manuál redakčního systému

Transkript

manuál redakčního systému
Verze
2.1
MANUÁL
Redakční systém
REDAKTOR
Junior
REDAKČNÍ SYSTÉM
Redaktor Junior v. 2.1
 PRO ENGINEERING, s.r.o.
Počernická 96, 108 03 Praha 10
Tel. 267 021 157 • Fax 267 021 158
Obsah
Ú V O D
1
S E K C E
REDAKTOR Junior - Co to je? Pro koho?
Jak na to?
1
Nebojte se
1
Z Á K L A D Y
2
Spuštění REDAKTOR Junioru
2
Ukončení REDAKTOR Junioru
2
Začínáme
2
Nejjednodušší úprava textu článků
4
S E K C E
5
„ Č L Á N K Y “
Vytváříme nový článek
7
Úpravy textu článku, mazání článků
8
Vložení obrázku do článku
9
S E K C E
„ S O U B O R Y “
S E K C E
„ M E N U “ 1 2
11
1 1
Úprava obsahu menu - odkaz na první
článek
Šablony pro rubriky
15
S E K C E „ O P R Á V N Ě N Í “
1 6
Přidělení práv uživatelům
16
Registrace nového uživatele
17
S E K C E „ N A S T A V E N Í
S E R V E R U “ 1 7
17
Změna vzhledu administrativní části
18
C O J E Š T Ě M Á V L I V
V Z H L E D S T R Á N E K
N A
1 8
Druh, velikost a barva písma a další
přednastavené styly
18
Drobná grafika (odrážky, symbol tiskárny,
oddělující čára)
21
FLASH objekty
21
Velké obrázky
21
J A K R E D A K T O R
F U N G U J E 2 2
12
Základní funkce
22
Co se děje, když pracujeme s formuláři
22
Java scripty a PHP scripty
23
Úprava vzhledu rozbalovacího menu –
barev, písma a počtu úrovní
14
12
Vytvoření nové položky menu a editace
položek menu
Šablony pro články
redakčního systému
7
Tajné články
1 4
Změna nastavení serveru
Nejjednodušší úprava rozbalovacího
menu
„ Š A B L O N Y “
13
D O D A T K Y
S E K C E „ R U B R I K Y “ O R G A N I Z A C E Č L Á N K Ů
1 3
J U N I O R
2 3
Slovníček základních pojmů
Založení rubriky v RS
13
Editace rubriky RS
14
23
Neváhejte nám poslat Vaše připomínky a
náměty
i
24
P Ř Í L O H A – P O P I S
F O R M U L Á Ř Ů
2 6
Vstupní nabídka po prokázání se jménem
a heslem
26
Nabídka přístupných redakčních systémů26
Základní menu redakčního systému
26
Formulář pro základní nastavení
redakčního systému
27
Vstupní stránka pro práci s rubrikami
27
Formulář pro editaci vlastností rubriky
28
Vstupní stránka pro práci s články
28
Formulář příslušný jednomu článku
29
Okno html editoru pro úpravy popisu a
vlastního obsahu článku
30
Okno pro vkládání obrázků do článku
30
Stránka pro správu souborů na serveru
31
Stránka příslušející jednomu souboru
uloženému na serveru
31
Okno pro vyhledání souboru uloženého na
PC
32
Stránka pro správu šablon
32
Formulář šablony článku / rubriky
33
Stránka pro správu menu
34
Formulář pro úpravy vzhledu menu
35
Správa obsahu menu – položek a odkazů 36
Formulář vlastností položky menu
37
Stránka oprávněných uživatelů
redakčního systému
37
Formulář pro změnu práv uživatele
38
Formulář uživatele služeb VidiVici
39
I N D E X
4 0
ii
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Úvod
REDAKTOR Junior - Co to je? Pro koho? Jak na to?
Znáte z brouzdání po Internetu například on line verze časopisů? Většina těchto
časopisů se vytváří pomocí tak zvaných „redakčních systémů“.
Je složité mít vlastní internetový časopis? Vůbec ne! S naším „REDAKTOR
Junior“ to dokáže každý „surfař po Internetu“. I bez znalostí programování vytvoří
pouze s pomocí našeho manuálu a počítače připojeného na Internet profesionálně
vypadající časopis.
Po objednání „REDAKTOR Junior“ obdržíte na dobírku tento manuál s
přístupovým jménem a heslem a s internetovou adresou Vašeho časopisu. Na této
adrese již bude vytvořena základní šablona časopisu (rozvržení úvodní stránky,
prázdná rozbalovací menu, políčko pro fulltextové vyhledávání, seznam aktualit,
šablona pro zobrazení článků,…).
Dveřmi do Vašeho redakčního systému je adresa www.vidivici.cz/vvadmin. Po
zadání Vašeho přístupového jména a hesla můžete začít.
Pokud si netroufáte dělat časopis sami, můžete svým nejlepším kamarádům sdělit
své uživatelské jméno a heslo a oni Vám mohou ze svých počítačů připojených k
Internetu s tvorbou časopisu pomoci.
Jiná možnost využití systému je vytvoření profesionálních rodinných internetových
stránek nebo třídního časopisu. Po seznámení se s možnostmi systému Vás jistě
napadnou i další možnosti jeho využití.
Cena REDAKTORU junior 1.450,- Kč s DPH zahrnuje provoz redakčního
systému a podporu uživatele po dobu 1 roku.
Nebojte se
Maximálně můžete přijít o to, co pracně vytvoříte. Z našich zkušeností však víme,
že pokud vydržíte, bude růst Vašich schopností, ale i požadavků strmě růst. Za
týden již budete stejně nespokojeni s tím, na co jste byli ještě nedávno přímo pyšní.
Jedině si raději zálohujte na svůj počítač texty článků a obrázky.
Pokud narazíte na nějaký problém, neváhejte ho popsat a zaslat na adresu
[email protected]. Pokusíme se Vám co nejrychleji odpovědět.
Hodně zábavy a tvůrčího uspokojení Vám přeje kolektiv autorů.
1
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Základy
Spuštění REDAKTOR Junioru
Aplikace REDAKTOR Junior je určena pro operační systém Windows 98 a vyšší a
internetový prohlížeč MS Internet Explorer 5.5 nebo vyšší. Je určena zejména k
vydávání on-line časopisů jednotlivců či kolektivů na Internetu nebo k vytváření
internetových stránek.
Aplikace (redakční systém) REDAKTOR Junior vyžaduje:
mít spuštěný počítač pod operačním systémem Windows 98 nebo vyšším
být aktivně připojen k Internetu
do políčka pro URL zadat http://www.vidivici.cz/vvadmin a stisknout na
klávesnici Enter
vyplnit ve formuláři na obrazovce monitoru políčka Login a Heslo údaji,
které jste obdrželi s tímto manuálem
kliknout na tlačítko Přihlásit se (po kliknutí se objeví Hlavní stránka
REDAKTOR Junioru)
v menu na Hlavní stránce zvolit Redakční systém (po kliknutí se objeví
stránka Redakční systém)
Ukončení REDAKTOR Junioru
Redakční systém REDAKTOR Junior ukončíte jednoduše tak, že kdykoliv během
své práce kliknete na tlačítko „Odhlásit se“.
Začínáme
Jste-li připojeni na Internet zadejte ve Vašem prohlížeči
www.vidivici.cz/vvadmin. Objeví se formulář pro přihlášení se redaktora.
2
adresu:
M A N U Á L
O B R .
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
1
Oprávnění
Přihlášení do
redakčního systému
Po zadání Vašeho přístupového jména a hesla se objeví Hlavní stránka redakčního
systému.
O B R .
2
Hlavní stránka
administrace
V levém horním rohu je jméno, kterým se přihlašujete, pod ním je tlačítko pro
odhlášení se z redakčního systému. Uprostřed obrazovky je několik volitelných
položek, Vy klikněte na nápis „Redakční systém“.
O B R .
3
Výběr serveru
redakčního systému
V seznamu dostupných serverů jsou uvedeny servery, ke kterým máte nějaká práva
– nejméně Váš internetový časopis. Klikněte na ní. Uvítá Vás konečně stránka
Redakčního systému. Informuje Vás, že máte práva administrátora redakčního
systému.
3
M A N U Á L
O B R .
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
4
Hlavní menu
redakčního systému
Na levé straně se objevilo menu odpovídající právům administrátora Redakčního
systému (pokrývá všechny sekce systému) - Vašeho internetového časopisu, jehož
položky jsou:
Nastavení serveru
Rubriky
Články
Šablony
Soubory
Menu
Oprávnění
Nejjednodušší úprava textu článků
V levé části obrazovky nad výše popsaným menu je uveden název vašeho
Redakčního systému. Klikněte na tento název. V novém okně se objeví stávající
