leták Průvodce při toulkách Podkrkonoším

Komentáře

Transkript

leták Průvodce při toulkách Podkrkonoším
Průvodce
A guide for
při toulkách your travels
Podkrkonoším through the
Podkrkonoší
region
REGION PLNÝ
PŘEKVAPENÍ
THE REGION
FULL OF
SURPRISES
Jak název napovídá, Podkrkonoší se
rozprostírá v jižním podhůří Krkonoš.
Dominantou celého území je vrchol Zvičina.
Oblast na západě sousedí s Českým rájem,
na jihu přechází do rovinaté Polabské
nížiny. Zvlněná krajina, mrazivá údolí,
prosluněné stráně, jiskřivé prameny, zurčící
říčky, rybníky, množství památek a míst
opředených starodávnými pověstmi přináší
(ne)tradiční ochutnávku historie i místních
specialit. Podkrkonoší je regionem
klimaticky příznivým, což věděli už naši
prapředci při dávném osídlení krajiny
a při pěstování ovoce na jižních svazích
hřebenů Chlumů, na kterých se hospodaří
dodnes. Hřbet Chlumů je také odedávna
zdrojem kvalitního pískovce, který
ve spojení s umem místních kameníků
a sochařů vtiskl neopakovatelnou tvář
zdejší krajině v podobě množství sakrálních
staveb a drobných architektonických
památek. Podkrkonošský pískovec nalezl
uplatnění v celé ČR, byl například použit
i na dostavbu chrámu sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, opravu stavby Karlova mostu,
Národního divadla i chrámu sv. Barbory
v Kutné Hoře. Podkrkonoší je protkáno
hustou sítí značených cyklistických stezek
i pěších tras. Celá oblast je spojena páteřní
stezkou Cesta kamene. Prožití atmosféry
zdejší krajiny na naučných stezkách a při
tradičních slavnostech na vlastní kůži se
vám osobitě vryje nadlouho do paměti.
Rozmanitá krajina nabízí široké vyžití
nejen pro aktivní sportovce (i pro jejich
následnou relaxaci), ale i pro rodiny
s dětmi, zkrátka každý si tu najde to své.
The name Podkrkonoší means „the foothills
of the Krkonoše” in Czech (the English
equivalent of Krkonoše is Giant Mountains),
since the region is located on the southern
foothills of the Krkonoše mountains.
The dominant of the whole region is
the Zvičina hill. The region borders on
the Bohemian Paradise in the west and
passes into the flat Labe Lowlands in the
south. Wavy landscape, chilly valleys,
sunny slopes, sparkling springs, gurgling
streams, ponds, a lot of sights and
places surrounded by myth offer a (not
so) traditional taste of history as well as
local specialities. Podkrkonoší is a region
with a very favourable climate, which is
why our ancestors settled here and grew
fruit trees on the southern slopes of the
Chlumy hills – these are grown here to this
day. Since ages, the ridge of the Chlumy
hills has been a source of high-quality
sandstone which, combined with the skills
of local stonemasons and sculptors, has
given unique scenery to this area, which
is marked by numerous religious buildings
and small architectural landmarks. The
sandstone from the Podkrkonoší region
has been used in whole country, i.e. for
the completion of St Vitus cathedral, the
restoration works on the Charles Bridge
and the National Theatre in Prague or the
Gothic St Barbara cathedral in Kutná Hora.
There is a dense network of bikeways and
footpaths available in the region. The main
of them is Cesta kamene (Stone Way).
Experiencing the feel of local landscape
through the educational trails and
traditional festivities will most definitely
hold a special place in your vacation
memories. The diverse landscape offers
a broad range of activities (and also the
necessary recovery facilities) not only for
athlete enthusiasts, but also for families
with children. In short, nobody will lack fun
here.
Či
Čermná
Kozinec
Ohnišťany
181
a
rk
vo
Í
!
181
"

Í
"

Hněvčeves
4292
4293
Dohalice
4293
"

s tř
ice
Sadová
"

"
tví
vs
Kr
a
se
m
Le
NS
Ha rtský
potok
4270
Lhota
%
309
Í
!
!
Želkovice
Svíb
Máslojedy
0
332
Í Hořiněves
!
!
Í
" !

!
4252
"

Muzeum V. Hanky
320
Hořiněvská
bažantnice
0 Hořiněveské
lípy
Í
!
!
SEMONICE
2 (24)
Í
!
!
Račice nad
Trotinou
JEZBINY
Neznášov
RODOV
Sebuč
Dolany
Hořenice
Čáslavky
Jaroměřský r.
%%
"

Úp a
Zvole
Í
!
!
Í
!
!
"

%%
Metu
2 (24)
Železniční výtopna
Habřina
anka
íř
Hu st
4270
Benátky
0
Krabčice
!
!
2 (24)
CIHELNY
Městské muzeum
DOLNÍ
DOLCE
Libiny
Rožnov
Vražba
ň ka
Í
Zaloňov
JAROMĚŘ
Lázně
Velichovky
4252
4117
Běluň
Horní
Dolce
Mlýn Podhrad
Vrchovnice
Heřmanice
Vestec
Rtyně
Jordán
Rotemberk
Střeziměřice
Bělu
Í
!
!
Lužany
Žíželeves
4140
Í
!
!
"

By
ka
Mžany %%
Stračovská
Lhota
Hustířany
in
4271
Í
!
!
Í
!
!
Í
!
!
Í
!
!
Slotov
4116
n
4098
4117
České farmaceutické muzeum
Brod
dá
Malá Bukovina
Horní
Vlčkovice
Kuks
Í
Í!
" !!

