česky - Sharp

Komentáře

Transkript

česky - Sharp
ČESKY
HT-SB60 reproduktor pro kino sály tvoří HT-SB60 (reproduktor) a CP-SW60 (aktivní subwoofer).
Úvod
Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu SHARP. Chcete-li využít maximálního výkonu tohoto výrobku, přečtěte si
důkladně tento návod k použití. Provede vás používáním vašeho produktu SHARP.
Poznámka:
Tento výrobek se doporučuje pro ploché TV (LED, LCD a plazmové).
Příslušenství
DI O
BAS
S
TRE
BLE
AU
3
D
K dispozici je následující příslušenství.
Dálkový ovladač
(RRMCGA297AWSA)
Stojan pro subwoofer x
2
Držák pro upevnění na
stěnu x 2
Papír se vzorem
Audio kabel x 1
HDMI kabel x 1
Baterie typu “AA”
(UM/SUM-3, R6, HP-7 nebo podobné) x 1
OBSAH
Strana
Obecné informace
Zásady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ovládací prvky a indikátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 4
Strana
Základní ovládání
Hlavní ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 12
Ovládání TV dálkovým ovladačem. . . . . . . . . . . . . . . . .12
Příprava k používání
Příprava systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zabránění spadnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Umístění systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Připojení systémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 8
Audio připojení k TV, DVD přehrávačům, VCR, atd. . . . 9
Dálkový ovladač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reference
Závady a jejich odstranění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Chybové indikátory a výstrahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Specifikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
CZ-1
Zásady
I
kabel může dojít k poškození vnitřních vodičů.
Obecné údaje
G Sít’ová zástrčka slouží jako rozpojovací prvek a měla
G Přístroj je třeba umístit na dobře větraném místě. Od
bočních, zadní a horní strany přístroje musí být
alespoň 10 cm volného prostoru.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
G Přístroj musí být umístěn na pevné a rovné ploše, která
není vystavena otřesům.
G Neumíst’ujte přístroj na přímé sluneční záření, do
G
G
G
G
G
blízkosti silných magnetických poli, na místa s
nadměrnou prašností nebo vlhkostí a do blízkosti
elektronických nebo elektrických zařízení (domácí
počítače, faxy atd.), které vytvářejí elektrický šum.
Na horní stranu přístroje nepokládejte žádné předměty.
Nevystavujte zařízení vlhkosti, teplotám vyšším než
60°C nebo naopak teplotám extrémně nízkým.
Nepracuje-li váš přístroj správně, odpojte napájecí
kabel ze zásuvky a znovu jej zapojte.
Z důvodu bezpečnosti odpojte přístroj za bouřky.
Při odpojování z elektrické zásuvky uchopte napájecí
kabel zpět do elektrické zásuvky. Při vytahování za
by být snadno dostupná.
G Nedemontujte vnější opláštění přístroje - hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Servis
vnitřních části přístroje zajišt’uje nejbližší servisní
středisko SHARP.
G Neomezujte větrání a nezakrývejte větrací otvory
předměty, například novinami, ubrusy, závěsy atd.
G Je zakázáno pokládat na přístroj zdroje otevřeného
ohně, (například zapálené svíčky).
G Zajistěte ekologickou likvidaci baterií.
G Tento přístroj lze používat pouze při teplotách 5°C - 35°C.
G Tento přístroj je určen pro používání v mírném
klimatickém pásu.
G Společnost SHARP nenese zodpovědnost za škody
způsobené nesprávným používáním. Všechny opravy
nechte udělat v autorizovaném servise společnosti
SHARP.
Varování:
G Použité napětí musí být totožné s napětím, které je
uvedeno na přístroji. Používání tohoto výrobku s
vyšším napětím, než je uvedeno, je nebezpečné a
může způsobit požár nebo jinou nehodu a škodu.
Společnost SHARP nenese žádnou odpovědnost za
jakoukoli škodu způsobenou používáním tohoto
přístroje s jiným než určeným napětím.
G V případě opravy odneste do servisního centra celý
systém.
Nastavení hlasitosti
I
Síla zvuku při konkrétním nastavení hlasitosti závisí na
výkonu a umístění reproduktoru a na řadě dalších faktorů.
Doporučujeme nevystavovat sluch vysokým úrovním
hlasitosti. Před zapnutím přístroje nenastavujte maximální
hlasitost a poslouchejte hudbu při střední hlasitosti.
