Internetové prohlížeče

Komentáře

Transkript

Internetové prohlížeče
Internetové prohlížeče
Internetový prohlížeč je software (program), který slouží k zobrazování obsahu internetu (webových
stránek) a stahování souborů. Některé prohlížeče mohou mít i další funkce jako například FTP klient.
Nezaměňovat pojem internetový prohlížeč a internetový vyhledávač. Internetový vyhledávač je
internetová aplikace pro vyhledávání v obsahu internetu.
Mezi první vyhledávače patří Nescape Navigator, který se již dnes téměř nepoužívá. Mezi moderní
hojně využívané vyhledávače patří Internet Explorer (součástí instalace OS Windows), Google
Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera a další.
Největší rozdíly mezi jednotlivými vyhledávači jsou v rychlosti zobrazování stránek a pak
pokročilejších funkcích. Až do roku 2011 byl nejpoužívanějším prohlížečem Internet Explorer. Nebylo
to dáno ani tak jeho mimořádnou kvalitou, ale díky tomu, že byl integrován do OS Windows, neměla
většina běžných uživatelů potřebu instalovat jiný konkurenční vyhledávač. Situace se změnila až
z nástupem Google Chrome, který se rychle stal nejpoužívanějším prohlížečem. Mezi dalšími stojí za
zmínku ještě Firefox, který je v těsném závěsu za uvedenou dvojicí. Ostatní prohlížeče měly v roce
2012 podíl menší jak 10%.
Internet Explorer
V roce 2013 je aktuální verze 10. Majitelé OS Windows XP se však musí spokojit pouze z verzí 8. Vyšší
verze na tomto operačním systému nelze nainstalovat.
Navigační tlačítka
Panel záložek (otevřené panely/stránky)
Nástrojová lišta
Adresní řádek
Adresní řádek
Zde zadáváme adresu, pokud je nám známa. Například pokud vím, že si chci zobrazit stránky školy,
které mají adresu www.zskokonin.com, nepíši tuto adresu do vyhledávače Google, Seznam nebo
jiného, ale zadám ji přímo do adresního řádku. Stránka se ihned načtu a nemusím tak vyhledávat
požadovanou stránku v seznamu nalezených výsledků hledání.
Panel záložek
Internet Explorer a většina dalších prohlížečů umožňuje mít otevřeno více stránek najednou v rámci
jednoho okna prohlížeče (prohlížeč nemusí být spuštěn vícekrát), což nejen šetří systémové
prostředky, ale je také daleko praktičtější při prohlížení internetu. Na každé záložce je uveden název
otevřené stránky a mezi záložkami se přepínám kliknutím myší na záložku.
Přidání nové záložky
Pro přidání nové záložky najedu myší
vpravo vedle poslední záložky a zobrazí se
symbol stránky se žlutou hvězdou. Po
kliknutí na tento symbol se otevře nová prázdná záložka. Stejnou akci lze vyvolat také klávesovou
zkratkou CTRL + T.
Novou záložku mohu otevřít také kliknutím na odkaz v jiné stránce. Na odkaz však musím kliknout
pravým tlačítkem myši a zvolit „Otevřít v nové záložce“.
Zavření záložky
Najedu myší na záložku a stisknu symbol křížku na konci záložky. Pokud zavírám poslední záložku, tak
dojde také k ukončení celého programu Internet Explorer.
Navigační tlačítka
Stiskem navigačního tlačítka „Zpět“ se vrátíme na předchozí navštívenou stránku, pokud byla nějaká
otevřena. Naopak tlačítko „Vpřed“ nás posune o stránku vpřed, pokud byla nějaká otevřena a klikli
jsme na tlačítko „Zpět“.
Nástrojová lišta
Zde jsou uloženy odkazy „Domů“ (symbol domečku), „Oblíbené“ (symbol hvězdy) a „Nástroje“
(symbol ozubeného kola).
Odkaz „Domů" nás automaticky přesměruje na stránku, kterou máme nastavenu jako domácí. Více o
nastavení domácí stránky je uvedeno v části „Nástroje“.
Odkaz „Oblíbené“ otevře seznam našich oblíbených stránek, které můžeme snadno jedním klinutím
otevřít.
Odkaz „Nástroje“ umožňuje nastavení dalších funkcí prohlížeče.
Oblíbené stránky / záložky
Všechny prohlížeče umožňují, aby si uživatel uložil libovolný počet oblíbených stránek, udělal si tzv.
záložky v internetu. Uživatel si tak nemusí pamatovat adresy oblíbených stránek a hlavně je může
kdykoliv otevřít kliknutím na položku v seznamu.
Přidání stránky do oblíbených
Kdykoliv chci aktuálně načtenou stránku přidat do seznamu oblíbených, kliknu na symbol hvězdy
v nástrojové liště a zvolím „Přidat k oblíbeným položkám“. Daleko rychlejší je však použití klávesové
zkratky CTRL+D, která vyvolá nabídku „Přidat oblíbenou položku“ a stiskem tlačítka „Přidat“ dojde
k přidání stránky na seznam oblíbených.
