Bosal nosič kol

Komentáře

Transkript

Bosal nosič kol
Obsah
Souhrnné informace
Tažná zařízení / Elektroinstalační sady
Alfa Romeo ....................................................................1
Obsah ........................................................................ I
Audi ............................................................................2-5
Informace ............................................................. II-III
BMW ...........................................................................6-9
Bosal nosič kol..................................................... IV-V
Cadillac ..........................................................................9
Informace o produktu......................................... VI-VII
Chevrolet ..................................................................9-11
Bosal ORIS ....................................................... VIII-IX
Chrysler ....................................................................... 11
Citroën ....................................................................12-17
Tažná zařízení
Dacia ......................................................................17-18
Typy tažných zařízení .............................................. X
Daewoo ..................................................................18-19
Typy pomocných tažných čepů .............................. XI
Daihatsu .................................................................19-20
Příslušenství .....................................................XII-XIII
Dodge ..........................................................................20
Fiat..........................................................................20-24
Wiring kits
Ford ........................................................................25-31
Honda .....................................................................32-34
Elektroinstalační sady a schéma zapojení ........... XIV
Hummer .......................................................................34
Schéma zapojení ................................................... XV
Hyundai ..................................................................35-38
Testovací zařízení.................................................. XVI
Isuzu ............................................................................38
Zástrčky a zásuvky ...................................... XVII-XVIII
Iveco .......................................................................38-39
Jaguar..........................................................................39
Náš katalog byl připraven s maximální snahou o snad-
Jeep ........................................................................39-40
nou orientaci v něm. Omlouváme se za případné mož-
Kia ..........................................................................40-42
né chyby či změny v průběhu roku.
Lada.............................................................................42
Lancia .....................................................................42-43
© Bosal Emission Control Systems N.V. 2012
Land Rover ..................................................................44
Lexus ...........................................................................44
Mazda .....................................................................45-47
Mercedes ................................................................48-53
Evropská homologace Nařízení pro tažná zařízení
R55
Mitsubishi................................................................53-55
Nissan.....................................................................55-59
Oldsmobile...................................................................59