Ovládací prvky a indikátory
I
Přední zvuková lišta
1
Displej
I
2
1
2
DIGITAL
3
DIGITAL
3 4 5
6 7
8 9 10
Referenční stránka
1. Levé reproduktory
2. Pravé reproduktory
3. Tlačítko On/Stand-by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 13
4. Tlačítko SOURCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9, 12
5. Tlačítko PAIRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6. Čidlo dálkového ovládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7. Kontrolka Demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 14
8. Tlačítko SOUND MODE . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 13
9. Tlačítko snížení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
10. Tlačítko zvýšení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CZ-2
Referenční stránka
1. Kontrolka Dolby Digital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. Indikátor DTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3. Indikátor Muting (potlačení zvuku) . . . . . . . . . . . 11
Ovládací prvky a indikátory (pokračování)
I
Subwoofer
PŘEDNÍ POHLED
ZADNÍ POHLED
1
3
2
4
PA IR ING
AC INPUT
5
Referenční stránka
1. Kontrolka Napájení/Párování. . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Bassreflexová ozvučnice
3. Woofer
I
Referenční stránka
4. Tlačítko PAIRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
5. Napájecí kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Zadní zvuková lišta
6
4 5
2
3
1
Referenční stránka
1. HDMI OUT (TV ARC) port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2. HDMI IN 1 port. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. HDMI IN 2 port. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CZ-3
Referenční stránka
4. Optický vstup IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5. Zdířka vstupu Audio IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
6. Napájecí kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ovládací prvky a indikátory (pokračování)
I
1
Referenční stránka
1. Vysílač dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Tlačítko TV ARC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 12
3. MUSIC - tlačítko zvukového režimu . . . . . . . . . . .11
4. CINEMA - tlačítko zvukového režimu . . . . . . . . .11
5. SPORT - tlačítko zvukového režimu . . . . . . . . . .11
6. Tlačítko BYPASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
7. Tlačítko 3D AUDIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8. Tlačítko APC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9. Tlačítko Obsluha TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
10. Tlačítko AV SYNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
11. Tlačítko SOURCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 9, 12
12. Tlačítko snížení hlasitosti subwooferu . . . . . . . .11
13. Tlačítko BASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
14. Tlačítko ON/STAND-BY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
15. GAME - tlačítko zvukového režimu . . . . . . . . . . .11
16. NEWS - tlačítko zvukového režimu . . . . . . . . . . .11
17. NIGHT - tlačítko zvukového režimu . . . . . . . . . . .11
18. Tlačítko DIMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
19. Tlačítko DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
20. Tlačítko ZTLUMIT/výběr výstupu reproduktoru .11, 12
21. Tlačítko AV SYNC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
22. Tlačítko zvýšení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
23. Tlačítko zvýšení hlasitosti subwoofera . . . . . . . .11
24. Tlačítko TREBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
25. Tlačítko ztlumení hlasitosti. . . . . . . . . . . . . . . . . .11
14
2
3
4
15
16
5
6
7
17
8
AUDIO
18
19
20
9
10
11
12
13
Dálkový ovladač
21
22
23
24
25
Tlačítka ovládání TV (Pouze SHARP TV):
Tlačítko On/
Stand-by
(ZAP./
POHOTOVO
STNÍ
REŽIM)
Nastavení
televizoru
“ON”
(ZAPNUTÍ)
nebo
“STAND-BY”
(POHOTOV
OSTNÍ
REŽIM).
Tlačítko
Stisknutím
zvolení
tlačítka
vstupu (TV) zvolte zdroj
vstupu.
Tlačítka
nastavení
dalšího nebo
předchozího
kanálu
Přepnutí na
následující
nebo
předchozí
kanál TV.
Tlačítka
zesílení a
ztlumení
hlasitosti
Zvýšení/
snížení
hlasitosti TV.
Poznámka:
Některé modely televizorů SHARP TV nemusí tímto způsobem
fungovat.
CZ-4
Příprava systému
I
Příprava zvukové lišty
4 Přišroubujte podle obrázku držák pro upevnění na
stěnu. (Celkem je 8 šroubků.)
Montáž reproduktoru na zeď
Držák pro upevnění na stěnu
Upozornění:
G Při upevňování na stěnu dávejte velký pozor, abyste
zabránili spadnutí reproduktoru - váží 3,6 kg.
