#
* 1 2 3 0 / %" * 2 ? " > . 2 0 / 1 " 2 & > . 1 ! " M .2 . ? . / " ! %./5 '
@ 0G ">
#
* ? 5 " . # " 2 ./ 1 C B 4 %F KG F %F - %. > A $ " 2 F L ! C % F '
O " 0 / %.D " 1 P " ? 4 2 F # . P / A 2 C * # ! ,%F 1 F 4 1 , / %" * 2 ? ,>
> A$"2 , 1 Q'
% # " / < G F G 0 4 1 %
O " 0 /%.D " G F % %" 0
R " ! "2 # 1 F
* = *>
2 0/1 "2 &>
1 ! " M .2 . ? . / " ! %./5 < *1 ,
* = *>
*@ > A *2 C 4 ! 2 /F # G 5 > A $"2 ,'
+ / " 2 & ? 4 * # ! ,%@ 1 A / P ,< 2 " D 4 ! 2 / 2 0 / 1 " 2 3 1 ! " M .2 . ? . / " ! %./5
! " # $" %3<
#2 +, 1
* / %5 ? " %C > A $ " 2 , ) #
* ? 1 32 , 0"#2 > 5 > A$"2 , " ! ! " # $ " %C '
* / %5 5 % D " 2 . ! 4 ! 0 5 / " + 2 & ? 4 1 " %. 0 / ,
$,0/* 1 & ?4
?4 F G '
Redukce sm H r S
) $. *" ! 5 ?. 0> A *@
K
*12 ,
* = *>
5
* 1 , 1 P" ?4 2 F 0> A *F 2 0/2 1 .0 5 / < G F G F % 0> A * 2 % D 1 0 " # 2 > 5 > A $ " 2 , L 2 5 % 1 & < / ' ! 1 P " ? 4 0 > A * @ ! " + / " 0 > A * > A $ " 2 & 2 * 1 2 , * ." 2 / ? .
* 1 2 , * ." 2 / ? . '
Oprava indexové chyby
O " 0 /%.D " 1 3 P 0 /* 2 " * 1 5 " 5 / > / . ? F .2 ! " T 1 5 ? 4 F G 5 < " 0 / %.D " # 2 3 / " " , 1 " %. 0 /< 2 0 / 1 / " . 1
! " M .2 . ? . / " ! %./5 < 5 D . / " / 5 / 1 % G 5 * 1 A > A $ " 2 & ? 4 # " 2 ./ 1 & ? 4 B 4 %@ '
Oprava refrakce
U / 1 %G 1 3 >
5 > DR 5" * 1 ./ > A $ " 2 C # " 2 ./ 1 C B 4 %F 2 " G 1 * ? 4 5 V " > A ' ) $ " ! 1 % 0 /2 ,>
" M.? ." 2 /5 /" * C 1 &
+/">
# 1 %/"
$ " 1 & P " 2 , 1 %.1 * " M* ? " # $ .1 " 2 ,
> ? , /% + ,/ K
* 1 F ?4 ?" /" # 1 C 0/ '
Nastavení
L 1 " %. 0 / * " M * + 2 ,4 Výpo W et p I evýšení
) # P * /2 5 / , / C / 1 %G F
* = *>
5 1 P " ? 4 > A $ " 2 ,< / " * 3 G 0 4 5 , ! C % 5 # " 2 ./ 1 & B 4 " %< 1 F
+/"
$ " 1 & P " 2 , 5 % D , " ! 0 " # 2 > 5 > A $ " 2 , '
Redukce p I evýšení na spojnici stabiliza W ních zna W ek
X > A $ " 2 ,< 5 2 . ? 4 D " ! " M .2 1 3 2 1 F
+/"
/ >
$"1 & P"2 ,
$"1 & P"2 , * 1 C 0/
$ " ! 2 + / " 2 ,>
* = *>
* 1 " 2 C 1 & P 5 0 /* " ? ,%" ' Y & P 5 0 /* " ? ,%"
2 0 / 1 , 2 2 5 % 1 5 4 ! 2 /5 < G F 2 " > 4 % ! ,/ 2 3 0 %" ! 2 & >
U 5 / * " ! 5 ? . " 2 5 /2 C
$ " 1 & P " 2 , K2 " G # " 2 ./ 1 & B 4 " %L< 1 & P 0 / * " 1 & P ? ,%"
$ ,> > " # . G ! F < / '
?4 F G 3>
! / ! 1 & P 1 C4 1 F * 12 32 ,'
1 " 1 & P 1 C>
1 &
+ /5 '
Zpracování opakovaných m H I ení
) * = *>
2 D ! C>
0 / 2 1 .0 5 1 F 4 %" ! 3 1 3 0 5
! %" 4 %" ! 5 ' V 2 %" # " 2 & ?4 > A $ " 2 , 1 F
> A$"2 , 1 F4 1 , 2 0/1 "2 &>
/ < G F G 0 4 1 %
.2 F > A $ " 2 , 2 0 / " 2 & ? ,% 1 " 0 / " 2 C
+ /" 1 & 0 %" ! 2 C
/ %" * 2 ? ,> <
*@ > A *2 C > A $"2 ,' ) 5 ! $ , 0 %5 P 2 3 > A $ " 2 , # " 0 " # 2 > 5 1 F
5 0/, % # "
* 1 F " ! 2 /%.1 & ?4
*1 ,
*12 , > A$"2 ,
*@ > A *2 C 4 ! 2 /F '
Zpracování obousm H rn H m H I ených délek a p I evýšení
) * = *>
0 /5
> A$"2 5
* / . 0 > A * 2 A ' J %" # 2 " - %. .< 1 F
2 A 1 F 4 %" ! 3 1 3 1 ? " %C >
0"#2 > 5 > A$"2 ,
+/"
2 0 / 1 " 2 C / %" * 2 ? " < 5 % D , . G A > > A $ " 2 , ' G ! G 2 A
O " 0 /%.D " G F % %" 0
R " ! "2 # 1 F
! " # $" %3<
* = *>
* D ! 5 > A $ " 2 5 ! C % 5
*@ > A *2 5 4 ! 2 /5 < 0 /5
5" . 5
5 ! ", $ , 0 %5 P 2 5 ! C % 5
*1 F 2 "
$" * +,
$"1 & P"2 ,'
+ / " 2 & ? 4 * # ! ,%@ 1 A / P ,< 2 " D 4 ! 2 / 2 0 / 1 " 2 3 1 ! " M .2 . ? . / " ! %./5
#2 +, 1
* / %5 ? " %C > A $ " 2 , ! " # $ " %C '
Ozna ení orientací
! " # $ % & '( ) *+ ( , '(
- ./
, + 0 ! 1 2 $ ! / + % 3$ ! 1 ' / 4 % 3$ ! 1 ' $ 5 + -
" 6 $ ! / 0 + 7 % 1 0 $ ! - 2 ! " 8 1 + ( + - 7 & - / " ! ! 1 *37 +
0 1 2 , # - 1! +
+ *! 3 # 1 : 4 ; 6 3 3 < + % - 0 = + % , - 0 , 0 ! 1 ! /# - < % + > % 1 + % 3$ ! 1 ' $ 1 - + 1 3' # + 0 ! 1 2 /
9- + . ? - 5 $ @ *3 = + % , < 6 / *- A ! ( + 0 , 0 ! 1 ! /# - + % 3$ ! 1 ' $ + B *3 A 3 : 4 ; % + 5 $ B ! + *3
+ % 3$ ! 1 ' $ " ! 3 1 # < + + ' / $ B 3 1 ' $ 4 C ( ' $ $ @ *3 0 " ! 3 $ ! + 1 % 37 - < % +
< + - . / + + B 31 *+ > +
$ 0 ! 1 $ '(
/ " $ 0 ! 1 - 9! $ - / 7 & ! - ! " ! 1
7 + B *0 $ 1 % 37 - "A/ ! + . / 7 + B D 8 D . $ $
+#! + 4
E +#! " 0
+ */$ 8 < + B *$ # $ % & '( # % 3 % 3/ 15/ 7 & + % 3$ ! 1 ' $ + 0 ! 1 2 $ ! 8 1 0 B 1 15/ 7 & 7 + B 8
0 1B 1! &
# % 3 % 3/ 8 < 6 3 B , ! # $ ,
1# +
< 6 /< 1 B " 5$ ! $5< %
1 5 / ' /
+ % 3$ ! 1 ' / 8 2 3 0 B 1 , 7 & < % +
$ 1 % 37 - % 3$ ! 1 ' $ -
$ B $ ! + ' $ * ! +
( +
- 5/'/
+ 0! 12$! / 9
A$ '( 7 + B D 0 %- A$! : 4
Body použité jako stanoviska
; 63 +
+ *7 " 7 - B + - 5 1 # + + % 3$ ! 1 ' $ + 0 ! 1 2 $ ! 1
51# + 1! +
A $ '( ! 1 " 6 $ ! / ! 1 7 + B 8 # $ % 7 * 0 , % +
$ ? < + - . 3
3# 1 4
Body nalezené v seznamech sou F adnic
; 63 +
+ *7 " 7 - B + - 5 1 # + + % 3$ ! 1 ' $ + 0 ! 1 2 $ ! 1 " 6 $ ! / ! 1 7 + B 8 # $ % 5 + -
$ 0 ! 1 - G $ 0 ! 1 $ '( + - 6 1 B ! 3' 9 + ( *$ B $ ! 1 ! 11
$ ! & % $ . 3
B 1! ( *$ B ,
+ # 1 . 3# - - *+ . $ ! ,! / 7 + BD :4
Body s kódem orientace
H 1 # + + % 3$ ! 1 ' $ 7 - B + - + 0 ! 1 2 $ ! 1 1 " 6 $ ! /8 - ! 3 ' ( . 5 $
7 & 3 + - 2 , / B $ * A /( + # I B - 8
! 11
$! / # I B +
1# +
< 6 /< 1 B "
# I B- +7 1.$! ! 11
A1# - / 7 & < %,
$ ! & # I B + % 3$ ! 1 ' $ 9 D . $
! " ! 11
$ ! + B B " *+
12 # I BD
, ! /: 4
Body s J íslem vyšším než
K B $ *0 $ ! 1 1
7 &
3 2 / $ *! + - ( % 1 ! 3 ' 38 + B ! /. 5 + - 7 + B < +
1.+
, ! 0 1 + % 3$ ! 1 ' $ 4 L 1 + ( % 1 ! 3' $ + 7
# *$
, MNNN8 ONNN ! $7 + PNNN 4
Body s p F ed J íslím
K B $ *0 $ ! 1 1
3 # + ! # % ! / < 6 $ B 2 / */8 5 / . 5 + - + 0 ! 1 2 $ ! 1 " 6 $ ! / ! 1 + % 3$ ! 1 ' $ 4
Body s p F ed J íslím vyšším než
K B $ *0 $ ! 1 1
3 2 / $ *! + - ( % 1 ! 3 ' 3 < 6 $ B 2 / */8 + B ! /. 5 + - 7 + B < +
1.+
, ! 0 1 + % 3$ ! 1 ' $ 4
Spojení soubor m ení
; + + ' / < 6 /# 1 0 $0! 1
B + < %
*0 $ ! 1 # + ! $ ' + $ 6 $ ! ( + $ 0 ! 1 - " 6 $ ! / < 6 3< + 5 3 5 3! &
M ení → P ipoj soubor
" 6$ ! /4 $5! ( +
& *$ B # - *0 $ B + , ( ! + - 8 + $ 6 $ $ @*3 B %- ( & + - 7 + %8 1 0 # + < /%- 5$ $ @*3 5$5 ' $ *&
! /( + < + + ' / ' ( % , ! # 4 E + + < 6 /< 1 B " 5 + -
A1# ! +
7 + B *+ . $ ! ! 1 < + 0 3' 3 # - % 0 + %- 8
! 3# + *3 ! 1 # + ! $ ' + - 7 + %- 4
Obnova smazaných položek
; +
+ *, ! / < 6 /# 1 0 -
Sou adnice → Obnova smazaných položek
< + + ' / ! " ( + . *0 $ B + ! +
( + + - 7 + %- + 7 ! +
3
1 0 , ! + B < + *$ B ! / # + < % $ $ + - 7 + %- 4 ; + B % + 7 ! & < + < 3 5$ -
5$ 0 + 7 % 1 0 $ ! + B 31 *+ > +
A $ '( ! < + *+ . # 8 # $ % 7 *
$B $!
B 1! + #! +8
$0! 1 -
% $ =$ % $ ! 2! / < 6 /%- 2 ' $ 4
Kapitola 8. Projekty
; % 1 '- 5$ $ @*3 ! 1 % + 0 , ( *$5 A / 0 1 # , 0 ' $ 8 < 6 /< 1 B ! " ! 1 0 1 # , 0 ' $ 8 ! 1 ! /. < % 1 '- 5$ $ + < 1 # +
0 1 *+ . 3 3 < % + ! 3 < % + 5$ # 4 ; % + 5$ # 5$ 1 + 1 ! B 1 +
# $ % $ < 6 / *- A ! 0 1 # , 0 # & # 1 5 / 4
< % + + # + * 8 $
+
+ #! +8
! " . *0 $
+ < % + 5$ # - *0 $ - *+ . 3 B 1 +
+ - 7 + % : 3 + - 7 + % - *+ . $ ! & 3
1! "8 5$
&( + B! + 6 3 $ 0 ! 1 + - 7 + %D 8
+ - 7 + % 9 $ 0 ! 1 + - 6 1 B ! 3 ' 8 " 6 $ ! /8
& < + 2 9< + * > + ! +
< + 61B 8
& " % 8 + " %! 8
% 1 ! = + % 1 ' $ 8 1 < + B 4: 4
+ < % + 5$ # - $ # % + " < + - . 3& '( + - 7 + %D - # *, B 15/ 3 ! " # $ % , ! 1 1
$ ! / < % + > % 1 - 9 " 6 / # +
&
# + $ = 3 ' 3 $ ! 8 < + 2 $ B $ $ 3 ! ! & ' ( / 8 0 1 # * , B 1 ' / + - 7 + % 8 1 B 4: 4
Založení projektu
+
& < % + 5$ # 0 1 *+ . /$ < 6 /# 1 0 $ < % + 5$ # - $ + $
Soubor → Nový
1 0
+ *$ ! /
6$ < % , 0 B ! + # ! + 8 B + ! "( + . D . $ $ < 63B ,
P idávání / ubírání soubor
< - + - 7 + %-
4 ; + 0 1 *+ . $ ! /
1 + - 7 + % 8 # $ % B + 0 1 # , 0 # < 1 6/4
+ - 7 + % *0 $ < 6 3B ,
+
, ( - % ', & &! ! & !(- & .
2 6
.
&4
9
,
" & & ( <"! & & &
.
$ ,
* & ". - #
" & $ ' (
+
& ! $ .
+
& $ ) 7.
! $ & &
$ %
$ %
$ ) (
,
& & .
& & +
*
. /- %
& .
. / 0
) 2 ". # $ %
*
&,
& &
$ &
"! & & $ ! $ )
2 & $ "! & - * 2 ) & ! % &
- $
$ ' & . ' $
( & % $ , "
$ . - ,
% -
& ) - & ! $ )
& .
& .
& 0 : ! ( & % & $
" %
!
! )
)
& - $ . Projekt → Odeber soubor
$
$
& )
( & . 0 = ")
!& - & . * 0
& - ! & $ ) !
$ %
( $ ! % "
&
$ 0
& !- ( & - <"! ,! & - 2 , . ' 0 3 . - $ ) ,
& * 0
! " 0 & " <"! & ! &
4! - 5 $ %
! & $ $ $ " $ )
! ! ! " # $ % . / 0 1 * 2 $ . 0 3 , - ! $ ! " 2 %
$ $ % ;
$
( - 0/ 0 & ! $ " )
. '
" $ ) & " *
8
0< D +7 $
& !( , " * & + 5 /
Projekt → P idej soubor
1 B
& & ! 2
& *
.
$ & $ 0
$ . &> 0
Uložení projektu
;
$ )
Soubor → Ulož " " 2 ! = &.
& 0 C <"! .
* & &
$
( $ " !$ & , & "% *
( $ ! $
! &
Soubor → Ulož jako 0
6
[email protected] A B 0
"!$ ) *
$ % " " !$ ,
& $ ! & ( ! & $ " .
& , $ " & & &
! % & - & D "! ! - $
!( , ! $ ' &, 0
! " # $ % ! & ( ) ) & + * , " - . # +
# ' ( )
* $ & ' * " % & + / 01 -
2
Otev ení projektu
3
4 5 67 8 9 : ;
9 ; :< =
4 > ? @: 7 A B9 : ? A: C 5 6A D A:@< E F @ 8 7 ? 7 A: > G 7 ? BH I 8 A? C G D ? = J ? > K L 5 67 8 9 : ;
AP L Q D ? = J ? >Q 9 C ? BA: AP L
3
Soubor → Otev M i N
O
D:9< 8; =
Projekt N
R : D: 9 < 8; = 9 8 C 5:< G ST D? = J ? >Q
U 5 6C : 9 8 C 5 : < G L > ? @: 7 A B9 : ? A: C 5 6A L ? ; ? S 6 D : 9 < 8 ; = 9 8 C 5 : < G ST D ? = J ? >Q C < 8 J 6I S :
Soubor N
4 5 H ? A : C 5 : < 6 L > ? @ : 7 A = @ : ? J < ? C : < 8 S : B V L > 8 S ? C < 6 L B ? S T 8 D P D A W ; = X Y Z [ \ F [email protected] @ D ? = ? A : C 5 : < 8 C ] : S T < 8
N
? 7 < 8 F 7 A : > V J P B 8 ? A : C 5 : < 8 L 5 H L 5 : I S T ? 9 6; = 9 8 C 6> V < 6 L > ? @ : 7 A=
N
U ? L > ? @: 7 A= D : D L ? B: ^< E D : D : 9 < 8 ; : ;
D? = J ? >Q = 7 BV I V H ^ V DA < 8 DA8 C :< 6 DP DAW; = X Y Z [ \ F ; Q _ : A:
A: I P ; 6A >Q 9 < V < 8 D A 8 C : < 6 L > ? >Q 9 < W 9 8 7 V 9 7 P
3
: I < V D: ? A8 A? < 8 DA8 C :< 6a
4 8 > 8 ; : A> P C D A= L = b C G D A= L =
c
4 ? ^ : A I : D : A H< < G S T ; 6 D A
c
R 8 ? 7 > ? = T B? C V < 6 D ? = 5 8 I < HS
c
R L Q D? J 9 ? J > 8 9 :< 6 ^6D: B J ? I Q
c
[ E 5 6A7 ? C G 7 ? : dHS H: < A
3
Y : I= 7 S:
3
e 8 D A 8 C : < W = _ HC 8 A: BD 7 W C D A= L < 6 b C G D A= L < 6 d? >; V AP
3
4 5 HL ? @: < V 7 f I ? C 8 S 6 A 8 J = B7 8
U ? L > ? @: 7 A= D : = 7 BV I V H D : 9 < 8 ;
N `
< 8 L ? D B: I P ? A: C 5 : < G ST D ? = J ? >Q F 7 A: > G @: I ? D A= L < G C < 8 J 6I S :
Soubor N
Kapitola 9. Kódování bod
# $ &
! ( ! ! + , % # ) % & # # #
# &
" ! " % * ( &
' #
( ( ( & $
Princip kódování
- " # # / # " , ( (
&
+ + " ( + ! ( # ' 0 ( $ ( +* ( ' " $ # # ) " #! # * , .
+ ) + &
# $
% ( ( + , " )
" # ( ( 1 ' 2 ( + ( ( )
( &
3 4 5 6 7 8 9 : ;8 < = >3 ? $
Kódovací tabulka
- # + "
( ( (
# . # "
% & $ @ # # ! #+ " + ( &
( + A
BC D EFG H I
JC KLG M
NC O M PG Q
R C O LG E S
TC U I Q S I
VC O MG W X P
YC Z [ \ ]^ _
`C a b cG F
dC e Pf [ ]M I b [
B gC K D D K
B BC h fH [ L I i ]^
\ ]I i _I
B JC j [k
]I cG l[
B NC j [k
FG L [
BR C O f L ]f b [
m
# #
+ + " +* " ( #&
( - # + # #& #
n 8 < = >3 8
' + ) & % ! , " # &
# &
& $
o pq r s t u 9 vw >x : t 6 >6 y 3 ?
( + ( + & A
3 4 5 6 7 8 9 : ;8 < = >3 ?
Položka
Popis
z{ |} ~€
 ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ … Š ‹ Œ Š Ž  † ‘
z ’ “ ” • ~} €
– „ — ‰ ˜ ‰ ˜ ™š ›„ ƒ ‰ Ž œŠ ƒ „ —  …  „ ‹ ž ˜ ‰ ‰ Ÿ „ † ›„›™‹ ž Ÿ † ‡ ˆ — „ Ž ‘  … † ‡ ˆ ‰ … Š ‹ Œ
Š Ž  ‹ „ — Š „ ƒ „ — ¡ ¢„ š ™Ÿ „ Š ‰ … ‰ Ž Š — „ Ž ‘ Š ˜ ‰  Ÿ ™Š ˜ œ ‰ £ œ Š ¤ ¤ Œš ‰
˜ ‰ ˜ ™š ƒ ‰ Ž œŠ ƒ Œ ˜ ¥ … ‰ ˆ — Œ † ‡ ˆ ¡
z ¦§ ¨} © €
– „ — ‰ ˜ ‰ ˜ ™š ›„ ƒ ‰ Ž œŠ ƒ „ —  …  „ ‹ ž ˜ ‰ ‰ Ÿ „ † † „ œª — „ ¤ Š›Œ Ÿ ‚ ˆ — « † ‡ ˆ ¡
z ¬¨” ­”}® ­€
¢„ š ™Ÿ „ ‰ ƒ — Š ¯  ›„ „ Ž ‰ ˆ ‘ ˜ °™ ¤ ± °„ — Œ … Œ‹ „ † ‡ ˆ ‘ ¤ ¥ Ÿ „ „ ˜ ‰ ¤ ‰ ‹ Œ ª ‰
˜ ‰ ‰ Ÿ † ‘ — Š š Š … ™ ›Š † « ¤ ™ ƒ — Š † ‘ ¤ Š ›Œ Ž «  — Š … « ˜ ™š  ›„ ˆ — ‰ ™… ª ˜ ‰ ˜ ™š ‘
‰ ˆ ˆ ±  „ — ‘ ¡  „ ˜ ‰  Ÿ ™› „  „ ²  ™    ‰ … ‰  Ž  ˜ œ ‰ £ œ Š ¤ ˜ ‰ ˜ ™ š ‘ ‰ ˆ ˆ ±  Œ … Ÿ ˆ ‘
›„ ˆ — ‰  ¤ „ ƒ „ œ ‰  ¡ ³´ — Š † † „ œ « ¤ ›š ‰  ‰ ˆ ˆ ± „ — ‘ ˜ ¥ … ‰ ˆ — Œ † ‡ ˆ ‘ ¤ ¥ Ÿ „ Ž « 
‰ ˆ ™— « Š ¤  š Œ„ ›„› — Š š Š … ™ …
¶ · · ¸ ¹º » ¼ ½ ¾ ¿ · À
Soubor → Nastavení → Kódování µ
! " # $ %
$ & ' ( " ) $ ( " *+ , * *% , - , % * % 5 + % # " ( $ , ) ) 4 6 % 5 7 8 $ 2 9 ) : )+
, ) ? A , - *, !$ % 2 B $ % C* , - *, !$ % # ? % ? @ , ) : ) +
; < = 3 >
./ 0 1 2 3 4 # $ $ " * - *
, # ? @ $ ) ? !$
+ " , , *"4 6 ) 6 !$ , 4 % 2
P ipojení a odpojení kódovací tabulky
D
E ( $ $ C* , ) " % ) 5 % @ + " $ !* % $!, ) $ , - *, !* 2 " $
, - *, ! !$ , + 8 F
P G ipojit H
" *" % ( 8 ? +
? % +
* : 5 +
, ) : )+
" - % * % + A - $ % ' ( ( % , - " I % 5 , , * "
, ) : )+
, + 8 F
, A 6 8 6 )6 Odpojit H
Soubor → Nastavení → Kódování
% % $ , - *, !$ % I $ ( %
) $ " ? - * 2 9 6 $ % , - *, !$ % E ( $ $ C *@ % A
! " + # *A 6 ) 6 $ %
2 9 @ % $ 6 $ % 5 $ -$% ' ( "$ 6 % + $ (
4 % + " !$!*( 4 2
@ + 4 # $ $ , - *, !$ % , !*
2
Editace kódovací tabulky
E ( $ $ C * $ * @ + 4 # $ $ ! * $ - , - + "
B $! "% ? 6 $ !* $ - $ $ , + 8 F
"5+ ; < = 3 > ! $ & ' " ) 2
Editovat H Soubor → Nastavení → Kódování
, ) $ $ % 5 $ " $ , ) ! $ + # * A , ! $ ! + # $ % % * " F, - 6
!$ A # % ' $ & ' " )@ + 4 # $ $ !* $ 2 J + A%
Soubor → UložH
$ * * * % ' + ! *% ' +
$ & ' +
$ * ) $ + 2
Vícenásobné kódy
K
"5+
+ # L !$ , # * $ 4 % !$ % +
4 F! $ $ % 6 % C A 2 + " ' A $ %
6 2 A 8 $ +
$ + $ 6 $ ) % $ 8 ? ) 2 M $ % A 8 " $ % " !$ H
Soubor →
Nastavení → Kódování N
O P P Q RS T U V W X P Y Z [ \ ]\ ^ _ ` \ a b c d e f g h i j i k b \ b l` j e m d no i j g pqr p s t g j a
u
u
u
u
u
\ g a Z [ \ s a g i d i p i h s ]d v w x g pqr pno s t g y i k qd x d i e s t g \ e k n p ] k a qn d z a g d x \ v k x d i
dx b cde d g di p
i k b \ b l ` Z { k e w b l ` a _ ` \ a _ d g i \ ] qle | b \ b l ` j \ g g h qd i j ^ d x d v \ a Z [ c d _ d ] d } ql ` l _ d \ g g h ql] _ li w ^ x i k s d ^
u
u
i d \ b \ ` q\ a b i \ ` ] p x i k s y z a e d ~ ] d _ d e s t g \ e k n p ] k a qn d _ k s \ b \ q\ s a €  ‚ ƒ „ … „ † ‡ …ˆ ‰Š Š ‰z s g d Š Š _ d
b \ ` q\ a b i \ ` ] \ g g h q\ e k n pno x i k s y Z
u
u
u
u
u
[ \sa g
j
j q a
\ g a s t g i k b c ps qk g ‹ Œ  ‹z b c l b \ a l] p e w m d a e d g d i | a s f x s \ e | s t g \ e k n p ] k a qs j
j
u
u
u
u
u
u
j q a
\ g a x \ v k x di b \ b l` ‹Ž ‡ ‘ „ ’“‡ † ‹Z [ \ s a g
j s t g \ e k n p ] k a qs k i d \ ` k o \ e k qk b \ q\ s a
u
u
u
u
u
u
‹ Œ ˆ Ž   ‡ ‘ „ ‹z j q j x \ v k x d i b \ b l ` ‹ Œ ’ “ ‡ † ‹ Z [ \ s a g
j e ]k a qnd
j q i k e pn c f g d s
€  ‚ ƒ „ …„ † ‡ …ˆ ‰ ” ‰
u
e w ` qd g i w s t g
j e j b k g k q ]k s ]\ • ‹Œ ” ’“‡ † ‹Z
Nenalezené kódy
u
u
u
[ \ sa g `d e x fxi k^ a
\ g a \ _d e p s t g z s ]d vw i di p a e d g di e s t g \ e k np ]k a qndz b v\ – v k^ _d_ i d b cd e f g p
u
u
u
u
k x \ v k x p _d_ ]k s z _k s
j q v d – l` ]v \ e f i Z [ \ s a g ` l i d b c d_d ]d x \ v k x \ e k ] s t g j z s ]d v | i d j qj i k qd x d i j e
u
s t g \ e k n p ] k a q n d z ^ y d ] d g \ i p g \ b qi l] c f g d s
€—‚˜„“†ˆ ‰‰
u
u
e \ qp]d z _ k s w b \ b l` ^ f
w ] a e d g d i i k ^ p` ]h s t g y i d i k qd x d i w no e s t g \ e k n p ] k a qn d Z
u
u
[ \ s a g ^ d x l a e \ x \ e s k ^ l i d a g d i ln a e d g d i \ z a g d i d i k qd x d i w s t g e j i d no f i Z [ \ s a g g \ a e \ x \ e d s
u
u
i k b p m d ] d ql \ e \ qi w ] d š ]z a g d ] p^ ] \ ] d š ] d ^ i d i k qd x d i w s t g i k o v k x d i Z
™
p^ ] \ c f g s d ^
2
Ozna ování bod podle kód
[ \ q\ s j e ` d x i k ^ d no ` \ a c k g i ln k i k ^ h c d i w no o \ g i \ ] qx d \ x i k r \ e k ] b \ g qd _d_lno s t g y
u
\ x i k r \ e f i p _ d e m k s ] c d k ^ p] i k b k ^ h ] lz d ` s t g j b v \ – v k ^ b v k n a _ d _ k s \ ` ] d š ] \ e w ^ lz k
u
 d s d s t g \ e f i p b \ a pe f ]d b \ a x d r p` qln d Z e \ qp]d }ql ]d g j ]c d k \ x i k r d i p e m d no b \ q\ d s `
u
g \ z i d a g \ a \ x i k r d i j i k b c Z b \ q\ s j ` s t g d ^ ] d š ] x k r pi k _ p n p x i k s d ^ ‹ ‹ _ d e h ] m pz
x k r pi k _ p n p x i k s d ^
Z [ cl
]\ l e b c pb k g h z
s t g d^
\ g i d ]d š ]
‹ ‹ Z
Zadávání kód pomocí popis
u
[ \ s a g e i h s ]d v | ^ g lk q\ – \ e | ^ \ s i h x k g f e f ]d s t g
\ g a z _ d e d g qd d g l] k r i po \ \ s | i s k b v \ s t g
u
u
x \ v k x d i \ ]qk r p]s \ ` d ]c d ^ l ]d r s k ^ l Z [ \ ` ]l` s i a ]p ]\ o \ ]\ ]qk r p]s k b v \ – v k ^ x \ v k x p s \ ^ b qd ]i p ` d x i k ^
u
u
b \ b l`y x b c lb \ _d i | s t g \ e k n p ] k a qs j z k e j ^ y d ]d e j v k ] s t g b \ ^ \ n p b \ b l`a Z
P ekódování p i importu
d ` ]ql d v d – l` ]va _d ]d e pn d x i k s \ e | b \ b l` j z b v \ – v k ^
! a ^ \ " a _ d _ d _ l n o b c d e \ g i k ^ k š l^ f qi h
u
v k x \ e s a z g \ ]d š ]\ e w no
g e k n d ] lx i k s \ e | s t g j z ` d s ] d v w ^ l li ] d v i h b v k n a _ d Z [ c l e m d n o e w b l ` d n o i k \
u
` \ a \ v y z k ] g Z k a ] \ ^ k ] l n s j b c d e f g p l i ] d v i p s t g j x b h ] i k b \ x i f ^ s j Z
u
u
™
t g j z i k i h ^ k _ p w ] b \ b l ` j b c d e d g d i j z _ ` \ a g d $ li \ e f i j b \ ^ \ n p s t g \ e k n p ] k a qs j Z a ] | s t g \ e k n p
u
] k a qs a ^ y d ] d b \ a p] l b v \ x b h ]i w b c d e \ g s t g y i k b \ b l ` j z r p^ _ d x k v a r d i \ x k n o \ e f i p b y e \ g i p n o
u
b \ b l ` y z b c pb k g i h ^ y d ] d b v \ e w ` ]a b b \ a p] _ li \ a ] k a qs a Z
#
%
o n d ] d } ql b \ b l ` j b c l l^ b \ v ]a b c d e | ` ] i k s t g j z ^ a ` p] d b c lb \ _ l] b c p ` qa m i \ a s t g \ e k n p ] k
u
a qs a z k e
u
g l k q \ – \ e | ^ \ s i h Soubor → Nastavení → Prost & edí x k b i \ a ] e ' g k _ p n o \ s t g \ e k n p ] k a q n d b \ q \ s a
u
( )*
)- -.
W X P ST U+ ,
, S /+ 0 Z [ v \ – v k ^ b \ ]\ ^ e m d no i j b \ b l` j b c d e f g p i k s t g j b \ g qd b c lb \ _d i | ] k a qs j z
u
u
u
k _d ` ]ql d i h s ]d v w b \ b l` e ] k a qn d i d i k qd x i d z x \ v k x p no j \ e | o qf m d i p Z
Kapitola 10. Výpo ty
! " # $
Výpo etní dialogová okna
%
& # ' ! ! .
Šipka nahoru/
.
! "
Šipka dol 0 /
$ + $ ,
.
$
Enter /
' " "
#
.
# $ ' ' Shift-Tab/
' ! (
Tab/
$ 1 ' " $3 # # ' 2 .
- # ' " ) * + ,
"
$
4 567 8 9 : 5: ;<6 8 <= > : 7 ? @
: 7C D @
> E 8 F 9 8 ? C E G H 7 < E I E J ? KL : ; < 6 G H 7 < E I E J ? > M C < 9 N 9 E O P I ? J : G H 7 < E Q > N 5 R : 9 E
A B
A
B
: 7 C D Q S : 9 R : 9 E E L : J 9 6G 8 ? D T E 5E C <U 5H C E > R : V W 9 U > 7 5? C 9 H E 8 F 9 8 U C E Q U J = 9 H G H7 <U I E J ? D
B
B
B
Zadávání údaj
Y [
[
' ! P ímé zadávání údaj
\
{ p l tr`| p
-
X
^ _ ` a _ bc d c
+
" # Z
$
]
e f g h i hj b k lm n
o g fkp
i q a rs m i h j q
m a m n } tbtp i l tn a j b _ h g p w
e a x lm p c …
a m w n lb lp
ƒ
j f rp e j p ‡r` kpk
l ~ bl rp c
a †m y † fc
fn tm c f t`uw q
i
g m
i l tn a j buv
 m g n
g `f rm y m i d v m
m w j f e
w rh i p lj `up z
€w rh i p l m n 