stav stránek velmi podobný tomu, co může vidět kterýkoliv návštěvník (čtenář)
vašich stránek. V hlavičce stránek je však navíc položka „editovat menu“. Pokud
kliknete v „První rubrice“ na „První článek“ objeví se v pravém sloupci položky
„Tisk“ „HTML“ a „Editovat“.
4
M A N U Á L
O B R .
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
5
Články
Úprava článku z
náhledu
Stiskněte položku „HTML“. Text článku, který byl zrovna zobrazen, se nyní objeví
v okně HTML editoru. Zde zkuste změnit část textu. Na závěr klikněte na
tlačítko v levém horním rohu „Uložit“. Editor se ztratí a v okně prohlížeče je nová
verze znění článku. Tato verze článku je již přístupná i kterémukoliv návštěvníkovi
Vašich stránek. Pomocí příslušných ikon HTML editoru můžete do článku vkládat
obrázky a vytvářet i hyperlinky (vazby na jiné stránky či jiné internetové objekty).
Nejjednodušší úprava rozbalovacího menu
V zobrazení Vašich stránek, ke kterému jste se dostali v minulém článku (na
stránce Redakční systém jste stiskli v levé části nad menu umístěný název Vašeho
redakčního systému), klikněte v hlavičce stránek na položku „editovat menu“.
5
M A N U Á L
O B R .
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
6
Menu
Články
Editace menu a
titulní stránky z
náhledu
Vzhled stránky se nezmění, ale když najedete kurzorem na rozbalovací menu,
změní se kurzor na ruku. Vyberte si z rozbalovacího menu nějakou položku menu,
kterou chcete změnit a klikněte na ni. Objeví se malý formulář v němž upravte v
políčku „Text“ název položky menu.
O B R .
7
Menu
Změna názvu
položky nebo linku z
položky
Po opuštění formuláře tlačítkem „Uložit“ se změní název příslušné položky v
databázi na serveru. Aby se odpovídající změna provedla i v názvu položky menu,
musíte na spodním okraji obrazovky kliknout na tlačítko „Administrace“. V okně,
které se po kliknutí zobrazí zvolte položku „Menu“ a klikněte na tlačítko
„Aktualizovat menu-cache“ a na panelu nabídek MS Exploreru odmáčkněte
tlačítko „Aktualizovat“. Provedená změna názvu v rozbalovacím menu se projeví
nejen na Vašem monitoru, ale i na Vašich stránkách na serveru.
6
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Sekce „Články“
Vytváříme nový článek
Kliknutím na tlačítko „Administrace“ na stavovém řádku se otevře okno
„Administrace serveru VIDIVICI“, ve kterém v menu na levé straně kliknutím
zvolíme položku „Články“. V prostřední části obrazovky se Vám objeví seznam
Vámi vytvořených článků, který je zatím prázdný. V první řádce tohoto seznamu
klikněte na tlačítko
„Nový“.
Objeví se tabulka „Nový článek“. Zde zadejte nadpis článku (např.: Nadpis nového
článku) a políčko pro popis článku (např. Popis nového článku). Na kousek papíru si
opište obsah políčka pro ID (jde o jednoznačnou identifikaci článku generovanou
reakčním systémem). Nakonec stiskněte tlačítko „Odeslat“. Objeví se hláška
„Článek byl vytvořen“ a pod ním tlačítko „Zpět“. Toto tlačítko stiskněte.
Nyní již seznam článků obsahuje jednu řádku s tlačítky
„aA“ pro úpravy
článku a
„X“ pro mazání článku, s číslem článku, ID, jazykem, nadpisem
článku a počtem zobrazení článku. Pro napsání textu vlastního článku klikněte na
tlačítko
„aA“. Objeví se formulář příslušný Vašemu prvnímu článku.
Obsahuje plno políček, rozbalovacích menu a tlačítek. Zatím nás zajímá pouze
tlačítko „Editovat text v HTML editoru“. Stiskněte jej.
Objeví se Vám okno s HTML editorem, který je na obrázku
O B R .
8
Články
HTML editor
7
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
(pokud máte starší verzi prohlížeče, okno je bez horního menu - doporučujeme
stáhnout novější verzi prohlížeče - např. MS Internet Explorer v. 5.5 nebo 6.0).
Na bílou pracovní plochu editoru napíšeme nějaký text článku např. „Text prvního
článku“. Tím budeme zatím považovat vlastní textovou a grafickou část článku za
dokončenou. Stisknutím tlačítka
„Ulož“ odešlete vytvořený článek na
server do Vaší databáze. V okně, kde byl editor, se objeví na několik vteřin okno s
informací „Stránka uložena“. Okno se zavře a tím se vrátíme do formuláře článku.
Tlačítkem „Odeslat“ uložíme na server do databáze všechny informace související s
právě vytvořeným článkem. Objeví se informace, zda změny byly na server řádně
uloženy, a tlačítko „Zpět“. To stiskněte.
Nyní se podíváme, jak Váš první článek vypadá na Internetu. V levé části menu
nahoře je za nadpisem „Redakční systém:“ uvedeno jméno Vašeho časopisu.
Stiskněte jej. Objeví se nové okno s úvodní stránkou časopisu. V políčku
prohlížeče s http adresou Vašeho časopisu doplňte za poslední lomítko otazník,
malé c, rovnítko a ID prvního článku, které jste si poznamenali na papír. Například,
když byla adresa úvodní stránky:
a ID prvního článku: Betka_1, bude internetová adresa prvního článku:
Stisknutím klávesy Enter se článek Betka_1 objeví na obrazovce Internet
Exploreru.
Úpravy textu článku, mazání článků
První článek se nám zatím asi moc nelíbí. Zkusíme ho trochu vylepšit.
V okně Redakčního systému, stiskneme v levém menu položku „Články“ (pokud
již není aktivní) a v řádce příslušné pro první článek v seznamu článků stiskneme
„aA“. Objeví se nám formulář s informacemi o prvním článku. Zde
tlačítko
stiskneme tlačítko „Editovat text v HTML editoru“ a v okně editoru napíšeme
nějaký delší text. Můžeme k formátování textu použít i některá tlačítka z menu
významem stejná jako u MS Word. Výsledek uložíme tlačítkem „Ulož“. Formulář
článku opustíme tlačítkem „Odeslat“ a k seznamu článku se vrátíme tlačítkem
„Zpět“. Na upravený článek na Internetu se podíváme znovu prohlížečem po
stisknutí tlačítka Obnovit nebo novým zadáním adresy článku (stejně jak je
uvedeno v předcházející kapitole).
Článek, který se Vám už nelíbí můžete v seznamu článku smazat pomocí tlačítka
„X“.
8
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Vložení obrázku do článku
Když se nyní podíváme znovu pomocí prohlížeče na první článek (zadáním jeho
adresy, jak je uvedeno v kapitole „Píšeme první článek, pokračování“ nebo pokud
již v prohlížeči je stisknutím tlačítka obnovit), je už trochu lepší, ale potřeboval by
doplnit obrázkem.
Skočíme do okna Redakčního systému, stiskneme v levém menu položku „Články“
(pokud již není aktivní) a v řádce příslušné pro první článek v seznamu článků
stiskneme tlačítko „aA“. Ve formuláři pro první článek stiskneme tlačítko
„Editovat text v HTML editoru“. V textu článku umístíme kurzor na místo, kam
chceme vložit obrázek a stiskneme tlačítko
nám následující okno:
O B R .
pro vložení obrázku. Objeví se
9
Články
Soubory
Vložení obrázku do
článku
Zde klikneme na tlačítko s třemi tečkami.
Objeví se okno, na kterém je obsah Vašeho adresáře na serveru (všech souborů a
podadresářů). Kromě ikony typu souboru je uveden název souboru a jeho stručný
popis. Ve spodní části okna je formulář pro práci se soubory.
9
M A N U Á L
O B R .
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
1 0
Články
Soubory
Hlavní okno správce
souborů na serveru
V tomto formuláři klikněte na tlačítko „Procházet“. Objeví se okno operačního
systému Windows, na které jste zvyklí. Obsahuje adresáře a soubory uložené na