G Před montáži zkontrolujte pevnost stěny. (Nemontujte
na omítku nebo nabílenou stěnu. Reproduktor může
spadnout.) Nejste-li si jistí, kontaktujte servisního
technika.
G Montážní šroubky nejsou součástí výrobku. Použijte
vhodné šrouby.
G Zkontrolujte všechny šroubky pro upevnění na stěny,
nejsou-li uvolněné.
G Vyberte vhodné místo. V jiném případě se může
reproduktor poškodit nebo se můžete zranit.
G Společnost SHARP nenese zodpovědnost za úrazy
způsobené nesprávnou montáži.
I
Držák pro upevnění
na stěnu
(šroubky x 4)
Povrch stěny
(šroubky x 4)
Držák pro
upevnění
na stěnu
Povrch stěny
Poznámka:
Ujistěte se, že jsou všechny šroubky dobře utažené
(šroubky nejsou součástí balení.)
I
Instalace reproduktoru
1 Zarovnejte otvor pro upevnění na stěnu na
Šrouby
reproduktoru s držákem pro upevnění na stěnu.
Reproduktory od společnosti SHARP jsou určeny pro
pověšení na stěnu. Použijte vhodné šrouby (nedodané).
Velikost a typ jsou uvedeny níže.
9 mm
22 mm
Úhel při montáži na zeď
(Horizontální pozice)
1 Připevněte ke stěně papír se vzorem v horizontální
poloze (jak je ukázáno níže).
926 mm
Povrch stěny 44 mm
29 mm
2 Dejte reproduktor do držáku pro upevnění na stěnu.
3 Upevněte bezpečně.
Povrch stěny
3,2 mm
5 mm
I
Povrch
stěny
44 mm
29 mm
Papír se vzorem
2 Udělejte pomocí vrtáku otvor do stěny dle
označení na šroubcích na papíru se vzorem.
32 mm
8-9 mm
Povrch stěny
3 Zatlučte pomocí kladiva do otvoru ve stěně
hmoždinky (nejsou v balení) až do úplného
vnoření hmoždinek do stěny.
32 mm
8-9 mm
Povrch stěny
CZ-5
Zabránění spadnutí
G Bezpečnostní dráty (nejsou v balení) se používají na zabránění spadnutí přístroje.
G K provedení tohoto postupu jsou třeba 2 osoby.
Při montáži na zeď
1 Upevněte bezpečnostní dráty (nejsou v balení) do
3 Přístroj nastavte a připevněte k montáži na zeď.
každého otvoru montáže na stěnu, jak je zobrazeno.
Povrch stěny
2 Upevněte bezpečnostní dráty z montáže na stěnu
Povrch stěny
do každého otvoru přístroje, tak, jak je zobrazeno.
4 Bezpečnostní dráty utáhněte pevně.
Povrch stěny
Povrch stěny
Při umístění na polici/stůl
Prostrčte bezpečnostní dráty (nejsou v balení) skrz otvory
tak, jak je to na obrázku a bezpečnostní dráty přivažte k
podstavci LCD TV.
CZ-6
Umístění systému
Obrázek instalace:
Poznámky:
G Přední panel reproduktoru není odstranitelný.
G Vzdálenost přenosu bezdrátového signálu mezi
reproduktorem a hlavní jednotkou je zhruba 10 m
(32 stop), ale může se lišit v závislosti na provozním
prostředí. Je-li mezi zařízením a hlavní jednotkou
betonová nebo kovová stěna, systém nemusí fungovat,
protože bezdrátový signál takovým materiálem
nepronikne.
TV
Upozornění:
G Když je reproduktor zapnutý, neměňte směr instalace.
G Nestoupejte si ani nesedejte na subwoofer a reproduktor,
neboť se můžete zranit.
I
Reprodukt
Umístění stojanu
Umístěte stojan podle ilustrace.
VCR
DVD přehrávač
Subwoofer
Umístěte přístroje podle ilustrace.
Před použitím systému odstraňte ochranný film pokrývající
reproduktor a subwoofer.
Stojan
Připojení systémů
Před prováděním jakýchkoli připojení odpojte kabel z elektrické zásuvky.