Velichovky
"

4292
Dub
Tro
t
2 (24)
golfový
resort Nová
Amerika
Jo
r
4116, 4252
Chotěborky
4116
Jeřičky
Litíč
Vlčkovice v
Podkrkonoší
Í
!
!
Hospital Kuks
"
Í Cerekvice
!
!
nad Bystřicí
Dolní
Černůtky
Sovětice
Í
!
!
Čenice
Třebovětice
Horní
Černůtky
.
Pšánky
"
"
Velkovřešťovský r.
s
Í
!
!
Í
!
!
4085, 4271
Vřešťovská
bažantnice
4117
Bokouš
4098
Nouzov
4085
Kopaniny
Kašov
Farní cyklookruh
Brzice
4097
Stanovice
"
4140
Klenice
4357
álo
"
4085
Í
!
!
ina
Podoliby
Skála
Vilantice
Sedlec
t
Tr o
rka
291
Petrovice
vo
0
Křičov
%%
Velký
Vřešťov
Í
!
!
%%
4293
Petrovičky Stračov
4293
Ja
4290
Pískovka
0
Červeněves
Bříšťany
Akvadukt
294
Smidary
Janovice
Podhájská
Vysoká
MyštěvesKanice
na
Í stezky
naučné
!
!
značené
turistické trasy
4287
"

d li
"
*)
ÍC i
!
!
Loučná
Hora
s
Queen's
Park Golf
Club Myštěves
4271
Galerie v přírodě
Mohyly
Nad Blatinou
ýp
Í
!
!
cyklistické trasy
dopravní značení
Smidarská
Kazatelna
4357
"
Ja
4287
Í
!
!
4322 4088
Lhota
pásové značení
4117 4132
4288
Sukorady
Myštěves
4284
Vinary
4292
Kouty
Šaplava
Domov
sv. Josefa
NS Kuks - Betlém
4085
Harcov
Kladruby
4097
4087
Křížová cesta
Hvězda
Běluň
Vyhnánov
S t a rá
"

Í
!
!
M etuj
JOSEFOV
Rychnovek
je
Me tu
je
Hrobičany
Chotělice
autokemp, kemp
informační centrum
Podlesí
4290
4143
ick
rozhledna
Temnik
Boháňka
"

Třebnouševes
Rašín
Ostrov
%%Í
Milovice
!
!
u Hořic
šn
%å
4287
Jeřice
Í
!
!
%%
Ba
jiná zajímavost
na
"
li
C id
"
Sběř přírodní zajímavost
4140
Bašnice
!
golf
!
4085
Votuz
Vinice
Dubenec
Í
!
!
Proruby
Žďár
Í
!
!
Záborov
Lhotka
4322
Ferdinandov
Braunův betlém
Hřibojedy
Komárov
Í
!
Í
!
!
Rýcholka
"

4097
Í
!
!
4085, 4252
Libotov
4117
Kohoutov
Choustníkovo
Hradiště
e
pŽIREČ
4133
Rabiš
4087
e
STARÝ
PLES
Dolní Ples
t. Vodní První
Ples
vojenskohistorické
Í
!
!
muzeum
be
Í
!
!
ÍVelešice
"

Dobrovodský r.
ŽIR
E
POD CKÁ
S TR
ÁŇ
ničn íc
ů
h kam en
Rasošky
La
potok
li n a
C id
s
CHVALINA
Í
!
!
Lanžov
4131
SVATOGOTHARDSKÁ
Chloumek
LHOTA
BŘEZOVICE
"

Dobrá Voda
u Hořic
Í Lískovice
!
!
"

Pustohrad
4086 Galerie plastik
La b
Borek
4322
Nový
Kohoutov
Nové
Kocbeře
NS Hra
Fibich
ZBOŽÍ
2 (24)
v
4136
Velehrádek
Miřejov
0
Í
!
!
áro
%% Í
!
e
%%
Horní 4140
Dobrá Voda
4357
Veselský háj a
rybník Smrkovák
lázně
VYSOKÉ VESELÍ
koupaliště
B
tři c
Staré
Smrkovice
Městské
Í
!
LIBONICE muzeum !
Sylv
Malý
Libotov
4271
Nová Ves
e
DOUBRAVA
%%
Sylvárův
Újezd
Tereziny Dary 4143
4135
ř ic
Sochařský park
Vřešťovský chlum
U Sv. Josefa
4085
419
Sochařský park U Sv. Gotharda
"
a
181
muzeum
%
J av
o rk
VESELSKÁ
LHOTA
Í
!
Bašn ický
í
Nevratice
t
ys
Údolí
Bystřice
samostatnosti
"

Zálesí
Í
!
Nesytá
DVŮR KRÁLOVÉ
NAD LABEM
Doubravice
Bílé
Poličany
Hajnice
be
kaple
p
Bílsko
u Hořic
%å
Í LIPNICE
!
Í
! Í
!
Městské
muzeum
ÍÍ
!!
!
!
Í
!
!
Í
!
!
%%
Kocbeře
4323
4323
La
kostel
Í
!
Domoslavice
Nové
Smrkovice
4085
%%
"
" Masarykova věž
HOŘICE
4131
Končiny
Farářova
louka
By s
Í
!
!
4140
Obora
Holovousy
Dachovy
%
Chodovice
Ostroměř
4086
Bubnovka
Hořický
Chlum "
"
CHLUM
å
%%
Rohoznice
k
Stříbrnice
NS Holovousova stezka
%%
Miletínská
bažantnice
4135
4136
4136
Trotina
Í
! MILETÍN
Čertovy hrady
4139
Zábřezí-Řečice
Rodný dům K. J. Erbena
Í
!
!
Řečice
oto
!
Í
!
Muzeum českého
amatérského divadla
Galerie Zdeňka
Buriana
Safari
ZOO
Zdobín
NS K. J.
Erbena I.
ice
4088
2 (24)
ýp
Hradíšťko
lidová architektura
Vlhošť
hradiště
O
NS Štorcha
a Zemana
stř
VERDEK
be
Rejláky
Í
Í !
!
Komárov
4138
Přebytek
4117
4087
Janská
Studánka
Filířovice
ick
!
Í
!
Chomutice !
By
La
Netřeba
Í
!
II.
Chloumky
Í
!
!
"

4358
en
a
4086
a
technická památka
O
!
4137
rb
Í
!
!
Červená
Třemešná
Lukavec
u Hořic
4085
Dolní
Mezihoří
vka
k
é
é
8
4140
J.
E
Dobeš
Tikov
ko
Vrbice
K.
4132
Kyje
Brusnice
Í
!
!
Výšinka
Nové Záboří
"
Bertoldka
%%
Muzeum Eduarda Štorcha
a Karla Zemana
"