j p m r` m i m rj „ c k `j „ c
‚ ƒ
‚
€l p e j f c p uv … l m n _ f g j `u j fkbt m g e f g f j d v m ~ bl rf
f
ƒ
lm n _ f g j `up z
Tab
lp e j fc n
g m a rj b k p v m
_ h g w x
Enter
ƒ
P etahování údaj ze seznam
\
]
ˆ g fkp
Š f tf
re p
g m
g `f rm y m i „ uv
m w p j
l p a _ p t f v n kb a m c m u b rp i d v m
€lm n _ f g j `up m g n
c bltm
w fc
]
a _p tfv m i f t e
j p m j fc ‰ _p j d o g fkp …
uv u p tp e i m rp j m n
m tp i _p j „ uv
trf ~ btw f c q } ` z ‹
v m g j m tn
lp e j fc x
lp e j fc n
lm n _ f g j `u f j fc ‰ _p j „ uv
e i m rbtp w n † e m † p c
l t`l w j p tp rp i d trf ~ btw m
c q }`
ƒ
i q a rj `t z
v m g j m t z
c q } ` a _ b l rn } j m n
a m rm | w n
f kpkb w n †e m † a _p ln j p tp j f
ƒ
ƒ
^ _` a m lm n i hj b w n †e m †n
k f w lp c ‰ j b kp v m ti f
ƒ
o g fk a m uv h e b kp w n †e m † ti m _p
ƒ
ƒ
w tp † h j p c h l a _ p t f v m i f j „ c ` o g fk` | h g j m n l m n i `l rm l t f
ƒ
e j f w p c
 e h w f e  z Š m l t f j p t p ‡ r` l p j f g r` m i m rj m n m r f l t
ƒ
e c ‰ j b j f m t p i _ p j m n † n w n z ^ m n i m rj ‰ j b rp i d v m t r f ~ bt w f c
Πf a rm } p
lp e j fc n
€w m j w † d tj b f w u p
Ž f w tm
re p
l ` i } `c j ‰ t p
m g w n g
e h i `lb j f tq a n
a _p tfv m i f t g f tf e p
lp e j fc x
j p m
lm n _ f g j `up
e p
† a m g rp
a m j b| l p a † h i ‰ a m v q n kp tp z
ƒ
†n w m n z ^ _ ` a m v q n a _ p l a rm uv n
ƒ
w tp † h kp j p c x | p f w up a tm i f t kp w n †e m † ti m _p j
ƒ
w t p † h k p l u v m a j f o g f k p a _ `k c m n t w n † e m † l p
ƒ
q }` lp o g fkp g m td tm m rf lt` a _p c bltb
j
m rf lt`
e f i _p j m n
m rf l t`… z
lp e j fc x
lp e j fc x
g m
g m
i „ a m ~ p tj buv
lp e j fc x z
m w p j
i „ l rp g w q
e
i „ a m ~ p tj buv
m w p j
e a ‰ t g m
ƒ
ƒ
Automatická orientace osnovy vodorovných sm r
‹ „ k `c w n
i
m i rh g h j b ti m _ b m rf l t i „ a m ~ p tj buv
^ _ p t h v j p tp ‡r` g m
ltfj m i `lw f
td tm
n i p g p j „
ƒ
a † m v rp g h i } p uv j q
j ‰ |
i
m rf lt` ltfj m i `lw m
lp e j fc p uv
i
lp e j fc n
c ‰ _p j d
Ukládání výsledk
m n _ f g j `up
lc ‰ †q
€
Ubrat
j f e f ~ h tw n
u brp z
j m i d v m
i m g m †m i j „ uv
v m g j m t €~p †i p j „
ltfj m i `lw f …
a †m y † fc
lc ‰ †x z
_ h g p w
l ~ bl rp c
fn tm c f t`uw q
ƒ
f g m m † `p j t f u p a _ `g h i } p uv j f c ‰ _ p j b a † m
ƒ
ƒ
j f bg j n t„ uv m † `p j t f u b re p l f c m e _ pkc ‰ w tp † m n w m r`i
t‰ uv tm
… z
 m g x
re p n w rh g f t g m
lp e j fc x
\
g m
c ‰ _p j „ uv
i q a m ~tp j „ uv
z Š m a rs t p
]
m † `p j t f u ` m lj m i
ltfj m i `lw f
Postup p i p etahování vypo tených bod
\
a †m
lp e j fc n
a _ b l rn } j d v m
j f rp e r l m n _ f g j `u p
i q a n l t`t a m c m u b trf ~ btw f
i | g q
e p
m w p j
i „ a m ~ p tj bv m
g `f rm y m i d v m
l m n _ f g j ` u a _ p t f | p j bc
a m c m ub c q }`z
]
m w j f i }p uv j q
uv q ‰kbub o g fkp
€~ bl rm m g n
a m a _ z a _ p g ~ bl rb
ƒ
ƒ
f t g z… z
z ^ _p ln s tp
a m e f g b
w n † e m † c q } ` j f a rm uv n
j `w m r` j f a rm uv n
g `f rm y m i d v m
i l tn a j bv m
m w j f
g m m rf l t` l i „ l rp g w q
ƒ
lp e j fc n lm n _ f g j `u… z
m w d j w f j p m
€j f
}p g m n
a rm uv n
ƒ
z
z Š †| tp
t`lw j ‰ tp
rp i d trf ~ btw m
lt`lw j n td
l rp g m i f t
k f w
lp
ƒ
c q }`z
rp i d
t r f ~ bt w m c q } ` f a m v q n k t p k p k bc w n † e m † p c a m m † f e m i u p z ^ _ ` a m v q n
ƒ
w n † e m † c q } ` c ‰ j b a m g rp tm v m
i w tp †d c m w j ‰ kp a † h i ‰ n c blt‰ j z
ƒ
z { p ‡r` w n † e m † n c bl t‰ j
j f
la † h i j d c
m w j ‰
e a x lm p c
i „ a m ~ p tj buv
kp c m | j m
m w p j
g m
a _p ln j m i f t o g fkp j pkp j
w m j t † m rj b w † p l q
ƒ
fn tm c f t`uw q
fn tm c f t`uw q
i q a m ~tp j d m g q
e w m a b† m i h j f j f
g m
lp e j fc x
lm n _ f g j `u
f rp
` g m k `j „ u v
ƒ
f a m g z
ƒ
Œ ‰ w tp † d i „ a m ~ p tj b o rm v q
Œ p uv u p tp ‡r` kp
trf ~ btw m c q } ` z Š f t f n g m n
ƒ
a _ b l rn } j d c b l t m z
Ž bc t m
n i m rj ‰ t p rp i d
c x | p tp
n w rh g f t
n w rh g f t †n ~j ‰
g m
i q a m ~tp j d m g q
j f ltf i tp
n w rh g fkb g m
f w t`i j b l p e j f c
ƒ
r` m i m rj d v m
lp e j fc n
f w t `i j bv m
lm n _ f g j `u j f
lp e j fc n
lm n _ f g j `u z
z ^ m tm c
c x | p tp
lm n _ f g j `u z
Kontrolní kresba
^ _p g
e f v h k p j bc
m w j m
g m
i „ a m ~ tx
j ‰ v m | kp
c x | p tp
m w f c | `t‰
a m
a m c m u b a _ bw f e n
Nástroje → Kontrolní kresba
g m w m j ~ p j b w tp † d v m w m r` i „ a m ~ tn
e m † f e `t g `f rm y m i d
e m † f e p j f w m j t † m rj b w † p l f
ƒ
w m j
!`y
n † f up
g fj „ uv
i q a m ~tp j d m g q
f i q a m ~tp j „ uv
"
~p †i p j ‰ z
w j m
{ p v m n c bl t‰ j b f i p r`w m l t re p
c q }b e p
a _ b†n ~ w q
lp e j fc x
a †m
e
e m † f e p j q
w m j t † m rj b w † p l n k p j p c m g h rj b
r` m i m rj ‰ c ‰ j `t z { p g j m t r`i d m g q
lm n _ f g j `u j p m
e f „ i fkbub lp
v m g j m t z ‹ l tn a j b m g q k l m n
i „ a m ~ p tj buv
m w p j z
#
i
ƒ
j ‰ c
~p †j ‰
c x | p tp g q
c ‰ _p j d v m g j m tq f
ƒ
 „ t l t h rp m tp i _ p j m z
c x | p t p e m † f e `t ` a _ p t f | p j bc
m j t † m rj b w † p l f k p a m g † m j ‰ k ` a m a l h j f i
~ h lt`
† m e } `_ n k b u bc ` c m g n rq z
Tolerance
^ _` j ‰ w tp †„ uv
i „ a m ~tp uv
y p m c p t†`uw „ uv
#
m j t† m rm i f t a f † f c p t† q
a †m tm
c h a †m y † fc
a f † fc p t†x
n c m | s n kp
a †m
!`y
$ % " & '
n † f up …
w f | g „
fn tm c f t`uw d
^ _` a _p w †m ~p j b j f ltf i p j d
a m w † f ~m i f t
€w m j
c m | j m l t m g v f g m i f t a _ p lj m l t i „ l rp g w n
a m g rp
m a † f i
€a _ ` a _ p n † ~ p j „ uv
ƒ
j f a _ z a m g rp
ƒ
f tg z
i „ a m ~tp uv …
ƒ
i „ a m ~p t q
 q rm
i p rc ` a † f u j d
a m †m i j h i hj b j ‰ w tp †„ uv
tm rp † f j u p a † m y † f c
a f † fc p t†x
f e g rm n v f i d z ^ † m y † f c
l a _p g p c
e m † f e b i f †m i j d v rh }p j b
$ % " & '
j f l t f i p j „ c ` tm rp † f j u p c ` z
f n c m | j b n | `i f tp r` i p i „ a m ~ tn
ƒ
j p m kpk n w m j ~ `t z
ƒ
(
| `i f tp r c h c m | j m l t g p
e i m rb a _ b l rn } j m n
l f g n
lp
! `j
m i f t kp g j m tr`i d
w tp †m n
m g
tm v m
l f g q
tm rp † f j u b z ^ m g rp
m w f c | `w n
a †m y † fc
a m | f g m i fj d
a _p lj m lt` a m tm c
a m n e p
a † f un kp z
ƒ
Ž m rp † f j u p
m w j ‰
re p
lp j f ltf i n kb i
tf w d
g `f rm y m i d c
e i m r`t f w t`i j b l f g n
m w j ‰
tm rp † f j u b z
Ž p l t m i h j b t m rp † f j u b re p i q a j m n t e i m rp j bc
Soubor → Nastavení → Tolerance
l f g q kc d j p c
z ‹
tm c tm
g `f rm y m i d c
z
Testování dle p edpis pro práci v katastru nemovitostí
#
†m c ‰
tp l tm i h j b n | `i f tp rp c
a f † fc p t†x
m w j ‰ a †m
g rp
! `j
g p
a m †m i j h i h
a _p g a `lx
g p
a †m
! `j
m i fj „ uv
a † h u` i
g m l f | p j d m g uv q rw q
j p c m i `tm l tb
kp
ƒ
kp e m † f e p j m
i „ a m ~p t
j p c m i `tm l tb z Ž m tm
t p l t m i h j b l p e f a bj h i
f
g `f rm y m i d c
lq ltd c $ % " & ' i j ‰ w tp †„ uv i „ a m ~tp uv
ƒ
lw n tp ~j d y p m c p t†`uw d a f † fc p t†q m † f e ux l
m i h j b tm rp † f j u b z { p l tr`| p tm tm tp l tm i h j b e f a j p tp
l c p e j bc ` m g u v q rw f c ` f
r`c `tj bc ` a m i m rp j „ c ` a f † f c p t † q z { p l t r`| p
w f tf lt†n
tm rp † f j u b c x | p tp kp } t‰ a m n | bt tp l tm i h j b m g uv q rp w
w f tf lt†n
g m
a † m t m w m rn
g `f rm y m i d
g fj „
a _ `a m kp j
m w j m
i „ a m ~p t i q v m i b a m | f g f i w x c
e h i ‰ †
l a _p w †m ~p j „ c
| p q rq
ƒ
tq tm
a m | f g f i w q
a f † fc p t†p c
f
g m
a _p g a `lx
a †m
a † h u` i
g m g † | p j q z Œ p i q v m i b‡r`
a † m t m w m rn k p e f a l h j
i „ l rp g p w
ƒ
tp ltm i hj bz
Ž p ltm i hj q k lm n
tq tm
a f † fc p t†q Výpo etní úloha
Typ testu
' ( ! ) & * ( + % , # ( ! ) & * ( + % , - . /
! " # $% & & " + % 2 34%
4 30 )
0, # 48 2 . 6 0+ # $ 0- . +
2 49.
) 4
0 - . 3 & %
@ 43 A 3% * 0
% 1 46 ! %
" - 7 & 5 >! " 2 3%
0 & " + % # $% & 1 , - . /
0* ( 2 34%
, - ./
0
0 #6.3 7&8
"( +
23 & &%
"- 1 7 &1
- 9 9- ) 0 ' ( . # 4 3 1 30
! 92 + ?
) 0 - . 3 & %
34 0 - 5 4
0 # - 5 4 & " . + 2 1 2 . &
- 9 9- ) 0 ' ( . # 4 3 1 30, - % : 9- ) 0 ! / & ) .
1 46 ! %
; %<=
, - ./
"
- ./
0 & * ( + % ! 49.
- ./
0 & * ( + % ! & " * . - 5 $ 9* + " # $ 0- + - ./
0 4 / & 0 - . / 9 & " + 1 # $ 0- - 5 $ .
3% * 9
1 % ! # 6 3.
1 / . 2 1 $%&
9*
Transformace sou adnic
B
C DE F D GH
I J K L
S cV ]d T e
M
H N O GP Q R E S NT Q
UV R T Q
Q T WS V D O N XT Y Z D G T [ \ E D H G ] W [ E Q ^ G R T W ] _ ` Z V D E Q
a E Q b YS GUY
S f a E g V ZT Y h XE d e _ ` ZV D i ZD G T [ \E DH G ] W a E Z^ V P Q UY j
Identické body
k
O N S W[ XE [ ZW T G Ze a Q
ZD GT [\E DH G ]V U [E Q
no R V T ZW] ` i P E R e n S c G `
E P E Q
ZV R e
[ D E O Q H WZ V XT E [ Z W a E Q b WZ W O R V j
O
R p S E R Q
a E Q b WZe
E P l
a DE
[E Q [ZG S N ]d
G a E R [ Z G ZQ
ZD GT [\E DH G ]W S
o R V T ZW]` i P E R e U [E Q
[E Q [ZG S e
[E Q [ZG S e
R E
a E R H YT ` Q
O ZE ZE b T l T e r j k
P E R e _ UVUW]d b
O ZE ZE b T Y a E Q O V
R DQ d i
[V
O T NH e
S UV R T E H
P E R l _ G ZE
S
S
E P E Q
qZe ZE P E R e
ZV T ZE
Z V D H YT
gZS V D ]p
ZV R e
E P V ]T i H
P E R p j C DE
E P V ]T l
ZV R e
S
S
R DQ d i
a D G S i H
[E Q [ZG S l
[ H e [ XQ
P f Z
a ^ Ya G R l ZV R e
S cV ]d T e
qa E Q O V
[ XE S G
a ^W
a E Q b YS N _ UV
E [ Z G ZT Y
[E Q ^ G R T W]V ZD GT [\E DH E S GT i O UV R T i
R GT f H
E a D G S r_ T VU [ E Q
T VU [E Q
a ^V [ZE
[E Q [ZG S N ]d _ G H E d E Q
Zl b WcZW WR V T ZW]` f ]d
Z D G T [ \ E D H G g T Y ` XY g _ a X G Z Y_ b V U V U W ] d
[ E Q g ZQ
Z ^ W Z O S j W R V T Z W ] ` i P E R e j m V D H YT
T V S e [ Z Wd Q U V
` XY g V j C E Q b WZ N Z D G T [ \ E D H G ] V U V XWT V N D T Y_ S
E P V ] T l T V D E S T G U Y [ E Q ^ G R T W ] YH
H WT WH N XT Yd E
R S G T V P E
P E R p
P l b T i a D G s W [V S c G `
[E Q ^ G R T W]V U [E Q
S f a E g V Z Z D G T [ \ E D H G g T Yd E
P E R e _ O T W]d b P e X Q D gV T
a E Z ^ V P G H WT WH N XT l
T V T Y a ^ YXWc S d E R T f
[ a Xt Q U Y
nWR V T ZW]` i n j
Transforma ní klí
m D G T [ \E DH G gT Y ` XYg XO V
W [V
[V O T GH V H
a D E F D G H Q j k l Z c WT G S f a E g V ZT Y ] d
WR V T ZW]` f ]d
\Q T ` ] Y_ ` Z V D i
P E R p
Q XE b WZ R E
[E Q P E DQ
G a E O R lUW E a l Z T G gY[Z R E
a E Q b YS G U Y Z D G T [ \ E D H G ] W_ Q H E b t Q U V O E P D G O WZ S f [ XV R T i
ZD GT [\E DH G gT Y a G D GH V ZDe j
L
V O W ZD GT [\E DH G gT Y a G D GH V ZDe
m D G T [ \E DH G gT Y ` XYg
a E [Q T
S V
[H l DQ
E [e
_
a E [Q T
S V
[H l DQ
E [e
_
DE ZG ]V
[E Q [ZG S e _
UV R V T
o R V T ZW]` f
R S G H l ^ YZ` E S i
P E R
T V P E
a G ^Y
` E V \W] WV T Ze _
E Q ^ G R T W]V P E R Q _ S
T l H b U [E Q
E P l
[E Q [ZG S e
O ZE ZE b T l T e
q ZU j Z l b W c Z l P E R p _ O T W ] d b P e X Q D g V T
ZD G T [ \E DH G gT Y ` XYg r j
m D GT [\E DH G gT Y a G D GH V ZDe U [E Q
H WT WH G XWO G ] V
[ E Q g ZQ
k l Z c WT G h XE d _ ` R V U V
'
'
gZS V D ]p
Q D gV T e
T G O N ` XG R l H V ZE R e
[E Q ^ G R T W]E S f ]d
a E Q b WZ G ZD G T [ \E DH G ] V
E a D G S
T VUH V T cY]d
T G WR V T ZW]` f ]d
[E Q ^ G R T W]_ E P [ Gd Q UV
gZS V D ]p
O G a E R H YT ` e
P E R V ]d j
ZXG g YZ` E
q
Klí !" # $ % !& , ) - * . $ & - " * ) * - ! ) / 0 1 ! # + $ # ( * % ! 2 * . & ! # * 3 Uložit klí *
'
3 Na íst klí # ! ) 4 2 % & #
* 4 $ & 5 , "$ 6 * $ + ! ) * $ , ) - * . $ & # 2& . 5 % ( ) % * # '
'
7 ! 6 $ +- % $ * .!$ &0 8 % ( )/
! ) * $ , ) - * . $ &- # 2& . - % - " ( % # - * ! "( "2$ & 2 ! 5 / $ * 9 0
( )*
$ # +$ # 6 !) *$
, )- * :"
!) *$
% 9 * 5 $ " : $ * . & ! * % &! # 2& . # ! ) ; ( / 2 5 , "$ 6 4 $ 9 " ) ! < $ 4 2$ & - ! 5 7 3 * $ * * # 0
Shodnostní transformace
8 5$ !$ & !) * $
, ) - * : 2"$ 4 ) $ & ! ) * $
# ,": " $ ! ) 6 $ 5 $ + 0 1 ) * $
!) *$
, )- * :
% 9 * 5 $ ": # ! ) 4
'
* : 6 4 6 4 )
, )- * : - 4 ! 5 / !9" * ) *- !)/ 35 6 7 !) *$
, ) - * . $ & # 2& . % ! 9 ( * * 2
'
- 7 ) 3- 7 9 &! # 6 ;
2* : * ) ! * : " ) % ) . $ &
= 5 6 * "5 $ !":# + ( 5 / 0
Podobnostní transformace
>
5 ( $ !$ & !) * $
# ,": " $ ! ) , ) - * : 2"$ 4 ) $ & ! ) * $
- 7) / ? " @ 0 1 )*$
- 7 9 &!# 6 ; # ,": " $ ! ) % ) . $ & !) * $
Afinní transformace - 5 stup A
B
, )- * :
% 9 * 5 $ ": # ! ) 4 % &6 4 5 $ - 7 9 &!# 6 ;
, )- * : - 4 ! 5 / .!/ 9" * ) *- !)/ 35 6 7 !) *$
, ) - * . $ & # 2& . % ! 9 ( * * 2
2* : ) !* :" *
= 5 6 * "5 $ !":# + ( 5 / 0
volnosti
C
'
'
, "$ $ & ! ) * $ , ) - * : - 4 $ * ) 5 &2 5 ! ) * $ , ) - * : 5 ( $ !$ & 5 6 7 ) D $ 4 - 7 9 &! # * ) - 7 ) / >
@ 0 . ! !) * $ , )- * .$ &: * ) * - !)D 7 ! 35 6 7 !) * $ 2* : ) ! * : * 5 6 * - 7 9 &!# 6 + # ,": " $ !/ '
- "$ "- 4 2$ & . ! " 5 $ ! " : # ; : ( 5 D ! 5 / 6 ) ! $ * ! 9 " 0
Afinní transformace - 6 stup A
E
! ! !/ % !) *$
B
? *
volnosti
, )- * : $ % % ) . 6 4$ / < - !)":# + !) *$
, ) - * . $ & * ) * - ! ) / * 2 9 &- ) 6 # /
!) *$
, )- * .$ & - * !": 0 1 ) *$ , )- * .$ &: * ) *- !)D ! 5 / F ! 35 6 7 !) *$ 2* : * .!/ 9" )6 # /
>
'
'
!) * $ , )- * .$ & - * !": 0 ) 6 # / !) * $ , )- * .$ & - * !": 6 ! - ! 9 & * 5 7 " $ % $ * 6 4 - 6 4 4 $ /
'
'
'
< - ! ) " : # ; - " 6 * ( * - " $ 2 $ " : ! 5 / % ) . "! < - ! ) " : # + ! ) * $ , ) - * . $ & * ) * - ! ) / 0 G "$ "- 4 2$ &
. ! "5 $ !":# ; : ( 5 D ) !$ ! !/ !) *$
, )- * : !9"0
Uživatelská transformace
H
6 2&! I2" ! $ ! !/ !) * $
!) *$
, )- * : $ $ & !9( *
, )- * .$ & ) 6 $ ": ) 6 ; . !
'
* 5 4 6 * ! " 5 $ ! " : # + ( 5 / * 2 - D ! 9 &- '
*5 *!
% 9 * 5 $ ": ( 5 D 0
Orientace osnov
'
$ 7 # ! ) ; : 2 4 : 3$ * 9 0 2 4 ) $ & - ! 5 * ) ! &$ 4 $ &
9 * 5 !9 ( * ) 6 + ! ) " $ ! * : " $ 6 / 6 5 ) 6 $ ; :
'
'
5$ ; ( 2 5 % $ * !/ ) * : 6 4 6 * $ + 2 / 0
>
9 " ) " $ ! * : " $ 6 - D ! $ ( - D ! $ : * ! ) < ) *-
'
!% 6 * ! 5 6 7 - *
'
) " $ ! 6 * ! D
- 7 ) D 6 2$ + ! * $ 6 " # 2/ < $ 6 ;
>
!% ) " $ ! * : - 7 )D 6 5 /
- 7 )D 0
( / 0 % - D ! ) " $ ! * : 6 / 2$ "! 5 $ ! 2"6 7 $ 6 % *% ! - * !":# / 0
Ru ní orientace osnov
)6 5 ( 2*
% 9 * 5 $ ":
!" )
'
*5 4$ &
!*$ 6 " # *
! * $ 6 " # * 3! $ ! ( 5
'
* 5 ! - : & . & 2 * ( 5 % $ ( 9 ! * $ &- - / F &
'
! * $ 6 " # * I 6 !+ ! 2 ( % 5 %
% 9 * 5 $ ":
$ ! ; # 4 6 2$ + !*$ 6 " # * % ). 6 4$ / 0
'
$ 6 6 / 2= ! $ ( / !$ + 5 * 9 & 2% F $ + ) " $ ! * . $ & - 7 ) % 3- 7 9 $ 4
'
5 + 2 # * $ $ & $ % ! $ 4 % " ! * % ) # $ ! ) 2 % * ! " # $ 7 ! ! 2 * . & ! # 3 P idat 0 ) " $ ! * : ( % 5 '
'
9 "5 4 $ * 5 $ * - % ) < ) * - 9 . &! 4 : 2 % ) " $ ! * : " $ 6 / - 7 )D * ( % 5 I2" 6
$ *- % 6 &:
'
'
) " $ ! * : & $ 5 $ * ) < ) * ( ) * & ) * 6 / $ * 5 $ ! 2"6 ; : ) " $ ! * . $ & : - 7 ) : 0 1 &- ! !% ( 2*
!" ) ) " $ ! * : " 6 / 2= ! 6 F : $ / ) " $ ! * : # ! ) + : : ! % &! 0
Automatická orientace osnov
: ! I 2" * ( / ) < ) * - * % ! - * ! " : # / ) 6 5 2 ) " $ ! * : " $ 6 / 9 ! 4 $ 7 ! 5 ( 2 * ! " ) ) " $ ! * : "
>
'
'
'
$ 6 % . & 2 ! * $ 6 " # * 3. ) 6 $ ; 5 * 6 $ * - % - 7 9 $ ; : 5 $ ! 0 ) < ) * - 6 / ( ) 6 F :
'
'
- 7 )D # ! ) + ( / 2/ $ * ! * $ 6 " # %
*- 7 9$ / !/ % $ ": %
$ 4 - / % 9 * 5 $ ": : &2 * * % ! - * !": # / >
'
5 $ * - % ) " $ ! * : & 9 "5 4 0 9 5 * % ! - * !": # % ) " $ ! * : & $ 6 / - 7 )D ! 5 / !9 ( * - &! ! 6 9 $
'
$ * % 9 * 5 $ ": ( * % &: & % 9 * 5 $ ": ! * $ 6 " # * * ) " $ ! * .$ &: ( 5 D 0
* 6 &: - % & ( ; ! $ * !* 6 $
'
'
'
!*# 6 ;
D ( 6 / 2 5 4 6 4 $ & ( 5 D * ( / ( / 2 ) < ) * : $ 9 & 2% F $ + ( 5 / 6 $ * - : $ * 2+ !
'
3 % 9 * 5 $ " : - % & ( ; ! 6 * # ! "6 $ & $ *- %
% 9 * 5 $ ": $ ( - % & ( ; ! 6 2 $ 2 5 4 $ & ( 5 D 6 6 F :
'
! 6 9$ ; :
$ *- : 0
1 * # ! 6 / !6 9$ ;
2 # / 0 5 *
'
$ *-
) " $ ! * : & - D ! 5 4 2 2"( 6 2$ 7 5 "! 6 * ! 3 9 " 5 4 6 * ! % ( &) * ! $ ( ) * 6 6 * !
9 " 5 4 6 * & - : & ! 2 * . & ! # * 3 P idat * % ( & ) * & ! 2 * . & ! # -
3 Ubrat 0
'
: ! I2" $ 7 # ! ) ; - 7 ) 6 / 9 * 5 "!
) " $ ! * : & * 2 $ : : ! I 2" 2$ 7 5 ( ) * ! 3 ) 9 & * 5 ( / ! '
'
'
- 2" : ! &! 5 7 " 7 ! % &! - D ! % 6 / $ % ! - : & * F # ) ! 4 6 * : & # + $ # * 9 5 . & 2 '
'
'
'
( 5 % 0 1 * # ! 6 / $ % !; - 7 ) 6
$ *- %
D ! * $ ) 5 * 2 F & % "! & % % $ 7 ( ) * $ / ) * 6 / * 2 ) 6 2*
!$ & ) " $ ! * : " $ 6 / $ $ & % "! 3$ ( 6 &
* $ " 6 ) ! # 2% 0
: ! I2" $ 7 # ! ) % 2 # % ) * 6 "! % # * ! $ * $ " 6
5 "! * .$ &: # $ : ! -
'
$ * - % ) " $ ! * : & * ( /
5 $ !/
'
( )*
'
"2/ 6
! / ! 5 $ ! / ) * 6 ! ) * 6 $ % 2 # % 9 " 5 ! * D 6 5 $ &
$ ) * 6 $ % 2 # % % ( ) ! 0
Váhy orientací
>
9 " ) " $ ! * : " ) < ) * - % 3 Soubor
→ Nastavení →
4 / 6 F : - 7 9$ ; :
C
/ !+- % G
0
- 7 )D % 0 1 * # 6 ; !
) 5 $ !2"6 +
- 7 ) / % % "!/ 6 4 / % ) . $ +
# $
# 5 '
D
( 6 ; . !% ( / 2 % "! 6 9 5 : !"
>
! 6 4 / 5 $ !2"6 ; : - 7 )D 0
4 /
$ * ! * 6 % & 6 # $ ,"< % ) * : "
' '
'
Výpo ty 0 6 2 " ! ! 9 & ! * $ 5 * ) 5 $ & : $ * ! * 6 $ & '
'
$ 6 2 5 6 ; . !%
*6 +
"! % % %
5 + 2# * $ * ) " $ ! * .$ & ( 5 0
'
6
'
!* %
'
&: 6 )
'
&:
>
) 5 $ !2"6 +
#
'
6
'
!* %
$
# 5 - 7 ) / % % "!/ 6 4 / % ) . $ +
5 + 2# * $ * ) " $ ! * .$ & ( 5 0
"
"
'
) - 7 ! 7 : ! ! 9 & 9 5 5 , "$ 6 * $ ; : - $ ! & 2 5 6
'
2"( 6 2$ ; ,% $ # . $ & 6 ! * ( * % & : & * ) * - ! ) 0
!% $ & 9 4 5 # % ) ! " # $ % "& '!
'
'
*5 4$ & 6 4 /
*
*!
% ( % & ! ' & % ) ' * " + ) "
, - .
/ 0 1 2 34 5 6 7 8 4 7 9 :
; <6
=2 8 4 7 93>; ? @6
1A B CD
4 < 32 E 4 2 92 ;
F C 7 9 7 G 7 3H
7
7 C >2 4 9 < @ > 7 14 7 ; :
1A B CD I
Kapitola 11. Výpo etní úlohy
Polární metoda
>< 37 2 8
7 3 C4 0 A 2 97 8 <
; ? F 7 92 A
; 7 8 7 C7 ; 4 ? @6
1 37 H 0 G
E <A B 2 4 ? @6
C H 4 0A H
7 8 D
; ? F 7 9H
4 2= 8 0; 2 A H 1 092
17 H < 8 4 >@ 7 8 D
E <A B 2 4 ? @6
E < 8 < 9 17 H < 8 4 >@2
F 7 3 C4 0 A 2 97 8 7 H I
19<4 7 ; >1G <
< E 7 C >2 4 97 ; < 9 7 14 7 ; H
1A B CD I
Sou adnice stanoviska
7 H < 8 4 >@2
19<4 7 ; >12 G
< H 97 A < 9>@ G : 4 2 7
3E 2
; : F 34 >9 C H 4 B
F 2 96 4 7 H 9 E 2
F 7 F I ; : F 34 >9 F 7 H E 2
12 E 4 <A H
01 37 7 8 H
<
1 7 H < 8 4 > @ 2 4 2 @ 6 < 9 8 7 F 34 >9
17 H < 8 4 >@ I
Orientace osnov
7 1 9H F
F > 7 C >2 4 9 < @ > 7 14 7 ; :
1A B CD
=2 H ; 2 8 2 4
;
F 2 8 @6 7 E 0 G < F >97 32 I
Podrobné body
92
3>
F 2 F 4 7 H
7 G 2 4
E 7 C >2 4 97 ; 4 H
8 7
; : F 3
8 CH 6 5
7 14 7 ; H
7 ; < 9 CH 4 B 4 2 7
4 B= ; : F 7 92 4 5 7 8 :
< G 9>; 4 0 1 2 E 4 < A
; 7 8 7 C7 ; 4 ? @6
1 9> 8 >< 37 7 ; 5 6 7
F 2 9<6 7 ; < 9 E 2
<H 97 A < 9>@G :
1A B CD A D 2 92
1 2 F 7 A 7 @ 0 E 37 G :
7 G 4 < < E < 09 F 7 09 < 9 E < A B 2 4 5 7 8 : I
12 E 4 <A H I
H G 3 8 4 : I
"
2 @6 @2 92
!
2
3>
3>
E ; 7 32 4
8 <=2 A D 2 92 8 7 2 8 >9 < 4 [email protected]
< G 9>; 4 0 1 2 E 4 < A
=2 H G 3 8 < 9 A H 1 092 F 2 8
17 H < 8 4 >@ = 17 H
; ? F 7 92 A
E CH
8 7
# >9
F 0G < E
Soubor → Aktivní seznam sou $ adnic% & ' ( ' ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ( ;
<
< ?
<
<
<
< I
<
?
+=9+> 6
+ * 9;>
= 6 @ + 7 = ' A B + C ;D E 6 F ' DG D 6 96 :(; A (' ) ;9 F ' C ; C ' H;
G ' [email protected] +7 A % & ' & B4 & 'A ) 9 >
< I
< ?
< L
< ? M
<
?
< L
H;
7 > J & ' K69 7 ' *
H + * ' > = 9A &
C +H3% 7 N ) 6 96 H6H & B 6 9 8 G ' A 9 & ' 7 ' D 7 O P ; = 96H
% H+* ' =6
?
<
<
& B6 9+G A H F ' C O @ 6 =6 @ +7 N =' A B + C ;D 4
<
Q
?
<
?
<
<
<
<
L
< ?
G D 6 96 :(; > O & ' K 9 + 9 = ' A B + C ;D 6 > D 6 F ' C N
+H6 C ' A % 7 N ) 6 96 = ; 9O 9' F ' C O ' @ + K ;9 > = 6 @ + 7 A 7 B 6
% +
<
<
<
<
<
& B 6 9 8 G ' A 9 D 6 (J ' @ + K 6 J F (' *
+H6 C ' A 4
R S T UV W UV X Y Z [ V \ ] ^ _ Y V ` U] a b [ W c V X a d ` b a _ \ eV f X d [ g h a V ] U i V i d ej ch V [ Ud a V ^ T[ f d k Y l V UV m b Ud UV n eV h d
a b ] W c d ] UV W d UTo f p Y l V ^ q [ U a V ^ V ] V l Tb a Ud o T V [ a V ^ r s Y S cY d i t k m b o h o b Ub Y V ` cUd U ^ co b [ Ud a V ^ T[ b f a du b i a V ] k
Y V ] m Tu U b v w x y z { | } ~ w €  € y ‚ ƒ w  r
„
?
<
<
L
< ?
M
B 6 9 + G A H6 96 :(; C + 9 + 7 O P % F A C ' A = ' A B + C ;D 6 > O & ' K 96 O ' * + 7 ) ;9 & ' & B 6 9 + ) 6
4 … + C 8 > 8 96 :(;
C +H6 @
<
<
?
<
?
* ( 8 > 6 = ; D 6 % 7 A = 9 6 = 9 ; = * ' A 9 9 ( + K 9 * ' E Výpo † et 3 E ( @ 6 = 9 ; = * ' A 9 ' C * A C * ' ( ; * ( 8 > 6 = ' A ‡ Alt-Vˆ 3 4
Ortogonální metoda
„
<
L
<
<
< ?
?
<
B6 C > J & ' K967 & ' C ' F J DG F ' C N @ +7 B6 J DG ' 9' ' 8 (
7 6 9' C ' A 7 A = 96
6H& > 6
<
< ?
?
<
<
<
<
L
9 + =' 7 + K
* ( K & ' = 9A & 6 7 ' F C ' F J 7 ' ;6 9 + D ; ' = ' > > ' C ' ' > J DG =7 N & B ; & '
< ?
?
?
> = 9A &
DG B 8 C * N > K 8 =9; / 0 /
7 A = 96 & ' * + ) C J F ' C % * 96 J DG D6 96 & ' A ) 9
<
< ?
?
<
< ?
L
? < ?
L
9 + =' 7 + K
G ' * ( K6% @ + C + 9 =' A B + C ;D6 > G (+ >
='A =9+>
; > 7 =9
='A =9+>
E* ' (7
?
?
<
<
& ' 7 ' D 9 ( + K 9 * + E P $ idat 3 H 6 H & B ; C + 9 C ' = 6 @ + 7 A ; C 6 9 ; D * J D G F ' C N 4
!
= ' A :(; >
<
='A B+C
<
;C 6 9;D*
<
;C 6 9;D*
%
L
7 6 9' C 4 '
< ?
& ' A K6
<
< ?
;D6 + =9+ ;K6
3% +
<
I
<
< ?
?
+ 7 A + (6 = & ' " C > + ;C 6 9;D * F ' C O % & ' + 7 + A 9' 7 + 9;D * O > O & ' K 96 9 + = ' 7 + K
* ( K +
<
?
I
< ?
L
;D' >
'& +> O
+ > P 6 DG F ' C 6 DG 4 … 8 ' > 6 " @ ' F + @ ' & + > A C (* O 7 6 @ ; & >
7 ; C > 7 +
?
I
< I
<
<
< ?
< ?
J 7 ; F ' C O E ' @ C ( C (* O A K 6
@ 6 = ' A B + C ; D + @ * ' (7 ; D + = 9 + ; K 6
3 4 # + $ ;7 8 (
& ' K69
< < ?
<
J DG F ' C N
6
'7 [email protected] 4
[email protected]
<
I
?
<
<
?
?
I
<
I
* ( K = ; 7 N ) 6 9 6 @ * ' 9 ' ( ' > + 9 & ' = 9 ; = * A 9 9 ( + K 9 * + E Klí † 3 4 … C ; + ( ' ' > G ' ' * + % * 9 6 ?
< I
<
<
L
< L
?
& ' + 7 @ ' F + @ EH 6 = G ' C
& ' > P6 DG O 9O & O 9 + =' 7 + D6 3 > 8 = F A C 6 & + > C & ' C ' F
@ +H 7 + 9 & ' A @ 6
?
L
<
< ?
<
L ?
I
K 8 = 9 & ' ( ) * + 0 E> 9' 7 9' & B & + C H6 & ' A ) ;9 + & ' C ' F ' = 9
9 + =' 7 + D6% ' F + 7 B 9* ' >
%
<
< I
<
?
?
* ' 6 ;D ;6 9O 96 C O F A C ' A =G ' C
3 4 ' 9 ' ' * ' ' F = + G A H 6 9 ( + K 9 * + E Na † íst klí † 3 + E Uložit klí † 3 % & ' 7 ' D
<
<
<
< ?
?
?
? <
<
?
;DG ) 7 N ) 6 96 @ + C + J 9 + =' 7 + K
* ( K A (' ) ;9 C ' = ' A F ' A & ' C + (P & ' A ) ;9 % 6 F ' @ 6 = ' A F ' A
+K =9
?
<
<
?
C B > 6 C 6 ; ' > + J * ( K 4
+
<
A K ;9
< ?
(8 =' 7 + K
< ?
,
!
< ?
I
< L
<
I
L
I
?
6 > J & ' K 6 9 7 C ;+ (' ' > 7 ' *
H6 + A 9' 7 + 9;D * O @ ' F + @ 6 + ' & + > + C (* O 7 B ;D *
& B 7 * O 4 6 = 9(;) 6 H6
<
?
<
<
I
<
<
<
L
?
I
@ +C 8 ' > D6
6 ) C > + ;C 6 9;D*
F ' C O % 6 F ' H6 C 8 :(; = 6 ' > ' ( ' A 7 B ;D * ' A & B 7 * A % H6 @ + ' & + > A C (* O
L
I
?
<
?
<
?
< ?
L
<
7 B;D*
& B 7 * O & '> +)'> 8
' @ C ( > @ C 8 (6 ' = 9 7 6 @ ; & >
7 ; C > 7 + ;C 6 9;D* J 7 ; F ' C O 4
„
< ?
<
< ?
?
?
<
I
<
' A K6
9 + =' 7 + K
G ' * ( K 6 7 N ) 6 96 ' F > O * (J 7 @ & N = ' F 6 7 & ' K 9 + 9 H6 C ' 9(;>
F ' C O 4 # 8 96 :(; @ > ' (6
< L
<
<
< ?
< L
< I
* 96 J = 6 @ + 7 = ' A B + C ;D H + * ' + * 9;>
% & ' +7 C '
H +A 9' 7 + 9;D* O A * (8 C 8 > O & ' K96
F ' C O 4
?
< ?
<
?
5 6 DG D 6 96 :(; H6 A * (8 C + 9% 7 A = 96 & B 6 C > J & ' K 96 7 @ A P ;9 + * 9;>
= 6 @ + 7 E & B * + @ Soubor → Aktivní
seznam sou $ adnic% & ' ( ' ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ( ; < + = 9 + > 6 < + * 9 ; > < ? = 6 @ < + 7 = ' A B + C < ; D E < 6 F ' D G D 6 9 6 : ( ;
< I
<
?
< I
< ?
< L
< ? M
A (' ) ;9 F ' C ; C ' H;
G ' [email protected] +7 A % & ' & B 4 & 'A ) 9 > H;
7 > J & ' K69 7 ' *
H + * ' > = 9A &
C +H3% 7 N ) 6 96 H6H
<
?
< L
?
<
<
& B6 98G ' A 9 & ' 7 ' D 7 O P; =96H
% H+ * ' =6 & B6 9+G A H F ' C O @ 6 =6 @ +7 N =' A B + C ;D 4
%
?
(+ K 9* 67
E Nová
p $ ímka3
I
I
<
?
?
?
=7 + ) 6 96 ' F = + G D 6 ( G ' C ;+ (' ' > G ' ' * + + 7 N ) 6 96 & ' K 9 + 9 C + (P & B 7 * A 4
R V ` cUg Ub -eT ^ t Uj c W a V m [ U^ c \ V i Z k d W g Ub -eT W V m a V [ U u bu To h f V eW To b d [ Ud a T` b a c a tu d f _ W X Y Z [ V \ b W TW Y V l UV ^ d U
i V [ b X a d W ] [ V ] S d i a To k W Z m b Ub Y l V ^ _ Y V ` b U Y V ] m cU Ul d a [ .V l W d o T [ V ] S d i a To r
Polární metoda dávkou
%
M
L
<
<
L
<
<
<
?
?
8 C 8> * ' >
D 6 (J = 6 @ + 7
+7 B6 J DG G ' C ' 9 6F ' H6G ' K 8 =9 4 7
> O & ' K 9+9
„
< ?
< I
<
?< < ?
L
7 6 9' C ' A % 7 6 9' C ' A > ' (
G ' =9+ ' > ;=* + + & ' 9
8
7 @ 6 =7 N 4 ' * A C =;
?
< L
I
L
<
> J & ' K 9A & ' A ) 9 & ' A @ 6
* 96 @ 9 DG 9' 7 6 9' C % > * ' ; A + D ; & ' + 7 A
,
<
I
<
< I
<
E Soubor → Nastavení → Výpo † ty3 ( @ 6 H 6 C ' 9 ( ; >
7 6 9' C O > O & ' A 9 4
G ' C
9' 7 N ) 6 F J 9
+& B4 >
?
L
<
L
< ?
? <
L
< ?
?
<
< I
<
& B & +C % )6 =6 > [email protected] +7 A 7 B6
'FH6>
6H& > 6 7 B6
@6 @ +9 7
6A K6
G ' =9+ ' > ;=* +% + 96 & > 6
„
L
< ?
<
<
<
<
< ? M
C 8 (6 @ + 7 B 6
9' G ' 9' =9+ ' > ;=* + +H 6 7 4 ' * A C H =' A @ + & A 9O > P6 DG O > J & ' K6 9
(' G O % & ' + 7 = 6
„
,
?
<
<
<
I
<
< I
<
M
< I
<
& ' * A = =' A B + C ;D6
6 @ 8 7 G ' = 9 + ' > ;= * + A K ;9 H + * ' > ' (
=9+ ' > ;=* ' 4 ' * A C
(' G A
' (
=9+ ' > ;=* '
I
<
< ?
<
? <
& ' C 8> * ' >
> J & ' K9O > O & 6 96% & B; & >
7 & N DG ' C A & ' +7 9' 9' =9+ ' > ;=* ' & B6 =* ' K E 6F A C ' A
L
<
<
L
?
<
?
< L
H6 P 9 A K 6 O H6 G ' = ' A B + C ;D 6 3% & ' @ C H; H6 A K ' H 6 7 % + & B ; C + (P 7 & N DG ' C A C ' & ' K 96 F ' C O @
H
L
< I
@ +7 B6
4
+ 9'
(' G + @ & + D ' > 8 >
<
=' A B + C ;D6 F ' C N & ' (8
I
& B6H6 96 & B; C 8 > * ' > 7
?
<
< < ?
<
<
<
F ' C O > O & ' K 9+9 E +& B4 & ' *A C
6
7 ' ) ' A K ; 9 = ' A B + C ; D 6 = 9 + ' > ; = * + % + & ' C 43 % F A C 6 >
<
<
<
<
& ' 9 ' * ' (A A > 6 C 6 + ; ' 7 + D 6 ' 9 ' 7 % & ' K
67 'G ( F J 9 > J & ' K69 & ' > 6 C 6 4
5 6 (@ 6 (;
< L
I
* 96 P íprava pro výpo et
*
" $ 1 % 2
3
&
3
!
"#$ , -
% .
&
"
( + /
" '
( "# "##
( $ ) !
( ! 0 (
5 67 8 9 : ; 7 ; < 7 = >
" '
Soubor → Aktivní seznam sou 4 adnic
Soubor → Nastavení → VýpoG ty
&
& "# #
&
Soubor → Nastavení → Prost 4 edí
C ? D E ? F7 = > $ "
( + ' H # &
+ "
( + ( % &
1 ? :7; @7 A B = >
2
K 8 J: ? ; 9 : ? F J7 A :9 = 7 $ " # % "( # # $ &
+ ( 1 &
"
& ( " # ( ) !
I FJ7 A :9 = 7 !
3
% %
( # " "(
" # " !
! " # # ! $ % &' ( ) *
Soubory
+ , $ - & . & / , 0 1 2 ' &3 ' 1 # , 0 4 , 0 " # 2
.
5 " ! 1 - . - 7 7 $ , 4
3
. 1 #,0 " # 2
. &8 * 92 ,
5 " ! $
" #: 2 64 -
2 2 ;
< 1
= 4 - 0 &" ( 1 2 7 > % 4 & & 1 , 2
" ( 1
2 1 & . 1 & " # 2 3 1 # ! 80 8 ' & *
, ? @ A B @ CD * +
. E " #7 2 : ( 7 " #
. & / , 2
1 , 2 8 , 2
1 6 '" #
$ 1 4 2 & $ 1
$ 1 ) . ! $ 0 1 . ' - ' " # *
2 &3 1 # - 80 - ' 5 . 1 , 1 # - ' 7 " #: *
9 &( 4
- ' ! 0 " # 3 # / #
. &8 * + " # 2 " ! 2
2
& 8 1 7 ( &5 1 & ' 2
( . 7 *
Okamžitý stav výpo F tu
= >6 $ 1 2
%
VýpoG et )
# / #
2
. & / , 2
? HI J @ K LM N @ O # - 6 $ , & 1 3
P @ Q O #- 6 #$ R S [email protected] Q I O 2 .
1 6 '" #
'5 1
2 ( &! ! $ ;
! " .3
3 1 # 5 " . # $ - % - # 3 , & 1 3 # - ' 2 6 # : )3 " 5 & -
1 83 1 # - 5 # - 6 # - . 6
% # & 8 ) *
Celkový stav výpo F tu
+ , $ - & 1 7 $ 3
# / #
2
. - - & T # 2
8 2 3 1 &1 & 1
1 &1 ( &! 80 ( 1 ' ! $ ' . ' 1 - & T # 2
2 . # " ! 80 " . : 5&( " 7 2 6 4 ! 80 0 . 5 >6 ' " ! - * = 1 $ 8 & 2 3 1 &1 2 6 4 ! 80 0 . ' 65
1 , 0 . : . 2 0 " ! ( & *
= 4& . - 1 ,2
! $ # / #
2
$ - - # 2 . 3 , & 1 %& # - ' 6 )
# - ' 2 6 # : * + > 8 0 7 7 U 0 7 $ - # / #
U .
5 '
2 80 % ! > 1
&1
3 ! >1
! $ # - ' 2 6 # : 7 $ ! > 1 . #: 2 6 # 0 . . # 1 '
W - 1 ! ! $ 2 (X 5 ' #
' #
" 7 2 0 " ! ' #
" . 7 ' &1
&1
5
7 80 -3 ' .
Z
8 -
4& 5 . 2
1 # - %' " & 1 )3 . ' 1 ,2
4 > 0 " . # $ 5 0 4
[ &2 - $ # : 8 0 . : 5 \ 3
. 6 # / #
. &83
2
8 ) * = 4 &
2 4
. &8 ( #: 2 6 # *
5 " # 4
#: 80 . * Y
# / #
! >1
2 : 2 6 4 8 #: 80 . 80 * Y ' : "
. 63 ( .
3 1 # , 5 > 6 " 7 # $ 3
1 # 5 * + & ! > 1 6 3 2 - V& 1 2 > 80 7 ' " 7 ,
> " 6 0 . 7 3 55&80 # ' . 8 - '
8 - 2 ( X 5 ! $ & 4 2
# 5 3 4 ! > " ' & ! U 0 &
8 ' &1 # $ V& 55 . .
2
4 & # 2
4& .
> 2
! $ -2
$ 63 '
4* '
1 , &3
2 6 4 V& . # " ,
4 * ' - . 5 8 0 #: 80 . # $ , &1 #: 80 . & 1 . $ - *
1 $ 4 . 6 3 ( 4 & . 2
#: 80 . ( - . ! " . 7 $ *
= ! $ 5 1 . & ' &8 & # 1 > 2 & U .
5 & ! $ * ] 8 0 8 V & . # 1 1 - .
> 80 7 7 $ , . # " , " . 7 3 2 : ( 55&80 1 - . - 7 VýpoG ty *
Soubor → Nastavení →
Ortogonální metoda dávkou
Y
U 0
' #
8 - - . - 1 6 8 ! ' 2
2 6 4 ! 8 0 # / - 8 0 0 . " 5 0 $ - *
P íprava pro výpo F et
= 4 . '
0 - 5 2
! $ 2 # , 6 1 # - 4 #
4 " # ' 4 ' 5&6 3
2
4
" 7 # / #
2 2
6
%
! & ' ( # $
.
3 = 0: 9
2
.
6
.
Z
4 & ! $ 2 0 4
. &8 ' 0 " # . )*
, ' * Y 0 ' : " 7 ;
% ! . / 0 1 2 3
! ! " # $
Soubor → Aktivní seznam sou adnic4 5
Soubor → Nastavení → Výpo7 ty ; > 0:
C @
A 9
# / - 0 2 6 4 *
Soubor → Nastavení → Prost edí
;
) % * + % , # $ - 9
. & 8 3 6 2 ( 5 " . 7 , # ! $ %" . 7 " . , 0 3
2 : ( . -0 . 62
- . / 020:
/ 2 % ,@ '
# -
< 0 2 A ; > B 2
< < 0 D . 2 > . 2 . < < 9
<
0: 0 - 9
1 : 8 . 9 : ; ; 2 < 0 2
? ,@ '
. < ; < 2 / > B # ; A : 5
A
0 2
.
. < 5
> B 3 2A 4 5
Soubory
- B ; . : < : . F
6
G A 6
H / ;: <9
;
E
9
-
.
A I % * + % ,J
5
5
0: 0 9 = 2 3 / . . / : .
.
< 5 E
12 > B / ;
. <8
. 2
2 5
. <
. / 0
B 2 2 ;
/ B - < ;
4
> B 2: . <
5
. 0: ;
12 <
5
. A . 2 ;
. / 0
< : 9 B . < - <>
8 A 9 < 0 2 B 2 . <8
12 > ; ; 9
. . K
. 2
. <
> . 2: . < - < < . 2 . < . 2 > . A 9
0 9
A 1 2 . 5
Okamžitý stav výpo tu
! " # $
%
Výpo& et '
( ) (
$
* + , ) * - $
4
5 6 7 8 9 : ; ( < * ! < ( ) < = $ "
4
? @ A ; (<* (! *
" ./ (
.0# "
$ 1 ,2 * * 2 ! 3
>
2 / +>
Celkový stav výpo tu
B - ! < , " * G !# >
( ) (
$
+ < * < , C ( $
D # $ > " ," = $ # "
" ," # 1 ,2 DE 1 # " * # . * 2 ! . + # . " < # , C ( $
$ + ( / 2 DE / + F 0,1 / G $ =# 2 DE E + 0# . / 2 * < H " !# D , $ > " ," $ = # 2 DE E + . 0
" - E + F * + # $ E / 2 1 , H
I <* " * 2 * 2 !# $ 1J 0# . (
. (
D * < #.
D * < $ 1 J 0# * 2 ! # , * = / G $ E / 2 . (
D * <
=, 0# + $
/ + G . = $ " G > " # ( < 0 # # / G = $ " G H B " * -$
= $ " G ( ! =
M
= $
#0 * / ( # =
# ( ) (
,
D # * . ," # .#
$
* =H .
( ! # L, 0#0 " D * - / + G + +
= , ( * $
+ ,D# 0#0DE " D * 2 DE / + F >
N ,$ < ! # ( F D E + F 0 # O >
(F DE + H K
(!# >
+ ( ) (
$ F $ =# * # * D# (F DE + # DE H K # . F /
+ > 1# +
" * - ,>
$ = # L, + ( / -
# ! > = H . < # + 0D ( F D E + # ( ! # = $ " * G # D E < > . +
=, +
$
* 2 !# <$
( F D E + = $ " + ! < H
" ! * = + > 1 # = , # + $
(F DE + 1 < + 2 / + # * G !# H
* 2 ! 0# " + , . ,D , ( " # * # $ , P +
0 , * 2 ! H Q # D E D # # L , + ( " " < +
* # DE G * G !# - + ( / - / + G > $ F 1 # # 0#0,DE " < + < * G *
Výpo& ty
H
Soubor → Nastavení →
Volné stanovisko
K
P E
1 " * 2 ! =
+ ,D * ,"
> . < $ - / + G H G G L, $ = # G . # $ ( G > =
* G ( * < $
M Q > / G G L, $ = # G , + - " G > ( ) (
B $ = + , $ F 1 # # ," * 2 ! ( ) (
$
* #.
$ ( ,# ! "
D ./ (
%
$ 1 / G G $ = # G $ ( G # / $ ( G
+ ,D# * ,"
$
Klí & '
. (
=
+ - " G
0 * G ! # G ( < $
+ , D # * G ! # # $ # ( * (
( E - + * 2 # + 2 (
C ($
* G $ (F > = H , * . + < # . C ($
DH
! " ! H
( ,# ! $ (G H
!
" # $% & ' ( ! ) " *
) " $ ! ' % # + !
!
" # $% , & - ( ) " $ + , $& . $! ) , * / 0 , & 1-
2 3 " 4 5 2 5 ' % # ' & , & 1 ( ) " * 0 2 3 3 & ' & + ! ' 6 4 , & - 4 , $ & / ! 5 / 0 , & 1 / & % 3 & ! & / # ! 7
8 & # - ' , * 4 + ! , $ & . $ ! ) 2 3 " 4 52 5 ' % # ' & , & 1 5 6 / ! + ) 9 - & / ! & / , & - /
Nastavení → Výpo: ty
Soubor →
7
; ) ! ) ! 2 # % 3 & 3 ' # ! 4 4 # & $ # "4 < 5 ( , 9 & / 0 , & 1 - ! # & / % 3 & & / & % 3 & ! & / # ! , & ) & 2 5
6 5 4 & $ & ' 0 2 3 ) " * 5 ! ( 6 # ! ' " * ' 52 3 2 3 ) " $ 9 ! ' % # 7 = - & ) & & , & # - 4 ' ) & $ ! 1 5 / $ ( ) & ' - - , $ & / $ & / 6 5 $ & / 0 2 3 5 5+ # $ 6 4 ! ' ! $ ' " ' & ' 6 / 6 ! % ) )
/ $&/
> ? @ A B 7 = ! & ' ) &
$ ! 1 5 / $ ( - ) & C - 4 D ! # 5 / $ & / 6 5 / & % 3 & ! & / # ! & / & 0 ) , & 1 )
! 2 5 7 B / 0 , & 1 , $ & " 3 + ) - 5 ) 5 / < 2 3 & $ ! 2 ! ! / - 2 3 ! $ ! # $ # - E F G H I J K L !
- $ 1 & / ! 0 & ' 2 3 ! $ ! # $ # - M K NH I O' ) & $ ! 1 5 / $ ( - ) & C - 4 - $ 1 5 , & - ( ' / & - ( 6 ) 0 2 3 P 7
& $ Q RS TU V U W X U Y Z U [ \ U ] ^ [ _` R W a b U c ` d de W f g S_h Z [ i U g R` Z d S j k Z S [ g c U W S Z X \
l U m n o d_ f Z S W U TZ X \
i d S Z U W Ri Y [ _` \ n p ` Z i\ n g S m X TY S Z S _` m ` Z U g R` Z d S cZ k l U m S b U [ e ` i\ n g Z S m g[ q a U g R` Z d S cZ k l U m r f s S
[ g c RdX Y U Z tRV [ g S j ` dn jq dU l U m u W v S Y m U jq w e k Y Z `_` m Z U e Z S cZ U i dR W a b U c d[ oY U Z tRV [ g S j ` \ w m W n
p ` v ` Z kr f x U dU \
W w\
b gU V gS\
[ \ U ] Z k e W U TRd i R _` m Z U e U l U [ \ U ] Z a jq p ` v ` Z k f y b g w W Z X p ` v ` Z k \ u ] ` d`
e W U TRd R Z S e w Y T S m n Y U Z d g U TZ k Y g ` i l z f
Protínání z délek
dU \ dU m RS TU V U W X \
U Y Z n \ u ] ` d ` b U c kd S d i U [ p S m Z R j ` l U m u b g U d kZ w Z k\
e m X T` Y f s S m w W w Z k W i d[ b Z kjq
q U m Z U d _` i d`_Z X _ S Y U [ U i d S dZ kjq TU q f
a b U c ` d i U [ p S m Z R j b g U d kZ w Z k\
e m X T` Y _ ` Z ` _ ` m Z U e Z S c Z a oe S m w Z k \ w m W n p ` v ` Z k i z \ ` d g R j Y w Y
e w Y TS m Z n r f x pR e S m w W wZ k _` d` m z dp`l S m U m g] ` d Y U Z W `Z jR m SZ U [ b U b Ri`\
i d S Z U W Ri Y U b g S W X i d S Z U W Ri Y U b p R b U q T` m [ i\ n g ` \
m RS TU V U W X q U U Y Z S oT` W X
Y [ g c U W S Z X \ [ l U m [ r f x U TU q [ W z b U c d` Z X q U l U m [
i R \ u ] ` d ` U W n p Rd b U \ U j k Y U Z d g U TZ k Y g ` i l z f
` i d TR] ` e S m S Z X m S _ ` Z ` i b T^ [ _ k b U m \ kZ Y [ d g U _ q ` TZ kY U W X Z ` g U W Z U i d R b g U V g S \
q Tw v ` Z k ! " #
e U l g S e k jq z l U W X
$ % & '( ) f
` TR W W ` e W U T` Z X i S m n d U T` g S Z j k Z S i d S W ` Z \ RZ R\ w TZ k q ` T b g U dZ [ d k [ b g U d kZ w Z k b g U V g S \ _ ` _ b U g U W Z w
i` iY [ d` cZ a \
q T` \
S W b p kb S m n b U dp ` l z e U l g S e k W S g U W Z X q Tw v ` Z k f
Protínání z orientovaných sm r ! " # $ % $ $ & # '
) $ &
$ # # Stanovisko
A/B
( '
Výpo* et (
) + # % & " $ $ % # , Hromadné protínání z orientovaných sm r $ & $ % ! " # $ % & ' $ & # % ( # ' , ( ) $ , * (
+ , - '
Stanovisko A/B(
! # % # , ' & " , # ( , # & $ & & & # ! , & $
, # $ $ ) + & $ # % # + # & '
" Výpo
* et
( $ # $ & ) + # % , &
" , , + # % , & , ! # $ , & $ $ , )
# # & $ $& $ $ & # # $ & " $ " ! # , $ & $ % , , # ' (
! " # $ % $ $ & # '
) $ &
$ # # Stanovisko
A/B
( '
Výpo* et (
) + # % & " $ $ % # , Pr se ík p ímek
" $ $ & , $ ' # % & (
) + # % & " $ $ % # , Pr se ík p ímka - kružnice
% & $ ' , (
# $
$ #
$
! ) + # + '
& " ! " Výpo
*
et
( & $ '$ & % ! # + & $ & $ ( & $ # , &
$ + & $ ! # , Polygonový po ad
" # ( $ # " # &
$ " # Po áte ní a koncový bod
$ $ $ & $ % # )
) # & $ ' ) ' & $ ( & $ $ $ (
# % $ $ $ M ená data
$ # $ $ , '
'
P idat (
Ubrat (
$ ! "
# ! $ ! % & #
'
( ) * + , - . - /01 2 ( 3 4)
5 6 78 - ) , 9 . * 8:;8 5 6 78 - <
= ; . - ) C /= @ . F G = ) A H4/ * ? [email protected] 3
5 6 78 - 3
9 ) ( > . 9 E > ) 9 * E4 * ? 48 @ F G = ) A H4/ 5 6 7 8 - 3
( ) * A
: . @ )
* ? [email protected] A
K . B ) D J ; 8 D - E5
C B 78 * , - 8 ( )
- A 4) C ? 1 )
B ) D J ; 8 D - E5
( ) * 6
L ( * ) ( - 6
9 B 6 ;, 5 6 7 8 - <
=5 6 > .
C 3 B ) D;8 B >+ 5 6 >- ) A
B ) A 9 8 :8 * - ) =5 6 >- 6 , :8
41 ) = ; 8 : - ) , 9 * .
* ? [email protected] A
* ? [email protected] A
1 ) * - ) ;A
* ? [email protected] A
.
9 . * J ;8
C B 78 *
* )
. D E= 4)
B > ) ; ) @ ) 4A
9 :8 * - ) 1 )
9 B 6 ; F
5 6 78 - ) , 9 . * J C J ;8 B ) A 9 8
=5 6 >A N B >) I > .5
MC /9
* ? [email protected] A
9 - J = 48 * A : E 0 E1 ) ( ) * A : . @ )
( ) * 6 , ( 3 4) H4/ - . - 6 5
M ;: F = 5 6 > - E @
=5 6 > .
) ( ) A =5 6 >- 6 , B >) I > .5
=5 6 > C B 7 8 * F L > /8 - ; . 0 / ) =- ) C 3
A > D E B ) 5 ) 0 E = . 5 ) = ; . ;- ?
) > /8 - ; . 0 8
) =- ) C 3
=5 6 >+
=5 6 >+
- .
C < O8 N F
9 . * J C J ;8 - . @ ) - 0) C ? 5
( ) * 6 , ( 3 4) H4/ - . - 6 5
5 6 78 - ) , B ) A 9 8
=5 6 > 9 B 6 ; F
Výsledky
P
;? ;)
D J =;/ ) @ - . : =) A
B )
= ) A 7 . * - /0 C < = 48 * - < 01
;3 B A
C 3 > ) C - J - E . ;4. D E;@ )
S >) I > .5
V
V
W
C < B ) D ;A
( ) * +
A 5 ) 2 T A :8
B ) 7 . * A
9 ) ( > . 9 8 - 3
. /- Q ) > 5 . 0 8 )
B >)
9 . B - A ;E C < [email protected] ) C ? 1 )
* C . 9 B + =) ( 3
C < = 48 * - ? 1 ) * - ) ;3 F G 8 9 * 8
* ) = . 2 8 - < 01
) * 01 3 [email protected] J 01 F R . ;)
9 ) ( > . 9 8 -
=8 9 - .5
D J =; ) @ - . ) ( = .1 A :8
/ C ) 4( A
C < B ) D ;A F
C 3 >) C - J- EU
4. =/[email protected] 3
R > .- =Q) >5 . 0E
Uzav X ený po X ad
S >) I > .5
A 5 ) 2 T A :8 / C < B ) D8 ; A 9 . C 78 - ? 1 )
C 8 4/0 8 - 8 C 1 ) * - < F ' 9 . C 7 8 - <
S ) D J ;8 D- E . @ ) - 0) C <
( ) * 6 F G 8 H4/ A 9 . C 7 8 - <
R 8 - ;)
;3 B
B ) 7 . * A
9
( ) * :8
B ) 7 . *
* + C ) * A
B ) 7 . *
B ) 7 . * A , / @ * 3 2 :8
=8 9 . * J C J
=;8:- 6 , : . @ )
=1 ) * - < , ) > /8 - ; . 0 / ) =- ) C 3
9 . * J-
=B > J C - 6 , B >) I > .5
;) ;) 2 - ) =;/ @ ) - 0) C < 01
;8 - ;)
B ) 7 . *
=5 6 >+ :8
;)
( ) * +
G = ; 8 H 4/ = C 3 B ) D ; 8 - < 5 / = ) A 7 . * - / 0 8 5 / = B ) @ ) : 8 - /, 5 + 2 8 ; 8 : 8 9 8
=8
b )
=8 9 - .5 8 5
B > ) :8 @ ;A
=) A 7 . * - /0 F a ;8:- < 5
5 + 2 8 ( < ; B 7/* J-
@ ;8 > < :/2 ( 3 4 A 4) 2 8 -
* )
9 B + =) ( 8 5
49 8 B ) 43 I ) - ) C <
B ) A 9 8 B ) 7 . * , @ ;8 > ? 5 A :/2 ( 3 4)
=) A ( ) >A , - 8 ( )
@ ;8 ><
( 3 4 9 8
=) A ( ) >A
B ) 7 . * A
9 1 48 * /= @ . C 3 > ) C - J - E
) ( ) A =;> .- - 6
) > /8 - ;) C . - < F
; 7 8 ( . 9 . * . ; - . B ) D J ; 8 D - E5
/- * /@ A : 8
- 8 49 8
;3 B
C 8 ;@ - A ;<
9 ) ( > . 9 8 - E5
;3 B A
B ) 7 . * A
/ @ ) - 0) C ? 5
Y Z [ \ ]^ _ ` F
C 3 >) C - J C . ; ;> .- =Q) >5 . 0EF
=8 9 - .5 A
B ) 7 . *
B 7 8 ; J 1 - ) A ; * ) 4/( ) C ) 4- ? 1 )
B 78 ;J1 - ) A ; * )
B 7 /* 6 48 - ) :5 ? - )
- . D;8 - F
) @ - .
) @ - .
= B >):8 @ ;8 5
= ) A ( ) > A , ;: F B ) 7 . * ,
F
! " # $ % & ' ( ) $ * + , -
Vstupy / Výstupy
. / 01 2 3 4 0 1 5 6 / 1 7 4 / 8 9 :; < 4 09 = 6 > ? 3 @ ; 5 = A 1 6 3 B ; < = 1 ? / @ 9 / 0C/ 2 >05 / = A 1 6 / 2 0; 6 > / 9 C1 D ; 6 > = 1 ? / @ 9 E
Na F tení po G adu ze souboru m H G ení
I A 1 J K A 9 2 6 >8 1 B / @ 3 < 3 6 > = A 1 L A / J
6 / 7 >B > 0 / 5 M J 1 D 6 1 4 0 6 / 2 >4 0 J K ? ; 6 3 @ / 0 / = A 1 = 1 CN L 1 6 1 < O = 1 ? / @ B ;
4 ; B 6 / J 9 J K ? ; 6 > E P 8 Q ; 0; RCS 09 01 J 1 D 6 1 4 0 = 1 9 D >0T = 1 4 09 = 9 :0; 0 / 5 01 U
V E W 0; < ?; 0; 4S 4; B 6 /J
J K ? ; 6 >T < 6 K J D 7 N C B / J K ? ; 6 = 1 CN L 1 6 1 < O = 1 ? / @ E X ; R CS J K ? ; 6 > 9 C1 D ; 6 1 < ; < > Q ;
4 1 9 7 1 A ; Q8 T 4 = 1 :0; :; = ? >5 / B ; J
W 0; < ?; 0; 4; B 6 /J
] E ^ 5 0S< 9 :0; 4 ; B 6 / J
` E a
@ S/ C1 L 1 < M J
zápisníku
M Y Z ení → P Z ipoj soubor
6 ; 7 1 B 5 1 = >A 1 < 3 6 >J
= ?; 4 4 Q8 A 36 5 9 E
[4; B 6 /J N \ 41 9 ? / @ 6 SQ 4 5 1 6 Q1 < O J S 7 1 @ N E
J K ? ; 6 > [6 / = ? E 9 5 3 B 3 6 >J
J N _ > 6 / CS7 1 < 1 C6 1 9 = 1 C1 D 5 9 \ E
1 5 6 K = A 1 < O = 1 2 ; 0 = 1 CN L 1 6 1 < M 8 1 = 1 ? / @ 9 4 0S4 5 6 K 0; 0C/ 2 >05 1 [
\E
c E d 1 7 A / B > 4 ; @ S/ C1 L 1 < M 1 5 6 1 4 ; 4 ; B 6 / J ; J
e N C1 R CS 6 / = 1 2 3 0 ; 2 6 >J
Nab íst po Z ad ze
< _; Q8 40/6 1 < S4; 5 B ; 4; B 6 /J 9 J K ?;6 >E
7 1 @ K = 1 ? / @ 9 J K ? ; 6 1 [= 1 ? / @ < 1 C6 O T : ; @ 6 1 4 0 A / 6 6 K 6 ; 7 1 1 7 1 9 4 0 A / 6 6 K
1 A S; 6 01 < / 6 O \T 7 9 @ ; 9 < ; @ ; 6 < 01 J 01 4 ; B 6 / J 9 E d < 1 C0; :;: J N _ > / 4 0S4 5 6 K 0; 0C/ 2 >05 1 [
X ; 4 0 CSD ; 6 / = 1 2 3 0 ; 2 6 >J
\E
7 1 @ K J K ? ; 6 1 6 ; 7 N C1 [< ; 0 5 6 9 0 O = 1 ? / @ \T 6 / = S _ 0 ; : ; 8 1 2 > 4 C1 @ 1 ; @ S0 / 2 6 >8 1
1 5 6 / = A 1 2 >4 C1 7 1 @ 9 / 4 0S4 5 6 K 0; 0C/ 2 >05 1 [
e N C1 RCS 6 / 6 K 5 0; A M J
P Z idat
P Z idat
\E
B ; 4 0 / 6 1 < S4 ; 5 J K ? ; 6 1 < >Q ; 5 A 3 0T < 4 ; B 6 / J 9 :; 2 >4 C1 01 8 1 01 4 0 / 6 1 < S4 5 / 9 < ; @ ; 6 1
< >Q ; 5 A 3 0 E X ; @ 6 1 0CS< 3 = 1 4 0 / < ; 6 > 4 0A 1 :; : 4 1 9 [email protected] ; 6 0SfS5 1 < 3 6 / = 1 J 1 Q > = 1 ? / @ 1 < M 8 1 2 >4 C/ 9 < ; @ ; 6 M 8 1 6 /
5 1 6 Q S 2 > 4 C / 7 1 @ 9 B / 0 ; 2 5 1 9 [ 6 / = ? E g h h V E V T g h h V E] T / 0 @ E\ E
g E i A1 L A/J
7 1 @ = [email protected] 3 @ 1 4; B 6 /J 9 7 1 @ j = 1 ? / @ 9 / 6 /7 >@ 6 ; < 3J
5 0; A M J j D ; = 1 ? / @ :>0 E X / 5 1 @ / C_ > 4 0 / 6 1 < S4 5 / < 3 J
= A1 L A/J
4;B6 /J
@ / C_>Q8 40/6 1 < S4; 5 T = ?; 4
6 /7 >@ 6 ; < _; Q8 6 / 40/6 1 < S45 /T 5 0; A 3 7 N C/
B / J K ? ; 6 / B = ? ; @ Q 8 1 B >8 1 7 1 @ 9 = 1 ? / @ 9 T / B 6 S Q 8 D 7 N C = ? ; @ Q 8 1 B > 7 1 @ B / J K ? ; 6 : / 5 1 1 A S; 6 0 / Q ; E
X ; 4 0 CSD ; 0 K J 0 1 = 1 @ J >6 5 3 J
< N 8 1 < > = 19 B ; :; @ ;6 7 1 @ T = A1 L A/J
7 1 @ j = 1 ? / @ 9 E X ; 4 0CSD ; < N 8 1 < > < >Q ; 7 1 @ j T = A 1 L A / J
k E . >J 0 1 = 1 4 09 = ; J
< 3J
:;: /9 01 J / 0SQ5 N = [email protected] 3 @ 1 4; B 6 /J 9
6 /7 >@ 6 ; :;:SQ8 4; B 6 /J
B / @ ;:0; Q ; CO = 1 CN L 1 6 1 < O = 1 ? / @ E X ; 4 0CSD ; 6 / 5 1 6 Q 1 < M J
5 < O 7 K A9 E
7 1 @ K = 1 ? / @ 9 6 ; 7 N C1
J K ? ; 6 1 [= 1 ? / @ :; @ 6 1 4 0A / 6 6 K 1 A S; 6 01 < / 6 O 6 ; 7 1 7 ; B 1 A S; 6 0 / Q ; \T B / @ ;:0; 2 >4 C1 5 1 6 Q 1 < M 8 1 7 1 @ 9 <
; @ S0 / 2 6 >J
1 5 M 6 5 9 / = ? [email protected] ;:0; :;: @ 1 4 ; B 6 / J 9 0C/ 2 >05 ; J
[
P Z idat
\E
E X ; RCS B / @ 3 6 Q ; CO = 1 CN L 1 6 1 < O = 1 ? / @ T 4 0S4 5 6 K 0; 0C/ 2 >05 1 [
OK
\E i A1 L A/J
@ 1 = C6 > < _ ; Q 8 6 N @ / : ; B ;
4 ; B 6 / J 9 J K ? ; 6 > / 4 ; B 6 / J j 4 1 9 ? / @ 6 SQ @ 1 @ S/ C1 L 1 < M 8 1 1 5 6 / = A 1 < O = 1 2 ; 0 = 1 CN L 1 6 1 < M 8 1 = 1 ? / @ 9 E
i ?; @ < O = 1 20;J
4; = ?; 4< K @ 20;T B @ / :41 9 6 / 20;6 / < _; Q8 6 / @ / 0/ 4= A 3 < 6 K E
X 4 1 9 RCS B / @ 3 6 N < _ ; Q8 6 N < 4 09 = 6 > 8 1 @ 6 1 0N T J j D ; 0; < O = 1 2 ; 0 4 = 9 4 0S0 0C/ 2 >05 ; J
[
\E i A1 L A/J
Výpob et
< N = 1 2 0; 4 1 9 ? / @ 6 SQ ; 7 1 @ j = 1 CN L 1 6 1 < M 8 1 = 1 ? / @ 9 T < N = >_ ; :; < 4 ; B 6 / J 9 ! "# $% & '( ) * + #
, # + - ( ! . /0 # , /0 1 23 * /0 4 5 1 262
7 # + 9 + 3 ! & 9: 92 = :93 >
Klí ? @
7 # 8 , ) 1 $ # ) ! * ! 9 $ ! + " # $ % / : % ; - ( 9 ( +
'(': 7 $ % ( 9$ 1 7 $ # 0 2< , ! # & 9
4
Uložení a na A tení po B adu
C , ! . 7 # 21 D # ! # ) . 7 # 8 , % ; - ( 9 ( & 2# - 9 , # + # & E # $ & + 9 + 3 ! & 9 :%
92 = :93 >
G 8 :) ( & 2# - ( ! . 7 # 8 , % ; - ( 9( H ( + # & E # $& ! = :+ 9 7 # + 9 + 3 ! & 9: 92 = :93 >
Uložit po F ad do [email protected]
4
Na? íst po F ad ze [email protected]
Výškový po ad
I
G
2# D # ) < # 3 ! # + 2# & - : 7 $ # ) . 7 # = ( 9 ) . J 3 # ) < 0 # 7 # 8 , & 4 K H 0 2( , # 3 ! H , *) *! : '( #E , #E ! < '3 # &
7 # 21 D # ! # ) < 0 # 7 # 8 , & H , * ) ': + ( ) J 3 7 # & H ( L , '( ! & 9! < 7 $ # ) . J 3 # ) . ) . 7 # = ( 9 4 M # 2# 0 # ) . ) . 7 # = ( 9
+( ! (7 $# ) *, :4
Transformace sou adnic
I
N # 9# # 3 ! # & % # - O & '( , * ) 3 # ) P 9$ ! +"# $% # ) 9 +# & 8 , ! /( E # , ; H ( +( H ! % ; +# & 8 , ! / 4 Q ; - ( 9(
9$ ! + "# $% # ) 9 / ( 2. + ( H ! % ! ( E # 7 # & H ( # H ! = ( ! < E # , 1 4 Q ( 9# , 1 9$ ! + "# $% / ( ' + # & 7 # 7 + * ! 1 )
3 7 9# 2( N $ ! + "# $% / ( + # & 8 , ! /
Identické body
M 8 ( , H 0 * ' ( ! :%
# E ) 1 3 2. %
9$ ! + "# $% / ( + # & 8 , ! / % & + :9( ! ('7 $ ) ( , ( " ! # ) 9 9$ ! + "# $% =! : 3 2:= 4 C 7 ; + # E ( %
& # + 9 9! :/0 L 2# 0 7 8 , ('9( ) J ( /0 ! 1
+(H! % & 4 M $# D $%
, (! 9 /3 < E # , 1
+( +#& 8,! /(%
) # E # & +# & +9 ) * /0 , #
& 9# % 9 / 3 1 7 8 ( 7 # = :9 * ) * 9$ ! + "# $% =! : 3 2:= H # E $ H & '( + # & 8 , ! / # ) < # 7 $ ) 1 ! ' ( , ! # 9 2 ) . / 0 E # , ( / 0 4 R , ( ! 9 / 3 < E # , 1 % ; - ( 9 ( , # + ( H ! % & 2 E # ) # 2! P 7 8 , * ) 9 ! ( E # ' ( H ! P ' ) 1 7 # & J 9 P 9 4
4
, (! 9 /3 . /0 E # , ; ! (! : # % ( H (! 4
M # =(9
! " #$ ! # % & ! ! ' ( ) #* ! ( + ,#! " #& " ! - . ! /, ! 0 , & 1 % ,( ! , *
2 & & # * $ ( ) " 1 ,' * ! 3 ! & % 4 + 5 ! % # ,# & ( ,4 5 ! ,# ! " ( ! ! 2 & % ! * ! 6 * # * 3 ! % 7 * 8 * 7 ) % #9 - : # # " 1 " % 9 2 & % ! 0 2 0 ! * * 7 ) $ ' ! - # ! * 0 # ) & ! , * ' ! ( ) 8 # # ; ) 8 4 #! 7 & 1 ! ' ! 8 " ( # ( ! & 1 % ,( -
Automatické na < tení identických bod =
> ? @A BCD DE A F @DG H I J K E L M N OP @Q F L R A E R K M P K M J K S A GT U V N VWOBCD E R K WDG A J K E X PT K E F ? Y OP CV U N X Z A @A
F A GT V @ [ SK \ S VN
V M @K N V @DG H L R L T CA E V @ K E [ K R OE VWOG O E R K WDG A J K E X ] ^ V E [email protected] P K M J K S L P DE A F @DG H _ N D
J K E L E K K H I F A H ` a b c d V ` e a b c d U V P @DP H F Q @A @CV Y [email protected] K f
DE AF @DGH _ GT J K E X V VM @K N V @DGH L WA [ jDE ? E K PA k F VN M ]
Nag ti bodyh
] i SK \ SVN
R L T CA E ? E R K WDG A
Zám l na sou m adnic identických bod =
i K P @DP H F M @O @CV Y [email protected] V f
[ SK \ S VN k VN QF O PK M j V E F DGA DE AF @DGH _ GT J K E X R K J K M PK M [email protected] R ? GT ]
XY <-> x'y'h
n M @K N K Z F K P @ Ck A R L M Z [email protected] F V [ j ] R [ j O[ V E Q U Z A W P @A K N L CA N [ j D k V E ? R ? F O DE A F @DG H _ GT J K E X k V N Q F DCD K J Q
P K M j V E F DG K R I P K M P @ V R L ] n K M @K oM F H G O P K M j V E F DG A k V N Q F [email protected] V F DZ J L P @A N M P A CD DE A F @DG H I J K E L k V E ? R V @
kF KRM ]
Statistický test
i j A W A @ A B CD P D [ S K R I P @ P @ V @ D P @ D G H _ @ A P @ k J L @ H K R _ G T G T L J F V D E A F @ D G H _ G T J K E A G T U k V [ F Q @ A R K CJ M
p bq brabrs t e bu ab ] i SK \ S VN
[ S K R A E A V F V C_ k M k J L @ H K R _ G T G T L J V R _ P CA E H L M CK Z O E K [ S K @ K H K CM ]
i K E S K J F _ [ K [ DP P @ V @DP @DG H I T K @A P @M WA M R A E A F M v CK T L w x y x z { | { } a u ~ { q € a x c q ‚ { rs ]
Inverzní transformace
i K k V ƒ H S @F M @ O @ K T K @ K [ j A [ OF V Y A J M E A [ S K \ S V N
fk [ Q @F K M
h
F V N O P @ K k V E V F I @ S V F P o K S N V G A [ K Y [email protected] V @ DF R A S k F O
@ S V F P o K S N V G D ] n M @ K R K CJ M F A Ck A [ K M Z [email protected] [ S K M Z DR V @ A C P H K M @ S V F P o K S N V G D ]
Typ transformace
i SK \ SVN
†
M N K Z „ M WA [ K Y [email protected] V @ @j D @L [ L @S V F P oK SN V G A …
p ‡ x ‚ { x ab{ } byq { a ˆx y q s u
‰ DF A ? S F O @ S V F P o K S N V G A P K M j V E F D G U H @ A S ? k V G T K R ? R ? N Q j [email protected] H K fN Q j [email protected] H K R _ H K A o D G DA F @ W A S K R A F W A E F I ]
h
n S V F P o K S N V G A N ? @ A E L @ j D [ V S V N A @ S L f E R Q @ S V F P C V G A V S K @ V G D U [ S K M S Y A F O @ S V F P o K S N V Y F OT K H CO Y A W P K M
h
@j A J V V CA P [ K „ E R V DE A F @DG H I J K E L ]
†
w x ‚ x Š { x ab{ } byq { a ˆx y q s u
n S V F P oK SN V YF O H COY J M E A N [email protected] R A PN Q SM K P L ‹ V Œ P @AWF I N Q j [email protected] K R I H K A oDG DA F @L [email protected] V F P oK SN V G A N Q F O
S K k N Q S K J WA H @X R A R ƒ A GT PN Q S A GT P @AWF Q U k V GT K R ? R ? @A E L [ K E K J F K P @ K J S V k GX
@S VF PoK SN V GD [email protected] YO E R V DE AF @DGH I J K E L ]
†
h
] i S K @M @K
 ˆ r{ { } b yq { a ˆ x y q s u Ž d q yq u b y € 
n S V F P oK SN V YF O H COY J M E A N [email protected] SX k F I N Q j [email protected] K R I H K A oDG DA F @L [ S K PN Q S K P L ‹ V Œ ] i j D @S V F P oK SN V G D P A
@A E L N Q F O S K k N Q S L R k ? R DP CK P @D F V PN Q SM U [ K E K J F K P @ K J S V k GX K J A GF Q F A F O k V GT K R ? F V ] n A F @K @L [
@S V F P oK SN V G A R L Z V E M WA V CA P [ K „ @j D DE A F @DG H I J K E L ]
†
 ˆ r{ { } b yq { a ˆ x y q s u Ž d q yq u b y € 
‘ M E A R L [ K Y @ A F V [ j ON K @ S V F P o K S N V Y F O N V @ D G A ] ’ A W O [ S R H L W DZ F A W P K M R ? k ? F L \ A K N A @ S D G H _ N D R k @ V T L U
W V H K W A @ K N M M [ Q @ D [ V S V N A @ S K R I V o D F F O @ S V F P o K S N V G A ]n S V F P o K S N V Y F O H C O Y J M E A N O @ S X k F I N Q j O @ H K R I
H K A oDG DA F @L [ S K PN Q S K P L ‹ V Œ ] i j D @S V F P oK SN V G D P A @A E L N Q F O S K k N Q S L R k ? R DP CK P @D F V PN Q SM U
[ K E K J F K P @ K J S V k GX K J A GF Q F A F O k V GT K R ? F V ] n A F @K @L [ @S V F P oK SN V G A R L Z V E M WA V CA P [ K „ @j D DE A F @DG H I
J K E L ]
! " #
$ %
& ' ( )*+ , - ). + , / + ( + 0 1 + 2 3 / 4 5 ( 2 6 3 7 , 8 / , / * + 9 , : 3 ; 3 < = ' 3 + . < , / + . 7 > ? : ( < 0 8 3 ), 6 @ A , + , 1 9 *6 ( ; 3 < 3 +
' B 4 ), < / ? +2 3 / 4 5( 26 3 C/ * ' ; + 3 D 0 E F ( 4 +.4 > / G +* +)3 C *+> 3 H
, ; ( : 2 3 ; * < .3 )( K ( ' ? ( > / ( 8 > 3 6 ); , ; 3 < 3 +
J
+2 3 / 4 5( 26 3 C/ * 2 ( ' / .7 , 1 2 ( ' B 1 ( C , + L, < / ( +).' B 7D 4 ( G 9 3 < / .7 E M , 5G / > C/ *7D ' ; + 3 ; *7D ); , 1 ( G A *' 3 +
... I
6 3 + , 6 3 + . 7 > ? ( 1 , 2 3 7 , 8 C * 4 , )/ ? > ( / 4 + 3 / + 0 3 1 2 ( 6 N / / ? O 8 P 3 Q E R G / > C / * ' ; + 3 D 0 6 ( D ( G ' 0 1 3 < 3 +
/ 3 1 9 E +3 > +( S
T U
T V W XY Y Z [ [ \ ] ^ _ _ W ` a V W XW ^ Y ] b b [ _ Y Y ^ ` _ ] ^ X\ \ Y
a U
T V W X W ^ Y ] b b [ _ Y Y ^ c a V W X Y Y Z [ [ \ ] ^ _ _ W c \ d ] X^ [ b
e U
e
f , -). G 2 C , / +2 3 / 4 5( 26 3 C/ * > )*C8 6 @ A , +, L,L 1 2 ( < 3 )g * 1 ( G A .+* G )( A .+ < ( 4 ( G : ( 2G 1 ( 6 ( 7 * +)3 C *+> 3 H
Uložit
klí h i j
Transformace bod k
l m n o p q r m s n t u v r w x y m r v z{ | } ~ w €  u w o r { r p r ‚ v r m ‚ w r w m ‚ { ƒ { r p r ‚ v r m ‚
pr ‚ v r m € n w u…u } ‡ | p…ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž   ‘ ’ “ ” Œ •–
y mr  mns
pu€o ns
…m no pqr ms ‚ u y r ‚ € u u
pr ‚ Ÿ n w o ˆt
j ž
p r ‚ ˜ ™ˆ } u } p …‚ y o zs
p …‚ y o z n } † p …‚ y o z
j „
pr ‚ v r m‚ o š › …u mƒ v r w r € o n ‡uo ƒœ
j —
u p r ‚ ˜™ˆ r € o n ‡ u o ƒ ~ | w o ƒ y r ™r ~ › œ y m r  m n s
…m n o p qr ms ‚ u t u ™†
j
Sm rník a délka
¡ ˆn ™r  r } ƒ r › o r p ™r ‚ ~ z › } † y r ‡ …‚ ps š mo z› ‚ n w ƒ ™› € u p r ‚ Ÿ n w o ˆt v r w x
r } ™ | w | o zs
r p … n …o zt{ £ ™r {
j ¢
} ™| w |o z u p{ r w o ƒ p
j
¤ r s r t z …ƒ …r £ ™r { ™€ u › m r s š ps š mo z› ‚ n w ƒ ™› ‚ m ‡ ˆ… … n › ƒ y m r p …r m r } r ‚ } € w | ™u o r p …œ p › ™r o } u p …‚ y o zt{
n py | w } y mr tuo …u t{
j
¤ mr € zp› |o z …š t{ …r £ w nx u …Ÿu v n € n w n … r v n › r o tr } ƒ v r w ˆ p } † ¥› ns ˆ
j
Kontrolní om rné
¡ ˆ n ™r  r } ƒ r › o r p ™r ‚ ~ z › } † y r ‡ …‚ › r o … m r ™o z t { r s š m o † t { € u p r ‚ Ÿ n w o ˆ t n › y r m r } o | o z p s š Ÿ u o † s ˆ
{ r wo r …ns ˆ
} ™ | w | o z  u p { r w o ƒ p r p … n …o zs ˆ £ ™r { n s ˆ
j ¢
w ˆn ™r  r } ƒ s
„
¤ mr  mns
€ r v m n € z n ‚ ™r ~ z w r y m r … r › r ™‚ p u € o n s
uˆt{ m r € w z™
j
r › o š y r p …‚ y o š € n w | } | … u p r ‚ Ÿ n w o ˆ t u v r w x n } € w | ™u o r p … ˆ r w y Ÿ u w t { r € z{ r v r w ‚
j
v r w x œ } € w | ™u o r p …ˆ s š Ÿ u o ƒ n } y r ‡ …u o ƒ € u p r ‚ Ÿ n w o ˆt n
j
Enter
! " #$ % & & ' ( ) " * ( + * ! $ ! ( $ ! , - . ! & ! ' / & !0 " % & & (
. ! $ ! " * ( & ! 1 # " ! ! # 0 ! ( ! # % & 2 # $ 3 ( & 4
5 ( , 6 ( ' ( " * ( $ 7 % ( & ' " * . & ' ) 3 ( . ! & $ # ( $ 7 % ' & ' - 6 ( & ( 8 ) ( $ 7 * 3 & ( * ( ( ! ! " * ( ( ( # ( 3 0 # 9 :; . $ 7 % : 4
< = > [email protected] AB C D = @E F G= H G?I
J K F = L M N O = @ B = ME = I P G B Q > N R = E S ? @ B T U ? > = D G ? > C V T J N @ TM ? L B CI
= WB P X
< S N V N M N Y ZT R T F G = J Q R M W = B M G = ZE U N ZQ O = R = E D = G E W = B M G = ZB C U O = I P G B [ U O \ R M T R W B P M N F = J [ F = L ME M Z ? L CM W =
]
X ` = D G ? > N B Q W = B M G = ZB C = I P G B Q D E @ = E F S T @ A B K @ = R N > B ? I E = I P G B [ U O J B Ca N
P ^ idat do souboru_
F = F R ? B Q b Z= > N c d e f g h i j f k l j mf no p j h q l f r o p ]F = W E @ M ? M= b Z= O ? B N D K Z? = MN J S N B ? \ F G = H G ? I VT
?E M= I ? MTUW K = MN J SN X
_
Soubor kontrolních om rných
s
t T ? Z= H = J Q = W B = R Z= E a C W = M N R M = J A B C U N ZQ O = R = E D = G E W = B M G = ZB C U O = I P G B [ U O B ? V N @ B = E X t = = W B ? R N
VN @ B = MZTJ Q = I P GB Q F S [email protected] A J ?VC > b Z= O K u
= I P GB Q Z> N J K F = E y MP M MZ? L CMW N I
]
MZ? L CMW N I
Kontrolní om v rnéw
X < = R MTR W B E MC MZ? L CMW
Ubrat _
? ]
]
X x N @ B = MZTJ Q
P ^ idat do souboru_
F G= H G ?I > F G ? UE VN
Výpoz et _
U N Z[
R = E D = G = I P GB [ UO ? J [ R ZN @ N W > F G ? U = J A B C ]R W E MN LB Q ? I N > B C G = > @ CZK \ U N ZW = J Q J K O = @ B = U N B C R = E D = GE
_
E Z= a C @ = F G = M = W = ZE X N Z[ R = E D = G Z> N E Z= a TM B ? @ T R W F = R M T R W B E M C M Z ? L CM W ? ]
@ TR W E F = I = U C MZ? L CMW ? ]
Naz íst _
X
Uložit _
? F = > @ PVT B ? LCRM >
Konstruk ní om rné
s
MQ M= b Z= > N Z> N E G L = J ? M R = E S ? @ B TU N D = @ > ? I P S N B [ UO F = I = U C W = B R MGE W LB CUO = I P GB [ UO X
t = R N > B ? I E J O = G B C L A R M T @ T ? Z= H = J Q O = = W B ? F = R ME F B P > ? @ A J A M N > ? I P S N B Q D = @ K \ W = ZI T U N W B TI \ ?
F S CF ? @ B P T V N V T U O R = E S ? @ B T U N X = ZI T U N J F G ? J = = @ F S N @ U O = > C R F = V B T U N I ? V C > B ? I Q B W = F ZE R \ W = ZI T U N
J ZN J = I TB E R X = ZI T U T E F G J B CO = D = @ E F G = H G ? I
F [email protected] A J AB C D = @ F G= H G ?I
TH B = G E V N ]TI F ZT U TMB P B ? D C> C B E Z= J = E O = @ B = ME
= W ? I a TMP @ = F = L CM A J A VNVTUO R = E S ? @ B TU N X
O U N M N Y ZT @ = R N > B ? I E F S T @ ? M B = J [ D = @ ]B ? F S X D = @ \ W M N G [ V R M N F S T > ? @ A J A B C = I K ZN I
= > B ? LMN W E G> = GNI
_
X < ST
J K B N UO ? ZT \
_
>F R=D NI X
F = Z= a W E \ F S N @ W MN G = E UO U N MN B = J [ D = @ J Z= a TM\ ? F S [email protected] NVMN VNV = D J K W Z[ I
N > T > ? I P S N B [ I T D = @ K I E R C D [ M ? ZN R F = @ J ? D = @ K = > B A I [ UO R = E S ? @ B TU CUO X K M= D = @ K I = O = E D [ M
I N > T > ? I P S N B [ I T D = @ K J ZTD = J = ZB Q I
[email protected] NB MTUW [ UO D = @ B NB C = I N > NB X
I C R M P ]B N I E R C D [ M B ? > ? L A M W E ? B T B ? W = B U T X ? TI A ZB C F = L N M
_
= E S ? @ B TU N D = @ V R = E E G L N B K F = I = U C F = @ = D B = R MB C MG ? B R = GI ? U N X
5 % ! & 3 - 2 ' $ " ( 2 & , , 6 3 ( &
!% ! 1 " * ! #( * $ ! , ( 3 7 ( ! - & , , 6 3 ( & , 6
. ( ( $ #) . 2 6 ( $ " - ) $ " ( 2 . $ 7 # ( % ! & , & , , 6 3 ( &
" ( . ( * 7 " % & # - " ( 2 , 6 3 ( &
4 ; ! ( 2 ( 0
! & 0 & ( . ! $ ) 7 $ $ " ( $ ' & , ' 3 ( & -
0 $ ! , 6 . 0 #" " * ( + * ! $ " ( . ( * #) $ 3 ( & - 0 $ . ! $ 9 0 #) ! . ( 3 * ! . # * ( . & #- $ . "
( & #$ !
( $ ( % ! & , $ 4
K F = L M N B Q R = E S ? @ B T U N E Z= a CM N @ = ZTD = J = ZB Q O = R N > B ? I E F S N M ? a N B CI
F = I = U C I K y T ]W E G > = G N I
I K yT F ST M= I
> N RN > B ?I E J K F = LMNB [ UO O = @ B = M
I E R CM N E W A > ? M W ? I W = ZT @ = = D Z ? R M T R J [ R ZN @ W K I TI = R N > B ? I
J K F = LMNB [ UO O = @ B = M X
_
Enter
! " #$ % & & ' ( ) " * ( + * ! $ ! ( $ ! , - . ! & ! ' / & !0 " % & & (
. ! $ ! " * ( & ! 1 # " ! ! # 0 ! ( ! # % & 2 # $ 3 ( & 4
Vyrovnání na p ímku
M Q M = b Z= > N Z> N E G L = J ? M R = E S ? @ B T U N F G ? J = b O ZQ O = F G I P ME D = @ E B ? F S CI W E ]F ? ME W = ZI T U N R F E y M P B Q
> N > ? @ ? B Q O = D = @ E B ? F S CI W E
_
X
t = J [ F = L N MB CO = = W B ? > ? @ A M N R = E S ? @ B T U N F = L A M N L B CO = ? W = B U = J Q O = D = @ E F S CI W K ? R = E S ? @ B T U N
J K G= JB AJ ?B QO = D = @E X < G= H G?I
R F E R M C > J K G = J B A J ? B Q O = D = @ E B = G I A ZE B ? @ ? B = E F S CI W E \ J K F = L M N
R = E S ? @ B T U N F G R N L CW E M Q M = B = G I A ZK ? @ ? B Q F S CI W K ]F ? M K W = ZI T U N \ ? J > @ A ZN B = R M F G = I CM ? B Q O = D = @ E
_
= @ M = O = M = F G R N L CW E ]J > @ A ZN B = R M D = @ E = @ F S CI W K X
_
K F = L M N B = E F ? ME W = ZI T U N I a N M N D P a B [ I
>F R=D NI
F SNB Q RM @ = RN > B ?I E R= E S ? @ B TU X
Výpo et vým r
s
= M= @ T? Z= H = J Q = W B = E I = a E VN F = L CM ? M J [ I P G K > N R = E S ? @ B TU D = @ X
>F R=D NI
= D J K W Z[ I
R N > B ? I E F S [email protected] A ? E M= I ? MTU W K \ D N > R MTR W B E MC MZ? L CMW ? ]
R N > B ? I E R = E S ? @ B TU ]? V R = E YZT J N R F G A J B Q I
]F G = R M S N @ B CI
= @ K RN @ = RN > B ?I E F [email protected] A J ?VC
E = R M ? MB C U O b Z= O X x R = E Y ZT R = E S ? @ B T U N D = @ E F S N M ? a N B K I K y C\ F G = H G ? I
MZ? L CMW N I
I K yT X
_
P ^ idat _
F = S ? @ C \ I a N MN VN F S N M A O B = E M J y N UO B K B ?VN @ B = E V ? W = D Z= W
_
N R F = @ B C L A R MT @ T? Z= H = J Q O = = W B ? I a N MN R L CM ? M B N D = = @ N L CM ? M J [ I P G K F = I = U C MZ? L CMN W ]
VN @ =
X A MN YZT Z= I = J Q D = @ K = > B ? L N B K J
N H TR MG F G = R L CM A B C I a N MN J K B E Z= J ? M MZ? L CMW N I
]
Smazat _
X
+_
? ]
-_
X
< G = W = B M G = ZE F S N @ F T R E J [ I P G K I a N M N F = E a CM I = @ E Z F G = W = B M G = ZB C W G N R D E X
Enter
! " #$ % & 2 # $ 3 ( & ) " * ( + * ! $ ! ( $ ! , - - 6 & 0 6 (
( % ! & , ! " % & 0 0 & ( . ! $ 4
< S N @ F TR F Z= UO K I a N MN E Z= a TM @ = R = E D = GE F = R MTR W B E MC MZ? L CMW ? ]
F = I = U C MZ? L CMW ? ]
X
X ? LCRM > N R= E D = GE VNV I a N MN
Uložit _
? L MN MN YZT @ S CJ N > ? @ ? B [ F S N @ F TR F Z= UO K > N R = E D = GE \ B ? L MN R N T R N > ? @ ? B [ I T
Naz íst _
R = E S ? @ B T U N I T X < = W E @ V R M N I N > TM CI
sou ^ adnice_
R = E S ? @ B T U N > I P B TZT\ I a N M N F = I = U C M Z ? L CM W ? ]
I E RC D [ M > ?VTyMP B = \ a N D E @ N F G= H G ?I
RN>B ?I
Aktualizovat
B N U O ? M B ? O G ? @ TM F J = @ B C R = E S ? @ B T U N R = E S ? @ B T U N I T ? W ME A ZB CI T X < S T F = E a TM C M Q M = E B W U N
R U O = F N B R = E S ? @ B T U N D = @ B ? ZQ > M ]I E R C D [ M = M N J S N B F S C R ZE y B [
R = E S ? @ B T U ? I E R C D [ M B ? R M ? J N B M ? W = J [ G N a TI
O ZN @ A B C D = @ \ ? D K F G = H G ? I
F = a [email protected] = J ?B Q
R = E S ? @ B TU N B ? ZN > Z X
_
Polární vyty ovací prvky
< = ZA GB C J K MK L = J ? U C F G J W K I = O = E D [ M F = L CM A B K F G = VN @ B = MZTJ Q D = @ K \ B N D = @ A J W = E X < S T = D = E MK F N UO
J [ F = L ME VN B NVF G J N MS N D ? > ? @ ? M R = E S ? @ B TU N R M ? B = J TR W ? ? = G TN B M ? U N X
< S T J [ F = L ME Z> N F = E a CM J CU N = G TN B M ? U C X M ? W = J Q I
F S CF ? @ P VN MS N D ? F = R ME F B P > ? @ ? M J y N UO B K = G TN B M ? U N
J L N MB P = MTN B M ? LB CUO RI P G ? F S [email protected] ? M VN @ = R N > B ? I E = G TN B M ? U C X
G TN B M ? U N Z> N > ? @ A J ? M F S N M ? a N B CI
I K yC
> N RN > B ?I E R= E S ? @ B TU X
- " ( 2 ' & ' - 0 ( ! ( $ ! , - ( " * ! - ( ! ! ' $ 7 % # ( ) ! 3 - * " * . ( ! - 2 ' & ' - * ' ) ( . * ' & ' - * ( 7 . ( 3 * ! . #4 5 % & " ( 2 $ 0 & - ( ! ! " * $ 7 % # ( ( #, " * ( & ! ' / . $ #4
< SN @ J [ F = LMNI
) *) # . $ ! " ! " #
! %!) / 3 4
$ #
% & % ' ( + &, ) ) *#
$ % ,0 1 #
# * + , & ,
! " ,)
! 2 %&
1 '
56 4
-! " ! %!) > J = ZMN MK F J K MK L = J ? U CUO F G J W *) #
! " ,)
! 2 %&
! %!) 3 4
1 ! 2 %& % & 3
1 '
7 56 + # 2
4
$ 8 , ! %!) , 8 # $ ! " ,) *) ! 2 %&
! %!) 3
1 '
Orienta ní sm r
9
:
; 2 3 *% ! %/ 1 )
) < = > =
% , 1 = ?
@
Výpo et jednotlivých bod
9
; % 4 # 2 *% 4 &0
! # ; %& ' =
1 * # * 4
% , ! " / $ 2 0 #
% ,0 ! " #
'
A
1 B
; 0 # 2 ) + %" 1 * !% <
; + , C
= ?
; , ! *# E @
D
= > 2 *%
1 $ ! $ #
&, ) '
Dávkový výpo et
9
;% 8 ) $ 4 &0
1 B ' F
1 / 4 #
! # # 2 % * ) *# 2 ! #
E )
! 2 " / * ,! 2 *% 4 &0
) "
# * + $ B ! #
$ 1 $ 1 B
B + &, ) ; 8 0 # & *4
# $ 1 * )
! * ,
E &0 '
Výpo et do zápisníku
9
; 2 3*% ! % ! # ,0 ! $ ! 8 ) 4
! $ #
4 & *
! # ; %& )
&, ) 0 ) <
E &0
! $ #
G H
1 B
! # ; %& / 4 ! * ! # 1 #
0 $ 8 %! ,) # / $ 2 8 $ ! $ #
;, $
" ; , )
&,&0
) <
) B
@ G H
4
" ; ,'
Ortogonální vyty ovací prvky
0 & 3*% , ,& 1 B / B + # + , !
% * ) F ! # , 0 ; , ) / 2 *%
) "
F
1 #
$ 8 2, !2 " / 2 ) #
% & *
! ) # % + 1 B '
# $ 2 # * + "
) * % & &,&0
4 ,&0
1 '
* 0 '
! * , 1 / &, ) ! % , 2
1 B '
2 $ 2 ) & B + ; 0 $ 1 B ' ; 8 0 3*% & * #
) B 2 *% 4 &0
&% ! # ; %& '
! ,&0
$ 4 &0
&, ) ) *# 2 ! #
4 &0
4 8 * , & 0
$ 8 2 2 *%
1 $ B ! #
!
! * # + , ! ) # % #
) *#
% %&) 4 &0
2 ! #
! $ B
1 B / E )
% * # * + 1 B / % " ) / & + 2
1 ! # ; %&
E &0 '
2 *% 4 &0
! % , $
) & 0 ; , ) '
! " # $ %& '( ! ) * ) " ' ! " + , * - ) - & ) '( $ . ) / ! " " ) * ) / ! " # & 0 1 + $ 2 ) 3 . ! . ! 4 ! " / ) %
* $ - ! " # 5 # %$ /
! . # " - 2 " '$ %' 4 $ . ! * %! " # 5 # %$ / . / '" 0 4 3 . ) 4 ! " +6 7 1 ! 5 / 8 ! & , !
* . 9 / " 8 & 0 1 + $ / 8 $ ! :'( '! "
!5 " - " " )* )/ '
. 5 ) " # ; 4 ! & +6
Výpo et trasy
<
= > ? > @ A B C B > D E> F G EH I J G K > L A M B K N J O G B N P M G Q R P S C K > M E> T K S > M B A EUS UA V W E> F P J G K > L B I R C EO G M I X ? I S BY Q
M? Z NS AO G Q D F EG P K [ I J \ ] I S A ? I H U ^ > R G V
= [ U H P R _ S A J H R _ EI S > M BA K N > > R M P H I S A ` M > T S P J [email protected] J G K > L BI S G M > T [ P R S [email protected] I > R M P H I S \ @F ^ > R Y V
M BT K S A F > R S > BG M I H P R _ J P`A M BI`S Z Q ` P O > T > M B P BS [email protected] J \ K > L I BS [email protected] D E> F V = > M BT K S Z M I H P R _ J P`A
`I R S > BEUJ C ^ > R G BN P M G P K > ? > @ A BEP L ABO P M I K [ UR _ J P`A R > M I H S P ? T V I M I H S P ? Y M > T [ P R S [email protected] EH I
P idat K [ I B P F > J P B ` I R S > B EUJ C ^ > R G U @ I EC M O T K US G > H S P L I S \ @ F ^ > R Y V
P K N > X N P ? J G K > L BI K N J O G BN P M G V _ BI EU H P K S T BT
Výpo et O > S B N > ES A O N I M ^ T Q ^ T R I B N P M P U H > ^ N P H I S P V G K > L B I S C K N J O G B N P M G ` M > T H P K M _ S G R > K N > B > O > ET V
= > H P R _ S A @ I EC BN P M G M BUM O S Z BI BEP L ABO > = > O T R ` M BI H P R P EU U > R M P H I S A BN P M G Q ? Y I BI M U H J > EUBQ ` P O \ ?
> L AM E> J _ S G V Y I BI K > S I @F P B > R M P H I S \ ?
^ > RY ?
HK Y M>^ I?
? P`A ^ \ B S > J Z J G K > LBI S C ^ > R G
K Y J > R S A L A M E P P K > T H I R > K ES UB ` US _ K [ I R L A M EAQ S I ^ > ` I
? Y I B I S I @ F P B S > J Z > L A M E> J P BQ P B > ^ T K N Y ^ Z S Z S I ` K N J I ^ > R G J EI J > Q K > B > ?
J K N P J > Q S I^ > MB[AR P J Z V
= > J \ K > L BT ? Y I BI ^ > R G T E> UB B P O Q I `I ? G ] A K [ I B _ F S I BI R > M I H S P ? T M > T [ P R S [email protected] O T N H > N I ? ? G ] U K [ U
B> ?
? T M AB I T O _ H P B O P ? O > EU R > > ^ E P M B U M J \ M EI R O G ? U? > I R UB P L S A > O C S O P V
Kubatury
> B > R U P E> X > J C > O S > M E> T A O J \ K > L BT O T ^ P BT N B N > ` D F I ES AO > J > T ? I B > R > T V > R U P E> X > J C F > > O S P M I
H P R _ J P ` A K > M BT K S Z ^ > R G ` I R S > B EUJ \ @ F B N > ` D F I ES AO Y V
I EU H P R _ S @ I E\ B N > ` D F I ES AO Q M B U M O S Z B I B E P L AB O >
P H P R P S \ B N > ` D F I ES AO ^ T R I K [ U R _ S R > M I H S P ? T B N > ` D F I ES AO Y V = [ I R J \ K > L B I ?
? T M ABI H P R P B
P idat J \ ] O T M N > J S _ J P @ A N > J US G Q > R S A ? _ ^ \ B O T ^ P BT N P J G K > L B I S P Q P K > K U M O T ^ P BT N G K N > T E> I S A R >
K N > B > O > ET V = > M B U M O S T B A B E P L AB O P K N> X NP?
Výpo et O N I M ^ P Q H > ^ N P H A J S A B N > ` D F I ES AO > J > T M A! V
J G K > L B I O T ^ P BT N T Q P ` I EU H P K S T B P O > S B N > ES A
Výpo et výšky stanoviska
<
> B> R UP E> X > J C > O S > M E> T A K N > M P ? > M B P BS \ BN UX > S > ? I BN [email protected] O \ J \ K > L I B J \ ] O G M B P S > J UM O P V
J E_ R _ MI
M B I ` S Z Q ` P O > > O S > K N > J > ES C M B P S > J U M O > Q H P R _ J P ` A M I J ] P O R > S Z ` K > T H I D R P ` I K N > J \ ] O > J \ J \ K > L I B
M > T [ P R S U @ I M B P S > J U M O P Q J \ ] O P M B N > ` I M > T [ P R S U @ I P J \ ] O G > N UI S B P @ AQ J \ ] O G @ AEI S P > N UI S B P @ A @ F P
K [ I J \ ] I S A S I ^ > H I S UB> J C D F EG
UP E> X > J C > O S > T ? > V
T `I H P R _ J P B H I S UB> J C D F EG K > T H I BI S D R P`Q O BI N\ ? _ BI O R UMK > H [email protected]
U K [I J \ ]IS A Q K N > O P R > T > N UI S B P @ U H P R I`BI
Výpo et výšek
<
P B> D E> F P K N P @T `I M BI`S Z Q ` P O > K > E_ NS A ? I B> R P R _ J O > T Q P EI T H P ? Z [ I S \ @F ^ > R Y > H S _ ? \ @F
M > T [ P R S [email protected] [email protected] K > T H I R > K > L AB _ J _ J \ ] O G V
J E_ R _S A `I MBI`S C Q ` P O > T K > E_ NS A ? I B> R G R _ J O > T V
Napojení zm ny do KM-D v dosavadním bodu
W E> F P M E> T A O S P K > `I S A H ? Z S G R >
J R > M P J P R S A?
^ > RT V
> R U P E> X > J C F > > O S P H P R _ B I M > T [ P R S U @ I R > M P J P R S AF > ^ > R T J > ^ > T M > T M B P J _ @ F Q M > T [ P R S U @ I S > J C F >
^ > R T P ? Z [ I S > T R C EO T M K > `S [email protected] I > ^ > T ^ > R Y V = > M BUM O S T BA BEP L ABO P K N> X N P? ^ > R K [UR _ R >
P idat M I H S P ? T ^ > R Y Q J G K > L BI J ] I @F S G K > B[ I ^ S C > R @F G EO G P J G BJ > [ A K N > B> O > E > K [ U[ P H I S A H ? Z S G R EI
K [I R K UMY V
Napojení zm ny do KM-D v novém bodu
W E> F P M E> T A O S P K > `I S A H ? Z S G R >
J S > J C?
^ > RT V
> R U P E> X > J C F > > O S P H P R _ B I M > T [ P R S U @ I R > M P J P R S AF > ^ > R T J > ^ > T M > T M B P J _ @ F Q M > T [ P R S U @ I S > J C F >
^ > R T P ? Z [ I S > T R C EO T M K > `S [email protected] I > ^ > T ^ > R Y V = > M BUM O S T BA BEP L ABO P K N> X N P? ^ > R K [UR _ R >
P idat M I H S P ? T ^ > R Y Q J G K > L BI J ] I @F S G K > B[ I ^ S C > R @F G EO G P J G BJ > [ A K N > B> O > E > K [ U[ P H I S A H ? Z S G R EI
K [I R K UMY V
Dávkový výpo et souboru MAPA2
<
P B> D E> F P T ? > T `I R _ J O > J \ J \ K > LI B BI
G MBC?
K > R K > NT `I R J Z D E> F G
# $
9
! ' ( & - ( 5 2 % ' : 7 - 8 ( $
! 1 2
) % - (
=
V
*
+ + ,
% - ( Soubor → Otev . i
$
Výpo3 ty → Dávkový výpo3 et souboru
' 6 7 1 ! 8
% 05A
' ; 0' 8 7 2 0
% 6 2 - 2 ! 1
% - ' 4 6 - 1 2 ( 1
% 05
1 % - ! % ' 6 207
$
BC D
EF G F G HC G C
F F G D G B
C
E
G
G
F F G G G GI G BJ
F F G G G GI G B B
F K LE D
G L
F F G G G G G BI K
J E LE J
D G C LI E E
G J DI D D D C F G
G L
F F G G G GI G FI
K D LE E
E D B LJ I E
F F G G G GI G F B
E G LC B
D C B LF H G
C
M
F F G G G GI G F F
C K LD B
D E C LH BI
F F G G G GI G F H
I K LD D
E D G LI H J
C G B LG C
C
C E LH I
D H B LG C
D
C J LBD
D I I LH I
E
C F LH H
D K H LI C
I
D C LF K
D J G LC H B
B
D K LF H
D J C LI I
F
D I LD J
D J G LC H
H
D H LB B
E G B LC D
K
D D LD E
D D J LC J
J
D J LD K
D D K LI G
C G
K LC G
D F G LK E
C C
H LC F
D K D LE I
C D
K LH C
E G F LD E
C E
C D LH C
E C I LC G
N
G L
M
G LC B
' 5;
< ;
@(
; 1 2 ! ( 2 8 ' 1 6 - 8 2 ( 1
$ =
( 5 1
$
- 2 1 6 7 ? 5; 1
Vzorový soubor s polární metodou
> N? _ BT $
- 4
' C
$
4
>
& - 0 MAPA2
B> J CF > M> T ^ > NT J I
! "
% $ /
,
% 5; ( 5;
7 01
! :
' : 5; ; 0!- 5;
( < ; 6 2 ; ( CI
J LK D
C B
D H LJ B
E G G LE E
E C D LD F
C F
E H LG C
E C K LD B
N
C LG B
M
G LE B
C
F F G G G GI G F F
F F G G G GI G BJ
C K LD F
C
M
C J
C G LJ E
D C B LE B
D G
C B LI K
D E E LD B
D C
D G LC G
D E I LG H
D D
C E LI G
J
C C LG K
D
I LG C
D I J LF H
G L
N
C LF D
G L
C J C LG J
D K F LE E
D E
C E LD H
D B K LC C
DI
C H LE D
D B K LG H
M
D
Vzorový soubor s ortogonální metodou
BC D
EF G F G G C G D
I EG C CI
C
E
G
G
G
I EG G G G G BC H
G L
G L
I EG G G G BG G C
F E LH D
I EG G G G G BC K
C D B LB H
M
C
G L
C
G LBD
D
C G LH E
E
D D LK F
I
E D LI D
B
I E LK F
F
I B LF D
H
B D LH H
K
B E LH D
J
B H LC E
C G
E LC G
B K LJ C
G
D LG E
M
M
K LJ G
H LD H
H LC K
M
D LK F
M
M
M
C G LI F
F LH H
F LH E
M
C G LD D
I EG G G G BG C D
I EG G G G G BC H
G L
E B LH E
J LH G
I B
I B LBD
C G LJ C
I F
B I LK E
B LC C
I H
B H LD E
E LC D
I K
F C LD G
I J
F C LD G
BG
J K LB B
BC
E H LK B
BD
E K LE D
M
G L
C G C LK J
C
M
I I
M
G L
G L
D LC J
I LI G
M
C G LE H
M
M
B LD F
C C LE G
D
Kapitola 12. Export - Import soubor
( ) * ) + $ % & ' ! " # $ % & , ) ' $
! ' &
' , &
"
* ! ' ' & $
$
/ - % $ ! &
! " 1 ( ) ! $ ! ! " .
) * )% * ' * - % '
! ! ! &
! "
! "
Sou 0 adnice → P 0 ipoj soubor
&
! * ) )
! * "
Seznamy sou adnic
2
Textové seznamy sou adnic
3
* ) $ ! C D <E 9 F > G H I J
K6 LM N F " ! $ &
, ! * )'
. %
+ , &
) Q * % ' &
! U
t ] ^_` a b Y\ cl e m ] d
U
w ]
, & " ) % , 5 6 7 89 : ; <= > B
' ) ! $ "
! ) & Q R+ P ! + % & Q ( ) ' ! " S )
* ! "
' ) $
( * ' % % & )
' 4
d ] W e
f h i g [ j Y \ ] ^ _` k `k e d ` c l e m ] d
n e [ o ]
f p X _` q ] k `j W [ b ]
r s
n e [ o ] \ ] b d pk
o d Y g ] k j W [ b ] `d c ] i n i ] c e l h d
n m pn Y b ] qZ
o W v c] g
a b Y\~
c] fg [
Xe [ m Y b d `q]
e X c Y cd pqZ
n m ] l o Y c q ] _z
f p X ] _d z q Z
! ' * ) ) $ * `d c ] i n i ] c e l h d \ Y g e
}
$ V W X Y Z [ \ ] ^ _` a b Y \ b ] X ] c `d d e [
l x] qZ
" O ' % * )R " T ' - ) Q & + ! " U
* ' ) ) ' + ' % ! )
% ( ' + ! P '
() * ' 4 5 6 7 89 : ; <= > ? @ A + 5 6 7 89 : ; <= > @ ? A
! $ )
+ ' %
\ ] a b Y \ `d c ] i n i ] c e l h d
l X c[ n d pZ e
\ Y g e
\ Y g e
g u b
g u b
W e b [ s w
m h b g [ j q e { [ k e { | [ \] n e [ { pl Y c g u b v
k ~ { ] W z c \ Y g e
e b b y _e l Y f b ] X ] c `d d 
f h X c` n e [ { `c Y
g l Y _`cv s
ce k ce
n m pn Y b y \]
b e
g u b [
X k ] o ] i Yk `s
b ] X ] c `d d h c ] f g Y ` f h i g Y s
Soubory ve formátu MS Excel
€
] o d Yk v
d y k { \]
X e [ m Y b d `q ` k y m ] d p _o ]
]  n e ice l Yd z
]  n e ice l Y c l ]
Xe [ W e i o e W i Y o ] d
g ]
‚e ik h c[
ƒ
€
„
 q] _s … e
]  n e i c[ \] e c] l m ] d e
e g d e j l
g e d ci e _] s
Soubory ve formátu XML
€
] o d Yk v
X e [ m Y b d `q ` k y m ] d p _o ]
e
]  n e i c e l Y c Y `k n e i c e l Y c l ] ‚ e i k h c[
‡ Yd ‰ [ Y ‰ ] Š s t ] b d h
X]
‚ e i k h _d p g e d c i e _[
Xn i h l d e Xc` \]\`qZ
o d Y fg e l Y qp \ Y o v g
cv n [
X ci[ g c[ i v
€ ‹
Y
ƒ ‡ j g c] iz
† ƒ ‡
[ k e { | [ \]
Y[ ce k Y c`qg g e d l ] io ]
ˆ] † c ] d X `W _] ƒ
Xd Y b d e [
b e \ `d z q Z
l z k y d [
‚e ik h c~
Y ig [ n
Xe [ W e i~ j
ˆZ ck _j c  cj
ic‚Š s
€
€
e [ W e iv
cv _]
† ƒ ‡
k Y\p n ] l d e [
X n i h l d e X c s Œ ] ‚ `d ` q ]
ˆ\ X e [
€
ƒ
[ _e { ] d v
n e _] fd y
X]
l
Xe [ W e iv
X] o d Yk v
X ci[ g c[ i v
n ie
Xe [ W e i~
Xe [ W e iv
Y b i ] X h m ` b c b Šj d ] W e \]
h c ] ^ _` `d c ] i d ] c e l z
d y k
X c i [ g c[ i [ j b ] ‚ `d e l Y d e [
Œ ] ‚ `d `c `e d j Œ  Œ Š s … e i e l d h d pk
Œ  Œ
\ Xe [
_o ]
n e k e qp b ] g _Y i Y q] cv n [
X ce [ ce
b ] ‚ `d ` q p _o ]
n e [ { pl Y d l
† ƒ ‡
X e [ f h X c p b ` X c i `W [ q ] ` n m ] b n ` X v
n m pk e
‹ Ž
V ƒ
b e g [ k ] d c[
e l y m `c \]\`qZ