Subwoofer
Reproduktor
Elektrická zásuvka
AC 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
PAI R IN G
Elektrická zásuvka
AC 220 – 240 V ~ 50/60 Hz
AC INP UT
I
Zapojení reproduktoru a subwooferu
Upozornění
G Do kanálu bassreflexu nesmí spadnout žádný předmět, ani tam nesmí být umístěn.
G Nestoupejte si ani nesedejte na subwoofer/reproduktor. Můžete se zranit.
CZ-7
Připojení systémů (pokračování)
I
Připojení HDMI
Upozornění:
Před připojením vypněte všechna ostatní zařízení.
Na ilustraci níže jsou toky signálů.
Audio a video signál
TV
DVD/Blu-ray
Digitální tuner
1. Metoda 1
Toto připojení je určeno pro televizory s HDMI s ARC (Audio Return Channel - zpětný audio kanál).
TV
Přehrávač DVD,
Blu-ray apod.
Ke vstupní koncovce
HDMI TV (ARC)
Ke vstupní koncovce HDMI OUT (TV ARC)
K výstupní
koncovce HDMI
Reproduktor
Ke vstupní koncovce
2. Metoda 2
Toto připojení je určeno pro televizory s HDMI bez ARC (Audio Return Channel - zpětný audio kanál).
Ke vstupní koncovce HDMI
TV
Přehrávač DVD,
K výstupní koncovce zvuku
Blu-ray apod.
Ke koncovce
Sluchátka
K výstupní
koncovce HDMI
Reproduktor
Ke vstupní koncovce HDMI OUT (TV ARC)
Ke vstupní koncovce HDMI
Pro výběr HDMI 1, 2 nebo TV ARC (zdroj):
Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE dokud se na displeji nezobrazí “HDMI 1”, “HDMI 2” nebo “TV ARC”, nebo stiskněte
na dálkovém ovladači tlačítko TV ARC a vyberte TV ARC.
Poznámky:
G Tento přístroj podporuje HDMI, které umožňuje použití ARC (Audio Return Channel - zpětný audio kanál).
G Pro umožnění funkce ARC použijte vysokorychlostní kabel HDMI™ (s ARC).
G Funkce ARC vyžaduje televizor s podporou ARC. Nahlédněte do návodu televizoru, abyste zjistili, které koncovky podporují ARC.
G Pro poslech zvuku z televizoru nekompatibilního s ARC připojte audio výstup z televizoru do tohoto systému (viz str. 9).
G Tento přístroj může být ovládán (zapnutí/vypnutí nebo zvýšení/snížení hlasitosti) přes televizor nebo podobnou součást, která
podporuje HDMI CEC (Consumer Electronics Control - řízení spotřebně-elektronických přístrojů). Pokud toto nefunguje, nemusí
to být chyba systému. Nahlédněte do návodu příslušné součásti a zjistěte, jak aktivovat CEC.
Například: Vstupte do menu součásti a nejděte a povolte CEC. Různé značky mohou mít pro CEC různý název. U LCD
televizorů SHARP je to pojmenováno AQUOS LINK.
G CEC není během režimu nízké spotřeby energie k dispozici.
G Chcete-li si poslechnout zvuk z tohoto systému, musíte stisknout a přidržet tlačítko
(ZTLUMIT) (viz str. 12) nebo
nastavte výstupní nastavení reproduktoru v rámci TV menu.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze TV.
G Pokud nejste schopni zvolit v menu televizoru nastavení externího reproduktoru (např. u LCD televizorů SHARP je toto
pojmenováno jako AQUOS AUDIO SP), VYPNĚTE a znovu ZAPNĚTE CEC.
G Abyste si vychutnali 3D obraz, musí být tento systém připojen do 3D kompatibilního televizoru a dalších součástí (3D BD
přehrávač, atd.) přes vysokorychlostní HDMI kabely. Nasaďte si 3D brýle, protože jinak nemusíte 3D obraz vidět správně.
G Chcete-li použít port HDMI IN 1, použijte dodaný kabel HDMI.
CZ-8
Audio připojení k TV, DVD přehrávačům, VCR, atd.
I
Ostatní připojení (bez HDMI)
Na ilustraci níže jsou toky audio a video signálů.
TV
Audiosignál
Video signál
DVD/Blu-ray
Přehrávač disků
Digitální tuner apod.
Poznámky:
G Pročtěte si návod na používání zařízení, které chcete připojit.
