Maturitní plesy – nabídka služeb (CZ) (PDF - 1.04

Komentáře

Transkript

Maturitní plesy – nabídka služeb (CZ) (PDF - 1.04
slovanský
dům
Sál – Maturitní ples
Slovanský dům je ideálním prostorem pro pořádání plesů a slavnostních
společenských akcí již po dlouhá desetiletí. Kapacita sálů v plesovém
uspořádání dosahuje až 1 000 osob, přičemž více než polovině z nich je
umožněno sedět u stolů s přímým výhledem na parket.
www.sd-events.cz
slovanský dům
Sál – Maturitní ples
Maturitní plesy se službami na míru
Slovanský dům ve spolupráci s Taneční školou Vavruška pro Vás připravil
nabídku, která přináší přesně to, co v Praze doposud chybělo. Nabízíme
možnost uspořádat ples v krásných, reprezentativních a tradičních
sálech v centru města s kvalitním zajištěním Vámi vybraných služeb.
To vše za ceny, které Vás příjemně překvapí.
Slovanský dům je ideálním prostorem pro pořádání plesů
a slavnostních společenských akcí již po dlouhá desetiletí. Kapacita
sálů v plesovém uspořádání dosahuje až 1 000 osob, přičemž více než
polovině z nich je umožněno sedět u stolů s přímým výhledem na parket.
Rodiče, učitelé i další hosté si tak ples užijí stejně dobře jako maturanti,
pro které je tento nově zrenovovaný sál s osvětlením a ozvučením
špičkovou audiovizuální technikou, používanou na koncertech těch
nejznámějších zahraničních hvězd. Nechybí zde ani moderní bar
s širokým sortimentem od nealko nápojů, přes skvělá vína, lahodné
točené pivo, po míchané koktejly a destiláty všech značek.
6 důvodů, proč uspořádat ples právě ve Slovanském domě:
1. Krásný secesní sál s geniem loci – za první republiky jezdila
3. Široká variabilita uspořádání sálu s cílem vytvořit originální
do Slovanského domu za tancem celá Praha. Ideální poloha
a nezaměnitelný ples. Na přání lze volit kulaté i obdélníkové stoly, měnit
Slovanského domu v centru města, v ulici Na Příkopě, přímo na
jejich rozmístění, velikost pódia, parketu či propojení s Malým sálem.
metru B (Nám. Republiky), poblíž stanic A i C.
2. Profesionální produkční servis s mottem:
„Všechno, o co se nechcete starat, vyřešíme za Vás. Všechno,
co si chcete udělat po svém, Vám umožníme.“ Nemusíte se
4. Využití dvou sálů v jednom patře – Velký sál je vhodný pro plesový
program, Malý sál pak pro diskotéku nebo doprovodný program.
5. Bar s širokým sortimentem, rychlou obsluhou a především cenami,
které si studenti mohou dovolit.
tak zabývat povoleními, hlášeními a smlouvami, ale můžete si
6. Maturitní ples u nás můžete uspořádat již od 100 000,- Kč.
vybrat to, na čem Vám záleží, tedy kapelu, moderátora apod.
Nabídneme Vám variantu na míru dle Vašich preferencí
Nebudeme Vám nutit nevyhovující „balíčky“ služeb, o které
a finančních představ. Cena pronájmu a služeb je za celý ples až
nestojíte.
do rána. Nemusíte vybírat další místo pro afterparty.
www.sd-events.cz | pronájem: CBRE s.r.o., +420 702 094 666, [email protected]
slovanský dům
Sál – Maturitní ples
Co všechno pro Vás můžeme udělat a zařídit
1. Pronájem Velkého sálu s galerií
Zajistíme pro Vás všechny smluvní záležitosti týkající se pronájmu
e. Zajištění baru s obsluhou
sálu a postaráme se o komunikaci s pronajímatelem. Vše řešíte
Na galerii postavíme bar s obsluhou, která bez front a dlouhého
přes jednu kontaktní osobu, která se stará o celý průběh Vašeho
čekání zvládne obsloužit předpokládaný počet návštěvníků
maturitního plesu.