\ Xe [
ˆŒ e q[ k ] d c
‚ e i k h _d p
X e [ f h X c p `d X c Y _ Y q ]
X c h Z d e [ c d Y  ‘ ‘ ’ “ ” ” • • • –— ˜ ™ š › – œ  s
n i e Z _p{ ] f n e b n e i[ \pq p ‚e ik h c † ƒ ‡
l ] ‚e ik h c[
Xv Xc k [
Xd Y b d e
o e W i Y o `c s … m ] l e b
n ie
n m] l e b
† ƒ ‡
Xe [ W e i~
Y c i Y d X ‚ e i k Y q ] n e k e q p X c v _~
b e
ž  ƒ ‡
†
€
b e
ž  ƒ ‡ s
‡ j k ~ { ] c] l
n i e l ] b ] n i e Z _p{ ] f Y [ ce k Y c`q g v
›’
ˆe W l v g _]
o h ie l ] |
b e g [ k ] d cv
… ie
l ]
n i h q` X]
X g e d ci e _e [
‚e ik h c[
Xe [ W e iv
X ci[ g c[ i v
b e g [ k ] d c[
l o Z _] b ] k
l ]
‚e ik h c[
n e n `X \ Y o v g Y † ƒ ‡
‹ Ž
… ie ‰ i Yk
V ƒ

–
’ ™ ˜ ‘
š ’ ™ ˜ ‘
™
™ ˜
b ] ‚ `d ` q `Š Y o e W i Y o p l z X _] b d 
ž  ƒ ‡ s
† ƒ ‡
\]
g
b `X n e o `q ` l ] _g k d e { X cl p i~ o d z qZ
n m ] l e b d p n i e ‰ i Y k v j l Y _ ` b h c e i v j Y n e b sŠ s w y c x ` d Y c e Z e c e
… e b ie W d z
g
‘™ › ` X b Y _ x pk ` e b g Y o v
[ k e { | [ \] [ g _h b hd p Xe [ W e i~
Y e d _`d ]
b e
Xe ‚c
Y i] \] g
d h Xcie\~
ˆ] b `ce i v j
b ` X n e o ` q ` W ] o n _ Y cd y d Y `d c ] i d ] c[ s
X _ [ { W Y k ` _ o ] d Y _ o c d Y  ‘ ‘’ “” ” • • • – •
‚e ik h c[
† ƒ ‡
l ]
b l e [
l Y i`Yd ch qZ
–™ ˜— s
U
d
‚e ik Y q]
n e d y g [ b
e
n e _e { g h qZ
\ Xe [
[ l ] b ] d v
l
Z _Y l `fg h qZ
n il g ~
n m ] Z _] b d y\ x p n m ` n i e Z _p{ ] d p d ] ‚e ik h ce l Y d z qZ
n e k e q p Y c i `W [ c~ s  ] d c e
† ƒ ‡
Xe [ W e i~
Y \]
‚e ik h c \]
cY g a Xn e id y\ xps
U
d
‚e ik Y q]
e
n e _e { g h qZ
\ Xe [
n ie d y g c] i d h Xcie\] \]
 v n
[ l ] b ] d v
Xd h o ]
X e [ W e i[ \] cm ] W Y [ i f `c n m ` ]  n e i c[
Xe [ W e i[
X] \] b d h
l
cy _] qZ
n il g ~ s  ] d ce
‚e ik h c \] Z ~ m]
f `c ] _d z
Y e W \ ] k d y \ x pj Y _]
o n i Y q e l Y c ] _d z s
X ] o d Y k [ s … m ` `k n e i c[
n ie ‰ i Yk
X hk
b ] c] g [ \] j e \ Y g z
cv n
Y g e i ] g cd y \]\ d Y f c] s
Soubory typu GEUS
€
e [ W e iv
n ie ‰ i Yk [
… ie ‰ i Yk
‹ Ž
V ƒ
d ] n i Y q[ \] s … e
n ie ‰ i Yk ] k
€
V ƒ
ˆXe [ m Y b d `qe l 
n e [ { pl h n e [ o ]
n m] l e b [
‹ „ } €
e [ m Y b d `qe l 
‹ Ž

‹ „ } €
X] o d Yk [
c] b v
[ k p `k n e i c e l Y c b Y c e l 
Xe [ W e iv
o d Y g v s … m ` ]  n e i c[ \ X e [
l x Y g
./0 12 3 4 5 6
X b ] _ x pk
n m `b Y c n e _e { g [
o
‹ „ } €
n ie ‰ i Yk [
 j n m ` `k n e i c[ \ X e [
k y d `c n m pk e
Xe [ m Y b d `q b e
!" # $
X n m pn e d e [
Xe [ W e i ˆ
‹ „ } €
‚e ik h c[
\]
Š _o ]
f p X c ` o Y n ` X e l Y c n m pk e s
!" # $
Šj X `d b ]  e l z k
c] b v
d ]\n il ] cm] W Y
Xe [ W e i] k
ˆ
!% " &
Š
X] o d Yk
`d b ]  e l Y c s
Xe [ W e iv
l v cl h m] c Xe [ W e iv
Xe [ W e iv
l _Y X cd p X e [ m Y b d `q e l z
e W X YZ [ \p e W b e W d 
l x] qZ d v
l x] qZ
l ] io p Xv Xc k [
l v cl h m] d v
XcYd b Y i b d y
n e n `X ] k j k [ X pc]
)785%9:0;<=7>?
n ie Xcm] b p Xv Xc k [
‹ Ž
j g b ]
V ƒ
`d ‚ e i k Y q ] j \ Y g e
`d ‚ e i k Y q ] l v [ { `c v
b e
?
‹ „ } €
Xe [ W e iv
ˆl f ] cd y
j c] b v
f pX _e
l
'
Y {
@A
n ie ‰ i Yk [
X n e n `Xv
'
n e n `X[
Xe [ W e i[
ie o X YZ [
Xe [ W e iv
W e b [ Š s … ie ‰ i Yk
` Xe [ W e i~
X b _g e [
g e d ‚ `‰ [ i Y f d pZ e
\]
g u b [
s  [ ce
b e
V ƒ
b ] _ x pk ` d ] {
(
o d Y g v s
) * + , # !% - %
‹ Ž

'
Z q ] c] ^_`
e b b p_[
n e _e { g [
d ] d p k e { d e
 s
Soubory typu dBASE III
… ie ‰ i Yk
ce Z e ce
‹ Ž
V ƒ

[ k e { | [ \] o Y n X Y c X] o d Yk
Xe [ W e i[ \] n ] l d y
XcYd e l ] d Y
Xe [ m Y b d `q b e
Xe [ W e i[
‚e ik h c[
b
B

€ „
s
€
ci[ g c[ i Y
Y d ] _o ] \` k y d `c s
C D EC F G H I J K L M I N O I H I I K P G Q RRR
Položka
Typ
PoS et znak T
PoS et des. míst
Popis
U V W X YZ
[ \ ] ^ W YX
_
`
U a bc d a e f g hi ja k a d l
mnU
[ \ ] ^ W YX
o
`
m p q jc d r h k a d a e f s a jt
mU] m
[ \ ] ^ W YX
u
`
m p vr cw s a d xa k r fy a
w zbtr h vw zr
X YZ { V
[ \ ] ^ W YX
u
`
| hi ja k a d l
}
[ \ ] ^ W YX
~

Z a l bc d r € t }
‚
[ \ ] ^ W YX
o`

Z a l bc d r € t ‚
m
[ \ ] ^ W YX
ƒ

Z a l bc d r € t m
„ W Y… †
[ \ ] ^ W YX
o
„ bhd c s bt ir a i ‡€
X ˆ ‰ W^Zn†
Xˆ †W†X„^W
u
[ t s a l Š €‡a
Položka
Typ
Po et znak Z„† [ \ ] ^ W YX
o
[ t s a l Š €‡a
…†„\]
…†„^
[ t s a l Š €‡a
}] ^W
[ \ ] ^ W YX
~

 i a l bc d r € t }
‚] ^W
[ \ ] ^ W YX
o`

 i a l bc d r € t ‚
! " # $ %
Po et des. míst
Popis
& ' (& ) * + , - . / 0 ( & 1 2 - 3 4 5 6 7 (/ 8 , 9:7 ; / < , ;- =+; + 2 0 ( 3 ) . & 1
2 - 3 ' < & ' > 0 - = + : :? 0 / @ & 1 2 - 3 4 A ( 7 & 8
, * +, 0 6
:
- 2 +( / 0 ( & 1 2 - 3 :? 0 / @ & ( B, ;+
0 C % D E F F F < 0 C % D E F A < " G 5 H F $ E < ( 0 4I 4
Soubory typu KOKEŠ
D/.? 2 - * 0 ? :; 9. / - 9 > :( & / J B 2 - 3 NO P Q I 4 . 3 . / ? +< / 0 - 7 ; /
A , ! " # $ %
- (
) (- (/ @ ( & 8 K 2 / . ? L # L E M
2 - * 0 ? :;< , */ 2? 2(+
:< ( 0 4
- L # L E M =/ / . / ? . 2 K . 3 . :( / 9? 8 K S . /
& ) 2 ? ( - , . ? + & & ? 1
V / T9: & 2 ' 2 (8
- 2 - * 0 ? :; , J:;7 1 2' 2(8
(:;7 ' & ' (& *+ : , (*/3 ? - K 9 & :R7 - 2 , * 0 +
K 9) U/? +
- ! " # $ % ? 2 ( & / ? , R / ( 0 / 2 / ( :? ? 1 ; K
2 - 3 - ? 2( & /? , */ 2? 2( ? :9:
+ 4 * / 7 R +(/ T9: (/ ? ( . 2 K < , 4
+2 ( W & +; / < 3 - 0 / & K 9 & :R ; / & 1 2 9/ 0 ? 8 K / ( ' < = :? 7 = / ? 2 ( & / ? ? ; / ? ( :
/ (' 4
Soubory typu Geodimeter
; + ( K ( J:9(- 9. / & ' (& ) * / ( 2 - 3 ' & / J / ( ' & 1 2 9/ 0 ? 8 K 2 - 3 - 9. / ? 2 ( & :( &
záznamník Y
4
) (- % / , , * / ? 2 0 2 ( =X ! / 0 :
/ (/ 4
Nastavení → Vstup/Výstup → Export do
Soubory typu Leica
; + ( K ( J:9(- 9. / & ' (& ) * / ( 2 - 3 ' & / J & '3 (
J /.: 0 & 6
J ) (' T Z / :; [\ B2( U+ J ) ( 2 U / 2 (? ) ; (:. ? 7 & 1
(* / 3 , * : / @ , (- & . K 9/ 0 /
K 9) U/? +4 záznamník Y
: . ).? ' -
) (- ! D F , , * / ? 2 0 2 ( =X Z / :; 4 $ X > / (/ 2 :
)( 2 2
:. ? 7 & 1
: . ).? > _ - =+;+ , ; & ( 2 ? / / 0 - 7 & ? 1
7 0 8 9;/ . ) . ? ' I Z / : ; [ ] ^ B? & 1
: 2 - * 0 ? :;/
- ? 6 7 (/ 8 S 0 =/ * +. ? - (< , / ( ' & 1 2 9/ 0 ? 8 K 2 - 3 - 9. / ? 2 ( & :( &
4
:I 4 V / T9:
.3 .+ & &? 8
Nastavení → Vstup/Výstup → Export do
Soubory typu Sokkia
; + ( K ( J:9(- 9. / & ' (& ) * / ( 2 - 3 ' & / J / . : J ) (' D ` " a b D ` " W W 4 ) (- D ` " , , * / ? 2 0 2 ( =X D 7 7 : 4 $ X > / (/ & 9:(
/ ( ' & 1 2 9/ 0 ? 8 K 2 - 3 - 9. / ? 2 ( & :( &
Vstup/Výstup → Export do záznamník Y
4
Nastavení →
Soubory typu Topcon
; + ( K ( J:9(- 9. / & ' (& ) * / ( 2 - 3 ' , , * / ? 2 0 2 ( =X H , ; ? 4 2 - 3 - 9. / ? 2 ( & :( &
/ ( ' & 1 2 9/ 0 ? 8 K Nastavení → Vstup/Výstup → Export do záznamník Y
4
Soubory GROMA verze 2-5
(
; + ( K ( J:9(- 9. / & ' (& ) * / ( 2 - 3 ' & / J 0 :J :7 ; / 3 0 - < - > :& ( / 9 2 7 8 :? J ) (- 2 ( U +;K & / . + 2 ' 2 (8
( / @ , (- 3 - 0 - . ( ; / ? ' ? 6 7 (/ 8 S 0 =/ . ? & 8 K J ; / < ( 0 4I 4
) (- B0 (-
- ! " # $ % B& / . / a Tc I 4 * :
R 2 & ' (& * / ? + , 2 9/ 0 ? +
Seznamy m ení
Nam ená data - Text
Nam ená data - MAPA2
% & '
!
" # " $ ( ) Nam ená data GROMA verze 2-5
# ' * *
*
2 3 %
' &'
* . + , - !
"
. $ /0 1 # * 2 4 1 Kresba
Soubory typu DXF
5 ' / ( 2 6 ( + , - !
7 8 9
% ' ( 2 ' ( 4 ) 6 '
% % *
' → Nastavení → DXF
( * 4 !
7 7 8 9
*
*
4 2 8
% = 4 # % *
' 6 *
7 8 9
4 2 % 6 *
2
2 >
( ' 2 )
'
2 ' !
)
* * 4 * 4 2 % * )
4 ; 4 % % > * 4 2 % < . ; 4 " 5 " 7 4 1 # & ( 2
( 2 *
* )
"
.7 : ' ( 9 1 - 2 *
14 & % 2 2 7 8 9 >
Soubor
. 2 ' ' 7 8 9
* 2 6 2 *
2 %
Kapitola 13. Definice teodolitu
Definice teodolitu
# * 2 ) 4 2 2 Soubor → Nastavení → Teodolit
6 *
4 % % '
) 6 6 % ) 6 6 ' * . 2 < 2 1 >
( . % 2 ' * *
% % 2 2 '
2 # ( % 4 1 6 % '
% ) 6 % ' * *
( M ení → Zpracování zápisníku
%
*
' * *
% 2 )
2 * 6 2 & ' * % ' 2 4 % % % 2 4 '
' * '
4 % ' 6
Kapitola 14. Protokoly
# '
( ' 2 *
2 6 ' '
6 *
'
' * ) ' 4 6 * 2 *
2 *
'
4 ' 6
' * 2 ' 4 * * % 2 2 *
' Otev ení protokolu
# 2 # %
' 2 % 4 % 2 * ) ) 6 % 2 ' 2 % ' ) % 4 6 2 ) 6 2 ( 6 ( ' 6 *
%
& % Soubor → Nastavení → Prost edí
+ , - !
"
4
Interní editor
2 ) 6 ' 2 ' ' & 4 & 4 2 ( & + , - !
" 2 Externí editor
< / 2 4 2 *
2 & %) 4 2 4 5 ' / 2 *
2 * +
+ , - . / - 0 1
. D 7 , 6 2 B
0 - 9 +
7
2 3 + , + 4 + 56
4 + 2 1 3 + . : ,
! " #
$
%
7 -
2 / - ; E F + 8 1 E F
9 5 + 4 B
2 2 2 4 2 %
2 4 1 ( 2 4
+ , - !
"
. %
& ' ' 2 2 2 ! ) 6 2 ( 8 + 9 3 : 8 1
; +
' . D 2 + = , G
, - J , 6
&
- ; < , : = 0 1
H I - J ,
K
(
) &
+ 4 0 + >
G L - , -
+ 7 , : , 0 1 E F
9 6 ?
2 3 @ 8 ; 0 A >
- ; < , + . : ,
: 2 5 < 4 : E 1>
9 M L 0 D K
. B , . @ / 1 , - C 5 <
<
0 + . D
- ; < , : = 0 1K
<
2 3 + , + 4 + 5>
4 5 @ . - 7 : K
<>
0 - 9 +
7
2 / - 7 + 6 . : ,
: , ; H
Princip práce s protokoly
* 3 + N 3 : K
. L ; B
2 3 : E 6 O -
+ 9 7 : F 6 O -
O - ; 0 + , 5 < . A
I - 0 , +
5 + 4 @ 50 1
2 + 7 , 6 2
. D 2 + = , 6 >
7
9 B
9 B 5 +
K
. D 2 + = , - E F
. -
8 2 3 : E + . : 0 A
; . + 6
P 3 + . 0 1 E F
P 5 + F B >
:
H Q - ; 0 :
; 3 6 F @
P 3 + . - R
P 3 + . - R
O -
O -
5 + 4 @ 50 1
F 5 : . 0 1
2 3 + , + 4 + 5>
2 3 + , + 4 + 5>
4 : K
4 , - 3 D
7 -
6 4 5 @ ; : O 1 H
2 3 + , + 4 + 5G
, / - 9 :
6 4 5 @ ; : O 1
0 - 9 +
+
2 + 7 5 - ; 0 1
2 3 + , + 4 + 5 B
. D 2 + = , G
0 - 2 + , / - 9 0 D E F
; + ; : , - = 0 M
8
6 4 5 @ ; @ 0 1
: 0 < L
. D 7 5 - ; 4 B
2 3 + , + 4 + 5 B
. D 7 , 6 2
O -
; +
E F B 9 0 D E F
9 B 5
. L ; B
8 . + 5 - 0
: 6 , + K
2 3 + , + 4 + 56
P ; : O G
S 8
2 3 + , + >
: , < E 4 B
: 6 , + K
L -
O -
= : 7 , +
6 4 5 @ ; : ,
: , < E 4 B >
0 - 2 + ; : / - 0 D E F
; +
. D F + ; 0 A
+ 9 7 : F 6 O -
0 - 9 +
K
. D 7 5 - ; 0 A F +
2 3 + , + 4 + 5
2 + 4 6 7 0 D E F
1 ,
4
; < 7 2 + 8 < E <
2 3 + , + 4 + 56
+ 9 . B 4 5 -
. D 2 + = , G >
P ; : O -
H Q - 7 , 5 < L -
K
+
7 -
0 + L 7 , . 1
: 2 + ; HT >
4 , - 3 A
O -
, / - 9 :
: 8 : , H
Lokální protokol
U + 4 @ 50 1
2 3 + , + 4 + 5
, 5 : = 1 , 4 :
S
5 + 4 @ 50 1K
O - F +
6 K
. X - E F 0 B
. 8 0 < 4 @
Protokol
T
.
2 3 + , + 4 + 5 - K
1 7 , M 0 1
8 K
:
M 0 B
2 / <
4 , - 3 A K
H I + , +
. - 5 < 4 + 7 , H
5 + 4 @ 50 1F +
W
4 : L ; A K
4 + 5 <
+ 4 0 +
O - ; 0 + , 5 < . A K
. D 2 + = - , 0 1K
O -
- E F @ , - C 5 <
2 3 + , + 4 + 56
0 - K
O -
. D 2 + = , 6
H V
; < : 5 + N + . A K
+ ; @ 50 1>
K
+ , - . / - 0 A >
H Y F E - , - C 5 < O -
G L - , -
O 7 + 6
. B K
.
O -
G L - , -
7 < O - O
2 3 + F 5 A ; 0 + 6 ,
+ 4 0 M H * 3 + N 3 : K
, - ; B
0 M K
: 8 : , >
2 / <
2 + 0 - E F : ,
+ , - . / -
+ , - . / - 0 A
. D 2 + = , - E F
7 , < 7 4 0 M , -
: 6 , + K
, 5 : = 1 , 4 +
S
2 +
7 , < 7 4 0 6 , 1
; < : 5 + N + . A
:
K
G L - , -
: , < E 4 B
+ 4 0 +
K
7
M 0 < ,
8 + 9 3 : 8 + . @ 0 B
Vyprázdnit
T H Q - 7 , 5 < L -
O 7 , -
7
+ 9 7 : F - K
, 5 : = 1 , 4 :
2 3 + , + 4 + 56
0 :
; < : 5 + N + . A
5 < X , M
7 2 + 4 + O - 0 <>
0 @ 7 , 3 + O G
+ 4 0 +
2 3 +
6 5 + L , -
H Q - 7 , 5 < L -
O - F +
O - X , M
O - O
; +
0 - K
F 5 : . 0 1F +
@ , -
+ , - . / - 0 1 H Q - 7 , 5 < L -
2 3 + , + 4 + 56
+ , - . / - 0
0 B 0 1
F 5 : . 0 1
F 5 : . 0 1
, 5 : = 1 , 4 - K
2 3 + , + 4 + 5>
2 3 + , + 4 + 5
S
Uložit
2 3 + N 3 : K
0 - + , - . / - , - >
T
0 - 9 +
2 + K
0 - O 2 3 . -
2 3 + N 3 : K
+ E 1
8 + 9 3 : 8 1
5 + 4 @ 50 1
2 3 + , + 4 + 5
0 - 6 5 + L 1 H
U + 4 @ 50 1
; +
2 3 + , + 4 + 5 O -
F 5 : . 0 1F +
2 + 6 8 -
2 3 + , + 4 + 56 >
O - ; - 0
9 6 ; -
:
2 / <
+ 9 7 : F 6 O -
2 / 1 X , 1K
. L ; B
2 + 6 8 -
. D 2 + = , 6
. D 7 , 6 2
2 / - 2 7 @ 0
8
2 + 7 5 - ; 0 1F +
. D 2 + = , 6
H
W
- 6 5 + L 1 , - C 5 <
O - O
H
Výpis seznamu sou adnic do protokolu
Y F E - , - C 5 <
. B 2 7 : ,
. + 5 , -
9 6 ; -
2 3 + , + 4 + 56
* / - , @ F 0 M , -
. B 2 7 @ 0 :
K
B X 1
9 + ;
* / - , @ F 0 - , - C 5 <
2 + 6 8 -
4 + 2 1 3 6 O , -
9 + ;
+ 9 + 6
S0 - 9 +
O - F +
= @ 7 , T
; +
2 3 + , + 4 + 56 >
2 / 1 2 : ; - E F
+ 8 0 : = - 0 A
9 + ; >
K
G L - , -
2 + 7 , 6 2 + . : ,
O - ; 0 1K
8
, M E F , +
+
9 6 ; -
O -
3 K
@ , 6
9 + ; B
8
7 - 8 0 : K
8 2 G 7 + 9 - K
>
9 + ; B
9 + ; G >
. 5 + L , -
- 0 1 C 5 <
2 5 + E F 6
.
7 - 8 0 : K
.
6
L @ ; 0 @
7 - 8 0 : K
6
2 + 5 + L 4 :
+ 8 0 : = - 0 B
7 E F 3 @ 0 4 B
+ 4 0 :
7
; < : 5 + N + . A F +
0 :
F 5 : . < = 4 6
; +
; +
0 :
2 3 + N 3 : K
+ 8 0 : = - 0 : >
0 M 4 , - 3 A
; +
2 + 5 + L 4 B >
9 6 ; -
8 : = @ , 4 6
+ 4 0 :
7 - 8 0 : K
7
6
5 + 4 @ 50 1K
7 + 6 / : ; 0 < E
2 3 + , + 4 + 5 - K
. B , . + / 1
H
F 5 : . < = 4 6
H
0 - . B , . @ / 1 H
2 + K
+ E 1
E - 5 4 + . D K
Editace → Zkopíruj
2 / 1 4 : 8 6
2 3 + , + 4 + 5 - K
H * / <
, + K
, +
2 + 7 , 6 2 6
:
2 + K
O -
+ E 1
2 + 6 L < ,
0 : 7 , : . - 0 1 H
7 + 6 / : ; 0 < E
O : 4 +
W
= @ 7 , H
2 3 + N 3 : K
+ 8 0 : = - 0 A
2 / - ; 2 < 7
7 , - O 0 D K
H
H
7 + 6 / : ; 0 < E H Q 7 + 6 C 5 <
+ 8 0 : = - 0 @
+ 8 0 : = - 0 D E F
O - ; - 0
0 - 9 +
7 - 8 0 : K
2 + 6 8 -
Editace → Vlož
6 L < . : , - 5 7 4 D
6 5 + L , -
E - 5 D
3 - 7 2
7 4 6 2 <0 6
2 / 1 4 : 8 6
. B 2 7 @ 0
* / - , @ F 0 - , - C 5 <
7 + 6 / : ; 0 < E
Sou adnice → Do protokolu
2 / 1 4 : 8
2 3 + , + 4 + 56
; +
7 - 8 0 : K
8 2 G 7 + 9 G
2 3 + , + 4 + 5 B
. B , . + / - 0
8
.
. D 2 + = , G
5 + 4 @ 50 1K
2 3 + , + 4 + 56 >
; +
F 5 : . 0 1F +
2 3 + , + 4 + 56
O - O
H
Výpis seznamu m ení do protokolu
Y F E - , - C 5 <
. B 2 7 : ,
7 - 8 0 : K
7 + 6 / : ; 0 < E H
0 :
6
8 : = @ , 4 6
@ 5 -
7 + 6 9 + 3 6
9 6 ; -
6 . - ; - 0
F . M 8 ; < = 4 + 6 >
, - O 0 M
O : 4 +
F 5 : . 0 1F +
7 - 8 0 : K
9 6 ; + 6
. D 2 < 7 6
2 3 + , + 4 + 56
M / - 0 1
K
2 + K
S0 - 9 +
M / - 0 1
6 5 + L , -
6
O - F +
9 6 ; -
P ; : O -
M / - 0 1 H
5 = 4 + 6
7 - 8 0 : K
O - O
K
6 . - ; - 0 B
7 - 8 0 : K
+ 3 < - 0 , : E -
6
K
- 8 0 : K
= @ 7 , T
; +
8
; +
2 3 + , + 4 + 56 >
2 3 + , + 4 + 56
F 5 : . < = 4 B
, : 0 + . < 7 4 :
O 7 + 6
2 + 7 , 6 2 6 O , -
. B 2 7 @ 0
7 + 6 9 + 3 6
+ ; ; M 5 - 0 :
.
2 / - ; ; -
S0 @ 8 - .
= : 3 + 6 >
7 , - O 0 M >
<0
7 + 6 9 + 3 6 >
= 1 7 5 :
O : 4 +
+ . : 0 A K
2 / <
. D 2 < 7 6
, - J , + . A K
2 + 2 < 7 >
7 , : 0 + . < 7 - 4
K
, . : 3 6
M / 1 , 4 + >
O 7 + 6
: , ; HT H
+ 8 0 : = - 0 :
H
7 + 6 / : ; 0 < E >
7 , - O 0 D K
7 - 8 0 : K
8 2 G 7 + 9 - K
K
>
M / - 0 1
O : 4 +
9 6 ; -
. B , . + / - 0
2 3 + , + 4 + 5 B
8
.
5 + 4 @ 50 1K
. D 2 + = , G
2 3 + , + 4 + 56
H
+
H
Kódování eštiny
* 3 + N 3 : K
<0 ; +
L -
!
9 6 ; - , -
7 , 3 @ 0 4 6
<0 ; +
6 K
.
!
2 3 + , + 4 + 5 - E F
7 H Y F E - , - C 5 <
2 + , / - 9 + . : ,
2 3 +
+ L R 6 O -
U
&' ( $ + $ ,
+ $ U
: K
%
7
U
) ' >
)*
- 0 < E 4 D
: , <0 C
!
, B , +
, : 0 ; : 3 ;
<0 ; +
/
; +
: , <0 C
0 : 7 , : . < ,
'
O <0 A
6 4 5 @ ; @ 0 1
7
2 + 6 L 1 . @
2 3 +
8 2 3 : E + . @ . : ,
4
; + . @ 0 1
7 + 6 9 + 3 6
.
V
S
; + . A
4
; + . + 6
O <0 D K
H * / <
= , - 0 1
2 3 + , + 4 + 56
7 + 6 9 + 3 6
7 , 3 @ 0 4 B
O -
. X : 4
7 , 3 @ 0 4 6
8 2 G 7 + 9 - K
= - X , <0 B H * 3 + N 3 : K
; < 7 4 + . A K
4
= - X , <0 6
2 3 + , + 4 + 5 B
2 3 + , +
O -
4
, - J ,
>
0 - L
6 K
U
: , <0 C
+ L R 6 O -
; + . @ 0 1
6 5 + L - 0
2 3 + N 3 : K
>
7 2 - E <
0 : 7 , : . < ,
2 / - . - ; - 0 +
. -
<E
" # $
- K
O <0 + 6
8 2 M ,
8 . + 5 - 0 A K
4
4 + 6
%
V
4
; +
4
2 3 +
>
K
V
G L -
7 -
7 , @ , >
; + . + 6
; + . A
7 , 3 @ 0 4 B
; + . @ 0 1 H * 3 + N 3 : K
>
, - . *
Y
T >
>
: , <0 C
'
/
(
) ' ' ' 4 5 66
' 012
( &
( ' ) ' 3
' (
' Parametry protokolu
; < : 5 + N + . A K
+ . 5 < . R 6 O 1
+
0 ,
2 3 +
+ 4 0 M
2 3 @ E <
, < 7 4
<
7
Soubor → Nastavení → Protokol
2 3 + , + 4 + 5 B
2 3 +
S6 4 5 @ ; @ 0 1
+ 9 3 : 8 + . 4 6 >
: 2 + ; HT H
7 + 6 / : ; 0 < E
*
5 < L X 1
K
. 7 , 6 2 0 1 E F
2 + 2 < 7
O -
G L - , -
0 : 7 , : . < ,
9 + ; G >
6 . - ; - 0
.
3 -
4
-
3 G 8 0 A
; + . @ 0 1
3 - 0 = 0 1
2 : 3 : K
= - X , <0 B
2 / <
- , 3 B >
4 , - 3 A
8 @ 2 < 7 6
0 :
; < 7 4 >
2 / 1 3 6 = E - H
Kapitola 15. Grafika
" # $
* 3 + N 3 : K
.
0 M K
L
<E4
N 3 :
K
D E F
. B 2 10 : ,
6 K
+ L R 6 O -
2 3 + . @ ; M ,
- 5 - K
:
%
V
G L - , -
- 0 , G
O -
4
2 3 @ E <
7
8 @ 4 5 : ; 0 1
; < 7 2 + 8 < E <
O - ; 0 + ; 6 E F + 6
<E
N 3 :
&
4 A
N 3 :
+ 2 - 3 : E -
. 3 7 , - . H I B , +
<4
0 : ;
+ 6
H * 3 +
4 3 - 7 5 - 0 1
7 - 8 0 : K
. 3 7 , . B
5 8 -
.
- K
K
6 7 1 , -
+ , - . / 1 ,
7 + 6 / : ; 0 < E H * 3 +
O - ; 0 + , 5 < . D E F
8 . 5 @ X , 0 1
+ 4 0 + >
6 4 5 @ ; @ 0 1
2 + F 5 - ; - E F
5 <9 + . + 50 M
8 : 2 10 : , H
Princip ukládání grafiky
"
3 :
<E
4 A
7 + 6 9 + 3 B
#
$ )
*
S
%
"
%
$ %
& ' ( ! "
% )
)
"
" '
+ , - . / 0 1
)
2
"
3
% "
4 % ) 2
) # "
%
! &
& ! ! % "
! 3 "
% ) ! ! & %
% 3 *
%
) 5 ! & %
3 # % 4 " "
'
6 78 , - . / 0 1
! 3 3
2
)
2
"
$ & 9 % : " '
Otev ení grafického okna
;
< = % ) % ! Zobraz graficky ?
FG U P DE J
@ AB C A DE
FG
FB J M D R P TX [FB J Z B A
@ M T H M K O V KE
B VG L KA S P K dGd dTb
! H B I J FK L
H M K F NJ O P Q E
\] ^ _ ` ? a G F V NTb G V G P V B
NU G
U L B NTV L
% FG U P DE J
%
D R A G F S M T P D NQ U V C A D WTX I Y
Sou > adnice →
FB J Z B A I G
U L B NG P Q E J
F B J Z B A P G G c TF VJ dG e H A B C A D E
dGd L f VL B MK?
H B P D FVD L G P K Vf H J
FB J Z B AJ
P D
VD I e DZ f
X B P GdNQ H G
gh ij klm j g ?
Ovládání grafického okna
@ B
H A L P KE
H NB Xn J
B VG L MG P K C A D WTXI Q n B
B I P D d FB J
B I P D ? @ A B E D P TH J ND X T F H B n NG R G E
H B n NG R G E
NU G
H B F B J L D V H B E B X K NTO V L
U B Z A D U G P f
L OG Xn P f
F NB J b K H M KI D U f
H A D L Q
D
L
Z B R f
E G P J
Plán
L f H NP TNf
D VND o KVI D P D NTO Vp P S F VA B dq ? r
FH B R P K o S FVT B I P D ?
Chytání na body
@ AB C A DE
L U n NG R G E
I G U H q FB Z J
G c TF VJ dKX K Z B R f ? u D Z B R f
H AB C A DE
n NG R S L
J A o TVQ E
U B Z A D U K dGd oG AL G P B J
b S R P Y
Z B R
H A S XG
FG E q b G VG
F C A D WTI B J
B I B NK I J A U B AJ
Z D AL B J ? w S AB L G s
P G P D NG U P G e B U P S E K VB
J E B b s J dG J E TF tB L D V C A D WTX I Q G NG E G P Vf
gXn f V D V g NG L Y E
L G
P G Z B
H A B F V M G R P KE
VND o KVI G E
P GdZ NTb O K Z B R e D P D NG U P G vNT dGde H M G FJ P G
FVD L B L Q
U L J I B L Y E
M S R XG
F TC P S NG E
L f H KOG dG n B
o KF NB
D
H B J U G P D dTb
E f OT? @ MT Xn f VSP K
I J AU B A H MG FP p P D P pd D
F B J M D R P TX G ? a G F VNTb G L
B I B NK
?
Referen ní výkresy
x
y
B VG L MG P Q E J
R D NOK FG U P DE f
C A D WTXI Q E J
B I P J
FB J M D R P TX d D I B
n ND L P K FB J Z B A ? @ AB
NU G H M KI D U G E
AG WG AG P oP K? { f VB
B R NTO G P K d F B J
Z B R f
Plán → Referenz ní výkresy H
FG U P DE f d FB J
A G W G A G P o P Kn B
FB J Z B AJ
U B Z A D U G P f
U B Z A D U G P f
L
AB
I B P V A B NJ
C A D WTXI Q E
B I P p
H M TH B dTV
FVGdP p d D I B
oG AL G P p ?
Kódování kresby
r f FVQ E
J E B b s J dG
NC B A TVE J F I
L
I B P WTC J A D X T H A B C A D E J
D J VB E D VTU B L D P Q
R B L SP K dG H G L P p
L f V L S M G P K NTP TB L Q I A G F Z f
H M G R G H F S P e D NG
[H M KI D U
I B P I A Q VP K I
R f
P D U S I ND R p
H A B dG R P B VNTL Q
Soubor → Nastavení → Kódování j
NTP TG
j I
m
R q
J
Z B R q ?
D WJ P I X G NU G E p P TV
m i
!"
` ?
Algoritmus vytvá # ení kresby
$ % & ' ( )' & * + , - . / 0 & ' 1 . % + 23 ( 4+ )* + 3 5 6 5 3 ( , 5 4+ 0 , & )78' 9 :; 3 & 0 + :; 3 ( 7( < 7& = + , ( 5 7> 5 , < ? + % 8: . 1 . / 0 ( 6
. ) + % 1 0 + > 8, < 4 - @ * + 0 @ 8 2 . % + 2 3 ( A B / 0 C ? C = + 3 9 ) , 5 3 & 0 D ' - : + 5 & 0 0 D 7< 4 - 2 + ? + E + % 5 ? 8 A
B 5 = 0 9 . / 0 2 + 2 . 7 F 0 F E . / 0 < @ % ' . < 5 , + @ & ' 8, , 1 ; & * - 0 - : -; & . / 0 < A
Kódy prvku
B / 0 @ % ' . < E , 5 ? + , F 5 7> 5 , < ? + % 8 : . 1 4 + 0 , & E , 5 . & ' 1 , + 3 & ' - : + E , 5 . & ' 1 & E , 5 G + , - @ % ' . < 6 @ & 0 , -? = 4 +
@ % ' + . 0 + > 8, & ' F , ' ) 5 3 < 7 : + @ % ' . C A H F E + ' 4 + ' ; & 0 , 1 ' & 78) : & , + 4 . % 5 ) I - E 0 C ' & 0 < . / 0 & ' F , - ' ) + % 1 , <
J& 3 ' ( . 7+ @ & 2 ) 5 G - 4+ 0 , & E , 5 . & ' 9 , F E + ' K A H F E + ' , + 2? - . & 780 & ' 5 ) 2 , F E ' ( * -0 -: -:; . / 0 C A
L
ídící kódy
M - 0 - : - . / 0 ( 0 + > 8, < 4 - 5 . : 86 . ) + % F 2 + ' E ) 5 ; < 4 + . @ * - 2 7< I , 1 ? < @ % ' . < 0 + > 8, & ' 5 , 1 ? < . / 0 + ?
@ %' .< A N 2&<
0 + > 8, & ' F , ( ) * 8 5 . : + O
P
Q R S T R U TV W X O 2 ) 5 % ) , & ' 1 ; & @ % ' . < JE 5 G F ) + . , & ' 1 78, 8+ K
P
Y W Z [ \ ] [ ^ U TV W X O < . & , G + , - @ % ' . < J. & , + : 78, 8+ K
P
Y _ S V ` ] [ ^ U TV W X O < . & , G + , - @ % ' . < 5 < E 5 ' * + , - , 5 @ % ' , - 3 & 0
M - 0 - : - . / 0 ( 2 + @ * [email protected] & 4 < 4 - 3 + E @ % & 2 ) * + 0 , D E 5 . / 0 ( @ % ' . < 3 + E & 0 0 D 7& ' 5 : - ? + E + % ( A N 2 & < 0 + > 8, & ' F , ( 4 5 . &
5 7> 5 , < ? + % 8: . 1 4+ 0 , & E , 5 . & ' 1 , + 3 & ' -: + E , 5 . & ' 1 80 + , )8>8. F )& % ( A H F E + ' 4+ ' ; & 0 , 1 ' & 78) : & , +4. % 5 ) I - E
0 C ' & 0 < . / 0 & ' F , - ' )+ % 1 , < J& 3 ' ( . 7+ @ & 2 ) 5 G - 4+ 0 , & E , 5 . & ' 9 , F E + ' K A H F E + ' , + 2? - . & 780 & ' 5 ) 2 , F E ' (
@ %' .C A
a + > 8, < 4 + ) + b 78 ' ) 5 3 < 7 : + @ % ' . C , 5 @ * A 78, 88 2 & E , 5 G + , -?
@ & )& ?
c 5 * - 0 - : - . / 0 @ % & E 5 G F ) + . 78, 8+ , 5 @ * A 4 5 . & d 6
. / 0 c d E , 5 ? + , F E 5 G F ) + . 78, 8+ c 5 2 5 ? & ), 9 . / 0 c 3 + E * - 0 - : -; & . / 0 < E , 5 ? + , F @ & . % 5 G & ' F , -
78, 8+ c A
B / 0 ( @ % ' . < & E , 5 G < 4 - ) ( @ @ % ' . < 0 7+ 0 + > 8, 8 G , - ) 5 3 < 7. ( 6 , 8. & 78 . & , . % 1 ), - , F E + ' @ % ' . < A e 4 + 0 , & ?
& . 5 ? = 8. < ) + 0 ( ? C = + 3 9 ) % & E @ % 5 : & ' F , & , 5 @ * A , D . & 78. 78, 8- ) ( @ < f A N + 2 ) 78= + @ % & g % 5 ?
@ & = 5 0 < 4 - : - , 5 @ & 4 + , - 3 & 0 < , 5 78, 88 f 6 @ * [email protected] & 4 - 4 + 4 . @ & 2 7+ 0 , - 0 + > 8, & ' 5 , 1 78, 88 ) ( @ < f A B
, 5%5E- , 5 . / 0
& 2 ) 5 ), -?
78, 8-?
) 1 ; & = ) ( @ < 2 + @ & 2 )< @ , D ' % 5 : - ' = 0 ( @ & < . & , G + , - @ & 2 7+ 0 , - 78, 8+ A
a + > 8, < 4 + ) + b 78 ) + 0 ( : + 71 , 5 2 ) 5 ' + , - . / 0 C , 5 @ * A ) 5 . ) & O
h S i X jW S k l mk n o ^p ^q ^ W r p s
Typ kódu
Definice
t u v w xy z {|} |y
~
 € } y  {|} |y