Vašem osobním počítači. Zde si vyberte soubor s obrázkem, který chcete umístit
do Vašeho prvního článku. Stiskněte tlačítko „Otevřít. Okno se ztratí a současně se
ve výše uvedeném formuláři Operace s adresářem objeví cesta a název obrázku.
Stisknutím tlačítka „Nahrát soubor z disku“ pošlete soubor s obrázkem z Vašeho
počítače na server (před použitím obrázků na Internetu upravte obrázek tak, aby
soubor ve formátu jpg nebo gif, nebyl příliš velký - maximálně desítky kB).
Nyní je již soubor obrázku na výpisu souborů na serveru. Po kliknutí na název
souboru obrázku se objeví následující okno pro práci se souborem.
O B R .
1 1
Články
Soubory
Okno pro práci s
vybraným souborem
10
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Stisknutím tlačítka „Vložit URL“ se vrátíte do okna HTML editoru, kde název
souboru obrázku se vepsal do okna pro výběr souborů. Po stisknutí tlačítka
„Vložit“ se obrázek umístí do textu.
Pokud se Vám nelíbí umístění obrázku, můžete jej přetáhnout na jiné místo.
Pokročilejší redaktoři můžou v menu zatrhnout políčko „Zdroj“, přeskočit tak do
zobrazení html tagů a zde upravit formátování dle svých nejvyšších nároků. Po
ukončení formátování je však nutné zrušit zatržení políčka „Zdroj“ a podívat se na
výsledek.
Když jsme spokojeni, můžeme použít tlačítko
do databáze na server.
„Ulož“ pro zaslání změn
Na výsledek se nyní můžeme podívat pomocí prohlížeče (zadáním jeho adresy, jak
je uvedeno v kapitole „Píšeme první článek, pokračování“ nebo pokud již v
prohlížeči jste stisknutím tlačítka Aktualizovat).
Na první pohled se zdá, že postup má příliš mnoho kroků, ale časem zjistíte, že při
dalších opakováních jde vše velmi rychle.
Tajné články
Tajné (neveřejné) články jsou články které jsou přístupné jen těm, kteří se přihlásí
přiděleným jménem a heslem. Příkladem je článek „Vstupní brána pro editaci“,
který je zařazen v rubrice „Neveřejné články“.
Můžete vytvořit vlastní články, ke kterým budou mít přístup jen vaši kamarádi a
administrátoři PRO ENGINEERING.
Tajný článek vytvoříte stejným postupem jako jakýkoliv jiný článek. Jsou dvě
podmínky jeho utajení. První podmínkou je, že v sekci Oprávnění přidělíte
jakémukoliv uživateli právo čtení k tomuto článku. Druhou podmínkou je, že
článek patří do rubriky, pro níž má právo čtení rovněž tento uživatel. Právo pro
čtení rubriky a právo pro čtení článku se přiděluje ve stejném formuláři sekce
Oprávnění.
Kamarády zaregistrujete mezi uživatele postupem uvedeným v sekci Oprávnění.
Sekce „Soubory“
Vstupem do této sekce se dostanete přímo do formulářů, které byly popsány
v předcházející kapitole. Většinu z toho, co bylo popsáno pro práci se soubory,
které obsahují obrázky, můžete dělat i s ostatními soubory (přenášet z vašeho PC
na server a zpět, přejmenovávat, popisovat soubory krátkým komentářem, vytvářet
a rušit podadresáře na serveru,…). Prosím, nemažte soubory :main.css, index.php,
kniha.php, kniha.pre.php, a v podadresáři „obr“ soubory: descript.ion, hledani.gif,
bullet.gif, print.gif.
11
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Sekce „Menu“
V čtenářské části redakčního systémů může být zobrazeno rozbalovací menu. Toto
lze nastavit v sekci Nastavení serveru, ale obsah a vzhled menu se editují v sekci
Menu, která je přístupná pouze oprávněným uživatelům.
Sekce Menu je rozdělena na dvě části. V první části, která se jmenuje Druhy menu,
se vytvářejí různé druhy vzhledu menu. Ve druhé, ta se jmenuje Instance menu, se
vytváří obsah menu. Instancí může být více (napřílad pro různé jazyky a speciální
menu), každá instance používá nějaký druh vzhledu menu.
Úprava obsahu menu - odkaz na první článek
Z nabídky levého sloupce menu redakčního systému (na stránce Redakční systém)
klikněte na položku „Menu“. V prostřední části obrazovky se Vám v horní části
objeví menu, která můžete použít, ve střední části je formulář pro případné
vytvoření dalších menu a ve spodní části se nalézá oddíl „Instance menu“. Stiskněte
v „Instanci menu“ tlačítko pro editaci menu
„aA“.
Objeví se Vám formulář s položkami rozbalovacího menu, které se objevuje na
všech stránkách Vašeho časopisu. Známé tlačítko
„aA“ slouží pro editaci
položek menu, tlačítko
„Nový“ slouží pro vkládání nových položek
menu. Řádka a sloupec umístění tlačítka „Nový“ odpovídá místu vytvoření nové
položky.
Klikněte na první tlačítko
vybrané položce menu.
„aA“. Objeví se Vám formulář příslušný k
Do políčka „Link“ vepište otazník, malé c, rovnítko a ID prvního článku (je to
stejné, jako to, co jste doplňovali do adresy prohlížeče v kapitole „Píšeme první
článek, pokračování“) např. pro článek s ID=Betka_1 vyplníme do políčka „Link“
text ?c=Betka_1. Formulář opustíme stisknutím tlačítka „Odeslat“ a po oznámení
o provedení změn stiskneme tlačítko „Zpět“. Ve formuláři se seznamy menu
klikněte na tlačítko „Aktualizovat menu-cache“.
Nyní se podíváme na výsledek v prohlížeči. Nejdříve v prohlížeči klikněte ve
Vašem časopise na položku „úvodní stránka“. Klikněte na první položku
rozbalovacího menu. Pokud se nic nestane Klikněte na stiskněte tlačítko pro
obnovení stránky a znovu na první položku rozbalovacího menu.
Vytvoření nové položky menu a editace položek menu
V menu na levé straně obrazovky klikněte na ikonu Menu. Otevře se okno s
přednastaveným druhem menu (papír, nýty, dřevo apod.) a v Instanci menu s
přednastaveným Hlavním menu. V něm klikněte na tlačítko aA, kterým otevřete
okno pro editaci jednotlivých úrovní menu RS. V příslušné úrovni menu klikněte
na tlačítko Novy a ve formuláři vyplňte jméno nové položky menu, které potvrdíte
stiskem tlačítka Odeslat. Přes tlačítko Zpět se přenesete opět do okna pro editaci
menu.
12
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Název nové položky menu již bude v tomto okně zaznamenán, jen je potřeba k
němu přiřadit odpovídající rubriku (seznam článků uvedených v této rubrice se
návštěvníkovi Vašich stránek při kliknutí na tuto položku menu zobrazí na
monitoru). Stisknutím editačního tlačítka aA u této nové položky menu vyvoláte
příslušný formulář, ve kterém zvolíte příslušnou rubriku k nové položce menu.
Volbu je nutno potvrdit tlačítkem Odeslat. Přes tlačítko Zpět se přenesete opět do
okna pro editaci menu a můžete pokračovat ve vytváření další nové položky menu
Vámi požadované úrovně nebo práci na vytváření položek menu ukončit. V tomto
případě ještě musíte stisknutím tlačítka Aktualizovat menu-cache potvrdit všechny
předcházející úpravy. Obdobně se postupuje i při editaci již existujících položek
menu.
Úprava vzhledu rozbalovacího menu – barev, písma a počtu
úrovní
Druh menu určuje vzhled menu, ale neříká nic o obsahu. Ve svém redakčním
systému můžete používat jen ty druhy menu, které jste si sám vytvořil. To proto,
aby při jejich změně nedošlo ke ovlivnění ostatních redakčních systémů. Aby byla
tvorba nových druhů co nejjednodušší, můžete vytvářet kopie ostatních druhů
menu, které existují v ostatních redakčních systémech. Tuto funkci najdete v
okénku Vytvořit nový druh podle šablony, stačí vybrat požadovaný druh a
stisknout Vytvořit a tento druh se objeví s novým číslem v tabulce nahoře.
Kliknutím na tlačítko se otevře stránka s vlastnostmi druhu menu. Jednotlivé