G Zapojte zástrčky až na doraz, abyste zabránili rozmazanému obrazu nebo zvuku.
G Připojení touto metodou může vyřadit vnitřní reproduktory televizoru.
G V některých případech může reproduktor vydávat hluk na pozadí, a to když používáte audio výstup z TV-sady/DVD/
Blu-ray přehrávače. V takových případech změňte připojení k HDMI/ARC nebo sluchátku. Tento efekt závisí na použití
TV/DVD/Blu-ray přehrávače, modelu a věku a není to věc kvality reproduktoru.
I
Připojení TV nebo DVD přehrávače, atd.
Připojte k TV pomocí optického digitálního kabelu nebo audio kabelu.
TV
Do audio výstupních portů
nebo
Optický digitální
audio kabel
(komerčně k
dispozici)
Do
konektoru
koaxiálního
digitálního
audio
výstupu
Ke vstupní
koncovce
OPTICAL IN (TV)
Audiosignál
Blu-Ray/
DVD přehrávač/
Digitální tuner
Ke koncovce
HEADPHONE
(sluchátka)
Audio kabel
(komerčně
dostupný)
Poznámka:
Ujistěte se, že audio kabel má
železitou koncovku, která je
připojená k portu reproduktoru
AUDIO IN.
Ke vstupní koncovce
AUDIO IN
Reproduktor
Zvolte funkci OPTICAL:
Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí “OPTICAL”.
Výběr funkce AUDIO IN:
Opakovaně stiskněte tlačítko SOURCE, dokud se na displeji nezobrazí “AUDIO IN”.
CZ-9
Feritové jádro
Hlavní ovládání
Dálkový ovladač
I
Vložení baterií
1 Otevřete víčko přihrádky baterie.
2 Vložte dodané baterie do přihrádky podle označení
pólů.
Při vkládání nebo odstraňování zatlačte baterii směrem
k
pólům baterie.
3 Zavřete kryt baterie.
Upozornění:
G Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte
baterie. Zabráníte tak možnému poškození vlivem
vytečení baterií.
G Nepoužívejte nabíjecí baterie (niklokadmiové baterie a
pod.).
G Nesprávným vložením baterií můžete způsobit poruchu
reproduktoru.
G Nevystavujte baterie (v balení nebo instalované) příliš
vysokým teplotám, např. přímému slunečnímu záření
nebo ohni.
Poznámky k používání:
G Pokud je dosah ovládání omezen nebo pokud při
ovládání dochází k chybám, vyměňte baterie. Zakupte
baterii velikosti “AA” (UM/SUM-3, R6, HP-7 nebo
podobný typ).
G Pomocí měkkého hadříku pravidelně čistěte vysílač na
dálkovém ovladači a senzor na reproduktoru.
G Vystavení senzoru reproduktoru silnému světlu může
ovlivnit provoz. Změňte osvětlení nebo nasměrování
reproduktoru.
G Chraňte dálkové ovládání před vlhkem, teplem,
nárazem a otřesy.
I
Zkouška dálkového ovládání
AUDIO
Při tvorbě HDMI připojení se ujistěte, že je povoleno HDMI
CEC. Pro bližší informace nahlédněte do návodu televizoru.
I
Zapnutí napájení
Na reproduktoru nebo dálkovém ovladači stiskněte tlačítko
ON/STAND-BY.
G Napájení se zapne a kontrolka se rozsvítí modře.
Pokud se napájení nesepne, zkontrolujte, zda je AC
zástrčka zapojena řádně.
G Je-li TV nebo podobný komponent, který podporuje
HDMI CED, zapnutý, systém se automaticky zapne.
Nastavení reproduktoru do pohotovostního režimu:
Na hlavní jednotce nebo na dálkovém ovladači znovu stiskněte
tlačítko ON/STAND-BY a kontrolka reproduktoru se rozsvítí červeně.
Poznámky:
G Mírné zpoždění zvuku po zapnutí televizoru neznamená,
že je systém vadný. Je to normální.
G Pokud LCD televizor Sharp nedetekuje během zapínání
HT-SB60, zobrazí se zpráva “AQUOS speaker is enabled
- reproduktor AQUOS není zpřístupněn”. Nicméně brzy
poté, co bude HT-SB60 detekován, zobrazí se zpráva
“AQUOS audio with AQUOS LINK is enabled - AQUOS
audio a AQUOS LINK byly zpřístupněny”. Tato zpráva se
může u jiných modelů televizorů lišit.
