Kapitola09M

Komentáře

Transkript

Kapitola09M
POKYNY KE STUDIU
Rozšiřující data na Internetu
Pracovní materiály
Doprovodné obrázky a videa na Internetu
Rejstřík pojmů
9
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Čas ke studiu: 2 hodiny
Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete:
umět popsat sociální síť a její základní prvky;
schopni popsat základní rozdíly mezi sítěmi Facebook, Twitter, Google+
a Myspace;
znát základní výhody a nevýhody sociálních sítí.
Poznáte základní informace o sociálních sítích. Zjistíte, jak sociální sítě fungují a proč jsou
tolik oblíbené. Ukážeme si, kdy jsou pro nás sociální sítě výhodné a kdy naopak ne. Ukážeme
si příklady využití sociálních sítí v běžném životě. Podrobněji se zaměříme na sociální sítě
Facebook, Twitter, Google+ a Myspace. Ukážeme si, jaké jsou možnosti těchto sítí.
Výklad
9.1 Co je to sociální síť
Sociální síť (z anglického social network) je komunitní síť
uživatelů daného systému. Většinou se tedy registrujete na již
1
2
existující webovou stránku – zvolíte si přihlašovací jméno, heslo a zadáte o sobě základní
informace. Registrace jsou zpravidla propojené s e-mailovou schránkou, kde registraci
potvrzujete. Tím se stáváte součástí komunity. Jakmile jste zaregistrováni, opět navštívíte
danou webovou stránku a zde se přihlásíte (join).
Komunitních serverů je celá řada a vznikají z různých důvodů. Nejstarší komunitní síť byla
vytvořena na konci devadesátých let. Vydržela čtyři roky a její činnost byla pozastavena.
Nástup gigantů sociálních sítí, kteří jsou tady dodnes, začal po roce 2000. Předpokládá se, že
úspěch těchto serverů byl založen především na větším počtu možných uživatelů.
Každá sociální síť nabízí trochu něco jiného. V zásadě jde o to, abyste měli možnost zdarma
komunikovat a předávat si různá data. Neposíláte e-maily všem svým přátelům o tom,
že je u vás večírek. Napíšete pouze zprávu ve svém profilu (prostředí na sociální síti)
a všichni, kterým jste tuto informaci zpřístupnili, ji automaticky uvidí. Těmto informacím
se všeobecně říká příspěvek. Také ve svém profilu můžete uvádět tzv. status, tedy popisek,
jak vám je, co děláte, jak se cítíte, příp. hlášku, která je vám nejblíže (např. „Facebook je jako
lednička, chodíte tam každých 10 minut, i když víte, že tam nic není :P :D.“).
Všechny sociální sítě jsou založeny na systému přátel a jejich vyhledávání. Pokud jste
uživateli sociální sítě, nastavujete si různé skupiny přátel a těm poté přidělujete různé
pravomoci, k čemu ve vašem profilu mají přístup a k čemu ne. Informace, jež na svých
profilech uvádíte, se tedy dělí na soukromé a veřejné. Veřejné informace mohou získat
všichni uživatelé sociální sítě. Sociální sítě dnes umí „napárování“ s e-mailovou schránkou.
Pokud zpřístupníte sociální síti svůj e-mail, prohledá kontakty, se kterými si píšete, a pokud
jsou v jejím systému, automaticky je načte do vašeho okruhu přátel.
Sociální sítě, které jsou na špičce komunitní sféry, nabízejí svým uživatelům různé funkce
navíc. Tyto funkce navíc rozhodují o tom, jakou síť bude nakonec uživatel využívat. Většina
sociálních sítí má ve svých podmínkách užívání stanovenou minimální věkovou hranici
pro registraci.
9.2 Facebook
Tato síť spatřila světlo světa v roce 2004 a vytvořil ji student Harvardské univerzity
pro komunikaci mezi studenty školy. Velmi rychle se rozšířila a od roku 2006 je možné,
aby se do ní zaregistroval kdokoli starší třinácti let. Tato síť funguje stejně jako mnohé další
sítě na principu Web 2.0, tzn. obsah svého profilu si zadává a upravuje (i designově) samotný
uživatel, aniž by musel znát pravidla a jazyk tvorby webových stránek.
3
První, co asi využijete po vytvoření vlastního profilu na síti Facebook, bude vložení nějakého
příspěvku. Příspěvek je text, který zveřejňujete. Jak bylo již popsáno výše, uživatel nemusí
text posílat sedmi známým, ale umístí ho na svůj profil. Takovému místu se v síti Facebook
říká zeď. Zeď vám umožní umístěný text profilovat – určit, kteří uživatelé (přátelé) text vidí.
Na vaši zeď se také po vašem schválení umísťují příspěvky, které o vás napsal jiný uživatel.
Můžete sem také umístit fotku, hypertextový odkaz apod.
Dalším nástrojem, který síť nabízí, je označování. Označovat můžete jak v textu,
tak na fotografii. Když například píšete o večírku, na kterém jste včera byli, zmíníte, že tam
