Informace k seminari

Komentáře

Transkript

Informace k seminari
Informace k organizaci semináře ____
Přihlášky ________________________
Místo konání
Přihlásit se je možno webovým formulářem, najdete jej
na stránkách Tandemu www.tandem.adam.cz
v rubrice akce, případně na adrese
http://tinyurl.com/spolecnedotoho2010.
Lernort Demokratie „Germania“
Carl-August-Allee 13
99423 Weimar
Tel.: 0049 3643 850 490
www.weimar-germania.jugendherberge.de
Náklady
Účastnický poplatek (zahrnující program, stravu
a ubytování) činí 400,- Kč. K jeho uhrazení
převodem budete vyzváni v potvrzení o účasti.
Ubytování
Ubytování je zajištěno ve dvou až třílůžkových
pokojích.
Pojištění
Tandem zajišťuje a hradí účastníkům
nemocenské a úrazové pojištění a pojištění
odpovědnosti za škodu.
Tandem
Uzávěrka přihlášek je 27. října 2010.
Koordinační centrum
česko-německých
výměn mládeže
Kontaktní osobou pro německé organizace je Juliane
Niklas z Tandemu Regensburg. Ta nejen vyřizuje
přihlášky německých účastníků, ale také na požádání
zašle formuláře a bližší informace o semináři
v němčině. Ty najdete i na stránkách Tandemu
Regensburg www.tandem-org.de.
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
Nejpozději do 2. listopadu 2010 od nás obdržíte
potvrzení o účasti a další informace.
V případě, že se po potvrzení o účasti z naší strany
nebudete moci akce zúčastnit, informujte nás o tom
prosím do 3. listopadu 2010, abychom mohli dát
šanci dalším zájemcům a Vám nevznikly náklady
spojené se stornováním Vaší účasti.
S dotazy se obracejte na pracovníky Tandemu:
Jízdné
Kontakt _________________________
Cestovní náklady ve výši 70 % skutečné ceny
jízdenky (vlak, bus) budou proplaceny
bankovním převodem. Pokud pojedete autem,
vyplatíme Vám náhradu cestovného ve výši
odpovídající 70% ceny jízdenky vlakem 2. třídy.
Prosíme o využití spolujízdy a možných
vlakových slev.
Koordinační centrum
česko-německých výměn mládeže
Petr Vaněk
Sedláčkova 31, CZ-306 14 Plzeň
Tel.: +420 377 634 757, Fax: +420 377 634 752
[email protected], www.tandem.adam.cz
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch
Juliane Niklas
Maximilianstraße 7, D-93049 Regensburg
Tel.: +49 941 585 57-19, Fax: +49 941 585 57-22
[email protected], www.tandem-org.de
www.tandem-info.net
Společně do toho!
Česko-německý kontaktní (i plánovací)
seminář pro oblast volnočasové a
výchovné práce s dětmi a mládeží
11. – 14. listopadu 2010
Weimar (Výmar), Německo
Pozvánka ________________________
Průběh kontaktního semináře _______
Koordinační centrum česko-německých výměn
mládeže TANDEM Vás zve na česko-německý
kontaktní (i plánovací) seminář pro dobrovolné
i profesionální pracovníky z oblasti volnočasové
a výchovné práce s dětmi a mládeží pod názvem:
Seminář začíná ve čtvrtek 11. listopadu v 18.00
hod a končí v neděli 14. listopadu v 9.30 hod.
"Společně do toho! "
Ať hledáte partnerskou skupinu v Německu
nebo už ji máte, tento seminář je tu pro Vás!
Cílová skupina ____________________
 jste dobrovolníci či profesionálové z oblasti
volnočasové práce s dětmi a mládeží
 vedete astronomický kroužek, skupinu mladých
záchranářů, skautský oddíl…
 angažujete se v domech dětí a mládeže,
střediscích volného času, klubech mládeže…
 chcete svou práci obohatit o nové impulzy
s mezinárodní dimenzí
 hledáte inspiraci pro zpestření své práce
a/nebo chcete inspiraci ostatním sami nabízet
 hledáte konkrétní německou partnerskou
organizaci, s níž byste v budoucnu mohli
realizovat projekty a vyměňovat si zkušenosti
 chcete se stávající partnerskou organizací
plánovat další spolupráci?
Cíl ______________________________
Cílem kontaktního semináře je navázat nová
partnerství mezi organizacemi z nejrůznějších
oblastí volnočasové a výchovné práce s dětmi
a mládeží, představit a propojit existující projekty,
informovat se navzájem o stavu a vývoji
volnočasové práce s mládeží v obou zemích.
Organizacím účastnících se společně se svojí
německou partnerskou organizací bude poskytnut
čas i nástroje na plánování další spolupráce.
Těšíme se na Vás!
Po skončení semináře se v neděli nabízí možnost
navštívit památník Buchenwald (bývalý nacistický
koncentrační tábor). Prohlídka začíná v 10.30.
případná návštěva památníku již ale není součástí
semináře.
Kromě času k navazování kontaktů Vám nabízíme:




obsahové a metodické podněty
individuální poradenství
finanční poradenství
jiné podněty (dle požadavků z přihlášek)
Program semináře (dle abecedy) ____








česko-německý večer
jazyková animace
plánování Vašich projektů
projektové poradenství
představení zúčastněných organizací
představení struktury volnočasové práce
s mládeží v Česku a Německu
výměna zkušeností
vzájemné seznámení
Formy programu (dle abecedy) _____






dílny
hry
konzultace
práce ve skupinách
prezentace
…
Seminář bude simultánně tlumočen.
Během semináře budou rovněž k dispozici
informační materiály a tipy k česko-německým
výměnám. Těšíme se i na Vaše materiály.
Rádi také přivítáme Vaše přání a podněty,
abychom si pro Vás připravili materiály
a přizpůsobili program Vašim očekáváním.
Uveďte, prosím, svá přání v přihlášce.
Pořadatelský tým _________________
Juliane Niklas
pracovnice pro mimoškolní oblast
TANDEM Regensburg
Petr Vaněk
pracovník pro mimoškolní oblast
TANDEM Plzeň
Ilona Urbanová
TANDEM Regensburg (Juniorteam)
TANDEM Plzeň
Koordinační centrum česko-německých výměn
mládeže TANDEM podporuje od roku 1997
přeshraniční spolupráci mládeže.
 TANDEM poskytuje informace (partnerství,
spolupráce, fundraising …) a individuální
poradenství organizacím i jednotlivcům.
 TANDEM provozuje česko-německé
dobrovolnické centrum (EVS, FÖJ, FSJ, FJD)
 TANDEM zprostředkovává kontakty mj.
s pomocí své online Partnerské databáze
a pořádá semináře pro pracovníky s mládeží.
www.tandem.adam.cz

Podobné dokumenty

Untitled - Brno Alligators

Untitled - Brno Alligators I-B.EXEB.LBiNO.ALLIGAIOBS tr€n6rka Cheerleaders llok hlavnftren6r, hl,tr.+ Utok asistent lren6ra obrany lajna, asist.

Více

Popis hry jako pdf

Popis hry jako pdf wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM.

Více

ETF Junioren CB 2014.xlsx

ETF Junioren CB 2014.xlsx 39. Internationalen Junioren-Etappenfahrt 2014 Cottbus

Více

dokument v PDF - BEVE, spol. s ro

dokument v PDF - BEVE, spol. s ro Databáze vzdìlávacich institucí Jihomoravského kraje Specializujících se na další vzdìlávání - vzdìlávání dospìlých.

Více

Tandem Kevin sám na cestách

Tandem Kevin sám na cestách vorherigen Genehmigung durch Tandem oder das DPJW. © 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej) wymaga wcześ...

Více

Tandem Rébusy (obrazové hádanky)

Tandem Rébusy (obrazové hádanky) © 2012, Tandem. Materiały chronione prawem autorskim. Używanie materiałów (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo autorskie stanowi inaczej) wymaga wcześniejszej zgody Tandemu lub PNWM. www.triolinguale.eu

Více