I
Ukázkový režim
Namiřte dálkový ovladač přímo na senzor dálkového
ovladače na reproduktoru.
G Při prvním zapojení reproduktoru přejde reproduktor do
Dálkové ovládání lze používat v následujícím rozsahu:
G Chcete-li zrušit režim demo, stiskněte během pohotovostního
režimu demo.
režimu tlačítko DEMO na dálkovém ovladači.
Čidlo dálkového ovládání
G Chcete-li spustit režim nízké spotřeby energie, stiskněte a
podržte tlačítko DEMO (kontrolka Demo se vypne).
I
0,2 m – 6 m
15° 15°
Zapojení bezdrátového subwooferu
Reproduktor a subwoofer se při zapnutí automaticky spojí
(bezdrátově), neboť tak jsou přednastaveny ve výrobě.
Nelze-li spojení navázat, nastavte ho následujícím způsobem,
prosím.
1. Stiskněte a přidržte tlačítko PAIRING na reproduktoru
po dobu delší než 3 sekundy.
2. Do 2 minut stiskněte a přidržte tlačítko PAIRING na
reproduktoru po dobu delší než 3 sekundy.
G Během procesu párování:
Na reproduktoru: “PAIRING” se rozsvítí.
Na subwooferu:
CZ-10
kontrolka se rozbliká modře.
Hlavní ovládání (pokračování)
G Je-li párování úspěšné:
I
Na reproduktoru: “PAIRING” zmizí.
Na subwooferu:
Kontrolka se rozsvítí modře.
Poznámka:
Když je reproduktor vypnutý a znovu zapnutý, ztlumení se zruší.
Subwoofer
Reproduktor
I
PAI RI NG
Poznámky:
G Pokud se zařízení jako např. mikrovlnná trouba,
bezdrátová LAN karta, zařízení Bluetooth nebo jakékoli
jiné zařízení, které využívá stejnou frekvenci 2,4 GHz,
nachází v blízkosti systému, lze zaslechnout přerušování
zvuku z důvodu interferencí.
G Vzdálenost
přenosu bezdrátového signálu mezi
reproduktorem a hlavní jednotkou je zhruba 10 m (32 stop),
ale může se lišit v závislosti na provozním prostředí. Je-li
mezi zařízením a hlavní jednotkou betonová nebo kovová
stěna, systém nemusí fungovat, protože bezdrátový signál
takovým materiálem nepronikne.
Ovládání jasu displeje
CINEMA
(pro zvukový efekt kina)
MUSIC
(pro standardní zvukový efekt)
GAME
(pro herní zvukový efekt)
SPORT
(pro sportovní vysílání)
NEWS
(pro zprávy)
NIGHT
(pro noc)
BYPASS
(pro plochý zvukový efekt)
(Displej je tmavý)
Dimmer 2
(Displej se ztmavuje)
I
Automatické nastavení zvuku
Pokud bude úroveň hlasitosti na reproduktoru nastavena
na 80 a vyšší, bude hlasitost po spuštění přístroje na
úrovni 40, až dosáhne poslední nastavené úrovně.
I
Ovládání bass a treble lze použít pouze během režimu
BYPASS.
Ovládání basů
1. Stiskněte tlačítko BASS.
2. Do 5 sekund stiskněte tlačítko VOL (+ nebo –) a upravte basy.
Ovládání hlasitosti subwooferu
Úroveň subwooferu lze nastavit.
Pro zvýšení úrovně, stiskněte
tlačítko SW LEVEL
.
Dimmer Vyp. (Displej je jasný)
I
Ovládání bass a treble
Ovládání výšek
1. Stiskněte tlačítko TREBLE.
2. Do 5 sekund stiskněte tlačítko VOL (+ nebo –) a upravte basy.
Stiskněte tlačítko DIMMER a nastavte jas na displeji.
Dimmer 1
Zvukový režim
Obsluha reproduktoru:
Chcete-li vybrat jiný režim, opakovaně stiskněte tlačítko
SOUND MODE dokud se nezobrazí požadovaný režim zvuku.
Pomocí dálkového ovládání:
Na dálkovém ovladači stiskněte požadovaný zvukový režim.
I
Upozornění:
G Reproduktor uchovejte mimo dosah vody a vlhkosti.