Opel ........................................................................60-67
Peugeot ..................................................................68-75
Bosal a Oris tažná zařízení jsou testo-
Pontiac.........................................................................75
vaná a schválená v souladu s Evrop-
Renault ...................................................................75-82
skou legislativou pro tažná zařízení
Rover ......................................................................82-83
R55. Toto schválení zajišťuje optimál-
Saab .......................................................................83-84
ní bezpečnost, trvanlivost a kvalitu po celou životnost
Santana .......................................................................84
tažného zařízení.
Seat ........................................................................84-86
Skoda .....................................................................87-88
Kvalita
CERT
DIN EN ISO 9001:2000
ISO TS 16949
Zertifikat: 01 111 000458
SsangYong ..................................................................89
Subaru ....................................................................89-90
Systémem kontroly kvality ISO/TS
16949 jsou certifikovány všechny výrobní závody Bosal pro dosažení cíle
nulových chyb a dodání zákazníkům
jejich potřeb.
Suzuki .....................................................................90-93
Toyota .....................................................................93-98
Volkswagen ..........................................................98-107
Volvo ...................................................................107-110
Průvodce ............................................................ 111-118
I
Informace
Marketingové služby
Webové stránky
Tištěný katalog
Na www.Bosal.com můžete nalézt propracované webové stránky naší společnosti. Webové stránky poskytují detailní informace o Bosal Group a rozsáhlém
portfoliu produktů.
Každý rok před začátkem nové sezóny vydává Bosal
novou edici katalogu tažných zařízení.
Zde naleznete kromě úplného AfterMarket programu
také mnoho užitečných informací o tažných zařízeních
a elektroinstalačních sadách.
Produktová školení
Bosal webový katalog
Zákazníci firmy Bosal jsou pravidelně zváni na produktová školení doplňující o nejnovější informace o pro-
Katalogy tažných zařízení a výfukových systémů firmy
Bosal jsou nyní také dostupné na internetu.
Tyto webové katalogy jsou neustále doplňovány a přináší
poslední informace o produktech.
Výrobky firmy Bosal můžete hledat buď podle typu vozidla nebo referenčního čísla.
Bosal produkty můžete vyhledávat podle typu vozidla
nebo podle Bosal objednacího čísla, montážní návody a
duktech Pro tažná zařízení a elektroinstalační sady.
EC homologace můžete jednoduše nahrát (vyhledat) na:
www.catalogue.bosal.com
Bosal helpline
FORD Fiesta
Váš kontakt na technické dotazy a informace
o katalogu.Telefonní číslo můžete nalézt na obalu.
II
Informace
Standardy
Maximální hmotnost přívěsu
Tažná zařízení schválená podle R55 splňují
Všechny maximální hmotnosti přívěsu uvedené v tomto
následující kritéria:
katalogu jsou pouze informativní, nadřazený je údaj vý-
1. shodnost s originálními montážními body výrobců automobilů
robce automobilu.
2. shodnost s nařízením - tažný čep výška a vzdálenost od náraz-
Instrukce pro uživatele
níku
3. dynamický test (2 milióny cyklů)
V souvislosti s nařízením R55 není povoleno zakrývat výrobní štítek ani v případě, kdy není tažné zařízení užíváno.
Těžký terén
Pokud táhnete vlek v těžkém terénu, musí být maximální
hmotnost přívěsu zredukována na 50% a doporučujeme
přizpůsobit rychlost podmínkám terénu (nepřekračovat
12 KM/H).