‚ ƒ u „ … y } † {|} |y
‚
‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ ˆ  Ž   ‘ ’ “ ”• ˆ – — ‹ ˜ Œ ™ š ›• Œ œ
Typ prvku
Název
Vrstva
Typ prvku
Název
Vrstva
|} |y
|} |y
Bod
Kód
Popis
~ xu x {|} |y x ! "
# € z u v € „ w } † {|} |y x ! ƒ $ € % ! &
‡ ˆ ‰ Š ‹Œ ˆ  Ž  ‘ › • ™ Œ œ
'
# € z u v € „ w } † {|} |y x ! ƒ $ € % ! ( ) * xu x {|} |y
x ! +
' '
# € z u v € „ w } † {|} |y x ! ƒ $ € % ! , ) * xu x % u {- †
{|} |y x ! .
'/ ‚ z € } v y } † {|} |y x ! ƒ $ € % ! 0 u
€ z u v€ „ w} †
{|} |y x ! ƒ $ € % ! ,
1
'
# € z u v € „ w } † … y %  2 € ƒ † {|} |y x ! ƒ $ € % ! 0
3
4
‚ ƒ u „ … y } † u ! z € } v y } † {|} |y x ! ƒ $ € % ! 5
6
'/
‚ z € } v y } † {|} |y x ! ƒ $ € % ! 7
Kapitola 16. Digitalizace rastrových dat
#
" & !
*+ , - .
$ % % ! " #
% $ !
' ( #
) #
!
*/ 0 + 1
Na tení rastrových dat do programu
2
3 4 5 6 76 89: ; < = > 5 ? @ A @ > 7 = > B 7= ? @ A
= > B7=? @ M E : C > 7Q
< =?
B6
? 76 @ G= A
? 76 @ G= A H G B ? F N ? =F
H >N GC H 6
@ L6 54 H Q
k @ ? 9G76 89: H V K 76 = M
IE S H > D > 96
E F B G76
B? F N ? =Q
C > 7 > D E F B G76 H 6I< = @ 6
B76IH M E
; @ ? 9:7 < ? 9? W K F
B < J G< ? H ? F
B? F N ? =D < =? U = >E
B < J G< ? H ? F
gl m n O o 6 H 7?
>F 7? E > 7:5K Q
@
< =R N V 4 F
B? F N ? =
@ G56
? K 6 H
B I6 C H ? F
< ? F ; 6 @ I6 C H ? E
< J G B 9F L H M
H > < J O F
H V E
< J G B 9F L H S E
:H p ? = E > 5 6 ?
b [ c d [ ea
7 = > H B p ? = E > 5 :D @
@
@ AE
> C = 6 B A J : H > 9S ; 7 B ? F N ? = B 76IH S 4 ?
C > 76 54
< =?
B
? K H V
Za ` c O f = ? U = > E
7? 4 ? 7?
:C 6 H 7:5K S N ? C Q
O P K H ?
C :> 9? U ? @ S E
> C =6 B A J:O
gl m n H 6 H > 96 ; H 6 D @ Q [email protected] ? J G H ? @ M O u ?
@ L6 54
q:C 6 H 7:5 K S N ? C Q D
B? F N ? =F I B? F
< J G< > C V F K ? H r 6 H G >
C :U :7 > 9:; > 5 : < ? K = > r ? @ > 7 N 6 ; H F 7H ? B 7:
B ? F N ? =F D > H :K ? 9: K
N F C 6 < 9> 7:7 I6 C 6 H
B? F J > C H :5? @ M 54
? K H F D E R W 6 76
76 C Q
? 76 @ J G7 H >I6 C H ? F
7= > H B p? =E > rH G K 9Gr qB 7 > r G I6I 76 C Q F = r :7
B ? F N ? =R D E R W 6 76 E G7 : B ? F N ? =R
< J : C :U :7 > 9:; > 5 : > F 7? E > 7:5 K Q
A 76 89: ? 76 @ J 6 H ?
C :> 9? U ? @ S
; ? N = > ; F I6 x C >I6 D @ ; 7>4 F IG5G B6 K
E Q L : O f J 6I6 C 6 76 89: K F = ; ? = 6 E
; ? N = > ; G :C 6 H 7:5K S N ? C Q
B6 ; H >E F
> K 7F A 9H GE
B? F N ? =6 E
? K H ? O T
? K H V s O
7= > H B p? =E > rH G K 9Gr O w
@
; 6
@
C > 7? @ S
= > B7=? @ M 54
< J G B 9F L H S E F
@ G56 H >I6 C H ? F O f =? U = >E
C A 96 sD < = ? U = > E
B < J G B 9F L H M E
K 9Gr 6 O
E > < ? F D > @ 6
9:N ? @ ? 9H S E
v 76IH V D I > K ? I6 7? E F
? 76 @ J6 H M 54
@ ; 7>4 F I6 K
N :7? @ ? F
^ _ ` a
q< ? < J O < ? I6 4 ? 4 > @ A = ::s 9; 6 76 C Q
H ? @ S 4 ? F = r ? @ A H G 7 = > H B p ? = E > r H G4 ?
o = > H B p? =E > rH G K 9Gr B 6
X YZ [ \ ]
B6 H 6I< [email protected] 6 < ? K F BG @
; > C A @ AH G F K 9A C AH Q
B< F L7V H G < =? U = >E F
? 76 @ J G7 ? K H ?
K 7 6 = S K ? 9: I :H S
gh i j D K 7 6 = S H > 9 6 ; H 6
B? F N ? = ? N B >4 F I6
7 = > H B p ? = E > r H G K 9 G r D > 7 C Os O t 6 B 7 9 : W 6
? < V 7? @ H S 4 ?
; < R B? N 6 E D I > K ?
; I6 C H ? 4 ?
C =F 4 S 4 ?
? K H >
? K H ?
< ? F W :I 6
K > W C S E F
B? F N ? =F
< = ? F = r 6 H G 7 = > H B p ? = E > r H G4 ?
? K H F D H > I6 4 ? W
B = > B7=? @ M E : C > 7Q
B = > B7=? @ M E : C > 7Q
K 6
C ?
< 9? L 6 I6
K 9Gr 6
< = A @ V F E GB7V H
C =F 4 S 4 ? D < =? U = >E
[email protected] :;
K F =; ? =
? K > E W :7V
B? F N ? =F O
Grafické sou adnice
y
t 6 C H ? 7K > U = > p:5K M 54
6 96 E 6 H 7D ; ? N = > ; 6 H M
B? F J > C H :5 I6 I6 C 6 H
@
? N = > ; ? @ M
= ? ; 9:L ? @ > 5 G B 54 ? < H ? B 7: B 5 > H H 6 =F O t 6 B 79:W 6
B 5 4 ? < H ? B 7 G | } } C < : q 7I O | } } N ? C R
f J 6 BH ? B 7 @ M B 96 C H M 54
B6IE 6 76
C :U :7 > 9:; ? @ > H M 54
= ? ; 9:L ? @ > 5 G B 54 ? < H ? B 7: B 6
< ? W > C ? @ >H S
=? ; E V = 7? 4 ? 7?
? N = > ; E > < ? @ S 4 ?
H > < > 96 5 sD = 6 < = 6 ; 6 H 7F I6 I6 C 6 H
B? F J > C H :5 I6 76 C Q
B 54 ? < H ? B 7G O > = ? ; 9:L ? @ > 5 G B 54 ? < H ? B 7: @ L > K
< ? C 96
6 96 E 6 H 7 qf : 5 7F = 6 z 96 E 6 H 7 8 f :{ 6 9s O f :{ 6 9 I 6 H 6 I E 6 H L G
N :7? @ S E > < V O v K F 76 rH M D pQ ; :5 K M
; A @ :B G H > < ? F W :7S
< :{ 6 9 < 9? L K F
?
B 5 >H H 6 =6 E
=? ; E V =F
= > B7=? @ M 54
B = ? ; 9:L ? @ > 5 G
5 5 > } O} ~ | E E
< ? C B 7 > 7H V ? @ 9:@ H V H > < ? F W :7? F
; A @ :BG : ? N I6 E
@ 6 9:K ? B 7 N :7? @ S E > < Q
< :{ 6 9F
< ? C K 9> C F
= ? ; 9:L ? @ > 5 G
C > 7 q< J : C @ ? IH A B ? N H S E
; @ M L G r 7Q J :K = A 7s O t 6 76 C Q
H F 7H ?
O
; @ M L6 H G
H > 9S ; 7 K ? E < = ? E :B
< J 6 B H ? B 7 : > < J :I > 7 6 9 H S @ 6 9 : K ? B 7 : N : 7 ? @ S E > < Q O
Transformace sou adnic
y
f J6 C
; > 4 A I 6 H GE
C :U :7 > 9:; > 5 6 I6 H F 7H ?
C 6 p :H ? @ > 7 @ ; 7 > 4
7= > H B p? =E > rH G K 9GrD < ? E ? 5 G H V 4 ? W N F C ? F
B? F J > C H :5? @ S
f =? U = >E
E 6 ; : ? N = > ; 6 E
E > < Q
C :U :7 > 9:; ? @ > H M 54
N ? C R
>
B K F 7 6 r H ? B 7 GD 7I O F = r : 7
< J6 @ A C V H Q
C ?
5 G9? @ S
B? F B7> @ Q O
< ? F W [email protected] A 7 ; @ O > p :H H G 7 = > H B p ? = E > 5 : B ? F J > C H : 5 O f J : 7 S 7 ?
E V J G7K ? @ S
K ? 6 p:5 :6 H 7Q
C 6 p? =E > 5: E > < ? @ S 4 ?
F = r? @ AH Q
B? F J > C H :56
< =?
BE V = ? BQ
< ? C K 9> C F
H > ; A K 9> C V E 6 7? C Q
B? F J > C H :5? @ M 54
? < = > @
@
€
>  D 7= >H Bp? =E > 56
< ? C S 9H S E
H 6IE 6 H LG54
H > :C 6 H 7:5K M 54
> < JGrH S E
[email protected] 6 = 5R
76 C Q
7= >H Bp? =E > 5: I B? F
< ? F W :7Q
C @ > =R ; H S
9S < 6 @ Q B 7 :4 H 6 H 6 = ? @ H ? E V = H ? F
BE V =F O o = >H Bp? =E > rH G < > = >E 6 7=Q I B? F
q< J : < ? C E GH 5 6 E :H :E > 9:; > 5 6
B ? F r 7F
[email protected] 6 = 5R
N ? C 6 54 s O
w
:H :E A 9H G < ? r 6 7 : C 6 H 7 : 5 K M 5 4
< V 7 < > = >E 6 7=R
w
N ? C R
I6 D @ ; 4 96 C 6 E
C @ > < ? BF H Q D C @ > E V J G7K ? @ S
> { :E A 9H G < ? r 6 7 : C 6 H 7 : 5 K M 5 4
N ? C R
I6
K
7Q < F
< ? F W :7S
K ? 6 p:5 :6 H 7Q
? E 6 ; 6 H
< ? F ; 6
7= > H B p? =E > 5 6 D 7J : q7= > H B p? =E > 5 6 E A
> =? 7> 56 s O
K > < > 5 :7? F
? < 6 = > rH G < >E V 7:O
Manipulace s lupou
u :> 9? U ? @ A ? K H > < = ?
C :U :7 > 9:; > 5 : = > B 7= ? @ M 54
? N = > ; N :7? @ S E > < Q O T 6
K F =; ? =6 E
E R W 6 76 H > B 7 > @ :7 @
C > 7 ? N B > 4 F I G 9F < F D 7I O @ M J 6 ; D @
; ? N = > ; 6 H
N ? C D H > H V E W I6
>F 7? E > 7:5K Q
=? ; B >4 F
8
O f =?
; ? N = > ; F I 6 I 6 I G < J G B 9F L H M
; E V H F
H V E W I6
< = A @ V F E GB7V H
; ? N = > ; 6 H
Ctrl 5 4 5 6 7 6 < ? F W G7 9F < F
D > K F =; ? = B6
K F =; ? =6 E
E Q L : ; N :7? @ S E > < Q
N :7? @ S E > < V
B6
>F 7? E > 7:5K Q
< J 6 E GB 7G ; < V 7 H > N :7? @ ? F
? < V 7 B7>H 6
< =?
@ M J6 ; O
; @ V 7 L 6 H G B 9? F W G 79> r G7K >
< J6 BH S ? C 6 r76 H G U = > p:5K M 54
>F 7? E > 7:5K Q
> K 7 :@ H GE
< J 6 E GB 7G ; N :7? @ S E > < Q
H > 9F < F
E > < F
1 ;
 6 H G89: ? K H ?
96 @ S 4 ?
H 6 N ?
; ? N = > ; 6 H M
>
D ; ? N = > ; 6 H A
-
B? F J > C H :5D B7:BK H V 76 H > K 9A @ 6 BH :5: K 9A @ 6 BF
C ?
? C < ? @ G C > I G 5 G4 ? E G B 7 > H > 9F < V
H > 9F < V sD > ? K H ?
qC ?I6 7
K F =; ? =6 E
9F < ? F s O f ? F @ ? 9H V H G K 9 A @ 6 B Q
qC ? E GB7>D H > H V E W N Q 9 F E GB7V H
Ctrl B N :7? @ ? F
< ?
B6 K F =; ? =
E > < ? F
B6
O
!"# $ % & ' ( "& $ & $ % ) % ( * "+ , -. /
7 + "5 , (:
+
< ? 5 4 ? < :7 6 9H V H 6 E R W 6 7 6 D < = ? 7 ? W 6 < J : < ? 4 Q N F
< ? B? F @ A : @ M J6 ;
; @ V 7L6 H M
K F = ; ? = O f ? 4 Q N F I6 76 89:
9F < ? F O
t 6 B 79:W 6
9F < Q I 6
< ? N :7? @ S E > < V D < = ? U = > E
k @ V 7 L 6 H G 9F < Q
< ? C
B7J6 C F
#4 5 * 4 2 & < 4 5 * "+ , - & /
Ctrl0 1
Ctrl0
) & -( 2 3
> K 7 :@ H GD E R W 6 7 6 I 6 I > K 7 :@ ? @ > 7 F K A ; A H GE
< = > @ S 4 ?
7 9 > r G7 K > E Q L :D H 6 N ?
% * 4 % - 2 # % , % & ) 5 $ % & 5 * #, 4 ( 6) & - ( ) ( 7 , 3 8 5 7 4 9 4 %
85= %, 5 >
E Q L G K > E K ? 9: H > I6 4 ?
< ? E ? 5G E 6 H F
Okno
< 9? 54 F
>
B 7 : B K H F 7 GE
O
Ur ení transforma ního klí e
2
2
2
f = ? F = r 6 H G 7 = > H B p ? = E > r H G4 ?
Transforma? ní klí ?
K 9Gr 6
B 9? F W G C :> 9? U ? @ S
? K H ? D @ Q @ ? 9> H S < J GK > ; 6 E
Bitová mapa →
@
A BC DE F E G H E I J E E K L C M N OP G L QN R J S T U V I W R X E Y C V U J S F X C ZB[ I \ [M C L I N QP ]J \ [M L E N T C V J B[ BV P J QB[ I \ [M
K E V^
I N QP ]J H L E N T C V J B[ P DY P V E G L QN R J S[M T U V I ^ Y C V C Q` J P K E R T P Q U M J E N Q a W b S Y P L P Y J C a N
@ _
LE N T C V J B[
X C Z B [ I H L E N T C V J B [ P R X E F X C a V E G L QN R J S [ M T U V I ^ G W R DJ S R E L Q B L I J N Q S DP G H M E Q D C ] SQ I C a W b B
@ c
J C R DE b P E I J C L K BQ E G E N a C R E N J P K E J C DN R d
@
DY P K E V R T BV C Q V E
P h idat i
C N QE a C QB[ I W C I QN C DBY N OP QX C J L ZE Xa C ]J S I DS] C R T BV C J \ K E V N DE k S
e L E N fDB Y C V U J W L E N T C V J B[ P K E V N G E K E N L E N L Q C G U [M ` R E a E [ S QDC ] SQI C g
LP Y J Ca N BV PJ QB[I \ [M K E V ^
J C V BLI
m
@ l
XE F XCa
@ j
BK E G E DJ \ K E V a ^ k P Q P Y P L P Y J C a N G W R N L Q BQ R E a E [ S Q D C ] SQ I C g
Ubrat i @
L P Y J C a N BV P J QB[ I \ [M K E V ^ O L E N Y E K X C Y P J W B V E L C k P J H L E N T C V J B[ E G H E V [M W DI W
e L Q P f DB L Q X C J L Z E X a C ] J Sa
I DS] P a
V BC DE F E G H E I J E Y XN b BQ C R T BL QE N R BQ I G DC L QJ S V BF BQ C DBY C [ B
Y I E J QX E DE G C Q J P K E N R X C G BQ` G V BC DE F E G H a
LPYJ Ca
BV PJ QB[I \ [M K E V ^
@
L R E I E O P J B ga ^ k P Q P L B O P O Y E K X C Y BQ R E a E [ S Q D C ] SQ I C g
` a ^ k P QP QE QE
Klí ? i i
N V P QP fDB [M QSQ R E Y V dOB QX C J L ZE Xa C ]J S I DS]
@ n
E I J d K N V P R E OPM E E R d QE G J Ha
G W G E DU J S E R d Q Y E K X C Y P J [ P D\
E G \ R E ] QN Q X C J L Z E X a C ] J S [ M G Y Q C M ^ O P G W Q G E T P J R X E Q E I E D` G J d a k O L E N
@ j
BJ Z E X a C [ P E Q X C J L Z E X a C [ B gQ X C J L Z E X a C ] J S R C X C a P Q X W ` E V [ M W DI W J C B V P J Q B [ I \ [ M K E V P [ M ` C Q V
@i @
Digitalizace
j
X E V BF BQ C DBY C [ B R E V X E K J \ [M K E V ^ L DE N k S V BC DE F E G H E I J E ` I QP X H DY P G W G E DC Q R T SI C Y P a
Bitové mapy →
Digitalizace @
E L QN R R T B G D C L QJ S V BF BQ C DBY C [ B O P E K V E K J \ ` O C I E R T B N X ] E G U J S Q X C J L Z E X a C ] J SM E I DS ] P
E LQBLI J N QS
j
@ j
DP G H M E Q D C ] SQ I C a W b B J C R DE b P E I J C L K BQ E G E N a C R E N J P K E L DN R E N O L E N G V B C DE F E G H a E I J d Y E K X C Y P J W
G \ L DP V J H QX C J L ZE Xa E G C J H L E N T C V J B[ P
@
M [ P QP fDB K E V N DE k BQ` a N L SQP Y C V C Q OP M E R T P V ] SL DS C ] SL DE
Ba R DB [ BQJ S R T P V ] S L DS` J C L Q C G P J H G
@ P Y C V U Q P f DB R T P V ] S L DS` R X E F X C a
Soubor → Nastavení → Redukce @
OP CN QE a C QB[I W R E E V P ]QPJ S LE N T C V J B[ K E V N Y G \ bS E OP V J B]I N
e P fDB J C L Q C G P J C I QBG J S L P Y J C a
LE N T C V J B[` R XE F X Ca
R E N k BO P
e P fDB Y C V U J E ] SL DE K E V N ` R X E F X C a
@
V E J dO C N QE a C QB[ I W E V P ] QP J \ K E V N DE k S
DB QP V W K E V W C N QE a C QB[ I W N I DU V C Q` J C L Q C G QP C I QBG J S L P Y J C a
L E N T C V J B [ J C @ P [M [P QP f
@
Kapitola 17. Grafické ur ování bod Princip grafického ur ování bod e P fDB G J d I QP X H a
V BC DE F E G H a
E I J d G P V DP G L QN R J SM E E I H J I C Y E K X C Y P J E Q D C ] SQ I E L P b BR I E N ` Y J C a P J U Q E `
k P QPJ QE K E V a ^ k P K \ Q N I U Y UJ a W bS G F X C ZB[I Ha
c
E I J d R XE F X Ca N J PK E G LW LQHa N
J C I E J ZBF N X E G U J C C L R N b Qd J C O C I E C R DBI C [ P L W L QH a N
B[XE
_
Q C QBE J f G BY
j
B[XE
T SDE M W
_
Q C Q B E J gO P f D B
[email protected]
Postup p i grafickém ur ování bod ! " # " # $ %& % "
' ( ) * " + " # " " $ " ) , - # ( . " ! # % ( ( / % ( 0 1 2 3 4 + - # $ " - ( ! $ ! 5 )
6 - . $ # ' % ) 3 7 8 " . " 7 ( " 7 + " . ) " ! . " Plán → Výb9 r element : ) ; 7 " 7 # ! ! & . % . ( & ) , 8 % 7 . % % ( " )
Kapitola 18. Tiskové výstupy
0 ' % 7 7 " " 0 1 2 3 4 # % ! " . " - ! 3 7 . $ )
Driver pro výstupní za ízení
- " . " % & % 3 )
- ! . # . $ " $ $
- + ! 7 7 . 3 % & 7 % & ) (
# & ! ( . % & ( # - 7 ( / % ( 5 ) $ # % & % # ( . 7 ! ( ! ! " + 7 $ " . " )
( + - . ) % 2 7 % & /# - " % 3 5 )
Volba výstupního za ízení
; . " 0 1 2 3 4 ! . # ! $ " . " ) ; - !
+ " $ %& $ %& " . " 8 " 7 $ %& $ + " 7 ' ( ) 3 + - ( . ) + % 7 ' ( ; 0 )
2 # $ " . " Soubor → Nastavení tiskárny )
# & ! " ( % & - ! ( 7 % & $ " . " 7 ! 7 7 / ! ) - ! 7 ( ( 5 ) , - - " . " " % & ! . $ )
, - ! - $ " . " " %& " !! " / Zvolit 5 ) 2 & - ! % & ( $ ( 7 ( " " . " )
, - - ! " $ % & + / " % " )5 + - ! / Nastavení 5 )
Náhled p ed tiskem
; . + " " # " $ 7 & ) ; / Náhled5 . - ! " # " 7 & & ) ; % 7 !+ " # " " " " ! $ )
Tisk seznam
" ( . % " ( . $ % & & ! ! ! ( ( " . " " ! * $ $ / " $ 5 )
" ( % & ( & . " Soubor → Tisk )
! " # " 7 " # / . ( 7 . " # $ & # " ! 5 7 ! + . 7 $ 7 )
Nastavení okraj
; . + - ! / % & 5 )
! , - .
! " # $ % " & % # ' ! ( &
) * & $ + & ) / " 0 ( 1 0 ' ! ) 23 2
Výb r hlavi ek
! " # $ % & ! ' ( ) * + ! * + * , * * , % $ - ( . ) , * ' % * /
Výb r položek
0 ! 1 !('
5
* ' 2 * 3 6 - ) 7 $ ) " - % ( ' * % + # * % 4 )- # /
% * ) 4 % ( ' ( # % 8 + * 9 : ; < = > ? @ A B A C D ? / 0 ! 1 ! ( '
$ % ) 4
% (' /
5
6 - ) 7 $ % * # * % 8
E F > G H ; > I @ A BA C D ? / 0 ! 1 ! ('
! " # $ $ % 3# ! 3 % (' * % ( . ( # '
% # * % ( . % " # ( # % 8 + *
$ /
Volba rozsahu stránek a po tu kopií
J
, ( 1 " '
% 8 # ! # M ,% (( % (
3 + !( % )
( + $ + $ $ K 8 % ) 4 , 4 # . ! (% , * ' % * ( ! ( - K 8 % 4 )- ! L % * ' % / N O # . L .% O (
% ) " ! L%
$ # ! 3
+ % 8 * # ! ( ( /
, (
" % ( ( # ( , ( % 4 # . # O /
Volba fontu
0 ! % ( ( & % % L 4 % ( & % * % ( ( * 3 # ' ) O ( . O
% (' 8 M% 4 )- - , % /
( Q
Font R
!4 ' 3 * % (' $ $ # L% $ % ( + ! ( / S % 4 & % 3 # * # M * / P % * % (' * * M ( , % ) % (' *
Kapitola 19. Manažer konfigurací
(% (!
% &1 * ! ( ) O 3 % L ! 3 * % ( , 2 * 3O) O # ! L ) O) $ "' '
# M # % * (
% O
% & 1 * ! ( . % O' * + ! $ /
% & 1 * ! ( ) . O' , $
# M # ! L ) ( ' 8 ' 8 % O % ( ( % O K )-
# ( ! (' ! # ! 1 ! (' * /
(% (!
% (' '
% &1 * ! ( ) O $ ( # ' ) O ( . O
% & 1 * ! ( ) O % + + *
# # L % ! & ! % .% O # M O!* . ) /
( Q
! " % ( )- L O % ( K 8 % ( ( % O (
... R
/
Soubor → Manažer konfigurací
0 , ! + % 83 3 ' (% ( !
Kapitola 20. Spolupráce s CAD systémy
$ "'
3 )- # % # ' )O
* . ( % " , + 8 3 * # , # ! L% $ $ "' $
7 $ " '
# , M O % L ( # > ; BB
)!
+ * ' 8 !% *
(
# * K 8 % # , # ! * # M O * K % " - 6
( % /
' * % ! ' $ / 0 * #
( ) ( * ' % O # M O' 4 # M % + , , 4
! ' 8 4 K * , % 4 )- $ " ' # ! 1 ! ( '
$ "' '
* ' ( % # * # ! ( ) ( % L 4 ' 6
$ "'
)!
;
>
$ " ' * # M # 3O ! * # * - 4 '
# * O ( (
$ "' $ / J
/
# M ( % O'
% 8' * 3(
' $ KO/
" # 3% O 1 ! ( &)
4'
( % % ( ! , O , 4 K * , % 4 )- $ " ' * ' 2 * 3
( ) 3 / + , $ # M % L K 3 (
!' $ , 4
! * (
# 8 4
! * , % &1 * ! ( ) ( # * O 3 # , ! + % 8 # # L % # M O - L )- /
Spušt ní s podporou CAD systému
(&
!
" ( " ( ?, . ! /
' !
" # $ "% & ' & ( & ) " * + , -
1 2 3 45 6 7 8 6 3 9 5 : , " *# " ; & ) % " & @ * " ( " (
. ! /
$ % " (& 0 ( "
< ' = >
1 23 45 678 A 67 5 B B CD E F$ (&
/ 0 , . ! /
" ( " ( 1 23 45 678 F 5 GC H 6D E F >
Atributy pro p enos bod
I
! ( % $ # ( % ' & → CAD nastavení
& @ J
(&
, & % & ' K
' &
) - # ( $ ; , " " ) )
> & ' (& % , L & & , " " ) , * & <, &
)
' " & 0 & ) ( M ( , N, * *( N = >
& # , L
Soubor
Kapitola 21. Propojení s databázemi
(& " & @ (& & , * ; , " " & " , &
& " ' , = ' &
' " "% < ; & ) &
' " " % < ; $ & ( & ) " ;
% & ' $ # ( ; , * % & " ' , = ' " "% < ; * % & ' K
() ( > " # & ) &
' " "% < ; ' &
( & & , * ; % & ' ; , " ) ' , & & & =*
, < + ; & " ' , = "
; , " " # " ; & ) " )
' " "% < ; & ( & ) < , >
Podporované servery
( & " & ' & ( , < ' *= * ' " " % < ; & ) ( " = $ $ =(& & M () ( () (
=(& & M ! = = & , * #
' " "% < ; & ) - & ' # '
' " " % < ; & $ , " & ) < ,
#
& N, L
( & & $ " () (K ( & % * < ( & ' , = ) *
* + , -
; , " ; , " % & ) - =
/ .
( <, # < =
/ . $ ' ' ( ) ( > &
) - (& % =K
% " * , "
' ( ) ( " , = $
, & * + , - = ' & ' < ) <, ' " "% < ; & ) - =
() (K >
Používané databázové tabulky
( < = ' " "% < ; & & , , M & ( " = & @ * + L
&
) @ *) < , ' ) L ; < # " ' , * " % # " % # " ( & # K $ )
( & # = $ " " % # " % & ' K $ ' &
' " + * " % # , *@
, *@
, " " ) *
# < ' "* ) " , * % & ' > ( & L
, " > " % # " & % " * = * , < ; ) & " ' , =& ) - =
& &
K $ K
; ; " # < ; # $
L * # $ " ' >
Tabulka projekt
" % # " ( & # K
" % # & @ * #
# & , # ( , * ( & # $ % & ' ' ' M , = ( & # K
, , &
% ;
; ) & ( & # $ #
* + , & #
# ( ( & # , L @ # < ' ", % & ' , < , * ( # ( " " % # ; " # < ; # > + = , " & % " * ' , M# < & ( ( & # $ # % & ' & " *> " @ ' -
, ; ' &
% ' & % & '
# < ' <, ' ' &
& N, * % - ) < ; <,
, "
' " " % < ; & @ > ' # < ' < , *
" $ ( > ; " & @ , & ) -
% & ' K (& # >
( & # K , < ' *= * ? ' , M# < & (
< ; )
( & # ? ' , M# < & ( & @ * # ' , & ; , " N, * % - ; "+L , &
' , M# " = & & @ # ' , M # < & ( , ) ) - # & 0 ( " M=# - ' & ' > ) , "
" " >
'( )* *
,
(+
-
. /
) A " ( 2 " / , '1 %
/
:
A ) ) E &2
O
56) : , ' , ! 9 ;
0
1 $ 2 " % 3 $ 4
# 7 ): > 6" / 9 & ):
56) '"
C (" / ) : , ',! 9 ;
"
# 7 & - 6$ 8 9
')A). 9 '" (B
# " 2 " 0 & , ' ( )! $ '$
/ . 69 : 9 & ):
& '7
' L ' , M# < & (
! , '" '"
# " '7
-
: >4
< =
! +
* ( , A)0. ? P "
-', ( 9
'7
! ,
-+ -'? 2
< D , ' " ) A " ( 2 , 0
A ) ) 0 ) - 6" $ #
2 " : $ 6$
-+ -'? 2
& ' , & " ' , M# < & (
# 7 &# , : > 4
, C (" / ) : , ',! 9 ;
:
(& " , &
( < = ) " , & '" 2 '"
F G H I J K L G I M N L /
')A). 9 '" (B
7
: , ',! 9 ;
' & ' " "% < ; ' " "% < ; $ ( N , (&
% " ; # & , M0 ( & ) " ' " " % < ; " # $ " % ; . " A)* $ ( " / 9 , # ( "
-
' " " % < ; > # < ' < , * & ' , & ' , M# < & (
" & " = # # & , M0 ( " = ) & ' , L + * & -" $ ! " ($
@ (" 2 ,1 # " '" 2
)
' " "% < ; & ) - (& ' # $ ) # < ' <, * ; < ; , " E. $
,$ '" 2 , ')0. +
@ ( " 2 , # " 2 " 0 & ) '
;
):
4
! "
# " $ % &'
@ (" 2 ,
; , ; ,2
9 ,
')A). 9 '" ($ <
# (" -'7
( &0P
-
: & -+ -'? 2 $
. /
0 &1 ' , . %
,
8 )' <
'($ . '$ ($
' , ! $ 6. +
6;
@ (" 2 , $ 2 " % & 4
$ % )/ , '
6-.
D , ! $ 6. $
0P
: , 68 & $ % )/ , '
: )' , 0 )1 , 6
) A " ( 2 , 0 & # " # - 9 "
# ("4
. 'B
6;
Nastavení projektu
#
( " ; 8 &7 )' "
4)0P
! $ :
/
; " ! ( , ;
"
6 - . ? ) A " ( 2 , 0
# ("
;
-/ " $
. , # )'" 6
$ # ( , / " / , ' # 7 &2 "
4
4
, -', /
# (" -'7
1 . '
& # 7 )# " 4
: & -+ -'? 2 $
: ), 6" * " / ? " . " 1 /
(? 4 -" $
# ( 9 0 ) / + $ % &/ , ' <
> 2 %
& .
# " / ) ?
,
-+ -'? 2
# " $ % )'&
: , ',! 9 ; )<
@ (" 2 , <
6;
/ 8 , .
" : (" ! > 4
"
; , : 9 & # 7 &. , ; $
Databáze →
# ( " / 9 : > ' , : 2 ) ) - ' ( , 0 ) # ( " 4
. 'B
7 ) : 9 / 9 &1 2 , ; 9 &1 / + ! &( 9 & <
Tabulka bod D , ! $ 6. , # ( " 4
. 'B
# 7 & - 6$ 8 " - ' .
!
;
- 6" $ % & .
# 7 & - 6$ 8 " - ' ) .
# ("4
. '1 .
$ . 69 : 9 & ! " : B < = 8
. " . ( ? ' &2 $
# ("4
. '$
# ("4
) )2 9 6 & - ' ( $ . '$ ( , ' , ! $ 6. +
!
"
:
')A). 9 '" (
!
"
:
')A). 9 '" ( # ( " 4
!
#
!
" $ 7 , : )0
$
!
" $ 7 , : )0
%
("
&
9 6
):
!
( )
!
&
, '$ 2
/ + '/ " 7
!
&
, '$ 2
# " -6
" $ 7 , : )0
! " : + 4 -" $
$ 6" % )' <
# , '7 )'1 (
9 -6
$ . 69 : 9 +
')A). 9 '" (
7
:
2
$ . 6 9 : 9 &2
- # < ; , 6" % )' " /
: "
# ("4
-# " 6
. '$
! " : B 4
# ("4
E ?
/
' , ! $ 6. +
',! $ 60
'
: +
# ("4
$ ' "
, 4
4)0P
. 'B <
" : +
; / " 6)'
. ' <
: $ 4&0&
. '$
# ("
):
')A). 9 '" ( /
',! $ 60
! " : B <
# " / ) ? C : , 4
'
. / , 6)'+
'($ . '$ ($
6-.
D , ! $ 6. $
&
: & 2 " : )A). , 0
' , ! $ 6. +
@ (" 2 , $ 2 " % & 4
0P
# ("4
6;
( " ; 8 &7 )' "
4)0P
: , 68 & $ % )/ , '
: )' , 0 )1 , 6
) A " ( 2 , 0 & # " # - 9 "
. 'B
6;
Nastavení projektu
#
4
' , ! $ 6. , " ! - , P " / , ' '+ '"
$ % )/ , '
0P +
A ) " / 9 , ) :
: , ',! 9 ;
! $ : " $
! " : B
')A). 9 '" ( # 6, '& '" '? % 1 0 "
!
: "
:
! " : $
2 B %
:
6;
> 2 $ % $ . 69 : , ? ! " : +
&- 6"
. '$ 4
! $ :
/
; " ! ( , ;
"
6 - . ? ) A " ( 2 , 0
# ("
. , # )'" 6
$ # ( , / " / , ' # 7 &2 "
4
4
;
# (" -'7
-/ " $
, -', /
& # 7 )# " 4
: & -+ -'? 2 $
: ), 6" * " / ? " . " 1 /
1 . '
(? 4 -" $
# ( 9 0 ) / + $ % &/ , ' <
> 2 %
& .
/ 8 , .
# " / ) ?
" : (" ! > 4
,
-+ -'? 2
# " $ % )'&
: , ',! 9 ; )<
@ (" 2 , <
6;
"
; , : 9 & # 7 &. , ; $
Databáze →
# ( " / 9 : > ' , : 2 ) ) - ' ( , 0 ) # ( " 4
. 'B
7 ) : 9 / 9 &1 2 , ; 9 &1 / + ! &( 9 & <
Nastavení p ipojení k databázi
*
+
, - , ./ 0 1 2 3 4 0 5 , 6 0 7 8 9 .9 : ; 9 < = 5 , . 5 > 6. : 5 3 5 0 9 .3 - : ; 6: 4 ?9 = @ A 37 B = C 0
< 5 . 5 D E B @0 F 5 : ; 6
: ; 6: 4 ? 4 > E = @ : 4 1 B 9 > - D @3 5 . B 9 , 9 B = 5 0 1 : ; 9 < = 5 , . 5 > 9 = C G H : ; 6: 4 ? 9 = @ I J 9 < 6= C K < 5 ? F A . 9 3 C = 9 LB 9
: ; 9 < = 5 , . 5 > 6. 5 A . 9 3 C ? 9 . ; 9 D 5 > 8 < - B 5 < 5 . 3 1 M = N F ? 9 : ; 6H L 5 O 4 > 5 G @ H 9 , L4 I
P 4 1 D 4 3 F A . 9 3 C 4 D , 5 H 1 ? 9 > O 9 G H = 5 = 5 , . 5 > 9 = @F ? 9 1 L4 8 9 = > : 4 < 5 < 3 9 , E ; 6 Q R S H L 5 > = @H 4 5 < 3 9 , E ; 9 , - , . / 0 1
2 3 4 0 5 5 0 E = E B 9 > T U VW X W I P 4 1 D 4 3 ? 9 > 9 Y 4 3 0 E . 1 Z [ \ ] ^ _ . 9 = , 6D L 9 [ 5 3 A 1 : \ 5 = ` 1 5 ` 9 a I b 4 < 3 4 D = C
: 4 : 6 , ? 5 B - A 5 Z [ \ ? 9 0 60 4 3 4 B , 5 H . / . 4 : ; @3 1 M A - I + 9 O A 9 3 / 6= Y 4 3 0 5 G 9 4 ? 5 B - G 9 Z [ \ LB 9 = 5 L/ B . = 5
, . 3 E = A E G H 0 9 B 6= E 3 4 < = @H 4 A 4 = , 4 3 G 6 5 c d e F A . 9 3 / , 9 B 5 D C > E , . 5 = < 5 3 < 6B 5 G @ = 5 6= . 9 3 = 9 .1
] f g gh ij j k k k l k m l n o p j q r s j a I b 3 4 : 4 . ; 9 D - , - , . / 0 1 2 3 4 0 5 > O 5 A : 4 < 3 4 D = E B = 5 L 4 , . ? 5 B - A 5 Z [ \ = 9 = @
= 9 B D - . = E I t = , . 5 L 5 G 9 4 D , 5 H 1 ? 9 1 A E B A 4 > C , 4 1 D 4 3 T U VW X W F A . 9 3 C L B 9 : 4 1 B 9 1 : 3 5 > 4 > 5 . I
b ; 6 1 : 3 5 > 4 > E = @ ? 9 . ; 9 D 5 B 5 G H 4 > 5 . , . 3 1 A .1 3 1 , 4 1 D 4 3 1 I u 9 ? 0 / = 5 ? 9 . ; 9 D 5 < 4 < 3 8 9 . : 4 < 0 @= A 1 F 8 9
> O 9 GH = - 9 L9 0 9 = .- , 4 1 D 4 31 0 1 , @ D C . , : 3 E > = N 1 B 5 > ; 9 = - I v 4 B = 5 0 9 = E F 8 9 A 9 A 5 8 < / 4 .9 > @3 5 G @ B = 5 M G 9 > 9
Y4 30 E .1
h gn l o n h n g
0 1 , @ D C . > < 4 A 1 0 9 = .1 = 5 4 < : 4 > @ < 5 ? @ G @0
0 @, .N 6 1 B 5 > @3 5 G @ B = 5 M A 5
b 4 A 1 < : 3 > 9 A = 9 4 D , 5 H 1 ? 9 8 E < = / < 5 L O @ : 3 > A - F 5 L9 : 4 1 B 9 5 . 3 6D 1 . - F LB 9 ? 9 ? 1 B 5 > ; @. 6 B A 3 E G 9 = C 0
B : 7 , 4 D 9 0 F .? I B 5 : , E = @0
B = 5 A 1 : ; @0 4 < 4 4 . 9 > @3 5 G @ B = 5 M A - : 3 > A 1 ! "# "
$ ! "# " P . 3 1 A .1 3 5 < 9 Y 6= 6 M = @H 4 , 4 1 D 4 3 1 ? 9 : 4 : , E = 5 > : ; @L4 H E G H I
Postup práce s databázemi bod
%
b 3 E G9 , < 5 .5D E B 90 6 ,9 ,A LE < E B .N GH .4 B E A L5 < = @GH A 34 A 7 &
b ; 6: 4 ?9 = @ A < 5 . 5 D E B 6
&
+ C D N 3 = 9 D 4 = 5 , . 5 > 9 = @ 5 A . 6> = @H 4 : 3 4 ? 9 A .1
&
b 3 E G 9 , D 4 < - 5 ` 3 5 Y 6A 4 1 ]9 _ : 4 3 .' 60 : 4 3 . D 4 < 7 F K : 3 5 > - , 9 B = 5 0 1 , 4 1 ; 5 < = 6 G a
&
( L4 8 9 = @ B 0 N = < 4 < 5 . 5 D E B 9 ]1 L4 8 9 = @ B 0 N = F 4 < , . 3 5 = N = @ , 0 5 B 5 = C G H D 4 < 7 a
&
) < : 4?9= @ 4 < < 5.5D EB 9
P * ipojení k databázi
+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 . 7 1 8 0 1 9 :; 6 < = . 1 > 1 5 ? @ : A - > , - 5 1 4 - / , :/ 6 A :> / 0 6 4 > , - . B : 2 > = 3C
J - K ; - 0 L / 1 0 1 C - > 0 7 / 0 6 / , :/ 6 A - B 3 4 - B 1 4 > 1 = < A 3 2 ; 6 B 9 :8 < 0 1 M B 3C
D E F G . 0 := - 0H ; . 1 > 1 5 ? @ : I
4 6 < 5 6 0 < N / , : = O 1 4 >B 3C
@ ; O ? = - 4 B : 2 - @ 1 . ? = ? / 6 < @ - / , :P O 1 K 6 = 1 2 3 A C L B 6 1 P - 4 O6 I + 6 = 7 = 6 O ? B 3 / , 3; 1 @ <
databázi
A- @ 6 5 0 1 @ - B 6 . :1 O6 8 6 = L 6 ; B 6 N = B R C S A- 4 - @ B 1 C
/ , - . B 1 4 > 1 = - B T 2 P = ; 6 B 9 :8 < 0 1 M B 3C
/ , :P O 1 K 6 = ? B 3 4 -
Databáze → P Q ipojení k
= K - 2P . 6 4 >< / B T 2P / , :/ 6 A- B 3
4 6 < 5 6 0 < I + 0 6 / , :P O ? K - B 3 A - > , - 5 1 @ = 6 O:> / , 3 4 O< K B L B 1 4 > 1 = - B 3
U . 1 > 1 5 ? @ 6 = T / 0 6 9 :OV 1 = 7 / OB :> / , :P O 1 K 6 = 1 2 3 A C L B 6 1 P - 4 O6 I + 6 / 6 > = 0 @ - B 3 @ 1 . 1 B T 2 P W . 1 A H 4 - 4 7 4 > L C
X 0 6 C 1 / 6 ; < 4 3 / , :/ 6 A:> ; . 1 > 1 5 ? @ : I + 6 ; < . / , :/ 6 A- B 3 B - B 3 W 4 / R KB L U2P 7 5 B L AC L B 6 B - 5 6 P - 4 O6 N
B - 4 / 0 ? = B R B 1 4 > 1 = - B L / 1 0 1 C - > 0 7 VN / , 3 4 O< K B T D E F G . 0 := - 0 @ 6 5 0 1 @ 3 2 P 7 5 6 = L P O ? K - B 3 I + 6 ; < . 4 / , :/ 6 A- B 3 / 6 = - . - N S ? . B L P O? K - B 3 @ 6 5 0 1 @ - B 6 B - B 3 I
Y 7 4>LC
X 0 6 C 1 C H S - 5 T > / , :/ 6 A - B = S . 7 / 6 < @ - ; A - . B L . 1 > 1 5 ? @ : I + 6 ; < . 2 P 2 - > - / 0 1 2 6 = 1 > 4 A :B 6 <
. 1 > 1 5 ? @ 3N A - > , - 5 1 4 - B - A / 0 = - 6 . / 6 A :> 6 . / , - . 2 P 6 @ 3 . 1 > 1 5 ? @ - I
Inicializace databáze
+ , - . / 0 1 2 3 4 . 1 > 1 5 ? @ 3 ; 0 - 4 5 7 A - > , - 5 1 = 7 > = 6 , : > 4 > 0 < ; > < 0 < . 1 > 1 5 ? @ - N >A I = K - 2 P B 7 B - @ 5 7 > B L > 1 5 < O ; 7 1
= 1 @ 5 7 N 1 5 7 C 6 P O1 5 T > ; 0 - 45 1 : / 0 6 A- ; >7 . 6 . 1 > 1 5 ? @ - < ; O? . ? B 7 I Z >6 C < 4 O6 < S 3 > 1 >6 9< B ; 2 - I
[ < > 6 :B : 2 : 1 O:@ 1 2 : A - > , - 5 1 / 0 6 = L 4 > / 6 < @ - = / , 3/ 1 . R N S - / 0 1 2 < A - > - 4 8 0 1 9 : 2 ; T C
C 6 . < O- C
47 4>LC <
X 0 6 C 1 I + 6 < S 3= ? > - \ O: / 6 < @ - > 1 5 < O; 7 5 6 . H N C H S - > - 4 : A - :B : 2 : 1 O:@ 6 = 1 > . O- / 6 > , - 5 7 0 < M B R I
Výb ] r / nastavení aktivního projektu
J K - 2 P B 7 / 0 = ; 7 U5 6 . 7 4 - @ B 1 C < 4 6 < , 1 . B : 2 : 8 0 1 9 : 2 ; L / 0 = ; 7 V 4 - < ; O ? . 1 A 3 . 6 4 / 6 O- M B L > 1 5 < O; 7 I
^ - . B 6 > O:= L @ 1 ; ? @ ; 7 B - 5 6 A :B L 4 ; < / :B 7 . 1 > A 4 6 < 0 6 @ O: K - B 7 / , 3 4 O< K B 6 4 > 3 ; < 0 M :> L C < / 0 6 A - ; >< I + , - .
= O 1 4 >B 3 / 0 1 2 3 4 . 1 > 1 5 ? @ 3 A - > - . 7 > , - 5 1 B - A / 0 = - . - 9 :B 6 = 1 > / 0 6 A - ; > I
E : 1 O6 8 6 = L 6 ; B 6 / 0 6 . - 9 :B : 2 : / 0 6 A - ; >< 4 - @ 6 5 0 1 @ 3 / , 3; 1 @ - C
M ? 4>: 6 ; B 1 A- 4- @ B 1C
Databáze → Nastavení projektu
I J O- = L
/ 0 6 A - ; >H N = / 0 1 = L M ? 4 > : B 1 4 > 1 = - B 3 / , 3 4 O< K B L P 6 / 0 6 A - ; >< I
Založení nového projektu
_ 6 = T / 0 ? @ . B T / 0 6 A - ; > @ 1 O6 S 3> - 4 > : 4 ; B < > 3C
>O1 M 3>; 1 U
Nový
V I Y > : 4 ; B < > 3C
>6 P 6 >6 >O1 M 3>; 1 4 - = / 0 1 = L M ? 4 >:
6 ; B 1 = 7 C 1 S 6 < = K - 2 P B 1 B 1 4 > 1 = - B 3 / , - . 2 P ? @ - A 3 2 3P 6 / 0 6 A - ; >< I + 6 A - A : 2 P = 7 / OB R B 3 B 6 = T / 0 6 A - ; > < O6 S 3> >O1 M 3>; - C
U
Uložit
VI
m
G P 2 - > - \ O: @ 1 O6 S :> B 6 = T / 0 6 A - ; > B 1 @ ? ; O 1 . R A :S - : 4 >< A 3 2 3P 6 / 0 6 A - ; >< N C H S - > - B 1 C 3 4 > 6 > O 1 M 3> ; 1 U
4 >:4 ; B 6 < > >O1 M 3>; 6 U
Kopie
V I [ 3C
@ H 4 > 1 B 6 < = . :1 O6 8 6 = L C
6 ; B R = 7 / OB R B 1 = K - 2 P B 1 B 1 4 > 1 = - B 3 @
/ , - . 2 P 6 @ 3P 6 / 0 6 A - ; >< U; 0 6 C R E V I + 6 W / 0 1 = R 4 > : 4 ; B R > - > O 1 M 3> ; 6 U
Uložit
Nový
V
V 1 B 6 = T / 0 6 A- ; > 5 < . - < O6 S - B I
Úprava existujícího projektu
G P 2 - >- \O: @ C R B :> B R ; >- 0 ? @ B 1 4 > 1 = - B 3 / 0 6 A- ; >< N = 7 5 - 0 >- / 0 6 A- ; > = 4 - @ B 1 C < N / 0 6 = - >- / 6 >, - 5 B L @ C R B 7 N
1 @ C R B R B T / 0 6 A- ; > < O6 S >- >O1 M 3>; - C
U
Uložit
VI
Výb r projektu
+ 6 @ = 6 O- B 3 / 0 6 A- ; >< N 4 - ; >- 0 T C
2P 2 - >- B 1 . ? O- / 0 1 2 6 = 1 >N 4 >:4 ; B R >- >O1 M 3>; 6 U
= K - 2P B 7 . 1 OK 3 6 / - 0 1 2 - 4 - 5 < . 6 < = @ > 1 P 6 = 1 > / 6 < @ - ; >6 C < >6 / 0 6 A- ; >< I
OK
V I [ 3C A - / 0 6 A - ; > @ = 6 O- B 1
Odstran ní projektu
_ - / 6 >, - 5 B L / 0 6 A- ; >7 [email protected] - 6 . 4 >0 1 B :> / 6 C 6 2 3 >O1 M 3>; 1 U
Ubrat
V I + , - . > 3C
A- >, - 5 1 @ 1A:4 >:>N 1 5 7 = . 1 > 1 5 ? @ :
B - @ H 4 > 1 O7 S ? . B L P 6 . B 6 > 7 N = @ > 1 P < A 3 2 3 4 - ; 6 . 4 > 0 1 6 = 1 B L C < / 0 6 A - ; >< I Z 6 B > 0 6 O< > L > 6 4 ; < > - M B 6 4 > : A = P 6 . B L @ 1 A : 4 > :> B 1 4 > 1 = - B 3C
B 1 W 0 6 = B : . 1 > 1 5 ? @ - UB 1 / , I / 6 < S :> 3C
2 :@ 32P ; O3MH \ 96 0 - :8 B ; - 7 4N = :@
. 6 ; < C - B > 1 2 - ; / , 3 4 O< K B L . 1 > 1 5 ? @ :V I
Import z databáze
[ 3C > 6 / , 3; 1 @ - C
[email protected] - @ . 1 > 1 5 ? @ - :C / 6 0 > 6 = 1 > . 6 X 0 6 C 7 4 6 < , 1 . B : 2 - = K - 2 P B - 5 6 = 7 5 0 1 B T 2 P 5 6 . H N
= @ > 1 P < A32 32P 4 - ; - @ = 6 O- B L C < / 0 6 A- ; >< I
+ 6 @ 1 . ? B 3 / , 3; 1 @ < A- @ 6 5 0 1 @ - B 6 = T 5 R 0 6 = L . :1 O6 8 6 = L 6 ; B 6 N . 6 B R P 6 S [email protected] - @ 1 . 1 > ; 0 :>L 0 :1 / 0 6 = T 5 R 0
5 6 . H I + 6 B - 2 P ? > - \ O: 6 ; B 6 / 0 ? @ . B L N 5 < . 6 < :C / 6 0 > 6 = ? B 7 = K - 2 P B 7 5 6 . 7 @ - @ = 6 O- B L P 6 / 0 6 A - ; >< I
+ 6 B 1 :C / 6 0 > 6 = ? B 3 A 4 6 < 5 6 . 7 @ 6 5 0 1 @ - B 7 = / 6 . 6 5 R 4 > 1 B . 1 0 . B 3P 6 4 - @ B 1 C < 4 6 < , 1 . B : 2 I + 0 6 / 6 A - B 3 5 6 . H
4 . 1 > 1 5 ? @ 3 4 - / 6 @ B ? / 6 . O- >6 P 6 N S - < O- = L P 6 6 ; 0 1A- 6 ; B 1 A- < ; 1 S . L P 6 5 6 . < / , :/ 6 A- B L P 6 ; . 1 > 1 5 ? @ :
@65 [email protected] 47C 5 6 O . 1>15 [email protected] Y 7 C 5 6 O A- 5 3OT = / , 3/ 1 . R N S - @ 6 5 0 1 @ - B T 5 6 . ; 6 0 - 4 / 6 B . < A- 4 - 4 > 1 = - C
= . 1>15 [email protected]:
Y 7 C 5 6 O A- M - 0 = - B T = / , 3/ 1 . R N S - = 4 7 4 >L C < X 0 6 C 1 5 7 O 5 6 . C 6 . :9:; 6 = ? B N 1 B - B 3 >- . 7 A:S >6 >6 S B T 4 4>1= -C
= . 1>15 [email protected]:I
C R B 7 / 0 6 = - . - B L = 4 - @ B 1 C < 4 6 < , 1 . B :2 4 - B - / 0 6 C 3> 1A3 1 < >6 C 1 >:2 ; 7 . 6 . 1 > 1 5 ? @ - I / 6 W / 0 1 = ? 2P
4 - @ B 1 C < 4 6 < , 1 . B :2 A- >, - 5 1 0< MB R @ 1 . 1 > / , 3; 1 @
< O6 S - B 3 @ C R B . 6 . 1 > 1 5 ? @ - N / , 3/ 1 . B R :
/ 06
Sou Q adnice → Uložit zm ny do databáze
/
Sou Q adnice → Odstranit smazané body z databáze
06
6 . 4>0 1B RB 3 4C 1 @ 1B T 2P 5 6 . H @ . 1 >15 ? @ - I
1 = , - >- \O: 4 - @ B 1 C
4 6 < , 1 . B : 2 N @ 0 < K 3 4 - > 3C
1 O- / 6 6 / R >6 = B L C
6 > - = , - B 3 4 - @ B 1 C < A :S B - 5 < . 6 < B 1 / 6 A - B 7 B 1 . 1 > 1 5 ? @ :N > 1 ; S - B - 5 < . - C 6 S B 6 @ C R B 7
B 1 / 6A-B 3 5 6 . H B 1 . 1 >15 ? @ :I F 6 . 7 4:2- = 4- @ B 1C < @ H 4>1B 6 < N
. 6 . 1 > 1 5 ? @ - < O6 S :> I Y / 6 A- B 3 4 . 1 > 1 5 ? @ 3 4 - 6 5 B 6 = 3 / 6 < @ - B 6 = T C
:C / 6 0 > - C
@ . 1>15 [email protected] I
II. Referen ní
p íru ka
Kapitola 22. Práce s referen ní p íru kou
+ ' ) *
%
& '
# ( ' ) )* !
" # $
) * ' )
, #
- % *
,
) # $
) * ) % )' ,
) , ) & % ) ) * . '% & / % * ) ' 0 '
& 1 & #
Kapitola 23. Hlavní menu
& ' ) & '
, ) + ,
/
* ) # * ) + ,
# ( Soubor Výpo ty Nástroje
#
* /
( ' / Nápov da
' + & ) * # !
& ' )* , + ,
' % + %
Typ aktivního okna
Položka hlavního menu
% " #& $ ' ( ) ! *' + , ! " #$
' '
#
) + ,
)! - $. . " &
% " #& $ ' ! " #$ ' + , / 0 1#, 2 34 ' + , 5 &0 6 4 " &
7 #& 6 4 8 ' + , 2 0 & , 3
% " #& $ ' + , 9 :&
% " #& $ ' + , 2 0; , &
2 0 ; , &' + , ) + ,
& ) % #
Kapitola 24. Menu Soubor
Soubor
Nový
!
"
# $ # !
% & !
" !
" '
( ) * + , - . * / , 0 1 / 2 " ! ! " 3
4 !
' $
& Soubor → Ulož jako
Otev i
5
6 " " !
" $
"
8
9 : ( ; < $ = > ? @ =A B C = D E > = F A D = D ? G
8
! ' # "
!
" !
!
# I
!
8
9 : ( ; <
"
J
!
4 # 8
!
#
!
"
7 # !
"
# # # " ! " Soubor → Nastavení → Záznamník
"
Ctrl
8
& 7
!
H
8
#
!
K
J
K
&
Shift
L $
" !
" "
" "
# # 8
& ' $ !
"
!
# & "
Ulož
% " # # ! ! ! "
Ulož jako
#
8
M !
"
!
"
# % !
" !
3
4 O P, Q RS T , U V W X Y / 1 Z * / [ ! " N !
'
! !
" "
Zav i všechny
5
6 !
'
"
$
'
& Komprese souboru
"
%
!
# '# '
!
!
" # # '
!
"
!
"
$
= > ? !
!
= A B & !
Indexování souboru
%
!
N !
%
H !
"
!
6 4 8
!
! ! " !
!
"
Informace o souboru
6 !
!
"
L 8
#
8
$
!
" " & H
8 !
!
!
!
# !
Aktivní seznam sou adnic
5
!
!
!
"
!
'
$
! !
!" # # $ % & " ' ( ) * $ +,
% !# 2$ + , " ) '
' ( )* $ +
4 Soubor → Nastavení → Prost edí " & $ ' , - ' $ *. / 0 1 ( )" 2 3 4 % 5 " )$ + 6 !
" & $ ', - ' $ *. ' ) , ' )*.( ( !# '+ 8" .
7$ ' % - /
$ % 5)"$ 3 /
Nastavení
9 ) , ) % - +( ' & " & 2 ' & " $ *' ! : 3 ( $ " & # ! ; ( ' , *
= > ? @ A / B " $ )!* 3 % ! ; ( )
% , . + $ 1 ; !& " ( $ <*: 2 ' ) )3 ,
) $ ' ) ' " $ + % % # $ # !" 7 *' ! : 3 ( $ 0 ' ) ' " $ + /
Manažer konfigurací
9 ) , ) % - +( ' & " & 2 ' & " $ *' ! : 3 ( $ % 2 , ' $ *% !' . * ( $ <*: 2 ' . " , * / 9 , . + $ 1
!& "
) # - " ) ' , ' & ' ) 2 ( $ <*: 2 ' . " , * ' +2 ' ) ' ( )* $ + ( $ <*: 2 ' . * /
Konfigurace:
C 2#, " 5( " " "$ "&$ ',
8" .
) % $ 4 .
( $ <*: 2 ' . + / 9 2 : 2 ' ,
$ ' +& + 8 " .
( )" 2 3 $ ' !" & $ " ' 2 " # - * % 2 ( $ <*: 2 ' 5$ + 2 / D , + )1 $ + ( $ <*: 2 ' 5$ +.
% , . + % ' 2 ' , " ) 2 E % - * % 8 ) 1 $ + $ " % 2 ) - " $ * . ) +,
$ ( $ <*: 2 ' . "
2E !& " !* $ *)
2 F G H I J K L MN F N /
Umíst O ní
$ +; )3 , = > ? @ A
!" # ( $ <*: 2 ' 5$ + 2 / Q " $ ) % ' 2 ' , " )2 $ " !& "
' ! " % & " % , . + % ' 2 ' , " ) 2 E % - * % 8 ) 1 $ + $ " 2 F G H I J K L MN F N 7 * & % - + ! '
P " " & 2'& "$ ' ." )'
, 1 $ *) % - +, R $ <*: 2 ' 5$ + 2 /
Název konfigurace
P " !& " ( ' ; 4 ( $ <*: 2 ' 5$ + 2 % , " $ ' ) / 0 " !!* % , " $ # $
* " $ )*<*( # $ % , . + $ # & 2 / 9 - "" )" !* * " % , " $ ' )
)!' 5 +)( 7
Uložit /
" "&$ ', " .
( $ <*: 2 ' . +
& ' ")" & " , 3 $ ' )*( $ 1 )"
Vytvo it kopii
9 )*( $ )+ )
) )!' 5 +)( ' " ) - " $ ' ( % *" ( $ <*: 2 ' . "
( $ <*: 2 ' . + /
( )" 2 # " 2 #$ ' " & $ ', Vytvo it novou
9 )*( $ )+ )
) )!' 5 +)( ' " ) - " $ ' ( % *" & # ( !' $ + ( $ <*: 2 ' . "
K J MN F N *$ ) ' ! ' 5 $ +,
' 2" # -* )3, = > ? @ A /
( )" 2 # " ! ; " $ ' 2
Odstranit
9 )*( $ )+ )
) )!' 5 +)( ' " )2 ' $ 1 $ 2 ' $ 4 ( $ <*: 2 ' 5$ + 2 /
CAD nastavení
9 ) , ) % - +( ' & " & 2 ' & " $ *' ! : 3 ( $ % -* % 2 % "$ + $ 1 ( )" 24 ,
A )3, ",
( ) " 2 3 ! ; + % 2 $ ' ) ' " $ + ' ) 2 * )E & 2 ' & " $ + E
7 " *: $ A $ )" !!* A /
? ($ '
+,
($ 1 8" .
" " & $ ' , ( $ <*: 2 ' . + & $ 1 ; !& " !*) % 4 , ( # & # $
. " ) " !* " & $ ' , % - * ' ) ' ! 8 + ( $ < *: 2 ' . * % ! ) " * ' ! : 3 ,
" $ ) !* 3 ! ; ( 7 % - " 5 + !+ 5 + ! 4 8 ( ' ( / P ' 8 ( 2 )$ 1 ) "
4 ( 2 " % - * % - " $ " " $ + & ' & $ ' , " $ # $ / D 5 + " !$ 4 . 6 ' E , E ; " ) "
$ ' % - + ! 8 $ % ! ; ( /
$ ' ) 2 * ) % 2 ) % ! ; ( ( )" 23 , '+ 4 ) $ ' ) ' *) ) ' ( 3 % 5 " ) & $ ' ( E
"
% 5 " ) " " ) *$ $ 4 . , + ) ' ' ! 8 + ! / 9 & ' # $ + $ # & ( $ < *: 2 ' . " ) * ( $ ) + ) ! ' 5 +) ( ' 7
P idat ( $ <*: 2 ' . " % - * # $ ' " & $ ' , /
Tisk
D , ; " )*( $ ) " & $ ',
- ' $ *. $ " ( 2 " !*) 2 # & " ( $ ' % ! ))" 2 / 9 - " & '
# " $ +,
)*( , +) " $ " % 2 " & !*) % - + ! 8 $ 3 4 ) % $ + & ' - +& " $ + /
9 !#$ + )
( )" 23 .
) % - +( ' & " " + *' ! : 3 ( $ ." )" )*( $ ) /
"
; % ' " !*8 + & # * ! )* $ ' ) % ( $ '
Nastavení tiskárny
9 -" )*( ",
7( 2 " !" $ +,
, +)" $ "% 2 " $ ' ) ' *) 4 ) % $ + & ' - +& " $ + / C % 2 : 2 ' , " $ ' ) ' " & !# 8 & ' - +& " $ + % 2 )" ) 4 4 ) % $ ' $ 1 , ; )* ( $ ) " & $ ' , 7 ( !" )* ( # 2$ '
' & ' - +& " $ + % 2 : 2 ' <*. ( 4 4 ) % $ ' $ 1 , ; " ( 2 " ! # $ ' : 2 ' <*( ' 7 ( !" % ! ))" 2 /
Q " $ ) % - +( ' & & 2 ' & + *' ! : 3 ( $ % 2 4 1 2 & ' - +& " $ +
( $ < *: 2 ' . * 7% ( ) % - + ! 8 $ 3 2 * " 2 , ; + /
& $ 1
; " , ; $ $ ' ) ' *) * "*.
Zobraz protokol z výpo tu
Q " $ ) % - +( ' & & 2 ' & + * ' ! : 3 ( $ ! ( # !$ +,
" ( * ' !" $ )$ + )* ( $ )+ )!' 5 +)( ' 7
Protokol % 2 ) ( !" ,
& % !" $ +
( ) " 2 3 , ( !* 4 % 5 " )$ +,
4 % 5 ) / 9 - +( ' & "
($ 1 /
* ' ! : 3 ( $ ! ( # !$ +,
4 % 5 ) )" - " $ 3
% 2 ) ( !" , " $ " , # !$ + , E ; " 4 ) ) " ) # !" ) " - " $ 3 / B " !* 1
& , 1 $ ! ( # !$ +, % 2 ) ( ! " $ 1 , & 2 ' & + ( ' , ; *) 1 /
. " ) " !* ! ( # !$ + % 2 ) ( ! ! ; *) . " !( 3
% 2 ) ( !
)* ( $ 1 )" )!' 5 +)( 7
Uložit /
",
Ulož protokol z výpo tu
9 , .+ )
! ( # !$ +
) % - +( ' & , E ; " ) " ! ; *) ! ( # !$ + % 2 ) ( ! ' $ *; ) " , " !* ) " +2 ' ) * ' ! : 3 ( $ % 2 ) ( ! / Q " $ ) & % E ( ! # # $ + " % $ 1 ( 2 .
!" 8 + ' 4 " , E ; " )" % ; +) * ; " " ! ( # !$ + % 2 ) ( ! 1 ) 8 + $ " ; !& " & 2 ' & *) " ) ' $ ' 2 $ +, " *) ' 5 $ +, ( $ 1 7 , " & " $ +
*$ ) ' ( 3 , % - +% ' 1 $ " , E ; " 4 ) * ' ! : 3 ( $ ! ( # !$ +, % 2 ) ( !" , & 2 ' & " $ /
% - +% ' 1
Konec
Q " $ ) % - +( ' & ( $ 5 + % 2 # . * % 2 : 2 ' , " ,
2
% - + 8 ) +,
' *$ * . * ' !*& ' 5 $ +
= > ? @ A / 9 - " ( $ 5 " $ +, & ' % # $ 8 " .
2 ! ; " $ *$ < 2 , ' . " ) " - " $ 4 .
% 8)1$ + % 2 : 2 ', 8" .
($ " .
$ *$ " 3
)'( ;" % -*
$ ' ( $ ' % 1 ) ' ) , ' )*.( )" -"$ ' ' , +)1$ ' $ ' 2 ' & ." )' (
' ( !' , +)1$ ' % -* ( $ 5"$ + % 2 : 2 ', /
Kapitola 25. Dialogové okno Nastavení
Q ) *' ! : 3 ( $ " !# % - +( ' & " ,
% ' 2 ', " )2 % 2 : 2 ', = > ? @ A
Soubor → Nastavení
7% ' 2 ' , " )2 % 2 )- " +
/ 0 ' )' + " $ 1,
) % $ + 4 ) % $ + < 2, # )
8" .
$ ) !" 2 ' $ . "
') /
Prost edí
9 ) ) & # ! ; ( !& " $ ' ) ' *) 2E & $ 3 % ' 2 ' , " )2 % 2 % 2 # . * % 2 : 2 ' , /
! : *. ( 4 .
'" 2 : ' $ *& # $ ( % *$ /
Po adí sou adnic:
@ E ; " )" & !*) % - ' +
' ( 3 , , '+ 4 ) & 2 ' & #$ ' & ' # #$ - ' $ *." ' " & $ ', " .
' / Q ' ) ! ' $ " , # !* $ ' ( ! # # $ + " & $ ' , E - ' $ * . ) " ) 4 .
2E
" % - ' + # $ % ; *)4 , % - " % * " , < 2, # ) /
*' ! : 4 .
)',
($ ".
T íd ní:
!
"
# $
=
>
% & $
'
( ) * ( + , * -
* 4 1
* 4
2 4 7 ( # 6-
2 7 6 2
+
) 4 : 5 4 I : -
4 / ( 1
( # F
. ( / H 1
2 4 / :
+ 8 * + 4 7 $ '
5 4 # 8
5 8 % 8
#
' 4 + 0
9 , / :
) 4 5 $ 1
1
( . 6
5 0 *
7 ( & $ ' 8
2 4 % 4 9 / 8
+
) $ & '
( 1
:
) 4 : 7 ( # ' , ; <
. $
+
+
2 I $ ) $
( 1
$ ; G
) 4 : 5 4 I :
4 / ( 1
) 4 : 5 4 I -
/ 4 1
) $ & '
# 4
9 , / :
# 4
) 4 : 7 ( # ' , ;
2 7 , # J + J ' 8
/ 4 1
' F G 4 9
2 I $ ) $
. ) 4 :
'
<
K
* 7 6 # F ' 8
4 * 4
( ) * ( + $ '
+ L $ ; G ' 8
' $ . ) 4 : -
2 4 7 ( # 6
. ,' 0
5 4 # 8
) $
& 2 3
& ( 2
+
) $ & '
+ L ( /
) 4 5
) J ' 8
( 1
2 4 I :
L 6
* 7 6 # F ' 6
+
:
'
. ) 4 :
( 2 7 <
M 2 7 ,
* ( / 4 + H 1
: + $ # $ ' 8
2 7 ,
/ 4 1
/ 4 1
2 I $ ) ,
2 4 7 ( # 6-
. ( /
+
* ( / 4 + H 1
2 I $ ) ,
) 4 : 5 4 I :
. ) 4 :
. $
+
& 4 5 I ( & $ ' 8 N <
O A ? C P B Q R B
S 4 # 8
. ) 4 :
) 4 : 5 4 I :
+
U
) $ & '
. ) 4 :
' $ . 5 F 9 ' F . L 6
=
& 2 3
? @ A B C D @
E
=
. ( / 0 1
( 1
* $ # 8
& 2 3
:
) $ * 7 6 # F ' 8
7 ( & $ ' 8
) 4 5
& (
2 I ,1
) $ 5 $
J I ' F
5 4 # 8
2 4 # % $
) $
2 7 $ # T 6 ) % 6
) * $ . ' 0 1
(
) $ / : '
2 7 $ # T 6 ) % 61
(
# J I ' F
2 4 # % $
I 3 & ' 0 1
T 6 ) % (
T 6 ) % $ 1
5 4 # :
5 4 # :
< K
< E
4 * 4
. $
* 7 6 # F ' 6 <
B Q R V
S 4 # 8
. ) 4 :
7 ( & $ ' 8
& (
) $ * 7 6 # F ' 8
) $ 5 $
2 I ,1
5 4 # 8
) $
J I ' F
2 4 # % $
) * $ . ' 0 1
T 6 ) % (
T 6 ) % $ 1
5 4 # :
(
(
) $ / : '
I 3 & ' 0 1
# J I ' F
2 7 $ # T 6 ) % 61
2 4 # % $
2 7 $ # T 6 ) % 6 < E
) 4 : 5 4 I :
. ) 4 :
* $ # 8
<
Textový editor:
"
1
# $
1
3 9 $ * $
3 9 $ * $
& 4 5 I ( & : . $
( : * 4 1
( ) * ( + , * -
2 7 6 / ( &
4 / ' 4
( * , ; / 8
+ $ % , / 4 ) * ,
$ X * $ I ' 6
'
& + 4 % , *
2 I 4
)
) 2 :
\
1
J
) 2 :
2 I 4 * 4 / 4 % $ 1
) * 6
$ X * $ I ' 6
$ # , * ( ; ,
$ # , * 4 I <
& # (
2 I 4
,'
+ $
2 I 4 W I ( 1
L * F ' 6
)
h
)
2 4 : & $
2 4 : 9 6 + ( *
; $ % 4 :
. ( / 4
K
) $
$ # , * 4 I :
* 4 * 4
4 1
,' * $ I ' 6
; $ ) * 4 : -
, / 4 ' : -
$ # , * 4 I < [ $ ) * % , 9 $
+ ' , * 7 ' 61
# 4 ]
M ,
(
2 7 ,
+ $ % , / 4 ) *
M ; ; ( <
$ & $ ' 6
` a
. $ Z % ,
b
' $ 5 4
* 4
2 4 / :
) :
2 I 4 * 4 / 4 %:
S N -
$ X * $ I ' 6
* 7 $ 5 ( N <
) 8 ) * H 1
4
$ # , * 4 I < Y
( 2 ' $ * $ Z % ,
& + F * L $ ' 6
+ $
c
"
\
d
,'
e
M 4 5 ' 4 + $ ' 6 N
# 4 ]
f
g
$ X * $ I ' 6G 4
$ X * $ I ' 6
)
) $
^ _
4 / '
2 7 $ / I 4 T 6
( : * 4 1
$ # , * 4 I :
$ # , * 4 I -
2 I 4 W I ( 1
(
G 4 # ' 4 * :
( * , ; / 8
2 7 $ 2 ' $
1
'
$ & ' 6
(
' $ * 0 / J <
Seznamy:
=
i
j k l P V m n k B
[ $ ) * % , 9 $
. ( / 4
* ( * 4
=
w x
. $
4 ) * ( * ' 6
+ 4 %5
s t R y
(