Otevření oblíbené stránky
Pokud chci navštívit svou oblíbenou stránku, kliknu na symbol hvězdy v nástrojové liště a vyberu
stránku z nabídnutého seznamu.
Odstranění stránky z oblíbených
Otevřu si seznam oblíbených stránek, kliknu na položku určenou k odstranění pravým tlačítkem a
z následného menu zvolím „Odstranit“.
Rozdělení oblíbených stránek do složek
Pro lepší přehlednost umožňuje Internet Explorer rozdělení
jednotlivých oblíbených položek do složek podobně jako se do
složek umístňují soubory. Otevřu si oblíbené pomocí symbolu
hvězdy v nástrojové liště, kliknu na libovolnou záložku a
v seznamu pravým tlačítkem a zvolím z nabídky „Vytvořit
novou složku“. Dojde k vytvoření složky a mohu si ji
pojmenovat dle libosti.
Pokud chci do složky přesunout libovolnou oblíbenou položku,
uchytím ji stiskem levého tlačítka myši a za stálého držení
tlačítka ji přetáhnu do vybrané složky.
Pokud si přeji složku přejmenovat, kliknu na ni pravým
tlačítkem a zvolím možnost „Přejmenovat“. Nyní mohu
přepsat název složky na libovolný jiný název.
Složku odstraním kliknutím pravým tlačítkem na její název a
následnou volbou „Odstranit“. Pozor! Odstraněním složky odstraním také veškeré oblíbené položky
v ní uložené!
Historie
Internet Explorer (a také další běžné prohlížeče) si pamatují historii
navštívených stránek. Lze se tak zpětně až několik týdnů podívat,
jaké stránky byly v prohlížeči otevřeny.
Seznam navštívených stránek otevřeme kliknutím na symbol hvězdy
v nástrojové liště (stejně jako u oblíbených) a následně v záložce
zvolím „Historie“. Otevře se seznam všech navštívených stránek
seřazených do jednotlivých složek dle datumu otevření (dnes,
minulý týden …).
Stejný seznam vyvoláme také pomocí klávesové zkratky „CTRL + H“.
Nastavení
Pod ikonkou ozubeného kola v nástrojové
liště se skrývá odkaz na provedení různých
nastavení. Ta nejdůležitější jsou skryta
v podmenu „Možnosti internetu“. Po
otevření tohoto menu se nám zobrazí
nabídka různých nastavení. Jednotlivá
nastavení jsou uspořádána do záložek
„Obecné“, „Zabezpečení“, „Osobní údaje“,
„Obsah“, „Připojení“, „Programy“ a
„Upřesnit“.
Záložka „Obecné“
Záložka „Obecné“ je rozdělena do několika
dalších částí.
První část je označena jako „Domovská
stránka“. Zde si můžeme nastavit
domovskou stránku tj. stránku, která se
otevře vždy jako první po spuštění
prohlížeče nebo při stisku ikonky „Domů“
v nástrojové liště. Tradičně jako domovské
stránky volíme nějaký vyhledávač
(seznam.cz, google.cz …), ale může zde být
uvedena libovolná jiná stránka.
Domovskou stránku vepíšeme přímo do textového pole a volbu potvrdíme stiskem tlačítka „OK“ na
konci okna. Pokud stiskneme tlačítko „Použít aktuální“, načte se nám do vstupního pole právě
otevřená stránka. „Použít výchozí“ pak způsobí, že za domovskou stránku bude použita výchozí
stránka z výroby, což většinou bývá odkaz na služby Microsoftu.
V části „Po spuštění“ můžeme nastavit, jak se bude prohlížeč chovat při spuštění. Pokud zvolíme
možnost „Začít záložkami z poslední relace“, budou při spuštění automaticky načteny záložky
s naposledy prohlíženými stránkami, než došlo k vypnutí aplikace. „Začít domovskou stránkou“ pak
vždy otevře jen jednu záložku a v ní zobrazí domovskou stránku.
V části „Záložky“ můžeme nastavit chování záložek. Týká se to zejména voleb otevírání odkazů se
stránek.
Část „Historie procházení“ nám pak umožňuje vymazat údaje o posledních činnostech, co jsme
s prohlížečem dělali. Nejčastěji požadujeme vymazání historie navštívených stránek, ale hodí se také
možnost odstranění dočasných souborů a především pak cookies. Dočasné soubory jsou soubory,
které si vytváří sám prohlížeč nejčastěji za účelem rychlejšího načtení stránek při opakované
návštěvě. Cookies jsou pak soubory, kam si prohlížeč ukládá údaje o uživateli, které pak využije při
příští návštěvě. Například se používá pro uložení hesla, nastavení uživatelského prostředí stránky a
další.