Bezpečnostní opatření
Z hlediska bezpečnosti musí být vlek zabezpečen proti odpojení od tažného zařízení během jízdy. Proto by
měl uživatel instalovat zabezpečující spojení nebo řetěz
mezi vozidlem a vlekem.
Povolená tažná hmotnost
Vaše tažné zařízení bylo vyvinuto k tažení maximální povolené tažné hmotnosti k pokrytí všech modelů a variant
vozidla. Maximální povolená hmotnost vleku je stanovena výrobcem vozidla v návodu k jeho používání. Berte
v potaz, že hybridní nebo k životnímu prostředí šetrná
vozidla mají často zákaz tažení vleku, nebo mají značně
limitovanou maximální povolenou hmotnost vleku.
Manuál dodávaný k vozidlu uvádí TRW (celkovou hmotnost soupravy) a TLW (celkovou hmotnost tažného vozidla) a vypočítaný rozdíl TRW - TLW = maximální povolená hmotnost vleku.
Kontrola utažení šroubů
Po ujetí asi 1000 km nezapomeňte nechat zkontrolovat
všechny šrouby připevňující Vaše tažné zařízení na vozidle. Používejte pouze originální montážní materiál s
uvedeným utahovacím momentem, viz montážní návod!
Parkovací senzory
Bosal doporučuje demontáž tažného čepu, pokud je vozidlo vybaveno couvacími senzory.
4. identifikační číslo musí být zřetelně uvedeno na výrobním štítku
Homologovaná tažná zařízení =
spolehlivost - bezpečnost legálnost!
1
2
6
CLASS : A 50 - X SERIE
APPROVAL NUMBER 07/96
e 4 00 0212
D-VALUE
D 7.21
kN
TYPE NUMBER
025371
MAX. VERT. LOAD
3
PART NR. 125371
S 70
kg
7
8
5
4
Údaje na výrobním štítku podle R55
1. typ tažného zařízení o rozměru tažného čepu 50 mm
2. číslo schválení = číslo uděleno schvalovacím úřadem po
úspěšném dynamickém testu na 2 miliony cyklů na testovací stolici
3. číslo schválení uděleno členskou zemí Evropské unie
4. typové číslo = reference uznaná pro schválení
5. reference = komerční číslo tažného zařízení
6. číslo série = výrobní týden tažného zařízení
7. D-hodnota = (TLWxMTW)/(TLW+MTW) x 9,81 v Nm
TLW = Celková hmotnost tažného vozidla (vozidlo)
TRW = Celková hmotnost soupravy (vozidlo + vlek)
MTW = Maximální hmotnost taženého vozidla(MTW =
TRW - TLW)
8. maximální vertikální zatížení tažného čepu schálené výrobcem vozidla
Nehody
Výška tažného čepu
Kdykoli je tažné zařízení poškozeno jako výsledek dopravní nehody, nesmí být opravováno, ale
vyměněno!
Výška tažného čepu musí být v rozmezí 35 a 42 cm
nad vozovkou po připojení s maximální zátěží. K
Stabilizátory
Neakceptujeme zodpovědnost v případě přídavných zařízení jako jsou stabilizátory nebo rozdělovače zatížení
mezi tažným a taženým vozidlem.
určení výšky tažného čepu při vývoji tažného
zařízení jsou použity údaje o montážních bodech
a reference od výrobců automobilů.
III
Bosal nosič kol
“Bosal Bike Carrier Compact”
Jednoduše použij,
slož a uskladni!
Skládací nosič kol pro dvě kola
1. sundejte kola z nosiče
2. složte nosič kol
3. uložte nosič kol do
úložné tašky
(součást balení)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Lehká instalace a zabezpečení kol
Jednoduché sklápění
Jednoduché skladování - skládací (50×70×22cm)
Skladovací taška součástí balení
Zabezpečení proti krádeži
Montáž pomocí rychloupínacího systému
7/13 - pólový konektor
Maximální zatížení 60 kg
Vhodný i pro kola s elektrickým pohonem
4. uskladněte nosič kol
(rozměr 50x70x22 cm)
“Bosal Bike Carrier Original”
070-234
Standardní nosič kol pro dvě kola
“Bosal Bike Carrier
Compact”
skládací nosič
kol pro dvě kola
✓ Lehká instalace a zabezpečení kol
✓ Jednoduché sklápění
✓ 7/13 - pólový konektor
✓ Maximální zatížení 60 kg
070-213
070-233
nájezdová rampa
pro nosič kol
“Bosal Bike Carrier
Compact”
“Bosal Bike Carrier
Original”
standardní nosič kol
pro dvě kola
IV
Bosal nosič kol
Nosiče kol pro hybridní a ECO vozidla
Pokud není povoleno tažné
zařízení, Bosal má řešení!