základní vlastnosti jsou uvedeny v příloze ve formuláři „Formulář pro úpravy
vzhledu menu“.
Sekce „Rubriky“ - organizace článků
Obdobně jako články v klasických novinách či časopisech jsou i články v
internetovém redakčním systému zařazovány do rubrik. Rubrikou je míněna
množina článků s obdobnou tematikou což nevylučuje možnost zařazení článků do
více rubrik (např. článek o filmu Kolja může být zařazen v rubrikách „Filmy
oceněné Oscarem“ a v rubrice „Svěrákovy filmy“). Pro detailnější zařazení článků
je možno rubriky dělit na podrubriky (stromovou strukturou) obdobně jako jsou
členěny adresáře a podadresáře na pevném disku počítače nebo disketě.
Založení rubriky v RS
V menu na levé straně obrazovky klikněte na ikonu Rubriky. V okně Hlavní
rubrika, které se tímto kliknutím otevře, klikněte v části Podrubriky na tlačítko
Nový, kterým otevřete stránku s formulářem pro definování parametrů rubriky RS.
Vyplňte údaje „ID“, „Název“ a „Popis rubriky“, zvolte jazyk a tlačítkem Odeslat
potvrďte vytvoření rubriky. Obdobným způsobem lze vytvořit další podrubriky.
Samozřejmě lze vytvořit i podrubriky k podrubrikám. Když v seznamu podrubrik
kliknete na jméno podrubriky, jméno této podrubriky se přesune do horní části
okna (Rubrika) a v části Podrubriky kliknutím na tlačítko Nový lze založit přes
formulář novou podrubriku.
13
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Editace rubriky RS
Přes ikonu Rubriky otevřete okno Hlavní rubrika a v něm u podrubriky, kterou
chcete editovat, klikněte na tlačítko aA. Ve Vám již známém formuláři upravte
potřebné údaje podrubriky a potvrďte je stisknutím tlačítka Odeslat. Tlačítko X
slouží k odstranění podrubriky. Obdobně lze editovat i podrubriky podrubrik.
Pozn: Součástí stránky „Rubrika a Podrubriky“ je i seznam článků přiřazených
zvolené rubrice.
Sekce „Šablony“
Šablony jsou pokyny internetovému serveru, jak má složit čtenáři stránku nebo její
část zobrazovanou pomocí internetového prohlížeče. Ve zjednodušení si můžete
šablonu představit jako tabulku (bez zobrazení dělících čar), v jejíž každé buňce je
pokyn serveru, co má do této buňky poslat (například do levé buňky text s obrázky
prvního článku, do pravé buňky text s obrázky druhého článku).
Šablony pro články
Šablony pro články určují, jak se na stránce zobrazí nadpis, popis a text článku a
případně další věci (seznam jiných článků v rubrice apod.).
Základy psaní šablon si ukážeme na příkladě standardní stylu článku, který vypíše
nadpis větším písmem, pod ním popis kurzívou a pak text. V pravé časti je pak 100
pixelů široký sloupec, který je prázdný a je od textu oddělen tenkou čárou.
Text obsahuje kromě příkazů, také HTML kód. Před začátkem HTML je nutné
napsat ?> a po jeho konci <?php.
?>
<h1><?php echo $c->nadpis; ?></h1>
<div style="font-style : italic;">
<?php echo $c->popis; ?>
</div>
<br>
<div>
<?php echo $c->text; ?>
</div>
<?php
$rs->Sloupec('', 'width: 100px; border-left: solid 1px;');
echo ' ';
Příkazy:
zobrazení libovolného textu: echo "text";
nadpisu: echo $c->nadpis;
textu článku: echo $c->text;
14
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Stránka se dá rozdělit na několik oblastí pomocí tabulky. K tomu slouží následující
příkazy:
přidaní dalšího řádku: $rs->Radek(colspan = přes kolik sloupců bude první
pole řádku, styl řádku, styl prvního pole);
sloupce: $rs->Sloupec(šířka sloupce = co bude v atributu width, styl =
atribut style, rowspan = přes kolik řádků bude sloupec);
parametry příkazů nejsou povinné, pokud nejsou uvedeny použijí se
prázdné hodnoty
Příklad:
echo "1";
Radek();
echo "2";
Sloupec("20%");
echo "3";
Výsledek:
1
2
3
Šablony pro rubriky
$rs->Clanek(uvod);
$rs->Sloupec('25%', 'border-left: dotted 1px; backgroundcolor: #E0EFFA');
echo '<h2 class="clanek">Novinky</h2>';
$rs->MalySeznam(novinky, '($datum)');
Příkazy:
zobrazení celého článku: $rs->Clanek(identifikátor článku);
zobrazení stručného seznamu článku v rubrice: $rs->MalySeznam(
identifikátor rubriky, formát dalších informací o článku);
identifikátor i-tého článku v rubrice: ClanekZRubriky(identifikátor rubriky,
pořadí článku od 1);
pokud jako identifikátor rubriky uvedete '' (dva apostrofy) a nastavíte
proměnnou $co='hledaný text'; bude místo článků v rubrice použít
výsledek hledání textu v proměnné $co
15
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Sekce „Oprávnění“
Přidělení práv uživatelům
V této sekci je možné přidávat a měnit práva uživatelů k aktivnímu redakčnímu
systému. Po vstupu do sekce (kliknutím na položku „Oprávnění“ v levém sloupci
administrativní části jsou nahoře vypsáni uživatelé, kteří mají nějaká práva. Počet
práv nevypovídá nic o jejich síle. Kliknutím na tlačítko „aA“ se otevře stránka s
podrobným výpisem práv uživatele s možnosti změny.
Administrátor je nejdůležitější osobou z hlediska správy redakčního systému. Má
přístup ke všemu, co se v něm nachází. Může dokonce smazat celý redakční
systém. Jeho jedinečnou činností je přidělování práv novým redaktorům v sekci
Oprávnění.
Redaktor má jen taková práva, jaká mu administrátor přidělí. V nejhorším případě
nemůže dělat nic. Práva, která může uživatel vlastnit jsou jemně rozdělena do
následujících typů:
menu - možnost vytvářet menu, které je zobrazeno na každé stránce
čtenářské části
sablona - vytváření a editace šablon pro všechny články a rubriky.
Vytváření šablon vyžaduje hlubší znalosti HTML a principu fungování
redakčního systému, a tak k nim nemůže mít přístup každý
rubrika a clanek - práva k rubrikám a článkům, tyto dvě práva se vždy
vztahují k nějaké určité rubrice. Právo rubrika může nabývat dvou úrovní:
P - přidávat nové rubriky v rubrice, ke které se právo vztahuje, a měnit je, S
- a navíc mazat je. Clanek má tři: V - vytvářet nové články a dělat cokoliv se
svými články, P - editovat všechny články v rubrice, ke které je právo
vztaženo, S - navíc mazat všechny články. Všechna práva se dědí z
nadřazených rubrik do podrubrik.
schvalovat - schvalování článků v určité rubrice. U každé rubriky lze
nastavit, zda je nutné k zobrazení článku, který do ní patří, aby byl
schválen. Uživatelé, kteří mají právo schvalovat články, mohou u každého
článku zaškrtnout, zda je schválen, a pak může být tento článek zobrazen.
soubor - přístup k souborům v adresáři redakčního systému, tři úrovně: V jen číst soubory, P - vytvářet nové a editovat, S - mazat
cist - právo pro čtenáře redakčního systému k zobrazení článku nebo
rubriky. Za cist následuje identifikátor článku nebo rubriky. Všechny články
a rubriky jsou přístupné po založení redakčního systému všem. Pokud
nastavíte toto právo pro jeden článek, bude před zobrazením toho článku
požadováno jméno a heslo, ale pro ostatní ne. Pro přístup ke článku je
nutné, aby čtenář měl přístup i ke rubrice, do níž patří článek.
16
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Redaktoři vytvoření při založení nového redakčního systému dostávají práva clanek
k hlavní rubrice úrovně V a práva ke všem souborům redakčního systému úrovně
VP.
Pro přidání práv pro nového uživatele v okénku v dolní části sekce vyberte, zda
budete přidávat práva pro uživatele nebo pro skupinu uživatelů. Pak jej nebo ji