o V R V p ? q
* ( * 4
+ 4 %5 (
) $ & '
( 1
+ 8 2 ' : * ( -
j l r
x
m
Q ? j k l r
& ( 2 ' : * ( -
8
+ $
4 & '
q n k Bz V C ? r
\
,'
# 4 ]
( T 4 + J ' 6
x
? s t
C R ?
2 I ( ; : . $
q n k B
)
u
D k C V v
) 8 ) * H 1
c
M: / J 9 $ * $ Z % ,
2 I ( ; : . $
{ V C |
r
. ( / 4
x
+
d
1
Q
e
f
8 L 6
g
# 4
2 7 ,
4 & '
) $ & '
( 1
2 7 $ # ; G 4 & 6 ; G
( T 4 + J ' 6
2 4 % 4 9 $ /
: -
( T $ ' 6
. $
+ $ I & 6 ; G
4 & '
+
) $ & '
2 4 % 4 9 $ /
( 1
& I :
$ ; G
) * $ . ' F
L $ ' 4 N < [ $ Z % ,
<
} B
[ $ ) * % , 9 $
. $
% $ + H G 4
* ( * 4
+ 4 %5 (
4 / I ( . $
) $ & '
& ( 2 ' : * ( -
( 1
:
1
M 2 7 $ #
3 9 $ * $
T 6 ) % $ 1
. $ # ' 4 * % , + H
5 4 # 8
& ( 1
8 / ( *
(
4 # $ 1
8 / ( *
/ % , / ' : * 61
1
8 L ,
:
5 4 # : N <
Vyhledávání bod :
=
R ? C l @
7 ,
1
o V C R ?
* H * 4
:
) 6
+ 4 %5 F
1
6 *
+ L $ ; G ' 8
K 4 * 4
'
o A ? C P B Q R B
. ) 4 :
) G 4 # ' H
5 4 # 8
1
e
3 9 $
+ 8 G % $ # J + J ' 8
,
# ( ' H G 4
( ) * ( + $ ' 6
+ 8 G % $ # J + J ' 6 <
5 4 # 8
T 6 ) % 4
T 6 ) % ( -
1
5 $ ; ' F
2 7 $ # T 6 ) % 6 <
6 * -
5 $ &
9 $
#
4 G % $ # :
& + % J L * F
2 % ( * 6-
2 4 # % $
4 / :
:
T 6 ) % (
* ( * 4
'
(
2 7 $ # T 6 ) % 6-
(
' $ ' 6
*. <
& + 4 % $ '
( 5 8
( -
5 8 %
5 :
5 4 #
# 4 :
+
2 7 ,
) $ & '
( 1
G % $ # J ' 6
:
'
'
( % $ & $ ' -
( % $ & $ ' 8
2 7 $ # T 6 ) % 6 <
I 4 & ) J G % 0 ; G
G % $ # J ' 6
,
+ 4 %5
2 4 # % $
) $ & '
T 6 ) % (
,
( 1
3
) 4 : 7 ( # ' , ; -
2 7 $ # T 6 ) % 6
. $
& '
( T ' 0
I 8 ; G % $ . L 6-
+ % , +
' $ 9
'
(
I 8 ; G % 4 ) *
G % $ # J ' 6
2 4 : & $
2 4 # % $
T 6 ) % ( <
=
R ? C l @
m
[ $ Z % ,
* ( * 4
) $ & '
( 1
?
m
} ? s t
+ 4 %5 (
$ ; G
< [ $ Z % ,
# , ( % 4 W 4 + H 1
=
m
q V m
[ $ ) * % , 9 $
V @ ? m
Q D
'
(
k n R
o A D
' $ ' 6
5 4 #
s t
'
: 1
Q V
+ 6 ; $
4 9 ' 6
?
{ V
2 I 4 W I ( 1
( % $ & $ ' 4
4 / ' F
A ? k
& ( 2 ' : * ( -
5 4 # 3 -
+ J 1
s t
G % $ # J
) ,
5 4 # 8
) 2 %
&
' , ; G
' $ . $ '
: . 6 ; 6 ; G
+
( / * , + ' 61
/ I , * H I , ( -
) $ & '
2 I 4 W I ( 1
( 1
: -
( % $
& 4 5 I ( & 6
+ $
+ L $ ; G
. $ . , ; G
) $ & '
4 * $ + 7 $ ' 0 ; G
( 1
+
+ 8 5 I ( * <
k ? k l R ? j ? k B
( % $ & $ ' -
2 I 4 W I ( 1
+ J )
: 2 4 & 4 I ' 6
& + : / 4 + 0 1
) , W '
J % $ 1
<
Další volby:
=
@ V r
l @ D s q x
[ $ ) * % , 9 $
. $
/ I $ ) 5 : -
5 :
V @ ? m
* ( * 4
# $
A B @
+ 4 %5 (
4 / ' 4
q V k @
V R k B
& ( 2 ' : * ( -
)
q
2 4
/ 4 ' * I 4 %' 6
? Q {
2 I + ' 61
/ I $ ) 5 4 :
+ 0 2 4 T * :
( : * 4 1
' $ 5 4
( * , ; / 8
. ,' H
!
% 4 & $ -
/ * $ I J
& 4 5 I ( & : . $
/ 4 ' * I 4 %' 6
4 * $ + 7 $ ' 4 <
Zakládací soubory
4 / :
#
) ,
2 7 $ . $ * $ -
) 4 : 7 ( # ' , ; 4 + 0
) 4 : 7 ( # ' , ;
' $ 5 4
& ( / % J # ( ; 6 < E
=
=
{
) * , ) / ' : * 6
i
=
@ ? m
4
i
1
{ V
1
F % 8
F 7 $ ' 6-
' 4 + F
) 8 ) * H 1
+ L $ ; G ' 8
' 4 + F
& ( % 4 9 $ ' H
-
# $
" ,'
) 4 : 5 4 I 8
4 + J ' 8
2 4 9 ( # 4 + ( ' H
& ( % 4 9 $ ' H
) $ & '
( 1
8
' F . ( / H
2 4 : 9 , * H
+ % ( ) * ' 4 ) * ,
* ( * 4
'
) 2 $ ; ,
) % 4 : 2
+
' F 1
( ) * ( + $ ' 6
",;
; $ N < 1
'
/ H
+ % ( ) * ' 4 ) * ,
3 9 $ * $
) ,
( ) * ( + , * -
2 7 $ + $ & 1
4 :
M'
& ( % 4 9 , *
(
" ,'
# $
( ) * ( + $ '
: I T , * 0
2 I J & # ' 0
4 + ( *
. $ .
) $ & '
& # $
( 1
. ( / 4
<
% &&&'
* 4 G 4 * 4
* % ( T 6 * / (
1
3 9 $ * $
& + 4 % , *
) 4 : 5 4 I -
/ * $ I 0
1
J
5 0 *
2 4 : 9 , *
. ( / 4
& ( / % J # ( ; 6 <
A B @
) * , ) / :
(
C o V
K 61
Q V
( 5 8
+ 0 L / 4 + 0
L $ ; G ' 8
# 4
$
(
* 4
* 4 G 4 * 4
* % ( T 6 * / (
5 :
# $
& ( / % J # ( ; 6
) 4 : 5 4 I
4 * $ + 7 $ ' -
* ( / 9 $
. $ .
1
3 9 $ * $
) '
( # ' 4
: 2 I ( + 4 + ( * <
D @
2 7 6 / ( & $ 1
: / 4 '
T 6 * $
2 4 : 9 6 + J ' 6
'
( ) * ( + $ ' H G 4
& ( / % J # ( ; 6G 4
) 4 : 5 4 I :
<
Font pro seznamy
4
) * , ) / ' : * 6
1
F 7 $ ' 6
'
(
* 4 G 4 * 4
* % ( T 6 * / (
% & $
'
( ) * ( + , *
"4
' * -
/ * $ I 0 1
. ) 4 :
& 4 5 I ( & 4 + J ' 8
) $ & '
( 1
8
) 4 : 7 ( # ' , ;
(
) $ & '
( 1
8
4 5 I ( & 4 + ; $ <
Mezinárodní:
4
1
,
) * , ) / ' : * 6
4 # : %3
<
)
* 4 G 4 * 4
* ( '
* % ( T 6 * / (
# ( I # ' 6
) $
# , ) * I ,5 :
+ J 1
T ' 6
& 4 5 I ( & 6
+ $ I & $
# , ( % 4 W 4 + H
4 5 ) ( G : . $
2 4 : & $
4 / ' 4
T $ ) / 0
) $
1
) $ & '
( 1
4 # : %
+
$ 1
/
*
# 4 ) * : 2 ' 0 ; G
# 4 + J ' 6
+,
_ a
. ( & 8 / 4 + 0 ; G
\
,'
# 4 ]
)
-
( * ,' Z
<
Výpo ty
Dávkový výpo et:
! "# $ . % &
% ' ( ) & ' *
2 5 + , ' #-
4 /
0 1 2 3
3 4 5 /0 . 6 4 5 0 5 7 8 26 9 , :# ; ( # < :& ' #( = &
> 3 6 5 3
4 7
1 7
3
2
) "#( # ; B' C
) "#( # $ < # "' C ' " % &
E D G <H
/24 7 3
1 2 /5 J & $ ) "#( # ; K L F -
M , H
O P/2 2 5 0 /
2 2 2 0 5 1 4 Nastavení → Tolerance
7
5
0 23
12 7 E F N , & D
/7 2 / 6 7 4 2 1 / E#( ' ; :E F (
I 2
Q 2 . 2 ? 3 4 @ 4 5 2 0 /0 3 4 6 ) "#( # $ BC < ' " D & # ,
3
1 2
1 5 2 4 2 2 2 2 2/4 1 /0 4 6 A /2 7 3 4 Q 2
3 4 5 1 / 0 4 0 Soubor → Nastavení → Kódování
Q A /2 / Q Volné stanovisko
R $ ) "#( # ' & % ' C D *
I 1 3
5
, * BF -
/5 /24 5 0 5 7
? 1 7 @ 7 / 3
8 / . 0 2 S 25
T
B' *
/ 7 E#( ' ; :E F 2 Nabízet jako orientace:
T
L & = + ' -
. 6 M , -
/ 7 0 3
W , -
0 3 /3
20 % ' C D K = +
#& D
U( , ' := "= +
5 0 2 1 2 . 1 2 / 6 Soubor → Nastavení → Prost V edí
3
3 4 2 /
X <:& ' #( = &
/0 6 X <:& ' #( = &
E / 5 3
E ( #<:M
. 12 7 1 2 2 2 0 5 5 0 3 4 7 ?0 3 /3 P /2 / 5 3
5 5 1 1 [email protected] Váhy sm r p i orientaci osnov
Y
Z
[
/5 5 /24 7
3
\ 2 5 /2 5 1 1 S 2 0 12 5 3 1 3 . 0 2 25
2 4 0 ] 2 1 2 2 3
5 /20 / 5 Tolerance
! " # $ % & " ' / 1 * & (. 7 % ( # " ) - $
$ " 0 / #
9 #"
&"
. 8 #"$
! ! 2 /
( # " ) * 0 / #
3 . /
9 #"
3 . 0 / 1 , #
/ 1 ! "
" , ! * . 3 * , #"3
! %
9 #"
,
! " + 8
= , #
. /
& . *! 0 ' / 1 ! 2 /
&"
. 4
-- / 1 #. 7 5 0 #
. + 3 )4 5 6 1 / 1 , #
3 *
( # " ) *+ " " 8 * ,
. !
! : $ $ !
(+ & , #
(8 ' +
.
! "5
. $ ( # " ) & . &". "$! "
&". + / #
9
0 ( / # " )
; )4 0 <( ! & . / * 1 0 , / #
! 2 /
( # " ) *+ , # % - &
" (
( # " ) * ! ' / ( = 2 + $ " 0 ! "5 6 #
9 #"
/
& " ( " ) . > ? @ ? A @ B C D @+ ! , # % * 0 0 8 . / 1, #
3 * ( # " ) * & + / #
9 #"
8 & " 4 . - / 1 - % ( # " ) ! ' / ( = " 5 !
(* <( - " ,
! " , 5
Redukce
6
. $ 0(
,
. ! " / ( ) * / 1 3 * & (* " &
. 1 " )
! % # . , ) 5
Redukce:
E " 3 * ) 4 1 0 ) * ) 4 $ " " / ( ) * / 1 3 * & (* " # . , ) &
"/ 15 ! ! 2 /
# . , ) -&
3 *)4 " (
. /
. ' /
9
! 2 )4
, ) 4 / 1 3 * & (*+ - /
( " & " ! % 4
. . 1 " ) 5 F & ( /
/ 1 3 * & (* / ( ) * 5 G
$ " 0 . 1 " )
! %
# . 5
Charakteristiky bod H
$ " " &" " # * " &" ! * /
/ (: . - ! 7 8
. , (0 " 2 " ( " . # ) , % I "- 5 K $ - /
/ & 2 )4 I "-
&$ " &
. * / #
" (7* #
8
)4 + , #% / #
9 #"
. 1 " ) 5 J 8 = )4 " # " , # & , ' - &
$ (7 * 8
+ / #
4 #
" %
$ "3
". " ), '
. - ! 0 *+ " /
$ ",
! %
5
P L iM ítání redukce:
$ !
O
/ #0) & # . , ) N
P Q @ ? RST ? Q @ Q U
6 #
9 #"
- 0
O
( # ". &
" ), '
4 " .- /
. 1 " ) # . ,
! "
( ! (,
. 8
& / 1 * & (. 7 % &
# . ,
! "
. 1 " ) " " &" ! % # . , )+ $ " &
. 5
V W XY
6 #
9 #"
/ 13 # . , ) , $ " " % &
. 1 " ) ! ' 5
Z [ \ ] ^ ] _` [ a _[ \ b a ] c d e a f ] a g hi j ^ j k b ` ] i l i ] m e d k [ n c m ] c g [ i k ho p
O
> Sq X Y
6 #
9 #"
$ " "
. # . , ) / 1 3 * 0 5
Záznamník
E " (
9
! %
, = . & * " & " ! ' / /
. % 4
$ 0 $ " *, . " " (7 * I "- 5
Záznamník:
O
r Y s
6
( $ t O
4
! %4
+ - " , 2 - " & " ! ' / $ 0 $ " *, . + - / #
&
. 8
# . 5 6 1 /
! 0 = " ,
# - ' 1 8 " " & " ! +
! # $ " = 1 2 ) 4 " / 1 /
,. "" /
# .
)4 0 $ -*5
u B vw [email protected]
; = , # % ' / ' $ 0 $ " *, . "" &/ #0! = $/ #")
V Y Q ?
O
[email protected]
; = , #% x X q
C
RD C S
# 0 '
: . -* $ " $ " 0 ! " " " ! ! *) # $ 2 )4 ! " (+ . & * 8 2 " & " ! /
. 2 8 ' / #
9 #"
?
8 & " 4 . -* 4 (" ! 3 , . + , # 0 . & * * ! ' & - 2 /
1 0 , 4 (" ! 3, ' ! /
# 0 )4 5
# 0 5
. % # 0 . . & * 8 2 " & " ! ! 3 1 0 , 5 G , . 3 2 /
! & . / *
3
10 ,. 5
M L ená data:
O
r Y s X
R? q
- 1 8 " " & " ! + $ " - &
!
#
! % 8
* "
O
RB C
!
. % (, ' ! &
7 , % 5 F & ( (8 " . 8
#. +
#
! 0 ' " = 1 % I "- +
" ), ' #
$/
$ " ' / % ( , +
?X Q [email protected]
! 2 )4 - &
4 (
# )4 / 1 & 2 )4 $ &#
- . /
: .- ". & . / 0 5
" & " ! + ! - " , 2 )4 I 4 (
. 8
,. 8. # 0 $ 0 $ " *, . . - 5
, " + & / # " ) . - & ' & % , 0 )4 -&
. $ "/ &0 ' I 4 (
, ' &#
- & . &* &4
! % - J
! % I "- ! " ! " & I 4 (
! 2 )4
! 2 5
Sou L adnice:
O
B ? S S? Q @
F &
. < ( /
! ' 0&
8 *5
D w
Q [email protected] A B
O
6 1 /
#
! 0 ' $ $ 0 $ " *, . &
D X Q S ?
# . / #
9 #"
D
. 1 " ) 8
+ / #
9 #"
- / 1 /
# . = ,
) '
$ " = * &
. 1 " )
"
5
Volby:
O
>
RB C
. !
# 9 &#
C
qY
UR?
(8 . $ " / = + ) 4 ) < (+ " 8 ' /
! 0 " . (
/ 1 * & (. 7 2 8
8 $ ! 2 7 , ' + ! ' / = . 8 . / 1 ! 2 /
O
/
@D Q X D vX Q U C
3 )4 /
q D
!
5
5
(8 . + " 8
0 <( . (
8. /
+ . )4 8 ' ("
! 0 ! 2 7 , " ) *( & 9 " ($
/
! " + -
# . 8 $ ! 2 7 , ' ) *( " - 4
! 2 7, "
3 * 0 " 5
UR?
6 1 - < ( & + " 8 ' 8 ' ( " . , " % 4
&" "# * 4
# . " = 1 2 )4 " $ & " (" . 8
! 0 ! 2 7 , " ) *( + ! 2 7 , " ) *(
= 1 *+ , * ! 2 7 , " ) *( t / ( ) = . ! " + /
" + $ " - . 4
. "
. ! 2 7 , ' ) *( $ 5
Kódování souboru:
6
. *! 0 <( / 1 # 9 & # " ) ,
$!
( $ ' / ,
! & # - $ " , ' & " , # ,
! 0 *+ " 8 ' 4 ( &' &%
J
. ! - % / 1 /
# . ,
,
! 0 *+ &
! " # +
' &/ #0! = / 1! % &5
Teodolit
/ 1 *, " $ & ( . * / #
) ( + --)4 / 1 *& #
-
! 2 )4 )4 ' 8 " ( # " ) * 5
Název teodolitu:
E ! & . / *
4
, = $ " - 0 $ ! + /
. 8 2 ! " (' & - % 4
, #2 - % " 5
& 0 (
8 - ! ! & $ " . ( 5 E & $ " .
St L ední chyby:
$ " -
4 " &1 * )4 ' 8 ' = 1 %4
& = #. ! - % /
(
$ " ( ,
4 ( . "
4 " &1 *
)4 ' 8 ' = 1 % % (, ' 5
a f h] f k b m \g e i k b o n
gek
m] c
`
c i j^ [k
^
f] ` oh m\f]l me n ]
[ m \] a g b_h ] a \hn hm \ho p
] c ^ d \[
g e i d [ i j k bn m e \e i
a]
]^[\ k[ k
ci n ]
\e f m a e o hj _k b m h\c [ o e a f ] `
k ] a ge m^
k
i \e ] e ho f e j _k ] m \hp
Kolima M ní chyba:
" &" ! &, . 3
$/ #")
/
#
! 0 - & " &"! "&"! ! ' #
. ,
. -",
! " %4
Y
. 4
8 = 4 + " ( & = # ' - &
6 #
9 #"
/
3
"&"!
#
( # " ) &
i [ _e
] i k ] \[
]
(.
( # " ) #
( # " ) / #
3 *<( #
3 *<( #
$ *( " & " ! % " ! ' /
$ *( 4
$ "3 ' -",
,
(.
/
3 % )4 ' 8 ' 4
$ "3
$ " )4 ' 8 % " ! 2 /
. " & " ! . -",
9 #"
/ 1
( " 3 * ) 4 ' 8 ' "
B X ?
.
3
? R + ! 2 /
3
3 % ,
( " 3 * ) 4 ' 8 ' + ,
!
(
. 4
( ) ( .
. + " * 1 8 "
&5
`
] _hn [ k b o e m c \e k j
! 0 * 5 F & ( / #
& ,
$ 1 (% 5
$ *( " & " ! % " ! ' /
" --* ! (,
--* &
( 4 0 )4 + . # 3 * $ )4 ! (,
( " 3 * ) 4 ' 8 " ' * (8
] _hn [ k b o a ] \c d j a hm k b c
(. " . /
(. - = 1 * ! / #
,
4 ( ,
8
. 5 6 1, #
8 =4 5 6 1, #
. ! / #
! 0! 0 & [ m\[^ e k j
gh ^
. )4 ' 8 . 5 G , . 3 0 ,
! " + ! / #
Q
=1 * / #
/ #
! ' /
( " 3 * ) 4 ' 8 . ! 0 * $ 0 / & *, . " # " $ * " = 1 * !
kekb a]c
b^ j k [ a f ] ] a f [ ^ c n
` [ ] i m\f[ k
(. " g e k b [ _e a ] c d e a f ] \ e m \ ] ^ j k b \ ] _e f [ k o b p
k[ a]c
h\bn n
gek b ^
p h
p a ] _] d e
_e i c p
Indexová chyba:
" &" ! &, . 3
$/ #")
/
#
! 0 - & " &"! "&"! ! ' #
. t
!
. )4 ' 8 . ! 0 * $ 0 / & *, . " # " $ * " = 1 * !
. -",
! " %4
Y
. 4
Q
+ ! / #
=1 * / #
. 5 6 1, #
,
8 =4 5 6 1, #
8 = 4 + " ( = 1 * - &
. ! / #
6 #
9 #"
( # " ) #
/
3
"&"!
#
! 0! 0 & ( # " ) &
[ m\[^ e k j
^
f]^ k [k
^
f]^ k [k
Kódování bod
,
(.
4 ( ] i k ] \[ hk i e
]^
o
$ *( 4
,
/
(.
`
p [
e a]c
$ " )4 ' 8 % " ! 2 /
. " & " ! . -",
9 #"
B X ?
.
3
? R + ! 2 /
! % )4 ' 8 ' + ,
( ) ( .
/ 1
! % )4 ' 8 ' "
3
$ 1 (0 5
3 % t
!
(
. 4
. + " * 1 8 "
&5
h\[ a ] c d e a g h
gek b d n
] n
g e k b e m c \e k j hk i e ] ^ j o ! 0 * 5 F & ( / #
& t
3 % )4 ' 8 ' 4
$ "3
! 0 ) 4 ' 8 " ' * (8
o n
--* &
$ *( " & " ! % " ! ' /
$ "3 ' -",
" --* ! (,
gek b ^
3 *<( #
3 *<( #
( # " ) / #
( 4 0 )4 + . # 3 * $ )4 ! (,
$ *( " & " ! % " ! ' /
. ) 4 ' 8 . 5 G , . 3 0 t
! " . /
(. - = 1 * ! / #
/ #
! ' /
8
p a ] _] d e e a ] c
p
h\ [ a ] c d e a f ] \ e m \ ] ^ j k b \ ] _e f [ k o b a g h ^
a ] \c
` [ ] i m\f[ k
f] n [i k
k[ a]c
] a f[^
h\bn n
hk i e ] ^
gek b ^
p h
o
`
gh ^
p a ] _] d e i [ _e
a ] \c
]
_e i c p
! " #
$% " $ & '( ) * % *+
, ! '(-( $% ! . /" ( 0 1 2
Kódovací tabulka:
3 * * & 4 5 & '% ) & 4 ( 6 2 ! . - ( 0 & ! + 7 ! % * /
$ & 4 ( ) * ) 8% *% $* " , -9
! . 1
" ) ) $+ 2
:
; < => ? @ =A
B ( J :
C (! % ! 4 ! &
1 4 % %
+ 0 * ) 4 " &
) 8 ) '% " ( ) * * K% -9 " +
! . - ( 0 & ! &
! . +
$% 6 " % -9
D$ & 0 *+
+ ) &
* " $L * & '%
EF G H I ) 8 ) ' ' 2
) %
0 & ! + 2
M N =A ? O P A
3 8 ) '% " &
! . - ( 0 & ! &
1 4 % % % 2
:
:
N > ? @ =A
% -9 -% %
; ?
A '4 " / %
N ? O P
3 -( 9 ) 8 ) '% " &
! . - ( 0 & ! &
) & 4 ( 7 1 4 % % ' ( C (! % ) ' 2
! AP
) 8 % ) (" C %
6 %
$" " 0 + 8 % 0 0 & ! &
B L& " ! - % ' % ) 8 ( $ & ) " / ) 8 ( 6 ) (" + ) (" ) 8 % ! . / " ( 0 1
) %
0 & ! + 7 " 4 0 +
) 8 ) ' ) ' 2
6
K +
" / $*'1 2
Nastavení:
:
"
?
#
N
$ !=A N
% &
3 -( 9 P
'( )A
=
" $ % " ( 6 % * 6 # ! . 0 &
" C / $ ) 6 "
) C &
6 " ! 1 2
) 8 2 ! . * + , - . / - * 0 1 2 3 4 5 6 7 8 4 9 1 : ; : < : = > = ?0 @ 8 9 8 A : 8 > 3 9 ; B = 7 2 C ?3 9 ; 4 = 2 > = 1 7 9 8 D ; D E B = 7 2 C ?3 9 9 8 * +
. /
- * F G ;? H ; I J 2 @ 0 1 2 = 1 = 2 2 C ?3 9 @ 4 B > 9 ;K
, -
7 9 8 I 3 K L I :3 B M N3 1 > 3 2 3 9 > O P P Q RS T U V WX Y Z [ P \ ]> 67
2 ^ ?3 _ F
`
a bc Z [ P S T U d e bf fg e S hdi
j B= k B8K
4 5 3 > ^ 2 ; 4 = 4 6 A @ > 6K 4 = B : = > 8 9 M D E A = 1 0 = B 3 D E 9 8 I J 2 @ 4 = 2 ?3 4 5 64 = N 3 9 < I J 2 = > 8 D ; : 8 0 1 ?I @ F
l 3 A :?6m 3 4 = 4 6A > I J 2 = > 8 D ; : 8 0 1 ?D 3 9 3 9 8 ?3 7 9 3 L 7 = 0 B 8 7 ; DE @ 0 = > < E ?^ n 3 9 ; F
`
o Z Xce dST Ud p S Pq p cr Z [ P i
l 3 A : ?6m 3 N 3 : 8 : = > = ?0 8 7 8 4 9 1 : 8 L 4 B = k B 8 K
:1 : = > = ?0 1 L 4 B = k B 8 K
`
1 K = m s 1 N 3 6K 4 = B : 0 = 2 t 0 3 7 I J 2 1 9 3 0 = 4 = 4 6 A 1 F u @ 4 9 3 : 3 v ?6
1 0 = 2 t 0 3 7 I J 2 1 7 = 0 B 8 7 ; DE @ 0 = > < E ?^ n39 ;F
O P P Q RS T U V c Z [ P \
l 3 v ?6 1 0 = 2 t B 3 k 6 A : B = > ^ 9 = > ; D 3 I J 2 t L K 1 A ; 0 M : = 2 2 C ?3 9 @ = 2 2 C ?= > 8 D ;K
y 2 2 C ?= > 8 D ; 7 9 8 I K 1 A ; 0 M : 9 8 A : 8 > 3 9 > : = K : = > A :1 4 9 ;K
`
79 8I 3K
]9 8 4 5 F w x w _ F
5^2 I1 F
z [ P S hfc { dU X c
y 7 9 8 H1 N3 :3 v?6 = B 63 9 : 8 D 3 I J 2 3 K L K t m 3 :3 7 2 3 :3 9 := I J 2 7 8 2 8 :L 8 4 B = k B 8 K
4 5 6 6K 4 = B :1 8 1 : = K 8 : 6 D I @
= 7 9 8 H ; N 8 I = = B 63 9 : 8 D 3 > n 3 D E 9 8 K C 5 3 9 ;L I : 3 B ^ K 8 N ; : 3 9 : = I J 2 F j = 1 m ;> ^ : 3 v ?6 4 B = = 7 9 8 H 3 9 ; = B 63 9 : 8 D ; > ; D 3
I J 2 t L K t m 3 :3 N3 7 2 3 7 8 2 8 : > n 3 DE 9 @ L = 2 2 C ?3 9 < 7 9 8 I 3 K
9 8A:8> 39 MK
N8 I = O P P Q RS T U V Z [ P \ F
Protokol
j = 2 := 1 := 7 ^ ?= m I = 1 K t m 3 :3 9 8 A : 8 > 6: 9 C I :3 B < 4 8 B 8 K 3 :B @ 4 B = 4 B ^ D 6 A 4 B = := I = [email protected] F
Kódová stránka:
j B= k B8K
| } y ~ 
4 B 8 D1 N3 A 4 B = := I = ?3 K
> I J 2 = > ^ 9 ; € 69 2 =  A ‚ 8 : 69 v ƒ ]I J 2 = > ^ A : B ^ 9 I 8 „ ƒ … † _L A : 3 N 9 C
N 8 I = € 69 2 =  A ‡ ˆ F G = : 3 ‰ : = > < E = A = 1 0 = B 1 > n 8 I K t m 3 : 3 4 B = : = I = ? 1 I ? ^ 2 8 : 6 > N 69 < K
K t m 3 0 M : > M E = 2 9 < 4 B = 2 8 ? n ; 7 4 B 8 D = > ^ 9 ; 4 B = : = I = ?1 L 9 8 4 5 F : 3 ‰ : = > M K
8 1 : = K 8 : 6 D I @ 4 5 3 > 3 2 3 9 7 4 C : 2 = I J 2 = > ^ 9 ; € 69 2 =  A ‚ 8 : 69 v ƒ F j B = k B 8 K
`
‹Œ  G y Ž Ž :89 2 8B2  ~ L
`
‘ … † G y Ž ’ 8 K 3 9 6 D I M ]’ “ ”  ‡ Ž ƒ _L
`
‘ … ƒ G y Ž ‚ 8 : 69 v ƒ L
`
„ ƒ … † € 69 2 =  A ‚ 8 : 69 v ƒ
I J 2 = > ^ 9 ;L D = m
3 2 6:= B 3 K F j 5 6 H :3 9 ; N3 4 B = := I = ?
9 8 0 ;7 ; :@ := I J 2 = > < A :B ^ 9 I @ Š
• – — ˜ ™ š › œ  ž Ÿ š › ˜ ™ š › œ ¡ ¢£  ž ˜ ¤ ¥ ¦ § ¨ — ž — œ £ © ¢ž ª « £ › ¢› ¬ — ¨ ¡ › ­ « – ® ¯  « ®¡ ­ œ ° — ± ² ž ¤ ³ — ¡ ˜ ¯ ž © ˜ ¤ « – — œ — š — ž ¤ ž ©
— ˜ œ ®œ © ´— ž ¢¤ µ — ¯ š ®© ˜ £ ®¢ ®± ˜ ¶ ± ² ¯ ž © · ž — ˜ ¸ • › « – Ÿ° ¢ Ÿ· › ¢ — œ – — ž Ÿ ¡ › ­ µ › £ ¡ « £ › ¢ › ˜ › ´— · › µ ¡ © ² ­ ¨ — « › ­ ¯ —
¡¢© ž š © £š ž Ÿ ¹ º » ¼¼ ¯ ž © ˜ ¤ ¸
Volby:
`
q dT b c d e h S d S Z S R
;K : = > @ 4 ;9 8 H 3 K
?7 3 7 8 4 9 = 1 : 9 3 0 = > @ 4 9 = 1 : > @ : > ^ 5 3 9 ; ?= I ^ ?9 ;E = 4 B = : = I = ?1 F j B = : = I = ? A 3 1 I ? ^ 2 ^ 2 =
4 8 K C : 6L 8 4 5 6 9 C I : 3 B M D E B = 7 A ^ E ?M D E > M 4 = H : 3 D E ]9 8 4 5 F 2 ^ > I = > M > M 4 = H 3 : > 3 ?I < E = A = 1 0 = B 1 K C 5 3 9 ;_
K t m 3 2 = A ^ E 9 = 1 : 7 9 8 H 9 < > 3 ?6I = A : 6 F 8 > ; D N 3 E = > @ : > ^ 5 3 9 ; > M 4 = H 3 : 4 = 9 C I 1 2 7 4 = K 8 ?1 N 3 F u 9 C I : 3 B M D E
4 5 ;4 8 2 3 DE :3 2 @ K t m 3 0 M : > M E = 2 9 < 4 B = := I = ? 2 = H 8 A9 C > @ 4 9 = 1 : F
`
o i dS g U dfX Z q r U e f S T U d e hS dS Z S R
l 3 v ?6 7 8 4 9 1 : 8 : 8 : = > = ?0 8 L 4 B = k B 8 K
81 := K 8 :6DI @ 7 8 4 ;n3 4 B= := I = ? 9 8 2 6AI > m 2 @ L I 2 @ m N3 2 = 9 CN 4 562 ^9
?= I ^ ?9 ; 4 B = : = I = ? F 8 > ; D 8 1 : = K 8 : 6 D I @ 1 ?= m ; 4 B = : = I = ? 4 5 6 1 I = 9 H 3 9 ; 4 B = k B 8 K 1 F 3 9 ;v ?6 : 8 : = > = ?0 8
7 8 4 9 1 :8L N3 4 56 1 I = 9 H39 ; 4 B= k B 8K 1 7 = 0 B 8 7 39 = > 8 B= > 9 < E ?^ n39 ; A 2 = :8 7 3K L 7 2 8 K ^ 0 M : 4 B= := I = ?
1 ?= m 3 9 F
`
Z R P U d S i bU P { fX c T d i e { WX Y p S P \
l 3 v ?6 : 8 : = > = ?0 8 7 8 4 9 1 : 8 L 2 = 4 B = : = I = ?1 N A = 1 7 8 4 6 A = > ^ 9 @ A = 1 5 8 2 9 6 D 3 > A :1 4 9 ; D E 0 = 2 t F
`
U e f S T U d p S P q T q e S Vdc { T P T X c
ˆ 8 4 9 3 : 3 v ?6 :1 : = > = ?0 1 L 4 B = k B 8 K
4 56 2 ^> I = > <K
> M 4 = H :1 1 I ? ^ 2 ^ 2 = 4 B = : = I = ?1 69 = B K 8 D 3 = > n 3 D E
> @ 4 = H : 3 9 M D E 0 = 2 3 D E F l 3 A : ?6m 3 :1 : = > = ?0 1 > @ 4 9 3 : 3 L 2 = 4 B = : = I = ?1 N A = 1 1 ?= m 3 9 @ 4 = 1 7 3 69 = B K 8 D 3 =
= B 63 9 : 8 D ; D E = A 9 = > > = 2 = B = > 9 M D E A K C B t L = > M 4 = H :1 > = ?9 M D E A : 8 9 = > 6 A 3 I 8 = 4 B = : ;9 ^ 9 ; 7 3 A K C B t F
Font na obrazovku / pro tisk
j = A :6A I 9 1 :; :C DE := :?8 H ;:3 I K t m 3 :3 9 8 A : 8 > 6: = 9 :L I :3 B M K
= 9 :L I :3 B M K
K ^ 0 M : 4 B= := I = ? 7 = 0 B 8 7 39 9 8 = 0 B 8 7 = > D3L 8
K ^ 0 M : 4 B= := I = ? > @ :6n:C9 9 8 :6AI ^ B9 C F
Vstup/výstup
j = 2 : = 1 : = 7 ^ ? = m I = 1 A 3 7 8 2 ^ > 8 N ; 4 8 B 8 K 3 : B @ 4 B = > A : 1 4 8 > M A : 1 4 E = 2 9 = : ]N 3 2 9 = : I @ L 4 = H 3 : 2 3 A 3 : 6 9 9 M D E
K ; A : L 8 4 = 2 F_
Po et desetinných míst:
! " # $ % " & ' ( ") * + , $ % - . / $ , $ % ( 0 1 2 / . ' . * & 3 2 / & ' 2 + 4 * & 5 0 " / 0 ( 0 " 6+ + 4 $ % 7 , ( " * 8 & ' 4 ( ") * ( & ) - 2 / + 6 $ 9
: % ;< 9 / = ;0 > 9 ' 4 ? 0 > 2 * ;& $ % @
Úhlové jednotky:
A 0 / + & "> B 9 ' + 6$% 3 C ( & ) 1 2 / . ' . + B 2 ' B * 6( & ' . + B : % ;& ' = : / 2C0 @ D 0 1 & % ;0 / ) + 2 + 2 ( " 2 ' 0 + , C0 ' 3 / B : % 0 ;
' B * 6 ( & ' . + C 2 > & / 0 ( 0 " 6+ + = 5 , ( ;& @ E - 6 + 2 ( " 2 ' 0 + , + 2 ( ") * + # C ( & ) * 8 ' + , / ' # 5 , ( ;6 $ 0 1 2 / 0 ( 0 " 6+ + & ) " 0 5 > & )
/ 0 ( ," > B 7 6+ ) " 2 7 6+ ) " B 9 * & " & 7
+ . ( ;0 / ) C , / 0 ( ," > B ' " 0 - 6+ 9 ' " 0 - 6+ B 9 / 0 ( 0 " 6+ B ' " 0 - 6+ 9 2 " / @
Délkové jednotky:
F 1 0 ' & ;6" 7 0 1 6 7 0 "8 B 2 ( "& * 2 7 6 @
G
ísla bod H
I / 0 7 < 3 0 " 0 / 0 J 6+ & ' 2 "9 C 2 > 4 7
M
1* < (&K 07
(0 7 2C, ' (0 1 + 27 0 $% 1 & K 8 2 1 & ' 2 " 5,(;2 K & / < L
N O P Q R P ST UVW
X 2 Y 67 . ;+ , * & 5 0 " 5 , ( ;6 $ : * ;+ = % & 5 , ( ; 2 K & / ) @
M
Z ST U[ \ O ] U^ VR ^ _ U[ ` V
I 2 * + 0 " 0 a ;6 ") " & ' & ;K ) 9 K ) / & ) 5 , ( ; 2 K & / < 1 ;0 ' 2 / & * ;+ # + B + ) ; 2 7 6 + 2 $ 0 ;> & ' 4 * & 5 0 " 5 , ( ;6 $ + 2 ( " 2 ' 0 + 4 '
& > =+ > ) N O P Q R P ST UVW @
M
] U^ P ST U[ T Q ^ [ ` Q W E & 1 2 * + ) " , " = " & ' & ;K B K ) / 0 * 8 & 8 2 7
' ( 0 1 + 2 7 0 $ % 1 & K 8 2 1 & ' 2 " $ 0 ; . : * ;+ . 5 , ( ; 2 K & / < + 2 7 , ( " &
8 & 1 / # ;0 + , + 2 5 ,( ;2 2 * - 0 / 5 ,( ;, @
M ítkový koeficient pro p evod délek do roviny zobrazení:
,7 " & > & 0 J 6 $ 60 + " 0 7
C ( & ) ' B + . ( & K 0 + B ' ? 0 $ % + B / = ;> B ' ( ") * ) C , $ , / & * 8 & 8 2 7 ) 9 2 " & 6% + 0 / * - 6 67 * & 8 ")
+ 2 7 # - 0 + 4 $% / 2 " + 0 K & * - 6 1 2 / . ' . + , / = ;0 > @ 2 & * 2 > ' ? 0 $% + B ' B * 6( & ' 2 + = / = ;> B
' B " B 5 & ' 2 $ , $ % * 8 ' > < ! C ( & ) " ,7 " & > & 0 J 6 $ 60 + " 0 7
+ 2 * - @ * - 6 ' 4 * & 5 ")
' B / # ;0 + B @
Ukládání bod H do seznam H sou adnic
M
" O \ # [ _ RO ` [ RVW $ # ] %Q ^ & Q R \ O %S\ SW S [ ] UV$ [ W Q
E & 1 2 * + ) " , " = " & ' & ;K B K ) / 0 ( B ( " = 7
' ( ) X * 9 C0 a;6 ( * ) ? "# + ' 8 . 7 $ 6 + #C 2 > = - ,/ ,$ , 2 * ;6> 2 $ 0
+ 2* [email protected]
X 6$ 8 & + " 2 "6& + !9 * & ( ,;2 " / & - ,/ ,$ , 2 * ;6> 2 $ 0 2 ) "& 7 2 "6$ > B ' ? 0 $% + B K & / B ) > ;. / 2 + = / & ( 0 1 + 2 7 )
( & ) - 2 / + 6$ @ B "& K & / B "0 / B K ) / & ) 2 ) "& 7 2 "6$ > B ' B "' . - 0 + B ' 0 ' 4 > 8 0 () - ,/ ,$ , 2 * ;6> 2 $ 0 @
M
, [ O $ -O _ UO [ R T O _ %[ \ ^ VW \ UQ [ \ [ ^ . O ] O PR_ \ Q T Q RV^ ^ / W ` STR
A 0 a ;6 " 2 " & ' & ;K 2 1 2 * + ) " 2 9 K ) / & ) ( & ) - 2 / + 6 $ 0 ' ? 0 $ % K & / < ) > ; . / 2 + 4 $ % / & ( 0 1 + 2 7 ) ( & ) - 2 / + 6 $
2 ) " & 7 2 " 6 $ > B 1 2 & > 8 & ) % ;& ' . + B / ;0 + 2 ( " 2 ' 0 + = % & * & 5 ") / 0 ( 0 " 6+ + 4 $ % 7 , ( " @
Vstupní / výstupní formát sou adnic
0
E & / " & ) " & 1 . ;& 3 > & ) 7 < 3 0 " 0 / 0 J 6+ & ' 2 " + 0 K & 0 / 6" & ' 2 " ' ( ") * + ,1 ' 4 ( ") * + , J & 8 7 . " ( & ) - 2 / + 6 $ * 8 &
1 2 * 6 ( & ' . + , 2 5 " 0 + , 1 " 0 Y " & ' = % & ( & ) K & 8 ) @ E & ( ") * * - 6 / 0 J 6+ & ' . + , ' ( ") * + ,% & 1 ' 4 ( ") * + ,% & J & 8 7 . ") C 0
* & / 8 & K + # * & * ( . + ' * - ,;& 1 0 @
Vstupní / výstupní formát m ení
2 0
) K / & K + # C 2 > & ) ( & ) - 2 / + 6 $ C 0 1 / 0 7 & 3 + & / 0 J 6+ & ' 2 " + 0 K & 0 / 6" & ' 2 " ' ( ") * + ,1 ' 4 ( ") * + , J & 8 7 . "
+ 2 7 # - 0 + 4 $ % % & / + & " * 8 & 1 2 * 6 ( & ' . + , 2 5 " 0 + , 1 " 0 Y " & ' = % & ( & ) K & 8 ) @ E & ( ") * * - 6 / 0 J 6+ & ' . + ,
' ( ") * + ,% & 1 ' 4 ( ") * + ,% & J & 8 7 . ") C 0 * & / 8 & K + # * & * ( . + ' * - ,;& 1 0 @
DXF
I / 0 7 < 3 0 "0 + 2 ( " 2 ' 6" * 2 8 2 7 0 "8 B * 8 & 1 . * 6( 8 2 J6$ > = % & ( & ) K & 8) / & ( & ) K & 8) J& 87 . ") 3 4 5 @ 3 & ( & ) K & 8)
3 4 5 C ( & ) 1 2 * ( . + B 0 ;0 7 0 + "B ' 1 . ' 6( ;& ( "6 + 2 + 2 ( " 2 ' 0 + 4 $% * 2 8 2 7 0 "8 0 $% 1 & K 8 2 1 0 + , @ 6 ;0 7 0 + "B 9 > "0 8 = C ( & )
) ;& 3 0 + B ' 0 ' B * + ) "4 $% ' 8 ( "' . $%
"C @ 0 ; 0 7 0 + " B 9 > " 0 8 = ' 2 > " 6 ' + ,7
& > + # + 0C ( & ) ' 6/ # "!9 + 0 K ) / & ) / &
( & ) K & 8) 3 4 5 ) ;& 3 0 + B @
Hlavi ka:
,7 " & " ; 2 5 ," > 0 7
7 < 3 0 "0 1 2 * + & ) " ) > ;. / . + , % ;2 ' 65 > B / & 3 4 5 ( & ) K & 8) @ ! % ;2 ' 65 $ 0 C ( & ) ) ;& 3 0 + B
6+ J & 8 7 2 $ 0 & ' 8 ( " ' . $ % 9 > " 0 8 = C ( & ) * 8 & + # > " 0 8 = * 8 & 8 2 7 B + 0 1 K B "+ =
+ 2 * - @ X 6$ 8 & + " 2 "6& + 9 * & > ) / % ;2 ' 65 > )
+ 0 + 2 ;0 1 + 0 9 ) 7 ,( ", ' ? 0 $% + B 0 ;0 7 0 + "B / & ' 8 ( "' B 7 ! @
Zam nit X a Y:
I 2 * + 0 " 0 a ;6 ") " & ' & ;K ) 9 * 8 & 8 2 7
' ( ) X *
* - 6 0 Y * & 8 ") 1 2 7 # + , ( & ) - 2 / + 6$ 0 4 2 8
) + # > "0 84 $% (B ("=7 <
C0 "& + 0 1 K B "+ = * 8 & ( * 8 . ' + = ) 7 ,( "# + , ( & ) - 2 / + 6$ & ' 4 $% & ( ! @
3D:
,7 " & " ; 2 5 ," > 0 7
8 2 J6$> =7
7 < 3 0 "0 1 2 * + & ) " 0 Y * & 8 " K & / < ' 0 "- 0 $% ( & ) - 2 / + 6$ ,$% * 8 & 1 * 8 2 $ & ' . + , ' "- ,8 & 1 7 # 8+ = 7
( B ( " = 7 ) @ A 0 a ;6 " 2 " & ' & ;K 2 ' B * + ) " 2 9 ' 4 ? > 2 C 0 0 Y * & 8 " & ' . + 2 C 2 > & " 0 Y " & ' 4 * & * 6 ( @
Redukovat:
I 2 * + 0 " 0 a ;6 ") " & ' & ;K ) 9 ( & ) - 2 / + 6 $ 0 C ( & ) * - 6 0 Y * & 8 ") 8 0 / ) > & ' . + B & 8 0 / ) > $ 0 + 2 ( " 2 ' 0 + = '
Nastavení → Redukce
@
Soubor →
Koeficient X/Y/Z:
I / 0 7 < 3 0 " 0 + 2 ( " 2 ' 6" > & 0 J 6 $ 60 + " B 9 > " 0 8 4 7 6 C ( & ) * - 6 ' 4 ( ") * ) ' B + . ( & K 0 + B * - , ( ;) ? + = ( & ) - 2 / + 6 $ 0 @
7 2 "07 2 "6$> =% & (& ) - 2 / + 6$& ' =% & (B ("=7 ) 9 (0 > "0 84 7
* 8 2 $ ) C 0 ' # " ? 6+ 2 * 3
(B ("=7 < 9 C0 "-0K 2 * 8&
( * 8 . ' + = ) 7 ,( "# + , ( & ) - 2 / + 6$ & ' 4 $% & ( + 2 ( " 2 ' 6" > & 0 J6$ 60 + "B * 8 & 4 2 8 + 2 % & / + & ") a 7 @
Výška textu:
I / 0 7 ) ( ,"0 + 2 ( " 2 ' 6" * & 3 2 / & ' 2 + & ) ' 4 ? > ) "0 Y "< @ ! 4 ? > 2 ( 0 1 2 / . ' . ' 0 ( > ) "0 5+ = ' 0 ;6> & ( "6 ' 7 0 "8 0 $%
+ 2 * - @ * 8& 1 & K 8 2 1 0+ , 1 + 2 > < ' B (& > 4 $% 7 7
' 7 # - , " > ) 7 L7 1 / 0 7 ) ( , " 0 + 2 ( " 2 ' 6 " 7 ! @
Font pro ísla bod H / pro výšky:
% $ 0 " 0 a ;69 2 K B ( & ) K & 8 3 4 5 & K ( 2 % & ' 2 ; ) " 0 Y " & ' 4 $ % 0 ;0 7 0 + "< + . 1 0 ' J & + ") 9 7 < 3 0 " 0 C 0 C 1 / 0 1 2 / 2 " @
0 $% . "0 a;6 "B "& ' ( ") * + , - . / > B * 8 . 1 / + = 9 * & ;& 3 > 2 ( + . 1 ' 0 7
J& + ") + 0 K ) / 0 ' ( & ) K & 8) 3 4 5 & K ( 2 3 0 + 2 @
Kapitola 26. Menu Výpo ty
!
" #$ # #% & ' $ $ & % # !
" ( & % # ) % # * !
Kapitola 27. Menu Okno
# ) # ) % #
% * % !
Zav i
* $ ' ) $ * & # ! & #% $ * % $ ( * #% # * * # $ % $ % % #%$ % !
Mozaika horizontáln - vertikáln
$ *& & % & # ( # !
* # ! # & & % $ & # (
Kaskáda
* & & * # $ ) % % # # !
Srovnání ikon
# % ( & % % # % $ & ! $ $ % # ' ) * $ # !
# * $ $ % $ # % !
Parametry zobrazení
" %
# ( ' ) % ' $ $ $ ' ! ) %
$ & % $ * %
$ (* Kapitola 28. Menu Editace
* $ % % $ ' ! * % & * & & ) % & % Soubor → Nastavení → Vstupní/výstupní formát sou adnic
! #%) % & ) & Soubor → Nastavení → Vstupní/výstupní formát m ení
& * & !
Krok zp t
* $ ' ) & % $ ( # % $ * % $ (* !
P enes
* $ # ) * ' $ $ & $ $ & ! #%
$ % $ * & # # ) # ) ) & ( $ ! #%
( # ) $ * !
Zkopíruj
* $ ( * $
$ $ # ) P enes
$ & $ $ ' & !
$ Vlož
* $ ' ) $ # ) % $ & ! " $ * % $ * $ # # ! " $ ( * * % & * # ) $ $ !
Vymaž
* $ # ) $ & $ # # ) $ # ) $ $ !
Kapitola 29. Menu Databáze
* $ % % $ ' ! * % & * & & ) % & % Soubor → Nastavení → Vstupní/výstupní formát sou adnic
! #%) % & ) & Soubor → Nastavení → Vstupní/výstupní formát m ení
& * & !
P ipojení k databázi
* % & $ % * * % % * % % ' & $ % !
" * % % * % # * % # & $ # & % $ & & $ * % # # ! # & * Nastavení projektu
* $ ' ) & % $ ( # % $ * % $ (* !
Kapitola 30. Menu Projekt
* $ & % !
P idej soubor
* $ ' ) * % & % ! # & * $ $ $ %
# ( ) $ $ & $ * ' $ ! " ( ' ) $ % ' % #
OK
* % & !
$ * % $ ( * ' ) * % % * ) !
Odeber soubor
* $ ' ) $ % ! $ ( !
$ ( $ % $ ' $ $ ( !
Otev i soubor
* $ ' ) * $ % ! $ ( !
' ) * % #% & $ ( !
Nastavení
" %
# ( ' ) % * & #
% % $ $ (* !
* % Kapitola 31. Menu Sou adnice / M ení
P idej položku
* $ #$ * % & # ) $ ' * % $ ' ( * ! # & $ $ * # % ( ) ' ) % * !
Uber položku
* $ ) # ) $ $ ' ! #% $ ( # ) $ ) ! #% ) & # ) $ ) # ) ) ( $ !
Edituj položku
#& * $ $ $ %
# % % # ) ) $ $ $ !
% % #$ # % % #% #% # # ) $ !
Najdi položku
# & * $ $ $ # # $ # % # # & & # ) ! #% ( # ! % #% % % $ # $ #
! #% # $ # #
% ( #& !
Šipka Dol Ozna
# ( $ $ % # # ) $ & # ) $ #
$ % % !
' ) % $ #% $ # ) % % * % & * $ & * $ % $ & $ & !
' $ & ( & ) % # * !
Hromadná zm na
#& * $ $ $ %
# & ) & ( $ ( $ * % % ( * ! ' ) ( % * # ' ' * % #% ' & % ( #%
#% !
( & $ ( & ) % # * !
P e íslování seznamu
* $ # & & # % # ( ) ' ) * # $ * % $ ( * ! & * % * # & * % % * % #$ * # $ * # & # ! $ ( * ' ) $ #% $ * # % % * ( % ! % #
* # & $ $ # * # & !
P e íslovat
* % * # & ( & ) % # * !
P ekódování podle tabulky
* $ ' ) ' * % # # % $ $ $ ! * % #& & % * $ % & # # $ ' !
Obnova smazaných položek
* % $ & #% # ) $ $ # $ % $ ' & ! ( ) * % % ! ( # ) ) $ ( % * ( % ' ) ) % $ ( # $ % $ * % & ! ' ) ) % ! # ) ) % * * % ( # $ % $ % # % % ( * $ # % % ! ! ' ) * $ #% !
Do protokolu
* $ # ) #$ #
%
# $ * % # ! #% $ $ ( # # ) $ % & # $ * % ! * % $ % & # # * ) # & # # !
Kapitola 32. Menu Sou adnice
Zobraz graficky
# & * $ * % $ * # * % ! #%) % ! " #
Rozt i dle mapových list
$
& ! ! * +
" ' '
" , )
* +
) + - + " * , " ) ' * " " . ! * " ! " '
! ! '
" " ! ! " ( ! !) , )
! " * , )
" ( ! ! '
* , )
%
* + +
' ( ! / ' ! ! ! ! ! " 0
" " " '
0
Použít 1
Rozt 2 ídit 1
- + " ! * , * #
Porovnání seznam sou adnic
%
/ ! ' +
3 * " '
" ;
:
:
" =
< " ; ; ( ) " :
" ' '
" & " 0" > ?
;
) +
! , )
' ) . !
! " 4 5 6 7 4 5 5 8 9 * " !
<
" " !+
" ' ) * < < " 3 !) * ) " ) " >
>
1 @A
( !
) '
B C :
D 6 E
0" > ?
" ) " ! " ) " >
" ) >
1 F @A
/ ,
,
G :
D
0" >7 0
* > H :
D
0" >7 0
1 1 F @A
" I
I
3 0 6 E
* +
" ! " 0 G> ?
>
+ * , ) " : J * 9 GH :
" 1 1 F @A
: 4 3 !) K , * ( " ! ) * H>
* " ( . . ! ' ) * * ) * >
1 1 @A
K
( '
' L " " M GH 0 * , N
8 6 O
1
* " +
* " +
* " +
* J M GH ( * GH .! 0M GH J M GH P
Kontrola duplicitních ísel
! " # " $ ! % & ' ! " & ( $ )
. ( & # / 0 1 2 ( &$ $ ! $ ( " ( " ) *+! 4 % ' $ $ * 2 )
($ ) $)
("
*+, $ # ( " -$ " &*+ * " &* + * - $ ( % ! &" 0 3 $ $ ( - $
* * $ 5 ' ( " # % " 0
Kontrola íslování bod
6
! " # " $ ! % & ' ( & " ( . ( & ' # / ( $ ) " 0 7 % ! &"
# " $ ( ($ )
( " ' *( &2 + # & ! / . ( $ & 0
Odstran ní identických bod
8
3 $ 6
! # % * & 9 ' : ! , ! $ % : ( & " ; ! ' 4 &$ , %/ . ( & , &$ ; : $ # # & ! : ( "
< ( % < # / , ! $ % : ) -
*+$ 0
*+ *>, ! $ % " % ." -$ , ! 4
1 ! < ( $ $ ' $ ( ' : ( " # % " &$ % + $ =) $ % & ' ( "
) - # 2 # 4 ' ; ' 4 ; : 0
! " $ $ ' &# " ? @ A B C D @ E F @ G @ H @ I A , % 9 % )
J$ ($ )
* $ * + ! 2 + # / % ! &" ,
&$ $ ( ' 2 ( " # % $ + # $ $ ) < 4 0 K $ L &* ' &# ' 4 " , % 9 % )
' ' *( & ( * ( ' $ -$ $ * $ *+ ! 2 + # / $ ( $ ) " ( % 0 M / ; $ $ ' &*, ) ' ( $ ) " / ( # ( *; J )
. ( &$ ) , $ # ( *; J )
$ . ( &) 0
N $ $ L &* ' &# " O P Q @ F @ R S G R T U H A , # " $ % 9 % )
("
*+* N # " $ * $ *" (" ' " $ &$ ( "
*+ V W ,
* $ ( " *9 % ' 0
Zaokrouhlení sou adnic
X
3 $ ! $ %: ( "
! ( & " ; ! ' ! ' : ) " ! % " &$ ( "
*+$ (* *+ ' $ ' &$ : )
( $ ) " 0 M / ; $ $ ' &*,
$ - $ $ ! % " &*, ! &*! $ ( $ * 2 + ) ( 0 N ! % " &* ) / ; $ $ + $ &2 ( $ )
$ # " $ . $ : & ; ! 4 0
Dvojí sou adnice
X
3 * & 9 ' : ! ( & " ; ! % + * ( ' - ) * ( "
1 # & ( * Y @ A Z @ F[ -$ $ # ! & ( "
( " # % 0 ^ " # % 4 ( $ ' 4 # % - $ ; $ )
*+$) * ' ($ ) $ + 0
* + ' 2 ( " # % % < ! $ % : \" ! + $ ! : &] ! ' 2
) 4 J ( &" J : ! : ! $ # ( * ( ! " & . ! =
...
>0
Import z dopl _ kového souboru
3 \" ! + $ ( & " ; % & < % " : % " ( "
\" ! + $ ( $ % 9 % )
!" ( ! $ ' J$)
# / )
* + &] ! ' : ( " # % " 0 ( " J < : ! & ( " # % " ' 4 &$ ( "
* + $ ' &] ! ' : )
( " # % " 0 ` &$ $ L &* - $ , & - $ ! & ( " # % " - ! % " : 0
Zam a nit hlavní a vedlejší sou b adnice
( *( ! " & . ! % 9 % )
("
) < ' ! & )
*+ $ 0 c + $ $ L&* ' $ ' 2 . $ + ) ( & ' + ( "
$ - % ' $ ) ! $ )
($ ) " ("
*+ & ' ' $ &$- J * + " ; ' ' $ &$ - J , - $ $ # ( "
*+$
) < * 0
Exportovat vedlejší sou b adnice do nového souboru
( *( ! " & . ! % 9 % )
<- ' J $ + 4 ' $ &$- J ( "
("
& ; ' 2 $ -) $ ' 2 ( $ )
* + $ $ ! & ( $ ) " 0 1 ' < ' 4 ' *+ $ " & ; $ 4 - ! & ' 0
("
$ :)
*+ ! %" -$ ($ ) " -("
Odstranit vedlejší sou b adnice
( *( ! " & . ! % 9 % )
("
$ ! & ( $ ) " ( "
*+ ( % ' J $ + 4 ' $ &$- J *+$ 0
Odstranit nulové vedlejší sou b adnice
( *( ! " & . ! % 9 % )
) , ! $ - ( " # < ' $ &$- J ( "
$ ! & ( $ ) " ( "
*+ ( % ' $ &$- J ( "
*+$
*+ $ " & ' : 0
Parametry zobrazení
! " < ! $ %: - / , # % ' 2 + ' ( $ ) $ + , $ " ; ' $ = ) / ; $ $ ) + & . ! $ )
! " 0 4 # " , ' 2 J ! , 0> ,
( &" J : ( & " + $ ' 4 " 0 1 &# " & $ ' 4 ' & * ! &*! " )
) 4 J * & ' ( $ ) " = - 0 * ! & * # % $ ' : & ' ( ' $ )
$ ! ( & ' *. ! ) * ( & " +/ > 0 ` ( ' $ # % $ 2 +
%' 2)
( " # %" , &$ % ' -/ -$ %$ ( $ ! ' * * *(! ' 2 +
' 2 ( " $ + 0
Uložit body do databáze
) + ("
) ! " ) / ; $ $ " & ; * # 4 $ ( $ ) " ( "
*+ # $ 0 K ( " L&* ' ( $ ) "
* + # 4 , ! $ % : $ ) - - $ # * = $ " * + # % $ ( 4 ) # & # $ >, & $ - $
! $ )
" & ; * # $ 0
* " ! & # $ -$ $ # % ; $ -$ . ( * $ *\*! %" # " ' % ) + * : % - $ ! " 0 K * 2 ) * ( & ' 4 , ' # " & + $ # / $ ) / ; $ # 2 " & ; $ # : ; . ( & ' $ ( $ - : )
' +$ ! % 0 % 9 % )
! *' )
% -$ ! "
* " ! & # / " ( ! " $ . ( ! % &" - $ , &$ $ L &* - *; # : . ( & '
% - $ ! " , ' 2 # # $ $ " & ; ) $ " ( ! " $ . ( ' % ! &" 0
K ( " L&* ' ( $ ) " ( "
*+ < ! $ % : # 4 . $ : , # " " # $ " & ; $ 4 " $ 4 0 ! " ; : # 4 . $ : $- ( " , " & ; ( $ # $ + $ &2 ( $ )
("
% # : * \ % ) + $ % + * ( # $ ) * &$ $ $ ' " ; *' $ & ( ! : *+ 0
%" . + $ 0
Uložit zm ny do databáze
8
3 $ ! ( & " ; ! & ; $ ) < ' ( $ ) " ( "
< , ; $ ( $ )
("
* + ' *! & *) % $ )
*+ # $ 0 ! & $ " ; " $ '
# $ 0
% # < - J * \ % ) + $ % + * ( # $ ) * ) / ; $ $ &: ' " ; *' $ & ( ! : K ( " L&* ' ( $ ) " ( "
%" . + $ 0
*+ < ! $ % : # 4 . $ : , # " " # $ " & ; $ 4 " $ 4 0 ! " ; : # 4 . $ : $- ( " , " & ; ( $ # $ + $ &2 ( $ )
("
% # : * \ % ) + $ % + * ( # $ ) * &$ $ $ ' " ; *' $ & ( ! : *+ 0
%" . + $ 0
Odstranit smazané body z databáze
^ ) ; $ $ L&* < ! $ % : # 4 $ ( $ ) " ( "
* + , ' *! &: *) % $ )
# $, $-( " -$ J< 4 # 4 " ) *+! 4 # $ (% < 4 0 $ () ' # * - $ ; % # < - J * \ % ) + $ % + * ( # $ ) * ) / ; $ $ &: ' " ; *' $ & ( ! : % # : * \ % ) + $ % + * ( # $ ) * &$ $ $ ' " ; *' $ & ( ! : ! " 0
%" . + $ 0
%" . + $ 0
Kapitola 33. Menu M ení
Zpracování zápisníku
) + ! " ) / ; $ $ % ' : ( ! ) &$ % + ' *( ! " , ' . $ < % + ' ) < $ '
# " & + &$ ! &$ " , % + ' ! ' 2 + ) < $ , % $ " ! + $ ( ) < % / , % + ' # " () < % < ) < $ 2 + : &$ ! , % ' ( % - ' 2 + + 4 # , % ' % $ \% ! + $ ' 2 . " N $ $ L &* ' &# " ? @ A B C D @ E F @ G @ H @ I A , - $ ' 4 ' $' 2 J$ 0
$ " $ % ! & ) < 4 ' ($ ) " ) < $ $-( "
% ' $ $ 4 0
% # < -$ % + ' *( ! " ( ' " ; *' $ &( ! : %" . + $ 0
Spojení stanovisek
-$ )
! " -$ # % $ * & 9 ' : ! , ! $ % : " ) ; ] " -$ ( -* ! ' ) < $ ( ' *( ! " 0 M < $ & $ ( -* " $ ' < , ; $ # ( " - &$ ( ] -$ $ ( &$ . 2 () < %, $ (
! $ %2 ) " # 2 # < ( ' 4 () < %/ ( -$ 4 0
` $- %' $ % 9 % )
( $ + $ &2 ( " # % &$ ( ' *( $ ! 0 )
-$- % + ' 4 &$ ' ! ' ( ' *( ! 0 K $ ( &*; $ ! ' ( ' *( ! &$ $ , # % ( $ )
( &$ . 2 + ' % ' 2 + () < %/ (
% ' ) * 0 N ( $ ) " ) / ; $ $ -$ &*' : () < % 4 ' 4 " J < ) + & . ! =
( *( ! " & . ! =
%" :)
OK
> % 9 %)
Ubrat
>0 ' 4 .$ (" # " ( ' , ( ' 4 ( - ' J$ + 4 () < %4 ) < $ : # < (" % ' 0
! " # $ % & ' ( ) * + , - $ ) . / $ 0 1 0 * 2 , ( 3 0 4 5 4
2 + * 6 4748 * 9 0 1 5 : 8 0 * 9 $ ' ; ; !
Ozna < orientace
= > ? > @ A B> C > B> D EF G> H > I J C > > K L F ? M N O BO C P > ? F D L Q > R L F S EB > P EO L B F @ O T U D EF G> H > I J ? > K L Q ? M N O BO
L F V B F I EB K P EBJ P EF W X > ? > @ A L [email protected] N Y V > Z > P EO L B F @ O ED O L BE[EK > I \ L ] T
= > D P > ^ L Q YO > R L F S O L A > P EO L B F @ A X > X V \ L > I Z N EI F BO GV K J X _ APZ S @ O T
Set ` íd a ní
= > ? > @ A B> C > B> X _ AK F R Z ? M N O BO V O B_ AD EB V O R L F ? ? Q _ O L A T
b c d e f gh ie j ek l m n ij o k
= P > H P F ? V O B_ AD A V > Z ^ > P I R O V BZ X L Q X > D GO V B F L > I EV O K T
b c d e f gh ie p m h qd r gj d q
= P > H P F ? V O B_ AD A ? Q _ O L J ^ > D ] L F V B F L > I EV K \ @C X > D GO [email protected] S AV O G T
b s tid l ek u d l k v k rw ed o
= P > H P F ? R F _ F D A > P EO L B F @ O L F R F S \ BO K V B F L > I EV O K X _ O D X > D P > ^ L J ^ > D ] W ^ O R > C GO D Z L F [email protected] S AV GF T
P ` ipoj soubor
= > ? > @ A B> C > B> X _ AK F R Z ? M N O BO K > BO I _ O L J ? Z V O R L F ? Z ? Q _ O L A X _ EX > YEB D F Gx A V O R L F ? ? Q _ O L A T
y > Z ^ > P ? Q _ O L A ^ Z D O X _ EX > Y O L L F K > L O @ X M I > D L AC > V > Z ^ > P Z T
Parametry zobrazení
! " # $ % & ' $ ( ) & ' " * + ,$ - . * / 0 1 $ % ' 2" $ % 3 ( 1 4 - 2 " * 05 " ) ! + * ) & , ' * / , * / , ( 2 3 ( 2 * & $ 6 * 0 7 2 # 2 $ 6 $ 2 1
21 ,)
* $ %)
2 8 , )
) 6 3 1 - ' 2 $ , ( ) . 0 1 21 # $ - ' 2 $ , ( - $ )
( # " 2 * $ , / - ( ' 2 $ 18 ) 1 ( 2 * &! 5 0 9 ( $ , # % &' !
(* $ - 1
* / 1 1( $ % &' $ % ( * &' 0
7 ) ) ! + $ ,& $ 21 * # ( # , ( ) ! ) / , :
;
< =>
? # $ 3 &' ) / , $ & 2 )
;
( # 0
@ AB C D E FG H B I D JF> C AB K >
? # 6 * ' 2 $ 18 6 ( $ 1( ) / , 8 -
;
1 & 0
@ AB C D E FG H B
? # 6 * ' 2 $ 18 6 ( $ 1( 0
L ,) * ! ( # )
) 1 21 ,)
( ) , 6 * # , * & 2% ( # 0 21$ - ( $ 1( 2 # ,
) 6 3 , 1 # $ 2 $ 8 - ( 1 ( ) / - ( ' 2 $ 18 ( $ 1( 0
Kapitola 34. Menu Plán
/ , 6 ' ) ( 2 + , ) 1* 2 & 1 ( 4 1& % )
) 0
Parametry zobrazení
7 ) 1 2 4 $ )
( ( $ , 1# 6 ( # 6 . * $ ( $ 6 "
6 " 05 0
Vrstvy:
;
H A FE C
E J G AE B
7 $ ( * ,)
/ - # * ) & , 2 3 ,' 1 2 4 $ ' ( $ 8 , ( 2 $ ( $ 6 " ,+ & ' & 2- ( 2 2 ) 6 0
;
B
7
C
A E J G AE
1 2 4 $ )
$ 2 " $ ( $ 6 & ' & ) , $ - 2 ,)
* ' 2 * . 0 $ 1 1 2 5 0
Body:
;
G A FA
D E J G AE
$ 2 " $ $ ( $ &' & ) , ) ,( 6 8 6 # ! . ( 2 , 8 * )
* , - $ 6 * , - * ) & , * / , ( 2 3 $ ( $ 6 5 0
;
D
JB
DE BA
D
> D
C B
>C
- 21 ( - ' 2 3 , ( )
( / 1&" * & 21 * (
' 8 - ( ," ) ! + ( 1 * / , ( 2 3 # 6
8 1 ( $ 1 # $ - , * 8 % & ' # ! 0 / ( 2 $ - , 4 1 & ' ( ,)
) ! + $ % 6 &' 21 0
;
C B
$ 2 ( 1 8 " ) , # % # 6 8 6 0
H B
8 $ + 6 * $ 3 &' 6 # 6 ( - 0
ísla bod :
;
G A FA
D E J G AE
$ 2 8 , ( 2 $ ( $ 6 " ,+ & ' & ) , ( 1 8 , ( 2 # ! 0 9 & ' & 21 # $ " ) ! + * / , ( 2 3 $ ($ $ 6 * 0
;
;
D C A
$ 2
D
>
" % )
G B
4 )
;
G B F
# # $ * $ 2 ( , 8 ,( 2 # # * / 8 ,( 2, 0
>
4 )
) , # % # $ - 8,(2 # ! 0
G
# # $ * 2 - 8 , ( 2 # ! 0
Výšky bod :
;
G A FA
D E J G AE
$ 2 8 , ( 2 $ ( $ 6 " ,+ & ' & ) , ( 1 $ % 3 6 # ! 0 9 & ' & 21 # $ " ) ! + * / , ( 2 3 $ ($ $ 6 * 0
;
D C A
$ 2
" % )
) , # % # $ - 6 $ % 3 6 # ! 0
tvercová sí :
;
<
> C D G A H H 7 1 8 ,)
;
D J H H ;
) ! + ( $ 1 $ - 2 ( / ,+ ! 8 $ & $ ( , $ ) &' 0
) ! + 1 $ $ 21 ( / ,+ ! * 2 - .$ ) 121) & ' 5 0
G A FA
D E J G AE
$ 2 8 ,( 2 $ ( $ 6 " ,+ &' & ) ,( 1 / ,+ 6 8 $ & $ ( , 0 9 &' & 21 # $ " ) ! + * / , ( 2 3 $ ( $ $ 6 * 0
Vypl
/ , # , * $ " # 6 # 6 2 * 2 - $ $ 1 1 2 % & 2% 0
/ , # ,
0 $ 3 0
/ , # ,
0 ) 3 0
Zv tši
Zmenši
P ekresli
- 2 , * / ( 2 0
# (' ' 6
$ 3 & 2 * 2 &' 0 ( 21+ ' Vý ez
$ 6 $ 2- , ' * / , ) ,( 1 0 9 ( $ 2 8 , ) 6 3 1" * + Výb r element
3 # 6 2 $ 6 $ / " ) ! + 1 * ' * + $ ' 6 " ( 1( 2 $ * / ' % ' 0 L )
2 $ 2 8 , ) 6 3 1 $ 2 0
L ,) * / , )
3 , * / & ' , + 1)
. ( 2 , " ) - , 2 ) ! " * 05 0 + 1 )
$ % # 2 ) !
$ ' % * $ - , # ! * $ % * 8 , 1 2 4 $ - 0
Mazání element
$ 2# . , 21 8 + - % 2 ) 5 # ( , ) 0 6 + * ) & , 2 $ ' # * ( / ,' 2 8 , ) 6 3 1 8 , 2 ) " % & ' & ( ) " ) , ( ) 6 3 1 0
' & 21 2 ) ( 8 () " ( 1( 2 $ 2 8 , ) 6 3 1 0 9 &' & 21
() " ( 1( * $ 2 8 , 0
Spojování bod
* $ ) ! + * 1+ 1 ( , & , # 6 " & 8 - 6 ) ! + ) , ( 1 ) 1) # 0 9 ) ( , ) ,
6 # $ 6 ( * - $ & ' 6 & , # " * 4 )
* 4 )
1 ) , ( , 8 ) + 0 & ' 6 & , # 8 ( 21 8 - # ) + 1 * 1& 1 0 / 1 * ' 6 # )
) 1& 6 ) , 0 ) ,( ,
1 & ' 6 & ,)
& $ % # " ( 2 , 8 , ( 1 ( ,)
( 8-
* $ ' 2 8 , ) 6 3 1 0
Ohrada
/ , ( 2 + , ) 1 ( $ - , ' 6 . # 2 , $ ' - ) 8 5" - ( 2 + , $ % ( * * 2 0
Ode ítání sou adnic
* 21 8 , - , ( / 1&" * 4 )
$ 6 * 1( ' ( / 1& 0
* /1 * ' 6# )
) 6 31 * 2- )
) 1& 6
Kapitola 35. Menu Bitová mapa
L ) # ( ' * / , 6 * * - & 1 ( ( $ % ) 1 6 0
Transforma ní klí
$ 2 , ' * / , * 4 )
# , 1 2 4 $ " $ ) + ) ! + 1 $ ( ) 8 ,
2,8 * * / $ 4 1& % &' ( / 1& $ 2 ( ( $ 6 0
1 2 4 $ ( $ 2- - ( % )
( ) 8 ,' 2, 8 * ! (# ) "
$ % * 8 , 0 # % * ( * 8 ,
* * ( - $ + 1$ 2( * / , 8 & 0
Digitalizace
$ 2 , ' * / , * 4 )
# , 1 2 4 $ " * ) & , ' + ) ! + 8 , ( / 1 & # ! $ $ - ) 1 $ 2 ( / 1 & $ ( ( $ 0 / ' - ,)
14 1 21 & ) ( ,
* $ 8 1 ( ) 8 , 2,8 0
1 2 4 $ ( $ 2- - ( % )
* ! (# ) "
$ % * 8 , 0 # % * ( * 14 1 21 & * * ( - $ + 1$ 2( * / , 8 & 0
III. P ílohy
Kapitola 36. Parametry p i spušt ní
% ' - . / 0 12 .
$ $ ( %
3 4 56 7 8 . 9. : ; < 9=
! ! ) %
! ! * + " # $ ! "
% &
, &
> [email protected] A > 0 B<C D E
Parametr
Význam
FG
H I J K L M N O P Q R S T U V O W X N Y N S Z N T S Q Y [ K Y \ N S ]^ _ W M ` U a b F
G c d ef g h i f i j k l m n o p o
F q
H K J N Z TU J W r _Q Yr N S s \t O W N Z TI J K M ]
Fu m jv p w
x r S Y \W Y y Y \z { | } ~ € U M N U r `QM U [ Q Yr K [ QPQM N L U O z X N Y y Y \z { S ] ^ _WM `U a b
F u m jv p w c ‚ o g jk ƒ w m w o k p
x r S Y \W Y y Y \z { L a K { N O Y \T U V O W{ T K … Q{ S ]
F„ vl k
x r S Y \W | T N { S U M N Y W†N L N S ‡Z S a K X `K a I O Y W†N L ˆ X U T a ‰ U T N L ˆ M `WV Š ]
Fp v w
‹ Œ Ž  ‘
 ž š œ ‘
’ “ ” “•  –”‘
¢› £ ¥ › ”§
 “ ’ — ˜™ “ š › œ 
— ž Ÿ Ž
™ – ” • “¡˜ ¥ ¨ – › – œ —  ‘
™ – ”  ¡ ¢› £
£ œ › š   ‘
š  “ ™ ‘
¤   ¥ ›
¦
¡ ¢› £
Ž ž ’ ž ‘ ¡ “ ™ ›
©
Kapitola 37. Instalace v síti
‘ ¢– •
”›
¡  “ œ ”
Ž