Í
Sobčice Í
!
Javorka
!
!
zámek (nepřístupný)
5
Tr otin
ç
Libín
Bu
zámek
NS
Šluspárk
Í
!
Í
Huntířov !
!
Podháj
Nové
Lesy
Skrýše
Horní
Dehtov
4136
potok Dolní Dehtov
Bystr ý
Záboří
4322
NKP přehradní hráz
Bílá Třemešná
ÍÍ
!
!
!
!
Horní
Žďár
4323
4088
v. n. Les
Království
Í
!
!
Dubový
Dvůr
4322
o tok
4358
Podhájí
Úhlejov
4087
Bukovina
Nový
Nemojov
č
Ře
"

Třtěnice
41
3
Černín
Mezihoří
Podhorní
%%
Újezd a Vojice
Í
!
Vidoň
Tetín
2 (24)
Pamětní síň
J. A. Komenského
Í Třebihošť
!
!
Chroustov
Želejov
"

4139
Růžovka
Borek
4141
Bělohradská Í
!
!
bažantnice
Byšičky
Nemojov
Pozůstatek
!
Í
!
!
STUDENEC
ký p
450
Lukaveček
4137
4096
Maxinec
0
Vojice
"

zřícenina,
ì
zaniklá tvrz či hrad
Žeretice
"
Šárovcova Lhota
"

církevní památka
Ȍ
Ȍ
DOLNÍ
NOVÁ VES
Dvořáčky
Vítězná
4088
4322
Starobucké
Debrné
4088
Í
!
Horní
Nemojov
%%Ískokanského můstku
4086
NS Po stopách K. V. Raise
Lázně Bělohrad
%
" Í

Homolka
Vřesník
!
Fričovo muzeum !
4085
4140
hrad
Památník K.
V. Raise
to k
%%
4135
Josefská
Výšina Netopýří
skály
Souvrať
NS Zvičinské
vyhlídky
"
"
STŘÍTEŽ
4323
ÍÍ
!!
!
Rubínovice
555
Dolní
Žďár
b eřs
4085
Í
!
!
NS Ovocná stezka
Kovač
"

ȓ
po
BRTEV
%
Hranná
4138
Í
!
!
NOVÝ
ROKYTNÍK
Starobucký potok
Koc
%%
Tuř
Butoves
ký
Mlázovice
Í
!
!
Konecchlumí
Kovačská
bažantnice
Vysvětlivky
ü
čs
Kamenice
Náchodsko
Okrouhlé
Í
!
Svatojanský !
Ch
o te
Újezd
4324
Kacákova
Lhota
LÁZNĚ BĚLOHRAD
Zvičina
STARÝ
ROKYTNÍK
Starost
Horní
Staré Buky
4087
4087
Hájemství
Dolní Brusnice
åÍ
Zvičina
0
!
671 !
Raisova chata
Ves Sv.
Kateřiny %%
Slučí kameny
Martinská
stěna
4139
Kalský mlýn
Í
!
!
Prostřední
Staré Buky
4347
be
4322
Přední
Mostek
Í Br
ro
u sn
!
vn
!
ick
ick
ýp
ýp
oto
Horní
o to
k
k
Brusnice
Bezník
k
4087
"
lib
ic
Řeheč
Ú
p
Í
Choteč !
!
PROSTŘEDNÍ
NOVÁ VES
4096
oto
"
ký poto k
HORNÍ
NOVÁ VES
Bukovina
u Pecky
ýp
Běluň ka
Úlibická
bažantnice
"

LÁNY
4137
Kamenná
hůra
4135, 4141
Lužany
Í
!
!
ROBOUSY
Arnoštov
Í
!
!
Bo
Kalské
údolí
vsk
Dolníky
Prkenný
Důl
2 (24)
Mostek
%%
4086
4096
Vidonický mlýn
Kal
Krkonošská
vyhlídka
kovárna
íko
BOJIŠTĚ
Staré
Buky
4138
" Í

!
!
Chotěvice
"

"
%%
Úlibice
Í
!
!
HŘÍDELEC
Údolí
Javorky
Hřídelecká
hůra
Í
!
!
Vidonice
Horní
Javoří
Mostecké
Lázně
"
Dvorecký r.
°
³
4096
4324
4141
DOLNÍ
JAVOŘÍ
UHLÍŘE
0 451
DVORCE
Í
!
!
Malý mlýn
ud
St
Na zámcích
Dolánky
Dřevěnice
Studeňany
Bělá u Pecky
PUSTÁ
ka PROSEČ
én
Piln
Í
!
!
La
Debrné
4096
Galerie moderního umění
"
Í
!
Ȍ
PŘIBYSLAV
VALDOV
Tužín
%%
Í
!
!
4096
"
Í
!
!
Radim
RADKYNĚ
4096
4096
Vestřev
4086
"
Valdice
HEŘMANICE
%%
PILNÍKOV
Karlovka
4347
Bradlo
"

TRUTNOV
OBLANOV
"

KRYBLICE
0
Zadní
Mostek
Staňkov
"

Í
!
!
Letná
4302
%%
Pecka
HORNÍ
PŘEDMĚSTÍ
4299
Í
Nové !
Zámky
521
Klebš
Í
!
!
Lesní
Domky
STUDÉNKA
KUMBURSKÝ
Stav ÚJEZD
Stav
Stupná
4141
ŠTIKOV
"
Podhájí
Í
!
!
"
Úbislavice
"

"
Í
!
!
Soběraz
Í
!
e
Česká
Proseč
Novopacký
vodopád
Štikovská rokle
- autokros
4142
Lháň
ĚŠÍN
Í
!
!
"
Í
!
!
Í
!
!
tnic
Štěpanice
4142
ŽELEZNICE
"

or
VLKOV
Ja
v
Í
NOVÁ PAKA!
!
Zboží
Chloumek
0
VOLANOV
4300
"

2 (24)
Í
!
!
Dolní
Olešnice
Pecen
4135
az
l
ml atem
ýn
Borovnička
y( av
p lá ětr
no ný m
Í
vá
!
!
no i býv. větrný mlýn
4135
"
)
4135
Strž ve
Stupné
Zla
Újezdec
Í
!
Z!
ka
Í
!
!
Brdo
Heřm
an
Bradlecká
Lhota
Klenotnice
drahých kamenů
šnický poto k
0
Kumburk
"N