Výrobci vozidel se stále více zaměřují na “zelenou budoucnost” výrobou více a více hybridních, nebo z hlediska paliva úsporných a kompaktních vozidel.
Velmi často pak výrobci vozidel nepovolují výbavu těchto vozidel tažnými zařízeními, protože tato vozidla nejsou vybavena pro tažení karavanů či vleků. Výsledkem
toho pak často bývá nemožné použití nosiče kol.
Bosal vyvinul nový nosič kol jako řešení pro tato vozidla.
Tento nosič kol je nainstalován na vozidlo jednoduchým
nasazením. Celá instalace vyžaduje pouze několik málo
vteřin.
Typy nosičů kol uzpůsobené pro použití v
kombinaci s Bosal BCS crossbar (rám nosiče):
Výhody:
✓ Unikátní Bosal support systém (jednoduchý “Click”
systém)
✓ Vyhovuje všem legislativním požadavkům a omezením
✓ Kompletní řešení (crossbar (rám nosiče), elektroinstalační sada a nosič kol)
✓ Zabezpečení proti krádeži
✓ Jednoduché sklápění
029-154
Twinny Load Swing CK
standardní nosič kol
pro dvě kola
fixace na kolo
Bosal Twinny Load zajišťuje stejnou míru bezpečnosti a
spolehlivosti jako tradiční tažné zařízení. Možnosti aplikace jsou uvedeny v katalogu tažných zařízení. Zákazník objednává Bosal BCS crossbar (rám nosiče) v kombinaci s jedním ze tří uzpůsobených nosičů kol.
029-664
“Bosal Bike Carrier
Original”
standardní nosič kol
pro dvě kola
029-974
“Bosal Bike Carrier
Compact”
skládací nosič
kol pro dvě kola
V
Informace o produktu
VERTIKÁLNĚ
SNÍMATELNÉ
Perfektní design pro nejvyšší nároky
Poslední trendy
V této době zvyšující se individualizace jsou trendem snímatelná
tažná zařízení. Po sejmutí tažného
čepu, záleží na typu, jsou zcela
nebo téměř zcela neviditelné. Manipulace je příjemná a jednoduchá
a estetika designu vozidla zůstává
nedotčena.
✓
✓
✓
✓
✓
AK41
AK6
Vrcholný systém pro náročné motoristy
Standard v prokázané Bosal kvalitě
OE kvalifikace pro AfterMarket
Vertikální systém zcela neviditelný po sejmutí čepu
Vysoká D – hodnota pro těžké náklady
Plně automatický zamykací mechanismus
Příjemné pro uživatele
✓
✓
✓
✓
TOP kvalita
Vertikální systém zcela neviditelný po sejmutí čepu
Plně automatický zamykací mechanismus
Příjemné pro uživatele
{
Oris vertikálně odnímatelný (AK41)
VI
Svisle odnímatelný čep (AK6)
Informace o produktu
HORIZONTÁLNĚ
PEVNÁ
TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
SNÍMATELNÉ
Rychlé a praktické
Klasické provedení
AK10
Standardní šroubové provedení
konkurenční odnímatelný systém
Pro časté použití a vysoké zátěže
✓ Praktický a moderní design
✓ Poloautomatický zamykací mechanismus
✓ Šikmá pozice pro nižší viditelnost
â
✓ Pevný tažný čep není možno demontovat bez použití
nářadí
✓ Doporučeno pro maximální tažnou hmotnost
]
Vodorovně
odnímatelný
čep (AK10)
Šroubové provedení
Vařené tažné čepy
Systém AK10 je tažné zařízení s odnímatelným tažným čepem pro malá a ekonomická vozidla bez kompromisu k výkonu produktu. Všechny systémy AK10
jsou vyvinuty na základě OE odnímatelných systémů.
Navrženo pro nejvyšší aplikovatelnost
✓ Tažný čep je přivařen do nosného rámu
✓ Tažný čep není možné demontovat
ECOFIT
Snímatelný systém dostupný všem
✓ Excelentní poměr cena × kvalita
✓ Jednoduchá montáž
[Vařený čep
Přírubový tažný čep
M
Doporučeno pro použití u užitkových
a off-road vozidel
Ecofit
✓ Doporučeno pro maximální tažnou hmotnost
✓ Kompatibilní s dvou a čtyř – děrovými (výškově stavitelnými) rámy tažných zařízení, dle typu vozidla
AK4
Pro náročné motoristy
✓ Plně automatický zamykací mechanismus
✓ Příjemné pro uživatele
}
Vodorovně
odnímatelný
čep (AK4)
? Přírubový čep (výškově stavitelný)
VII
Bosal ORIS
Vůdčí Original Equipment – dodavatel v Evropě
Po sloučení v roce 2006 je dnes Bosal Oris největším
výrobcem tažných zařízení a celosvětově vůdčím OE –
dodavatelem pro německý, a stejně tak i mezinárodní,
