Mgr. Benny E. Metz Muńoz

Komentáře

Transkript

Mgr. Benny E. Metz Muńoz
Autor: Cristian Hernández
PŘEDVOLEBNÍ ANALÝZA
PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2012 V
DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE
Mgr. Benny E. Metz Muñoz
Advokát s titulem z univerzity
Universidad del Caribe, MA
z Právního poradenství pro firmy z univerzity Universidad Carlos
III de Madrid. Píše články pro noviny El Caribe. Místopředseda
Juventud Reformista Social Cristiana (2005-2008), poslanecký
kandidát do
Středoaerického parlamentu
Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) pro rok 2010 a od roku 2005,
člen Politické komise strany Partido Reformista Social Cristiano.
PŘEDVOLEBNÍ ANALÝZA PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2012 V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE
A
bychom
mohli
analyzovat
současný volební proces v
Dominikánské republice,
musíme se nevyhnutelně
vrátit do roku 2010, kdy
vstoupila v platnost nová
ústava. V té chvíli byl
vyhlášen
počátek
demokratické
revoluce,
která s sebou přinesla i
nově vytvořené právní
entity, jako je Ústavní soud a Volební soud.
DOMINIKÁNSKÉ
REPUBLICE
Hlavní město: Santo Domingo
Politické zřízení: republika
Počet obyvatel: 10 090 000
( v roce 2009)
Rozloha: 48.442 km²
HDP: 93.095 miliard dolarů
Index lidského rozvoje
(HDI): střední
V rámci třech hlavních politických stran - Partido Revolucionario Dominicano
(PRD), Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a Partido Reformista Social
Cristiano (PRSC) - jakož i uvnitř sil napojených na vládní stranu byla započata
vnitřní hnutí za zaujmutí instituční pozice k danému tématu. Tato nejistota kolem
politické budoucnosti prezidenta nezabránila tomu, aby se objevilo několik
kandidátů, kteří by se za jiných podmínek neobjevili a kteří podmínili svůj postup
tím, zda současný prezident bude kandidovat.
Promítneme-li si scénář příštích prezidentských voleb, připadajících na rok 2012,
můžeme oproti posledním volbám vytušit lehkou změnu ve volebních preferencích.
Na základě profilů možných kandidátů se mnozí analytici domnívají, že
pravděpodobně dojde i ke druhému kolu voleb. To se nestalo od roku 1996.
Oslabení, kterým prošla vláda v minulém roce, nepřítomnost prezidenta
Fernándeze na volebních lístcích a možnost vzniku třetího bloku, to všechno jsou
faktory, které podmínily tuto situaci.
http://caslablog.wordpress.com/
Politické strany mají ze své pozice hlavních aktérů zodpovědnost za udržení
příznivého klimatu pro zprovoznění těchto institucí, zakotvených v dokumentu
Carta Magna. Aby byla zajištěna patřičná legitimita, je nevyhnutelná soutěž
širokých společenských vrstev. Úskalí jsou ale ve všem a první velkou výzvu
představovala otázka, zda se prezident republiky, Leonel Fernández bude moci
znovu ucházet o zvolení, jelikož znovuzvolení nebývalo ústavou výlučně zakázáno.
Tato situace rozpoutala přehršel kritiky možných kroků, které by mohly ohrozit
instituční stabilitu země.
1
PŘEDVOLEBNÍ ANALÝZA PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2012 V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE
Analýza