G Abyste získali optimální poslechový výkon, ujistěte se,
že oblast v okolí reproduktoru a subwooferu je bez
jakýchkoli překážek.
I
Potlačení zvuku
Po stisknutí tlačítka (ZTLUMIT) na dálkovém ovladači se zvuk
dočasně ztiší. Jeho opětovným stisknutím obnovíte hlasitost.
Nastavení hlasitosti
Obsluha reproduktoru:
Stiskněte tlačítko VOLUME +
a hlasitost zvyšte nebo
tlačítko VOLUME – a
Min 1 2 ..... 99 Max
hlasitost snižte.
Pomocí dálkového ovládání:
Stlačte tlačítko VOL + pro zvýšení hlasitosti nebo tlačítko
VOL – pro snížení hlasitosti.
–5
–4 .....
+4
+5
Pro snížení úrovně, stiskněte tlačítko SW LEVEL
.
Poznámky:
G Když je zvuk reproduktoru zdeformovaný, snižte
hlasitost subwooferu.
G Změníte-li úroveň subwooferu, změní se také úroveň
výstupu subwoofer .
I
Úroveň ovládání AV SYNC
Rovněž lze nastavit úroveň
AV SYNC (synchronizace
audia/videa).
Pro zvýšení úrovně, stiskněte
0 +1 ..... +3
tlačítko AV SYNC +.
Pro snížení úrovně, stiskněte tlačítko AV SYNC -.
Hlavní ovládání (pokračování)
CZ-11
I
Výběr výstupu reproduktoru (HDMI připojení)
Na dálkovém ovladači stiskněte a podržte tlačítko
(ZTLUMIT) dokud se na displeji nezobrazí “TV SPEAKER”
nebo “SB SPEAKER” a přepněte zvukový výstup mezi
touto zvukovou lištou nebo TV.
I
Funkce
HDMI 1
HDMI 2
TV ARC
OPTICAL
AUDIO IN
Při stisknutí tlačítka SOURCE se vstupní zdroj změní.
Tlačítko SOURCE stiskněte opakovaně a proveďte výběr
požadovaného vstupního zdroje nebo pro výběr TV ARC
stiskněte tlačítko TV ARC na dálkovém ovladači.
Poznámka:
V případě přerušení dodávky elektrického proudu nebo
odpojení zařízení ze sítě chrání zálohová funkce uložené
nastavení po dobu několika hodin.
I
APC (Auto Power Off Control)
V případě tohoto reproduktoru lze nastavit automatické vypnutí v
případě, že nedojde k detekci žádného signálu.
1. Pro výběr času opakovaně stiskněte tlačítko APC.
APC 20 min
APC 15 min
APC 5 min
APC 10 min
DTS (zkr. od
Digital
Theatre
Systems,
digitální
systémy pro
kinosály)
Dolby Digital
PCM
(Impulsová
kódová
modulace)
Jeden z digitálních audiosystémů k použití
kinech. Díky vylepšení kvality zvuku si můžete v
systému domácího kina vychutnat realistické
zvukové efekty.
Rozsvítí se při detekci signálu DTS.
Jeden z digitálních audiosystémů pro kino
sálové použití. V systému domácího kina si
můžete vychutnat i stereofonní efekty.
Rozsvítí se při detekci signálu Dolby Digital.
Toto je všeobecný termín pro digitálně šifrované
audio signály na CD nebo DVD.
Tento reproduktor Vám umožní užít si
přehrávání digitálních signálů ze zdrojů, např.
CD nebo DVD.
Ovládání TV dálkovým ovladačem
I
Audio Return Channel (ARC - zpětný audio
kanál) (podmenu Audio Return Channel)
Funkce zpětného audio kanálu (ARC) aktivuje HDMI ARC TV
k odesílání audia do portu přijímače HDMI OUT. Chcete-li
tuto funkci použít, musíte vybrat vstup TV ARC a vaše TV
musí podporovat ARC.
I
Tento výrobek spojuje dekodéry podporující systém Dolby
Digital a systém DTS.
Pomocí dálkového ovládání tohoto systému můžete ovládat
Sharp TV.
2. Pokud není během stanovené doby detekován žádný signál,
reproduktor přejde automaticky do pohotovostního režimu.
I
Hlavní ovládání (pokračování)
Sledování TV
Namiřte dálkový ovladač na TV.