automobilový průmysl.
Naši Original Equipment zákazníci pro tažná
zařízení jsou:
Výzkumné a vývojové centrum Bosal Oris v
Markgröningenu (Německo)
Bosal Oris portfolio obsahuje vývoj, výrobu a prodej
✓ Tažná zařízení s pevnými, snímatelnými a sklápěcími tažnými čepy
✓ Deflektory větru pro kabriolety
✓ Střešní lišty a nosiče
✓ Příslušenství pro Off-Road vozidla
Bosal Oris je průkopníkem sklápěcích tažných zařízení
a byl prvním výrobcem dodávajícím tyto technologické
systémy přímo na montážní linky globálních výrobců
automobilů. Vysokou vývojovou kvalifikaci Bosal Oris
také dokazuje fakt, že první snímatelný tažný čep v
roce 1985 pocházel z továrny Oris.
Bosal Oris vyvíjí tažná zařízení v úzké spolupráci s
výrobci automobilů. Tato tažná zařízení splňují přísné
normy nejvyšší výrobní úrovně. Více než 150 patentů
demonstruje silné úsilí o inovaci.
Pro AfterMarket je dostupná široká, pestrá a nejnovější
škála produktů.
V OE kvalitě!
VIII
AUDI
LANDROVER
PORSCHE
BMW
MAZDA
RENAULT
CITROEN
MERCEDES-BENZ
TOYOTA
DACIA
MINI
VAUXHALL
FORD
OPEL
VW
GM
PEUGEOT
Bosal ORIS
-MATIC
Sklápěci Oris – Matic – v okamžiku neviditelný
Oris – Matic jednoduše sklopte pryč!
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
OE kvalifikace pro AfterMarket
Tažný čep se zásuvkou neviditelný při nepoužívání
Žádná montáž / demontáž tažného čepu
13-pólová elektroinstalační sada obsažena
Velmi jednoduchý přístup k zásuvce
Kontrola bezpečnosti varovným tónem
Stejný čas instalace na vozidlo jako u konvenčního
tažného zařízení
✓ Příjemná, jednoduchá, čistá a rychlá manipulace
✓ Patentovaný systém
Oris-Matic sklápěcí (M11)
Neviditelný za méně než 2 vteřiny!
Oris – Matic sklápěcí tažné zařízení je ideálním řešením
pro motoristy, kteří preferují skryté tažné zařízení v případě nepoužívání, přejí si ale mít čisté ruce při skrývání
tažného čepu. Díky důmyslnému otočnému mechanismu může být Oris – Matic tažný čep jednoduše skryt v
případě nepoužívání. Skrytou externí operační pákou
může být tažný čep skryt za nárazník otočením za méně
než 2 vteřiny.
Výsledek: zcela neviditelné tažné zařízení, které vyžaduje podstatně méně manipulace než současné snímací
systémy.
Oris – Matic není jen jednoduchý pro manipulaci, také instalace je podobná jako u konvenčních tažných zařízení.
V některých případech může být nutná drobná úprava
nárazníku vozidla.
Připoj a jeď
Elektrická zásuvka důmyslně integrovaná do těla tažného čepu eliminuje problémy s hledáním zásuvky pod
nárazníkem. Konektor vleku nebo karavanu může být
jednoduše najednou připojen k tažnému čepu ve fixované pozici.
Kontrola bezpečnosti
Díky varovnému tónu v případě nesprávné fixace tažného čepu si můžete být vždy jisti bezpečnou jízdou.
IX
Tažné čepy
Přírubové čepy
Pomocné čepy
022-844
A
->I 3500 kg
D-hodnota 20,2 kN
Číslo schválení
EC 3361
mm
000-204 *
->I 3500 kg
D-hodnota 31 kN
Číslo schválení
EC 1168
A
max. 3500 kg
024-374
D
max. 3500 kg
D-hodnota 31 kN
EC 8112
E
B
A = max. 1500 kg
B = max. 3500 kg
022-834
56 mm
83
B
000-214 *
C
022-844
022-834
Černá
Černá
A
50
50
B
80
75
C
90
83
D
75
104
028-714
E
M16
M10
max. 3500 kg
D-hodnota 25,1 kN
EC 4472
65 mm
019-554
Doplňková sada
pro 4-děrový přírubový
tažný čep (022-834), pokud
je označeno v katalogu.
000-194
max. 1500 kg
A
A
Rovný čep
E
B
80 mm
65 mm
77 mm
98 mm
¯ 10.5 mm
¯ 24 mm
B
Ø 28 mm
022-794 *
Ø 22 mm
->I 1200 kg
E
000-204
20
90
17
000-214
24
90
17
90
17
83
11
024-374
C
C
028-714
56
* Nepovoleno EC, pouze pro použití v zemědělství nebo pro
terénní vozidla mimo pozemní komunikace (max. 40 km/h)
M20
Ochrana nárazníku
Univerzální tažné zařízení
pro americká vozidla
028-864
s montáží
na tažný čep
028-392
s předmontovaným
připojením
Tabulku aplikací hledejte
ve webovém katalogu.
X