Poté, co 26. ledna 2010 vstoupila po rozsáhlých debatách v Národním shromáždění
(mezi senátory a poslanci) v platnost nová Ústava Dominikánské republiky, došlo
v zemi k transformaci demokratického systému. Tato ústava je na rozdíl od dvou
předcházejících, z let 1994 a 2002 něčím víc než dočasnou reformou a se svými 277
články mnohem více reflektuje požadavky současné dominikánské společnosti.
Tato nová ústavní etapa vyvolala mezi jednotlivými politickými stranami, právníky,
sektory občanské společnosti a různými zájmovými skupinami diskuze o možnosti
prezidenta republiky Leonela Fernándeze ucházet se o další mandát. Díky tomu, že
nová ústava vešla v platnost až po dvou letech jeho služby státu, došlo k mnoha
zmatkům v interpretaci tohoto problému. Mnohé hlasy proklamovaly právo
propůjčené hlavě státu, navrhovaly postupy, které by měly být uplatněny a
poukazovaly na nemožnost zpětného uplatňování zákonů.
Tato nejistá situace se vyjasnila ihned poté, co se prezident obrátil k národu se
svým prohlášením, že se rozhodl vzdát kandidatury ve volbách v roce 2012.
Prohlásil: „[Rozhodl jsem se] odstoupit dobrovolně a spontánně, s obětavým
postojem od nové kandidatury na prezidentský post“.1
Politické panorama v Dominikánské republice vstoupilo do fáze nového vyvažování
sympatií, jak dokazují hlavní průzkumy veřejného mínění jako například Gallup2
(uskutečněna v období od 15. do 19. února 2011) a Penn, Schoen & Berland3 (28.
dubna až 3. května 2011), na jejichž základě jen možné přistoupit k analýze
vnitřních procesů a možných scénářů.
strana
-
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
Tato strana je nejstarší v dominikánském politickém systému.
Byla založena v roce 1939 z exilu na Kubě v době diktatury
Rafaela Leónidase Trujilla Moliny. Strana má sociálně
demokratické tendence a v posledních prezidentských volbách
v roce 2008 skončila na druhém místě se 40.48%5 všeobecných
hlasů. V roce 2010 získali ve volbách v polovině mandátu
1
Deník Listín Diario, 9. dubna 2011
2http://www.hoy.com.do/el-pais/2011/2/23/363695/Encuesta-Gallup-Hipolitotiene-un-526-y-
Miguelun-417
3http://www.noticiassin.com/2011/05/hipolito-mejia-ganaria-elecciones-de-2012-segun-pennschoen-berlandgrupo-sinantena-latina/
4
http://www.prd.org.do/
5
Webová stránka Junta Central Electoral, www.jce.com.do
http://caslablog.wordpress.com/
Revoluční dominikánská
DOMINICANO4 (PRD)
2
PŘEDVOLEBNÍ ANALÝZA PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2012 V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE
(midterm elections) na úrovni kongresu 47.53%6 a na komunální úrovni 45.45%7
hlasů. Tento nárůst zaznamenaný v obou volbách prokazuje nárůst preferencí
skoro o 8%. Přesto však byly tyto volby chápány pro stranu jako neúspěch, jelikož
z nich pro ni nevzešel žádný ze 32 senátorů dominikánské horní komory. Tento
výsledek sebou nese nelehkou situaci pro vedení strany a navíc byl interpretován
jako drtivá porážka, která dopadla na hlavu předsedy strany Miguela Vargase. K
tomu se navíc přidala i vleklá krize související s výběrem vedení strany a kandidátů
k volbám, kteří byli údajně úmyslně dosazeni.