Po stisknutí tlačítka „Odstranit“ se otevře nabídka s položkami, které chceme odstranit. Zaškrtneme
volby u položek, které chceme odstranit a odešleme tlačítkem „Odstranit“.
Poslední části záložky „Obecné“ je část „Vzhled“, která se dále dělí na „Barvy“, „Jazyky“, „Písma“,
„Usnadnění“. Pod tlačítkem „Barvy“ si můžeme nastavit vlastní barevnost uživatelského prostředí
aplikace Internet Explorer. Standardně se ponechává zaškrtnuto „Používat barvy Windows“, což
znamená, že se barevnost převezme přímo z globálního nastavení Windows.
Tlačítko „Jazyky“ nám pak dává možnost přidání dalších jazykových možností do aplikace. Hodí se
například, kdybychom prohlíželi stránky v azbuce. Pro běžné prohlížení nemá většího významu.
Tlačítko „Písma“ pak umožňuje výběr písem a jejich velikostí, která se použijí v aplikačním prostředí
aplikace.
Konečně tlačítko „Usnadnění“ obsahuje volby, které pomohou s nastavením například pro slabozraké
uživatele. Pro běžného uživatele nemají volby zde uložené větší význam.
Záložka „Zabezpečení“
Zde volíme úroveň zabezpečení aplikace
Internet Explorer. Nastavení zabezpečení je
rozděleno do jednotlivých zón, kde vlastní
zóna může mít pak individuální nastavení
úrovně nastavení.
Zóny jsou „Internet“, což je zóna běžného
prohlížení stránek na internetu. „Místní
intranet“ se pak týká stránek, které nejsou
načítány z internetu, ale z místní lokální sítě.
„Důvěry hodné weby“ se pak týká
procházení pouze těch stránek, které jsme
sami označili za důvěryhodné. „Servery
s omezeným přístupem“ jsou pak stránky,
které jsme sami označili.
U každé volby můžeme nastavit úroveň
„Vysoké“, „Středně vysoké“ a „Nízké“.
Z názvu je patrné o jaký stupeň zabezpečení
se jedná. Pro prohlížení běžných stránek
postačí volba „Středně vysoké“. Naopak
volbu „Nízké“ bychom v internetu neměli
vůbec používat.
Pod výběrem úrovně je pak tlačítko „Vlastní úroveň“, kde si můžeme sami definovat, jak se má
aplikace z hlediska bezpečnosti chovat. Toto nastavení je však určeno velmi pokročilým uživatelům.¨
U možností „Důvěryhodné weby“ a „Servery s omezeným přístupem“ se stane aktivním tlačítko
„Weby“ hned pod seznamem zón. Pod tímto tlačítkem pak můžeme dodefinovat jednotlivé adresy
webů, které patří do této zóny.
Záložka „Osobní údaje“
Zde můžeme navolit opět další možnosti zabezpečení ukládání
cookies pro konkrétní webové stránky.
Daleko důležitější volba je „Blokování automaticky otevíraných
oken“. Plno webových stránek automaticky otvírá po spuštění
nové další záložky nebo i celá okna, kam následně načítá
například reklamu. Pokud chceme tedy zakázat automatické
otvírání těchto oken, tak stačí nechat zaškrtnutou volbu
„Zapnout blokování automaticky otevíraných oken“. Prohlížeč se
pak vždy dotáže, jestli má okno otevřít a volba je tak na uživateli.
Pod tlačítkem „Nastavení“ se pak skrývají další upřesňující
nastavení tohoto blokování. Například u konkrétních webů
můžeme vyskakovací (popup) okna povolit.
Záložka „Obsah“
V první části „Zabezpečení rodiny“ budeme přesměrování do nastavení operačního systému
Windows a můžeme zde například omezit dobu používání počítače pro přihlášeného uživatele, ale
také omezit jeho přístup jen na konkrétní programy a webové stránky.
Část „Certifikáty“ pak slouží ke správě uložených certifikátů, které pak uživateli umožňují přístup na
zabezpečené weby např. elektronické bankovnictví.
Záložka „Připojení“
Zpravidla zde není potřeba nic nastavovat. Používá se pouze v případech, kdy jsme k internetu
připojení netradičním způsobem a je například nutné definovat proxy server a podobně.
Záložka „Programy“
Zde můžeme nadefinovat, jestli je Internet Explorer výchozím programem pro prohlížení webových
stránek a zda-li se má optat na možnost tohoto nastavení, pokud Windows zjistí, že je jako výchozí
používán jiný prohlížeč.
Dále je zde možné spravovat doplňky aplikace jako je například Flash Player a další.
Záložka „Upřesnění“
Zde můžeme nastavit další chování aplikace Internet Explorer. Je však určeno pro pokročilé uživatele,
takže tuto volbu nebudeme více rozebírat.

Podobné dokumenty