akce. Součástí baru je i výčep, sortiment prodávaných nápojů
a pokrmů jsme schopni přizpůsobit po domluvě s pořadateli
2. Vybavení sálu
plesu.
a. Stoly a židle pro sezení hostů
Podle požadované kapacity plesu (celkový počet návštěvníků,
z toho k sezení / ke stání) Vám připravíme optimální variantu
3. Technické zajištění akce
a. Ozvučení sálu
uspořádání stolů a židlí v sále tak, aby se všichni držitelé
Ozvučení sálu je realizováno výkonnou aparaturou „line array“
vstupenek k sezení mohli pohodlně posadit a nerušeně
značky QSC, která podpoří perfektní srozumitelnost mluveného
vychutnat celý program. Na parketě přitom zůstane dostatek
slova a kvalitní poslech hudby. Součástí je CD přehrávač/vstup
místa pro nástup maturantů, stužkování, tanec a zábavu.
na MP3 přehrávače pro předtančení a další hudbu k programu
Na základě vybrané varianty uspořádání sálu zajistíme stoly
a mikrofony pro moderátory. V případě objednání orchestru
a židle v dohodnutém množství. Rozestavění mobiliáře po sále
naším prostřednictvím zajistíme také profesionální ozvučení
dle plánku a dekorace stolů ubrusy je samozřejmostí.
všech hudebních těles, které na plese vystoupí.
b. Pódium pro orchestr a účinkující
b. Osvětlení sálu
Obstaráme dovoz a instalaci pódia pro účinkující (orchestr,
Osvětlení sálu probíhá scénickými světly s inteligentním
moderátory). Standardně doporučujeme pódium o velikosti
ovládáním (LED pary / moving head, moving wash, follow
4 × 12 metrů a výšce 80 cm. Součástí pódia je i výkryt jeho
spoty, nasvícení pódia). Jsme si vědomi, že právě osvětlení
zadní strany pro vytvoření zákulisí.
hraje velkou roli na dojmu z celého plesu, a proto Vám
c. Šatna pro maturanty a účinkující
přichystáme tu správnou slavnostní atmosféru pro nástup
Zázemí sálu vybavíme stoly, židlemi, věšáky a štendry pro
a stužkování maturantů stejně jako intimní atmosféru vhodnou
odkládání věcí účinkujících (kapely, maturantů, předtančení
pro tanec a volnou zábavu.
a dalších).
d. Šatna pro odkládání kabátů pro veřejnost
c. Pořadatelská služba včetně ochranky, lékařského a hasičského dozoru
Námi zajištěná pořadatelská služba se postará o vstup
U vstupu do sálu přichystáme šatnu s obsluhou. Tedy
hostů (kontrolu vstupenek příchozím a vydávání / kontrolu
šatní věšáky pro odkládání kabátů, šatní pult, čísla
vrácenek) během akce. Součástí je i ochranka, která bude
a jejich obsluhu. Během akce přejímáme odpovědnost za
dbát na řádný a bezproblémový průběh akce, především pak
všechny uložené věci. Obsluha šatny je standardně pro
zdraví a bezpečnost návštěvníků. Chybět nesmí ani ze zákona
návštěvníky plesu zpoplatněna částkou 10 Kč za 1 věšák.
vyžadovaný požární a lékařský dozor při akci.
www.sd-events.cz | pronájem: CBRE s.r.o., +420 702 094 666, [email protected]
slovanský dům
Sál – Maturitní ples
Co všechno pro Vás můžeme udělat a zařídit
d. Vyřízení správních poplatků OSA + Intergram
d. DJ
Vyřídíme za Vás ohlášení a platbu zákonných poplatků
Pokud si kromě živé hudební produkce maturitní třída přeje
Ochrannému svazu autorskému (OSA) a společnosti Intergram,
i diskotéku, zajistíme Vám DJ s širokým repertoárem hudby,
který zastupuje interprety hudby (pokud bude součástí plesu
která se bude líbit jak rodičům, tak maturantům. Na přání též
i reprodukovaná hudba – například diskotéka).