Kandidatura PRD na prezidentský post
Aby strana získala zpět ztracené pozice a utlumila povolební atmosféru, nejvyšší
vedení započalo proces výběru prezidentských kandidátů o něco dříve než ostatní
politické strany tím, že vytvořila ustavující komise za účasti všech sektorů. Jakmile
byla ustanovena tato vnitřní úmluva, započaly prezentace kandidátů z různých
generací, mezi nimiž vynikají zejména předseda strany Miguela Vargase, bývalého
prezidenta republiky Hipólita Mejía, Luise Abinadera a Guida Gómeze Mazary.
Z těchto čtyř nakonec zůstali Miguel Vargas a Hipólito Mejía, který získal podporu
odstoupivších kandidátů.
Vnitřní úmluva PRD byla uzavřena 6. března 2011 v demokratických podmínkách a
za hojné účasti. Tento proces byl oceněn mnoha složkami společnosti. Téměř
okamžitě se dospělo k výsledku a za vítěze byl označen bývalý prezident Mejía.
Zároveň se však objevila celá řada námitek proti nedostatečné transparentnosti a
proti vměšování se ostatních politických stran. Po nějakém čase došlo k dohodě a
kandidát byl oficiálně vyhlášen, čímž skončila tato etapa kampaně.
Tato strana byla vytvořena profesorem Juanem Boschem, který
v roce 1973 opustil řady PRD z důvodů neshod s vedením strany
v období po vojenském puči v zemi.
Zakladatel nikdy
prostřednictvím strany nedosáhl na žádný reálný post ve vedení
země. V poslední etapě jeho života přišla do strany nová generace
v čele s Leonelem Fernándezem, který díky podpoře Joaquína
Balaguera poprvé zasedl ve vládě. Momentálně zastává svůj třetí
prezidentský mandát.
Jak bylo uvedeno, tato strana prošla obdobími nejistoty a tlaků, kdy čekala na
stanovisko prezidenta republiky, jehož nutily ke kandidatuře na další mandát
sektory, s jejichž podporou tradičně počítal. Prezident to ale odmítl a raději se stal
6
7
Webová stránka Junta Central Electoral, www.jce.com.do
Webová stránka Junta Central Electoral, www.jce.com.do
http://caslablog.wordpress.com/
Dominikánská strana osvobození - PARTIDO DE LA LIBERACION
DOMINICANA (PLD)
3
PŘEDVOLEBNÍ ANALÝZA PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2012 V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE
arbitrem tohoto procesu. Toto rozhodnutí bylo založeno na průzkumech mínění,
které vykazovaly percentuálně dobrou podporu kandidatury, ale zároveň značnou
nechuť k použitým metodám. Také podnikatelský sektor8 a církev9 vyjádřily jasně
svůj názor.
Když se uzavřela cesta ke znovuzvolení, zahájili spolupracovníci prezidenta
Fernándeze sérii kroků k představení první dámy země, paní Margarity Cedeño de
Fernández, coby náhradní kandidátky, podobně jako tomu bylo v Argentině
v případě manželů Kirschner10. Tento krok se opíral o příznivé výsledky
z průzkumů veřejného mínění z posledních dvou let. Proto byla její předběžná
kandidatura schválena většinou strany, současně s předkandidáty Danilem
Medinou, José Tomásem Pérezem, zástupcem prezidenta republiky Rafaelem
Albuquerquem, Franciscem Domínguezem Britem, Rhadamesem Segurou a
Franklinem Almeydou. Vyskytla se domněnka, že by neutralita prezidenta mohla
být ohrožena a případná prohra jeho manželky by mohla oslabit jeho vedení země,
a proto byla její kandidatura nakonec stažena.
Interní primární volby
Bez účasti prezidentského páru v interních volbách ztratila pro členy strany celá
soutěž přitažlivost i tím, že se přikročilo k vytvoření skupiny „neutrálních“, do níž
spadají v první řadě zákonodárci a příslušníci vlády, povětšině spolupracovníci
prezidenta. Jak se postupně blížil den úmluvy, získával Danilo Medina postupně
stále větší podporu od sektorů, které předtím stály proti němu, jelikož v minulosti
v interních volbách stál proti Leonelu Fernándezovi. Tato situace vyvolala oddálení
obou sektorů a snahu lídrů PLD o znovusblížení, aby se zabránilo komplikacím
v přístupu k moci. Z tohoto boje se stáhli zástupce prezidenta republiky Rafael
Alburquerque a Franklin Almeyda Rancier a zůstali tak čtyři kandidáti. Interní
volby se uskutečnily 26. června a z reprezentantů strany v nich zvítězil Danilo
Medina s drtivou většinou 80% všech hlasů. PLD teď čelí velké výzvě udržet se ve
vládě, což stranu zavazuje k obnovení spojenectví se stranami tzv. Pokrokového
bloku (Bloque Progresista) 11.
http://www.panoramadiario.com/index.php?id=articulo&tx_ttnews%5Btt_news%5D=44945&cH
http://www.listin.com.do/la-republica/2010/10/17/162909/El-Cardenal-se-opone-a-realizar-referendo-par
10
Termínem Kirschnerizmus je v Argentině označován politický proud, který vznikl v Argentině v roce
2003 sloučením základních politických postulátů ztvárněných za vlády prezidenta Néstora Kirschnera(20032007) a jeho ženy, prezidentky Kristiny Fernández de Kirschner (2007 - současnost). Je založený na
peronovské tradici středo levicové orientace.
8
9
11
http://www.pld.org.do/07-noticias/a.htm
http://caslablog.wordpress.com/