S
ký poto
k
Prostřední
Olešnice
Ždírnice
Borovnice
a
642
Bradlec
VRCHOVINA
"
%%
PODLEVÍN
Syřenov
La
Galerie
antického umění
Kalens
Vidochov
Í
!
!
607
4294
"
Kyje
0
"
Stará
Í Paka
!
!
Krsmol
4142
Horní
Olešnice
"
"

Žďár u
Kumburku
"

Dolní
Kalná
"
"

k
"

Levín
!
!
Í
!
!
klášter
františkánů
HOSTINNÉ
po to
Na Horách
O leška
"

Slemeno
Vlčí
%%
Roškopov
Ústí
"

Čistá u Horek
Í
!
!
be
CHLUM
Horka u
Staré Paky
Nedaříž
o rk

PLOUŽNICE
"

4142
Levínská Olešnice
Nová Ves
nad Popelkou
Jav
Í
%%
!
" !
"

Í
!
!
Černožice
Vlkov
0
1
Nový
Ples
2
3
4
5 km
Jasenná
Tematický obsah © Podkrkonoší - Podzvičinsko 2013
Í
Mapový podklad © Český úřad zeměměřický a katastrální
Holohlavy
!
!
Čistěves
"

"
Í
!
!
SMIŘICE
Náměstí T. G. Masaryka
Co potěší vaše
oko i duši
Delight for
eyes and soul
Věnné město Dvůr Králové nad Labem
Město s bohatou historií, které se rozprostírá
na obou březích horního toku řeky Labe. První
písemná zmínka pochází z roku 1270. Město bylo
v minulosti známé nejen jako český Manchester
(kvůli textilním továrnám na zpracování lnu a bavlny), ale i díky spornému nálezu, který učinil Václav
Hanka. Tím byl Rukopis královédvorský, sborník
staročeských básní ze 13. století. V současné době
je největším lákadlem města Zoo Dvůr Králové
s africkým safari. Historické centrum města
poznáte díky sedmi zastavením naučné stezky
Městského památkového okruhu, který je dlouhý
1,7 km. Každoročně se zde koná řada kulturních
i sportovních akcí, jako nejvýznamnější můžeme
jmenovat Dny R. A. Dvorského, Královédvorský
okruh nebo Svatováclavské posvícení. V letních
měsících nabízí příjemné ochlazení Tyršovo
koupaliště.
www.dvurkralove.cz
Endowment town Dvůr Králové nad Labem
This town with rich historical background is located on both
banks of the upper stream of the river Labe. The first written
mention of the town dates back to 1270. The town was
known in the past not only as „the Czech Manchester“
(in reference to the textile factories processing linen and
cotton) but also because of a questionable discovery found
by Václav Hanka – the so-called Manuscript of Dvůr Králové,
allegedly a book of old Czech poetry from the 13th century
(proved to be a forgery after more than a hundred years of
debate over its authenticity). Currently the town’s biggest
attraction is its zoo with an African safari. The town’s
historical centre is presented on seven stations of the
1,7 km long educational town circuit. There is a number of
cultural and sports events held yearly in the town, the most
important being Dny R. A. Dvorského (Days of R. A. Dvorský,
a swing music festival), Královédvorský okruh (Circuit of Dvůr
Králové, a vintage motorcycle race) or St Wenceslas Carnival.
In the summer months there is a nice opportunity to relax in
the Tyrš swimming pool.
www.dvurkralove.cz
V Žirecké Podstráni je letiště, které nabízí vyhlídkové lety. Procházkou po nedalekém okolí lze
narazit na pískovcové útvary zvané Čertovy hrady,
Buddhovy kameny nebo Slučí kameny. Nedaleko
města v obci Verdek stojí dvě kryté dřevěné lávky,
které pamatují ještě 30letou válku. Historické centrum i pozůstatky hradu nabízí nedaleké Choustníkovo Hradiště. O seznámení s krajem se postará
naučná stezka Bitva u Dvora Králové nad Labem.
A small airport in Žirecká Podstráň offers sightseeing flights.
You can discover sandstone formations called Čertovy hrady
(Devil’s Castles), Buddhovy kameny (Buddha’s Stones) or
Slučí kameny (Woodcock Stones) on your walk in the nearby
surroundings. In the near village of Verdek two roofed wooden bridges are located, both silent witnesses of the Thirty
Years’ War. In the nearby Choustníkovo Hradiště you can visit
its historical town and castle ruins or learn more about this
district on the educational trail Bitva u Dvora Králové nad
Labem (Battle of Dvůr Králové nad Labem).
Za Afrikou do Zoo Dvůr Králové
Zoologická zahrada je největším chovatelem
afrických zvířat v Evropě, žije jich tu na tři tisíce,
převážně afrických kopytníků. Při návštěvě potkáte
africké slony, nosorožce, lidoopy, šelmy, desítky žiraf, zeber, antilop a dalších. V létě se můžete projet
po africkém safari vlastním vozem nebo využít
nabídku safaribusu, ze kterého jsou zvířata na dosah ruky. Setkání se šesti sty africkými zvířaty je
nezapomenutelné. Turisté ocení možnost ubytování
v hotelu či kempu, nebo prohlídku galerie Pravěk
očima Z. Buriana a dětskou zoo.
www.zoodvurkralove.cz
Your Africa in the zoo Dvůr Králové
This zoo is Europe’s biggest keeper of African animals. They
count approximately three thousands specimen, mainly African ungulates. On your visit you’ll meet African elephants,
rhinos, apes, predators, dozens of giraffes, zebras, antelopes
and other species. In summer you can drive through the
African safari in your own vehicle or take a ride in a safari
bus, in both cases having the animals almost within reach.
The encounter of six hundreds of African animals is unforgettable. You can also use the accommodation possibility in
hotel or campsite, visit the gallery exhibition “Primeval age
through the eyes of Z. Burian” and the zoo for children.
www.zoodvurkralove.cz
Šindelářská věž
Městské muzeum
Hankův dům
ZOO Dvůr Králové
Tyršovo koupaliště
Kostel sv. Jana Křtitele
Hospital Kuks
Barokní areál Kuks
Mnoho vyprávění z časů baroka začíná zázrakem.
Příběh Kuksu začal patrně podvodem. Excentrický
hrabě F. A. Špork založil nad prameny léčivé vody
lázně, které slávou předčily i Karlovy Vary. Moderní
rozbory blahodárné účinky vody sice nepotvrdily,
ale díky mystifikaci tehdy vznikl jeden z nejúchvatnějších skvostů barokního umění na světě.
V doslova horečném tempu vyrostl nejen po obou
stranách údolí řeky Labe, ale i v přilehlých lesích
rozsáhlý a do nejmenších detailů promyšlený
lázeňský komplex. Dodnes uvidíte monumentální
Hospital Kuks s hraběcí hrobkou, zahradou, jednu
z nejstarších barokních lékáren u nás, jedinečné
sochy M. B. Brauna včetně sbírky Ctností a Neřestí,
barokní lázeňské domy i roubené chalupy řemeslníků a kaskádové schodiště, po kterém teče voda
z pramenů.
www.zkuskuks.cz
Baroque complex Kuks
A lot of stories from the Baroque times begin with a miracle.
The story of Kuks began apparently with a deception. The eccentric count F. A. Sporck established a spa over the springs
of healing water whose fame exceeded the one of Karlovy
Vary. However, the beneficial effects of the water weren’t
confirmed by modern analysis. Nevertheless, thanks to that
mystification, one of the most fascinating jewels of world’s
Baroque art could be built. An extensive and extremely carefully designed spa complex grew up at a literally feverish