byl také Tom. Víte, že Tom má Facebook, a znáte jeho přezdívku (nick), proto ho v textu
můžete označit. Tomovi, pokud má tuto funkci zapnutou, přijde informace, že byl někde
označen, a pokud se mu to nelíbí, může požádat uživatele, který toto propojení vytvořil,
aby jej nechal zrušit. Pokud se označíte na fotografii, má Facebook v rámci vnitřního
programu velmi silný nástroj, kterým prohledá všechny snímky, jež jsou u něj uloženy,
a na nich vás dokáže identifikovat. Proto je velmi důležité si tyto kroky dobře rozmyslet.
I když Facebook umožňuje jednotlivé informace zpětně měnit a mazat, v jeho databázi jsou
všechny tyto informace uloženy a tvůrci systému k nim mají přístup.
Vyhledávání dalších možných přátel funguje na principu tzv. sociálního vyhledávání, jinými
slovy na vyhledávání založeném na principu sounáležitosti s danou skupinou. Jestliže
je z vašeho profilu patrné, že jste lyžař a bydlíte v Klimkovicích, systém po určité době
dalším uživatelům, aniž by o to žádali, nabídne dotaz, zda vás neznají a zda by si vás nechtěli
přidat mezi přátele. Systém je dokonce natolik důmyslný, že pokud si vás mezi přátele přidá
více lyžařů a zároveň více lidí z Klimkovic, automaticky budete do takovéto skupiny přiřazen.
Podobně jako označování funguje i umístění. Umístění je určeno k lokalizaci na mapě. Uvedu
příklad. Patnáctiletá Markéta chodí se svou kamarádkou pravidelně cvičit. Na svůj profil
do příspěvku si uvede, že chodí každý podvečer cvičit. K tomuto příspěvku dá jméno fitness
klubu a jeho umístění na mapě. Poté může Markéta na Facebooku vybrat kamarádku, s níž
klub navštěvuje, a její jméno k příspěvku přidat. Tato informace se zobrazí všem ze zadané
skupiny. Lokalizovat lze obecně, např. město, ve kterém se nacházíte, nebo konkrétně, tedy
přesnou adresu.
Velmi silným nástrojem, a to nejen pro mladé, je hraní her a využívání aplikací na Facebooku.
Výhodou Facebooku je, že vytvářet aplikace může kdokoli, nástroj a kód pro vytváření
aplikací jsou totiž volně přístupné. Každou aplikaci si uživatel tzv. zpřístupňuje. Tedy nastaví
si, že daný uživatelský účet využívá danou aplikaci (hru). Pokud se vám tato hra líbí, můžete
4
svým přátelům poslat oznámení (like). Stejně tak můžete svým přátelům zpřístupnit
informace, jak na tom v dané hře jste. Pokud máte zájem, můžete dokonce z některých her
posílat „dárečky“ – samozřejmě virtuální – dalším uživatelům.
Důvodem, proč je Facebook zdarma, je systém reklam. Pokud jste firma a potřebujete,
aby vás bylo rychle mezi uživateli vidět, můžete nechat poslat svou reklamu konkrétním
uživatelům. Vrátíme se k výše uvedenému příkladu lyžaře z Klimkovic. Pokud si otevřete
půjčovnu běžek a kol v Klimkovicích, můžete oslovit společnost Facebook. Vytvoříte si
reklamní banner a zaplatíte si za zobrazení všem uživatelům, kteří rádi sportují a zmínili se
o městu Klimkovice. Druhým způsobem, jak se na Facebooku vydělává, je systém kreditů.
Vy jako uživatel pošlete společnosti Facebook běžné peníze a ta je převede na tzv. kredity.
Pokud je pak při hraní her nějaká funkce zpoplatněna, platíte právě těmito kredity.
9.3 Twitter
Twitter je trochu jednodušší systém než Facebook. Byl založen v roce 2006 a jeho hlavním
cílem je sdílení krátkých (max. 140 znaků) zpráv (tweets). Také zde se na začátku registrujete
a vytváříte si profil. V zásadě jsou sledovány tři položky, a to Tweets, Following a Followers.
Tweets jsou krátké zprávy, které píší jednotliví uživatelé. Aby se tweety daly nějak
organizovat, slova, která jsou v textu důležitá, se na začátku označí křížkem #. Křížkem
označená slova se nazývají hashtag. Vy si jako uživatel můžete zvolit hashtagy, které vás
zajímají, a ve vašem prostředí se pak zobrazují příspěvky k těmto tématům.
Following jsou uživatelé, kteří jsou pro vás zajímaví, např. Karel Gott.
Followers jsou uživatelé, kteří sledují vaše příspěvky. Pokud narazíte na příspěvek, který vás
zajímá, můžete ho tzv. retweetnout – tedy přeposlat vašim sledovatelům (Followers).
Tyto retweety se počítají a vy můžete zjistit, nejen kolik uživatelů váš příspěvek hodnotilo,
ale i kdo to byl. Systém Twitter je vhodný pro propagaci aktivit jedince i společnosti.
9.4 Google+
Novinkou mezi sociálními sítěmi je Google+. Start této sítě se datuje do roku 2011,
i když využívá nástroje systému Google, které byly vytvořeny před tímto rokem. Google+