1 Stisknutím tlačítka TV ( ) ON/STAND-BY zapněte
TV.
2 Stisknutím tlačítka TV CH
přepnutí TV kanálu
Jiné použitelné tlačítko
Zvukový režim 3D
S+ 3D technologie vytváří 3D zvuk prostřednictvím
reproduktorů bez ohledu na typ zdroje zvuku, ať už jde o
monaurální, stereo nebo více kanálů. Simuluje vlastnosti
přenosu zvuku pomocí zpracování digitálního signálu za
účelem vytvoření rozšiřujícího efektu na zvuk v okolním
prostoru okolo zvukového zdroje.
Pomocí této technologie lze ze zdroje 2.1ch vytvořit
vícekanálový zvuk.
Opakovaně stiskněte tlačítko 3D AUDIO a vyberte:
3D AUDIO 1 : Zvukový efekt, který zdůrazňuje zvuk 3D.
3D AUDIO 2 : Zvukový efekt, který zachovává zvuk 3D
a zlepšuje čistotu vokálu.
3D AUDIO OFF : Vyp. zvukový efekt 3D.
CZ-12
nebo
se aktivuje
ERROR: invalidaccess
OFFENDING COMMAND: put
STACK:
/1
1
[/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/space /exclam /quotedbl /numbersign /dollar /percent /ampersand /
quoteright /parenleft /parenright /asterisk /plus /comma /hyphen /period
/slash /zero /one /two /three /four /five /six /seven /eight /nine /
colon /semicolon /less /equal /greater /question /at /A /B /C /D /E /F /
G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z /bracketleft
/backslash /bracketright /asciicircum /underscore /quoteleft /a /b /c /d
/e /f /g /h /i /j /k /l /m /n /o /p /q /r /s /t /u /v /w /x /y /z /
braceleft /bar /braceright /asciitilde /.notdef /.notdef /.notdef /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
exclamdown /cent /sterling /fraction /yen /florin /section /currency /
quotesingle /quotedblleft /guillemotleft /guilsinglleft /guilsinglright
/fi /fl /.notdef /endash /dagger /daggerdbl /periodcentered /.notdef /
paragraph /bullet /quotesinglbase /quotedblbase /quotedblright /
guillemotright /ellipsis /perthousand /.notdef /questiondown /.notdef /
grave /acute /circumflex /tilde /macron /breve /dotaccent /dieresis /
.notdef /ring /cedilla /.notdef /hungarumlaut /ogonek /caron /emdash /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
AE /.notdef /ordfeminine /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /Lslash /
Oslash /OE /ordmasculine /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
ae /.notdef /.notdef /.notdef /dotlessi /.notdef /.notdef /lslash /
oslash /oe /germandbls /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef ]
[/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef
/space /exclam /quotedbl /numbersign /dollar /percent /ampersand /
quoteright /parenleft /parenright /asterisk /plus /comma /hyphen /period
/slash /zero /one /two /three /four /five /six /seven /eight /nine /
colon /semicolon /less /equal /greater /question /at /A /B /C /D /E /F /
G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z /bracketleft
/backslash /bracketright /asciicircum /underscore /quoteleft /a /b /c /d
/e /f /g /h /i /j /k /l /m /n /o /p /q /r /s /t /u /v /w /x /y /z /
braceleft /bar /braceright /asciitilde /.notdef /.notdef /.notdef /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
exclamdown /cent /sterling /fraction /yen /florin /section /currency /
quotesingle /quotedblleft /guillemotleft /guilsinglleft /guilsinglright
/fi /fl /.notdef /endash /dagger /daggerdbl /periodcentered /.notdef /
paragraph /bullet /quotesinglbase /quotedblbase /quotedblright /
guillemotright /ellipsis /perthousand /.notdef /questiondown /.notdef /
grave /acute /circumflex /tilde /macron /breve /dotaccent /dieresis /
.notdef /ring /cedilla /.notdef /hungarumlaut /ogonek /caron /emdash /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
AE /.notdef /ordfeminine /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /Lslash /
Oslash /OE /ordmasculine /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef /
ae /.notdef /.notdef /.notdef /dotlessi /.notdef /.notdef /lslash /
oslash /oe /germandbls /.notdef /.notdef /.notdef /.notdef ]

Podobné dokumenty