vyberte v jednom ze dvou rozbalovacích nabídek a stiskněte tlačítko Přidat.
Registrace nového uživatele
Pokud byste rádi zařadili vašeho kamaráda mezi uživatele, můžete to provést, ale ne
přes sekce redakčního systému. Uživatelé mohou totiž mít práva i k jiným
aplikacím, než je redakční systém. Registrace se provádí například z adresy
www.vidivici.cz pomocí volby „registrace“ a proklikání se až k formuláři pro
nového uživatele (Obr. 34 Přílohy tohoto manuálu).
Sekce „Nastavení serveru“
Změna nastavení serveru
K této sekci má přístup pouze administrátor. Doporučujeme měnit nastavení jen
zkušenějšími uživateli. Zde je možné změnit následující pole:
Název - název redakčního systému, zobrazuje se při výběru a v titulku
čtenářské části
Adresář - adresář, kde je umístěn redakční systém; může měnit jen
administrátor VIDIVICI, při změně se nic nekopíruje
Hlavní rubrika - určuje, která rubrika bude zobrazena na úvodní stránce
Horní menu (- anglicky) - jaké menu bude zobrazena ve čtenářské části
Návštěvní kniha - určuje, do které nástěnky (ze služby VIDIVICI
Nástěnky), mohou čtenáři zapisovat své reakce
Výška hlavičky - jak má být vysoká horní část čtenářské části (v pixelech)
Barva menu, nástěnky 1/2 - barvy pro nástěnku
Pozadí... - obrázek, který se bude zobrazen pod textem. Pozadí hlavičky je
zobrazeno v prvním řádku tabulky, jeho výška má být stejná jako hodnota
v poli Výška hlavičky. Pozadí článku je pozadí celé webové stránky. V
horní části tohoto pozadí musí být vynecháno místo pro hlavičku. Oba
obrázky se neopakují ani ve vodorovném, ani ve svislém směru. Stiskem
tlačítka vyskočí okénko, ve kterém můžete vybrat obrázek z adresářů, k
nimž máte přístup. Cestu obrázku vložíte z okénka do pole na této stránce
stiskem tlačítka Vložit URL.
17
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Tlačítkem Odeslat uložíte změny, tlačítkem Vyčistit vrátíte položky ve formuláři do
původní podoby.
Změna vzhledu administrativní části redakčního systému
Zatím si každý uživatel může vybrat mezi dvěma vzhledy administrativní části
redakčního systému. Přednastavený vzhled je „jako VidiVici“ můžete změnit na
vzhled „dřevo“. Změna se provádí pomocí poslední položky ve formuláři
konkrétního uživatele (Obr. 34 přílohy tohoto manuálu).
Tímto se zároveň omlouváme za nejednotnosti vzhledu tlačítek a formulářů na
obrázkách tohoto manuálu.
Co ještě má vliv na vzhled stránek
Druh, velikost a barva písma a další přednastavené styly
Pokud není v textu článků uvedeno zvláštní formátování textu, používají se
přednastavené styly, které jsou definovány v souboru „main.css“. Je možné tento
soubor stáhnout (pomocí správy souborů redakčního systému) ze serveru na váš
počítač, upravit textovým editorem a vrátit soubor na stejné místo serveru. Těm,
kteří si to chtějí vyzkoušet, doporučujeme nejdříve zálohovat původní soubor.
Dále je uveden písmem courier obsah souboru „main.css“, který přísluší šabloně
„dřevo“. Komentář, který není součástí souboru je uveden italikou.
BODY {
margin: 0 0 0 0;
font-family: Verdana, helvetica;
font-size: 10pt;
text-align: justify;
}
P {
margin-top: 0;
};
.sidebar {
font-family: Verdana;
font-weight: bold;
font-size: 10pt;
color: #A84C18;
margin-top: 10px;
margin-bottom: 2px;
padding: 2px;
padding-left: 10px;
border-top: 1px solid;
width: 100%;
}
.sbbody{
font-size: 8pt;
padding-left: 10px;
18
M A N U Á L
}
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
width: 100%;
v následujícím odstavci jsou parametry, které se vztahují ke vzhledu výpisu názvu článku (bílé
písmo v barevném obdélníku, který zasahuje do 45% šíře levého sloupce)
H1.clanek {
font-family: helvetica;
font-size: 14pt;
text-align: left;
border-style : none;
background-color : #F8D478;
color: White;
padding : 2px 2px 2px 5mm;
margin-left : 5mm;
margin-top : 5mm;
width: 45%;
}
H1.novinka {
font-family: helvetica;
font-size: 12pt;
text-align: left;
padding : 0;
border: 0;
margin 0: ;
margin-top: 4px;
margin-bottom: 4px;
}
H2.novinka {
font-family: helvetica;
font-size: 10pt;
text-align: left;
color: #B0B0B0;
padding: 0;
border: 0;
margin-bottom: 4px;
}
.novinkatext {
font-family : Verdana, helvetica;
font-size : 8pt;
text-align: left;
}
H2.clanek {
font-family: helvetica;
font-size: 10pt;
border-style : none;
background-color : #A84C18;
color: White;
padding : 1px 1px 1px 5mm;
margin-left : 5mm;
margin-top : 5mm;
width: 20%;
}
19
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
TD, TH {
font-family : Verdana, helvetica;
font-size : 10pt;
text-align: justify;
}
.nasttext {
background-color: #EEEEEE;
padding: 6px;
border : 1px solid Gray;
}
v následujícím odstavci jsou parametry, které se vztahují ke vzhledu políčka, do kterého
čtenáři zapisují hledaný textový řetězec
.searchbox {
border: thin solid #C8C8D8;
font-size: 8pt;
font-family: Verdana;
}
v následujícím odstavci jsou parametry, které se vztahují ke vzhledu tlačítka „hledej“
.searchbutton {
border: #C8C8D8;
font-size: 7pt;
font-family: Verdana;
background-color: #E08448;
color: White;
}
v následujícím odstavci jsou parametry, které se vztahují ke vzhledu položek v hlavičce
(úvodní stránka, návštěvní kniha a kontakty)
.ttmenu, .ttmenu:visited {
BORDER: thin solid #ffffff;
MARGIN-LEFT: 8px;
MARGIN-RIGHT: 8px;
FONT-SIZE: 9px; COLOR: #703400;
FONT-FAMILY: Verdana; TEXT-DECORATION: none
}
v následujícím odstavci jsou parametry, které se vztahují ke vzhledu položek v hlavičce, když
se na ně najede myší (úvodní stránka, návštěvní kniha a kontakty)
.ttmenu:Hover {
BORDER-RIGHT: gray thin dotted; BORDER-TOP: gray thin
dotted;
BORDER-LEFT: gray thin dotted; COLOR: #ffffff; BORDERBOTTOM: gray thin dotted;
background-color: #E08448;
}
A { color: #E08448; }
A:Visited { color: #A84C18; }
A:Active { }
A:Hover { background-color: #EEEEEE; }
A.menu { font-size: 8pt; font-weight: normal; textdecoration: none; color: White; background-color: #A84C18;
padding: 0px; }
A.menu:Hover { color: White; background-color: #E08448; }
A.menu:Visited { color: White; }
.menuframe { border : #E08448 1px solid; background-color:
#A84C18;}
20
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
A.nast { font-weight: bold; color: #E08448; }
A.nast:Hover { font-weight: bold; color: #E08448;
background-color: #EEEEEE }
A.nast:Visited { color: #A84C18; }
A.mail { font-weight: bold; text-decoration: none; color:
Maroon; }
A.mail:Hover { color: Red; }
A.mail:Visited { color: DarkRed; }
.nomail { font-weight: bold; text-decoration: none; color:
#3E3E3E; }
UL, UL UL, UL UL UL { list-style: url(obr/bullet.gif); }
Drobná grafika (odrážky, symbol tiskárny, oddělující čára)
Při úpravě vzhledu vašich stránek můžete změnit vzhled odrážek a symbolu
tiskárny. Obrázek odrážky je uložen v souboru „bullet.gif“ (10x13 pixelů), obrázek
se symbolem tiskárny je v souboru „print.gif“ (20x19 pixelů). Oba soubory jsou
uloženy v podadresáři „obr“. Obrázek obsahující vodorovnou oddělující čáru
s přechodem barvy do bílé je v souboru cara.jpg v hlavním adresáři. Můžete si na
svém počítači vytvořit nové obrázky, zaslat pomocí správce souboru na server do
adresáře „obr“ a zde je přejmenovat na výše uvedené názvy souborů.
FLASH objekty