4
PŘEDVOLEBNÍ ANALÝZA PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2012 V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE
Reformní strana sociálně-křesťanská PARTIDO REFORMISTA SOCIAL
CRISTIANO (PRSC)
Konzervativní strana založená doktorem Joaquínem Balaguerem
prošla v posledních letech nejednou těžkou chvilkou vnitřní
rozpolcenosti. V posledních dvou prezidentských volbách se
zúčastnila bez většího počtu předáků. Tato situace zapříčinila
citelný pokles zájmu dominikánských voličů, a v prezidentských
volbách v roce 2008 ztratila PRSC pozici majoritní strany ve
smyslu článku 50, paragraf II, oddíl I volebního zákona 257-97,
jelikož získala méně než 5% hlasů. Ztracenou pozici se straně
podařilo znovu získat v minulých komunálních a parlamentních
volbách, díky návratu velké části jejích politických příznivců. Posledního volebního
procesu se strana zúčastnila ve spojenectví s PLD (Partido de la Liberación
Dominicana) a získala zhruba 8% hlasů.
Jakmile volby skončily, nastalo dynamické období rekonstrukce stranických
organizmů po celé zemi a nástup komunálních vedení, která nebyla přes deset let
obnovena nebo v některých případech vůbec neexistovala.

Interní proces
Aby se předešlo konfliktním situacím známým z dřívějška, byla pro výběr kandidáta
za PRSC zvolena metoda zasedání delegátů, které se uskutečnilo 1. července 2011.
Tváří v tvář tomuto procesu navázali reformisté za účelem vytvoření třetího pólu či
jakési alternativní síly kontakty s nově se objevujícími stranami. PRSC oslavila
nedávno 45 let od nástupu k moci za účasti strany Národní pokroková síla (Fuerza
Nacional Progresista - FNP). Tato strana je spojencem vlády a zastupuje ji Marino
Vinicio Castillo. Prezidentským kandidátem strany je syn předsedy, poslanec
Pelegrín Castillo. Toto sblížení stran je dáno tím, že obě strany znovu potvrdily svůj
záměr jít do voleb samy a také odchodem FNP z tzv. Pokrokového bloku (Bloque
Progresista), i když stále zůstávají napojeny na vládu.
http://caslablog.wordpress.com/
Stejným způsobem se i organizmy národní správy vrátili ke své ztracené
institucionalitě a započaly pravidelná jednání s cílem postavit se čelem
k prezidentským volbám. To motivovalo i větší skupinu vůdčích postav k tomu, aby
vyjádřily své záměry soutěžit o prezidentskou kandidaturu za tuto stranu.
K dnešnímu dni za stranu kandidují Amable Aristy, Víctor (Ito) Bisono, Ricardo
Espaillat, Osiris de León, Frank Martínez a - i když to zatím otevřeně neprohlásilexistují hnutí, která podporují kandidaturu předsedy strany Carlose Moralese
Troncosa, kancléře republiky a spojence prezidenta Fernándeze.
5
PŘEDVOLEBNÍ ANALÝZA PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2012 V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE
Pro stranu „červeného kohouta“ (“gallo colorao”), jak je lidově nazývána, bude
velkou výzvou snaha o získání dostatku hlasů tichých mas, které představovaly její
hlavní oporu po 22 let její vlády.12
NOVĚ VZNIKLÉ STRANY A POLITICKÁ HNUTÍ
Dominikánská republika byla od doby zavedení demokracie v zemi
charakterizována volební převahou dvou nebo tří politických stran, které se
v průběhu let mezi sebou střídaly a nenechávaly příliš mnoho prostoru pro to, aby
se dostalo dotatečné podpory novým, netradičním adeptům. V posledních letech se
nicméně objevily nové koalice a politická hnutí, která si – zatím bez valného
úspěchu - kladou za cíl hledat nové možnosti. Nejstarší z těchto tzv. „Minoritních
stran“ (Partidos Minoristas), se povětšině udržují na politickém spektru pomocí
příhodných aliancí se třemi největšími stranami politického systému, díky kterým
neztrácí svůj právní statut.
Pro příští volební kampaň, jak vyplývá z příkladu posledních voleb, se předpokládá
minimální počet pěti prezidentských kandidátů a zhruba pětadvaceti politických
stran registrovaných do Centrální volební rady (Junta Central Electoral - JCE).
Mezi již zmíněnými kandidáty jsou bývalý prezident země Hipólito Mejía za PRD,
Guillermo Moreno za Alianza País, Julián Serulle za Frente Amplio. Seznam voličů
pro rok 2012 čítá 6 36760013 osob zaregistrovaných do května 2011 ve 14 063
volebních okrscích.
Na závěr této analýzy předvolební situace v Dominikánské republice musíme
konstatovat, že v otázce toho, co se může odehrát v květnu 2012 s politickým
panoramatem země, není dosud jasno. Na prvním místě je třeba brát v potaz, že
strany PLD a PRD získaly v předešlých volbách velmi podobné výsledky a na
druhém, že podle posledních průzkumů mínění roste obliba druhé zmíněné strany.
Tyto průzkumy také ukázaly, že absence prezidenta Leonela Fernándeze ve volbách
značně snižuje volební preference vládní straně a mnoho politických analytiků
předestírá nevyhnutelnost druhého kola prezidentských voleb, což je situace, která
v zemi nenastala od roku 1996.
I když některé kandidatury ještě nenabyly oficiální podoby, v zemi vládne tradice
volení podle politických stran, a i když pochopitelně nelze předem vyloučit výskyt
volebních fenoménů, neočekává se žádná výrazná odchylka v záměrech voličů.
12
http://www.prsc.com.do/site/
13
Webové stránky Centrální volební rady (Junta Central Electoral), jce.com.do
http://caslablog.wordpress.com/
Závěr
6
PŘEDVOLEBNÍ ANALÝZA PREZIDENTSKÝCH VOLEB 2012 V DOMINIKÁNSKÉ REPUBLICE
Odborná revize: Adriana Dergam
http://caslablog.wordpress.com/
Překlad: Dita Grubnerová
7