je obdobou sítě Facebook, registrace je však přímo vázána na e-mail společnosti Google.
Registrací pak získáváte mnoho nástrojů pro běžnou práci na počítači. Po registraci si stejně
jako na ostatních sítích vytváříte profil. Výhodou tohoto profilu je, že o každé informaci,
kterou zde uvádíte, se můžete rozhodnout, komu bude přístupná.
5
Asi nejznámější služba, která se váže k síti Google+, jsou Kruhy. Kruhy jsou vlastně skupiny
přátel, známých, spolupracovníků, zákazníků atp. Názvy kruhů si vytváříte sami
(např. přátelé, lyžaři, práce, rodina). Kontakty pak roztřídíte do těchto kruhů (jeden kontakt
může být ve více kruzích) a všemu, co v rámci sítě zobrazujete, jednoduše nastavíte,
pro který kruh je informace přístupná. Této skupině se například zobrazí příspěvek, že
pořádáte večírek. Každý z uživatelů, kterého jste „nasdíleli“ na své stránce, tento příspěvek
uvidí a může ho okomentovat.
Také lze na této síti komunikovat v tzv. Komunitách. Můžete se tedy připojit do diskuse
o mistrovství světa v ledním hokeji nebo můžete sami vytvořit komunitu „Mé rodné město“
a do ní pozvat uživatele ze svých kruhů.
Stejně jako Facebook má Google+ systém umísťování fotografií. A stejně jako na Facebooku
můžete na fotografii označit, že jste to právě vy. Ovšem pokud vás někdo označí
na své fotografii, ihned se to dozvíte a můžete označení sami zrušit. Síť Google+ je navíc
propojena se sítí YouTube (umísťování videí), která od roku 2006 Googlu patří. Síť Google+
nabízí také službu Hangout, tedy hlasovou komunikaci až deseti lidí s možností videopřenosu.
Služba Místa je určena pro zviditelnění a následné možnosti hodnocení místa na Mapách
Google. Restauraci, do které půjdete, si tedy můžete vybrat podle hodnocení dalších uživatelů
sítě. Všechna označená místa můžete hodnotit, a pokud potřebujete, můžete takové místo
pro hodnocení zřídit.
Systém Google má pro všechny své uživatele připravený on-line textový editor, tabulkový
editor, prezentační program, kalendář a další. Tyto programy umožňují ukládat se stejnou
příponou, jako byste je tvořili v systému Microsoft Office, Open Office či s příponou pdf.
9.5 Myspace
Sociální síť Myspace je tady od roku 2003. Systém registrace a prvního přihlášení probíhá
v klasickém režimu. Registrujete se k existujícímu e-mailu. Všechny informace v profilu
se běžně zobrazují všem v síti. Systém přátel je proveden podobně jako na Twittru. Sleduje se
počet lidí, ke kterým jste připojeni, a počet lidí, kteří jsou připojeni k vám. Do svého profilu
můžete krom osobních dat přidat vlastní skladbu a fotografie.
Tato sociální síť je především určena k tomu, aby se z vás „přes noc stala hvězda“ nebo
abyste byli ihned informováni, že superstar byla objevena. Na této síti jsou registrováni
ve větší míře umělci – skladatelé, hudební skupiny, zpěváci, diskžokejové, herci, fotografové
6
a mnozí další. Upoutávky v sekci Prozkoumej (Discover) jsou hlavně ze světa hudby
a populárních osobností. Pokud jste sami například nadaní zpěváci, vytvoříte si svůj profil,
nahrajete několik písní a doufáte, že si vás někdo všimne. Váš profil má přímo zabudovaný
přehrávač, takže hudbu, která je umístěna na této síti a líbí se vám, označíte a můžete ji během
času stráveného v prostoru Myspace poslouchat. Mezi základní nástroje patří diskusní
skupiny, chat, seznamování, sdílení videí a fotografií.
9.6 Výhody a nevýhody sociálních sítí
Sociální sítě dávají možnost rychlého a efektivního předávání informací. Také umožňují
zviditelnit se lidem, kteří jsou v běžném životě zamlklí, mají problém si najít přátele
ze stejného oboru. Nabízí možnosti sdílet nejen názory, ale i fotografie, videa a mnohá další
data. Umožňují uživateli být s „přáteli“ téměř odkudkoli, kde je internetové připojení.
Umožňují zapojit se do diskusí a sdílet bez rozdílu pleti, pohlaví či handicapu.
Sociální sítě jsou však také velmi rizikové. To hlavně proto, že na ně uživatelé umísťují reálná
data. Veřejně umístěné informace jsou pak snadno zneužitelné. V době, kdy sociální sítě
vznikaly, bylo běžné užívání tzv. nicku (přezdívky) namísto reálného jména. U dnešní
mládeže je zcela běžné používání skutečného jména, vystavení mnoha vlastních fotografií,
a to nejen osoby, ale také místa, kde bydlí, dovolených, kde byli, apod. Takto zveřejněné
informace mohou snadno zneužít jiné osoby pro trestnou činnost.
Proto na sociálních sítích:
 NIKDY NEZADÁVEJTE SVŮJ TELEFON A ADRESU;