¡   ¢ – “ 
‘ ¢– •
¢ – “
 Ž
“

š 
š  ˜
’ ˜ ¢ •    •
¡
‘ ¢– •
 ¢ –“
š 
¢˜
¡
› œ 
¢–“
Ÿ ›
”
“
Ž › Ÿ
 “
œ
’ ”› ¢–— Ÿ ˜ ’ ›
¢ Ÿ ˜   ¨
Ÿ
¢™
“
˜– “
› œ ¨ Ž
¢ ’ › £ Œ –
¢ ˜–˜
– š
¥ › œ ›
©
¢’ › £ Œ–
– š
ž Ÿ ž
™ – ” ™ ›
¢ ’ › £ Œ –
—

™ – ”› £
’ ” “ œ “
™ ›  ‘
— ˜’ “ Ÿ 
’
’ ›
¡
›
Ž
œ
 “¥ ˜Ÿ Ž
 “ ™ – ”¨ ™ ›
¢‘ ¢– • £

œ

 
¢ ˜ ©› œ   ›
Ÿ ›
”
¢–”‘
“
¢  ” œ  ” £
–“ ”–
Ÿ ›
› š  “
    ›
¢  ” œ  ” £
› œ   ›
’ — ˜ ¢ – £ ’  ¨ ¢ Ÿ ©˜   ¨
¡
Ž ˜ Ž  › Ÿ ™ £ © Ÿ • ž ¥ ¨ –  Ÿ ›
“ Ÿ ” ¢ ž —
œ
¢

•
¡
’ › •
› Ž ˜  “ • “ ’ › œ “    › ¢–¡
¡ “ ™ › ¢–“ Ÿ “ ” Ÿ  ˜
! " # $ % ¢) ’ "› #£$ Œ *– ' “& © ¡  œ ‘ – œ › —   ˜
¢‘ ¢– • £
 “ ’ —
© ' ( ! " # $ % ) " # $ * ' & ¢™ £
¢™
’ ” “ œ “
©
© Ÿ
Ÿ
 ž
˜ – ¢ – “  Ÿ “ ” Ÿ  ˜ ›š  “   ˜ Ž  ¢ – ‘
 “ ’ —
› œ   ›
¢˜
 Ÿ
” “•  •
š  ˜
› ”• “ Ž
¢ ˜–
Ž  ’ › • › Ž ˜  ž š œ £
¢ Ÿ ˜   ¨
¢
 Ÿ ›
– “ ” – •  
£
¡  Ÿ  › – ™ ‘
œ  › Ÿ   ’ ”› œ  ¢–  “ ¢–“
™ ‘
Ÿ 
“Ÿ ”  ¢ ž —  ¢ ’ ” ›
¢–“
Ÿ ›
™ ‘ œ 
ž Ÿ  
š  ’ › £
 ˜
    › ’ ˜ ¢ •    •
©
Ž  ’ › • › Ž ˜  ž š œ £ ¢ ˜
›
Ž ¢–‘
  £ ™
¢ ”œ  ”£
“
’ › • › Ž˜  “• “ ’ › œ “   ›
¢ – “  Ÿ “ ”Ÿ  ˜
¡ “ ™ ›
Ž   ¥ ›
¢ – ” ‘
œ ‘ – œ › —   ˜ ’ ›
œ ž  “
›
Ÿ 
 Ÿ  ž
› œ ž  “
¢™ £ › š  “
Ž  ¢ – ‘
 
› ” • “ Ž 

’ ” › œ  ¢ – ’ › £ ¨ • ¢ • “ š ž 
˜ •
“ Ž
¢ ˜ › œ  ›
Ÿ
 ¢ – “
¡  Ÿ  › – ™ ‘ ¢ –  ¡ 
 ¢–“
“ Ž
¥ › œ ›
ž Ÿ 

© Ÿ
 • ™ – › • £! " # $ ¢% & ©
 ¢–“
¢  ” œ  ” £ œ ¢ ˜ –
› œ “ – š
ž Ÿ ž
›
Ÿ
š 
 ¢–“
  £ ™
 “ ’ —
‹ š 
 • › œ › £
Ž    ¥ ›
¢–“
š  ’ › £
˜– ¢ – “  Ÿ “ ” Ÿ  ˜ › š  “   ˜ Ž  ¢ –‘
 ¢ – “ “ Ž
—
 