Podobné dokumenty

Evanjelista Reinhard Bonnke – biblické zhodnotenie

Evanjelista Reinhard Bonnke – biblické zhodnotenie zvykne hovoriť, že tam došlo k vyliatiu Ducha, novým Letniciam, prebudeniu, obnoveniu stratených duchovných darov, pokrsteniu Duchom s následným hovorením v jazykoch, atď. Počiatočné udalosti z rok...

Více

Thalía a cover verze - thalia

Thalía a cover verze - thalia Protože další měsíc byly Vánoce, tak jsem si ho přála od partnera po stromečkem. Myslela jsem, že je dost času na to, aby mi ho Ježíšek do Štědrého dne doručil. Proto jsem ze dne na den přestala po...

Více

openMagazin 09/2012

openMagazin 09/2012 vidět, že výsledný rozměr obrazu bude 000 Hz pro dosažení kompatibility audia 720 × 576 pixelů (při definovaném po- s formátem DVD. měru stran 4:3). V  příkladu však byl nejprve přidán filtr změny ...

Více

Číslo 96 - farnost Praha

Číslo 96 - farnost Praha v hodinách náboženství. Dětem přeji, aby v sobě dar Kristovy lásky nenechaly zapadnout. Při prvním svatém přijímání dětí moje myšlenky vždycky zalétnou k některým, už dospělým, kteří přišli s žádos...

Více

listy z aura - Aura-Pont

listy z aura - Aura-Pont cynismus je pověstný, ale ona má své kouzlo. Zdá se, že ve svých padesáti letech má před sebou závratnou kariéru. Místo toho sledujeme její velkolepý pád. Žena-workoholik, které se nejprve rozpadno...

Více

Investičním klimatu DR ve formátu PDF.

Investičním klimatu DR ve formátu PDF. moc soudní Nejvyšší soud, 9 odvolacích soudů, 30 soudců první instance Volební systém: platí všeobecné hlasovací právo pro všechny občany starší 18ti let, členové Národního kongresu jsou voleni na ...

Více

Thalía radí, jak se udržet v kondici

Thalía radí, jak se udržet v kondici Některé zdroje uvádí, že další studentskou láskou Thalíe byl druhý ze členů skupiny Timbiriche. Erik měl románek skoro se všemi členkami skupiny.

Více

BioSan ceník 2016

BioSan ceník 2016 bottom) (e.g. 10 ml tubes) B18-12, Block with 18 sockets for 12 mm diameter 75 mm high round bottom tubes B23-1.5, Block with 23 sockets for 1.5 ml microtest tubes B2-50, Block with 2 sockets of 50...

Více