pace on both banks of the river Labe as well as in the neighbouring woods. You can still see the monumental Hospital
Kuks with count’s tomb, one of the oldest Baroque pharmacies in our country, unique statues by M. B. Braun including
the amazing collection of Virtues and Vices, Baroque spa
houses and timber houses of the craftsmen and a cascade
staircase with streaming water from the springs.
www.zkuskuks.cz
Kuksem vás provede naučná stezka Šporkův Kuks
a představí vám podobu lázní v době jejich největší
slávy. Můžete navštívit malé muzeum historických vozidel, projít si Naučnou vinařskou stezku
kukskou vinicí a pak si na víně pochutnat v Galerii
českých vín, nebo si v Českém farmaceutickém
muzeu zkusit vyrobit vlastní lék. Kdo neviděl
Braunův Betlém, nemůže o sobě říci, že navštívil Kuks. V nedalekém lese na vás čeká vrchol
českého barokního sochařství. M. B. Braun své
sochy vytesal přímo do skal. K Braunovu Betlému
můžete dojet autem, na kole, nebo se 4 km projít
příjemnou cestou kolem soudobých soch Křížové
cesty 21. století.
The educational trail Sporck’s Kuks takes you through the
complex and shows you the look of the spa in the time of
its greatest glory. You can visit a small museum of historical
vehicles, walk a wine trail through the Kuks vineyard and
then savour a glass of wine in the Gallery of Czech Wines
(Galerie českých vín) or try to mix your own medicine in the
Czech Pharmaceutical Museum. However, no visit of Kuks
is complete without having seen Braun’s Bethlehem. The
biggest masterpieces of Czech Baroque sculpture are waiting
for you to discover in the nearby forest. M. B. Braun’s statues
are sculpted directly in the rocks. You can reach Braun’s
Bethlehem by car, by bike or by taking a pleasant 4 km walk
while admiring contemporary statues of the Stations of the
Cross of 21st century.
Pohádková přehrada Les Království
Údolní přehradní nádrž na řece Labi nedaleko Dvora Králové nad Labem, které dominují historizující
brány s věžemi připomínajícími pohádkový zámek.
Hráz byla postavená v roce 1920 v reakci na katastrofální povodeň. Ničivá síla Labe totiž v roce
1897 zpustošila vše od Vrchlabí až do Pardubic.
Hráz je postavená z pískovce, ze kterého tesal
sochy i Matyáš Bernard Braun. Na levém břehu
přehradu lemuje rozsáhlý lesní komplex Les Království, zbytek starého hraničního hvozdu, po němž
získala přehrada své jméno. Roku 2010 byla
přehrada vyhlášena národní kulturní památkou.
The Forest Kingdom (Les Království)
– a dam from the fairy tales
Not far from Dvůr Králové nad Labem on the Labe river is
located a valley dam marked by its gates with towers built
in mock-history style that make it look like a fairy tale
castle. The dam was constructed in 1920 in the wake of the
disastrous floods of 1897, when nearly everything close to
Labe between Vrchlabí and Pardubice was devastated by the
destroying power of the river. For the dam construction the
same sandstone was used that the famous Baroque sculptor
Matyáš Bernard Braun was using for his sculpture work. On
the left river bank the dam is surrounded by a wide forest
called the Forest Kingdom (Les Království), a remnant of an
old boundary forest which gave the dam its name. In 2010
the dam has been proclaimed national cultural monument.
V blízkosti se nachází několik přírodních zajímavostí, jako jsou skalní útvary Slučí kameny,
Buddhovy kameny, Martinská stěna nebo Netopýří
skály. Po zelené turistické značce je možné dojít
až k pozůstatkům hradu Bradlo. Koupaliště nabízí
Ves Sv. Kateřiny. Od přehrady vede Naučná stezka
Lesem Království.
There are several nature sights nearby, such as rock formations Slučí kameny (Woodcock Stones), Buddhovy kameny
(Buddha’s Stones), Martinská stěna (Martin Wall) or Netopýří
skály (Bat Rocks). A green-marked tourist path leads to the
ruins of the castle Bradlo. In Ves Sv. Kateřiny you can find
a swimming pool. At the dam starts the educational trail
Naučná stezka Lesem Království (Through Forest Kingdom).
Vinohrad na Kuksu
Křížová cesta 21. století
Přehrada Les Království
Přehrada Les Království
Přehrada Les Království
Koupaliště Dachova
Hořice – město kamenné krásy
Město Hořice leží na úpatí jižních svahů Hořického Chlumu. Proslulo doma i daleko za hranicemi
hlavně uměleckým zpracováním pískovce, který
se v okolí města odpradávna těžil a jehož tradice
zpracování dala vzniknout světoznámé sochařsko-kamenické škole, jejíž profesoři a žáci město
i okolí vyzdobili množstvím skulptur, soch a pomníků. Z historické pískovcové rozhledny Masarykovy
věže samostatnosti a Hořického chlumu jsou ty
nejkrásnější pohledy do kraje. K Hořicům také
neodmyslitelně patří sladké trubičky, pořádání
atraktivních motocyklových závodů „300 zatáček
Gustava Havla“ a závodu veteránů “Česká Tourist
Trophy” na přírodním okruhu nebo mezinárodní
sochařské symposium.
www.horice.org
Hořice – the town of the stone beauty
The town of Hořice is situated on the bottom of the southern
slope of the Hořice Chlum. It became famous at home as well
as far abroad mainly thanks to the artistic workmanship of
sandstone, which has been quarried around the town since
times immemorial. This tradition was the reason behind
establishing the town’s famous sculpture and stonemason’s
school. The teachers and students adorned the town and its
surroundings with a significant amount of sculptures, statues
and monuments. The most beautiful landscape views can
be seen from the historical sandstone observation tower,
Masarykova věž samostatnosti (Masaryk’s Independance
Tower), as well as from the Hořice Chlum. Hořice is also
known thanks to locally produced sweet rolls as well as to
the attractive motorcycle road race „300 Zatáček Gustava
Havla” (300 Curves of Gustav Havel) and the vintage motorcycle race „Czech Tourist Trophy”, both held on a natural
racing circuit or the international sculpture symposium.
www.horice.org
Nedaleko Hořic se v krásném lesním prostředí
nachází secesní plovárna Dachova s písečnou
pláží a unikátní prvorepublikovou architekturou.
Procházku podkrkonošskou oblastí nabízí Holovousova stezka, naučná stezka Po stopách E. Štorcha
a K. Zemana a také Ovocná stezka Podchlumím.
Chlumy končí u obce Konecchlumí, kde se nachází
malebný kostel sv. Petra a Pavla, ve kterém si lze
prohlédnout Křížovou cestu od Vladimíra Komárka.
Not far from Hořice, in a beautiful spot surrounded by woods,
is hidden the open-air swimming pool Dachova with a sand
beach and unique Art Nouveau architecture. A nice stroll
through the region offers Holovousova stezka (Holovous