Soubory *.swf s animacemi vytvořenými programem FLASH přenesete na server
stejným způsobem jako soubory s obrázky. Článek, do kterého chcete vložit
animaci, otevřete v html editoru, zatrhnete políčko „Zdroj“ a na příslušné místo
zdrojového kódu napíšete definici objektu v html kódech. Pokud to neumíte,
exportujte animaci z programu FLASH do html stránky, tuto stránku otevřete
v nějakém textovém editoru, vyberte do bloku část začínající <object> a končící
</object> a tento blok pomocí CTRL+C a CTRL+V překopírujte do html
editoru. V přeneseném bloku nakonec upravte cestu a název souboru *.swf tak, aby
odpovídaly uložení na serveru.
Velké obrázky
U obrázků, které mají velikost souborů několik desítek kB, je lepší vložit do textu
jejich zmenšenou verzi (zmenšení obrázku je možné provést přímo na serveru
pomocí správce souborů) a v html editoru pomocí tlačítka se symbolem řetězových
článků připojit soubor obsahující velký obrázek.
Ještě lepší je využít vestavěný javascript pro zobrazení velkého obrázku do okna
bez menu a tlačítek. K tomu je zapotřebí v html editoru zobrazit zdrojový kód a
zavolat javascript „showwindow“ nebo „showbigwindow“. Syntaxe je následující:
<A onclick="showwindow('43', 320, 225)" href="43.jpg"
target=43><IMG height=68 alt="" src="t43.jpg" width=100
border=1></A>
21
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Kde 43 je libovolný název nového okna, 320 jeho šířka v pixlech, 225 jeho výška v
pixlech, 43.jpg je název souboru s velkým obrázkem, t43.jpg je název zmenšeného
obrázku, který je umístěn v textu, 100 a 68 jsou šířka a výška zmenšeného obrázku
v pixlech.
Jak REDAKTOR Junior funguje
Základní funkce
Program REDAKTOR Junior běžící nepřetržitě na internetovém serveru zajišťuje
čtenářům Vašeho časopisu funkce, jako je například fulltextové vyhledávání, zápis
jejich diskusních příspěvků a pod.
Hlavní služby však prokazuje Vám. Jakmile se prokážete jménem a heslem, zasílá
Vám nabídky a formuláře pomocí nichž můžete doplňovat a upravovat články a
rubriky časopisu, editovat rozbalovací menu nebo zasílat obrázky z Vašeho
počítače na server, zde je zmenšit na vhodnou velikost a vložit do článků.
Práci Vám ulehčí vestavěné šablony, pokročilejší z vás si mohou vytvářet šablony
sami.
O B R .
1 2
Jak funguje redakční
systém - schéma
Co se děje, když pracujeme s formuláři
Nejčastější Vaší činností je vyplňování kolonek formulářů a mačkání tlačítek
„uložit“, „odeslat“, „zpět“ a dalších. To není u ostatních programů běžících na
Vašem počítači nutné. Je to opravdu u REDAKTOR Junioru nezbytné?
Odpověď zní „bohužel ANO“. To, co se děje je podobné tomu, jako když si něco
objednáváte v e-obchodě. Pro to, aby objednávka byla jednoznačná, musíte ve
22
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
formuláři vyplnit jméno, adresu a další údaje a tlačítkem odeslat obsah formuláře
příslušnému skriptu na internetový server, který objednávku pošle e-mailem
prodejci nebo uloží do databáze.
Vyplněním formuláře vždy připravíte na svém počítači určitou kolekci souvisejících
informací a stisknutím tlačítka zašlete tuto kolekci do databáze na server. Pro jistotu
pak obdržíte hlášení, zda přesun kolekce informací (nebo třeba souboru s
obrázkem) mezi Vaším počítačem a serverem se povedl.
I „html editor“, kterým připravujete obsah článků, je takovým formulářem.
Java scripty a PHP scripty
Vše, co se děje na serveru řídí PHP scripty, které dávají pokyny i operačnímu
systému serveru. Jde například o obsluhu čtenářů Vašeho časopisu nebo o
doplňování a editaci obsahu databáze.
Java scripty naopak běží na Vašem osobním počítači. Například jeden java script
zajišťuje funkce rozbalovacího menu.
Ukázku spolupráce PHP scriptu a java scriptu si ukážeme na následujícím příkladu.
Máte na počítači dvakrát otevřený internetový prohlížeč. V jednom je otevřen Váš
časopis, v druhém jste přihlášeni do redakčního systému a přidáváte novou
položku rozbalovacího menu. Ve formuláři pro editaci menu doplníte novou
položku a stisknete tlačítko „Odeslat“. Pošlete tím obsah formuláře na server PHP
scriptu, který změní obsah databáze MySQL a současně pozmění soubor s java
scriptem pro menu.
Když přeskočíte do okna s časopisem, běží zde stále původní menu s předcházející
verzí java scriptu. Až po stisknutí tlačítka obnovit PHP script Vám ze serveru zašle
novou verzi stránky včetně upraveného java scriptu pro menu s doplněnou
položkou.
Dodatky
Slovníček základních pojmů
A. Papírový časopis se skládá z obálky, reklam a článků, které jsou pro
lepší orientaci členěny dle témat do podobných skupin-tak zvaných rubrik.
B. Internetový časopis se skládá z titulní stránky, navigačních menu a
nových i starších článků, které jsou seskupovány do skupin (rubrik).
Většinou jsou dostupné články z celé historie internetového časopisu,
proto je třeba nějakým způsobem zvýraznit články novější. Pro všechny
uživatele Internetu je volně přístupná čtenářská část časopisu. Pouze pro
redaktory je přístupný redakční systém sloužící k doplňování a úpravám
časopisu.
23
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Článek - je ucelený soubor textu a obrázků. Článek může být zařazen do
jedné nebo více rubrik. Pro lepší orientaci se ke každému článku připojuje
jeho stručný popis.
Menu – pro potřeby tohoto manuálu se pod pojmem Menu rozumí
rozbalovací menu, které je hlavním navigačním prostředkem
Internetového časopisu. Umístění, směry rozbalování, barvy, text menu a
jeho další vlastnosti se upravují v sekci „Menu“
Nastavení serveru – základní vlastnosti Internetového časopisu (výška
horního rámu, pozadí hlavičky a těla stránek,…) se mění v sekci
„Nastavení serveru“.
Oprávnění – ti, kteří smějí měnit obsah internetových stránek mohou mít
různá práva. Největší práva má administrátor. K nastavení práv slouží
sekce „Oprávnění“
Rubrika - je skupina článků podobného zaměření. Každá rubrika může
být dále rozdělena na menší skupiny článků (podrubriky).
Sekce - jsou části redakčního systému věnované tematicky podobnému
okruhu funkcí. Redakční systém REDAKTOR Junior má 7 sekcí:
Nastavení serveru, Rubriky, Články, Šablony, Soubory, Menu, Oprávnění
Soubory - jsou nejčastěji obrázky uložené v grafických formátech
podporovaných internetovými prohlížeči (většinou mají koncovku gif nebo
jpg). Zvláštním souborem je soubor s názvem main.css, který obsahuje
informace o používaných barvách a písmu. Do jeho úprav textovým
editorem by se měli pouštět jen zkušenější. Navštivte naše stránky
Šablony - jsou předem připravené grafické a obsahové podoby stránek
nebo jejich částí. Šablony se člení na šablony pro rubriky a šablony pro
články.
www.vidivici.cz
Neváhejte nám poslat Vaše připomínky a náměty
Uvítáme jakékoliv Vaše připomínky a náměty. Pomohou nám vylepšit naše
produkty, což se následně vyplatí i Vám.
Sledujte naše stránky www.proengin.cz, neboť vyhlašujeme pro uživatele
REDAKTOR Junior různé soutěže o věcné ceny.
Námi poskytované internetové služby jsou i naším koníčkem, nebojte se na nás
proto obrátit i se zdánlivou „hloupostí“.
24
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Projektový tým
PRO ENGINEERING, s.r.o.
Telefon:
2 67021157
Fax:
2 67021158
e-mail:
[email protected]
server:
www.proengin.cz
25
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Příloha – popis formulářů
Vstupní nabídka po prokázání se jménem a heslem
O B R .
1 3
Vstupní okno do
administrační části
Nabídka přístupných redakčních systémů
O B R .
1 4
Oprávnění
Výběr ze serverů, ke
kterým má přihlášený
oprávnění
Základní menu redakčního systému
O B R .
1 5
Oprávnění
Rozsah menu pro
administrátora,
rozsah možností
redaktora je menší
26
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Formulář pro základní nastavení redakčního systému
O B R .
1 6
Nastavení serveru
Formulář pro
nastavení základních
vlastností redakčního
systému
Vstupní stránka pro práci s rubrikami
O B R .
1 7
Rubriky
Vybraná rubrika je
uvedena v horní části
formuláře, ve střední
je seznam podrubrik
příslušejících vybrané
rubrice, v dolní části
je seznam článků
vybrané rubriky
27
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Formulář pro editaci vlastností rubriky
O B R .
1 8
Rubriky
Úpravy vlastností
rubriky
Vstupní stránka pro práci s články
O B R .
1 9
Články
Seznam všech článků
redakčního systému,
kliknutím na tlačítko
“Jen moje” se
zobrazí články, které
vytvořila právě
přihlášená osoba
28
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Formulář příslušný jednomu článku
O B R .
2 0
Články
Formulář pro úpravy
vlastností článku
29
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Okno html editoru pro úpravy popisu a vlastního obsahu
článku
O B R .
2 1
Články
HTML editor pro
vytváření a úpravy
obsahu článků a
jejich anotací (popisů
článků)
Okno pro vkládání obrázků do článku
O B R .
2 2
Články
Přechodové okno
mezi HTML
editorem a správcem
souborů
30
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Stránka pro správu souborů na serveru
O B R .
2 3
Soubory
Hlavní okno správce
souborů uložených
na serveru
Stránka příslušející jednomu souboru uloženému na serveru
O B R .
2 4
Soubory
Okno příslušející
jednomu souboru
uloženému na
serveru umožňující
popis souboru,
kopírování, nebo
vytvoření
zmenšeného obrázku
31
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Okno pro vyhledání souboru uloženého na PC
O B R .
2 5
Soubory
Okno pro výběr
souborů na vašem
osobním počítači
Stránka pro správu šablon
O B R .
2 6
Šablony
Seznam šablon pro
výpisy rubrik a
článků
32
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Formulář šablony článku / rubriky
O B R .
2 7
Šablony
Okno příslušející
jedné šabloně
33
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
Stránka pro správu menu
O B R .
2 8
Menu
V horní části je
seznam použitelných
druhů menu
(vzhledu menu), v
dolní části je seznam
instancí menu
(obsahujících
položky menu a
případné odchylky
od vzhledu menu)
34
V 2 . 1
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Formulář pro úpravy vzhledu menu
O B R .
2 9
Menu
Formulář pro změnu
vlastností druhu
menu (vzhledu
menu)
35
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Správa obsahu menu – položek a odkazů
O B R .
3 0
Menu
Formulář pro
doplňování a úpravy
položek
rozbalovacího menu
36
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Formulář vlastností položky menu
O B R .
3 1
Menu
Formulář pro změnu
vlastností jedné
položky menu
Stránka oprávněných uživatelů redakčního systému
O B R .
3 2
Oprávnění
Seznam uživatelů
jednoho redakčního
systému a formulář
pro doplňování
nových uživatelů
(musí být nejdříve
zaregistrováni mezi
uživatele vidivici viz.
obr. 34)
37
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Formulář pro změnu práv uživatele
O B R .
3 3
Oprávnění
Přidání nebo
odebrání práv
jednomu uživateli
38
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Formulář uživatele služeb VidiVici
O B R .
3 4
Oprávnění
Formulář pro změnu
charakteristik
uživatele (zapsání
nového uživatele
systémů VidiVici je
možné z adresy
www.vidivici.cz přes
volbu “registrace”)
39
M A N U Á L
–
R E D A K T O R
J U N I O R
V 2 . 1
Index
administrace .................................................. 3
menu-cache............................................... 6, 13
Administrace .............................................. 6, 7
MySQL
administrátor ...............................16, 17, 18, 25
Nastavení serveru................... 4, 12, 17, 25, 28
Administrátor ............................................... 16
Návštěvní kniha ............................................ 18
Adresář 18
návštěvník....................................................... 4
adresáře na serveru ..................................... 10
název redakčního systému ........................... 18
Aktualizovat ................................................... 7
Nový článek .................................................... 7
anglicky 18
odrážky 22
Barva menu .................................................. 18
Oprávnění.................. 3, 4, 16, 25, 27, 38, 39, 40
bullet.gif ....................................................... 22
Papírový časopis........................................... 24
cara.jpg 22
PHP scripty ................................................... 24
Článek
24
položky menu ................................ 6, 13, 35, 38
Články
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 25, 29, 30, 31
Pozadí
čtenář
4, 17
print.gif 22
24
18
databáze ........................................8, 11, 23, 24
Přihlášení ........................................................ 3
Druhy menu .................................................. 12
Redaktor .................................................... i, 16
Editace menu ................................................. 6
REDAKTOR Junior....................... 0, 1, 2, 23, 25
Editace rubriky ............................................. 14
rozbalovací menu...................... 1, 6, 12, 23, 25
editovat menu ............................................ 4, 5
Rubrika 25
FLASH objekty .............................................. 22
Rubriky 4, 14, 25, 28, 29
formátování textu......................................... 19
Sekce
Hlavní menu.................................................... 4
Soubory 4, 9, 10, 11, 12, 22, 25, 32, 33
HTML editor .......................................7, 8, 9, 31
Spuštění2
identifikátor rubriky ..................................... 16
symbol tiskárny............................................. 22
Instance menu.............................................. 12
Šablony 4, 14, 16, 25, 33, 34
internetový časopis.................................... 1, 3
Ukončení ......................................................... 2
Internetový časopis ..................................... 24
úpravy článku.................................................. 7
Java scripty .................................................. 24
Vložení obrázku............................................... 9
main.css ....................................................... 19
Výška hlavičky .............................................. 18
mazání článku ................................................ 7
Základní menu .............................................. 27
Menu
Založení rubriky ............................................ 14
4, 6, 12, 13, 25, 35, 36, 37, 38
40
25