Připojovací zařízení
Zapojení čepu
024-234
024-394
024-244
024-254
024-274
024-284
024-294
024-414
024-314
024-324
024-334
024-344
024-464
024-474
024-514
024-524
024-534
024-544
024-554
024-354
024-364
Bosal
reference
Max. kapacita
zatížení
(kg)
D-hodnota
(kN)
Max. vert.
zatížení (kg)
Průměr oje
vozu (mm))
024-234
024-244
024-254
024-274
024-284
024-294
024-314
024-324
024-334
024-344
024-354
024-364
024-394
024-414
024-464
024-474
024-514
024-524
024-534
024-544
024-554
024-564
024-574
024-584
024-594
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
2000
2000
2700
2700
3500
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
750
13.2
13.2
13.2
13.2
13.2
13.2
13.2
13.2
18.5
18.5
25
25
31.0
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
150
150
150
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
Ø 50
Ø 60
Ø 70
50
60
70
Ø 50
Ø 45
Ø 50
Ø 45
Ø 50
Ø 45
Ø 60
Rozměry montážního otvoru (mm)
Montážní otvory Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
▲
Ø 50
Ø 60
Ø 70
40
45
50
60
70
50
60
70
XI
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
14,5
10,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Vzdálenost otvorů
Řazení otvorů
90
90
90
90
90
90
40
40
40
40
40
40
54
90 x 2
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
Svislý
Svislý
Svislý
Vodorovný
Svislý
Svislý
Vodorovný / Svislý
Vodorovný / Svislý
Vodorovný / Svislý
Vodorovný / Svislý
Vodorovný / Svislý
Vodorovný / Svislý
Vodorovný
Svislý
Svislý
Svislý
Svislý
Vodorovný
Vodorovný
Vodorovný
Vodorovný
Vodorovný
Svislý
Svislý
Svislý
024-564
024-574
024-584
024-594
Materiál
Číslo
povolení
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Litina
Litina
Litina
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
Kov
00-0505
00-0505
00-0505
00-0510
00-0510
00-0510
00-0508
00-0508
00-0506
00-0506
00-0507
00-0507
00-0509
00-0746
00-1040
00-1040
00-1040
00-1040
00-1040
00-1040
00-1040
00-1040
00-1040
00-1040
00-1040
Pomocná spojení
Vzorek
Pomocná spojení
pro tažná zařízení
AK6
269-818
022-754
310x230x340 mm
galvanizované
Ecofit
269-808
022-654
310x210x280 mm
galvanizované
AK41
269-034
022-704
Pro tažné zařízení s
přírubovým čepem
310x150x390 mm
Zabezpečovací vodič
AK10
269-347
022-724
260x150x310 mm
Zabezpečovací
spojení spouští parkovací
brzdu v případě odpojení
karavanu nebo vozíku
±100cm
Pomocné spojení pro vlek
269-159
vzorkový stojan
pro nosiče kol
022-694
svorka + kovový vodič
Kryt tažného čepu
023-924
269-153
pro AK4/AK6/Ecofit
tažné čepy
vzorkový stojan
pro nosiče kol
Náhradní klíče
Měřič vertikálního zatížení
Kontakt na Helpline
Univerzální nástupní schůdek
026-434
022-374
Měří vertikální
zatížení připojeného vleku
Pro tažné zařízení s 60
mm hranatou částí
rámu tažného zařízení
240 x 420 mm
XII
Příslušenství
Držák zásuvky
Krycí deska pro odnímatelný
tažný systém
022-894
pro Ø 32 mm montáž
svorky
022-914
pro typ AK4-AK6
s vařeným úchytným
mechanismem
022-904
pro Ø 38 mm montáž
svorky
022-884
023-644
pouze pro plastovou
desku
pro typ AK4-AK6 se
šroubovacím úchytným
mechanismem
023-574
024-614
kovový dlouhý
pro typ AK4-AK6 se
šroubovacím úchytným
mechanismem - nový
design
024-184
kovový krátký
023-874
024-194
kovový dlouhý držák
zásuvky
pro typ AK11
026-254 levý
026-274 pravý
026-234
pro typ AK41
+
Kryt tažného čepu
026-244
sklápěcí držák
levý a pravý
022-104
černý plastový
Ecofit
022-124
černý plastový kryt tažného
čepu s logem Bosal
023-774
023-664
černý plastový kryt tažného
čepu s logem Bosal - Oris
024-624
nový design
XIII
Elektroinstalační sady a schémata zapojení
7-pólová
13-pólová DIN
13-pólová Multicon
s vypínáním mlhového světla na
(Jaeger) s vypínáním mlhového
(West) s vypínáním mlhového
vozidle
světla na vozidle
světla na vozidle
020-814