Way), the educational trail Po stopách E. Štorcha a K. Zemana (In the Footsteps of E. Štorch and K. Zeman) as well as
Ovocná stezka Podchlumím (Fruit Path through Podchlumí).
The Chlum hills run low near the village Konecchlumí with
a picturesque St Paul and Peter Church where you can see
the Stations of the Cross by Vladimír Komárek.
Erbenův Miletín
„Okolo lesa pole lán, hoj jede, jede z lesa pán…“
Město Miletín leží severovýchodně od města
Hořice v Miletínské kotlině. Proslavilo se jako
rodiště Karla Jaromíra Erbena a výrobou sladkých
miletínských modlitbiček.
www.miletin.cz
Erben’s Miletín
The town Miletín is situated on the northeast from Hořice in
the Miletín basin valley. It became famous as the birthplace
of the Czech poet Karel Jaromír Erben and thanks to its
special kind of sweets called „Miletínské modlitbičky”
(Miletín prayers).
www.miletin.cz
Šluspárk není parkem na konci naší cesty, nýbrž
pozůstatek hradu, který leží nedaleko obce Úhlejov. Procházku nabízí Naučná stezka K. J. Erbena.
Pro turisty-nebojsy je připravena i stezka Pokračování NS K. J. Erbena, která vede až na Byšičky
k městu Lázně Bělohrad.
The Šluspárk (from the German Schlusspark) isn’t actually
a park, but a castle ruin, located near the village Úhlejov.
Naučná stezka K. J. Erbena (the Educational trail of K. J.
Erben) offers a nice walk. Brave walkers can venture for
the footpath Pokračování NS K. J. Erbena (Follow-up to the
Educational trail of K. J. Erben) which leads to Byšičky near
Lázně Bělohrad.
Smetanovy sady – Krakonoš
Masarykova věž
samostatnosti
Konecchlumí - kostel sv. Petra a Pavla
Riegrův obelisk
Rodný dům K. J. Erbena v Miletíně
Náměstí K. J. Erbena v Miletíně
Památník K. V. Raise
Rybník Pardoubek
Lázeňský dům
Zámek v Lázních Bělohrad
Údolí Javorky
Mezinárodní folklorní festival „Pod Zvičinou“
Kostel sv. Petra a Pavla na Byšičkách
Fričovo muzeum
Naučná stezka Po stopách K. V. Raise
Lázeňství a Lázně Bělohrad
Po obou březích řeky Javorky se rozkládá malebné
město Lázně Bělohrad, které je známé jako rodiště
spisovatele Karla Václava Raise. Bolí vás záda
nebo nohy? Lázně jsou tu pro vás. Na bohatých
ložiscích sirnoželezité slatiny zde v roce 1885
vznikly slatinné lázně, které se zaměřují na léčbu
pohybového ústrojí. Ve městě se každoročně koná
mnoho kulturních akcí, velice známý je bělohradský folklorní soubor Hořeňák.
www.lazne-belohrad.cz
Balneology and Lázně Bělohrad spa
On both banks of the river Javorka is located the picturesque
town of Lázně Bělohrad, known as the hometown of the
Czech writer Karel Václav Rais. People suffering from back
pain or leg trouble can make use of the residential spa.
Focus of these peat baths, established in 1885 over the rich
deposits of iron-sulfur peat, is on the treatment of movement
systems. There are also plenty of cultural events held yearly
in the town, very well known is the local folklore ensemble
Hořeňák.
www.lazne-belohrad.cz
Nejoblíbenějším cílem vycházek lázeňských hostů
i místních je lázeňský park Bažantnice, který navazuje na lázeňský komplex. Významnou přírodní
rezervací je Bělohradská bažantnice a Kamenná
Hůra, zajímavé jsou i přírodní památky údolí řeky
Javorky nebo Hřídelecká horka. Při vycházce
do Bělohradské bažantnice uvidíte na jejím konci
návrší Byšičky s kostelem sv. Petra a Pavla.
Tato oblast inspirovala miletínského rodáka K. J.
Erbena k napsání balady Svatební košile. Oblastí
provází naučná stezka Po stopách K. V. Raise.
The favourite walking destination among spa visitors as well
as locals is the spa park Bažantnice, which starts right at
the door of the spa complex. Notable nature reserves are
Bělohradská bažantnice (Bělohrad Pheasantry) and Kamenná
hůra, points of interest are also natural sights valley of the
Javorka river or Hřídelecká horka. Taking a walk in Bělohrad
Pheasantry, you’ll spot at its end the Byšičky uphill with
St Paul and Peter church. This place served as an inspiration
for the Czech poet born in the nearby town of Miletín,
K. J. Erben, for his gloomy ballad Svatební košile
(The Wedding Shirts). The educational trail Po stopác
K. V. Raise (In the Footsteps of K. V. Rais) takes you through
this district.
Plastika lva v zámeckém parku
Proč na Pecku
Městys Pecka je poklidné podkrkonošské městečko, které se může pyšnit nejen historickým centrem, ale především stejnojmenným hradem Pecka.
Hrad i městys proslavil nejvýznamnější majitel –
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Dodnes se zde
pořádají kulturní akce spojené s tímto výjimečným
šlechticem jako Otevírání hradu nebo Harantovské
slavnosti. Tak tedy nebuďte pecky a hurá do Pecky.
www.mestys-pecka.cz
Reasons for visiting the Pecka castle
The town Pecka is a peaceful town who can boast a lovely
historical centre and a castle bearing the same name. Both
the town and the castle were made famous by its most notable owner – Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, a Bohemian
nobleman, writer and traveller who lived in the 16th and
17th century. Several cultural events that are held until these
days have connection to this extraordinary aristocrat, such
as Otevírání hradu (Castle Opening) or Harantovské slavnosti
(Harant Festivities).
www.mestys-pecka.cz
Lidová architektura Podkrkonoší je ke zhlédnutí
v Pecce, v Bělé u Pecky, v Kalu a v Kalském údolí,
kde stojí mlýny Kalský a Vidonický. V údolí Javorky
v Dolním Javoří zase Javorský mlýn. V deštivých
a zimních měsících je možné obdivovat Novopacký
vodopád v lese Sýkornici nedaleko Stupné.
Oblastí u Borovnice provází naučná stezka Putování za zlatem a větrnými mlýny.
Nice examples of folk architecture of the Podkrkonoší region
are to be found in Pecka, Bělá u Pecky and Kal, as well as in
Kalské údolí (the Kal valley) where the mills Kalský, Bystrý
and Vidonický are situated. In the Javorka valley, in the
village of Dolní Javoří you’ll find another mill – Javorský.
In rainy and winter months you can admire Novopacký
vodopád (Waterfall of Nová Paka) in the Sýkornice forest not
far from Stupná. The educational trail Putování za zlatem
a větrnými mlýny (Wandering for Gold and Windmills) guides
you through the Borovnice district.
Zvičina
Vrchol Zvičina je nejvýše položený bod v Podkrkonoší. Leží v nadmořské výšce 671 m n. m.
Zvičina je často navštěvovaným turistickým cílem
v Podkrkonoší a je místem konání řady kulturních,
společenských a sportovních akcí (Otevírání a Zavírání sezony na Zvičině, Běh na Zvičinu z obce Šárovcova Lhota nebo Zimní přechod Zvičiny). V zimě
nezapomeňte lyže, v létě přibalte kolo a jistě sami