 ˜ ’ ” › ”“ •
“
’ ”› ¥  š ’ ”› ¥
¥ › œ ›
©
Instalace v síti
 ¢ – “
 
› œ “ – š ” “ • š   ¢– “
©
+
Konfigura ní soubor
, - ./0 1
2 3 4 5
6
.7 8 9 :; 9 < = > ? ./? 8 9 > @ A ; B= C =
.D A J D < M9 A 1 @./N >
> ?
./?> C ? < C > @ 1 @./D
C ?> 0
C D
/9 E /D 8 0 F D
/- O 9 1
; D > G 7H A < ? I > @F D
D O 9 < ? I > @F D
.- ./0 1 A
. D A J D <A K L D > G7H A < ? I> @
> 9 J D
BP 9 M9 F D A 1 @. /N > @
C 9 G 7> D 8 ? / 9 E O B7 Q 7/> N K
Standardní umíst ní konfigura ního souboru
R
, - ./0 1
2 3 4 5
.D A J D <A
X
Y
S
6
.7 8 9 :; 9 < = > ? ./? 8 9 > @ A ; B= C =
9 E O B7Q 7/> N A < I 9 > D V J A C 9 A 1 @. /N >
Z[ \ ] ^ _ ` a b c d d d
O D A j 7/ ?
e
f g h i
/N QF /D
Y
C D
/9 E /D 8 0 F D
D O 9 < ? I> @QF
Z[ \ ] ^ _ x y b x z
e
{
| h i
/N QF /D
D O 9 < ? I> @QF
C ?> 0 /- O 9 1
.- ./0 1 9 QF M9
O <D
.- ./0 1 9 QF
J A C 9 A 1 @./N >
. D A J D <A K T 9 > @UB7 A 1 @. /N > @
D O 9 < ? I > @F D
.- ./0 1 A W
A 1 @ . / N > @ ; D > G 7H A < ? I > @F D
O <D 1 N > > = A ; ? P A M9
P ? <A I9 > D V j 9 1 = ; ? j C w
> ? . / ? 8 9 > ? V ; D > G7H A < ? I> @ . D A J D < /9 C -
; D > G 7H A < ? I > @F D
./?> C ? < C > @ 1 @./D
.- ./0 1 D 8 = O <D 1 N > > = k l m n o p oq rs t nk K u ? /D
O v 7F B = : 9 > 0 F D A j 78 ? / 9 B9 V M 9 / 9 C -
X
> ?
C D
A j 78 ? /9 B . - . /0 1 A
O < 78 = /> @F D
.D A J D <A
? C <9 . = v9
8 B? . /> @ ; D > G7H A < ? Q 7 K
> 9 > @ .- ./0 1 D 8 = O <D 1 N > > = k l m n o p oq rs t nk
O v @1 D
C D
.- ./0 1 A
}
7> C D ~ . K
Vynucené umíst ní konfigura ního souboru
R
 D ; A C
S
P > NM ? ; 0 F D
C € 8 D C A
> 9 8 - F D 8 A M9
. / ? > D 8 7/ M 7> 0 A 1 @ . / N > @ K  € 8 D C 9 1
C D
C D 1 D 8 .; 0 F D
. / ? > C ? < C > @ A 1 @ . / N > @ ; D > G 7H A < ? I > @F D
? C < 9 . = v 9 A j 78 ? /9 B9 V ? J -
. @/ 7 K ƒ 1 @ . / N > @ ; D > G 7H A < ? I > @F D
. D A J D <A V BP 9
1 € j 9 J w / > ? O v K O D /v 9 J ? A 1 @. /7/ ; D > G7H A < ? I> @ . D A J D < > ?
.D A J D <A
1 N B ./9M> D A
; D > G 7H A < ? Q 7 O v 7 O v 7F B = : 9 > @ P
9 E O B7Q 7/> N
. @‚D 8 w
B7J D 8 D B> 0
C 7.;
./?> 7Q9 8
BP 9 > ? . / ? 8 7/ C 8 N 1 ? P O € . D J - W
Definice konfigura ního souboru pomocí parametru p i spoušt ní
! " # # $ % & ' & # # " ( )* + , - . / 01 ) 2 1 3 ) 0 4 . 0 5 1 ) 6 7 " & # # " 8" 9 " #
! # : # $ : " ; % % ' % & 9 < # ! $ = 9 > : < ? %< ? " ! > ! # $ # : ' " # 6 @ # # " ? " : : 8 # " & A
8" : "! " : >! $ & B # 6
C # D 8 " E % ' " # < " < ; %B # F " ! " ? G 8 " 9 " # 8 % H " ' " I & # # " J ! # $ 9 : $ ! $ " < H # & 9 6 ( ) * K + , - . /
01 )21 3)
0 4 . 051 ) , L . - . 3,L M K " K( )* +, - ./
01 )21 3)
0 4.051 ) ,
L . - . 3,L M KJ
@ 9 % : " ; % % ' % ' " ?
! " & N ? = $ I 'D & I 'D " & N " < ! " B % ? 6 O > ! $ ? & I 'D
" ! # $ #8 " ! % ! # < ? P P G & N < ? " B % ? : " I 'D ! > $ " < Q
R
S 6 7 ? > ! $ ? : #D # ! " ? & 9 T I % D : # %6
U V WV X Y Z [ \ ] ^_ `[Z a _ V b c [ d e Z f g h i j k l m n n i o p k m q i n r
s t uv wx y z {
| }~ €  ‚ ƒ „ ~ €  ‚ ƒ … † ‡ †
ˆ ‰ Š ‹ }~ Œ   Ž   ‰ € ƒ | † ~  €  ‚ ƒ …   
| }~ €  ‚ ƒ „ ~ €  ‚ ƒ … † ‡ †
ˆ ‰ Š ‘ ’ “ ” • – • ” — “‘ ~  € ‚ ƒ …  
| }~ €  ‚ ƒ „ ~ €  ‚ ƒ … † ‡ †
ˆ
‰ Š ˜ ™ “  Ž š › ƒ € † ~ œ  | €    Ž š ~ ž   Ÿ  ›  ~ ‰ € € †  š ¡ † €     ~ ” ‡ ¢ £  € † €~ “ ‹ † £ £
— £Ÿ † €~ ¤ |ƒ £
“ † š š     ¥ ~  € ‚ ƒ …   ˜
 † š ›  € ¨ …  
Vynucené umíst ¦ ní konfigura§ ního souboru v souboru
© x ª u « ¬ ­ ® x ¯ x ª ° ¬ ¯ ± ® t ² « ® ­ ± ³ ¬ ´ µ u w¶ ° ± ª u « ¬ ´ µ u v ­ µ · ²¸ ± ¯ x ¹ µ uº ­ « ­ ± » ­ ¯ ± y ° · ²µ ­ ¼ x ¬ ¼ « ­ ± » ­ ¯ ±
 † š ›  € ¨ …  ½ v ¬° ¯¾ «° µ x ¿º À ¶ u ¼ x y ¯° « À t² «z «¬Áª ± Â Ã Ä Å Æ Ç È ¾ º ­ y x ¬­ º ­ ¬­ ¶ ® É «­ » ± µ x «¬x ¼ °µ u
« ® ­ ¹ u¼ À ¼ ¬­ ª ½ Ê ° µ ° µ u ¬t ° » x ± ® ¯ x ¼ ­ ¼ x ¬ ¼ ³ ° ¿º µ z ²v ­ µ z µ x ¼ ³ ° ¿º ® ­ ¹ u¬ x ¹ u¿º ¼ « u¬² Ë« ­ ± » ­ ¯
 † š ›  € ¨ …    Ì ° « ® ­ w° ¹ µ ¾ ® ¯ ­ ¿ ° w­ ± ²µ « ¬ x w x ¿ ²Í Ç Î x w ³ u ¼ ¾ º ­ y ­ ± ¬ ­ º ­ ¬ ­ ¶ ® É « ­ » ± Ì ° ¬ ­ ½ Ê ° « ° µ x « ¬ x ¼ ° µ u
¼ ¶ ¬ x º ± Ì° ² µ x ¼ ³ ° ¿º µ z ¯ ­ ¶ ³ ²t± Ìu¿ u ª ­ y ± wz « z « ¬Á ª ± Â Ã Ä Å Æ Ç
È ¶ º w° y ° ª
v ¬­ ª ± ½ Ê ° « ° ¬­ ¬­ µ x « ¬ x ¼ ° µ u ¼ ¶ ¬ x º ± Ì° ² µ x ¼ ³ ° ¿º µ z ª ­ y ± wz « z « ¬Á ª ± Â Ã Ä Å Æ ½ v ¬° ¯ Á
® ­ ± Ê u¼ x Ì u ¼ w x « ¬µ u v ­ µ · ²¸ ± ¯ x ¹ µ u « ­ ± » ­ ¯ z ½ w¶ ° ¬ uª ¬ ­ ¶ ® É « ­ » ° ª
y ° · ²µ ­ ¼ x ¬ ® ­ ± ¶ ° ¿ ° « ¬± v °
v ­ µ · ²¸ ± ¯ x ¹ µ uª ± « ­ ± » ­ ¯ ± ½ µ ²v ­ w² Ì ° º ­ µ À ¶ ° ¼ Ëv ¬ ° ¯ ¾ Ì ° ® ¯ ­ v x Ê y ­ ± v ­ ª ® ­ µ ° µ ¬± « z « ¬ Á ª ± Ì ²µ ¾ Í Ç
Ï ª u « ¬ ´ µ u « ­ ± » ­ ¯ ± « ° y ° · ²µ ± Ì ° ® ­ ª ­ ¿ u ® ¯ ­ ª ´ µ µ Á   Ž   —  £ † – ƒ š ‹ « ­ ± » ­ ¯ ±  † š ›  € ¨ …    Ç È ¬ Á ¬ ­
® ¯­ª ´µ µ Á «° ¶ xy À¼ À ¿° «¬x½ v xª
± v ­ µ ¹ ° µ x ¶ ® ´ ¬µ ¾ ª
ª À » ¾ ¬ v ­ µ · ²¸ ± ¯ x ¹ µ u « ­ ± » ­ ¯ ± ª u « ¬ ´ µ Ç Ð ° wº ­ « ¬ ° Ì µ ­ ½ ¶ y x Ì ° ¿ ° « ¬ x
w­ ª u¬v ° ª ½ µ ° » ­ µ ° Ç Ñ ¬Á ¬­ ¿ ° « ¬´ « z « ¬Á ª
y ­ ® wµ u v ­ µ v ¯ Á ¬µ u µ À ¶ ° ¼ v ­ µ · ²¸ ± ¯ x ¹ µ uº ­
« ­ ± » ­ ¯ ± ® ¯ ­ ® t u « w± ³ µ ­ ± v ­ ª ® ­ µ ° µ ¬± Ç
Ò À « x y z ® ­ ± Ê ²¬ u « z « ¬ Á ª ­ ¼ ¾ ¿ º ® ¯ ­ ª ´ µ µ ¾ ¿ º x ® ­ w­ Ê ° v ¶ ¯ ° ¸ ² « ¬ ¯ z Ì « ­ ± « º ­ y µ Á ½ Ì x v ­ ® t ² y ° · ²µ ² ¿ ² µ x
® t uv x ¶ ­ ¼ Á t À y ¿ ° Ç
Kontrola umíst Ó ní konfigura Ô ního souboru
Õ º ¿ ° ¬ ° Ö w² ¶ Ì ² « ¬ ²¬ x v ¬± À wµ u ± ª u « ¬ ´ µ u v ­ µ · ²¸ ± ¯ x ¹ µ uº ­ « ­ ± » ­ ¯ ± ½ ® ­ « ¬± ® ± Ì ¬ ° µ À « w° y ± Ì u ¿ uª
× Ç È µ x» uy ¿° «z «¬Áª ± Â Ã Ä Å Æ
Ø Ç È ¶­» ¯x¶°µ Áª
y ²x w­ ¸ ­ ¼ Á ª
­ v µ ´ « ¬²« v µ ´ ¬° ¬wx ¹ u¬v ­ Ë
« ¬ ² « v µ ´ ¬ ° v ­ ª » ²µ x ¿ ² v w À ¼ ° « Ù
È
y x w ³ uª
¶­» ¯x¶°µ Áª
Û ÜÝ Þ Ý ÜÝ ßà Ý
ü
ôõ ù
¶ ¼ ­ w¬° ® t uv x ¶ © À ® ­ ¼ ´ y x Ö Ä
Shift-Ctrl Ú
y ²x w­ ¸ ­ ¼ Á ª
Další
¶® É «­» °ª {
® ¯­ ¸ ¯xª ± Ç
Í Ç s ­ v ± y ¼ ­ v µ ´ ¬ ­ ¬ ­ ¬ w x ¹ u¬ v ­ µ ° µ u½
x y ¼ x v ¯ À ¬ v w° ® µ ´ ¬° y ­ ­ » ¯ À ¶ v ± Ç
­ v µ ´ µ x w° ¶ µ ° ¬ ° µ À ¶ ° ¼ v ­ µ · ²¸ ± ¯ x ¹ µ uº ­ « ­ ± » ­ ¯ ± ® ­ y ® ­ w­ Ê v ­ ±
á â ã Ý ä å æ ç è é êë ì í î è ï ð ñ è ð ò ó æ ç è ê ô õö ì è î ó ÷ ø ù î õ ð è ñ è êú ä û ó ò ó ü ý è ò þ è ÷ ù æ ÿ í î ù ò ç ó ó ÿ
ó ðóæ ï ùò ÿæ øîó øèü
òùÿö ù÷
÷
êó ü ó
ì ó ñ è êó æ ñ è ð òæ
þè
ì ÿ ù
õðò ä
Vzorový konfigura ní soubor
û ó ÿæ ç ð ðò ü
ð ò ù ì ç ù ø ç ì õü
ì è ì ù êè î ì è ÿ ó ì ë æ ø ù ì õ ð ó æ ÷ ó ø æ
ü õðò ì è÷ ó ì ù ü õðò æ ø èì
î í ÿ ê ù ç ì õ ð ó æ ÷ ó ø ð ì ù ð ò ù ï è ì õü ë ä
ü
ì ÿ òè øú ü
ëï ù òè êè ì ù
þ õ ð êæ ô ì
î ï ú ôè æ ï è ç èì ú ñ î
ü
ü õ ð ò ì ù
ð ó ÷ ö î ÿ ó
õøæ ýè æ
ëï ù òè êë
è ì ò ó ð ó æ ÷ ó ø ý è æ ü õ ð ò ì ï ù ç ø è ð í þ ë ð ëì ð ò ù ê ù ñ õ ð ð ò ü æ ù ü í
ì í î è ï ! Ü " # $ %â ß â ä
û ó ÿ æ ç ñ ñ è òè ì ÿ òè ø í î í ÿ êù ç ì õ ì ù ð ò ù ï è ì õ î ü ì ëòö ü ç ó ð ðò ü æ îÿ ó
ý è ô ò ï ê ù ð òì õ ÿ ó ì ë æ ø ù ñ ë ì è ü ù ý õö ç ó ð ò ù ì ó æ
è òè ï î ó ø ó ï ú ÿ ó ì ë æ ø ù ì õ ð ó æ ÷ ó ø æ
õø ó ï ù ò ý ù ÿ ó ï î ó ø ó ï ú ð ó æ ÷ ó ø ì ÿ òè ø ó æ
ó òó ü
ÿ ó
ëï ù òè êè ä & ô ëñ ì ë æ
ëë ò òó î í ÿ êù ç ì õ ÿ ó ì ë æ ø ù ñ è ä
ø ù ï ëòö ì è ÷ ó
ëï ù òè ê ö ÿ òè þ õ
Kapitola 38. Typy datových soubor
û øó øùü
ï ì ëò þ ì õü
ó øü í òæ
óæ
õï í ÿ
ø í ñë ø î ì
øó ø ùü æ ö ì ÿ òè ø
ò
ç ù òó ï ú ñ ðó æ ÷ ó ø ä
ü ù ý õ ó ø ü í ò æ ì ëï è ø î í êì õö
óæ
ÿ òè ø
î ì ëñ ý ð ó æ æ êó
õï ù ì ú ë ý ëì ú ü ë
øó øùü
èì
ï è
ä
! " #
$
P ípona souboru
Obsah souboru
Formát
%& '(
) * + , - . / 01 * 2 3 4 * + 5 * 6
7 0/ 8 6/ 9
%& ':
;/ . < = * 2 3 4 * + 5 * 6 > 4 * + , - . / 01 * 2 ? @ + 4 * + 5 * 6+
7 0/ 8 6/ 9
%A B C
) <D/ [email protected] @ E,</ 3 1F F * . / * G
7 0/ 8 6/ 9
%A B :
;/ . < = * 2 3 4 * + 5 * 6 > 4 < D / - @ + @ E , < / 3 1 F
F*./*G
7 0/ 8 6/ 9
%H 'I
J 6 * K< > G
L < = G* 2 3
%H M &
J , < . N 04 > 6 < 4 5 O > 4 * + , - . / 01 * 2 ? @ + 4 * + 5 * 6+
7 0/ 8 6/ 9
%PA H
7 0G* 2 8 @ - N - N 6 * . 0Q 0G- R0D - 1 0
7 0/ 8 6/ 9
%'S T
;/ U* [email protected] - 1 < > 5 0G* 2 ? @ - N E VG6 - / 4 U* [email protected] - W / 9 > R9W X
- G. YZ
7 0/ 8 6/ 9
%&[ (
\ ] . * 2 - 1 9 G- 5 + R> -
L < = G* 2 3
%^ :^
L < = G* 2 3 4 * + 5 * 6
L < = G* 2 3
%H _ '
` 3 @ E6-
L < = G* 2 3
%( C^
) * + 5 * 6 > * / G6 * R/ 91 F * @ E 6/ 3 1 F
L < = G* 2 3
%a B b
L 6 - / 4 U* [email protected] - W / 9 > R9W
L < = G* 2 3
%H[ c
J * RO Q * / * 2 3 N * , - .
L < = G* 2 3
d e f g h i j k l m n o h p q l r l m s j t u j q v w x y z { q p h t v q h o l g | } | h } ~ r € ~  t ‚ e r g t s o i n t p ƒ t j „ …e q s † s i ‡
g t v s j i n rˆ q h ‡ †‰ † d € m  i ‡ i v g h t v p ˆ ‚ i t ƒ } | g  i s j q l p Š i h i n } r l i n t p ƒ t j | n h i Š e ‹ m t Š v ‹ e q ˆ j t €  o Œ i e k v o
s t p € i s r s t e t p ˆ e i  € i } Œ i l m e | € ~  t ‚ e r n t p ƒ t j | s t Š v i e t } ~ } q h s r s t e t p Ž   † ‘ h t m t h t ‡ „ } t ‡ p Š i
e ~ € i } € ~  t ‚ e rm t n t p ƒ t j p } | h } t i e h q g ˆ ‚ i n i s t e i l m ~ Š v ‹ e t s „ } t ‡ e rm t n t p ƒ t j p ˆ Š q g t s j } e r € e q g
s r s t e | n i s t p ‚ oŠ i € e q g ’ “ ’ ˆ q t n h q h e r € e q g | s r s t e | n i s t n p e t p t Š i ‡ e p s t € o l o ‡ t s j q } q … s t n  i ‡ e r
€ e q g s rs t e | s oht v € q e og e i ‰ †
Kapitola 39. Struktura souboru pro nastavení
databází
d n | n h ‹ v p w j t v q n o v „ ‚ i h i s i ‡ e q n h q } o h s q j q j q v i h j | s o s t Š i e r g j „ € e k v ‡ q h q ƒ ~ € rv ˆ q s o
s o s t Š t } ~ e r s t p € i } | ƒ r j q h € i n i € e q v p s i ‡ e q n h q } i e k l m s o s t Š i e r † i ‡ oe k ‡ q Š ˆ g h i j k e i  € i
s i ‡ e q n h q } o h q g h i j k Š i h i ƒ q } ‚ ‡ | € q ‡ q h j p e f ˆ Š i s om  q Œ t } q l r m i n  t †
t p ƒ t j ˆ g h i j k t ƒ n q m p Š i } Œ i l m e q e q n h q } i e rˆ Š i p  t ‚ i e } s t ‡ q ‡ j i n ~ o
m  q } e rm t q ‡ j i n ~ i n | n h ‹ v p
w j t v q q v ~ e ~ € i } Ž  † t p ƒ t j Š i } i t j v ~ h p z … h i e n oƒ  i z qj g p s q e u p q u i ‰ † t ‡ j t ƒ e k
s t s o n Š q € | g q z Š i v ov t j t € n q m h ‹ h t s r j p g | † d i Œ g ij ‹ oe t j v q l i t Š q € | l i z  € i e q  ‹ € h e q
n h j ~ e g ~ l m v i € oe ~j t ‡ e rm t g t e n t j l o q
ˆ g h i j ‹ n i € q ƒ k } ~ n h q e ‡ q j ‡ o € q l r e q oe h i j e i h p
…
‰ † j t s t h i ƒ| n| n h ‹ v p w j t v q } Œ q g s t ‡ j t ƒ e ~ € e q  t n h Š q € | g q z e i e r
e i € ƒ | h e ~ † e n h q  q l i t !ƒ n "q m p Š i p g ~ € g t } k n t p ƒ t j Ž  ˆ g h i j k  € i s t p € i p s j q } t } q h †
#
 o p s j q } t } ~ e r Š i h i ƒ q € q l m t } q h n h j p g h p j p n t p ƒ t j p † ‘ i Š v ‹ e q Š i h i ƒ q ‡ t ‡ j ‚ i h s t ‡ v re g p ˆ ‚ i
} Œ i l m e | i  i v i e h | n t p ƒ t j p v p n r ƒ k h n s j ~ } e f p € q } i e | † t € e q v i e ~ ˆ ‚ i g i g q ‚ ‡ ‹ t h i } r j q l r € e q l i } i
t jv ~ hp
$
% & ' ( ) * ( +
, - ./ 0 1 2 3
4 5 6 - , 7 8 2-
8 9 5 4 : 5 3 / 4 9 ; / < /,
, /. 2= > - ? 9 3 /@ 9 < / ? 8 9 A 6 9
% B & ' ( ) * ( +
C 5 6 - 4
: @3 7 6
8 7 5 0 . 9D - ;7 E F 4 8 G
? : M . 5 0 7 , K 2; N ? 9 : . F 8 /,
% & ' ( ) * (
Z [email protected] 6 2- @ 9
[
B
4 9 HI / : @ 3 6 J K 9 H7
: L /, 5
( P Q R S T P U V W X ( P ( W
.5 - 0 5 @-
4 5
: 5 - ? 7
9 2 @ >0 - 2 J K H? 7 ; 7 ; - ? 9 3 L /2 > ? 6 @ F < 7 8 1 ,
5 27 3 /@ 9 < / ? 8 9 A 6 J
: @3 6 - O
( P Q R S T P Y V W X ( P ( W B +
;7 8 F . H7 4 - ;/< / O
% \ Q ] ^ ( _ X S +
`
% a Q ] b R c d +
`
% e d Qf d QB +
`
% P ( S c d
% ) ] c T ^ ' B +
`
% ) ] c T ^ ' B +
% B P ( S c d +
`
% P ( S c d
`
`
i i i
`
P g a d V W a ] R ' P e W +
`
% ) ] c T ^ ' B +
`
% ) ] c T ^ ' B +
`
`
P g a d V W a Q ] h d ) P W +
`
`
[
? 8 9 6 -
i i i
% B P ( S c d +
% B a Q ] b R c d +
i i i
% B \ Q ] ^ ( _ X S +
9 E 4 F
4 7
>8
><7
5 0 . 9D - ;7 : @3 7 6
; 7
4 7 8
: @5
4 9 290 F ? 5 3 G D 5
% e d Qf d Q + K 3 ;7 D 5 E
: 5 : >. 2 9 0 - H6 J
% ) ] c T ^ ' + K 3
: @3 6 J
Z [email protected] 6 2- @ J
: L >: 5 ;7 8 / ;7 : 5 : . F 8 9 3
: @3 6 M
; .5 -
: @ 5 ;7 6 2M
8 ><D E ; .5 -
9 2 @ >0 - 2 7 < D
9 ;7 4 7 8
: @5
;7
: @3 6 -
: 5 : . F8 5
: L >: 5 ;7 8 / 6
: 5 : >. 2 9 0 - H6 J
: 5 : . F 8 J ;7 4 8 5 2H>3 G
% a Q ] b R c d + N C @3 7 6
0 5 4 M
.7 @3 7 @-
N C @3 6 J
9
% a Q ] b R c d +
4 3 9 : @3 6 J
% P ( S c d +
% P ( S c d +
4 F H7 5 0 . 9 D - ;/
. H5 - : < 7 2 9 0 - H6 J N
8 F . H7 4 - ;/< / O
Prvek <profile>
!" # $ %& ' ( )*+
), - *. "
% a Q ] b R c d +
Název atributu
Popis
/01 23
4 5 6 7 8 9 : ; <=>? @ A 7 B C; B 5 6 7 8 D 7 6 ; E : F 6 G 8 H =F >; I ; 8 J K ; L B M D N D CJ K ?
O : ; K F 9 P = 9 P =9 ; Q; 8 5 B G L H F CF E 5 6 = @ R ; K ; S G C; T ; C; B 5 6 8 ? D = 8 N E G: 5 C7 6 7
D 7 6 B F K ? 9 P 7 H B F D CF 8 7 B U S T 9 P =9 ; Q7 B G @
V 2 WX YZ [3
R ; 9 =D 9 P =9 ; Q7 B G @ \ H 7 >6 7 6 F H F C 9 ; H : ; E B MQ] G 9 ; 9 =D B J =B <; :K F S 7 =
9 P =9 ; Q7 B G^ L C7 : J E ? H ; ? 6 ; E : F 6 7 B N 8 H =F >; I ; 8 J K ; L B M 9 P = 9 P =9 ; Q; 8 5 B G @
_ ` a b cd ` e f gh i j k l b d k b l` m ln d b o p q r s t u v w
Název prvku
Popis
x W 2 Yy 2 Yz
A 7 B C; 9 :8 7 L ; E D F T ? Q7 9 F : F K 7 C: N 9 P =9 ; Q7 B G L H F CF E 5 6 ; 8 J K ? D 7 :8 7 :? @
R :8 7 L [ Y{ | Z } 2 K ? DG ; E DF T ; 8 F C 9 :5 8 M Q7 H 7B 9 :8 7 L W 2 Yy 2 Y @ R :8 7 L Q7
9 : 5 6 H B U ^ 8 7 ] L 7 : J B F D CF 8 7 B G Q7 ; E D F ~ 7 B ; 8 Q7 T ; F C: =E ? C7 S T @
x0€}2z
A 7 B C; 9 :8 7 L ; E D F T ? Q7 9 ; 9 =D D C:? L C? : N H F CF E 5 6 ; 8 J CF E ? >L N @  7 <=B =S 7
9 : ; <=>? K ? D G ; E D F T ; 8 F C H 8 M CF E ? >L N ‚ CF E ? >L ? 9 : ; Q7 L Cƒ F CF E ? >L ? E ; H ƒ @
Prvek
„ … †
‡ ˆ †
‡ ‰
_ ` a b cd ` e f ge i Š k l ‹a b kŒ m ln d b o  v qŽ v q w
Název atributu
Popis
[23
A N 9 H F CF E 5 6 ; 8 J T ; D 7 :8 7 :? @  6 7 B F D CF 8 =C CN C; T ; H B ; CN ‚
‘ ’ “ ” • – — ˜ ™ š › œ ž Ÿ ¡ ¢ ¡ ¢ ‘ ’ “ ” • – — £ • ¤ ¥ ¦ ˜ ™ š › œ ž §¨ © ª «¬ š ­ ® ¯ ° © ±
‘ ² ³ ³ ´ – ˜ µ œ š­ ¶ ­ ·¸ ¨ ¹ º ¨ ž š» ž š
‘ ² ¼ ³ ´ – ˜ µ ½ ¨ ¹ º ¶ž š» ž š
‘ ² ³ ” • • — ³ ³ ˜ µ œ š­ ¶ ­ ·¸ ¾ œ œ ž ¶ ¶
¿ÀÁ
ª  à ž » Ä › ¸› Å Â Ã ž Æ ž Å ­ ¶ Ç È Å ½ ¡ É ž É ¸ž š Ê ¶ ž Ë Â ¶ ½ ¶ ¸Ê Ë Ì š ­ Ë › ¬ Í ¬ ­ Î ¸ Ï Ð
¬ Í ¬ ­ έ » › œ ÑË Í ž ¸Ò à œ Ã ž ¬ ­ Ç È Ñ¸ ¬ ­ Ä ¬ š ­ Ë Ò Æ Æ ­ Ç ¿ À
Název atributu
Popis
¿ “ — “Á
ª  à ž » ™ Ä š » ž šÇ ¡ ¸› É ¡ Λ É Îž Ä ž · Æ ­ » Â Æ » Æ › ¶ ¸› » ž Æ Ñ ™ »
­ » Â Ä › œ ќ ¬ › Æ ž ž œ Ï Ð ¬ Í ¬ ­ έ » › œ ÑË Í ž ¸Ò à œ Ã ž ¬ ­ Ç È Ñ¸ ¬ ­ Ä ¬ š ­ Ë Ò Æ Æ ­ Ç
¿ “ — “
•’—• Á
! Í ¬ ­ έ » › œ Ñ Í ž ¸Ò à ž œ ¬ š ­ ¬ Í ¬ ­ Ξ Æ Ñ É Ä › ¸› Å Â Ã Ï ¨ ½ Æ ¸› " ž ¬ Í ¬ ­ έ » › œ Ñ ­
͞ ¸Ò à œ ž Ξ à  » ¶ Â Æ › ¸½ ¬ Ç Ä › ¸› Å Â Ã ­ » Ê ­ ¶ ž š» ž šÇ ¡ ¬ ­ Ä š­ Å Æ ­ ¶ ¸ Ã ž Æ › Ê à ¸
» Ä ­ É Ç Ë ž Æ ¸› œ É ¬ Í Ñ¶ Ç # Æ Ê Ë Ç ™ Ä š » ž šÇ Ï Ð ¬ Í ¬ ­ έ » › œ ÑË Í ž ¸Ò à œ Ã ž ¬ ­ Ç È Ñ¸ ¬ š ­ Ë Ò Æ Æ Ê Ã › ¶ ¸Ç ¬ Ç Îќ Ñ Æ Ò É ¸ž š Ê ­ Ä Æ ­ ¸½ Ï ª  à ž » ¬ š ­ Ë Ò Æ Æ Ê Îž
¸Íž Å › » ͞ ¸Ò à œ Ç Ã › » ÍѸ Ë ž Ã Ã Æ › É ½ $ Ï º à ž ¬ ­ Ç È Ñ¸ ¸½ ¸­ ¬ š­ Ë Ò Æ Æ Ê %
‘ ¿ “ — “ ˜ ª  à ž » ™ Ä š » ž šÇ «› ¸š Å Ç ¸ ¿ “ — “ ¬ š» É Ç ³ — “ — “ ±
‘ ¿ À ˜ ª  à ž » Ä › ¸› Å Â Ã ž Æ ž Å ­ Ä › ¸› Å Â Ã ­ » Ê ¶ Ç È Å ½ «› ¸š Å Ç ¸ ¿ À ¬ š» É Ç
³ — “ — “±
‘ ¤ ¿ ˜ ! Í › # ­ » › œ Ñ ÎË Ê Æ ­ «Ã › Ä Â »  ¶ ž » ¬ Í › # ­ » › œ ÑË Ä › ­ & Ç ±
‘ ' ( ¿ ˜ ! Í › # ­ » › œ Ñ ž ¶ ­ «Ã › Ä Â »  ¶ ž » ¬ Í › # ­ » › œ ÑË Ä › ­ & Ç ±
! ÍÑÉ › Ä %
• ’ — • Á ) * + , - . + Á / $ ¿ “ — “$ 0 1* 2 3 Á $ ¿ À $ 14 , * Á $ ¤ ¿ $ 15 6 * Á $
( ¿ $ 1* 2 7 Á 6 )
8 9 : ; <= 9 > ? @A B C D E ; = D ; E9 F EG = ; H I J KL J K M
N OP Q R S T U V W U V X Y Z [ \ ] ^ _Q ` Y ^ a Q \ bO cZ ^ bd e
Prvek
f g h i j k l
m n o p qr n s t uv w x y z {o p y| } z~ r p H €  ‚ J M
Název atributu
Popis
ƒ„…U†
‡ d ` b\ Z ^ ˆR d e ‰ d [ bŠ ‹ Œ OY ‹ \ ` Y  ` Y O^ _Q Ž  [ ˆQ  ^ _‘  bd ` d b\ Z ^ ˆQ R ’
“ ” • – — ˜ ™ š › œ  ž Ÿ ¡  ¢ £ ¤ ¥¦§ ¦¨ © ª « ¬ ­¤ ¡ ®¯
“ ” – ° ± š ² › œ  ž Ÿ ¡  ¢ ž ¬ £ ³
´˜µ¶ š·¸¹˜¶ ±·º ˜»
¼ ½ ¾ ¤ ¿ ® ž Ÿ ¡ ³ ¿ £  ® ž ½ ¾ ¦À
Á Â Ã Ä ÅÆ Â Ç È ÉÊ Ë Ì Í Î Ä Æ Í Ä ÎÂ Ï ÎÐ Æ Ä Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×
Název prvku
Popis
Ø ™– ¹Ùº ±Ú
œ ¤ § ®¬ ª «¿ ¤ ¡ ¬ ž ¢  Û Ÿ ­¤ ¦§ ¥¬ «Ü  ¨ ¤ ¬ ª Ý ©¢ Ÿ Þ § ß Ü ¢ ¬ Ÿ ª ¨ ¦ ¿ £  ® ž ½ ¾ ¦ À
Prvek
! " # $ %& " ' ( ) * + , - . /# $ -0 1 .2 & $ 3 4 5 6 7 8 9 :
Název atributu
;<=>?
Popis
@ A B C D E FG H I JG K L FG M G N OP Q B G R I Q Q M G D G S T U D E FG Q M G D G S V JQ R S W FN P Q
B P M XS S V T
U D EFG B KP JE Y Q OI Q Y P D Z [
\ ] ^ _ `a b c d`e`f g dh i j h kh l f m n a o do p g q `
\ r s t u v w _ x j kc y z {| kh p h a }
\ ~ w € v  ‚ ƒ ] ^ _ `a b c d`e`f g dh i j i h „ b f d}
\ … _ | h } † o a c `‡ b ˆ
\ ‰ _ | h } † o a c `‡ b Š
\ ‹ Œ N P Q E D S XŽ G 
\ r s t Œ R N OP Y P D Q
\ ‹ ~ t ‹ Œ R N OP  ‘ ’ 
\ ‚ “ Œ R N OP @ ”
\ ~ w v  Œ I • D I M E OXJA
\  w v – ‚ v ^ Œ D E JQ — M A JM P  G S 
\ s ~ ^ – ‚ v ^ Œ D E JQ — — P D X˜XI E Ž G
\ ™s Œ I•D šU
\ ~ r ‚ ƒ › ‚ – ‚ v Œ N JE M D E J
U D E FG B K P JE Y Q OI Q B K P FG I JZ [
\ ] ^ _ `a b c d`e`f g dh i j h kh l f m n a o do p g q `
\ r – t v _ c g q b n j ih „b f d}
\ œ œ œD  O G O ž G D G ˜ XS P M E J O XY P M P OS V D E O Ÿ  C D E F G T ‘   I O E D F G Q M G D G S M G
M ž P K P M V — N P Q Y P K Q ¡ ¢£ ¤ £ D P D E S V — N X S N J E O E Ž  N A N J V — Q ¥ K P — E T
r–t v¦
§  ž G M N OP Q B G R I Q M D E JE Y  ž XT
^ v › w] ~¦
‘ P B XN C D EFG T @ A JP B P B XN A N G P Y FG M Q F S E B  T M D XE OP ¨ P M V — P I S W B KP
ž E D  M  S  E G D XJE Ž X B K P FG I JZ T
› s w v¦
‘ P I Q D —  Y L J B P OP © I E M D G ˜XS XŽ X B K P FG I JQ B  G M ž E JE ž R N G OS I Q E
S E Y D S Q JE M G ˜P K— W N G ž S E — Q ªS E B  T D G ˜XS XŽ G N G ž S E — Q N P Q  E D S XŽ «H Ož G
M Ÿ G Ž ¬ S A B  B Q N JS V ¬ P D S P JA Q OP © XJ D P N E — P N JE JS V JE Y Q OI A M D E JE Y  ž X E
ž D G ž E D E J ­ ® ” B I E ž H I JG KL — Ož G N G ž S E — ¬ P D S P J ž D E JE Y  ž G S E R N JT
­ ® ” B I E ž — Q N  M K JXJ B KP I E © D P Q B P OP © I Q D M W ¬ P D S P JA Œ XD G S JX˜XI  JP K
E B P B XN T ‘ P B XN FG ž P Y KE ž G S M S E Y D Ž G H XD G S JX˜XI  JP K Y Q D G Q OP © G S D P
D E JE Y  ž G T
§ E B  T B K P D G ˜XS XŽ X N P Q  E D S XŽ P M V N P Q N JE M A Ož G M A JM P  XJ JE Y Q OI Q
Název atributu
Popis
! " # # $ H D P S  M OP © XJ ¬ P D S P JA % " & ' ( ) & $ E
* " & t + › ‚ r + & $ T ‘ P JP — Ož G M D G ˜XS XŽ X B K P FG I JQ Q B P OP © I A
N P Q  E D S XŽ P M V ¬ P N A N JV — Q S E N JE M XJ E JK XY Q J › s w  v ¦ & , - , . ! " # # / 0 & T 1 D XE OP ¨ P M — P I S W N D G ˜XS XŽ  B K P FG I JQ
Y Q D G S E — N JW N P Q E D S XŽ P M V ¬ P N A N JV — Q ž P Y KE ž G S N G ž S E — M Ÿ G Ž ¬
B P OP © G I ž JE Y Q OI A H M JP — JP B  B E D W ' ( ) E t + › ‚ r + T
2–“sv¦
 B Z N P Y B  X E ž G S  ¬ P D S P JA T @ G S JP E JK XY Q J N G — Z © G P Y FG M XJ B P Q ž G M G
N OP Q B G R I Q JA B Q ] ^ T 3G ŒOX S E N JE M G S S E ¬ P D S P JQ – s ‚ H ž S E — G S  JP H © G
B XD W OP M  S  ¬ P D S P J D P JV JP B P OP © I A FG G Ÿ G S P E Q JP — E JXŽ I A S E C KP M S X
D E JE Y  ž G ªS E B  T B P — P Ž  JK X¨ ¨ G KZ H N G I M G S Ž  S G Y P 4 Q JP 5S Ž K G — G S J« T
‘ P D K P Y S WFŸ  XS ˜P K— E Ž G Ož G S E OV ž J M 6 © XM E JG ON I V B  KQ R Ž G T
7 8 9 : ;< 8 = > [email protected] A B C D : < C : D8 E DF < : G H I J K L M N
O PQ R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a bR c \ a d R _ eP f] a eg h
Kapitola 40. Komunikace se systémem
MicroStation
! " # & / / & $
& 3 / % % & / 0
$ % & % ' (
! 1
' 2 $
" " )
+ *" " ) + ,- . $ %
' 3 (
Konfigurace systému MicroStation
. & % $
. & / ' / # 5 6 $ 3 $ 7 8 9 : ; <= > 7 ?
DU DVW X Y
Z
[\ B Q ] V @ V[Q ^ _ A Q ^ ` a Q b
@ A BC D E FC _ c A C eC Z
[\ B Q ] V @ V[Q ^
- ' '% % & .$ 3 % $4
@ A B C D E F C 7 GH I J K L M N O O9 8P
D C Y c dE A @ef c Q ^ g[h Y B @ \ C
A Q
@ A BC D E FC = 9 R >S7 L ; O O T
@ i d[c @ \ f j k C dE
\C [email protected] ? E l [Df ^ @ ^ E ? l Y
[^ D V @ dQ l E ^ j Z m b C l U i @ A @ V ^ @ i F j V @ c V Q n
= oL N M P ; P S 9 R L = 9 R > S 7 L ; O O T L
p j q Q c Y A e D V C [^ D V @ dQ l @ d[ D U D V W X
l
c Q ^ g [h Y B @ w ^ fX
VQ a Q VQ
DQ Y v Q BY
r s t Z
u
e [^ @ X _ ^ C b
@ A B C D E F C j }^ @ i F j ~
i @ B @X C VB A Q
r s t Z
i BQ X ` ^ ^ W
« j ¬
^ E ? C l
DQ Y v Q BY
@
u
D i Y D V[V D ^ `e @ c ž X
DU DVW X
@ A B C D E F C 7 GH I J K L M N O O9 8P
DU DVW X Y
Z
[\ B Q ] V @ V[Q ^
i @ B @X C VBC X
r s t Z
c
u
? c Q i fBY eVC Z
}@ A BC D E F_ l
^ E ? l Y
­ ®
­ ®
X Q A Y dU
DU DVW X Y
Da Q A ^ ž
@ A BC D E FC _ A Q
r s t Z
D ^ E ? l C X
^ ` a Q b Y c @ ? Y eC
@ A B C D E F C = oL 7 G H I J K _
Q v D @a Q l @ [email protected]
u
D[ @Y VQ X @ V[\c U
X Q A Y dY
@ i F fi Q ^ Y
i BQ X ` ^ ^ E
DU DVW X Y
^ @ i F fc @ ? Q l W
? @ e[b
Z
X ` d c @ b A ž
[\ B Q ] V @ V[Q ^
¹ ¨C \a ^ U
x y z { |
}DQ Y v Q BU
Y dQ b C ^ U
©¥ ª ¥ _ v Y A C
i BQ X ` ^ ^ Q Y
x y z { | ³ ´ ¥ y ¸ y ¥ · ´
i Q VQ X
v Y A Q Y
Y c dE A E^ U
D i F fi Q ^ Q Y
\ C dž
^ E ? C l
\a E i E^
<: ; † A Q
@ A BC D E FC : ¯ T; O OM
±
<N O > j ] V @ ^ A @ B A ^ ` e D Q Y
[\ B Q ] V @ V[Q ^
@ ^ @ [email protected] l VC l
[email protected]
VC ^ VQ
@ i d[c @ \ C † j
Y c dE A @ef c Q ^ g[h Y B @ \ [ ^ @
Z
F E A \C _ Y l C Ÿ VC
A [D c j ² Q ^ g[h Y B @ w^ f D Q Y v Q B U
VU VQ
DQ Y v Q BU
³ ´ µ ¤ ³ ´ ¥ y
Y c dE A E^ U
}Q v l U c dC
Y b [l @ V C d i F [ l f \ C Y b [l @ V C d D c W c Q ^ g [h Y B @ \ [ D l Q e C ^ @ D V @ l C ^ f†_ A C g [^ Y e V C l
c Q ^ g[h Y B @ \ C
A Q
C ¦ [D VY ef\ f i @ B @ X C VB U _ Q A A ` dC ^ ž
^ f \ C D VY
A Q
A Q
DC eC A ^ E Q
@ A B C D E F ³ ´ µ | µ £ z ¤ ¶ ~ z ¤ · £ x ¶ ³ ´ ¥ y ¶ † j q F CeC VC d[ D [ Y c dE A @ V c Q ^ g[h Y B @ w^ f D Q Y v Q B U ^ ` c @ X
@v U
\ C D VY
D i Y D V[V j
X Q A Y dU
^ ` X b e DQ Y
°
X @ef ^ E ? C l
^ C v Q
DQ Y v Q BY
^ C i m e A C
Konfigura ní soubory MDL modul
Z
[email protected] c _ @v U
›Š Ž Œ ˜ Š œ
x y z { | ~ { ¡ ¢ £ ¤ ¥ i FC A
X C ? C B Q Y j § @ i f ¨ C V C  d[ i @ B @ X C V B i F fX Q
e @ c Q
x y z { |
€ x  ‚ ƒ „ … € †
‡ ˆ ‰Š ‹Œ ‰ˆ Ž   ‘ ’ ‰ “ ” • –  — Š ˜ ™Œ ˜ ˆ š ˜ ˆ — Œ Ž
k a \ C VC d[ D U D VW X
A Q ^ @ v f? C ^ W a Q [X i d[ \ [V^ fa Q
7 8 9 : ; <= > 7 Y i B @ l V C i B Q X ` ^ ^ Q Y
e [^ @ X
}^ @ i F j
DU DVW X Y
i Q b @ A Q l @^ W a Q
@ A BC D E FC j
j
Spušt ní systému GROMA z MicroStation
º
» C D Vd[b C v U [email protected]
r s t Z
u
i Q dQ b c Y
D i B E l ^ ` i B Q l C A C ^ @ [^ D V @ d @ \ C
D i Y D V[V ? Z
A Q
X C ^ Y
[\ B Q ] V @ V[Q ^
^ C v Q
i @ dC VY
c Q X Y ^ [c @ w^ f Q c ^ Q
DU DVW X Y
r s t Z
\a Q l E e @ c Q
Z
u _ c VC Bž
DC
[\ B Q ] V @ V[Q ^ † j q Q A dC
^ C v Q
Z
i Q VFC v U
i F fc @ ? C X
DU DVW X Y
Z
[\ B Q ] V @ V[Q ^
@ c Q ^ g[h Y B @ \ C i Q A dC
{ ¡ ¢
¢ z | ¡
[\ B Q ] V @ V[Q ^ j q Q
D ^ E ? l C X
@ i d[c @ \ C i B Q Z
X m b C VC a [email protected] l ^ f Q c ^ Q
u
@ eC
Q A [email protected] l \C _ X m b C VC
i F fc @ ? X m b C VC
l U l Q dE^ f VQ a Q VQ
r s t Z
[\ B Q ] V @ V[Q ^
i F C A \ a Q ? fa Q
x y z { | j ¼ C ^ VQ
i F fc @ ? Y eC ? Q v B @ ? C ^ Q X @ dW
@Y VQ X @ V[\c U
Di Y ¨V` ^
DU DVW X
}e C D V E d C ^ @ l B \ a Y _ [ c A U b i B @ \ Y e C V C l
i BQ h B @X Y
r s t Z
u
DU DVW X
A Q i d^ [V e @ c Q
? l ` V ¨ [V ^ @
\ C dQ Y
DU DVW X Y
Q v B @ ? Q l c Y
X [^ [X @ d[? Q l @ V ^ @ [c Q ^ Y j
] U DVW X
r s t Z
q Q
u
C B­ B @ gV v Q a Y b C d ^ C Y X Q b
l C
A l Q Y
j ] i Y D
VC
c Q X Y ^ [c @ w^ f X Q A Y d ? C
p j ] i Y D
VC
DU DVW X
r s t Z
D i Q Y ¨ V ` ^ f D V fX V Q
q Q
l ¨C
Di Y ¨V` ^ f r s t Z
\a Q l E
Y eC
Di Q Y ¨V` ^ f C ¦ VC B^ f\a
@ i d[c @ \ f_ e C V C A U
^ Y V^ Q
D i Y D V[V D U D VW X
c BQ \f\a n
u
DVCe^ ` e @ c Q
u
r s t Z
D i @ B @X C VBC X
i @ B @X C VBC X
@Y VQ X @ V[\c U
l
DU DVW X Y
DU DVW X Y
Z
€
„ 
u
l ž ¨C Y l C A C ^ ž X
¸ ‚
!  ¡  „
? i m DQ v C X
j Z m b C VC
j
D [ l U Vl Q F [V [c Q ^ Y
i BQ
j
^ @ l E b C c Q X Y ^ [c @ \ [ D X Q A Y dC X
l
DU DVW X Y
q Q
C B ­ B @ gV j ­ E dC
D C e[b
[\ B Q ] V @ V[Q ^ j
Komunikace GROMA - MicroStation
"
P etahování bod #
$ % & ' (' )*+ , - . / 0 , +( . - 1 2 3 ' 3 4 5 / ' 67 8 9 : ; ' (' <' = > ' ( 0 % - 3 0 ( 9 2 ? @ A 0 = *- &% 7 - 5 A 0 B +& / - C ( 0 (+- A 6 ('<A D 8
< 0 5 - 6 ' = > ' ( 0 % 7 < @ 9 ' , + 1 0 ( - 3 4 9 + - 5 A 2 0 1 - 3 4 = - E (: F B : ; ' ( ' = > ' ( 0 % - 3 0 ( < ' 1 A - ( *+3 G . - 1 2 + 6 5 7 = +A 2
- , A 0 E ' A 4 &% . - 1 : F H - = > ' ( 0 ; ' A @ < 6 - 7 . - 1 2 - 5 0 9 ; +(D , - . / 0 , ' A 2 3 ' 3 4 5 / ' 67 F
Ukazování bod # ve výkresu
H / - 3 4 = - E ' (A @ I *- % 2 A ' . - = > + 7 5 *J 1 J A @ . - 1 : 1 - 6 ' , A 0 9 7 6 - 7 > 0 1 A +& 9 : ; ' (' . - 1 2 7 5 0 , - 3 0 ( 9 2 ? @ 3 '
3 4 5 / ' 67 F H - 6 (7 = 7 <(' = - 1 *' (D &% (- . - 1 : K
L F M 3 - * ( ' = - ; 0 1 - 3 0 A - 7 I * - % 7 N 3 4 = - E ' ( A @ O 7 A 5 & ' 8 = > + 1 J 3 J A @ . - 1 : 1 - 6 ' , A 0 9 7 8 0 = - 1 FP F
Q F R
= - *- ; 5 2 8 5 (' / - 7 &% & ' (' 7 5 J , 0 ( 3 ' 3 4 5 / ' 67 8 6 (+6 5 A D (' (*0 E @(5 - 6 ' ? += 5 - 7 F S *0 E @(5 - , : 6 ( 0 A '
6 ( + 6 5 A 7 ( G 0 , - . / 0 , @ 6 ' E ' / 3 ' A D F T 5 - 9 7 A +5 0 E A @9
- 5 A D B +& / - C ( 0 (+- A 6 ' - . <' 3 @ % *J ? ' A @ U V W X YZ[ \ Y
] ^ _ `a V \ bc F
0 = - (3 / g (' (*0 E @(5 ' 9
(*0 E @(5 0 e
Tentativef
. 7 1 - 7 0 7 (- 9 0 (+& 5 2 = > ' A ' 6 ' A 2 1 - 1 +0 *- h - 3 G % - - 5 A 0 6 2 6 (G 9 7 i j k B l F
d F R 5 0 ; ( ' . - 1 3 ' 3 4 5 / ' 6 7 6 ( + 6 5 A 7 ( @9
e
Dataf
F C - 7 > 0 1 A +&'
Spojování podle m ísel bod #
$ % & ' ( ' ) *+ 6 = - < - 3 0 ( . - 1 2 , ' 6 ' , A 0 9 7 6 - 7 > 0 1 A + & = - 1 *' E @ 6 ' *8 = - 6 (7 = 7 < ( ' ( 0 5 ( - K
L F k (' 3 >' (' 3 62 6(G9 7 i j k B l
Q F H > @5 0 , ' 9
d F T
= > @ 6 *7 ? A 4 6 ' , A 0 9
6- 7 > 0 1 A +& F
Sou n adnice → Spojování podle o ísel
- (' 3 > ' (' 1 +0 *- h - 3 G - 5 A - = / - 6 = - <- 3 J A @ . - 1 : F
6 2 6 (G 9 7 B +& / - C ( 0 (+- A , 3 - *(' 5 / ' 6 *' A @ ' *' 9 ' A (7 8 5 (' / 4 9
& % & ' ( ' . - 1 2 6 = - < - 3 0 ( N- . 3 2 5 *' p +A ' 8
p +A ' C ( / +A h 8 0 *' 9 : ; ' . 4 ( - . ' & A D & - 5 - *+ ) - . *- 7 5 8 5 > +3 5 0 A ' . - + 7 9 + 6 q - 3 J A @ , A 0 E ' 5 P F
r F s - 1 +0 *- h - 3 G % - - 5 A 0 = / - 6 = - <- 3 J A @ . - 1 : , 0 1 J 3 '<(' = - 6 (7 = A D E @6 *0 . - 1 : 8 5 (' / G &% & ' (' 6 = - <+( F H 6(+65 A 7 (@ 5 *J 3 ' 62 e
= / - h / 0 9 3 2 % *' 1 J 6 - 7 > 0 1 A +& ' 3 6 ' , A 0 9 7 N6 ' , A 0 9 ' &% P 6 - 7 > 0 1 A +& 0
Enter f
- 1 ' ? *' <' 1 - 6 2 6 (G 9 7 B +& / - C ( 0 (+- A 8 <' % - ; 1 0 *? @ &% - 3 J A @ , J 3 +6 @ A 0 , 3 - *' A G O7 A 5 & + N5 / ' 6 *' A @ E J / 2 8
5 > + 3 5 2 8 7 9 @ 6 ( D A @ , A 0 E 5 2 8 0 = - 1 FP F
Informace o bodech
C 2 6(G9
i j k B l 7 9 - ; t 7 < ' = > @9 - 1 - 3 4 5 / ' 6 7 7 5 * J 1 0 ( +A O - / 9 0 & ' - . - 1 ' & % F S 2 ( - +A O - / 9 0 & ' 6 '
7 5 * J 1 0 < @ = - 9 - & @ ( , 3 F R 6 ' / s 0 ( 0 p +A 5 0 h ' 1 - , 3 * J ? (A @ & % = / 3 5 : ( 2 = 7 H - +A ( C ( / +A h F S 2 ( - +A O - / 9 0 & '
9 - % - 7 . 4 ( 3 2 7 ; +(2 = / - A D 5 (' / G 1 0 *? @ O7 A 5 & ' K
Dynamické zobrazování m ísel bod #
u @6 *0 8 3 4 ? 5 2 0 5 v 1 2 . - 1 : 8 7 *- ; ' A G 3 (D &% (- = / 3 & @&% 8 9 - % - 7 . 4 ( 1 2 A 0 9 +& 5 2 , - . / 0 , - 3 J A 2 A 0
- . / 0 , - 3 & ' F w ' )*+ (- (- , - . / 0 , - 3 J A @ , 0 = A 7 (- 8 <' 7 5 0 ; 1 G % - . - 1 7 , - . / 0 , ' A - 1 *' A 0 6 ( 0 3 ' A @ E @6 *- 8 = - = > F +
3 4 ? 5 0 0 5 v 1 F S 2 ( - +A O - / 9 0 & ' A ' < 6 - 7 6 - 7 E J 6 ( @ 3 4 5 / ' 6 7 8 , 9 +, @ ( ' 1 2 0 7 ( - 9 0 ( + & 5 2 = - 6 9 0 , J A @ . - 1 7 8 0 = > +
< ' % - = > ' 6 - 7 3 J A @ 6 ' = - % 2 . 7 < @ 0 7 ( - 9 0 ( + & 5 2 6 A @9 F x 0 3 @ & 9 0 < @ ( 2 ( - = - = + 6 2 6 ( J *' 5 - A 6 ( 0 A (A @ 3 ' *+5 - 6 (8
5 (' / J 6' A '9 DA @ = >+ , 3 D (?- 3 JA @ 0 , 9 'A ?- 3 JA @F
"
Výpis seznamu sou adnic
x 0 , J 5 * 0 1 D ( D & % ( - +A O - / 9 0 & @ *, ' 5 1 2 5 - *+ 3 2 h ' A ' / - 3 0 ( ( ' ( - 3 4 6 ' , A 0 9
. - 1 : 0 0 5 (7 J *A @9 + 6 - 7 > 0 1 A + & ' 9 + = > ' 3 , 0 ( 4 9 + , 5 / ' 6 . 2 F H > + ( - 9
6 - 7 > 0 1 A + & 6 = : 3 - 1 A @9 + E @ 6 *2
6' , 0 &% - 3 J 3 0<@ + = : 3 - 1 A @ 3 4 ?5 2 . - 1 : 8
0 (- + 3 Q s 3 4 5 /' 6' &% F
Vygenerování popis #
H > + +9 = - / (7 , ' 6 ' , A 0 9 7 6 - 7 > 0 1 A + & < ' E 0 6 ( - 3 4 % - 1 A G 3 2 ( 3 - > +( 3 ' 3 4 5 / ' 6 7 = - 7 , ' = / 3 5 2 ( 2 = 7
H - +A ( C ( / +A h 6 +A O - / 9 0 & ' 9 + - . - 1 ' & % F w ' ) *+ 5 / ' 6 . 0 % - ( - 3 0 8 *, ' 1 J 3 5 - 3 D 5 ( D 9 ( - = / 3 5 : 9
3 2 h 'A '/- 3 0(
= - = + 6 2 1 *' A 0 6 ( 0 3 ' A 4 & % 0 ( / +. 7 (: F
Kódování bod
C 2 6(G9
i j k B l 7 9 - ; t 7 < ' = > + +9 = - / (7 6 - 7 > 0 1 A + & 1 - 3 4 5 / ' 6 7 5 / - 9 D ( ' ( - 3 4 & % = - = + 6 : 0 7 ( - 9 0 ( + & 5 2
7 9 +6 q- 3 0 ( . - 1 - 3 G , A 0 E 5 2 F H > += - <@(' )*+ 6 + 3 6 2 6 (G 9 7 i j k B l
5 v 1 - 3 0 & @ ( 0 . 7 *5 7 8 5 (' / J = > ' 3 J 1 @ 3 J 9 +
/ ' h + 6 ( / - 3 0 A G 5 v 1 2 A 0 A J , 3 2 , A 0 E ' 5 N. 7 A D 5 P 6 2 6 ( G 9 7 B + & / - C ( 0 ( +- A 8 . 7 1 - 7 = > + +9 = - / (7 A 0 *' , ' A G
, A 0 E 5 2 0 7 ( - 9 0 ( + & 5 2 7 9 @ 6 ( D A 2 A 0 . - 1 2 F M A 0 E 5 2 < 6 - 7 3 2 ( 3 - > ' A 2 1 *' 0 ( / +. 7 (: A 0 6 ( 0 3 ' A 4 & % 3
1 +0 *- h - 3 G 9
- 5A D
Nastavení → Atributy
F H > ' < ' ( ' ) *+ 6 + = / - 5 0 ; 1 - 7 , A 0 E 5 7 6 0 9 - 6 ( 0 (A G A 0 6 ( 0 3 ' A @ NA 0 = > F
& % & ' ( ' ) *+ 7 9 @ 6 ( +( , A 0 E 5 2 1 - / : , A 4 & % 3 / 6 ( ' 3 P8 = > += - < ( ' 3 5 v 1 - 3 0 & @ ( 0 . 7 * & ' 1 0 * ? @ 0 ( / +. 7 ( 2 , 0 A J , ' 3
, A 0 E 5 2 - 1 1 D *' A G , A 0 5 ' 9
! "#
$ % & ' ( ) & * + , -. / ( 0 1 2 ( +/ 3 + 0( +/ 2 4 5 6 7 8 - +/ 1 2 . 4
9 : ; < => ? < @AB ; C D < E F G
L ; !
Q "D A
E ! ; "> ;
L
E BH I J KG ;
D I L " H F I < ! < ; MN H I ! < " L AI O ; F
E BH I < G
G<
<; "P
! #
15 6 R'/ S T/ T/ S/ U
G;
VD
W X Y Z [ N E L
\ ]N H
E
] N A I O ^D
\ ]N H
E
! A< ;
\
L: A _ N
15 6 R'/ S T/ / S/ U
G;
VD
W X Y Z [ N E L
L
<; "
E BH I J N A I O ^ D
\
L: A _ P
Konfigurace komunika ního modulu
`
a E BH I : G H E
G < ; " H ! J < F D E < LI AG < ;
→ Sou b adnice
P
L
B = " "D
GI
Nastavení → Atributy Nastavení
Atributy zobrazení
9 ! B A J < < : ";
K! A< D ! I M P Q E D
J < < LB L< L
;
L
B
< O< => ; :
G
D ; C J < < ! < B; ";
GH E
N D F B
E BH I : H I ! I H ! : < F D E < L I G H E
G < ; " H ! I N < ! V " L A"N V " L A N F O D : N D ! I K < > M
! F < ; E < D J < < G AB E L I N H
\ _ < ; E BH I : N G
; F => L
! D ; B I E
! << ; ? G < D ; B I E
="P
E I N P < ABD L N ; > = < < @ AB ! < B; =< ! D ; D
L
G;
G<; : P
VD : ;
H ! C
I "LC; "P
! I D ; B I E
= "N
! " # $ % & ' ()' * + , (- (.& / 0(* 1 2
Uložit 3 4
- (- B.) + , * (- C 1 9 ' & 6 9 + & ' ( & 7 - + 0 '> & = & (D 9 * & E (- + & + ) 7
4 ? @ A
' - = + & > 9 & ' ()' * + , (- (.& / 0(* 1 2
* ( )7 + 0 ' & 6 9 + & ' ( & 7 - + 0 = 7 1 .0( - 9 * < = < + 0> > G H 0 7 ' - = + & > 9
Smazat 3 4 F
4
5 & 6 & + & '(& 7 -+ 0 8 9 6 - : ;)6 <+ & 6 1 '- = + &> 9
I J K LM N O P K Q N R O Q K SQ T M O P O M LU M K V Q U Q SW T X N Y V R K P Z [ S N M \]O J T ^ O Q Q LM K _ J ` a M N O Q K Q N Q b
c 7 1 .0( - B .) : C 1 : ; - 6 / 0 ' .0 ) / 0 ' .1 ' ( - d + e 9 > 0 ' ( , + 0 2+ & : ; 9 : C 1 ' ( ; - 6 + & 1 ; - D 8 9 6 - 7 - 7 f * C - ' 9 = 1 8 C & = - + 1
4
@
3
g : .+ e / 0 ' .1 7 - h 1 C > , : ; - 6 / 0 ' .0B / 0 ' .1 21 6 6 , .- + e : 1 > . / * 1 9
34
i - .)* 1 ' ( ) ( - j (k ' - = & 6 < 7 & d 0 7 > ).)> - ( C 7 G : 1 / (- + & 6 .- > , ; 0(* & + & ' ( & 7 - + e
+ & 7 f ' .- 6 + e * C - '8 , D ' * 9 (- /+ < 7 - .)* 1 ' ( 7 - 7 f * C - '9 [email protected]
1 7 (1 > (1 6 )& .1 l 1 7 e > 1 * + ,
@
4
c & : + - ( - B .) 7 1 .8 9 m n o p q r os o t u q v w x y $ q z q { | D d - : ; ) )> : 1 C (9 + & * & E 6 e >
- .- > - + ( ( G : 9 } 1 )+ ( 5 ( C )+ l
(d
/ 0' .1 D : ; - 6 / 0' .0 & 7 f H * 9
4
6 & .H0 : C <
4 ~
- + (1 - .- > - + ( > < : 1 > 1
' 1 9 B .) ( G ( 1 )+ h 1 C > &
8 1 6 , 7 G (7 1 ; - + = 7 .< H (+ 0
0 ' - C € & ( &  )+ * & l - : ; ): 1 d - + G )+ h 1 C > &
A
- 7 - 7 f * C - '9 9 .1 E - + G D .= - d- ' 7 f
- 1 8 1 6 ,D
A
1 6 1 9 7 G 9 E 0( : C 1
4 ‚
A
@
)
1 1 9 8 f ( 6 G + &> ) * G = 1 8 C & = 1 7 <+ G /0'.& 8 1 6 k & 7 f H* G D & > k E - 8 f ( 6 1 6 & (- /+ ,
A 4 ƒ
@
A
7 G l - + - C 1 7 < + ' - = + & > ' 1 9 ; & 6 + ) D * ( - C f 1 8 ' & 9 d - : k 7 1 6 + 0 / 0 ' . & 8 1 6 k & & * (9 < .+ 0 ' 1 9 ; & 6 + ) - = 7 f * C - ' 9
A
@
A
4
i 1 .8 9 „ $ … s† t $ # " % o ‡ ˆ ‰ t x p q Š ˆ $ { | .= - ' 7 f
1 6 1 9 : 1 9 E 0( : ; ) : C < ) 7 ‹ €
- B.) = & : + 9 ( & D d ' 1 9 7 G (7 1 ; - + e
@
A
4‚
( - j ( 1 7 e - . - > - + ( G + - = < 7 ) ' . e + & + & ( 1 / - + 0 : 1 . - 6 9 D (d d ' 1 9 7 E 6 G / ) ( - .+ e 7 - 7 H : 1 .- 6 27
@
4
[email protected]
@
[email protected]
: k 6 1 CG '9 D 8 1 * 1 CG '9 ) 1 8 - + f
: 1 .- 6 A
[email protected]
@
[email protected] 3 4
Nastavení sou adnic
i (1 > (1 6 )& .1 l 1 7 e >
1 * + , > k E - (- + & ' ( & 7 )(D d & * f >
= : k '1 8 - > > &d0 8 f ( '* 9 (- /+ e '1 9 ; & 6 + ) A
) ' 1 9 ; & 6 + ) D * 1 - h) )- + (G D * (- C f > ) 8 9 6 1 9 ' 1 9 ; & 6 + ) 4
A
A
A
A
7 G+ <'18 -+ GD : 1 : ; = <> ,+ 9 & > : .) )(+ , d- > 1 6 9 . : ; - 6 + & ' ( & 7 - + : C 1 = : k ' 1 8 8 , E + f : ; ) : C < ) 7
4
4 A
A
) C 1 5 ( & ()1 + 2& 8 G ' - 6 1 ' < .1 ' : C < 7 + e 1 C )- + ( & - 1 'D d- = & > , + , + & ' 1 9 ; & 6 + ) - & & 1 8 , d ' 1 9
ƒ A
@
A
A
: ; - + < ' 1 8 - + G * 1 - h) )- + (- > B A
34
: ;-7 - 6 -+ G + & 7 f * C- '1 7 e
Další funkce modul
 = - + & ' ( & 7 )( C - 6 9 *
C 1 > , 7 .& ' (+ 0
1 : ; - ( & 1 7 < + 0 8 1 6 k 6 1 7 f * C - '9 .= - 7 G 9 E 0( ) 6 & .H 0 h9 + * - D * (- C e * 1 > 9 + )* & /+ 0 > 1 6 9 .G
@
@
A
G (1 h9 + * - d ' 1 9 6 1 ' (9 : + e = + & 8 06 * G
4 ~
A
Soubor 4
+ & 8 0= -d0
Na tení seznamu sou adnic
C1> , : ;-(&
1 7 <+ 0 8 1 6 k > G H0 = - 'G '(e> 9
! "
> k E - ( - : 1 > 1 0 ( 1 1 ( 1 > 1 6 9 .9 : ; 0> 1 + & / 0 ' (
@
ƒ F
A
@
' 1 9 ; & 6 + ) 7 (- j (1 7 e > (7 & C9 } 1 7 G 7 1 .< + 0 : ; 0* & = 9
Soubor → Na# íst $ % & ' ( ) * & % + ' , - * . ' / ' 0 1
A
4
'-=+ &>
' 2 + ' 3 0 + 4 5 6 + * 7 8 * 0 9 8 % 8 : ; 8 % < 8 ' 0 1 = ' 7 ' > ( ' ) > ? ; ' @ * , 9 7 ' > @ * , + - A B C D ' 7 8 - 7 2 + > 8 9 8 . * E 9 8 2 * ? Vybrat B
5 F 6 % 8 % & 0 ' .-8 7 ' > ( ' ) ; ) ' -5 ; ' ) 8 C G % 7 8 .-6 % 0 : ; + % 8 % 8 . * E 98 2 ' H I J K I L M N O P Q R S K T 3 ( > , ' > ( ' , : ; ' > & %
& ' ( ) * & % + : + * ' ( ) * & ' 0 A % 3 * ; ' $ % $ 95
; @ % 2 ) % 7 .% + 9 & 5 -& 9 C U > 8 ' 0 ' .( > .& % ; ' > 6 98 ; ) ' 2 ' + 8 ) ' .> 7 ; ) V 0 + ' 7 8 -
+ * 78* 0 %+ W A= ; * ) *5 % 8)F 3 * ; ' , C
Vytvo X ení bodu ve výkresu
Y
= A % 8% Z.- 0 : 80 V @ % 8 $% , + ' 8.-0 1 ( ' , : 0 % 0 W 2 ) % 7> 3 & 0 ' .8% ; @ 92 * &
Soubor → Vytvo [ it bod C D ) ' / ) * 5
Data^ 5 F
& ' ( ) * & 9 , -* .' / ' 0 1 ' 2 + ' 3 0 + 4 5 6 5 F 6 % 8% & * , * 8 E 97 .' ( ' , > * 0 W \ 2 > 3 * ; ' 5 ' A 9 8.* E 982 * ]
6 % 8%
0 : 80 V @ % 8 ( ' , : 0 % 0 W 2 ) % 7> C D ' 0 : 80 ' @ % + 9 ( ' , > $% * > 8' 5 * 8-A 2 : & 0 W \ % + ' E 97 .' ( ' , > ' $% , + -E 2 > C
Editace bodu
D ' 5 ' A 9 8 1 8 ' _> + 2 A % 5 F 6 % 8 % % , -8 ' 0 * 8 ; ' ; - 7 + 1 ` , * $ % ?; @ % , E 9 7 .93 E 9 7 .' 3 0 W \ 2 * 3 ; ' ; - 7 B ( ' , F 0 % 0 W 2 ) % 7 > C
Vytvo X ení popis a
D @ - -5 ; ' ) 8> & % 7 % & + * 5 > 7 ' > @ * , + - A $ % E * 7 8 ' 0 W = ' , + 1 & * ; + ' > 8 ; ' > & % -+ _ ' ) 5 * A - ' ( ' , % A = 3 * 0 \ % A = + :
' 7 8 * 8+ 9 ; ' .' 6 2 : 0 : ; + ' > 8 C b % 0 W 2 ) % 7 > ( > , ' > 8 % , : 0 : 8 0 ' @ % + : ; ' > & % ; ) 0 2 : 8 : ; > D ' -+ 8 c 8 ) -+ / C d + -5
.& % & * ; + ' > 8 , : + * 5 -A 2 1 & ' ( ) * & ' 0 V + 9 E 97 % . ( ' , F C D @ - 5 * + -; > .* A - 7 ( ' , : 8% , : 7 8 * E 9 ; ' = : ( ' 0 * 8 ; ' > & % 7
$ % , + 95
% .% 5 % + 8 % 5 3 ; ' ; - 7 : 7 % * > 8 ' 5 * 8 - A 2 : ; ' = : ( > $ 9 7 + 95 C G % Z .- 2 ) % 7 ( * = ' 8 ' 0 * 3 .& % 8 95 8 ' ; @ 92 * & % 5
, V0 2 '0 4 2 ( ' ,F 5
0 : / % + % ) ' 0 * 8 ; ' ; - 7 : , .% + * 7 8 * 0 % + W A = * 8 ) -( > 8F C
e f g f h i j k g l m i m no p o f q lr l g s o t s j f g u v n s t h nw x ty z { q f r r k j | i j u v j y } f g f h i j k g lv ~ f t f r y t q f w s g f ~ m h j f j
g s o t s j f g l s t h nw x t p m i s r i j s g € m h j | y ‚ lo ƒs „ j u … | y † ‡ s m g i x t z
Export seznamu sou X adnic
D ' 0 : 0 ' .V + 9 ; @ 92 * & >
0 V5
Soubor → Exportovat seznam sou [ adnic $ %
& ' ( ) * & % + ' , -* .' / ' 0 1 ' 2 + ' 3 2 8% ) 1
> 5 ' 6 + 9 & 0 ' .-8 8: ; * + V & % 0 0 W 7 .% , + 1 = ' 8% < 8' 0 1 = ' 7 % & + * 5 > 7 ' > @ * , + -A C D ' 7 8-7 2 + > 89 8.* E 982 *
? Zápis B * ; ' 8 0 ) & % + 9 8 . * E 9 8 2 % 5
]
Data^
0 ; @ 9 7 .> \ + 1 5
; ' = .% , > $% 0 : 80 ' @ % + 7 % & + * 5
7' > @ * , + -A3 , ' + 4= ' 6
$ 7 ' > & * ; 7 V + : 0 \ % A = + : ( ' , : 3 > + - A = 6 $ % ; @ -; ' $ % + * -+ _ ' ) 5 * A % ' ( ' , > ?0 -& ˆ 8 ) -( > 8 : & ' ( ) * & % + 9B C ‰ ' , >
& F 7 8 * + % & * A = ' 0 V + ' ; F 0 ' , + 9 E 9 7 .' * , ' 7 8 * + % * 2 8> V .+ 9 7 ' > @ * , + - A % & 2 ) % 7 ( : C U * 2 .& % 8 % , : 0 : 8 0 ' @ -8
* 2 8> * .-& ' 0 * + W 7 % & + * 5
Š
7 ' > @ * , + -A3 ( : .' Z.- 7 ( ' , : ( 4 = % 5
80 ' )( : 2 ) % 7( : 0 % 0 W 2 ) % 7> 5 * + -; > .' 0 V + '
' 7 ' > ( ' ) > ( > , ' > & * ; 7 V + : ; ' > & % 8 : ( ' , : 3 > + - A = 6 $ % -+ _ ' ) 5 * A % ?D ' -+ 8 c 8 ) -+ / B > .' 6 % + * 0 % 0 ) 7 8 0 4 3
2 8% ) V $% 0 , *+ 15
; ' = .% , > & * ; + > 8 V C ‰ ' , : & 0 : ; + > 8W A= 0 ) 7 8% 0 , ' 7 ' > ( ' )> & * ; 7 V + : + % ( > , ' > C
G % Z .- 0 % 0 W 2 ) % 7 > > 5 9 7 8 4 + * ' = ) * , * ?‹ % + A % B3 ( > , ' > , ' 7 ' > ( ' ) > 0 : ; 7 V + : ; ' > & % ( ' , : .% 6 9 A 9 0 ' = ) * , 4 3
$ -+ * 2 ( > , % 0 : ; 7 V + ' ( 7 * = A % .1 = ' 0 W 2 ) % 7 > C
P X enos bod a do systému GROMA
D ' 5 ' A 9 81 8' _> + 2 A % 5 F 6 % 8% ; @ % + 1 7 8 = ) ' 5 * , + 4 ( ' , : & 0 W 2 ) % 7> , ' 7 : 7 81 5 > ˆ C b
ˆ
7: 7815 >
& 0 ' .8% _> + 2 A - ; @ -, V + 9 ( ' , > , ' 7 % & + * 5 > 3 & * ; + 4 8% 8.* E 982 ' ; ) ' / ) * _-A 2 1 ' , % E 98 V + 9 * 0 7 : 7 81 5 >
- A ) ' c 8 * 8 -' + 7 ; > 7 8 % 8> 8 ' _> + 2 A - C ‹ > + 2 A - ; ' 8 0 ) 8 % 7 8 - 7 2 + > 8 95
8.* E 982 * ]
Data^
C V 8% Z.- > 5 97 84 + >
' = ) * , > 3 ( > , ' > , ' 7 % & + * 5 > ; @ % + % 7 % + : ( ' , : & ' = ) * , : 3 $ -+ * 2 ( > , ' > ; @ % + % 7 % + : ( ' , : & A % .1 = '
0 W 2 )% 7> C
Vyhledávání bod a
U % + 8' 5 ' , > . 7 .' > 6 9 ; ) ' 0 : = .% , V 0 V + 9 ( ' , F 0 % 0 W 2 ) % 7> ; ' 5 ' A 9 E 97 % . C * , %$8% ; @ % , E 97 .9 * E 97 .' ( ' , > 3
E 9 7 .' ; ' = .% , > 3 0 + 4 5 6 5 V ( W 8 + * .% & % + W ( ' , & ' ( ) * & % + * 0 % .-2 ' 7 8 = ) * + : ; ' = .% , > 3 2 8 % ) V , % _ -+ > $ %
& 0 4 8 \ % + 9 C 0 ' .98% Z.- ; @ % , % 5
0 7 : 7 81 5 > -A ) ' c 8 * 8-' + + % ( ' 0 8' 5 8' , -* .' / ' 0 1 5
' 2 + 4 + 4 2 8% ) ' > 2 ) % 7 .-A 9
_> + 2 A - ?+ * ; @ C 2 ) % 7 .% + 9 .-+ -% B3 ( > , % ; ' 6 * , ' 0 * + W ; ) 0 % 2 * > 8 ' 5 * 8 - A 2 : 2 ) % 7 .% + ; @ % 7 0 : = .% , * + 1 ( ' , : C
Dynamické zobrazování ísel bod a
V 8 % Z .- + * ( ' , % A = 0 : 8 0 ' @ % + ; ) 0 % 2 8 : ; > D ' -+ 8 c 8 ) -+ / ?( : . * Z .- ; @ - -5 ; ' ) 8> & * ; + > 8 * 0 ' .( * !J N " !L
! # $ N R % I & S N ' N M T B3 .& % & * ; 9+ * 8( 0 : ; 9+ * 8 , : + * 5 - A 2 1 & ' ( ) * & ' 0 V + 9 ; ' ; - 7 F C D @ - , : + * 5 - A 2 1 5
& ' ( ) * & ' 0 V + 9 $ 7 ' > ; ' ; -7 : & ' ( ) * & % + : ; ' > & % + * ' ( ) * & ' 0 A % * + %$ 7 ' > > .' 6 % + : 0 % 0 W 2 ) % 7> C D ' = : ( > $% 8% Z.8% , : 7 , *+ W 5
( ' , % 5 3 ; ' = : ( > $ 9 7 % 7 + 95
- ; ' ; -7 : C c 5 * 6 % 8% Z.- ( ' , 3 & 5 -& 9 ; ' ; -7 : 8 * 2 1 C ) * 0 9A 5 *$9
; ' ; - 7 : 2 ' + 7 8 * + 8+ 9 0 % .-2 ' 7 8 ( % & ' = .% , > + * * 2 8> V .+ 9 5 4 @ 98 2 ' 0 W @ % & > 0 ' 2 + 4 3 + % 5 4 + 9 7 % 8 % , : ; @ & 0 4 8 \ ' 0 V + 9 ( & 5 % + \ ' 0 V + 9 C U ' 8 ' , : + * 5 - A 2 1 & ' ( ) * & ' 0 V + 9 5 F 6 % 8 % & * ; 9+ * 8 ( 0 : ; 9+ * 8 ; @ 92 * & % 5
Nastavení → Zobrazit body ) % 7 ; C Nastavení → Skrýt body +
% ( ' 0 ; @ 92 * & ' 0 1 @ V , A % ; @ 92 * & % 5 * + , . 5 5 4 6 7 0 7 8 1 90 : ; < = 0 7 ; 1 > ? 8 @ A 1 91 > 7 2 9 7 B C9 3 < 8 < D ? 3 E ?F 7 ; G
* + , Nastavení → Zobrazení
4 I J 1 8 @ A 1 91 ; B < KC9 B 1 KCF < 2 9 91 L [email protected] B 3 CL 1 K1 DM 7 = 7 0 B G 4 N 7 B ?D 8 @ A 1 91 ; 7 3 > < G 9 ; < = 0 7 ; < B O > ?
. / 01 23 4
bod H
P 9 B 1 0 1 P F @ > 7 F < > D < B Q D M = < J 1 D M KC> C< B Q D M 1 K1 8 1 > [email protected] 4
Kapitola 41. Formáty vstupních soubor s
nam enými údaji
6 0<
078
7 9< B
G 8 <A
2<G = < 0: B
< 08 O 9: 2 1 3 < 2 9G 3 >
B : B ? 1 ? 3 E ? 3 7 J >
3 < 3 2 O > : 4 6 E C C> 2 9 7 K 7 D C 3 0 <
< 08 O 9 3 7 90> Q 4
G 1 C8 3 < 0 9 > 7 8
E1> Q DM J 7 9 ; B
7 F 8 G 2 ? 8 ?9 G 0 P C9< G 2 90G F 9G 0G
3 E ?3 7 J
078 G
9 C> : =
7= : = : K 3 0<
21 <=1B G?
A>
078
< 08 O 9: ; D1 K7 > < B
2 < G C> 2 9 7 K< B O > : C B ; < 0 < B
J 7 9< B
3 < G A ?B 7 > Q DM ; O ; > 7 8 > ?F @ 4
2 DM < 3 1>
1 7 F D1 3 9< B 7 9 4
> 1 2 < G 91 J : B 9 9< 3 E ?0G P D 1
2<G = < 0:
; > CDM A
1 < = B : F K1
> 1 7 2 > < 2 9 ? ; < J 3 < B ?8 1 J < 9 7 ; : 9 1 K1 < > C D F : > 1 = < 1 8 7 CK1 8 4
Kapitola 42. Vstupní / výstupní textový formát
6 0 < B 2 9G 3 B Q 2 9G 3 2 1 ; > 7 8 G 2 < G E 7 J > CD 7 2 1 ; > 7 8 G > 7 8
91 L 9< B Q
< 08 O 9 4 6 E1 J 3 C2
7
formát sou adnic
2 3 1 D CCD F
2 9G 3 > ?
078
Q 2 9G 3 > ?
>
< 08 O 9
& / 1 1 J C9 7 P > ?8
8
< 0 8 O K>
<F>
!
1 3 < G A C9 B < K>
J 1 C> < B 7 9 1 K> Q
1 9B < E1> J B
4
> 1 0 < ; KCG 1 B 2 9G 3 > ?
B K 7 2 9> < 2 9 C = G J < G 9 1 J : 3 < 3 2 O > : 2 7 8 < 2 9 7 9>
Soubor → Nastavení → Vstupní/výstupní
4
Soubor → Nastavení → Vstupní/výstupní formát m ení
< 0 8 O 9 2 1 J 1 C> G 1 B 1 B ? D 1 E O J F < B
6 E1 29< A 1 3 0<
E1> Q DM M < J > < 9
< 0 8 O 9G 8 @ A 1 9 1 J 1 C> < B 7 9 B
8 7 9: 3 :
< 0 8 O 9 < J B Q 2 9G 3 > ?M <
8 7? < = 7 >
F 91 0
4
J [email protected]
" #$ %&
' # ( # )
* + , -
9: / 6 6 5 ) / 1 ;% " )
.
/ 0 $ " / 1 2 & 3 # 4
0 )1 2 & 5 4 / ! 6
7 ) ' 8 " ' 5 6 8 1 2
/ <= <
? @ A B CD E F A ' # ( # )
G"
' 6 7 "
' 5" ' 8"
/ 0 $ " / 1 2 & 5 4 / ! 6
9 / / H 0 ) % " 7 " # : 4 # ! ) " 4
# ) ' / <= <
Alfanumerické znaky
. 3 ) 1 6 " # ;% ! 2
G" / 1 4 7 1 ) ! G 6
/ / H 0 ) % 7 1 ) ! ' 5; 3 # 4
I 8" %& 1 ) 3 ) 1 6 " # ;% ! 2 7 1 ) ! LM L < N "
7 ' J " 1 1 )
) : ! ) 0
/ J 0 / 6
7 0 4 8
/ ;) ( 0 2 G" 1 6
1 0 41 ' 6 7 "
9 " 7 " # : 4 # ! 7 "
1 / ' 5" / ' ;6
' 4 1 H %&
7 ! ' # 0 4 1 # )
3 # 4
7 1 ) ! J
LM L 6 O !
! 1 H ) 7 1 ) !
7 ) ' ; 0 )
) " 4
7 1 ) ! ' " % ; 4 1 / 0 $ 6 ' 1 & 6 #6 < , 0 ! "
"
/ <= <
6
7 ) ' )
9
) " 4
' 5 ! # H
#" / " 3 ;1 ; % ; J
7 ' J " 7 1 ) ! J
" ' 6 0 4
/ )
0 $ %&
" 7
K ) " 4
" / ; #6
' O " ! = < P
# ) 7 1 ) !
3 # 4
& J
Q
# Q LR S L
>
K ) " 4
>
LM M L
T " 1 4 7 4 0 #! ) Q
Symboly datových položek
U / )
1 )& # ) 7 " 1 P ) ' ;6 G "
0 $ %&
! 1 ! #2
/ " 1 $ %&
) 3 ) 1 6 " # ;% ! $ %&
Z H !
" #2
9: [
7 "
" V
0 2 5"
H 7 %" #" ' #" 7 " 1
6 G % ' 5 6 8 1 2 W / ) G " < X 5 ; 0 $ 6 ' 6 G 6
" 7 1 ) 6 <
7 4 0 #" !
9LM L )
L Y L = : O G 6 G " / 1 7 1 ) : 1 H / / H " 1 /
)
1 %&
7 1 ) ! J <
G 6
/ 6 )
B ' O " ! G 6
1 ; / )
/ <= 0 H
' " :1 2
8 ;1 ) G ; % &
\ ] ^ _ ` ' #
3 # 4
G" 0 8 ) !
6 5 ) / 1 ;% 0 $ %&
' " % ;3;% ! $ %&
C
6 #J
90 ;7 1 4 " / 6 G% a F A )
6 #J
H 5" 1 $ ; / )
) 6 ! ) = <
a B b A D
Symbol
Popis
c de
f gh i j kl mk
c ne
o mp l qr k j kl ms
c n tu e
v w mr x j kl ms yj kl ms z w g h i j kl mk{
c | } ~ e
€  i yw s w zl { ‚ s i ƒ
c„ e
… s ƒ gp i r z† h ‡
cˆ e
… s ƒ gp i r z† h ‰
c Š e
… s ƒ gp i r z† h ‹
Symbol
Popis
! " # $% & '() ( * + , ' - (. $" /
0
! " # $% & '() ( * + , ' - (. $" 1
2
! " # $% & '() ( * + , ' - (. $" 3
4
! " # $% & '() ( * + , ' - (. $" 5
67 89
:;# <"+&
8= 9>
? @ + ) A , B, C DE BF. DFC ; # GE .H " . DF
I J K L M N J O P Q P R S T U K V MT W J X V Y Z [ \ ] V M V ^ _ N ] ` V a _ b c J U
U de_c f
Symbol
Popis
8
g GE + - (. $(
h $, . DH ( - (. $"
ij
k # $H l - (. $" m- (. $" F # G E + - (. $(n
>o9
? @ + m# " # F. n < " + &
pq
h " + " B" r H s * A E$
t
u E H FD" r s * A E $
op
g GEr s vEH (
wx
h s v C , ) ($E mr s v C , . DB " 'E n
Ší ka formátovaných údaj
y
z
{ | } ~ | €  ‚ ƒ | „} … † ‡ } ˆ} ‰ Š ‹ ˆ~  ƒ } ˆ} Œ   Ž ~  … } ‘  Š ~ | ƒ | „ ‡ } ‰ | ƒ } … | } ’ “ ‚” Š ’ •} ‘Œ  „} … | †
 } ƒ } „ ‹ –‡ } ‰ | ƒ } … |  ‡ } €  „ ~ | Š — ˜ ™ š  ~ | ƒ  „  › ˆœ “ ‚” Š ’  ž ƒ | Ÿ ’ ƒ  Œ ‚„ Œ œ œŒ  ˆ ‚ ’ „  ‡ } €  „ ~ | Š — ™
¡ ¢ |  ’ Ÿ  › ˆœ ‡ ”  ƒ ‡ œ ¢ • } ‘ Œ  „’ „  £ „ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ²® ­ ³ ° ´ µ ¶ · ¸ ¹ º ¶ ¯ » ³ ° º ® ¼ º ³ » ½ ¾ ¿ ± ²¬ À ³ Á ½ ¶ ´  à Â
¶ « ± » Ä ¶ ¯ » º ± ¶ ¬ ¾ » ­ ³ Â Ã Â Å ¯ À ¿¾ Ã ® Æ Ç ´ ³ » È É Ê Ë ­ » Ì « ¬ ­ ® ´ » · ¶ ¯ ³ ¹ ³ ´ ½ · » ¯ » » ´ ²® ¯ » ­ ¶ ½ ²³ Í ³ ¸ ® ´ ® · » ¸ Â Ê
Dopln Î ní nulami
Ï Ä Ã ® º ® Ð ²Âª » « Ñ « Ñ ² Ò ­ » Ì ³ » ¸ ¿ ± º ¶ ¸ ® ´ ® · ´ ²® ¯ » ­ ¶ ½ ²³ Í ³ ³ ¬ ² » ¸ ª ³ » ½  À º ® Ì » È ¶ ½ · ¯ ³ ¿ ´ ³ » È À ¿¾ È Ñ Ó ¿ ± ²Â à  Ô
Õº ® ­ Ñ ³ » ½ ¾ Ê ¤ ¥ ¦Ô § ¨ ©
P Ö esná ší Ö ka - o Ö íznutí
× ¶ È ¬ ­ À ¿¾ È » µ¶ ·¸ ¹ º¶ ¯ » ³ Á Ä ¶ Ò ­ »Ì® ½ ¾ ® È · ¶ Ó ¿ ½ ¶ Ó ® º ´ ³ » È É ´ » ­ » ³ ° ¯ ½ ¾ ® ­ ½ ±¬ µ¶ ·¸ ¹ º¬ ª À ¿¾ È » µ¶ ·¸ ¹ º¬
« ¬ ­ ® » ¬ º¶ ¸ » ºÂÃ È Ñ ´ ¯ Í º À ® ³ » » Ò ­ »Ì « ¬ ­ ® ´ ¶ « · » ´ ® ³ à ® ²° Ê × ¾ ®Ì® º® в ±  ´ ³ ÍÌ » È Á Ä ¶ ­ É ¯ ¶ ­ ¬ ± º· ÂÈ º³ Í
´ » Ã Ä ¶ ¯ » º ­ ® µ ³ ¶ ¯ » ³ ¶ ¬ À ¿ ¾ È ¬ ª ´ » ­ ® Ì º ® Ì » È ¶ ½ · ¯ ³ ¿ ´ ³ » È À ¿ ¾ È Ñ ´ ³ » È Ø ª º ® ­ Ñ ³ » ½ ¾ Ê ¤ ¥ ¦Ø Ù ¦ Ú © Ê Û º » È ¶ ¯ Á ¸
½ ¾ ¿½ » ­ Í « ¬ ­ ® µ¶ ·¸ ¹ º¶ ¯ » ³ ° Ò ­ »Ì ¶ ¾ ¿´ ³ ¬ º ´ ²® ¯ » ³ ® « ¶ ´ ½ · » ¯ » Õ­ ²® ´ ½ É ± ¶ « ¬ ´ » · ¶ ¯ ³ ¹ ³ ¿Ü ³ » ½ ¶ Ý » ­ ¶ ¯ » ³ ¶ ¬
À ¿¾ È ¬ Ê
Znaménko
× ¾ ® Ì ® º ® Ð ²Â ± ª » « Ñ « Ñ ²¶ ¬ Ä ¶ ­ ³ ¶ º Ñ ¬ ¯ ® ­ ® ³ ¶ ¯ Ý ­ Ñ ´ ³ » ¸ Á ³ È ¶ ª » º ¶  ¯ ½ ¾ ¿½ » ­ Í È ² » ­ ³ ° Ã Ä Ä ¶ ­ ³ ¶ ºª ´ » ­ ® Ì º ®
Ì » È ¶ ½ · ¯ ³ ¿ ´ ³ » È À ¿¾ È Ñ ´ ³ » È Þ ª º ® ­ Ñ ³ » ½ ¾ Ê ¤ ¥ ¦Þ § ¨ ¦Ú © Ê Û º » È ¶ ¯ Á ¸
½ ¾ ¿½ » ­ Í « ¬ ­ ® µ¶ ·¸ ¹ º¶ ¯ » ³ ° Ò ­ »Ì
¯ Ý ­ Ñ ¶ « ± »Ä ¶ ¯ » º È ²» ­ ³ Á ³ ®« ¶ ´ ¹ ½ ¶ ·³ Á ´ ³ »¸ Á³ È ¶ Ê
Zarovnání
²® ºÑ ½ ¬ Ò ­ »Ì® ½ · ¶ · » ¸
» ¬ º ¶ ¸ » º Â Ã È Ñ ¯ ¶ ²¿ ¸ ® ´  ´ » · ¶ ¯ ³ ¹ ³ ¿¸
´ ²® ¯ » » ´ ½ · » ¯ » Ê × ¶ È ¬ ­ ±  ½ ¾ ®Ì® º®
® ¼ ½ ²Â à º³ Í ¬ · Ó Âº º Ñ ½ ´ » · ¶ ¯ ³ ¹ ³ ¿ª ´ » ­ ® Ì º ® Ì » È ¶ ½ · ¯ ³ ¿ ´ ³ » È À ¿¾ È Ñ ½ ¿ ± ¸ ® ³ ¶ ½ · ¶ ´ » · ¶ ¯ ³ ¹ ³ ¿ ´ ²® ¯ » ³ ® « ¶
½ ¿±¸ ® ³ ¶ ½ · ¶ ´ » · ¶ ¯ ³ ¹ ³ ¿ ´ ²® ¯ » ª º® ­ Ñ ³ » ½ ¾ Ê ¤ ¥ ¦ § ¨ ¦Ú © Ê
Po et desetinných míst
» À ¿¾ È ¬ Ò ­ » Ì ® ¸ É Ý ® º ® ´ » ­ » ² À ¿ ­ ¯ ¶ Ì º ® Ó È ¬ ­ ® µ ³ ¶ ¯ » º ½ ¶ Ý » ­ ¶ ¯ » ³ ° ½ ¶ Ó ® º ­ ® ± ® º ³ ³ ° Ã Ä ¸ ¿ ± º Ê
Ï Ä Ã ® º® в º® ­ Ñ µ¶ ·¸ ¹ º¶ ¯ » º ± ¶ ¬ ¾ » ­ ³ Âà  Š³ » À ¿¾ È ¬ Æ Ç ´ ³ » È É »
­ ® ± ® º ³ ³ ¹ ¸ ¿ ± º » ª ³ » ½  À º ® ­ ¶ ½ ¾ ® ­ ½  ± ¬
µ¶ ·¸ ¹ º¬ º® ¼ º ¤ ¥ ¦§ ¨ ¦Ú © Ê
! ® ­ ® µ ³ ¬ Ì ® º ® Ð ²Â ½ ¶ Ó ® º ­ ® ± ® º ³ ³ ° Ã Ä ¸ ¿ ± ºª ½ · ¶ · » ¸
½ ¾ ® ­ Ó ¿ ± ²¿ à ® ²¶ Ó ¿ ± ® ²³ Í ª ¶ ± º » º³ ¿ ­ ²® ³ » ± º » ¯ ® ³ ¿ ¯
sou ' adnic
Ê
" # $ % & ½ ¶ ¬ Ý ÂÌ ® Â ¸ ½ ² Â Ã Â º ³ ¿ µ ¶ · ¸ ¹ º ª º Ì Ê Ó ¿ ± ² » »
Soubor → Nastavení → Vstupní/výstupní formát
Další nastavení
» ²¶ ¶ ¯ Á ¶ È ³ ¶ ¬ ¸ ¶ Ý ( ¬ Ì® ³ » ± º » ¯ º ½ · ¶ È » Ý ­ ° µ¶ ·¸ ¹ º ­ » ²À ¿ ½ » · » ¸ ® º· Ñ )
*
+ , - , . /0 1 2 3 0 4 0 3 5 63 - /7 0 8 93 : /
; < = > [email protected] < B < B C D E C = ?F G B H D I ?I A J K L M K > < N O M < P @B I L H B K Q D R I S R K T
M I = K M @? T < X < R V Y ; < = >[email protected] < L H T
X K D B I F > > I > I B K = > K L < B CQ K D R I S R K T
*
_ M KW< B KO R K M C B F ?KT @Y
` , - 8 a 1 2 3 7 b 1 8 c3 - 0 /d , e c/ 2 f b78 e 8
g E @ X K D B F > C > h > I L I ?U V D R I S R K T
Nastavení → Redukce
*
U V B K W<WC T C=>I D [email protected] PI RT H >I L HB C
> I B < L V O I L F W < ZB K D E Y D R I M K ? G C B K [ C> H B C M K > W @B \ T @ D R I S R K T V ]Q T ^ A < > <
R< M F J F W< L G< NO B V =I F E K M B @N< I O I M B I >V B K =>K L <B h L
Y
Soubor →
i - - j 9/7 ck - l
g E @ X K D B F > C > h > I L I ?U V W = I F L A M V J K A M h > E @ E H M V = I F E K M B @ N < I M M m ?< B V T < X < R I F Y
*
i - - j 91 2 3 n - , b , 7/0 0 4 nk b7/ - 9, o /0 - 1 p b
g RI S RKT
D I F A @W < T C = > I M < = < > @ B B h > < [ J V = V T U I ? M < P @ B I L K B \ L I L ? H M K N C T
D K B < ?F q r s @B M I t = Y
P íklady výstupního formátu
u
v 3 w 8 9a 3 x y z{ | } c ~a 93 - l 2 f b 7 8 e 0 ~5 1 . 1 6 : k 7 8 e 6 1 b , 0 3 :
Formát
Výsledek
€‚ €ƒ‚ €„‚
… … † ‡ ‡ … † ˆ ‰Š ‹ † Œ  † † … † ‰ˆ † †
€  Ž ‚ € ƒ Ž   Ž ‚ € „ Ž   Ž ‚
… … † ‡ ‡ … † ˆ ‰Š ‹ † † Œ  † † … † ‰ˆ † † †
€  Ž‘  ‚ ’ € ƒ ‚ ’ € „ ‚
† † † … “ … † ‡ ‡ … † ˆ ‰Š ‹ † “ Œ  † † … † ‰ˆ † †
€ ” Ž • ‚ €  Ž‘  ‚ ’ ƒ – € ƒ ‚ ’ „ – € „ ‚
… † † † † … † † † … “ — ˜ … † ‡ ‡ … † ˆ ‰Š ‹ † “ ™ ˜ Œ  † † … † ‰ˆ † †
v 3 w 8 9a 3 x y zx | } c ~a 93 - l 2 f b 7 8 e 0 ~5 1 . 1 6 : k 7 8 e 6 1 b , 0 3 :
b 1 8 c3 - 0 /d
: jc,0 ~
Formát
Výsledek
€ ‚ € š› ‚ € œ‚ € œ š‚ €  žŸ ‚ € ¡ œ ¢‚
… ‹ Š ‰Œ Š ˆ ‡ … ‡ ‰ £ Œ † † ‰  Š Š … ‰ £ † † ¤ ¥ ¤ ¤
Zvláštnosti vstupního formátu
!" # $ % & %'( " ) * + , - % ( . / 0 1 2 - 3 # . 3 0 4 . % # 2 5 $ % # ! /" $ # 6 ! /" $ 1 ' /7 ( . # 6 ! /" $ 3 8
- % ( . / $ % / - % ( . /" # ! /" $ 3 8( " 3 9 / 2 % : 4 # . ; /3 ! / <
= 1 0 > 0 > 0 - % ( . / $ % # ! /" $ 1 2 - 3 # . 3 ! / 2 3 9 7
' : @ ! " > %" $ 2 # 3 : (
' - %( . / $ % # 6 ! /" $ 7 " ( ? 5 # ' > 0 3 ' 8/ ' / 1 ' / ' 4
- %( . /" 7 / < 4 2 ! " > %" 7 # 3 9 ( ?
! " $ A 8 ! " ; 3 . 1 ' / ' 3 ' ' ? 1 : (
A.1 "
" ( 8 ! / 9 3 ' 3 ' $ 2 # 3 6 B @ $ 4 B 8 B @ C / < 3 ' $ A < ! " A ' 1 3 B 2 D 3 ' $ 4 B 8 B @ E F G H H 7 ' / 1 <I <
+ > 2 B3 9 # ; ' /2 J / # 6 ! " > % / ( " / $ ? ' 1 ' # " # 0 @ # # ' / 3 2( " !8< , K ? 2 # 0 $ ' 1 ' / 3 ' $ A < /' / L
M
N O P Q R Q R SN T
W
N O P Q U U M SV
NO
U P O N P V SP Q
U P O T T U SR R
N O P Q U U N SN V
U P O P V W SO N
X / ( / $ A 8$ ' 1 9 3 2 ( ' 8 Y 1 ' 2 3 ' A . 1 " $ 2 # 3 " $ 4 B 7 3 2 4 2
2 /2 1 0 3 ' 8/ ' / $ 2 # 3 6 (
- %( . /2(
C3 ' $ A <
! " A ' 1 3 B 2 D 4 ' 83 . 3 ' $ 4 B Z ' ? [ 7 $ 1 2 # 2 ! / 8 ! ' > 1 " I <
\ / @ / 1 K # 1 " > 0 ' 1 $ % & % ' ( " 4 ' A ' 4 2 3 ' ( ? 3 ! / / 4 # < X 3 : @ - % ( . /" 7 / 2 % 6 3 2 # 0 ? ' 1 " 2
Y 1 ' 2 3 ' $ 2 # 3 6 [email protected] $ 4 B [email protected] 7 ' 2 3 ' 8/ .
2 $ 1 2 " ( 8 ! / 9 3 8 1 1 9 # ' B 8 B @ 4 3 ' K C( 2 4 2 % 0 7 / ' > 2 . / % 0 '
3 : 3 2 8 ! 2 3 : 4 3 ' 0 I <
Na ítání pomocí pevného formátu
]
^ A 3 ' 8/ . 3 8 $ 1 2 $ 2 # 3 : @ - %( . /"
2 # ! /" $ 3 8 A . 1 ' % 4 1 9 # . 3 ' $ " 4 2 $ 1 2 $ A 2 1 $ !" - %( . /" <
_ 1 ' 2 # 2 # ! /" $ 3 [email protected] A . 1 B [email protected] /2 1 0 ( " ! 8 > 6 / 3 ' $ 2 # 3 6 [email protected] $ 4 B [email protected] 7 " % 2 3 6 [email protected] # $ A 2 1 $ !" - %( . /" <
^ 4 B 2 ' ? 1 : $ ? 0
2 1 2 - 3 # . 3 ' ! " / 2 (
; 8A 2 $ A 2 1 [email protected] 4 [email protected] $ ? 2 3 ' A . 1 " ' $ /" # ; 2 [email protected]
1 1 9 # ' B [email protected] ' - ' 3 " ( 2 % B 6 [email protected] 4 3 ' K <
^ A $ A 2 1 $ !" - %( . /"
` a bc d ` e bf g d h
i j ` i d h
k j ` k d
( " ! 8 / 2 1 0 $ A 2 1 8 ! 8 4 ' 83 ' / # 2 ! " $ B E 7 8 ! # 2 ! " $ B l 7 ! " A ' 1 3 B 2 D # 2 ! " $ B E m ' ! " A ' 1 3 B 2 n
# 2 ! " $ B Z F <
^ % & %'(
$ A / (
3 2 /2 ! /" 2 7 4 1 '
! " 1 1 9 # ' B 8 4 3 ' 0 ! @ 1 3 : ! 2 4 3 ' 0 1 2 - 3 # ' 3 6 ( # $ A 2 1 $ ! "
- %( . /" C4 1 2 $ 8! 2 > 1 " /0 A 4 3 ' 0 # 0 3 2 [email protected] . 7 ' 3 2 /2 ! /" 2 7 4 1 '
s
! " / ! " /2 3 9 4 3 ' 0 o p q r oI <
t u v w xy z
{ | } ~ € } ~ | ~  ‚ } ƒ „ … † ‡ ~ ˆ ~ | ‰ €Š Š | ~ ‹ Œ Š  ƒ ~ Ž ˆ € ~ „ ‘ € ’ ƒ “ ~ Š ” ~ Š … ƒ } ~ Š ‹ € ƒ … † ‘ ˆ ‘ … Š | ƒ   • †
– Ž ‘ƒ — ˜ ‘ „ ‚ ƒ | ~ ‹ … ~ – Ž ‘ƒ ’ ‘ } “ ‘ … † ” ƒ ’ } ~ “ €™ ƒ Ž … š ’ ‘ “ ƒ ” ~ Š ~ ’ Ž š € —
s
› œ u v w xy z
ž ƒ Ÿ € ~ „ “ ~ Š ” ~ | Š “ ‚ | ‚ € } ƒ „ … ˆ ~ | ‰ € ¡ € — Ž ‘ € ~ „ † } ~  ~ ‹ • ¢ | Š “ ‚ ” € Š | ‚ “ € š … ¢ „ ƒ „ £ ƒ  ‡ ™ ‰ Ž  ‚  ‡ … ‘
“€ƒ… ‡ } ~ ’ ‚‡ —
Na ítání pomocí volného formátu
¤
¥ ™  … ‘ ¦ ‚€ ‰ … ‚ } ~ Ž ƒ „ ~ … † ‡ ~ ˆ ~ | ‰ €Š  ƒ „ “ €Š } … ‚ ™ ‰ Ž • ‘ ~ ’ Ž š ~ „ ‰ … ‘ } ~ Ž ƒ ~ Ž Ž š ~ „ ‘  ‚  ‡ ’ … ‘ • § ¨| ƒ ’ ƒ ¢ ¡
€ ‘ ” ƒ  ‰ € ~ ¢ ¡ ‘ € Ž —© — ª Ž ‘  ƒ „ ƒ „ “ € Š } … ‚  ‡ ™ ‰ Ž  ‚  ‡ € ƒ Ž ¢ … ƒ | Š “ ‚ ” € … ‘ } ƒ „ …  ‡ } ~ ’   ‚  ‡ —
« | } ~ € ~ „ ‘ … † |
“ ~ Š ” ~ Š | § ‹ ƒ ” € ” ~ „ ~ … † | … ~ ‹ “ € „ ‚ ~ Ž Ž š ~ „ ‘  ‚  ‡ ’ … ‘ • § ¡ ” ƒ ’ ~ ‡ ƒ Ž Š … ‘ } ~ ¦ ƒ €
~ Ž Ž š ~ „ ‘  ‚  ‡ ’ … ‘ • § ’ ‘ } “ ‘ …  ‡ „ } ™ ƒ Ž }  “ Š ˆ ~ | ‰ €Š ¨… ‘ } ™ —  “ ~ Š ¬  „ } ™ ƒ Ž }  “ Š ˆ ~ | ‰ €Š ~ Ž Ž š ~ „ ‘  ‚
’… ‘• ¢ ­ ®
s
¯ ° ­¡ | § ‹ ƒ ” € „ Ž ‘ € ~ „ † |
“ ~ Š ” ~ Š ” ~ „ ~ … † | … ~ ‹ “ € „ ‚ | ƒ ’ ƒ ¡ € ™ ƒ ” ‘  } ~ Š ’ ƒ  ƒ Ž … ‘ © —
t u v w xy z
± ‘ € ~ „ † } ~ ~ ‹ • ¢ … ƒ | Š “ ‚ ” € Š | ‚ “ € š … ¢ … ‘ } ƒ „ …  ‡ } ~ ’   ‚  ‡ „ ƒ „ “ €Š } … ‚|
s
™‰Ž •Š —
› œ u v w xy z
€ƒ Ÿ €~ „ † ‡ ~ “ ~ Š ” ~ Š … ƒ … ‚ | ~ ‹ … ~ ~ Ž ˆ€ ~ „ ‘ € … ƒ } ~ €™ ƒ ” … † – Ž ‘ƒ ¡ } ~ ~ ‹ • ¢ ’ ‘ } “ ‘ … † ” ƒ ’ ~ Ž Ž š ~ „ ‘ ¦§
… ƒ ’ ƒ } ™  | } ~ €Š ~ ’ Ž š € —
IV. Rozši ující
moduly
Kapitola 43. Rozši ující moduly
! " # $
% & ' +, * - . / Nástroje
, & ( ) * ) * 0 & # ) &
1 )
$
* 2 3 3 4 ! " # $
/ &
% &
Kapitola 44. Kontrolní kresba k výpo t m
' * . / * * * / ) ) / * ) * . ) & / . / & & - * *
* ) & # * . / &
0 & - ) )
+ / &
Zobrazení celé kresby
* * ) * * &
Vý ez
/ . * .
* . * &
Zv tšení
' ) * * ) ) * &
Zmenšení
' * * &
Smazání
' ' / ' / * ) &
Font
. * &
Tisk
.
) * ! " # $
%
&
Export do DXF
' * * )
& &
.
/ & ) * Kapitola 45. Zkreslení v K ovákov zobrazení
' / +
. * * * / . &
Výpo et ! "
# $ $ % & $ ' (
' ! ) Nastavit *
# $ + , - . / # $ ' $ ! # Kapitola 46. Trojúhelníková kalkula ka
(
$ + & # & $ ! $ ) $ & ' $ !
*
# & $ $ & ' $ # & " $ & # $ & # ) $ " + & $ + $ Kapitola 47. P enos soubor
$ + # # & + & & $ $ ! (
' $ # $ + & # # ! $ ! ! ! $ ! & # ! Volba umíst ní souboru
(
$ # & # ! # # # # $ $ ! $ ! & + # & # $ $ / $ ! # + # # $ ! ! # ' / ! $ Disk → Volba disku # # ! Alt-F1 P enosové parametry
(
$ ! & & # # # $ (
& $ & Nastavení → Parametry
*
p enosu # $ & # ! ' & # $ & # # $ ! $ # ! Na tení souboru
" ! ' & " ! $ ! # Soubor → Na tení souboru # ! F9 (
$ ! # $ # $ $ + $ ! (
# $ & $ ' $ , - . / & $ # % " & & # $ # ,-. /
(
$ ! ! # & # $ ! # & # $ & ! $ $ + # $ ! ' # $ $ # ! ' $ & ! & # & (
*
# $ $ + & ! ) $ + &
*
! ! ' $ & ! (
$ & # ) Zrušit ! $ # $ # ! $ P enos souboru do stroje
(
& " # $ & & # (
F10 & & ' & $ (
! $ & # $ & $ " & # & ' (
$ # $ # & & # ! $ # $ # & ' & $ ! (
$ " # # & & $ & ! & ! $ $ + ' ) OK & ! & # $ & Soubor → P enos souboru # ! ! " # $ % # & $ # % ' # $ $ ( ) % % # $ % # * + * , - . & ' / $ # & $ 0(
1 ) % $ ! , 7 ) , $ , , $ '5 , 8
2 3 , 4 *+ 5 / 5 1 , #$%'. 6 , / 5 /, 1)
# $, '# .
Další nastavení
9 : ;< => [email protected]
Q
Nastavení → Prost A edí
BC
@ : ; D E ; F GE > ;
BH
= F ; D E: I D EG J K @ : I D I F L M I N I > O O P
B
B
R S TU V S W X Y Z [ \ ] W ^ V S W X [ ^ T_ ` S
a > @
@ : ; D E ; F GEb c ; d e @ > GE I f N g < e E J I O h GE J f I @ > GE ; ? G D I O < I f i j k f GN g f : = @ > GE I f D @ F l F I g F g
BC
B
d gF @ DIO m
b D @ d O : > g f : = d I N < G: ; ? = d g F @ D m
j
B
F4n
B
Shift-F4n
Q
o V p` q ` r V W X ^ Y _` r s t q Z ` ] u ` Sv
a > @
@
; J : I O E ;O EI N ; EG?d L
g I M I F g: = DI O < I fi j k KG ;O EI N ; EG?d LN
g IM I F g: = cDIO I > d ;h > LM I
BC C
C B
C B
J K @ : @ D @ : L M I D I O < I fO F l EF g K @ : l > F w d I J [email protected] x [email protected] > : ; F @
F I @ : L N ; > f @ D g K Gb d ; N c @ D I O < I f J K @ : g @ : b
C
B
H
; c @ > : ; F @ D J @ ? G g : =N ; > f @ D g K G J f I
g I h: = DIO < I fl b [email protected] I h : g @F
; > g E @ F @ > GE ; y : =N I d : w z ^ S [ Z V {
B
C B
C
C
| S ` } V p` ~ W X Z ` ] u ` S j
Q
R {X| ` W Y ^ Y _` r s t q Z ` ] u ` Sv
€ i h @ E @ > @  G: I F ; Eb c ; d I O J K =J I : O N ; c = > I D E ; E J K @ : @ D @ : L D I O < I f l b J I d O > J K G
D I O < I fO h g > : I O J K =J I : O : @
C
; > g [email protected] j
C
;> gF g: = : g
C
FO
Kapitola 48. P ipojení digitizéru
" # $% " " & '
! ( P íprava digitaliza ního za ízení
)
*
+ % , ' )
, , & % " ' , - & Digitální planimetr
. & , , / ! " # " & ( & & ' /
/ ( & ( 0 1 (
-3 " ! , - / / /
5
E % 5
" " 0 4
6 7 89 : ; < = > 9 [email protected] = 8A < B C D
! 5
! 2 & & '
F @ [email protected] H < = > 9 7< = : G : H I J K
! & (
& E &
& (
& &
, / ,
O
Shift P
O
9 @ [email protected] A < BCL
( & ' H
, " 2 & , , 9 @ [email protected] A < BCL
H
! , & '
, " '
, /
9 : M >[email protected] M 8
& / % & ' /
N
P/NPP
% , - / F @ [email protected] H < = > 9 7< = : G : H I J K
+ 0 "
( & '
& 2 &
" 0 % " 0
N
$ & Parametry
$ " ' 9 [email protected] = 8A < B C D
& & ' " / % E " ! " ' " E & ( &
& / , 5
@ 9 = D B> H I GBD 9 D
N
= @
G
C8: H I
9 : CB
" ' & ' ( & '
E
" $ 5
: ?
@
:
< M >[email protected] = I J K
K :
= : B
& % , ( / % ( , % ! & " ' & / %
- , / " ' / Digitizér
! ( " &
& ' " / ( , / ,
& "
"
( ! "
3 & & % & '
& $ ! / & " E " ' &
( Test komunikace
! & & ' /
! , / 0
" " & E & ( & '
Nastavení → Test vstupu
, " % 0
& % , ( , % &
! , E , , &
& ( % " , & (
/
# $ % & ' ( ) * $ & + , % -$ . / ( 0 ( , 1 2 ( % & 3 & , 4 ( 3 1 & 5 -6 -*7 8% 9 3 8. % -+ ( *1: ; < ) *, 3 4 5 -6 -*-4 = 1 , ) ( < % > + % ( 4 & ? 1 . 4 , 0 ( @
A B C D E F G B D H I J K L M N M N G O N H J M P H Q B R S E C D T Q B G O U G C M D O P B E J V PO N K PL B O W N V PO C N M N E UX UO N WUY N V M PZ
Y N R PY J M P
G J B [ F J H P B E J V O J M \ X ] N ^ U K C \ G B D R N E M U K J H B C M _ Z B E D WD ` H B C \ M C S K L a b N c bd e
f
Kalibrace digitaliza ního za ízení
g
A R J E C N h E B D E UX UO N WUY N K P F J O R J [ N Q ] B H \ G O C N WU[ ] N K U E UX UO N WUY N V M PL B Y N R PY J M P e i N WU[ ] N K J G Q B V PH S H D ] V J M P
U E J M O U K C j K L [ B E k T Q B Z B K P M U K L h [ D E B D X ] N ^ U K C \ G B D R N E M U K J O ] N M G ^ B ] Z B H S M l M N ] J S WM \ e A B G OD Q
Y N E S H SM P UE J M OUKC j KL [ B E k FJ GOJFM j T F N C B D O] NM G^B ]Z N KJ GB D R N E M UK m
n e o p q rs t u q v w x q p w y z s{ u s | w y } ~ q | w € t  A ] B X ] N ^ U K C \ Q R J E WB L l F J H L B E M _ F I P N ^ UM M P O ] N M G ^ B ] Z N K J T
C O J ] S Z S E H _ ] k Y M S Z _ R PO C N H J G Z _ ] J K L ‚ N ƒ `M N ] B Y E PW B E Q B E B [ M B G OM P O ] N M G ^ B ] Z N K J T C O J ] S Z S
H J H I J K L G Z _ ] J K L G O J F M \ Z _ R PO C B Y C ] J G WJ M Pd e A ] B Q B E B [ M B G OM P O ] N M G ^ B ] Z N K U F G B D O R J [ N Z UM UZ S WM _
E H N U E J M O U K C \ [ B E l T Q ] B N ^ UM M P O ] N M G ^ B ] Z N K U O R U e A ] B G Q B WJ L WUH \ H j G WJ E C l E UX UO N WUY N K J F J H L B E M \
Z PO H h E l N WJ G Q B „ n …† UE J M OUK C \ [ B E l M N H PK e
† e o w x t ‡ s t } ˆ ‰ s t Š y ‹ } q ‰ Œ w x y  € t  x t y s  € ˆ z € Ž  q x  E B B C \ M J C ‚ N ƒ T M J F W\ Q J Q R J O N h J M PZ
Z l IP YJ
GJ Y M NZ D GB D R N E M UK e
‘ e ’ x t Š s “ s t ” |w ~ € ˆ ‹ } q ‰ Œw x y € t y w x ” sw r• w Š y –
• w Œ –• t y – — l OB G B D R N E M UK J G J Y B [ ] N Y P H
B C \ M C S KL ˜ ™ N l ™e
š e › Œ  x t ‡ s t  q x x q } t • y w ‰  x t y s  € ˆ z € Ž  q x  G O U G C M D O PZ