021-018
010-178 / 022-004
bez
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
/
s
funkce
směrové světlo levé
mlhové světlo
kostra
směrové světlo pravé
obrysové světlo pravé
brzdová světla
obrysové světlo levé
barva
žlutá
modrá
bílá
zelená
hnědá
červená
černá
po zapnutí svítí mlhové šedá
světlo
Pin funkce
barva
žlutá
modrá
Pin funkce
1 směrové světlo levé
2 mlhové světlo
barva
žlutá
modrá
1
2
směrové světlo levé
mlhové světlo
2a
mlhové světlo zpět do
lampy vozidla
šedá
2a
mlhové světlo zpět do
lampy vozidla
šedá
3
4
5
6
7
8
kostra
směrové světlo pravé
obrysové světlo pravé
brzdová světla
obrysové světlo levé
couvací světla
bílá
zelená
hnědá
červená
černá
3
4
5
6
7
8
kostra
směrové světlo pravé
obrysové světlo pravé
brzdová světla
obrysové světlo levé
couvací světla
bílá
zelená
hnědá
červená
černá
šedá
9
stálé napájení
9
stálé napájení
modrá
velký kabel
červená
velký kabel
10 dobíjení baterie
bílá
11 volný
12 volný
13 kostra
10 dobíjení baterie
11 volný
12 volný
13 kostra
bílá velký
kabel
Specifické elektroinstalační sady
Bosal vždy doporučuje použití specifických elektroinstalačních sad z důvodu palubní diagnostiky, řídících jednotek a optimálního průřezu kabelů, univerzální elektroinstalační sady jsou často nevhodné.
Možná nutnost aktivace některých funkcí vozidla u originálního dealera, nicméně základní funkce osvětlení vleku
jsou garantovány. Aktivace může být provedena při příští
pravidelné návštěvě servisu a bude zajišťovat správnou
funkci např. parkovacích senzorů a / nebo program stability vleku (T-SP).
Pozor, přívěsy / karavany s LED světly nejsou vždy kompatibilní s typovými elektroinstalačními sadami.
Pro více informací kontaktujte Vaši Bosal helpline.
XIV
zelená
velký kabel
bílá
Schéma zapojení
Zapojení na vleku
adaptér
022-584
přímé
spojení
010-178
022-004
přímé
spojení
020-814
7-pólová plastová
zástrčka
022-454
13-pólová zástrčka
Jaeger (DIN 72.570)
022-454
13-pólová zástrčka
Jaeger (DIN 72.570)
kabelový
adaptér
7 / 13
022-614
(023-394)
13 / 7
022-604
Zapojení na vozidle
7-pólová zásuvka
13-pólová zásuvka
Jaeger
010-178
022-004
7-pólová zásuvka
(022-504)
022-484
13-pólová
zástrčka Feder
přímé
spojení
(Multicontacts)
022-484
13-pólová
zásuvka Feder
021-018
13-pólová
zásuvka West
(Multicontacts)
přímé
spojení
(Multicontacts)
XV
010-178
022-004
7-pólová
Testovací zařízení
Univerzální elektroinstalační sady
Tester elektroinstalačních sad
010-178
7-pólová elektroinstalační sada bez vypínání zadního mlhového světla. Délka vodiče je 190 cm. Zásuvka je předmontovaná. (připojení viz strana XV)
028-804
Tester pro
7-pólové a
13-pólové
elektroinstalační
sady
022-004
7-pólová elektroinstalační sada bez vypínání zadního mlhového světla. Délka vodiče je 190 cm. Zásuvka je předmontovaná. (připojení viz strana XV)
Po dokončení montáže tažného zařízení a elektroinstalační sady je kontrola funkce světel nezbytná. Nový Bosal
testovací box kontroluje správnou funkčnost na všech
moderních vozidlech a vlecích pomocí bezdrátového
7-pólového nebo 13-pólového spojení.
Zařízení je vybaveno nabíjecími bateriemi.
020-814
Pouze pro vozidla s analogovou elektroinstalací
13-pólová univerzální elektroinstalační sada DIN s vypínáním mlhového světla. Délka vodiče je 190 cm. Zásuvka je
předmontovaná. (připojení viz strana XV)
021-018
13-pólová Multicon (Feder) univerzální elektroinstalační
sada s vypínáním mlhového světla. Délka vodiče je 190
cm. Zásuvka je předmontovaná (připojení viz strana XV)
028-754
Tester pro
7-pólové a
13-pólové
zásuvky vozidel
022-718
Smart-Connect 7-pólový s funkcí vypínání PDC a zadního
mlhového světla na vozidle. Předmontovaná zásuvka.
022-788
Smart-Connect 7-pólový s funkcí vypínání PDC. Není
funkce vypínání zadního mlhového světla na vozidle.