poznáte, proč je Zvičina turisty tak oblíbená. V letních měsících je možné využít linky krkonošských
cyklobusů, na vrchol se nechat vyvézt a cestou
dolů navštívit blízké okolí.
www.zvicina.eu
Zvičina
The 671 m high Zvičina hill is the highest point in the
Podkrkonoší region. It’s a popular tourist destination and
a whole range of cultural, social and sports events are
held here (Opening and Closing of the Tourist Season on
Zvičina, Running Hill-Race to Zvičina starting in the village
of Šárovcova Lhota or Winter Crossing of Zvičina). The place
owes its popularity with tourists for the skiing possibilities in
winter and biking possibilities in the summer season. In the
summer a bus line with bike transport is operating between
the Podkrkonoší and the Krkonoše mountains, so you can
take a bus ride to the top and visit the nearby surroundings
en route downhill.
www.zvicina.eu
Co by kamenem dohodil z vrcholu Zvičiny je areál
bývalých Lázní pod Zvičinou s kolonádou s výhledem na Krkonoše, s obnoveným Mariánským
pramenem léčivé vody (regionální produkt Podkrkonoší), přírodním koupalištěm, s dětskou minizoo
a s jedním z nejstarších dochovaných skokanských můstků v Čechách (přestavěn na vyhlídku).
Na vrcholu Zvičiny byl vytvořen pěší vyhlídkový
okruh Zvičinské vyhlídky. Vede sem naučná stezka
Po stopách K. V. Raise.
Only a stone’s throw from the top of Zvičina is located the
complex of the former spa Lázně pod Zvičinou with its colonnade overlooking the Krkonoše mountains, renewed Maria
healing spring (regional product of the Podkrkonoší region),
open-air swimming pool, small zoo for children and the one
of the oldest preserved ski springboard in the country
(currently a viewpoint). The educational trail Po stopách
K. V. Raise (In the Footsteps of K. V. Rais) leads to the top
of Zvičina and a footpath circuit named Zvičinské vyhlídky
(Zvičina Viewpoints) has been marked here.
Nádvoří hradu Pecka
Hrad Pecka
Náměstí s raně barokní kašnou v Pecce
Zvičinské vyhlídky
Raisova chata na Zvičině
Ukázka lidové architektury
Městys Pecka
Další možnosti výletu
Other trip-ideas
Bílá Třemešná
V Bílé Třemešné se nachází památník
J. A. Komenského, který se v dobách exilu
ukrýval v nedaleké jeskyni Skrýše.
Bílá Třemešná
In Bílá Třemešná there is situated a memorial of J. A.
Comenius who found a hiding place in the nearby cave
Skrýše during his exile.
Bílé Poličany
Nedaleko Hořic se nachází obec Bílé Poličany,
která se může pyšnit krásným zámkem s parkem
(zámek v soukromém vlastnictví, park otevřen pro
širokou veřejnost).
www.antee.cz/bilepolicany
Bílé Poličany
Not far from Hořice is situated the village of Bílé Poličany
with its beautiful castle and park (the castle is private
property, the park is open to the public).
www.antee.cz/bilepolicany
Lanžov
Obec Lanžov nabízí sportovní či rekreační vyžití,
a to u přírodního koupaliště.
www.lanzov.cz
Lanžov
The Lanžov village offers sports and leisure activities near
the open-air swimming pool.
www.lanzov.cz
Milovice u Hořic
Malebná obec nedaleko Hořic, která nabízí
v letních dnech odpočinek na místním koupališti.
www.miloviceuhoric.cz
Milovice u Hořic
The charming village near Hořice offers relaxiation at the
local swimming pool.
www.miloviceuhoric.cz
Mostek
V obci Mostek je možné využít koupaliště,
sportovní vyžití nabízí víceúčelové minihřiště,
multifunkční areál Mostek nebo pro naše nejmenší
dětské hřiště.
www.mostek.cz
Mostek
The Mostek village has a swimming pool, sports activities
are offered on an all-purpose mini-court and in the multipurpose complex Mostek and for your children there’s
a playground available.
www.mostek.cz
Ostroměř
Obec Ostoměř nabízí Muzeum Eduarda Štorcha
a Karla Zemana, které se věnuje nejen těmto
místním rodákům, ale i pravěkému osídlení
Ostroměřska. Obcí prochází NS Po stopách
E. Štorcha a K. Zemana.
www.ostromer.cz
Ostroměř
The village Ostroměř is home to the Museum of Eduard
Štorch and Karel Zeman. Its permanent exhibition is
dedicated not only to these two famous personalities born in
the village, but also to the primeval settlement of the district.
The educational trail Po stopách E. Štorcha a K. Zemana (In
the Footsteps of E. Štorch and K. Zeman) passes through the
village.
www.ostromer.cz
Šárovcova Lhota
V obci je sportovní zázemí a cihelna, která má
stálou expozici o historii cihlářství a místních
tradicích. Oblíbenou cyklistickou zastávkou je část
obce Šárovcova Lhota – Libín, odkud je krásný
výhled na Chlumy.
Šárovcova Lhota
There is a sports area situated in this village and
a former brick plant with permanent exhibiton about the
history of brickmaking and local traditions. Bikers like to
stop in is the village part Libín with a beautiful view on
Chlumy hills.
Velký Vřešťov
Rybářským rájem a relaxačním střediskem je
spojení dvou obcí v jižní části Podkrkonoší –
Velkého Vřešťova a Lanžova. Obec Velký Vřešťov
je umístěna na východním svahu Vřešťovského
Chlumu, na kterém kdysi stával hrad. Jižním
směrem od obce se nachází stejnojmenný rybník.
www.velkyvrestov.cz
Velký Vřešťov
The area of two villages in the southern part of the
Podkrkonoší region – Velký Vřešťov and Lanžov – builds
a true fisher’s paradise and relaxation centre. Velký Vřešťov
is located on the eastern slope of the Vřešťov Chlum. A castle
used to stand here in former days. To the south from the
village you’ll find a pond bearing the same name.
www.velkyvrestov.cz
Zámek Bílé Poličany
Šárovcova Lhota – cihelna
Milovice u Hořic – pseudogotický dům čp. 1
Mostek – kaple sv. Anny
Lanžov – kostel sv. Bartoloměje
Velkovřešťovský rybník
Turistická oblast
Podkrkonoší
Kde vám ochotně poradí
Where you can easily find advise
Holovousy 39
508 01 Hořice
T/ 493 691 031
E/ [email protected]
www.podkrkonosi.eu
MIC Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 3
508 01 Hořice
T/ +420 492 105 432
T/F +420 493 620 121
E/ [email protected]
www.horice.org
MIC Dvůr Králové nad Labem
náměstí T. G. Masaryka 2
544 17 Dvůr Králové n/L
T/f +420 499 321 742
M/ +420 730 182 895
E/ [email protected]
www.dvurkralove.cz
MIC CK Hoška-tour Lázně Bělohrad
nám. K. V. Raise 160
507 81 Lázně Bělohrad
T/ +420 493 792 520
E/ [email protected]
www.hoska-tour.cz
www.lazne-belohrad.cz
IC Miletín – Infocentrum Mateřídouška
nám. K. J. Erbena 99
507 71 Miletín
T/ +420 725 081 056
E/ [email protected]
www.miletin.cz
TIC Pod Zvičinou
544 72 Dolní Brusnice 96
T/ +420 499 396 381
F/ +420 499 396 382
E/ [email protected]
www.ticpodzvicinou.cz
IC Bílsko u Hořic
Bílsko 36
508 01 Hořice
T/ +420 604 272 828
www.podchlumi.cz/bilskouhoric/