 NESDÍLEJTE RIZE SOUKROMÉ FOTOGRAFIE A VIDEA;
 POUŽÍVEJTE HESLA, KTERÁ NEJSOU SNADNO ODHALITELNÁ;
 NESTÝKEJTE SE S LIDMI ZE SÍTÍ, ANIŽ BY O TOM NĚKDO VĚDĚL;
 NEREAGUJTE NA NESLUŠNÉ, VULGÁRNÍ VZKAZY;
 NEREAGUJTE NA KONTAKTY, KTERÉ NEZNÁTE;
 NESDÍLEJTE OSOBNÍ DATA (VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI, ČAS DOVOLENÉ);
 PAMATUJTE, ŽE VIDEO Z WEBOVÉ KAMERY LZE NAHRÁVAT;
 ČTĚTE PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ.
7
Dalším nebezpečím těchto sítí je davové šíření nereálných informací. Informace, které jsou
šířeny v internetových diskusích, jsou asi stejně hodnověrné jako informace vyřčené
při posezení s přáteli u piva. Vše záleží na zdroji, který informaci předává. Pokud se někomu
podaří zmást vašeho zkušeného přítele, jemuž bezmezně věříte, pak se může lehce stát,
že informace, kterou považujete za pravdivou, pravdivá není. Proto je nutné informace vždy
ověřovat z více zdrojů.
Pamatujte si, že cokoli jste jednou umístili kamkoliv na Internet, může být v momentě
veřejné. A vzít zpět to nelze.
Shrnutí pojmů 9.1.
Sociální síť – komunitní síť uživatelů daného systému. Při komunikaci na sociálních sítích
nesmíte zapomínat na základní pravidla.
Sítě Facebook
a Google+ – jedny z nejpoužívanějších sociálních sítí na světě. Nabízí
uživateli mnoho nástrojů pro běžnou existenci na Internetu. Při jejich používání musíte velmi
pečlivě dbát na to, co zveřejníte všem uživatelům.
Síť Twitter – diskusní skupina sdílející krátké zprávy – tweety, jež jsou organizovány
podle označených pojmů – hashtagy.
Síť Myspace – více zaměřena na uměleckou obec.
Doporučení
Pokud má vaše dítě účet na Facebooku a vy chcete vědět, o čem si se svými přáteli píše
a kdo mezi ně patří, je nutné se také na Facebooku zaregistrovat a stát se „přítelem“ svého
dítěte. Facebook rodiči doporučuje, aby požádal svého potomka o vysvětlení, jak Facebook
funguje a jak se nastavuje.
Facebook – Tipy pro rodiče[16]
1. Udržet krok s vývojem technologií může být poměrně obtížné. Nemějte strach požádat
své dítě, aby vám vysvětlilo vše, co vám není jasné.
2. Pokud ještě nejste na Facebooku zaregistrováni, zvažte možnost, že se k naší komunitě
přidáte. A díky tomu pochopíte, proč je Facebook tak populární.
8
3. Vytvořte na Facebooku skupinu pro svoji rodinu, abyste měli k dispozici soukromý
prostor, kde můžete sdílet fotky a zůstat spolu v kontaktu.
4. Naučte své nedospělé dítě základům bezpečnosti na Internetu, aby mohlo uchovat
soukromí a bezpečnost svého profilu Timeline na Facebooku (a všech svých dalších
účtů on-line).
5. Promluvte si spolu o bezpečnosti technologií stejným způsobem, jakým si povídáte
o bezpečnosti řízení a sportů.
Uvědomte si, že pokud mezi vámi neexistuje vztah založený na důvěře, jen velmi těžko
zjistíte, co opravdu vaše dítě na sociálních sítích dělá. Preventivní výchova je mnohem
účinnější nástroj než represivní kroky.
Otázky 9.1.
1. Musí se uživatel sociální sítě registrovat?
2. Je komunikace na sociálních sítích zpoplatněna?
3. Jak se označují informace v osobním profilu, které vidí každý uživatel sítě?
4. Jaké informace v osobním profilu byste měli mít označené jako soukromé?
5. Co jsou a jakou funkci mají tweety?
6. Co jsou a jakou funkci mají hangouty?
7. Která sociální síť má jako součást osobního profilu přehrávač hudby?
8. Jaká jsou pravidla chování na sociálních sítích?
Úlohy k zamyšlení 9.1.
1. Marie má 12 let. Chce si založit účet na Facebooku, aby mohla komunikovat
se spolužáky. O pomoc požádá své rodiče. Zamyslete se, zda byste byli schopni
pomoci svému dítěti a jak byste postupovali. Zvažte všechny důsledky jednotlivých
kroků.
2. Kolega v práci si povzdechne, že jeho syn nastoupil na střední školu ve vzdáleném
městě, a tudíž je přes týden na internátě. Vidí ho pouze o víkendech a vlastně o něm nic
9
neví. Zamyslete se, zda lze tuto situaci změnit. Zvažte všechny důsledky jednotlivých
rozhodnutí.
3. Zjistili jste, že sousedy vykradli, když byli na dovolené. Z vyjádření policie je zřejmé,
že lupiči šli najisto a že informace o vašich sousedech našli na Internetu. Zamyslete se,
odkud mohli informace získat, a rozeberte, zda nemůžete být ve stejné situaci třeba
za týden i vy.
REJSTŘÍK POJMŮ
Facebook
Followers
Profil
Following
Přezdívka
Google+
Příspěvek
Hangout
Rizika
Komunity
Sociální síť
Kruhy
Sociální vyhledávání
Místa
Status
Myspace
Tweets
Označování
Twitter
Oznámení
Umístění