OWN V POC N `
P œ idat
de
G J Y M N Z D U E J M O U K C j K L [ B E k WY J F J E M B O WUH \ [ B E l H l Q PM N O N Y N Q PM N O Q B Z B K P Y N I C ] O S H N K PL B B C \ M C N M N
Y N V S O C D C N h E \ L B R S E C D e A B C D E K L K J O J [ B E Y J G J Y M N Z D ž Q WM _ H l Q D G O UOT G O U G C M _ O J O W N V PO C B `
A ] B O B C B W B C N WU[ ] N K U WY J Q ] B L W\ E M B D O N D WB h UO Q B G O U G C M D O P O W N V PO C N `
Ÿ L K J OJ …WU Y N V PO O] N M G ^B ]Z N K U M B H \ L B Q B E C WN E D T G OUG C M _ OJ OWN V POC B `
Protokol
Ubrat
de
Nová transformace
de
f
Ode ítání bod
¡ l W…WU D ] V J M E B G O N OJ VM j Q B V J O UE J M OUK C j KL [ B E k T Q B B E J V OJ M P [ B E D Y X ] N ^UK C \ Q R J E WB L l Q ] B X ] N Z
N D OB Z N OUK C l Y B [ ] N Y P H j G WJ E M \ O] N M G ^B ]Z B H N M \ G B D R N E M UK J H ] S Z J V C D ’ x t Š s t y z  q x e
d
! " # $ % ! &'
;5 ;
;) #!
#&# ! " *
# $ % ! &'
+ $ ! ,-
% # . # " ( / 0 1 2 3 ! 4&5 6 4! " ( 7 # 8 ! ! 9 ( * :
7 , ! 7 5 % ) > ? % 4 7 ; + !
# $ 7* (
#
;5 ;7 %
7 # $ % ! &'
! 9 A8 5 % + %
@4 7 # &# ! 9 8
! 7 ! #= ( 6 ! "
>
+ $& + $&% , 6 ,! 7 5 % ) % #
; ! ( # $ % ! &'8 !
5 + $ 7( 6 :
% ! 4&6 B 'C
! 7'C D 4 C , 'C >
E & 4 < 6 " ! % &< & 4&; ! 7C ( % 4 !
&%
6
6 . + 4! 9 ! . % + $ 7 # 4 - ! B ' C 6 # + ! 7 ' C " !
4;
6 B + ( ) *
! 4 7 + < =&' " %
! &' B 'C 5 % ) :
( ) *
#( 7 5 B 5 9C
(
% &< & 4&; '
+ ( ' 7 & ! . ( &! &( 4&; 6 8 5 . ; 5 . ; 6 $ ! 8 4
! 9 !
+ ; % ,! 7
; 5 7 4 ( 7# ! + 4 -
+ < ( >
? % + % &< & 4&; ' & + * 76 , % &< &&; " 8 4;
( &' . + # 74 % # . # " ( / 0 1 2 3
; % ! 6
6 # + ! 7(
; + ! + $
# $ % ! &'
+ 7! F G H I J K L M K N O P Q N O > 2 % 4 5 %
5 %) 8 + C !
R4& ; (
6 ; % ,4 ! #
"! S TG U >
Ur ování ploch
V
? % !
+ $ 5 :
4&5 ' & % &< & &; " 5
+ # + :
a > b &# ! 9 4 7 @
#7 6 ,(
! 7 + 4 'C . 8 ( ) *
+ * 7 ; , ' ! + ( '7 ; ! ,( B 'C % " 4 > W 6 "(
+ $ 7+ % 9
( X
Kalibrace
6
4 7 @
% & 4 < 6 " (
e > b &% ! 9 ;+ ) #5
A>
! " C % & 4 < 6 " C ! ; %
6 % 6! "(
d > b &# ! 9 5 %) 8 4
! &' B 'C 5 % ) 8 + ;
6 ! 9 + % &< & 4&; ' & 6 45 [ \ O P M G ] ^ _ O` Q N O >
c > E ;5 ;
f .! 7 5 %
; &%
! , # 4 % : 7 ' 7(
Y > Z - ! 9 6
+ $ 7( # $ % ! & '
! 9 #
# 6 &# 4" (
Ukázat délku
4 7 @
:
# ! C % ! % " 4 . (
A *
5 ! ' 6 " 5 % . % " 4 ! % &< & 4&; ! 7(
; 5 ; 7 ( 9 $ ! " % " 4 . @6 < =&' B 'C # $ % ! &' 7'C + $
OK
A > 7(
:
; & % 6 9( 5 % . 8 : #( 9 >
; , ' ! , 4&5 '
% &< &&; " + # . 6 # $ % ! &'
6 ( 7 # ! 7(
; $ 7;
! 7> W
% 4 C . A >
% ! ! >
#. #"( 8 4
6
# + , 6 ! 7(
( 9 $ 7 8 4;
:
% .
+ * 7 ! + $ > + 6 , ! 7 6 B ( 9 >
Kapitola 49. Vyrovnávací rovina
2 % 4 # 4 * 7 6 B + 6 . 6 ! , 6 ' 7 6 &! . (
% !
6 . + ! ; + % ( 7! . ( &! &( , 4! 7C # 6
" + % ( 7! '
4;
+ $&% % % :(
! -7'C 6
') 6 ; % , 4 ! #7 :
') > 0 6 ! &'
6 &! . :
% ! 4&6 B ' C 5 % ) % 6 &! . >
! + % ( 7! # 6 & # 4 # & 6 &! . >
Zadání roviny
0 6 &! #
!
@
5 + $
P idat
; % , 6 , + ( '7 + # 6 B 'C # $ % ! &' 5 % ) >
,C ! ( . -7 ;
A8 ;
? % :
#
;! ( #
#
; ! ( # $ % ! &' > E #
6 . + - 9:7 4 7
+ $& + $&% , 6 ,! 7 5 % % #
+ $ &% , 6 ! B 5 % + * & + %
(
@
% . 4;
= &! & ' & 6 ! & '
Ubrat
6 &! . >
% ( % 4 ; % ; 4 , 6
#! &' 8
5 % . + $ & % , 6 : 7 # & # ! 7(
4 7 A>
; ! ( ; - ! 6 45 [ G H
6 . + ! 6 ; % , 4 ! # % 6 &! . 8 + 6 4 # ! 7 %
%
;! ( 5 %) #
O`
TG TG I N J J TG I JN
R 4& 6 45 6 . + ! 8 5 %
= &! & ' & 6 &! . 6 - + * & !
5 %
8 5 %
+ + $ 7 # 4 - ! B 5 %
>
% . + * &" + = &! 6 , ! 7 6 &! . : # 6 + 4 ; ! ! . C 6 9 ; % & >
? 6 B + 6 &! . : # 6 . + ! . 6 ; % , 4 ! # & 6 -
' C ; % ! B ' C 5 % ) % 6 &! . >
Poloha roviny
Z %
4;
^
%
N Q
0 6 &! :
= &! 6 + * % 6 ! + 4 C 6 B # 4 % ! " 6 &! . X
6 . + ! 6 5
'! " + 4 ;
8 8 5 . #
' !
:4" +
+ $ &( . 4 ; % ! B (
5 %) ( >
F I JK LQ
0 6 ! &'
6 . 6 ! , 6 ' 7 6 &! . :
6 . + ! ; + % ( 7! . # 6 & # 4 # & >
Rovnice roviny
0 6 ! & ' & 6 B # 4 % ! " 6 &! . 4;
+ C 4" % ! + # &# ! 7 4 7 @
+ 4 >
Rovnice
A > 0 6 ! &'
:
6
%
! 6
Výsledné hodnoty
W
% & 4 < 6 " (
[ T P
W
#
@6 ! 9 4;
; 6 4& + * % 6 ! " D % :
`
;! ( :# 6
%
'C ! . . 5 % . F U LG
! . # $ % ! &'
% . 4 *7 6
! ( , 4 6 B ' C + ) ( 9 ) ; % ! B ' C 5 % ) % 6 . 6 ! ! " 6 &! .
6 B # 4 % ! " 6 &! 9 A >
J`
0 6 &! :
# 4 +
# $ % ! &'
Z :
! % 8 *
6 B #4 % ! " # $ % ! &'
F U LG
J`
:# # $ % ! &'
6 ; % , 4 ! # ; % ! B ' C 5 % ) % 6 &! . > . # $ % ! & '
6 # 6 ! &' 6 "C 5 ; $& + ( 9 $ 6 ,! 7 %
X
4;
5 % ) 6 " 6 &! 9 + * 7 ! + $ > + 6 5 = ( ' 7 6 &! ! B ' C + 4 ' C >
W B #4 % ! " # $ % ! &'
@5 % . 4 * 7 6
# 4 +
:# #C % ! " # + $
% ' C ; 7( &8 4
# $ % ! &'
Z :
6 -
'C 5 % ) ! 4 6 ,
! " 6 &! 9 A >
Kapitola 50. Geometrické plány
Úvod
? < (
# 4 * 7 ( &' " ( 6 . 6 , $ ! 7 = ( 4, $)
N G I M G K` I H ] U ` K ` T H N ^ P G I J` G K ` O G _^` I P
T8
U ] G K I ] N O G U ] G [ >
Ovládání programu
? < (
! :
#
6 4 , % , + ( ' 7 ; , 4 % ! 7C % & 4 < 6 " C ! > E & 4 < 6 " ! :
% ! 4&6 " 4 < &' " '
4 . > ? 6 ! 7'C + 9 ; , 4 *
$ ( & ; , 4 * ( & : # ; 5 ;
W # + ! 7 C % ! . #
; % ,6 ,! . 6 B5 9 (
+ ( ' 7 ; , 4 *
4 ! 9! # 4 * 7 + ; % , 6 , ! 7 6 # + ! 7 ' C % 8 + % ; 5 B 6 : 7 ' 7( &
! . 6 B #4 % ! " = ( 4, $
>
; % , 6 :7 % 5 4 > f 9 " + 4 * . :
$ 5 6 . + 4! & ! 9 8 ! 9 " : # ; ! 5 7% . >
Editace tabulek
? $ & ; % , 6 , ! 7 D % : ) # 7 ( 7 # & ; ! + $ 7 # 4 - ! 5 ; 7 + # , > ? % 5 : &* ! 9 : B
D % : 5 # C 6 48 5 %
6 . 6 4 % 6 :&B (
+ $
+ #,! > C '
4& ! 7(
R4& + ) 6 % ! 7 D % : + ;
+ 6 &8 ( ) *
* &(
% & '
! 5 >
C ' R4& 5 # C 5 . 6 . ( ; 8 ( 7# 9 ! ! & ; #&# ! 9 4, 6
#. Shift-Del >
Filtry
W + 6 ! 7(
+ < (
!
$,% 6 -
'C 5 4 8 " # 4 * 7 ; % , 6 , ! 7 6 # + ! 7'C C % ! 8 4;
%
= &! 6 = &4 . 8 "
+ * 76 , + $ & ; 5 ; 6 , ! 7 ; % ! B 'C C % ! > ? 4 * . 8 " ; % ! " ( =&4 !
5 % ;5 ;
! . 8 7( * #
; + $ C 4 % ! 7 ; % , 6 , ! 78 ; 6 4 , - 9 6 + $ 7+ % 9 ; # , C 4B ' C <
(
6 . C 6 : 78
&' B 'C
+ 4,! ) >
&4 . : # 6
= ( 9 #
; % , 6 ' 7 5 4 . 5 :
+ 4 * ; ! ( ) 8 6 ! &'C * :# 6
6 :7>
( 9 C #
%
! . C % ! . 8 " #
6 + $ 7 # 4 - ! " (
# 4 +
; ! ( . ! 6 7' 5 # C :7 + , ; % ! + 4 * + ; - ! 7 =&4
! " # $ % & ' ( ) * + , - . /0 1 & ! 0 2 # 3 ! 4 " & ! 5
6 ' / 7 8 / 4 , / ' /& # 9 '& 3 7 % 7+ 5 / 4 , & 3 . 7 3 ' 7 - ( , ( ) # ' 7 : ' -% 3 . , 4 & 3 9 0 4 3 " 3 & ( )
) " & 7 0 " 0 4 3 4 , & 8 0 4 , / * # 8 8 ) 0 + - ( - 1 , 9 # '7 : '-9 5
Vkládání ádk # 0 " 8 /2 0 + , 7 , 7 3 0 /# 0 8 # / 9
4 $ . , 9 % 7+ 5 . 7 0 & . ) 3 " /$ % & , 9 0 . - 7 , . , ' " ! ! & -
! " # $ .73 3 7 5 39 '" ! ! ! 4 " & :
!4"& ! " , # / * , & % 3 4 /7, & 3 -" ( ,
5 ,"
Ins
! " # 8 & 3 # & , ( 7 3 0 /# 8 3 0 7 9 3 7'( # 8 5 ) ( , 7, /' / * '7
! " , # + '& 3 9 % & , * & 3 # & , ( 7 3 0 /# 8 % , 9 - . 7 7 , # 0 4 & 3
! " , # % , " & +* 9 ! 7 & % & , . 7 ' . # & 7 , # 9 '& 3 ( ' # / ! , . Editace → Vložit ádek
! " , # % & 3 & 9 * +, # 0 4 % 0 " , / * , & ! 4 " & !",# 5
Ctrl-
Rušení ádk ,+, 7, /' . ' 4 0 1 '7 ( , /
! " , # % 0 9 -. 7 7, & 3 & + # 0 4 % 3 4 /7, & 3 -" ( ,
& , . 7 ' . # & 7 , # 9 '& 3 ( ' # / ! , . Ctrl-Del 5 , /
%
Editace → Zrušit ádek
! " , # 0 " , 4 7 3 0 /# 8 " . 7 3 & & 5
Kopírování údaj , + , 7 , /' . ' 4 # - 3 7 & # 7 , " 3 + & , / # " 3 + $ & 3 + '& : 9 - . 7 7 3 0 /# 8 % . 70 0 + 7 , & ! . /, " 0 + - ( -9
4 $ . ,9
! 5 " 4 & 3 # 7, / # % # 7, () ( , 7, # - 3 7% 9 ( - 9 8 1 ' & , # 0 4 9 ' # /! , . 3 9 ' . /, #& .
# /! , . 0 Shift 5
$ % & ' & ( & ) *+ , + - . / 0 1 +( 2 & *3 % 4 5 & 6 7 , ( 0 1 8 9 - : . & : 6 4 . 0 ( ; < = 8 / 0 9 > ? / 8 @ : A 6 : [email protected] : A 6 : 7 ? / 8C ' & . - @ > 0 . & / - 1 8, *%45 6 : DE
F 5 G /7, -# 3 4
Editace → Kopíruj
& , $ " & -9 9 - . 7 & , ( ) 3 7% & , 4 0 1 '7 5
H 5 I 3 + '& : 9
% " /, 7 ) % 4 " 3 . ' ,+, 7, " 3 7 3 & 3
Editace → P enes
9 -. 7 7 3 0 /# 8 4 & 3 # 7, / # % # 3 9 9 3+- 7 " 3 7 3 / * , & 3 5
J . / 0 1 & / 4 - @ *0 , (7 5 - / 8C ; 0' 8 @ 3 ( 5 0 (0 . 6 - 9 8> - ? 4 / 0 7 ; : , 8 ; 8( , (&' / K > - . ; L >< B, (&' / 3 9 - 1 & ( % 4 5 6 M 0
, *- : 9 2 M D7 ' 0 6 - 6 - 9 8> - ? 0 / 4 - @ *0 , ( E
Zm N na po adí ádk ,+, 7, /' . ' 4 3 9 & '7 & # 7, :
I ,+ , / * 7, ! 4 " & ! " # 8 % 9 $ * , 7, 0 * -7 # - ! & - " 3+$ 9 ( - . () ! & # 8 5
! " , # & 3 9 -. 7 % # 3 9 9 3+- 7 " 3 7 3 4 # - ! & 3 5 7 9 1 , . 3 & 9
4 $ . , 9 4 # -0 +7, ( , /
!",# 5 I 3#& ,( $ "& -
! " , # 4 0 17, 5
Zpracování geometrického plánu
4 3 " ! & - . 70 & -() " 3 7 O
. 0 . 7'7 -# 3 4 , 9
- 3 " & +,+'() & 3 # 7, & - 4 , . 0 0 P /4 , 4 3 ( ! & - , 9 , 7 '( # : ) /! & 0
Soubor → Zpracovat
& , # /! , . 0 F4
5
Nastavení modulu
Q ' 3 / : # & . & 3 . 7 3 , & -9
& ! . /, " 0 +-( - 3 3 9 , 7 8
. , 8 /! -# 3 4 , 9
Geometrický plán → Volby
5 R # & 9 $ * , 7, 9 & '7
Velikost písma
S 9 '7 , -& 3 # ' 9 $ * , 7 , /'7 , /'# . 7 - . 9 3 . /, " & : 7 3 0 /# 8 5 G " $ " 0 4 3 ( ) ! & - 4 9 0
7 3 0 /, # /4 , /'7 0 4 , 9 , 4 ' ) " & 7 3 9 ' T % U 3 V " $ 5
Typ mapy
G " , 9 $ * , 7, 4 /'7% 4 " 3 * 3 " 0 +, 7, . 7 3 & " 3 " & - 4 3 ( ! & - /! & 0 % & , . , ( 'W'( # : 4 3 ( ! & - Q X Y
& , X Y Q 5
Volby
# & $ $ . / ,
, 2 7 8 % % ! G H
! " # $ % & $ '
0 1 % 2 . & + ! $
!' 3 1 )
& $ ! % () ( $ (4 (+ ) ( $ !3
* + 1 . !) , !' -
5 6 + #
& % .
$ % $ 2 . *
9
@ 0!( : ; <
= # . " 1 . $ .
% + . $ ' B F
> ?
$ !
- . " & % .
A $ -
$
% ! G H " ) A
$ !-
C D E
# B ) !(
$ F -
B (
L . & # 2 ! $
' $ ' B F
$ !
!' .
$ !-
C D E
6 % ! $ 6 )2
% ! C D E
% $ F -
B (
' B F
$ !
4 B . !' )2 * @ 0!( % + . $ ' B F
$ !
% ! G H
*
Výpo et vým r
I
J
K $ & % .
.
$ -
: R = R
3
$ 1 !1 - " + B ,
S U S R R
! " # $ B 9
,
V !(
6 T
& 1 6 M
-
# : > W
#
> W
+ -
!(" # $ B M
= N O P Q
*
N 9
6 .
6 F B
% . .
$ % $ 2 % .
.
$ -
V R S !(" # $ % $ % . .
$ % $ 2 , 2 % .
# 2 B .
(
X :
V 9
# 3 % 1
V # V R S $ B & 1 6 # B ) ' - & + B # $ !3
% 9
# % '
# + B . 2 ! % ! A + Y
B 3 # * V V V R S !# " 1 & + 1 F A '
*
: ; <
K $ # '
M
# + B . 2 ! *
D A $ 4 B . !' F B - *
@ 0 !( # . $ ) 2 # " !# B 6 % ! $ , 2 !# #
V !(" # $ B + ' )2
.
% + ) ( M
$ % !
= > ?
= B ) ! ($ ) ( % " 1 +
S
% !
V S P
& 1 6 B ) ! C D E *
Výkaz vým r
J
K $ & % .
R
.
$ -
Z P
!1 - " + B ,
R
: R = R
3
$ 1 V K $ #
3 A \ V 6 '
T
& 1 6 6 % ! $ , 2 4 B . !' M
V
S T S N 9
6 .
6 F B
% . .
$ % $ 2 % .
.
$ -
F B - *
1 6 $
R V !1 -
( % !-
# 2 ! $
& 1 . !+ .
6 + # .
6 F B .
$ % # 1 -
!3 *
= 9
% # 1 -
!3
# 1 B # 1 #
(% , 2 ] . " . # & & ()2
B.
***
U S V D ( B
1 F 2 ' ! # B ) ,
.
= ' !' .
1 -
% ! " , % $ a b V # $ ' B ` B % # .
$ . % 6 L . & *
[ 9 P
[ 9 P
$ ,
!(" # $ D ( # . , R
! " # $ B !(
S U [ V ^ _ ^ "
9
[ 9 P
/ )2 -
1 -
!
B # (! * D & 0 !( % ( & ( ,
!3 * @ ,
R
# B. "
% !
[ V
.
1 / )2
# ' + .
B
1 -
[ 9 !3 *
% !. & B3 1 F A F
$ 1 ' #
.
1 -
! % ' # $ !
!3 " !# & !
.
* D + . $
2 " + $ -
, % & 2 . F
- . ( # $ ' A $ % !
,
A % . A (& "
$ B $ F & ($ (4(+ ) (
1 -
B ` B ! .
a b @ 0!( 1 #
9
/+
9
% $ % B ) ! $ !- " .
2 ()2 A
!# .
$ 1 -
!" 1 . $ .
- . ( ($ (4(+ ) ( B ) ! (
(
$ F " A 9
% .
S ($ (4(+ ) (
% & 1 6 6 + # .
$ % ' / )2 [ V
$ !- " .
()2 A
[ 9 & " $ -
.
$ !(% ( B ) !-
! % () 1 #
1 -
"
! *
6 , 2 % F B .
$ -
. " + " & +
B % .
-
' $ $ % $ 2 6 .
% 6 .
F B
*
R
! " # $ $ 2 % a b 9
R
$ 2 R = ! " # $ % . .
+ " A # . " 1 & S M
B . $ % $ *
2 ! $ .
% - ) 2 ' - * K . & 1 6 . * D + . $
6 + # .
6 % ()2
" 1 & .
F B
B -
( $ + #
$ % $ 2 % !. / 6
% .
# 1 B # -
B ` B 4" + B 6
(
# $ !# # $ *
9
% M
N ! " # $ C D E * D + . $
@ 0!( 1 . $ .
. # !1 " 1 & 9
& 1 6 % T
% . % . & & ()2
* H
6 ()2
6 + # .
( $ + #
6 B ' 6 F B
B % & -
* 1 % 2 . & 0!( # $ ' $ !-
F B
F B
-
% !. / 6
# 1 B # -
(
B B ` B 4" + B 6
# $ ' % !# # $ *
9
# . " 1 . $ .
$ .
# $ !.
1 . $ .
$ / )2 , A ] $ !-
& $ ,
B ) !-
B ) !- " 1 . $ B 6 F B ' .
$ *
BPEJ
M
9 !
; <
% . *
"
% 4 B
) B !# ) !6
N 9
T S # . - B - B ' & % .
!' " + B ,
R
!# ' & $ !(
.
.
$ -
6 )2
1 ( )2
B + !. * & $ !(
6 )2
$ !3
# $ !3
B ) !-
F ( % 6 $ % 6 . & F B.
, 2 ` ! 1 ' ! *
Popisové pole
#
$ & " + B ,
& 1 6 $ ( ! ` , $
` B 4() + 6 )2
F + B ' A + - ! F -
+ F " + B ,
, 2 !# -
$ + ! $ 3
!(% .
1 . $ 1 . !) % ! . A +
.
` ! + # $ B () + , 2 (% ,
!
% - !L . & Geometrický plán → Popisové pole
6 .
!' .
# ' + .
# )2
$ )2 - ! +
6 2 6 *
F B ' )2 *
B + !. *
% & ' ( & ) * + & , - . / 0 ' / 1 2 3 4 0 56 7 8 ' 9' & * / 5, : 2 ; ) 52 0 : 2 8 0 ' . 5, 8 , ; - 2 < + ' / 3 = * > &4 < ?- ' 0 & ) 3 2 6 4 ; ) - , 8 6 ' /
' 0 & ) 3 / 1 2 + & , - . 4 * ) 0 ' 3 = @ A 5?+ BC 8 ' 3 = 0 ' D B/ 6 2 1 ) 3 , 8 7E
F G H IJ K LM N O P G P LQ G K R H G P G IS IT S U V WQ XLX IG Y G T P Z J [ G K J XS IS \ ] G Y G K O ^ S Z S XS P Q XLQ N _ U XW XIJ M WXN J
`
S H G T G ^ Z J T S _ W V d e S X S T J P W_ J X J K O P W_ J X P f S P W_ J M S V
Logo... a b c
iG ZV j XU k l m \
K S g IS XIJ M WXN J \ ] G Y G V U Q W ^ h X K S
n J P _ S XS o IL T G ^ Z J T S _ W IG Y J
IG Y J
c
S XS g O XfS^ J
^ U g S WV _ J H Z J T S _ X S p X T J g J _ h K G N _ q r s t u t v w u x y \ z P f WP J g q P G U e LX W
b
c
J ^ O G ^ Z j T S N G ^ Q J H G K J I K { S [H _ O P G Xf S ^ _ R | g J S G T H G XG K LXS IL \
b
c
Údaje katastru nemovitostí
} g J S P Z G N J X J Q XZ _ S V G K LXG Q XW Q S T J g j K J W _ J P Z K _ W[H Xf S [H T j IG e N j [H g LJ IG Y G K R H G G N _ J \
c
c
Dosavadní stav KN
z XR XG XJ^ U I[S
TP d QG^ U
S X f S ^ J T J g J X P J Z [ S IO g G Q J K J g _ WH G Q X J K U N J X J Q X Z U _ S V G K LX G Q X W K M S X_ q K h V q Z J
c
b
S L[H U Z M S _ W \ n J g j K J W Q S _ j Q IS g U W[ W | g J S c c
c
c
c
!"
m J Z [ S I_ W M W Q IG g IS N J X J Q X Z U _ S V G K LX G Q X W \
# $ % & z h V q Z J P J Z [ S IO K V ' (
)
* + , -./,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 7 @ 1 4 A 9 > B 6 ( C < D EFG6 > 2 H 9 G9 A < 4 EFG A : D 5 ;A 9 : I J 4 3 9 A : D > 6 (
)
K LM N O PQ RS T M
U 76 J 1 4 A 9 > B 6 VB 6 EG6 76 W EA 9 A < 4 EFG A : D 5 ;A 9 : I J 4 3 9 A : D > 6 B 6 EG6 7 (
)
X O Y Z P [ + \ M ] ./ ^
U 4 1 E_ 6 ` ; a ; : 9 1 4 < F: : = b c D ` B c 7 6 J 6 1 4 A 9 > B 6 ( d 6 c 9 e EF A D c f : g 5 6 c 9 < 9 < = 3 E9 c : I >
A 4 5 7 D A 9 : 3 1 4 E6 3 c 7 6 J 9 >
)
< = B DA6 < => ?7
1 4 A 9 > B 6 < 9 h4 7> ? A E4 > B 6 (
i ^Z -P j k
l ;3 E4 EF3 G6 < ED 3 G: Fa G< ; (
)
m O L, + ./
n 4 > 4 a ; G 4 J 4 G 4 1 o 9 1 ;: D 8 9 EA 9 < @ : 6 G FG 4 1 7 D < 6 c 4 3 D < D c : ; < = > ? 7 @ 1 D 7 a 9 [email protected] < 9 h 4 7 > 6 E f o F 1 7 4 < = 1 4 8 9 G
< = > ? 7 F < 9 < = 3 E9 c : ;>
< = B D A 6 < = > ? 7 ( p 9 e EF G 9 : G 4 1 o 9 1 ;: D 8 < @ 1 : 6 Gg 5 6 c 9 G 9 < 1 o ;1 D c ? 1 o 9 B 7 4 8 9 : ;
> 9 A : ; 4 c a J @ EB @ c 4 G f A f : Fg A c D 3 F 1 o 9 ` 9 G 9 4 c a J @ EB 6 < @ 7 4 < : D Gg : 9 5 4 A c D > f 5 = G 1 2 < 4 c : ; < = > ? 7 D
4 1 7 D < 9 : D ( n 4 B 6 c H f c : I > 6 A c ;E2 1 o ; 3 E6 q : I 1 D 7 a 9 [email protected] : 9 EA 9 4 1 7 D < 6 1 o Fo D c FGg 5 6 c 9 4 1 7 D < D a 9 EB 4 < I
< => [email protected] 1 74 < 9 c 9: D < H c @ (
)
X r s .T
n 4 > 4 a ; G 4 J 4 G 4 1 o 9 1 ;: D 8 9 EA 9 < @ : 6 G FG A f : FB 1 D 7 a 9 [email protected] ( t D B G 4 4 A : D 8 9 : f 1 D 7 a 9 E D 3 9 4 5 ` 9 < ; < 3 9 A : D > 6
A D : FB D`;a ;aJ 1 D 7 a 9 E (
)
u v R s / .w .T r / P L O , L, x L, w M yz u v {
0 c 9 EA 9 A < 4 EFG F c 9 : G Fh FB f G 4 7 1 o ; 3 E6 q : I J 4 1 D 7 D | 7 D h6 g 1 4 c E9 : ? J 4 H ` 9 < = > ? 7 D 1 D 7 a 9 [email protected] A > ? : ? : D (
} 3 B 6 G 9 8 : ;e EF 3 9 G D G 4 A > ? : D V< A f < F 3 E4 3 G F : D c D E q ; a J 4 B 4 E: 4 3 G 9 a J D : D 3 G D < 9 : ; a J Wg 5 6 c 9 c f E9 6 < 9 c 9 : 4
1 E: I A : ? : ; c 2 < 4 c 6 A > ? : @ (
)
~ , L, x L, w yz {
n 4 3 GF3 B : 6 G; G4 J 4 G4 GED 8 ;GB D 3 9 A 4 5 7 D A ; c FD E4 | 4 < I 4 B : 4 g < : ? > H EA 9 1 7 4 J E;H 9 G D 9 c FG4 < D G 3 9 A : D >
1 D 7 D | 7 D h2 4 1 7 D < _ 6 `;a ;aJ B 9 A > ? : ? < = > ? 7 @ 1 D 7 a 9 [email protected] ( E9 < I 8 f 3 GF G D 5 6 EB @ `9 A B 7 f a 9 : = Fc 9 : GFhFB f G4 7g
1 4 > 4 a ; : ? J 4 H 3 9 1 D 7 D | 7 D h @ < G D 5 6 EB f a J A D c f < D ` ; ( 1 7 D < I 8 f 3 G F ` 9 1 E: I A : ? : ;g B G 9 7 I 5 6 c 9 6 < 9 c 9 : 4
< 9 < = 3 E9 c : = a J G D 5 6 EB f a J ( n 4 8 f G 9 8 : ; A : D B @ 1 E: I J 4 A : ? : ; V c 4 1 7 < : ; > 9 A 9 7 @ W 5 6 c 4 6 1 4 6 H FG @ ` D B 4
3 @ > 5 4 E 4 A : D 8 6 ` ; a ; 1 o ; 3 E6 q : 4 6 4 1 7 D < 6 (
Nový stav KN
0 c 9 3 9 < @ 1 E: ; 1 D 7 a 9 [email protected] : 4 < I J 4 3 G D < 6 B D G D 3 G 7 6 : 9 > 4 < FG 4 3 G ; ( 0 D c f < D ` ; 3 9 : f 3 E9 c 6 ` ; a ; b c D ` 9 €
)
 P + ‚ ƒ ^Z -P
„ 4 < I 1 D 7 a 9 E: ; 8 ; 3 E4 (
)
k … S † L,
„ 4 < ? 6 7 8 9 : f < = > ? 7 D 1 D 7 a 9 [email protected] ( n 4 B 6 c ` 9 > 4 H : 4 < = > ? 7 6 4 c < 4 c FG A c f E9 A D c D : = a J 1 D 7 a 9 E: ; a J c ;E2 g
: 9 : ; G o 9 5 D ` F A c 9 < @ 1 E_ 4 < D G (
)
X O Y ZP [ M LƒRs ^
0 1 2 34 5 g B G9 7= >
)
5 @ ED : 4 < f < = > ? 7 D 6 7 8 9 : D ( 0 1 2 3 4 5 EA 9 A < 4 EFG A : D 5 ;A 9 : I J 4 3 9 A : D > 6 (
K L M N O P Q R S T M , Q O Y Z P [ + \ M ] ./ ^
U 76 J 1 4 A 9 > B 6 D A 1 2 3 4 5 < @ 6 H FG; < : 4 < I >
)
3 G D < 6 V1 4 c 7 4 5 : 4 3 GF < FA U 4 3 D < D c : ; 3 G D < W (
 R+ \ LP+ s r+ ,/
t ;> G 4 1 o 9 1 ;: D 8 9 >
EA 9 7 6 8 : ? 4 < EF< _ 4 < D G < @ 7 4 < : f : ; c ;E2 1 D 7 a 9 [email protected] ( p 9 e EF 6 1 D 7 a 9 [email protected] G 9 : G 4 1 o 9 1 ;: D 8
A D 1 : 6 Gg : 9 5 6 c 9 1 7 4 < 9 c 9 : 4 < @ 7 4 < : f : ; 1 D 7 a 9 E: ; a J c ;E2 : D a 9 EB 4 < 4 6 < = > ? 7 6 1 D 7 a 9 [email protected] (
)
 , [\ + ,/Rp > I : 4 D D c 7 9 36 : D 5 @ < D G9 E9 EA 9 A D c D G c < ? > D A 1 2 3 4 5 @ € n 4 B 6 c 3 9 `9 c : f 4 : 4 < I J 4 : D 5 @ < D G9 E9 g B G9 7 =
3 9 < A D c f : ; ` 9 q G ? : 9 4 5 ` 9 < FEg EA 9 ` 9 ` c 4 < 3 G6 1 : ;J 4 4 B I : B D 1 o ;> 4 < @ 1 3 D G ( p 9 c : f e EF 3 9 4 : D 5 @ < D G 9 E9 g
B G 9 7 = ` FH A D c f < f : 5 @ Eg EA 9 ` 9 ` < @ 5 7 D G A 9 3 9 A : D > 6 (
f eEF 5 = G b c D` 4 : D 5 @ < D G9 EF < 9 < = 3 E9 c : I >
[email protected] G4 o f c B @ 4 c c ? EFG A : D B 9 >
< = B D A 6 < = > ? 7 7 4 A 9 1 3 f : : D < ;a 9 o f c B 2 g EA 9 1 o F A D c f < f : ;
VA 1 ? G: I E4 > ;GB 4 W (
n 4 B 6 c : 95 6 c 9 : D5 @ < D G9 E 6 < 9 c 9: g : 9 4 5 `9 < ; 39 GD G4 1 D 7 a9 ED < 1 4 74 < : f: ; 39 3GD < 9>
9 < Fc 9: a9
1 7 f < : ;aJ < A GDJ 2 < 9 h4 7> 6 Ef oF k … T , Q v P Z, + , v s ^N P , s P + ‚ N P Z/, + M v , Y *  (
Díly KN
 G I G 4 G D 5 6 E a 9 3 9 c 9 h F: 6 ` ; < q 9 a J : @ 1 D 7 a 9 [email protected] D 1 D 7 a 9 E: ; c ;[email protected] g B G 9 7 I > D ` ; < 9 < = 3 E9 c : = a J G D 5 6 EB f a J
hF| 6 7 4 < D G ( 0 D c f < D`; 3 9 [email protected] G4 b c D`9 €
)
/, L‚ ƒ ^Z -P
U 4 3 D < D c : ; 8 ; 3 E4 c ;E6 c E9 1 E D G: I J 4 3 G D < 6 B D G D 3 G 7 6 : 9 > 4 < FG 4 3 G ; ( l ; 3 E4 EA 9 1 o ;> 4 A D c D G A B E f < 9 3 : F a 9 g
: 9 5 4 < @ 5 ;7 D G A 9 3 9 A : D > 6 1 D 7 a 9 E 6 < 9 c 9 : = aJ < 9 3 G D 7 I >
)
3GD<6 (
 P + ‚ ƒ ^Z -P
„ 4 < I 8 ; 3 E4 g B G 9 7 I 1 o ; 3 E6 q : I > 6 c ;E6 1 o F1 D c : 9 c E9 | 9 4 > 9 G 7 F a B I J 4 1 E f : 6 ( l ; 3 E4 EA 9 1 o ;> 4 A D c D G A
B Ef < 9 3: Fa 9 g : 9 5 4 < @ 5 ;7 D G A 9 3 9 A : D > 6 1 D 7 a 9 E 6 < 9 c 9 : = aJ < 9 : 4 < I >
)
3GD<6 (
 P + … v ^„ 4 < I 4 A : D 8 9 : ; c ;E6 g B G 9 7 I 1 o ; 3 E6 q : I > 6 c ;E6 1 o F1 D c : 9 c E9 | 9 4 > 9 G 7 F a B I J 4 1 E f : 6 (
)
k … S † L, , Q O Y Z P [ M Lƒ R s ^
 = > ? 7 D c ;E6 D A 1 2 3 4 5 g ` D B = >
)
5 @ ED < = > ? 7 D 6 7 8 9 : D ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; EA 9 < 4 EFG A 9 3 9 A : D > 6 (
, O P + … -.Z/
A : D 8 9 : ; > D 1 4 < I J 4 EF 3 G6 g : D : ? > H 1 o ; 3 E6 q : = c ;E E9 H ; (
)
k \ LP+ s r+ ,/
n 4 > 4 a ; G 4 J 4 G 4 1 o 9 1 ;: D 8 9 EA 9 < 4 EFGg A c D > f 5 = G c ;E6 1 o F < @ 7 4 < : f : ; c ;E2 8 ; 3 9 E: ? 6 7 8 9 : I < = > ? 7 @
1 o Fo D A 9 : D 4 1 7 D < D ( t 9 : G 4 1 o 9 1 ;: D 8 ` 9 G o ; 3 G D < 4 < = €
! "#$ %& ' (") *
+ , - . , - / , 0 1 2 3 4 3 5 4 6 7 89 : 9,3 ; < 4 = 93 - 1 > 3 - ? @ < 0 . > A B , < 58 - 7 C 0 1 - 1 > 3 D E C - F C 0 .
- - 7 C 0 1 ; < 582
C - @ G - < 3 4 0 2 , - . 0 , 9 : H I 7 - < 84 @ 7 J / - A 2 2 C K 4 3 5 1 B . ; C I D L 0 , 4 3 , - / , 0 1 M 4 7 N 4 7 53 0 K 7 N 4 < 3 0 / , 0 1 4 3
02 ,- . 0 ,9:H I D
O P Q & ! "R
S 4 T 89 7 N 4 7 53 0 K 1 , - . , - / , 0 1 2 ? 3 4 < - / , 0 3 4 < 58 7 N 9 1 I C - 1 3 > 3 5 - 7 C 0 1 2 D U , 0 1 M 4 93 < 9H - 1 > 3 7 C > @ < 3 B .
/ 1 ; ,84 V 4 < B .
K,1 4 C4 KH 4. D
W ) Q & ! "R
S 4 T 89 7 N 4 7 53 0 K 1 , - . , - / , 0 1 2 ? < - / , 0 3 4 < 58 7 N 9 1 I C - 1 3 > 3 5 - 7 C 0 1 2 A 4 @ - G 84 < 2 3 0 - / , 0 ,3 5 - H - 83 - / , 9 D
U , 0 1 M 4 93 < 9H - 1 > 3 K 4 C 1 4 3 B .
X
YZ
@ 0 V H C ,3 2 , 5. D
& "[\[] R * ) "
E - . - : 5 , - G - , - 7 N 4 7 53 0 K 4 [email protected] 4 1 - 89,? @ < 0 . > A B , < 58 @ - A C 0 @ 4 3 1 4 1 B / 84 < 3 , 0 A 2 8 : 4 < 582 7 N 9 1 I C - 1 3 > 3 5
< 58J K 5 / 4 83 ; 2 C K 4 3 1 B . ; C I 7 N 9N 0 @ 4 3 0 - 7 C 0 1 0 D 4 3 , - 7 N 4 7 53 0 K M 4 , N 5 / , 0 1 - 1 B ! "#$ %& ' (") *
+ , - . , - / , 0 1 2 3 4 3 5 4 6 7 89 : 9,3 ; < 4 = 93 - 1 > 3 - ? @ < 0 . > A B , < 58 9 < 4 3 , 9= 9H - 1 > 3 D E C - F C 0 .
C- @G - <3 4 3 0
@ > H 8 0 < ; < 0 8 V 5 : G - H - 83 - / , 5 3 0 7 N D M 4 T 89 2 1 4 < 4 3 3 0 A I 1 0 , 4 8 0 89 / , 1 8 0 / ,3 9 : , 1 5? M 4 < 3 > T 89 / 4 F 4 - . 4 ,C9:H B 7 8>3 1 M4 < 3 - .
1 8 0 / ,3 9 : , 1 5 D L 0 , 4 3 , - / , 0 1 M 4 7 N 4 7 53 0 K 7 N 4 < 3 0 / , 0 1 4 3 0 2 , - . 0 , 9 : H I D
O P Q & ! "R
S 4 T 89 7 N 4 7 53 0 K 1 , - . , - / , 0 1 2 ? A 2 < 4 < 58 7 N 9 9 < 4 3 , 9= 9H 0 : 9 1 I 3 4 : G > 3 D
W ) Q & ! "R
S 4 T 89 7 N 4 7 53 0 K 1 , - . , - / , 0 1 2 ? A 2 < 4 < 58 2 1 4 < 4 3 1 9 < 4 3 , 9= 9H 0 : 9 D
X
X
O P # R * & ) " Z ' %P E - . - : 5 , - G - , - 7 N 4 7 53 0 K 4 [email protected] 4 1 - 89,? @ < 0 . 0 M 5 A B , < 58 E
S 1 I C- 1 3 >3 I 3 0 1 B . ; C2 3 - 1 G - /,0 1 2
7 0 C : 4 83 5G - < 582 D 4 3 , - 7 N 4 7 53 0 K M 4 , N 5 / , 0 1 - 1 B ! "#$ %& ' (") *
+ , - . , - / , 0 1 2 3 4 3 5 4 6 7 89 : 9,3 ; < 4 = 93 - 1 > 3 - ? @ < 0 . 0 M 5 A B , < 58I E
1 I C- 13 >3 I D E C- F C0.
S 7 C - , 4 3 , - 7 0 C : 4 83 5 < 58
C - @ G - < 3 4 3 0 @ > H 8 0 < ; 3 0 / , 0 1 4 3 5 F 8- A > 83 5G - 7 N 4 7 53 0 K 4 1 7 0 C 0 . 4 , C 4 : G
7 C - F C 0 . 2 D L 0 , 4 3 , - / , 0 1 M 4 7 N 4 7 53 0 K 7 N 4 < 3 0 / , 0 1 4 3 0 2 , - . 0 , 9 : H I D
O P Q & ! "R
S 4 T 89 7 N 4 7 53 0 K 1 , - . , - / , 0 1 2 ? 3 4 A 2 < - 2 < 58I E
S 1 I C- 1 3 >3 I D !3 =- C. 0 :4 - ,- . ? " 4 1 I C- 1 3 >3 5
3 4 7 C - A ; G 8- ? A 2 < 4 2 1 4 < 4 3 0 1 7 C - , - H - 82 D
W ) Q & ! "R
S 4 T 89 7 N 4 7 53 0 K 1 , - . , - / , 0 1 2 ? A 2 < - 2 < 58I E
S 1 I C - 1 3 > 3 I D !3 =- C. 0 : 4 - 1 I C - 1 3 > 3 5 1 K 4 ,3 ;
- < : G I 8H I A 2 < 4 2 1 4 < 4 3 - 1 7 C - , - H - 82 D
E - / ,9/ H 3 2 ,5 ,80 K 5,H 0 M4 @ - A C 0 @ 4 3 - < 90 8- F - 1 - H 3 - ? 1 3 ; . " . J " 4 ,4 7 C - H 0 " < B < 58 @ 0 < 0 , 7 - / ,2 7 3 ; H # < I
E
S 0 H 3 9.
7 N 5 / 82 V 3 1 B . ; C I D
$
Údaje d ív jší pozemkové evidence
%
Stav d & ív ' jší pozemkové evidence
( )* + )* * , - . / 0 1 2 3 4 5 267 8 3 260 3 9 75 .6 : 7 ; * 1 0 + , * 5 < 0 5 =3 0 - > 0 ? , )0 @ < / A* B C 7 ; @ * ; * @ * 5 - 4 - 7 / 0 / ) 2 5 0 +
0 5 =3 0- >0 ; @ 4 5 - 7>D 5 1 )2D E F
G
H IJ KL M N O P Q RS S KTJ U N KS J U V TW UN I
X 3 0 / 0 5 Y ; A- 7 ; 2 @ > 0 A- 7 Z 7 / A 2 2 5 [ + . @ Y 5 : 0 > D ; 2 @ > 0 A? , ) 0 @ < 5 / )B ; B 6 7 3 * ; * @ * 5 - 4 - 7 F \ * , B 3 6 2 , * Z 7 / A*
A= / )B 5 A 2 / )- = > ) 5 7 B 5 0 3 0 ) 0 - B AB ? ) 2 ) * ; 2 @ > 0 A 2 - 0 ] B 3 0 5 ; * @ * 5 - 4 - 7 B 5 0 3 0 - 2 F
G
^ L _ ` KS _
X 3 0 / 0 B 5 0 3 0 * 1 - 2 Z 0 - 7 3 @ B D B 0 5 = 3 0 - > 0 ? * 3 , B 3 8 3 2 6 0 ; * > D 4 1 0 6 7 a- 2 ; 9 F b c d F
G
e f RS N TU
\ * + * > 7 ) * D * ) * ; 9 0 ; 7- 2 Z 0 A1 0 5 Y - B ) =) * ; @ 2 5 B 3 * / 2 5 2 3 - 7 5 [ + . @ Y ; 2 @ > 0 AY 5 0 g * @ + B A 4 9 = ; @ * 5 [ ; * Z 0 )
5 [ + . @ = 5 0 5 [ / A0 3 - 7+
5 [ , 2 1 B 5 [ + . @ F h 0 i A= ) 0 - ) * ; 9 0 ; 7- 2 Z 5 Y ; - B )? ] B 3 0 ) 0 5 ; 9 7; 2 3 . ; 9 0 , @ * Z 0 - 7
+ 0 1 - 7 * 3 > D Y A, Y 3 * ) 4 1 4 - =? 1 3 2 / = ; 9 0 6 0 ) 0 * 3 > D Y A, B 5 Y @ * 5 - 2 )? - 0 ] * 1 3 2 + 4 ] [ ) ; E 5 * 3 - 7 5 [ + . @ 2
* ; @ 2 5 0 - 2 F \ * , B 3 C 4 3 - < + B 1 3 7AE ; 9 7 / AB : - < ; 2 @ > 0 AY - 0 A1 0 * ; @ 2 5 B ; 9 =9 2 3 =)? ] B 3 0 * ; @ 2 5 2 > 0 A, * 5 <
5 [+ [email protected] ; @* 5 0 3 0- 2 5 C 3 Y F
G
j kN l RLN V mN SU
7+ ) * ; 9 0 ; 7- 2 Z 0 +
A1 0 @ B Z - . * 5 A=5 * 5 2 ) 5 Y @ * 5 - 4 - 7 3 7AE ; 2 @ > 0 AY F h 0 i A= B ; 2 @ > 0 AY ) 0 - ) * ; 9 0 ; 7- 2 Z
1 2 ; - B )? - 0 ] B 3 0 ; @ * 5 0 3 0 - * 5 Y @ * 5 - 4 - 7 ; 2 @ > 0 A- 7 > D 3 7AE - 2 > 0 A, * 5 * B 5 [ + . @ B ; 2 @ > 0 AY F
G
H m JU
\ * , B 3 - 0 6 / * B 5 / 0 1 - 2 + B 3 7AE \ 1 2 3 4 - Y 5 : 0 > D - Y 3 7AY ; 9 7 / AB : - < ; 2 @ > 0 AY ? ] Y A 2 ] Y 5 0 5 [ , 2 1 B
5 [ + . @ 1 * ] @ 2 1 0 - 2 >D Y ] - . 1 ] Y ), * 5 4 5 [ + . @ 2 ; 2 @ > 0 AY F ( ) 2 , * 5 < +
; 9 0 ; 7- 2 Z ? 2 ; @ * @ 2 +
; 9 7; 2 3 . A1 0 1 2 ; - * B ) )0 - )*
B @ Z 7 1 ] Y ) , * 5 * B 5 [ + . @ B * 3 ; * Z ) 0 + 6 0 3 - * ) A=5 [ > D 1 2 3 2 - [ > D 3 7AE * 3 > 0 A, * 5 <
5 [+ [email protected] F
G
m V T`
\ * + * > 7 ) * D * ) * ; 9 0 ; 7- 2 Z 0 A1 0 5 Y - B ) =) 1 4 - =, ; 2 @ > 0 AY F 2 , ) * * 1 - 2 Z 0 - 4 ; 2 @ > 0 A 2 / 0 * ] 6 0 5 7 5 / 0 1 - 2 + B
1 2 - =, 267> 7>D ; 2 @ > 0 A F
G
_ k V UTT` m UL R f S RS RS ! _ "
X 3 0 A1 0 1 5 * A=) = 3 0 - ) =g =, 4 ) * @ ; 9 7 / AB : - < D * ; 2 @ 2 @ 2 gB ? ; * 3 A0 - . D * C 6 0 5 [ + . @ 2 ; 2 @ > 0 AY 1 + . - . - 2 F
# / , B ) 0 Z - 7i A= / 0 ) 2 ) * 1 + . - 2 a5 1 4 5 = / A* / ) = - 2 3 2 A : 7 > D * , * A- * / ) 0 > D 2 - 2 / ) 2 5 0 - 7 > D d? ] B 3 0 3 4 A0 B 5 0 3 0 - *
; A- < 1 - . - 7 3 E 5 * 3 B 1 + . - Y F
G
^ S RS RS ! "
\ * / )=/ , - B )7 )* D * )* )A2 Z 7), 2 / 0 1 * ] @ 2 1 7 3 =2 A* * 5 < * , - * ? 5 - . + C A1 0 ; @ * D A7C 0 ) 2 0 3 =)* 5 2 ) / 0 1 - 2 +
; 2 @ 2 @ 2 gE * ; @ 2 5 B 67> 7>D , 0 1 + . - . 5 [ + . @ Y ; 2 @ > 0 AY F ( A0 5 < Z 4 / )= ) 2 ] B A, Y 60 1 , @ 4 > 0 - [ =3 0 - )=g=, 4 )* @?
; * + * > 7 - . D * C / 0 ; 2 @ 2 @ 2 g Y 5 ) 2 ] B A, 4 > D 1 2 3 4 5 2 6 7 F ( ; @ 2 5 < Z 4 / ) = 6 0 ; A- < 1 - . - 7? , ) 0 @ < ] B 3 0 B 5 0 3 0 - *
5 0 5 [ / A0 3 - [ > D ) 2 ] B A, 4 > D F \ * Z 4 ) 0 Z - 7 1 - 2 , Y ; A- < D * 1 - . - 7 a 3 * ; @ 5 - 7 + 0 1 0 @ Y d ] B 3 * B ; * B C =) Y 6 2 , *
/ Y + ] * A * 1 - 2 Z B 6 7 > 7 ; 9 7 / AB : - * B * ; @ 2 5 B F
Díly parcel d & ív ' jší pozemkové evidence
X 3 0 / 0 1 2 3 267 5 : 0 >D - Y 3 7AY ; 2 @ > 0 A 3 9 75 .6 : 7 ; * 1 0 + , * 5 < 0 5 =3 0 - > 0 ; @ * ; * @ * 5 - 4 - 7 / 0 / ) 2 5 0 +
0 5 =3 0- >0
; @ 4 5 - 7>D 5 1 )2D E F
G
$ US R% & IJ KL M V L N % & IJ KL M V L N O _ IK
Y ) * ) 9 = 8 3 2 6 0 / A* B C 7 ; @ * 6 0 3 - * 1 - 2 Z - < ; 9 =9 2 1 0 - 7 3 7AB 3 9 75 . 6 : 7 ; * 1 0 + , * 5 < 0 5 = 3 0 - > 0 , 3 7AB ' ( F ) 3 2 6 0
6 / * B 5 * A0 - Y 1 0 / 0 1 - 2 + E ? , )0 @ < ; 9 0 ] [email protected] 267 D * 3 - * )Y 1 2 3 2 - < 5 3 7A0 >D ; 2 @ > 0 A ' ( F
G
H IJ KL * ^ + M _ IK
X 3 0 / 0 5 Y ; A- 7 ; 2 @ > 0 A- 7 Z 7 / A* 2 * 1 - 2 Z 0 - 7 3 7AB 3 A0 3 9 75 . 6 : 7 ; * 1 0 + , * 5 < 0 5 = 3 0 - > 0 F
G
, l RLN V mN SU
\ * + * > 7 ) * D * ) * ; 9 0 ; 7- 2 Z 0 A1 0 5 * A=)? 1 3 2 + 4 ] [ ) 3 7AB ; 9 = 5 Y @ * 5 - 4 - 7 3 7AE Z 7 / 0 A- . B @ Z 0 - < 5 [ + . @ Y
; 9 =9 2 1 0 - 2 * ; @ 2 5 2 F
G
e JUS UV I - _ S . k
/ / ) 2 )- 7 8 3 2 6 0 / 0 1 2 3 4 5 2 6 7 * ] 3 * ] - . 6 2 , * B 3 7AE ; 2 @ > 0 A , 2 ) 2 / ) @ B - 0 + * 5 =) * / ) 7 F
Údaje pro BPEJ
) 3 260 ; @ * / 0 / ) 2 5 0 - 7 5 [ , 2 1 B * ] * - =)* 5 2 - [ >D ; E 3 - . i0 , * A* => , [ >D 60 3 - * ), 4 >D / 0 1 2 3 4 5 267 ; * + * > 7
)A2 Z 7), 2 a
BPEJ
d? , )0 @ < 60 1 * ] @ 2 1 0 - * - 2 , * - > = , 2 C 3 < D * 9 4 3 , B ) 2 ] B A, Y / 3 7AY ; 2 @ > 0 A ' ( F \ * / )=/ , - B )7
)A2 Z 7), 2 60 1 * ] @ 2 1 0 - * 3 =2 A* * 5 < * , - * ? 5 - . + C + E C 0 )0 ; @ * , 2 C 3 [ 3 7A 1 2 3 2 ) ; * / )B ; - . , 0 3 Y 1 \ h 2 ,
- =+
; 9 7 / AB : - < 5 [ + . @ Y F
Dopl ující údaje
2
Texty
3 45 4
4
6
4
78 9 :;< = > ? < < @ 7 A 7
4
5 4
:B8 6 C 6 :D
4
4
< E F G H 6 A 6 G :D I D J K < 6 = < H B ; L
5M
6 G :ND 9 O
4 M 4
6 = 64 ; J
8 F :6
4
6
!<8 7 '<' = 7 @ 7
( ) *+ 4
4
3. / 0 1
4
D <8 6 C F G D 69
5
4
4
C - # 9 G D J
4 4
7 8 9 :L F = N 8 -
4
2 3 4 45 6 4 7 4
, C 6: <
M
4
6 9 = J# ID J C @
4
Výsledné tabulky
5
=
O
4
M
:< A < =
4
H6 K H7=
F4>
D <8 6 G 6= 6 ;J D N
L @ 7A 7D
4
<E O
<E 9 O
!< A D <8 6 , 79
G 6 @ B;B 8
4
4
G 6 :6 ? L F @ 7 A <' < A 6 # < @ D 7 = 9
4
4
! < ' < < < 4: B # B4 C : 6 ? B
4
CM J ; < ! N A L 46 C -
< E > 8C % < ;
4
D F #< # <'D - =
9 = J # I D J= 9 O
4
CM F K < D < H 9 ' < C4 - # : < A D
:< A 9 G ! < A
B#L <=
4
< E & H 6 @ 4< G B % < ' < ' D 7 C J ; <
4
6 A D 6 F @ G H 7 ; 9 ' < <5 G4 6 = 6 ; J G ! J4 L 7 [email protected] 9
C # 9 G D J
< E 9 & 7 D B? 8 F
5
4
G 6 :6 ? < L & 7 '< A D 6 :BC
, 7A 7D
6
4
4
4
M
6 6 ! N A L 9 4 @ 7 A5 < ' < G 6 ? 7 A 6 C 7 D 4 -
6
4
9 = J# ID O
4
F G H < :7 BC D J
( 1 : 4 M
; 6
4
9 = B # $ 6 C N D J G ! J # :9 % D
4
<E
#< @ D 7= 9 @ C 6 : < G 6 ? 7 A 6 C 7D 6 9 G 6 @ B;B G H6 9 = J# ID J
5M
7 @D 6C9 @ 7A NC 7 O
, A < # B @ C 6 :J < & A 6 L < H
4
6 6 G ! < G4 J D 7 " < = > ? < < @ 7 G4 D 6 9
7 8 9 :L F & L < H
8
4
M 5
4
Soubor → Zpracovat
#B = > ?< < G H6
Soubor → Náhled
: AD 69
L : N5 C < # F
D <8 6 # B#L <=
G ! J= 6 C A B 7 :6 K 6 C
=
6LD I&
9O
Vstupy a výstupy
Ukládání dat do souboru
! J L 7 @ <4 =
5M
5
Soubor → Ulož
K < 6 = < HB;L 4
D4 < 8 6
6M G : N D 9 @ 7 G # 7
C H6 = I C :7 # D J
Soubor → Ulož jako
A 6 # 6 9 84 6 H 9 O ? 6 9 8 6 H F # K < 6 =
5 < H B ; LM- =
6 @ 7 A N D J G : N D 9 # < C F 4 C 6 ! J # 6 9 8 6 H F # <M ' =
G ! J G 6 D 7 = B M @D E F & @D B F 4& @ F5 G F 7 @ FM H F O I F 6 # 6 94 8 6 H F 6 8 # 7
G ! JG 7 A D - ;
D < 8 64 L 6 = 8 B D 7 ; J L : N C < # =
@ 4= I D & 4 L < H
C D 4B ;
D <=
65 A D - =4
Ctrl-S> : @ < ; < :
= 7 ' J G ! J G 6 D 9 @A B O
# D [email protected] <=
@ 7A ND J
G : N D 9 7 #4
C4 - # 95 G D J J4 6 H = 9 : N ! < & C " < 4 D I
9 'J C - # :< A D
8 F4 : F A 6 A 7 < " D I G H 6 C < A < D F O
G :ND 9 '#6 9 79 6 = 7 B;L F D 7 " <D F &
#
G :ND <=
6 6 G I 6 CD
7 L ? < D < A 6 % :6 < :B L < @ = I D I @ 7 A N D J& D < D J
5M
=4 6 < C ! < D J K < 6 = < H B ; L
6
4
!<8 7 G :ND @ D 6 C 9 K <D < H6 C 7 O
K
tení dat ze souboru
L M N O M PQ RS T U V WX Y Z [ \] M ^ WN _ M Y U Z N ` N ^ a N Q^ Wb M b M ` N ^ a N Q^ N V c P Y d e \` P V [ \T d b M O
Y M a N T N O a RY d S \ T W X ] M ` g
Ctrl-O h
i j
Soubor → Otev f i
N Y d ePMY \ kM l M N O M PQRST U V WXY d^ PN O d PRST m b V Q d SN ] XY
i
Náhled p n ed tiskem
o U ` WM Z Y p P d a ^ WT m Wb M V [ M Z PR` T M O
PR`T N ] pO
Y X r WM Z ^ q ] m ] N Wd Y p O
` Y X r WM Z M O
b T N Y P Q N WN ] d P V [ \O N ] Z R d WN l N ] p O
V [ \T d b M O
Soubor → Náhled
N TY c V QN l QdO ^ q Y Ma N ]
Y M a N T N O a RY d S \ T W X ] M ` g
Ctrl-Vh
Wb M ] N WRPq T PM Q X ` PQ d Y d O X a U P b N a Q d b M Y d q d Wb M Y d ` P d ] N ] d P b ] c P s M Y \ b N a Q d b M Y \
i
o N TY c
i
Tisk
o Wd ` PY \ PR` T P d a ^ WT m ` M ` V ^ ` P\ V [ \T d b M O
Soubor → Tisk
Y M a N T N O a RY d S \ T W X ] M ` g
kM b N a Q d b M Y N Z Rd WN l N ] p N T Y N q ] Y c O _ Wb M ] N WRP ] U ` P^ V Y \ b d [ \b M Y \
Ctrl-Ph
i j
[M Z PR`T MO
i
Export do Excelu
t d a ^ WT m Wb M V N O N S \ V [ \T d b ^
Soubor → Exportuj tabulku
^ WN _ RP Z N ` N ^ a N Q^ ] M uN QO X P^ v RS Q N ` N uP
Q N l Q d O ^ v RS Q N ` N uP w x S M W Wb M V Q N ] X Z c P Z d Ws \ b V Q d S N ] X Y \ d y V Q d ] m P d a ^ WM T
w x SMW o
i
j
i
j
[M Z PR`T MO
u N Q O ^ W X [ M k M P [ M a d ] v z w x S M W^ ^ V Q d ] RP ] b r WM Z ` P Q X Y T m Y X ` WM Z ^ k \ S \O
bV { `Na MO |
o m V Y N ^ P PR` T O [ \_ T m
d V Y N ^ P a d Q M ] Y U P R ` T q d a m ` M ] m P R ` T W m ] U V W Y c a ^ Y c T k R Y d T a ^ Z N ^ S r m a c P Q X O M e T m P d a ^ W T m o m V Y N ^ P PR` T b X r Wd ] \ [ X Z T { d ` WN ^ V S{
Z M Ws \Sr P d a ^ WM T kM Pp _ ] r N Z Y p Y d ` P d ] RP N V d T N ] X Y \ r Wd ] Re T m Y d T d _ Z p ` PQ X Y S M d r N [ M N V d T N ] d P
[ X Z T m q d a m T d _ Z X ` PQ d Y d P d a ^ WT m N a ` d r N ] d Wd r Wd ] Re T ^
i
Export do DXF
t d a ^ WT m Wb M V N O N S \ V [ \T d b ^
Soubor → Exportuj tabulku
Wb M Y d e \ ` P Z N Z d W s \ S r d V WRT d S \ v R S Q N z P d P RN Y q
Z Rd WN l N ] p O
N TY c
^ PN !
^ WN _ RP Z N ` N ^ a N Q^ ] M uN QO X P^ q T PM Q U
q d V N Z o b r WM Z P d a ^ WT m Wb M Z M u RY N ] d P ]
i i
Soubor → Nastavení DXF i
Kapitola 51. Výpo et trasy komunikace
Úvod
QN l QdO
j
PQ d `M
i
` WN ^ _ \ T ] U V N e P^ Q N ] RY Y U S r ` N ^ [ d Z Y R S a N Z { Y d P Q d ` M T N O ^ Y RT d S M d a N Z { Y d Y N Q O X W X S r T
Ovládání programu
Q N l Q d O ` M N ] W X Z X V N O N S \ b X T W d Z Y \r N Z R d WN l N ] p r N N T Y d q ` P M k Y c k d T N ] s M S r Y d ` P d Y Z d Q Z Y \ ] U V N e M PY \
j
N T Y d `m `PpO ^ L v
i
o ` P^ V Y \ r N Z Y N P m O { _ M P M b d Z X ] d P V [ \O N b T W X ] M ` Y R S M q Y M a N V [ M P d r N ] d P O m s \ b M ` M b Y d O { ` N ^ [ d Z Y R S
N PM ] [MY U Sr ] V QN l Q dO ^ L
[M Z ] U V N ePMO
v
i
o s M Sr Y m r N Z Y N Pm O { _ M PM ] ` M b Y d O M Sr M Z RPN ] d Pq V [ RZ X ] d P d ^ a \Q d P
O { _ M PM ] `m `PpO ^ L
j
` T N Y e M Y \ ] U V N e P^ PQ d ` m ] Y c O
v
` V ^ ` P RP O N Z ^ W V Q N T N Y P Q N WY \ T Q M ` a ^
T d O _ RPc V N
i
a ^ Z M b N a Q d b M Y V Q{ a c r PQ d ` m ] e M PY c V N Z Q N a Y U Sr a N Z { ] N ` M
T N O ^ Y RT d S M
N Z { Y d Y N Q O X W X S r O { _ M a U P ] M WT p O Y N _ ` P ] \q V Q N P N Y M k ` N ^ b N a Q d b M Y m d ^ P N O d P R S T m
i ] s M S r Y m q d WM b N a Q d b ^ k \ ` M V N ` P^ V Y c V Q N V [ \ ` W^ s Y p Y N Q O X Wm q T P M Q p b ] N W\P M T WRT Y ^ P \O O m s \ ] ` M b Y d O ^
V N Z QN a Y U Sr a N Z { PQ d `m
i
i
Definování trasy
t Q d ` d T N O ^ Y RT d S M kM ^ Q e M Y d ` M b Y d O M O
V Q ] T { P Q d ` m d RY u N Q O d S M O R N Y R S r
Pc O RPN y Z dkR |
t m V V Q ] T ^ V [ \O X q T WN P N R Z d q T Q ^ r N ] U N a WN ^ T z N ^ [ d Z Y RSM q V N e X PT ^ V Q] T ^
z PdY ReMY \ V N e X PT ^ V Q] T ^
N V W ^ k \ S \ y Z d k M N V Q ] T ^ V N WN O c Q q V d Q d O M P Q t MY PN `M b Y dO
i
i
i
!
j
i
b V Q d S N ] X Y \ V Q N kM T P^ Y c T PM Q U O
j
P f idat
b M ` V M S Rd WRb N ] d Y U Sr
i
M Z Y N PWR] p V Q ] T m ` M Z N ` M b Y d O ^ b d Z X ] dk\ P d T q _ M ] Z Rd WN l N ] p O
d ` PR` T Y M PM PWd e \PT N d _ Z U V Q ] M T k M Z M u RY N ] X Y
i
V Q ] T { kM N a ] m T WM ] U ` WM Z T M O
`m `PpO { q Y d V [
i i
N T Y c ] m V WY \P M ] s M S r Y m V N P [ M a Y p y Z d k M
N ] U V Q] M T `M V [RZ X V [M Z V Q] M T q Y d Y cO _ kM b N a Q d b MY T ^ Qb N Q
N b d Z X Y \ P Q d ` m k M ] r N Z Y p k R Rr Y M Z ^ WN _ RP Z N ` N ^ a N Q ^ V [ \T d b M O
i
Soubor → Ulož i
Výpo etní kontroly
) *+ ) ' ! , * (
- * ) ! " # !$% &
' (
"
!) .
Kontrola délky prvku
- !( + ( ' !
( + ( $ $ ) + * *!( $ * $
/ * $
$ ) " # !$% !$
* ( 0 "0 1 + ) ' ! , * (
*!( & (
"
Kontrola polom 2 r 3 k 4 ivosti
5 )
(
% ( ( * &! ) ' ! , * (
! ! & $ $+
*!( & ( / ) " # !$% !$
) & * ( 0 "1 0 + "
Kontrola spojitosti
5 )
% '
(
% ( ( * )
'
& ) & *
! $ ) * & *
)
& ) & !) % ' " # !$% !$
* ( $ ! ( * * ( " 6
( " 7 ) / !( ' & $ & $ ( 8 + ) ' ! , * (
*
"
Výpo et bod v ose komunikace
9
# :!$ ! + % $ ( $
( " 6
$ ! - ' & * $ *+ & % ) * + $ ! $ * $ !$ $ ) " $
( * ! *
;
+
Výpo< et =
( ) ) , ) ' ) + ( ) (
$ % !' ( + ) ! ( "
> ) ( * ! ) & % & * ! 8 & ( ( * $ * "
? :!$ ) ' ( @ A B ? C
( ,& ( ! ! *
( + $ & ) + & % ( ! * ) ) ) & ' ) & "
D : !$ ) ' ) ( ! % $ ( ( $ + & & ) , * * $ ! - ' ) + & ( $
$ ) ' ( @ A B ? C " - % + ( ! % $
$ ! "
Výpo et bod na normálách
9
D :!$ * ( $ ! & ( & !$ ' ' !
- $
) ! & ! ' ) ) ! ( $
$+ $ ! - ' ( " : !$ ) " +
! :1 + : + 0 + 1 "
( * ! *
;
( ) ' ( $ ( ! % ) !( Výpo< et =
D
( "
:!$ ) $ $ ! - ' & ! * & + ) (
+ & % !( ) * + (
$ ! - ' % & ) ,*" 6 * $
+ ( ! + ( ( * !( , ' ) ? :!$ ) ' ( @ A B ? C
( ,& ( ! ! *
% $& ) "
( + ( ( &
) ! ) ! & "
> ) ( * ! ) & % & * ! 8 & ( ( * $ * " 6 * !* !
* ! ( ( $
+ & % ! ) "
D : !$ ) ' ) ( ! % $ ( ( $ + & & ) , * * $ ! - ' ) + & ( $
$ ) ' ( @ A B ? C " - % + ( ! % $
$ ! "
Výpo et vyty ovacích prvk
D :!$ ) * ) ) * 9
) + % ( ( % * ) ' @ A B ? C "
& ) ' ) ( ( $ ( % $ / ! ( ! * ) ) * B - ! * ) ) * ) "
) Kapitola 52. Vyrovnání sít
Úvod
! " $ $ % " #
! $ % &
programu
Ovládání
! ' ( ) * + ) ! &
" $ $ " $ ' ( ) * +
" $ & . &
, - $ * $ % $ &
! $ / 0
) % / ! 2
/ 1 5 P3 idat
4 % " ! "
$ % $ $ % " 6! 7 2 &
8
& Ubrat 4 &
Varianty
vyrovnání
5 a p9 ipojení
$ sít :
; ! * transformace
Helmertova
- ! " # $ % $ " & " ' ( ) * + '" , % ) $ % - . /.0 " 1 , " 2 .3 4 ) 5 #
67 * 8 9 : * % 9 ; < = + ."
$ > # 5! " % * % ? '@
A B % $ " ) " & ? 'C D # 4 + ' ? @ " ) E # /+ # @ $ 4 @ ) " ? 2 + ) 5 ' " ) $ > # 5 ! " % * % ? '@
A
Výb F rová Helmertova transformace
B @1 @ $ ) .)" @
+ 4 ? ' + '@ ) /# ? G * $ ) * % 5! ) ) , @# .? @., 4 H I J I KL ) ? @ ) @" ' A B % $ " & " ' ? '@
! " # ( ) ? @ # D " 1 * + '" , % D ) , 4 - # * 5 ! ( ' $ ) . ) " @ % A M 4 + ' ? @ " ' $ % $ " ) " 1 ? '@
* # 2 # # " N " '! ? % ? @ 1 + 4 D ? 4 4 0 [email protected] % 4 ( # * % ? 5 ! ) ) , @ # . ? @ ., 4 H I J I K L A
Pevný bod a pevný sm F rník
B @1 @ $ ) .)" @
D? 4 -. $ % $ " &" ' ( ) 5! $ &" % ? 4 - ) * " .5# # $ " 1! * 4 ) ?+
" ) * ? #$" O+
?+
" ', # + A M & $
P I Q T J U K VW ) ? @ ) @" ' * % ? '@
" ', ( # $ " 1 ! * 4
D# * # " * $ ? '@. + 4 ? ' + '@ 5! ) ) , @# .? @., 4 P I Q R S D# * # "
+ 4 ? ' + '@ 5! ) ) , @# .? @., 4 A
Vázaná síX
B & ( ) " & ? 'C ? ) ! 4 D# * $ ) ) $ '5 # * Y ? 5! ) ) , @# # +
$ % $ " & " '+
(+
"
" % A [
P IQ A Z 4 - ) * " .5# @
5! @ * Y " # 4 * 4
- # " ' + # ( . # $ " O + . * % " # + ) D ' $ /.$ " ) $ O ? /# * , % $ % $ " & " ' $ /.$ " '
4 ( # $ O ? /# * " 1 5! ) ) , @# .? @., % - # ?" ? @. A \ ? @ ) @" ' * % + )D' 5! ) ) , @# A
Charakteristiky bod
]
^ * % $ ? @4 4 D'5 ' * $ % $ " & " ' ? '@ + ! 4 + '@ Y ( " 1 5! ) ) , @# .? @., % $ ( & $ .? / ? @. " ) @ + D ) , O +
( Y ? #+
? # + )D' " ) $ % $ " & " ' ? '@
* '/# @ A _ ! ) ) , @# .? @., % ? # " ) ? @ ) $ 4 D' " # ( & $ .? /# / ! $ 1 )
$ O >, $ 1 $ % $" &" 'A
Charakteristiky pro polohové vyrovnání
`
P IQ a R Sb
M # $ " 1 * % + ) D ' 2 .8 " ' $ % $ " & " '+
" #(+
" [email protected] # /" 1 ? 4 - ) * " . 5 # A M $ % $ " & " ' ? '@
$ O ? /# * " 1 # $ " 1 * % ? @#D" 1 ? 4 - ) * " .5 # D ) , 1 +
4 * 4 + '@
/% - . $ ? @4 4 A
c d e f g d h i j k f l m n o l o i d k p qo l j r k p s d i o n t qu o v i f w k p x o y c p s d i z k d e f g d h i j k f l m n o i d k v { z h qfh i v
h j w qd n i t h o x m h i v i t w m | s v n i f} d ~ v qd i d v r fh i t m h qfh € | { z w r s d n i z }  o l o y
‚
ƒ „… † ‡ ˆ ‰ ƒ „… † ‡ Š
‹
‚
Œ  Ž   ‘  ’ ‘  “ ” • – • — ‘ ˜ – ™  ‘ ™—  ’  ˜ š › –  š œ  œ žŸ
œ ˜Ÿ œ ž  ’ ¡ • Ž œ ™“˜ ¢ –˜ £ ¤ ¥ ¤
¦ § ¨† ‡ © § ª «
¬  ­œ ® Œ  Ž › ¯   ’ š ° ˜ “ ” œ › Œ ± œ ® Œ  Ž ›  ž‘ ² ¯ ˜ ¯ ™ “ ” ±   ’ ¡ • Ž œ ™ “ ˜ Ÿ • ¯ ž Œ ³ ‘ š › –  š œ  œ › ¤ ´  ’ ¡ • Ž œ ™ “ ˜ š ° ˜ “ ”
š  ­œ ³ “ ” Œ  Ž  Œ ’ Ž  ’ š › –  š œ  œ žŸ
µ Ÿ œ œ › ¤ ¶ Œ  • ” ’ ¯˜ ·­™  ž¸ £  ’ µ ˜ Œ  Ž › ‘ ”  ‘ ‘› £ ’ ² Œ ’ Ž ˜  ž¸
µ  –  š ˜ ¹ ’ Ÿ ž  ‘ œ • £  Ÿ  “ ž º ˜ ­Ÿ ˜ – ‘  š › ‘ – • œ  »  – Ÿ • “ ˜ œ • š ° ˜ “ ” œ › Œ  Ž ›  ž‘ ¤
‚
ƒ „… † ¼ ½ ¾ ¿ À† ÁÂ
à • ‘ “” • – • — ‘˜ – ™ ‘™— •  ˜ £  ’ ± žš  š ˜  £  ¯˜ œ ž  £ ˜ š œ ³ Ÿ
Œ  Ž ˜ Ÿ ¤ Ä  ·­™ ¯˜ Ž ˜ œ µ Œ  Ž  “” • – • — ‘˜ – ™ ‘™— ’
ƒ „… † ¼ © § ª • ¯˜ Ž ˜œ ƒ „… † ¼ ½ ¾ ¿ À† Á ² £ • — Œ ’ Ž  ’ £  š › – š œ œ ž µ • “”  š œ ›  ’ ¡ • Ž œ ™“˜ £ ˜ š œ ®”  Œ  Ž ’
• Ÿ –œ ž— µ £ ˜ š œ ® ”  Œ  Ž ’ œ • Œ  Ž  “” • – • — ‘˜ – ™ ‘™—  ’ Å ˜ š œ ³ Ÿ –œ ž— ¤
‚
Æ „ ¨¾ „ ÀÇ
” “ ˜ ‘ ˜ · ­™ £  š › –  š œ  œ ž ’ Ÿ ž  ‘ ™‘  ž¸ º ˜ ­Ÿ ˜ – ‘  š  ’ ‘ – • œ  »  – Ÿ • “ ž £  ’ µ ˜ œ • µ š  ­˜ œ ® Œ  Ž ›  ž‘ ²  µ œ • ‘ ˜
µ š  ­˜ œ ® Œ  Ž › “” • – • — ‘˜ – ™ ‘™—  ’ Æ „ ¨¾ „ ÀÇ •   ‘ • ‘œ ž “” • – • — ‘˜ – ™ ‘™—  ’ ¦ § ¨† ¼ ¤
Charakteristiky pro výškové vyrovnání
‚
ƒ „… † ‡ © § ª«
Å ˜ š œ ® Œ  Ž › Ÿ • ¯ ž » ™ œ ž² š › –  š œ  œ žŸ
œ ˜ µ Ÿ œ ™‘ ˜ ­œ  ’ š ³ ° — ’ ¤ Å  š › –  š œ  œ ž  ž‘ Œ ’ Ž  ’ Ÿ ž‘ š ³  ­˜ Ž œ ®
£ ˜ š œ ® Œ  Ž ›  ‘˜¯œ  ’ š ³ ° — ’ ² ¯ • —  ’ Ÿ ­› £ ¡ ™ š  ‘’ £ ’ ¤
‚
¦ § ¨† ‡ © § ª «
¬  ­œ ® Œ  Ž › ¯   ’ š ° ˜ “ ” œ › Œ ± œ ® Œ  Ž ›  ž‘ ² ¯ ˜ ¯ ™ “ ” ± š ³ ° — • Ÿ  Œ ³ ‘ š › –  š œ  œ • ¤ ¬ ³ ° — › š ° ˜ “ ” š  ­œ ³ “ ”
Œ  Ž  Œ ’ Ž  ’ š › –  š œ  œ žŸ
µ Ÿ œ œ › ¤ ¶ Œ  • ” ’ ¯˜ ·­™  ž¸ £  ’ µ ˜ Œ  Ž › ‘ ”  ‘ ‘› £ ’ ² Œ ’ Ž ˜  ž¸ µ  –  š ˜ ¹
š ³ ° —  š ’ Ÿ ž  ‘ œ • £  Ÿ  “ ž º ˜ ­Ÿ ˜ – ‘  š › ‘ – • œ  »  – Ÿ • “ ˜ œ • š ° ˜ “ ” œ › Œ  Ž ›  ž‘ ¤
‚
Æ „ ¨¾ „ ÀÇ
” “ ˜ ‘ ˜ · ­™ £  š › –  š œ  œ ž ’ Ÿ ž  ‘ ™‘  ž¸ š ³ ° —  š º ˜ ­Ÿ ˜ – ‘  š  ’ ‘ – • œ  »  – Ÿ • “ ž £  ’ µ ˜ œ • µ š  ­˜ œ ® Œ  Ž ›  ž‘ ²
 µ œ • ‘˜ š ³ ° — ’ µ š  ­˜ œ ³ “” Œ  Ž  “” • – • — ‘˜ – ™ ‘™—  ’ Æ „ ¨¾ „ ÀÇ •   ‘ • ‘œ ž“” Œ  Ž  “” • – • — ‘˜ – ™ ‘™—  ’ ¦ § ¨† ¤
Å ¡ ˜ ¯ ˜ ‘ ˜ · ­™  ™ ’ œ — ‘ ˜ – ® ”  Œ  Ž ’ µ Ÿ œ ™‘ “ ” • – • — ‘ ˜ – ™  ‘ ™— › £ –  š › –  š œ  œ ž² £   ‘’ £ ’ ¯ ‘ ˜ ‘ • — ‘  ¤ š  ­‘ ˜ £ ¡ ž  ­’ ° œ ³ Œ  Ž š  ˜ µ œ • Ÿ ’ £ ¡ ™Œ ­™± œ ³ “ ”   ’ ¡ • Ž œ ™ “ ¤
¤ Ÿ ¹ ‘˜ “” • – • — ‘˜ – ™ ‘™— ’ Œ  Ž ’ £ –  £  ­ ”  š ® • œ ˜ Œ  š ³ ° —  š ® š › –  š œ  œ ž ¤  –  š ˜ ¹ Ÿ  ± ˜ ‘˜ µ Ÿ œ ™‘ ™
— ‘˜ – ³ —  ­™ Ž • ­° ž Ž •¯ ¤
¤ Ä  ·­™ £ ¡ ™Ž  š • œ ³ Œ  Ž  ‘˜¯œ ® ž ­ ² ¯ • —  ˜ ™ ‘’ ¯ž“ ž Œ  Ž š  ˜ µ œ • Ÿ ’
P " idat #
£ ¡ ™Œ ­™± œ ³ “ ”   ’ ¡ • Ž œ ™ “ ² œ ˜ Œ ’ Ž ˜ Ž   ˜ µ œ • Ÿ ’ £ ¡ ™ Ž  œ ² • ­˜ £  ’ µ ˜ ’ £ – • š ˜ œ Ž ­˜ µ • Ž • œ ³ “ ” Ž • ¯  ¤
¤ ´ ‘™ — œ ‘˜ ‘­• ž‘—  !
Å ¡ ˜¯˜ ‘˜ ·­™  ™ µ Ÿ œ ™‘ “” • – • — ‘˜ – ™ ‘™— › £ –  š ž“ ˜ Œ  Ž  œ •¯˜ Ž œ  ’ ² £   ‘’ £ ’ ¯‘˜ ‘ • — ‘ ¤ ¬ › Œ ˜ – ‘ ˜ š  ˜ µ œ • Ÿ ’ £ ¡ ™Œ ­™± œ ³ “ ”   ’ ¡ • Ž œ ™ “ £  ± • Ž  š • œ ® Œ  Ž › ¤ Å ¡ ™ š ³ Œ – ’ Ÿ  ± ˜ ‘ ˜ £  ’ ± žš • ‘
— ­ š ˜ › $
Shift %
• $
Ctrl %
² ‘ • — ² ¯ • — ¯ ˜ š ˜ & ™œ Ž  '  Œ ± œ ® ¤
¤ ( ˜ ·­™ š › Œ –  œ  š  ˜ µ œ • Ÿ ’ š ž“ ˜ Œ  Ž  ² Œ ’ Ž  ’ š ˜ š  ‘’ £ œ ž“”  — ® œ —  “” µ  Œ – • µ ˜ œ › £  ’ µ ˜
“ ” • – • — ‘ ˜ – ™  ‘ ™ — › £ –  š › –  š œ  œ ž !¯ ™ œ ® Ž • ¯ ˜ ” –  Ÿ • Ž œ Ÿ œ ™ ‘ œ ˜ ­ µ ˜ ¤ Ÿ ¹ ‘ ˜ “ ” • – • — ‘ ˜ – ™  ‘ ™ — ’ Œ  Ž 
#
£ –  £  ­ ”  š ® • œ ˜ Œ  š ³ ° —  š ® š › –  š œ  œ ž ¤ Å  — ’ Ž ¯˜ Ž œ ’ µ “” • – • — ‘˜ – ™ ‘™— œ ˜ “” “ ˜ ‘˜ Ÿ œ ™‘² œ ˜ “” ‘˜ ¯™
œ ˜’ –˜œ ’ ! )* + ,. - / 012 3 4 5 06 078 9 :03 ; <
Parametry sít
K
P = idat
, -> ? 8 @ 8 3 0 6 @ 1 2 0 1 3 A B @ ; C A @ ; C 4 D 4 : E F G ; F C 2 6 H 4 8 I F F B @ 8 C 6 4 A -
J
G 18 7; L ; C M I
;34 5
Nastavení → Parametry sít N
B 8 @ 8 I 6 0 @ O 2 7; F P : B ; F H 6 3 G ; 3 F I 6 4 0 8 9 4 :I
R 9 6 7O I
I O P 6 06 4 8 2 0 8 C 10 4 5 3 06 @ M B 8 @ 8 I 6 [email protected] A - Q 5 3 06 @ M H
< 2 B @ D C 4 : R G 8 S 6 ,T H 8 0 :I U ; 4 5 3 0 6 @ M S 2 ; F 4 6 H E A 04 M
B @ ; C 78 2 04 : C A @ ; C 4 D 4 : <2 0V 6 G 4 : U? A E A T 2 0 8 012 01U 3 M 06 2 0A , - W ; G @ ; E 4 5S1 S 2 ; F 0A 0; B 8 @ 8 I 6 [email protected] A B ; B 2 D 4 A C
@ 6 X6 @ 6 4 94 : B V :@F 9 U 6 -
Vstupní data
Y 8 3 ; C 2 0F B 4 : R G 8 S 6 G ; C A @ ; C 4 D 4 : 2 7; F P : B V 1E 71P 4 M 2 ; F V 8 G 4 1 U 6 E ; G O 2 :0 5 T I 5 V 6 4 M C ; G ; @ ; C 4 M 2 I 5 @ A T
I 5 V 6 4 M C ; G ; @ ; C 4 M G M 73 A 8 S 6 S 1 U ? 2 0 V 6 G 4 : U ? A E A < G D 76 S 6 4 L 6 ; I 6 0 @ 1 U 3 M C 6 71 9 14 A , - Z
L 6 ; I 6 [email protected] [ U?
C 6 71 9 14 D U ? B V 6 G B ; 3 7 D G D I 6 T P 6 S 2 ; F B V 6 C 6 G 6 4 A 4 8 2 B ; S 4 1 U 1 2 0 V 6 G O 2 0 8 E 171H 8 9 4 : U ? H 4 8 9 6 3 - \ 6 4 0 ; B V 6 C ; G
7H 6 B @ ; C M 2 0 B ; I ; U : 4 D 2 [email protected] ; SO 2 A 2 0M I F ] ^ Z _ ` -
Zapínání a vypínání položek
W V 6 G S6 G 4 ; 071C [ I 1 B ; 7; P 3 8 I 1 C 2 6 H 4 8 I 6 U? S6 H ; E @ 8 H 6 4 ; H 8 a 3 @ 0 D C 8 U : ; 3 M 4 3 ; T B ; I ; U : 4 5 ? ; P 7H 6 R G 8S6
G ; 9 8 2 4 5 H 8 B :4 8 0 8 C A B :4 8 0T 8 4 1P E A I F 2 6 7A E [ 0 ; G 2 0 @ 8 b ; C D 4 A H 6 2 6 H 4 8 I F 8 B V :B 8 G 4 5 ; B 5 0 B V 1 G D C D 4 A K 4 5 3 06 @ [ U? B V :B 8 G 6 U? B @ ; L @ 8 I
I O P 6 4 6 B ; F P 10 6 74 M B ; 7; P 3 A 8 F 0 ; I 8 0 1 U 3 A C A B 4 ; F 0 - Y 6 G 4 D 2 6 H 6 S I M 4 8
; 0A 0; B V :B 8 G A c
; G A T 4 8 4 1U? P 4 6 B @ ; E 5 ? 7; P D G 4 M I 5 V 6 4 : -
_ 5 V 6 4 :T 3 0 6 @ M B @ ; E 5 ? 7 8 4 8 E ; G 6 U ? T S 6 P 4 6 S 2 ; F F C 6 G 6 4 A C 2 6 H 4 8 I F E ; G O -
_ 5 V64 M 2I 5 @A 4 8 2084 ; C 123 F T 3 06 @M ; E 2 8? F S6 B ; F H 6 S6 G 4 ; I 5 V64 :-
P ibližné sou adnice vstupních bod ! " # $ % # & ' ! " ( ) * % + ,) - . ( + , $ / ) & ' % 0 " # 1 2 3$ 435 " * + ( 2 ' % " 3 6 2 3$ 435 " * + ( 2 ' % " 3 . 7 5 ) & ' % ' ) ( 8" -9 1 2 )0! " ( ) & + & " '. ( + ( 2 ' % " 3
# " 0 " ,9 & 1 2 %
1 : '. ( ; < = > ?
! & , ) ' 1 # A9 " $ . 7 5 ) " ! ' ) + # + )* .
@" ' 1 2 6 & 1 2 %
! & ,! # 1 8 ,) ' ) 1 2 3$ 435 " * + ( 2 ' % " 3 % 0 B -
" ' & 0 B 4' % - + & " '. ( . - 2" ,6
P C etažení sou C adnic z programu GROMA
D !
) E 43 F ' B 1 2 3$ 435 " * + ( 2 ' % " 3 1 # " 0 " , 1 ( 5 ,) + ( 2 ' % " 3 9 B ) * F 35 . 0 ) " - B ) * .
+&" '. ( +( 2'%" 3
1 : ' . ( ; < = > ? 9 + ) ' 8 , F 1 ( & & " ' 8 3) ' 1 2 ) 0 ! " ( ) F ' B $ 4 B " ' )( 8 0 + )
% 3 ' 4 : * ! B " ' 1 # " 0 " , + ,) - 9 % " ,5 + 1 2 3$ 435 " * + ( 2 ' % " 3 & ' % 0 ' F , @ 3& 1 2 , ( 8 B ' 1 : ' . (
; < = > ? 9 2 ) ' ! 0 " , 1 4 5 B A 6 G ! " # $ % # F + ( ' ( ) . ' )3 B # 1 2 3% 0 " # % + & " ' . ( + ( 2 ' % " 3 6
H I J KL M N OP I Q R S L P T S U P L U V WK X Y Z [ \ Q T [ \ I ] I J KZ ] O^ KOJ U _ J KZ ] ` S T aI Q I ^ KI X Z Q I X ^ Z b Q I V U [ \ I ] I J KZ ] O^ KOJ
M N Z P M N Z KI c Z Q WV S aL J U d e \ [ Z KZ faO U Q g J KZ ]h [ \ S L P i b V g Q OK [ \ I ] I J KZ ] O^ KOJ U _ V i c Z KZ S U j b V g Q U M ] L X R ^ K
P L P I KZ k Q g _ Q Z S L S L P T M N Z K` \ Q L U K M L k ` ^ KZ [ \ _ I M L c I P L X I Q L U [ \ I ] I J KZ ] O^ KOJ U Q I ^ KI X OK X c P T M N Z P
M N Z KI c Z Q WV M N W^ aU Y Q R \ L S aL J U d
Dávkový výpo l et p C ibližných sou C adnic
m . 0 ) E 43 B % 3 + 1 & 3 3 1 2 3$ 435 " * + ( 2 ' % " 3 $ % 7 + ,) - 9 . 7 5 ) F " ! ') 1 : '. .
% 0 B - + 1 8 ,) ' ) 6
? $ # % 0 B / / 1 8 ) + 1 0 " - 1 $ - ! 49 . ( + ,) % % 5 ) ( 8 3) / 1 + )( 1 n
o 6 G 1 : '. ( ; < = > ?
) 2 ) ! " # + & " '. # + ( 2 ' % " 3 9 B ) * 1 )2$ ( F ) 1 % 0 B /
/ 1 8)6
p 6 = ) 2 ) + & " '.
q 6 G
. - 2 " ,9 & B ) * ! + & " '. ( . - 2" , & " ' 8) !
) 1 2 3$ 435 " * + ( 2 ' % " 3 1 8 ,) ' ) 6
! " ' . - 2 " ,9 B ) 0 . ' F , + )( 1 ' ) % # " 0 " ,9 F ' B 3 " ) '
6
> - 2 " , " ' $ % # & " ' 8 " * F ' B 1 % $ " * F + ( 3: " 0 " ' 6
r 6 G
Nastavení → Prost s edí
& ' 1 " - ) 4$ ( t u v w x y z v z { v | } ~ y v z v €  | } ‚ ~ ƒ „ ~ … v | } 6
† 6 2 ) 0 ! " - ) " 0 & + )( 1 " ,! + ( $ ( + . - 2 " ,. 3 % % 3 ' 4 : * ! B " ' 1 # " 0 " , + ,) - @ % 8 0 + ) 3 1 & ' % 0 0 " , 1 2 3$ 435 " /
! +( 2'%" 3
$ % 7 A 6 m 0 & + ( $ ( + $ F , 1 4 5
‡ ‚yƒ ˆ € ‰
‚ ~ ƒ „ ~ … ‚ Š ‹ v € ‰Š 6
Π6 G
+&" '. (
! ' ' B ) 3+ 3)3B $ % 7 @ Ž ˆ A " ' + ) ' )
! ' ' B ) 3+ )3B ( 9 B ) ( $ ( % . ,) + ,)3 " F , $ %7 6
 6 G
Nastavení → Parametry sít 
‘ 6 ’ )3+ B " - ) )4' 8 ,)B @
: '.
Na“ íst data
" ' +)' ) +)2 % " ,
A6
% 0 B - # 1 8) + ( 2 ' % " 3 1 2 3$ 435 " /
! # $ ( . - 2 " * ! +. - ( ' . - 2 " * % * 4B # 6
! + ) ' " 3 + B & + & " ' . ( . - 2 " ,9 1 2 3 % 0 F % + & " ' . (
! +( 2'%" 3 9 ' & 0 ” % +&" '. ( . -2" /
! + . - 7 ' % * 4 B 1 2 3 % 0 ! " ' . - 2 " ,9 " 3 ! 5
+ % . " , 0 9 5 $ ( % ( 1 ( 5 3) ' 1 # " 0 " , + ,) - 6 % $ " * $ % # + ( $ ( + . - 2 " ,.
• 1 4" ,E 43 % + & " ' . ( . - 2 " /
!
! ! % " ) " - B ) * . - 2 " ,9 B ) * 1 / 1 8 ) " : '.
! 0 6
" $ ( $ 0 " ,.
! – % 'F7 6
% 0 B *.
&. -" '
#" ) 1 ( 5 ,)9 " $ ) E 43 F ) - " - B ) * . - 2 " , 1 2 3 % ' )9 . ( + ,) 1 2 , + 4( " * & . - " # 1 * + ) ( 8 " - 1 2 3 % 0 " ,.
F % " )43 /
" ' 8)" , ( 1 ' )
! ' ' B ) 3 + ) 3 B # $ % 7 @ 1 " * $ % # 9 4 " * $ % # 9 ' ) % 6A 6 — . ' % " 0
! ' ' B ) 3+ )3B # $ % 7 F 1 1 + 0 " ' B ' 1 3) 4 ˜ } x …x ™ y v … š‚ y š™ Ž „ ~ w › 6
1 / 1 8) +( 2'%" 3
; < = > ? 6 2 3 / 1 8 )( ( . , & 1 '
!
$ % 7 # ( 5 , 0 % 0 B / / 1 8 ) 1 40 " , . ) % # & 1 : ' . (
' ) 1 4 0 " , . ) % ( 9 4" * + ) ' " 3 + B ' 1 ) ," 0 " , & 3 " ) ' " /
!
/ + ' 1! 2 ) +
; 2/ ) & ! " # $ %
& ' ( ) * +, + - , % . ' + / 0 ( ) 01 0 ) , +$ % . ) - ) & ) 0+ ( ) 2 $ ' 1! 6 $ 01
2 ( ) 3 $ #$ , +$ # 4 %1! . ) 5 # 7 $ / + ' 1! / ) $ 809 , 1 % 1 ! :$
( ( ), $ ; + ) # 6 ! 2$ %/ ) & ; + 1 5 $ . ) $ . - 2) < 20 0 $ " ' 0 . ) - ( % ) $ ) = > " & / ) & ' & ' ( ) * + 2!
+ 7 +
/ )& ;
( %(
> + ( ) & ' ( ) * + ( 0. 20> $ ' 1 ! ) , $ 01 ( ) , > %+
# $ ) +20& ; & ' ( ) * +$ % 6 2) ! - - +; , ? @ A B C D E F G HIJ K E LMJ N O P MQ R S T S IP U V O W Q N U F X F G E V O R N O Y V G E LMQ N QZ [ RK Q \ [ R ] ^ F K ] M E Q \ N ] V V O W Q N L M] P Y ] X U
F X E ] _ F K ] I [ F G \ Q Z Q T N G [ R ` V O R N F G _ F T N F MG a b Q K E MG [ N L^ _ T ] MQ ^ _ [ R F K U R F K N c N L E LMO E Q d c T N c e Q F V Q MR J^ P c
K Q IJf JN ] N Q V ` d Q K U E P U MF K ] M K L^ Q P R c M a g Q \ [ R ] ^ F K c N L E Q \ N ] V G V O W Q N L V ` d Q MQ [ F G d LM [ W LP ] \
Zpracování zápisníku
EU EMS V G j k l m n a
M h i ení →
Seznam m o p ených sm o r q
r ) $
, $ ' 1! A . ).$ #
$
, $ %5 $ . ) $ 1 !
. ) = t
/
$ 015 - > + . , s + ( ) 9 & ' ( ) * +, ( ) 9 + / 2" & $ 015 $ . ) ( +"! $ ) , + ) ( 2$ 0+ # " & / ) & :& 0 0. 20> $ ) , > ;! ) $ ;! ) , , % . ' + "& / ) & ;
sít u
#+ & 4 1! $ - - 5 / + ; 1! 1 + & - , > %+ ( 0 & - ) & $ " $ % %+ / ) , ( 0. 20> $ ' 1 ! ) , "$ ) !
$ 01 & +, ( $ %1!
#! ) + $ % 1! - . - 0 ( + ! ) & "$ % $ . )
) ( 2$ % + $ % 1 ! - . , , 5 $
+
& $ ), &
Nastavení → Parametry
Seznam m o p ených délek
r ) $
#
, $ ' 1! ; 2 / / ) , ( 0. 20> $ ' 1 ! ) , $ %5 $ . ) $ 1 !
#+ & 4 1! $ - ; 2/ - 5 / + ; 1! 1 + & - , > %+ ( 0 & - ) & $ " $ % %+ A . ) . $ $ 015 ; 2/ - > + . , s + ( ) 9 $ ; ; 2/ - , % . ' + + / 2" & $ 015 $ . ) ( +"! $ ) , + $
) ( 2$ 0+ # " & / ) & :& 0 0. 20> $ ) , "$ ) !
##% + $ % 1! - . - 0 ( + ! ) & "$ % $ . ) " & / ) & ;
( ) 9 ) ( 2$ % + $ % 1 ! - . , ; 2/ - 5 $
+
& $ ), &
) 9 ( ( ) / 2" " 5 > # ) , & +, ( , #%1 % ; 2/ - & ) ) ) & $ ;
,
$ 01 & +, ( $ %1! . ) = t
Nastavení → Parametry sít u
/
> ;
& ' ( ) * +,
( ) & 4 1! ( ) +. $ ' 1! +
+01/ ' 1!
8 - 0/ " 2$ % 1 ! , / 1 % 1 ! Seznam m o p ených p p evýšení
r ) $
, $ ' 1! ( & ' 4$ % & - ) &$ "$ % A . ). $ #
/ ) , ) +
#+ & 4 1! $
+$ %1! 6 ( +"! $ ), + $
, $ %5 $ . ) $ 1 !
& +, ( $ %1! . ) = t
/
) & )$
& "!
+ ( ) 9 $ 01 7 $
+ $ % 1 ! - . , ( & ' 4 $ %5
+
& $ % (
& ) 20+5 #
/ '
+ / 2" & $ 015 $ . )
) ( 2$ 0+ # " & / ) & :& 0 0. 20> $ ) , > ;! ) $ ;! ) ( & ' 4$ % , % . ' + ( ) & - ) & $ " $ % ) / , ; 2/ , $ ( 0. 20> $ ' 1 ! ) , ( & ' 4 $ % 0 . ) - %+ 5 / + " 1! 1 + & - , > %+ ( 0
# 5 ( & ' 4 $ % > + . , s " +5 ( ) 9 "$
( 0. 20> $ " ; 2/
0 #0 ( & ' ( ) *+
+ %+ , %+ ( & ' ( ) * + $
+
$ 01
5 / + ; #
, *% & 0+ # $ ) +/ ) & ) ,
( ) . # ) , ( ) * %+ " $ - & " ! - # $ ) +20& ' 1! ( & ' 4 $ % 7 " ! -
) ! ) , . ' + ( ) * %+ " $ - ( ) 2 & + ! ,
( v w x y z v{
| }~ 
€ v w  ‚ y z vƒ
„ … } € v † } ‡ ˆ ‰ Š € ‹ Œ z Ž  |  ‰ € ‹ } ‡ ‘  } | Œ{  ‚ † } † } … | ’ „ ‡ ˆ z ’ ‹ } … | Œ “ ‰ ” ~ Š { Š z v † } …  „ Š ‡ „ •  } ’ – } “ ‰ —
˜ ™ š › ™ œ  ž Ÿ ¡ ž š ¢ £ ¤ ¡ ¤ ¥ ¦ § ¨ š © ª ¨ « © ž © § ¬ ­ ¬ ž Ÿ ª ® ¯ ° ¬ ž Ÿ ž š ± « ° œ ° œ ¨ ž š § ° ² ­ ² ¨ « œ ³ ² £ ² ´ œ ± ° ¬ ­ µ ´ ° œ ± ¢ ¶ «§ ·
š ž ™ œ ª ° œ š ª ® ¯ ¢ © ¨ «™ š § œ ¨ ²› ° ¤ £© ¸ · ¹ © «š š ž ™ œ ª © £´ ž ™ š ª º ¨ « ž Ÿ ² ´ ž ™ œ ­ š ª ¤ ° ¬ ´ ¤ ž ²¨ ° ¬¢ © ž Ÿ ¬ š ª ¨» ¨ «º  ©
¼ ½ ¾ ¿ À ·
Vyrovnání sít
Á
 ˆ ’ } à • z € – ˆ ‡ | Ä Å Š … ˆ | ” ‡  } “ ‰ | ” ‡ z ’Ž € | Œ ‰ … | ’ ” {  Æ Ç } ’ } | } “ ‰ Š ’ z ŒÈ ‡ ” – ‡ | Š ’ z ’ • z „ | Ž ’ Œ
Ê
VýpoË et Ì —
Í – Î –Š
’Š É Œ’„ Š
| Š ~ – Š Å ‡ „ Ž Å ~ – Š Å Ž †} € z ’Ž € ‡ ‘ € É ’Ž Š € †} ‰ … „ | É } | Œ ‡ } ‡ ‘ z } … „ ‡ 
É ˆ z ’• … •Š  Î ‡  ‰  „ | Š Å ~ – Š Å Œ ‡ ” – ‡ | Š |  z Ž ‹ Š … | •“ } Š †}†•“‰ z ’‹ } … | Œ “‰ ” ~ ” — Í … – ~ | ‘ € – ’ „  
‡ ‘ € É ’Ž z } Å ~ – Š Å Œ € z ’•z „ | Ž ’Œ ’Š É Œ’„ Š Ê
Protokol Ì —
˜ ™ š ¨ ž ™ ¤ ª ° š © ²° « ™ ž ™ « œ ­ ² ª ® ¨ £ ¡ ¢ ª » ™ š ª ° ¤ ° ¬¥ ´ §  º ° œ ­ µ œ ™ œ ¢ « ™ ²¨ « ²¢ ž Ÿ ¨ ° š ¨ « ²¥  © ¨ ¬«  ¬« œ £ ¨ ž š ´ ¤ ¢ £œ ¡ ° ¬ ´ ° œ £š ¨ « ² ´ « š ™ ² ª » ™ š ª ° ¤ ª œ ­ ¬µ š ž š ± « © œ ¨ « œ « ²¨ « ²¢ » · ¹ œ ¢ º § « Ÿ ³ œ  ¬« ° œ ž œ  « ²¥ ¦ ž Ÿ ²  œ £º  ž š ± « ©
° œ ¡ ³ » « ± ° ® ­ µ ž š ´ š ™ š ª ¤ ° ¬ § ¨ š © ­ µ œ ™ œ ¢ « ™ ²¨ « ²¢ » ž Ÿ ¨ ° š ¨ « ² ž š  ™ ° ° ¨ ž š £ µ £²ª º œ  œ § ¬  œ £š © ª » ž š ª ¬¡ œ ­ ¬
¨­µ š ž ° š ¨«·
Uložení vyrovnaných sou adnic
z ’ } à • z ‡ ” – ‡ | Š | ‘  • z Ž ‹ Š … | • “ }  • z € „ † } | •{  Æ Ç } ’ } † } Ž  Ç •’ … „ ’ } –  ‰ „ • z } Å | Š  Ž z Ž ‹ Š … | • “ ‡
z” z’ Ž  € Ž ‰ ‘
€ ‹ } ’ Š Ç } | Œ
 ” Œ—
˜ Ÿ ² ž Ÿ «œ µ š ª ¤ ° ¬  © ¨ ¬« © ¢ ¤ ´ œ « ¢ œ  ¢ š £² ¡ š ± ¤ ¨ «² ¡ ²œ £š › š ª º µ š š ¢ ° œ ¥ ¢ ¡ § ¨ š © ´ š ³ ™ œ ´ ° » ª » ™ š ª ° œ ° º
¨ š © Ÿ œ ¡ ° ²­ ¥  ² š ª £œ ¨ «° ¬ ¨ ´ ° œ  ¨ š © Ÿ œ ¡ ° ²­ · ˜ Ÿ ² © ¢ ¤ ´ ¤ ° ¬ ž Ÿ ¬ š ¡ š ¨ ´ ° œ  © ª ® ¨ £ ¡ ° ® ­ µ ¨ š © Ÿ œ ¡ ° ²­ § ª ° 
´ š ³ ™ œ ´ ° ¢ © ™ ´ š ™ ° œ ž Ÿ ¬¨ £© ¯ ° º ž š £š ¦ ­ ¥ œ £ ° ° ¬  š ¦ ° š § ² ž Ÿ «¤ µ ° š © « ¡ š ¨ ´ ° œ  © ¨ š © Ÿ œ ¡ ° ²­ ž ™ š › ™ œ  ©
¼ ½ ¾ ¿ À ·
Porovnání etap
Í – Î –Š
‡ ˆ
Ž  Ç Ž †} € – ‡ | Š ’ †} … | ’•‡  } ’ Š € ” ‡ ” – ‡ | ˆ | Œ z Œ’Ä — } z ’•Ç } †•Ç € – ~ Ä ‰  ‡ ” – ‡ | ˆ | Œ
… Š |  z Œ’Ä { € – Î – Š 
1 23
z } … ’ ˆ Ç } | Š | ˆ Å } ‡ z Ž ~ –Ž z – } } – } | É| Œ z Œ’Œ Êz Ž ~ – ’” € Ž
! " # $% & '( ) *+,- ( ' ) . / 0
/ +. - ( 1 4 0 4 5 . 0 1 & 1 6 ) . / 7 & 8 1 , 9 ( % ) ( ) * & 0 : 8 . * & ; / +< 4 0 = 5 . * . < . +/ ) +. - < 4 % 0 ( +,< . ) * , & ) 3 2 5 1 :< 4
= . )/ 1 > 3 ( ? , . ; 23 & ( *& = &3 ,@
Matematický model vyrovnání
A :B ' ( 0 4 5 . 0 1 C 0 C 1 & 3 ( * . 8 . / 0 4 5 . 0 1 C 1 : 3 2 7 ( 1 : ? = 5 . ) * 7 ( 8 < / ' : 9 : 9 D ) = . 8 3 :1 < & 3 , @ E & < . ? = 5 . ) * 7 ( 8 < / ' : 9 :
0 ( +, F ,1 4 ' ) . / = . / - ,* 4 0 . 8 . 5 . 0 1 6 8 6 +< 4 & 0 . 8 . 5 . 0 1 6 G D +4 @ H ,1 ( & 5 ,? . 0 & 1 I 3 . 8 ( + 0 4 5 . 0 1 C 1 : ' ( 8 C 1
0 ?*&D (3
J 0 K L D M +%
< 8 ( J ' ( 3 & * , 9 ( +,1 ( C 5 1 :D . . = ( 5 C * . 5 / * 5 & 1 ) N . 5 3 & 9 ( 3 2 7 ( 1 I 9 D 0 ( +, F ,1 1 & 0 ( +, F ,1 4 ? = 5 . ) * 7 ( 8 < / ' : 9 :% 0 ' (
0 ( < * . 5 . = 5 & 0 O ( . 3 ( * 5 , 9 < I 9 D 0 ( +, F ,1 % L ' ( 3 & * , 9 ( +,1 ( C 5 1 :D . . = ( 5 C * . 5 / 8 ( ) ,O 1 / ) :* 2 D ' ( 0 ( < * . 5 . = 5 & 0
< . 1 N ,O / 5 & 9 ( & + ' ( 0 ( < * . 5 = 5 & 0 I 9 D ) * 5 & 1 +,1 ( & 5 ,? . 0 & 1 6 D . 3 . 8 ( +/ ) :* 2
? & = . 8 3 :1 < 4
0 P Q R 0 K 3 ,1
S . 8 ( + ) ( 7 ( T : ? & 8 . = +U / ' : 9 : 9 D = . 8 3 :1 ( < 1 & . = 5 & 0 / = 7 ,; +,- 1 6 < . 1 N ,O / 5 & 9 ( % < * ( 5 6 ' ( 3 . - 1 . ? & = ) & * 0 (
*0 & 5/
V D K W
X
( T ( 1 : . = 5 & 0 < . 1 N,O / 5 & 9 ( '( = & < 8 C 1 . 0 ? * & D ( 3
D K YL P R L Z V P V $[\ L P R + K ] [\ L P R +
^ = 5> ; 2 D / 0 I = . F */ = 5 . O 5 & 3
= 5 . 0 C 8 : 7 & 8 / < . 1 * 5 . +% ' ( ' , 9 D - 0 I ) +( 8 < 4 / < + C 8 C 8 . = 5 . * . < . +/ @ S ( ? , * 4 * .
< . 1 *5 . +4 = & *7 : _
`
< . 1 * 5 . + & ,1 0 ( 5 ? ( Y 8 0 . ' : 1 . 5 3 & 3 & * , 9 ( 5 ( ? , 8 / :$%
`
< . 1 * 5 . + & = . 8 3 :1 < 4 V D K W %
`
1 . 53 & 0 ( < *. 5/ L P R a
`
8 0 . ' : 0 I = . F ( * . = 5 & 0 O ( . 3 ( * 5 , 9 < I 9 D 0 ( +, F ,1 %
`
8 0 . ' : 0 I = . F ( * . = 5 & 0 ? = 5 . ) * 7 ( 8 < / ' : 9 : 9 D 0 ( +, F ,1 %
K W%
`
8 0 . ' : 0 I = . F ( * = 0 0 %
`
< . 1 * 5 . +1 : 0 I = . F ( * a P R a @
5. 3 2 *. D . = 5. O 5 &3
' ( T * 2 = 5 . 0 C 8 : 7 & 8 / ,1 * ( 5 1 : 9 D < . 1 * 5 . + 1 & < . 1 ? , ) * ( 1 *1 . ) * 0 ) */ = 1 : 9 D 8 & * @
^ ( +,< . ) * , 0 4 = . F * ( 1 I 9 D . = 5 & 0 O ( . 3 ( * 5 , 9 < I 9 D 0 ( +, F ,1 ' ) . / * ( ) * . 0 C 1 4 1 & . 8 +( D +. ) * = . 8 +( 1 & ) * & 0 ( 1 I 9 D
5 ,? ,< Y& +N & & ; ( * & $ @ R 7 , = 7 ( < 5 . F ( 1 : *( ) */ = 5 . O 5 & 3
0 4 = . F * ( . 8 D & 8 9 D 4 ; 4 0 O ( . 3 ( * 5 , 9 < 6 0 ( +, F ,1 2 @ ( 1 * .
. 8 D & 8 ' ( = . 3 2 5 1 2 ) = . +( D +,0 I ? & = 7 ( 8 = . < + & 8 / . ' ( 8 ,1 2 +. ) * , 9 D 4 ; 4 0 ) . / ; . 5 / 3 2 7 ( 1 : @
Menu SOUBOR
R 7 :< & ? 4 3 ( 1 /
Soubor
) +. / - : < 3 & 1 ,= / +& 9 , ) ( ) . / ; . 5 4 & / < . 1 F ( 1 : = 5 . O 5 & 3 / @
Otev i
:3 * . = 7 :< & ? ( 3
3 > - ( *( 1 & F :) * 8 & * & = 5 . 0 4 5 . 0 1 C 1 : ) :*2 ? ( ) . / ; . 5/ @ R 5 . O 5 & 3
/ 3 : = 5&9. 0 &* )( 8 0 23 &
*4 = 4 ). / ; . 5> _
`
5
6 7 8 9
! "# $ %& ' () *+ , % $ - $ %. + / 0 1 2 3 4
: ; < %) = > () *+ , % ? ) / @ '= # & > & # A ! B : C * # D #
Ulož
C E 'F # G $ ") / @ ' ? * ) / ") @ ; & ' $ '% H I ) $ ) / J ) * / K L ; M "N $ 'O P [email protected] ? ) P + ; & ) = , & # QJ - " # M "N P [email protected] / ") @ ; & # R & ; J ) J - " # M "N
& # S %; & # G ; $ ) / J ) */ TR ? * ) U * # +
$ '%H G # I , & ) R ? * ) U * # +
$ 'O / ") @ ' J ; G I # " V 'D ) I ) % # G / ? ) I $ % # * > + P + . & ; + K W ; J - ") M "N P ; V % H P + . & )
$ ; & # & H P ? E ; I / ") @ ; & '+
I ) %,@; K
Ulož jako
C E 'F # G $ ") / @ ' F / ") @ ; & ' $ '% H I ) $ ) / J ) * / K 2 I ? E ; I X D ) G 'D ) ? E 'F # G / $ ; "N V ' % '+ R @ ; $ ; & # & , G ; = $ ) / J ) * /
I ) %,@; = @ I - K
Konec
: '+ % ) ? E 'F # G ; +
/ F ) & S '% ; ? * , X N $ ? * ) U * # + ; + K Y - " # M "N $ 'O ? ) ? ) $ "; I & '+
/ ") @ ; & ' G + H & H & # R ? * ) U * # +
$;
I ) % , @ ; R G I # PN XD X ; %; / ") @ N% K
Z
Menu SÍ
Parametry sít [
! %) + %) I N# ") U ) = . +
) F & H P; & / %& ) & # $ % # = N% & H F %; * . ? # * # + ; %* - = - * ) = & , = # & . $ '%H K
Lokalita
W , G ; = ") F # "N% - R F % ; * > P ; / F " , I , & I ) ? * ) % ) F ) "/ K
Datum
\
# %/ +
+ H E ; & ' = $ '%N K
Etapa
W , G ; = ; % # ? - R F % ; * > P ; / F " , I , & I ) ? * ) % ) F ) "/ K
Jednotková st ední chyba - polohový výpo et
4 ? * N) * & ' P ; I & ) % F ) = , X D - J # + 5 ! . ! * # # ( #
/' ! * + 67 ) /2 3 ! " #
./#
$ % & " ' % ( ) # ( * * + , - . / #
01% 2 3 ' * ) ! 4 1 ) 5 & ! .
01% 2 3 ' * ) ! 4 1 ) 5 & ! . . ! * # # ( #
/' ! * + 67 ) ! 4 1 ) , 8 # ( ) # ( * * + . / # ( * " # 2 3 4 # & " %# * + . ! * # # ( 4 / ' ! * + 67 ) ) & . ! * # # ( 4 / ' ! * +
6 7 ) ) & " # / %# * +
9 * 4 * & 5 1& ! 3 ( ) # ( * * + , : * # " # 2 3 ) / 2 3 1 6 # * .( +6 1+$ % 7 # ! * # 3 ; ,
Jednotková st < ední chyba - výškový výpo = et
> " %# * + . ! * # # ( 6 7 ) & 2 ! " #
$ % & " ' % ( ) # ( * * + , 8 # ( ) # ( * * + . / # ( * " # 2 3 4 # & " %# * + . ! * # # ( 4 / ' ! * + 6 7 ) ) & . ! * # # ( 4 / ' ! * + 6 7 ) ) & " # / %# * +
9* 4 * & 5 1& ! 3
( ) # ( * * + , : * # " # 2 3 ) / 2 3 1 6 # * .( +6 1+$ % 7 # ! * # 3 ; ,
St < ední chyba sm ? ru
@ ! 7 & ! /' ! * + 67 ) ) 2 3 '* 47 # /2 3 ABBC ,
Váha p < evýšení
D 7 ) " '( E F* + ./#
( ) " # 9 * ) ! 1 ( 5 & 7 G
( ! * E 67 (
$ %( & 1/ 4 " ' +
96 ,
St < ední chyba délky
@ ! 7 & ! / ' ! * + 67 ) ) 2 3 ' * 4 ! 4 1 ) , H ' ! * + 67 ) & / 5 & ! ( ( ( & > I J " " 2 ! > . /#
9# ( 9 / & J * / # * 9 / / ' ! * + 67 ) ) # ! # * 3 . & # . 67 & & %5 # ( * & " ' /* # / 1 # * %6 E 67
! 1 # 2 3 G , - & " ' , " ' % * & / & ( * + K I L " " 2
LNL2 2
! " # ! 4 1
LMMM 2
* & +! *
I
& /' ! * + 67 ) & K 2 2
O P2 2 ,
Alfa, Beta
8 & & 2 ) > 1Q & & J & R( " # 6 * 67 S " # / # ( * + / & %/ %6 E 67 7 ) " # 4 5 # ! # ! $ * + " ' /* # / %
2 3'* +,
Smazat síT
: +2 # " ' + & 5 2
2 G $ /2 & 5 & 6 1#
! # $ 5 ! & .% 67 6 / +U , J ) 1 & 0 1% / +U " # " # / 1 ! * +2
1# $ * + 5 2 3 * 3 * & " # V & 2
/
1# $ % ,
Vypustit bod
W 7 6 01% ( ) "
/ % # ! 5 / +3 # 5 * & 9 .. 5# 2
( /5* &2
" ' % 1%$ * E 6 7 / #
' & ! * %6 & 5 ( # 1 * #
" ' + & 5 , 8 # . 7 # ( ) ( # 1 * + . 5 # & 5 * # ! %& 1# V # ( 4 # * # ! 2 G $ " # ( ! % * # 5 2 3 * % 9 +/ 1# # !
E 67 6 /2 & 5 & , X # 5 ! +1 # " # % / %/ *
/ + 3 * . * " ' % 1%$ * 4 / #
+ 1& 9 + & R
' & ! * %6 5 ( # 1 * 4 7 # # !
Ubrat
S / " # 9 +( ( # 2 $ * # " ' + & 5 ( ) "
& 1 % ( F 6 7 * & 2 3 ' * + ( * % 6 7 $ ! & * E # ! Q %V
/+ 5 . ,
Upravit st < ední chyby sm ? r Y
8 # 5 & ! * + # 7 # # " ' + & 5
. ( F2
2 3'* E2
/2 3 G 2
* & / & ( * ( " & & 2 67 / +3 , : * # " ' + & 5 " #
5 " ' ! 6 7 # 5 +7 # ( E " # 9 S 7 #2 &!* 3
* & / & ( * & & " %# * + / ' ! * + 67 ) & /2 3 $ %. 6 7 6 0 1 % ! # ! & 9 * 3 R * & " ' , * & 5 1 & ! 3 " # # # 1
" & ( % / ' ! * + 67 ) ) ( F 67 /2 3 G ,
Upravit st < ední chyby délek
8 # 5 & ! * + # 7 # # " ' + & 5
. ( F2
2 3'* E2
! 4 1 2
* & / & ( * + ( " & & 2 67 / +3 , : * # " ' + & 5 " #
5 " ' ! 6 7 # 5 +7 # ( E " # 9 S 7 #2 &!* 3
* & / & ( * & & " %# * + / ' ! * + 67 ) & /2 3 " # ! 1
$ %. 6 7 6 0 1 % ! # ! & 9 * 3 R * & " ' , * & 5 1 & ! 3 " # # # 1
" & ( % / ' ! * + 67 ) ) ( F 67 ! 4 1 ,
Zobrazit kontrolní kresbu
8 # 2 # 6 + # 7 # # " ' + & 5
" # 9 + * & , :
&
15 ( / ) / 4 2
# # * # 1* + / X @ >
5 # & 5 % # * # 1* + / . 2 # $ * 4 ( ) %/ * #
, 8 # ( E " # 9
/ +3 & * %$ ) / +U 2
/ 1& E . # * # 1* + / & 5 # & 5 * &
# 2 & %6 ) ,
Porovnání etap
/ 1%$ .%$ " # 3 7 1# ( ) # ( * * + ! & * 4 / +3 " # V & 2
/#
#
/ Q * 9* + / ++ R/ #
/ /&( + ! # &
# ) "
1 ) ( " # # # 1
/ ( / " # ( # 1 3 # 7 # # " ' + & 5
S & . / 1%$ . / #
( * 32
/ 1# $ ) ( 1% # / % & /2 3 * + ) " # /
! # $ * & * 5(
1# $ * ) ( ) # ( * & * 4 / #
' & ! * %6
* G 2 5% # 32 & &" &2 %,
Kapitola 53. Záv r
8 '.2 ( 2
/* & ! * #
& " ' +. 2 * #
" 6% / " # V &2 2
X @ > , D " ' +" & ! 3 . & 4 # 1% * . & /* # / % * #
5 ( & ! ) / / * 2 % 2 G $ / " # .% * & & ! / @
-
/ " # 1 , / ,# ,
- & # ' %* 3
;KM MM
L
L
8 &7 & K
L
K ;
P
! " #$ % & ' ( ) * '+
, 6- 8 6 0+ 9
, - ( ' + . / 0 1 2 1 - 3) )4 5 - 6 + 0 7 . ) -
, D B, 0 ( 4 E [email protected]
, - ( + B4 1 ' 7 @
, 6- 8 6 0+ 9
: & ; <
= > -
?- + > 7- /. 4 - * 2 @ -
*
, - A 3. ( 4 B * . 6 C )
9 , 8 6 0 ( . F

Podobné dokumenty