Podobné dokumenty

Rejstřík Hlásky do roku 2014

Rejstřík Hlásky do roku 2014 zařazeny lokality nebo osobnosti i v případě, že v názvu příspěvku obsaženy nejsou a článek o nich přináší podstatné informace, a také články o KASu, Hlásce a dalších věcných tématech. Rejstřík nao...

Více

Soudní okres Ho ice - abecedn dle obcí 1092 Bašnice p. 1

Soudní okres Ho ice - abecedn dle obcí 1092 Bašnice p. 1 Ždírnice - osada Přední Ždírnice čp. 1 - 25, 27 38 Ždírnice - osada Zadní Ždírnice čp. 1 - 18, 20 38, 40 - 48, 50 - 66 Přehled sčítacího obvodu pro soudní okres Nová Paka (Bělá u Pecky - Ždírnice)

Více

PO STOPÁCH PÍSKOVCE PODKRKONOŠÍM

PO STOPÁCH PÍSKOVCE PODKRKONOŠÍM Konecchlumí, Mlázovice, Šárovcova Lhota, Lázně Bělohrad (hlavní lázeňská budova a hotel), Červená Třemešná (zaúsťuje do silnice 300/II. třídy Hořice-Dvůr Králové), Miletín, Úhlejov, Třebihošť, Doub...

Více