DJ z pražských rádií.
e. Ticketing
Na základě dohodnuté kapacity plesu a plánku míst k sezení
pro Vás zajistíme tisk a číslování vstupenek včetně ochranných
5. Další služby
a. Foto a video z průběhu plesu
prvků zabraňujících jejich zneužití. Na místě podle plánku
Zajistíme Vám služby profesionálního fotografa a video studia,
očíslujeme stoly a rozmístíme informativní tabule s plánem
jejich práce budou tou nejlepší a nejvěrnější vzpomínkou na
stolů tak, aby po příchodu každý bez problému našel své místo
Váš maturitní ples.
k sezení.
b. Foto stánek s tiskem fotografií na místě
Velký hit všech společenských akcí jsou v současnosti
4. Program plesu
a. Orchestr
fotostánky, kde si mohou návštěvníci plesu udělat momentku
se svými přáteli a na místě si ji vytisknout a odnést domů.
Zajistíme pro Vás orchestr, který bude nejlépe odpovídat Vašim
Spolupracujeme s firmou Smilebox (číslo jedna na trhu), ale
představám o hudbě, která má na plese znít. Spolupracujeme
jsme schopni Vám zajistit i levnější varianty fotek „na místě“.
se všemi předními českými hudebními skupinami od velkých
c. Šerpy / stužky, skleničky, červený koberec…
orchestrů (např. Golden Big Band Praha), přes menší taneční
Obstaráme za Vás potisk stužek či šerp pro maturanty, skleničky
kapely (např. Lucky-band) po alternativní hudební tělesa.
na sekt s nápisy, červený koberec na „stužkování“ maturantů
Obstaráme také kompletní technickou produkci orchestru.
a celou řadu dalších služeb, které s maturitním plesem souvisejí.
b. Moderátor
V naší nabídce nechybí moderátor, moderátorka či dvojice
spíkrů, kteří příjemně provedou hosty celým večerem. Můžete
si vybrat od osobností z rádií a televizí přes naše taneční
mistry po spíkry, kteří se specializují právě na maturitní plesy.
c. Předtančení
Lektoři z taneční školy Vavruška jsou připraveni pomoci
jednak s nácvikem vlastního předtančení maturantů a jejich
slavnostního nástupu, ale i se zajištěním a zprostředkováním
taneční show jakéhokoliv tanečního stylu od klasických
standardních a latinskoamerických tanců přes akrobatický
RnR, hip hop, break dance a další.
www.sd-events.cz | pronájem: CBRE s.r.o., +420 702 094 666, [email protected]
slovanský dům
Sál – Maturitní ples
Příklad rámcové cenové nabídky pro 500 osob
vybrané služby
cena
1+2+3
1+2+3+4
1+2+3+4+5
205 700,- Kč
254 100,- Kč
278 300,- Kč
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Uvedené ceny jsou orientační, přesná kalkulace bude provedena na základě schůzky s pořadatelem akce
a upřesněním požadavků.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat a přijít se do Slovanského domu podívat.
Spolu s ukázkou prostor projednáme Vaše představy a následně připravíme detailní nabídku včetně přesné cenové kalkulace.
Velký sál s galerií
Tento unikátní prostor s charakteristickou architekturou a výjimečnou
historickou atmosférou je ideálním místem pro konání galavečeří,
slavnostních ceremoniálů, recepcí, koncertů, konferencí, kongresů,
módních přehlídek, výstav, plesů, svateb, párty atd.
Rozměry sálu:
657 m² plocha velkého sálu
475 m² plocha galerie
314 m² foyer
Malý sál
Malý sál je vhodný pro konání společenských a vzdělávacích akcí
komorního charakteru, divadelní představení, firemní školení,
zasedání, valné hromady, rauty, atd. Je možné propojení prostor
Velkého a Malého sálu.
Rozměry sálu:
158 m² plocha malého sálu
89 m² plocha galerie
www.sd-events.cz | pronájem: CBRE s.r.o., +420 702 094 666, [email protected]

Podobné dokumenty