Podobné dokumenty

Média a svět ICT_pro tisk

Média a svět ICT_pro tisk o Windows Media Player Plug-in. Je velmi pravděpodobné, že jej již v prohlížeči nainstalován máte. Může se vám stát, že se vám začne rádio „sekat“. V tomto případ

Více

pracovní list

pracovní list … Nová mladá generace Američanů odvrhovala zvyky rodičů a sama sebe definovala prostřednictvím své hudby. Rodiče s tím nemohli nic dělat: tato nová generace měla jak peníze, tak nová levná zařízení...

Více

Úvodní informace - mobil

Úvodní informace - mobil operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací. • Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízen...

Více

(Nov\375 trend v hubnut\355: Dieta podle DNA! | Pro \236eny | Blesk

(Nov\375 trend v hubnut\355: Dieta podle DNA! | Pro \236eny | Blesk individualizované na míru každému klientovi. Rozhodně neuslyšíte "universální moudra" a diety neopomíjejí i další vědecké poznatky - nejen genetiku. Proto nejde o jednoduchý test, ale komplexní met...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorskýc...

Více

Co (ne)víte o licencích a placeném supportu Oracle

Co (ne)víte o licencích a placeném supportu Oracle Osoba vámi oprávněná užívat programy, které jsou licencovány na jednom serveru či několika serverech, bez ohledu na to, zda tato osoba aktivně užívá programy v kteroukoliv danou dobu.

Více

Slovník digitálního marketingu

Slovník digitálního marketingu An app is a mobile application, short for „application“. An app is typically a small, specialized program which is downloaded onto a mobile device. Apps can be downloaded from an app store which is...

Více