Předmontovaná zásuvka.
023-454
022-798
Smart-Connect 7- pólový s funkcí vypínání PDC a zadního mlhového světla na vozidle. Není předmontovaná
zásuvka.
Tester soupravy vodičů pro 7-pólový vozík
023-464
Tester soupravy vodičů pro
13-pólový DIN systém vozíku
022-808
Smart-Connect 13-pólový s funkcí vypínání PDC a zadního mlhového světla na vozidle. Předmontovaná zásuvka.
Can-Bus finder
022-708
Doplňkový modul Smart-Connect pro vozidla se dvěma
zadními mlhovými světly.
029-194
Can-Bus tester
Smart-Sensor
Vozidla nikdy neměla takto vysokou úroveň elektronické složitosti. Poslední vývoj respektuje zavedení tzv.
“síťového řešení”, lépe známého jako Can-Bus. Jako
odpověď na tyto nové požadavky Bosal uvádí SMARTCONNECT. Elektronický modul zajišťuje vysoký výkon
a spolehlivost a díky předmontované zásuvce zkracuje
dobu montáže. Se SMART-CONNECTem, spojením s
vozidlem pomocí univerzálních konektorů, dosáhnete
širšího pokrytí aplikací, rychlejší dostupnosti pro nově
uvedená vozidla na trh a jednoduchého zapojení.
Více informací na www.catalogue.bosal.com
024-608
7-pólová elektroinstalační sada s předmontovanou zásuvkou.
024-644
Doplňková sada kabelů pro 5.
XVI
Zástrčky a zásuvky
Zásuvky
Zástrčky
023-384
022-584
7-pólová plastová
zásuvka odolná stříkající
vodě
7-pólová plastová
zástrčka
022-434
022-594
7-pólová plastová
zásuvka s vypínáním
zadního mlhového světla
odolná stříkající vodě
7 – pólová kovová
zástrčka
Zásuvky adaptéru
023-744
028-684
7-pólová ISO s mikro
spínačem
z 13-pólové zásuvky
DIN do 7-pólové zástrčky
026-314
7 – pólová kovová
zásuvka
022-514
z 13-pólové zásuvky
DIN do 13-pólové
zástrčky Multicon
022-634
ochranná krytka
023-394
ze 7-pólové zásuvky
DIN do 13-pólové
zástrčky DIN
029-884
ochranná krytka
s bočním vstupem
022-504
mini adaptér z 13-pólové
zásuvky DIN do 7-pólové
zástrčky
023-594
ochranná krytka
023-654
rychlý adaptér ze
7-pólové zásuvky do
13-pólové DIN zástrčky
028-844
krytka zásuvky
XVII
Zástrčky a zásuvky
West 13-pólová zástrčka a
zásuvka pro vozíky a karavany
13-pólová zástrčka zásuvky převádějící do DIN
023-604
023-564
13-pólová dlouhá
zásuvka s funkcí
vypínání zadních
mlhových světel na
vozidle, vodotěsná,
šrouby a matice
součástí dodávky
ISO/DIN 1724
13-pólová zásuvka s
mikrospínačem West
systém, ochranné
těsnění, šrouby a
matice obsaženy
023-964
13-pólová krátká zásuvka
s funkcí vypínání
zadních mlhových světel
na vozidle
022-484
ISO/DIN 1724
13-pólová zástrčka
West systém
023-764
13-pólová DIN s
mikrospínačem
Kabelový adaptér
022-604
022-454
z 13-pólové DIN zásuvky
do 7-pólové zástrčky
13-pólová zástrčka
022-614
ze 7-pólové zásuvky do
13-pólové DIN zástrčky
026-904
z 13-pólové West
zástrčky do 13-pólové
DIN zásuvky
XVIII

Podobné dokumenty

PDF popis ke stažení

PDF popis ke stažení způsobem lze navrhovat otáčky jednotlivých členů a to i pro soukolí se dvěma stupni volnosti (diferenciál). Ozubení je možné navrhnout pro zvolené koeficienty bezpečnosti. Návrhový výpočet dále umo...

Více

MITCalc je sada strojírenských, průmyslových a

MITCalc je sada strojírenských, průmyslových a materiálových, srovnávacích a rozhodovacích tabulek včetně systému pro správu vyřešených úkolů. Výpočty jsou navržené jak podle ČSN, tak podle celé řady dalších mezinárodních norem (DIN, EN, BS, AN...

Více

ENAMEL PLUS HRi

ENAMEL PLUS HRi DOPORUČUJEME POUŽÍT SPOLEČNĚ SE SYSTÉMEM PRO CEMENTOVÁNÍ ENACEM HF →→→

Více

Ecophon Akusto - objevte variace stěnových řešení

Ecophon Akusto - objevte variace stěnových řešení Od svého založení před více než 50-ti lety společnost Ecophon šíří povědomí a informace o tom, jak vytvořit zdravé prostředí v interiéru, které by se co nejvíce podobalo přirozenému venkovnímu pros...

Více