Podobné dokumenty

Prostorový LED displej ˇr´ızený Arduinem

Prostorový LED displej ˇr´ızený Arduinem Prostorový displej je zařı́zenı́ plnı́cı́ hlavně estetickou funkci a dı́ky své konstrukci umožňuje jiné efekty a využitı́, než jiné typy uživatelských výstupů. Vzhledem k tomu, že se...

Více

online textová hra - SPŠE, V Úžlabině 320, Praha 10

online textová hra - SPŠE, V Úžlabině 320, Praha 10 grafickými prvky. Hra je vytvořena pro internetové prohlížeče, a tak je možné ji hrát kdekoliv z jakéhokoliv počítače s přístupem na internet. Název hry je "The Ages", neboli volně přeloženo "Staré...

Více

tvorba addons - Simutrans.4fan.cz

tvorba addons - Simutrans.4fan.cz Základem je dobře nakreslená cesta v PNG souboru, bez alfa- kanálu. Stačilo mi pár slov a je zdánlivě hotovo. Opak je pravdou. Silnice-road se skládají z mnoha dílů, rovné, zatáčky, křižovatky atd....

Více

Step-by-step návod na redukci dat pozorování

Step-by-step návod na redukci dat pozorování 3) Z prvního menu vybereme možnost 2 „take all files ...“ 4) V dalším menu vybereme možnost 1 „slit-jaw images“ 5) Zadáme datum pozorování ve formátu YYMMDD; tedy například pro 18. května (мая) 201...

Více

Modelování termomechanických procesů souvisejících s

Modelování termomechanických procesů souvisejících s klastrech PC i na multiprocesorových počítačích se sdílenou pamětí.

Více

Homeopatie č. 39/2003

Homeopatie č. 39/2003 puchýřnaté kožní onemocnění. Navíc trpěla úzkostí a depresemi. Doporučil jsem domácí přípravu autopatického preparátu v potenci 30 a během měsíce se zahojil vřed, stoupla energie, přestala si stěžo...

Více

Výsledky okresního kola ChO (kat. D.)_2010

Výsledky okresního kola ChO (kat. D.)_2010 BORDER-LEFT-COLOR: black; BORDER-TOP-STYLE: solid; BORDER-TOP-COLOR: black; BORDER-BOTTOM: #0000cc 1px solid; BORDER-RIGHT-STYLE: solid; BORDER-LEFT-STYLE: solid; BORDER-RIGHT-COLOR: black

Více